03.12.2018 Views

Decor Kasim_Aralık_Baski

Decor Kasim_Aralık_Baski

Decor Kasim_Aralık_Baski

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

carpet furniture & interior decoration<br />

November-December 2018<br />

ISSN 2147-3609<br />

Geçmişin<br />

ayak izleri...<br />

Geleceğin<br />

renk trendleri...<br />

Türk halısının<br />

görsel şöleni...


KERVANCI İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.<br />

Adres : 2. Organize Sanayi Bölgesi Dursun Buk Bulvarı 14 Nolu Sk. No: 10 Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE<br />

Tel. : (+90,342) 337 40 23<br />

Fax : (+90,342) 337 40 25 Info : mehmet@kervanciiplik.com<br />

www.kervanciiplik.com


Renk ve trendle yeniden canlanan halılar…<br />

Tasarımda kış depresyonun nasıl yeneceğiz? Enerjimizi yükselten neşeli tonlar neler? Bu<br />

sayımızda bunun gibi yeni yıl trend ve renklerine bakarken, Anadolu’nun eski el emeği ürünlerine<br />

de götüreceğiz sizleri. Hikayesi bitmeyen halı ve kilimler, bu tarihi dokuları yenileyen ve<br />

yeniden hayata döndüren elleri keyifle okuyacaksınız.<br />

Enes Karadayı<br />

2018’de neler yaptık<br />

Daha geçen gün 2018 yılının ilk sayısını hazırlamış gibiyim. Yoğun ve inişli çıkışlı geçen bir yılı<br />

geride bıraktık. Döviz tarihinin en hareketli yılını geride bıraktık bile diyebiliriz. Bütün bunlara<br />

rağmen üreticiler Almanya, Çin, Rusya, Amerika ve Gaziantep fuarları başta olmak üzere<br />

birçok ülkede ihracatını geliştirme çabasında oldular. <strong>Decor</strong> ailesi olarak, sanayicimize tüm<br />

fuarlarda elimizden geldikçe, dilimiz döndükçe yardımcı olmayı kendimize misyon edindik. Bu<br />

misyon 15 yılını doldurdu… Daha çok 15 yıllarımız var önümüzde. Yeni yılda ekstra fuarlarla<br />

daha fazla ihracat, daha fazla iş diyerek geleceğe umutla bakmaya devam…<br />

Carpets are enlivening with new colors and trends…<br />

How will we overcome winter depression in design? What are the cheerful tones that raise<br />

our energy? These are the main topics in this issue and we will take you to a voyage to the old<br />

handicraft products of Anatolia as well as to look at the New Year trends and colors. In this<br />

issue, you will enjoy reading these handcrafted rugs of Anatolia as well as the kilims of those<br />

stories that never ends, and the skilled hands, which renew the historic textures and bring<br />

them back to life in their crafts.<br />

What we have done in 2018<br />

I feel as if I prepared the first edition of 2018 of this magazine as near as yesterday. We left<br />

behind a year that was intense and highly turbulent. At the end, we can even say that we left<br />

behind the most dynamic year in the history of foreign exchange. In spite of all these, the producers<br />

tried to improve their exports to many countries, especially in Germany, China, Russia,<br />

America and Gaziantep fairs. As the <strong>Decor</strong> family, having a mission to help our industrialists<br />

in all fairs we have been in as much as possible. This mission has been completed since 15<br />

years, but we have more 15 years ahead of us. In the New Year, we continue to look forward<br />

to the future hopefully by aiming more exports, more business and more activities in fairs…<br />

