03.12.2018 Views

Decor Kasim_Aralık_Baski

Decor Kasim_Aralık_Baski

Decor Kasim_Aralık_Baski

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

carpet furniture & interior decoration

November-December 2018

ISSN 2147-3609

Geçmişin

ayak izleri...

Geleceğin

renk trendleri...

Türk halısının

görsel şöleni...


KERVANCI İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres : 2. Organize Sanayi Bölgesi Dursun Buk Bulvarı 14 Nolu Sk. No: 10 Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE

Tel. : (+90,342) 337 40 23

Fax : (+90,342) 337 40 25 Info : mehmet@kervanciiplik.com

www.kervanciiplik.com


Renk ve trendle yeniden canlanan halılar…

Tasarımda kış depresyonun nasıl yeneceğiz? Enerjimizi yükselten neşeli tonlar neler? Bu

sayımızda bunun gibi yeni yıl trend ve renklerine bakarken, Anadolu’nun eski el emeği ürünlerine

de götüreceğiz sizleri. Hikayesi bitmeyen halı ve kilimler, bu tarihi dokuları yenileyen ve

yeniden hayata döndüren elleri keyifle okuyacaksınız.

Enes Karadayı

2018’de neler yaptık

Daha geçen gün 2018 yılının ilk sayısını hazırlamış gibiyim. Yoğun ve inişli çıkışlı geçen bir yılı

geride bıraktık. Döviz tarihinin en hareketli yılını geride bıraktık bile diyebiliriz. Bütün bunlara

rağmen üreticiler Almanya, Çin, Rusya, Amerika ve Gaziantep fuarları başta olmak üzere

birçok ülkede ihracatını geliştirme çabasında oldular. Decor ailesi olarak, sanayicimize tüm

fuarlarda elimizden geldikçe, dilimiz döndükçe yardımcı olmayı kendimize misyon edindik. Bu

misyon 15 yılını doldurdu… Daha çok 15 yıllarımız var önümüzde. Yeni yılda ekstra fuarlarla

daha fazla ihracat, daha fazla iş diyerek geleceğe umutla bakmaya devam…

Carpets are enlivening with new colors and trends…

How will we overcome winter depression in design? What are the cheerful tones that raise

our energy? These are the main topics in this issue and we will take you to a voyage to the old

handicraft products of Anatolia as well as to look at the New Year trends and colors. In this

issue, you will enjoy reading these handcrafted rugs of Anatolia as well as the kilims of those

stories that never ends, and the skilled hands, which renew the historic textures and bring

them back to life in their crafts.

What we have done in 2018

I feel as if I prepared the first edition of 2018 of this magazine as near as yesterday. We left

behind a year that was intense and highly turbulent. At the end, we can even say that we left

behind the most dynamic year in the history of foreign exchange. In spite of all these, the producers

tried to improve their exports to many countries, especially in Germany, China, Russia,

America and Gaziantep fairs. As the Decor family, having a mission to help our industrialists

in all fairs we have been in as much as possible. This mission has been completed since 15

years, but we have more 15 years ahead of us. In the New Year, we continue to look forward

to the future hopefully by aiming more exports, more business and more activities in fairs…

ENES KARADAYI

enes.karadayi@img.com.tr

GİZEM YILDIZ

gizem.yildiz@img.com.tr


İçindekiler / Index

8

Geçmişin ayak

izleri...

40

İhracat ve Türkiye’nin

ekonomideki gücü

14

2018 Halı trendleri

nasıldı?

44

2019 renk

trendleri

18

Türk halı sektörünün

görsel şöleni

72

Defne Koz ve

AGT işbirliği

28

Domotex Hannover

için geri sayım

76

Heimtextile Rusya’ya

tam not

MİNE ALGÜL

mine.algul@img.com.tr

7 DECOR • July - August 2018


Geçmişin

ayak

izleri...

Tarihin en büyük tanıklarından biri olan Osmanlı

halıları, dönemin kültürüne ışık tutuyor.

8 DECOR • November - December 2018


Halı’nın Öyküsü:

Kırmızı zeminindeki iki yıldız motifiyle sade bir

halıdır. Dört bordürlü halının, sonuncusu, sadece

kısa kenarlarda bulunan nişli bordürdür. Birinci

ve üçüncü bordür, dar olup; beyaz zemin üzerine

birbirini takip eden renkli ve küçük baklavaların

ayırdığı, renkli küçük kartuşlardan oluşan bir

sudur. Ana bordürü, kırmızı zemin üzerine birbirine

geçmelerle bağlanan kare şekillerden meydana

gelir. İçleri kırmızı beyaz damalı küçük baklavalarla

dolguludur. Kiremit kırmızısı rengindeki ana zemin

şeması, üst üste yerleştirilmiş, sekiz kollu, iki büyük

yıldız motifidir. Yıldız şekillerinin konturları ince, mavi

renkle belirgin olup; merkezlerinde iç içe geçmiş,

sekiz kollu yıldızlarla doludur.

Halının zemininde yıldızlardan kalan boşluklar, küçük

sekizgenler ve beyaz noktalı küçük baklava

motifleriyle doludur.

Halı’nın Öyküsü:

Seccade, tabanında sekizgen anahtar deliği, sivri

mihrap nişi ve yoğun desenli ana zeminiyle dikkati

çeker. Üç bordürlü halının birinci ve üçüncü bordürü

aynı olup, incedir. Koyu renk zemin üzerine birbirini

takip eden “S” motifleri, bu bordürleri oluşturur.

Kırmızı zeminli ana bordür, üzerindeki mavi kancalı

dallarla geniş kırık hatlar çizerek, halının etrafını

çepeçevre dolaşır. Kırık hatların boşluklarında

stilize edilmiş sarı karanfiller, tarak motifleri yer

alır. Kahverengi olan ana zemin, yoğun bir şekilde

doludur. Sarı zemin üzerine bir zincirin doldurduğu

ince bordür, ana zeminin etrafını dolaşarak, altta

sekizgen anahtar deliğini, üstte düz, sivri mihrap nişini

oluşturur. Mihrap nişiyle anahtar deliği arasındaki

orta zeminde, dikdörtgen bir çerçeve içinde, kenarları

dilimli bir baklava motifi yer alır. Üçgen köşebentler,

merkeze doğru uzayan, birbirine paralel kısa çizgilerle

zenginleşir. Mihrap nişinden sarkan kandil motifinin iki

yanında, çengelli kartuşların içinde hayat ağacı yer alır.

Boşlukların sarı ve mavi renkli üç benek motifleriyle

doldurulması dikkati çeker. Alttaki sekizgen anahtar

deliğinin ortası, içinde bir yıldız olan yuvarlakla

doludur. Anahtar deliğinin iki yanındaki boşluklar,

köşelerde birer çiçek ve stilize edilmiş bitkisel

motiflerle doludur.

November - December 2018 • 9 DECOR


Halı kültürümüzü bugünlere taşıyan

yegane değer… El emeği göz nuru

dokunan, hikayelerini günümüze kadar

taşıyan ve görmeyi bilen gözlerde

yaşayan bu ürünlerle adeta zamanda

yolculuğa çıkıyoruz. Çözgü aşamasında

başlayan zorluklar, ilmek ilmek devam

ediyor ve her bir ilmek dokuyucunun

sesi olarak karşımıza çıkıyor. Özelikle

hummalı işleri tehdit eden hızlı tüketim,

el halıcılığını da durma noktasına

getirdi fakat böylesi güzelliklerin öyle

kolay yitmeye niyeti yok. Tam da bu

noktada Nazan Bekiroğlu’nun Nar

Ağacı kitabından halıyla ilgili bir kuple

paylaşmak istiyorum: “Sonsuzluktan

gelerek bir pervazdan halıya giren

desenler bir süre göründükten

sonra diğer pervazdan çıkıp yine

sonsuza gider. Halı sonsuzluğun

bir çerçeve içinde seyredildiği bir

an’dır sadece.” Bu güzel satırları

sizlerle paylaştıktan sonra esas

konumuz olan Osmanlı halılarından

bahsedelim.Türk ve İslam Eserleri

Müzesi halı koleksiyonu, 1700’ü bulan

eser sayısıyla dünyadaki en önemli halı

koleksiyonu olup müzenin uzun yıllar

yabancı yayınlarda bir “Halı Müzesi”

olarak tanımlanmasına neden olacak

zenginlik ve çeşitlilik gösteriyor.

Selçuklu Dönemi’nin ünlü örneklerinin

yanı sıra, bütün Osmanlı halı grupları bu

koleksiyonda olanca çeşitliliği ile temsil

edilmekte; 15. yüzyıla ait seccade ve

hayvan figürlü halılar, 15-17. yüzyıllar

arasında Anadolu’da üretilen ve batıda

Holbein ve Lotto olarak anılan halılar ile

Uşak ve çevresinde üretilen madalyonlu

ve yıldızlı Uşak halıları koleksiyonun

değerli parçalarını oluşturuyorlar.

Müzenin halı koleksiyonunda ayrıca,

zengin halı geleneğine sahip İran ve

Kafkasya’nın çeşitli bölgelerine ait

büyük boyutlu örnekler de önemli bir

kısım oluşturuyor.

Osmanlı halılarının sırrı

Yavuz Sultan Selim döneminde

1514 yılında Tebriz, 1517 yılında ise

Kahire’nin Osmanlı topraklarına

katılmasıyla Türk halı motiflerinde

büyük gelişmeler oldu. Anadolu

halılarında sıkça yer verilen geometrik

desenler terk edildi. Kahire’den gelen

halı ustaları ve Tebriz kaynaklı İran

etkisi ile üretilen halılarda karmaşık

desenlere rastlanmışsa da kısa

zamanda Osmanlı Sarayı’nın natüralist

üslubu baskın gelmiştir. Osmanlı

klasik dönemi halılarının en belirgin

özelliği saltanatı temsil eden madalyon

figürüyle çiçek desenlerine sıkça yer

verilmesidir.

Konya, Kayseri, Uşak ve Bergama’da

üretilen halılar uzun yıllar boyunca

Avrupa hanedanlarının saraylarını

süslemiştir. Halılar kısa zamanda karlı

bir ticaret metası ve prestij göstergesi

haline gelmiştir.

Çok ince ve zengin desenli bu lüks

halılarda uçları birbirine daha yakın

olduğu için İran düğümü tercih

edilmiştir. Yün ve pamuktan yapılan

düğümler (metrekarede 200.000-

700.000 arasında) daha sık olup,

kadifeyi andıran yumuşak bir tesir

bırakır. İpek düğüm yoktur, yalnız argaç

ve arışlarda bazen ipek kullanılmıştır.

Osmanlı halıları Mısır’da bulunan,

kolayca renk tutan, çok yumuşak ipek

gibi bir yünden yapılmıştır. Kahire’ de

yapılanlarda argaç ve arışlar boyasız

veya bazen sarımsı veya kırmızı

yün iplikten olduğu halde, Bursa’da

boyalı ipekten tek veya üç iplikten

bükülmüştür. Beyaz ve açık mavi

renkler için pamuk kullanılmıştır. 16.

yüzyıl ortasında başlayan Osmanlı

saray seccadeleri lüks hediye olarak

Avrupa’ya gönderilmiştir. Bunların

İstanbul, Bursa ve Edirne gibi saraya

yakın çevrelerde yapıldığı düşünülebilir.

Osmanlı saray halıları, XIX. yüzyılın

ikinci yarısında Hereke Fabrika-i

Hümayunu ile son gelişme dönemine

girmiştir. Bu fabrika Sultan Abdülmecit

döneminde 1843 yılında kurulmuştur.

Fabrikada halı üretimi, 1844 yılında

padişahın emriyle kurulan hali

tezgâhlarında başlanmıştır. Bir başka

kaynağa göre ise; bu fabrikada halı

üretimine 1891 yılında başlanmıştır.

1833 yılında Defterdar’da ‘Feshane-i

Fabrika-i Hûmayun’un kurulduğu

ve daha sonra genişletilerek 1843

yılında halı imalatına başladığı da

bilinmektedir. Hereke fabrikası

atölyelerinde halı dokumalarına 1891’de

başlandığına göre, Feshane halıcılığının

tarihinin daha eski olması gerekir.

Fakat Hereke ve Feshane’de daha

evvelki tarihlerde de halı dokunduğu

ancak bu halılara müessese adı

yazılmadığı düşünülmektedir. Hereke

halılarının eski örneklerine rastlandığı

halde, Feshane halılarının eski

örneklerine pek rastlanmamaktadır.

Kaynak:

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İsmek El Sanatları Dergisi

10 DECOR • November - December 2018


Halı’nın Öyküsü:

Geleneksel Uşak halılarının desenlerine

sahip, Transilvanya tipi seccadelerin tek

mihraplı ve yazılı örneklerindendir. Beş

bordürlü seccadenin birinci ve beşinci

ile ikinci ve dördüncü bordürleri aynıdır.

Birinci ve beşinci bordür, kırmızı zemin

üzerine beyaz renkli zincir motiflidir.

İkinci bordür, beyaz konturlu, kırmızı ve

kahverengi ters-düz yerleştirilmiş palmet

dizisi ile çevrilidir. Ana bordür, açık yeşil

zemin üzerine, içleri rumi ve palmetlerle

dolgulu kartuş desenlidir. Lacivert renkli

ana zeminde; beyaz renkli, kırık hatlı

mihrap nişinin içini rumi ve hatayiler

doldurur. Mihrap nişinin tepesinde baş

aşağı sarkan bir kandil vardır. Mihrap

nişinin köşelikleri kırmızı zemin üzerine,

beyaz konturlu, mavi renkli, çifte rumi

yaprakları ile dolguludur. Mihrap nişinin

alınlığında bulunan kitabelik bölümünde,

eski yazı ile ‘’Ölmeden önce namaz kılmak

için acele ediniz” anlamına gelen Arapça

bir ibare yazılıdır. 17. ve 18. yüzyıllara

tarihlenen, Transilvanya tipi seccadelerin,

Uşak, Manisa, Gördes civarında dokunup,

buradan Transilvanya’ya gittiği ya da orada

dokunduğu düşünülmektedir.

Halı’nın Öyküsü:

Ana bordür, içten ve dıştan mavi ve

kahverengi çizgili ince dar bir bordürle

çevrilidir. Kırmızı zeminli ana bordür

üzerine beyaz renkte uçları kancalı yan

yana stilize edilmiş küfi harf çiftleri

yerleştirilmiştir.Bej renkli ana zeminde

sonsuza giden sekizgenler bulunur.

İçeri koyu kırmızı dolgulu ve daha

koyu bir renkle konturlu deve tabanı

motiflidir.Müzeye Konya Alaeddin

Keykubat Türbesi’nden getirilmiştir.

November - December 2018 • 11 DECOR


Footprints of the history...

Ottoman rugs, one of the biggest witnesses in history,

shed light on the culture of the period…

The only value that carries our carpet

culture to today. We are going on a

journey into the time with these products

that live in eyes that touch the handicraft,

carry the stories to the present and know

how to see. The difficulties started in

the warp stage, the stitch is going on,

and each loop appears as the voice of

the weaver at all. In particular, the rapid

consumption, which threatens feverish

work, has also brought hand-made

carpets to a standstill, but such beauties

have no intention of losing itself so

easily. At this point, I would like to share

an anecdote from Nazan Bekiroğlu’s

Pomegranate Tree book on the carpet:

“After coming from a mould to the carpet

coming from eternity, the patterns

appear for a while and then they go out

from the other mould and go to infinity

again. Carpet is a moment when eternity

is viewed in a frame.” After sharing these

beautiful lines with you, let’s talk about

the Ottoman carpets which are our main

subject.The Turkish and Islamic Art

Museum’s carpet collection is the most

important carpet collection in the world

with a number of works of 1700 and it

shows the richness and diversity that will

cause the museum to be defined as a

“Carpet Museum” in foreign publications

for many years. In addition to the famous

examples of the Seljuk Period, all

Ottoman carpet groups are represented

by their diversity in this collection. 15th

century prayer rugs and animal figured

carpets, the carpets produced in Anatolia

between the 15th and 17th centuries

and named as Holbein and Lotto in the

west and Uşak carpets produced with

the medallions and stars in Uşak and

its surroundings form valuable pieces

of the collection. The museum’s carpet

collection also includes large-scale

examples of various regions of Iran and

the Caucasus with rich carpet traditions.

And it constitutes an important part of

the museum at all.

The secret of Ottoman carpets

In the period of Yavuz Sultan Selim in

1514, Tabriz and in 1517 Cairo became

a major development in Turkish carpet

motifs with their participation to the

Ottoman lands. The geometric patterns

frequently used in Anatolian carpets were

abandoned. Although carpets produced

by carpet masters from Cairo, as well

as the carpets produced by the Tabriz

and Iranian influence, complex patterns

have been encountered, in a short time,

the naturalist style of the Ottoman

Palace has become dominant. The

most prominent feature of the Ottoman

classical period carpets is the frequent

representation of the medallion figure

and the floral patterns representing the

reign.

The carpets produced in Konya, Kayseri,

Uşak and Bergama have decorated the

palaces of European dynasties for many

years. Carpets have soon become a

profitable trade commodity and prestige

indicator.In these luxurious carpets with

very thin and rich patterns, the Iranian

knot was preferred because the ends

are closer to each other. Nodes made

of wool and cotton (200,000-700,000 per

square meter) are more frequent and

leave a soft effect resembling velvet.

There is no silk knot, silk sometimes

had been used only in wefts and warps.

