02.09.2022 Views

Konfeksiyon Teknik September 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN 2148-9246

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E

KYSD’nin

Katkılarıyla

EYLÜL SEPTEMBER 2022

www.konfeksiyonteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI

Advisory Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

AKBARKOD.............................................9

ATA İMALAT...........................................53

BELSAN TEKSTİL.....................................37

DURAK TEKSTİL......................................15

EY-FA BOYA...........................................49

FASHIONTECH..................................A.K.İ

FİLİZ MAKİNA......................................Ö.K

GROZ-BECKERT.................................... 11

İHLAS YAPI............................................. 61

İTİMAT....................................................33

KAR-DES..............................................A.K

KYSD......................................................39

MCN MAKİNA ................................ 20-21

MERKÜR FUARCILIK..............................63

ORTADOĞU..................................Ö.K.İ -1

ÖZBİLİM................................................2-3

ÖZER MAKİNA................................. 30-31

POLSAN................................................. 41

PRODİGİTAL.................................... 25-35

SANKO................................................... 51

SENTEZ YAZILIM.....................................23

SERKON MAKİNA................................. 17

ŞEN ELYAF & KAPİTONE..................... 4-5

TEKSPA...................................................45

TETAŞ........................................................7

TGSD......................................................59

TOZAN MAKİNA....................................27

TÜRK BARTER...................................54-55

TREND BARKOD.................................... 13

ZAMAKS.................................................47

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Konfeksiyon Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Konfeksiyon Teknik is published monthly.

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

konfeksiyonteknik

konfeksiyontknk

konfeksiyonteknik

konfeksiyonteknik

www.konfeksiyonteknik.com.tr

ali.erdem@img.com.tr


8

Global konfeksiyon sektörü

İstanbul’da buluştu

Ticareti geliştirmek için önemli etkinliklerden biri olan fuarlar, şirketlerin

ticari, ekonomik ve sosyal bakımdan birbirlerini tanımaları açısından

da önemli yararlar sağlamaktadır. Sektörünün ihtiyaç duyduğu

ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya

getirerek, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan

fuarlar, yapılacak ikili iş görüşmeleriyle de sektörün ihracatına büyük

katkı sunmaktadır. Fiziki fuarlar, diğer pazarlama yöntemleriyle

kıyaslandığında alıcıyla üreticiyi buluşturma noktasında oldukça etkili

bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

Ekonominin en büyük destekçilerinden konfeksiyon makine üreticileri

CNR KONFEK Fuarı’nda bir araya geldi. CNR Holding tarafından hayata

geçirilen fuarda, dünya konfeksiyon sektörünün lider ve yenilikçi firmaları

en yeni ürün ve hizmetleri ile yer aldı. Fuar, 150 firmanın 1000’e yakın

markasını 28 binin üzerinde sektör alıcısıyla buluşturdu. Sektörün en büyük

ticaret platformu olarak kurulan CNR KONFEK - Uluslararası Konfeksiyon

Makineleri Fuarı’nda, son teknoloji konfeksiyon makine ve teknolojilerinin

tanıtımı yapıldı. Gerek prestij, gerek oluşturduğu ticaret hacmi ve

gerekse lokasyon avantajı ile global konfeksiyon makine ticaretini

yeniden şekillendiren fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Dört

yılın ardından sektörü ticaret için bir araya getiren CNR KONFEK Fuarı, 150

firmanın, 1000’in üzerinde markasını, 1.866’sı yabancı, toplam 28 bin 810

sektör alıcısıyla buluşturarak kendi alanında ziyaretçi rekoru kırdı.

EDİTÖR

Özellikle son dönemde Çin konfeksiyon sektörünün güç ve prestij

kaybetmesi, Türkiye’nin elini oldukça güçlendirdi. Dünyanın en

önemli tedarikçisi konumuna yerleşen Türk üreticileri, gelen siparişleri

karşılayabilmek için makine parkurunu güçlendirme veya yenilemeye

başladı. CNR KONFEK Fuarı, konfeksiyon ve hazır giyim üreticilerinin tam

da bu taleplerini karşılayabilmek için organize edildi. Özellikle Ar-Ge

ve inovasyona ağırlık veren yerli ve yabancı üreticilerin uluslararası

alım grupları ile buluştuğu fuar, yeni teknolojileri uygulamak ve

yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini misafir etti.

CNR KONFEK, Avrupa, Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkelerinin yanında Türk

Cumhuriyetlerinden de binlerce alıcıyı katılımcı firmalar ile buluşturdu.

Global ticaret hedeflerine daha hızlı ulaşma imkânı yakalayan

konfeksiyon makineleri üreticileri fuarda, otomatik kesim makinelerinden

cad sistemlerine ve nakış makinelerine kadar konfeksiyon sektörüne

dair A’dan Z’ye her detay yeni alıcıları ile buluştu. Türkiye’nin moda

ve tekstil sektöründe marka bir ülke olduğunu vurgulayan sektör

temsilcileri, üretim kalitesi, tasarım hızı, gelişime ve değişime uyum

kapasitesiyle rakip ülkelerden de farklılaşmakta olduğunu belirtiyorlar.

Emek yoğun üretimle istihdam ve ihracatın lideri tekstil ve hazır giyim

sektörü desteklendiği ve doğru yönlendirildiği takdirde yüksek katma

değerli üretimle fark oluşturacak potansiyele ve vizyona sahip bir

sektördür. Türkiye dünyanın her kıtasına, yeryüzünde yaşayan her insan

topluluğuna yönelik tekstil ürünü üretebilmektedir.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


10

PANORAMA

Ekonominin en büyük destekçilerinden konfeksiyon makine üreticileri

CNR KONFEK Fuarı’nda bir araya geldi. CNR Holding tarafından hayata geçirilen fuarda,

dünya konfeksiyon sektörünün lider ve yenilikçi firmaları en yeni ürün ve hizmetleri ile yer aldı.

Fuar, 150 firmanın 1000’e yakın markasını 28 binin üzerinde sektör alıcısıyla buluşturdu.

The apparel machinery manufacturers, one of the biggest supporters of the economy,

came together at CNR KONFEK Fair. In the fair that was implemented by CNR Holding,

the leading and innovative companies of the world apparel industry took part

with their newest products and services. The fair brought nearly 1000 brands

of 150 companies together with more than 28 thousand sector buyers.

Konfeksiyon makine sanayi

rekor ziyaretçiyle buluştu

Apparel machinery industry

met with record visitors

Dünya konfeksiyon makine sanayinin lider ve

ihracatçı firmaları CNR KONFEK 2022 Fuarı’nda

bir araya geldi. Sektörün en büyük ticaret

platformu olarak kurulan CNR KONFEK - Uluslararası

Konfeksiyon Makineleri Fuarı’nda, son

teknoloji konfeksiyon makine ve teknolojilerinin

tanıtımı yapıldı. CNR KONFEK, Türk fuarcılık

The leading and exporting companies of

the world apparel machinery industry came

together at CNR KONFEK 2022 Fair. At the CNR

KONFEK - International Clothing Machinery

Fair, which was established as the largest trade

platform of the sector, the latest technology

clothing machinery and technologies were int-

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Tekstil Dünyasının Buluşma Noktası

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,

yaklaşık 8.700 kişiyi istihdam ediyoruz.

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.

Customer Portal

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3

34169, Merter, İstanbul, Türkiye

groz-beckert.com

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com


12

PANORAMA

sektöründe çok sayıda başarılı fuarı hayata

geçiren CNR Holding tarafından organize

edildi. Gerek prestij, gerek oluşturduğu ticaret

hacmi ve gerekse lokasyon avantajı ile global

konfeksiyon makine ticaretini yeniden şekillendiren

fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Dört yılın ardından sektörü ticaret için bir

araya getiren CNR KONFEK Fuarı, 150 firmanın,

1000’in üzerinde markasını, 1.866’sı yabancı,

toplam 28 bin 810 sektör alıcısıyla buluşturarak

kendi alanında ziyaretçi rekoru kırdı.

“Fuarda rekor ihracat hacmi bekliyoruz”

Konfeksiyon makinecileri ve konfeksiyon üreticilerinin

hazır giyim ihracatını rekora ulaştırmak

için buluştuğu CNR KONFEK, CNR Holding Yönetim

Kurulu Başkan Ceyda Erem’in ev sahipliğinde,

TGSD – Türkiye Giyim ve Sanayiciler Derneği

Başkanı Ramazan Kaya, GÜNTİAD- Güneydoğu

Tekstil ve Sanayi ve İşadamları Yönetim Kurulu

roduced. CNR KONFEK was organized by CNR

Holding, which has realized many successful fairs

in the Turkish exhibition sector. The fair, which

reshaped the global apparel machinery trade

with its prestige, trade volume and location advantage,

was held at the Istanbul Expo Center.

CNR KONFEK Fair, bringing the sector together

for trade after four years, broke a visitor record

in its field by bringing together over 1000

brands of 150 companies with a total of 28,810

sector buyers, 1,866 of which are foreigners.

“We expect a record export volume at the fair”

CNR KONFEK, where apparel machinery

manufacturers and apparel manufacturers

meet to bring ready-made garment exports to

a record, was opened b being hosted by CNR

Holding Chairman Ceyda Erem, and with the

participation of sector representatives including

TGSD - Turkish Clothing and Industrialists’

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


14

PANORAMA

Başkanı Mehmet DALKIRAN ve Çatma Yönetim

Kurulu Başkanı Yavuz Çatma’nın da aralarında

olduğu sektör temsilcilerinin katılımı ile açıldı.

Konfeksiyon makineleri üreticilerinin global

ticaret hedeflerine CNR KONFEK ile daha hızlı

ulaşma imkânı yakalayacağını belirten CNR

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem,

Konfeksiyon makine sanayinin lider firmalarının

yer aldığı fuar, sektördeki tüm yenilik, gelişme ve

hizmetlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarda ciddi

oranda yabancı firma da yer alıyor. Avrupa

ve Uzak Doğu ülkelerinin en önemli markaları

kendi teknolojilerini CNR KONFEK’te sergiliyor.

81 ilindeki yatırımcılar, kategorilerine uygun

firmalarla iletişim kurma, fiyat - kalite kıyaslaması

yapma ve yatırımlarına doğru bir şekilde yön

verme imkânı buluyor. Orta Doğu, BDT Ülkeleri,

Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Batı

Avrupa’dan gelen binlerce alım grubu ile fuarın

ihracat hacmini rekor düzeye taşımayı hedefliyoruz.

CNR KONFEK esnasında alınacak siparişler

ve yıl boyunca yapılan anlaşmalar sayesinde

konfeksiyon makine ihracatına % 25 oranında

katkı sağlamak en önemli önceliğimiz” dedi.

“60 milyar dolar sınırına dayandık”

Hazır giyim ve konfeksiyon sanayinin ekonomi

için en önemli sektörler arasında yer aldığını

vurgulayan TGSD – Türkiye Giyim ve Sanayiciler

Association President Ramazan Kaya, GÜN-

TİAD-Southeastern Textile and Industry and

Businessmen Chairman of the Board Mehmet

DALKIRAN and Çatma Chairman of the Board

Yavuz Çatma. Ceyda Erem, Chairman of the

Board of CNR Holding, stated that apparel

machinery manufacturers will have the opportunity

to reach their global trade targets faster

with CNR KONFEK, said “The fair, where the

leading companies of the apparel machinery

industry take part, hosts all the innovations,

developments and services in the sector. A

significant number of foreign companies are

also taking part in the fair. The most important

brands of European and Far Eastern countries

exhibit their technologies at CNR KONFEK. The

investors in 81 provinces have the opportunity

to communicate with companies suitable for

their categories, make price-quality comparisons,

and direct their investments correctly. We

aim to increase the export volume of the fair

to a record level with thousands of purchasing

groups from the Middle East, CIS Countries,

Gulf Region, North Africa, the Balkans and

Western Europe. Our most important priority

is to contribute 25% to the export of apparel

machinery thanks to the orders to be received

during CNR KONFEK and the agreements

made throughout the year.”

