Views
8 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (2) A. completely B. being C. be D. for (3) A. the B. most C. a D. all (4) A. from B. of C. with D. about (5) A. have B. will C. would D. had (6) A. was B. are C. is D. has (7) A. about B. to C. with D. of (8) A. like B. also C. as D. much (9) A. make B. help C. get D. take (10) A. been B. is C. are D. be C13.From infancy we're taught that we need to (1)_____ accountable for our actions. If we hurt someone, we (2)_____ apologize; if we take something that isn’t ours, we should give it back. As we mature, holding others accountable (3)_____ their words and actions enables us to live with purpose and integrity. But what happens when those in our lives struggle with being held accountable for their (4)_____? There are 3 reasons. Firstly, their word is their bond.With clear limits in place they had (5)____ explain their motivations in greater depth and were more likely to be bound by their word. Secondly, it’s your expectationthat matters.Your expectations (6)____ relationships, friendships and work dynamics matter. If you have respectfully asked a certain family member, for example, to stop speaking poorly (7)_____ your wife, it is both justified and necessary to hold them accountable for their words. Tell them what you need, how their words (8)_____ your family and that you would love to be a part of their life only when your expectation for basic respect has been met.Thirdly, you love yourself and honor (9)_____ limits.The more we hold (10)_____ accountable for how they treat us, the better our self esteem. (1) A. been B. be C. being D. is (2) A. have to B. must C. should D. need (3) A. with B. for C. on D. to (4) A. decisions B. activities C. actions D. tasks (5) A. with B. beyond C. to D. on (6) A. with B. on C. from D. in (7) A. about B. from C. in D. with DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (8) A. affect B. effect C. influence D. impact (9) A. the B. with C. from D. your (10) A. other B. the other C. others D. another C14.Our physical environment (1)_____ have an enormous impact on our well-being. Although we don’t (2)_____ complete control over our surroundings, we can make specific efforts to infuse them with positivity.Think about your office: What feelings (3)_____ it inspire? People who flank their computers with pictures of loved ones aren’t just decorating—they’re (4)____ a hit of positive emotion each time they glance that direction. Bring (5)_____ framed picture of your spouse, child or closest friends to set on your desk. It’ll boost your mood (6)____ time it catches your eye.Making time (7)_____ go outside on a nice day also delivers a huge advantage. One study found that spending 30 minutes outside (8)____ good weather not only boosted one’s positive mood but also broadened thinking and (9)______ working memory. Don’t forget to take a break from the screen every once in a while for a breath of fresh air.You have (10)_____ power to set yourself up for success. (1) A. can B. should C. must D. will (2) A. need B. make C. take D. have (3) A. will B. do C. have D. does (4) A. taking B. assuring C. having D. meeting (5) A. one B. the C. a D. an (6) A. each B. every C. some D. much (7) A. to B. with C. in D. by (8) A. on B. with C. in D. by (9) A. improving B. improved C. improvement D. improve (10) A. a B. your C. the D. some C15. I learned (1)____ accept my error. I discovered the value of growing from my mistakes (2)______ coming to terms with missed opportunities. With time, though, I have come to (3)_____ that many common errors, and the regrets that follow, can (4)_____ avoided. With foresight and forethought, you (5)_____ spare yourself the wounds that result from mistakes like these.Nothing is more limiting (6)_____ being with the wrong people. They drag you down, limit your growth, distract your (7)______ and DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo trình toán cao cấp A1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học