ENES KARADAYI<br />

enes.karadayi@img.com.tr<br />

GİZEM YILDIZ<br />

gizem.yildiz@img.com.tr


İçindekiler / Index<br />

8<br />

Geçmişin ayak<br />

izleri...<br />

40<br />

İhracat ve Türkiye’nin<br />

ekonomideki gücü<br />

14<br />

2018 Halı trendleri<br />

nasıldı?<br />

44<br />

2019 renk<br />

trendleri<br />

18<br />

Türk halı sektörünün<br />

görsel şöleni<br />

72<br />

Defne Koz ve<br />

AGT işbirliği<br />

28<br />

Domotex Hannover<br />

için geri sayım<br />

76<br />

Heimtextile Rusya’ya<br />

tam not<br />

MİNE ALGÜL<br />

mine.algul@img.com.tr<br />

7 DECOR • July - August 2018


Geçmişin<br />

ayak<br />

izleri...<br />

Tarihin en büyük tanıklarından biri olan Osmanlı<br />

halıları, dönemin kültürüne ışık tutuyor.<br />

8 DECOR • November - December 2018


Halı’nın Öyküsü:<br />

Kırmızı zeminindeki iki yıldız motifiyle sade bir<br />

halıdır. Dört bordürlü halının, sonuncusu, sadece<br />

kısa kenarlarda bulunan nişli bordürdür. Birinci<br />

ve üçüncü bordür, dar olup; beyaz zemin üzerine<br />

birbirini takip eden renkli ve küçük baklavaların<br />

ayırdığı, renkli küçük kartuşlardan oluşan bir<br />

sudur. Ana bordürü, kırmızı zemin üzerine birbirine<br />

geçmelerle bağlanan kare şekillerden meydana<br />

gelir. İçleri kırmızı beyaz damalı küçük baklavalarla<br />

dolguludur. Kiremit kırmızısı rengindeki ana zemin<br />

şeması, üst üste yerleştirilmiş, sekiz kollu, iki büyük<br />

yıldız motifidir. Yıldız şekillerinin konturları ince, mavi<br />

renkle belirgin olup; merkezlerinde iç içe geçmiş,<br />

sekiz kollu yıldızlarla doludur.<br />

Halının zemininde yıldızlardan kalan boşluklar, küçük<br />

sekizgenler ve beyaz noktalı küçük baklava<br />

motifleriyle doludur.<br />

Halı’nın Öyküsü:<br />

Seccade, tabanında sekizgen anahtar deliği, sivri<br />

mihrap nişi ve yoğun desenli ana zeminiyle dikkati<br />

çeker. Üç bordürlü halının birinci ve üçüncü bordürü<br />

aynı olup, incedir. Koyu renk zemin üzerine birbirini<br />

takip eden “S” motifleri, bu bordürleri oluşturur.<br />

Kırmızı zeminli ana bordür, üzerindeki mavi kancalı<br />

dallarla geniş kırık hatlar çizerek, halının etrafını<br />

çepeçevre dolaşır. Kırık hatların boşluklarında<br />

stilize edilmiş sarı karanfiller, tarak motifleri yer<br />

alır. Kahverengi olan ana zemin, yoğun bir şekilde<br />

doludur. Sarı zemin üzerine bir zincirin doldurduğu<br />

ince bordür, ana zeminin etrafını dolaşarak, altta<br />

sekizgen anahtar deliğini, üstte düz, sivri mihrap nişini<br />

oluşturur. Mihrap nişiyle anahtar deliği arasındaki<br />

orta zeminde, dikdörtgen bir çerçeve içinde, kenarları<br />

dilimli bir baklava motifi yer alır. Üçgen köşebentler,<br />

merkeze doğru uzayan, birbirine paralel kısa çizgilerle<br />

zenginleşir. Mihrap nişinden sarkan kandil motifinin iki<br />

yanında, çengelli kartuşların içinde hayat ağacı yer alır.<br />

Boşlukların sarı ve mavi renkli üç benek motifleriyle<br />

doldurulması dikkati çeker. Alttaki sekizgen anahtar<br />

deliğinin ortası, içinde bir yıldız olan yuvarlakla<br />

doludur. Anahtar deliğinin iki yanındaki boşluklar,<br />

köşelerde birer çiçek ve stilize edilmiş bitkisel<br />

motiflerle doludur.<br />

November - December 2018 • 9 DECOR


Halı kültürümüzü bugünlere taşıyan<br />

yegane değer… El emeği göz nuru<br />

dokunan, hikayelerini günümüze kadar<br />

taşıyan ve görmeyi bilen gözlerde<br />

yaşayan bu ürünlerle adeta zamanda<br />

yolculuğa çıkıyoruz. Çözgü aşamasında<br />

başlayan zorluklar, ilmek ilmek devam<br />

ediyor ve her bir ilmek dokuyucunun<br />

sesi olarak karşımıza çıkıyor. Özelikle<br />

hummalı işleri tehdit eden hızlı tüketim,<br />

el halıcılığını da durma noktasına<br />

getirdi fakat böylesi güzelliklerin öyle<br />

kolay yitmeye niyeti yok. Tam da bu<br />

noktada Nazan Bekiroğlu’nun Nar<br />

Ağacı kitabından halıyla ilgili bir kuple<br />

paylaşmak istiyorum: “Sonsuzluktan<br />

gelerek bir pervazdan halıya giren<br />

desenler bir süre göründükten<br />

sonra diğer pervazdan çıkıp yine<br />

sonsuza gider. Halı sonsuzluğun<br />

bir çerçeve içinde seyredildiği bir<br />

an’dır sadece.” Bu güzel satırları<br />

sizlerle paylaştıktan sonra esas<br />

konumuz olan Osmanlı halılarından<br />

bahsedelim.Türk ve İslam Eserleri<br />

Müzesi halı koleksiyonu, 1700’ü bulan<br />

eser sayısıyla dünyadaki en önemli halı<br />

koleksiyonu olup müzenin uzun yıllar<br />

yabancı yayınlarda bir “Halı Müzesi”<br />

olarak tanımlanmasına neden olacak<br />

zenginlik ve çeşitlilik gösteriyor.<br />

Selçuklu Dönemi’nin ünlü örneklerinin<br />

yanı sıra, bütün Osmanlı halı grupları bu<br />

koleksiyonda olanca çeşitliliği ile temsil<br />

edilmekte; 15. yüzyıla ait seccade ve<br />

hayvan figürlü halılar, 15-17. yüzyıllar<br />

arasında Anadolu’da üretilen ve batıda<br />

Holbein ve Lotto olarak anılan halılar ile<br />

Uşak ve çevresinde üretilen madalyonlu<br />

ve yıldızlı Uşak halıları koleksiyonun<br />

değerli parçalarını oluşturuyorlar.<br />

Müzenin halı koleksiyonunda ayrıca,<br />

zengin halı geleneğine sahip İran ve<br />

Kafkasya’nın çeşitli bölgelerine ait<br />

büyük boyutlu örnekler de önemli bir<br />

kısım oluşturuyor.<br />

Osmanlı halılarının sırrı<br />

Yavuz Sultan Selim döneminde<br />

1514 yılında Tebriz, 1517 yılında ise<br />

Kahire’nin Osmanlı topraklarına<br />

katılmasıyla Türk halı motiflerinde<br />

büyük gelişmeler oldu. Anadolu<br />

halılarında sıkça yer verilen geometrik<br />

desenler terk edildi. Kahire’den gelen<br />

halı ustaları ve Tebriz kaynaklı İran<br />

etkisi ile üretilen halılarda karmaşık<br />

desenlere rastlanmışsa da kısa<br />

zamanda Osmanlı Sarayı’nın natüralist<br />

üslubu baskın gelmiştir. Osmanlı<br />

klasik dönemi halılarının en belirgin<br />

özelliği saltanatı temsil eden madalyon<br />

figürüyle çiçek desenlerine sıkça yer<br />

verilmesidir.<br />

Konya, Kayseri, Uşak ve Bergama’da<br />

üretilen halılar uzun yıllar boyunca<br />

Avrupa hanedanlarının saraylarını<br />

süslemiştir. Halılar kısa zamanda karlı<br />

bir ticaret metası ve prestij göstergesi<br />

haline gelmiştir.<br />

Çok ince ve zengin desenli bu lüks<br />

halılarda uçları birbirine daha yakın<br />

olduğu için İran düğümü tercih<br />

edilmiştir. Yün ve pamuktan yapılan<br />

düğümler (metrekarede 200.000-<br />

700.000 arasında) daha sık olup,<br />

kadifeyi andıran yumuşak bir tesir<br />

bırakır. İpek düğüm yoktur, yalnız argaç<br />

ve arışlarda bazen ipek kullanılmıştır.<br />

Osmanlı halıları Mısır’da bulunan,<br />

kolayca renk tutan, çok yumuşak ipek<br />

gibi bir yünden yapılmıştır. Kahire’ de<br />

yapılanlarda argaç ve arışlar boyasız<br />

veya bazen sarımsı veya kırmızı<br />

yün iplikten olduğu halde, Bursa’da<br />

boyalı ipekten tek veya üç iplikten<br />

bükülmüştür. Beyaz ve açık mavi<br />

renkler için pamuk kullanılmıştır. 16.<br />

yüzyıl ortasında başlayan Osmanlı<br />

saray seccadeleri lüks hediye olarak<br />

Avrupa’ya gönderilmiştir. Bunların<br />

İstanbul, Bursa ve Edirne gibi saraya<br />

yakın çevrelerde yapıldığı düşünülebilir.<br />

Osmanlı saray halıları, XIX. yüzyılın<br />

ikinci yarısında Hereke Fabrika-i<br />

Hümayunu ile son gelişme dönemine<br />

girmiştir. Bu fabrika Sultan Abdülmecit<br />

döneminde 1843 yılında kurulmuştur.<br />

Fabrikada halı üretimi, 1844 yılında<br />

padişahın emriyle kurulan hali<br />

tezgâhlarında başlanmıştır. Bir başka<br />

kaynağa göre ise; bu fabrikada halı<br />

üretimine 1891 yılında başlanmıştır.<br />

1833 yılında Defterdar’da ‘Feshane-i<br />

Fabrika-i Hûmayun’un kurulduğu<br />

ve daha sonra genişletilerek 1843<br />

yılında halı imalatına başladığı da<br />

bilinmektedir. Hereke fabrikası<br />

atölyelerinde halı dokumalarına 1891’de<br />

başlandığına göre, Feshane halıcılığının<br />

tarihinin daha eski olması gerekir.<br />

Fakat Hereke ve Feshane’de daha<br />

evvelki tarihlerde de halı dokunduğu<br />

ancak bu halılara müessese adı<br />

yazılmadığı düşünülmektedir. Hereke<br />

halılarının eski örneklerine rastlandığı<br />

halde, Feshane halılarının eski<br />

örneklerine pek rastlanmamaktadır.<br />

Kaynak:<br />

Türk ve İslam Eserleri Müzesi<br />

İsmek El Sanatları Dergisi<br />

10 DECOR • November - December 2018


Halı’nın Öyküsü:<br />

Geleneksel Uşak halılarının desenlerine<br />

sahip, Transilvanya tipi seccadelerin tek<br />

mihraplı ve yazılı örneklerindendir. Beş<br />

bordürlü seccadenin birinci ve beşinci<br />

ile ikinci ve dördüncü bordürleri aynıdır.<br />

Birinci ve beşinci bordür, kırmızı zemin<br />

üzerine beyaz renkli zincir motiflidir.<br />

İkinci bordür, beyaz konturlu, kırmızı ve<br />

kahverengi ters-düz yerleştirilmiş palmet<br />

dizisi ile çevrilidir. Ana bordür, açık yeşil<br />

zemin üzerine, içleri rumi ve palmetlerle<br />

dolgulu kartuş desenlidir. Lacivert renkli<br />

ana zeminde; beyaz renkli, kırık hatlı<br />

mihrap nişinin içini rumi ve hatayiler<br />

doldurur. Mihrap nişinin tepesinde baş<br />

aşağı sarkan bir kandil vardır. Mihrap<br />

nişinin köşelikleri kırmızı zemin üzerine,<br />

beyaz konturlu, mavi renkli, çifte rumi<br />

yaprakları ile dolguludur. Mihrap nişinin<br />

alınlığında bulunan kitabelik bölümünde,<br />

eski yazı ile ‘’Ölmeden önce namaz kılmak<br />

için acele ediniz” anlamına gelen Arapça<br />

bir ibare yazılıdır. 17. ve 18. yüzyıllara<br />

tarihlenen, Transilvanya tipi seccadelerin,<br />

Uşak, Manisa, Gördes civarında dokunup,<br />

buradan Transilvanya’ya gittiği ya da orada<br />

dokunduğu düşünülmektedir.<br />

Halı’nın Öyküsü:<br />

Ana bordür, içten ve dıştan mavi ve<br />

kahverengi çizgili ince dar bir bordürle<br />

çevrilidir. Kırmızı zeminli ana bordür<br />

üzerine beyaz renkte uçları kancalı yan<br />

yana stilize edilmiş küfi harf çiftleri<br />

yerleştirilmiştir.Bej renkli ana zeminde<br />

sonsuza giden sekizgenler bulunur.<br />

İçeri koyu kırmızı dolgulu ve daha<br />

koyu bir renkle konturlu deve tabanı<br />

motiflidir.Müzeye Konya Alaeddin<br />

Keykubat Türbesi’nden getirilmiştir.<br />

November - December 2018 • 11 DECOR


Footprints of the history...<br />

Ottoman rugs, one of the biggest witnesses in history,<br />

shed light on the culture of the period…<br />

The only value that carries our carpet<br />

culture to today. We are going on a<br />

journey into the time with these products<br />

that live in eyes that touch the handicraft,<br />

carry the stories to the present and know<br />

how to see. The difficulties started in<br />

the warp stage, the stitch is going on,<br />

and each loop appears as the voice of<br />

the weaver at all. In particular, the rapid<br />

consumption, which threatens feverish<br />

work, has also brought hand-made<br />

carpets to a standstill, but such beauties<br />

have no intention of losing itself so<br />

easily. At this point, I would like to share<br />

an anecdote from Nazan Bekiroğlu’s<br />

Pomegranate Tree book on the carpet:<br />

“After coming from a mould to the carpet<br />

coming from eternity, the patterns<br />

appear for a while and then they go out<br />

from the other mould and go to infinity<br />

again. Carpet is a moment when eternity<br />

is viewed in a frame.” After sharing these<br />

beautiful lines with you, let’s talk about<br />

the Ottoman carpets which are our main<br />

subject.The Turkish and Islamic Art<br />

Museum’s carpet collection is the most<br />

important carpet collection in the world<br />

with a number of works of 1700 and it<br />

shows the richness and diversity that will<br />

cause the museum to be defined as a<br />

“Carpet Museum” in foreign publications<br />

for many years. In addition to the famous<br />

examples of the Seljuk Period, all<br />

Ottoman carpet groups are represented<br />

by their diversity in this collection. 15th<br />

century prayer rugs and animal figured<br />

carpets, the carpets produced in Anatolia<br />

between the 15th and 17th centuries<br />

and named as Holbein and Lotto in the<br />

west and Uşak carpets produced with<br />

the medallions and stars in Uşak and<br />

its surroundings form valuable pieces<br />

of the collection. The museum’s carpet<br />

collection also includes large-scale<br />

examples of various regions of Iran and<br />

the Caucasus with rich carpet traditions.<br />

And it constitutes an important part of<br />

the museum at all.<br />

The secret of Ottoman carpets<br />

In the period of Yavuz Sultan Selim in<br />

1514, Tabriz and in 1517 Cairo became<br />

a major development in Turkish carpet<br />

motifs with their participation to the<br />

Ottoman lands. The geometric patterns<br />

frequently used in Anatolian carpets were<br />

abandoned. Although carpets produced<br />

by carpet masters from Cairo, as well<br />

as the carpets produced by the Tabriz<br />

and Iranian influence, complex patterns<br />

have been encountered, in a short time,<br />

the naturalist style of the Ottoman<br />

Palace has become dominant. The<br />

most prominent feature of the Ottoman<br />

classical period carpets is the frequent<br />

representation of the medallion figure<br />

and the floral patterns representing the<br />

reign.<br />

The carpets produced in Konya, Kayseri,<br />

Uşak and Bergama have decorated the<br />

palaces of European dynasties for many<br />

years. Carpets have soon become a<br />

profitable trade commodity and prestige<br />

indicator.In these luxurious carpets with<br />

very thin and rich patterns, the Iranian<br />

knot was preferred because the ends<br />

are closer to each other. Nodes made<br />

of wool and cotton (200,000-700,000 per<br />

square meter) are more frequent and<br />

leave a soft effect resembling velvet.<br />

There is no silk knot, silk sometimes<br />

had been used only in wefts and warps.<br />

Ottoman carpets were being made of a<br />

wool just as like as a very soft silk, which<br />

is easily found in Egypt and easily holding<br />

the colour at all. In Cairo, wefts and<br />

warps were made of dyed or sometimes<br />

yellowish or red wool yarn, but they<br />

were twisted in one or three threads of<br />

dyed silk in Bursa. Cotton was used for<br />

white and light blue colours. Ottoman<br />

palace prayer rugs, which started in the<br />

middle of the 16th century, were sent to<br />

Europe as a luxury gift. It can be thought<br />

that these were built in the vicinity of<br />

the palace such as Istanbul, Bursa and<br />

Edirne. Ottoman palace carpets, XIX. In<br />

the second half of the century, with the<br />

Hereke Fabrika-ı Humayunu entered the<br />

last period of development. This factory<br />

was founded in 1843 during the reign of<br />

Sultan Abdülmecit. The carpet production<br />

in the factory was started in 1844 by the<br />

order of the sultan. According to another<br />

source; The carpet production in this<br />

factory was started in 1891. It is also<br />

known that in 1833, Feshane-i Fabrika-i<br />

Hûmayun was established in Defterdar,<br />

and then it was expanded in 1843 and<br />

started to manufacture carpets. Since<br />

carpet weaving in Hereke factory started<br />

in 1891, the history of the Feshane carpet<br />

should be older actually. But in Hereke<br />

and Feshane, it is thought that carpets<br />

were weaved on earlier dates, but the<br />

establishment’s name were not written<br />

on the carpets. Although the old samples<br />

of Hereke carpets are found, the old<br />

examples of the Feshane carpets are not<br />

very common.<br />

12 DECOR • November - December 2018


Halı’nın Öyküsü:<br />

Koyu mavi renk zeminli ana bordür üzerine<br />

beyaz konturlu yeşil renk stilize iri küfi<br />

harfler yer almaktadır. Ana bordürü<br />

içten ve dıştan çevreleyen ince bordürün<br />

içinde koyu mavi renkli sekiz köşeli yıldız<br />

motifleri bulunur. Açık kırmızı renkli zemin<br />

üzerine koyu kırmızı renkte stilize motifler<br />

eksende sonsuza doğru sıralanmıştır.<br />

Baklava şeması şeklindeki motiflerin uçları<br />

kıvrık ve kancalıdır.Baklava Motiflerinin<br />

ortası küçük mavi beneklidir.Konya Sultan<br />

Alaeddin Keykubat Türbesi’nden müzeye<br />

getirilmiştir.<br />

Halı’nın Öyküsü:<br />

Halının taba renkli ana bordürü<br />

renkli ve zengin bir bezemeye<br />

sahiptir. Çeşitli stilize insan,<br />

hayvan figürleri ile hayat<br />

ağacı ve tılsımlı güçler içeren<br />

sembolik motiflerin bir arada<br />

kullanıldığı desen, Lotto tipinin<br />

farklı bir örneğidir. Ana bordürü,<br />

dıştan kırmızı, mavi noktalar<br />

ve karelerden oluşan zincir<br />

motifli beyaz zeminli, içten ise<br />

mavi zeminli dar bir iç bordür<br />

çerçeveler. Kırmızı renkli ana<br />

zemindeki desen sarı renkle,<br />

stilize edilmiş rumi ve palmet<br />

motiflerinin ince dallarla<br />

birbirine bağlanmasıyla sonsuz<br />

kareler oluşturan bir şema<br />

gösterir.<br />

November - December 2018 • 13 DECOR


2018 halı<br />

trendleri<br />

nasıldı?<br />

2018 yılını geride bırakırken<br />

en çok tercih edilen halı<br />

modellerini hatırlayalım…<br />

Evin dekorasyonunu tamamlayan ürünlerden<br />

biri halıdır. Dolayısıyla seçilecek halı modeli<br />

de üzerinde en çok düşünülen konulardan<br />

biri oluyor. Gelelim 2018 yılında öne çıkan halı<br />

modellerine… Düz halı modelleri, el oymalı<br />

modern halılar ve patchwork vintage halılara bu<br />

yıl oldukça sık rastladık. Kendi özel kimliğiyle<br />

anlatacak özel öyküleri olan el halıları son<br />

dönemin en çok tercih edilen modellerinden<br />

olurken Patchwork halılar da popülaritesini<br />

korumaya devam ediyor.<br />

El oymalı modern halılar<br />

El oymalı modern halılarda işçilik çok önemlidir.<br />

Bu yüzden aklınıza gelebilecek her tarzda<br />

desen oyması ile bezenen bu halıları tercih<br />

ederken evin genel dekorasyonunu göz önünde<br />

bulundurmanız gerekiyor.<br />

Hand carved modern carpets<br />

Workmanship is very important in hand carved<br />

modern carpets. Therefore, you should consider<br />

the general decoration of the house while<br />

preferring these carpets adorned with carving in<br />

every style you can think of.<br />

14 DECOR • November - December 2018


How was the<br />

2018 carpet<br />

trends?<br />

Let’s remember the most<br />

preferred carpet models while<br />

leaving 2018 behind...<br />

One of the products that complete the<br />

decoration of the house is carpet. Therefore,<br />

the carpet model to be chosen is one of the<br />

most important topics. Let’s think about the<br />

prominent carpet models in 2018... We have<br />

encountered quite often with the plain carpet<br />

models, hand carved modern carpets and<br />

patchwork vintage carpets this year. Handmade<br />

carpets, which have special stories to tell<br />

with their own private identity, are among the<br />

most preferred models of the last period and<br />

patchwork carpets continue to be popular as<br />

well.<br />

Patchwork ve vintage halılar<br />

Patchwork ve vintage halılar her zaman olduğu gibi bu<br />

senede popülerliğini koruyor. Pastel renkler ve eskitme<br />

görüntüsü ile vintage bir güzelliğe sahip olan patchwork<br />

desenli halılar, her tarz dekorasyonun tercihi olmaya<br />

devam ediyor. Modern tarz ve benzeri dekorasyonların<br />

tercihi olan geometrik desenli halılar da ön plana çıkan<br />

modellerden biri oluyor.<br />

Patchwork and vintage carpets<br />

Patchwork and vintage carpets keep their popularity<br />

as always this year. Featuring a vintage look with<br />

pastel colours and tumbled appearance, patchwork<br />

patterned carpets continue to be the choice of every<br />

kind of decoration. Geometric patterned carpets,<br />

which are preferred by modern style and similar<br />

decorations, are also one of the prominent models as<br />

well.<br />

November - December 2018 • 15 DECOR


Anadolu’dan Dünya’ya Serilen Halı<br />

Atlantik Halı<br />

Yapılanma sürecini tamamlayan Atlantik Halı’nın yenilenen yüzü,<br />

tüketicilerden tam not aldı.<br />

2015 yılında Kayseri’den halının<br />

başkenti Gaziantep’e taşınan<br />

Atlantik Halı, 2018 yılında yeni<br />

yapılanmasını tamamladı. Tecrübeli<br />

genç kadrosu ile markayı daha üst<br />

sıralara taşıma hedefinde olduklarını<br />

belirten Atlantik Halı Yönetim Kurulu<br />

Üyesi Hasan Kaplan, çalışanları ile<br />

gerçek bir aile olduklarını, bunun da<br />

yaptıkları işlere olumlu yansımalarını<br />

gördüklerini söyledi. Hali hazırda<br />

7 kıtada 50’den fazla ülkede<br />

bulunduklarını da sözlerine ekleyen<br />

Kaplan, hem yurtiçi hem de ihracat ile<br />

ilgili bilgi verdi.<br />

Atlantik Halı’nın Kayseri’den<br />

Gaziantep’e geçiş süreci hakkında<br />

bilgi verir misiniz?<br />

1987’de Kayseri’de kurulan Atlantik<br />

Halı’yı 2013 yılında şirket grubumuza<br />

kattık. 2015 yılına geldiğimizde<br />

fabrikamızı Gaziantep’e taşıyarak hem<br />

ham maddeye ulaşımı kolaylaştırdık,<br />

hem de halının başkentine gelmiş<br />

olduk. Diğer firmalardan farkımız ise<br />

marka olarak Atlantik Halı’nın yurt<br />

içinde tanınırlığı olduğu kadar yurt<br />

dışında da biliniyor olmasıdır.<br />

Gaziantep’te kurduğunuz üretim<br />

tesisi yeni burası size nasıl bir<br />

potansiyel vaat ediyor?<br />

Bizim sektörde yenilik olmadığı<br />

sürece tesisin teknik olanağı yeterli<br />

gelmez. Bunu bildiğimiz için hep<br />

yeni ve güncel olanın peşindeyiz.<br />

Rakamlarla konuşmamız istenirse<br />

tesisimizde yılda 3.500.000-4.000.000<br />

metrekare dokuma kapasitemiz var.<br />

Durum böyle olunca büyüme hızımızda<br />

potansiyel bir artış gözlemleyeceğimizi<br />

düşünüyoruz.<br />

16 DECOR • November - December 2018<br />

Atlantik’e getirdiğiniz yeniliklerden<br />

konuşalım biraz da…<br />

Bir gelenek demek doğru olur<br />

sanırım; Atlantik kurulduğundan bu<br />

yana katma değerli ürün hazırlar.<br />

Müşterimiz ürünlerimize ödedikleri<br />

ücret karşısında sahip olduğu<br />

yüksek kalitenin farkındadır. Hizmet<br />

anlayışımızı geliştirdik. Müşterimiz<br />

sadece ürün değil servis desteğini<br />

de satın almış oluyor. Satış sonrası<br />

hizmete verdiğimiz önem ile de,<br />

müşterilerimizin memnuniyetini en üst<br />

seviyeye çıkartıyoruz.<br />

Ar-Ge ekibinizin çalışma düzeni<br />

hakkında bilgi verebilir misiniz?<br />

Sahadan gelen geri dönüşlere bizim<br />

için oldukça önemli. Çıkış noktamızı,<br />

aldığımız geri dönüşler oluşturur. Ar-<br />

Ge ekibimizde çeşitli meslek kolları<br />

bulunuyor. Böylece farklı fikirler<br />

ortaya atılarak yeniliklerin önü açılıyor.<br />

Sadece ülkemizin bölgesel trendlerini<br />

değil, dünyanın trend haritasını<br />

çıkartabiliyoruz.<br />

Halılarınızı oluştururken<br />

kullandığınız materyallerden ürüne<br />

ekstra özellik kattığını düşündüğünüz<br />

bir şey var mı?<br />

Son zamanlarda trend olan bambu,<br />

filoş ve senset iplikler halılarımızda<br />

fark oluşturdu. Ürünün kaliteli olması<br />

ve satış sonrası hizmetteki farkımız,<br />

güven ve memnuniyet oluşturdu.<br />

Kullandığımız materyallerin yanı sıra<br />

hizmet gücümüz halılarımıza değer<br />

kattı.<br />

Şu an için Atlantik iç piyasada kaç<br />

noktada var?<br />

280 alt bayi olarak Türkiye’de satış<br />

noktamız var. Bu bayilerin üstünde<br />

bölge bayileri ve en üst katmanda da<br />

idari birim olarak bulunuyoruz. İhracat<br />

ağı daha kuvvetli olan bir markayız.<br />

Sadece ülkemizde değil, ihracat ağında<br />

da marka stratejisi çerçevesinde seçici<br />

davranmaya çalışıyoruz. Ülkemizde<br />

de çok fazla noktada olmaktan ziyade<br />

doğru noktalarda olmayı tercih<br />

ediyoruz. Müşterilerimize en hızlı ve<br />

güvenilir hangi noktalardan ulaşabiliriz<br />

diye düşünerek analiz yapıyoruz. Daha<br />

sonrada bu sonuçlara göre hareket<br />

ediyoruz. Sonuçta satış noktalarımız<br />

markamızın vitrini ve bu konuda biraz<br />

hassasız.<br />

İhracat konusunda ne durumdasınız?<br />

Amerika hedefleriniz doğrultusunda<br />

Domotex USA’ya katılmayı düşünüyor<br />

musunuz?<br />

İhracatta durum daha iyi görünüyor.<br />

Bugüne geldiğimizde 50 farklı ülkeye<br />

satışımız var. Hedefimiz Amerika’ya<br />

açılmak bunun için çalışmalarımız<br />

önümüzdeki senelere yayılmış<br />

durumda. Fakat bu fuarda ziyaretçi<br />

olarak bulunmayı daha uygun bulduk.<br />

Yurt içindeki yapılanma alt bayi ve<br />

bölge bayi şeklinde, yurt dışında nasıl<br />

bir yapılanmaya gidiyorsunuz?<br />

Yurt dışında da aynı yapılanmayı<br />

devam ettiriyoruz. Avrupa’da Polonya<br />

ve Hollanda olmak üzere iki bayimiz<br />

bulunuyor. Bizim ismimiz altında yine<br />

kendi ürünlerimizin satışı yapılıyor.<br />

Zamanla bayi sayımızı arttırarak<br />

dünya markası olma hedefimiz için<br />

çalışmalarımıza devam ediyoruz.