“We reached the limit of 60 billion dollars”

Ramazan Kaya, President of TGSD - Turkish

Clothing and Industrialists’ Association, emphasizing

that the ready-made and apparel

industry is among the most important sectors

for the economy, said “We are among the

strategic sectors of Turkey with our size, reaching

the limit of 60 billion dollars in total. Our

biggest market is the European Union. In order

to keep and further increase our share in this

large market, we must prepare the sector for

the Green Reconciliation Criteria. It’s not an

easy job. We are on the eve of a great change

and transformation. We can only achieve the

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


the

with

Let’s meet at

8 -11 September

Tüyap Fair and Congress Center

Hall: 6 Booth: 602-A

durak.com


16

PANORAMA

Derneği Başkanı Ramazan Kaya, “Toplamda

60 milyar dolar sınırına dayanan büyüklüğümüzle

Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer

alıyoruz. En büyük pazarımız Avrupa Birliği. Bu

büyük pazarda payımızı korumak ve daha da

artırmak için sektörü Yeşil Mutabakat Kriterlerine

hazırlamalıyız. Kolay bir iş değil. Büyük bir değişim

ve dönüşümün arifesindeyiz. Dönüşümü

ancak paydaşlarımızla, yan sanayimizle birlikte

başarabiliriz. Bu konuda özellikle makine sanayimizin

rolünü çok önemsiyorum. Her şeyden

önce şunu söyleyebilirim konfeksiyon makineleri

sanayinde çok başarılı firmalarımız var” dedi.

Türkiye’nin moda ve tekstil sektöründe marka bir

ülke olduğunu söyleyen GÜNTİAD- Güneydoğu

Tekstil ve Sanayi ve İşadamları Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Dalkıran, üretim kalitesiyle,

tasarım hızıyla, gelişime ve değişime uyum

kapasitesiyle rakip ülkelerden de farklılaşmakta

olduğumuzu söyledi. Sektörün en önemli temsilcilerinden

Çatma Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz

Çatma ise Türk konfeksiyon makine sanayinin

dünyada sanayii dikiş makineleri sektöründe

ilk iki sırasında olduğunu ve çok kısa bir sürede

liderliğe oturacağımızı vurguladı.

Dünya konfeksiyon sektörünün tedarik üssü

Türkiye oldu

Özellikle son dönemde Çin konfeksiyon sektörünün

güç ve prestij kaybetmesi, Türkiye’nin

elini oldukça güçlendirdi. Dünyanın en önemli

tedarikçisi konumuna yerleşen Türk üreticileri,

gelen siparişleri karşılayabilmek için makine

parkurunu güçlendirme veya yenilemeye

başladı. CNR KONFEK Fuarı, konfeksiyon ve

hazır giyim üreticilerinin tam da bu taleplerini

karşılayabilmek için organize edildi. Özellikle

Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yerli ve

yabancı üreticilerin uluslararası alım grupları ile

buluştuğu fuar, yeni teknolojileri uygulamak ve

yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini

misafir etti. CNR KONFEK, Avrupa, Afrika,

Orta ve Uzak Doğu ülkelerinin yanında Türk

Cumhuriyetlerinden de binlerce alıcıyı katılımcı

transformation together with our stakeholders

and sub-industry. In this regard, I particularly

care about the role of our machinery industry.

First of all, I can say that we have very successful

companies in the apparel machinery

industry.” Mehmet Dalkıran, Chairman of the

Board of Directors of GÜNTİAD-Southeast Textile

and Industry and Businessmen, declaring

that Turkey is a brand country in the fashion

and textile sector, said that we differ from rival

countries with our production quality, design

speed, capacity to adapt to development

and change. Çatma Chairman of the Board of

Directors Yavuz Çatma one of the most important

representatives of the sector, emphasized

that the Turkish apparel machinery industry is

in the top two in the world’s industrial sewing

machines sector and that we will become the

leader in a very short time.

Turkey became the supply base of the world

apparel sector

That Chinese apparel sector lost power and

prestige especially in the last periods has

strengthened Turkey’s hand considerably.

Turkish manufacturers, which have become the

most important supplier of the world, started to

strengthen or renew their machinery in order

to meet the incoming orders. CNR KONFEK

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


18

PANORAMA

firmalar ile buluşturdu. Çatma, Astaş, Glengo, Uğur,

Tetaş, Malkan, Alba, Yuki ve Keçoğlu başta olmak

üzere fuarda ürün sergileyen katılımcı firmalar, CNR

KONFEK Fuarı’nda inovatif ürünleri ile yer aldı.

CNR KONFEK Fuarı’nın 60 bin metrekarelik sergi alanında,

Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin en önemli

markaları kendi teknolojilerini sergiledi. CNR’ın

fuarcılık sektöründeki tecrübesi ve marka değeri ile

global ticaret hedeflerine daha hızlı ulaşma imkânı

yakalayan konfeksiyon makineleri üreticileri fuarda,

otomatik kesim makinelerinden cad sistemlerine

ve nakış makinelerine kadar konfeksiyon sektörüne

dair A’dan Z’ye her detay yeni alıcıları ile buluştu.

Fair was organized to meet exactly these

demands of apparel and ready-made clothing

manufacturers. The fair, where domestic

and foreign manufacturers, especially

focusing on R&D and innovation, met with

international purchasing groups, hosted

industry professionals who want to implement

new technologies and direct their

investments. CNR KONFEK brought together

thousands of buyers from European, African,

Middle and Far Eastern countries as well as

Turkish Republics with participating companies.

The participating companies exhibiting

products at the fair, especially Çatma, Astaş,

Glengo, Uğur, Tetaş, Malkan, Alba, Yuki

and Keçoğlu, took part in the CNR KONFEK

Fair with their innovative products.

In the 60 thousand square meter exhibition

area of CNR KONFEK Fair, the most

important brands of European and Far East

countries exhibited their technologies. The

apparel machinery manufacturers, which

have the opportunity to reach their global

trade targets faster with CNR’s experience

and brand value in the fair sector, met

with their new buyers at the fair, from A to

Z about the apparel sector, from automatic

cutting machines to cad systems and

embroidery machines.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 19

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 KONFEKSİYON TEKNİK


The signature of the future

Fusing Press

Fabric Fixing Systems

Lamination Systems

Heat & Transfer Printing Presses

Hall 2 / 215

www.mcnmakina.com.tr


Otomatik besleme ve istifleme sistemi

Automatic feeding and stacking system

Kullanımı kolay programlanabilir digital ekran

Easy to use programmable digital display

Çok kullanıcılı besleme

Multi-user feeding

Değişken istifleme ünitesi

Variable stacking units

Manyetik dedektör ve elektrostatik çubuk

Magnetic dedector and electrostatic bar

Ve daha bir çok özellik

And many more features


22

PANORAMA

Tekstil ve konfeksiyon sektörü

genç girişimcileri bekliyor

Her yıl onlarca fikrin kıyasıya

yarıştığı tekstil ve hazır giyim

sektörlerinin girişimcilik

programı TechXtile Start-Up

Challenge, teknoloji tabanlı

farklı disiplinlerden tekstil

ve hazır giyim sektörlerine

uygulanabilecek ve ekonomiye

değer kazandırabilecek fikirleri

olan Türkiye genelindeki

girişimcileri bekliyor.

Son başvuru süresi 16 Ekim

Girişimcilerin, 16 Ekim 2022 tarihine kadar programa

iki ayrı kategoride başvurabileceklerini belirten

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin,

“Level-Up kategorisi, henüz fikir aşamasında, müşterisinin

beklentilerini temel seviyede karşılayacak

ürünü ya da hizmeti geliştirmekte olan girişimcilere

yöneliktir. Bu kategoride yenilikçi ve ticarileşme

potansiyeli olan iş fikirlerinin ürüne dönüşüm

sürecini desteklemeyi hedefliyoruz. Fikir aşamasını

geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline

sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin

başvuru yapabileceği Scale-Up kategorisinde ise

en önemli gereklilik, girişimcilerin programa başvurmadan

önce halihazırda girişimlerini kurmuş olmasıdır.

Bu kategoride amacımız, potansiyeli olan

erken aşama girişimlerin Ürün/Pazar uyumluluğu

keşif süreçlerini ve network kurmalarını destekleyerek

pazarda başarılı olmalarını sağlamak” dedi.

Kadın girişimcilere özel ödül bu yıl da sürüyor

UTİB Başkanı Engin, iki yıldır uyguladıkları “Kadın

Girişimci Özel Ödülü”ne bu yıl da devam ettiklerini

belirterek, “Sektörümüzde daha çok kadının girişimci

olarak yer almasını arzuluyoruz. Kadın girişimciliği

teşvik etmek ve daha fazla kadın iş insanının

ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız

özel ödül sayesinde bu yıl başvuru sayının daha

fazla artacağına inanıyorum” diye konuştu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) yürütücülüğünde

bu sene dördüncü kez düzenlenen program

ile tekstil ve hazır giyim sektörünün dünyada

hızla değişen teknolojiyi yakalaması, nitelikli

tekno-girişim fikrine sahip kişilerin fikirlerinin olgunlaştırıp

yapılabilir, satılabilir ve ölçeklenebilir girişim

haline gelebilmesi için gerekli desteklerin sağlanması

hedefleniyor. Dev bir yarışma atmosferinde

network imkânı ve değerli ödüller sunan TechXtile

Start-Up Challenge, dereceye giren girişimcilerin iş

dünyası ile buluşması ve projesine destek almasına

da olanak sağlıyor. Türkiye genelinde ses getiren

başarı hikayelerine tanık olan program ile ilgili

detaylı bilgi ve tekstil dünyasındaki son teknolojik

gelişmelerle ilgili haberler için www.techxtile.net

web sitesi ziyaret edilebilir. Türkiye’de inovasyon

ve girişimcilik kültürünün yerleşmesinde ihracat

ve ülke ekonomisinde değer katma ve dünyaya

daha fazla Türk markası kazandırma yolunda

TechXtile Start-Up Challenge her yıl giderek daha

fazla katkı sağlamak amacını taşıyor.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


TEKNOLOJİNİN

MODASI

Tekstil ERP Çözümlerimiz ile, pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan

boya, terbiye ve konfeksiyona kadar tüm karmaşık iş süreçlerinizi kontrol edin!

www.sentez.com

sentezyazilim


24

PANORAMA

BLC Group yapay

zeka ile büyüyor

BLC Group, Türkiye’de tekstil sektörünün Ar-Ge

yatırımlarıyla öne çıkan devlerinden biri. Dünya

moda devlerine üretiminin yüzde 85’ini doğrudan

veya dolaylı olarak ihraç eden grubun bu

başarısının ardında teknolojiye, dijitalleşmeye ve

sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlar var. BLC Group

son olarak iki global tedarikçisiyle birlikte geliştirdiği

yapay zeka temelli otomasyon sistemiyle iş

planlamalarını ve müşteri memnuniyetini optimize

etmeye başladı. BLC Group Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Can Balcıoğlu, iki global şirketle birlikte geliştirdikleri

yapay zeka tabanlı teknolojileri sayesinde

üretim tesisinde oluşturulan iş emirlerini en yüksek

verimlilikle tamamlayabildiklerini söylüyor.

