29.11.2022 Views

NFM 42-22 e-zine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER <strong>42</strong> • WINTER 20<strong>22</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

CATHELIJNE LANIA<br />

A BEAUTIFUL STORY<br />

FEMKE STRUIKSMA<br />

DE ZWARTE KANT VAN YOGA<br />

GELD EN DIENSTVERLENING, ZO KAN HET OOK!<br />

RALPH VAN DAM<br />

HERSTELFONDS MKB<br />

ELISAH PALS<br />

AFVALVRIJ LEVEN<br />

ALAN MCSMITH<br />

DE KROKODIL EN DE OLIFIANT<br />

THEMA<br />

Nieuwe<br />

balans<br />

NADINE MAARHUIS<br />

EEN JAAR NIKS KOPEN<br />

MAARTEN NIJMAN<br />

SNOEIEN EN GROEIEN<br />

POSITIVE FINANCE DAY<br />

LAAT DE REVOLUTIE BEGINNEN!<br />

CEES BOL • JACK COX • JAAP HIDDINGA • JAC HIELEMA • GERT DE JONG • KEES VAN DER STEL


New Financial Forum<br />

Samen werken aan<br />

een nieuwe economie<br />

Missie<br />

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie,<br />

dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden:<br />

duurzaam, sociaal, inclusief en verantwoord.<br />

Visie<br />

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de<br />

oude economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient<br />

de financiële sector een aanjagende rol te vervullen richting een<br />

nieuwe economie.<br />

Ambitie<br />

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie<br />

en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve<br />

ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe<br />

economie versneld tot stand te brengen.<br />

De stichting New Financial<br />

Forum is opgericht in 2014 op<br />

initiatief van Willem Vreeswijk.<br />

Allianz, ARAG, a.s.r., Dazure,<br />

De Goudse, HDI Global<br />

Specialty, Lindenhaeghe,<br />

Nationale Waarborg, Turien<br />

& Co., Univé en Yellowtail zijn<br />

partners van de stichting.<br />

Dankzij hun support komt de<br />

missie van de stichting een<br />

stuk dichterbij: een nieuwe<br />

economie, dienstbaar aan de<br />

samenleving.<br />

Dit doen we met drie pijlers:<br />

• New Financial Inspiration biedt inspirerende praktijkvoorbeelden,<br />

visies en ontwikkelingen uit de nieuwe economie door<br />

middel van maga<strong>zine</strong>s, nieuwsbrieven, events, storytelling,<br />

films en dialoogsessies.<br />

• New Financial Activators is een netwerk dat vanuit haar sterke<br />

wortels in de financiële wereld haar expertise wil inzetten om<br />

ondernemers te helpen (verdere) stappen te zetten in de nieuwe<br />

economie.<br />

• New Financial Academy biedt opleidingen, trainingen en coaching<br />

die zelfontwikkeling en nieuw leiderschap stimuleren vanuit<br />

hart, hoofd en handen.<br />

Werk mee aan een nieuwe economie en meld je aan<br />

www.newfinancialforum.nl


NIEUWE VOORWOORD BALANS<br />

Nieuwe balans<br />

Langzaam maar zeker is het zorgvuldig door ons opgebouwde<br />

systeem, dat ons lange tijd heeft gediend,<br />

aan het afbrokkelen en langzaam maar zeker zien<br />

steeds meer mensen in dat dit onomkeerbaar is en<br />

dat het ook steeds sneller gaat. Vermeende zekerheden<br />

vallen weg en diep van binnen zijn we angstig<br />

dat de rekening vooral bij onszelf wordt neergelegd en niet<br />

bij een ander. Deze onrechtvaardigheid trekken we niet en<br />

dus komen we in actie. Voor ons eigen belang, tegen de ander.<br />

We zien vaak niet dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten<br />

en dat er uiteindelijk maar één uitweg mogelijk is.<br />

We staan lijnrecht tegenover elkaar. De ‘milieufreaks’ tegenover<br />

de ‘boeren’, de ‘argwanenden’ tegenover de ‘kritieklozen’,<br />

de ‘zeven vinkjes’ tegenover de ‘kanslozen’, de jeugd<br />

tegenover de ouderen, wit tegenover kleur,<br />

arm tegenover rijk, kennis tegenover onwetendheid,<br />

liefde versus angst. Zelfs als je eenzelfde<br />

ambitie hebt – een leefbare wereld bijvoorbeeld<br />

– blijven we overtuigd van ons eigen<br />

gelijk en proberen we de ander onderuit<br />

te halen.<br />

“SAMEN<br />

WERKEN AAN<br />

EEN GEZONDE<br />

SAMENLEVING”<br />

Mijn grootmoeder, die in goede gezondheid<br />

102 is geworden, zou zeggen: ‘en zo rommelt<br />

een mens maar wat aan’. Tegelijkertijd wist<br />

zij ook dat solidariteit en zorg voor elkaar de<br />

basis vormen van een gezonde samenleving.<br />

Bij alles wat we doen, zou een gezonde samenleving<br />

het uitgangspunt moeten zijn. En ja, dan vallen<br />

heel wat zaken af die we in dit rijke Nederland ‘gewoon’ zijn<br />

gaan vinden, bijvoorbeeld dat hoe crucialer je beroep is hoe<br />

minder je betaald krijgt, dat minstens één miljoen mensen<br />

buiten de boot vallen en dat in een stad als Rotterdam één<br />

op de acht kinderen honger hebben, dat jonge mensen zich<br />

geen woonruimte meer kunnen veroorloven en dat we ook bij<br />

vluchtelingen onderscheid maken in huidskleur.<br />

Een gezonde samenleving is een samenleving waarin we niet<br />

alleen voor elkaar zorgen, maar is ook een samenleving die<br />

zorgt voor schone lucht, drinkbaar water en gezond voedsel<br />

voor mens en dier. Dat is geen utopie. Het is haalbaar en het<br />

biedt ons ook perspectief. Vervang woorden als ‘duurzaam’<br />

door het woord ‘gezond’ en je krijgt meer mensen ‘mee’. Wie<br />

wil niet samenwerken aan een gezonde samenleving,<br />

voor nu en straks, voor ons en anderen.<br />

Misschien even wennen aan een ander<br />

eet-, koop-, leefpatroon, misschien door een<br />

andere bril naar de wereld kijken, maar wat<br />

levert dat ongelooflijk veel op.<br />

Laat je inspireren door dit themanummer<br />

‘Nieuwe balans’ en laten we samen kijken wat<br />

we wél kunnen doen om de samenleving –<br />

weer – gezond te maken. Het kan wel! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE ECONOMIE<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>42</strong> van het New Financial Maga<strong>zine</strong><br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

MEDEWERKERS<br />

Jack Cox, Ralph van Dam, Jac Hielema, Gert de<br />

Jong, Nadine Maarhuis, Alan McSmith. Kees<br />

van der Stel, Femke Struiksma, Amba Zeggen<br />

FOTOGRAFIE<br />

Gonnie Bax, Peter Beemsterboer, Joke Bol, Jiri<br />

Büller, Renée Doorn, Paul de Graaff, Bas van<br />

Hattum, Gabriela Hengeveld, Wilko de Jong,<br />

Barbara Lodewijks, Mooi Mens Fotografie,<br />

Michelle Ser, Gerjola Voortman<br />

CATHELIJNE LANIA<br />

A BEAUTIFUL STORY<br />

6 12<br />

RALPH VAN DAM<br />

HERSTELFONDS MKB<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Maga<strong>zine</strong> kost € 44,95, excl<br />

btw. Bedrijfsabonnementen op aanvraag:<br />

willem@willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s<br />

e.d. is slechts mogelijk na schriftelijke<br />

toestemming van de Stichting New Financial<br />

Forum<br />

<strong>22</strong> 26<br />

ESMEE JISKOOT STOP MET<br />

ALAN MCSMITH DE KROKODIL<br />

HET SPELLETJE<br />

EN DE OLIFANT<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus 2013, 7<strong>42</strong>0 AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Jolanda Leemhuis<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