Ottoman carpets were being made of a

wool just as like as a very soft silk, which

is easily found in Egypt and easily holding

the colour at all. In Cairo, wefts and

warps were made of dyed or sometimes

yellowish or red wool yarn, but they

were twisted in one or three threads of

dyed silk in Bursa. Cotton was used for

white and light blue colours. Ottoman

palace prayer rugs, which started in the

middle of the 16th century, were sent to

Europe as a luxury gift. It can be thought

that these were built in the vicinity of

the palace such as Istanbul, Bursa and

Edirne. Ottoman palace carpets, XIX. In

the second half of the century, with the

Hereke Fabrika-ı Humayunu entered the

last period of development. This factory

was founded in 1843 during the reign of

Sultan Abdülmecit. The carpet production

in the factory was started in 1844 by the

order of the sultan. According to another

source; The carpet production in this

factory was started in 1891. It is also

known that in 1833, Feshane-i Fabrika-i

Hûmayun was established in Defterdar,

and then it was expanded in 1843 and

started to manufacture carpets. Since

carpet weaving in Hereke factory started

in 1891, the history of the Feshane carpet

should be older actually. But in Hereke

and Feshane, it is thought that carpets

were weaved on earlier dates, but the

establishment’s name were not written

on the carpets. Although the old samples

of Hereke carpets are found, the old

examples of the Feshane carpets are not

very common.

12 DECOR • November - December 2018


Halı’nın Öyküsü:

Koyu mavi renk zeminli ana bordür üzerine

beyaz konturlu yeşil renk stilize iri küfi

harfler yer almaktadır. Ana bordürü

içten ve dıştan çevreleyen ince bordürün

içinde koyu mavi renkli sekiz köşeli yıldız

motifleri bulunur. Açık kırmızı renkli zemin

üzerine koyu kırmızı renkte stilize motifler

eksende sonsuza doğru sıralanmıştır.

Baklava şeması şeklindeki motiflerin uçları

kıvrık ve kancalıdır.Baklava Motiflerinin

ortası küçük mavi beneklidir.Konya Sultan

Alaeddin Keykubat Türbesi’nden müzeye

getirilmiştir.

Halı’nın Öyküsü:

Halının taba renkli ana bordürü

renkli ve zengin bir bezemeye

sahiptir. Çeşitli stilize insan,

hayvan figürleri ile hayat

ağacı ve tılsımlı güçler içeren

sembolik motiflerin bir arada

kullanıldığı desen, Lotto tipinin

farklı bir örneğidir. Ana bordürü,

dıştan kırmızı, mavi noktalar

ve karelerden oluşan zincir

motifli beyaz zeminli, içten ise

mavi zeminli dar bir iç bordür

çerçeveler. Kırmızı renkli ana

zemindeki desen sarı renkle,

stilize edilmiş rumi ve palmet

motiflerinin ince dallarla

birbirine bağlanmasıyla sonsuz

kareler oluşturan bir şema

gösterir.

November - December 2018 • 13 DECOR


2018 halı

trendleri

nasıldı?

2018 yılını geride bırakırken

en çok tercih edilen halı

modellerini hatırlayalım…

Evin dekorasyonunu tamamlayan ürünlerden

biri halıdır. Dolayısıyla seçilecek halı modeli

de üzerinde en çok düşünülen konulardan

biri oluyor. Gelelim 2018 yılında öne çıkan halı

modellerine… Düz halı modelleri, el oymalı

modern halılar ve patchwork vintage halılara bu

yıl oldukça sık rastladık. Kendi özel kimliğiyle

anlatacak özel öyküleri olan el halıları son

dönemin en çok tercih edilen modellerinden

olurken Patchwork halılar da popülaritesini

korumaya devam ediyor.

El oymalı modern halılar

El oymalı modern halılarda işçilik çok önemlidir.

Bu yüzden aklınıza gelebilecek her tarzda

desen oyması ile bezenen bu halıları tercih

ederken evin genel dekorasyonunu göz önünde

bulundurmanız gerekiyor.

Hand carved modern carpets

Workmanship is very important in hand carved

modern carpets. Therefore, you should consider

the general decoration of the house while

preferring these carpets adorned with carving in

every style you can think of.

14 DECOR • November - December 2018


How was the

2018 carpet

trends?

Let’s remember the most

preferred carpet models while

leaving 2018 behind...

One of the products that complete the

decoration of the house is carpet. Therefore,

the carpet model to be chosen is one of the

most important topics. Let’s think about the

prominent carpet models in 2018... We have

encountered quite often with the plain carpet

models, hand carved modern carpets and

patchwork vintage carpets this year. Handmade

carpets, which have special stories to tell

with their own private identity, are among the

most preferred models of the last period and

patchwork carpets continue to be popular as

well.

Patchwork ve vintage halılar

Patchwork ve vintage halılar her zaman olduğu gibi bu

senede popülerliğini koruyor. Pastel renkler ve eskitme

görüntüsü ile vintage bir güzelliğe sahip olan patchwork

desenli halılar, her tarz dekorasyonun tercihi olmaya

devam ediyor. Modern tarz ve benzeri dekorasyonların

tercihi olan geometrik desenli halılar da ön plana çıkan

modellerden biri oluyor.

Patchwork and vintage carpets

Patchwork and vintage carpets keep their popularity

as always this year. Featuring a vintage look with

pastel colours and tumbled appearance, patchwork

patterned carpets continue to be the choice of every

kind of decoration. Geometric patterned carpets,

which are preferred by modern style and similar

decorations, are also one of the prominent models as

well.

November - December 2018 • 15 DECOR


Anadolu’dan Dünya’ya Serilen Halı

Atlantik Halı

Yapılanma sürecini tamamlayan Atlantik Halı’nın yenilenen yüzü,

tüketicilerden tam not aldı.

2015 yılında Kayseri’den halının

başkenti Gaziantep’e taşınan

Atlantik Halı, 2018 yılında yeni

yapılanmasını tamamladı. Tecrübeli

genç kadrosu ile markayı daha üst

sıralara taşıma hedefinde olduklarını

belirten Atlantik Halı Yönetim Kurulu

Üyesi Hasan Kaplan, çalışanları ile

gerçek bir aile olduklarını, bunun da

yaptıkları işlere olumlu yansımalarını

gördüklerini söyledi. Hali hazırda

7 kıtada 50’den fazla ülkede

bulunduklarını da sözlerine ekleyen

Kaplan, hem yurtiçi hem de ihracat ile

ilgili bilgi verdi.

Atlantik Halı’nın Kayseri’den

Gaziantep’e geçiş süreci hakkında

bilgi verir misiniz?

1987’de Kayseri’de kurulan Atlantik

Halı’yı 2013 yılında şirket grubumuza

kattık. 2015 yılına geldiğimizde

fabrikamızı Gaziantep’e taşıyarak hem

ham maddeye ulaşımı kolaylaştırdık,

hem de halının başkentine gelmiş

olduk. Diğer firmalardan farkımız ise

marka olarak Atlantik Halı’nın yurt

içinde tanınırlığı olduğu kadar yurt

dışında da biliniyor olmasıdır.

Gaziantep’te kurduğunuz üretim

tesisi yeni burası size nasıl bir

potansiyel vaat ediyor?

Bizim sektörde yenilik olmadığı

sürece tesisin teknik olanağı yeterli

gelmez. Bunu bildiğimiz için hep

yeni ve güncel olanın peşindeyiz.

Rakamlarla konuşmamız istenirse

tesisimizde yılda 3.500.000-4.000.000

metrekare dokuma kapasitemiz var.

Durum böyle olunca büyüme hızımızda

potansiyel bir artış gözlemleyeceğimizi

düşünüyoruz.

16 DECOR • November - December 2018

Atlantik’e getirdiğiniz yeniliklerden

konuşalım biraz da…

Bir gelenek demek doğru olur

sanırım; Atlantik kurulduğundan bu

yana katma değerli ürün hazırlar.

Müşterimiz ürünlerimize ödedikleri

ücret karşısında sahip olduğu

yüksek kalitenin farkındadır. Hizmet

anlayışımızı geliştirdik. Müşterimiz

sadece ürün değil servis desteğini

de satın almış oluyor. Satış sonrası

hizmete verdiğimiz önem ile de,

müşterilerimizin memnuniyetini en üst

seviyeye çıkartıyoruz.

Ar-Ge ekibinizin çalışma düzeni

hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sahadan gelen geri dönüşlere bizim

için oldukça önemli. Çıkış noktamızı,

aldığımız geri dönüşler oluşturur. Ar-

Ge ekibimizde çeşitli meslek kolları

bulunuyor. Böylece farklı fikirler

ortaya atılarak yeniliklerin önü açılıyor.

Sadece ülkemizin bölgesel trendlerini

değil, dünyanın trend haritasını

çıkartabiliyoruz.

Halılarınızı oluştururken

kullandığınız materyallerden ürüne

ekstra özellik kattığını düşündüğünüz

bir şey var mı?

Son zamanlarda trend olan bambu,

filoş ve senset iplikler halılarımızda

fark oluşturdu. Ürünün kaliteli olması

ve satış sonrası hizmetteki farkımız,

güven ve memnuniyet oluşturdu.

Kullandığımız materyallerin yanı sıra

hizmet gücümüz halılarımıza değer

kattı.

Şu an için Atlantik iç piyasada kaç

noktada var?

280 alt bayi olarak Türkiye’de satış

noktamız var. Bu bayilerin üstünde

bölge bayileri ve en üst katmanda da

idari birim olarak bulunuyoruz. İhracat

ağı daha kuvvetli olan bir markayız.

Sadece ülkemizde değil, ihracat ağında

da marka stratejisi çerçevesinde seçici

davranmaya çalışıyoruz. Ülkemizde

de çok fazla noktada olmaktan ziyade

doğru noktalarda olmayı tercih

ediyoruz. Müşterilerimize en hızlı ve

güvenilir hangi noktalardan ulaşabiliriz

diye düşünerek analiz yapıyoruz. Daha

sonrada bu sonuçlara göre hareket

ediyoruz. Sonuçta satış noktalarımız

markamızın vitrini ve bu konuda biraz

hassasız.

İhracat konusunda ne durumdasınız?

Amerika hedefleriniz doğrultusunda

Domotex USA’ya katılmayı düşünüyor

musunuz?

İhracatta durum daha iyi görünüyor.

Bugüne geldiğimizde 50 farklı ülkeye

satışımız var. Hedefimiz Amerika’ya

açılmak bunun için çalışmalarımız

önümüzdeki senelere yayılmış

durumda. Fakat bu fuarda ziyaretçi

olarak bulunmayı daha uygun bulduk.

Yurt içindeki yapılanma alt bayi ve

bölge bayi şeklinde, yurt dışında nasıl

bir yapılanmaya gidiyorsunuz?

Yurt dışında da aynı yapılanmayı

devam ettiriyoruz. Avrupa’da Polonya

ve Hollanda olmak üzere iki bayimiz

bulunuyor. Bizim ismimiz altında yine

kendi ürünlerimizin satışı yapılıyor.

Zamanla bayi sayımızı arttırarak

dünya markası olma hedefimiz için

çalışmalarımıza devam ediyoruz.


Atlantik Carpet who had completed

its structuring process has moved

to Gaziantep that is known as the

capital of carpets, from Kayseri in 2015.

Hasan Kaplan, Member of the Board,

Atlantik Carpet who has indicated

that they stick the aim of moving the

brand to higher levels also said that

they noticed it gives positive reflections

on the work they have been doing

because of being a real family with their

employees. Kaplan, adding his word

that they are currently in 7 continents

and 50 countries, gave information

about both inland market and export.

Can you give us information about

the transition process of the Atlantic

Carpet from Kayseri to Gaziantep?

Atlantic Carpet, which was established

in 1987 in Kayseri, was joined to our

company group in 2013. When we

arrived in 2015, by moving our factory

to Gaziantep, we have both provided

reaching to raw materials easier and

we have come to the city famous for its

carpets. Our difference from other the

companies is that the Atlantic Halı as a

brand, is well known abroad, as much

as it is known in our country.

What kind of potential does this

production facility you set up in

Gaziantep promise to you?

As long as there is no innovation in

our sector, the technical capability of

the plant is not sufficient.

Since we know it very well

we always follow new and

up-to-date. If you want us

to talk with the numbers,

we have a weaving capacity

of 3.500.000-4.000.000

square meters per year in

our facility. As it happens

likely, we expect to see a

potential increase in our

growth rate.

Let’s talk about the

innovations you brought

to the Atlantic

I guess it would be right

to say this is a tradition;

Since the Atlantic had

been established, valueadded

products have been

preparing. Our customers know that the

products are expensive but at the same

time high quality. We developed our

service understanding. Our customer

is not only buying the product but also

service support as well. In this case, we

are getting less problem and both sides

are getting more satisfaction.

Could you give me information about

the working process of your R&D

team?

The feedback from the field is very

important to us. These feedbacks

compose our starting point. There are

various profession branches in our R&D

team. Each one of them has creative

ideas shortly. So the brainstorming

opens the ways for innovations.

Is there anything you think you add

extra features to the product from the

materials you use while creating your

carpets?

Recently, trendy bamboo, floss silk,

and sensed yarns made a difference in

our carpets. Expensive product sense

has demolished by the customer. They

want the product to be of high quality

and with service, the support provided

afterward. Besides the materials we

use, our service strength has added

value to our carpets as well.

How many outlets do you currently

have in the domestic market?

We have 280 outlets as a sub-dealer.

There is regional dealer above them

and lastly, we are the top as an

administrative unit. Since our export

network is strong this situation is

allowing us to make customer selection

in Turkey. We keep in mind that the

best products are at our customers

rather than at many points.

How is your potential for exports? Do

you intend to join Domotex USA in the

direction of your American goals?

The situation looks better in exports.

Today we have sales to 50 different

countries. Our goal is to open up to

the United States, and our efforts have

spread to the coming years. But we

found it more appropriate to attend to

this fair as a visitor only.

There are the sub and regional

dealers you have in the domestic

market. How are you planning to

create your structuring for abroad?

We also keep going with the same

structuring abroad. We have two

dealers in Europe, Poland, and the

Netherlands. Our own products are

being sold under our own name again.

Over time, we continue to work for our

goal of becoming a world brand by

increasing our dealers count.

November - December 2018 • 17 DECOR


Türk halı sektörünün

görsel şöleni

İstanbul Halı İhracatçıları

Birliği (İHİB) tarafından her

yıl Ekim ayında organize

edilerek gelenekselleşen

İstanbul Carpet Week,

25 – 28 Ekim tarihleri

arasında misafirlerine

kapılarını açtı.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB)

tarafından bu yıl 25 – 28 Ekim tarihleri

arasında gerçekleştirilen İstanbul

Carpet Week (İstanbul Halı Haftası);

antika kilim koleksiyonu sergisi,

geleneksel İstanbul Halı Konferansı,

İstanbul Uluslararası Halı Fuarı,

Atölye çalışmaları, söyleşiler, Halı

Tasarım Yarışması Final Gecesi ve Halı

İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ve

daha birçok etkinlik ile misafirlerine

kapılarını açtı. Türkiye’nin en köklü ve

geleneksel sektörü halıcılığı İstanbul

Carpet Week ile taçlandıran İHİB,

25 – 28 Ekim tarihleri arasında dünya

genelinde en önemli makine ve el

halısı alıcılarını sektör ile bir araya

getirdi. 26 Ekim tarihinde bu yıl 3.’sü

gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası

Halı Konferansı sonrasında açılışı

gerçekleştirilen İstanbul Halı Fuarı, 2

gün boyunca yabancı alıcılar ile İHİB

üyelerini bir araya getirdi. Dünyaca ünlü

tasarımcıların da atölye çalışmaları ve

söyleşilerle İHİB üyeleri ile buluştuğu

etkinlik, 200’e yakın yabancı halı

alıcısına ve yüzlerce ziyaretçiye ev

sahipliği yaptı. İstanbul Halı Haftası, bu

yıl da İHİB sponsorluğunda uluslararası

halı sergileri ve konferanslar ile sektörü

bir araya getirdi. Ünlü fotoğrafçı

Josephine Powell’ın uzun yıllar

Anadolu’yu gezerek oluşturduğu

Antika Kilim Koleksiyonu Sergisi ile

25 Ekim’de Vehbi Koç Sadberk Hanım

Müzesinde start veren İstanbul Halı

Haftası, İstanbul’un en önemli kültür

merkezlerinden tarihi yarımadadaki

Halı Müzesinde Antika Halı Sergisi

Açılış Töreni ile devam etti. Dünyaca

ünlü tasarımcıların katılımları ile

gerçekleşen 3. İstanbul Uluslararası

Halı Konferansı ise 26 Ekim tarihinde

İHİB üyeleri ile buluştu. Belkıs

Akpınar, Lucy Upward, Ali Rıza Tuna,

Erika Kurtz, Suzan Bayraktaroğlu ve

Alberto Boralevi’nin konuşmacı olacağı

konferansta;

18 DECOR • November - December 2018


İtalya’da Türk halılarından Divriği

Camisi halılarına, Vakıflar Müzesi

koleksiyon kilimlerinden geleceğin

tasarım ve iç mekanlarına bakışa bir

çok konu başlığının gündeme geleceği

3. Uluslararası Halı Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans

Salonunda oldu. 27 Ekim tarihinde ise

ünlü Kanadalı girişimci Carol Sebert,

İstanbul Halı Fuarının düzenlendiği

İTA Ar&Ge Merkezinde İHİB üyeleri

için atölye çalışması gerçekleştirildi.