KİŞİSELLEŞTİRDİ, REKABET GÜCÜ ARTTI

Sistemin ürün kalitesinde de müşteri bazlı kişiselleştirmeler

yapmaya imkan verdiğini açıklayan Emre

Can Balcıoğlu,” Yapay zeka sistemleri ile üretimin her

safhasına entegre olduk. Üretim sürecinin planlanmasından

başlayan yapay zeka süreci, ürünlerimizi

üretirken yaptığımız laboratuvar simülasyonlarıyla

devam ediyor. Bu simülasyonlar daha sonra büyük

çapta üretim süreçlerine aktarılıp üretimin hata

payını sıfıra indirgemeyi ve sürekliliğini sağlamayı

amaçlıyor. Halihazırda işleme aldığımız robotik bazlı

uygulamalarla kimyasal dağıtım ve üretim kontrol

süreçlerimizi takip etmekteyiz. Ayrıca ürün kalite

kontrollerinin bir kısmını da yine otomatik uygulamalar

sürdürmekte. Yeni planlarımızda ise robotik

depolama, iş süreçlerinin takibini robotlarla yapmak

ve karanlık fabrika bölgeleri oluşturmak var” diyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ 3’E KATLADI

BLC Group Ar-Ge ekibinin geliştirdiği bu yapay

zeka temelli yeni sistem, üretimin standardizasyonu

ve doğa dostu olma konusunda da önemli bir fark

yaratıyor. Balcıoğlu, “Enerji tasarrufu konusunda

geliştirdiğimiz verimli yakma sistemlerimizle, kullandığımız

enerji kaynaklarının verimliliğini yüzde

200’den fazla yani 3 kat artırarak, hem çevreye

zararımızı azalttık hem doğal kaynakları koruma

yolunda önemli adımlar attık” diye konuşuyor.

BLC Group, iş planlamalarını

ve müşteri memnuniyetini

geliştirdiği yapay zeka üretim

modülü ile optimize etmeyi

başardığını açıkladı. Ar-Ge

departmanı yöneticisi ve

BLC Group Yönetim Kurulu

Üyesi Emre Can Balcıoğlu

önderliğinde çalışan ekip,

sürekli iyileştirme ve üretim

süreçlerinde yenilikçi çözümler

için çalışmalarını sürdürüyor.

SİMÜLASYON HATAYI SIFIRA YAKLAŞTIRDI

Tekstil devinin üretimde otomasyona verdiği önem

üretim simülasyonu teknolojisinin ortaya çıkmasında

önemli bir rol oynadı. Balcıoğlu, üretim öncesi

simülasyon yaparak ürünlerinin son istasyonda nasıl

olacağını ve düzeltmeleri gereken prosesleri önceden

takip edebildiklerini de söylüyor. Bu sayede

hata paylarını sıfıra yakın seviyelere indirebildiklerini

açıklayan Balcıoğlu, “Ayrıca bu teknolojiler birçok

kararsızlık gösteren aşamayı da elemine ederek üretim

planlarımızın devamlılığı sağlandı” diye anlatıyor.

HEDEFTE KARANLIK FABRİKA VAR

Bugün ürettiği pek çok teknolojiyle tekstildeki gücünü

üretim teknolojilerine de taşıyan BLC Group,

yeni prosesler geliştirme ve farklı üretim ekipmanları

üretme konusunda da yoluna devam ediyor.

BLC Group’un bu zamana kadar Türk sanayisine

kazandırdığı yeni teknolojiler arasında karbon

ayak izi sıfır olan makinalar, verimliliği ve üretim

kapasitesi yüksek ekipmanlar, izlenebilirliği şeffaf

hale getiren teknolojiler yer alıyor. Balcıoğlu, “Ar-

Ge ekibimizin hayata geçirdiği yeni teknolojiye

sahip üretim araçları proje aşamalarından çıkarak

her geçen gün hayata geçiyor” diyor.

Karanlık fabrika alanları yaratma planına dair konuşan

Balcıoğlu, karanlık fabrikaları şöyle açıklıyor:

“Karanlık fabrika kavramı bir üretim metodolojisidir.

Temsil ettiği kavram bakımından, üretimin minimal

insan müdahalesi veya insana bağlı hataların en

az seviyede olmasıyla ilişkilidir. Bu süreç, üretimlerde

insan hatasından kaynaklanan birçok gideri

azaltmak, yine aynı kaynaktan gelen karbon ayak

izini düşürmek ve üretimde insandan kaynaklanan

hataları ve bunlardan kaynaklanan sarfiyatı

sonlandırmak amacıyla otomasyon ve robotik

teknolojilere dayanır. Böylelikle üretim tesislerinde

verimlilik en üst düzeye taşınırken, iş kazaları gibi

problemli durumlar da ortadan kalkacaktır. Biz de

karanlık fabrika alanları yaratmak için çalışıyoruz.”

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


26

PANORAMA

Almanya’yı Türk kumaşları sardı

Kalite oranı yüzde 99,6

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, tamamen

yerli bir marka olarak Türk tekstilinin küresel ihracattaki

payını artırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Trendlerin ışığında hazırlanan yeni koleksiyonlarının

Almanya’da katıldıkları fuarlarda büyük beğeni kazandığını

belirten Sürmegöz, döşemelik, ev tekstil ve

hazır giyim koleksiyonları için yeni iş birlikleri geliştirdiklerini

söyledi. Sürmegöz, “Kaliteyi öncelik edinerek

ortaya koyduğumuz inovatif ürünlerimiz iş ortaklarımızın

her zaman yanında olduğumuzu gösteriyor.

Kumaşlarımız zengin renk ve desen çeşitliliğiyle her

zevke hitap ederken, müşterilerimize sunduğumuz

yüzde 99,6 kalite oranımız rekabette büyük avantaj

sağlıyor. Sürdürülebilirlik odağında geliştirdiğimiz,

kalite, şıklık ve rahatlığı buluşturan yepyeni ürünlerimizi

dünya modasında söz sahibi yüzlerce firmaya

ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Avrupa’nın en büyük entegre üst

segment yünlü dokuma kumaş üreticisi

Yünsa, haziran ayında Almanya’da

gerçekleştirilen üç fuarda büyük ilgi

gördü. Almanya’nın Hamburg, Münih

ve Frankfurt kentlerinde düzenlenen

fuarlarda yeni hazır giyim ve döşemelik

koleksiyonlarını tanıtan Yünsa’nın

Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz,

“Sürdürülebilirlik odağında geliştirdiğimiz,

kalite, şıklık ve rahatlığı buluşturan

yepyeni ürünlerimizi dünya modasında

söz sahibi yüzlerce modacı ve firmaya

ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Farklı sektörlere uygun döşemelik kumaş çözümleri

Yünsa’nın döşemelik kumaş alanındaki çalışmaları

ve son katılım sağladığı fuarlarla ilgili görüşlerini

paylaşan Sürmegöz, “Yünlü kumaşlar başta olmak

üzere yün-poliamid, yün-polyester, polyester ve

geri dönüştürülmüş kumaşlar gibi farklı seçenekli

ürünler içeren döşemelik koleksiyonumuz ofis ve ev

mobilyalarının yanı sıra otomotiv ve havacılık sektörünün

ihtiyaçlarına uygun çözümler de içeriyor.

Örneğin, son katıldığımız Aircraft fuarında dünyaca

ünlü uçak firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdik

ve potansiyel iş fırsatları yarattık. Özellikle, Ar-Ge

çalışmalarımız sonucunda geliştirilen ortam havasını

temizleyen, sigara kokusunu absorbe eden, güç

tutuşur, toz tutmayan ve içerdiği mikro kapsüllerle

stresi azaltan kumaşlar gibi yenilikçi uygulamalarımız

dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde bu fuarlarda

gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve tanıttığımız

yenilikçi ürünlerin iş sonuçlarımıza olumlu katkı

sağlamasını öngörüyoruz” diye konuştu.

Dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş

üreticilerinden Yünsa, küresel ihracattaki payını

artırdı. Bugün itibarıyla global çapta 50’den fazla

ülkeye ihracat yapan ve 400’ü aşkın firmanın en

büyük çözüm ortağı olan Yünsa’nın yeni koleksiyonları

dünyanın en büyük fuarlarında alıcılarıyla

buluştu. Almanya’nın Hamburg kentinde 14-16

Haziran günlerinde düzenlenen Aircraft Interiors

Expo’ya, Münih’te 21-22 Haziran’da gerçekleştirilen

View Premium Selection’a ve Frankfurt’ta 21-24

Haziran arasında sektör temsilcilerini bir araya

getiren Heimtextil fuarına katılan Yünsa’nın yeni

koleksiyonları büyük beğeni topladı.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


TOZAN

MAKİNA

Makina ve parçaları, pastal altı ve daha nicelerini

toptan fiyatına müşteri ile buluşturan Tozan Makina’da

aradığınız her şeyin temin edileceğinden emin olabilirsiniz.

Merkez: Yeşilova Mahallesi 4141 Sokak No: 22/A İç Kapı : 1 Yeşilova - Bornova / İZMİR

Tel: +90 232 431 09 51 | +90 232 570 08 81 | +90 535 875 89 61 | +90 554 159 09 51

+90 850 833 09 61 | +90 232 935 19 61 | +90 532 769 46 61 | +90 532 743 36 61

e-mail: tozanmakina@gmail.com


28

PANORAMA

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak katma değerli ihracatımızı

artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katma değerli ihracatta en kritik nokta tasarım.

Tasarım ve yenilikçi fikirler için yarışmamız büyük önem taşıyor” dedi.

İTHİB President Ahmet Öksüz said “As the textile sector, we are continuing our efforts in order

to increase our value-added export. The most critical point in value-added export is design.

It is of great importance that we compete for design and innovative ideas.”

Tekstil sektörü katma değerli

ihracatı artıracak

Textile sector will increase

value-added exports

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

(İTHİB) tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası

Kumaş Tasarım Yarışması, bu yıl ‘Futuretex

İstanbul’ adı altında devam edecek. Futuretex

markası altında “FutureBase International” ve

‘FutureTech’ olarak iki ayrı yarışma gerçekleştirilecek.

Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı

ödüllü tasarım yarışmasında; FutureBase’deya-

The International Fabric Design Competition,

which has been held for 15 years by the Istanbul

Textile and Raw Materials Exporters’ Association

(İTHİB), will continue under the name

of ‘Futuretex Istanbul’ this year. Two separate

competitions “FutureBase International” and

“FutureTech” will be held under the Futuretex

brand. In the award-winning design competiti-

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 29

on where the talents in the textile sector will compete,

the competition coaching at FutureBase will

be done by designer Tuvana Büyükçınar and the

coaching at FutureTech will be done by designer

Özlem Süer. The 2nd jury evaluation of the competition,

which is of great importance for added

value and innovative ideas, was carried out.

Education opportunity abroad

Ahmet Öksüz, evaluating the competition, said

“As İTHİB, we brought many young people to our

sector with the competitions we organized with

the support of our Ministry of Commerce. We started

our competitions to underline the design. This

year we made a change in our competition. We

are holding 2 separate competitions as Future-

Base and FutureTech under the Futuretex brand.