Atlantik Carpet who had completed<br />

its structuring process has moved<br />

to Gaziantep that is known as the<br />

capital of carpets, from Kayseri in 2015.<br />

Hasan Kaplan, Member of the Board,<br />

Atlantik Carpet who has indicated<br />

that they stick the aim of moving the<br />

brand to higher levels also said that<br />

they noticed it gives positive reflections<br />

on the work they have been doing<br />

because of being a real family with their<br />

employees. Kaplan, adding his word<br />

that they are currently in 7 continents<br />

and 50 countries, gave information<br />

about both inland market and export.<br />

Can you give us information about<br />

the transition process of the Atlantic<br />

Carpet from Kayseri to Gaziantep?<br />

Atlantic Carpet, which was established<br />

in 1987 in Kayseri, was joined to our<br />

company group in 2013. When we<br />

arrived in 2015, by moving our factory<br />

to Gaziantep, we have both provided<br />

reaching to raw materials easier and<br />

we have come to the city famous for its<br />

carpets. Our difference from other the<br />

companies is that the Atlantic Halı as a<br />

brand, is well known abroad, as much<br />

as it is known in our country.<br />

What kind of potential does this<br />

production facility you set up in<br />

Gaziantep promise to you?<br />

As long as there is no innovation in<br />

our sector, the technical capability of<br />

the plant is not sufficient.<br />

Since we know it very well<br />

we always follow new and<br />

up-to-date. If you want us<br />

to talk with the numbers,<br />

we have a weaving capacity<br />

of 3.500.000-4.000.000<br />

square meters per year in<br />

our facility. As it happens<br />

likely, we expect to see a<br />

potential increase in our<br />

growth rate.<br />

Let’s talk about the<br />

innovations you brought<br />

to the Atlantic<br />

I guess it would be right<br />

to say this is a tradition;<br />

Since the Atlantic had<br />

been established, valueadded<br />

products have been<br />

preparing. Our customers know that the<br />

products are expensive but at the same<br />

time high quality. We developed our<br />

service understanding. Our customer<br />

is not only buying the product but also<br />

service support as well. In this case, we<br />

are getting less problem and both sides<br />

are getting more satisfaction.<br />

Could you give me information about<br />

the working process of your R&D<br />

team?<br />

The feedback from the field is very<br />

important to us. These feedbacks<br />

compose our starting point. There are<br />

various profession branches in our R&D<br />

team. Each one of them has creative<br />

ideas shortly. So the brainstorming<br />

opens the ways for innovations.<br />

Is there anything you think you add<br />

extra features to the product from the<br />

materials you use while creating your<br />

carpets?<br />

Recently, trendy bamboo, floss silk,<br />

and sensed yarns made a difference in<br />

our carpets. Expensive product sense<br />

has demolished by the customer. They<br />

want the product to be of high quality<br />

and with service, the support provided<br />

afterward. Besides the materials we<br />

use, our service strength has added<br />

value to our carpets as well.<br />

How many outlets do you currently<br />

have in the domestic market?<br />

We have 280 outlets as a sub-dealer.<br />

There is regional dealer above them<br />

and lastly, we are the top as an<br />

administrative unit. Since our export<br />

network is strong this situation is<br />

allowing us to make customer selection<br />

in Turkey. We keep in mind that the<br />

best products are at our customers<br />

rather than at many points.<br />

How is your potential for exports? Do<br />

you intend to join Domotex USA in the<br />

direction of your American goals?<br />

The situation looks better in exports.<br />

Today we have sales to 50 different<br />

countries. Our goal is to open up to<br />

the United States, and our efforts have<br />

spread to the coming years. But we<br />

found it more appropriate to attend to<br />

this fair as a visitor only.<br />

There are the sub and regional<br />

dealers you have in the domestic<br />

market. How are you planning to<br />

create your structuring for abroad?<br />

We also keep going with the same<br />

structuring abroad. We have two<br />

dealers in Europe, Poland, and the<br />

Netherlands. Our own products are<br />

being sold under our own name again.<br />

Over time, we continue to work for our<br />

goal of becoming a world brand by<br />

increasing our dealers count.<br />

November - December 2018 • 17 DECOR


Türk halı sektörünün<br />

görsel şöleni<br />

İstanbul Halı İhracatçıları<br />

Birliği (İHİB) tarafından her<br />

yıl Ekim ayında organize<br />

edilerek gelenekselleşen<br />

İstanbul Carpet Week,<br />

25 – 28 Ekim tarihleri<br />

arasında misafirlerine<br />

kapılarını açtı.<br />

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile<br />

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB)<br />

tarafından bu yıl 25 – 28 Ekim tarihleri<br />

arasında gerçekleştirilen İstanbul<br />

Carpet Week (İstanbul Halı Haftası);<br />

antika kilim koleksiyonu sergisi,<br />

geleneksel İstanbul Halı Konferansı,<br />

İstanbul Uluslararası Halı Fuarı,<br />

Atölye çalışmaları, söyleşiler, Halı<br />

Tasarım Yarışması Final Gecesi ve Halı<br />

İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ve<br />

daha birçok etkinlik ile misafirlerine<br />

kapılarını açtı. Türkiye’nin en köklü ve<br />

geleneksel sektörü halıcılığı İstanbul<br />

Carpet Week ile taçlandıran İHİB,<br />

25 – 28 Ekim tarihleri arasında dünya<br />

genelinde en önemli makine ve el<br />

halısı alıcılarını sektör ile bir araya<br />

getirdi. 26 Ekim tarihinde bu yıl 3.’sü<br />

gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası<br />

Halı Konferansı sonrasında açılışı<br />

gerçekleştirilen İstanbul Halı Fuarı, 2<br />

gün boyunca yabancı alıcılar ile İHİB<br />

üyelerini bir araya getirdi. Dünyaca ünlü<br />

tasarımcıların da atölye çalışmaları ve<br />

söyleşilerle İHİB üyeleri ile buluştuğu<br />

etkinlik, 200’e yakın yabancı halı<br />

alıcısına ve yüzlerce ziyaretçiye ev<br />

sahipliği yaptı. İstanbul Halı Haftası, bu<br />

yıl da İHİB sponsorluğunda uluslararası<br />

halı sergileri ve konferanslar ile sektörü<br />

bir araya getirdi. Ünlü fotoğrafçı<br />

Josephine Powell’ın uzun yıllar<br />

Anadolu’yu gezerek oluşturduğu<br />

Antika Kilim Koleksiyonu Sergisi ile<br />

25 Ekim’de Vehbi Koç Sadberk Hanım<br />

Müzesinde start veren İstanbul Halı<br />

Haftası, İstanbul’un en önemli kültür<br />

merkezlerinden tarihi yarımadadaki<br />

Halı Müzesinde Antika Halı Sergisi<br />

Açılış Töreni ile devam etti. Dünyaca<br />

ünlü tasarımcıların katılımları ile<br />

gerçekleşen 3. İstanbul Uluslararası<br />

Halı Konferansı ise 26 Ekim tarihinde<br />

İHİB üyeleri ile buluştu. Belkıs<br />

Akpınar, Lucy Upward, Ali Rıza Tuna,<br />

Erika Kurtz, Suzan Bayraktaroğlu ve<br />

Alberto Boralevi’nin konuşmacı olacağı<br />

konferansta;<br />

18 DECOR • November - December 2018


İtalya’da Türk halılarından Divriği<br />

Camisi halılarına, Vakıflar Müzesi<br />

koleksiyon kilimlerinden geleceğin<br />

tasarım ve iç mekanlarına bakışa bir<br />

çok konu başlığının gündeme geleceği<br />

3. Uluslararası Halı Konferansı<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans<br />

Salonunda oldu. 27 Ekim tarihinde ise<br />

ünlü Kanadalı girişimci Carol Sebert,<br />

İstanbul Halı Fuarının düzenlendiği<br />

İTA Ar&Ge Merkezinde İHİB üyeleri<br />

için atölye çalışması gerçekleştirildi.<br />

Atölye çalışmasının hemen sonrasında<br />

ise dünyaca ünlü halı tasarımcıları<br />

Rob Leahy ve Reto Aschwanden’ın<br />

katılımları ile uluslarası bir söyleşi<br />

gerçekleştirilerek halı sektörünün<br />

geleceği ve trendleri konuşuldu. İTA<br />

Ar&Ge Merkezinde gerçekleşecek<br />

söyleşinin sonrasında Rennaissance<br />

Polat Hotel’de 12. Halı Tasarım<br />

Yarışması Final Gecesine geçildi.<br />

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin teşrifleri<br />

ile gerçekleştirilen 12. Halı Tasarım<br />

Yarışmasının birincisi Gülbahar<br />

Gümüşten oldu. İstanbul Halı<br />

İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl<br />

12.’si düzenlenen Türkiye’nin en eski halı<br />

tasarım yarışması, 27 Ekim’de Türkiye<br />

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail<br />

Gülle’nin teşrifleri, İhracatçı Birlikleri,<br />

vakıf, dernek ve odaların sektör<br />

temsilcilerinin yoğun katılımları ile<br />

gerçekleştirildi.<br />

Uysal’dan aldı. İkincilik ödülünü<br />

kazanan Büşra Akçay’ın ödülünü<br />

İHİB Denetim Kurulu Üyesi Nihat<br />

Yıldız’ın verdiği yarışmada, üçüncülük<br />

ödülünü ise Fatma Büyüksofuoğlu,<br />

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin<br />

Kaplan’ın elinden aldı. Her yıl olduğu<br />

gibi bu yıl da zengin içeriği ile sektörü<br />

buluşturan İstanbul Halı Haftasının<br />

finali ise İhracatın Yıldızları Ödül<br />

Töreni ile sonlandı. Halı Tasarım<br />

Yarışmasının hemen ardından ise İHİB,<br />

Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ile<br />

halı sektörünün ihracat şampiyonlarını<br />

ödüllendirdi. Halı ihracatının devlerinin<br />

ödüllendirildiği gecede konuşma yapan<br />

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği<br />

tarafından 12 yıldır düzenlenen<br />

ve bu yıl 100’e yakın başvuru alan<br />

Halı Tasarım Yarışması Final<br />

Gecesi’nin ödülleri, geleneksel<br />

Türk halı sanatının görsel şöleni<br />

ile sahiplerini buldu. Ticaret<br />

Bakanlığı’nın destekleri ile<br />

ödüllerini bulan 3 yarışmacıdan<br />

birincilik ödülünü almaya hak<br />

kazanan Gülbahar GÜMÜŞTEN<br />

ödülünü İHİB Başkanı Uğur<br />

İHİB Başkanı Uğur Uysal, her yıl 2 milyar<br />

doların üzerinde Türkiye’ye net döviz<br />

girişi sağlayan Türk halı sektörünün<br />

temsilcilerini kutlayarak, bu onur<br />

gecesinin her yıl daha yüksek ihracat<br />

rakamları ile taçlandırmak için sektörün<br />

var gücü ile çalıştığını ifade etti. Türkiye<br />

ekonomisine katma değer sağlayan İHİB<br />

üyelerinin yoğun katılım gösterdiği ödül<br />

töreninde İHİB Başkanı Uğur Uysal,<br />

katma değerli ihracata atıf yaparak,<br />

her yıl Ekim ayında geleneksel hale<br />

gelen İstanbul Halı Haftasının sektörün<br />

inovasyon kabiliyetinin gelişmesi ve yeni<br />

vizyonlar kazanması için çok önemli<br />

olduğunu vurguladı.<br />

November - December 2018 • 19 DECOR


A visual feast of the Turkish<br />

carpet industry<br />

Istanbul Carpet Week, organized by the Istanbul Carpet Exporters’ Association<br />

(İHİB) in October every year, opened its doors to its guests between 25 and 28<br />

