09.09.2021 Views

Medikal Teknik September 2021

Medikal Teknik September 2021

Medikal Teknik September 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İstmag Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Diş Tic. Ltd. Şti.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

+90 537 441 97 68<br />

Editors<br />

Ali Erdem<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Ayça Sarıoglu<br />

ayca.sarioglu@img.com.tr<br />

Accounting Manager<br />

Cuma KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Yusuf DEMİRKAZIK<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Web Designer<br />

Amine Nur Yılmaz<br />

amine.yilmaz@img.com.tr<br />

Graphic & Design<br />

Sami Aktaş<br />

sami.aktas@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail Özçelik<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

Bursa Represantation<br />

Ömer Faruk GÖRÜN<br />

omer.gorun@img.com.tr<br />

Buttim Plaza D Blok Kat: 4 No:1267 BURSA<br />

Tel:+90 224 211 44 50 / Fax: 224 211 4481<br />

Printing<br />

CTP • BASKI<br />

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.<br />

Merkez Mah. 29 Ekim Cad.<br />

İhlas Plaza No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL<br />

+90.212 454 30 00<br />

Head Office<br />

İstanbul Magazin Grubu<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi<br />

No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22<br />

Faks: 0212 454 22 93<br />

www.medikalteknik.com.tr<br />

e-mail: info@medikalteknik.com.tr<br />

İMG - <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinde<br />

yer alan makalelerdeki fikirler<br />

yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

reklam verene aittir.<br />

İMG - <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinin<br />

bütün yayın hakları İstmag Magazin Gazetecilik İç<br />

Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.<br />

Yazılar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.<br />

medikalteknik<br />

Recep Arslantaş<br />

5<br />

1<br />

4<br />

2<br />

4<br />

2<br />

8<br />

4<br />

0<br />

Treating the side-effects<br />

of the pandemic<br />

Salgının yan etkilerini tedavi etmek<br />

Fujifilm launches system integration<br />

platform for endoscopy suites<br />

Fujifilm, endoskopi süitleri için sistem<br />

entegrasyon platformunu piyasaya sürüyor<br />

Trill Impact makes a leading player<br />

for healthcare software by combining<br />

Meona and i-SOLUTIONS<br />

Trill Impact, Meona ve i-SOLUTIONS’ı<br />

birleştirerek sağlık yazılımları için lider bir<br />

oyuncu oldu<br />

Dental Implants Market:<br />

Top trends that will bolster the industry<br />

growth through 2026<br />

Diş İmplantları Sektörü: 2026 yılına kadar<br />

sektörün büyümesini destekleyecek en<br />

önemli trendler<br />

Gold Stevie Award to Zero Carbon<br />

Working Group of AstraZeneca Turkey<br />

AstraZeneca Türkiye Sıfır Karbon Çalışma<br />

Grubu’na Altın Stevie Ödülü


From the editor<br />

Talk as much as your technology!<br />

Technological developments in the health sector continue unceasingly; at the same<br />

time, it does not leave us all astonished, it also makes us wonder. We can learn the<br />

answers to these innovations, which surround us with thoughts that are like 5W1K<br />

questions, only by researching and reading.<br />

While the effects of the Covid-19 disease still continue, it is inevitable for health exporters<br />

to produce new technologies. The value that the glove market is expected to reach, in<br />

particular, is of a kind that will take our eyes out of its sockets.<br />

In this issue of our magazine, you will read about the awards won in the international<br />

context, the big agreements signed between companies, the most cost-effective<br />

detection systems of the latest diseases, the effects of fairs on the spread of health<br />

technology, the interaction of health tourism, which is growing day by day, with abroad,<br />

and many more.<br />

Stay with love and health until our next issue.<br />

Teknolojin kadar konuş!<br />

Sağlık sektöründe gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler durmak bilmeksizin devam<br />

ediyor; aynı zamanda hepimizi şaşırtmakla bırakmıyor, merak içine de sokuyor. Bizi<br />

5N1K soruları niteliğinde düşüncelerle sarıp sarmalayan bu yeniliklerin cevaplarını ise<br />

ancak araştırarak ve okuyarak öğrenebiliyoruz.<br />

Covid-19 hastalığının etkileri hala devam ederken, sağlık ihracatçılarının yeni teknolojiler<br />

üretmesi kaçınılmaz bir hale geliyor. Özellikle eldiven pazarının ulaşmasının beklendiği<br />

değer, gözlerimizi yuvalarından çıkartacak cinste.<br />

Sizlere dergimizin bu sayısında, uluslararası kapsamda kazanılan ödüllerden,<br />

firmalar arası imzalanan büyük anlaşmalardan, en güncel hastalıkların en düşük<br />

maliyetli belirleme sistemlerinden, fuarların sağlık teknolojisinin yayılması üzerindeki<br />

etkilerinden, gün geçtikçe daha da büyüyen sağlık turizminin yurt dışı ile olan<br />

etkileşiminden ve daha nicesinden bahsedeceğiz.<br />

Bir sonraki sayımıza kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın.


5<br />

Treating the side-effects of the pandemic<br />

Salgının yan etkilerini tedavi etmek<br />

8 out of 10 are suffering<br />

from at least one type<br />

of musculoskeletal<br />

pain. In fact, it is the<br />

leading contributor to<br />

disability worldwide. In<br />

the pandemic, back and<br />

neck pain as a result<br />

of more sedentary<br />

everyday lives have<br />

become growing health<br />

issue. Navamedic is relaunching<br />

ThermaCare ®<br />

to make people aware of<br />

this drug-free alternative<br />

for pain relief.<br />

Musculoskeletal pain is often a result of muscle tension<br />

and overexertion, psychological stress or working postures,<br />

often in combination with a sedentary lifestyle. Low back<br />

pain is extremely common, affecting 30-40% of adults in<br />

the general population at any given time. Prevalence is in<br />

the range of 15-20% for neck pain and for shoulder pain.<br />

The pandemic has led to an increase in back and neck pain.<br />

“There are several reasons for this. Firstly, when working<br />

from home, people are moving less than they normally do.<br />

Daily and varied physical activity is key to both prevent and<br />

recover from musculoskeletal pain. Secondly, psychological<br />

stress has increased during the pandemic which may result<br />

in neck, shoulder, and back pain. Finally, working from<br />

home in a less ergonomic setup in the kitchen or living<br />

room, may over time result in musculoskeletal pain,” says<br />

Astrid T. Bratvedt, Chief Scientific Officer.<br />

Navamedic have re-launching ThermaCare ® this spring<br />

with a new communication concept and websites in<br />

Norway, Sweden, Denmark, Finland, and the Netherlands.<br />

ThermaCare ® is an effective and long-lasting pain relief for<br />

muscle and joints, using heat and no drugs. The product<br />

is developed for fast relief by providing up to 16 hours of<br />

effective pain relief, helping people to stay active in their<br />

everyday life.<br />

“Musculoskeletal pain is a big health issue affecting<br />

quality of life for the vast majority of the population. As<br />

a health issue, it deserves more attention, and we have<br />

seen the need for more insights and knowledge. On<br />

the ThermaCare ® website we will provide articles and<br />

interviews on this important subject, as well as information<br />

about ThermaCare as an effective and drug-free pain<br />

relief,” Astrid T. Bratvedt concludes.<br />

10 kişiden 8’i en az bir<br />

tür kas-iskelet ağrısı<br />

çekiyor. Aslında, dünya<br />

çapında engelliliğe en çok<br />

katkıda bulunan bir durum.<br />

Pandemide, daha hareketsiz<br />

günlük yaşamın bir sonucu<br />

olarak sırt ve boyun ağrıları<br />

büyüyen bir sağlık sorunu<br />

haline geldi. Navamedic,<br />

insanları ağrı kesici için<br />

bu ilaçsız alternatiften<br />

haberdar etmek için<br />

ThermaCare ® ’i yeniden<br />

piyasaya sürüyor.<br />

Kas-iskelet ağrısı genellikle kas gerginliği ve aşırı eforun,<br />

psikolojik stresin veya çalışma duruşlarının, genellikle<br />

hareketsiz bir yaşam tarzıyla birlikte olmasının bir sonucu.<br />

Bel ağrısı son derece yaygındır ve herhangi bir zamanda<br />

genel popülasyondaki yetişkinlerin %30-40’ını etkiliyor.<br />

Boyun ağrısı ve omuz ağrısı için prevalans %15-20<br />

aralığında. Pandemi sırt ve boyun ağrılarında artışa neden<br />

oldu.<br />

“Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, evden çalışırken<br />

insanlar normalde olduğundan daha az hareket ediyor.<br />

Günlük ve çeşitli fiziksel aktivite, kas-iskelet ağrısını<br />

önlemenin ve ondan kurtulmanın anahtarı. İkincisi, pandemi<br />

sırasında boyun, omuz ve sırt ağrısına neden olabilecek<br />

psikolojik stres arttı. Son olarak, mutfakta veya oturma<br />

odasında daha az ergonomik bir düzende evden çalışmak<br />

zamanla kas-iskelet ağrısına neden olabilir,” diyor Bilim<br />

Kurulu Baş Görevlisi Astrid T. Bratvedt.<br />

Navamedic, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve<br />

Hollanda’da yeni bir iletişim konsepti ve web siteleri ile<br />

ThermaCare®’i bu baharda yeniden sundu. ThermaCare ® ,<br />

ısı kullanarak ve ilaç kullanmadan kas ve eklemler için<br />

etkili ve uzun süreli bir ağrı kesici. Ürün, 16 saate kadar<br />

etkili ağrı kesici sağlayarak hızlı rahatlama için geliştirildi<br />

ve insanların günlük yaşamlarında aktif kalmalarına<br />

yardımcı oluyor.<br />

“Kas-iskelet ağrısı, nüfusun büyük çoğunluğu için yaşam<br />

kalitesini etkileyen büyük bir sağlık sorunu. Bir sağlık<br />

sorunu olarak daha fazla ilgiyi hak ediyor ve daha fazla<br />

içgörü ve bilgiye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. ThermaCare ®<br />

web sitesinde bu önemli konuyla ilgili makaleler ve<br />

röportajların yanı sıra etkili ve ilaçsız bir ağrı kesici olarak<br />

ThermaCare hakkında bilgiler sunacağız,” diyerek sözlerini<br />

noktalıyor Astrid T. Bratvedt.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


6<br />

Applications started for the Technology Focused Industry Move Program for the Call for<br />

Chemistry and Healthcare Products<br />

Investment call for the chemical industry<br />

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kimya ve Sağlık Ürünleri Çağrısı için başvurular başladı<br />

Kimya sanayisine yatırım çağrısı<br />

A call for applications was made for “Health<br />

and Chemical Products” within the scope of the<br />

Technology Focused Industry Move Program,<br />

which aims to manufacture products of strategic<br />

importance for Turkey with domestic and national<br />

means. Applications can be made until <strong>September</strong><br />

13, <strong>2021</strong>.<br />

Information seminar on the “Technology Focused Industry<br />

Move Program Health and Chemical Products Call”<br />

organized by the Ministry of Industry and Technology of<br />

Republic of Turkey under the coordination of the Chemical<br />

Sector Platform (KSP), was held digitally on August 17, <strong>2021</strong><br />

with the participation of Adil Pelister, KSP President and<br />

Chairman of the Board of Directors of Istanbul Chemicals<br />

and Products Exporters’ Association (IKMIB), Prof. Dr.<br />

İlker Murat Ar, General Manager, Technology Strategic<br />

Research and Efficiency, the Ministry of Industry and<br />

Technology, Republic of Turkey, and Hakan Erten, Head of<br />

Program Management Department, General Directorate of<br />

Strategic Research and Efficiency, Ministry of Industry and<br />

Technology, Republic of Turkey.<br />

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin<br />

yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan<br />

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı<br />

kapsamında, “Sağlık ve Kimya Ürünleri” için<br />

başvuru çağrısı yapıldı. Çağrıya 13 Eylül <strong>2021</strong><br />

tarihine kadar başvuru yapılabilecek.<br />

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Kimyevi<br />

Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB)<br />

dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu<br />

(KSP) koordinasyonunda düzenlenen “Teknoloji Odaklı<br />

Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı”<br />

bilgilendirme semineri, KSP Başkanı ve İKMİB Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Adil Pelister, T.C. Sanayi ve Teknoloji<br />

Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü<br />

Prof. Dr. İlker Murat Ar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı<br />

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü<br />

Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten’in<br />

katılımlarıyla 17 Ağustos <strong>2021</strong> tarihinde dijital olarak<br />

gerçekleştirildi.<br />

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


7<br />

Within the scope of the Technology Focused Industry Move<br />

Program, products related to chemistry, pharmaceuticals<br />

and medical devices were published in the Official<br />

Gazette on February 27, <strong>2021</strong> and included in the priority<br />

product list. 98 of the 103 products determined to be<br />

suitable for domestic investment in the Turkish Chemical<br />

Industry Investment Priority Products Report prepared<br />

by IKMIB to reduce foreign trade deficit and raw material<br />

dependency, and to increase high value-added production<br />

and exports were included in the list. In the webinar, which<br />

was organized to inform the sector about the program,<br />

incentives and supports, detailed information was shared<br />

about which incentives the companies wishing to apply for<br />

investment will benefit from for a total of 421 products<br />

and 80 innovative technologies determined in the chemical,<br />

petrochemical and health sectors.<br />

Applications will continue until <strong>September</strong> 13<br />

Within the scope of the program, support will be provided<br />

for the development of chemical and petrochemical sector<br />

products, which have high potential in the development<br />

of the national industry. In addition, within the framework<br />

of the call, domestic production of selected products<br />

from the pharmaceutical industry and the medical device<br />

industry, which has the opportunity to export with a<br />

significant amount and variety of production and which<br />

has high added value, will be supported. Applications can<br />

be made to the Call for Health and Chemical Products on<br />

www.hamle.gov.tr until <strong>September</strong> 13, <strong>2021</strong>.<br />

Adil Pelister: “Eight of the world’s top ten<br />

economies are the countries that produce and sell<br />

the most chemical products in the world”<br />

Adil Pelister, Chairman of the Chemistry Sector Platform<br />

(KSP) and Chairman of the Board of IKMIB, who spoke<br />

at the opening of the Technology Focused Industry<br />

Move Program Call for Chemistry and Health Products<br />

Information webinar, emphasized that eight of the world’s<br />

top ten economies, which are listed as the USA, China,<br />

Japan, Germany, England, France, India, Italy, Brazil and<br />

South Korea, are also listed as the countries that can<br />

produce and sell the most chemical products in the world,<br />

apart from Italy and the UK. Stating that 10 countries<br />

have produced more than $55 trillion in value by 2020,<br />

Pelister said, “We see that the chemical industry has a<br />

very important role in making the foreign trade balances<br />

of these countries positive and creating net surplus value<br />

in their economies. The chemical industry has not only<br />

produced and sold its own sectoral final products, but<br />

has also become the supplier of other sectors, starting<br />

from space technologies, from the defense industry<br />

to transportation and communication, from the textile<br />

and food industries, from the automotive industry to<br />

information technologies. However, the health industry,<br />

the plastics industry, the cosmetics, paint and cleaning<br />

industries, and the biochemical industries and their subderivatives<br />

make up the 16 sub-sectors covered by the<br />

chemical industry. I am sure that in the near future there<br />

will be more sub-derivative sectors within the ‘New Deal’.<br />

Adil Pelister, Chairman of IKMIB<br />

kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ile ilgili ürünler, 27 Şubat<br />

<strong>2021</strong> tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak öncelikli<br />

ürün listesine alınmıştı. İKMİB’in dış ticaret açığının ve<br />

hammadde bağımlılığının azaltılmasına, yüksek katma<br />

değerli üretimin ve ihracatın artmasına katkı sağlamak<br />

amacıyla hazırladığı Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli<br />

Ürünler Raporundaki yerli yatırıma uygun olduğu<br />

belirlenen 103 ürünün 98’ine de söz konusu listede yer<br />

verildi. Program, teşvik ve destekler hakkında sektörü<br />

bilgilendirmek üzere düzenlenen webinarda kimya,<br />

petrokimya ve sağlık sektöründe belirlenen toplam 421<br />

ürün ve 80 yenilikçi teknoloji için yatırım başvurusu yapmak<br />

isteyen firmaların hangi teşviklerden nasıl yararlanacağı<br />

konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı.<br />

Başvurular 13 Eylül’e kadar devam edecek<br />

Program kapsamında, milli sanayinin gelişmesinde<br />

yüksek potansiyele sahip kimya ve petrokimya sektörü<br />

ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak. Ayrıca, çağrı<br />

çerçevesinde önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat<br />

imkanı bulunan ve katma değeri yüksek olan ilaç sektörü<br />

ile tıbbi cihaz sektöründen seçili ürünlerin yerli üretimi de<br />

desteklenecek. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı’na 13 Eylül<br />

<strong>2021</strong> tarihine kadar www.hamle.gov.tr üzerinden başvuru<br />

yapılabilecek.<br />

Adil Pelister: “Dünyanın ilk on ekonomisinden<br />

sekizi dünyada en çok kimyasal ürün üretip satan<br />

ülkeler”<br />

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kimya ve Sağlık<br />

Ürünleri Çağrısı Bilgilendirme webinarının açılışında<br />

konuşan Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve<br />

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ABD, Çin,<br />

Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İtalya,<br />

Brezilya ve Güney Kore şeklinde sıralanan dünyanın ilk<br />

on ekonomisinin İtalya ve İngiltere dışında sekizinin aynı<br />

zamanda dünyanın en çok kimyasal ürün üretip satabilen<br />

ülkeleri olarak da sıralandığını vurguladı. 10 ülkenin 2020<br />

yılı itibariyle 55 trilyon dolardan fazla değer ürettiklerini<br />

belirten Pelister, “Bu ülkelerin dış ticaret dengelerinin<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


8<br />

The digitalized world and the transforming economic and<br />

ecological life will increase the importance of the chemical<br />

industry. The development of exciting new technologies<br />

in the field of energy will shape new areas of the chemical<br />

industry, and new fusion technologies will shape the future<br />

of physical chemistry. Ecological developments, viruses and<br />

epidemics will lead to brand new developments in the field<br />

of biochemistry, drug and medicine.”<br />

Pelister: “The world economy will continue to rise<br />

on the shoulders of the chemical industry”<br />

Pointing out that according to the reports of the World<br />

Bank and World Trade Organization organizations, the<br />

place of the chemical industry in the world trade volume in<br />

the 1970s has reached 15 percent from 7-8 percent today,<br />

Pelister said, “In short, the world economy will continue<br />

to rise on the shoulders of the chemical industry. For this<br />

reason, we say that the chemical industry is a strategic<br />

industry. When we examine the world’s largest economies,<br />

we see that the developments in the chemical sector are<br />

reflected in the economic field only in the light of sectoral<br />

scientific and R&D developments. These technological<br />

and scientific developments in the last 50 years have also<br />

revealed large economies. From this point of view, as IKMIB,<br />

we started our Chemistry Technology Center project and<br />

we are approaching the result with confident steps. Our<br />

aim is to develop our chemical industry technologically and<br />

scientifically and to transfer these developments to the<br />

commercial field. I would like to reiterate our belief that<br />

with the establishment of the National Chemistry Agency<br />

by turning our example of the Chemistry Technology<br />

Center into a national strategy, and its representation and<br />

support at the highest level before our state, we will rise to<br />

a higher league as a country.”<br />

98 products from the IKMIB report are on the<br />

priority product list<br />

Reminding that as IKMIB, they published the Turkish<br />

Chemical Industry Investment Priority Products Report in<br />

November 2020 as a result of approximately 8 months of<br />

work, Pelister said, “We tried to generate a perspective<br />

so that they can be produced in our country by listing 157<br />

sectoral imported products with an import value of more<br />

than 50 million dollars. The fact that these products are<br />

produced in our country will greatly reduce the foreign<br />

dependency ratio for our chemical industry. Our Chemistry<br />

pozitif hale gelmesinde ve ekonomilerinde net artı değer<br />

oluşturulmasında kimya sektörünün çok ciddi bir öneme<br />

haiz olduğunu gözlemliyoruz. Kimya sektörü yalnızca kendi<br />

sektörel nihai mamullerini üretip satmasından başka<br />

uzay teknolojilerinden başlayarak, savunma sanayinden<br />

ulaşım ve haberleşmeye, tekstil ve gıda sektörlerine,<br />

otomotiv endüstrisinden bilişim teknolojilerine kadar<br />

diğer sektörlerin tedarikçisi haline geldi. Bununla birlikte,<br />

sağlık endüstrisi, plastik endüstrisi, kozmetik, boya ve<br />

temizlik endüstrileri ile biyo kimya endüstrileri ve bunların<br />

alt türevleri kimya sektörünün kapsadığı 16 alt sektörü<br />

oluşturuyor. Eminim ki, kısa bir gelecekte ‘Yeni Düzen’<br />

içerisinde daha başka alt türev sektörlere daha sahip<br />

olacaktır. Dijitalleşen dünya ve bununla birlikte dönüşen<br />

ekonomik ve ekolojik hayat kimya sektörünün önemini<br />

katbekat artıracaktır. Enerji alanındaki heyecan veren yeni<br />

teknolojilerin gelişimi kimya sektörünün yeni alanlarını,<br />

yeni füzyon teknolojileri ise fiziksel kimyanın geleceğini<br />

şekillendirecektir. Ekolojik gelişmeler, virüsler, salgınlar<br />

ise biyo kimya, ilaç ve medikal alanında yepyeni gelişmeler<br />

doğuracaktır” dedi.<br />

Pelister: “Dünya ekonomisi kimya sektörünün<br />

omuzlarında yükselmeye devam edecek”<br />

Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü kuruluşları<br />

raporlarına göre, kimya sektörünün 1970’lerde dünya ticaret<br />

hacmi içerisindeki yerinin yüzde 7-8’lerden bugün yüzde<br />

15’lere eriştiğine dikkat çeken Pelister, “Kısacası dünya<br />

ekonomisi kimya sektörünün omuzlarında yükselmeye<br />

devam edecek. Bu sebeple kimya sektörü stratejik bir<br />

sektördür diyoruz. Dünyanın en büyük ekonomilerini<br />

incelediğimizde kimya sektöründeki gelişmelerin ancak<br />

sektörel bilimsel ve Ar-Ge gelişmeleri ışığında ekonomik<br />

alana yansıdığını görüyoruz. Son 50 sene zarfındaki bu<br />

teknolojik bilimsel gelişmeler büyük ekonomileri de<br />

ortaya çıkardı. Bu noktadan hareketle İKMİB olarak Kimya<br />

Teknoloji Merkezi projemizi başlattık ve sonuca doğru emin<br />

adımlarla yaklaşıyoruz. Amacımız kimya sektörümüzü<br />

teknolojik ve bilimsel açıdan geliştirerek bu gelişmeleri de<br />

ticari alana transfer edebilmek. Kimya Teknoloji Merkezi<br />

örneğimizin ulusal bir strateji haline getirilerek Ulusal<br />

Kimya Ajansı kurulması ve devletimiz nezdinde en üst<br />

noktada temsiliyeti ve desteklenmesiyle, bizim de ülke<br />

olarak bir üst lige çıkacağımıza inancımızı yinelemek<br />

isterim” değerlendirmesini yaptı.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


9<br />

Sector Platform stakeholders also contributed greatly to<br />

the preparation of our report. It is a source of pride for us<br />

that 98 of the 103 products included in our report that are<br />

suitable for production in our country have been included<br />

in the move program. On behalf of our chemical industry,<br />

I would like to express my gratitude to our ministry<br />

bureaucrats and everyone who has worked, especially our<br />

Minister and Deputy Ministers, Mr. Mustafa Varank, whose<br />

support in reaching this point is great.”<br />

Prof. Dr. İlker Murat Ar, General Manager, Technology<br />

Strategic Research and Efficiency, the Ministry of Industry<br />

and Technology, Republic of Turkey, in his speech at<br />

the webinar, said, “We published our product list, which<br />

includes 919 products and more than 300 technology<br />

areas, which are planned to be supported within the scope<br />

of the Technology Focused Industry Move Program, in<br />

February this year. With the support of İKMİB, we held<br />

the first of our promotion and information meeting on<br />

these platforms. In <strong>2021</strong>, we opened our third call for<br />

health and chemical products. One of the most important<br />

components of our 2023 Industry and Technology Strategy<br />

is our National Technology Move ideal. Within the scope<br />

of this ideal, there are many studies carried out under<br />

the leadership of our Minister. One of these studies is<br />

our Technology Focused Industry Move Program. As you<br />

know, the process for the preliminary applications of our<br />

call will hopefully be completed on <strong>September</strong> 13, <strong>2021</strong>.<br />