34 55<br />

MAARTEN NIJMAN SNOEIEN<br />

ELINE HESSE LAAT DE<br />

EN GROEIEN<br />

REVOLUTIE BEGINNEN<br />

4 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


INHOUD<br />

THEMA NIEUWE BALANS<br />

INTERVIEW<br />

34 Snoeien en groeien | Maarten Nijman (Our New Economy)<br />

in gesprek met Sam de Muijnck en Joris Tieleman<br />

14<br />

FEMKE STRUIKSMA DE ZWARTE<br />

KANT VAN YOGA<br />

BEST PRACTICE<br />

6 Nieuwe Balans in praktijk | Roze Bunker, ZustainaBox,<br />

A Beautiful Story, Compostkleding, het Groene Loket<br />

<strong>22</strong> Rijk in welzijn | Liesbeth van Bemmel, Elisah Pals,<br />

Esmee Jiskoot<br />

ESSAY<br />

14 HR-managers opgelet: yoga en mindfulness zijn niet de<br />

oplossing voor mentale problemen op het werk | Schrijfster<br />

en activiste Femke Struiksma<br />

26 De krokodil, de olifant en de transformatie | Wildernisgids<br />

Alan McSmith<br />

40 Balans in beschaving | Wetenschapper en auteur Jaap Hiddinga<br />

48 Hoge bomen vangen veel wind; coaching en mentorschap van<br />

leiders in de 21e eeuw | mentor Kees van der Stel<br />

NEW FINANCIAL FORUM<br />

55 Lustrum Positive Finance Day | Laat de revolutie maar beginnen<br />

30<br />

NADINE MAARHUIS EEN JAAR<br />

NIKS KOPEN<br />

COLUMN<br />

20 Een andere weg naar Rome | Jack Cox (Econsenso)<br />

38 Nieuwe balans | Jac Hielema (Economy Transformers)<br />

36 Een deugdelijke financiële sector | Gert de Jong (Hogeschool<br />

van Amsterdam)<br />

OPROEP<br />

12 Herstelfonds: ondernemers voor ondernemers | Ralph van<br />

Dam (Geldfit Zakelijk)<br />

30 Een jaar lang niks nieuws kopen | Nadine Maarhuis, Marjolein<br />

Jonker, Elisah Pals, Babette Porcelijn<br />

62<br />

CEES BOL NEEM<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

IN MEMORIAM<br />

44 Jan Donselaar<br />

46 Wim van Gerven<br />

ACTIVATOR AAN HET WOORD<br />

62 Neem je verantwoordelijkheid als financial | Cees Bol<br />

(Bol Advies)<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 5


NIEUWE BALANS<br />

Nieuwe balans<br />

in praktijk<br />

Alleen al in Nederland zijn er talloze ondernemingen die de wereld elke dag daadwerkelijk<br />

mooier maken. Ze doen het niet omdat het zo mooi aansluit bij de trends van vandaag, maar<br />

doen het van binnenuit, juist omdat het hun bestaansreden is. Het mooie is dat deze organisaties<br />

succesvol zijn en dat iedereen die klant wordt van zo’n organisatie ook zelf de wereld weer<br />

een beetje mooier maakt. In de herfsteditie 2021 van het New Financial Maga<strong>zine</strong> was er aandacht<br />

voor Pieter Pot, SOCOCO, Verfgroen en Sprinklr en in de lente-editie voor: De Clique,<br />

MUD Jeans, i-did, Happy Tosti en The Dutch Weed Burger. Dit keer Roze Bunker, Zustainable<br />

Box, A Beautiful Story, een tentoonstelling over compostkleding en Het Groene Loket.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