October…<br />

Istanbul Carpet Week (Istanbul Carpet<br />

Week), which was organized by Istanbul<br />

Carpet Exporters’ Association (IHİB)<br />

with the support of the Ministry of<br />

Trade between October 25 and 28<br />

this year; with antique rug collection<br />

exhibition, traditional Istanbul Carpet<br />

Conference, Istanbul International<br />

Carpet Fair, Workshops, interviews,<br />

Carpet Design Contest Final Night<br />

and Carpet Exporting Stars Award<br />

Ceremony and many other events<br />

opened its doors to its guests. The<br />

carpet industry which is one of the<br />

Turkey’s oldest and most traditional<br />

sectors has been crowned with the<br />

İstanbul Carpet Week. The event which<br />

was held on 25-28 October, brought<br />

together the most important buyers of<br />

handmade and machine carpet industry<br />

worldwide. Istanbul Carpet Fair,<br />

which was inaugurated after Istanbul<br />

International Carpet Conference which<br />

was held on 26th of October this year<br />

for 3 years in row, brought together<br />

foreign buyers and IHİB members<br />

for 2 days. The event, where worldrenowned<br />

designers met with İHİB<br />

members through workshops and<br />

interviews, hosted nearly 200 foreign<br />

carpet buyers and hundreds of visitors<br />

as well. Istanbul Carpet Week brought<br />

together the sector with international<br />

carpet exhibitions and conferences<br />

under the sponsorship of IHIB this year.<br />

20 DECOR • November - December 2018


Within the organization of Istanbul<br />

Carpet Week, the famous photographer<br />

Josephine Powell’s Antique Rug<br />

Collection Exhibition, which was<br />

formed by visiting Anatolia for many<br />

years, opened at Vehbi Koç Sadberk<br />

Hanım Museum on 25 October. Later,<br />

the event continued with the opening<br />

ceremony of the Antique Carpet<br />

Exhibition at the Carpet Museum in<br />

the historical peninsula, one of the<br />

most important cultural centres of<br />

Istanbul. The 3rd Istanbul International<br />

Carpet Conference, which took place<br />

with the participation of world famous<br />

designers, met with the members of<br />

the IHİB on 26 October. Belkıs Akpınar,<br />

Lucy Upward, Ali Rıza Tuna, Erika<br />

Kurtz, Suzan Bayraktaroğlu and Alberto<br />

Boralevi were the speakers of the<br />

conference. From Turkish carpets in<br />

Italy to the carpets of Divrigi Mosque,<br />

from Foundations Museum collection<br />

to the consideration of future rugs and<br />

interior designs, many topics were<br />

discussed on the 3rd International<br />

Carpet Conference which was held in<br />

Turkey Exporters Assembly Conference<br />

Hall. On October 27, the famous<br />

Canadian entrepreneur Carol Sebert<br />

held a workshop for the members of<br />

IHIB, at the ITA R & D Centre where<br />

the Istanbul Carpet Fair was held.<br />

Immediately after the workshop,<br />

the world-famous carpet designers<br />

Rob Leahy and Reto Aschwanden<br />

participated in an international<br />

conversation in order to discuss the<br />

future of the carpet industry. After this<br />

important event in İTA R & D Centre,<br />

12th Carpet Design Competition<br />

Final Night was held at Renaissance<br />

Polat Hotel. The winner of the 12th<br />

Carpet Design Competition, which<br />

was held with the participation of TIM<br />

President İsmail Gülle, was Gülbahar<br />

Gümüşten. Istanbul Carpet Exporters’<br />

the 12th this year by the Association<br />

of Turkey’s oldest carpet design<br />

competition, was performed with the<br />

intensives participations of Turkey<br />

Exporters Assembly (TIM) Chairman<br />

Ismail Gülle, Exporters Associations,<br />

the foundations, associations and the<br />

chambers on October 27, 2018.<br />

The Carpet Design Competition<br />

Final Night, which was organized<br />

by the Istanbul Carpet Exporters<br />

Association for 12 years and received<br />

nearly 100 applications this year,<br />

was presented with the visual feast<br />

of traditional Turkish carpet art.<br />

Gülbahar GÜMÜŞTEN, who was<br />

entitled to receive the first prize from<br />

3 contestants with the support of<br />

the Ministry of Commerce, received<br />

the award from İHİB President Uğur<br />

Uysal. Büşra Akçay, who won the<br />

second prize, received the award<br />

from Nihat Yıldız, a member of the<br />

Audit Committee of IHİB. Fatma<br />

Büyüksofuoğlu received the third<br />

prize, from the TİM Board Member,<br />

Mr Selahattin Kaplan.The final of<br />

the Istanbul Carpet Week, which<br />

brings the sector together with its<br />

rich content this year, ended with<br />

the Award Ceremony of The Stars of<br />

the Exports. Immediately after the<br />

Carpet Design Competition, İHİB<br />

rewarded the export champions of the<br />

carpet sector with the Stars of Carpet<br />

Exporting Awards Ceremony. Mr Uğur<br />

Uysal, the President of IHIB who has<br />

made a speech at the night of Carpet<br />

Exporters Giants who were being<br />

rewarded, congratulated the sector<br />

representatives who has brought the<br />

total income of more than 2 billion<br />

dollars every year. He also said that<br />

whole sector works with the strength of<br />

the industry to crown the honour night<br />

with higher export figures every year.<br />

Mr Uğur Uysal, IHIB President, in the<br />

award ceremony which was held with<br />

the participation of IHIB Members who<br />

had provided added value to the Turkish<br />

economy emphasized that Istanbul<br />

Carpet Week, which became traditional<br />

in October every year. He also said<br />

that the Show is very important for the<br />

development of innovation capability of<br />

the sector and gaining new visions.<br />

November - December 2018 • 21 DECOR


Royal Halı<br />

İstanbul bölge<br />

showroomu<br />

açıldı<br />

Türkiye’nin<br />

önde gelen halı<br />

markalarını<br />

bünyesinde<br />

barındıran Royal<br />

Halı A.Ş. Marmara<br />

bölgesindeki<br />

bayilerine daha<br />

iyi hizmet<br />

verebilmek amacı<br />

ile İstanbul Bölge<br />

Shoowroom’unu<br />

İstanbul İkitelli’de<br />

faaliyete geçirdi.<br />

Royal Halı A.Ş. 600<br />

metrekarelik bir<br />

alanda yer alan<br />

yeni mekanda Royal<br />

Halı, Atlas Halı, Pierre<br />

Cardin Halı ve Studio<br />

markalarının 2018 yeni<br />

ürün ve koleksiyonlarını<br />

sergilemeye başladı. İstanbul İkitelli’de<br />

yer alan shoowroom bayilerine tek bir<br />

noktadan hizmet verecek. Bayiler Royal<br />

Halı’nın 17, Pierre Cardin Halı’nın 20,<br />

Atlas Halı’nın 13 farklı koleksiyonunu<br />

yakından inceleyebilecekler.<br />

İstanbul Bölge Showroomu’nda<br />

handtuft dokuma tekniği ile üretilen<br />

birbirinden özel iplik çeşitleri ve<br />

renklerle tasarlanmış olan Studio<br />

markasının 93 farklı desenden oluşan<br />

yeni sezon koleksiyonları da bayilerin<br />

beğenisine sunuluyor.<br />

Sıfır toz, nano ve diğerleri…<br />

Ayrıca showroomu ziyaret eden<br />

bayiler, Royal Halı’nın halıda tozumayı<br />

engelleyen “Sıfır toz” özelliğini, Atlas<br />

Halı’nın nano teknoloji kullanılarak<br />

üretilen Dünya’nın kendi kendini<br />

temizleyen nano halısını da test etme<br />

imkanına da sahip olacaklar. Yeni<br />

koleksiyonların yanı sıra İstanbul Bölge<br />

showroomunda bayilere ürünlerin<br />

özelliklerini anlatmak ve ürün tedarik<br />

süreçleriyle ilgili destek vermek amacı<br />

ile deneyimli satış ekibi de bulunuyor.<br />

22 DECOR • November - December 2018


Regional<br />

showroom of<br />

Royal Hali<br />

opens in<br />

Istanbul<br />

In order to serve better<br />

to their distributors in<br />

Marmara region, Royal<br />

Hali, having major brands<br />

of Turkey, opened Istanbul<br />

Regional Showroom in<br />

Ikitelli.<br />

At the new showroom of 600<br />

sqm. the company exhibits<br />

new products and collections<br />

of 2018 that are sold under Atlas<br />

Hali, Pierre Cardin Hali and Studio<br />

brands. Distributors will be served<br />

from single point through this<br />

showroom in Ikitelli. Distributors<br />

who visit the venue, will be able<br />

to examine directly 17 varieties of<br />

Royal Hali, 20 different products<br />

of Pierre Cardin Hali and 13<br />

collections of Atlas Hali besides<br />

93 products of Studio brands<br />

developed for the season that were<br />

produced by handtuft weaving<br />

technology and made of special<br />

yarns and colors.<br />

Zero dust, nano and others…<br />

Distributors will find opportunity to<br />

test by themselves the “zero dust”<br />

ability of Royal Hali that prevents<br />

dusting and the nano carpet of<br />

Atlas Hali, that is produced by<br />

using nano technology, the first<br />

carpet that cleans itself. Besides,<br />

an experienced sales team will<br />

also be ready in the showroom to<br />

tell about the features of the new<br />

collections to distributors and help<br />

them for preparing their orders.<br />

November - December 2018 • 23 DECOR


Kervancı İplik’ten<br />

yeni yatırım<br />

Kervancı İplik, 2019 yılında<br />

yapacağı yeni yatırımlarla farklı ve<br />

yeni pazarları hedefliyor.<br />

2012 yılında kurulan Kervancı İplik,<br />

500 tonluk üretim kapasitesiyle ihracat<br />

üzerine çalışan bir şirket. Kervancı<br />

İplik, monocolor ve tricolor frize iplik<br />

çeşitlerinin yanında, puntalı, bükümlü<br />

ve fikseli iplik de üretiyor. İngiltere,<br />

ABD, Rusya, Belçika, Yunanistan<br />

başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeye<br />

ihracat gerçekleştiren firma, kapasite<br />

artışıyla birlikte mevcut pazarlarındaki<br />

hacmini genişletmek istiyor. 2019<br />

ikinci yarısında yeni yatırımlarını<br />

tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden<br />

Kervancı İplik Firma Ortağı Mehmet<br />

Kervancıoğlu ile yatırımın detaylarını<br />

konuştuk.<br />

filament demeti üretim teknolojisine<br />

adını da yansıtan tekstürize ünitesinden<br />

geçerken sıcak hava ile temas<br />

etmesi sonucunda filamentler kıvrılır<br />

ve dolayısıyla hacimlenmiş olur.<br />

Hacimlenmenin kalıcı olabilmesi için<br />

filamentler tekstürize ünitesinden çıkar<br />

çıkmaz tekrar soğumaya tabi tutulur.<br />

Bu aşamadan sonra filamentler artık<br />

iplik haline dönüşmüş olur ve daha<br />

sonraki proseslerden geçirilmek üzere<br />

otomatik bobin sarıcılarda sarılır ve<br />

bobinler halinde dinlenmeye bırakılır.<br />

Daha sonrasında müşterinin isteğine<br />

bağlı olarak tek veya çift kat büküm<br />

yapılabilir.<br />

Hammaddeyi nereden tedarik<br />

ediyorsunuz?<br />

Mısır, İran, Suudi Arabistan ve İsrail’den<br />

hammadde tedariki sağlıyoruz.<br />

En yüksek performanslı hammadde<br />

Suudi Arabistan’dan çıkar. Aldığımız<br />

hammadde 25 MFI PP Petrokimya (PP<br />

552R)’dır.<br />

İhracatta yeni pazar arayışlarınız<br />

var mı?<br />

Kapasite artışıyla birlikte ABD’deki<br />

pazar hacmimizi arttırmak istiyoruz.<br />

Üretim detaylarını paylaşır<br />

mısınız?<br />

Kervancı İplik, hacimlendirilmiş<br />

sonsuz filament anlamına gelen<br />

BCF teknolojisini kullanarak iplik<br />

üretiyor. BCF’in ana hammaddesi<br />

olan Polipropilen’e masterbatch boya<br />

dozajlanarak eksturüzyon yöntemi ile<br />

homojen karışım sağlandıktan sonra<br />

düze kalıplarından pompalanarak<br />

filament haline getirilir.<br />

Filament haline gelmiş olan<br />

Polipropilen, ani bir soğutmaya tabi<br />

tutulur ve malzemenin kristalleşmesi<br />

sağlanır. İlk aşamada mukavemetsiz<br />

ve düz filament haline gelen elyaf<br />

üzerine harman yağı uygulanarak sıcak<br />

godetlerden geçirilmek sureti ile çekim<br />

yapılır ve filamentlere mukavemet<br />

kazandırılmış olur.Kontinü bir üretim<br />

şeklinde yaklaşık 2700 m/dak hızla akan<br />

24 DECOR • November - December 2018


Kapasitede ne oranda bir artış<br />

planlıyorsunuz?<br />

2019 ilk yarısından sonra yeni makine<br />

yatırımlarımızla birlikte kapasite artışına<br />

gideceğiz. Bu yatırım akabinde makine<br />

kapasitemiz %75 artacak.<br />

Hangi fuarlara katılıyorsunuz?<br />

Almanya ve İngiltere’de fuarlara katıldık.<br />

Eylül ayında İngiltere’de The Flooring Show<br />

fuarındaydık. İngiltere’deki tufting pazarına hitap<br />

eden verimli bir fuar oldu.<br />

Türkiye’deki halı ipliği pazarını dünyaya<br />

kıyasla nasıl<br />

yorumlarsınız?<br />

Türkiye üretim gücü<br />

olarak Avrupa’dan<br />

sonra ikinci<br />

sıradadır. Hindistan,<br />

Belçika, Brezilya ve<br />

Rusya gibi ülkeler<br />

üretimde güçlü.<br />

Antep büyük bir<br />

halı üretim merkezi<br />

konumunda fakat<br />

“müşteri malın<br />

kalitesini belirler”<br />

lafına baktığımız<br />

zaman çok ciddi bir<br />

tezat oluşuyor.<br />

Bu noktada<br />

kendimizi mutlaka<br />

geliştirmeliyiz.<br />

Pazar iyileştirmesi<br />

için katma<br />

değerli üretim<br />

gerçekleştirilmesi<br />

gerekiyor.<br />

Avrupa’nın parası<br />

daha değerli, refah<br />

seviyesi daha<br />

yüksek, bu sebepten<br />

halı ihracatında Avrupa ülkelerine yönelim<br />

gerekiyor. Katma değer noktasında da<br />

kaliteli ve doğru iplik kullanımı önem teşkil<br />

ediyor.<br />

November - December 2018 • 25 DECOR


New investment<br />

from Kervancı Yarn...<br />

Kervancı İplik targets<br />

new and different<br />

markets with its<br />

new investments<br />

in 2019…<br />

Founded in 2012, Kervancı İplik is a<br />

company that works on export with<br />

its production capacity of 500 tons.<br />

Kervancı İplik produces monocolor and<br />

tricolor uncut velvet yarns as well as<br />

threaded yarns, continuous yarns, and<br />

bonded yarns as well. The company,<br />

which exports to 10 countries including<br />

England, USA, Russia, Belgium and<br />

Greece, wants to expand its capacity<br />

in existing markets with the increase<br />

in capacity. We have talked about the<br />

details of their investment with Mr<br />

Mehmet Kervancıoğlu, Kervancı Yarn<br />

Company Partner, who stated that<br />

they are aiming to complete their new<br />

investments in 2019.<br />

Can you share the production<br />

details?<br />

Kervancı İplik produces yarns using<br />

BCF technology, which means<br />

volumized endless filament. The main<br />

raw material of BCF, Polypropylene,<br />

is prepared by mixing master batch<br />

paint and then homogenous mixture<br />

is obtained by extrusion method. The<br />

polypropylene, which has become<br />

a filament, is subjected to sudden<br />

cooling and the material is crystallized.<br />

In the first stage, by applying the<br />

blend oil onto the fibre which<br />

becomes unstable and flat filament,<br />

it is shot through the hot godets and<br />

strengthened to the filaments. The<br />

filament bundle, which flows at a<br />

speed of about 2700 m / min in a<br />

continuous production form, passes<br />

through the texturing unit which<br />

reflects the name of the production<br />

technology, and the filaments<br />

become curled and thus volumized.<br />

The filaments are subjected to<br />

cooling again as soon as they are<br />

removed from the texturing unit in<br />

order to be permanent.After this<br />

stage, the filaments are now turned<br />

into yarn. And wrapped in automatic<br />

winders for further processing<br />

and it is left to rest in coils. Then<br />

single or double fold twist can be<br />

done depending on the customer’s<br />

request.<br />

Where do you supply your raw<br />

material?<br />

We supply raw materials from Egypt,<br />

Iran, Saudi Arabia and Israel. The<br />

highest performance raw material<br />

emerges from Saudi Arabia. The<br />

raw material we buy is 25 MFI PP<br />

Petrochemical (PP 552R).<br />

Do you have any search for new<br />

markets in export?<br />

With the increase in our capacity, we<br />

want to increase our market volume in<br />

the US.<br />

26 DECOR • November - December 2018


Which fairs do you attend?<br />

We participated in fairs in Germany<br />

and England. We were at The Flooring<br />

Show in England in September. It was<br />

a fruitful fair to appeal to the tufting<br />

market in the UK at all.<br />

To what extent do you<br />

plan an increase in your<br />

capacity?<br />

After half of 2019, we will<br />

increase capacity with new<br />

machinery investments. After<br />

this investment, our machine<br />

capacity will increase by 75%.<br />

How do you interpret the carpet<br />

yarn sector in Turkey compared<br />

to the world market?<br />

Turkey ranks second after Europe<br />

as a manufacturing power. Countries<br />

like India, Belgium, Brazil and Russia<br />

are strong in production. Antep is a big<br />

carpet production centre but when the<br />

customer determines the quality of<br />

the goods, a very serious contrast<br />

occurs. At this point, we must<br />

develop ourselves for sure. Valueadded<br />

production needs to be<br />

realized for market improvement<br />

as well. Europe’s money is more<br />

valuable, the welfare level is<br />

higher, and therefore, carpet<br />

exports need to be directed<br />

towards European countries. The<br />

use of high quality and accurate<br />

yarn at the value-added point is<br />

highly important.<br />

November - December 2018 • 27 DECOR


Uluslararası halı ticareti<br />

DOMOTEX ile yeniden<br />

şekillenecek<br />

60’ı aşkın ülkeden 1.400’ün üzerinde katılımcı firmayı Almanya’nın<br />

Hannover kentinde bir araya getirecek olan ve tüm dünyadan zemin<br />

kaplama ve halıcılık sektörünün merakla beklediği, Lider halı zemin<br />

kaplamaları fuarı DOMOTEX Hannover, ürünlerini dünyanın en<br />

çok gelecek vaat eden pazarlarında sunmaları konusunda sektör<br />

katılımcılarına 30 yılı aşkın bir süredir destek vermeye devam ediyor.<br />

Lider halı ve zemin kaplamaları fuarı<br />

DOMOTEX Hannover, “Bağlantılı<br />

Bir Dünya için Yeni Tasarımlar”<br />

ana temasıyla 11 - 14 Ocak 2019<br />

tarihlerinde bir kez daha katılımcı ve<br />

ziyaretçilerini ağırlarken, Gaziantep,<br />

Şanghay, Hannover üçlüsüne<br />

gelecek yıldan itibaren Atlanta’yı da<br />

ekleyerek kıtalar arası halı ticaretini<br />

yeniden şekillendirecek. 2018 yılında<br />

düzenlenen ve yeni tasarım anlayışı,<br />

yılın teması ve misafirleri için özel<br />

olarak tasarladığı konfor odaklı<br />

konseptiyle beğeni kazanan fuar,<br />

2019’da zeminin, oda tasarımını<br />

birleştiren ve bağlantı kuran temel<br />

unsur olduğuna dikkat çekiyor.<br />

DOMOTEX Hannover 2019, yeni<br />

konseptiyle, bağlantılı yeni tasarımlar<br />

anlayışını ön plana çıkaran katılımcı<br />

firmalara büyük avantaj sağlayacak.<br />

Halı ve zemin kaplama alanında<br />

sektörün lideri olan DOMOTEX<br />

Hannover, 2019’da bir kez daha<br />

katılımcılarını yenilikçi ürün ve<br />

tasarımlarını “Framing Trends” isimli<br />

özel sunum alanında sergilemeye davet<br />

ediyor.<br />

Her biri kendine özgü odak noktasına<br />

sahip, özgün katılımcı ve ziyaretçi<br />

kitlesi ile DOMOTEX asia/CHINAFLOOR,<br />

DOMOTEX Türkiye ve önümüzdeki<br />

yıl kapılarını ilk kez açacak olan<br />

DOMOTEX USA ile kıtalar arası buluşma<br />

noktası olan ve katılımcılarına küresel<br />

pazarda eşsiz bir platform sağlayan<br />

DOMOTEX, Fuar alanının yarısından<br />

fazlasının şimdiden rezerve edilen<br />

2019 fuarı için yeni katılımcılarını<br />

bekliyor. Uluslararası bir marka alan<br />

DOMOTEX Hannover, gerçekleştirdiği<br />

fuarlarla katılımcıların kendilerini yerel<br />

olarak konumlandırırken, dünyanın<br />

farklı kıtalarında bağlantılar kurma<br />

fırsatı yakalamasını da sağlıyor.Yeni<br />

konseptiyle DOMOTEX, 11 -14 Ocak<br />

2019 tarihleri arasında Hannover’de,<br />

26-28 Mart tarihleri arasında<br />

Şanghay’da, 27-30 Nisan 2019 tarihleri<br />

arasında Gaziantep’de düzenlenecek.<br />

28 DECOR • November - December 2018


International carpet<br />

trade to be reshaped<br />

with DOMOTEX<br />

DOMOTEX is the leading carpet and flooring exhibition, which will<br />

bring together more than 1,400 participating companies from more<br />

than 60 countries in Hanover, Germany, and which the flooring and<br />

carpeting industry from all over the world is looking forward to. The<br />

fair has been supporting the industry participants for more than 30<br />

years to offer their products in the world’s most promising markets.<br />

Leading carpet and flooring fair<br />

DOMOTEX Hannover will welcome<br />

exhibitors and visitors once again<br />

on 11 - 14 January 2019 with the<br />

main theme of “New Designs for a<br />

Connected World”. The fair will reshape<br />

the intercontinental carpet trade by<br />

adding Atlanta to Gaziantep, Shanghai<br />

and Hannover trio, from next year.<br />

The fair received acclaim in 2018 with<br />

its new design concept, theme of the<br />

year and the comfort-focused concept<br />

specially designed for its guests. In<br />

2019, points out that the floor is the<br />

main element that combines the room<br />

design and connects with the other<br />

factors as well.With its new concept,<br />

DOMOTEX Hannover 2019 will provide<br />

a great advantage to the participating<br />

companies who emphasize their new<br />

understanding of designs. DOMOTEX<br />

Hannover, which is the leader of the<br />

sector in carpet and floor covering,<br />

once again invites its participants to<br />

exhibit their innovative products and<br />

designs in a special presentation area<br />

called ’Framing Trends’.<br />

November - December 2018 • 29 DECOR


The DOMOTEX US which will open<br />

its doors for the first time next year,<br />

DOMOTEX Asia / CHINAFLOOR<br />

and DOMOTEX Turkey fairs are<br />

the undisputed leader fairs in the<br />

world that each with a distinctive<br />

focal point in the exhibition industry<br />

and has exhibitors and visitors with<br />

original followers as well. DOMOTEX,<br />

which is a meeting point between<br />

the continents and providing its<br />

participants with a unique platform<br />

in the global market, is waiting for<br />

new participants for the remaining<br />

part nearly half of the fair area which<br />

is not already booked.DOMOTEX<br />

Hannover, which is an international<br />

brand, provides participants with the<br />

opportunity to establish connections<br />

in different continents of the world<br />

while locating themselves locally at<br />

the same time.With its new concept,<br />

DOMOTEX will be held in Hannover<br />

from 11 to 14 January 2019, in<br />

Atlanta from 28 February to 2 March<br />

2019, in Shanghai between 26-28<br />

March 2019, in Gaziantep between<br />

27-30 April 2019.<br />

30 DECOR • November - December 2018


DOMOTEX 2019<br />

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI DÜNYASI<br />

11 – 14 Ocak 2019<br />

Hannover ▪ Almanya<br />

domotex.de<br />

Uluslararası pazarlar hakkında bilgi edinmek, müşterilerinizin ilgisini çekebilecek yeni<br />

ürünleri, çeşitli etkinlik ve forumları, iş çevrelerindeki yükselen trendleri ve çok daha<br />

fazlasını deneyimlemek için 2019 yılı CREATE’N’CONNECT konseptiyle DOMOTEX<br />

dünyasını keşfedin!<br />

The World of Flooring<br />

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. · Tel. 0212 334 69 00 · info@hf-turkey.com


Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve<br />

tek yabancı yatırımcı zirvesinde<br />

3 milyar dolarlık yatırım fırsatı<br />

5-6 <strong>Aralık</strong> tarihleri arasında İstanbul Hilton Bomonti’de gerçekleşecek olan Badeer İş Fırsatları<br />

ve Yatırımları Zirvesi, 40’dan fazla ülkeden 200’ün üzerinde yabancı yatırımcıyı sanayi, enerji,<br />

turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi alanlardaki 200’ün<br />

üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya getiriyor.<br />

Yabancı yatırımcılar için Türkiye’yi<br />

bir cazibe merkezi haline<br />

getirmek ama bunu yaparken,<br />

yatırımcılara Türkiye’deki iş hukuku,<br />

vatandaşlık hakları gibi konularda<br />

bilgilendirme sağlamak üzere<br />

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım<br />

Ofisi ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın<br />

destekleriyle 5-6 <strong>Aralık</strong> tarihleri<br />

arasında İstanbul Hilton Bomonti’de<br />

Badeer İş Fırsatları ve Yatırımları<br />

Zirvesi düzenleniyor. Arap ülkelerinin<br />

ağırlık kazanacağı ancak ABD,<br />

Japonya, Fransa, Kosova gibi<br />

dünyanın dört bir yanından 40’dan<br />

fazla ülkenin katılım sağlayacağı<br />

zirvede, 200’ün üzerinde yabancı<br />

yatırımcı, sanayi, enerji, turizm,<br />

inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım<br />

ve hayvancılık, sağlık gibi konularda<br />

200’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir<br />

araya gelme fırsatını bulacak. Hazine<br />

ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,<br />

Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının<br />

katılımlarıyla başlayacak zirveye,<br />

aynı zamanda katılacak ülkelerin<br />

Türkiye’deki karşılığı Türkiye Odalar<br />

ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret<br />

Odası gibi kurumların yöneticileri ve<br />

üyeleri de gelecek.<br />

3 milyar dolar yatırımı<br />

Türkiye’ye çekme fırsatı<br />

Zirveyi düzenleyen Badeer Yatırım<br />

Platformu Yürütme Kurulu Üyesi<br />

Ali Ercoşkun, “Avrupa, Orta Doğu,<br />

Kuzey Afrika ve Orta Asya arasında<br />

bir köprü görevi gören Türkiye,<br />

İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 60’dan<br />

fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin<br />

dörtte birini oluşturan geniş bir<br />

pazarla iç içe. Türkiye’de 58 bin<br />

954 yabancı sermayeli şirket<br />

faaliyet göstermektedir. Yerli<br />

ve yabancı ortaklı olan şirket<br />

sayısı da 34 bin 573’dür. Ülkemiz,<br />

dünyanın en iddialı yatırım teşvik<br />

sistemlerinden birine sahiptir”<br />

derken, zirveyle 3 milyar Dolarlık<br />

yatırımı Türkiye’ye çekmek ve 1<br />

milyar Dolarlık yatırım fonunun<br />

hayata geçirmek istediklerini<br />

belirtiyor. Son yıllarda özellikle<br />

Arap ülkelerinin Türkiye’de yatırım<br />

yapmakla ilgilendiklerini ancak<br />

hangi alanlarda yatırım yapacakları<br />

konusunda araştırma çalışmaları<br />

nedeniyle vakit kaybettiklerini<br />

ve bazı yatırımcıların da vize<br />

uygulamaları, vatandaşlık başvuru<br />

süreçleri, iş hukuku gibi önemli<br />

konularda yanlış bilgilendirmelere<br />

maruz kaldıklarına dikkat çeken<br />

Ercoşkun, zirvenin bu amaçla iki<br />

kısımdan oluştuğunu ifade ediyor.<br />

İlk gün gerçekleşecek bilgilendirme<br />

panelleri ve ikinci gün firmaların<br />

ilgilendikleri yatırımcılarla bir<br />

araya geleceği zirvenin şimdiye<br />

kadar en kapsamlı zirve olduğunu<br />

da sözlerine ekleyen Ercoşkun,<br />

“Son yıllarda Arap yatırımcı,<br />

direkt gayrimenkul sektörüyle<br />

ilişkilendiriliyor. Oysa biz, zirvenin<br />

yürütme kurulu üyesi Katarlı Bader<br />

Al-Saeed gibi sanayi, turizm, sağlık,<br />

enerji gibi diğer konularla ilgilenen<br />

yatırımcı firmaları da ülkemize<br />

çekmek istiyoruz. Bu anlamda<br />

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek,<br />

zirveye katılım sağlayan ülkelerin<br />

en büyük firmalarıyla, Türkiye’deki<br />

en büyük firmaları bir araya<br />

getireceğiz. Yatırımcıların,<br />

direkt ilgilendikleri alanların<br />

temsilcileriyle bir araya getirerek<br />

onlara vakit kazandıracağız” dedi.<br />

32 DECOR • November - December 2018


$3 billion investment<br />

opportunity in 1st<br />

Business World<br />

and Investment<br />

Opportunities<br />

Summit<br />

Badeer, to be held in Istanbul Hilton Bomonti, 5-6 December 2018, will host over 200<br />

investors coming from more than 40 countries operating in the fields of industry, emergy,<br />