Atölye çalışmasının hemen sonrasında

ise dünyaca ünlü halı tasarımcıları

Rob Leahy ve Reto Aschwanden’ın

katılımları ile uluslarası bir söyleşi

gerçekleştirilerek halı sektörünün

geleceği ve trendleri konuşuldu. İTA

Ar&Ge Merkezinde gerçekleşecek

söyleşinin sonrasında Rennaissance

Polat Hotel’de 12. Halı Tasarım

Yarışması Final Gecesine geçildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin teşrifleri

ile gerçekleştirilen 12. Halı Tasarım

Yarışmasının birincisi Gülbahar

Gümüşten oldu. İstanbul Halı

İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl

12.’si düzenlenen Türkiye’nin en eski halı

tasarım yarışması, 27 Ekim’de Türkiye

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail

Gülle’nin teşrifleri, İhracatçı Birlikleri,

vakıf, dernek ve odaların sektör

temsilcilerinin yoğun katılımları ile

gerçekleştirildi.

Uysal’dan aldı. İkincilik ödülünü

kazanan Büşra Akçay’ın ödülünü

İHİB Denetim Kurulu Üyesi Nihat

Yıldız’ın verdiği yarışmada, üçüncülük

ödülünü ise Fatma Büyüksofuoğlu,

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin

Kaplan’ın elinden aldı. Her yıl olduğu

gibi bu yıl da zengin içeriği ile sektörü

buluşturan İstanbul Halı Haftasının

finali ise İhracatın Yıldızları Ödül

Töreni ile sonlandı. Halı Tasarım

Yarışmasının hemen ardından ise İHİB,

Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ile

halı sektörünün ihracat şampiyonlarını

ödüllendirdi. Halı ihracatının devlerinin

ödüllendirildiği gecede konuşma yapan

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği

tarafından 12 yıldır düzenlenen

ve bu yıl 100’e yakın başvuru alan

Halı Tasarım Yarışması Final

Gecesi’nin ödülleri, geleneksel

Türk halı sanatının görsel şöleni

ile sahiplerini buldu. Ticaret

Bakanlığı’nın destekleri ile

ödüllerini bulan 3 yarışmacıdan

birincilik ödülünü almaya hak

kazanan Gülbahar GÜMÜŞTEN

ödülünü İHİB Başkanı Uğur

İHİB Başkanı Uğur Uysal, her yıl 2 milyar

doların üzerinde Türkiye’ye net döviz

girişi sağlayan Türk halı sektörünün

temsilcilerini kutlayarak, bu onur

gecesinin her yıl daha yüksek ihracat

rakamları ile taçlandırmak için sektörün

var gücü ile çalıştığını ifade etti. Türkiye

ekonomisine katma değer sağlayan İHİB

üyelerinin yoğun katılım gösterdiği ödül

töreninde İHİB Başkanı Uğur Uysal,

katma değerli ihracata atıf yaparak,

her yıl Ekim ayında geleneksel hale

gelen İstanbul Halı Haftasının sektörün

inovasyon kabiliyetinin gelişmesi ve yeni

vizyonlar kazanması için çok önemli

olduğunu vurguladı.

November - December 2018 • 19 DECOR


A visual feast of the Turkish

carpet industry

Istanbul Carpet Week, organized by the Istanbul Carpet Exporters’ Association

(İHİB) in October every year, opened its doors to its guests between 25 and 28

October…

Istanbul Carpet Week (Istanbul Carpet

Week), which was organized by Istanbul

Carpet Exporters’ Association (IHİB)

with the support of the Ministry of

Trade between October 25 and 28

this year; with antique rug collection

exhibition, traditional Istanbul Carpet

Conference, Istanbul International

Carpet Fair, Workshops, interviews,

Carpet Design Contest Final Night

and Carpet Exporting Stars Award

Ceremony and many other events

opened its doors to its guests. The

carpet industry which is one of the

Turkey’s oldest and most traditional

sectors has been crowned with the

İstanbul Carpet Week. The event which

was held on 25-28 October, brought

together the most important buyers of

handmade and machine carpet industry

worldwide. Istanbul Carpet Fair,

which was inaugurated after Istanbul

International Carpet Conference which

was held on 26th of October this year

for 3 years in row, brought together

foreign buyers and IHİB members

for 2 days. The event, where worldrenowned

designers met with İHİB

members through workshops and

interviews, hosted nearly 200 foreign

carpet buyers and hundreds of visitors

as well. Istanbul Carpet Week brought

together the sector with international

carpet exhibitions and conferences

under the sponsorship of IHIB this year.

20 DECOR • November - December 2018


Within the organization of Istanbul

Carpet Week, the famous photographer

Josephine Powell’s Antique Rug

Collection Exhibition, which was

formed by visiting Anatolia for many

years, opened at Vehbi Koç Sadberk

Hanım Museum on 25 October. Later,

the event continued with the opening

ceremony of the Antique Carpet

Exhibition at the Carpet Museum in

the historical peninsula, one of the

most important cultural centres of

Istanbul. The 3rd Istanbul International

Carpet Conference, which took place

with the participation of world famous

designers, met with the members of

the IHİB on 26 October. Belkıs Akpınar,

Lucy Upward, Ali Rıza Tuna, Erika

Kurtz, Suzan Bayraktaroğlu and Alberto

Boralevi were the speakers of the

conference. From Turkish carpets in

Italy to the carpets of Divrigi Mosque,

from Foundations Museum collection

to the consideration of future rugs and

interior designs, many topics were

discussed on the 3rd International

Carpet Conference which was held in

Turkey Exporters Assembly Conference

Hall. On October 27, the famous

Canadian entrepreneur Carol Sebert

held a workshop for the members of

IHIB, at the ITA R & D Centre where

the Istanbul Carpet Fair was held.

Immediately after the workshop,

the world-famous carpet designers

Rob Leahy and Reto Aschwanden

participated in an international

conversation in order to discuss the

future of the carpet industry. After this

important event in İTA R & D Centre,

12th Carpet Design Competition

Final Night was held at Renaissance

Polat Hotel. The winner of the 12th

Carpet Design Competition, which

was held with the participation of TIM

President İsmail Gülle, was Gülbahar

Gümüşten. Istanbul Carpet Exporters’

the 12th this year by the Association

of Turkey’s oldest carpet design

competition, was performed with the

intensives participations of Turkey

Exporters Assembly (TIM) Chairman

Ismail Gülle, Exporters Associations,

the foundations, associations and the

chambers on October 27, 2018.

The Carpet Design Competition

Final Night, which was organized

by the Istanbul Carpet Exporters

Association for 12 years and received

nearly 100 applications this year,

was presented with the visual feast

of traditional Turkish carpet art.

Gülbahar GÜMÜŞTEN, who was

entitled to receive the first prize from

3 contestants with the support of

the Ministry of Commerce, received

the award from İHİB President Uğur

Uysal. Büşra Akçay, who won the

second prize, received the award

from Nihat Yıldız, a member of the

Audit Committee of IHİB. Fatma

Büyüksofuoğlu received the third

prize, from the TİM Board Member,

Mr Selahattin Kaplan.The final of

the Istanbul Carpet Week, which

brings the sector together with its

rich content this year, ended with

the Award Ceremony of The Stars of

the Exports. Immediately after the

Carpet Design Competition, İHİB

rewarded the export champions of the

carpet sector with the Stars of Carpet

Exporting Awards Ceremony. Mr Uğur

Uysal, the President of IHIB who has

made a speech at the night of Carpet

Exporters Giants who were being

rewarded, congratulated the sector

representatives who has brought the

total income of more than 2 billion

dollars every year. He also said that

whole sector works with the strength of

the industry to crown the honour night

with higher export figures every year.

Mr Uğur Uysal, IHIB President, in the

award ceremony which was held with

the participation of IHIB Members who

had provided added value to the Turkish

economy emphasized that Istanbul

Carpet Week, which became traditional

in October every year. He also said

that the Show is very important for the

development of innovation capability of

the sector and gaining new visions.

November - December 2018 • 21 DECOR


Royal Halı

İstanbul bölge

showroomu

açıldı

Türkiye’nin

önde gelen halı

markalarını

bünyesinde

barındıran Royal

Halı A.Ş. Marmara

bölgesindeki

bayilerine daha

iyi hizmet

verebilmek amacı

ile İstanbul Bölge

Shoowroom’unu

İstanbul İkitelli’de

faaliyete geçirdi.

Royal Halı A.Ş. 600

metrekarelik bir

alanda yer alan

yeni mekanda Royal

Halı, Atlas Halı, Pierre

Cardin Halı ve Studio

markalarının 2018 yeni

ürün ve koleksiyonlarını

sergilemeye başladı. İstanbul İkitelli’de

yer alan shoowroom bayilerine tek bir

noktadan hizmet verecek. Bayiler Royal

Halı’nın 17, Pierre Cardin Halı’nın 20,

Atlas Halı’nın 13 farklı koleksiyonunu

yakından inceleyebilecekler.

İstanbul Bölge Showroomu’nda

handtuft dokuma tekniği ile üretilen

birbirinden özel iplik çeşitleri ve

renklerle tasarlanmış olan Studio

markasının 93 farklı desenden oluşan

yeni sezon koleksiyonları da bayilerin

beğenisine sunuluyor.

Sıfır toz, nano ve diğerleri…

Ayrıca showroomu ziyaret eden

bayiler, Royal Halı’nın halıda tozumayı

engelleyen “Sıfır toz” özelliğini, Atlas

Halı’nın nano teknoloji kullanılarak

üretilen Dünya’nın kendi kendini

temizleyen nano halısını da test etme

imkanına da sahip olacaklar. Yeni

koleksiyonların yanı sıra İstanbul Bölge

showroomunda bayilere ürünlerin

özelliklerini anlatmak ve ürün tedarik

süreçleriyle ilgili destek vermek amacı

ile deneyimli satış ekibi de bulunuyor.

22 DECOR • November - December 2018


Regional

showroom of

Royal Hali

opens in

Istanbul

In order to serve better

to their distributors in

Marmara region, Royal

Hali, having major brands

of Turkey, opened Istanbul

Regional Showroom in

Ikitelli.

At the new showroom of 600

sqm. the company exhibits

new products and collections

of 2018 that are sold under Atlas

Hali, Pierre Cardin Hali and Studio

brands. Distributors will be served

from single point through this

showroom in Ikitelli. Distributors

who visit the venue, will be able

to examine directly 17 varieties of

Royal Hali, 20 different products

of Pierre Cardin Hali and 13

collections of Atlas Hali besides

93 products of Studio brands

developed for the season that were

produced by handtuft weaving

technology and made of special

yarns and colors.

Zero dust, nano and others…

Distributors will find opportunity to

test by themselves the “zero dust”

ability of Royal Hali that prevents

dusting and the nano carpet of

Atlas Hali, that is produced by

using nano technology, the first

carpet that cleans itself. Besides,

an experienced sales team will

also be ready in the showroom to

tell about the features of the new

collections to distributors and help

them for preparing their orders.

November - December 2018 • 23 DECOR


Kervancı İplik’ten

yeni yatırım

Kervancı İplik, 2019 yılında

yapacağı yeni yatırımlarla farklı ve

yeni pazarları hedefliyor.

2012 yılında kurulan Kervancı İplik,

500 tonluk üretim kapasitesiyle ihracat

üzerine çalışan bir şirket. Kervancı

İplik, monocolor ve tricolor frize iplik

çeşitlerinin yanında, puntalı, bükümlü

ve fikseli iplik de üretiyor. İngiltere,

ABD, Rusya, Belçika, Yunanistan

başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeye

ihracat gerçekleştiren firma, kapasite

artışıyla birlikte mevcut pazarlarındaki

hacmini genişletmek istiyor. 2019

ikinci yarısında yeni yatırımlarını

tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden

Kervancı İplik Firma Ortağı Mehmet

Kervancıoğlu ile yatırımın detaylarını

konuştuk.

filament demeti üretim teknolojisine

adını da yansıtan tekstürize ünitesinden

geçerken sıcak hava ile temas

etmesi sonucunda filamentler kıvrılır

ve dolayısıyla hacimlenmiş olur.

Hacimlenmenin kalıcı olabilmesi için

filamentler tekstürize ünitesinden çıkar

çıkmaz tekrar soğumaya tabi tutulur.

Bu aşamadan sonra filamentler artık

iplik haline dönüşmüş olur ve daha

sonraki proseslerden geçirilmek üzere

otomatik bobin sarıcılarda sarılır ve

bobinler halinde dinlenmeye bırakılır.

Daha sonrasında müşterinin isteğine

bağlı olarak tek veya çift kat büküm

yapılabilir.

Hammaddeyi nereden tedarik

ediyorsunuz?

Mısır, İran, Suudi Arabistan ve İsrail’den

hammadde tedariki sağlıyoruz.

En yüksek performanslı hammadde

Suudi Arabistan’dan çıkar. Aldığımız

hammadde 25 MFI PP Petrokimya (PP

552R)’dır.

İhracatta yeni pazar arayışlarınız

var mı?

Kapasite artışıyla birlikte ABD’deki

pazar hacmimizi arttırmak istiyoruz.

Üretim detaylarını paylaşır

mısınız?

Kervancı İplik, hacimlendirilmiş

sonsuz filament anlamına gelen

BCF teknolojisini kullanarak iplik

üretiyor. BCF’in ana hammaddesi

olan Polipropilen’e masterbatch boya

dozajlanarak eksturüzyon yöntemi ile

homojen karışım sağlandıktan sonra

düze kalıplarından pompalanarak

filament haline getirilir.

Filament haline gelmiş olan

Polipropilen, ani bir soğutmaya tabi

tutulur ve malzemenin kristalleşmesi

sağlanır. İlk aşamada mukavemetsiz

ve düz filament haline gelen elyaf

üzerine harman yağı uygulanarak sıcak

godetlerden geçirilmek sureti ile çekim

yapılır ve filamentlere mukavemet

kazandırılmış olur.Kontinü bir üretim

şeklinde yaklaşık 2700 m/dak hızla akan

24 DECOR • November - December 2018


Kapasitede ne oranda bir artış

planlıyorsunuz?

2019 ilk yarısından sonra yeni makine

yatırımlarımızla birlikte kapasite artışına

gideceğiz. Bu yatırım akabinde makine

kapasitemiz %75 artacak.

Hangi fuarlara katılıyorsunuz?

Almanya ve İngiltere’de fuarlara katıldık.

Eylül ayında İngiltere’de The Flooring Show

fuarındaydık. İngiltere’deki tufting pazarına hitap

eden verimli bir fuar oldu.

Türkiye’deki halı ipliği pazarını dünyaya

kıyasla nasıl

yorumlarsınız?

Türkiye üretim gücü

olarak Avrupa’dan

sonra ikinci

sıradadır. Hindistan,

Belçika, Brezilya ve

Rusya gibi ülkeler

üretimde güçlü.

Antep büyük bir

halı üretim merkezi

konumunda fakat

“müşteri malın

kalitesini belirler”

lafına baktığımız

zaman çok ciddi bir

tezat oluşuyor.

Bu noktada

kendimizi mutlaka

geliştirmeliyiz.

Pazar iyileştirmesi

için katma

değerli üretim

gerçekleştirilmesi

gerekiyor.

Avrupa’nın parası

daha değerli, refah

seviyesi daha

yüksek, bu sebepten

halı ihracatında Avrupa ülkelerine yönelim

gerekiyor. Katma değer noktasında da

kaliteli ve doğru iplik kullanımı önem teşkil

ediyor.

November - December 2018 • 25 DECOR


New investment

from Kervancı Yarn...

Kervancı İplik targets

new and different

markets with its

new investments

in 2019…

Founded in 2012, Kervancı İplik is a

company that works on export with

its production capacity of 500 tons.

Kervancı İplik produces monocolor and

tricolor uncut velvet yarns as well as

threaded yarns, continuous yarns, and

bonded yarns as well. The company,

which exports to 10 countries including

England, USA, Russia, Belgium and

Greece, wants to expand its capacity

in existing markets with the increase

in capacity. We have talked about the

details of their investment with Mr

Mehmet Kervancıoğlu, Kervancı Yarn

Company Partner, who stated that

they are aiming to complete their new

investments in 2019.

Can you share the production

details?

Kervancı İplik produces yarns using

BCF technology, which means

volumized endless filament. The main

raw material of BCF, Polypropylene,

is prepared by mixing master batch

paint and then homogenous mixture

is obtained by extrusion method. The

polypropylene, which has become

a filament, is subjected to sudden

cooling and the material is crystallized.

In the first stage, by applying the

blend oil onto the fibre which

becomes unstable and flat filament,

it is shot through the hot godets and

strengthened to the filaments. The

filament bundle, which flows at a

speed of about 2700 m / min in a

continuous production form, passes

through the texturing unit which

reflects the name of the production

technology, and the filaments

become curled and thus volumized.

The filaments are subjected to

cooling again as soon as they are

removed from the texturing unit in

order to be permanent.After this

stage, the filaments are now turned

into yarn. And wrapped in automatic

winders for further processing

and it is left to rest in coils. Then

single or double fold twist can be

done depending on the customer’s

request.

Where do you supply your raw

material?

We supply raw materials from Egypt,

Iran, Saudi Arabia and Israel. The

highest performance raw material

emerges from Saudi Arabia. The

raw material we buy is 25 MFI PP

Petrochemical (PP 552R).

Do you have any search for new

markets in export?

With the increase in our capacity, we

want to increase our market volume in

the US.

26 DECOR • November - December 2018


Which fairs do you attend?

We participated in fairs in Germany

and England. We were at The Flooring

Show in England in September. It was

a fruitful fair to appeal to the tufting

market in the UK at all.