Within the scope of our program, which aims to produce<br />

high value-added products with domestic and national<br />

opportunities and capabilities, it is aimed to provide the<br />

support and incentives provided by our Ministry from<br />

R&D to investment with an end-to-end understanding and<br />

through a single window system. Within the scope of our<br />

call for health and chemical products, we aim to support<br />

421 products and 80 innovative technology areas under<br />

16 headings. This call has the highest number among<br />

the calls we have made so far in terms of product variety<br />

and technology field diversity. The Technology Focused<br />

Industry Move Program is a very important building<br />

block for the future of our country and for our national<br />

technology move. We stand by all our industrialists who<br />

take action or plan to take action in line with our belief in<br />

this program.”<br />

After the opening speeches, a detailed presentation on<br />

the program content was made by Hakan Erten, Head of<br />

Program Management Department, General Directorate of<br />

Strategic Research and Efficiency, Ministry of Industry and<br />

Technology, Republic of Turkey.<br />

İKMİB raporundan 98 ürün öncelikli ürün<br />

listesinde<br />

İKMİB olarak yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu Kasım<br />

2020’de Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler<br />

Raporunu yayımladıklarını hatırlatan Pelister, “İthalat<br />

değeri 50 milyon doların üzerinde yer alan 157 adet<br />

sektörel ithal ürünü listeleyerek ülkemizde üretilebilmesi<br />

için bir bakış açısı oluşturmaya çalıştık. Bu ürünlerin<br />

ülkemizde üretiliyor olması kimya sektörümüz açısından<br />

dışa bağımlılık oranını da büyük ölçüde azaltacaktır.<br />

Raporumuzun hazırlanmasında Kimya Sektör Platformu<br />

paydaşlarımızın da katkıları büyük oldu. Raporumuzda yer<br />

alan ve ülkemizde üretilmesi uygun olan 103 ürünün 98’inin<br />

hamle programına alınmış olması bizim açımızdan gurur<br />

verici. Bu noktaya ulaşmada desteği büyük olan başta Sayın<br />

Mustafa Varank Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımız olmak<br />

üzere bakanlık bürokratlarımıza ve emek sahibi herkese<br />

kimya sektörümüz adına şükranlarımızı arz ediyorum.”<br />

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar<br />

ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise<br />

webinarda yaptığı konuşmada, “Teknoloji Odaklı Sanayi<br />

Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesi planlanan<br />

919 ürün ve 300’den fazla teknoloji alanını içeren ürün<br />

listemizi bu yıl Şubat ayında yayınlamıştık. İKMİB desteği<br />

ile tanıtım ve bilgilendirme toplantımızın ilkini yine bu<br />

platformlardan gerçekleştirmiştik. <strong>2021</strong> yılında 3’üncü<br />

çağrımızı sağlık ve kimya ürünlerine ilişkin açmış<br />

olduk. 2023 Sanayi Ve Teknoloji Stratejimizin en önemli<br />

bileşenlerinden biri Milli Teknoloji Hamlesi idealimiz.<br />

Bu ideal kapsamında Sayın Bakanımızın öncülüğünde<br />

yürütülen pek çok çalışma bulunuyor. Bu çalışmalardan biri<br />

de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız. Bildiğiniz<br />

gibi çağrımızın ön başvurularına ilişkin süreç inşallah 13<br />

Eylül <strong>2021</strong> tarihinde tamamlanacak. Yüksek katma değerli<br />

ürünlerin yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle üretimini<br />

amaçlayan programımız kapsamında Bakanlığımız<br />

tarafından sağlanan destek ve teşviklerin Ar-Ge’den<br />

yatırıma uçtan uca bir anlayışla ve tek pencere sistemi<br />

üzerinden verilmesi hedefleniyor. Sağlık ve kimya ürünleri<br />

çağrımız kapsamında 421 ürün ve 16 başlık altında 80<br />

yenilikçi teknoloji alanının desteklenmesini hedefliyoruz.<br />

Bu çağrımız bugüne kadar yaptığımız çağrılar arasında<br />

ürün çeşitliliği ve teknoloji alanı çeşitliliği açısından da en<br />

yüksek sayıya sahip olan çağrımız. Teknoloji Odaklı Sanayi<br />

Hamlesi Programı ülkemizin geleceği ve milli teknoloji<br />

hamlemiz için çok önemli bir yapı taşı özelliği taşımakta. Bu<br />

programa olan inancımız doğrultusunda harekete geçen ya<br />

da geçmeyi planlayan tüm sanayicilerimizin sonuna kadar<br />

yanındayız” ifadelerini kullandı.<br />

Açılış konuşmalarının ardından T.C. Sanayi ve Teknoloji<br />

Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel<br />

Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan<br />

Erten tarafından program içeriğine ilişkin detaylı sunum<br />

gerçekleştirildi.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


10<br />

Technology-Based Industry Move<br />

Teknoloji Odaklı Sanayi HAMLESİ<br />

Applications for the chemistry and health products<br />

call of the technology-based industry move<br />

program in order to produce products of strategic<br />

importance for our country with domestic and<br />

national resources have been started recently.<br />

The fact that the products of the chemical and<br />

petrochemical sector, which have high potential<br />

in the development of the national industry, are<br />

supported within the framework of the “movement”<br />

program is a very important development in terms<br />

of the development of our sector, increasing<br />

exports and reducing foreign dependency.<br />

It is a very correct decision to include the<br />

pharmaceutical and medical device sectors in<br />

the move program. As it can be understood<br />

from the fact that the largest of the world’s<br />

economy produces and sells chemical<br />

products, our country also needs<br />

chemical products to be produced<br />

and exported. The increase in<br />

the production and export of<br />

chemical products will contribute<br />

significantly to the growth of the<br />

country’s economy.<br />

As the team of <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong><br />

magazine, we find the launch of the<br />

technology-based industry move<br />

very successful and we would like to<br />

state that we are ready to do our part<br />

in the successful implementation of<br />

the program.<br />

Until we see you in the October <strong>2021</strong><br />

issue of <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> magazine,<br />

good bye.<br />

Kind regards<br />

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve<br />

milli imkanlarla üretilmesi amacıyla teknoloji odaklı sanayi<br />

hamlesi programının kimya ve sağlık ürünleri çağrısı için<br />

başvurular geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Milli sanayinin<br />

gelişiminde yüksek potansiyele sahip kimya ve petrokimya<br />

sektörü ürünlerinin “hamle” programı çerçevesinde destek<br />

sağlanıyor olması sektörümüzün gelişimi, ihracatın artması<br />

ve dışa bağımlılığın azaltılması acısından oldukça önemli<br />

bir gelişme. Özellikle ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinin de<br />

hamle programına dâhil edilmesi çok doğru bir<br />

karar. Dünya ekonomisinin en büyüklerinin<br />

kimya ürünleri üretip satıyor olmasından da<br />

anlaşılacağı gibi bizim ülkemizin de Kimya<br />

ürünlerini üretilip, ihracatının yapılmasına<br />

ihtiyacı bulunmakta. Kimya ürünlerinin<br />

üretilip ihracatının yapılmasında ki artış<br />

ülke ekonomisinin büyümesinde önemli<br />

ölçüde katkı sağlayacak.<br />

<strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisi ekibi<br />

olarak, teknoloji odaklı sanayi<br />

hamlesinin başlatılmasını<br />

oldukça başarılı buluyor<br />

ve programın başarıyla<br />

uygulanması noktasında<br />

üzerimize düşen görevi<br />

fazlasıyla yerine<br />

getirmeye hazır<br />

olduğumuzu belirtmek<br />

isteriz.<br />

<strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinin<br />

Ekim <strong>2021</strong> sayısında<br />

görüşünceye kadar esen<br />

kalın.<br />

Saygılarımızla<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

Koordinatör<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


12<br />

Inspira Technologies and Ben-Gurion University developed a<br />

platform designed to prevent blood clotting in Inspira’s<br />

ART System<br />

Inspira Technologies ve<br />

Ben-Gurion Üniversitesi,<br />

Inspira’nın ART Sisteminde<br />

kanın pıhtılaşmasını<br />

önlemek için tasarlanmış<br />

bir platform geliştirdi<br />

Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd., one of the leading<br />

breakthrough respiratory medical technology leaders,<br />

announced the completion of a development relating to<br />

the potential prevention of blood clotting when used in<br />

conjunction with its Augmented Respiration Technology<br />

(ART) system. The platform is intended to be integrated<br />

into the company’s novel ART system, which is currently in<br />

its development phase.<br />

The use of anticoagulants for preventing blood clotting<br />

during invasive oxygen therapy is standard procedure,<br />

despite these drugs posing a high risk. In some cases,<br />

anticoagulant medicines increase a person’s risk of lifethreatening<br />

bleeding in different locations, such as the<br />

brain or gastrointestinal tract.<br />

With the potential new platform, made in collaboration<br />

with Ben-Gurion University, Inspira aims to extend the life<br />

of oxidizers and potentially prevent blood clotting through<br />

its ART system. The research and development process was<br />

led by Prof. Joseph Kost, from the Department of Chemical<br />

Engineering (Past Dean of the Faculty of Engineering<br />

Sciences) at Ben-Gurion University. Inspira and Prof. Kost<br />

have developed and characterized a stable polymeric<br />

microbubbles (MBs) platform that releases oxygen on<br />

demand. The development process required in-depth<br />

research to evaluate the procedures for oxygen engulfment<br />

in MBs and observe oxygen release at the required rates.<br />

This novel proposed technology will be further developed<br />

with the aim to integrate it into the ART system, with<br />

the view of making it suitable as a dialysis machine and<br />

compatible with other blood oxidation systems.<br />

Önde gelen çığır açan solunum tıbbi teknoloji liderlerinden<br />

biri olan Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd., Geliştirilmiş<br />

Solunum Teknolojisi (ART) sistemi ile birlikte kullanıldığında<br />

kan pıhtılaşmasının potansiyel olarak önlenmesine ilişkin<br />

bir gelişmenin tamamlandığını duyurdu. Platformun,<br />

şirketin şu anda geliştirme aşamasında olan yeni ART<br />

sistemine entegre edilmesi amaçlanıyor.<br />

İnvaziv oksijen tedavisi sırasında kan pıhtılaşmasını<br />

önlemek için antikoagülanların kullanımı, - bu ilaçlar<br />

yüksek risk oluşturmasına rağmen - standart bir prosedür.<br />

Bazı durumlarda, antikoagülan ilaçlar, bir kişinin beyin veya<br />

gastrointestinal sistem gibi farklı yerlerde yaşamı tehdit<br />

eden kanama riskini artırıyor.<br />

Inspira, Ben-Gurion Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığı<br />

potansiyel yeni platformla oksitleyicilerin ömrünü uzatmayı<br />

ve ART sistemi aracılığıyla potansiyel olarak kanın<br />

pıhtılaşmasını önlemeyi hedefliyor. Araştırma ve geliştirme<br />

süreci, Ben-Gurion Üniversitesi Kimya Mühendisliği<br />

Bölümü’nden (Mühendislik Bilimleri Fakültesi Eski Dekanı)<br />

Prof. Joseph Kost tarafından yönetildi.<br />

Inspira ve Prof. Kost, talep üzerine oksijen salan kararlı bir<br />

polimerik mikro-kabarcıklar (MB’ler) platformu geliştirdi<br />

ve karakterize etti. Geliştirme süreci, MB’lerde oksijen<br />

yutma prosedürlerini değerlendirmek ve gerekli oranlarda<br />

oksijen salınımını gözlemlemek için derinlemesine<br />

araştırma gerektiriyordu. Önerilen bu yeni teknoloji, onu<br />

bir diyaliz makinesi olarak uygun hale getirmek ve diğer<br />

kan oksidasyon sistemleriyle uyumlu hale getirmek<br />

amacıyla ART sistemine entegre etmek amacıyla daha da<br />

geliştirilecek.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


13<br />

Prof. Kost describes the platform: “The platform is based<br />

on polymeric microbubbles MBs with a gas core, made<br />

from a PLGA shell (a biocompatible polymer), synthesized<br />

by a modified double emulsion solvent evaporation<br />

method”. Dr. Udi Nussinovitch, MD, Ph.D., Co-Founder and<br />

CSO of Inspira, said: “I believe that Inspira is developing<br />

groundbreaking technology from a medical device and<br />

biotechnological perspective. The joined technologies are<br />

intended to use innovative molecular approaches and novel<br />

oxygenation methods that have the potential to improve<br />

patients’ outcomes.”<br />

Prof. Kost, platformu şöyle açıklıyor: “Platform, modifiye<br />

edilmiş bir çift emülsiyon çözücü buharlaştırma yöntemiyle<br />

sentezlenen, bir PLGA kabuğundan (biyo-uyumlu bir<br />

polimer) yapılmış, gaz çekirdekli polimerik mikrokabarcıklar<br />

MB’lere dayanıyor.”<br />

Inspira’nın Kurucu Ortağı ve CSO’su Dr. Udi Nussinovitch,<br />

“Inspira’nın tıbbi cihaz ve biyoteknolojik perspektiften çığır<br />

açan bir teknoloji geliştirdiğine inanıyorum. Geliştirilen<br />

teknolojiler ile hastaların sonuçlarını iyileştirme<br />

potansiyeline sahip yenilikçi moleküler yaklaşımların ve yeni<br />

oksijenasyon yöntemlerinin kullanılması amaçlanıyor,” dedi.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


14<br />

Fujifilm launches system integration<br />

platform for endoscopy suites<br />

Fujifilm, endoskopi süitleri için sistem entegrasyon<br />

platformunu piyasaya sürüyor<br />

Company has scaled its OR Integration<br />

capabilities to advance care delivery in<br />

Endoscopy Suites.<br />

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc., a leading provider<br />

of diagnostic and enterprise imaging and integration<br />

solutions, launched the industry’s first Systems Integration<br />

platform designed specifically to enhance image and<br />

data integration in endoscopy suites. Through specially<br />

designed hardware and software configurations, this<br />

scalable solution enables the multi-video and image routing<br />

and display capabilities that GI physicians need while<br />

performing advanced procedures.<br />

“As innovators in endoscopic imaging, we understand<br />

that endoscopists require more video sources and more<br />

advanced image routing and display when performing<br />

intraoperative and therapeutic procedures,” says Devon<br />

Bream, MPH, FACHE, Global Vice President Endoscopy,<br />

Şirket, Endoskopi Paketlerinde bakım sunumunu<br />

ilerletmek için Ameliyathane Entegrasyon<br />

yeteneklerine ağırlık veriyor.<br />

Tanılama ve kurumsal görüntüleme ve entegrasyon<br />

çözümlerinin lider sağlayıcısı FUJIFILM Medical Systems<br />

U.S.A., Inc., endoskopi süitlerinde görüntü ve veri<br />

entegrasyonunu geliştirmek için özel olarak tasarlanmış<br />

endüstrinin ilk Sistem Entegrasyon platformunu piyasaya<br />

sürdü. Özel olarak tasarlanmış donanım ve yazılım<br />

konfigürasyonları aracılığıyla bu ölçeklenebilir çözüm,<br />

GI doktorlarının gelişmiş prosedürleri gerçekleştirirken<br />

ihtiyaç duyduğu çoklu video ve görüntü yönlendirme ve<br />

görüntüleme yeteneklerini sağlıyor.<br />

FACHE, MPH, FUJIFILM Medical Sistem Entegrasyonu<br />

Genel Müdürü Endoskopi Global Başkan Yardımcısı<br />

Devon Bream, “Endoskopik görüntülemede yenilikçiler<br />

olarak, endoskopistlerin intraoperatif ve terapötik<br />

prosedürleri gerçekleştirirken daha fazla video kaynağına<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


15<br />

General Manager Systems Integration, FUJIFILM Medical<br />

Systems U.S.A., Inc. “Our integration platform was designed<br />

for this level of image routing and display complexity in the<br />

OR. We realized that endoscopists would benefit greatly<br />

from leveraging our leading integration capabilities in<br />

their endoscopy suites, and we’re thrilled to deliver this<br />

solution.”<br />

Fujifilm’s Systems Integration platform delivers a variety of<br />

differentiated benefits for endoscopy suites:<br />

• Quad-Channel Recording - Physicians can record up to<br />

four separate sources with built-in image capture, enabling<br />

multi-image viewing on large wall-mounted flat panel<br />

displays. This allows physicians to see relevant imaging<br />

and data from a variety of sources (endoscopic ultrasound,<br />

endoscopy, fluoroscopy, patient vitals, MR/CT, in-room<br />

camera, etc.) in one centralized place.<br />

• Teleconferencing/Broadcasting - Health teams can<br />

broadcast live endoscopic content to any networked<br />

destination, and communicate with key stakeholders<br />

and resources with Fujifilm’s integrated teleconference<br />

technology. A key advantage of this technology is that<br />

health teams can have virtual clinical support in the room<br />

with them.<br />

• Interoperability and Image Recall - Fujifilm’s Intelligent<br />

Launch functionality enables seamless integration and<br />

in-room routing of picture archiving and communication<br />

system (PACS) images (i.e. MR, CT) during and while<br />

planning for endoscopy procedures. Images can be<br />

integrated into a health system’s endo-writing software<br />

so they can be accessed through the system’s electronic<br />

medical record system, enabling streamlined access for all<br />

clinicians involved in the patient’s care journey.<br />

• Education - In-room cameras enable care teams to<br />

view side-by-side images along with procedural video for<br />

real-time comparison. This enables live procedures and<br />

courses to be recorded and reviewed for educational and<br />

training purposes- a process that would otherwise be too<br />

cumbersome to pursue.<br />

The platform was recently installed at Brigham and<br />

Women’s Hospital and is currently being leveraged by<br />

clinicians along with the rest of Fujifilm’s endoscopic<br />

imaging portfolio, which was purchased and installed<br />

earlier this year.<br />

“Having Fujifilm’s Systems Integration platform in our<br />

endoscopy suite has dramatically reduced our procedure<br />

times as we no longer have to unplug wires, change system<br />

inputs, and worry about images not routing or showing up<br />

on the right monitors,” says Dr. Chris Thompson, Director<br />

of Endoscopy, Brigham and Women’s Hospital. “We have<br />

seamless integration of all pertinent patient imaging and<br />

data without the hassle, and the time saved means patients<br />

spend less time under anesthesia, which is helping us to<br />

improve our care delivery.”<br />

ve daha gelişmiş görüntü yönlendirme ve görüntülemeye<br />

ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz” diyor. Systems USA, Inc.<br />

“Entegrasyon platformumuz, ameliyathanede bu düzeyde<br />

görüntü yönlendirme ve görüntüleme karmaşıklığı için<br />

tasarlandı. Endoskopi uzmanlarının, endoskopi süitlerinde<br />

lider entegrasyon yeteneklerimizden yararlanmanın büyük<br />

fayda sağlayacağını fark ettik ve bu çözümü sunmaktan<br />

heyecan duyuyoruz,” dedi.<br />

Fujifilm’in Sistem Entegrasyon platformu, endoskopi süitleri<br />

için çeşitli farklılaştırılmış avantajlar sunuyor:<br />

• Dört Kanallı Kayıt - Doktorlar, yerleşik görüntü<br />

yakalama ile dört adede kadar ayrı kaynak kaydedebiliyor<br />

ve duvara monte geniş düz panel ekranlarda çoklu görüntü<br />

görüntülemeye olanak tanınıyor. Bu, doktorların çeşitli<br />

kaynaklardan (endoskopik ultrason, endoskopi, floroskopi,<br />

hastanın hayati bilgileri, MR/CT, oda içi kamera, vb.) ilgili<br />

görüntüleme ve verileri tek bir merkezi yerde görmelerini<br />

sağlıyor.<br />

• Telekonferans/Yayın - Sağlık ekipleri, ağa bağlı<br />

herhangi bir hedefe canlı endoskopik içerik yayınlayabiliyor<br />

ve Fujifilm’in entegre telekonferans teknolojisi ile<br />

önemli paydaşlar ve kaynaklarla iletişim kurabiliyor. Bu<br />

teknolojinin önemli bir avantajı, sağlık ekiplerinin yanlarında<br />

odada sanal klinik desteğe sahip olabilmesi.<br />

• Birlikte Çalışabilirlik ve Görüntü Geri Çağırma -<br />

Fujifilm’in Akıllı Başlatma işlevi, endoskopi prosedürleri<br />

için planlama esnasında ve boyunca resim arşivleme<br />

ve iletişim sistemi (PACS) görüntülerinin (yani MR, CT)<br />

sorunsuz entegrasyonunu ve oda içinde yönlendirilmesini<br />

sağlıyor. Görüntüler, bir sağlık sisteminin endo-yazma<br />

yazılımına entegre edilebiliyor, böylece sistemin elektronik<br />

tıbbi kayıt sistemi aracılığıyla erişilebilir ve hastanın bakım<br />

yolculuğuna dahil olan tüm doktorlar için kolaylaştırılmış<br />

bir erişim sağlıyor.<br />

• Eğitim - Oda içi kameralar, bakım ekiplerinin gerçek<br />

zamanlı karşılaştırma için prosedürel video ile birlikte<br />

görüntüleri yan yana görüntülemesini sağlıyor. Bu, canlı<br />

prosedürlerin ve kursların eğitim ve öğretim amaçları<br />

için kaydedilmesini ve gözden geçirilmesini sağlıyor- aksi<br />

takdirde takip edilmesi çok külfetli olan bir süreç.<br />

Platform yakın zamanda Brigham ve Kadın Hastanesinde<br />

kuruldu ve şu anda doktorlar tarafından Fujifilm’in bu yılın<br />

başlarında satın alınan ve kurulan endoskopik görüntüleme<br />

portföyünün geri kalanı tarafından kullanılıyor.<br />

Brigham ve Kadın Hastanesi Endoskopi Sorumlusu<br />

Dr. Chris Thompson, “Endoskopi paketimizde Fujifilm<br />

Sistem Entegrasyon platformunun bulunması, artık<br />

kabloları çıkarmamız, sistem girişlerini değiştirmemiz<br />

ve görüntülerin yönlendirilmemesi veya doğru<br />

monitörlerde gösterilmemesi konusunda endişelenmemiz<br />

gerekmediğinden prosedür sürelerimizi önemli ölçüde<br />

azalttı,” ve ekledi, “İlgili tüm hasta görüntüleme ve<br />

verilerinin sorunsuz bir şekilde entegrasyonuna sahibiz ve<br />

kazanılan zaman, hastaların anestezi altında daha az zaman<br />

harcaması anlamına geliyor ve bu da bakım sunumumuzu<br />

iyileştirmemize yardımcı oluyor,” dedi.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


16<br />

Seal Shield Medical Grade Screen Protectors aim to reduce<br />

infections in healthcare and food service industries<br />

Seal Shield Tıbbî Ekran Koruyucular, sağlık ve gıda hizmeti<br />

sektörlerinde enfeksiyonları azaltmayı amaçlıyor<br />

SEAL SHIELD, LLC - ABD’de sağlık hizmetleri<br />

kaynaklı enfeksiyonlar (HAI’ler) nedeniyle her<br />

yıl yaklaşık yüz bin kişi ölüyor. Hastalık Kontrol<br />

Merkezlerine (CDC) göre, enfeksiyonların %80’i<br />

eller yoluyla bulaşıyor. Ancak hesaba katılmayan<br />

şey, şu anda insanların ellerinin bir uzantısı gibi<br />

davranan, ancak neredeyse hiç olmadığı kadar<br />

sık temizlenmeyen çok sayıda ekran. Arizona<br />

Üniversitesi’nde mikrobiyoloji profesörü olan<br />

Dr. Charles Gerba’ya göre, “Cep telefonları artık<br />

mobil mikrop cihazları.<br />

SEAL SHIELD, LLC - Almost a hundred thousand<br />

people are dying in the US per year as a result of<br />

healthcare-acquired infections (HAIs.) According<br />

to The Centers for Disease Control (CDC), 80%<br />

of infections are transmitted by hands. But what<br />

hasn’t been accounted for is the large amount of<br />

screens that are now acting as an extension of<br />

people’s hands, but not getting cleaned nearly<br />

as often, if ever. According to Dr. Charles Gerba<br />

a microbiology professor at the University of<br />

Arizona, “Mobile phones are now mobile germ<br />

devices.<br />

Bu konu hastanelerle sınırlı değil. Dokunmatik ekranlar,<br />

McDonald’s, Olive Garden ve Panera Bread gibi birçok<br />

üst düzey zincirin bunları işçilik maliyetlerini düşürmenin<br />

bir yolu olarak benimsemesiyle restoran deneyiminin bir<br />

parçası haline geldi. Dokunmatik ekran teknolojisi, yemek<br />

servisi endüstrisinde verimliliği artırırken, önemli olumsuz<br />

sonuçlar da oldu. Son çalışmalar, bu ekranların yemek<br />

servisi çalışanları ve restoran patronlarında gastrointestinal<br />

enfeksiyonlarla sonuçlanabilecek yaygın bir kontaminasyon<br />

olduğunu gösterdi.<br />

Londra Metropolitan Üniversitesi’nde mikrobiyoloji<br />

alanında öğretim görevlisi olan Dr. Paul Matewele’ye göre,<br />

“Dokunmatik ekranlı makinelerde ne kadar çok bağırsak ve<br />

This issue is not limited to hospitals. Touch screen displays<br />

have become part of the restaurant experience with many<br />

top chains such as McDonald’s, Olive Garden and Panera<br />

Bread adopting them as a way to reduce labor costs.<br />

While touch screen technology has improved efficiency<br />

in the food service industry, there have been significant<br />

negative consequences. Recent studies have shown widespread<br />

contamination of these screens which can result<br />

in gastrointestinal infections in food service workers and<br />

restaurant patrons.<br />

According to Dr. Paul Matewele, a senior lecturer in<br />

microbiology at London Metropolitan University, “We were<br />

all surprised how much gut and fecal bacteria there was<br />

on the touchscreen machines. These cause the kind of<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