tourism, construction, defense, high-tech, agriculture and livestock.<br />

Badeer Investment Platform, have<br />

organized “Badeer 1st Business<br />

World and Investment Opportunities<br />

Summit “ with the aim of increasing<br />

foreign investments in Turkey in line<br />

with our principles and reaching these<br />

investments in a more institutional<br />

and continuous manner. Within the<br />

scope of the summit, we aim to meet<br />

the investors with the right projects<br />

before and after the investment process<br />

and to follow them in an efficient<br />

manner. It is aimed to explain the<br />

investment opportunities in Turkey, to<br />

direct investors to the right projects, to<br />

ensure investments for our country in<br />

an institutional way, to determine the<br />

opportunities and limitations related to<br />

investment. 150 foreign investors and<br />

150 Turkish companies are expected to<br />

meet for the specified projects within<br />

the scope of the summit. The summit<br />

will break a new ground Turkey with<br />

the above-mentioned attributions.<br />

The investors who will participate the<br />

summit, have the opportunity to meet<br />

with the companies established in<br />

Turkey to make important contributions<br />

for the Turkish economy such as<br />

partnership, company transfers, project<br />

sharing, and distributorship. BADEER<br />

Investment Platform have organized on<br />

5-6 December at Hilton Bomonti.<br />

34 DECOR • November - December 2018


Hikayeni Seç; Cottonbox ile 4<br />

farklı seride 4 farklı yaşam biçimi<br />

Cottonbox, her bahar yenilenen<br />

koleksiyonları ile kadınların<br />

hayatına dokunmaya, pamuktan<br />

aldığı saflığı ve yumuşaklığı<br />

yataklarına taşımaya devam<br />

ediyor…<br />

Kaliteli ve sağlıklı üretim mottosunu şık<br />

ve çarpıcı tasarımları ile birleştirerek<br />

ev tekstilinde moda algısını güçlendiren<br />

marka, 2018 - 2019 Sonbahar & Kış<br />

Koleksiyonu’nda özgün renk ve desen<br />

içerikleri ile her beğeniye hitap ediyor.<br />

Cottonbox; yolculuğunda kendisine<br />

eşlik eden, ilham veren, yaşamın içinde<br />

mücadeleyi hiç bırakmayan, tutkuyu,<br />

heyecanı, güveni, aşkı ve gücü motto<br />

edinen kadınların hikayelerini dört<br />

farklı başlıkta toplayarak Maskülen,<br />

Modern, Etnik ve Feminen serileriyle<br />

taçlandırıyor.<br />

Daha minimal, daha tok, daha<br />

incelikli ‘Maskülen’<br />

Cottonbox, yeni koleksiyonunda yer<br />

alan ‘Maskülen’ serisi ile yatak odası<br />

tekstilinde farklı moda rüzgârları<br />

estiriyor… Geometrik ve ekose<br />

desenlerin koyu ve çarpıcı renklerle<br />

harmanlandığı seri, alışılmışın dışına<br />

çıkmayı seven kadınların beğenisini<br />

kazanıyor. Kullanım ömrünü<br />

maksimum seviyede tutan pamuk<br />

içeriği ile kaliteli yapısından ödün<br />

vermeyen Cottonbox, sağlıklı dokusu ve<br />

özgün tasarımlarıyla yatak odalarının<br />

atmosferini değiştirmeye hazır.<br />

Yatak odalarında ‘Etnik’ rüzgarı<br />

esecek<br />

Geleneksel figürleri ve etnik<br />

desenleri gün yüzüne çıkaran<br />

Cottonbox, yeni koleksiyonundaki<br />

‘Etnik’ serisi ile geleneksellikten<br />

vazgeçemeyen kadınları kendi<br />

tarzlarıyla buluşturuyor. Beyaz, gri<br />

ve mavi tonlarının, şal ve damask<br />

deseniyle yarattığı uyum ile ferah<br />

ve temiz hava yatak odalarını sarıyor.<br />

Cottonbox, yeni koleksiyonunda<br />

kadınların duygularına ve ruh hallerine<br />

tercüman olan tasarımlarıyla gönülleri<br />

fethediyor.<br />

‘Modern’ serisi ile sadelik ve şıklık<br />

yan yana…<br />

Cottonbox, yeni koleksiyonunda yer<br />

alan ‘Modern’ nevresim grubu ile<br />

yaşamlarındaki sadeliği, tarzına<br />

yansıtan kadınlar da hayranlık duygusu<br />

uyandırıyor. Yalın desenlerin hâkim<br />

olduğu ‘Modern’ nevresim grubu ile<br />

Cottonbox, yatak odalarında sadeliğin<br />

sağladığı şıklığı gözler önüne seriyor.<br />

Pastel tonların verdiği huzur ve enerjiyi<br />

yaşamlarına yansıtmak isteyen kadınlar,<br />

yeni koleksiyondaki Modern serisinde<br />

aradıklarını buluyor.<br />

Zarafetin simgesi dantel ‘Feminen’<br />

ile hayat buluyor<br />

Modası hiç geçmeyen ve her kadından<br />

bir parça iz taşıyan dantel, şimdi yatak<br />

odalarına asalet katıyor. Cottonbox,<br />

‘Feminen’ serisinde yer verdiği dantel<br />

ve nakış detayları ile yatak odalarında<br />

farklı moda algısı oluşturuyor. Geçmişte<br />

annelerin, babaannelerin evlerini, genç<br />

kızların sandıklarını süsleyen dantel<br />

şimdi yatak odalarını güzelleştiriyor.<br />

Cottonbox yeni koleksiyonunda yer<br />

verdiği dantel ve nakış detayları ile<br />

kadınların nazik ve zarif duygularını gün<br />

yüzüne çıkarıyor. Renkli ve birbirinden<br />

güzel çiçek desenlerinin yer aldığı<br />

nevresim takımları, kullanıcıların<br />

yataklarını renklendiriyor.<br />

Cottonbox ile banyoların havası<br />

değişiyor<br />

Sağlıklı ve kaliteli üretim ilkesiyle<br />

ürünlerini tasarlayan Cottonbox, yüzde<br />

yüz pamuk ipliği ile ürettiği bornoz<br />

setleriyle yeni mevsimin tazeliğini<br />

banyolara taşıyor. Bambu dokusu<br />

sayesinde suyu kısa sürede hapseden<br />

bornozlar, hava geçirgenliği sağlayarak<br />

vücutta ferahlık oluşturuyor. Mavi,<br />

mor, pembe gibi birbirinden güzel renk<br />

seçeneklerinin bulunduğu bornoz setleri<br />

nakış işlemeleri ile banyoda şıklık<br />

sağlıyor. Cottonbox, yumuşacık bornoz<br />

setleri ile kullanıcılarının cildine gereken<br />

önemi veriyor.<br />

36 DECOR • November - December 2018


Choose your story; 4 different<br />

life styles in 4 different series<br />

Cotton box keeps touching the lives of women by<br />

every spring renewing collections, carries the softness<br />

and the pureness from the cotton to their beds.<br />

The Brand ‘Cotton Box’<br />

strengthens The sensations<br />

of fashion and vogue in home<br />

textile by combining the stylish<br />

and stunning creations with high<br />

quality and healthy production<br />

motto, represents unique colors<br />

and designs to all preferences<br />

in it’s new 2018-2019 Autumn-<br />

Winter Collection. Cotton Box;<br />

collects the stories of the women<br />

who ; goes together with in it’s<br />

journey, gives inspiration, never<br />

gives up struggling in life, has<br />

a motto of passion, excite, trust,<br />

love and power, in 4 different<br />

groups crowning with Masculine-<br />

Modern-Ethnic and Feminine<br />

series.<br />

More minimal, more thick<br />

and closely woven, more<br />

subtle... “Masculine”<br />

Cotton Box is blowing different<br />

and new fashion winds in bedding<br />

Textile by Masculine Serie in<br />

it’s new collection. The serie<br />

which has been harmonised<br />

with geometric and plaid designs<br />

in dark and stunning colors<br />

is being liked by women who<br />

likes to go out of conventionals.<br />

Cotton Box is ready to change<br />

the ambiances of bedrooms by<br />

never compromising of using<br />

high quality cottons which carries<br />

the product lives to maximum,<br />

by healthy structures and unique<br />

creations.<br />

Winds of ‘ETHNIC’ will blow<br />

in bedroom<br />

Traditional figures and ethnic<br />

designs are uncovered by Cotton<br />

Box with it’s Ethnic Serie in the<br />

new collection and meets the<br />

women with their favourites who<br />

wouldn’t wish to make choices out<br />

of traditional styles. The harmony<br />

of White, grey and blue tones<br />

with shawl and damask designs<br />

surrounds the spacious and fresh<br />

aired bedrooms. Cotton Box wins<br />

the hearts by it’s designs which<br />

defines women’s the emotions and<br />

moods.<br />

Simplicity and Elegance<br />

are beside in new serie<br />

‘MODERN’…<br />

Cotton Box awakens the feeling<br />

of admiration among women who<br />

reflects the simplicity in their lives to<br />

their styles by the new bedding serie<br />

‘MODERN’.<br />

Women who would like to reflect the<br />

peace and energy in pastel colour<br />

tones to their lives, find what they<br />

seek for in the MODERN SERIE.The<br />

Brand ‘Cotton Box’ strengthens The<br />

sensations of fashion and vogue<br />

in home textile by combining the<br />

stylish and stunning creations with<br />

high quality and healthy production<br />

motto, represents unique colors<br />

and designs to all preferences in<br />

it’s new 2018-2019 Autumn-Winter<br />

Collection.<br />

November - December 2018 • 37 DECOR


Cotton Box; collects the stories<br />

of the women who ; goes<br />

together with in it’s journey,<br />

gives inspiration, never gives<br />

up struggling in life, has a<br />

motto of passion, excite, trust,<br />

love and power, in 4 different<br />

groups crowning with Masculine-<br />

Modern-Ethnic and Feminine<br />

series.<br />

The symbol of elegance –<br />

lace- finds life with the group<br />

FEMINEN<br />

Lace; never ending fashion<br />

and carries a piece of vestige<br />

from every woman, brings<br />

dignity to bed rooms. Cotton<br />

Box creates a different fashion<br />

sense in bedrooms with lace<br />

and embroidery details in it’s<br />

new serie FEMINEN. Lace which<br />

used to adorn in the past, the<br />

houses of the parents, the crates<br />

of the young brides gives beauty<br />

to bedrooms now. Cotton Box<br />

uncovers the kind and graceful<br />

emotions of the women by the<br />

embroidery and lace details which<br />

are given in the new collection.<br />

Duvet covers with colorful and<br />

beautiful flower designs gives<br />

color to users’ bedrooms.<br />

The moods of bathrooms are<br />

changing…<br />

Cotton Box who creates products<br />

within the principles of health and<br />

quality, carries the freshness<br />

of the new season to bathrooms<br />

with the %100 cotton threaded<br />

bathrobes. Fascinating color<br />

alternatives like; blue, purple and<br />

pink are available in Bathrobe<br />

Sets which are enriched by<br />

embroidery processes and gives<br />

elegance in bathrooms. Cotton<br />

Box pays necessary attention to<br />

the skin care of the users with it’s<br />

very soft bathrobe sets.<br />

38 DECOR • November - December 2018


Yaşar Doğan<br />

İhracattaki<br />

rekor Türk<br />

ekonomisinin<br />

gücünü<br />

gösteriyor...<br />

The record in<br />

exports shows<br />

the strength<br />

of the Turkish<br />

economy…<br />

40 DECOR • November - December 2018


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ekim ayında<br />

Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat<br />

rakamına ulaşıldığını açıkladı. Bir önceki yılın<br />

aynı dönemine göre ihracatta gerçekleşen yüzde<br />

13.1‘lik artışla Türkiye, 15 milyar 732 milyon<br />

dolar ihracat gerçekleşti. İhracattaki tarihi rekoru<br />

değerlendiren TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan,<br />

‘’Kırılan rekor 2019 yılına umutla bakmamızı<br />

sağlayan en önemli işaretlerden biri. Türkiye<br />

ürettikçe, hem ihracat rakamlarını artıracak,<br />

hem de istihdam da önemli mesafeler kat edecek.<br />

İhracattaki artış Türk ekonomisinin gücünü<br />

gösteriyor’’ dedi.<br />

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre<br />

Türkiye 1,5 milyar dolar ile en fazla ihracatı Almanya ile<br />

gerçekleştirdi. Ekim ayında 53 il ihracatını artırırken ilk<br />

üç sırayı 6.9 milyar dolar ile İstanbul, 1.3 milyar dolar<br />

ile Kocaeli ve 1.2 milyar dolar ile Bursa aldı. TÜMSİAD<br />

(Tüm Sanayici İşadamları Derneği) Başkanı Yaşar<br />

Doğan Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçten<br />

geçtiğini söyledi. Hükümet nezdinde atılan olumlu<br />

adımların karşılığının alınmaya başladığını belirten<br />

Doğan, ‘’Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi<br />

rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere<br />

büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç<br />

duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu<br />

adımlar. Şu an her ikisi de mevcut. Piyasalardaki işaretler<br />

ihracattaki büyümenin giderek artacağını gösteriyor.<br />

İhracattaki artış Türkiye’nin döviz rezervlerini büyütürken,<br />

istihdamda da artış sağlayacaktır. Türkiye emin adımlarla<br />

yoluna devam ediyor’’ dedi.<br />

Vergi indirim paketi piyasaları canlandıracak<br />

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün<br />

açıkladığı vergi indirim paketine de değinen TÜMSİAD<br />

Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Altı başlıktan oluşan vergi<br />

paketinde piyasalara büyük hareketlilik kazandıracak KDV<br />

ve ÖTV indirimleri yer alıyor. Konut satışından mobilyaya,<br />

beyaz eşyadan otomotiv sektörüne kadar çok önemli<br />

vergi indirim kararları alındı. Bunlar reform niteliğinde<br />

kararlardır. Piyasalara yansıyacak canlılık Türk<br />

ekonomisine hem olumlu yansıyacak hem de 2019’da<br />

ekonomik alt yapı çok daha güçlenecektir’’ diye konuştu.<br />

42 DECOR • November - December 2018<br />

In October, Trade Minister Ruhsar Pekcan<br />

announced that the highest monthly export figure in<br />

the history of the Republic had been reached. 13.1<br />

percent in the same period of the previous year in<br />

Turkey increased exports by 15 billion 732 million<br />

dollars export took place. Evaluating the historical<br />

record in exports, TÜMSİAD President Yaşar<br />

Doğan said, “The broken record is one of the most<br />

important signs that made us look forward to 2019<br />

with hope. As long as Turkey produces, the export<br />

incomes will increase accordingly. And significant<br />

progress will be gained about the employment<br />

issue as well. The increase in exports is showing the<br />

strength of Turkish economy.”<br />

TIM (Turkey Exporters Assembly) data, Turkey made exports<br />

to Germany with the level of $ 1.5 billion maximum. In<br />

October, 53 provinces increased their exports while Istanbul<br />

ranked first with $ 6.9 billion, Kocaeli with 1.3 billion dollars<br />

as the second and Bursa with 1.2 billion dollars as the third.<br />

Yaşar Doğan, President of TÜMSİAD (All Industrialists’<br />

Association) said that Turkey is going through a difficult period<br />

economically. Dogan said that the positive steps taken by<br />

the government started to be responded for sure. He also<br />

said “The historical record in the field of exports in October<br />

will be a great morale for the markets, industrialists and all<br />

producers. One of the two elements that the Turkish economy<br />

needs most is the positive steps taken. Both are available<br />

at the moment. The signs in the markets indicate that the<br />

growth in exports will gradually increase. The increase in<br />

exports enlarging Turkey’s foreign exchange reserves, will<br />

also provide an increase in employment. Turkey continues to<br />

progress with confidence...”<br />

Tax discount package will boost markets<br />

Indicating the tax discount package announced by Treasury<br />

and Finance Minister Berat Albayrak the previous day,<br />

TÜMSİAD President Yaşar Doğan, said that “Tax package<br />

consisting of six headings, includes VAT and SCT discounts<br />

that will give the markets great mobility. Decisions on<br />

important tax discounts were made from house sales to<br />

furniture, from white goods to the automotive sector. These<br />

are the decisions as like reform actually. The vitality that<br />

will be reflected on the markets will be reflected positively<br />

both to the Turkish market and to strengthen the economic<br />

infrastructure in 2019” he said.


Pantone 2019<br />

renk trendlerini<br />

açıkladı<br />

Eğlenceli görünümüyle enerjiyi<br />

yükselten neşeli tonlar!<br />

Pantone<br />

announces 2019<br />

color trends<br />

Joyful tones that raise energy<br />

with fun appearance!<br />

2019 yılında ev dekorasyonunda hangi renklerin ön planda<br />

olacağını uzun zamandır merak ediyorduk. Renk konusunda<br />

global bir otorite olarak kabul gören Pantone 2019 renk<br />

kataloğuyla birlikte trendleri açıkladı. Pantone’a göre bu<br />

renkler bakarken kendimizi geleceğe empoze etme arzusu<br />

uyandıracak ve beklenmedik kombinasyonlarla doldurulmuş<br />

paletler ile ruhlarımıza güven ve destek oluşturmayı<br />

arzulayacağız.Hem moda hem de iç mekan trendlerinde<br />

yer alan bu renklerden raporda da yer alan en iyi 16’yı<br />

sizlerle paylaşıyoruz.<br />

In 2019, we had long been wondering what colours would be<br />

at the forefront at home decoration. Recognized as a global<br />

authority in colour, Pantone announced the trends with the<br />

2019 colour catalogue. According to Pantone, while we look<br />

at these colours, we will desire to impose ourselves on the<br />

future and to create trust and support for our souls with<br />

pallets filled with unexpected combinations.We share the<br />

best 16 of these colours, which are included in both<br />

fashion and interior space trends.<br />

Dinamik ve canlı<br />

Dynamic and vibrant<br />

Jester Red<br />

Derinlik ve yoğunluk ekleyen<br />

Jester Red, zengin zarafeti<br />

kentle birleştirir.<br />

Adding depth and intensity,<br />

Jester Red combines rich<br />

elegance with the city.<br />

Fiesta<br />

Şenlikli bir turuncu kırmızı<br />

kombininden oluşan Fiesta,<br />

enerji, tutku ve heyecan yayar.<br />

The Fiesta,<br />

composed of a festive<br />

orange red combination,<br />

emits energy, passion<br />

and excitement.<br />

Turmeric<br />

Zerdeçal, palete keskin bir<br />

ipucu veren enfes bir renktir.<br />

Turmeric is an<br />

exquisite colour that gives<br />

the palette a sharp hint.<br />

44 DECOR • November - December 2018


Living Coral<br />

Yaşayan Mercan, altın alt<br />

tonunun daha yumuşak bir<br />

kenara sahip olan, hissedilebilir<br />

ve hareketli bir gölgesidir.<br />

The Living Coral<br />

is a sensible and moving<br />

shadow of the gold<br />

undertones with<br />

a softer edge.<br />

Pink Peacock<br />

Pink Peacock, gözler için<br />

görsel bir ziyafet çekiyor.<br />

Pink Peacock has a<br />

feast for the eyes.<br />

Pepper Stem<br />

Sarı-yeşil Biber Kök,<br />

doğanın sağlıklı lütuflarına<br />

olan arzumuzu teşvik eder.<br />

Yellow-green<br />

Pepper Root promotes<br />

our desire for healthy<br />

grace of nature.<br />

Aspen Gold<br />

Günümüzün parıltısı, güneşli<br />

Aspen Altın, sevinç duygularını<br />

ve neşeyi uyarır.<br />

Today’s gleaming, sunny<br />

Aspen Gold stimulates the<br />

feelings of joy and cheer.<br />

Princess Blue<br />

Bir kraliyet mavi tonu olarak<br />

tasarlanan Prenses Mavisi,<br />

görkemli, parıltılı ve ışıltılı…<br />

Designed as a royal<br />

blue tone, Princess Blue<br />

is glorious, shimmering<br />

and radiant<br />

Toffee<br />

Lezzetli karşı konulmaz<br />

Toffee, iştahı sarar.<br />

Delicious irresistible<br />

Toffee wraps your<br />

appetite.<br />

November - December 2018 • 45 DECOR


Mango Mojito<br />

Altın sarısı Mango Mojito,<br />

konfora yönelik özlem besler.<br />

The golden yellow<br />

Mango Mojito nourishes<br />

the desire for comfort.<br />

Terrarium Moss<br />

Terrarium Moss, doğal<br />

dünyadaki fiziksel güzelliği<br />

Terrarium Moss reveals the<br />

physical beauty which is<br />

in the natural world.<br />

ortaya çıkarır.<br />

Sweet Lilac<br />

Minik bir pembe lavanta<br />

‘Sweet Lilac’ nazik bir<br />

tavrı simgeliyor.<br />

Sweet Lilac, a tiny<br />

pink lavender, symbolizes<br />

a gentle attitude.<br />

Soybean<br />

İnce Soya fasulyesi doğal olarak<br />

güvenilir ve çok yönlü nötr<br />

duygulara hitap eder.<br />

Fine Soybeans naturally<br />

address reliable,<br />

versatile neutral<br />

feelings.<br />

Eclipse<br />

Gece yarısı gökyüzünün koyu<br />

mavi bir yansıması olan Eclipse,<br />

hem düşünceli, ciddi hem de<br />

gizemlidir.<br />

Eclipse, a dark blue<br />

reflection of the midnight<br />

sky, is both thoughtful,<br />

serious and mysterious.<br />

Sweet Corn<br />

Tatlı mısır, yumuşak ve<br />

tütsü tavrıyla cezbeder.<br />

Sweet corn attracts<br />

with its soft and<br />

incense attitude.<br />

Brown Granite<br />

Topraklanmış ve güçlü<br />

Kahverengi Granit, sade,<br />

otantik ve zamansız.<br />

Grounded and strong Brown<br />

Granite, simple,<br />

authentic and timeless.<br />

46 DECOR • November - December 2018


Kış depresyonuna<br />

meydan okuyan<br />

tasarımlar<br />

Nihat Yıldız<br />

“Tasarım o kadar güçlü bir<br />

olgudur ki, tasarım yapılan<br />

mekândan faydalanacak,<br />

o mekânda bulunacak<br />

insanların davranışlarını<br />

doğrudan etkiler.”<br />

Kuaför ve güzellik salonlarına<br />

özel olarak kurulan Nihat Yıldız<br />

Design markası, 2010 yılında<br />

farklı bakış açısı ile hazırlanan<br />

ilk tasarımlarını sektöre<br />

kazandırdı.İstanbul’da Avrupa’nın<br />

en büyük kuaför ve güzellik salonu<br />

ekipmanları showroomuna sahip olan<br />

Nihat Yıldız Design’ın, New York ve<br />

Bodrum’da şubeleri bulunuyor. Uzmanlık<br />

alanı olan kuaför ve güzellik salonu<br />

tasarımlarının yanı sıra kulis salonu,<br />

çocuk kuaför salonları gibi pek çok iç<br />

mimari faaliyetlerini gerçekleştiren<br />

Nihat Yıldız Design, yurt içi ve yurt<br />

dışındaki müşterilerine sıra dışı salon<br />

tasarımları kazandırmaya devam ediyor.<br />

Sıradan ve birbirine benzeyen kuaför ve<br />

güzellik salonlarına tasarımlarıyla yön<br />

veren Nihat Yıldız Design, kalıcı olmak ve<br />

markalaşmak anlamında salonların yol<br />

göstericisi oluyor. Tasarımcı Nihat Yıldız<br />

ile mevsim kışa dönerken negatif etkileri<br />

nasıl minimize edeceğimizi ve doğru<br />

tasarımlar ile neleri değiştirebileceğimizi<br />

konuştuk.<br />

Mekânlarda Sonbahar - Kış<br />

dekorasyonu nasıl olmalı?<br />

Yaza göre daha koyu renklerin yeniden<br />

hayatımıza girdiği sonbahar-kış mevsimi<br />

geldi. Yazın fuşya tonlarının yerini bu<br />

sonbahar daha dinlendirici olduğu için<br />

toprak tonları tercih edilecek.<br />

Mekanlara kontrast olması için parlak<br />

sarılar yerine hardal tonları, turuncular<br />

yerine kiremit rengi, canlı yeşiller yerine<br />

haki tonlarına dönüş olacak diyebilirim.<br />

Dekorasyonda kolayca değişiklik<br />

yapabilmenin yolu küçük objeleri<br />

değiştirmekten geçtiğini söyleyebilirim.<br />

Örneğin mekânda sıcak bir ortam<br />

oluşturan tabloları kış temalı tercih<br />

edebilirsiniz bu mevsimde. Biblo<br />

gibi ufak dekoratif aksesuarları kışa<br />

uygun objelerle değiştirebilirsiniz. Yine<br />

mum ışığının oluşturduğu romantik<br />

ve sıcacık ortamın tadı en çok kışın<br />

çıkar. Ve dekoratif bir aksesuar olarak<br />

da kullandığımız mumlar en çok kışa<br />

yakışır. Küçük aksesuar değişiklikleri ile<br />

mekânları sıcak bir mekâna değiştirmek<br />

mümkün.<br />

Yaşam alanlarının enerjisini nasıl<br />

yükselteceğiz?<br />

Işık önemli bir enerji kaynağıdır;<br />

gündüz mutlaka gün ışığının içeri<br />

girmesine müsaade edin. Yine<br />

yeşil bitkiler evinize pozitif enerji<br />

verir. Sağlıklı ve enerjik bir ortam<br />

oluşturur. Evinizde ve iş yerlerinizde<br />

sevdiğiniz objelere, güzel anısı olan<br />

parçalara, mutlu fotoğraflara yer<br />

vermenizi öneririm. Hem kokusu hem<br />

de sağladığı rahatlatıcı ambiyans<br />

açısından mum ışığı enerjiniz üzerinde<br />

olumlu etki oluşturur. Tek bir noktadan<br />

aydınlatma sağlamak yerine ışığı<br />

lambader, abajur ve aplikler yardımıyla<br />

mekana dağıtın ve sıcak bir ortam<br />

sağlamak için gün ışığı veren yumuşak<br />

tonlu ampuller tercih edin.<br />

Dar mekânlar doğru tasarımlar<br />

ile geniş gösterilebilir mi?<br />

Öncelikli olarak dar mekânlarda<br />

boya ve mobilyalar açık tonlarda<br />

tercih edilmelidir. Duvarlarda ayna<br />

aksesuarlar tercih edilebilir, cam<br />

sehpalar, plexi sandalyeler, kalabalık<br />

bir görünüm oluşturmadığı için mekan<br />

daha ferah görünecektir. Perdeler de<br />

pencerelerin üzerinden değil de tavana<br />

montaj edilecek modelde tercih edilirse<br />

mekân daha yüksek görünür ve genişlik<br />

görünümde artar. Altı kapalı koltuklar<br />

yerine ayaklı koltuk tercih edilmesini<br />

öneriyorum. Yine televizyon oturma<br />

grubunun odak noktası olacak bölüme<br />

yerleştirilirse evin küçüklüğü geri<br />

planda kalacaktır.<br />

Mekân tasarımları psikolojiyi ne<br />

oranda etkiliyor?<br />

Tasarım o kadar güçlü bir olgudur<br />

ki, tasarım yapılan mekândan<br />

faydalanacak, o mekânda bulunacak<br />

insanların davranışlarını doğrudan<br />

etkiler. İyi bir tasarıma sahip yapının<br />

ya da iç mekânın içerisinde yaşayan<br />

insanların psikolojik anlamda davranış<br />

biçimi direkt olarak etkileniyor.<br />

Mekânlarda gün ışığı iyi kullanılmazsa,<br />

doğru renkler ve doğru ışıklandırma<br />

tercih edilmezse mekan kişilerin<br />

psikolojisini olumsuz anlamda<br />

etkileyecektir.<br />

48 DECOR • November - December 2018


Nihat Yıldız<br />

Designs<br />

challenging<br />

winter<br />

depression<br />

“Design is so powerful that it directly affects<br />

the behaviors of the people who have been in the<br />

designed space.”<br />

50 DECOR • November - December 2018


Nihat Yildiz has been designing spaces<br />

especially for coiffure and beauty parlors<br />

since 2010. Having branches in New York<br />

and Bodrum, Nihat Yildiz says that his<br />

company has the largest showroom for<br />

equipment for beauty parlors and coiffures in Europe.<br />

In addition to designing beauty parlors as his expert<br />

field, Nihat Yildiz designs for backstage halls, kids<br />

coiffure parlors and similar other interior decoration<br />

works for both domestic and foreign customers.<br />

We talked to designer Nihat Yildiz about how the<br />

negative effects of the approaching winters can be<br />

minimized and what makes a good design for the life of<br />

people experiencing those designs.<br />

How should the Fall-Winter decorations be in<br />

spaces?<br />

Darker colors entered in our lives while the autumn<br />

and winter come. The fuchsia tones are to be replaced<br />

by tones of soil that are more soothing this Fall. The<br />

need for contrast will be produced by using mustard<br />

shades instead of gleaming yellows, the brick colors<br />

replacing oranges, to khaki shades instead of vivid<br />

greens.<br />

The way to make changes in decorations passes<br />

through changing smaller objects. For example, you<br />

may prefer frames of winter themes that produce<br />

warmer feelings. You may also replace small items<br />

like trinkets with object that are reminiscent the<br />

winter. The taste of romantic and warmer spaces is<br />

maximized by using candle lights used as accessories.<br />

It is possible to make the spaces warmer with small<br />

touches by using small accessories.<br />

How can we raise the energy of living spaces?<br />

Light is an important source of energy, so you should<br />

allow more day light entering in the spaces. Green<br />

plants produce positive energy. They produce a healthy<br />

and energetic environment. You may reserve spaces<br />

for objects you love, items that remind beautiful<br />

memories, and photos of happy faces in the home<br />

and work places. Candle light produces positive effect<br />

both with its scent and its soothing ambient. You have<br />

to prefer soft tone light bulbs that produce day light if<br />

you want to provide a warmer environment on the floor<br />

lamp, chandelier and lampshades instead of lighting<br />

from single source.<br />

It is possible to expand visually the outlook of<br />

narrow spaces by using right designs?<br />

Firstly, lighter tones should be used on the furniture<br />

and wall in narrow spaces. Accessories may be used<br />

on the walls, as well as glass coffee tables, plexi<br />

chairs, to make the environment more spacious.<br />

Draperies mounted on the ceiling helps to make the<br />

environment is seen higher and wider then the actual<br />

sizes. Chairs that have legs should be used instead of<br />

armchairs without legs. TV set should be placed at the<br />

focal point in living spaces.<br />

How deep the design of spaces affects the<br />

psychology of the people?<br />

Design is so powerful that it directly affects the<br />

behaviors of the people experiencing the designed<br />

space. Any building or the space that was successfully<br />

designed has direct effects on the psychology of<br />

people. When the daylight was not utilized effectively,<br />

or the lightning and colors used are faulty the<br />

psychology of people living in those environments<br />

deteriorates.<br />

November - December 2018 • 51 DECOR


Sarı renk ile evlerde<br />

yüksek enerji<br />

Canlılığı ve parlaklığıyla neşeyi temsil eden sarı ve tonları, evlere enerji getiriyor. Kışın kasvetli<br />