We made our semi-finals. We chose our designers

who made it to the finals in both competitions. In

our FutureBase competition, we award a prize of

200 thousand TL for the first rank, 150 thousand TL

for the second and 100 thousand TL for the third.

We provide the opportunity to study abroad for

the top three in the competition. We also offer

awards such as foreign language education and

fair visits. In our FutureTech competition, the first

prize will be 200 thousand TL, the second 150 thousand

TL, and the third 100 thousand TL.”

Turkish textile is introduced to the world

Fatih Bilici, İTHİB Vice President and Jury President,

saying that they started the competitions with the

aim of increasing Turkey’s exports, said “We improve

our competition every year with the contributions

of students, employees and academicians.

Young designers make good gains thanks to these

competitions. All of these trained young people

are working in good brands. Thanks to the international

participation in our competition, foreign

competitors increase the awareness of Turkey in

their own countries. In this way, we introduce the

Turkish textile sector to the world more.”

rışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar,

FutureTech’te ise tasarımcı Özlem Süer

gerçekleştirecek. Katma değer ve yenilikçi

fikirler için büyük önem taşıyan yarışmanın 2.

jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi.

YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Yarışmayı değerlendiren Ahmet Öksüz,

“İTHİB olarak Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle

düzenlediğimiz yarışmalarımızla

birçok gencimizi sektörümüze kazandırdık.

Tasarımın altını çizmek için yarışmalarımıza

başlamıştık. Bu sene yarışmamızda bir

değişiklik gerçekleştirdik. Futuretex markası

altında FutureBase ve FutureTech olarak 2

ayrı yarışma yapıyoruz. Yarı final seçimlerimizi

gerçekleştirdik. Her iki yarışmada finale

kalan tasarımcılarımızı seçtik. FutureBase

yarışmamızda birinciye 200 bin TL, ikinciye

150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödülümüz

var. Yarışmada ilk üçe kalanlara yurt dışı

eğitim imkanı sağlıyoruz. Ayrıca yabancı dil

eğitimi, fuar ziyaretleri gibi ödüller de sunuyoruz.

FutureTech yarışmamızda ise birinci

200 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü 100 bin

TL ödülün sahibi olacak” dedi.

TÜRK TEKSTİLİ DÜNYAYA TANITILIYOR

Yarışmalara Türkiye’nin ihracatının artması

amacıyla başladıklarını söyleyen İTHİB

Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı Fatih Bilici

şunları aktardı: “Öğrencilerin, çalışanların,

akademisyenlerin katkılarıyla yarışmamızı

her sene daha iyi hale getiriyoruz. Genç

tasarımcılar bu yarışmalar sayesinde güzel

kazanımlar elde ediyorlar. Yetişen bu gençlerimizin

hepsi iyi markalarda çalışıyorlar.

Yarışmamıza uluslararası katılım sağlanabilmesi

sayesinde de yabancı yarışmacılar

kendi ülkelerinde Türkiye’nin bilinirliğini

artırıyor. Bu sayede Türk tekstil sektörünü

dünyaya daha çok tanıtmış oluyoruz.”

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 KONFEKSİYON TEKNİK


32

PANORAMA

Fashion Prime

sektörün buluşma adresi olacak

Hem Türkiye, hem de dünyadan gelecek hazır giyim profesyonellerinin

buluşma noktası Fashion Prime Fuarı’nın Danışma Kurulu

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Fashion Prime ve

Fashion Tech fuarlarının, önceki yıllarda olduğu gibi sektöre

olumlu katkı yapıp güçlü bir ticaret kapısı açacağı konuşuldu.

Murat Çiçekdağ, Fatih Güven, Nedim Örün, Okay Şimşek, Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Burak Sertbaş,

Ayfer Karakoyunlu, Yeşim Yiğit, Mustafa Tunçer, Nükhet Şenkaya

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ

tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek Fashion

Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri

Fuarı, 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında

fuarizmir’de düzenlenecek. Fashion Prime Fuarı’nın

danışma kurulu toplantısı, Ege Giyim Sanayicileri

Derneği’nde (EGSD) yapıldı. Toplantıya, İZFAŞ

Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Ege

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı

Burak Sertbaş, EGSD Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Okay Şimşek, EGSD Geçmiş Dönem

Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Örün, EGSD Genel

Sekreteri Nükhet Şenkaya, danışma kurulu üyeleri,

İZFAŞ yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


34

PANORAMA

Hem sektöre hem kent ekonomisine katkı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in

İzmir fuarcılığını geliştirme ve dünyayla buluşturma

vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini

ifade eden İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu

Alıcı, “Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları,

Türkiye’nin buluşma adresi haline geldi. İstanbul’dan

fuara katılıp çok iyi bağlantılar kurarak iş

hacmini artıran, üretimini ve yüzlerce kişilik istihdamı

İzmir’e taşıyan ya da taşımaya hazırlanan firmalar

var. Bu fuarla sektör kazanıyor, İzmir kazanıyor.

Sizin yapacağınız daha fazla üretim, daha fazla

istihdam, sektörün kazanacağı daha fazla müşteri,

yapacağınız daha fazla ihracat İZFAŞ’ın kazanabileceği

en önemli getiri. Tüm bunların yanında kent

ve bölge ekonomisine katkısı, şehre katkısı, kentin

tanıtımına katkısı fuarların en önemli çıktısı” dedi.

İhracata katkı sağlıyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Başkanı Burak Sertbaş, “Fashion Prime Fuarı, bölgemizdeki

yükselen fuarlarımızdan biri ve sektörün bölgedeki

gücünü yansıtıyor. İplikten son ürüne kadar

sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren bir orga-

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


36

PANORAMA

nizasyon gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde,

yurtdışındaki oluşumlarla benzer seviyeye ulaşacağına

inanıyoruz. Birlik olarak biz de fuara destek vermeye

devam edeceğiz. Türkiye hazır giyim ihracatı

yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre

yüzde 8,6 artışla 10,8 milyar dolara ulaştı. Son 1 yıllık

dönemdeki ihracatımız ise 21,6 milyar dolara çıktı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimizin

ihracatı ise 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde

yüzde 13 artışla 781 milyon dolara ulaşırken son 1

yıllık dönemdeki ihracatımız ise 1 milyar 579 milyon

dolara çıktı. Orta vadeli 2 milyar dolar ihracat

hedefimize ulaşmak için Fashion Prime Fuarı’nı çok

önemsiyoruz” diye konuştu.

Son trendler fuarda olacak

EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okay

Şimşek de “Buradaki amacımız fuarı geniş kitlelere

ulaştırmak ve tanınmasını sağlamak. Bir diğer

amacımız da sürdürülebilir bir fuar olması için en

yeni trendleri tüketicilere ulaştırabilmek. Bu trendleri

biz ne kadar güncelleyebilirsek fuarın başarısı

da o kadar yüksek olacaktır. Bunun yanında EGSD

olarak tüm üyelerimizi, paydaşlarımızı ve sektör

temsilcilerini, bu fuara katılmaya, ziyaret etmeye

ve desteklemeye davet ediyoruz. Fashion Prime,

aynı zamanda, sektörün trendleri yakalamasına

hatta trendlere yön vermesine de katkı sağlıyor. Bu

alanda Türkiye’de öncü olmak istiyoruz” diyerek

katılımcıların fuarda sağlayacakları bağlantılarla

birlikte iş hacimlerini de artıracaklarını ifade etti.

Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu

ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan

tedarikçileri bir araya getirerek ticari bağlantılar

kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan Fashion

Prime Fuarı, yapılacak ikili iş görüşmeleriyle de sektörün

ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere

hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel

trendlerin profesyonel ziyaretçiye sunulacağı

Fuar’da, üretici ve tasarımcılar katılımcılarla bir

araya gelme fırsatı yakalayacak. Fuar; defileleri,

atölyeleri ve aksesuar, kumaş, hazır giyimden oluşan

üç ayrı “Trend alanı” ile de sektörün ihtiyacını

karşılayacak. Manufacturing (Tekstil üreticileri)

alanında, hazır giyim sektörünün önde gelen

üreticileri gelecek tedarikçi firma temsilcileri ile

bir araya gelecek. Manufacturing’te ağırlanacak

hazır giyim markaları; moda tasarımcılarından yan

ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen

profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı

bulacak. Ticari görüşmelerin yanında katılımcılar,

fuara özel tasarımlarını, defilelerin düzenleneceği

podyumda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

İki fuar bir arada

Tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının aynı anda

sergilendiği ilk fuar olan Fashion Prime ile birlikte

eş zamanlı olarak tekstil makineleri ve teknolojileri

alanında da İZFAŞ - İZGİ Fuarcılık ile iş birliğiyle

Fashion Tech Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil

Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı gerçekleştirilecek.

Hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde

kullanılan makine ve teknolojilerin yanında tekstil

makineleri ile tekstil baskı teknolojileri de sergilenecek.

Farklı atölye çalışmaları ve etkinlikler fuarlara

renk katacak. Dört gün boyunca gerçekleşecek

fuarlarda İzmir başta olmak üzere, Türkiye’nin

dört bir yanından ziyaretçi firmalar yer alacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri

(EİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Küçük ve

Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ege Giyim Sanayicileri

Derneği (EGSD), Moda Tekstil Konfeksiyoncular

Sanayici İş Adamları Derneği (MTK), Mimar Kemalettin

Moda Merkezi Derneği, Buca Ege Giyim

Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) ve Konfeksiyon

Yan Sanayicileri Derneği’nin (KYSD) destek verdiği

fuara: Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu

ve Türki Cumhuriyetleri’nden ziyaretçiler gelecek,

alım heyetleri düzenlenecek.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Tekstile dair geniş ürün yelpazemiz ile her isteğe cevap her soruna

çözüm olmak için çıktığımız bu yolda, müşteri memnuniyetini

ön planda tutarak yürümeye devam edeceğiz.

Poşet Üretim: O.S.B. 10010 Sokak No: 7 Çiğli / İZMİR

Merkez: Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No: 55/A Bornova / İZMİR

Tel: +90 232 935 19 61 | +90 850 833 09 61 | +90 539 854 26 61 | +90 539 597 76 61 | +90 532 769 46 61

e-mail: belsantekstil@gmail.com | muhasebe.belsantekstil@gmail.com


38

PANORAMA

Kolunsağ, dünyanın ilk yanmaz

peluş kumaşını üretti

Küresel salgın ve iklim krizinin

sürdürülebilirliğe ilişkin oluşturduğu

farkındalık, tüketicilerin alışveriş

alışkanlıklarına da yansıdı. Tüketiciler

sürdürülebilirliği daha fazla önemserken,

işletmeler de sürdürülebilir üretim

modeliyle iklim değişikliğiyle

mücadelede yerini aldı. Ayakkabı ve

tekstil gibi sektörler için sürdürülebilir

malzeme kullanarak hammadde

üretimi gerçekleştiren işletmeler, dünya

markalarıyla dev işbirliklerine hazırlanıyor.

Küresel salgının yanı sıra giderek etkisini artıran

iklim krizi, tüketicilerin sürdürülebilirliğe yönelik

farkındalığını artırırken şirketlerin ajandasına da

sürdürülebilirlik maddesini ekledi. Sürdürülebilir

üretimin gıdadan kırtasiyeye, mobilyadan tekstile

kadar çok sayıda sektörü etkisi altına aldığını belirten

Kolunsağ Muflon Pazarlama Müdürü Ahmet

İhsan Kolunsağ ise “89 yıldır konfeksiyon, ayakkabı,

otomotiv, kırtasiye, oyuncak, ev tekstili ve aksesuar

gibi çok sayıda alanda kullanılan muflon üretimi

gerçekleştiren bir şirket olarak sürdürülebilir üretim

felsefemizle iklim değişikliğiyle mücadeleyi destekliyoruz.