17<br />

infections that people pick up in hospitals. For instance,<br />

Enterococcus faecalis… It is notorious in hospitals for<br />

causing hospital-acquired infections.”<br />

Regular cleaning and disinfection of touch screens can<br />

prevent the transmission of dangerous bacteria, fungi<br />

and viruses. However, most screens are not compatible<br />

with proper cleaning agents, and will rapidly deteriorate<br />

when subjected to effective cleaning procedures. One<br />

may believe that because Apple, Samsung and Google<br />

recommend that most cleaning agents not be used on<br />

their devices, that the devices are safe to be used without<br />

proper disinfection. This is a dangerous fallacy. Medical<br />

grade screen protectors are the solution, allowing touch<br />

screens to be properly disinfected with no material<br />

degradation to the equipment.<br />

When buying a medical grade screen protector, it is<br />

important to look for the following qualities: It should have<br />

optical clarity and not interfere in any way with the use of<br />

the device. It must protect the screen from impact and be<br />

scratch-resistant. It must allow the screen to withstand<br />

harsh cleaning products that properly disinfect the device.<br />

Seal Shield, a leader in healthcare infection control<br />

solutions, is launching a brand-new category of medical<br />

grade screen protection that addresses each of these<br />

concerns and allows for a disinfection routine such as<br />

cleaning with bleach, isopropyl alcohol or other common<br />

commercial cleaners, which can help prevent infections.<br />

The product is called Seal Screen and is a groundbreaking<br />

solution for both the healthcare and food service<br />

industries.<br />

According to Bill Bramblet, VP of Business Development<br />

for Seal Shield, “Seal Screen was developed in response<br />

to demand from hospitals for solutions that can reduce<br />

cross-contamination infections known to be spread<br />

through touch screen devices, but we are seeing increased<br />

applications for the food service industry as well.”<br />

Seal Screens are a cost-effective solution for mitigating<br />

cross contamination infections and protecting expensive<br />

equipment. Seal Screens are custom cut-to-order, making<br />

them compatible with any size or type of device from<br />

smartphones to big-screen monitors.<br />

dışkı bakterisi olduğuna hepimiz şaşırdık. Bunlar, insanların<br />

hastanelerde kaptığı türden enfeksiyonlara neden oluyor.<br />

Örneğin, Enterococcus faecalis… Hastanelerde hastane<br />

kaynaklı enfeksiyonlara neden olmasıyla ünlü.”<br />

Dokunmatik ekranların düzenli olarak temizlenmesi ve<br />

dezenfeksiyonu, tehlikeli bakteri, mantar ve virüslerin<br />

bulaşmasını önleyebilir. Bununla birlikte, ekranların<br />

çoğu uygun temizlik maddeleriyle uyumlu değil ve<br />

etkili temizleme prosedürlerine tabi tutulduğunda<br />

hızla bozuluyor. Apple, Samsung ve Google, temizlik<br />

maddelerinin çoğunun cihazlarında kullanılmamasını<br />

tavsiye ettiğinden, cihazların uygun dezenfeksiyon olmadan<br />

kullanılmasının güvenli olduğuna inanılabilir. Bu tehlikeli<br />

bir yanılgı. Tıbbi ekran koruyucular, ekipmanda herhangi bir<br />

malzeme bozulması olmadan dokunmatik ekranların uygun<br />

şekilde dezenfekte edilmesini sağlayan çözüm.<br />

Tıbbi bir ekran koruyucu satın alırken aşağıdaki özelliklerin<br />

aranması önemli: Optik netliğe sahip olmalı ve cihazın<br />

kullanımını hiçbir şekilde engellememeli. Ekranı<br />

darbelerden korumalı ve çizilmeye karşı dayanıklı olmalı.<br />

Ekranın, cihazı uygun şekilde dezenfekte eden sert temizlik<br />

ürünlerine dayanmasına izin vermeli.<br />

Sağlık hizmetleri enfeksiyon kontrol çözümlerinde lider olan<br />

Seal Shield, bu endişelerin her birini ele alan ve çamaşır<br />

suyu, izopropil alkol veya diğer yaygın ticari temizleyiciler<br />

ile temizleme gibi bir dezenfeksiyon rutinine izin veren,<br />

enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilen, yepyeni bir<br />

tıbbi ekran koruması serisini piyasaya sürüyor. Ürüne Seal<br />

Screen adı veriliyor ve hem sağlık hem de yemek hizmeti<br />

endüstrileri için çığır açan bir çözüm.<br />

Seal Shield İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Bill Bramblet’e<br />

göre, “Seal Screen, hastanelerden dokunmatik ekranlı<br />

cihazlar aracılığıyla yayıldığı bilinen çapraz kontaminasyon<br />

enfeksiyonlarını azaltabilecek çözümler talebine yanıt<br />

olarak geliştirildi, ancak yemek servisi sektörü de var.”<br />

Seal Screenler, çapraz kontaminasyon enfeksiyonlarını<br />

azaltmak ve pahalı ekipmanları korumak için uygun<br />

maliyetli bir çözüm. Seal Screenler, sipariş üzerine özel<br />

kesim ve akıllı telefonlardan büyük ekran monitörlere<br />

kadar her boyutta veya türde cihazla uyumlu olma özelliğini<br />

taşıyor.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


20<br />

Cell analysis with precision<br />

Hassas hücre analizi<br />

Hangi tedavi kanseri yok edebilir? Yan etkiler<br />

olmadan hangi doz istenen sonucu sağlar? Hangi<br />

limitin üstüne çıkıldığında yararlı bir tedavi<br />

zararlı hale gelebilir? Günümüzde bu gibi sorular<br />

hücre kültürleriyle yapılan test serileri ile cevap<br />

buluyor. Bu seriler medikal araştırmanın en<br />

önemli yöntemleri arasında yer alıyorlar.<br />

CYRIS ® FLOX otomatik test sistemiyle, laboratuvarlardaki<br />

iş yükü daha hafif hale geliyor. Bu noktada FAULHABER’ın<br />

sunduğu motorlar, deneme süresi boyunca kültürlere<br />

yeterli miktarda besleyici öğe ve ilaç sağlanmasını ve<br />

insan müdahalesi olmadan hücre gelişiminin yakından<br />

izlenmesini mümkün kılıyor.<br />

Which medication can defeat cancer? What dose<br />

achieves the desired result without side effects?<br />

Above what limit does the beneficial medication<br />

turn toxic? Today, such questions are answered in<br />

test series with cell cultures. They are among the<br />

most important methods in medical research.<br />

With the CYRIS ® FLOX automated test system, work in<br />

the laboratories is made much easier. Here, motors from<br />

FAULHABER ensure that the cultures are supplied with<br />

nutrients and medications for the duration of the trial and<br />

the development of the cells is closely monitored – without<br />

human intervention.<br />

Canlılık limiti<br />

Hayatları kurtarmak, hastalıkları iyileştirmek, semptomları<br />

azaltmak. Modern ilaçların her gün, hem de milyonlarca<br />

kez yaptığı iş tam olarak bu. Fakat her rahatsızlık için<br />

bir ilaç bulabilmiş değiliz. Dahası, korona da bize yeni<br />

hastalıkların var olanların üzerine sürekli olarak eklendiğini<br />

farketmemizi sağladı. Bu nedenle sürekli olarak yeni<br />

ilaçlara ihtiyacımız olduğu gibi, onlara yönelik geliştirme<br />

çalışmaları da devam ediyor. Doğal olarak, bu ilaçların<br />

da hem etkili, hem de güvenli olması gerek. Ve hatta<br />

mümkünse insanlar üzerinde test edilmeden önce. Bununla<br />

birlikte, bir ilaç ürününün etkileriyle ilgili hatırı sayılır bilgiye<br />

The limit of viability<br />

Rescue lives, cure diseases, alleviate symptoms – that is<br />

what modern medications do a million times over, day<br />

after day. But we are far from having a medicine for every<br />

complaint. Moreover, corona has made us keenly aware<br />

that new illnesses are constantly joining those which are<br />

already known. New medications are, thus, constantly<br />

needed, and development work on them is ongoing. These<br />

medicines should, of course, be both effective as well as<br />

safe – ideally even before they are tested on humans. This<br />

last phase – the clinical trial phase – is essential. However, a<br />

great deal about the effect of a pharmaceutical product can<br />

also be determined already in the lab. Because this effect<br />

unfolds largely in the cells of the human body. As a result,<br />

a cell culture can serve as a substitute for “trying out” the<br />

medication.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


21<br />

“We can, for example, determine the limit<br />

value above which a substance becomes<br />

toxic to the cells,” explains Márton Nagy,<br />

biotechnology developer at the Munichbased<br />

company INCYTOИ ® . “This applies<br />

not only for medications, by the way, but<br />

also for, e.g., potential environmental<br />

toxins. We place a certain quantity of<br />

the substance in the nutrient solution<br />

that contains the culture and observe<br />

how the cells respond. The quantity is<br />

then increased incrementally. Based on<br />

certain measurement data and the optical<br />

monitoring with a microscope, we can<br />

identify the point at which it becomes<br />

critical for the cells. This value can be<br />

converted to the body weight of a person.<br />

In practice, the permissible limit value for a<br />

dose is then generally defined as a fraction<br />

of this critical value.” In pharmaceutical<br />

research, many tests are performed using<br />

cancer cells. With these cells, however, the<br />

tables are turned: here, the objective is to determine which<br />

medication, and in what quantity inhibits their reproduction<br />

or completely destroys them.<br />

The observation of the cells is a multilayer and, above all,<br />

relatively time-consuming process. A single trial takes an<br />

average of approximately three days. During this period,<br />

numerous individual measurements are performed, and the<br />

cells are repeatedly photographed in short intervals. The<br />

image sequences can be merged together to create a timelapse<br />

film that shows the course of the cell growth. Three<br />

physical quantities are examined for the measurements:<br />

oxygen content, pH value and electrical resistance of the<br />

cell layer.<br />

Physical quantities provide information<br />

The values of these quantities are influenced by the<br />

metabolism of the cells. In a healthy state, for example,<br />

cells consume more oxygen than when they are already<br />

suffering from the (side) effect of a medication that has<br />

been introduced. The pH value behaves in a similar manner:<br />

Because cell metabolism produces acidic substances, the<br />

pH value usually drops into the acidic range. If this occurs to<br />

a reduced degree, the metabolism has been impaired. The<br />

degree of the deviation provides insight about the effect<br />

of the medication. The electrical resistance (impedance), on<br />

the other hand, increases with the number of cells. Thus, a<br />

delayed increase shows how strongly the cells are affected.<br />

Up until now, such test series required a great deal of<br />

manual work. The various steps could only be partially<br />

automated. With CYRIS ® FLOX, INCYTOИ ® has created<br />

a fully automatic device that can perform the multi-day<br />

test run without human intervention and can also fully<br />

document the results.<br />

At the heart of the test setup is a microtitre plate made of<br />

transparent material that has 24 wells, or test chambers.<br />

halihazırda laboratuvarda ulaşmak mümkün.<br />

Zira bu etki insan vücudunun hücrelerinde<br />

büyük bit ölçüde görünür. Bunun sonucu<br />

olarak, hücre kültürü, ilacı “denemek”<br />

açısından insan vücudu yerine kullanılabilir.<br />

Merkezi Münih’te bulunan INCYTOИ ®<br />

şirketinin bioteknoloji geliştiricisi Márton<br />

Nagy konuyla şu şekilde açıklıyor: “Örneğin<br />

bir maddenin hücrelere toksit hale geleceği<br />

limit değerini belirleyebiliriz.” Ve ilave<br />

ediyor: “Bu arada bu sadece ilaçlar için<br />

değil, aynı zamanda potansiyel çevresel<br />

toksinler gibi durumlar için de geçerli.<br />

Kültürü içeren besin çözeltisimin içine belirli<br />

miktarda madde ekliyor ve hücrelerin nasıl<br />

tepki verdiğini gözlemliyoruz. Sonrasında bu<br />

miktarı adım adım arttırıyoruz. Belirli ölçüm<br />

verilerine ve mikroskopla gerçekleştirilen<br />

optik gözleme dayalı olarak, maddenin<br />

hücre için ne kritik bir durum teşkil ettiği<br />

seviyeyi belirleyebiliyoruz. Bu değer kişinin<br />

vücut ağırlığına göre dönüştürülebiliyor.<br />

Pratikte bir doz için izin verilen limit değeri<br />

bu kritik değerin bir kısmı olarak tanımlanır. Farmasötik<br />

araştırmalarda kanser hücreleri kullanılarak birçok test<br />

yapılmaktadır. Ancak bu hücrelerde işler tersine döner:<br />

Burada amaç, hangi ilacın ve hangi miktarın onların<br />

üremelerini engellediğini veya tamamen yok ettiğini<br />

belirlemektir.<br />

Hücrelerin gözlemlenmesi çok katmanlı ve hepsinden<br />

önemlisi nispeten zaman alıcı bir süreçtir. Tek bir deneme<br />

ortalama yaklaşık üç gün sürer. Bu süre boyunca çok sayıda<br />

bireysel ölçüm yapılır ve hücreler kısa aralıklarla tekrar<br />

tekrar fotoğraflanır. Görüntü dizileri, hücre büyümesinin<br />

seyrini gösteren hızlandırılmış bir film oluşturmak için<br />

birleştirilebilir. Ölçümler için üç fiziksel büyüklük incelenir:<br />

oksijen içeriği, pH değeri ve hücre tabakasının elektrik<br />

direnci.<br />

Fiziksel miktar bilgi sağlar<br />

Bu miktarların değerleri hücrelerin metabolizmasından<br />

etkilenir. Örneğin, sağlıklı bir durumda hücreler,<br />

halihazırda uygulanan bir ilacın (yan) etkisinden muzdarip<br />

oldukları zamana göre daha fazla oksijen tüketirler. pH<br />

değeri benzer şekilde davranır: Hücre metabolizması asidik<br />

maddeler ürettiği için pH değeri genellikle asidik aralığa<br />

düşer. Eğer bu düşük derecede gerçekleşirse, metabolizma<br />

bozulmuştur. Sapmanın derecesi, ilacın etkisi hakkında<br />

fikir verir. Elektrik direnci (empedans) ise hücre sayısı<br />

ile artar. Böylece gecikmeli bir artış, hücrelerin ne kadar<br />

etkilendiğini gösterir.<br />

Şimdiye kadar, bu tür test serileri çok fazla manuel<br />

çalışma gerektiriyordu. Çeşitli adımlar yalnızca kısmen<br />

otomatikleştirilebilmekteydi. CYRIS ® FLOX ile INCYTOИ ® ,<br />

insan müdahalesi olmadan çok günlü test çalıştırmasını<br />

gerçekleştirebilen ve sonuçları tam olarak belgeleyebilen<br />

tam otomatik bir cihaz oluşturulmuş oldu.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


22<br />

These hold the cell samples like miniature Petri dishes.<br />

24 pipettes on a robot arm supply the small cultures with<br />

nutrient solution and feed in the substances that are to be<br />

tested. In doing so, a different composition of the solution<br />

can be selected for each pipette. Each test chamber is<br />

equipped with sensors for oxygen content, pH value and<br />

electrical resistance. The individual test chambers are<br />

photographed from below at regular intervals through a<br />

microscope lens.<br />

Development for automation<br />

INCYTOИ ® is a start-up with academic roots. The founders<br />

of the company worked previously in university research.<br />

There, they used motors from other manufacturers for<br />

the initial prototypes of their device. These did not prove<br />

to be suitable and were later replaced by models from<br />

FAULHABER. They convinced with their compact design<br />

and the reliability of the components. When it came to<br />

the further development of the system to prepare for<br />

series production, there was, thus, no need to find a drive<br />

supplier. New goals were, however, defined for this area:<br />

“We wanted to work with as few different motor types<br />

as possible,” says Matthias Moll, head of development,<br />

describing the initial situation. “We also wanted a simpler<br />

arrangement for the wiring. We were looking for a drive in<br />

which the electronics are already integrated. Up until then,<br />

they were housed in a control element of the robot arm,<br />

which meant that many cable connections were necessary<br />

in a moving element.” In addition, the motors should be<br />

able to report errors, for example, if overheating causes or<br />

threatens to cause a mechanical blockage.<br />

In combination with an integrated Motion Controller of the<br />

CxD series, the 2232…BX4 brushless servomotor satisfies<br />

these new requirements of the technicians from INCYTOИ<br />

®<br />

– as well as all others, such as high performance in an<br />

extremely compact design, low weight and volume as well<br />

as compatibility for laboratory use. Six motors are built<br />

into the CYRIS ® FLOX analysis device. Three of these move<br />

Test düzeneğinin kalbinde, 24 kuyuya veya test odalarına<br />

sahip şeffaf malzemeden yapılmış bir mikrotitre plakası<br />

bulunur. Bunlar hücre örneklerini minyatür Petri kapları<br />

gibi tutar. Robot kolundaki 24 pipet, küçük kültürlere besin<br />

solüsyonu sağlar ve test edilecek maddelerle beslenir.<br />

Bunu yaparken, her pipet için çözeltinin farklı bir bileşimi<br />

seçilebilir. Her test odası, oksijen içeriği, pH değeri ve<br />

elektrik direnci için sensörlerle donatılmıştır. Bireysel test<br />

odaları, bir mikroskop lensi aracılığıyla düzenli aralıklarla<br />

aşağıdan fotoğraflanır.<br />

Otomasyon için geliştirme<br />

INCYTOИ ® akademik kökleri olan bir girişim. Şirketin<br />

kurucuları daha önce üniversite araştırmalarında<br />

çalışmışlardır. Bu çalışmalarda, cihazlarının ilk prototipleri<br />

için diğer üreticilerin motorlarını kullandılar. Ne var<br />

ki bunların uygun olmadığı kanıtlandı ve daha sonra<br />

FAULHABER’in modelleri ile değiştirildi. Kompakt<br />

tasarımlar ve bileşenlerin güvenilirliği sayesinde ikna<br />

oldular. Seri üretime hazırlanmak için sistemin daha da<br />

geliştirilmesi söz konusu olduğunda, tahrik tedarikçisi<br />

bulmaya gerek kalmamıştı. Bununla birlikte, bu alan için<br />

yeni hedefler tanımlandı: “Mümkün olduğunca az farklı<br />

motor tipiyle çalışmak istedik”, diyor geliştirme başkanı<br />

Matthias Moll, ilk durumu açıklarken. “Ayrıca kablolama<br />

için daha basit bir düzenleme istedik. Elektroniklerin<br />

zaten entegre olduğu bir sürücü arıyorduk. O zamana<br />

kadar robot kolunun kontrol elemanına yerleştirilmişlerdi,<br />

bu da hareketli bir elemanda birçok kablo bağlantısının<br />

gerekli olduğu anlamına geliyordu.” Ek olarak, aşırı ısınma<br />

mekanik bir tıkanmaya neden oluyorsa veya tehdit teşkil<br />

ediyorsa, motorlar hataları bildirebilmelidir.<br />

CxD serisinin entegre Hareket Kontrolörü ile birlikte 2232…<br />

BX4 fırçasız servo motor, INCYTOИ ® teknisyenlerinin<br />

bu yeni gereksinimlerini karşılar. İlave olarak, kompakt<br />

tasarımla yüksek performans, düşük ağırlık ve hacim ve<br />

ayrıca laboratuvar kullanımı için uyumluluk gibi diğer tüm<br />

özellikler de sunulmaktadır. CYRIS ® FLOX analiz cihazına<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


23<br />

the pipetting head in the robot arm on three axes. They<br />

are responsible for moving the pipettes precisely over<br />

the microtitre test chambers and for moving into position<br />

just above the chambers for discharging the solution. A<br />

fourth motor drives 24 suction pistons, which transport<br />

up to 200 µl of culture medium in sterile pipette tips. Two<br />

motors move the microscope on an XY table below the cell<br />

samples. The photos of the individual test chambers are<br />

taken from below through the transparent material of the<br />

microtitre plates.<br />

Precision and reliability in continuous operation<br />

“In order to track the development of individual cells in the<br />

time lapse later on, the lens must always be at the exact<br />

same point under the test chamber,” says Matthias Moll as<br />

he explains the challenge in this step. “With the help of the<br />

FAULHABER motors, we can precisely position the table to<br />

within two micrometres.” For comparison: A human hair<br />

has a thickness of between 50 and 70 micrometres. The<br />

motor that drives the pistons of the pipette head must<br />

also operate very precisely. Only if the quantity of liquid<br />

corresponds exactly to the specifications can valid test<br />

results be produced.<br />

In CYRIS ® FLOX systems, precision is a continuous task.<br />

The maxim for the motor applications is, therefore,<br />

repeatability. The exact movement must be performed<br />

repeatedly for the days of the test in short intervals<br />

without deviation. “We expect the highest possible level<br />

of reliability from the drives in continuous operation,”<br />

emphasises the head of development. “Only then do we<br />

create the conditions for a long ‘walk-away time’.” In the<br />

world of laboratory automation, this is what one calls<br />

the time during which a test can operate without human<br />

intervention. “With CYRIS ® FLOX, this time can be extended<br />

from a few minutes to hours or days. The highly qualified<br />

scientists and laboratory technicians can perform other<br />

work in the meantime. The efficiency of the laboratory<br />

operations increases, the running costs decrease, and the<br />

device quickly pays for itself.”<br />

altı motor yerleştirilmiştir. Bunlardan üçü robot kolundaki<br />

pipetleme kafasını üç eksende hareket ettirir. Pipetleri<br />

mikrotitre test odaları üzerinde hassas bir şekilde hareket<br />

ettirmekten ve solüsyonu boşaltmak için odaların hemen<br />

üzerindeki pozisyona hareket etmekten sorumludurlar.<br />

Dördüncü bir motor, steril pipet uçlarında 200 µl’ye<br />

kadar kültür ortamı taşıyan 24 emme pistonunu çalıştırır.<br />

İki motor, mikroskobu hücre örneklerinin altındaki bir<br />

XY tablosunda hareket ettirir. Bireysel test odalarının<br />

fotoğrafları, mikrotitre plakalarının şeffaf malzemesi<br />

aracılığıyla aşağıdan alınır.<br />

Devamlı operasyonda keskinlik ve güvenirlik<br />

Matthias Moll, bu adımdaki zorluğu açıklarken, “Daha<br />

sonra hızlandırılmış olarak tek tek hücrelerin gelişimini<br />

izlemek için, lens her zaman test odasının altında tam<br />

olarak aynı noktada olmalıdır” diyor. “FAULHABER<br />

motorlarının yardımıyla masayı tam olarak iki mikrometreye<br />

kadar konumlandırabiliyoruz.” Karşılaştırma sunmak<br />

gerekikrse: Bir insan saçının kalınlığı 50 ila 70 mikrometre<br />

arasındadır. Pipet kafasının pistonlarını çalıştıran motor da<br />

çok hassas çalışmalıdır. Yalnızca sıvının miktarı tam olarak<br />

spesifikasyonlara uygunsa geçerli test sonuçları üretilebilir.<br />

CYRIS ® FLOX sistemlerinde hassasiyet süreklilik gerektiren<br />

bir iştir. Bu nedenle motor uygulamaları için yegane<br />

kural tekrarlanabilirliktir. Aynı hareket, test günleri<br />

boyunca, sapma olmaksızın kısa aralıklarla tekrar tekrar<br />

yapılmalıdır. Geliştirme şefi, “sürekli çalışmada esnasında<br />

sürücülerden mümkün olan en yüksek güvenilirlik düzeyini<br />

bekliyoruz,” şeklinde vurguluyor bu durumu. “Ancak o<br />

zaman uzun bir ‘uzaklaşma süresi’ için uygun koşulları<br />

yaratırız.” Laboratuvar otomasyonu dünyasında bu terim bir<br />

testin insan müdahalesi olmadan çalışabileceği süre olarak<br />

tanımlanıyor .“CYRIS ® FLOX ile bu süre birkaç dakikadan<br />

saatlere veya günlere kadar uzatılabilir. Yüksek nitelikli<br />

bilim adamları ve laboratuvar teknisyenleri bu arada başka<br />

işler de yapabilirler. Böylelikle laboratuvar operasyonlarının<br />

verimliliği artıyor, işletme maliyetleri düşüyor ve cihaz<br />

kendini hızla amorti ediyor.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