atmosferini dağıtan enerjisi çok yüksek bu renk, yer aldığı ortamlara aydınlık ve yaşama sevinci<br />

katıyor. Akıllı değişim konseptiyle hızla yol alan marka olan Buka, yaşam alanlarında sarının<br />

neşesini Mickey, Beetle ve Uno ile vurguluyor.<br />

Ev dekorasyonuna mutluluk ve<br />

neşeyi getiren sarı ve tonları;<br />

güneşin ve ışığın rengi olarak<br />

biliniyor. Sıcak renkler arasında özel<br />

bir konuma sahip bu renk, kaynağını<br />

güneşten almasıyla da bulunduğu<br />

ortamları aydınlatıyor.<br />

Enerjimizin düştüğü kış aylarında<br />

sarı renge yaşam alanlarınızda daha<br />

fazla yer vererek, canlılığı ve pozitif<br />

enerjiyi daha fazla hissedebilirsiniz.<br />

Özellikle ahşap bir zemin ve açık<br />

renk bir fonda sarı koltuklar<br />

dekorasyonunuzda güzel bir uyum<br />

elde etmenizi sağlayacak. Kırmızı,<br />

mavi, yeşil gibi ana renklerin yanı<br />

sıra diğer tüm canlı renklerle<br />

de sarının muhteşem uyumuna<br />

hayran kalacaksınız. Her bütçeye<br />

uygun, rahatlığı ön planda tutan<br />

koleksiyonları ve ev aksesuarlarıyla<br />

Buka, evlerinde sarıya yer vermek<br />

isteyenlere birçok seçenek sunuyor.<br />

52 DECOR • November - December 2018<br />

Mickey ile çocuksu bir neşe<br />

Buka’nın sarı renkli Mickey<br />

kanepesinde çocukluğunuzda<br />

izlediğiniz çizgi filmi anımsatacak<br />

detaylar gizli. Yuvarlak hatlı<br />

kolçaklarında, sırt minderlerinde,<br />

kanepesinin ayaklarında bu<br />

detayları görmek mümkün. Sarının<br />

enerjisi, bu neşeyle birleşince<br />

geriye sadece bu ruhu evinize<br />

taşımak kalıyor. Kanepenin 3 ayrı<br />

farklı ayak seçeneğiyle de ister<br />

ciddi bir görünüm elde edebilir,<br />

isterseniz de çocuksu ruhu evinizde<br />

yansıtabilirsiniz.<br />

İkonik Beetle evinizin havasını<br />

değiştirecek<br />

Buka’nın ikonik ürünlerinden<br />

Beetle, sarı rengiyle evinizin<br />

havasını değiştiriyor. Aynı zamanda<br />

kaliteli süngeriyle dayanıklı bir<br />

oturum sağlayan bu sevimli<br />

koltuk, tasarım kadar konforundan<br />

vazgeçmeyenlerin de tercihi olmaya<br />

aday.<br />

Sofistike bir ortam isteyenlere<br />

Evlerinde sofistike bir hava<br />

oluşturmak isteyenlerin tercihi ise<br />

Uno’dan yana oluyor. Retro çizgiler<br />

taşıyan ve her mobilyaya uyum<br />

sağlayacak şekilde tasarlanan<br />

Uno’nun sarı tonlarının yanı sıra<br />

farklı renk ve dokulardaki kumaş<br />

seçenekleri de her zevke hitap<br />

ediyor.<br />

Olmaz olmaz aksesuarlar<br />

Buka; sarı renkli dekorasyonunuza<br />

uygun olarak bu canlı rengi<br />

dengeleyeceğiniz aksesuarlar için<br />

de birçok seçenek sunuyor. Sarı<br />

koltuklarınızı yeşil ve tonlarındaki<br />

aksesuarlarla dengeleyerek evinizin<br />

enerjisini yükseltebilirsiniz. Vintage<br />

ama bir yandan da modernizmden<br />

vazgeçemeyenler için patchwork<br />

halılardan, mumluk ve yastıklara<br />

kadar birbirinden farklı aksesuarlar,<br />

dekorasyonunuzu tamamlamanıza<br />

yardımcı olacak.


High energy at home<br />

with yellow<br />

Representing joy with its vividness and glossy outlook yellow color and its tones<br />

bring energy to homes. Having high energy this color destroys the gloomy<br />

atmosphere of winter and adds light and joy in the space. Having a smart change<br />

concept, Buka emphasizes the joy of yellow in living spaces with Mickey, Beetle and<br />

Uno.<br />

In winter when the energy levels<br />

are mostly lowered, you may bring<br />

energy and vividness by using<br />

yellow color in your living spaces.<br />

Especially on a wooden floor and<br />

light color background yellow<br />

armchairs suits best to decoration.<br />

You may love to the harmony of<br />

yellow with red, blue, green and<br />

other vivid colors.<br />

A childish joy with Mickey<br />

Yellow color Mickey sofa of Buka<br />

has the details of famous animation<br />

with its rounded arm rests, back<br />

pillows, and the legs of it. Buyers<br />

may have in their homes either a<br />

serious or childish outlook with<br />

three different choice of legs.<br />

For those seeking sophisticated<br />

environment<br />

For those seeking sophisticated<br />

environment at their houses, Uno<br />

is the first choice, having retro<br />

lines and designed to be easily<br />

harmonized with every furniture<br />

addresses to every taste of design<br />

with its reach alternatives for color<br />

and fabrics.<br />

Indispensable accessories<br />

Buka has several alternatives<br />

for balancing the colors with<br />

accessories. You may enrich the<br />

energy at home by balancing the<br />

greens with yellow armchairs.<br />

For those who insists on both<br />

vintage and modern, patchwork<br />

carpets, candle holders and pillows<br />

complements with each other.<br />

Iconic Beetle will change the<br />

aura of your house<br />

One of an iconic products of Buka,<br />

Beetle, changes the aura of your<br />

home, having quality foams and a<br />

comfortable seating experience as<br />

well as the comfort and design.<br />

54 DECOR • November - December 2018


“Boya ve yün kalitesine<br />

standart getirilmeli”<br />

Katma değeri yüksek özel tasarım ürünleriyle Avrupa ve Amerika pazarlarında<br />

güç kazanan Kirkit Rugs, Türkiye’nin el halıcılığı mirasını yaşatıyor.<br />

Kirkit Rugs Firma Sahibi Ahmet<br />

Diler, sektöre Nevşehir’in<br />

Avanos ilçesinde küçük<br />

bir kilim dükkanı ile başlamış.<br />

Öğrencilik yıllarında Avanos’ta<br />

başlattığı serüvenini büyümeyle<br />

birlikte İstanbul, New York ve Paris’e<br />

de taşıyan Diler, <strong>Decor</strong> Dergisine<br />

Kirkit Rugs’u ve eski halı hikayelerini<br />

anlattı.<br />

56 DECOR • November - December 2018<br />

Bu büyümeyi destekleyen unsurlar<br />

nelerdi?<br />

Biz Kirkit markası olarak el halıcılarının<br />

içinde tasarımcıyla çalışan nadir<br />

firmalardan birisiyiz. Tasarım odaklı ve<br />

katma değeri yüksek ürünler yapmaya<br />

çalışıyoruz. Sürekli kendimizi yeniliyor ve<br />

yün, kendir, pamuk, keçi kılı gibi değişik<br />

malzemelerle çalışıyoruz. Eğer bir işte<br />

başarılı olacaksanız kendinizi sürekli<br />

yenilemeniz gerekiyor.<br />

Ülkemizin köklü bir halı geçmişi var<br />

ve eski ürünlerimiz çok güzel. Zaten<br />

yüzyıllarca bu işin temeli atılmış ve bilgi<br />

birikimi var. Halı dokuyucular da azaldı<br />

ama hala var. Biz bu dokuyucuları katma<br />

değeri yüksek tasarım odaklı ürünler<br />

geliştirmeye yönlendirmeye çalışıyoruz.<br />

Çünkü Türkiye’de uzun yıllar genelde<br />

geleneksel dokumalar yapıldı. Mesela<br />

Hereke, Bergama, döşeme halıları,<br />

Kumkapı halıları gibi örnekler var.


Bunlar çok önemli değerler. Bizde<br />

halıcılığın temeli çok sağlam ama<br />

Türkiye’de ekonomik gelişmeyle birlikte<br />

dokuyuculara verilen ücret onları tatmin<br />

edemez hale geldi. Sosyal güvenceleri<br />

de olmadığı için emekli olabilecekleri<br />

daha basit işleri tercih ettiler. Bu durum<br />

dokuyucuların zamanla azalmasına<br />

sebep oldu. Türkiye’de halı üretimi<br />

yeniden ele alınmalı. Bu işlerde devlet<br />

de taraf olmalı çünkü bizdeki el emeği<br />

rakip ülkelere göre pahalı (İran ve<br />

Pakistan’da çok daha ucuz iş gücü<br />

var) ve onlarla rekabet edebilmek için<br />

devletin Sümerbank’a benzer bir kuruluş<br />

oluşturması gerekiyor. Halı kültürümüz<br />

koruma altına alınmalı. Bunun dışında<br />

dış pazar ne bekliyor iyi araştırılmalı.<br />

Beklentiyi karşılayacak ürünler yapılmalı<br />

çünkü Sümerbank bu sebepten battı,<br />

hata yapıldı. İran bu konuda bizden çok<br />

daha önde gidiyor.<br />

Boya ve yün kalitesine standart<br />

getirilmeli. Herkesin bildiği gibi İstanbul<br />

Halı İhracatçıları Birliği bu konuda öncü<br />

konumda. İHİB olarak konferanslar,<br />

sergiler düzenliyor ve yarışmalar<br />

yapıyoruz. Yakın zamanda Vakıflar<br />

Halı Müzesi’nde İHİB sponsorluğunda<br />

tarihi kilimlerimizi yeniden sergiledik.<br />

Kilim üretim konusu kırsal kesimlerde<br />

yeniden istihdam sağlar ve şehre<br />

göçü önler. Bu konuda pek çok fayda<br />

tespit ettik ve Ekonomi Bakanlığı’yla<br />

da görüşüldü. Niyet hep var ama bir<br />

türlü sonuçlandıramadık. Bu aslında<br />

sadece bizim konumuz değil ülkenin<br />

ekonomisini de etkiliyor.<br />

Avanos’tan çıkıp New York ve<br />

Paris’e uzanan bir yolculuğunuz<br />

var. Sizce dış pazar bizden ne tarz<br />

ürünler bekliyor?<br />

Biz müşterilerimizin beklentilerini<br />

bildiğimiz için tasarımcıyla çalışıyoruz<br />

ve pazarın beklentilerini dikkate<br />

alarak üretim yapıyoruz. Sabah<br />

İHİB’in düzenlediği konferansta<br />

ülkemizde üretilen halıların Avrupa’da<br />

nerelere gittiği anlatıldı. Türk halıları<br />

Avrupa’dakilerin de güncel yaşantılarına<br />

girmiş. Eskiden zenginler muhakkak<br />

Türk halısı kullanırlarmış. Sadece bizim<br />

müzelerimizde değil birçok müzede Türk<br />

halılarına rastlamak mümkün.<br />

Nerelere halı gönderiyorsunuz?<br />

Biz daha çok Avrupa’ya çalışıyoruz,<br />

Amerika’da henüz yeniyiz. Amerika’da<br />

Türk Ticaret Merkezi açıldı ve bizim<br />

de orada küçük bir yerimiz var. O yer<br />

vasıtasıyla fuarlara katılmaya başladık ve<br />

pazar payımızı büyütüyoruz.<br />

Halı yapımı uzun süren bir ürün.<br />

Sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz?<br />

En büyük sorunlardan biri termin<br />

süresine yetiştirmek. El halıcılığı<br />

makine halısı gibi hızlı değil ama sipariş<br />

üzerine çalışmak çok önemli çünkü<br />

modern ve tercih edilen bir sistem. Daha<br />

öncesinde topluyor ve stok yapıyorduk<br />

veya üretip bekleniyordu ki müşterisi<br />

çıksın. Şimdi numuneleri göstererek<br />

müşterilerden sipariş alıyoruz ve termin<br />

süreleri konusundaki sıkıntıları çözmeye<br />

çalışıyoruz.<br />

Eklemek istediğiniz bir husus var<br />

mı?<br />

Kırsal kesimde belli pilot bölgeler<br />

seçilip oralarda uygulamalar yapılması<br />

gerekiyor. Dikkat ederseniz biz İHİB<br />

olarak Tatvan’da kadın girişimcilere<br />

ödül verdik ve hatta bu yıl da fuarda<br />

stant verdik. Bölgesel kalkınmaya fayda<br />

sağlamak adına kadın girişimcileri<br />

önemsiyoruz.<br />

November - December 2018 • 57 DECOR


“Paint and wool<br />

quality should be<br />

standardized…”<br />

Kirkit Rugs who has gained strength in European and American markets with its high<br />