Roze Bunker: sluit aan bij de fruitrevolutie!<br />

Op zoek naar een fris, lekker, puur en<br />

duurzaam opfrissertje? Dan moet je<br />

jezelf eens trakteren op een smaakexplosie<br />

van de zelfgekroonde fruitslagers<br />

van Roze Bunker. Zij stellen<br />

vraagtekens bij de huidige frisdrankindustrie<br />

en roepen iedereen op zich<br />

aan te sluiten bij de fruitrevolutie.<br />

De Fruitslagers brouwen handgemaakte<br />

siropen met vers fruit en<br />

kruiden. “Een compacte smaakexplosie<br />

die samen met plat of bruisend kraanwater<br />

verandert in een fruitige frisdrank.<br />

Uit één fles haal je een krat frisdrank<br />

of serveer je vele cocktails. Dat<br />

scheelt in transport en opslag, want de<br />

smaak is het enige wat je vervoert”, aldus<br />

de fruitslagers, die niet van afval<br />

houden. Daarom werken ze nauw samen<br />

met boer en industrie. Met het ‘te<br />

rijpe’ fruit wordt siroop gebrouwen en<br />

in de testkeuken wordt veel geëxperimenteerd<br />

om van het eigen afval weer<br />

nieuwe producten te maken. Een plakkerig<br />

onderzoek waar de fruitslagers<br />

graag zoveel mogelijk mensen bij betrekken.”<br />

Roze Bunker werd als Utrechts<br />

kunstcollectief opgericht in 2015 door<br />

Emile Corre, Mélanie Corre en Kester<br />

Scholten. Emile en Mélanie zijn nog altijd<br />

betrokken bij de Roze Bunker. Ze<br />

zijn bezig met tal van initiatieven die<br />

de wereld gezonder maken. Dit vanuit<br />

het besef dat de manier waarop we de<br />

wereld om ons heen hebben georganiseerd<br />

vaak onlogisch is. Emile: “We halen<br />

plantaardige eiwitten uit het Amazonegebied,<br />

gebruiken plastic als wegwerpproduct<br />

en zien de waarde niet<br />

van het fruit dat we weggooien.” Emile<br />

bedenkt oplossingen die de wereld logischer<br />

maken. Zijn ontwerpstudio, een<br />

boerderij omgebouwd tot experimentele<br />

keuken, bevindt zich in Culemborg.<br />

Hier worden producten, merken, verhalen<br />

en campagnes ontwikkeld om het<br />

voedselklimaat te verbeteren.<br />

Mede-initiatiefnemer Jeroen Groot<br />

is verantwoordelijk voor de organisa-<br />

6 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

tie en de logistiek van de fruitslagers.<br />

“In de culinaire wereld grijpt men vaak<br />

terug op de oude ambachten. Wij proberen<br />

dat ook te doen en bedenken op<br />

deze manier oplossingen voor ‘problemen’<br />

die we in de markt tegenkomen.”<br />

Roze Bunker: “Als zelfgekroonde<br />

fruitslagers zijn we logische frisdrank<br />

gaan brouwen van puur fruit en verse<br />

kruiden. En zoals het slagers betaamt,<br />

gooien we liever niets weg. Onze bessen<br />

worden uit de container gered, met<br />

onze kruiden en vlierbloesem stimuleren<br />

we de biodiversiteit, onze citrusvruchten<br />

worden ‘van kop tot staart’<br />

verwerkt en van onze flessen maken we<br />

eigen glaswerk. We produceren lokaal,<br />

biologisch, goed voor de biodiversiteit,<br />

circulair, tegen overconsumptie, vanuit<br />

‘afval’-stromen, of combinaties van<br />

meerdere tegelijk natuurlijk!”<br />

“Wat ons bindt, is dat we inzien dat<br />

er geen single-issues te adresseren zijn,<br />

maar dat we overal om ons heen uitdagingen<br />

zien om naar positieve veranderingen<br />

te streven. En wat ons motiveert,<br />

zijn de vele reeds bestaande initiatieven<br />

die bijdragen om de wereld een<br />

beetje mooier te maken. Sluit je aan bij<br />

de fruitrevolutie.” n<br />

www.rozebunker.nl<br />

Emile Corre.<br />

ZustainaBox: verleiden tot duurzame keuzes<br />

Wil je medewerkers, relaties of klanten<br />

eens duurzaam verrassen? Ga dan<br />

eens kijken bij ZustainaBox, een bedrijf<br />

dat helpt bij het samenstellen<br />

van groen, duurzame cadeauboxen.<br />

ZustainaBox is op gericht door Manon<br />

van Leeuwen, ontstaan uit de<br />

liefde voor de natuur en het plotselinge<br />

verlies van haar zus. Zustainable dus<br />

met een knipoog naar de Z van Zus. Manon<br />

zag in 2016 de documentaire Before<br />

the flood, die haar diep raakte. Ze besloot<br />

tot haar vijftigste duurzaam te gaan leven.<br />

Maar toen ze vijftig werd overleed<br />

haar zus en gooide ze het roer verder<br />

om. Uit liefde voor haar zus, uit liefde<br />

voor het leven en uit liefde voor de aarde.<br />

“We moeten echt duurzame keuzes<br />

maken om samen de planeet een beetje<br />

te helpen, maar hoe ingewikkeld is<br />

dat! Want waar vind je die spullen dan?<br />

Is het niet veel te duur? Wat is goed,<br />

wat is niet goed? Zo ontstond mijn idee<br />

voor de box met duurzame spullen die<br />

helpt duurzame keuzes te maken. De<br />

Box maakt eco fun!”, zo schrijft Van<br />

Leeuwen in een blog.<br />

Met de ZustainaBbox helpt Manon ondernemers<br />

duurzame keuzes te maken.<br />

Uitgangspunt is: practice what you<br />

preach. Dus leeft ZustainaBox groen en<br />

duurzaam ook voor. “Wij runnen een<br />

eco business. Duurzaam ondernemen<br />

staat centraal. We doen er zelf ook alles<br />

aan om zo groen mogelijk groen te<br />

zijn. Omdat het belangrijk is, maar ook<br />

omdat we het leuk vinden. Van een eco<br />

lifestyle word je namelijk blij! Duurzaam<br />

ondernemen past bovendien bij<br />

de wereld van morgen. En morgen begint<br />

vandaag.”<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 7


NIEUWE BALANS<br />

En reken maar dat ZustainaBox voorleeft<br />

waar ze voor staat. Zo is het bedrijf<br />

een Bcorp, wordt er alles aan gedaan<br />

om de ZustainaBox zo groen mogelijk te<br />

bezorgen en worden voor nieuwe leden<br />

bomen aangeplant via Treesforusall.<br />

Het bedrijf heeft haar principes uitgewerkt<br />

in een manifest en werkt samen<br />

met onder meer The Ocean Movement<br />

en het Wereld Natuur Fonds (een deel<br />

van de speciale WWF KerstBox komt ten<br />

goede aan het Wereld Natuur Fonds).<br />

Manon is tevens klimaatcoach en<br />

trainer van ‘De Verborgen Impact’.<br />

“Ook wij leren nog dagelijks bij over<br />

duurzaam leven. We noemen het daarom<br />

ook wel een eco journey: een ontdekkingsreis<br />

in de wereld van duurzaamheid.”<br />

n<br />

Manon van Leeuwen: ‘Van een eco lifstyle<br />

word je blij.’<br />

A Beautiful Story: sieraden met betekenis<br />

A Beautiful Story is zeker geen nieuwkomer<br />

en hopelijk weet iedereen die<br />

van mooie sieraden houdt dit merk al<br />