24<br />

Trill Impact makes a leading player for healthcare software<br />

by combining Meona and i-SOLUTIONS<br />

Trill Impact, Meona ve i-SOLUTIONS’ı birleştirerek sağlık<br />

yazılımları için lider bir oyuncu oldu<br />

Trill Impact facilitates the strategic merger<br />

of Meona and i-SOLUTIONS and establishes<br />

a market-leading software player to drive<br />

digitalization of healthcare providers and to<br />

improve treatment quality, patient safety and<br />

access to care.<br />

With its strategic initiative to facilitate the merger of<br />

Meona and i-SOLUTIONS, Trill Impact underscores its<br />

strong expertise in supporting mid-cap businesses. Merger<br />

clearance has been obtained and both transactions have<br />

now been completed.<br />

By combining the two companies, Trill Impact enables<br />

Meona and i-SOLUTIONS to offer their customers an<br />

unparalleled, one-stop-shop solution for clinical and<br />

administrative medical software. As a leading player in<br />

its field, the Group will be well positioned to generate<br />

significant growth, leveraging the complementary<br />

strengths of the two businesses. Meona will contribute its<br />

market-leading clinical software that supports the work<br />

processes and requirements of modern clinical practices.<br />

Trill Impact, Meona ve i-SOLUTIONS’ın<br />

stratejik birleşmesini sağlıyor ve sağlık hizmeti<br />

sağlayıcılarının dijitalleşmesini sağlamak ve<br />

tedavi kalitesini, hasta güvenliğini ve bakıma<br />

erişimi iyileştirmek için pazar lideri bir yazılım<br />

oyuncusu oluşturuyor<br />

Meona ve i-SOLUTIONS’ın birleşmesini kolaylaştırmaya<br />

yönelik stratejik girişimiyle Trill Impact, orta ölçekli<br />

işletmeleri destekleme konusundaki güçlü uzmanlığının<br />

altını çiziyor. Birleşme izni alındı ve her iki işlem de<br />

tamamlandı.<br />

Trill Impact, iki şirketi birleştirerek, Meona ve<br />

i-SOLUTIONS’ın müşterilerine klinik ve idari tıbbi yazılımlar<br />

için benzersiz, tek duraklı bir çözüm sunmalarını sağlıyor.<br />

Alanında lider bir oyuncu olarak Grup, iki işletmenin<br />

tamamlayıcı güçlerinden yararlanarak önemli bir büyüme<br />

sağlamak için iyi bir konumda olacak. Meona, modern<br />

klinik uygulamaların iş süreçlerini ve gereksinimlerini<br />

destekleyen pazar lideri klinik yazılımına katkıda bulunacak.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


25<br />

Its products include specialized solutions for medication<br />

and data management not only for the emergency room,<br />

but also for other critical medical workflows in normal<br />

and intensive care wards. Meona’s solutions focus on<br />

improving the efficiency in medical digital infrastructure<br />

of mid- to large-sized hospitals (including university clinics)<br />

in continental Europe, while i-SOLUTIONS, reputed for its<br />

holistic approach, will provide its specialized, highly reliable<br />

and customized software (including workflow and patient<br />

management software solutions) for hospitals, radiology<br />

practices and laboratories.<br />

The combined Group’s offering will help modernize a<br />

digitally underserved healthcare system in continental<br />

Europe, improve patient safety and quality of care, and<br />

contribute to a resilient and resource-efficient healthcare<br />

infrastructure for the digital future. The Group intends to<br />

use its strong market position to support the digitalization<br />

efforts of its customers as well as the ambitions of all<br />

other stakeholders. The importance of the digitalization<br />

of healthcare providers is widely acknowledged and<br />

supported by several public initiatives. The Group is also<br />

open to partner with others who share its vision to drive<br />

innovation in digital healthcare.<br />

Kristian Klosterkemper, Director at Trill Impact, looks<br />

forward to supporting Meona and i-SOLUTIONS in their<br />

joint ambition: “The products of both companies address<br />

pressing societal challenges to improve patient safety,<br />

quality of care and care efficiency. At the same time, we<br />

believe that these products have great growth potential<br />

in a highly attractive market environment. This is an<br />

example where Trill Impact actively sought and generated<br />

opportunities. In this particular case, we initiated<br />

discussions more than nine months ago and we are proud<br />

to have succeeded in such an ambitious transaction<br />

situation.”<br />

Dr. Tobias Schäfer, medical doctor and CEO of the Group,<br />

adds: “With Trill Impact, we have found an owner who<br />

shares our vision and entrepreneurial spirit. Looking ahead,<br />

we want to combine our strength in innovation with the<br />

experience and product range of i-SOLUTIONS. This will<br />

help make us the market-leading software provider in the<br />

healthcare sector. We are confident that our customers will<br />

benefit enormously from this partnership.”<br />

For Trill Impact, these two acquisitions are the first<br />

transactions in the DACH region. Korbinian Knoblach,<br />

who leads the DACH Trill Impact advisory team, is excited<br />

about the many opportunities he sees in this region: “As<br />

a private equity firm which supports mid-sized companies<br />

in Northern Europe that address social and environmental<br />

challenges in line with the UN Sustainable Development<br />

Goals, it is gratifying to see how much interest Trill Impact<br />

receives from entrepreneurs and managers who want to<br />

join forces with us to address these challenges, while at the<br />

same time striving for innovation and leading positions in<br />

their markets.”<br />

Ürünleri, yalnızca acil servis için değil, aynı zamanda<br />

normal ve yoğun bakım bölümlerindeki diğer kritik tıbbi iş<br />

akışları için ilaç ve veri yönetimi için özel çözümler içeriyor.<br />

Meona’nın çözümleri, kıta Avrupası’ndaki orta ve büyük<br />

ölçekli hastanelerin (üniversite klinikleri dahil) tıbbi dijital<br />

altyapısındaki verimliliği artırmaya odaklanırken, bütünsel<br />

yaklaşımıyla tanınan i-SOLUTIONS, uzmanlaşmış, son<br />

derece güvenilir ve özelleştirilmiş (hastaneler, radyoloji<br />

uygulamaları ve laboratuvarlar için iş akışı ve hasta<br />

yönetimi yazılım çözümleri dahil) yazılımını sağlayacak.<br />

Birleşen Grubun teklifleri, Avrupa kıtasında dijital olarak<br />

yetersiz hizmet verilen bir sağlık sisteminin modernize<br />

edilmesine, hasta güvenliğinin ve bakım kalitesinin<br />

iyileştirilmesine ve dijital gelecek için esnek ve kaynakları<br />

verimli kullanan bir sağlık hizmeti altyapısına katkıda<br />

bulunacak. Grup, güçlü pazar konumunu müşterilerinin<br />

dijitalleşme çabalarını ve diğer tüm paydaşların isteklerini<br />

yerine getirmek için kullanmayı amaçlıyor. Sağlık hizmeti<br />

sağlayıcılarının dijitalleştirilmesinin önemi, geniş çapta<br />

kabul ediliyor ve çeşitli kamu girişimleri tarafından<br />

destekleniyor. Grup ayrıca, dijital sağlık hizmetlerinde<br />

inovasyonu teşvik etme vizyonunu paylaşan başkalarıyla<br />

ortak olmaya da açık.<br />

Trill Impact Direktörü Kristian Klosterkemper, Meona ve<br />

i-SOLUTIONS’ı ortak hedeflerinde desteklemeyi dört gözle<br />

bekliyor. Klosterkemper “Her iki şirketin ürünleri, hasta<br />

güvenliğini, bakım kalitesini ve bakım verimliliğini artırmak<br />

için acil toplumsal zorlukları ele alıyor. Aynı zamanda, bu<br />

ürünlerin son derece cazip bir pazar ortamında büyük bir<br />

büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.<br />

Bu, Trill Impact’in aktif olarak fırsatlar aradığı ve ürettiği<br />

bir örnek. Bu özel durumda, müzakereleri dokuz aydan<br />

daha uzun bir süre önce başlattık ve böylesine iddialı bir<br />

işlem durumunda başarılı olmaktan gurur duyuyoruz”<br />

dedi.<br />

Tıp doktoru ve Grubun CEO’su Dr. Tobias Schäfer<br />

şunları ekliyor: “Trill Impact ile vizyonumuzu ve<br />

girişimci ruhumuzu paylaşan bir sahip bulduk. Geleceğe<br />

baktığımızda, inovasyondaki gücümüzü i-SOLUTIONS’ın<br />

deneyimi ve ürün yelpazesiyle birleştirmek istiyoruz. Bu,<br />

sağlık sektöründe pazar lideri yazılım sağlayıcı olmamıza<br />

yardımcı olacak. Müşterilerimizin bu ortaklıktan büyük<br />

fayda sağlayacağından eminiz.”<br />

Trill Impact için bu iki satın alma, DACH bölgesindeki ilk<br />

işlemler. DACH Trill Impact danışmanlık ekibine liderlik<br />

eden Korbinian Knoblach, bu bölgede gördüğü birçok<br />

fırsattan heyecan duyuyor: “Kuzey Avrupa’daki sosyal ve<br />

çevresel zorlukları BM ile uyumlu olarak ele alan orta<br />

ölçekli şirketleri destekleyen bir özel sermaye şirketi<br />

olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Trill Impact’in<br />

bu zorlukların üstesinden gelmek için bizimle güçlerini<br />

birleştirmek isteyen ve aynı zamanda kendi pazarlarında<br />

inovasyon ve lider konumlar için çabalayan girişimcilerden<br />

ve yöneticilerden ne kadar ilgi gördüğünü görmek<br />

sevindirici.”<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


26<br />

Take Notice of Your Air with NEFFES AQM<br />

NEFFES AQM ile Havanızın Farkına Varın<br />

One of the pioneers of the air conditioning sector,<br />

Form continues to develop and present solutions<br />

to meet current and changing needs. Form<br />

developed NEFFES AQM Air Quality Measurement<br />

device to gauge air purifying and quality at<br />

interior areas that gained importance during the<br />

pandemic.<br />

Coming forward with the value it ascribes to local<br />

production and R&D, Form continues to create solutions for<br />

improving air quality at interior areas that was one of the<br />

most visited questions during the pandemic process. Form<br />

swiftly developed NEFFES Air Purifier that was certified<br />

as “Biocidal Product without Active Substances” by the<br />

Ministry of Health and continues its air purifier product<br />

developments with NEFFES AQM Air Quality Measurement<br />

device.<br />

Volatile organic compounds in interior areas evaporate<br />

easily in room temperature. Such particles that cause bad<br />

odor in interior areas as a result of this evaporation and<br />

can multiply for various reasons range from room sprays<br />

to cigarette smoke, paint to cooking. When they are not<br />

removed from the setting, they might cause irritation in<br />

Pandemiyle birlikte çok daha önem kazanan iç<br />

mekan hava temizliği ve kalitesi NEFFES serisi<br />

ürünlerle yükseliyor. İç mekanlarda hava kalitesini<br />

iyileştirmek için geliştirdiği yerli teknoloji<br />

ürünlerle beğeni kazanan Form, NEFFES hava<br />

temizleme cihazından sonra NEFFES AQM Hava<br />

Kalitesi Ölçüm cihazını geliştirdi.<br />

Kapalı alanlarda kolayca buharlaşan uçucu organik<br />

bileşikler ortamda kötü kokulara sebep olurken, oda<br />

spreylerinden sigara dumanına, boyalardan yemek<br />

pişirmeye kadar birçok sebeple çoğalabiliyor. Ortamdan<br />

uzaklaştırılmadıklarında ise göz, burun ve boğazda tahr¬iş,<br />

nefes darlığı, baş ağrısı, yorgunluk, m¬ide bulantısı, baş<br />

dönmes¬i ve c¬ilt problemleri¬ne neden olabiliyor.<br />

İç mekanlarda bakteri ve virüslere karşı yüzde 99 etkili hava<br />

temizleme mucizesi NEFFES hava temizleme cihazından<br />

sonra Form, hava kalitesi ölçüm cihazı NEFFES AQM’yi<br />

geliştirdi. İç mekanlarda tasarruflu bir hava kalitesi<br />

ölçüm imkanı sunan NEFFES AQM ile soluduğunuz<br />

havanın kalitesi hakkında uçucu organik bileşenlerden<br />

CO2 ve nem miktarına bilmeniz gereken her şeyi an be an<br />

görüntüleyebilirsiniz. Sessizce çalışan ürün ergonomik<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


27<br />

eyes, nose, and throat, shortness of breath, headache,<br />

fatigue, nausea, dizziness, and skin problems. Some of<br />

such particles might be smaller than PM2.5 (particles with<br />

diameters of 2.5 micrometer or smaller). Such particles<br />

might be small enough to be inhaled deep into lungs. They<br />

might infiltrate into blood circulation and cause systemic<br />

diseases such as asthma.<br />

Efficiently gauging air quality in interior areas<br />

NEFFES AQM provides the user easy access to all<br />

required information while effectively measuring air<br />

quality in interior settings. The device ensures effective<br />

measurement of total volatile organic compounds and<br />

particle sizes with its four-color air quality index. Also it<br />

instantly reflects CO2 and moisture levels in the interior air.<br />

The device can be continuously used with its low energy<br />

consumption and ultra-silent structure by creating no<br />

pollution. Its ergonomic structure presents its user the<br />

opportunity to measure air purity in any interior area.<br />

Purify your air with NEFFES<br />

NEFFES Air Purifier that was produced at İzmir facility of<br />

Form as a 100 percent local product purifies air in interior<br />

areas by removing harmful microorganisms and makes it<br />

safe thanks to it 4 filter structure including HEPA filter and<br />

UV-C technology. NEFFES received the full score at both<br />

“fungus and bacteria disinfection” tests approved by the<br />

Ministry of Health and conducted by an accredited test<br />

company linked with Ege University. According to most<br />

recent tests, NEFFES is the pioneer product in Turkey<br />

that passes air disinfection tests from fungus that is one<br />

of the most difficult microorganisms to neutralize. Also<br />

NEFFES comes forward among its competitors as the Air<br />

Purifier that is certified as “Biocidal Product without Active<br />

Substances” by the Ministry of Health. Its certification<br />

ensures companies can easily receive the required Safe<br />

Business Certificate.<br />

All NEFFES products are presented at authorized dealers<br />

such as more than 70 Mitsubishi Heavy Industries concept<br />

stores and Form Industry Facilities to everyone that wants<br />

to purify and breathe healthy air.<br />

yapısıyla kullanıcısına gittiği her alanın iç hava temizliğini<br />

ölçebilme imkanı da tanıyor.<br />

NEFFES ile havanızı temizleyin<br />

NEFFES Antiviral Hava Temizleyici, sahip olduğu HEPA filtre<br />

dahil 4’lü filtre yapısı ve UV-C teknolojisiyle kapalı ortam<br />

havasında bulunan partikül ve mikroorganizmaları %99,9<br />

oranında yakalıyor. Virüsleri yok eden bu üstün teknoloji<br />

sayesinde iç ortam havasının dezenfeksiyonu sağlayan<br />

NEFFES, UV-C ışık sisteminin yardımıyla virüslerin ve diğer<br />

mikro organizmaların DNA/RNA hücre yapılarını kalıcı<br />

şekilde bozarak, Covid-19 gibi virüs kaynaklı hastalıkların<br />

havada tutunmasını engelliyor.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


28<br />

Dental Implants Market:<br />

Top trends that will bolster the<br />

industry growth through 2026<br />

Diş İmplantları Sektörü: 2026<br />

yılına kadar sektörün büyümesini<br />

destekleyecek en önemli trendler<br />

The global dental implants market size is poised to expand<br />

at substantial CAGR during the forecast period. Dental<br />

implants are artificial and surgical components that are<br />

fixed into the teeth structure to support dental prosthetics.<br />

They are used as a replacement for natural teeth and are<br />

suited for patients suffering from tooth decay or loss due<br />

to some underlying periodontal disease that causes loss of<br />

calcium in the teeth. They help improve a person’s overall<br />

appearance and boosts their self-confidence as well.<br />

People across the world, especially the population aged 65<br />

years or older, are suffering from some or the other form<br />

of medical condition that results in tooth decay or loss. For<br />

example, according to the statistics released by the Centers<br />

for Disease Control and Prevention, around 70.1% of the<br />

population in North America was 65 years or more and was<br />

suffering from a periodontal disease as well that resulted<br />

in loss of teeth. This has led to increased demand for dental<br />

implants in the region as they improve a patient’s overall<br />

teeth structure and appearance.<br />

Uluslararası diş implantları pazar büyüklüğü, tahmin süresi<br />

boyunca önemli CAGR’de genişlemeye hazırlanıyor. Dental<br />

implantlar, diş protezlerini desteklemek için diş yapısına<br />

sabitlenen yapay ve cerrahi bileşenler. Bunlar doğal dişlerin<br />

yerine kullanılıyor ve dişlerde kalsiyum kaybına neden olan<br />

altta yatan bazı periodontal hastalık nedeniyle diş çürümesi<br />

veya kaybı olan hastalar için uygun. Bir kişinin genel<br />

görünümünü iyileştirmeye yardımcı oluyor ve özgüvenlerini<br />

de artırıyor.<br />

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, özellikle 65 yaş ve<br />

üstü nüfus, diş çürümesi veya kaybıyla sonuçlanan bazı<br />

veya diğer tıbbi durumlardan muzdarip. Örneğin, Hastalık<br />

Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan<br />

istatistiklere göre, Kuzey Amerika’daki nüfusun yaklaşık<br />

%70.1, 65 yaş ve üzeri diş kaybıyla sonuçlanan bir<br />

periodontal hastalıktan muzdarip. Bu durum, hastanın<br />

genel diş yapısını ve görünümünü iyileştirdiği için bölgedeki<br />

dental implantlara olan talebin artmasına neden oldu.<br />

Bununla birlikte, zaman içinde, diş implantları sektörü,<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


29<br />

Over the course of time, however, dental implants market<br />

has seen some groundbreaking innovations to improve the<br />

global dentistry scene. These innovations have not only<br />

made these implants more accessible and affordable to the<br />

general public, but they have simplified the procedures as<br />

well, thereby reducing the time spent to carry out these<br />

procedures. Computer-aided technology is being used to<br />

customize dental implants to make them tailor-made to the<br />

patient’s medical requirements.<br />

Some of the useful trends that will promote growth of<br />

dental implants market are as follows:<br />

North America to witness increased use of<br />

tapered implants:<br />

Dental implants market in North America is largely<br />

captured by tapered implants and parallel walled implants.<br />

Based on the current situation, tapered implants are<br />

projected to grow at a promising rate in the region in the<br />

coming years. The reason for this is being attributed to<br />

improved stability these implants offer. They result in lower<br />

bone loss as well as compared to their alternatives and<br />

clinicians prefer these implants as they help in making the<br />

procedure a smooth-sailing one.<br />

Potential of U.S. dental implants market:<br />

The U.S. has shown great potential in this market as<br />

it earned the highest revenue in 2019. This market<br />

is expected to grow even more in the coming years,<br />

according to market experts. The reason for this is the<br />

rising cases of periodontal diseases among the elderly<br />

uluslararası diş hekimliği alanını iyileştirmek için<br />

bazı çığır açan yeniliklere sahne oluyor. Bu yenilikler<br />

sadece bu implantları genel halk için daha erişilebilir ve<br />

uygun maliyetli hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda<br />

prosedürleri basitleştirdi, böylece bu prosedürleri<br />

gerçekleştirmek için harcanan süreyi azalttı. Bilgisayar<br />

destekli teknoloji, diş implantlarını hastanın tıbbi<br />

gereksinimlerine göre özel hale getirmede özelleştirmek<br />

için kullanılıyor.<br />

Dental implant sektörünün büyümesini teşvik edecek faydalı<br />

trendlerden bazıları şunlar:<br />

Kuzey Amerika, konik implantların artan<br />

kullanımına tanık olacak:<br />

Kuzey Amerika’daki diş implantları pazarı büyük<br />

ölçüde konik implantlar ve paralel duvarlı implantlar<br />

tarafından ele geçirildi. Mevcut duruma göre, konik<br />

implantların önümüzdeki yıllarda bölgede umut verici<br />

bir oranda büyümesi öngörülüyor. Bunun nedeni, bu<br />

implantların sunduğu gelişmiş stabiliteye atfedilmesi.<br />

Bunlar alternatiflerine kıyasla daha düşük kemik kaybı<br />

ile sonuçlanıyor ve doktorlar bu implantları prosedürün<br />

sorunsuz bir seyir yapmasına yardımcı oldukları için tercih<br />

ediyorlar.<br />

ABD dental implant pazarının potansiyeli:<br />

ABD, 2019’da en yüksek geliri elde ettiği için bu pazarda<br />

büyük potansiyel gösterdi. Piyasa uzmanlarına göre bu<br />

pazarın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.<br />

Bunun nedeni, ülkedeki yaşlı nüfus arasında artan<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


30<br />

population in the country. These diseases lead to tooth<br />

decay and even tooth loss which increases the demand for<br />

dental implants among the geriatric people.<br />

Hospitals are the largest consumer of dental<br />

implants in Europe:<br />

Out of the various segments in dental implants market<br />

based on end-use, hospitals are going to be the largest<br />

consumer in Europe. The reason for this is being credited<br />

to the advancements in hospital infrastructure in terms of<br />

screening and testing. It helps in getting a clearer diagnosis<br />

of any underlying medical condition causing tooth decay<br />

or loss. Accurate diagnosis helps patients and doctors in<br />

carrying out early treatments and determine implant or<br />

surgery requirements.<br />

Growing use of CAD/CAM technologies in<br />

Asia Pacific:<br />

Advanced technologies like CAD/CAM are experiencing<br />

widespread use in dental implants market in Asia Pacific. This<br />

is because of the wide variety of benefits they possess. This<br />

software is used to design the structure of dental implants<br />

so as to suit a patient’s dental needs. Use of 3D technologies<br />

to ensure greater accuracy in implant procedure and to see<br />

positive results.<br />

Patients prefer the use of these technologies as well due<br />

to their higher level of precision and little-to-no room for<br />

negligence or error. This is another major factor favoring the<br />

growth of dental implants market in the region.<br />

Dental tourism garners momentum through<br />

Asia Pacific:<br />

Dental tourism is steadily gaining momentum in Asia Pacific,<br />

thanks to the rapid advancements in dentistry. The cost of<br />

getting a dental implant procedure done is much cheaper in<br />

countries like India, Philippines and Thailand as compared to<br />

Germany and the U.S. On the other hand, these transitioning<br />

economies are making heavy investments in advanced<br />

healthcare infrastructure to attract more domestic and<br />

international patients. The ease of access to high-quality<br />

dentists is another feature that will encourage growth in<br />

demand for dental implants among consumers in the region.<br />

Use of titanium dental implants to grow:<br />

Titanium dental implants held a major chunk of the regional<br />

market revenue in 2019 and the figures are expected to<br />

go up in the future as well. Titanium has a wide range of<br />

benefits for patients. It is one of the strongest metals but<br />

is lightweight at the same time. This lightweight feature<br />

provides comfort to the patient and they can carry out their<br />

regular routines without experiencing any discomfort. These<br />

implants protect a patient’s teeth from any damage and<br />

reduce tooth ache associated with changing temperatures<br />

to a great extent. Osstem Implants, Straumann Group, Nobel<br />

Biocare, Zimmer Biomet, Dentsply Sirona, Henry Schein<br />

and Danaher Corporation are some of the many leading<br />

companies dealing in the production of dental implants in<br />

the global market.<br />

periodontal hastalık vakaları. Bu hastalıklar diş çürümesine<br />

ve hatta diş kaybına yol açarak geriatrik insanlar arasında<br />

diş implantlarına olan talebi artırıyor.<br />

Hastaneler, Avrupa’daki en büyük dental implant<br />

tüketicisidir:<br />

Son kullanıma dayalı dental implant pazarındaki çeşitli<br />

segmentlerden hastaneler, Avrupa’daki en büyük<br />

tüketici olacak. Bunun nedeni, tarama ve test açısından<br />

hastane altyapısındaki gelişmelere itibar edilmesi.<br />

Diş çürümesine veya kaybına neden olan herhangi bir<br />

altta yatan tıbbi durumun daha net teşhisine yardımcı<br />

oluyor. Doğru teşhis, hastaların ve doktorların erken<br />

tedavileri gerçekleştirmelerine ve implant veya cerrahi<br />

gereksinimlerini belirlemelerine yardımcı oluyor.<br />

Asya Pasifik’te CAD/CAM teknolojilerinin artan<br />

kullanımı:<br />

CAD/CAM gibi ileri teknolojiler, Asya Pasifik’teki diş<br />

implantları pazarında yaygın olarak kullanılıyor. Bunun<br />

nedeni, sahip oldukları çok çeşitli faydalar. Bu yazılım, diş<br />

implantlarının yapısını hastanın diş ihtiyaçlarına uyacak<br />

şekilde tasarlamak için kullanılıyor. İmplant prosedüründe<br />

daha fazla doğruluk sağlamak ve olumlu sonuçlar görmek<br />

için 3D teknolojilerinin kullanılması söz konusu.<br />

Hastalar, daha yüksek hassasiyet seviyeleri ve ihmal<br />

veya hataya neredeyse hiç yer bırakmadıkları için bu<br />

teknolojilerin kullanımını da tercih ediyorlar. Bu, bölgedeki<br />

dental implant pazarının büyümesini destekleyen bir başka<br />

önemli faktör.<br />

Diş turizmi Asya Pasifik’te ivme kazanıyor:<br />

Diş hekimliğindeki hızlı gelişmeler sayesinde Asya Pasifik’te<br />

diş turizmi istikrarlı bir şekilde ivme kazanıyor. Hindistan,<br />

Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde diş implantı yaptırmanın<br />

maliyeti Almanya ve ABD’ye göre çok daha ucuz öte yandan,<br />

bu geçiş ekonomileri daha fazla yerli ve yabancı hasta<br />

çekmek için gelişmiş sağlık altyapısına yoğun yatırımlar<br />

yapıyor. Yüksek kaliteli diş hekimlerine erişim kolaylığı,<br />

bölgedeki tüketiciler arasında diş implantlarına olan talebin<br />

artmasını teşvik edecek bir başka özellik.<br />

Büyümek için titanyum diş implantlarının<br />

kullanımı:<br />

Titanyum diş implantları, 2019’da bölgesel pazar gelirinin<br />

önemli bir bölümünü elinde tuttu ve rakamların gelecekte<br />

de artması bekleniyor. Titanyumun hastalar için çok<br />

çeşitli faydaları var. En güçlü metallerden biri ancak aynı<br />

zamanda hafif. Bu hafiflik özelliği hastaya rahatlık sağlıyor<br />

ve herhangi bir rahatsızlık hissetmeden normal rutinlerini<br />

gerçekleştirebilir. Bu implantlar hastanın dişlerini herhangi<br />

bir hasardan koruyor ve değişen sıcaklıklara bağlı diş<br />

ağrısını büyük ölçüde azaltıyor.<br />

Osstem Implants, Straumann Group, Nobel Biocare,<br />

Zimmer Biomet, Dentsply Sirona, Henry Schein ve Danaher<br />

Corporation, uluslararası pazarda dental implant üretimiyle<br />

yapan birçok lider şirketten bazıları.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