Organik kumaştan mufton üretimimizle

sürdürülebilirlik kadar insan sağlığını da odağımıza

alıyoruz. Üretimde hayvan derisi yerine sürdürülebilir

malzemeler kullanarak doğadaki tüm canlılar

gibi hayvanların da yaşam hakkının savunuculuğunu

üstleniyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarlarda

da peluş zürafa maskotuyla hayvanların yaşam

hakkına dikkat çekiyoruz. 21-23 Eylül tarihlerinde

düzenlenecek Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil

Aksesuarları Fuarı’nda da zürafa maskotumuzla

sürdürülebilir üretime dikkat çekeceğiz” dedi.

Avrupa’dan Balkanlar’a Rusya’dan Ortadoğu’ya

uzanan geniş bir coğrafyaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz.

Dünyanın ilk yanmaz peluş, %100 cotton

(pamuk) sertifikalı, Dünya’nın ilk %100 yün woolmark

(yün) sertifikalı high pile kumaş üreticisi olarak Kuzey

Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkas ülkelerinde lider bir

marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Mevcut üretim

kapasitemize paralel olarak ihracatımızı da artırarak

ülke ekonomisine sunduğumuz katma değeri

ileri seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Dünya markalarıyla işbirliği

Üretimde %100 yerli hammadde kullanarak yüksek

kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla piyasaya sunduklarını

belirten Kolunsağ Muflon Pazarlama Müdürü

Ahmet İhsan Kolunsağ, “Yüksek teknolojilerin eseri

olan entegre tesisimizde alanında uzman çalışanlarımızla

kalitemizi her geçen gün artırırken dünyanın

saygın markalarıyla işbirliği yaparak ülkemizi

dünyada temsil ediyoruz. Müşteri odaklı, yenilikçi

ve verimliliği merkeze alan üretim ve yönetim yaklaşımımız

bizi başarıya ulaştırıyor. Köklü tecrübemizin

eseri kaliteli üretim gücümüzle küresel ölçekte

dev işbirliklerine imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Moda endüstrisinde peluş kumaş kullanımı artıyor

Elyaflarla harmanlanan peluş kumaşların tekstilden

oyuncağa, hediyelik eşyadan aksesuar

çeşitlerine kadar oldukça geniş bir kullanım alanı

olduğunu söyleyen Ahmet İhsan Kolunsağ, “Sektördeki

köklü deneyimimizle ülkemizin ve dünyanın

saygın moda kuruluşlarının peluş kumaş tedarikçisi

haline geldik. İleri teknolojilerimizle moda endüstrisinin

farklı desen ve renk taleplerini de karşılıyoruz.

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğe ilişkin oluşan

farkındalık peluş kumaş kullanımını yaygınlaştırdı.

Yüzlerce desen seçeneğimizle giyimden ayakkabı

ve aksesuara kadar çok sayıda üründe peluş

kumaş kullanımını yaygınlaştırıyoruz” diye ekledi.

Yanmaz peluş kumaş üretimi

Gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımlarıyla üretime

sürdürülebilir ve verimli bir yapı kazandırdıklarını

kaydeden Ahmet İhsan Kolunsağ, “İç piyasada

ülkemizin öne çıkan ayakkabı ve tekstil markalarının

tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Yıllık ortalama

2 milyon 700 bin metrik üretim kapasitemizle

ülkemizin mufton ihtiyacının yarısını karşılıyoruz.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Siz de katılın,

KYSD’ye üye olun...

Sektörümüzün sorunlarına çözüm bulmak, gücüne güç katmak,

temsil kabiliyetini arttırmak ve sektörümüzü el ele verip daha

yukarılara taşımak için siz de KYSD ailesine katılın.

KYSD - KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

GİYİMKENT SİTESİ, 11. SOKAK NO: 66A ESENLER - İSTANBUL T: 0212 438 12 96-97 F: 0212 438 12 98

www.kysd.org.tr kysd@kysd.org.tr


40

PANORAMA

Durak Tekstil konfeksiyon

üretimine sanat ve güç katıyor

Durak Tekstil adds art and

power to apparel production

Konfeksiyon ve moda endüstrisine yönelik farklı özelliklerdeki nitelikli

ipliklere sahip olan Durak Tekstil, katıldığı sektörel fuarlarda ürünleriyle

olduğu kadar, çok renklilik, sanat ve tasarım yönleriyle de dikkat

çekiyor. CNR KONFEK’i başarılı bir şekilde geride bırakan firma, IGM

2022 ve Fashion Tech İzmir fuarlarında sektörle tekrar buluşacak.

Durak Tekstil, which has qualified threads with different features for the

garment and fashion industry, draws attention with its multi- color art

and design aspects as well as its products at the sectoral exhibitions it

attends. The company has successfully left CNR KONFEK behind and

will meet with the sector again at IGM 2022 and Fashion Tech Izmir.

Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde

gelen üreticilerinden Durak Tekstil, geliştirdiği

ve ürettiği birbirinden renkli ve farklı özelliklerdeki

ürünleriyle konfeksiyon ve hazır giyim

endüstrisine değer katıyor. Sentetik, doğal ve

geri dönüşümlü birçok farklı ipliği portföyünde

barındıran Durak Tekstil, tasarım ve fonksiyonelliği

buluşturan yeniliklere imza atıyor.

Konfeksiyon endüstrisiyle bağlarını her geçen

Durak Tekstil, one of the leading manufacturers

of industrial sewing and embroidery

threads, adds value to the garment and

ready-to-wear industry with its colorful and

different products it developed and produced.

Durak Tekstil has many different

synthetic, natural and recycled threads in its

portfolio, putting its signature under innovations

that combine design and functionality.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


42

PANORAMA

gün daha da güçlendiren firma, katıldığı

fuarlarda sadece yenilikçi ürünlerini sergilemiyor

aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sanat

odaklı vizyonunu da sunuyor.

3-6 Ağustos tarihleri arasında IFM’de düzenlenen

CNR KONFEK 2022 fuarına katılan Durak

Tekstil, 8-11 Eylül tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleştirilecek

IGM 2022 fuarında ve ardından

12-15 Ekim arasında Fashion Tech İzmir fuarında

sektörle buluşmaya devam edecek.

Sürdürülebilirlik ve AR-GE odaklı çalışmalarıyla

fark yaratan firma, doğal, teknik ve geri

dönüşümlü iplik konseptleriyle donatılan stant

konseptiyle ayrıca sanatsal yaratıcılığı da öne

çıkarıyor. Yüksek potansiyele sahip bir pazara

seslendiklerini söyleyen Durak Tekstil Yönetim

Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit

Durak, konfeksiyon endüstrisinin bütün tedarik

zinciriyle bir araya gelmenin markaları açısından

büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“Kendimizi sadece bir iplik üreticisi olarak

görmüyoruz, yatak endüstrisinden ayakkabı

endüstrisine, otomotiv iç dekorasyonundan

teknik uygulamalara kadar hizmet verdiğimiz

bütün segmentler için yaratıcı dikiş ve nakış

çözümleri geliştirmeye odaklandık” diyen

Durak, güçlü ürün portföyleri ve boyama

kapasiteleriyle endüstriyel bir çözüm sağlayıcı

olduklarının altını çizdi. Durak şunları söyledi;

“Sektörde 50 yıllık deneyime ve küresel pazara

ulaşan bir güce sahip olan Durak Tekstil, konfeksiyon

sektöründeki büyüme potansiyelini

her zaman dikkate almıştır. Polyester ve doğal

The company, strengthening its ties with the

garment industry day by day, not only exhibits

its innovative products at the exhibitions

it attends, but also presents its sustainability

and art-oriented vision.

Durak Tekstil participated in the CNR KONFEK

2022 held at IFM on August 3-6 and will continue

to meet with the sector at the IGM 2022 to

be held in TÜYAP on September 8-11, and then

at the Fashion Tech İzmir on October 12-15.

Making a difference with its sustainability and

R&D oriented studies, the company also highlights

artistic creativity with its stand concept,

which is equipped with natural, technical and

recycled thread concepts. Durak Tekstil Board

Member and Marketing Director Yiğit Durak

stated that they address a market with high potential

and noted that it is of great importance

for their brand to come together with the entire

supply chain of the garment industry.

Saying; “We do not see ourselves as just a

thread manufacturer, we focus on developing

creative sewing and embroidery solutions for

all segments we serve, from bedding industry

to footwear industry, from automotive interior

decoration to technical applications,” Durak

underlined that they are an industrial solution

provider with their strong product portfolio

and dyeing capacity. He disclosed: “Durak

Tekstil with 50 years of experience in the

industry and the power to reach the global

market, has always taken into account the

growth potential in the garment industry. We

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


24 NO BOMBELİ PASLANMAZ KUŞGÖZÜ

www.ataimalat.com


44

PANORAMA

elyaftan üretilen ipliklerimizin yanı sıra, teknik

özellikli ipliklerimizle konfeksiyon sektörüne

katma değeri yüksek ürünler sunabiliyoruz.

Kurumsal olarak kalite odaklı bir firma olduğumuz

için, pazardaki marka değerimizi kalite ile

eşanlamlı hale getirmeyi ilke edindik ve başarılı

sonuçlar aldık. Bu bağlamda hem yerli hem

de uluslararası konfeksiyon endüstrisine cazip

ürünler sunmayı sürdüreceğiz. Katıldığımız

fuarlarda temelde kalitemizi, AR-GE gücümüzü

ve tasarım/sanat kabiliyetimizi gözler önüne

seriyoruz. Konfeksiyon tedarik zinciri ipliklerimizin

sağladığı fonksiyonelliği ve tasarım gücünü

büyük bir ilgiyle karşılıyor.”

“Hızlanan moda ve artan çeşitlilik talebi için

iplikte en güvenilir partneriz”

Moda ve perakende sektöründe hem sezonların

hızlandığına hem de kişiselleştirilmiş olan

ürünlere talebin arttığına dikkat çeken Yiğit

Durak, bir sezonda artık 2 değil 4 ve daha fazla

koleksiyonun pazara sunulduğuna değindi.

Durak; “Konfeksiyon sektörü çok büyük bir pazar

talebi ile karşı karşıya. Hem üretim süreleri

daraldı hem de daha fazla ürün çeşitliliğini,

daha az miktarda üretmeleri gerekiyor. Tedarik

zincirlerini de bu hızlanma ve çeşitlenmeye

bağlı olarak tekrar organize etmeleri gerekiyor.

O nedenle güvenilir partnerlere ihtiyaçları var.

Durak Tekstil olarak kendimizi konfeksiyon endüstrisinin

güvenilir bir partneri olarak konumlandırıyoruz.

Gerek ürün çeşitliliğimiz gerekse

boyama ve renk zenginliğimiz de bu gücümüzü

ortaya koyuyor. Dolayısıyla müşterilerimizin

bizden talep ettiği iplikleri onlara en kısa sürede

ve istedikleri adette sağlayabiliyoruz, bunu

yaparken kaliteden ödün vermiyor ve gerekli

bütün standartları karşılıyoruz” dedi.

can offer products with high added value

to the garment industry with our technical

threads in addition to our threads produced

from polyester and natural fibers. We have

adopted the principle of making our brand

value synonymous with quality in the market

since we are institutionally a quality-oriented

company and we have achieved successful

results. We will continue to offer attractive

products to both the local and international

garment industry in this context. We basically

display our quality, R&D power and design/art

ability in the exhibitions. The garment supply

chain welcomes the functionality and design

power of our threads with great interest.”