jaren te vinden. De naam is niet voor<br />

niets gekozen. Het is een betekenisvol<br />

merk met een verhaal.<br />

Cathelijne Lania:<br />

“Scherven brengen<br />

geluk.”<br />

Na het afronden van haar studie Bedrijfskunde<br />

werkt Cathelijne Lania<br />

een paar maanden als vrijwilliger<br />

in Nepal. Ze zet een computercentrum<br />

op. Dat instituut bestaat nog steeds en<br />

duizenden jongeren hebben hier vaardigheden<br />

opgedaan die hun baankans<br />

hebben vergroot. In Nepal ontdekt ze<br />

een zilverfabriek, dé plek voor cadeautjes<br />

voor het thuisfront. “Prachtige sieraden,<br />

pure ambacht.” Ze blijft ieder<br />

jaar Nepal bezoeken en gaat dan ook altijd<br />

even langs bij de edelsmeden.<br />

In Nederland werkt Cathelijne inmiddels<br />

als marketeer bij Sara Lee Douwe<br />

Egberts op de marketingafdeling<br />

voor koffie. “Een mooie marketingbaan.<br />

Ik leer alles over campagnes, producten<br />

ontwikkelen, communicatie en<br />

verkoop. Budgetten van miljoenen euro’s<br />

beheer ik, ik heb leuke collega’s<br />

en het werk is uitdagend. Alleen … het<br />

geeft me toch geen voldoening. Ik realiseer<br />

me dat ik er veel energie in stop.<br />

Om rijke aandeelhouders nog rijker te<br />

maken. Wil ik dat nog langer?”<br />

In 2006 hoort ze dat de zilverfabriek<br />

in Kathmandu in grote problemen<br />

zit. Twaalf van de twintig edelsmeden<br />

zitten thuis, zonder inkomen. Het<br />

raakt haar diep. Dan denkt ze: “Als ik<br />

koffie kan verkopen, dan moet het met<br />

sieraden toch ook lukken.” Ze aarzelt<br />

niet en vertrekt naar Nepal.<br />

Samen met de zilversmeden gaat ze<br />

bijzondere producten bedenken, waarmee<br />

de zilverfabriek nieuwe markten<br />

kan betreden. Klinkt logisch maar wat<br />

ga je dan maken? “In een kring zitten<br />

we te brainstormen. Kopje thee erbij.<br />

Opeens valt mijn oog op het mooie design<br />

van het kopje. Scherven brengen<br />

geluk. Dat is het! We hebben gewoon<br />

een beetje geluk nodig. We gooien het<br />

kopje op de harde betonnen vloer. Elk<br />

scherfje krijgt een plekje in een armband.<br />

De eerste Lucky Bracelet is ge-<br />

8 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

boren. Happinez pikt ons verhaal op,<br />

maar liefst zes pagina’s over Nepal en<br />

de armbanden. En wat er dan allemaal<br />

volgt ... We krijgen kopjes vanuit heel<br />

Nederland. Erfstukken, soms complete<br />

serviezen. Hele families willen een armband<br />

van oma’s rozenkopjes. In mijn<br />

achtertuin sla ik er scherven van. Ze<br />

maken een reis naar Nepal en komen<br />

als sieraad terug.”<br />

In een videoportret op Maatschap-<br />

Wij zegt ze: “Het geheim is: gewoon beginnen.<br />

Zonder enige echte kennis van<br />

sieraden, mode of productie maakten<br />

we een eerste collectie. Ik kwam terug<br />

in Nederland met een koffer vol prachtige<br />

handgemaakte sieraden en begon<br />

gewoon met verkopen. Eerst ging ik als<br />

een tupperwarevrouwtje dwars door<br />

Nederland. Langzaam begonnen de<br />

winkels het op te pikken. Nu liggen we<br />

in 600 winkels in Europa en Australië.”<br />

Het lijkt een sprookje, maar financieel<br />

is het zeker niet altijd voor de wind<br />

gegaan. “We hebben vaak moeilijke tijden<br />

gekend. In 2017 hadden we een<br />

grote crisis. Het was echt spannend. In<br />

een klaprozenveld achter mijn huis zat<br />

ik me te bezinnen op onze opties. En<br />

toen ik opstond, vond ik een scherfje<br />

aan mijn voeten. Van een Delfts Blauw<br />

servies. Ik zocht het veld af. Was er nog<br />

een kopje? Maar er was alleen dit ene<br />

stukje. Het voelde als een teken, een<br />

grapje van het universum. Een aanmoediging<br />

om door te gaan: scherven<br />

brengen geluk. En weer kwamen we er<br />

doorheen.”<br />

Dat het bedrijf lastige tijden kende,<br />

komt ook doordat het businessmodel<br />

anders is dan van grote of puur commerciële<br />

bedrijven. “Bij ons is geld een<br />

middel om doelen te bereiken, geen<br />

doel op zich. Dus wat is winst? Ik kwam<br />

op een dag bij de fabriek en miste één<br />

vrouw die al tien jaar lang bij de vrouwengroep<br />

werkte. Ik vroeg waar ze<br />

was. Van dat antwoord werd ik zó blij.<br />

Ze bleek een eigen zaak te hebben geopend.<br />

Ze was binnen ons bedrijf langzaam<br />

opgeklommen en op een gegeven<br />

moment voelde zij zich zelfstandig genoeg<br />

om zelf ook ondernemer te worden.<br />

Kijk, dat noem ik winst.” n<br />

Compostkleding: natuurlijke fashion<br />

Je kleding als grondstof voor de moestuin.<br />

En andersom: de tuin als grondstof<br />

voor je kleding. Dat was het uitgangspunt<br />

voor het project Compostkleding<br />

dat te zien was in Castellum<br />

Hoge Woerd in Utrecht.<br />

Kan kleding bijdragen aan een groene,<br />

leefbare stad? Laat je inspireren<br />

door het textiel van de toekomst. Wat<br />

kunnen we leren van de Romeinen die<br />

2.000 jaar geleden rondliepen op het<br />

Castellum Hoge Woerd? Hoe voelt leer<br />

van paddenstoelen? En welke kleuren<br />

krijg je als je verft met de natuur?<br />

Compostkleding is een brede samenwerking<br />

van wetenschappers,<br />

kunstenaars en makers. Ze worden allemaal<br />

gedreven door de wens om de<br />

huidige kledingindustrie duurzamer te<br />

maken. Onze huidige omgang met kleding<br />

heeft geleid tot een van de meest<br />

milieuverwoestende industrieën ter<br />

wereld.<br />

De oplossing zit voor een deel dicht<br />

bij ons: bij de planten, in de aarde onder<br />

onze voeten en in de onzichtbare<br />

schimmels en bacteriën om ons heen.<br />

Nieuwe visie op mode en textiel…<br />

FOTO ILSE KREMER<br />

Compostkleding zet onze geitenwollensokkenvooroordelen<br />

over composteerbaar<br />

textiel aan de kant. Onze ontwerpers<br />

laten met hun frisse kijk zien dat<br />

de kleding modern, kleurrijk en aantrekkelijk<br />

kan zijn. Wetenschappers<br />

van de Universiteit Utrecht laten zien<br />

hoe ver ze zijn in het ontwikkelen van<br />

natuurlijk afbreekbare stoffen die we<br />

in de toekomst in de kledingindustrie<br />

toe kunnen passen. Modespecialisten,<br />

activisten en vrijwilligers: samen verweven<br />

we kleding en de moestuin tot<br />

een nieuwe visie op mode en textiel.<br />

www.utrechtnatuurlijk.nl/compostkleding<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 9