32<br />

Abdi İbrahim wins two more international awards<br />

Abdi İbrahim, iki uluslararası<br />

ödül daha kazandı<br />

Abdi İbrahim Chairman of the Board<br />

Active for 109 years in the pharmaceutical<br />

industry with the goal of healing life, Abdi<br />

İbrahim continues to crown its accomplishments<br />

internationally in management and public<br />

relations projects. Abdi İbrahim has won two<br />

bronze awards by one of the most prestigious<br />

business award platforms in the world, the Stevie<br />

International Business Awards.<br />

As a company that has consecutively led the Turkish pharma<br />

industry for the last 19 years and has strengthened its<br />

global position by entering a strategic partnership with the<br />

Swiss biopharma company OM Pharma in <strong>September</strong> 2020,<br />

Abdi Ibrahim continues its success, both in the domestic<br />

and the international arena. This year, Abdi Ibrahim has<br />

been granted two bronze awards by the US-based Stevie<br />

International Business Awards.<br />

The Stevie International Business Awards, which selects<br />

from a pool of applications made in different project<br />

categories by prominent international companies, has<br />

granted Adil Pelister’s Chairman Nezih Barut a bronze<br />

award in the “Chairman of the Year” category. The judging<br />

committee chose the winners based on their leadership and<br />

their company’s success since 2019.<br />

Among the accomplishments for which Nezih Barut was<br />

awarded a Stevie Award in the Chairman of the Year<br />

category were his proactive decisions with regards to<br />

İlaç sektöründe 109 yıldır hayatı iyileştirme<br />

hedefiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim,<br />

yönetim ve halkla ilişkiler projeleri konusundaki<br />

başarısını uluslararası alanda taçlandırmaya<br />

devam ediyor. Global olarak iş dünyasının prestijli<br />

ödül platformlarından olan Stevie Uluslararası<br />

İş Ödülleri’nde Abdi İbrahim iki kategoride bronz<br />

ödül kazandı.<br />

TÜRK ilaç sektörünün 19 yıldır kesintisiz lideri olan, Eylül<br />

2020’de İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma’yla<br />

stratejik ortaklık kurarak global kimliğini güçlendiren Abdi<br />

İbrahim ulusal alanda elde ettiği başarılarını uluslararası<br />

alanda da aynı istikrarla sürdürüyor. Abdi İbrahim, merkezi<br />

ABD’de bulunan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde iki<br />

kategoride bronz ödüle layık görüldü.<br />

Dünyanın dört bir yanından önde gelen şirketlerin farklı<br />

alanlardaki projeleriyle aday oldukları Stevie Uluslararası İş<br />

Ödülleri’nde “Yılın Yönetim Kurulu Başkanı” kategorisinde<br />

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut bronz<br />

ödüle layık görüldü. Değerlendirme kurulu bu ödül için<br />

adayları, 2019’un başından bu yana sergiledikleri şirket<br />

başarılarına ve liderliklerine göre değerlendirdi.<br />

Yılın Yönetim Kurulu Başkanı (Chairman of the Board of<br />

Directors) dalında bu yıl Stevie ödülü alan Abdi İbrahim<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut; COVID-19 tedavisinde<br />

kullanılan ilacın üretiminde aldığı proaktif kararları,<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


33<br />

the medication used for the treatment of COVID-19, his<br />

decision to quickly manufacture and donate to the Ministry<br />

of Health the medication that was available throughout the<br />

world and that was part of the initial treatment protocol,<br />

the investments made in biotechnology, an area that is<br />

gaining more prominence every year, as it helps treat<br />

diseases that are otherwise not treatable by medicinal<br />

chemistry, Abdi Ibrahim’s performance in sustainability and<br />

fight against climate change, as proven by being the first<br />

pharma company in Turkey to publicly announce its goal<br />

to go carbon neutral by 2030 in line with the Paris Climate<br />

Agreement, and the company’s 2020 investment in the<br />

Swiss biopharma company OM Pharma through a Swiss<br />

joint venture, which gave them 28.5% share ownership<br />

and led Abdi Ibrahim to become the first and only Turkish<br />

company to have a strategic partnership with a European<br />

company. In addition to his role as the Chairman of the<br />

Board at Abdi Ibrahim, Nezih Barut has also been serving as<br />

the Chairman of Pharmaceutical Manufacturers Association<br />

of Turkey (İEİS) for the last 13 years.<br />

Abdi Ibrahim’s “Viral Agenda”, a project through which<br />

much-needed current and evidence-based medical<br />

information is shared with the public during the pandemic,<br />

was given a bronze award in the “Communications/PR<br />

Campaign of the Year- COVID-19 Related Information (in<br />

the “COVID-19 Response” category).<br />

Award Winning Project “Viral Agenda” provides<br />

accurate information on COVID-19<br />

Launched in 2002, the Stevie International Business Awards<br />

receive over 12 thousand applications from persons/<br />

companies/projects/campaigns in 8 categories and their<br />

sub-categories. This year, Abdi Ibrahim has received two<br />

awards after being evaluated by a committee composed of<br />

260 industry professionals.<br />

The Viral Agenda communication project, which won<br />

the bronze award in the Communications/PR Campaign<br />

of the Year category, was initiated to stop the spread of<br />

misinformation and provide accurate information. The<br />

project involved scanning through hundreds of articles<br />

published around the world with the aim of providing<br />

updated and reliable information weekly on COVID-19,<br />

first to doctors and other health workers, and then to<br />

the general public, using simpler terms. The Viral Agenda<br />

was prepared by a group of doctors from different<br />

specialization fields, working under Abdi Ibrahim’s Medical<br />

Directorate, and it was communicated to the 4600<br />

employees of the company and the target audience on a<br />

weekly basis through e-mail, LinkedIn, Twitter, Facebook<br />

and Instagram accounts. Through this project, the spread<br />

of unscientific or unverified information was stopped.<br />

pandemi süreci başında tüm dünyada ortaya çıkan ve ilk<br />

tedavi protokollerinde yer alan ilacın hızlıca üretilip ülke<br />

Sağlık Bakanlığı’na bağışlanması, dünya ilaç sektöründe<br />

yeri önemi her geçen sene artan ve özellikle kimyasal<br />

ilaçlarla tedavi edilemeyen hastalıkların tedavisinde öne<br />

çıkan biyoteknoloji alanındaki yatırımları, Paris Anlaşması<br />

ilkeleri ile paralel olarak 2030 yılında karbon nötr olma<br />

hedefini kamuoyu ile paylaşan ilk Türk ilaç şirketi olarak<br />

sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelede<br />

sergilenen performansı, 2020’de İsviçreli biyoteknolojik<br />

ilaç şirketi OM Pharma’nın yüzde 28,5 hissesini İsviçreli<br />

ortak girişim grubu ile satın alarak Avrupalı bir ilaç<br />

firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç<br />

şirketi olma hamlesi gibi pek çok başarısıyla bu ödüle layık<br />

görüldü. Nezih Barut, Türk ilaç sektörünün lider şirketi<br />

Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmenin<br />

yanında 13 yıldır İlaç Endüstrisi İşveren Sendikası’nın<br />

başkanlığını yapmaktadır.<br />

Pandemi döneminde herkesin ihtiyaç duyduğu güncel<br />

ve kanıta dayalı medikal bilgilerin paylaşıldığı “Viral<br />

Gündem” iletişim çalışması ise Yılın İletişim/Halka<br />

İlişkiler Kampanyası kategorisinde “COVID-19 Bağlantılı<br />

Bilgilendirme” (COVID-19 Response Categories) dalında<br />

bronz ödül aldı. Kazananların 16 Ağustos’ta açıklandığı<br />

Stevie Ödülleri, 8 Aralık’ta düzenlenecek online törenle<br />

sahiplerine teslim edilecek.<br />

Ödül Kazanan Proje: Viral Gündem ile COVID-19<br />

hakkında doğru bilgilere ulaşılıyor<br />

2002 yılından bu yana 8 farklı bölümde, ilgili alt<br />

kategorilerde verilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde<br />

toplamda 12 binden fazla kişi/şirket/proje/çalışma aday<br />

gösteriliyor. Abdi İbrahim, bu yıl dünya genelinde 260<br />

meslek profesyonelinden oluşan kurulun değerlendirmesi<br />

sonucu belirlenen kazananlar listesinde iki ödülle yer aldı.<br />

Yılın İletişim/Halka İlişkiler Kampanyası alanında bronz<br />

ödül kazanan Viral Gündem iletişim çalışması, pandemi<br />

döneminde yaşanan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve<br />

doğru bilgiye erişim ihtiyacını gidermek için başlatıldı.<br />

Güncel ve bilimsel bilgileri öncelikle hekimlere, sağlık<br />

çalışanlarına ve daha anlaşılabilir bir dilde tüm topluma<br />

iletmeyi amaçlayan Viral Gündem projesinde her hafta<br />

COVID-19 hakkında dünyada çıkan yüzlerce makale<br />

taranarak en doğru içerikler hazırlandı. Abdi İbrahim’in<br />

<strong>Medikal</strong> Direktörlüğü bünyesinde farklı uzmanlık<br />

alanlarında görev yapan doktorlardan oluşan bir ekip<br />

tarafından hazırlanan Viral Gündem, her hafta düzenli<br />

olarak mail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve Instagram<br />

üzerinden hem şirket içindeki 4600 çalışana ve hedef<br />

kitleye ulaştırıldı. Bu proje sayesinde bilimsel olmayan veya<br />

doğrulanmamış bilginin yayılmasının da önüne geçildi.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


34<br />

Takeda, one of the Top-10 pharmaceutical companies<br />

in the world, celebrates its 240th anniversary<br />

Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinden biri olan<br />

Takeda 240. yılını kutluyor<br />

Combining the experience rooted from its wellestablished,<br />

strong past and being committed to<br />

its patients, Takeda is accelerating its journey to<br />

growth leaving behind its 240th anniversary.<br />

Şeyda Atadan Memiş Takeda Turkey General Manager<br />

Founded by Chobei Takeda I in 1781 in Japan as a family<br />

venture, Takeda is a patient-focused, values-based, R&Ddriven<br />

global biopharmaceutical company committed to<br />

bringing Better Health and a Brighter Future to people<br />

worldwide. With its passion and pursuit of potentially lifechanging<br />

treatments for patients deeply rooted in over<br />

240 years of distinguished history in Japan, Takeda is now<br />

among the top 10 pharmaceutical companies in the world.<br />

Developing life-changing products in oncology,<br />

gastroenterology, neuroscience, and rare diseases to<br />

improve patients’ lives with more than 50 thousand<br />

employees in more than 80 countries, Takeda celebrated its<br />

240th foundation anniversary in June.<br />

With its office established in 2009, Takeda Turkey continues<br />

its efforts to make a difference in the lives of the patients<br />

in Hematology, Oncology, Rare Diseases, Immunology, and<br />

Gastroenterology areas, guided by its values of Takedaism<br />

which incorporate Integrity, Fairness, Honesty, and<br />

Perseverance with more than 200 employees. Emphasizing<br />

the fact that the company has a culture firmly rooted in<br />

its values, Takeda Turkey General Manager Şeyda Atadan<br />

Memiş said “Our 240th anniversary is perceived as a critical<br />

milestone to realize treatment options that allow Takeda<br />

to help millions of patients around the world. Powered by<br />

our legacy of almost a quarter-century, we will continue to<br />

offer therapy alternatives to improve the lives of patients’<br />

in Turkey and make a meaningful difference in their lives<br />

with our innovative portfolio.”<br />

Being among the top ten innovative biopharmaceutical<br />

companies in the world, Takeda is planning twenty new<br />

product launches in the next five years. Having thirty-six<br />

production facilities and three R&D centers around the<br />

world, Takeda allocates 4.5 billion dollars to R&D each year.<br />

Leaving its eleventh operating years behind, Takeda Turkey<br />

is continuing its endless efforts to make a difference in the<br />

lives of patients in Turkey.<br />

Takeda Turkey demonstrated a higher growth than<br />

the pharma growth in 2020, which brought the “Best<br />

Performance Operating Country” award in the Growth<br />

& Emerging Markets Business Unit in which the country<br />

operates in.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


35<br />

Köklü ve güçlü geçmişin sağladığı deneyimi<br />

inovasyon odağı ile birleştirerek kendisini<br />

hastalara adayan Takeda; 240. yılında<br />

büyümeye doğru olan dönüşüm<br />

yolculuğunu hızlandırıyor.<br />

Japonya’da 1781 yılında Chobei Takeda I tarafından<br />

bir aile girişimi olarak kurulan Takeda, bugün<br />

global bir biyofarma lideri konumunda. Kendini<br />

dünya çapındaki insanlara “Daha Sağlıklı, Daha<br />

Parlak bir Gelecek” sunmaya adamış, hasta<br />

merkezli, değer tabanlı, AR-GE odaklı bir biyofarma<br />

şirketi olan Takeda, dünyanın en büyük ilk 10 ilaç<br />

şirketi arasında yer alıyor.<br />

80’den fazla ülkede 50 bini aşan çalışanıyla,<br />

globalde odaklandığı onkoloji, nadir hastalıklar,<br />

nörobilim ve gastroenteroloji alanlarında yeni<br />

ürünler geliştirerek hastalarına kişiselleştirilmiş<br />

tedaviler sunan Takeda, Haziran ayında 240.<br />

kuruluş yıldönümünü kutluyor.<br />

Takeda; 2009 yılından beri 200’ü aşkın çalışanıyla<br />

dünyada olduğu gibi Türkiye’de “Bütünlük,<br />

Dürüstlük, Adalet ve Azim” değerleriyle Hematoloji,<br />

Onkoloji, Nadir Genetik Hastalıklar, İmmünoloji<br />

ve Gastroenteroloji tedavi alanlarında hastaların<br />

hayatlarında fark oluşturmak için çalışmalarını<br />

sürdürüyor. Değerlerine sıkı bir şekilde bağlı bir<br />

kurum kültürüne sahip olduklarını vurgulayan<br />

Takeda Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş,<br />

“240. yıl dönümümüz; Takeda için dünya çapında<br />

milyonlarca hastaya yardım etme fırsatı veren<br />

tedavi seçeneklerini geliştirmesinde kritik bir<br />

dönüm noktası olarak tanımlanıyor. Çeyrek asıra<br />

yaklaşan mirasımızın verdiği güçle bundan sonra da<br />

hastaların hayatını kolaylaştırıcı tedavi yöntemleri<br />

geliştirmeye devam edecek, yenilikçi ürünlerimizi<br />

ve fark yaratan tedavi seçeneklerimizi dünya ile<br />

aynı anda Türk hastalarımıza da sunmaya devam<br />

edeceğiz,” dedi.<br />

Dünyanın en iyi 10 yenilikçi şirketi arasında olan<br />

Takeda önümüzdeki 5 yıl içinde globalde 20 yeni<br />

ürün/ilaç lansmanı planlıyor. Dünya çapında 36<br />

üretim tesisi ve 3 AR-GE merkezi olan Takeda, her<br />

yıl gelirinin 4,5 milyar dolarını AR-GE çalışmalarına<br />

ayırıyor.<br />

Takeda 2009 yılından beri Türkiye’de faaliyet<br />

gösteriyor. Geçen 11 sene boyunca faaliyet<br />

gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de<br />

de hastaların hayatlarını kolaylaştırma misyonu<br />

ile çalışmalarını sürdüren Takeda, 2020 yılında<br />

sektörün genel büyümesinden daha fazla bir<br />

büyüme sağladı ve bu başarısı ile Gelişen ve<br />

Büyüyen Pazarlar bölgesinde “En İyi Performans”<br />

ödülünü aldı.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


36<br />

Abbott’s science-based nutrition products produced in<br />

Turkey are now available in pharmacies<br />

Abbott’un Türkiye’de ürettiği bilimsel beslenme ürünleri eczanelerde<br />

Ebru Kaya Çetin, Managing Director of Abbott<br />

Istanbul - Abbott announced that its first sciencebased<br />

nutrition products produced in Turkey are<br />

now available in pharmacies. Abbott has been<br />

serving in Turkey for 34 years with more than 750<br />

employees to help people live full and healthy in<br />

every stage of their life.<br />

For more than 130 years, Abbott has been developing<br />

life-changing products and solutions in nutrition, diagnosis,<br />

medical devices, and branded generic medicines. Abbott,<br />

which started producing part of its pharmaceutical product<br />

range in Turkey in 2017 and produced science-based<br />

nutrition products locally as of April, aims to create value<br />

for Turkey’s healthcare system. Science-based nutritional<br />

products produced within the scope of localization move in<br />

production, which includes a 5-year plan, are produced in<br />

cooperation with Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve<br />

Tic. A.Ş (Milk and Dairy Products Food Inc.).<br />

İstanbul, 29.07.<strong>2021</strong> - Abbott, <strong>2021</strong> Nisan<br />

ayında başlattığı üretimde yerelleşme projesi<br />

kapsamında Türkiye’de üretilen ilk ürünlerin<br />

eczanelerde yerini aldığını duyurdu. Abbott,<br />

34 yıldır Türkiye’de 750’den fazla çalışanı ile<br />

insanların hayatlarının her aşamasında dolu ve<br />

sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak için hizmet<br />

veriyor.<br />

Abbott, 130’u aşkın yıldır beslenme, tanı, tıbbi cihazlar ve<br />

markalı jenerik ilaçlar alanlarında yaşamları değiştiren<br />

ürün ve çözümler geliştiriyor. 2017 yılında ilaç ürün gamının<br />

bir bölümünün Türkiye’de üretimine başlayan ve Nisan<br />

ayı itibarıyla da bilimsel beslenme ürünlerini yerel olarak<br />

üreten Abbott, Türkiye’nin sağlık hizmetleri sistemi için<br />

değer yaratmayı hedefliyor. 5 yıllık bir planı içeren üretimde<br />

yerelleşme hamlesi kapsamında üretilen medikal beslenme<br />

ürünleri, Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren<br />

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. iş birliğiyle<br />

üretiliyor.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


37<br />

92% of the products in the pediatric nutrition<br />

segment will be produced in Turkey<br />

In the first phase of the localization project, Abbott<br />

will produce 16 different products in Turkey within the<br />

framework of Turkey’s 10th Development Plan, which<br />

emphasizes the goal of improving healthcare and access<br />

to medicines. With the project, science-based nutrition<br />

products imported by Turkey to date will be produced<br />

locally, including 92 percent of pediatric products.<br />

A significant contribution to the healthcare<br />

sector and malnutrition treatment<br />

Abbott is embracing the goal of improving the lives of<br />

more than 3 billion people worldwide by 2030, developing<br />

science-based nutritional products to support the<br />

nutritional needs of people with chronic diseases and<br />

keep them both strong and active in life. Science-based<br />

nutritional products have important contributions to the<br />

treatment, especially in the case of malnutrition which can<br />

occur due to devastating and progressive diseases such as<br />

cancer and Alzheimer’s disease. Abbott, which produces<br />

scientific nutrition solutions to drive a healthier life for<br />

people of all ages, supports everyone from 7 to 70 who<br />

needs nutritional products with its formulas that feed them<br />

with global expertise and innovations.<br />

”We will bring more than 130 years of global<br />

experience to Turkey”<br />

Ebru Kaya Çetin, Managing Director of Abbott’s nutrition<br />

business in Turkey, had this to say: “We believe that<br />

science-based nutrition has a huge role to play in making<br />

Pediyatrik beslenme segmentindeki ürünlerin<br />

yüzde 92’si Türkiye’de üretilecek<br />

Abbott, sağlık hizmetlerinin ve ilaçlara erişimin<br />

iyileştirilmesi hedefinin vurgulandığı Türkiye’nin 10’uncu<br />

Kalkınma Planı ışığında başlattığı üretimde yerelleşme<br />

projesinin ilk aşamasında 16 farklı ürünü Türkiye’de<br />

üretecek. Proje ile birlikte Türkiye’nin bugüne kadar ithal<br />

ettiği bilimsel beslenme ürünleri, pediyatrik ürünlerin yüzde<br />

92’sini de kapsayacak şekilde yerel olarak üretilecek.<br />

Sağlık sektörüne ve malnütrisyon tedavisine<br />

önemli katkı<br />

Kronik hastalıkları olan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını<br />

desteklemek ve onları yaşamda hem güçlü hem de aktif<br />

tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştiren Abbott,<br />

2030 yılına kadar dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın<br />

yaşamlarını iyileştirme hedefini benimsiyor. Özellikle<br />

kanser, Alzheimer gibi yıkıcı ve ilerleyici hastalıklara bağlı<br />

olarak ortaya çıkabilen beslenme yetersizliği (malnütrisyon)<br />

durumunda, bilimsel beslenme ürünlerinin tedaviye önemli<br />

katkıları bulunuyor. Her yaştan insanın daha sağlıklı bir<br />

yaşam sürmesi hedefiyle bilimsel beslenme çözümleri<br />

üreten Abbott, beslenme ürünlerine ihtiyaç duyan 7’den<br />

70’e herkese küresel uzmanlığı ve yeniliklerle beslediği<br />

formülleriyle destek oluyor.<br />

“130 yılı aşkın küresel tecrübemizi Türkiye’ye<br />

taşıyacağız”<br />

Abbott Türkiye’nin nütrisyon bölümünün Genel Müdürü<br />

Ebru Kaya Çetin, konuyla ilgili şunları söylüyor: “İnsanların<br />

hayatlarının her aşamasında dolu dolu ve sağlıklı<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