“We are the most reliable partner in the thread

for accelerating fashion and increasing

diversity demand”

Yiğit Durak pointed out that the seasons are

accelerating and the demand for personalized

products is increasing in the fashion

and retail sector, and mentioned that 4 or

more collections are offered to the market

in one season, not 2 anymore. He said: “The

garment industry is facing a huge market

demand. Both their production times have

been shortened and they need to produce

more product diversity in less quantity. They

also need to reorganize their supply chains

based on this acceleration and diversification.

That is why they need reliable partners.

As Durak Tekstil, we position ourselves as a

reliable partner in the garment industry. Both

our product variety and our dyeing and color

richness reveal our strength. Therefore, we

can supply the threads that our customers

demand from us as soon as possible and in

the quantity they want, while doing this, we

do not compromise on quality and meet all

the necessary standards.”

Sürdürülebilirlik ve fonksiyonellik tasarımda

buluşuyor

Durak Tekstil’i sürdürülebilir bir tekstil firması

olarak tanımlayan Yiğit Durak, ham madde

tedarikinden üretim süreçlerine kadar bu

çerçevede hareket edildiğini açıkladı. “İlk

başta temiz su kaynakları olmak üzere doğal

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Kırtasiye Keçesi •

Tekstil Keçesi •

Kalıp Keçesi 10 mm •

Yazı Tahtası Silgi Keçesi (Yün) •

Otomotiv Keçesi •

Mobilya Keçesi •

Halı Altı Keçesi •

DOT’lu keçe •

Yaka Altı Keçesi •

Terlik, Ayakkabı Keçesi •

Hobi Keçesi •

Aplike Keçesi •

Nakış Keçesi •

Punteriz (Denim) Keçesi •

Sanayi Mahallesi, Çavuşoğlu Sokak No:2 Güngören / İSTANBUL

www.tekspa.com.tr

info@tekspa.com.tr

+90 212 637 49 04

+90 544 637 49 04

www.kecedunyasi.com

info@kecedunyasi.com


46

PANORAMA

kaynakların korunması için gerekli yatırımlar

yapıldı ve başarılı sonuçlar alındı” diyen Durak,

karbon ayak izlerini her yıl daha da aşağıya

çekildiği ve kullanılan doğal gaz miktarından

%25 tasarruf sağlayan geri dönüşüm tesisinin

de başarıyla çalıştığı bilgisini verdi.

Ar-Ge departmanının geliştirdiği yeni fonksiyonel

ipliklerin farklı kullanım alanlarına hitap

ettiğini belirten Durak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir bir tekstil firması olarak fonksiyonelliği

öne çıkarmak stratejik bir adımdı ve

biz bunu uzun yıllardır yapıyoruz. Bugüne kadar

19 Ar-Ge projemiz devlet desteği alarak

başarıyla tamamlandı. Örneğin geç tutuşur

aramid ipliklerimiz bu projelerden biriydi.

İletken ipliklerimizle akıllı tekstil ve giyim ürünlerinde

oldukça yenilikçi uygulamalar gerçekleştirebiliyoruz.

Reflektör ipliklerimiz güvenlik

amaçlı giysilerin yanı sıra dekoratif uygulamalar

için de ideal bir çözüm oluşturuyor.”

Konfeksiyon endüstrisi için de cazip ürünler

geliştirdiklerini anlatan Durak; “Özellikle hasta

ve yaşlılardaki denge sorununun giderilmesine

yardımcı olacak yeni ürünümüz için

geliştirmeler son safhasında bulunuyor. Bunun

yanı sıra tere, kokuya, mantar oluşumuna

engel olan ipliklerimiz bulunuyor. Bu iplikler

sayesinde giysiler daha güvenli ve konforlu

hale geliyor. Üstün mukavemet güçlerine

sahip ipliklerimiz, ayrıca üstün esneklikleri ve

renk çeşitlilikleri ile konfeksiyon üretiminde her

türlü nakış ve süsleme işleminde başarılı performans

gösteriyor. Boyama konusunda ise

bu yıl içinde yaptığımız yeni yatırım ile boya

çeşitlilik ve üretim kapasitemiz artış elde etti.

Ürettiğimiz boyalı iplik numunelerini özel kod

plakalarıyla saklıyoruz ve müşterilerimiz daha

sonra talep ettiğinde aynı renk ve teknik

özelliklerde tekrar üretim gerçekleştiriyoruz. Bu

marka ve üretim devamlılığı açısından konfeksiyon

profesyonellerinin özellikle aradığı bir

avantajdır. Bunun yanı sıra, renk eşleştirmeler

ve renk uygunlukları için üreticilerden gelen

talep doğrultusunda yeni gelişmeleri sektöre

duyuracağız” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönemde sektörle iş

birliklerimiz artacak”

Hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda

düzenlenen önde gelen fuarlara katılmaya

devam edeceklerini belirten Yiğit Durak,

fuarlarda ciddi görüşmeler gerçekleştirdiklerini

ve bunlardan olumlu dönüşler aldıklarını

söyledi. Durak sözlerini şöyle tamamladı: “İlk

defa düzenlenen CNR KONFEK fuarı sektörel

buluşmayı sağlaması ve yoğun ziyaretçi

sayısıyla bizleri memnun etti. Sektörün birçok

Sustainability and functionality meet in the design

Yiğit Durak, defining Durak Tekstil as a sustainable

textile company, explained that they

act within this framework from raw material

supply to production processes. He said:

“Necessary investments were made for the

protection of natural resources, especially

clean water resources, and successful results

were achieved” and informed that their carbon

footprints are further reduced every year

and the recycling facility, which saves 25%

from the amount of natural gas used, is also

operating successfully.

Durak, stating that the new functional threads

developed by the R&D department appeal

to different usage areas, continued his words

as follows: “As a sustainable textile company,

it was a strategic step to highlight the functionality

and we have been doing this for

many years. 19 of our R&D projects have been

successfully completed with government support

to date. For example, our flame retardant

aramid threads were one of these projects.

We can realize highly innovative applications

in smart textile and clothing products with our

conductive threads. Our reflector threads are

an ideal solution for decorative applications

as well as safety clothing.”

Durak expressed that they have developed

attractive products for the garment industry,

saying: “We are in the final stages of development

for our new product, which will especially

help to eliminate the balance problem in

patients and the elderly. In addition, we have

threads that prevent sweat, odor and fungus

formation. Clothes become safer and more

comfortable thanks to these threads. Our

threads with superior strength, as well as their

superior flexibility and color diversity, show

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


48

PANORAMA

bileşeni bu fuarda yer aldı. Eylül ayında

sektör için çok büyük öneme sahip IGM 2022

fuarında 120 m 2 ’lik standımızda ziyaretçilerimizi

ağırlayacağız. IGM bizlerin de çok önem

verdiği bir fuar. Yerel ve uluslararası endüstriye

sunmak için bu platformda en yeni ürünlerimizi,

uygulama olanaklarını ve sanatsal

yaratıcılığımızı öne çıkaracağız. Konfeksiyon

sektörüyle üçüncü buluşma adresimiz ise

İzmir olacak. Fashion Tech 2022 yerel bir fuar

olmasına karşın büyüme potansiyeli ile dikkat

çekiyor. Geçen yıl sponsor olarak desteğimizi

verdiğimiz fuara bu yıl da katılarak konfeksiyon

ve moda üreticileriyle, tasarımcılarla

buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”

successful performance in all kinds of embroidery

and decoration processes in the production

of garments. As for dyeing, our dye

diversity and production capacity increased

with the new investment this year. We store

the dyed thread samples we produce with

special code plates, and when our customers

demand later, we produce them again in the

same color and technical specifications. This

is an advantage that garment professionals

especially seek in terms of brand and production

continuity. In addition, we will announce

new developments to the sector in line with

the demand from the manufacturers for color

matching and color compatibility.”

“Our cooperation with the sector will increase

in the coming period”

Relaying that they will continue to participate in

leading exhibitions both in Turkey and internationally,

Yiğit Durak noted that they had serious

meetings at the exhibitions and received

positive feedback from them. He concluded his

words as follows: “CNR KONFEK, which was held

for the first time, pleased us by providing the sectoral

meeting and with the number of visitors.

Numerous parts of the industry took part in this

exhibition. We will host our visitors at the 120 m 2

stand at the IGM 2022 in September, which is

of great importance for the sector. We attach

great importance to IGM as well. We will highlight

our latest products, application possibilities

and artistic creativity on this platform to present

to the local and international industry. Our third

meeting address with the garment industry will

be İzmir. Although Fashion Tech 2022 is a local

exhibition, it draws attention with its growth

potential. We look forward to meeting with garment

and fashion manufacturers and designers

by participating in the exhibition, which we

supported last year as a sponsor.”

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


50

PANORAMA

D-Tech koleksiyonu

ilk defa alım heyetine sunuldu

Damat, Tween ve D’S damat markalarıyla dünya

moda perakendesinin teknolojiyi ve yenilikleri takip

eden kuruluşlarından Orka Holding, geleneksel

Yurtdışı Bayi Toplantısı’nın kapılarını İstanbul’da

açtı. Aralarında İtalya, İspanya, Rusya, Kanada,

Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de olduğu

52 ülkeden yaklaşık 70 bayiyi ağırlayan Orka Holding,

yeni teknolojik gelişmelerden faydalanarak

tasarlanan Damat, Tween ve D’S damat markalarının

İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu 4 Ağustos

tarihine kadar bayileri ile buluşturacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel

Koordinatörü Osman Arar; Damat, Tween ve D’S

damat koleksiyonlarına yaptıkları dijitalleştirme

yatırımlarıyla ne kadar doğru bir adım attıklarına

bir kez daha tanık olduklarını söyledi.

“Modadaki öncü ve yenilikçi adımlarımız,

ülkemizin algısını da olumlu etkiliyor”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü

Osman Arar “Yeni teknolojik gelişmelerle

tasarlanan, ultra hafif ve sınırsız performansın

birleşimi koleksiyonlarımızı, bu yılki bayi toplantımızda

da global misafirlerimizle buluşturuyoruz.

Damat markamızın İtalya’nın Biella bölgesinde

üretilen lüks ve premium kalitedeki kumaşlardan

oluşan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu dünyanın

dört bir yanından gelen alım heyetlerimize sunuyoruz.

Çağdaş markamız olan Tween ile günün

çizgisini takip eden kalıplar, modeller ve renkler

koleksiyon içerisinde dikkat çekiyor. D’S damat

markamız ise farklı alanlar için zengin seçenekler

sunarak bir erkeğin gardırobunun tüm ihtiyaçlarını

karşılayacak nitelikte bir koleksiyon vadediyor.

Dünyanın 52 ülkesinden gelen bayilerimizin koleksiyonlarımıza

ilgisi oldukça yoğun. Modadaki

öncü ve yenilikçi adımlarımız, ülkemizin algısını da

olumlu etkiliyor” diye konuştu.