added value custom design products, sustains the Turkey’s heritage<br />

hand-woven carpets tradition.…<br />

Kirkit Rugs Company Owner Ahmet<br />

Diler has started the business<br />

with a small rug shop in Avanos,<br />

Nevşehir. Diler, who carried his<br />

adventure in Avanos to Istanbul, New<br />

York and Paris with his growth years,<br />

told <strong>Decor</strong> Magazine about Kirkit Rugs<br />

and old carpet stories.<br />

What were the factors that<br />

supported this growth?<br />

We are one of the rare companies<br />

working with designers in handmade<br />

carpets as Kirkit brand. We are trying<br />

to make products that are design<br />

oriented and have high added value. We<br />

constantly renew ourselves and work<br />

with different materials such as wool,<br />

hemp, cotton, goat hair. If you are willing<br />

to succeed in a business, you have to<br />

renew yourself constantly. Our country<br />

has a long history in a carpet industry<br />

and our old products are really very<br />

nice. For centuries, the foundation of<br />

this work has been laid and there is a<br />

big know-how. Carpet weavers have also<br />

decreased but still exist. We are trying<br />

to guide these weavers to develop high<br />

value-added design-oriented products.<br />

Because for many years in Turkey<br />

generally traditional weaves have been<br />

made. For example, there are examples<br />

such as Hereke, Bergama, floor carpets<br />

and Kumkapı carpets. These are very<br />

important values. We have a very strong<br />

foundation of carpet. But along with<br />

economic development in Turkey,<br />

The weavers’ wages became very less<br />

and non-satisfying. They preferred<br />

simpler jobs to retire because they<br />

had no social security. This situation<br />

caused the weavers to decrease over<br />

time. It should be reconsidered carpet<br />

production in Turkey. The state must<br />

also be a party because the labour in our<br />

country is expensive compared to the<br />

rival countries (there are much cheaper<br />

labour in Iran and Pakistan) and the<br />

state must create an organization similar<br />

to Sümerbank in order to compete with<br />

them. Our carpet culture should be<br />

protected. Apart from that, it should be<br />

well researched what the foreign market<br />

is expecting. The products that meet the<br />

expectation should be made for sure.<br />

Because Sümerbank has bankrupted for<br />

this reason. Iran is ahead of us. Paint<br />

and wool quality should be standardized.<br />

As everyone knows, the Istanbul Carpet<br />

Exporters Association is a pioneer. We,<br />

as IHIB organize conferences, exhibitions<br />

and competitions. Recently, we reexhibited<br />

our historic rugs at the Vakıflar<br />

Carpet Museum under the sponsorship<br />

of the IHIB.<br />

58 DECOR • November - December 2018


Ahmet Diler<br />

The rug production issue provides<br />

re-employment in rural areas and<br />

prevents migration to the city for<br />

sure. We have identified a number<br />

of benefits about this subject and<br />

we have also had a meeting with the<br />

Ministry of Economy as well. There’s<br />

always the intention, but we can’t<br />

have conclusion. This is not only our<br />

subject, but also affects the economy<br />

of the country.<br />

You have a journey from Avanos<br />

to New York and Paris. What<br />

kind of products do the foreign<br />

markets expect from us?<br />

As we know the expectations of<br />

our customers, we work with the<br />

designer and make production taking<br />

into account the expectations of the<br />

market. In the conference organized<br />

by İHİB in the morning, where the<br />

carpets produced in our country went<br />

to Europe were told. Turkish carpets<br />

have entered into current lives in<br />

Europe. In the past, the rich have<br />

definitely used Turkish carpets. Not<br />

only in our museums, but in many<br />

museums, it is possible to come<br />

across Turkish carpets.<br />

Where do you export your<br />

carpets?<br />

We are mostly exporting to the<br />

Europe, we are new in America.<br />

The Turkish Trade Centre opened in<br />

America and we have a small place<br />

there. We started to participate in<br />

trade fairs with this location and we<br />

are expanding our market share.<br />

Carpet making takes too much<br />

time. Are you working on an<br />

order basis?<br />

One of the biggest problems is<br />

to catch the deadline time. Hand<br />

carpet is not as fast as a machine<br />

carpet, but working on order is very<br />

important because it is a modern and<br />

preferred system. We were collecting<br />

and stockpiling before. Or we were<br />

producing. And were desperately<br />

waiting for the customer to be come.<br />

Now we are taking orders from<br />

customers by showing the samples<br />

and we are trying to solve the<br />

problems related to the deadlines.<br />

Is there anything you’d like to<br />

add?<br />

In the rural areas, certain pilot areas<br />

should be selected and applications<br />

should be made. If you pay attention<br />

as IHIB, we gave awards to women<br />

entrepreneurs in Tatvan and even<br />

gave a stand in the fair this year. We<br />

care about women entrepreneurs<br />

in order to benefit regional<br />

development.<br />

November - December 2018 • 59 DECOR


Anadolu’nun<br />

hikayesi<br />

bitmiyor<br />

Woveny, Anadolu kültürünü yaşatan vintage<br />

halıları, dünyanın birçok bölgesindeki halı<br />

severlerle buluşturuyor.<br />

Yaklaşık 20 yıldır halı ticaretiyle<br />

uğraşan Hüseyin Etyemez<br />

evvelden de halıya merak<br />

duyduğunu ve üniversiteyi bitirdiği<br />

dönemde bir müddet halı tamircisi<br />

olarak çalıştığını belirtti. Akabinde 7<br />

sene kadar Amerika ve Japonya’da<br />

ikamet eden Etyemez, Türkiye’ye<br />

dönüşüyle birlikte<br />

Woveny’nin temellerini<br />

attı.<br />

Ürünlerinizle ilgili<br />

bilgi verir misiniz?<br />

Bizim sattığımız<br />

ürünlerin çoğu vintage<br />

dediğimiz en az 30<br />

sene öncesi dokunan<br />

halılardır. Baktığınız<br />

zaman hepsinde bir<br />

karakter var, Türkiye’nin<br />

farklı yörelerinden<br />

tedarik ettiğimiz halıları<br />

satıyoruz. Her yörenin<br />

kendine göre deseni,<br />

rengi ve karakteri oluyor.<br />

Biz de bu halılarda<br />

bundan 50 sene önce<br />

yaşanmış kültürü<br />

görebiliyoruz. Yani hem<br />

kültürel mirası taşıyor<br />

hem de görsel bir şölen<br />

sunuyoruz.<br />

Sizin için en dikkat<br />

çekici halı ya da motif<br />

nedir?<br />

Benim tarzım biraz daha<br />

dekoratif halılar, bizim<br />

satmış olduğumuz ürünler<br />

genelde Batı Anadolu ve İç<br />

Anadolu’da üretilen halılar.<br />

Özellikle ilk işe başladığım<br />

dönemlerde Isparta halılarının<br />

Zeki Müren tarzını çok<br />

beğeniyordum. 1960’lı yıllarda<br />

tasarlanmış, modern halı<br />

dediğimiz Tarsus halıları da<br />

çok güzeldir. O zamanlardan<br />

bu zamanın modasını<br />

yakalamışlar.<br />

60 DECOR • November - December 2018<br />

Hüseyin Etyemez


Hangi ülkelere ihracatınız var?<br />

Bizi ana pazarımız Amerika’nın<br />

California bölgesidir. Faka dünyanın her<br />

yerinden gelen taleplere açığız ve hali<br />

hazırda çalışıyoruz. %100 ihracat olarak<br />

çalışan bir firmayız. Perakende satışları<br />

da web sitemiz üzerinden online<br />

gerçekleştiriliyor.<br />

Halı tedariki konusunda nasıl bir<br />

yol izliyorsunuz?<br />

Türkiye’nin her yöresinden halılarımız<br />

var. İstanbul’da faaliyet<br />

gösteren bir firma olduğumuz<br />

için de ürünlerimizi seyyar<br />

arkadaşlardan temin<br />

ediyoruz.<br />

Anadolu’nun çeşitli köylerinde<br />

dokuyucular esnaflara satıyorlar,<br />

esnaflarda bizlere sunuyor.<br />

Sizin eklemek istediğiniz bir konu<br />

var mı?<br />

Sizin de fuarda gördüğünüz gibi halı<br />

sektörünü eskiyle kıyasladığımız zaman<br />

çok büyük bir konsept farkı var. Maalesef<br />

eskiden olan iş potansiyeli de şu anda<br />

yok. Günden güne hem tedarik oranı hem<br />

de dış pazardaki talep azalıyor.<br />

O sebeple artık daha çok online,<br />

perakende tercih ediliyor. Biz de bu<br />

noktalara ağırlık veriyoruz. Trendleri<br />

takip etmek adına uluslararası halı<br />

fuarlarını da ziyaret ediyoruz.İmalat<br />

olarak baktığımızda Türkiye dünyayla<br />

rekabet edecek güçte değil çünkü işçilik<br />

maliyetleri çok yüksek. Bizim için avantajlı<br />

olabilecek konu, eskiden yurtdışına<br />

satılmış olan halıların yıkama, boyama ve<br />

tamirinin Türkiye’de yapılıp satılmasıdır.<br />

November - December 2018 • 61 DECOR


Anatolian<br />

Story Not<br />

Ending<br />

Woveny brings Vintage carpets which<br />

reflects the Anatolian culture with the<br />

carpet lovers from all over the world.<br />

After his stay in<br />

the Unites States<br />

and Japan for 6<br />

years, Hüseyin Etyemez<br />

founded Woveny in 2011<br />

with his long standing<br />

experience in carpet<br />

business and he was<br />

able to make Woveny<br />

a recognized brand all<br />

around the world.<br />

Could you give us<br />

more information<br />

about your products?<br />

We offer carpets and<br />

rugs that are hand made<br />

in Anatolian village<br />

houses. These hand made items<br />

are less demanded compared to the<br />

industrial fabrics. We are marketing<br />

our carpets to whole world after<br />

necessary repairs and maintenance<br />

work done by us.<br />

What is the most striking carpet<br />

and design in your view?<br />

It is hard to define what is the most eye<br />

catching pattern because every carpet<br />

has its own beauty and a character that<br />

embodies many stories in itself. Yet, if I<br />

were to decide, I would prefer relatively<br />

modern and minimalist designs.<br />

What countries<br />

do you export<br />

your products?<br />

Although<br />

our primary<br />

marketplace is the<br />

United States, we<br />

are doing our best<br />

to accommodate<br />

the demands from<br />

other parts of the<br />

world. Our company<br />

is solely based on<br />

export sales by providing bulk sale<br />

options through our website.<br />

62 DECOR • November - December 2018


How does your supply chain<br />

work?<br />

Our suppliers are mainly local<br />

freelance carpet and rug buyers who<br />

operate in different parts of Turkey.<br />

Is there anything you would like<br />

to add?<br />

As you see at the expo, when compared<br />

to the past, there is a substantial<br />

conceptual difference in carpet sector.<br />

Unfortunately, nowadays, the demand<br />

in the outside markets along with<br />

supply chain is drying, therefore, there<br />

is no longer the same level of business<br />

potential as we had in the past.<br />

There is also a tendency of business<br />

shifting to online bulk sales. We<br />

are trying out best to adapt to these<br />

conditions and attending international<br />

carpet exhibitions in order to catch<br />

up with the recent trends. From the<br />

manufacturing point of view, due to the<br />

high cost of labor, Turkey is no longer<br />

at a level to compete with countries<br />

such as India, Pakistan, China and<br />

Nepal. Our advantage is that, with our<br />

know-how, skills and ability which is<br />

deeply rooted in our traditional carpet<br />

culture, we are able to perform end<br />

repairs for any carpet whether that is<br />

locally made or imported, and export<br />

our services to all around the world.<br />

November - December 2018 • 63 DECOR


Hayat<br />

veren<br />

dokunuş<br />

Eski halılara kırkyama tekniği ile hayat<br />

veren Pera Halı, spesifik ürünleriyle<br />

konseptinizi tamamlıyor.<br />

Uşak’ta kurucusu olduğu Pera Halı’yla<br />

spesifik bir konsept sunan kadın girişimci<br />

Nihan Cengiz, Anadolu’nun çeşitli<br />

bölgelerinden topladığı el yapımı halıları<br />

kırkyama tekniğiyle tekrar kullanılabilir<br />

özgün ürünlere dönüştürüyor. İstanbul Rug Show<br />

kapsamında bir araya geldiğimiz Nihan Cengiz’den<br />

firmanın hikayesini dinledik.<br />

Farklı ve özgün tasarımlarınız gözüme çarptı.<br />

Bu modelleri geliştirirken nelerden ilham<br />

alıyorsunuz?<br />

Eğitim için gittiğim Amerika’dan döndüğümde bu<br />

iş de kucağıma düştü. Ben döneli 4 yıl oluyor, iş<br />

sebebiyle Uşak’a yerleştim. Projeye başlarken KOS-<br />

GEB’e kadın girişimci olarak başvurdum ve projem<br />

Ege bölgesinde birinci seçilerek ödül aldı. Kısa<br />

sürede çok güzel yerlere geldik. Domotex Almanya<br />

fuarıyla birlikte uluslararası platformlarda yer<br />

almaya başladık. Çok yeni olmamıza rağmen orada<br />

da güzel bir ivme yakaladık.<br />

64 DECOR • November - December 2018


Patchwork için kullandığınız eski parçaları<br />

nasıl temin ediyorsunuz?<br />

Toptancılar toplayarak ürünün cinsi ve modeline<br />

göre ayırıyorlar, biz de gidip toplu bir şekilde oradan<br />

satın alıyoruz.<br />

Patchwork halı üretiminde en çok dikkat<br />

ettiğiniz konu nedir?<br />

Önemli olan müşterinin ne istediğini bilmek.<br />

Mesela sizin çok beğendiğiniz bir şeyi onlar hiç<br />

beğenmeyebiliyor. Sizin hiç beğenmediğinize de<br />

bayılabiliyorlar. Tabii bazen kendi tarzınızı yansıtan<br />

sürpriz modeller de yapabiliyorsunuz. Bu ürünlerle<br />

dolu büyük bir depomuz var. Daha spesifik işler<br />

yapmaya çalışıyorum çünkü özellikle kadınlar<br />

kendilerine özel ürünleri kullanmayı seviyorlar.<br />

Patchwork aslında bu konuda çok avantajlı çünkü<br />

her ürün kendi içinde benzersiz bir görünüme sahip.<br />

Bu ürünlerin hiçbirini bir daha bulma şansım yok,<br />

benzerini %70’e kadar yapabilirim. Yani siz bunu<br />

alıp evinize serdiğiniz zaman başkasında görme<br />

şansınız yok.<br />

Hangi ülkelere ihracatınız var?<br />

Mikro ihracatlarımız var. Hedefimiz Amerika<br />

ve Güney Amerika pazarları. Özellikle Brezilya,<br />

Arjantin, Kolombiya taraflarına ihraç etmek<br />

istiyoruz.<br />

Sipariş üzerine üretiminiz var mı?<br />

Geçenlerde bir perakende müşterisi özel bir halı<br />

modeli istedi. Yaptık ve çok güzel bir model oldu.<br />

Halı yıkama, boyama ve kırkım kısmı da bize ait.<br />

Yine yakın zamanda bir müşterim de babaannesi<br />

tarafından dokunan, üzerinde babaannesi ve<br />

çocuklarının ismi, dokunan tarih bilgilerinin yer<br />

aldığı özel bir halı getirdi. Halıyı güve yemiş. Dört<br />

kardeş de evinde kullanmak istiyor. Bu halıya<br />

kendimizden de ekleyerek güzel bir patchwork<br />

serisi yaptık. Böyle güzel hikayelerimiz var.<br />

November - December 2018 • 65 DECOR


Life-giving touch…<br />

Pera Carpet, which gives life to the old carpets with its<br />

patchwork technique, completes your concept with its specific<br />

products…<br />

Nihan Cengiz, a women entrepreneur<br />

who presents a specific concept with<br />

Pera Carpet, founded in Uşak, turns the<br />

handmade carpets she collected from<br />

various regions of Anatolia into reusable<br />

original products with patchwork<br />

technique. We have listened the story<br />

of her company from Nihan Cengiz at<br />

İstanbul Rug Show.<br />

You have different and original<br />

designs. What are your<br />

inspirations when developing these<br />

models?<br />

When I returned from the United States<br />

where I went to study, this job has fallen<br />

on my lap. It has been 4 years since I’ve<br />

returned. I settled in Uşak for work.<br />

When I started the project, I applied<br />

to KOSGEB as a female entrepreneur<br />

and my project was awarded the first<br />

prize in the Aegean region. We have<br />

accomplished many good achievements<br />

in a short time. With Domotex Germany,<br />

we started to take part in international<br />

platforms. Although we were very<br />

new, we have reached a very nice<br />

acceleration.<br />

How do you supply the old pieces<br />

that you use for Patchwork?<br />

The important thing is knowing what the<br />

customer wants. For instance, they may<br />

not like anything you like very much.<br />

They can fall in love something that you<br />

don’t like at all. Of course, sometimes<br />

you can also make surprise models<br />

that reflect your own style. We have a<br />

large warehouse full of these products.<br />

I’m actually trying to do more specific<br />

things because, especially women like<br />

to use special products. Patchwork is<br />

actually very advantageous in this regard<br />

because each product has a unique look<br />

in itself. I don’t have a chance to find<br />

any of these products any more, I can do<br />

similar ones as much as 70%. So when<br />

you buy it and use it in your house, you<br />

don’t have a chance to see it in someone<br />

else.<br />

66 DECOR • November - December 2018


Which countries do you export to?<br />

We have micro exports. Our target is<br />

American and South American markets.<br />

We especially want to export to Brazil,<br />

Argentina, and Colombia.<br />

Nihan Cengiz<br />

Do you have production on order?<br />

A retail customer recently asked for a specific<br />

and very special carpet model. We did and it has<br />

become a very nice model. Carpet washing, painting<br />

and trimming parts was also belong to us. One of<br />

my customers has also brought a special carpet<br />

woven by his grandmother recently. There were her<br />

grandmothers’ and children’s names which were<br />

woven on it. Even the weaving date was written on<br />

the carpet. Moth eaten the carpet. All four sisters<br />

and brothers wanted to use it at home. We have<br />

made a nice patchwork series by adding something<br />

to this carpet from us as well. We have such good<br />

stories like this.<br />

November - December 2018 • 67 DECOR


Dokusunda<br />

gizem<br />

var<br />

Dursun Halıcılık özgün tarzıyla<br />

tamamladığı Türk motiflerini,<br />

dış pazara tanıtmayı hedefliyor.<br />

Bir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Dursun<br />

Halıcılık, küçük tezgahlarla başladığı üretiminde<br />

30 yıllık yün imalatından sonra ipeğe başlıyor.<br />

İpeğe geçişle birlikte ikinci nesil yöneticileri<br />

olan Harun Dursun ve Mehmet Dursun’un<br />

klasiğin dışına çıkarak kendi çizgilerinden<br />

oluşan Şehrazat modeli sektöre sunuluyor.<br />

Özgünlüğünü koruyan Şehrazat modelinin<br />

bugünde aynı popülariteyi koruduğunu belirten<br />

Dursun Halıcılık Firma Yetkilisi Harun Dursun,<br />

ipek halının üretim bandında Türkiye’deki<br />

ömrünü tamamlamakta olduğunu açıkladı.<br />

Halılarının çözgüden dokumaya tamamen<br />

ipekten üretildiğini kaydeden Dursun, “Herhangi<br />

bir katkı maddesi kullanmayız. Kozadan halıya<br />

ilmek olarak dokunana kadar her aşamada<br />

bizzat başında duruyoruz. Kozadan çıkar,<br />

boyanır, ip haline gelir ve dokunur” ifadesinde<br />

bulundu.<br />

68 DECOR • November - December 2018


Üretim kapasiteniz nasıl? Sipariş üzerine<br />

üretim yapıyor musunuz?<br />

Kapasitemiz yıllık 1000 metreyi geçiyor. Sipariş<br />

üzerine üretim de gerçekleştiriyoruz.<br />

Mesela 4 metrekare ipek bir halının<br />

dokunması ne kadar sürüyor?<br />

O biraz da işçiliğe bağlı olarak değişiyor.<br />

Fakat 4 metrekare ipek bir halıyı iki kişinin<br />

dokuduğunu varsayarsak 8-10 ay gibi bir zamanda<br />

biter. Hızlı dokuma faktörü bu süreyi bir ay daha<br />

kısaltabilir. Fakat ortalama süre budur.<br />

Patentli modellerinizle ilgili bilgi verir<br />

misiniz?<br />

Kendimize ait marka tescillerimiz var. Marka tesciliyle<br />

birlikte desenlerimizin tescillerini de alıyoruz.<br />

Şehrazat modeli aslında halının içerisine gizlenmiş<br />

desenlerden oluşuyor. Bunu ancak gerçekten halıdan<br />

anlayan insanlar bilebilir. Bunun dışında da bize özel<br />

patentli ürünlerimiz mevcut.<br />

Girdap modelimiz var, klasiğin dışına çıkılmış şal ipek<br />

imalatı yine Türkiye’de sadece bizde var. Madalyon<br />

adını verdiğimiz Türkiye’deki fuarlar arasında model<br />

tasarımı alanında ödül alan bir ürünümüz var.<br />

Şehrazat modelinde motiflerin halının<br />

içerisine gizlenmesi fikri nasıl ortaya çıktı?<br />

İnsanlar artık klasiklerden usandı. Türk motiflerini<br />

gördüklerinde tanıyorlar, biz artık burada çıtayı biraz<br />

daha arttırarak Şehrazat dediğimiz modeli sunduk.<br />

Bu desenlerin halıya gizlenebiliyor olması tamamen<br />

ipeğin özelliğinden kaynaklanmaktadır.<br />

İpek üretimi son zamanlarda pek fazla<br />

tercih edilmiyor. Siz bu noktada hammadde<br />

tedarikini nasıl sağlıyorsunuz? Yeteri kadar<br />

hammadde bulabiliyor musunuz?<br />

Sadece Kayseri için konuşuyorum önceden 1000<br />

tane imalatçı vardı. Şimdi 10 tane imalatçı var. Buna<br />

yetecek kozayı bir şekilde buluyoruz. Bursa, Ankara,<br />

Urfa gibi bölgelerde mevcut, buralardan tedarik<br />

sağlıyoruz.<br />

İhracat pazarlarınızdan bahseder misiniz?<br />

İhracat için birkaç yıldır fuarlara katılıyoruz. Hannover,<br />

Fransa ve Dubai fuarlarına gittik. Mikro ihracatlarımız<br />

oluyor ama henüz istediğimiz seviyede değil.<br />

November - December 2018 • 69 DECOR


There is a mystery in its texture…<br />

Dursun Carpets aims to introduce Turkish motifs that it has<br />

completed with its original style to the foreign market…<br />

Dursun Carpet, which operates as a family company,<br />

has started to silk after 30 years of wool production that<br />

had started with a small loom at all. Together with the<br />

transition to the silk production, the second generation<br />

managers Harun Dursun and Mehmet Dursun went<br />

out of the classic style is being offering Şahrazat model<br />

consisting of their own lines to the sector. Şahrazat<br />

model that retains the specificity of today, let alone<br />

stating that maintains the same popularity Carpet<br />

Company Manager Kadir Dursun has announced that<br />

it is finalizing life in Turkey silk carpet production line.<br />

Dursun, who noted that his carpets were made of silk<br />

totally by using from warp to weaving said that “We do<br />

not use any additives at all. From cocoons to carpets,<br />

loops to weaving process we stand at the beginning<br />

of each stage personally. Comes out of the cocoon, is<br />

painted, becomes rope and woven.”<br />

How is your production capacity? Do you make<br />

production on order?<br />

Our capacity exceeds 1000 meters per year. We also perform<br />

production upon order.<br />

For example, how long does it take weaving<br />

4 square meters silk carpet?<br />