38<br />

yaşamalarında bilimsel beslenmenin rolünün çok büyük<br />

olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla bebek ve çocukların<br />

büyümesine yardımcı olmak ve kronik hastalıkları<br />

olan insanların beslenme ihtiyaçlarını desteklemek<br />

amacıyla ürünler geliştiriyoruz. En yüksek ürün kalite ve<br />

güvencesiyle, yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesine<br />

sahibiz. Üretimimiz Abbott’un 130 yılı aşkın bilimsel<br />

tecrübesini temel alıyor. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan<br />

ve ürünlerin üretimden dağıtımına kadar Sağlık Bakanlığı<br />

tarafından takip edilebilmesini sağlayan kare kodlama<br />

işlemini kullanıyoruz.”<br />

people live full and healthy lives at every stage of their lives.<br />

With this belief, we develop products to help infants and<br />

children grow up and to support the nutritional needs of<br />

people with chronic diseases. We have a local production<br />

has a capacity of 36 million boxes per year and follow<br />

the highest standards of product quality and safety. Our<br />

production is backed by more than 130 years of scientific<br />

experience and we use the QR code process, which is the<br />

first in the world to allow products to be tracked by the<br />

Ministry of Health from production to distribution<br />

”We brought together the formulas that deliver<br />

health to people and the hands that knit<br />

needlework with the same inspiration”<br />

Ebru Kaya Çetin continues: “We wanted to make a<br />

difference while aiming to add value to our country<br />

and the health of our people with our local production<br />

process that we started in Gönen. We were inspired by<br />

the needlework craft, which is the value of the region we<br />

produce, produced locally and based entirely on women’s<br />

labor. In the stakeholder communication process, we used<br />

the needle laces of more than 100 women within the<br />

Gönen Women’s Cooperative. Thanks to our contribution to<br />

women’s labor, we are happy to see that the Cooperative<br />

received the highest rate of purchase order in its history.<br />

We will also mediate the delivery of this craft to women<br />

all over Turkey through online “needlework” training to be<br />

organized within the scope of the project”.<br />

“İnsanlara sağlık ulaştıran formüllerle, iğne<br />

oyasını ören elleri aynı ilhamda buluşturduk”<br />

Ebru Kaya Çetin sözlerine şöyle devam ediyor: “Gönen’de<br />

başladığımız yerel üretim sürecimizle ülkemize ve<br />

insanlarımızın sağlığına değer katmayı hedeflerken bir de<br />

fark yaratmak istedik. Üretim yaptığımız bölgenin değeri<br />

olan, yerel olarak üretilen ve tamamen kadın emeğine<br />

dayanan iğne oyası zanaatinden ilham aldık. Süreçteki<br />

paydaş iletişiminde Gönen Kadın Kooperatifi bünyesindeki<br />

100’den fazla oya ustası kadının el emekleriyle yaptıkları<br />

oya işlerini kullandık. Katkılarımız sayesinde, kooperatifin<br />

tarihindeki en yüksek adette sipariş almasını sağlamak<br />

bize mutluluk verdi. Proje kapsamında düzenlenecek online<br />

“iğne oyası” eğitimleriyle de bu zanaatın Türkiye’nin dört bir<br />

köşesindeki kadınlara ulaştırılmasına aracılık edeceğiz.”<br />

Abbott hakkında<br />

Abbott, insanların yaşamın her aşamasında daha eksiksiz<br />

yaşamalarına yardımcı olan küresel bir sağlık hizmetleri<br />

lideridir. Yaşamı değiştiren teknolojilerden oluşan Abbott’un<br />

sağlık hizmetleri portföyü tanı, tıbbi cihazlar, beslenme ve<br />

markalı jenerik ilaçlar alanında lider işletmeler ve ürünleri<br />

kapsamaktadır. 109.000 Abbott çalışanı 160’tan fazla ülkede<br />

insanlara hizmet sağlamaktadır.<br />

About Abbott<br />

Abbott is a global healthcare leader that helps people<br />

live more fully at all stages of life. Our portfolio of lifechanging<br />

technologies spans the spectrum of healthcare,<br />

with leading businesses and products in diagnostics,<br />

medical devices, nutritional and branded generic medicines.<br />

Our 109,000 colleagues serve people in more than 160<br />

countries.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


39<br />

Sabanci University and Nobel Pharmaceuticals Collaborate<br />

Sabancı Üniversitesi ve Nobel İlaç işbirliği yapacak<br />

A memorandum of<br />

understanding in the field of<br />

medicine and biotechnology<br />

was signed between Sabancı<br />

University Nanotechnology<br />

Research and Application<br />

Center (SUNUM) and Nobel<br />

Pharmaceuticals.<br />

Sabancı University Nanotechnology<br />

Research and Application<br />

Center (SUNUM) and Nobel<br />

Pharmaceuticals signed an<br />

important cooperation protocol<br />

within the framework of industry<br />

and university cooperation.<br />

Director Prof. Dr. Fazilet Vardar<br />

Sukan and Nobel Pharmaceuticals<br />

Board Member Numan Balki attended to the signing<br />

ceremony held in the SUNUM building.<br />

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan said, “With the cooperation<br />

of these two important institutions, we aim to achieve<br />

effective results in the field of medicine and biotechnology<br />

in the short and medium term. With the competencies of<br />

Nobel Pharmaceuticals in the field of biopharmaceuticals<br />

and of SUNUM in the field of nanotechnology and<br />

infrastructure, significant contributions will be made to the<br />

drug development and marketization efforts in Turkey.”<br />

With this collaboration between Nobel Pharmaceuticals,<br />

which carries out research, development, production,<br />

marketing and distribution of biopharmaceutical products,<br />

and SUNUM, which carries out innovative applications<br />

in the field of nanotechnology, it is aimed to carry out<br />

effective studies in the field of medicine and biotechnology<br />

in the short and medium term.<br />

In cooperation, it is planned to evaluate the opportunities<br />

of the “anti-CD 147 inhibitors”-based research program<br />

developed by SUNUM for coronaviruses, different cancers<br />

and other diseases, and to initiate research activities for<br />

the development of proprietary host cell lines for the<br />

production of biotechnological drugs. Initiating research<br />

activities of Nobel Pharmaceuticals for the development<br />

of proprietary media and buffer solutions for industrial cell<br />

lines and supporting the development of new solutions for<br />

different diseases with possible discoveries are also within<br />

the scope of the cooperation.<br />

Sabancı Üniversitesi<br />

Nanoteknoloji<br />

Araştırma ve<br />

Uygulama Merkezi<br />

(SUNUM) ile Nobel<br />

İlaç arasında ilaç<br />

ve biyoteknoloji<br />

alanında mutabakat<br />

sözleşmesi<br />

imzalandı.<br />

Sabancı Üniversitesi<br />

Nanoteknoloji Araştırma<br />

ve Uygulama Merkezi<br />

(SUNUM) ile Nobel İlaç,<br />

sanayi ve üniversite<br />

işbirliği çerçevesinde<br />

önemli bir işbirliği<br />

protokolüne imza attılar. SUNUM binasında gerçekleştirilen<br />

imza törenine; SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar<br />

Sukan ve Nobel İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Numan Balki<br />

katıldı.<br />

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, “Bu önemli iki kurumun<br />

işbirliği ile ilaç ve biyoteknoloji alanında kısa ve orta vadede<br />

etkin sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Nobel İlaç’ın<br />

biyofarmasötik alanındaki, SUNUM’un ise nanoteknoloji<br />

ve altyapı alanındaki yetkinlikleri ile Türkiye’de ilaç<br />

geliştirme ve pazara sunma çalışmalarına önemli katkılar<br />

sunulacaktır” dedi.<br />

Biyofarmasötik ürünlerin araştırma, geliştirme, üretim,<br />

pazarlama ve dağıtımını yapan Nobel İlaç ile nanoteknoloji<br />

alanında yenilikçi uygulamalara imza atan SUNUM<br />

arasında yapılan bu işbirliği ile kısa ve orta vadede ilaç<br />

ve biyoteknoloji alanında etkin çalışmalar yürütülmesi<br />

hedefleniyor.<br />

İşbirliğiyle, SUNUM’un koronavirüsler, farklı kanserler<br />

ve diğer hastalıklar için geliştirdiği “anti-CD 147<br />

inhibitörleri” temelli araştırma programının fırsatlarının<br />

değerlendirilmesi, biyoteknolojik ilaç üretimi için, tescilli<br />

konak hücre hatlarının geliştirilmesine yönelik araştırma<br />

faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor. Nobel İlaç’ın<br />

endüstriyel hücre hatları için tescilli ortam ve tampon<br />

çözelti geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerini<br />

başlatmak ve olası keşifleri ile farklı hastalıklar için<br />

yeni çözümlerin geliştirilmesini desteklemek de işbirliği<br />

kapsamında yer alıyor.<br />

Director Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan and Nobel<br />

Pharmaceuticals Board Member Numan Balki<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


40<br />

Gold Stevie Award to Zero Carbon Working Group of AstraZeneca Turkey<br />

AstraZeneca Türkiye Sıfır Karbon Çalışma Grubu’na Altın Stevie Ödülü<br />

Pharm. Serkan Barış, Country President<br />

AstraZeneca Turkey won the Gold Award in the<br />

“Communication and Public Relations Campaign<br />

of the Year - Internal Communication” category at<br />

the Stevie International Business Awards.<br />

AstraZeneca Turkey achieved a significant success at the<br />

Stevie International Business Awards, which is considered<br />

one of the most prestigious award organizations in the<br />

world, where more than 3,700 projects from 68 countries<br />

and regions are evaluated, and won the Gold Stevie Award<br />

in “Communication and Public Relations Campaign –<br />

Internal Communication of the Year” category” with the<br />

Zero Carbon Working Group.With its ‘Ambition Zero Carbon’<br />

strategy, AstraZeneca aims to double its renewable energy<br />

production by accelerating its current targets in combating<br />

climate change and sustainability. The institution will use<br />

renewable energy sources for both electricity and heat<br />

consumption to reduce carbon emissions to zero by 2025.<br />

“We will continue to work together for a healthy<br />

tomorrow”<br />

Pharm. Serkan Barış, Country President, AstraZeneca<br />

Turkey made the following comments about the success<br />

achieved by the “Zero Carbon Working Group”, which was<br />

awarded the Stevie Award, “As AstraZeneca, we continue<br />

to work with determination in our efforts to contribute to<br />

the environment and society in line with our sustainability<br />

strategy. We aim to zero it by 2025 with our “Ambition Zero<br />

Carbon” strategy. As AstraZeneca Turkey, we established<br />

our “Zero Carbon Working Group” to contribute to this<br />

strategy, to protect our nature and to offer a healthy life to<br />

future generations. I am proud that our working group has<br />

been recognized with such an important award, and I would<br />

like to thank everyone who contributed wholeheartedly. As<br />

AstraZenecalians, we will continue to work together for a<br />

healthy tomorrow.”<br />

For more information on the 18th Stevie International<br />

Business Awards and the full list of winners: https://<br />

stevieawards.com/iba/<strong>2021</strong>-stevie-award-winners<br />

AstraZeneca Türkiye, Stevie Uluslararası İş<br />

Ödülleri’nde “Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler<br />

Kampanyası – İç İletişim” kategorisinde Altın<br />

Ödül’ün sahibi oldu.<br />

AstraZeneca Türkiye, 68 ülke ve bölgeden 3.700’den<br />

fazla projenin değerlendirildiği, dünyanın en itibarlı ödül<br />

organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Stevie<br />

International Business Awards’ta (Stevie Uluslararası<br />

İş Ödülleri) önemli bir başarıya imza attı ve Sıfır Karbon<br />

Çalışma Grubu’yla “Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler<br />

Kampanyası – İç İletişim” kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi<br />

oldu.<br />

‘Sıfır Karbon Taahhüdü<br />

(Ambition Zero<br />

Carbon)’ stratejisiyle<br />

AstraZeneca, iklim<br />

değişikliğiyle mücadele<br />

ve sürdürülebilirlik<br />

kapsamındaki mevcut<br />

hedeflerini hızlandırarak<br />

yenilenebilir enerji<br />

üretimini iki katına<br />

çıkarmayı hedefliyor.<br />

Kurum, 2025’e kadar<br />

karbon salınımını sıfıra<br />

indirmek için hem<br />

elektrik hem de ısı<br />

tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak.<br />

“Sağlıklı yarınlar için hep birlikte çalışmaya<br />

devam edeceğiz”<br />

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, Stevie<br />

Ödülü’ne layık görülen “Sıfır Karbon Çalışma Grubu”nun<br />

elde ettiği bu başarı hakkında şu yorumları yaptı:<br />

“AstraZeneca olarak çevreye ve topluma katkı sağlama<br />

çabalarımızda sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda<br />

kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla<br />

dünya çapındaki karbon salınımımızı “Sıfır Karbon<br />

Taahhüdü” stratejimizle 2025 yılına kadar sıfırlamayı<br />

amaçlıyoruz. AstraZeneca Türkiye olarak bu stratejiye<br />

katkıda bulunmak, doğamızı korumak ve gelecek nesillere<br />

sağlıklı bir yaşam sunabilmek için “Sıfır Karbon Çalışma<br />

Grubu”muzu kurduk. Çalışma grubumuzun böyle önemli<br />

bir ödül ile takdir edilmesinden dolayı gurur duyuyor, katkı<br />

sağlayan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Biz<br />

AstraZenecalılar olarak, sağlıklı yarınlar için hep birlikte<br />

çalışmaya devam edeceğiz.”<br />

18. Stevie Uluslararası İş Ödülleri hakkında daha fazla bilgi<br />

ve kazananların tam listesi için: https://stevieawards.com/<br />

iba/<strong>2021</strong>-stevie-award-winners<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


41<br />

“AstraZeneca 24/7 TV” launched<br />

“AstraZeneca 7/24 TV” hayata geçti<br />

The “AstraZeneca 24/7 TV” platform, by<br />

AstraZeneca Turkey for healthcare professionals,<br />

which includes treatment areas and professional<br />

development videos on various subjects, launched<br />

AstraZeneca Turkey launched “AstraZeneca 24/7 TV”,<br />

where healthcare professionals can access treatment areas<br />

videos. The platform, which provides ease of use with its<br />

modern appearance as well as its personalized experience,<br />

is offered to healthcare professionals completely free<br />

of charge. Healthcare professionals who create the user<br />

registration can access all the content after the necessary<br />

validation processes are completed.<br />

On the platform, which can be accessed from computers,<br />

tablets and mobile devices at https://www.astrazeneca724.<br />

tv/, videos in the treatment area of interest can be<br />

accessed, videos related to professional development can<br />

be watched free of charge, liked videos can be added to<br />

favorites for later viewing and ‘Continue Watching’ With<br />

the function, the unfinished videos can be continued from<br />

where they left off. In addition, thanks to the Podcast<br />

support, Podcasts of the videos can be listened to.<br />

AstraZeneca Türkiye’nin sağlık çalışanları için<br />

oluşturduğu, tedavi alanları ve çeşitli konulara<br />

yönelik mesleki gelişim videoları içeren<br />

“AstraZeneca 7/24 TV” platformu kullanıma<br />

açıldı.<br />

AstraZeneca Türkiye sağlık çalışanlarının tedavi alanları<br />

videolarına erişebilecekleri “AstraZeneca 7/24 TV”yi<br />

kullanıma açtı. Kişiselleştirilmiş deneyiminin yanında<br />

modern görünümüyle de kullanım kolaylığı sağlayan<br />

platform tamamen ücretsiz olarak sağlık çalışanlarının<br />

hizmetine sunuyor. Kullanıcı kaydını oluşturan sağlık<br />

çalışanları, gerekli validasyon süreçleri tamamlandıktan<br />

sonra tüm içeriklere erişebiliyor.<br />

Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar ile https://www.<br />

astrazeneca724.tv/ adresinden ulaşılabilecek olan<br />

platformda, ilgilenilen tedavi alanındaki videolara<br />

ulaşılabiliyor, mesleki gelişimlerle alakalı videolar ücretsiz<br />

takip edilebiliyor, beğenilen videolar daha sonra izlenmek<br />

üzere favorilere eklenebiliyor ve ‘İzlemeye Devam Et’<br />

fonksiyonu ile yarım kalan videolara kalındığı yerden devam<br />

edilebiliyor. Ayrıca, Podcast desteği sayesinde, videoların<br />

Podcastleri de dinlenebiliyor.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


42<br />

Another important step from Orzaks Pharmaceuticals in its growth targets<br />

Orzaks İlaç’tan büyüme hedeflerinde önemli bir adım daha<br />

Orzaks Pharmaceuticals became a partner with<br />

Palmiye Pharmaceuticals one of the reliable<br />

companies of the sector. With this partnership,<br />

Orzaks Pharmaceuticals will share its knowledge<br />

and experience with Palmiye İlaç, in order to<br />

contribute to its development by supporting it<br />

financially.<br />

Stating that Orzaks Pharmaceuticals was established in<br />

2004 to offer natural products and nutritional supplements<br />

to consumers in the field of health with the coming<br />

together of pharmacists, physicians and investors, Yunus<br />

Emre Alimoğlu, General Manager, Orzaks Pharmaceuticals<br />

said, “The first products produced with the knowledge<br />

and experience of years as a profession are was launched<br />

in 2005. These products were followed by innovative and<br />

pioneering products in their field. In the intervening years,<br />

we have expanded our product portfolio and market share,<br />

and today we have reached nearly 150 product types<br />

with our motto ‘Gift to Health’. With the awareness and<br />

responsibility of offering our products aimed at protecting<br />

human health to the end consumer, we always aim to offer<br />

the best quality and the most natural, and we carry out our<br />

work in line with this goal. While determining the formula<br />

of our products, we aim to offer the maximum benefit to<br />

the user and we pay attention to offer natural products<br />

with the philosophy of additive-free. We use patented<br />

raw materials in the selection of active ingredients and we<br />

produce within the framework of halal rules.”<br />

“Our target at the end of the year is to export to<br />

20 countries”<br />

Declaring that they are improving their production<br />

processes with the technology that is renewed every day,<br />

Alimoğlu continued as follows, “We produce innovative<br />

and original products with the inspiration we get from<br />

nature and present them to your health. We do not offer<br />

any product that we are not sure of its naturalness to<br />

the consumer and we keep our product quality above<br />

all criteria. We are the market leader in many product<br />

categories, and we are the market leader in the Pharmacy<br />

channel. Our products are currently exported to 16<br />

countries, and we aim to increase this number to over<br />

20 by the end of the year. With the knowledge and<br />

experience we have gained, we plan to continue growing<br />

by investing in companies that we consider as potential.<br />

As a result of this approach, we have partnered with<br />

Palmiye Pharmaceuticals. With this partnership, Orzaks<br />

Pharmaceuticals will share its knowledge and experience<br />

with Palmiye Pharmaceuticals, in order to contribute to<br />

Soldan sağa Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu<br />

Palmiye İlaç Genel Müdürü Ecz. Ömer Eryarsoy<br />

Orzaks İlaç, sektörün güvenilir firmalarından<br />

Palmiye İlaç ile ortak oldu. Orzaks İlaç bu<br />

ortaklıkla bilgi ve tecrübelerini Palmiye İlaç<br />

ile paylaşacak, finansal olarak destekleyerek<br />

gelişimine katkıda bulunacak.<br />

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, Orzaks<br />

İlaç’ın 2004 yılında eczacı, hekim ve yatırımcıların bir araya<br />

gelmesi ile sağlık alanında tüketicilere doğal ürünler ve<br />

besin destekleri sunmak üzere kurulduğunu belirterek,<br />

“Mesleki olarak yılların getirmiş olduğu bilgi ve birikim<br />

ile üretilen ilk ürünler 2005 yılında piyasaya sürüldü. Bu<br />

ürünleri, alanında yenilikçi ve öncü ürünler takip etti.<br />

Aradan geçen yıllar içerisinde ürün portföyümüzü ve pazar<br />

payımızı genişleterek ‘Sağlığa Hediye’ sloganımızla bugün<br />

150’ye yakın ürün çeşidine ulaştık. İnsan sağlığını koruma<br />

amaçlı ürünlerimizi, son tüketiciye sunuyor olmanın bilinci<br />

ve sorumluluğu ile her zaman en kalitelisini ve en doğalını<br />

sunmayı hedef olarak belirlerken, çalışmalarımızı bu hedef<br />

doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin formülünü<br />

belirlerken kullanıcıya maksimum faydayı sunmayı<br />

hedefliyor ve katkısız felsefesi ile doğal ürünler sunmaya<br />

dikkat ediyoruz. Etken madde seçiminde patentli ham<br />

maddeler kullanıyor ve helal kuralları çerçevesinde üretim<br />

gerçekleştiriyoruz.” dedi.<br />

“Yıl sonunda hedefimiz 20 ülkeye ihracat”<br />

Her gün yenilenen teknoloji ile üretim proseslerini<br />

geliştirdiklerini belirten Alimoğlu, şöyle devam etti:<br />

“Doğadan aldığımız ilhamla da yenilikçi ve özgün ürünler<br />

üreterek sağlığınıza hediye ediyoruz. Doğallığından emin<br />

olmadığımız hiçbir ürünü tüketiciye sunmuyor ve ürün<br />

kalitemizi tüm kıstaslardan üstün tutuyoruz. Birçok<br />

ürün kategorisinde pazar lideri konumundayız , Eczane<br />

kanalında ise pazar lideriyiz. Ürünlerimiz şu an 16 ülkeye<br />

ihraç ediliyor, yıl sonuna kadar bu sayının 20’nin üzerine<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


43<br />

its development by supporting it financially. In addition<br />

to food supplements, our company aims to focus on<br />

dermocosmetic, medical and pharmaceutical fields with<br />

new investments.”<br />

“Palmiye İlaç will become stronger with the<br />

partnership with Orzaks”<br />

Established in Istanbul in 2005 to operate in the food<br />

supplement and pharmaceutical sector, Palmiye İlaç<br />

has taken its place in the sector with its strong vision<br />

and dynamic structure, aiming to bring our country<br />

together with quality and qualified products. Palmiye<br />

Pharmaceuticals General Manager Pharm. Ömer Eryarsoy<br />

stated that they have made distributorship agreements<br />

with abroad since their establishment and shared the<br />

following information,<br />

“Palmiye İlaç made its first distributorship agreement in<br />

2005 with Carlson Labs. a specialist nutritional supplement<br />

company in the United States. Carlson Labs. is still leading<br />

the industry in Omega-3 as America’s highest quality and<br />

most reliable company. Sunlife GmbH, which we have<br />

been the distributor of since 2006, is one of the world’s<br />

leading effervescent tablet manufacturers and is known all<br />

over the world with the name of Sunlife with quality and<br />

confidence. As of 2011, the owner of Formoline L112, the<br />

leading diet product in Europe, has made an agreement<br />

with Certmedica GmbH. Certmedica is a company with<br />

core competencies in the development and marketing of<br />

high quality standard medical devices in Europe and the<br />

World. After a successful 8-year chart, in 2013, it reached a<br />

shareholding agreement with Sanotact GmbH, a subsidiary<br />

of DMK Holding, one of the largest non-pharmaceutical<br />

groups in Germany.”<br />

“We aim to grow with the power and investment<br />

support we receive from Orzaks Pharmaceuticals”<br />

Pointing out that the Turkish partners of the company<br />

bought back all the shares of DMK Group company<br />

Sanotact in 2020, Eryarsoy said,<br />

“Palmiye Pharmaceuticals, which entered <strong>2021</strong> with these<br />

goals, sought an investment partner with high quality<br />

production line and experience in the country and who<br />

could also be a light in the sector. At the end of this<br />

search, Palmiye İlaç has reached an agreement with Orzaks<br />

Pharmaceuticals, one of the leading companies in OTC,<br />

whose production power contribution and field experience<br />

is higher than ours, for the sale of seventy-five percent of<br />

the shares. We hope to achieve a rapid growth with Orzaks<br />

Pharmaceuticals’s production power, widespread brand<br />

awareness and Palmiye İlaç’s strong growth potential. Our<br />

company will continue its activities in the sector by getting<br />

stronger with Orzaks Pharmaceuticals, together with the<br />

brands it represents and the effective content and quality<br />

products it offers to the sector. Among the medium-term<br />

goals of Palmiye İlaç is to be among the leading companies<br />

of the sector with the strength it receives from Orzaks<br />

Pharmaceuticals and its experience from the past, and to<br />

undertake projects that will add value to Turkey.”<br />

çıkmasını hedefliyoruz. Ulaşmış olduğumuz bilgi ve<br />

tecrübeyle, potansiyel olarak değerlendirdiğimiz şirketlere<br />

yatırım yaparak büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu<br />

yaklaşımımızın bir sonucu olarak Palmiye İlaç’la ortaklık<br />

gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Orzaks İlaç bu ortaklıkla, bilgi<br />

ve tecrübelerini Palmiye İlaç ile paylaşacak, finansal olarak<br />

destekleyerek gelişimine katkıda bulunacaktır. Firmamız<br />

gıda takviyelerinin yanı sıra; yapacağı yeni yatırımlarla<br />

dermokozmetik, medikal ve ilaç alanlarına da yönelmeyi<br />

hedeflemektedir.”<br />

“Palmiye İlaç, Orzaks’la yapılan ortaklıkla daha<br />

güçlenecek”<br />

2005 yılında İstanbul’da gıda takviyesi ve ilaç sektöründe<br />

faaliyet göstermek üzere kurulan Palmiye İlaç, Ülkemizi<br />

kaliteli ve nitelikli ürünlerle buluşturmayı hedefleyen,<br />

güçlü vizyonu ve dinamik yapısı ile sektördeki yerini<br />

almıştır. Palmiye İlaç Genel Müdürü Ecz. Ömer Eryarsoy,<br />

kuruluşlarından beri yurt dışı ile distribütörlük anlaşmaları<br />

yaptıklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:<br />

“Palmiye İlaç, ilk distribütörlük anlaşmasını 2005 yılında<br />

Amerika’nın uzman besin takviyesi firması Carlson Labs.<br />

ile yaptı. Carlson Labs. halen Omega-3’te Amerika’nın<br />

en kaliteli ve en güvenilir firması olarak sektöre liderlik<br />

etmektedir. 2006 yılından beri distribütörlüğünü yaptığımız<br />

Sunlife GmbH firması ise dünyanın önde gelen efervesan<br />

tablet üreticilerinden biri olup, Sunlife adıyla tüm dünyada<br />

kalite ve güvenle anılmaktadır. 2011 yılı itibariyle Avrupa’da<br />

lider diyet ürünü Formoline L112’nin sahibi Certmedica<br />

GmbH ile anlaşma yapmıştır. Certmedica, Avrupa ve<br />

Dünya çapında yüksek kaliteli standart tıbbi cihazların<br />

geliştirilmesi ve pazarlanmasında temel yetkinliklere sahip<br />

bir firmadır. 8 yıllık başarılı bir grafikten sonra 2013 yılında<br />

Almanya’nın en büyük ilaç dışı gruplarından biri olan DMK<br />

Holding’e bağlı Sanotact GmbH firmasıyla hisse ortaklığı<br />

anlaşmasına varmıştır.”<br />

“Orzaks İlaç’tan aldığımız güç ve yatırım desteği<br />

ile büyümeyi hedefliyoruz”<br />

2020 yılında firmanın Türk ortaklarının, DMK Group şirketi<br />

Sanotact’ın hisselerinin tamamını geri satın alarak yüzde<br />

yüz yerli sermaye yapısına döndüğünü belirten Eryarsoy,<br />

şunları söyledi:<br />

“<strong>2021</strong> yılına bu hedeflerle giren Palmiye ilaç, ülke içerisinde<br />

yüksek kaliteli üretim bandı ve tecrübesi olan aynı zamanda<br />

kendisine sektörde ışık olabilecek bir yatırım ortağı<br />

aramıştır. Bu arayış sonunda Türkiye’nin OTC’de lider<br />

firmalarından, üretim gücü katkısı ve saha tecrübesi bizden<br />

daha yüksek olan Orzaks İlaç ile, Palmiye İlaç hisselerin<br />

yüzde yetmiş beşinin satışı için anlaşmaya varmıştır.<br />

Orzaks İlaç’ın üretim gücü, yaygın marka bilinirliği ve<br />

Palmiye İlaç’ın güçlü büyüme potansiyeli ile hızlı bir<br />

büyüme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Şirketimiz, temsil<br />

ettiği markalar, sektöre sunduğu etkin içerikli ve kaliteli<br />

ürünleriyle birlikte Orzaks İlaç’la daha da güçlenerek<br />

sektördeki faaliyetlerine devam edecektir. Palmiye İlaç’ın<br />

orta vadeli hedefleri arasında, Orzaks İlaç’tan aldığı güçle<br />

ve geçmişten gelen birikimleriyle sektörün lider firmaları<br />

arasında olmak ve Türkiye’ye katma değer sağlayacak<br />

projelere imza atmak yer almaktadır.”<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