D-Tech koleksiyonunda 7/24 fonksiyonel stil

Damat markası içerisinde yer alan ve ilk defa alım

heyetine sunulan D-Tech koleksiyonunda yer alan

ürünler; kalıpların esnediği ve kumaşta konforun ön

planda olduğu, performansa dayalı 7/24 fonksiyonel

stili, ultra hafif, esnek ve ütü gerektirmeyen

dinamik bir yapısıyla öne çıkıyor. Teknolojik gelişmelerden

faydalanarak üretilen Coolmax elyafı ile UV

ışınlarından, lekelerden ve bakterilerden korunmak

mümkün kılınıyor. Ayrıca teri dışarı atarak hızlı kuruma

özelliğine sahip olan Coolmax; rahatlık, yumuşaklık

ve serin tutma özelliklerini de barındırıyor.

Koleksiyonda; Tween Active ve Tween beachwear

gibi çok sayıda özel tasarım ürünler de yer alıyor.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


52

PANORAMA

Geleceğin

tasarımcıları

“Modaverse”

temasıyla

yarışacak

IF Wedding Fashion İzmir -

Gelinlik, Damatlık ve Abiye

Giyim Fuarı kapsamında

gerçekleşen 13. Gelinlik

Tasarım Yarışması’na

başvurular başladı.

Sektöre yeni tasarımcılar

kazandırmayı amaçlayan

yarışma bu yıl, geleneksel

modanın izlerini taşıyan

yeniçağın tasarımlarını

ortaya çıkarmak amacıyla

“modaverse” temasıyla

yapılacak.

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve

Abiye Giyim Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev

sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığında

İZFAŞ tarafından 22- 25 Kasım 2022 tarihlerinde

16. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar İzmir’de

gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir,

bu yıl 13. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışma-

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


PANORAMA 53

sı’yla da sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı

hedefliyor. Sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi,

uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek

özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen

ve geçtiğimiz yıl 101 tasarımcının 295 tasarımıyla

katıldığı yarışma, bu yıl da genç tasarımcıları sektör

profesyonelleriyle bir araya getirecek.

Geleneksel modanın izlerini taşıyan yeni çağın

tasarımları

Geçmiş ile geleceği birleştiren, geleneksel

modanın izlerini taşıyan yeniçağın tasarımların

ortaya çıkması amacıyla “Modaverse” temasıyla

düzenlenen yarışmaya başvurular, 23 Eylül 2022

saat 17.00’ye kadar devam edecek ve ön eleme

ise 30 Eylül 2022’de yapılacak. 3 Ekim günü yarı

finalistler ilan edilip finale kalan tasarımcılar,

İzmirli moda ve tasarımcıların atölyelerinde sektör

profesyonellerinin mentörlüğünde dikim sürecine

başlayacak. Genç yetenekler, 22 Kasım 2022

günü gerçekleşecek açılış töreni defilesinde tasarımlarını

profesyonellere sunma şansı yakalarken

yarışma ödülleri de sahiplerini bulacak.

Dereceye girenlere ödüller

Yarışmada derece alanlar sektöre sağlam

adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de

kazanacak. Birinci olacak tasarımcı, 17 bin 500 TL

para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir

2023’de Performans Defilesi hakkı kazanacak.

İkinci tasarımcı 15 bin TL, üçüncü tasarımcı ise 12

bin 500 TL ödülün sahibi olacak.

EYLÜL | SEPTEMBER | 2022 KONFEKSİYON TEKNİK


Güvenli

Ticaret

Ticaret pek çok sıkıntılar barındırıyor.

Yaşanan tüm sıkıntılardan kurtulmanın

en güvenli yolu Türk Barter Ortak Pazarı’ndan

geçiyor. Stoklarınızı eriten, müşteri

kazandıran, atıl kapasitenizi değerlendiren

Barter Ortak Pazarı’na dahil olun.

Güvenli Ticaret yapın, Faizsiz Finans yapın.

Faizsiz

Finans


Stoklarınızı Eritiyoruz

Ürettiğiniz ürünlerin satışında zorluklar yaşıyorsanız,

Barter Ortak Pazarı’nda tüm ürünlerin satışını

gerçekleştirebilirsiniz.

Atıl Kapasitenizi Değerlendiriyoruz

İhracat yapıyorsanız, istenilen satışı gerçekleştiremediyseniz

veya ürettiğiniz ürünler elinizde kaldıysa; Türk Barter ile tüm atıl

kapasitenizi değerlendirebilirsiniz.

Yeni Müşteriler Kazandırıyoruz

Türk Barter Ortak Pazarı’nda yer alan 10.000’i aşkın üyemiz ile

sizlere yeni müşteriler kazandırıyoruz. 160’dan fazla sektörde

bulunan müşterilerimiz ile ticaretinizi genişletebilirsiniz.

Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

Ticaret her zaman yolunda gitmez. Piyasadan tahsil

edemediğiniz alacaklarınızı, alacaklılarınıza

ödeyemediğiniz borçlarınızı barter ile yapılandırıyoruz.

Ticarette güvenli limanınız olmaya devam ediyoruz.


56

PANORAMA

Dijital baskının geleceği

SIGN İstanbul’da sergilenecek

Türkiye ile birlikte 80 ülkeden 25.000 nitelikli alıcıyı, 300 katılımcı

firmayla buluşturacak olan SIGN İstanbul, milyarlarca dolarlık

dijital baskı endüstrisinin en yeni teknolojilerine de ev sahipliği

yapacak. Tarsus Türkiye tarafından 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde 23.’sü

düzenlenecek fuarda, dijital çözümler bir arada sergilenecek.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yatırım ve birim

maliyeti düşen, buna karşılık hızı, kalitesi ve çeşitliliği

artan dijital baskı sektörü, Tüyap Beylikdüzü Fuar

ve Kongre Merkezi’nin 11, 12 ve 14. salonlarında

23.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Endüstriyel

Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri

Fuarı SIGN İstanbul 2022’de buluşacak.

Fuarda, dijital baskının dünya

markaları ile Türkiye’deki lider firmaları,

başta geniş format makineler

olmak üzere en yeni teknolojilerini

baskı profesyonellerinin beğenisine

sunacak. Baskı teknolojilerindeki

hızlı değişimin etkisiyle son yıllarda

olduğu gibi bu seneki fuarda da

dijital baskı sektörünün öne çıkacağını

vurgulayan Tarsus Türkiye

Genel Müdürü Zekeriya Aytemur,

“On milyarlarca dolar büyüklüğe

ulaşan dünya dijital baskı pazarı

her geçen gün, daha hızlı, daha kaliteli, daha

ekonomik ve çevreye duyarlı yeniliklerle tanışıyor.

Pek çok firma, yeni makinelerinin dünya lansmanlarını

SIGN İstanbul’da gerçekleştirecek. Sektör

profesyonellerini, Eylül ayında yine yeniliklerle dolu,

çok hareketli bir fuar bekliyor” dedi.

Dijital baskı makine, malzeme ve

ekipmanlarının sergileneceği SIGN

İstanbul 2022’de en yeni tekstil

baskı teknolojileri, transfer baskı ve

serigrafi makineleri, lazer makineleri,

CNC Router & Frezeler, reklam

malzemeleri, boyalar, LED sistemleri,

endüstriyel reklam ürünleri, 3

boyutlu baskı sistemleri ile görsel

iletişim ve sergileme ürünleri de ziyaretçilerle

buluşacak. Fuar ayrıca

Türkiye Promosyon Sektörü’ne de 11.

salondaki PROMOGIFT İstanbul özel

bölümünde ev sahipliği yapacak.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


12-15 EKİM 2022

OCTOBER 12-15, 2022


58

PANORAMA

“Tomorrow” koleksiyonu ile Kiğılı’dan

sürdürülebilir modaya yeşil dokunuş

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, doğaya ve

insana olan saygısını üretim süreçlerinde yaptığı

Ar-Ge çalışmaları ve sürdürülebilir malzemeler

kullanarak gösteriyor. Çevresel ve ekonomik döngüye

destek olmak amacıyla son olarak Tomorrow

koleksiyonunu tanıtan Kiğılı, insan sağlığı için en

doğru boya ve kumaşları kullanarak doğal ve

benzersiz bir giyim seçeneği sunuyor. Çevreyi ve

insanı düşünen üretim modeline uzun süredir yatırım

yaptıklarını belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Hilal Suerdem, “Türkiye’nin erkek giyim

markası olarak, modaya yön veren tasarımlarımızın

yanı sıra sürdürülebilir üretim için geliştirdiğimiz yöntemlerle

de tekstil endüstrisine yeni bir bakış kazandırıyoruz.

Çevresel ve ekonomik döngüye destek

olmak amacıyla Yarın için bugünden mottosuyla

oluşturduğumuz Tomorrow koleksiyonumuzda yer

alan ürünlerle, hem üretim aşamasında doğaya

olumsuz etkiyi en aza indiriyor, hem de insan sağlığı

için en doğru boya ve kumaşları kullanarak doğal

ve benzersiz bir giyim seçeneği sunuyoruz” dedi.

Çevreye duyarlı üretim süreciyle

yeşil moda anlayışını sürdüren

Kiğılı, Tomorrow koleksiyonu

sayesinde ekolojik dengeyi

koruyor. “Yarın için bugünden”

mottosuyla oluşturulan

Tomorrow koleksiyonunda

üretiminde 20 kat daha az

su kullanılan kenevir esaslı

pantolonla ter tutmayan, leke

bırakmayan ve antibakteriyel

gümüş iyon teknolojisine sahip

garnili gömlek bulunuyor.

Kenevir lifinden üretilen pantolon ve gömleklerle

daha sürdürülebilir moda

Tomorrow koleksiyonunda üretiminde 20 kat daha

az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömleğin

yer aldığını söyleyen Suerdem, yenilenebilirlik

ve biyobozunurluk gibi pek çok çevreci özelliği

bulunan kenevir lifinin tekstildeki öneminin dair

şunları söyledi. Hilal Suerdem, “Kenevir üretiminde

pamuk üretiminden 20 kat daha az su tüketiliyor

ve kimyasal madde kullanılmıyor. Kenevir lifi, tekstil

sektöründe kullanımı en yaygın liflerden olan

pamuk, keten, petrol türevli liflere göre aşınmaya

karşı direnç, mukavemet, yüksek oranda nem çekme,

boncuklanmama, anti bakteriyel özellik, UV

koruma sağlama, yüksek elektrostatik özellikleriyle

dikkat çekiyor. Ekolojik ve fiziksel özellikleri bakımından

sahip olduğu avantajları ile kenevir lifi esaslı

ürünlerimiz sayesinde, ekolojik fayda elde etmenin

yanı sıra eko-bilinçlendirme kapsamında kullanıcılarımız

için çevresel farkındalık oluşturuyoruz.”

Gümüş iyon teknolojisiyle gömlekler daha

antibakteriyel

Tomorrow koleksiyonundaki ter tutmayan, leke

bırakmayan ve antibakteriyel gümüş iyon teknolojisi

ile hayata geçirilen garnili gömleğin teknolojik

anlamda üst düzey özelliklere sahip olduğunu

vurgulayan Suerdem “İş hayatının yoğun temposu,

çalışma saatleri ve seyahatler erkek giyiminde

konfor ve fonksiyonel özellikli ürünlere olan talebi

artırıyor. Bu yoğun çalışma temposunda en çok rahatsızlık

duyulan konuların başında da ter kokusu

ve ter lekesi geliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak

için gümüş iyon teknolojisini kullandığımız gömleğimizi

üretiyoruz. Gömlekte garni olarak kullanılan

gümüş içerikli kumaş, belirli oranlarda ya da tamamen,

saf gümüş takviyesiyle üretilen nano kaplamalı

ipliklerden oluşuyor. Gümüşün sahip olduğu

elektronlar, maruz kaldığı bakteri ve mikrobun

kimyasal yapısını bozarak kumaş üzerinde çoğalmasını

önlüyor ve mikrop aktivitesini sonlandırıyor.