To what extent do you

plan an increase in your

capacity?

After half of 2019, we will

increase capacity with new

machinery investments. After

this investment, our machine

capacity will increase by 75%.

How do you interpret the carpet

yarn sector in Turkey compared

to the world market?

Turkey ranks second after Europe

as a manufacturing power. Countries

like India, Belgium, Brazil and Russia

are strong in production. Antep is a big

carpet production centre but when the

customer determines the quality of

the goods, a very serious contrast

occurs. At this point, we must

develop ourselves for sure. Valueadded

production needs to be

realized for market improvement

as well. Europe’s money is more

valuable, the welfare level is

higher, and therefore, carpet

exports need to be directed

towards European countries. The

use of high quality and accurate

yarn at the value-added point is

highly important.

November - December 2018 • 27 DECOR


Uluslararası halı ticareti

DOMOTEX ile yeniden

şekillenecek

60’ı aşkın ülkeden 1.400’ün üzerinde katılımcı firmayı Almanya’nın

Hannover kentinde bir araya getirecek olan ve tüm dünyadan zemin

kaplama ve halıcılık sektörünün merakla beklediği, Lider halı zemin

kaplamaları fuarı DOMOTEX Hannover, ürünlerini dünyanın en

çok gelecek vaat eden pazarlarında sunmaları konusunda sektör

katılımcılarına 30 yılı aşkın bir süredir destek vermeye devam ediyor.

Lider halı ve zemin kaplamaları fuarı

DOMOTEX Hannover, “Bağlantılı

Bir Dünya için Yeni Tasarımlar”

ana temasıyla 11 - 14 Ocak 2019

tarihlerinde bir kez daha katılımcı ve

ziyaretçilerini ağırlarken, Gaziantep,

Şanghay, Hannover üçlüsüne

gelecek yıldan itibaren Atlanta’yı da

ekleyerek kıtalar arası halı ticaretini

yeniden şekillendirecek. 2018 yılında

düzenlenen ve yeni tasarım anlayışı,

yılın teması ve misafirleri için özel

olarak tasarladığı konfor odaklı

konseptiyle beğeni kazanan fuar,

2019’da zeminin, oda tasarımını

birleştiren ve bağlantı kuran temel

unsur olduğuna dikkat çekiyor.

DOMOTEX Hannover 2019, yeni

konseptiyle, bağlantılı yeni tasarımlar

anlayışını ön plana çıkaran katılımcı

firmalara büyük avantaj sağlayacak.

Halı ve zemin kaplama alanında

sektörün lideri olan DOMOTEX

Hannover, 2019’da bir kez daha

katılımcılarını yenilikçi ürün ve

tasarımlarını “Framing Trends” isimli

özel sunum alanında sergilemeye davet

ediyor.

Her biri kendine özgü odak noktasına

sahip, özgün katılımcı ve ziyaretçi

kitlesi ile DOMOTEX asia/CHINAFLOOR,

DOMOTEX Türkiye ve önümüzdeki

yıl kapılarını ilk kez açacak olan

DOMOTEX USA ile kıtalar arası buluşma

noktası olan ve katılımcılarına küresel

pazarda eşsiz bir platform sağlayan

DOMOTEX, Fuar alanının yarısından

fazlasının şimdiden rezerve edilen

2019 fuarı için yeni katılımcılarını

bekliyor. Uluslararası bir marka alan

DOMOTEX Hannover, gerçekleştirdiği

fuarlarla katılımcıların kendilerini yerel

olarak konumlandırırken, dünyanın

farklı kıtalarında bağlantılar kurma

fırsatı yakalamasını da sağlıyor.Yeni

konseptiyle DOMOTEX, 11 -14 Ocak

2019 tarihleri arasında Hannover’de,

26-28 Mart tarihleri arasında

Şanghay’da, 27-30 Nisan 2019 tarihleri

arasında Gaziantep’de düzenlenecek.

28 DECOR • November - December 2018


International carpet

trade to be reshaped

with DOMOTEX

DOMOTEX is the leading carpet and flooring exhibition, which will

bring together more than 1,400 participating companies from more

than 60 countries in Hanover, Germany, and which the flooring and

carpeting industry from all over the world is looking forward to. The

fair has been supporting the industry participants for more than 30

years to offer their products in the world’s most promising markets.

Leading carpet and flooring fair

DOMOTEX Hannover will welcome

exhibitors and visitors once again

on 11 - 14 January 2019 with the

main theme of “New Designs for a

Connected World”. The fair will reshape

the intercontinental carpet trade by

adding Atlanta to Gaziantep, Shanghai

and Hannover trio, from next year.

The fair received acclaim in 2018 with

its new design concept, theme of the

year and the comfort-focused concept

specially designed for its guests. In

2019, points out that the floor is the

main element that combines the room

design and connects with the other

factors as well.With its new concept,

DOMOTEX Hannover 2019 will provide

a great advantage to the participating

companies who emphasize their new

understanding of designs. DOMOTEX

Hannover, which is the leader of the

sector in carpet and floor covering,

once again invites its participants to

exhibit their innovative products and

designs in a special presentation area

called ’Framing Trends’.

November - December 2018 • 29 DECOR


The DOMOTEX US which will open

its doors for the first time next year,

DOMOTEX Asia / CHINAFLOOR

and DOMOTEX Turkey fairs are

the undisputed leader fairs in the

world that each with a distinctive

focal point in the exhibition industry

and has exhibitors and visitors with

original followers as well. DOMOTEX,

which is a meeting point between

the continents and providing its

participants with a unique platform

in the global market, is waiting for

new participants for the remaining

part nearly half of the fair area which

is not already booked.DOMOTEX

Hannover, which is an international

brand, provides participants with the

opportunity to establish connections

in different continents of the world

while locating themselves locally at

the same time.With its new concept,

DOMOTEX will be held in Hannover

from 11 to 14 January 2019, in

Atlanta from 28 February to 2 March

2019, in Shanghai between 26-28

March 2019, in Gaziantep between

27-30 April 2019.

30 DECOR • November - December 2018


DOMOTEX 2019

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI DÜNYASI

11 – 14 Ocak 2019

Hannover ▪ Almanya

domotex.de

Uluslararası pazarlar hakkında bilgi edinmek, müşterilerinizin ilgisini çekebilecek yeni

ürünleri, çeşitli etkinlik ve forumları, iş çevrelerindeki yükselen trendleri ve çok daha

fazlasını deneyimlemek için 2019 yılı CREATE’N’CONNECT konseptiyle DOMOTEX

dünyasını keşfedin!

The World of Flooring

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. · Tel. 0212 334 69 00 · info@hf-turkey.com


Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve

tek yabancı yatırımcı zirvesinde

3 milyar dolarlık yatırım fırsatı

5-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Hilton Bomonti’de gerçekleşecek olan Badeer İş Fırsatları

ve Yatırımları Zirvesi, 40’dan fazla ülkeden 200’ün üzerinde yabancı yatırımcıyı sanayi, enerji,

turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi alanlardaki 200’ün

üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya getiriyor.

Yabancı yatırımcılar için Türkiye’yi

bir cazibe merkezi haline

getirmek ama bunu yaparken,

yatırımcılara Türkiye’deki iş hukuku,

vatandaşlık hakları gibi konularda

bilgilendirme sağlamak üzere

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım

Ofisi ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın

destekleriyle 5-6 Aralık tarihleri

arasında İstanbul Hilton Bomonti’de

Badeer İş Fırsatları ve Yatırımları

Zirvesi düzenleniyor. Arap ülkelerinin

ağırlık kazanacağı ancak ABD,

Japonya, Fransa, Kosova gibi

dünyanın dört bir yanından 40’dan

fazla ülkenin katılım sağlayacağı

zirvede, 200’ün üzerinde yabancı

yatırımcı, sanayi, enerji, turizm,

inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım

ve hayvancılık, sağlık gibi konularda

200’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir

araya gelme fırsatını bulacak. Hazine

ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının

katılımlarıyla başlayacak zirveye,

aynı zamanda katılacak ülkelerin

Türkiye’deki karşılığı Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret

Odası gibi kurumların yöneticileri ve

üyeleri de gelecek.

3 milyar dolar yatırımı

Türkiye’ye çekme fırsatı

Zirveyi düzenleyen Badeer Yatırım

Platformu Yürütme Kurulu Üyesi

Ali Ercoşkun, “Avrupa, Orta Doğu,

Kuzey Afrika ve Orta Asya arasında

bir köprü görevi gören Türkiye,

İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 60’dan

fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin

dörtte birini oluşturan geniş bir

pazarla iç içe. Türkiye’de 58 bin

954 yabancı sermayeli şirket

faaliyet göstermektedir. Yerli

ve yabancı ortaklı olan şirket

sayısı da 34 bin 573’dür. Ülkemiz,

dünyanın en iddialı yatırım teşvik

sistemlerinden birine sahiptir”

derken, zirveyle 3 milyar Dolarlık

yatırımı Türkiye’ye çekmek ve 1

milyar Dolarlık yatırım fonunun

hayata geçirmek istediklerini

belirtiyor. Son yıllarda özellikle

Arap ülkelerinin Türkiye’de yatırım

yapmakla ilgilendiklerini ancak

hangi alanlarda yatırım yapacakları

konusunda araştırma çalışmaları

nedeniyle vakit kaybettiklerini

ve bazı yatırımcıların da vize

uygulamaları, vatandaşlık başvuru

süreçleri, iş hukuku gibi önemli

konularda yanlış bilgilendirmelere

maruz kaldıklarına dikkat çeken

Ercoşkun, zirvenin bu amaçla iki

kısımdan oluştuğunu ifade ediyor.

İlk gün gerçekleşecek bilgilendirme

panelleri ve ikinci gün firmaların

ilgilendikleri yatırımcılarla bir

araya geleceği zirvenin şimdiye

kadar en kapsamlı zirve olduğunu

da sözlerine ekleyen Ercoşkun,

“Son yıllarda Arap yatırımcı,

direkt gayrimenkul sektörüyle

ilişkilendiriliyor. Oysa biz, zirvenin

yürütme kurulu üyesi Katarlı Bader

Al-Saeed gibi sanayi, turizm, sağlık,

enerji gibi diğer konularla ilgilenen

yatırımcı firmaları da ülkemize

çekmek istiyoruz. Bu anlamda

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek,

zirveye katılım sağlayan ülkelerin

en büyük firmalarıyla, Türkiye’deki

en büyük firmaları bir araya

getireceğiz. Yatırımcıların,

direkt ilgilendikleri alanların

temsilcileriyle bir araya getirerek

onlara vakit kazandıracağız” dedi.

32 DECOR • November - December 2018


$3 billion investment

opportunity in 1st

Business World

and Investment

Opportunities

Summit

Badeer, to be held in Istanbul Hilton Bomonti, 5-6 December 2018, will host over 200

investors coming from more than 40 countries operating in the fields of industry, emergy,

tourism, construction, defense, high-tech, agriculture and livestock.

Badeer Investment Platform, have

organized “Badeer 1st Business

World and Investment Opportunities

Summit “ with the aim of increasing

foreign investments in Turkey in line

with our principles and reaching these

investments in a more institutional

and continuous manner. Within the

scope of the summit, we aim to meet

the investors with the right projects

before and after the investment process

and to follow them in an efficient

manner. It is aimed to explain the

investment opportunities in Turkey, to

direct investors to the right projects, to

ensure investments for our country in

an institutional way, to determine the

opportunities and limitations related to

investment. 150 foreign investors and

150 Turkish companies are expected to

meet for the specified projects within

the scope of the summit. The summit

will break a new ground Turkey with

the above-mentioned attributions.

The investors who will participate the

summit, have the opportunity to meet

with the companies established in

Turkey to make important contributions

for the Turkish economy such as

partnership, company transfers, project

sharing, and distributorship. BADEER

Investment Platform have organized on

5-6 December at Hilton Bomonti.

34 DECOR • November - December 2018


Hikayeni Seç; Cottonbox ile 4

farklı seride 4 farklı yaşam biçimi

Cottonbox, her bahar yenilenen

koleksiyonları ile kadınların

hayatına dokunmaya, pamuktan

aldığı saflığı ve yumuşaklığı

yataklarına taşımaya devam

ediyor…

Kaliteli ve sağlıklı üretim mottosunu şık

ve çarpıcı tasarımları ile birleştirerek

ev tekstilinde moda algısını güçlendiren

marka, 2018 - 2019 Sonbahar & Kış

Koleksiyonu’nda özgün renk ve desen

içerikleri ile her beğeniye hitap ediyor.

Cottonbox; yolculuğunda kendisine

eşlik eden, ilham veren, yaşamın içinde

mücadeleyi hiç bırakmayan, tutkuyu,

heyecanı, güveni, aşkı ve gücü motto

edinen kadınların hikayelerini dört

farklı başlıkta toplayarak Maskülen,

Modern, Etnik ve Feminen serileriyle

taçlandırıyor.

Daha minimal, daha tok, daha

incelikli ‘Maskülen’

Cottonbox, yeni koleksiyonunda yer

alan ‘Maskülen’ serisi ile yatak odası

tekstilinde farklı moda rüzgârları

estiriyor… Geometrik ve ekose

desenlerin koyu ve çarpıcı renklerle

harmanlandığı seri, alışılmışın dışına

çıkmayı seven kadınların beğenisini

kazanıyor. Kullanım ömrünü

maksimum seviyede tutan pamuk

içeriği ile kaliteli yapısından ödün

vermeyen Cottonbox, sağlıklı dokusu ve

özgün tasarımlarıyla yatak odalarının

atmosferini değiştirmeye hazır.

Yatak odalarında ‘Etnik’ rüzgarı

esecek

Geleneksel figürleri ve etnik

desenleri gün yüzüne çıkaran

Cottonbox, yeni koleksiyonundaki

‘Etnik’ serisi ile geleneksellikten

vazgeçemeyen kadınları kendi

tarzlarıyla buluşturuyor. Beyaz, gri

ve mavi tonlarının, şal ve damask

deseniyle yarattığı uyum ile ferah

ve temiz hava yatak odalarını sarıyor.

Cottonbox, yeni koleksiyonunda

kadınların duygularına ve ruh hallerine

tercüman olan tasarımlarıyla gönülleri

fethediyor.

‘Modern’ serisi ile sadelik ve şıklık

yan yana…

Cottonbox, yeni koleksiyonunda yer

alan ‘Modern’ nevresim grubu ile

yaşamlarındaki sadeliği, tarzına

yansıtan kadınlar da hayranlık duygusu

uyandırıyor. Yalın desenlerin hâkim

olduğu ‘Modern’ nevresim grubu ile

Cottonbox, yatak odalarında sadeliğin

sağladığı şıklığı gözler önüne seriyor.

Pastel tonların verdiği huzur ve enerjiyi

yaşamlarına yansıtmak isteyen kadınlar,

yeni koleksiyondaki Modern serisinde

aradıklarını buluyor.

Zarafetin simgesi dantel ‘Feminen’

ile hayat buluyor

Modası hiç geçmeyen ve her kadından

bir parça iz taşıyan dantel, şimdi yatak

odalarına asalet katıyor. Cottonbox,

‘Feminen’ serisinde yer verdiği dantel

ve nakış detayları ile yatak odalarında

farklı moda algısı oluşturuyor. Geçmişte

annelerin, babaannelerin evlerini, genç

kızların sandıklarını süsleyen dantel

şimdi yatak odalarını güzelleştiriyor.

Cottonbox yeni koleksiyonunda yer

verdiği dantel ve nakış detayları ile

kadınların nazik ve zarif duygularını gün

yüzüne çıkarıyor. Renkli ve birbirinden

güzel çiçek desenlerinin yer aldığı

nevresim takımları, kullanıcıların

yataklarını renklendiriyor.

Cottonbox ile banyoların havası

değişiyor

Sağlıklı ve kaliteli üretim ilkesiyle

ürünlerini tasarlayan Cottonbox, yüzde

yüz pamuk ipliği ile ürettiği bornoz

setleriyle yeni mevsimin tazeliğini

banyolara taşıyor. Bambu dokusu

sayesinde suyu kısa sürede hapseden

bornozlar, hava geçirgenliği sağlayarak

vücutta ferahlık oluşturuyor. Mavi,

mor, pembe gibi birbirinden güzel renk

seçeneklerinin bulunduğu bornoz setleri

nakış işlemeleri ile banyoda şıklık

sağlıyor. Cottonbox, yumuşacık bornoz

setleri ile kullanıcılarının cildine gereken

önemi veriyor.

36 DECOR • November - December 2018


Choose your story; 4 different

life styles in 4 different series

Cotton box keeps touching the lives of women by

every spring renewing collections, carries the softness

and the pureness from the cotton to their beds.

The Brand ‘Cotton Box’

strengthens The sensations

of fashion and vogue in home

textile by combining the stylish

and stunning creations with high

quality and healthy production

motto, represents unique colors

and designs to all preferences

in it’s new 2018-2019 Autumn-

Winter Collection. Cotton Box;

collects the stories of the women

who ; goes together with in it’s

journey, gives inspiration, never

gives up struggling in life, has

a motto of passion, excite, trust,

love and power, in 4 different

groups crowning with Masculine-

Modern-Ethnic and Feminine

series.

More minimal, more thick

and closely woven, more

subtle... “Masculine”

Cotton Box is blowing different

and new fashion winds in bedding

Textile by Masculine Serie in

it’s new collection. The serie

which has been harmonised

with geometric and plaid designs

in dark and stunning colors

is being liked by women who

likes to go out of conventionals.