44<br />

“Trade fairs are essential for a healthy<br />

and successful economy”<br />

“Sağlıklı ve başarılı bir ekonomi için fuarlar elzem”<br />

Trade fairs pave the way for economic upswings<br />

and are a key to prosperity – this is something<br />

that Nicola Beer, Vice President of the European<br />

Parliament, and Wolfgang Marzin, President and<br />

Chief Executive Officer of Messe Frankfurt GmbH,<br />

both emphasised when they met at the home base<br />

of Germany’s biggest trade fair organiser. Beer<br />

also spoke forcefully about the importance of<br />

international trade fairs to a strong, stable and<br />

healthy economy.<br />

Ever since early 2020, the international trade fair<br />

industry has been facing huge challenges posed by the<br />

coronavirus pandemic. When trade fairs were shut down,<br />

the marketing, communication, order and networking<br />

platforms that are so essential to every industry for<br />

establishing and maintaining customer relationships and<br />

generating sales disappeared almost overnight. “Trade<br />

fairs are international showcases and strongholds for their<br />

industries, and they make a major contribution to economic<br />

Sektörel fuarlar ekonomik yükselişin yolunu<br />

açıyor ve refahın anahtarıdır – bu ifade, Avrupa<br />

Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicola Beer ve<br />

Almanya’nın en büyük fuar organizasyonlarının<br />

ana olan Messe Frankfurt GmbH Başkanı ve<br />

CEO’su Wolfgang Marzin’in bir araya geldiklerinde<br />

vurguladıkları bir düşünce. üssü. Beer ayrıca<br />

güçlü, istikrarlı ve sağlıklı bir ekonomi için<br />

uluslararası fuarların ne kadar büyük bir öneme<br />

sahip olduklarını dile getirdi.<br />

2020’nin başından beri, uluslararası fuar sektörü,<br />

koronavirüs pandemisinin oluşturduğu büyük zorluklarla<br />

karşı karşıya. Fuarlar kapatıldığında, her sektör için müşteri<br />

ilişkileri kurmak ve sürdürmek ve satış üretmek için çok<br />

önemli olan pazarlama, iletişim, sipariş ve ağ oluşturma<br />

platformları neredeyse bir gecede ortadan kayboldu. Beer,<br />

“Fuarlar, sektörleri için uluslararası vitrinler ve kalelerdir<br />

ve ekonomik refaha büyük katkı sağlarlar,” dedi. “Ticari<br />

fuarlar ve kongreler gerçekleşemezse, bunun sadece<br />

katılımcı firmalar için değil, tüm ekonomi için sonuçları<br />

vardır ve bunlar kapsam olarak önemlidir.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


45<br />

prosperity,” said Beer. “If trade fairs and congresses cannot<br />

take place, this has consequences not only for exhibiting<br />

companies, but for the entire economy – and these are<br />

significant in scope. Trade fairs are essential for a healthy<br />

and successful economy.” That is why the European trade<br />

fair industry needs policymakers to send a clear signal<br />

that events can resume. Spain, Great Britain and the<br />

Netherlands have already demonstrated that major events<br />

such as trade fairs and congresses are possible once again.<br />

Germany is particularly important to international business,<br />

and it needs to show the political courage necessary to<br />

permit a full reopening of the trade fair industry on the<br />

basis of the experience gained in hygiene and testing<br />

concepts throughout Europe.<br />

According to a study by the renowned ifo research<br />

institute, events at Messe Frankfurt generated immense<br />

purchasing power amounting to €3.6 billion annually<br />

nationwide in the past, not to mention a total of €657<br />

million in tax revenues. The cancellation and postponement<br />

of trade fairs also has a huge secondary impact, not only<br />

on hotels, restaurants and bars, but also on transport and<br />

service providers and retailers. According to the ifo study<br />

Messe Frankfurt’s events safeguard over 33,000 jobs<br />

throughout Germany.<br />

“As mirrors of the economy, trade fairs have repeatedly<br />

been confronted with crises – now they are set to reprise<br />

their role as stabilisers of the economy. That is because<br />

trade fairs are where our oldest and most valuable currency<br />

is traded: trust,” said Marzin. He noted that although digital<br />

and hybrid event formats have once again demonstrated<br />

the flexibility and diversity of trade fairs during the crisis,<br />

“Lasting trust can only be generated in person. Close<br />

partnerships cannot develop in a purely digital arena.”<br />

Nicola Beer, Vice President of the European Parliament, and Wolfgang<br />

Marzin, President and Chief Executive Officer of Messe Frankfurt GmbH<br />

Sağlıklı ve başarılı bir ekonomi için fuarlar şart,” dedi.<br />

Bu nedenle Avrupa fuar sektörünün, politika yapıcıların<br />

etkinliklerin devam edebileceğine dair net bir sinyal<br />

göndermesine ihtiyacı var. İspanya, Büyük Britanya ve<br />

Hollanda, fuarlar ve kongreler gibi büyük etkinliklerin<br />

yapılabilmesinin mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi.<br />

Almanya özellikle uluslararası ticaret için önemli ve<br />

Avrupa çapında hijyen ve test konseptlerinde kazanılan<br />

deneyime dayanarak, Almanya’nın fuarların tamamen<br />

yeniden açılmasına izin vermek için gerekli siyasi cesareti<br />

göstermesi gerekiyor.<br />

Ünlü ifo araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya<br />

göre, Messe Frankfurt’taki etkinlikler, geçmişte ülke<br />

çapında yıllık 3,6 milyar Avro’luk muazzam bir satın alma<br />

gücü meydana getirdi ve toplam 657 milyon Avro’luk<br />

vergi gelirinden bahsetmiyorum bile. Fuarların iptali ve<br />

ertelenmesi, yalnızca oteller, restoranlar ve barlar üzerinde<br />

değil, aynı zamanda ulaşım ve hizmet sağlayıcılar ve<br />

perakendeciler üzerinde de büyük bir ikincil etkiye sahiptir.<br />

Ifo çalışmasına göre Messe Frankfurt’taki etkinlikler<br />

Almanya genelinde 33.000’den fazla işi güvence altına<br />

alıyor.<br />

Ekonominin aynaları olarak fuarlar defalarca krizlerle karşı<br />

karşıya kaldılar - şimdi ekonominin dengeleyicileri olarak<br />

rollerini yeniden üstlenmeye hazırlanıyorlar. Çünkü fuarlar<br />

en eski ve en değerli para birimimiz olan güvenin alınıp<br />

satıldığı yerlerdir,” dedi. Dijital ve hibrit etkinlik biçimlerinin<br />

kriz sırasında ticaret fuarlarının esnekliğini ve çeşitliliğini<br />

bir kez daha göstermesine rağmen, “Kalıcı güven ancak<br />

şahsen oluşturulabilir. Yakın ortaklıklar tamamen dijital bir<br />

alanda gelişemez.”<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


46<br />

Scanner to speed up workflows of hospitals by Epson<br />

Epson’dan hastaneleri hızlandıracak tarayıcı<br />

Global technology<br />

company Epson<br />

introduced scanner<br />

models that will<br />

increase the speed<br />

of workflow while<br />

reducing errors<br />

in healthcare<br />

institutions. The<br />

new WorkForce DS series ensures patient<br />

confidentiality while medical documents are<br />

scanned and digitized, so records are not lost and<br />

medical errors are reduced.<br />

With healthcare environments under pressure to increase<br />

productivity, reduce cost and improve security, Epson has<br />

launched a series of scanners ideal for digitising patient<br />

records and streamlining secure workflows; The WorkForce<br />

DS-770II, WorkForce DS-530II and the WorkForce DS-730N.<br />

Losses in health reach 6%<br />

On average, loss to fraud and error is more than 6% of<br />

health expenditure which makes patient information<br />

and privacy a top priority for health organisations.<br />

The WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II and the<br />

WorkForce DS-730N sheet-fed scanners help medical<br />

professionals improve and accelerate their processes.<br />

Patient privacy is better preserved, records are not<br />

misplaced, and medical errors are reduced by capturing and<br />

digitising medical documents. With Epson scanners, medical<br />

professionals can easily and safely scan patient records and<br />

eliminate concern and cost associated with lost documents.<br />

“Healthcare systems across the globe are under immense<br />

pressure to perform front line services which means<br />

they need to rely on efficient workflows and processes.<br />

Aged equipment and outdated systems can hinder those<br />

aspirations. Add to the mix high levels of compliance and<br />

you can see why the industry is taking steps to improve the<br />

quality of digital medical records,” says Steve King, manager<br />

– product marketing, Epson Europe.<br />

“Working closely with leading healthcare solution providers<br />

our scanners are helping medical professionals keep track<br />

of records within secure digital workflows,” concludes King.<br />

I feel the same as you. We meet each other but I’ve some<br />

fears. We couldn’t have enough time to meet with you face<br />

to face. Maybe you doesn’t prefer me or like me when we<br />

talk with you I don’t know. What if. Everything will become<br />

clear in time. I am so lucky and happy to have you and I feel<br />

so lovely.<br />

Global teknoloji şirketi Epson, sağlık<br />

kuruluşlarında hataları azaltırken hızı artıracak<br />

tarayıcı modellerini tanıttı. Yeni WorkForce<br />

DS serisi, hasta gizliliğini sağlarken kayıtlar<br />

kaybolmuyor ve tıbbi dokümanlar tarandığı ve<br />

dijitalleştirildiği için tıbbi hatalar azaltılıyor.<br />

Global teknoloji lideri Epson, sağlık sektöründe verimliliği<br />

artırırken maliyetleri düşürecek tarayıcı serisini piyasaya<br />

sürdü: WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II ve<br />

WorkForce DS-730N. Epson’un WorkForce DS serisi,<br />

hasta gizliliğini sağlarken kayıtlar kaybolmuyor ve tıbbi<br />

dokümanlar tarandığı için tıbbi hatalar azaltılıyor.<br />

Sağlıkta kayıplar yüzde 6’yı buluyor<br />

Sahtekarlık ve hata nedeniyle yaşanan kayıplar sağlık<br />

sektörünün giderlerinin yaklaşık yüzde 6’sından fazlasını<br />

oluşturuyor. Bu durum da hasta bilgilerinin ve gizliliğinin<br />

korunmasını sağlık kuruluşları için yüksek öncelikli konu<br />

haline getiriyor. WorkForce DS-770II, WorkForce DS-<br />

530II ve WorkForce DS-730N kağıt beslemeli tarayıcılar,<br />

sağlık çalışanlarının süreçlerini iyileştirmelerine ve<br />

hızlandırmalarına yardımcı oluyor. Hasta gizliliği daha iyi<br />

muhafaza ediliyor, kayıtlar kaybolmuyor ve tıbbi dokümanlar<br />

tarandığı ve dijitalleştirildiği için tıbbi hatalar azaltılıyor.<br />

Epson tarayıcıları ile sağlık çalışanları, hasta kayıtlarını<br />

kolay ve güvenli bir şekilde tarayabiliyor ve dökümanların<br />

kaybolmasından kaynaklanan endişe ve maliyet en aza<br />

indiriliyor. Epson Avrupa Ürün Pazarlama Müdürü Steve<br />

King, “Dünya çapındaki sağlık sistemleri en ön saftaki<br />

hizmetleri gerçekleştirmek için muazzam bir baskı<br />

altında. Bunun için de etkili iş akışlarına ve süreçlerine<br />

güvenmek zorundalar. Eskimiş ekipmanlar ve çağ dışı<br />

kalmış sistemler bu amaçlara ulaşmayı engelleyebiliyor.<br />

Sağlık sektörüne<br />

çözüm sağlayan<br />

lider tedarikçilerle<br />

yakın temas<br />

halinde çalışıyoruz.<br />

Tarayıcılarımız<br />

sağlık<br />

çalışanlarının<br />

güvenli dijital iş<br />

akışları dahilinde<br />

kayıtları takip<br />

etmelerine<br />

yardımcı oluyor,”<br />

diyor.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


48<br />

Amcor announces breakthrough healthcare lidding<br />

technology for combination products<br />

Amcor, kombinasyon ürünleri için çığır açan<br />

sağlık bakımı kapak teknolojisini duyurdu<br />

Ideal for combination healthcare<br />

products, such as devices<br />

with an Active Pharmaceutical<br />

Ingredient. It is developed<br />

in collaboration with leading<br />

healthcare company. Technology<br />

leverages Amcor’s best-in-class<br />

innovation and R&D capabilities.<br />

Amcor, a global leader in<br />

developing and producing a<br />

diverse offering of responsible<br />

packaging solutions, today<br />

announced the launch of a<br />

proprietary healthcare lidding<br />

technology that will be utilized<br />

for combination products – those consisting of two or more<br />

regulated components (device, drug or biologic).<br />

This latest innovation from Amcor is based on a patented<br />

inert film development and laminate design. It provides<br />

a lidding solution that can withstand heat sterilization,<br />

the process of preserving and sterilizing items, while<br />

preventing drug uptake into the packaging. The packaging<br />

solution is ideal for combination healthcare products, such<br />

as devices with an Active Pharmaceutical Ingredient (API)<br />

that forms the basis of a medicine. It ensures machinability,<br />

integrity after sterilization, as well as a convenient peel<br />

opening for patients. The features of the new product<br />

complement Amcor’s existing healthcare portfolio,<br />

which range from lidding for demanding sterilization<br />

environments to high barrier overwraps protecting eye<br />

droppers and medications for the eye.<br />

Amcor collaborated with Johnson & Johnson Vision<br />

over the course of several years to develop the lidding<br />

technology for use with contact lenses. Each company<br />

contributed specific skills and perspective, notably Amcor’s<br />

expertise with film extrusion, lamination and conversion for<br />

healthcare, and J&J Vision’s expertise on ophthalmic device<br />

packaging requirements.<br />

Peter Konieczny, Amcor’s Chief Commercial Officer said:<br />

“We are bringing together industry-leading innovation and<br />

close customer relationships to develop the packaging<br />

solutions of the future. With this next-generation<br />

healthcare lidding technology we are opening a world of<br />

possibilities for products using active pharma ingredients.<br />

We look forward to extending this differentiated lidding<br />

technology to additional combination products in the<br />

future.”<br />

Aktif Farmasötik Bileşen<br />

içeren cihazlar gibi<br />

kombinasyon sağlık ürünleri<br />

için ideal bir teknoloji. Önde<br />

gelen sağlık şirketi ile iş<br />

birliği içinde geliştirildi.<br />

Teknoloji, Amcor’un en<br />

üst düzey yenilik ve Ar-<br />

Ge yetenekleriyle ortaya<br />

çıkarıldı.<br />

Çok çeşitli sorumlu<br />

paketleme çözümleri<br />

geliştirme ve üretmede<br />

uluslararası bir lider olan<br />

Amcor, bugün, iki veya daha fazla düzenlenmiş bileşenden<br />

(cihaz, ilaç veya biyolojik) oluşan kombinasyon ürünleri için<br />

kullanılacak tescilli bir sağlık bakım kapağı teknolojisini<br />

piyasaya sürdüğünü duyurdu.<br />

Amcor’un bu en son yeniliği, patentli bir inert film<br />

geliştirme ve laminat tasarımına dayanıyor. Ürünlerin<br />

korunması ve sterilize edilmesi işlemi olan ısı<br />

sterilizasyonuna dayanabilen ve aynı zamanda ambalajın<br />

içine ilaç alımını önleyen bir kapak çözümü sağlıyor.<br />

Paketleme çözümü, bir ilacın temelini oluşturan Aktif<br />

Farmasötik Bileşene (API) sahip cihazlar gibi kombinasyon<br />

sağlık ürünleri için ideal. İşlenebilirlik, sterilizasyon<br />

sonrası bütünlük ve ayrıca hastalar için uygun bir soyma<br />

açıklığı sağlıyor. Yeni ürünün özellikleri, Amcor’un zorlu<br />

sterilizasyon ortamları için kapaktan, göz damlalıklarını ve<br />

göz için ilaçları koruyan yüksek bariyerli kaplamalara kadar<br />

değişen mevcut sağlık hizmeti portföyünü tamamlıyor.<br />

Amcor, kontakt lenslerle kullanım için kapak teknolojisini<br />

geliştirmek için birkaç yıl boyunca Johnson & Johnson<br />

Vision ile iş birliği yaptı. Her şirket, Amcor’un sağlık<br />

hizmetleri için film ekstrüzyonu, laminasyon ve dönüştürme<br />

konusundaki uzmanlığı ve J&J Vision’ın oftalmik cihaz<br />

paketleme gereksinimleri konusundaki uzmanlığı başta<br />

olmak üzere belirli becerilere ve bakış açısına katkıda<br />

bulundu.<br />

Amcor Ticari Sorumlusu Peter Konieczny şunları söyledi:<br />

“Geleceğin ambalaj çözümlerini geliştirmek için sektör<br />

lideri inovasyonu ve sıcak müşteri ilişkilerini bir araya<br />

getiriyoruz. Bu yeni nesil sağlık bakımı kaplama teknolojisi<br />

ile aktif ilaç bileşenleri kullanan ürünler için bir olasılıklar<br />

dünyasının kapılarını açıyoruz. Bu geliştirilmiş kapak<br />

teknolojisini gelecekte ek kombinasyon ürünlerine<br />

genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.”<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


50<br />

Turkish Reproductive Health Association (TSRM) recommends<br />

couples planning a baby to get the Covid-19 vaccines<br />

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) bebek planlayan<br />

çiftlere covid-19 aşılarını yaptırmalarını öneriyor<br />

Dünya’da ve ülkemizde artan delta varyantı<br />

nedeniyle COVID-19’a bağlı yoğun bakım<br />

ihtiyacı olan hasta ve ölüm sayılarında artış<br />

yaşanmaktadır.<br />

Sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyen kurallarına<br />

dikkat edilmesi dışında aşı programlarına uyulması hem<br />

toplum bağışıklığının sağlanması hem de delta varyantına<br />

bağlı kayıpların önlenmesi açısından önemlidir.<br />

Dünya Sağlık Örgütü’nün Haziran-<strong>2021</strong> verilerine<br />

göre gebelerde COVID-19 hastalığı daha şiddetli<br />

seyredebilmektedir. Gebelikte COVID-19 enfeksiyonu<br />

nedeniyle hastaneye başvurular artmakta ve ağır hastalık<br />

oranı daha yüksek olmaktadır. Erken doğum ve ölü doğum<br />

oranları COVID-19 geçiren gebelerde 2 kat daha yüksektir.<br />

Ülkemizde de yaygın olarak görülmeye başlayan COVID-19<br />

delta varyantının daha da bulaşıcı olması nedeniyle gebe<br />

Due to the increasing delta variant in the world<br />

and in our country, there is an increase in the<br />

number of patients in need of intensive care and<br />

deaths due to COVID-19.<br />

Apart from maintaining social distance and paying attention<br />

to personal hygiene rules, compliance with vaccination<br />

programs is important both in terms of ensuring community<br />

immunity and preventing losses due to delta variants.<br />

According to the June-<strong>2021</strong> data of the World Health<br />

Organization, COVID-19 disease may be more severe<br />

in pregnant women. Due to COVID-19 infection during<br />

pregnancy, hospital admissions increase and the rate of<br />

severe illness is higher. Premature birth and stillbirth rates<br />

are 2 times higher in pregnant women with COVID-19.<br />

Due to the fact that the COVID-19 delta variant, which has<br />

started to be seen widely in our country, is even more<br />

contagious, it is strongly recommended that all women<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


51<br />

kalmayı planlayan tüm kadınlara gebe kalmadan önce iki<br />

doz aşı yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir.<br />

Bugüne kadar gebelik sırasında yapılan COVID-19 aşılarına<br />

bağlı önemli sorun tespit edilmemiştir.<br />

COVID-19 aşılarının erkek veya kadınlarda kısırlık yaptığına<br />

dair en ufak bir şüphe ortaya çıkmamış ve halen tüp<br />

bebek yani yardımlı üreme teknolojilerinden faydalanan<br />

çiftlerin tedavi sonuçlarında da hiçbir olumsuzluk ortaya<br />

konmamıştır. COVID-19 aşısı sperm sayısını azaltmıyor ve<br />

toplanan yumurta sayısı ve embriyo gelişimini etkilemiyor<br />

görünmektedir.<br />

Buna karşın, COVID-19 hastalığı erkeklerde sperm miktarını<br />

önemli ölçüde düşürmekte, yapılmakta olan tüp bebek<br />

tedavisinde iyi kalite embriyo sayısını azaltmakta ve<br />

embriyonun tutunmasını olumsuz etkileyebilmektedir.<br />

Bu verilere göre çocuk sahibi olmayı planlayan ve/veya<br />

yardımlı üreme teknolojilerinden faydalanmak yani tüp<br />

bebek yaptırmak durumunda olan çiftlerin tedavilerine<br />

başlamadan önce ulusal aşı programlarına uygun şekilde<br />

aşılanmaları tedavi başarısını olumsuz etkilemeyecek ve<br />

gebelikte geçirilebilecek olası bir COVID-19 enfeksiyonunu<br />

ve buna bağlı sağlık risklerini önleyebilecektir.<br />

Çiftlerin aşılarını tamamlamasından birkaç gün sonra<br />

tedavilerine başlamalarında güncel verilere göre herhangi<br />

bir mahsur görülmemektedir.<br />

Tüm bu bilgilerin ışığı altında derneğimiz gebelik planlayan<br />

tüp bebek hastalarımızda dahil tüm çiftlere bir an önce<br />

aşılarını eksiksiz olarak yaptırmalarını önermektedir.<br />

TSRM - Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu<br />

who plan to become pregnant receive two doses of vaccine<br />

before becoming pregnant.<br />

To date, no significant problems have been identified due to<br />

COVID-19 vaccines administered during pregnancy.<br />

There has not been the slightest suspicion that COVID-19<br />

vaccines cause infertility in men or women, and no negative<br />

results have been revealed in the treatment results of<br />

couples who still benefit from in vitro fertilization, that is,<br />

assisted reproductive technologies. The COVID-19 vaccine<br />

does not appear to reduce sperm count and affect the<br />

number of eggs collected and embryo development.<br />

On the other hand, COVID-19 disease significantly reduces<br />

the amount of sperm in men, reduces the number of good<br />

quality embryos in the in vitro fertilization treatment, and<br />

may adversely affect the adhesion of the embryo.<br />

According to these data, the vaccination of couples who plan<br />

to have children and/or who have to benefit from assisted<br />

reproductive technologies, that is, in vitro fertilization,<br />

in accordance with the national vaccination programs<br />

before starting their treatment will not adversely affect the<br />

success of treatment and may prevent a possible COVID-19<br />

infection and related health risks during pregnancy.<br />

According to current data, there is no problem in the<br />

couples starting their treatment a few days after completing<br />

their vaccinations. In the light of all this information, our<br />

association recommends all couples, including our IVF<br />

patients who are planning pregnancy, to have their full<br />

vaccinations as soon as possible.<br />

Board of Directors of Turkish Reproductive Health<br />

Association (TSRM)<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


54<br />

Nişantaşı Hospital maintains contribution to medical tourism<br />

Nişantaşı Hastanesi sağlık turizmine katkılarını sürdürüyor<br />

Genel cerrahi ve Obezite Enstitüsü’nün yanı<br />

sıra plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi<br />

klinikleriyle de hizmet veren Nişantaşı Hastanesi,<br />

bünyesine yeni branşlar katmaya devam ediyor.<br />

2020 yılında 4 bin 500’ü aşkın cerrahi operasyonun<br />

2 bin 500’den fazlasının estetik ve plastik<br />

cerrahi alanında gerçekleştirildiği Nişantaşı<br />

Hastanesi’nde bu sayının yüzde 75’ini yurt<br />

dışından gelen hastalar oluşturdu.<br />

Ortadoğu Holding Executive Committee<br />

Member Nusret Kayhan Apaydın<br />

Nişantaşı Hospital which provides service also<br />

with plastic, aesthetic and reconstructive surgery<br />

clinics in addition to general surgery and Obesity<br />

Institute continues to add new branches to its<br />

body. Nişantaşı Hospital performed more than<br />

2 thousand 500 surgical operations in the fields<br />

of aesthetic and plastic surgery out of over 4<br />

thousand 500 surgical operations in 2020, patients<br />

from abroad constituted 75 percent of that<br />

number.<br />

Nişantaşı Hospital which operates within the body of<br />

Ortadoğu Holding provides solutions to domestic and<br />

international patients especially with its specialty in<br />

the fields of obesity and aesthetic. The hospital that<br />

performs rather successful practices also in the subject<br />

of hair transplantation plans to maintain, by enhancing,<br />

its contribution to Turkey’s medical tourism with dental<br />

policlinic that would start to provide service this summer in<br />

addition to eye clinic it opened in 2020.<br />

Ortadoğu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nişantaşı<br />

Hastanesi; özellikle obezite ve estetik alanlarındaki<br />

uzmanlığı ile yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara<br />

çözümler sunuyor. Saç ekimi konusunda da oldukça başarılı<br />

uygulamalara imza atan hastane, 2020 yılında açtığı göz<br />

kliniğinin yanı sıra bu yaz hizmet vermeye başlayacağı diş<br />

polikliniğiyle Türkiye’nin sağlık turizmine olan katkılarını<br />

artırarak sürdürmeyi planlıyor.<br />

“Yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz”<br />

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu<br />

Holding İcra Kurulu Üyesi Nusret Kayhan Apaydın,<br />

“Ortadoğu Holding olarak sağlık alanında edindiğimiz<br />

bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız var. Bunu sunduğumuz<br />

sağlık çözümleriyle adım adım büyütmeye devam<br />

ediyoruz. Bu doğrultuda Nişantaşı Hastanesi bünyesinde<br />

kurduğumuz Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile obezite<br />

sürecini başından sonuna takip edebildiğimiz bir süreç<br />

kurguladık. Hastanemiz, obezitenin yanı sıra estetik<br />

alanındaki uzmanlığıyla da ön plana çıkarak sağlık<br />

turizmine önemli bir katkı sağlıyor. Sağlık çok ciddi, telafisi<br />

olmayan bir konu. Dolayısıyla bu işi ya çok iyi yapmalı ya da<br />

hiç başlamamalısınız. Biz de hastanemizde yeni klinikler<br />

“We continue new investments”<br />

Ortadoğu Holding Executive Committee Member Nusret<br />

Kayhan Apaydın who made evaluations related to the<br />

subject says “We, Ortadoğu Holding, have knowledge<br />

accumulation and specialty we acquired in the field of<br />

healthcare. We continue to amplify this step by step with<br />

medical solutions we provide. Accordingly, with Nişantaşı<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