NIEUWE BALANS<br />

Groendak van de zaak<br />

Duurzaam ondernemen is meer dan<br />

bedrijfsvoering alleen. Zeker als<br />

steeds meer medewerkers thuis gaan<br />

werken, mag er ook meer aandacht<br />

komen voor een gezonde woon- en<br />

werkomgeving. Met het Groendak van<br />

de zaak ontvangen medewerkers een<br />

collectieve korting op de aanschaf,<br />

persoonlijke begeleiding en een extra<br />

financiële bijdrage vanuit de werkgever.<br />

Dakdoener Tamara van Dijk: ‘Duurzaam<br />

ondernemen, ook voor thuismedewerkers.’<br />

FOTO GABRIELA HENGEVELD<br />

Het Groene Loket onder leiding<br />

van oprichtster Tamara van Dijk<br />

inspireert inwoners de leefomgeving<br />

groen, koel en regenbestendig in te<br />

richten, door de toepassing van duurzame<br />

groendaken. Groendaken adresseren<br />

de toenemende klimaatrisico’s,<br />

als hittestress en stormschade. Groendaken<br />

hebben een isolerende werking<br />

en zorgen daarmee voor verkoeling<br />

in de zomer, verlengen de levensduur<br />

van daken, zorgen voor verlaagde energieverbruik<br />

op airco’s en verhogen het<br />

rendement van zonnepanelen.<br />

Om een zo groot mogelijke groep consumenten<br />

te activeren, zetten zij in op<br />

samenwerking en richten zij zich voornamelijk<br />

op het aangaan van partnerships,<br />

zoals met energieleverancier<br />

Greenchoice, de Volksbank en stichting<br />

Natuur & Milieu.<br />

Daar stoppen de activiteiten niet.<br />

Zo bundelen zij ook de krachten met diverse<br />

werkgevers. Met de dienst ‘Groendak<br />

van de zaak’, waarbij de werkgever<br />

het personeel ondersteunt de woon- en<br />

werkomgeving duurzaam in te richten.<br />

Via ‘Groendak van de zaak’ rijkt verduurzaming,<br />

verder dan de reguliere<br />

bedrijfsvoering. Medewerkers ontvangen<br />

een collectieve korting, (vaak) subsidie<br />

en een aanvullend een financiële<br />

bijdrage vanuit de werkgever. Uiteraard<br />

richten zij hun peilen daarbij ook op<br />

de klimaatadaptatie en verduurzaming<br />

van het vastgoed van de organisaties<br />

door middel van groendaken, isolatie<br />

en de toepassing van zonnepanelen.<br />

Een groendak is een multifunctionele<br />

toepassing. Een groendak met<br />

sedum vegetatie wordt het meest toegepast.<br />

Groendaken worden in de basis<br />

opgebouwd met een drainage laag,<br />

mineraalwol substraat en een voorbegroeide<br />

vegetatiemat. Intensieve daken<br />

met bijvoorbeeld aanvullend een kruiden-<br />

en bloemenvegetatie hebben een<br />

lavasubstraat en zijn daardoor een stuk<br />

zwaarder en vragen meer onderhoud.<br />

www.hetgroeneloket.nl<br />

TIPS!<br />

Tal van mensen en bedrijven maken<br />

de overstap naar een nieuwe economie<br />

die duurzaam, sociaal, inclusief<br />

en verantwoord is. Missie van<br />

het New Financial Forum is deze beweging<br />

zichtbaar(der) maken, om<br />

te beginnen in Nederland. Ken jij<br />

mensen en bedrijven die nu al hét<br />

verschil maken in de praktijk? Geef<br />

ze door voor een volgende editie<br />

van het New Financial Maga<strong>zine</strong>:<br />

willem@newfinancialforum.nl.<br />

10 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 11


NIEUWE BALANS<br />

Ongeveer 250.000 ondernemers staat het water aan de lippen, constateerde<br />

de Kamer van Koophandel onlangs. MKB Nederland<br />

denkt dat het zelfs nog wel wat erger is: zij schatten in dat momenteel<br />

circa 400.000 ondernemers twijfelen aan het voortbestaan van<br />

hun bedrijf. Wij als maatschappij hebben via de Belastingdienst<br />

maar liefst 20 miljard aan vorderingen openstaan.<br />

Herstelfonds:<br />

ondernemers voor<br />

ondernemers<br />

TEKST RALPH VAN DAM<br />

Alarmerend slechte cijfers,<br />

die bij het gros van deze bedrijven<br />

linea recta aan de<br />

coronapandemie zijn te linken.<br />

Dit kan het startschot<br />

zijn voor veel persoonlijk en<br />

zakelijk leed, zeker sinds de Belastingdienst<br />

achtergestelde vorderingen aan<br />

het innen is. Bovendien hebben we ook<br />

nog eens te maken met de oorlog in Oekraïne<br />

en de diverse gevolgen zoals de<br />

extreem hoge energieprijzen.<br />

Misschien haal jij als ondernemer<br />

opgelucht adem. De coronapandemie<br />

lijkt achter ons te liggen, je kunt de energieprijzen<br />

nog betalen, je bent er nog.<br />

Gefeliciteerd! Veel ondernemers hebben<br />

in de afgelopen twee jaar hun flexibiliteit,<br />

daadkracht, doorzettingsvermogen<br />

en creativiteit aangeboord en dat verdient<br />

een groot compliment. Maar nu<br />

zelfgenoegzaam achterover leunen is<br />

voor niet één ondernemer aan de orde.<br />

Wij moeten er sámen voor zorgen dat de<br />

“DE BV NEDERLAND<br />

MOET OOK SOCIAAL EN<br />

MAATSCHAPPELIJK<br />

TOEKOMST HEBBEN”<br />

BV Nederland niet alleen economisch,<br />

maar ook sociaal en maatschappelijk<br />

rendeert en toekomst heeft. Daarom<br />

doe ik een beroep op de solidariteit van<br />

alle ondernemers in Nederland.<br />

Er gaan momenteel mooie, beslist<br />

levensvatbare bedrijven nodeloos ten<br />

onder omdat zij de opgebouwde schulden<br />

niet of nauwelijks kunnen aflossen<br />

in de komende jaren. Voor deze bedrijven<br />

moet passende dienstverlening komen<br />

en een herstelfonds worden gecreëerd,<br />

waar zij bedrijfskundige, juridische<br />

kennis en herfinanciering kunnen<br />

ophalen zodat zij op een gezonde manier<br />

een doorstart kunnen maken. En<br />

daar is geld voor nodig. Geld dat wij als<br />

ondernemers met elkaar beschikbaar<br />

moeten stellen om onze economie gezond<br />

en draaiende te houden. We kunnen<br />

niet naar de overheid blijven kijken<br />

voor financiële steun en hulp. Maar wij<br />

kunnen dat wel samen oplossen! Hoe<br />

solidair zijn we eigenlijk als MKB?<br />

CONCRETE INJECTIE<br />

Ik pleit voor het oprichten van een herstelfonds,<br />

waarin zowel publiek als privaat<br />

geld kan worden gestort. Van een<br />

initiatief als Geldfit Zakelijk hebben<br />

al meer dan honderdduizend ondernemers<br />

gebruik gemaakt. Met dit project<br />

is aangetoond dat het mogelijk is<br />

om met privaat geld een succesvol initiatief<br />

op te starten, dat uiteindelijk naar<br />

12 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

de publieke sector kan worden overgeheveld<br />

zodat het verduurzaamt en geen<br />

commercieel belang krijgt. Wij hebben<br />

in Nederland prachtige, vaak beursgenoteerde<br />

miljardenbedrijven zoals Adyen<br />

of Mollie, waar het MKB van levensbelang<br />

voor is. Hoe logisch is het dan<br />

dat juist dit soort bedrijven het MKB<br />

financieel steunen? Waar banken nauwelijks<br />

nog leningen onder een miljoen<br />

euro financieren, kan een herstelfonds<br />

een enorm verschil maken: het<br />

verschil tussen stoppen of doorgaan in<br />

een prachtig, levensvatbaar bedrijf dat<br />

aantoonbaar door problemen buiten<br />

het normale ondernemersrisico om is<br />

geraakt.<br />

Jij bent toch ook ondernemer? En<br />

weet toch hoe het is wanneer het water<br />

je een keer aan de lippen staat? Je<br />

kunt je toch levendig voorstellen wat<br />

dat voor je collega’s betekent? Jij kunt<br />

persoonlijk het verschil maken. Door<br />

bij te dragen aan vroegsignalering en<br />

ondernemers in financieel zwaar weer<br />

te wijzen op Geldfit Zakelijk, maar ook<br />

door concreet een financiële injectie<br />

aan dit herstelfonds te geven. En dat<br />

hoef je echt niet als liefdadigheid te beschouwen.<br />

Er bestaat een gezond businessmodel,<br />

dat laat zien dat het rendeert<br />

om collega-ondernemers op deze<br />

manier te helpen.<br />

SOLIDAIR RENDEMENT<br />

Niet alleen jouw investering behoudt<br />

zijn waarde, je draagt ook bij aan een<br />

gezond economisch en sociaal maatschappelijk<br />

klimaat. Noem het een<br />

solidair, sociaal rendement voor het<br />

MKB. Samen met het MKB vormen wij<br />

allen één groot ecosysteem: als één van<br />

ons omvalt, hebben we daar allemaal<br />

direct of indirect last van. Denk maar<br />

eens aan je favoriete festival die niet<br />

door kan gaan, het restaurant dat ineens<br />

twee dagen per week zijn deuren<br />

noodgedwongen dicht houdt of aan je<br />

bakker, die zijn assortiment drastisch<br />

heeft verkleind om het hoofd boven<br />

water te houden. Kleine voorbeelden,<br />

maar zo gaat dat dus. Wij horen bij elkaar,<br />

wij hebben elkaar nodig en ieder<br />

Ralph van Dam: “Hoe solidair<br />

zijn we eigenlijk als MKB?”<br />

heeft zijn eigen functie in onze samenleving.<br />

Laten we ons sociaal opstellen<br />

en ons verenigen, bijvoorbeeld in zo’n<br />

herstelfonds. Heb jij hier oren naar<br />

om over mee te denken? Laat het me<br />

weten. Er is al een kerngroep die zich<br />

hiermee bezighoud. De eerste pilots<br />

gaan samen met de belastingdienst,<br />

banken en private partijen starten. Ik<br />

sluit je graag aan en leg je graag uit<br />

hoe het werkt.<br />

Alles in onze wereld lijkt gericht op<br />

groei: het moet almaar groter en meer.<br />

Maar laten we ook eens kritisch kijken<br />

naar wat wij hebben en ons tot het uiterste<br />

inspannen om dat te behouden.<br />

Ja, alleen ga je sneller. Maar samen komen<br />

wij zóveel verder. n<br />

RALPH VAN DAM<br />

Ralph van Dam maakt deel uit van<br />

de Raad van Advies van De Ondernemer.<br />

Hij heeft passie voor ondernemerschap,<br />

groei en continuïteit.<br />

Hij is (mede)oprichter van verschillende<br />

internetstart-ups en scale-ups<br />

en kent het klappen van de zweep<br />

als het over ondernemen gaat. Tegenwoordig<br />

combineert hij het ondernemerschap<br />

bewust met een<br />

functie in het corporate bedrijfsleven.<br />

Zo is hij actief als Business Partner<br />

Ondernemerschap bij Achmea,<br />

maar inspireert, adviseert en<br />

coacht hij ook ondernemers vanuit<br />

zijn eigen onderneming Journey of<br />

Enterprises (JOE). Ralph is mede-initiatiefnemer<br />

van Geldfit Zakelijk.<br />

Check zijn boek Langs de Afgrond,<br />

lessons learned van een ondernemer op<br />

www.langsdeafgrond.nl. Nu ook<br />

verkrijgbaar als luisterboek!<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 13


NIEUWE BALANS<br />

“Yoga, mindfulness<br />

en meditatie zijn niet<br />

bedoeld om stress of<br />

mentale klachten aan<br />

te pakken.”<br />

– e s s a y –<br />

HR-managers opgelet:<br />

Yoga en mindfulness zijn<br />

niet de oplossing voor<br />

mentale problemen<br />

op het werk<br />

Zo’n vijftien procent van de werkende bevolking heeft op enig moment een psychische<br />

aandoening. Dat staat in het recent gepubliceerde rapport The WHO Guidelines on Mental<br />

Health at Work. Managers moeten getraind worden om werkgerelateerde stress, angst<br />

en depressie bij werknemers tegen te gaan, aldus de gezondheidsorganisatie van de<br />

Verenigde Naties. Dussss... volgend jaar allemaal op corporate yoga of mindfulness?<br />