Cotton Box is ready to change

the ambiances of bedrooms by

never compromising of using

high quality cottons which carries

the product lives to maximum,

by healthy structures and unique

creations.

Winds of ‘ETHNIC’ will blow

in bedroom

Traditional figures and ethnic

designs are uncovered by Cotton

Box with it’s Ethnic Serie in the

new collection and meets the

women with their favourites who

wouldn’t wish to make choices out

of traditional styles. The harmony

of White, grey and blue tones

with shawl and damask designs

surrounds the spacious and fresh

aired bedrooms. Cotton Box wins

the hearts by it’s designs which

defines women’s the emotions and

moods.

Simplicity and Elegance

are beside in new serie

‘MODERN’…

Cotton Box awakens the feeling

of admiration among women who

reflects the simplicity in their lives to

their styles by the new bedding serie

‘MODERN’.

Women who would like to reflect the

peace and energy in pastel colour

tones to their lives, find what they

seek for in the MODERN SERIE.The

Brand ‘Cotton Box’ strengthens The

sensations of fashion and vogue

in home textile by combining the

stylish and stunning creations with

high quality and healthy production

motto, represents unique colors

and designs to all preferences in

it’s new 2018-2019 Autumn-Winter

Collection.

November - December 2018 • 37 DECOR


Cotton Box; collects the stories

of the women who ; goes

together with in it’s journey,

gives inspiration, never gives

up struggling in life, has a

motto of passion, excite, trust,

love and power, in 4 different

groups crowning with Masculine-

Modern-Ethnic and Feminine

series.

The symbol of elegance –

lace- finds life with the group

FEMINEN

Lace; never ending fashion

and carries a piece of vestige

from every woman, brings

dignity to bed rooms. Cotton

Box creates a different fashion

sense in bedrooms with lace

and embroidery details in it’s

new serie FEMINEN. Lace which

used to adorn in the past, the

houses of the parents, the crates

of the young brides gives beauty

to bedrooms now. Cotton Box

uncovers the kind and graceful

emotions of the women by the

embroidery and lace details which

are given in the new collection.

Duvet covers with colorful and

beautiful flower designs gives

color to users’ bedrooms.

The moods of bathrooms are

changing…

Cotton Box who creates products

within the principles of health and

quality, carries the freshness

of the new season to bathrooms

with the %100 cotton threaded

bathrobes. Fascinating color

alternatives like; blue, purple and

pink are available in Bathrobe

Sets which are enriched by

embroidery processes and gives

elegance in bathrooms. Cotton

Box pays necessary attention to

the skin care of the users with it’s

very soft bathrobe sets.

38 DECOR • November - December 2018


Yaşar Doğan

İhracattaki

rekor Türk

ekonomisinin

gücünü

gösteriyor...

The record in

exports shows

the strength

of the Turkish

economy…

40 DECOR • November - December 2018


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ekim ayında

Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat

rakamına ulaşıldığını açıkladı. Bir önceki yılın

aynı dönemine göre ihracatta gerçekleşen yüzde

13.1‘lik artışla Türkiye, 15 milyar 732 milyon

dolar ihracat gerçekleşti. İhracattaki tarihi rekoru

değerlendiren TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan,

‘’Kırılan rekor 2019 yılına umutla bakmamızı

sağlayan en önemli işaretlerden biri. Türkiye

ürettikçe, hem ihracat rakamlarını artıracak,

hem de istihdam da önemli mesafeler kat edecek.

İhracattaki artış Türk ekonomisinin gücünü

gösteriyor’’ dedi.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre

Türkiye 1,5 milyar dolar ile en fazla ihracatı Almanya ile

gerçekleştirdi. Ekim ayında 53 il ihracatını artırırken ilk

üç sırayı 6.9 milyar dolar ile İstanbul, 1.3 milyar dolar

ile Kocaeli ve 1.2 milyar dolar ile Bursa aldı. TÜMSİAD

(Tüm Sanayici İşadamları Derneği) Başkanı Yaşar

Doğan Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçten

geçtiğini söyledi. Hükümet nezdinde atılan olumlu

adımların karşılığının alınmaya başladığını belirten

Doğan, ‘’Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi

rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere

büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç

duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu

adımlar. Şu an her ikisi de mevcut. Piyasalardaki işaretler

ihracattaki büyümenin giderek artacağını gösteriyor.

İhracattaki artış Türkiye’nin döviz rezervlerini büyütürken,

istihdamda da artış sağlayacaktır. Türkiye emin adımlarla

yoluna devam ediyor’’ dedi.

Vergi indirim paketi piyasaları canlandıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün

açıkladığı vergi indirim paketine de değinen TÜMSİAD

Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Altı başlıktan oluşan vergi

paketinde piyasalara büyük hareketlilik kazandıracak KDV

ve ÖTV indirimleri yer alıyor. Konut satışından mobilyaya,

beyaz eşyadan otomotiv sektörüne kadar çok önemli

vergi indirim kararları alındı. Bunlar reform niteliğinde

kararlardır. Piyasalara yansıyacak canlılık Türk

ekonomisine hem olumlu yansıyacak hem de 2019’da

ekonomik alt yapı çok daha güçlenecektir’’ diye konuştu.

42 DECOR • November - December 2018

In October, Trade Minister Ruhsar Pekcan

announced that the highest monthly export figure in

the history of the Republic had been reached. 13.1

percent in the same period of the previous year in

Turkey increased exports by 15 billion 732 million

dollars export took place. Evaluating the historical

record in exports, TÜMSİAD President Yaşar

Doğan said, “The broken record is one of the most

important signs that made us look forward to 2019

with hope. As long as Turkey produces, the export

incomes will increase accordingly. And significant

progress will be gained about the employment

issue as well. The increase in exports is showing the

strength of Turkish economy.”

TIM (Turkey Exporters Assembly) data, Turkey made exports

to Germany with the level of $ 1.5 billion maximum. In

October, 53 provinces increased their exports while Istanbul

ranked first with $ 6.9 billion, Kocaeli with 1.3 billion dollars

as the second and Bursa with 1.2 billion dollars as the third.

Yaşar Doğan, President of TÜMSİAD (All Industrialists’

Association) said that Turkey is going through a difficult period

economically. Dogan said that the positive steps taken by

the government started to be responded for sure. He also

said “The historical record in the field of exports in October

will be a great morale for the markets, industrialists and all

producers. One of the two elements that the Turkish economy

needs most is the positive steps taken. Both are available

at the moment. The signs in the markets indicate that the

growth in exports will gradually increase. The increase in

exports enlarging Turkey’s foreign exchange reserves, will

also provide an increase in employment. Turkey continues to

progress with confidence...”

Tax discount package will boost markets

Indicating the tax discount package announced by Treasury

and Finance Minister Berat Albayrak the previous day,

TÜMSİAD President Yaşar Doğan, said that “Tax package

consisting of six headings, includes VAT and SCT discounts

that will give the markets great mobility. Decisions on

important tax discounts were made from house sales to

furniture, from white goods to the automotive sector. These

are the decisions as like reform actually. The vitality that

will be reflected on the markets will be reflected positively

both to the Turkish market and to strengthen the economic

infrastructure in 2019” he said.


Pantone 2019

renk trendlerini

açıkladı

Eğlenceli görünümüyle enerjiyi

yükselten neşeli tonlar!

Pantone

announces 2019

color trends

Joyful tones that raise energy

with fun appearance!

2019 yılında ev dekorasyonunda hangi renklerin ön planda

olacağını uzun zamandır merak ediyorduk. Renk konusunda

global bir otorite olarak kabul gören Pantone 2019 renk

kataloğuyla birlikte trendleri açıkladı. Pantone’a göre bu

renkler bakarken kendimizi geleceğe empoze etme arzusu

uyandıracak ve beklenmedik kombinasyonlarla doldurulmuş

paletler ile ruhlarımıza güven ve destek oluşturmayı

arzulayacağız.Hem moda hem de iç mekan trendlerinde

yer alan bu renklerden raporda da yer alan en iyi 16’yı

sizlerle paylaşıyoruz.

In 2019, we had long been wondering what colours would be

at the forefront at home decoration. Recognized as a global

authority in colour, Pantone announced the trends with the

2019 colour catalogue. According to Pantone, while we look

at these colours, we will desire to impose ourselves on the

future and to create trust and support for our souls with

pallets filled with unexpected combinations.We share the

best 16 of these colours, which are included in both

fashion and interior space trends.

Dinamik ve canlı

Dynamic and vibrant

Jester Red

Derinlik ve yoğunluk ekleyen

Jester Red, zengin zarafeti

kentle birleştirir.

Adding depth and intensity,

Jester Red combines rich

elegance with the city.

Fiesta

Şenlikli bir turuncu kırmızı

kombininden oluşan Fiesta,

enerji, tutku ve heyecan yayar.

The Fiesta,

composed of a festive

orange red combination,

emits energy, passion

and excitement.

Turmeric

Zerdeçal, palete keskin bir

ipucu veren enfes bir renktir.

Turmeric is an

exquisite colour that gives

the palette a sharp hint.

44 DECOR • November - December 2018


Living Coral

Yaşayan Mercan, altın alt

tonunun daha yumuşak bir

kenara sahip olan, hissedilebilir

ve hareketli bir gölgesidir.

The Living Coral

is a sensible and moving

shadow of the gold

undertones with

a softer edge.

Pink Peacock

Pink Peacock, gözler için

görsel bir ziyafet çekiyor.

Pink Peacock has a

feast for the eyes.

Pepper Stem

Sarı-yeşil Biber Kök,

doğanın sağlıklı lütuflarına

olan arzumuzu teşvik eder.

Yellow-green

Pepper Root promotes

our desire for healthy

grace of nature.

Aspen Gold

Günümüzün parıltısı, güneşli

Aspen Altın, sevinç duygularını

ve neşeyi uyarır.

Today’s gleaming, sunny

Aspen Gold stimulates the

feelings of joy and cheer.

Princess Blue

Bir kraliyet mavi tonu olarak

tasarlanan Prenses Mavisi,

görkemli, parıltılı ve ışıltılı…

Designed as a royal

blue tone, Princess Blue

is glorious, shimmering

and radiant

Toffee

Lezzetli karşı konulmaz

Toffee, iştahı sarar.

Delicious irresistible

Toffee wraps your

appetite.

November - December 2018 • 45 DECOR


Mango Mojito

Altın sarısı Mango Mojito,

konfora yönelik özlem besler.

The golden yellow

Mango Mojito nourishes

the desire for comfort.

Terrarium Moss

Terrarium Moss, doğal

dünyadaki fiziksel güzelliği

Terrarium Moss reveals the

physical beauty which is

in the natural world.

ortaya çıkarır.

Sweet Lilac

Minik bir pembe lavanta

‘Sweet Lilac’ nazik bir

tavrı simgeliyor.

Sweet Lilac, a tiny

pink lavender, symbolizes

a gentle attitude.

Soybean

İnce Soya fasulyesi doğal olarak

güvenilir ve çok yönlü nötr

duygulara hitap eder.

Fine Soybeans naturally

address reliable,

versatile neutral

feelings.

Eclipse

Gece yarısı gökyüzünün koyu

mavi bir yansıması olan Eclipse,

hem düşünceli, ciddi hem de

gizemlidir.

Eclipse, a dark blue

reflection of the midnight

sky, is both thoughtful,

serious and mysterious.

Sweet Corn

Tatlı mısır, yumuşak ve

tütsü tavrıyla cezbeder.

Sweet corn attracts

with its soft and

incense attitude.

Brown Granite

Topraklanmış ve güçlü

Kahverengi Granit, sade,

otantik ve zamansız.

Grounded and strong Brown

Granite, simple,

authentic and timeless.

46 DECOR • November - December 2018


Kış depresyonuna

meydan okuyan

tasarımlar

Nihat Yıldız

“Tasarım o kadar güçlü bir

olgudur ki, tasarım yapılan

mekândan faydalanacak,

o mekânda bulunacak

insanların davranışlarını

doğrudan etkiler.”

Kuaför ve güzellik salonlarına

özel olarak kurulan Nihat Yıldız

Design markası, 2010 yılında

farklı bakış açısı ile hazırlanan

ilk tasarımlarını sektöre

kazandırdı.İstanbul’da Avrupa’nın

en büyük kuaför ve güzellik salonu

ekipmanları showroomuna sahip olan

Nihat Yıldız Design’ın, New York ve

Bodrum’da şubeleri bulunuyor. Uzmanlık

alanı olan kuaför ve güzellik salonu

tasarımlarının yanı sıra kulis salonu,

çocuk kuaför salonları gibi pek çok iç

mimari faaliyetlerini gerçekleştiren

Nihat Yıldız Design, yurt içi ve yurt

dışındaki müşterilerine sıra dışı salon

tasarımları kazandırmaya devam ediyor.

Sıradan ve birbirine benzeyen kuaför ve

güzellik salonlarına tasarımlarıyla yön

veren Nihat Yıldız Design, kalıcı olmak ve

markalaşmak anlamında salonların yol

göstericisi oluyor. Tasarımcı Nihat Yıldız

ile mevsim kışa dönerken negatif etkileri

nasıl minimize edeceğimizi ve doğru

tasarımlar ile neleri değiştirebileceğimizi

konuştuk.

Mekânlarda Sonbahar - Kış

dekorasyonu nasıl olmalı?

Yaza göre daha koyu renklerin yeniden

hayatımıza girdiği sonbahar-kış mevsimi

geldi. Yazın fuşya tonlarının yerini bu

sonbahar daha dinlendirici olduğu için

toprak tonları tercih edilecek.

Mekanlara kontrast olması için parlak

sarılar yerine hardal tonları, turuncular

yerine kiremit rengi, canlı yeşiller yerine

haki tonlarına dönüş olacak diyebilirim.

Dekorasyonda kolayca değişiklik

yapabilmenin yolu küçük objeleri

değiştirmekten geçtiğini söyleyebilirim.

Örneğin mekânda sıcak bir ortam

oluşturan tabloları kış temalı tercih

edebilirsiniz bu mevsimde. Biblo

gibi ufak dekoratif aksesuarları kışa

uygun objelerle değiştirebilirsiniz. Yine

mum ışığının oluşturduğu romantik

ve sıcacık ortamın tadı en çok kışın

çıkar. Ve dekoratif bir aksesuar olarak

da kullandığımız mumlar en çok kışa

yakışır. Küçük aksesuar değişiklikleri ile

mekânları sıcak bir mekâna değiştirmek

mümkün.

Yaşam alanlarının enerjisini nasıl

yükselteceğiz?

Işık önemli bir enerji kaynağıdır;

gündüz mutlaka gün ışığının içeri

girmesine müsaade edin. Yine

yeşil bitkiler evinize pozitif enerji

verir. Sağlıklı ve enerjik bir ortam

oluşturur. Evinizde ve iş yerlerinizde

sevdiğiniz objelere, güzel anısı olan

parçalara, mutlu fotoğraflara yer

vermenizi öneririm. Hem kokusu hem

de sağladığı rahatlatıcı ambiyans

açısından mum ışığı enerjiniz üzerinde

olumlu etki oluşturur. Tek bir noktadan

aydınlatma sağlamak yerine ışığı

lambader, abajur ve aplikler yardımıyla

mekana dağıtın ve sıcak bir ortam

sağlamak için gün ışığı veren yumuşak

tonlu ampuller tercih edin.

Dar mekânlar doğru tasarımlar

ile geniş gösterilebilir mi?

Öncelikli olarak dar mekânlarda

boya ve mobilyalar açık tonlarda

tercih edilmelidir. Duvarlarda ayna

aksesuarlar tercih edilebilir, cam

sehpalar, plexi sandalyeler, kalabalık

bir görünüm oluşturmadığı için mekan

daha ferah görünecektir. Perdeler de

pencerelerin üzerinden değil de tavana

montaj edilecek modelde tercih edilirse

mekân daha yüksek görünür ve genişlik

görünümde artar. Altı kapalı koltuklar

yerine ayaklı koltuk tercih edilmesini

öneriyorum. Yine televizyon oturma

grubunun odak noktası olacak bölüme

yerleştirilirse evin küçüklüğü geri

planda kalacaktır.

Mekân tasarımları psikolojiyi ne

oranda etkiliyor?

Tasarım o kadar güçlü bir olgudur

ki, tasarım yapılan mekândan

faydalanacak, o mekânda bulunacak

insanların davranışlarını doğrudan

etkiler. İyi bir tasarıma sahip yapının

ya da iç mekânın içerisinde yaşayan

insanların psikolojik anlamda davranış

biçimi direkt olarak etkileniyor.

Mekânlarda gün ışığı iyi kullanılmazsa,

doğru renkler ve doğru ışıklandırma

tercih edilmezse mekan kişilerin

psikolojisini olumsuz anlamda

etkileyecektir.

48 DECOR • November - December 2018


Nihat Yıldız

Designs

challenging

winter

depression

“Design is so powerful that it directly affects

the behaviors of the people who have been in the

designed space.”

50 DECOR • November - December 2018


Nihat Yildiz has been designing spaces

especially for coiffure and beauty parlors

since 2010. Having branches in New York

and Bodrum, Nihat Yildiz says that his

company has the largest showroom for

equipment for beauty parlors and coiffures in Europe.

In addition to designing beauty parlors as his expert

field, Nihat Yildiz designs for backstage halls, kids

coiffure parlors and similar other interior decoration

works for both domestic and foreign customers.

We talked to designer Nihat Yildiz about how the

negative effects of the approaching winters can be

minimized and what makes a good design for the life of

people experiencing those designs.

