Views
9 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định inflict negative thinking upon you. In contrast, the right people are like your personal cheerleading squad, pushing you to victory.Determine (8)_____ kind of people who inspire you to be your best. These include those who offer unconditional love, (9)______ value to me, continually grow, walk with me, and enjoy life. Their optimism, enthusiasm and sense of adventure (10)______ contagious. (1) A. to B. with C. for D. by (2) A. both B. and C. or D. but (3) A. know B. realize C. remember D. feel (4) A. being B. is C. are D. be (5) A. need B. have to C. can D. may (6) A. in B. than C. among D. between (7) A. vision B. thought C. emotion D. attention (8) A. a B. some C. the D. much (9) A. make B. bring C. add D. give (10) A. being B. are C. is D. be C16.There are five character qualities (1)______ each side of the blocks on the Pyramid of Success that Coach Wooden referred to as the ‘mortar’ that held the other blocks together. These character qualities bond (2)_____ other 15 character traits and make them sturdy, solid and unshakable.The mortar on the left side of the Pyramid is made up (3)_____ambition, adaptability, resourcefulness, fight and faith. The mortar on (4) ____ right side is sincerity, honesty, reliability, integrity and patience.Coach Wooden explained (5)_____ strategic placement of faith and patience by describing how they are ‘leading up from competitive greatness to the top, success, according (6)_____ my definition, at the apex. On one side, I have patience, and on the other side, I have faith. You need those two things.’ More (7)_____ once, Coach said that faith and patience could be at the very top (8)____ the very bottom of the Pyramid. He believed (9)_____ these qualities are both the goals and the bedrock of what we need to maintain the other blocks on the Pyramid as we overcome obstacles on (10)_____ journey to success. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (1) A. to B. on C. over D. by (2) A. a B. your C. the D. many Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định (3) A. of B. from C. out D. beyond (4) A. a B. the C. with D. some (5) A. a B. his C. the D. several (6) A. for B. of C. with D. to (7) A. than B. least C. at D. from (8) A. and B. but C. either D. or (9) A. that B. which C. what D. whoever (10) A. his B. the C. our D. a C17.High blood pressure, or hypertension, may result (1)____ heart failure and premature death. A diet high in whole grains, poultry, fish and nuts but that limits red meat, fats, sweets and sugary drinks (2)_____ the risk of developing hypertension. Salt and sodium intake (3)_____ also a primary contributing factor in heart disease. Many processed and prepared foods (4)_____ high sodium levels; avoid these products if you have any heart problems. For optimal results, (5)_____ a heart-healthy diet with regular aerobic exercise, which helps keep blood flowing and the heart pumping.A healthy diet provides adequate amounts of vitamins and nutrients, which (6)_____ essential for growth, energy and proper development. When vitamin levels are inadequate, serious health problems can result. Vitamin A deficiency, for (7)_____, can cause blindness in children and is particularly dangerous for pregnant women. Vitamin deficiency anemia is caused by insufficient vitamin C, folate and vitamin B12 levels, leading (8)_____ extreme fatigue, dizziness, shortness of breath, weight loss and other undesirable symptoms. (9)_____you think you might have a vitamin deficiency, see your doctor for some dietary suggestions, and consider taking (10)____ daily multivitamin. (1) A. on B. in C. from D. by (2) A. reduces B. increase C. add D. dissolve (3) A. is B. was C. were D. are (4) A. make B. take C. have D. get (5) A. combining B. combine C. combined D. combination (6) A. is B. being C. were D. are (7) A. reason B. example C. solution D. people (8) A. of B. for C. in D. to DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Violympic toán bằng tiếng Anh lớp 9 (2016)