Liever niet, zegt nu ook de WHO. En dit is waarom…<br />

TEKST FEMKE STRUIKSMA | BEELD WILKO DE JONG, MICHELLE SER EN GERJOLA VOORTMAN<br />

14 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

Terwijl ik de matten klaarleg, stapt een voor mij onbekende<br />

man de studio binnen. Het is een boom<br />

van een vent, ik schat hem begin vijftig. Hij wil<br />

zich inschrijven. Ik vraag of hij wel eens eerder een<br />

yogales heeft gevolgd. Dat heeft hij niet. “Geen probleem”,<br />

zeg ik. “De eerstvolgende les is voor beginners.<br />

Probeer het gewoon.”<br />

De man is fysiek fit maar heeft tijdens de les zichtbaar<br />

moeite om zich te ontspannen. Hij voert de oefeningen uit<br />

alsof zijn leven ervan afhangt. Pas aan het eind, als ik de klas<br />

uitnodig om liggend de eigen ademhaling te observeren,<br />

komt hij enigszins tot rust. Na afloop wil hij mij even alleen<br />

spreken. Ik vraag hem waarom hij naar yoga is gekomen. Hij<br />

vertelt dat hij piloot is, een vrouw en vier kinderen heeft en<br />

een moeilijk jaar doormaakt. Ik luister, hij stort zijn hart uit<br />

– alsof hij voor het eerst in jaren écht wordt gehoord. Hij vertelt<br />

dat zijn stiefvader recent zelfmoord heeft gepleegd. Zijn<br />

moeder, die aan klinische depressies lijdt, is nu ook suïcidaal.<br />

Hij is diep in rouw en voelt zich machteloos, wat allerlei<br />

trauma’s uit een jeugd vol misbruik en geweld aan de oppervlakte<br />

heeft gebracht. Ondertussen wordt de luchtvaartmaatschappij<br />

waar hij voor werkt nogmaals gesaneerd, waardoor<br />

zijn baan op de tocht staat. De stress die dit alles veroorzaakt,<br />

heeft niet alleen zijn gezondheid, maar ook zijn huwelijk aan<br />

het wankelen gebracht.<br />

ALARMBELLEN<br />

Ik vraag of hij professioneel wordt begeleid. Zijn ogen lichten<br />

op. “Ja!”, zegt hij verheugd. Hij vertelt dat hij een maand<br />

op meditatieretraite is geweest. Ik vraag wat hij daar precies<br />

heeft gedaan. Mijn toon is neutraal, maar mijn ogen verraden<br />

dat er bij mij zojuist allerlei alarmbellen zijn afgegaan.<br />

“Niets vaags hoor!”, probeert hij mij gerust te stellen. Wat hij<br />

daarna vertelt bevestigt mijn donkerste vermoedens. Hij had<br />

een maand in een high end meditatiecentrum doorgebracht,<br />

waar hij bewust was afgesloten van de buitenwereld. Tijdens<br />

deze maand was hij fysiek en mentaal uitgeput. Dat was nodig<br />

om ‘los te laten’ zodat er ‘ruimte’ ontstond voor ‘het grote<br />

onbekende’. Hij had doorlopend gemediteerd en was – ongetraind<br />

– aan allerlei Spartaanse meditatietechnieken blootgesteld.<br />

Hij is ervan overtuigd dat hij een spirituele doorbraak<br />

heeft gehad en op dit pad verder moet. Ik vraag of hij het kan<br />

beschrijven.<br />

Hij probeert het uit te leggen, maar komt niet verder dan<br />

een onsamenhangende brij van halve zinnen die bol staan<br />

van termen als ‘frequentie’, ‘energie’ en ‘het ware zelf’. Toen<br />

hij weer thuis kwam, leek niets meer te kloppen. Zijn vrouw<br />

en kinderen begrepen hem niet meer, zijn vrienden verklaarden<br />

hem voor gek. Zelf herkende ik dit als een signaal dat hij<br />

acuut psychische zorg nodig had. Maar hij zag het als een teken<br />

dat hij zijn leven moest omgooien en alle schepen achter<br />

“Zorgwekkend dat veel mensen volledig de weg<br />

kwijtraken.” FOTO GERJOLA VOORTMAN<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 15