How should the Fall-Winter decorations be in

spaces?

Darker colors entered in our lives while the autumn

and winter come. The fuchsia tones are to be replaced

by tones of soil that are more soothing this Fall. The

need for contrast will be produced by using mustard

shades instead of gleaming yellows, the brick colors

replacing oranges, to khaki shades instead of vivid

greens.

The way to make changes in decorations passes

through changing smaller objects. For example, you

may prefer frames of winter themes that produce

warmer feelings. You may also replace small items

like trinkets with object that are reminiscent the

winter. The taste of romantic and warmer spaces is

maximized by using candle lights used as accessories.

It is possible to make the spaces warmer with small

touches by using small accessories.

How can we raise the energy of living spaces?

Light is an important source of energy, so you should

allow more day light entering in the spaces. Green

plants produce positive energy. They produce a healthy

and energetic environment. You may reserve spaces

for objects you love, items that remind beautiful

memories, and photos of happy faces in the home

and work places. Candle light produces positive effect

both with its scent and its soothing ambient. You have

to prefer soft tone light bulbs that produce day light if

you want to provide a warmer environment on the floor

lamp, chandelier and lampshades instead of lighting

from single source.

It is possible to expand visually the outlook of

narrow spaces by using right designs?

Firstly, lighter tones should be used on the furniture

and wall in narrow spaces. Accessories may be used

on the walls, as well as glass coffee tables, plexi

chairs, to make the environment more spacious.

Draperies mounted on the ceiling helps to make the

environment is seen higher and wider then the actual

sizes. Chairs that have legs should be used instead of

armchairs without legs. TV set should be placed at the

focal point in living spaces.

How deep the design of spaces affects the

psychology of the people?

Design is so powerful that it directly affects the

behaviors of the people experiencing the designed

space. Any building or the space that was successfully

designed has direct effects on the psychology of

people. When the daylight was not utilized effectively,

or the lightning and colors used are faulty the

psychology of people living in those environments

deteriorates.

November - December 2018 • 51 DECOR


Sarı renk ile evlerde

yüksek enerji

Canlılığı ve parlaklığıyla neşeyi temsil eden sarı ve tonları, evlere enerji getiriyor. Kışın kasvetli

atmosferini dağıtan enerjisi çok yüksek bu renk, yer aldığı ortamlara aydınlık ve yaşama sevinci

katıyor. Akıllı değişim konseptiyle hızla yol alan marka olan Buka, yaşam alanlarında sarının

neşesini Mickey, Beetle ve Uno ile vurguluyor.

Ev dekorasyonuna mutluluk ve

neşeyi getiren sarı ve tonları;

güneşin ve ışığın rengi olarak

biliniyor. Sıcak renkler arasında özel

bir konuma sahip bu renk, kaynağını

güneşten almasıyla da bulunduğu

ortamları aydınlatıyor.

Enerjimizin düştüğü kış aylarında

sarı renge yaşam alanlarınızda daha

fazla yer vererek, canlılığı ve pozitif

enerjiyi daha fazla hissedebilirsiniz.

Özellikle ahşap bir zemin ve açık

renk bir fonda sarı koltuklar

dekorasyonunuzda güzel bir uyum

elde etmenizi sağlayacak. Kırmızı,

mavi, yeşil gibi ana renklerin yanı

sıra diğer tüm canlı renklerle

de sarının muhteşem uyumuna

hayran kalacaksınız. Her bütçeye

uygun, rahatlığı ön planda tutan

koleksiyonları ve ev aksesuarlarıyla

Buka, evlerinde sarıya yer vermek

isteyenlere birçok seçenek sunuyor.

52 DECOR • November - December 2018

Mickey ile çocuksu bir neşe

Buka’nın sarı renkli Mickey

kanepesinde çocukluğunuzda

izlediğiniz çizgi filmi anımsatacak

detaylar gizli. Yuvarlak hatlı

kolçaklarında, sırt minderlerinde,

kanepesinin ayaklarında bu

detayları görmek mümkün. Sarının

enerjisi, bu neşeyle birleşince

geriye sadece bu ruhu evinize

taşımak kalıyor. Kanepenin 3 ayrı

farklı ayak seçeneğiyle de ister

ciddi bir görünüm elde edebilir,

isterseniz de çocuksu ruhu evinizde

yansıtabilirsiniz.

İkonik Beetle evinizin havasını

değiştirecek

Buka’nın ikonik ürünlerinden

Beetle, sarı rengiyle evinizin

havasını değiştiriyor. Aynı zamanda

kaliteli süngeriyle dayanıklı bir

oturum sağlayan bu sevimli

koltuk, tasarım kadar konforundan

vazgeçmeyenlerin de tercihi olmaya

aday.

Sofistike bir ortam isteyenlere

Evlerinde sofistike bir hava

oluşturmak isteyenlerin tercihi ise

Uno’dan yana oluyor. Retro çizgiler

taşıyan ve her mobilyaya uyum

sağlayacak şekilde tasarlanan

Uno’nun sarı tonlarının yanı sıra

farklı renk ve dokulardaki kumaş

seçenekleri de her zevke hitap

ediyor.

Olmaz olmaz aksesuarlar

Buka; sarı renkli dekorasyonunuza

uygun olarak bu canlı rengi

dengeleyeceğiniz aksesuarlar için

de birçok seçenek sunuyor. Sarı

koltuklarınızı yeşil ve tonlarındaki

aksesuarlarla dengeleyerek evinizin

enerjisini yükseltebilirsiniz. Vintage

ama bir yandan da modernizmden

vazgeçemeyenler için patchwork

halılardan, mumluk ve yastıklara

kadar birbirinden farklı aksesuarlar,

dekorasyonunuzu tamamlamanıza

yardımcı olacak.


High energy at home

with yellow

Representing joy with its vividness and glossy outlook yellow color and its tones

bring energy to homes. Having high energy this color destroys the gloomy

atmosphere of winter and adds light and joy in the space. Having a smart change

concept, Buka emphasizes the joy of yellow in living spaces with Mickey, Beetle and

Uno.

In winter when the energy levels

are mostly lowered, you may bring

energy and vividness by using

yellow color in your living spaces.

Especially on a wooden floor and

light color background yellow

armchairs suits best to decoration.

You may love to the harmony of

yellow with red, blue, green and

other vivid colors.

A childish joy with Mickey

Yellow color Mickey sofa of Buka

has the details of famous animation

with its rounded arm rests, back

pillows, and the legs of it. Buyers

may have in their homes either a

serious or childish outlook with

three different choice of legs.

For those seeking sophisticated

environment

For those seeking sophisticated

environment at their houses, Uno

is the first choice, having retro

lines and designed to be easily

harmonized with every furniture

addresses to every taste of design

with its reach alternatives for color

and fabrics.

Indispensable accessories

Buka has several alternatives

for balancing the colors with

accessories. You may enrich the

energy at home by balancing the

greens with yellow armchairs.

For those who insists on both

vintage and modern, patchwork

carpets, candle holders and pillows

complements with each other.

Iconic Beetle will change the

aura of your house

One of an iconic products of Buka,

Beetle, changes the aura of your

home, having quality foams and a

comfortable seating experience as

well as the comfort and design.

54 DECOR • November - December 2018


“Boya ve yün kalitesine

standart getirilmeli”

Katma değeri yüksek özel tasarım ürünleriyle Avrupa ve Amerika pazarlarında

güç kazanan Kirkit Rugs, Türkiye’nin el halıcılığı mirasını yaşatıyor.

Kirkit Rugs Firma Sahibi Ahmet

Diler, sektöre Nevşehir’in

Avanos ilçesinde küçük

bir kilim dükkanı ile başlamış.

Öğrencilik yıllarında Avanos’ta

başlattığı serüvenini büyümeyle

birlikte İstanbul, New York ve Paris’e

de taşıyan Diler, Decor Dergisine

Kirkit Rugs’u ve eski halı hikayelerini

anlattı.

56 DECOR • November - December 2018

Bu büyümeyi destekleyen unsurlar

nelerdi?

Biz Kirkit markası olarak el halıcılarının

içinde tasarımcıyla çalışan nadir

firmalardan birisiyiz. Tasarım odaklı ve

katma değeri yüksek ürünler yapmaya

çalışıyoruz. Sürekli kendimizi yeniliyor ve

yün, kendir, pamuk, keçi kılı gibi değişik

malzemelerle çalışıyoruz. Eğer bir işte

başarılı olacaksanız kendinizi sürekli

yenilemeniz gerekiyor.

Ülkemizin köklü bir halı geçmişi var

ve eski ürünlerimiz çok güzel. Zaten

yüzyıllarca bu işin temeli atılmış ve bilgi

birikimi var. Halı dokuyucular da azaldı

ama hala var. Biz bu dokuyucuları katma

değeri yüksek tasarım odaklı ürünler

geliştirmeye yönlendirmeye çalışıyoruz.

Çünkü Türkiye’de uzun yıllar genelde

geleneksel dokumalar yapıldı. Mesela

Hereke, Bergama, döşeme halıları,

Kumkapı halıları gibi örnekler var.


Bunlar çok önemli değerler. Bizde

halıcılığın temeli çok sağlam ama

Türkiye’de ekonomik gelişmeyle birlikte

dokuyuculara verilen ücret onları tatmin

edemez hale geldi. Sosyal güvenceleri

de olmadığı için emekli olabilecekleri

daha basit işleri tercih ettiler. Bu durum

dokuyucuların zamanla azalmasına

sebep oldu. Türkiye’de halı üretimi

yeniden ele alınmalı. Bu işlerde devlet

de taraf olmalı çünkü bizdeki el emeği

rakip ülkelere göre pahalı (İran ve

Pakistan’da çok daha ucuz iş gücü

var) ve onlarla rekabet edebilmek için

devletin Sümerbank’a benzer bir kuruluş

oluşturması gerekiyor. Halı kültürümüz

koruma altına alınmalı. Bunun dışında

dış pazar ne bekliyor iyi araştırılmalı.

Beklentiyi karşılayacak ürünler yapılmalı

çünkü Sümerbank bu sebepten battı,

hata yapıldı. İran bu konuda bizden çok

daha önde gidiyor.

Boya ve yün kalitesine standart

getirilmeli. Herkesin bildiği gibi İstanbul

Halı İhracatçıları Birliği bu konuda öncü

konumda. İHİB olarak konferanslar,

sergiler düzenliyor ve yarışmalar

yapıyoruz. Yakın zamanda Vakıflar

Halı Müzesi’nde İHİB sponsorluğunda

tarihi kilimlerimizi yeniden sergiledik.

Kilim üretim konusu kırsal kesimlerde

yeniden istihdam sağlar ve şehre

göçü önler. Bu konuda pek çok fayda

tespit ettik ve Ekonomi Bakanlığı’yla

da görüşüldü. Niyet hep var ama bir

türlü sonuçlandıramadık. Bu aslında

sadece bizim konumuz değil ülkenin

ekonomisini de etkiliyor.

Avanos’tan çıkıp New York ve

Paris’e uzanan bir yolculuğunuz

var. Sizce dış pazar bizden ne tarz

ürünler bekliyor?

Biz müşterilerimizin beklentilerini

bildiğimiz için tasarımcıyla çalışıyoruz

ve pazarın beklentilerini dikkate

alarak üretim yapıyoruz. Sabah

İHİB’in düzenlediği konferansta

ülkemizde üretilen halıların Avrupa’da

nerelere gittiği anlatıldı. Türk halıları

Avrupa’dakilerin de güncel yaşantılarına

girmiş. Eskiden zenginler muhakkak

Türk halısı kullanırlarmış. Sadece bizim

müzelerimizde değil birçok müzede Türk

halılarına rastlamak mümkün.

Nerelere halı gönderiyorsunuz?

Biz daha çok Avrupa’ya çalışıyoruz,

Amerika’da henüz yeniyiz. Amerika’da

Türk Ticaret Merkezi açıldı ve bizim

de orada küçük bir yerimiz var. O yer

vasıtasıyla fuarlara katılmaya başladık ve

pazar payımızı büyütüyoruz.

Halı yapımı uzun süren bir ürün.

Sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz?

En büyük sorunlardan biri termin

süresine yetiştirmek. El halıcılığı

makine halısı gibi hızlı değil ama sipariş

üzerine çalışmak çok önemli çünkü

modern ve tercih edilen bir sistem. Daha

öncesinde topluyor ve stok yapıyorduk

veya üretip bekleniyordu ki müşterisi

çıksın. Şimdi numuneleri göstererek

müşterilerden sipariş alıyoruz ve termin

süreleri konusundaki sıkıntıları çözmeye

çalışıyoruz.

Eklemek istediğiniz bir husus var

mı?

Kırsal kesimde belli pilot bölgeler

seçilip oralarda uygulamalar yapılması

gerekiyor. Dikkat ederseniz biz İHİB

olarak Tatvan’da kadın girişimcilere

ödül verdik ve hatta bu yıl da fuarda

stant verdik. Bölgesel kalkınmaya fayda

sağlamak adına kadın girişimcileri

önemsiyoruz.

November - December 2018 • 57 DECOR


“Paint and wool

quality should be

standardized…”

Kirkit Rugs who has gained strength in European and American markets with its high

added value custom design products, sustains the Turkey’s heritage

hand-woven carpets tradition.…

Kirkit Rugs Company Owner Ahmet

Diler has started the business

with a small rug shop in Avanos,

Nevşehir. Diler, who carried his

adventure in Avanos to Istanbul, New

York and Paris with his growth years,

told Decor Magazine about Kirkit Rugs

and old carpet stories.

What were the factors that

supported this growth?

We are one of the rare companies

working with designers in handmade

carpets as Kirkit brand. We are trying

to make products that are design

oriented and have high added value. We

constantly renew ourselves and work

with different materials such as wool,

hemp, cotton, goat hair. If you are willing

to succeed in a business, you have to

renew yourself constantly. Our country

has a long history in a carpet industry

and our old products are really very

nice. For centuries, the foundation of

this work has been laid and there is a

big know-how. Carpet weavers have also

decreased but still exist. We are trying

to guide these weavers to develop high

value-added design-oriented products.

Because for many years in Turkey

generally traditional weaves have been

made. For example, there are examples

such as Hereke, Bergama, floor carpets

and Kumkapı carpets. These are very

important values. We have a very strong

foundation of carpet. But along with

economic development in Turkey,

The weavers’ wages became very less

and non-satisfying. They preferred

simpler jobs to retire because they

had no social security. This situation

caused the weavers to decrease over

time. It should be reconsidered carpet

production in Turkey. The state must

also be a party because the labour in our

country is expensive compared to the

rival countries (there are much cheaper

labour in Iran and Pakistan) and the

state must create an organization similar

to Sümerbank in order to compete with

them. Our carpet culture should be

protected. Apart from that, it should be

well researched what the foreign market

is expecting. The products that meet the

expectation should be made for sure.

Because Sümerbank has bankrupted for

this reason. Iran is ahead of us. Paint

and wool quality should be standardized.

As everyone knows, the Istanbul Carpet

Exporters Association is a pioneer. We,

as IHIB organize conferences, exhibitions

and competitions. Recently, we reexhibited

our historic rugs at the Vakıflar

Carpet Museum under the sponsorship

of the IHIB.

58 DECOR • November - December 2018


Ahmet Diler

The rug production issue provides

re-employment in rural areas and

prevents migration to the city for

sure. We have identified a number

of benefits about this subject and

we have also had a meeting with the

Ministry of Economy as well. There’s

always the intention, but we can’t

have conclusion. This is not only our

subject, but also affects the economy

of the country.

You have a journey from Avanos

to New York and Paris. What

kind of products do the foreign

markets expect from us?

As we know the expectations of

our customers, we work with the

designer and make production taking

into account the expectations of the

market. In the conference organized

by İHİB in the morning, where the

carpets produced in our country went

to Europe were told. Turkish carpets

have entered into current lives in

Europe. In the past, the rich have

definitely used Turkish carpets. Not

only in our museums, but in many

museums, it is possible to come

across Turkish carpets.

Where do you export your

carpets?

We are mostly exporting to the

Europe, we are new in America.

The Turkish Trade Centre opened in

America and we have a small place

there. We started to participate in

trade fairs with this location and we

are expanding our market share.

Carpet making takes too much

time. Are you working on an

order basis?

One of the biggest problems is

to catch the deadline time. Hand

carpet is not as fast as a machine

carpet, but working on order is very

important because it is a modern and

preferred system. We were collecting

and stockpiling before. Or we were

producing. And were desperately

waiting for the customer to be come.

Now we are taking orders from

customers by showing the samples

and we are trying to solve the

problems related to the deadlines.

Is there anything you’d like to

add?

In the rural areas, certain pilot areas

should be selected and applications

should be made. If you pay attention

as IHIB, we gave awards to women

entrepreneurs in Tatvan and even

gave a stand in the fair this year. We

care about women entrepreneurs

in order to benefit regional

development.

November - December 2018 • 59 DECOR


Anadolu’nun

hikayesi

bitmiyor

Woveny, Anadolu kültürünü yaşatan vintage

halıları, dünyanın birçok bölgesindeki halı

severlerle buluşturuyor.

Yaklaşık 20 yıldır halı ticaretiyle

uğraşan Hüseyin Etyemez

evvelden de halıya merak

duyduğunu ve üniversiteyi bitirdiği

dönemde bir müddet halı tamircisi

olarak çalıştığını belirtti. Akabinde 7

sene kadar Amerika ve Japonya’da

ikamet eden Etyemez, Türkiye’ye

dönüşüyle birlikte

Woveny’nin temellerini

attı.