Böylece antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliği

sayesinde koku oluşumunu önlüyor. Aynı zamanda

kumaş yüzeyine apre veya kimyasal uygulaması

olmadığından kumaşın gümüşten aldığı tüm özellikler

kalıcı oluyor” açıklamasında bulundu.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


NELER

KONUŞULACAK?

KİMLER

YER ALACAK?

Sürdürülebilirlik

Yeşil Fabrika

İnovatif Tekstiller

Sürdürülebilir Hammaddeler

Yenilenebilir Enerji

Yeşil Finansman Kaynakları

Satın Alma Pratikleri

Dünya Ticareti Nereye Gidiyor?

Dijitalleşme

Teknoloji

AKSA

ALTENSİS

BAIN & COMPANY

BETTER BUYING

BUSINESS FINLAND

CHANGE CAPITAL

COTTON COUNCIL

COTTON COUNCIL

DURAK TEKSTİL

GALATA TAŞIMACILIK

GAMA RECYCLE

HERNO

IAF

INDITEX

INFINITED FIBER

INFINITED FIBER

KARA HOLDİNG

LENZING

POLYTROPON

PVH

REFLECT STUDIO

SOLAR ÇATI

SÖKTAŞ

TAYPA

WRAP COMPLIANCE

tgsd.org.tr istanbulhazirgiyimkonferansi.com

TGSDOFFICIAL +90 212 639 76 56


60

PANORAMA

Sürdürülebilir denim fikirleri ödüllendirildi

COLIN’S’in bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Denim Fikrim

Tasarım Yarışması’nın sonuçları, Grand Pera’da

düzenlenen gala töreniyle açıklandı. Üniversitelerin

moda ve tekstil tasarımı bölümlerinde

eğitim gören öğrencileri, sürdürülebilir tasarımlara

yöneltmek amacıyla düzenlenen “Dünya Konuşabilseydi”

temalı yarışmanın birincisi Mimar Sinan

Ünivesitesi’nden Çağla Işıl Karatan olurken, ikinciliği

Marmara Üniversitesi’nden Meryem Taşoğlu,

üçüncülüğü ise Mimar Sinan Üniversitesi’nden Sezer

Sefil aldı. Yarışmada finale kalan 20 öğrencinin

tasarımları da gala gecesinde sergilendi. Yarışmanın

birincisi Çağla Işıl Karatan’a ödülünü veren

COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, gençler

için gençlerle büyümeyi amaçlayan bir marka

olduklarını belirterek “Geleceğimiz siz gençlerde.

Onlara alan açmak, hayallerini, yeteneklerini, becerilerini

ürüne dönüştürmeleri konusunda destek

olmak bizim için bir övünç kaynağı. Bu çalışmamızı

önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek

uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

İkinci Meryem Taşoğlu’na ödülünü takdim eden

COLIN’S Global Genel Müdür Yardımcısı Hülya

Eroğlu sürecin heyecanlı ve herkes için öğretici olduğunu

söyleyerek yarışmaya emeği geçen herkese

teşekkürlerini iletti. Üçüncü Sezer Sefil ise ödülünü

COLIN’S Global Denim Kategori Grup Müdürü

Gülendam Bal’ın elinden aldı. Doğaya saygı ilkesini

kendilerine rehber edindiklerini belirten COLIN’S

Global Satış Pazarlama Direktörü Önder Ön, “CO-

LIN’S olarak, moda kadar dünyaya olan sorumluluğumuzu

da önemsiyoruz. Geleceğin modacıları

olan üniversiteli gençlerin de bu yaklaşımı benimsemesi,

bilinçle üretmesi dünyamız için büyük önem

taşıyor. Denim Fikrim Tasarım Yarışması ile dünyanın

geleceği için iyi bir şey yaptığımıza inanıyoruz.

Yarışmamıza katılan, ödül alan ya da almayan tüm

öğrencilerin de bizimle aynı yolda olduğunu biliyor,

onlarla aynı heyecanı paylaşıyoruz. Bir süredir eğitimlerimiz

ve atölyelerimiz aracılığıyla birlikte zaman

geçirdiğimiz tüm yarışmacıların mesleki gelişimlerine

destek olmaktan ve onların sürdürülebilir bir dünya

bilincine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyor, her

birine başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Birinci olan tasarım COLIN’S tarafından üretilecek

COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, COLIN’S

Global Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu,

COLIN’S Global Denim Kategori Grup Müdürü

Gülendam Bal, HICH SOLUTIONS Kurucu Ortağı

Hamit Yenici, Çalık Denim Satış ve Pazarlama Genel

Müdür Yardımcısı Tolga Özkurt, Moda Tasarımcısı

ve Mimar Niyazi Erdoğan, Orta Anadolu Direktörü

Sedef Uncu Akı ve Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç’tan

oluşan seçici kurul, uzun bir değerlendirmenin ardından

yarışmada ödül alacak çalışmaları belirledi.

Yarışma sonucunda birinci olan Çağla Işıl Karatan

25 bin TL ve 5 bin TL değerinde COLIN’S hediye çeki

kazanırken, öğrencinin çalışması COLIN’S tarafından

üretilerek satışa sunulacak. Ürünün etiketinde

genç tasarımcının adına yer verilirken, satışdan elde

edilecek gelir bağışlanacak. İkinciliğe değer bulunan

Meryem Taşoğlu 15 bin TL ve 4 bin TL değerinde

COLIN’S hediye çeki, üçüncülüğü kazanan Sezer

Sefil ise 10 bin TL para ödülü ve 3 bin TL değerinde

COLIN’S hediye çeki ile ödüllendirildi. Başvuruları

İstanbul’da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde/akademilerinde

2 ya da 4 yıllık Moda Tasarımı ya

da Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinden alan CO-

LIN’S Denim Fikrim Tasarım Yarışması’na dijital ya da

elle çizilmiş çalışmalarla katılım sağlandı. COLIN’S’in

“Denim ve Sürdürülebilirlik” başlığı ve “Dünya Konuşabilseydi”

temasıyla düzenlediği yarışma Ticari ve

Sanatsal olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Öğrenciler

4 Ticari ve 2 Sanatsal olmak üzere toplam

6 look ve moodboard ile temaya uygun hikayeyi

başvuru dosyalarına ekleyerek yarışmaya başvurdu.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


62

PANORAMA

Genç tasarımcılara ödül

Gürmen Group ve İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek

Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü iş birliğiyle düzenlenen “Gömlek

Tasarım Yarışması”nda genç yetenekler ödüllendirildi.

Erkek modasında RAMSEY ve KİP markalarıyla

faaliyet gösteren Gürmen Group, sektöre genç

yetenekleri kazandırmayı hedefleyen ve üniversite-sektör

iş birliği adına referans alınacak özel bir

adım attı. Gürmen Group ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nin

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım

Bölümü ile yapılan iş birliğiyle “Sürdürülebilirlik”

temalı “Gömlek Tasarım Yarışması” düzenlendi.

Yaklaşık 200 genç üniversitelinin başvuru yaptığı ve

aralarından 10 finalistin seçildiği yarışmanın ödül

töreni; Gürmen Group Tasarım Merkezi ekibi ile İstanbul

Aydın Üniversitesi Yöneticileri, Moda Tasarım

Bölümü öğrencileriyle ailelerinin katılımıyla İstanbul’da

gerçekleştirildi. “Gömlek Tasarım Yarışması”

ödül töreninde; finale kalan 10 öğrencinin Kastamonu

Gömlek Fabrikası’nda dikilen tasarımları mini

bir defile ile sunulurken 3 öğrenci büyük ödül sahibi

oldu. Ayrıca birinciliği elde eden genç tasarımcının

gömlek tasarımı, sınırlı sayıda üretilerek RAMSEY’in

seçili mağazalarında tüketicilerin beğenisine

sunulacak. “Gömlek Tasarım Yarışması”nın ödül

töreninde konuşan Gürmen Group Tasarım Merkezi

Direktörü Metin Baran Saltık, grup olarak RAMSEY

ve KİP markalarıyla erkek moda sektöründe uzman,

yenilikçi ve her biri özel hikayelere sahip tasarımlar

geliştirme konusunda öncü, nitelikli üretim becerisi,

üretim kapasitesi ve insan kaynağıyla referans alınan

bir konuma sahip olduklarına dikkat çekti.

Yeni yetenekleri moda sektörüne kazandırmak

hedefleniyor

Sahip olunan bu güçlü bilgi birikimi ve uzmanlığı

genç yetenekler ile de paylaşmak, onları erkek

moda sektörüne kazandırmak, kariyerlerini bu

alanda yapmaları için teşvik etmek adına İstanbul

Aydın Üniversitesi ve farklı eğitim kurumlarıyla yapılan

iş birliklerini çok önemsediklerini belirten Saltık,

şunları aktardı: “Yarışmada özgünlük, çizim becerisi,

sunum bütünlüğü, yenilikçi bakış açısı, tasarımlarda

sürdürülebilirliği destekleyen materyal, aksesuar

kullanımı ve endüstriyel bir modele dönüşebilme

gibi başlıkları değerlendirdik. Ve değerlendirme kriterlerimize

uyan çok sayıda alternatifle karşılaşmak

özellikle de sürdürülebilirliği sahiplenen; atık kumaşlarla

yapılan ya da doğal baskıların, asma yaprağı,

elma kabuğu gibi içeriklerin, organik pamuk gibi

doğal elyafların, kök boyamaların kullandığı tasarımlarla

karşılaşmak memnuniyet vericiydi. 21 kişilik

Gürmen Group Tasarım Merkezi ekibimiz tasarımların

çizimden üretimine kadar ki tüm süreçlerinde

genç üniversitelilerin hep yanında oldu. Onlara

kumaş ve aksesuar seçiminden model geliştirmeye,

kalıp oluşturmaya kadar yol gösterici oldu. Umarız

bu onlar için de faydalı bir deneyim olmuştur. Genç

tasarımcıların yeteneklerinin keşfedilmesi, erkek

moda sektörüne kazandırılmaları adına bu tip iş

birlikleri ve projelere destek vermeyi sürdüreceğiz.”

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek

Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Başkanı

Öğretim Görevlisi Nihal Bolkol da bölüm olarak

2005 yılından beri teknolojik donanımı ve özgün

uygulamalarıyla alanında ayrışan bir eğitim sunduklarını

belirterek, “Öğrencilerimize çok boyutlu

ve disiplinler arası verilen eğitimin kalitesi, sektörle

olan iletişimin güncel tutulması adına Gömlek

Tasarım Yarışması çok önemli bir gösterge. Öğrencilerimize

moda alanında kariyer yapmaları

için kurduğumuz stüdyolarda işlevsel bir eğitim

verirken buradaki tüm teknoloji ekipmanlar, eğitim

altyapımızdaki dijitalleşmenin sağladığı hız ve

üretkenlikle onları donanımlı bir şekilde iş hayatına

hazırlıyoruz. Gürmen Group ve üniversitemiz arasındaki

iş birliği hem mevcut öğrencilerimiz hem

de yeni öğrencilerimize çok iyi bir referans olacak

ve yol gösterecek” açıklamasını yaptı.

KONFEKSİYON TEKNİK EYLÜL | SEPTEMBER | 2022


Her an

ONLINE olun!

Bütün dünya sizi görsün!

www.konfeksiyonteknik.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!