NIEUWE BALANS<br />

“Wie op de mat zichzelf zoekt,<br />

vindt zijn ego.” FOTO MICHELLE SER<br />

zich moest verbanden. Hij hoopte dat mijn lessen hem daarbij<br />

konden helpen.<br />

TRAUMA, ROUW OF PSYCHISCHE PROBLEMEN<br />

Dit voorbeeld lijkt extreem, maar het is schering en inslag. In<br />

de ruim twaalf jaar dat ik mij hiermee bezighoud, ben ik het<br />

doorlopend tegengekomen. Mensen die met trauma, rouw of<br />

psychische problemen kampen, zoeken hun heil in ‘Oosterse’<br />

ontwikkelingstrajecten – en raken daar volledig de weg kwijt.<br />

Dat is beslist niet nieuw, maar wel zorgwekkend.<br />

‘Oosterse’ spiritualiteit wordt tegenwoordig massaal ingezet<br />

om fysieke en mentale problemen op te lossen, ook in de<br />

reguliere zorg en het bedrijfsleven. Of het nu om burn-out,<br />

depressie, alcoholisme of een vermeend gebrek aan zelfliefde<br />

gaat: noem een kwaal en er is een op yoga of mindfulness<br />

gebaseerde oplossing voor. Daar is het simpelweg niet voor<br />

bedoeld. Het vermeende succes is vooral anekdotisch, wetenschappelijk<br />

onderzoek staat echt nog in de kinderschoenen.<br />

Voor zover die onderzoeken een positief effect aantonen, is<br />

dat tijdelijk en conditioneel. Zo kan ontlading van stress tijdens<br />

een yogales de illusie wekken dat er ‘trauma’ vrijkomt.<br />

De beoefenaar ervaart – soms voor het eerst in jaren – hoe<br />

het ook alweer is om even geen stress te voelen. Dat kan zo<br />

heftig zijn, dat hij daar een klap van krijgt. Een ander voelt<br />

zich bevrijd en denkt dat hij ook echt is veranderd. Dat is verraderlijk,<br />

omdat het onderliggende probleem niet is aangepakt.<br />

Vroeg of laat steekt het opnieuw de kop op, vaak heftiger<br />

dan voorheen.<br />

Bijkomend probleem is dat de negatieve effecten van dit<br />

soort interventies vaak niet direct zichtbaar zijn, ook niet<br />

voor de werkgever. De piloot werkt gewoon door, terwijl hij<br />

privé volledig uit de bocht vliegt. Dat geldt ook voor de senior<br />

beleidsadviseur, die na een burn-out wegens PTSD herstelde<br />

via een mindful reïntegratietraject. Ze ging weer aan de slag,<br />

maar trauma vindt een weg: privé is ze tijdens covid woedend<br />

aan boord van de complottrein gestapt. Dat kun je niet geheel<br />

los zien van het feit dat haar werkgever een mindful lapmiddel<br />

heeft gebruikt om haar burn-out weg te poetsen.<br />

KRITIEK<br />

De kritiek op yoga, mindfulness en meditatie als middel om<br />

fysieke en mentale problemen op te lossen is niet nieuw. Integendeel,<br />

ze is duizenden jaren oud. In klassieke Indiase geschriften,<br />

zoals Boeddha’s leerredes over mindfulness en de<br />

Yoga Sutra’s van Patanjali wordt al expliciet onderscheid gemaakt<br />

tussen geestelijke zorg en geestelijke ontwikkeling.<br />

Yoga, mindfulness en meditatie hebben betrekking op dit<br />

laatste. Ze bieden een filosofisch raamwerk en een taalveld<br />

om – via existentieel zelfonderzoek – emotionele, intellectuele<br />

en ethische vaardigheden te trainen. De beoefening richt<br />

zich niet op het individu, maar op het individu in relatie tot<br />

de ander. In dit kader leert hij ook hoe hij zijn gevoelens, ge-<br />

16 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

dachten en gedrag moet observeren. Hij leert patronen en<br />

denkfouten bij zichzelf herkennen. Zo is hij beter in staat<br />

om zijn impulsen te beheersen en kan hij – ook als het spannend<br />

wordt – vanuit kracht en wijsheid bijdragen aan het collectief.<br />

Dat laatste leidt uiteindelijk tot meer balans en rust,<br />

maar dit is niet de primaire focus van beoefening – en is ook<br />

niet een direct resultaat.<br />

“HET WAS EEN NATTE DROOM VOOR<br />

GLOSSY’S EN SPORTMERKEN, DIE ZEN ALS<br />

TRENDY LIFESTYLE POSITIONEERDE”<br />

EXPERIMENT<br />

In de jaren ’70 werden yoga-, mindfulness en meditatie voor<br />

het eerst breder bekend bij een Westers publiek. Mensen raakten<br />

begeistert door het mystieke idee dat je met yoga en meditatie<br />

zélf geestelijke verlichting kon bereiken, zonder dat je<br />

daar een God of de kerk voor nodig had. In de gezondheidszorg<br />

werd driftig geëxperimenteerd: het leek een goedkoop,<br />

veelbelovend middel om psychosomatische klachten en tekorten<br />

aan te pakken. Er ontstond een wildgroei aan commercieel<br />

aanbod, waarbij ongekwalificeerde begeleiders – vaak<br />

vanuit de beste intenties – vrij hun gang konden gaan.<br />

In de jaren negentig groeide zelfhulp uit tot een miljardenindustrie.<br />

Verbinding met jezelf werd dé sleutel tot persoonlijk<br />

en zakelijk succes en meditatie was de tool om dat<br />

te bereiken. Daarna stapte de fitnessindustrie ook aan boord.<br />

Het was een natte droom voor glossy’s en sportmerken, die<br />

Zen als trendy lifestyle positioneerde. Yoga werd gereduceerd<br />

tot gymnastiekles, mindfulness en meditatie tot tool om ‘uit<br />

je hoofd’ en ‘in je gevoel’ te komen. Dit zou rust, healing, balans<br />

en zingeving brengen. Een drogreden, die niettemin gretig<br />

aftrek vond in een maatschappij die chronisch onbestemd<br />

en overspannen is.<br />

Yoga, mindfulness en meditatie zijn niet bedoeld om<br />

stress of mentale klachten aan te pakken. Het doel is ethisch<br />

(zelf)leiderschap. De beoefenaar moet dus bij aanvang al een<br />

goede basis en voldoende stabiliteit in hoofd en leven hebben,<br />

zodat hij – vanuit compassie – evenwichtig kan reflecteren<br />

op zijn rol als mens in een bredere, maatschappelijke<br />

context. Staat zijn leven op zijn kop? Lijdt hij aan stress, verslaving,<br />

angsten, piekergedrag, depressie of rouw? Dan heeft<br />

hij het – volgens de Boeddha – te druk met zichzelf om zichzelf<br />

te kunnen ontstijgen. Hij snakt naar bevestiging en veiligheid,<br />

kan onvoldoende afstand nemen om daadwerkelijk<br />

vooruit te komen.<br />

Gaan mensen in die toestand toch aan de slag met yoga<br />

en mindfulness? Dan kan een breed scala aan problemen ontstaan.<br />

Sommige mensen ervaren direct dat het voor hen niet<br />

werkt of dat het de onderliggende problematiek juist versterkt.<br />

Bij anderen kan cognitieve dissonantie ontstaan. Verbinden<br />

met jezelf wordt een doel op zich en yoga en mindfulness<br />

de pil die even verlichting brengt. De beoefenaar denkt<br />

nu dat hij op het goede pad zit, maar loopt steeds weer vast.<br />

Hij wijt dit aan externe factoren, niet aan zijn gebrekkige beoefening.<br />

Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waardoor hij steeds<br />

neurotischer, rechtlijniger en egocentrischer gaat denken.<br />

Met als gevolg dat hij zich – vaak onbewust – ook zo gaat gedragen.<br />

Ondertussen ettert het oorspronkelijke probleem gewoon<br />

door. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Kijk naar het<br />

aantal mensen dat ondanks de wekelijkse yogales disproportioneel<br />

reageert op kleine irritaties of dwangmatig aan zichzelf<br />

werkt. Of naar hoogopgeleide, ‘bewuste’ mensen die zich<br />

na de uitbraak van covid woedend bij rechts-extremistische<br />

antivax-bewegingen aansloten. Die laatste groep is inmiddels<br />

zo groot, dat het in diverse Westerse landen tot maatschappelijke<br />

ontwrichting leidt.<br />

NOODKLOK<br />

Vanaf 2013 heeft de International Yoga Alliance (IYA), een<br />

brancheorganisatie voor yogadocenten, publiekelijk de nood-<br />

FOTO’S WILKO DE JONG<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 17


NIEUWE BALANS<br />

klok geluid. In Boeddhistische gemeenschappen gebeurde<br />

dat al eerder. Het gebrek aan professionele standaarden had<br />

inmiddels wereldwijd tot een stroom aan schandalen geleid.<br />

Leerlingen (en docenten) rapporteerden massaal dat zij ernstige<br />

lichamelijke klachten hadden omdat ze yoga- en meditatiehoudingen<br />

jarenlang verkeerd hadden uitgevoerd. De<br />

vermenging met New Age Spirituality en andere vormen van<br />

moderne zelfhulp leidde bovendien op grote schaal tot psychische<br />

schade en misbruik. Beoefenaars weigerden zich bijvoorbeeld<br />

medisch te laten behandelen, omdat ze overtuigd<br />

waren dat ze geen kanker maar onverwerkt trauma hadden.<br />

Anderen werden psychotisch of suïcidaal, nadat ze onder invloed<br />

van mentale problemen aan stilteretraites deelnamen.<br />

In reactie daarop stelde de IYA voor om fors hogere eisen<br />

te stellen aan vakbekwaamheid. Er werden onderzoekscommissies<br />

ingesteld en aanbevelingen gedaan. Het stuitte<br />

op buitengewoon veel verzet, met name uit de community<br />