55<br />

Obesity Institute we established within the body of<br />

Nişantaşı Hospital, we build a process where we can pursue<br />

process of obesity from beginning to the end. The hospital,<br />

coming to prominence also with its specialty in the field<br />

of aesthetic in addition to obesity provides significant<br />

contribution to medical tourism. Health is a very serious<br />

subject with no compensation. Therefore, either you<br />

have to do this business very well or should never start.<br />

We, while opening new clinics at the hospital, continue<br />

investments to provide best solutions to health issues of all<br />

our patients from home and abroad who prefer us”.<br />

The industry closed 2020 with a turnover<br />

amounting to 2,5 billion dollars<br />

Mr. Apaydın continued as follows: “Medical tourism which<br />

reached 3 billion-dollar size in 2019 closed 2020 which<br />

was influenced by Covid-19 with a turnover of 2,5 billion<br />

dollars at 20 percent loss. While, in <strong>2021</strong>, consequences<br />

of vaccination works will determine future of medical<br />

tourism. The country, as in several branches of tourism,<br />

takes place at top ranks in the world also with respect to<br />

medical tourism. We predict that medical tourism will grow<br />

in <strong>2021</strong> with full normalization, removal of international<br />

restrictions”.<br />

100 hair transplantation operations were<br />

performed per month in average<br />

Mr. Apaydın who states that they fulfilled successful<br />

businesses in 2020 as a result of investments said “We<br />

gained serious speed also in aesthetic. We performed more<br />

than 2 thousand 500 surgical operations in the field of<br />

aesthetic and plastic surgery out of over 4 thousand 500<br />

surgical operations in 2020. While in hair transplantation,<br />

we performed 100 procedures per month in average. At<br />

the eye clinic we opened in 2020, Nişantaşı Hospital offers<br />

solutions with laser technology to visual impairments<br />

such as myopia, hypermetropia and astigmatic. Further,<br />

using smart laser technology we can also treat presbyopia,<br />

an age-related problem, that can be done at certain<br />

centers in the world due to its requiring specific specialty.<br />

International patients devote close attention to our<br />

hospital and our treatments. Foreign patients from<br />

several countries, England, the Netherlands and France in<br />

particular, prefer the country and our hospital. So much<br />

so that international patients constitute 75 percent of our<br />

patients. we wish to increase our contribution to medical<br />

tourism by opening eye clinic in summer months”.<br />

açarken yurt içinden ve yurt dışından bizi tercih eden tüm<br />

hastalarımızın sağlık sorunlarına en iyi çözümleri sunmak<br />

üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz,” diye konuştu.<br />

Sektör 2020 yılını 2,5 milyar dolar ciroyla kapattı<br />

Apaydın, sözlerine şöyle devam etti: “2019’da 3 milyar dolar<br />

büyüklüğe ulaşan sağlık turizmi Covid-19 etkisi altında<br />

geçen 2020 yılını yüzde 20 kayıpla birlikte 2,5 milyar dolar<br />

ciroyla kapattı. <strong>2021</strong> yılında ise aşı çalışmalarının sonuçları,<br />

sağlık turizminin geleceğini belirleyecek. Ülkemiz birçok<br />

turizm dalında olduğu gibi sağlık turizmi açısından da<br />

dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Tam normalleşme, yurt<br />

dışı sınırlamalarının kalkmasıyla sağlık turizminin <strong>2021</strong><br />

yılında büyüyeceğini öngörüyoruz,” dedi.<br />

Saç ekiminde aylık ortalama 100 operasyon<br />

yapıldı<br />

Yatırımların sonucunda 2020 yılında başarıları işlere imza<br />

attıklarını kaydeden Apaydın “Estetikte de ciddi bir ivme<br />

yakaladık. 2020 yılında yapılan 4 bin 500’ü aşkın cerrahi<br />

operasyonun 2 bin 500’den fazlasını estetik ve plastik<br />

cerrahi alanında gerçekleştirdik. Saç ekiminde ise ayda<br />

ortalama 100 işlem yaptık. Nişantaşı Hastanesi olarak 2020<br />

yılında açtığımız göz kliniğimizde; miyopi, hipermetropi<br />

ve astigmat gibi görme kusurlarına lazer teknolojisi ile<br />

çözüm sunuyoruz. Ayrıca özel uzmanlık gerektirmesiyle<br />

dünyada sınırlı merkezlerde yapılabilen, yaşlılığa bağlı<br />

görme problemi presbiyopiyi de akıllı lazer teknolojisi<br />

kullanarak tedavi edebiliyoruz. Yurt dışından gelen hastalar,<br />

hastanemize ve tedavilerimize oldukça yoğun ilgi gösteriyor.<br />

İngiltere, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok<br />

ülkeden yabancı hastalar ülkemizi ve hastanemizi tercih<br />

ediyor. Öyle ki hastalarımızın yüzde 75’ini yabancı hastalar<br />

oluşturuyor. Yaz aylarında da diş polikliniğimizi açarak<br />

sağlık turizmine olan katkılarımızı artırmak istiyoruz,” dedi.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


56<br />

UNC Health in the US consolidates its radiology imaging with Sectra<br />

ABD’deki UNC Health, radyoloji görüntülemesini Sectra ile birleştiriyor<br />

International medical imaging IT and<br />

cybersecurity company Sectra (STO: SECT B) will<br />

install the radiology module of its enterprise<br />

imaging solution throughout UNC Health.<br />

The Sectra solution, integrated with Epic, will<br />

provide efficient workflows through improved<br />

image access, robust collaboration tools, and<br />

functionality to shorten report turnaround times<br />

for physicians throughout the health system. The<br />

new platform will replace multiple legacy vendors<br />

and standardize all radiology imaging on Sectra.<br />

UNC Health, based in Chapel Hill, is North Carolina’s largest<br />

academic health system. It is comprised of 12 hospitals and<br />

is affiliated with the University of North Carolina School of<br />

Medicine.<br />

“Sectra’s expertise in large-scale deployments was a perfect<br />

fit to consolidate UNC Health’s radiology imaging systems.<br />

In the future, our enterprise product portfolio will allow for<br />

expansion into other areas when the timing is right,” says<br />

Sectra Inc. Vice President of Sales, Anthony Grise.<br />

The contract, signed in June <strong>2021</strong>, also includes business<br />

analytics, advanced visualization, and teaching file software.<br />

Epic is a registered trademark of Epic Systems Corporation.<br />

Sectra’s enterprise imaging solution provides a unified<br />

strategy for all imaging needs while lowering operational<br />

costs. The scalable and modular solution, with a VNA at<br />

its core, allows healthcare providers to grow from ology<br />

to ology and from enterprise to enterprise. Visit Sectra’s<br />

website to read more about Sectra and why it’s top-ranked<br />

in ‘Best in KLAS’.<br />

Uluslararası tıbbi görüntüleme BT ve siber güvenlik<br />

şirketi Sectra (STO: SECT B), UNC Health genelinde<br />

kurumsal görüntüleme çözümünün radyoloji<br />

modülünü kuracak. Epic ile entegre Sectra çözümü,<br />

gelişmiş görüntü erişimi, sağlam işbirliği araçları<br />

ve sağlık sistemi genelinde doktorlar için rapor<br />

geri dönüş sürelerini kısaltan işlevsellik aracılığıyla<br />

verimli iş akışları sağlayacak. Yeni platform, birçok<br />

eski satıcının yerini alacak ve Sectra’daki tüm<br />

radyoloji görüntülemelerini standartlaştıracak.<br />

Chapel Hill merkezli UNC Health, Kuzey Carolina’nın en<br />

büyük akademik sağlık sistemi. 12 hastaneden oluşuyor ve<br />

Kuzey Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı.<br />

“Sectra’nın büyük ölçekli dağıtımlardaki uzmanlığı, UNC<br />

Health’in radyoloji görüntüleme sistemlerini birleştirmek için<br />

mükemmel bir uyumu ortaya koydu. Gelecekte kurumsal ürün<br />

portföyümüz, zamanlama doğru olduğunda diğer alanlara da<br />

genişlemeye izin verecek” diyor Sectra Inc. Satıştan Sorumlu<br />

Başkan Yardımcısı Anthony Grise.<br />

Haziran <strong>2021</strong>’de imzalanan sözleşme aynı zamanda iş<br />

analitiği, gelişmiş görselleştirme ve öğretim dosyası yazılımını<br />

da içeriyor. Epic, Epic Systems Corporation’ın tescilli<br />

ticari markası. Sectra’nın kurumsal görüntüleme çözümü,<br />

operasyonel maliyetleri düşürürken tüm görüntüleme<br />

ihtiyaçları için birleşik bir strateji sağlıyor. Özünde bir VNA<br />

bulunan ölçeklenebilir ve modüler çözüm, sağlık hizmeti<br />

sağlayıcılarının olojiden olojiye ve kuruluştan kuruluşa<br />

büyümesine olanak tanıyor. Sectra hakkında daha fazla bilgi<br />

almak ve Sectra’nın neden ‘Best in KLAS’ ödülünde en üst<br />

sırada yer aldığını öğrenmek için Sectra’nın web sitesini<br />

ziyaret edin.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


58<br />

Orka receives Red Dot recognition<br />

İşitme cihazları yeniden<br />

tanımlanıyor:<br />

Orka, Red Dot ödülü aldı<br />

Orka has won the Red Dot Award: Product Design <strong>2021</strong> for<br />

its Bluetooth 5.0 and AI DeNoise hearing aids, Orka One,<br />

only a few months after it was named CES <strong>2021</strong> Innovation<br />

Awards Honoree. The Red Dot Award proves that once<br />

again, Orka is redefining hearing aids with its state-of-theart<br />

product design. With the revolutionary functionality and<br />

advanced design concept, Orka One facilitates an active,<br />

modern lifestyle and instills more self-confidence, setting<br />

new standards for the industry.<br />

Orka One is an FDA-registered Class II 510K exempt medical<br />

device and the world’s first hearing aid to generate a<br />

hearing solution that’s highly effective and stylish. What<br />

it brings together are the ease and function of wireless<br />

earbuds with cutting-edge technologies:<br />

•Built-in Bluetooth 5.0, compatible on multiple Bluetooth<br />

devices, enables hands-free calls and improves Orka One’s<br />

connection stability and sound quality;<br />

•Powered by proprietary AI DeNoise technology, Orka<br />

One achieves automatic noise reduction and speech<br />

enhancement, self-adaptive to changes in surroundings;<br />

•Small in size with a sleek outer finishing, the compact and<br />

modern design marks Orka One’s detailed attention to<br />

making smooth user experience.<br />

“Orka One bridges the gap between headphones and<br />

hearing aids in terms of both technology and design. It<br />

offers the user considerable freedom along with modern<br />

aesthetics,” commented the Red Dot Jury.<br />

On that note, Ben Sun—CEO of Orka—reflects, “We are<br />

honored to receive the Red Dot Award: Product Design<br />

<strong>2021</strong> as we continue to bring together design and<br />

technologies for seeking better solutions and confronting<br />

the hearing loss challenge.”<br />

Orka, Bluetooth 5.0 ve AI DeNoise işitme cihazları için Ürün<br />

Tasarımı <strong>2021</strong> yarışmasında ürünü Orka One ile, CES <strong>2021</strong><br />

İnovasyon Ödülleri Onur Sahibi seçildikten sadece birkaç ay<br />

sonra Red Dot Ödülünü de kazandı: Red Dot Ödülü, Orka’nın<br />

son teknoloji ürünü tasarımıyla işitme cihazlarını yeniden<br />

tanımladığını bir kez daha kanıtlıyor.<br />

Devrim niteliğindeki işlevsellik ve gelişmiş tasarım konsepti<br />

ile Orka One, aktif, modern bir yaşam tarzını çağrıştırıyor ve<br />

daha fazla özgüven aşılıyor ve sektör için yeni standartlar<br />

belirliyor. Orka One, FDA tescilli Class II 510K exempt tıbbi<br />

cihaz ve son derece etkili ve şık bir işitme çözümü üreten<br />

dünyanın ilk işitme cihazı. Sunduğu şey, en son teknolojilere<br />

sahip kablosuz kulaklıkların kolaylığı ve işlevi:<br />

• Birden fazla Bluetooth cihazıyla uyumlu yerleşik Bluetooth<br />

5.0, eller serbest aramaları mümkün kılıyor ve Orka One’ın<br />

bağlantı kararlılığını ve ses kalitesini iyileştiriyor;<br />

• Tescilli AI DeNoise teknolojisi ile güçlendirilen Orka One,<br />

ortamdaki değişikliklere kendini adapte eden otomatik<br />

gürültü azaltma ve konuşma geliştirme sağlıyor;<br />

• Küçük boyutlu, şık dış kaplamaya sahip kompakt ve<br />

modern tasarım, Orka One’ın sorunsuz bir kullanıcı<br />

deneyimi sağlamaya yönelik ayrıntıyı ortaya çıkarıyor.<br />

Red Dot Jürisi, “Orka One, hem teknoloji hem de tasarım<br />

açısından kulaklıklar ve işitme cihazları arasındaki boşluğu<br />

dolduruyor. Kullanıcıya modern estetiğin yanı sıra önemli<br />

bir özgürlük sunuyor,” dedi.<br />

Diğer notta, Orka CEO’su Ben Sun, “Daha iyi çözümler<br />

aramak ve işitme kaybı sorununun üstesinden gelmek için<br />

tasarım ve teknolojileri bir araya getirmeye devam ederken<br />

Red Dot Award’ta Ürün Tasarımı <strong>2021</strong> ödülünü almaktan<br />

onur duyuyoruz,” dedi.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


60<br />

Rostec presents its antiinsomnia<br />

glasses for<br />

the first time<br />

Rostec, ilk kez<br />

uykusuzluk önleyici<br />

gözlüğü sunuyor<br />

Technodinamika Holding of the Rostec State<br />

Corporation has for the first type presented the<br />

prototype of anti-insomnia Blue Sky pro glasses<br />

at the “Army-<strong>2021</strong>”<br />

Technodinamika Holding of the Rostec State Corporation<br />

has for the first type presented the prototype of antiinsomnia<br />

Blue Sky pro glasses at the International Military-<br />

Technical Forum “Army-<strong>2021</strong>”. The product enables one<br />

to take preventive measures against sleep disorder and<br />

restore daily biorhythms. Glasses are intended for large-<br />

Rostec State Corporation’dan Technodinamika<br />

Holding, ilk kez “Army-<strong>2021</strong>” ile uykusuzluk<br />

önleyici Blue Sky profesyonel gözlüklerin<br />

prototipini sundu.<br />

Rostec State Corporation’dan Technodinamika Holding, ilk<br />

tür için Uluslararası Askeri-<strong>Teknik</strong> Forumu “Army-<strong>2021</strong>”<br />

de uykusuzluk önleyici Blue Sky profesyonel gözlüklerin<br />

prototipini sundu. Ürün, uyku bozukluğuna karşı önlem<br />

alınmasını ve günlük biyoritmlerin yeniden sağlanmasını<br />

sağlıyor. Gözlükler büyük ölçekli kullanım için tasarlandı ve<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>


62<br />

scale use and can also be used by servicemen to recover.<br />

The prototype of Blue Sky is made of eco-friendly highstrength<br />

composite material produced in Russia. The<br />

product is complete with a kit of changeable nose pads<br />

and the user can select the most convenient one for him/<br />

her. Furthermore, glasses are fitted with a type-c format<br />

universal connector for charging.<br />

“The prototype of Blue Sky pro glasses that we<br />

demonstrate for the first time at the Army-<strong>2021</strong> Forum<br />

is one of the latest civil developments of Rostec. The<br />

product enables one to control sleep disturbance and<br />

restore human biorhythms in a couple of days. Glasses<br />

will definitely be of interest for individuals suffering from<br />

insomnia or regularly challenged by the jet lag because<br />

of business trips. At the same time, they can also benefit<br />

servicemen, including pilots, helping them to recover<br />

more rapidly,” said the Executive Director of Rostec Oleg<br />

Yevtushenko.<br />

The light spectrum radiated by Blue Sky pro glasses results<br />

in the recovery of circadian rhythms. It is similar to the<br />

sunlight in the morning from 06.00 to 10.00 am and in the<br />

afternoon from 14.00 to 18.00 pm.<br />

When falling on eye retina, the light renders active brain<br />

cells responsible for ‘inner clock.’ The organism switches<br />

from the nighttime to the daytime mode as a result. In<br />

other words, the product makes it possible to get rid<br />

of drowse in the morning and to ‘postpone’ sleep until<br />

approximately 23.00 pm in the evening. Eyeglasses should<br />

be worn for half an hour per day in indicated time intervals<br />

to completely restore the sleep/wake cycles.<br />

It is also worth to use glasses in case of changing time<br />

zones for more than three hours and when having a<br />

nightshift. They will also make the user better in a state of<br />

depression and when having neuroendocrinal diseases and<br />

impaired concentration. The efficacy of the development<br />

has been proved in the course of neurophysiological<br />

studies.<br />

“We plan to start serial production of glasses from<br />

2022. In terms of production volume, we are going to<br />

produce around 15 thousand pieces. The price of the<br />

glasses can range from 7 to 30 thousand Russian rubles,<br />

depending on the material used,” said General Director of<br />

Technodinamika Holding Igor Nasenkov.<br />

The innovative product is developed in partnership<br />

with the Samara State Medical University and is going<br />

to be produced by the Technodinamika Holding. Serial<br />

production is scheduled to be launched at Samara<br />

Electromechanical Works.<br />

Technodinamika Holding specializes in development,<br />

manufacturing and after-sales servicing of aircraft<br />

systems and assemblies. The holding is also producing<br />

parts and assemblies for such branches of industry as oil<br />

and gas, automobile industry, transport, energy sector.<br />

Technodinamika comprises 35 companies located all over<br />

the country: in Moscow, Moscow Region, Ufa, Samara,<br />

Yekaterinburg, Archangelsk Region, and other regions of<br />

Russia. The Holding is part of the Rostec State Corporation.<br />

ayrıca askerler tarafından tedavi için kullanılabiliyor.<br />

Blue Sky’ın prototipi, Rusya’da üretilen çevre dostu<br />

yüksek mukavemetli kompozit malzemeden yapıldı.<br />

Ürün, değiştirilebilir burunluk seti ile tamamlanıyor<br />

ve kullanıcı kendisi için en uygun olanı seçebiliyor.<br />

Ayrıca, gözlükler, şarj için c tipi bir evrensel konektör ile<br />

donatıldı.<br />

Rostec İcra Direktörü Oleg Yevtushenko, “Army-<br />

<strong>2021</strong> Forumunda ilk kez sergilediğimiz Blue Sky<br />

profesyonel gözlüklerin prototipi, Rostec’in en son sivil<br />

gelişmelerinden biri. Ürün, kişinin uyku bozukluğunu<br />

kontrol etmesini ve birkaç gün içinde insan biyoritmlerini<br />

eski haline getirmesini sağlıyor. Gözlükler, uykusuzluk<br />

çeken veya iş seyahatleri nedeniyle düzenli olarak jet lag<br />

ile mücadele eden kişiler için kesinlikle ilgi çekici olacak.<br />

Aynı zamanda, pilotlar da dahil olmak üzere askerlere<br />

fayda sağlayarak daha hızlı iyileşmelerine yardımcı<br />

olabiliyor” dedi.<br />

Blue Sky profesyonel gözlüklerin yaydığı ışık tayfı,<br />

sirkadiyen ritimlerin düzelmesini sağlıyor. Sabah 06.00-<br />

10.00 arası, öğleden sonra 14.00-18.00 arası güneş<br />

ışığına benziyor.<br />

Işık, göz retinasına düştüğünde aktif beyin hücrelerini<br />

“iç saatten” sorumlu hale getiriyor. Sonuç olarak<br />

organizma gece modundan gündüz moduna geçiyor.<br />

Yani ürün sabahları uykusuzluktan kurtulmayı ve akşam<br />

yaklaşık saat 23.00’e kadar uykuyu ‘ertelemeyi’ mümkün<br />

kılıyor. Uyku/uyanıklık döngüsünü tamamen eski haline<br />

getirmek için belirtilen zaman aralıklarında günde yarım<br />

saat gözlük takılmalı.<br />

Üç saatten fazla saat dilimlerini değiştirmek ve gece<br />

vardiyası olması durumunda da bu gözlük kullanmaya<br />

değer. Ayrıca, kullanıcıyı depresyon durumunda ve<br />

nöroendokrin hastalıkları ve konsantrasyon bozukluğu<br />

olduğunda daha iyi hale getiriyor. Ürünün etkinliği<br />

nörofizyolojik çalışmalar sırasında kanıtlandı.<br />

“2022 yılından itibaren seri cam üretimine başlamayı<br />

planlıyoruz. Üretim hacmi olarak ise 15 bin adet civarında<br />

üreteceğiz,” diyen Technodinamika Holding Genel<br />

Müdürü Igor Nasenkov, “gözlüklerin fiyatı kullanılan<br />

malzemeye bağlı olarak fiyatı 7 ila 30 bin Rus rublesi<br />

arasında değişebiliyor” dedi.<br />

Samara Tıp Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen yenilikçi<br />

ürün, Technodinamika Holding tarafından üretilecek.<br />

Samara Elektromekanik İşleri’nde seri üretime geçilmesi<br />

planlanıyor.<br />

Technodinamika Holding, uçak sistemleri ve<br />

montajlarının geliştirilmesi, üretimi ve satış sonrası<br />

hizmetlerinde uzmanlaştı. Holding ayrıca petrol ve gaz,<br />

otomobil sanayi, ulaşım, enerji sektörü gibi sanayi dalları<br />

için parça ve montajlar da üretiyor. Technodinamika,<br />

ülkenin her yerinde bulunan 35 şirketten oluşuyor:<br />

Moskova, Moskova Bölgesi, Ufa, Samara, Yekaterinburg,<br />

Archangelsk Bölgesi ve Rusya’nın diğer bölgelerinde var.<br />

Holding, Rostec State Corporation’ın bir parçası.<br />

Eylül - <strong>September</strong> <strong>2021</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!