Ürünlerinizle ilgili

bilgi verir misiniz?

Bizim sattığımız

ürünlerin çoğu vintage

dediğimiz en az 30

sene öncesi dokunan

halılardır. Baktığınız

zaman hepsinde bir

karakter var, Türkiye’nin

farklı yörelerinden

tedarik ettiğimiz halıları

satıyoruz. Her yörenin

kendine göre deseni,

rengi ve karakteri oluyor.

Biz de bu halılarda

bundan 50 sene önce

yaşanmış kültürü

görebiliyoruz. Yani hem

kültürel mirası taşıyor

hem de görsel bir şölen

sunuyoruz.

Sizin için en dikkat

çekici halı ya da motif

nedir?

Benim tarzım biraz daha

dekoratif halılar, bizim

satmış olduğumuz ürünler

genelde Batı Anadolu ve İç

Anadolu’da üretilen halılar.

Özellikle ilk işe başladığım

dönemlerde Isparta halılarının

Zeki Müren tarzını çok

beğeniyordum. 1960’lı yıllarda

tasarlanmış, modern halı

dediğimiz Tarsus halıları da

çok güzeldir. O zamanlardan

bu zamanın modasını

yakalamışlar.

60 DECOR • November - December 2018

Hüseyin Etyemez


Hangi ülkelere ihracatınız var?

Bizi ana pazarımız Amerika’nın

California bölgesidir. Faka dünyanın her

yerinden gelen taleplere açığız ve hali

hazırda çalışıyoruz. %100 ihracat olarak

çalışan bir firmayız. Perakende satışları

da web sitemiz üzerinden online

gerçekleştiriliyor.

Halı tedariki konusunda nasıl bir

yol izliyorsunuz?

Türkiye’nin her yöresinden halılarımız

var. İstanbul’da faaliyet

gösteren bir firma olduğumuz

için de ürünlerimizi seyyar

arkadaşlardan temin

ediyoruz.

Anadolu’nun çeşitli köylerinde

dokuyucular esnaflara satıyorlar,

esnaflarda bizlere sunuyor.

Sizin eklemek istediğiniz bir konu

var mı?

Sizin de fuarda gördüğünüz gibi halı

sektörünü eskiyle kıyasladığımız zaman

çok büyük bir konsept farkı var. Maalesef

eskiden olan iş potansiyeli de şu anda

yok. Günden güne hem tedarik oranı hem

de dış pazardaki talep azalıyor.

O sebeple artık daha çok online,

perakende tercih ediliyor. Biz de bu

noktalara ağırlık veriyoruz. Trendleri

takip etmek adına uluslararası halı

fuarlarını da ziyaret ediyoruz.İmalat

olarak baktığımızda Türkiye dünyayla

rekabet edecek güçte değil çünkü işçilik

maliyetleri çok yüksek. Bizim için avantajlı

olabilecek konu, eskiden yurtdışına

satılmış olan halıların yıkama, boyama ve

tamirinin Türkiye’de yapılıp satılmasıdır.

November - December 2018 • 61 DECOR


Anatolian

Story Not

Ending

Woveny brings Vintage carpets which

reflects the Anatolian culture with the

carpet lovers from all over the world.

After his stay in

the Unites States

and Japan for 6

years, Hüseyin Etyemez

founded Woveny in 2011

with his long standing

experience in carpet

business and he was

able to make Woveny

a recognized brand all

around the world.

Could you give us

more information

about your products?

We offer carpets and

rugs that are hand made

in Anatolian village

houses. These hand made items

are less demanded compared to the

industrial fabrics. We are marketing

our carpets to whole world after

necessary repairs and maintenance

work done by us.

What is the most striking carpet

and design in your view?

It is hard to define what is the most eye

catching pattern because every carpet

has its own beauty and a character that

embodies many stories in itself. Yet, if I

were to decide, I would prefer relatively

modern and minimalist designs.

What countries

do you export

your products?

Although

our primary

marketplace is the

United States, we

are doing our best

to accommodate

the demands from

other parts of the

world. Our company

is solely based on

export sales by providing bulk sale

options through our website.

62 DECOR • November - December 2018


How does your supply chain

work?

Our suppliers are mainly local

freelance carpet and rug buyers who

operate in different parts of Turkey.

Is there anything you would like

to add?

As you see at the expo, when compared

to the past, there is a substantial

conceptual difference in carpet sector.

Unfortunately, nowadays, the demand

in the outside markets along with

supply chain is drying, therefore, there

is no longer the same level of business

potential as we had in the past.

There is also a tendency of business

shifting to online bulk sales. We

are trying out best to adapt to these

conditions and attending international

carpet exhibitions in order to catch

up with the recent trends. From the

manufacturing point of view, due to the

high cost of labor, Turkey is no longer

at a level to compete with countries

such as India, Pakistan, China and

Nepal. Our advantage is that, with our

know-how, skills and ability which is

deeply rooted in our traditional carpet

culture, we are able to perform end

repairs for any carpet whether that is

locally made or imported, and export

our services to all around the world.

November - December 2018 • 63 DECOR


Hayat

veren

dokunuş

Eski halılara kırkyama tekniği ile hayat

veren Pera Halı, spesifik ürünleriyle

konseptinizi tamamlıyor.

Uşak’ta kurucusu olduğu Pera Halı’yla

spesifik bir konsept sunan kadın girişimci

Nihan Cengiz, Anadolu’nun çeşitli

bölgelerinden topladığı el yapımı halıları

kırkyama tekniğiyle tekrar kullanılabilir

özgün ürünlere dönüştürüyor. İstanbul Rug Show

kapsamında bir araya geldiğimiz Nihan Cengiz’den

firmanın hikayesini dinledik.

Farklı ve özgün tasarımlarınız gözüme çarptı.

Bu modelleri geliştirirken nelerden ilham

alıyorsunuz?

Eğitim için gittiğim Amerika’dan döndüğümde bu

iş de kucağıma düştü. Ben döneli 4 yıl oluyor, iş

sebebiyle Uşak’a yerleştim. Projeye başlarken KOS-

GEB’e kadın girişimci olarak başvurdum ve projem

Ege bölgesinde birinci seçilerek ödül aldı. Kısa

sürede çok güzel yerlere geldik. Domotex Almanya

fuarıyla birlikte uluslararası platformlarda yer

almaya başladık. Çok yeni olmamıza rağmen orada

da güzel bir ivme yakaladık.

64 DECOR • November - December 2018


Patchwork için kullandığınız eski parçaları

nasıl temin ediyorsunuz?

Toptancılar toplayarak ürünün cinsi ve modeline

göre ayırıyorlar, biz de gidip toplu bir şekilde oradan

satın alıyoruz.

Patchwork halı üretiminde en çok dikkat

ettiğiniz konu nedir?

Önemli olan müşterinin ne istediğini bilmek.

Mesela sizin çok beğendiğiniz bir şeyi onlar hiç

beğenmeyebiliyor. Sizin hiç beğenmediğinize de

bayılabiliyorlar. Tabii bazen kendi tarzınızı yansıtan

sürpriz modeller de yapabiliyorsunuz. Bu ürünlerle

dolu büyük bir depomuz var. Daha spesifik işler

yapmaya çalışıyorum çünkü özellikle kadınlar

kendilerine özel ürünleri kullanmayı seviyorlar.

Patchwork aslında bu konuda çok avantajlı çünkü

her ürün kendi içinde benzersiz bir görünüme sahip.

Bu ürünlerin hiçbirini bir daha bulma şansım yok,

benzerini %70’e kadar yapabilirim. Yani siz bunu

alıp evinize serdiğiniz zaman başkasında görme

şansınız yok.

Hangi ülkelere ihracatınız var?

Mikro ihracatlarımız var. Hedefimiz Amerika

ve Güney Amerika pazarları. Özellikle Brezilya,

Arjantin, Kolombiya taraflarına ihraç etmek

istiyoruz.

Sipariş üzerine üretiminiz var mı?

Geçenlerde bir perakende müşterisi özel bir halı

modeli istedi. Yaptık ve çok güzel bir model oldu.

Halı yıkama, boyama ve kırkım kısmı da bize ait.

Yine yakın zamanda bir müşterim de babaannesi

tarafından dokunan, üzerinde babaannesi ve

çocuklarının ismi, dokunan tarih bilgilerinin yer

aldığı özel bir halı getirdi. Halıyı güve yemiş. Dört

kardeş de evinde kullanmak istiyor. Bu halıya

kendimizden de ekleyerek güzel bir patchwork

serisi yaptık. Böyle güzel hikayelerimiz var.

November - December 2018 • 65 DECOR


Life-giving touch…

Pera Carpet, which gives life to the old carpets with its

patchwork technique, completes your concept with its specific

products…

Nihan Cengiz, a women entrepreneur

who presents a specific concept with

Pera Carpet, founded in Uşak, turns the

handmade carpets she collected from

various regions of Anatolia into reusable

original products with patchwork

technique. We have listened the story

of her company from Nihan Cengiz at

İstanbul Rug Show.

You have different and original

designs. What are your

inspirations when developing these

models?

When I returned from the United States

where I went to study, this job has fallen

on my lap. It has been 4 years since I’ve

returned. I settled in Uşak for work.

When I started the project, I applied

to KOSGEB as a female entrepreneur

and my project was awarded the first

prize in the Aegean region. We have

accomplished many good achievements

in a short time. With Domotex Germany,

we started to take part in international

platforms. Although we were very

new, we have reached a very nice

acceleration.

How do you supply the old pieces

that you use for Patchwork?

The important thing is knowing what the

customer wants. For instance, they may

not like anything you like very much.

They can fall in love something that you

don’t like at all. Of course, sometimes

you can also make surprise models

that reflect your own style. We have a

large warehouse full of these products.

I’m actually trying to do more specific

things because, especially women like

to use special products. Patchwork is

actually very advantageous in this regard

because each product has a unique look

in itself. I don’t have a chance to find

any of these products any more, I can do

similar ones as much as 70%. So when

you buy it and use it in your house, you

don’t have a chance to see it in someone

else.

66 DECOR • November - December 2018


Which countries do you export to?

We have micro exports. Our target is

American and South American markets.

We especially want to export to Brazil,

Argentina, and Colombia.

Nihan Cengiz

Do you have production on order?

A retail customer recently asked for a specific

and very special carpet model. We did and it has

become a very nice model. Carpet washing, painting

and trimming parts was also belong to us. One of

my customers has also brought a special carpet

woven by his grandmother recently. There were her

grandmothers’ and children’s names which were

woven on it. Even the weaving date was written on

the carpet. Moth eaten the carpet. All four sisters

and brothers wanted to use it at home. We have

made a nice patchwork series by adding something

to this carpet from us as well. We have such good

stories like this.

November - December 2018 • 67 DECOR


Dokusunda

gizem

var

Dursun Halıcılık özgün tarzıyla

tamamladığı Türk motiflerini,

dış pazara tanıtmayı hedefliyor.

Bir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Dursun

Halıcılık, küçük tezgahlarla başladığı üretiminde

30 yıllık yün imalatından sonra ipeğe başlıyor.

İpeğe geçişle birlikte ikinci nesil yöneticileri

olan Harun Dursun ve Mehmet Dursun’un

klasiğin dışına çıkarak kendi çizgilerinden

oluşan Şehrazat modeli sektöre sunuluyor.

Özgünlüğünü koruyan Şehrazat modelinin

bugünde aynı popülariteyi koruduğunu belirten

Dursun Halıcılık Firma Yetkilisi Harun Dursun,

ipek halının üretim bandında Türkiye’deki

ömrünü tamamlamakta olduğunu açıkladı.

Halılarının çözgüden dokumaya tamamen

ipekten üretildiğini kaydeden Dursun, “Herhangi

bir katkı maddesi kullanmayız. Kozadan halıya

ilmek olarak dokunana kadar her aşamada

bizzat başında duruyoruz. Kozadan çıkar,

boyanır, ip haline gelir ve dokunur” ifadesinde

bulundu.

68 DECOR • November - December 2018


Üretim kapasiteniz nasıl? Sipariş üzerine

üretim yapıyor musunuz?

Kapasitemiz yıllık 1000 metreyi geçiyor. Sipariş

üzerine üretim de gerçekleştiriyoruz.

Mesela 4 metrekare ipek bir halının

dokunması ne kadar sürüyor?

O biraz da işçiliğe bağlı olarak değişiyor.

Fakat 4 metrekare ipek bir halıyı iki kişinin

dokuduğunu varsayarsak 8-10 ay gibi bir zamanda

biter. Hızlı dokuma faktörü bu süreyi bir ay daha

kısaltabilir. Fakat ortalama süre budur.

Patentli modellerinizle ilgili bilgi verir

misiniz?

Kendimize ait marka tescillerimiz var. Marka tesciliyle

birlikte desenlerimizin tescillerini de alıyoruz.

Şehrazat modeli aslında halının içerisine gizlenmiş

desenlerden oluşuyor. Bunu ancak gerçekten halıdan

anlayan insanlar bilebilir. Bunun dışında da bize özel

patentli ürünlerimiz mevcut.

Girdap modelimiz var, klasiğin dışına çıkılmış şal ipek

imalatı yine Türkiye’de sadece bizde var. Madalyon

adını verdiğimiz Türkiye’deki fuarlar arasında model

tasarımı alanında ödül alan bir ürünümüz var.

Şehrazat modelinde motiflerin halının

içerisine gizlenmesi fikri nasıl ortaya çıktı?

İnsanlar artık klasiklerden usandı. Türk motiflerini

gördüklerinde tanıyorlar, biz artık burada çıtayı biraz

daha arttırarak Şehrazat dediğimiz modeli sunduk.

Bu desenlerin halıya gizlenebiliyor olması tamamen

ipeğin özelliğinden kaynaklanmaktadır.

İpek üretimi son zamanlarda pek fazla

tercih edilmiyor. Siz bu noktada hammadde

tedarikini nasıl sağlıyorsunuz? Yeteri kadar

hammadde bulabiliyor musunuz?

Sadece Kayseri için konuşuyorum önceden 1000

tane imalatçı vardı. Şimdi 10 tane imalatçı var. Buna

yetecek kozayı bir şekilde buluyoruz. Bursa, Ankara,

Urfa gibi bölgelerde mevcut, buralardan tedarik

sağlıyoruz.

İhracat pazarlarınızdan bahseder misiniz?

İhracat için birkaç yıldır fuarlara katılıyoruz. Hannover,

Fransa ve Dubai fuarlarına gittik. Mikro ihracatlarımız

oluyor ama henüz istediğimiz seviyede değil.

November - December 2018 • 69 DECOR


There is a mystery in its texture…

Dursun Carpets aims to introduce Turkish motifs that it has

completed with its original style to the foreign market…

Dursun Carpet, which operates as a family company,

has started to silk after 30 years of wool production that

had started with a small loom at all. Together with the

transition to the silk production, the second generation

managers Harun Dursun and Mehmet Dursun went

out of the classic style is being offering Şahrazat model

consisting of their own lines to the sector. Şahrazat

model that retains the specificity of today, let alone

stating that maintains the same popularity Carpet

Company Manager Kadir Dursun has announced that

it is finalizing life in Turkey silk carpet production line.

Dursun, who noted that his carpets were made of silk

totally by using from warp to weaving said that “We do

not use any additives at all. From cocoons to carpets,

loops to weaving process we stand at the beginning

of each stage personally. Comes out of the cocoon, is

painted, becomes rope and woven.”

How is your production capacity? Do you make

production on order?

Our capacity exceeds 1000 meters per year. We also perform

production upon order.

For example, how long does it take weaving

4 square meters silk carpet?

It changes a little depending on the workmanship. But if we

assume that a 4 square meters silk carpet is weaved by two

people, it ends at 8-10 months. The fast weaving factor can

shorten this time by one month. This is the average time

actually.

70 DECOR • November - December 2018


Could you please give us

information about your patented

models?

We have our own trademark

registrations. With trademark

registration, we also receive the

registration of our designs. The

Sehrazat model actually consists of

patterns which are hidden in the carpet.

Only people who really understand

from the carpet know this. In addition,

we have special patented products

as well. We have a swirl model for

instance, out of the classic shawl silk

production. Again, we are the only one

who has got it in Turkey. Among fairs

in Turkey, model design awards in the

field, we have a product that we give

the name medallion.

How did the idea of hiding motifs

into the carpet come out in the

Sehrazat model?

People are tired of classics now.

When they see the Turkish motifs,

they began to understand. We have

now presented the model that we call

the Sehrazat by raising the bar a little

more. The fact that these patterns

can be hidden in the carpet is entirely

due to the nature of the silk.

Silk production is not preferred

much recently. How do you

supply raw materials at this

point? Can you find enough raw

materials?

I speak only for Kayseri, there were

already 1,000 manufacturers. Now

there are 10 manufacturers. We’re

finding the cocoon enough to do that

somehow. We can also find in Bursa,

Ankara, Urfa. We supply from these

cities additionally.

Could you tell us about your

export markets?

We have been participating in trade

fairs for several years. We went to

Hannover, France and Dubai. We have

micro exports, but not yet at the level

we want.

Harun Dursun

November - December 2018 • 71 DECOR


AGT’den Defne

Koz imzalı yeni

parke serisi…

Dünya markası vizyonu ile yoluna

devam eden, Ağaç ve Orman

Ürünleri sektörünün öncü markası AGT

ve Tasarımcı Defne Koz işbirliğinden

doğan “AGT Design by Defne Koz

Parke Serisi” doğadan aldığı ilhamı,

tasarımın gücüyle biçimlendiriyor.