It changes a little depending on the workmanship. But if we<br />

assume that a 4 square meters silk carpet is weaved by two<br />

people, it ends at 8-10 months. The fast weaving factor can<br />

shorten this time by one month. This is the average time<br />

actually.<br />

70 DECOR • November - December 2018


Could you please give us<br />

information about your patented<br />

models?<br />

We have our own trademark<br />

registrations. With trademark<br />

registration, we also receive the<br />

registration of our designs. The<br />

Sehrazat model actually consists of<br />

patterns which are hidden in the carpet.<br />

Only people who really understand<br />

from the carpet know this. In addition,<br />

we have special patented products<br />

as well. We have a swirl model for<br />

instance, out of the classic shawl silk<br />

production. Again, we are the only one<br />

who has got it in Turkey. Among fairs<br />

in Turkey, model design awards in the<br />

field, we have a product that we give<br />

the name medallion.<br />

How did the idea of hiding motifs<br />

into the carpet come out in the<br />

Sehrazat model?<br />

People are tired of classics now.<br />

When they see the Turkish motifs,<br />

they began to understand. We have<br />

now presented the model that we call<br />

the Sehrazat by raising the bar a little<br />

more. The fact that these patterns<br />

can be hidden in the carpet is entirely<br />

due to the nature of the silk.<br />

Silk production is not preferred<br />

much recently. How do you<br />

supply raw materials at this<br />

point? Can you find enough raw<br />

materials?<br />

I speak only for Kayseri, there were<br />

already 1,000 manufacturers. Now<br />

there are 10 manufacturers. We’re<br />

finding the cocoon enough to do that<br />

somehow. We can also find in Bursa,<br />

Ankara, Urfa. We supply from these<br />

cities additionally.<br />

Could you tell us about your<br />

export markets?<br />

We have been participating in trade<br />

fairs for several years. We went to<br />

Hannover, France and Dubai. We have<br />

micro exports, but not yet at the level<br />

we want.<br />

Harun Dursun<br />

November - December 2018 • 71 DECOR


AGT’den Defne<br />

Koz imzalı yeni<br />

parke serisi…<br />

Dünya markası vizyonu ile yoluna<br />

devam eden, Ağaç ve Orman<br />

Ürünleri sektörünün öncü markası AGT<br />

ve Tasarımcı Defne Koz işbirliğinden<br />

doğan “AGT Design by Defne Koz<br />

Parke Serisi” doğadan aldığı ilhamı,<br />

tasarımın gücüyle biçimlendiriyor.<br />

Ulusal ve uluslararası pazarda mobilya,<br />

dekorasyon ve inşaat sektörlerine;<br />

MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke<br />

üreterek, 5 kıtada 70’ten fazla ülkede<br />

faaliyet gösteren AGT, Tasarımcı Defne<br />

Koz imzasını taşıyan “AGT Design by Defne<br />

Koz” parke serisini “Bliss” ve “Spark” adlı<br />

2 farklı koleksiyon ile kullanıma sunuyor.<br />

“AGT Design by Defne Koz” parke serisi,<br />

Tasarımcı Defne Koz’un insan üretimi ve<br />

doğal arasındaki dengeye duyduğu merak<br />

sürecinden ilham alarak başlayarak,<br />

doğal ahşap desenlerini kullanmak yerine,<br />

insanın tasarıları ile doğanın güzelliğinin<br />

bir araya gelmesinden ortaya çıkmaktadır.<br />

Doğal olanla tasarlanmış olanın en iyi<br />

yönlerini bir araya getirdiğini belirten<br />

Tasarımcı Defne Koz; koleksiyonunda<br />

sıcak renkleri, zengin dokuları, organik<br />

desenleri ve ahşaba ait doğal özellikleri,<br />

geniş yelpazedeki renk çeşitliliğiyle ve<br />

insan eliyle yapılmış olanın ayrıştırıcı<br />

nitelikleriyle buluşturmuş. Tasarlanan<br />

desenlerin zenginlik ve derinlik hissiyle<br />

biçimlenen “AGT Design by Defne Koz”<br />

parke serisi, doğadan aldığı ilhamı<br />

tasarımın yaratıcı gücüyle biçimlendiriyor.<br />

72 DECOR • November - December 2018


Doğanın parametrik yansıması: BLISS<br />

İki koleksiyondan birincisi olan Bliss Parke Koleksiyonu,<br />

özel patentli kilit sistemine, 10 mm kalınlığa, AC4<br />

aşınma sınıfına ve 15 yıl ürün garantisine sahip olup,<br />

4 farklı renkten oluşuyor. Doğal damarlara benzeyen<br />

yumuşak ve sakin bir desenle tasarlanan koleksiyonda,<br />

damarların şekli ve yoğunluğu parametrik tasarımla<br />

biçimlendirilmiş. Bliss, ışığın yansımasıyla değişen<br />

ipeğin dokusuna benzerliği ile sakin ve huzurlu bir<br />

zihne hitap eden ve zengin bir zemin kaplama isteyen<br />

tasarımcı, mimar ve iç mimarlar için oldukça cazip bir<br />

tercih....<br />

Organik ve düz desenlerin güçlü dengesi:<br />

SPARK<br />

Üst yüzey dokusu ile birebir aynı tasarımıyla dikkat<br />

çeken Spark Parke Koleksiyonu ise, özel patentli kilit<br />

sistemine, 12 mm kalınlığa, AC4 aşınma sınıfına ve 15 yıl<br />

ürün garantisine sahip olup, 4 farklı renkten oluşuyor.<br />

Doğal ahşap damarların, geometrik çizgilerle bir araya<br />

getirilerek tasarlandığı zengin bir desen ile, bu deseni<br />

birebir takip eden yüzey dokusuna sahip olan üründe,<br />

organik ve düz desenlerin oluşturduğu bir dengeden söz<br />

etmek mümkün. Spark, mimarların güçlü kişiliğe sahip<br />

bir desen ve yüzey uygulamak istediği geniş mekanlarda<br />

ya da otel lobisi gibi ortak kullanım alanlarında,<br />

etkileyici bir zemin kaplama için mükemmel bir seçim...<br />

November - December 2018 • 73 DECOR


Defne Koz<br />

signed new<br />

flooring series<br />

from AGT<br />

“The AGT Design by Defne Koz<br />

Flooring Series” created by the<br />

cooperation of AGT, which continues<br />

its path with the vision of the world<br />

brand and is the leading brand of<br />

the Wood and Forest Products sector,<br />

and Designer Defne Koz, shapes the<br />

inspiration received from nature with<br />

the creative power of design.<br />

In the national and international market, furniture, decoration<br />

and construction sectors; with MDF, MF-MDF, panel, profile<br />

and flooring production, AGT, which operates in more than 70<br />

countries on 5 continents, has put “The AGT Design by Defne<br />

Koz” flooring series, bearing Designer Defne Koz’s signature,<br />

with two different collections, Bliss and Spark, into use.<br />

“The AGT Design by Defne Koz” flooring series has begun<br />

with the inspiration of Designer Defne Koz’s curiosity for the<br />

balance between human production and natural; instead of<br />

using natural wood patterns, it has come up with the beauty of<br />

nature and the creativity of man coming together.<br />

Designer Defne Koz stating that she has brought together the<br />

best aspects of what is designed with natural; has combined<br />

warm colors, tapestry, organic patterns and natural features<br />

of wood, with a wide range of colors and the differentiating<br />

qualities of man-made in her collection.<br />

74 DECOR • November - December 2018


The AGT Design by Defne Koz ” flooring series, which is<br />

formed by the richness and depth of the designed patterns,<br />

gives shape to the inspiration from nature with the creative<br />

power of design.<br />

Parametric reflection of nature: BLISS<br />

The Bliss Flooring Collection, which is the first of two<br />

collections, has a special patented lock system, 10 mm<br />

thickness, AC4 wear class and a 15-year product warranty<br />

and consists of 4 different colors. Designed with a soft and<br />

calm pattern similar to natural veins, the shape and density<br />

of the veins are shaped by parametric design. Bliss is a<br />

very attractive choice for designers, architects and interior<br />

designers who want a rich floor covering and appeal to a calm<br />

and peaceful mind, with a resemblance to the texture of the<br />

silk changing with the reflection of light...<br />

Strong balance of organic and flat patterns: SPARK<br />

Spark Flooring Collection, which draws attention with the<br />

same design through its upper surface texture, has a special<br />

patented lock system, 12 mm thickness, AC4 wear class and<br />

15-year product warranty and consists of 4 different colors.<br />

With a rich pattern in which natural wood veins are designed<br />

with geometric lines; it is possible to mention a balance of<br />

organic and flat patterns in the product which has the one-toone<br />

following surface texture. Spark is the perfect choice for<br />

an impressive floor covering in large spaces where architects<br />

want to apply a pattern and surface with a strong identity, or in<br />

common use areas such as the hotel lobby…<br />

November - December 2018 • 75 DECOR


Heimtextil<br />

Rusya tam<br />

not aldı<br />

Heimtextil Rusya 20. kez<br />

kapılarını açtı.<br />

Ev Tekstili, Yer Döşemeleri ve İç Mekan<br />

Mobilyaları Uluslararası Ticaret Fuarı<br />

Heimtextil Rusya 2018, 20. yılını kutlamak<br />

için 18-20 Eylül 2018’de Moskova’da<br />

yapıldı. Bu süre zarfında Heimtextil<br />

Rusya, Rusya ve BDT ülkelerinde tekstil<br />

endüstrisi profesyonelleri için buluşma<br />

noktası haline geldi. Bu ticaret fuarı<br />

tekstil işletmelerinin farklı ülkelerden<br />

ev ve iç mekan tekstil koleksiyonlarını<br />

tek bir yerde görmeleri, 20’den fazla<br />

ülkeden gelen tekstil ürünleri,<br />

üreticileri ve tedarikçileriyle<br />

doğrudan müzakereler<br />

gerçekleştirmeleri ve daha fazla<br />

iş Heimtextil Rusya’nın bu yılki<br />

sergisi IEC Crocus Expo’da 2 hall<br />

de gerçekleştirildi ve burada<br />

200’den fazla uluslararası<br />

şirket yer aldı. Almanya,<br />

Türkiye, Çin ve Pakistan’ın<br />

ulusal pavyonlarının yanı<br />

sıra İtalya, Fransa, Polonya,<br />

Portekiz, Hindistan, BAE,<br />

Özbekistan ve Kazakistan<br />

gibi ülkelerden bireysel<br />

katılımcılar fuarda yerini<br />

aldı.<br />

76 DECOR • November - December 2018


Rusya’dan fuara katılan Dekor<br />

City, Gerd Billerbeck, KARIGUZ,<br />

TDL Tekstil, Treartex ve Unico<br />

Interiors Dekorasyon markaları<br />

ise yeni tekstil ürünlerini sergiledi.<br />

Heimtextil Rusya 2018’de 12 ürün<br />

grubu ile ilgili alıcılar, distribütörler,<br />

ithalatçılar, perakende zincirleri ve<br />

kontrat işlerinin temsilcileri: yatak odası<br />

tekstil, banyo tekstili, mutfak tekstili,<br />

pencere dekorasyonları, iç kumaşlar,<br />

mobilya kumaşları, çocuklar için tekstil gibi<br />

bazı ürün grupları, özel sergiler çerçevesinde<br />

sergilendi. Halılar ve tekstil yer döşemesi içinde<br />

katılımcı ve ziyaretçilere ev sahipliği yapan fuar,<br />

CarpetLab, Tekstil üzerine dijital baskı, tekstil<br />

baskıları Tasarım Laboratuvarı ve Duvar Kağıdı<br />

üreticilerine de farklı bağlantı kurmak için olanak<br />

sağladı.<br />

Rusya’da tekstil sektörünün profesyonelleri<br />

için lider iş platformu<br />

Bu yıl Heimtextil Rusya genişletilmiş bir program yer<br />

aldı. Konferans alanında, ilk gün tamamen perakende<br />

ticaret teması üzerinde durulurken, Perakende Satış<br />

Merkezi ile Uluslararası Satış forumu “Satış 2018/2019”<br />

konferansı gerçekleştirildi. Federal perakende zincirlerinin<br />

üst düzey yöneticileri, dernek temsilcileri ve araştırma<br />

ajansları, perakende zincirleri gibi kilit ziyaretçiler ile<br />

perakende formatların ve kategorilerin geliştirilmesi konusunda<br />

bilgi paylaşımı yapıldı.<br />

Heimtextil Rusya Tasarım Akademisi: tasarımcılar ve<br />

dekoratörler için ana buluşma noktası<br />

Heimtextil Russia Design Academy, tasarımcılar ve dekoratörler için<br />

gerçek bir çekim noktası olarak fuarın en etkileyici kısımlarından birisi<br />

oldu. Gerçekleşen başlıca oturumlar ise şöyle:<br />

• Trend Alanı, tekstil tasarımı ve iç dekorasyon üzerine dersler verdi.<br />

Ziyaretçiler, Hollandalı tasarımcı Anne Marie Commandeur’dan ünlü<br />

Frankfurt trendleri Heimtextil 2018/2019’u öğrenme şansına sahip oldular.<br />

Ateşe dayanıklı kumaşların FR-One koleksiyonunun yaratıcısı Fransız<br />

tasarımcı Olivier Delomme, modern otel dekorasyonunun güncel trendlerine<br />

dair ipuçlarını paylaştı.<br />

Tekstil endüstrisinin temsilcileri, yuvarlak masa biçiminde Rusya’daki tekstil<br />

baskı gelişiminin temasını tartıştılar. Heimtextil Rusya Tasarım Ödülleri töreni de<br />

trend alanında gerçekleşti. Tekstil baskıların en iyi koleksiyonunun yazarı, ödülü,<br />

Frankfurt’taki Heimtextil 2019’da ücretsiz bir standla katılımla ödüllendirildi.<br />

• Tasarım Eğitiminde ziyaretçiler, önde gelen Rus tasarım okullarının stantlarında<br />

pratik tekstil atölyelerine katılma şansına sahip oldular. Fuarın üçüncü gününde,<br />

Rus tasarım okullarının öğretmenleri ve mezunları trend alanında konuşmalar<br />

gerçekleştirdi.<br />

November - December 2018 • 77 DECOR


Heimtextil Russia<br />

held successfully<br />

Led by UTIB (Uludag Textile Exporters<br />

Association), leading Turkish home and<br />

contract textile exhibitors showcased a wide<br />

range of competitive products.<br />

International Trade Fair for Home Textiles,<br />

Floor Coverings and Interior Furnishings<br />

Heimtextil Russia 2018 was held in<br />

Moscow on September 18-20, 2018 to<br />

celebrate its 20th anniversary. During<br />

this time Heimtextil Russia has gained<br />

the reputation of the leading business<br />

platform for the professionals of textile<br />

industry in Russia and the CIS countries.<br />

This trade fair offered a unique chance to<br />

the textile business people to see in one<br />

place collections of home and interior<br />

textile from different countries, conduct<br />

direct negotiations with manufacturers and<br />

suppliers of textile products from over 20<br />

countries and find new partners for further<br />

business development.<br />

This year exposition of Heimtextil<br />

Russia occupied two halls of<br />

Pavilion 1 in IEC<br />

Crocus Expo and presented on its<br />

grounds more than 200 international<br />

companies. National pavilions of<br />

Germany, Turkey, China, Pakistan took<br />

part in the show, as well as individual<br />

participants from Italy, France, Poland,<br />

Portugal, India, UAE, Uzbekistan,<br />

Kazakhstan etc. Such companies as<br />

Arya (Turkey), Caramella (Poland), G.M<br />

Syntex (India), KT Exclusive (Germany),<br />

Orsha Linen Mill (Republic of Belarus),<br />

Safeco (France), SUPERtextil (Turkey)<br />

participated among foreign exhibitors.<br />

The Russian exposition demonstrated<br />

textile products of <strong>Decor</strong> City, Gerd<br />

Billerbeck, KARIGUZ, TDL Textile,<br />

Treartex, and Unico Interiors <strong>Decor</strong>ation.<br />

Buyers, distributors, importers,<br />

representatives of retail chains and<br />

contract business found at Heimtextil<br />

Russia 2018 home and interior textile<br />

in 12 product groups: bedroom textile,<br />

bathroom textile, kitchen textile, window<br />

decoration, interior fabrics, furniture<br />

fabrics, textile for children, etc. Some<br />

product groups will be highlighted within<br />

the framework of special expositions:<br />

exposition for carpets and textile<br />

flooring CarpetLab, Digital print on<br />

textile, exposition of textile prints Design<br />

Laboratory, and Wallpaper Bar.<br />

78 DECOR • November - December 2018


The leading business platform for<br />

professionals of textile business in<br />

Russia<br />

This year Heimtextil Russia offered<br />

an extended fringe program. In the<br />

Conference area the first day was fully<br />

devoted to the theme of retail business:<br />

International forum “Sales 2018/2019”<br />

with Retail Purchasing CenterTM took<br />

place in the Conference area. Top<br />

managers of the federal retails chains,<br />

representatives of profiled associations<br />

and research agencies shared<br />

comprehensive information about rotation<br />

of assortment in retails chains, consumers<br />

demand, development of retail formats and<br />

categories in 2018-2019. Retail Purchasing<br />

Center in the format of b2b negotiations<br />

of suppliers with retail chains, wholesale<br />

and distributor representatives within the<br />

framework of the forum.<br />

The second day of the fringe program<br />

was fully devoted to contract textiles: it<br />

included workshops and round tables<br />

with discussions on textile equipment of<br />

hotels and restaurants, topical guided<br />

tours along the exposition with industry<br />

experts, lectures on interior design for<br />

hotels and restaurants.The third day<br />

featured interactive program on the<br />

specialties of doing business online.<br />

Business practitioners introduced the<br />

audience to the worldwide trends in<br />

digital technologies, presented cases of<br />

digital development and growth strategies<br />

and made an overview of the marketing<br />

instruments and tools.<br />

designer Anne Marie Commandeur. The<br />

invited speaker – French designer Olivier<br />

Delomme, creator of FR-One collection<br />

of fire-resistant fabrics, shared his tips<br />

on the topical trends of modern hotel<br />

decoration.<br />

Representatives of textile industry<br />

discussed in the format of the round table<br />

the theme of textile print development in<br />

Russia. Heimtextil Russia Design Awards<br />

ceremony also took place in the trend<br />

area. Author of the best collection of textile<br />

prints was awarded with the main prize –<br />

participation with a free stand at Heimtextil<br />

2019 in Frankfurt.<br />

• Design Laboratory exposition presented<br />

designers and design studios, which<br />

develop textile prints.<br />

In Design Education area visitors had a<br />

chance to take part in the practical textile<br />

workshops on the booths of the leading<br />

Russian design schools.<br />

Lectures of the schools’ teachers and<br />

graduates were available in the trend area<br />

on the third day of the fair.<br />

Heimtextil Russia Design Academy:<br />

the main meeting point for<br />

designers and decorators<br />

Heimtextil Russia Design Academy is the<br />

most creative part of the fair, which is the<br />

real attraction point for designers and<br />

decorators. It includes several events:<br />

• Trend Area featured lectures of on textile<br />

design and interior decoration.<br />

Visitors had a chance to learn about<br />

the famous Frankfurt trends Heimtextil<br />

2018/2019 from their author – Dutch<br />

November - December 2018 • 79 DECOR


SUBSCRIPTION FORM<br />

Firm :..............................................................................................................................................<br />

Name - Surname :..............................................................................................................................................<br />

Occupation :..............................................................................................................................................<br />

Address :..............................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................<br />

......................................................................................................................................................................................<br />

Tel :..............................................................................................................................................<br />

Fax :............................................................................................................................................<br />

60 E year / 6 issues) Euro has been transferred to your below bank account.<br />

Please debit 60 Euro to my credit card:<br />

VISA MASTER / EUROCARD<br />

Card No :............................................................................ Expiry Date:............... CV Code:............................................<br />

Bank account name / Hesap adı : İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL)<br />

GARANTİ BANKASI KUYUMCUKENT ŞUBESİ ŞUBE KODU: 301 HESAP NO: 6299783<br />

IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0006 2997 83<br />

BANK ACCOUNT NO<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 9097457 (EURO)<br />

Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301<br />

IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0009 0974 57<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 90297451 (USD)<br />

Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301<br />

IBAN NO: TR58 0006 2000 3010 0009 0974 51<br />

DATE :........../.............../...............<br />

SIGNATURE.................................................................................................................


2018-2019 FAIR SCHEDULE<br />

carpet furniture & interior decoration<br />

ISSUE<br />

FAIR<br />

DATE OF THE<br />

FAIRS<br />

CITY AND<br />

COUNTRY<br />

ORGANIZER<br />

JANUARY<br />

FEBRUARY<br />

Heimtextil<br />

Domotex Hannover<br />

IMM Furniture Fair<br />

IMOB<br />

8-11 January 2019<br />

11-14 January 2019<br />

14-20 January 2019<br />

22-27 January 2019<br />

Frankfurt - GERMANY<br />

Hannover - GERMANY<br />

Cologne - GERMANY<br />

Istanbul - TURKEY<br />

MESSE FANKFURT<br />

DEUTSCHE MESSE<br />

KÖLN MESSE<br />

CNR<br />

MARCH<br />

APRIL<br />

Domotex USA<br />

Domotex Asia Chinafloor<br />

Home Deco Kazakhstan<br />

CIFF-China Int. Furniture<br />

28 Feb.-2 March 2019<br />

26-28 March 2019<br />

20-26 March 2019<br />

18-21 March 2019<br />

Atlanta - USA<br />

Shanghai - CHINA<br />

Almatı - KAZAKHSTAN<br />

Guangzhou - CHINA<br />

DEUTSCHE MESSE<br />

VNU<br />

TÜRKEL<br />

CHİNA FOREİGN<br />

TRD.CORP.<br />

MAY<br />

JUNE<br />

Domotex Turkey<br />

Evteks Istanbul<br />

27-30 April 2019<br />

23-27 April 2019<br />

Gaziantep - TURKEY<br />

Istanbul - TURKEY<br />

DEUTSCHE MESSE<br />

CNR<br />

JULY<br />

AUGUST<br />

Int.Area Rug Market<br />

Intertextile Shanghai<br />

10-16 July<br />

27-30 August<br />

Atlanta - USA<br />

Shanghai - CHINA<br />

AMERİCASMART<br />

MESSE FRANKFURT<br />

SEPTEMBER<br />

OCTOBER<br />

Maison&Objet<br />

MoOD (Decosit)<br />

Heimtextil Russia<br />

7-11 September<br />

11-13 September<br />

18-20 September<br />

Paris - FRANCE<br />

Bruxelles - BELGIUM<br />

Moscow - RUSSIA<br />

TEXTIRAMA<br />

SAFI<br />

MESSE FRANKFURT<br />

NOVEMBER<br />

DECEMBER<br />

Home&Tex<br />

Furniture Istanbul<br />

Design Living Tendency<br />

26-29 September<br />

6-11 November<br />

17-20 October<br />

Istanbul - TURKEY<br />

Istanbul - TURKEY<br />

Kiev-UKRAINE<br />

CNR-TETSIAD<br />

CNR<br />

TURKEL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!