Ulusal ve uluslararası pazarda mobilya,

dekorasyon ve inşaat sektörlerine;

MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke

üreterek, 5 kıtada 70’ten fazla ülkede

faaliyet gösteren AGT, Tasarımcı Defne

Koz imzasını taşıyan “AGT Design by Defne

Koz” parke serisini “Bliss” ve “Spark” adlı

2 farklı koleksiyon ile kullanıma sunuyor.

“AGT Design by Defne Koz” parke serisi,

Tasarımcı Defne Koz’un insan üretimi ve

doğal arasındaki dengeye duyduğu merak

sürecinden ilham alarak başlayarak,

doğal ahşap desenlerini kullanmak yerine,

insanın tasarıları ile doğanın güzelliğinin

bir araya gelmesinden ortaya çıkmaktadır.

Doğal olanla tasarlanmış olanın en iyi

yönlerini bir araya getirdiğini belirten

Tasarımcı Defne Koz; koleksiyonunda

sıcak renkleri, zengin dokuları, organik

desenleri ve ahşaba ait doğal özellikleri,

geniş yelpazedeki renk çeşitliliğiyle ve

insan eliyle yapılmış olanın ayrıştırıcı

nitelikleriyle buluşturmuş. Tasarlanan

desenlerin zenginlik ve derinlik hissiyle

biçimlenen “AGT Design by Defne Koz”

parke serisi, doğadan aldığı ilhamı

tasarımın yaratıcı gücüyle biçimlendiriyor.

72 DECOR • November - December 2018


Doğanın parametrik yansıması: BLISS

İki koleksiyondan birincisi olan Bliss Parke Koleksiyonu,

özel patentli kilit sistemine, 10 mm kalınlığa, AC4

aşınma sınıfına ve 15 yıl ürün garantisine sahip olup,

4 farklı renkten oluşuyor. Doğal damarlara benzeyen

yumuşak ve sakin bir desenle tasarlanan koleksiyonda,

damarların şekli ve yoğunluğu parametrik tasarımla

biçimlendirilmiş. Bliss, ışığın yansımasıyla değişen

ipeğin dokusuna benzerliği ile sakin ve huzurlu bir

zihne hitap eden ve zengin bir zemin kaplama isteyen

tasarımcı, mimar ve iç mimarlar için oldukça cazip bir

tercih....

Organik ve düz desenlerin güçlü dengesi:

SPARK

Üst yüzey dokusu ile birebir aynı tasarımıyla dikkat

çeken Spark Parke Koleksiyonu ise, özel patentli kilit

sistemine, 12 mm kalınlığa, AC4 aşınma sınıfına ve 15 yıl

ürün garantisine sahip olup, 4 farklı renkten oluşuyor.

Doğal ahşap damarların, geometrik çizgilerle bir araya

getirilerek tasarlandığı zengin bir desen ile, bu deseni

birebir takip eden yüzey dokusuna sahip olan üründe,

organik ve düz desenlerin oluşturduğu bir dengeden söz

etmek mümkün. Spark, mimarların güçlü kişiliğe sahip

bir desen ve yüzey uygulamak istediği geniş mekanlarda

ya da otel lobisi gibi ortak kullanım alanlarında,

etkileyici bir zemin kaplama için mükemmel bir seçim...

November - December 2018 • 73 DECOR


Defne Koz

signed new

flooring series

from AGT

“The AGT Design by Defne Koz

Flooring Series” created by the

cooperation of AGT, which continues

its path with the vision of the world

brand and is the leading brand of

the Wood and Forest Products sector,

and Designer Defne Koz, shapes the

inspiration received from nature with

the creative power of design.

In the national and international market, furniture, decoration

and construction sectors; with MDF, MF-MDF, panel, profile

and flooring production, AGT, which operates in more than 70

countries on 5 continents, has put “The AGT Design by Defne

Koz” flooring series, bearing Designer Defne Koz’s signature,

with two different collections, Bliss and Spark, into use.

“The AGT Design by Defne Koz” flooring series has begun

with the inspiration of Designer Defne Koz’s curiosity for the

balance between human production and natural; instead of

using natural wood patterns, it has come up with the beauty of

nature and the creativity of man coming together.

Designer Defne Koz stating that she has brought together the

best aspects of what is designed with natural; has combined

warm colors, tapestry, organic patterns and natural features

of wood, with a wide range of colors and the differentiating

qualities of man-made in her collection.

74 DECOR • November - December 2018


The AGT Design by Defne Koz ” flooring series, which is

formed by the richness and depth of the designed patterns,

gives shape to the inspiration from nature with the creative

power of design.

Parametric reflection of nature: BLISS

The Bliss Flooring Collection, which is the first of two

collections, has a special patented lock system, 10 mm

thickness, AC4 wear class and a 15-year product warranty

and consists of 4 different colors. Designed with a soft and

calm pattern similar to natural veins, the shape and density

of the veins are shaped by parametric design. Bliss is a

very attractive choice for designers, architects and interior

designers who want a rich floor covering and appeal to a calm

and peaceful mind, with a resemblance to the texture of the

silk changing with the reflection of light...

Strong balance of organic and flat patterns: SPARK

Spark Flooring Collection, which draws attention with the

same design through its upper surface texture, has a special

patented lock system, 12 mm thickness, AC4 wear class and

15-year product warranty and consists of 4 different colors.

With a rich pattern in which natural wood veins are designed

with geometric lines; it is possible to mention a balance of

organic and flat patterns in the product which has the one-toone

following surface texture. Spark is the perfect choice for

an impressive floor covering in large spaces where architects

want to apply a pattern and surface with a strong identity, or in

common use areas such as the hotel lobby…

November - December 2018 • 75 DECOR


Heimtextil

Rusya tam

not aldı

Heimtextil Rusya 20. kez

kapılarını açtı.

Ev Tekstili, Yer Döşemeleri ve İç Mekan

Mobilyaları Uluslararası Ticaret Fuarı

Heimtextil Rusya 2018, 20. yılını kutlamak

için 18-20 Eylül 2018’de Moskova’da

yapıldı. Bu süre zarfında Heimtextil

Rusya, Rusya ve BDT ülkelerinde tekstil

endüstrisi profesyonelleri için buluşma

noktası haline geldi. Bu ticaret fuarı

tekstil işletmelerinin farklı ülkelerden

ev ve iç mekan tekstil koleksiyonlarını

tek bir yerde görmeleri, 20’den fazla

ülkeden gelen tekstil ürünleri,

üreticileri ve tedarikçileriyle

doğrudan müzakereler

gerçekleştirmeleri ve daha fazla

iş Heimtextil Rusya’nın bu yılki

sergisi IEC Crocus Expo’da 2 hall

de gerçekleştirildi ve burada

200’den fazla uluslararası

şirket yer aldı. Almanya,

Türkiye, Çin ve Pakistan’ın

ulusal pavyonlarının yanı

sıra İtalya, Fransa, Polonya,

Portekiz, Hindistan, BAE,

Özbekistan ve Kazakistan

gibi ülkelerden bireysel

katılımcılar fuarda yerini

aldı.

76 DECOR • November - December 2018


Rusya’dan fuara katılan Dekor

City, Gerd Billerbeck, KARIGUZ,

TDL Tekstil, Treartex ve Unico

Interiors Dekorasyon markaları

ise yeni tekstil ürünlerini sergiledi.

Heimtextil Rusya 2018’de 12 ürün

grubu ile ilgili alıcılar, distribütörler,

ithalatçılar, perakende zincirleri ve

kontrat işlerinin temsilcileri: yatak odası

tekstil, banyo tekstili, mutfak tekstili,

pencere dekorasyonları, iç kumaşlar,

mobilya kumaşları, çocuklar için tekstil gibi

bazı ürün grupları, özel sergiler çerçevesinde

sergilendi. Halılar ve tekstil yer döşemesi içinde

katılımcı ve ziyaretçilere ev sahipliği yapan fuar,

CarpetLab, Tekstil üzerine dijital baskı, tekstil

baskıları Tasarım Laboratuvarı ve Duvar Kağıdı

üreticilerine de farklı bağlantı kurmak için olanak

sağladı.

Rusya’da tekstil sektörünün profesyonelleri

için lider iş platformu

Bu yıl Heimtextil Rusya genişletilmiş bir program yer

aldı. Konferans alanında, ilk gün tamamen perakende

ticaret teması üzerinde durulurken, Perakende Satış

Merkezi ile Uluslararası Satış forumu “Satış 2018/2019”

konferansı gerçekleştirildi. Federal perakende zincirlerinin

üst düzey yöneticileri, dernek temsilcileri ve araştırma

ajansları, perakende zincirleri gibi kilit ziyaretçiler ile

perakende formatların ve kategorilerin geliştirilmesi konusunda

bilgi paylaşımı yapıldı.

Heimtextil Rusya Tasarım Akademisi: tasarımcılar ve

dekoratörler için ana buluşma noktası

Heimtextil Russia Design Academy, tasarımcılar ve dekoratörler için

gerçek bir çekim noktası olarak fuarın en etkileyici kısımlarından birisi

oldu. Gerçekleşen başlıca oturumlar ise şöyle:

• Trend Alanı, tekstil tasarımı ve iç dekorasyon üzerine dersler verdi.

Ziyaretçiler, Hollandalı tasarımcı Anne Marie Commandeur’dan ünlü

Frankfurt trendleri Heimtextil 2018/2019’u öğrenme şansına sahip oldular.

Ateşe dayanıklı kumaşların FR-One koleksiyonunun yaratıcısı Fransız

tasarımcı Olivier Delomme, modern otel dekorasyonunun güncel trendlerine

dair ipuçlarını paylaştı.

Tekstil endüstrisinin temsilcileri, yuvarlak masa biçiminde Rusya’daki tekstil

baskı gelişiminin temasını tartıştılar. Heimtextil Rusya Tasarım Ödülleri töreni de

trend alanında gerçekleşti. Tekstil baskıların en iyi koleksiyonunun yazarı, ödülü,

Frankfurt’taki Heimtextil 2019’da ücretsiz bir standla katılımla ödüllendirildi.

• Tasarım Eğitiminde ziyaretçiler, önde gelen Rus tasarım okullarının stantlarında

pratik tekstil atölyelerine katılma şansına sahip oldular. Fuarın üçüncü gününde,

Rus tasarım okullarının öğretmenleri ve mezunları trend alanında konuşmalar

gerçekleştirdi.

November - December 2018 • 77 DECOR


Heimtextil Russia

held successfully

Led by UTIB (Uludag Textile Exporters

Association), leading Turkish home and

contract textile exhibitors showcased a wide

range of competitive products.

International Trade Fair for Home Textiles,

Floor Coverings and Interior Furnishings

Heimtextil Russia 2018 was held in

Moscow on September 18-20, 2018 to

celebrate its 20th anniversary. During

this time Heimtextil Russia has gained

the reputation of the leading business

platform for the professionals of textile

industry in Russia and the CIS countries.

This trade fair offered a unique chance to

the textile business people to see in one

place collections of home and interior

textile from different countries, conduct

direct negotiations with manufacturers and

suppliers of textile products from over 20

countries and find new partners for further

business development.

This year exposition of Heimtextil

Russia occupied two halls of

Pavilion 1 in IEC

Crocus Expo and presented on its

grounds more than 200 international

companies. National pavilions of

Germany, Turkey, China, Pakistan took

part in the show, as well as individual

participants from Italy, France, Poland,

Portugal, India, UAE, Uzbekistan,

Kazakhstan etc. Such companies as

Arya (Turkey), Caramella (Poland), G.M

Syntex (India), KT Exclusive (Germany),

Orsha Linen Mill (Republic of Belarus),

Safeco (France), SUPERtextil (Turkey)

participated among foreign exhibitors.

The Russian exposition demonstrated

textile products of Decor City, Gerd

Billerbeck, KARIGUZ, TDL Textile,

Treartex, and Unico Interiors Decoration.

Buyers, distributors, importers,

representatives of retail chains and

contract business found at Heimtextil

Russia 2018 home and interior textile

in 12 product groups: bedroom textile,

bathroom textile, kitchen textile, window

decoration, interior fabrics, furniture

fabrics, textile for children, etc. Some

product groups will be highlighted within

the framework of special expositions:

exposition for carpets and textile

flooring CarpetLab, Digital print on

textile, exposition of textile prints Design

Laboratory, and Wallpaper Bar.

78 DECOR • November - December 2018


The leading business platform for

professionals of textile business in

Russia

This year Heimtextil Russia offered

an extended fringe program. In the

Conference area the first day was fully

devoted to the theme of retail business:

International forum “Sales 2018/2019”

with Retail Purchasing CenterTM took

place in the Conference area. Top

managers of the federal retails chains,

representatives of profiled associations

and research agencies shared

comprehensive information about rotation

of assortment in retails chains, consumers

demand, development of retail formats and

categories in 2018-2019. Retail Purchasing

Center in the format of b2b negotiations

of suppliers with retail chains, wholesale

and distributor representatives within the

framework of the forum.

The second day of the fringe program

was fully devoted to contract textiles: it

included workshops and round tables

with discussions on textile equipment of

hotels and restaurants, topical guided

tours along the exposition with industry

experts, lectures on interior design for

hotels and restaurants.The third day

featured interactive program on the

specialties of doing business online.

Business practitioners introduced the

audience to the worldwide trends in

digital technologies, presented cases of

digital development and growth strategies

and made an overview of the marketing

instruments and tools.

designer Anne Marie Commandeur. The

invited speaker – French designer Olivier

Delomme, creator of FR-One collection

of fire-resistant fabrics, shared his tips

on the topical trends of modern hotel

decoration.

Representatives of textile industry

discussed in the format of the round table

the theme of textile print development in

Russia. Heimtextil Russia Design Awards

ceremony also took place in the trend

area. Author of the best collection of textile

prints was awarded with the main prize –

participation with a free stand at Heimtextil

2019 in Frankfurt.

• Design Laboratory exposition presented

designers and design studios, which

develop textile prints.

In Design Education area visitors had a

chance to take part in the practical textile

workshops on the booths of the leading

Russian design schools.

Lectures of the schools’ teachers and

graduates were available in the trend area

on the third day of the fair.

Heimtextil Russia Design Academy:

the main meeting point for

designers and decorators

Heimtextil Russia Design Academy is the

most creative part of the fair, which is the

real attraction point for designers and

decorators. It includes several events:

• Trend Area featured lectures of on textile

design and interior decoration.

Visitors had a chance to learn about

the famous Frankfurt trends Heimtextil

2018/2019 from their author – Dutch

November - December 2018 • 79 DECOR


SUBSCRIPTION FORM

Firm :..............................................................................................................................................

Name - Surname :..............................................................................................................................................

Occupation :..............................................................................................................................................

Address :..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Tel :..............................................................................................................................................

Fax :............................................................................................................................................

60 E year / 6 issues) Euro has been transferred to your below bank account.

Please debit 60 Euro to my credit card:

VISA MASTER / EUROCARD

Card No :............................................................................ Expiry Date:............... CV Code:............................................

Bank account name / Hesap adı : İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL)

GARANTİ BANKASI KUYUMCUKENT ŞUBESİ ŞUBE KODU: 301 HESAP NO: 6299783

IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0006 2997 83

BANK ACCOUNT NO

TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 9097457 (EURO)

Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301

IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0009 0974 57

TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 90297451 (USD)

Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301

IBAN NO: TR58 0006 2000 3010 0009 0974 51

DATE :........../.............../...............

SIGNATURE.................................................................................................................


2018-2019 FAIR SCHEDULE

carpet furniture & interior decoration

ISSUE

FAIR

DATE OF THE

FAIRS

CITY AND

COUNTRY

ORGANIZER

JANUARY

FEBRUARY

Heimtextil

Domotex Hannover

IMM Furniture Fair

IMOB

8-11 January 2019

11-14 January 2019

14-20 January 2019

22-27 January 2019

Frankfurt - GERMANY

Hannover - GERMANY

Cologne - GERMANY

Istanbul - TURKEY

MESSE FANKFURT

DEUTSCHE MESSE

KÖLN MESSE

CNR

MARCH

APRIL

Domotex USA

Domotex Asia Chinafloor

Home Deco Kazakhstan

CIFF-China Int. Furniture

28 Feb.-2 March 2019

26-28 March 2019

20-26 March 2019

18-21 March 2019

Atlanta - USA

Shanghai - CHINA

Almatı - KAZAKHSTAN

Guangzhou - CHINA

DEUTSCHE MESSE

VNU

TÜRKEL

CHİNA FOREİGN

TRD.CORP.

MAY

JUNE

Domotex Turkey

Evteks Istanbul

27-30 April 2019

23-27 April 2019

Gaziantep - TURKEY

Istanbul - TURKEY

DEUTSCHE MESSE

CNR

JULY

AUGUST

Int.Area Rug Market

Intertextile Shanghai

10-16 July

27-30 August

Atlanta - USA

Shanghai - CHINA

AMERİCASMART

MESSE FRANKFURT

SEPTEMBER

OCTOBER

Maison&Objet

MoOD (Decosit)

Heimtextil Russia

7-11 September

11-13 September

18-20 September

Paris - FRANCE

Bruxelles - BELGIUM

Moscow - RUSSIA

TEXTIRAMA

SAFI

MESSE FRANKFURT

NOVEMBER

DECEMBER

Home&Tex

Furniture Istanbul

Design Living Tendency

26-29 September

6-11 November

17-20 October

Istanbul - TURKEY

Istanbul - TURKEY

Kiev-UKRAINE

CNR-TETSIAD

CNR

TURKEL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!