zelf. Naast vrees voor baanverlies en hoge kosten hadden veel<br />

docenten moeite om hun persoonlijke traject los te zien van<br />

hun rol als begeleider. Ze waren er ooit mee begonnen omdat<br />

ze zelf een persoonlijke crisis doormaakten. Voor zover ze al<br />

trainingen hadden gevolgd, waren die vooral gericht op hun<br />

eigen ontwikkeling – niet op begeleiding van anderen. Het<br />

bracht een nieuw gevoel van eigenwaarde dat ze met anderen<br />

wilden delen. De gedachte dat daar iets mis mee is, is moeilijk<br />

te verteren.<br />

Een prominent voorbeeld is auteur en filosoof Stine Jensen,<br />

die na een burn-out healing zocht bij Kundalini, een controversiële<br />

yogasekte onder leiding van Yogi Bhajan. Ze was er<br />

vol van, tot ze in 2016 tijdens een meditatieweek in een psychose<br />

belandde. Toen echter in 2021 de terechte vraag werd<br />

gesteld waarom zoveel linkse yogameisjes ineens op rechtsradicale<br />

partijen stemmen, sprong ze in NRC boos voor yoga<br />

in de bres. Dit terwijl de opkomst van wellness-rechts, zoals<br />

schrijfster Roxanne van Iperen het noemt, internationaal al<br />

jaren als serieus probleem wordt erkend.<br />

MOETEN WE ER DAN MAAR MEE STOPPEN?<br />

Nee, zegt ook de WHO. Yoga, mindfulness en meditatie kunnen<br />

life changing zijn, mits het vanuit de juiste doelstelling en<br />

binnen de juiste context wordt aangeboden. We moeten af<br />

van het idee dat onze collectieve welzijnscrisis kan worden<br />

opgelost met een beetje aandachttraining of een uurtje ademen<br />

en stretchen. Dat betekent onder meer dat losse elementen<br />

uit deze disciplines niet langer worden aangeboden als<br />

“WE MOETEN AF VAN HET IDEE DAT ONZE<br />

COLLECTIEVE WELZIJNSCRISIS KAN WORDEN<br />

OPGELOST MET EEN BEETJE AANDACHTTRAINING”<br />

anti-stress tool, maar als geïntegreerd onderdeel van een breder,<br />

existentieel ontwikkelingsprogramma.<br />

Wil je yoga toch als vrijblijvende ontspanning aanbieden?<br />

Wees daar dan ook eerlijk over. Biedt het aan als entertainment,<br />

niet als onderdeel van een corporate wellness initiatief.<br />

Als dat wel de bedoeling is, dient er rekening te worden<br />

gehouden met de verschillende behoeften en niveaus van de<br />

deelnemers. Bied een gevarieerd, holistisch programma aan,<br />

met een docent die over voldoende kennis en ervaring beschikt<br />

om – ook in een groepsetting – rekening te houden<br />

met de fysieke en mentale conditie van individuele deelnemers.<br />

Leg geen nadruk op verbinding met jezelf. Wie op de<br />

mat zichzelf zoekt, vindt zijn ego. n<br />

FEMKE STRUIKSMA<br />

Femke de Jong- Struiksma (1980) is schrijfster, yoga- en meditatiedocent<br />

en activiste. Met Boeddha als gids schrijft ze<br />

over existentiële thema’s in een samenleving die worstelt<br />

zichzelf opnieuw uit te vinden. Daarnaast ontwikkelt ze<br />

yoga- en mindfulnessprogramma’s en geeft ze trainingen<br />

in ethiek.<br />

Eerder werkte Femke jarenlang als advocaat, bestuurder<br />

en opiniemaker in de verzekeringssector. In 2016 nam<br />

ze een IVF-sabbatical, waarna ze met man Wilko naar<br />

Houston (USA) en later Taiwan verhuisde. Privé was ze<br />

toen al jaren actief als yogi en seculier Boeddhist, onder<br />

meer als bestuurslid van een boeddhistisch centrum. In<br />

Amerika werd ze eindelijk mama en ging ze formeel aan<br />

de slag als yoga- en meditatiedocent. Bij Yoginos: Yoga for<br />

Youth ontwikkelde ze yoga- en mindfulnessprogramma’s<br />

voor Amerikaanse scholen.<br />

In december 20<strong>22</strong> verhuisde Femke weer naar Nederland.<br />

Momenteel richt ze met anderen team c op, een organisatie<br />

die werkt aan veiligheid voor vrouwen. Daarnaast<br />

is ze beschikbaar als schrijfster, spreekster en docent. Info<br />

en boekingen via f.c.dejongstruiksma@gmail.com.<br />

18 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

‘HOE GROOT ZOUDEN DE WACHTRIJEN<br />

BIJ SCHIPHOL ZIJN ALS WE DE<br />

MILIEUSCHADE IN DE TICKETPRIJS<br />

ZOUDEN LATEN TERUGKOMEN?’<br />

20 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

Een andere weg<br />

naar Rome<br />

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Club van Rome<br />

het rapport ‘Grenzen aan de groei’ uitbracht. De Club van<br />

Rome was enkele jaren eerder opgericht door een aantal<br />

Europese wetenschappers om hun bezorgdheid over de toekomst<br />

van de wereld voor het voetlicht te brengen. Inmiddels<br />

staat vast dat het rapport akelig accuraat bleek te zijn.<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

Voor het eerst werd een verband gelegd tussen economische<br />

groei en de gevolgen hiervan voor het<br />

milieu. Er werd een somber beeld geschetst van<br />

de in een aantal decennia oprakende grondstofvoorraden.<br />

Na de publicatie ervan kwamen al<br />

snel andere wetenschappelijke rapporten naar<br />

buiten die de scherpe kantjes ervan wisten af te halen. Het<br />

rapport, weliswaar op de achtergrond aanwezig, werd nooit<br />

leidend in het publieke debat en diende nooit als basis voor<br />

politieke besluitvorming.<br />

Wetenschappers dachten in eerste instantie dat er voldoende<br />

tijd resteerde om adequate oplossingen te bedenken<br />

voor de opwarming van onze planeet en het verlies aan biodiversiteit.<br />

Echter ze zagen een wezenlijk deel over het hoofd,<br />

namelijk ons gedrag. Tot uitdrukking komend in een egocentrische<br />

consumptielevensstijl en het hebben van een zekere<br />

mate van apathie voor de problemen van later. De oplossing<br />

ligt derhalve niet zozeer aan de wetenschappelijke maar veel<br />

meer aan de spirituele en transformatieve kant.<br />

Dit jaar viel de Earth Overshoot Day op 28 juli. Dit is de<br />

dag waarop de mensheid wereldwijd evenveel grondstoffen<br />

en voedingswaren heeft verbruikt als de aarde in één jaar tijd<br />

kan leveren. Impliciet doen we alsof we 1,7 planeet tot onze<br />

beschikking hebben. De Nederlandse Overshoot Day viel op<br />

12 april. Als de hele wereld onze levensstijl zou nabootsen<br />

zouden we inmiddels 3,6 planeet tot onze beschikking moeten<br />

hebben.<br />

Het nemen van onze verantwoordelijkheid naar toekomstige<br />

generaties hebben we decennialang voor ons uitgeschoven.<br />

Politici wilden zich niet in een vroegtijdig stadium branden<br />

aan maatregelen die de problemen nog in de kiem konden<br />

smoren. Rechtelijke uitspraken zetten dezelfde politieke<br />

partijen nu met de rug tegen de muur en een kat in het nauw<br />

maakt rare sprongen. In plaats van een totaaloplossing te presenteren<br />

worden er nu delen van de samenleving verantwoordelijk<br />

gemaakt voor een probleem dat ons allen aangaat. We<br />

worden nu hardhandig geconfronteerd met de grenzen van<br />

onze groei en de grens van onze planeet.<br />

Milieuschade die niet in de prijsvorming tot uitdrukking<br />

komt is een groot probleem. Bodem, water en lucht raken<br />

steeds meer verontreinigd. Wanneer de vervuiler niet rechtstreeks<br />

of voor maar een klein deel wordt belast voor de schade<br />

die hij aanricht, ontstaat ecologische schade aan de leefomgeving.<br />

Als uitgangspunt kan de wet van Pigou worden genomen:<br />

beprijs de externe schade en laat de vervuiler betalen<br />

voor de vervuiling die hij aanricht. Arthur Cecile Pigou (1877-<br />

1959) is een Engelse econoom die onder meer wordt gezien<br />

als de ‘vader’ van de huidige milieuheffingen<br />

Een voorbeeld van het succesvol beprijzen van vervuiling<br />

is de heffing op plastic tasjes. Om plastic afval tegen te gaan<br />

en het bewustzijn bij consumenten te vergroten, stelde de Europese<br />

Unie in 2015 een richtlijn op om het gebruik van plastic<br />

tasjes terug te dringen. Vanaf 1 januari 2016 zijn winkeliers<br />

verplicht een vergoeding te vragen voor het verstrekken<br />

van een plastic tasje. Ondanks de schijnbaar kleine vergoeding<br />

van meestal 0,10 euro is de uitgifte het eerste jaar met<br />

meer dan de helft teruggebracht en nu inmiddels ruim zes<br />

jaar later worden er nog nauwelijks plastic tasjes uitgegeven.<br />

Hoe groot zouden de wachtrijen bij Schiphol zijn als we<br />

de milieuschade van vliegen in de prijs van een ticket zouden<br />

laten terugkomen? Welk perspectief zou de biologische landbouw<br />

voorgeschoteld krijgen als we in staat zouden zijn om<br />

voordelen voor mens en natuur terug te laten komen in een<br />

lagere consumentenprijs?<br />

Aangezien er meerdere wegen lopen naar Rome zullen we<br />

ook deze financiële weg dienen te bewandelen. Willen we ons<br />

gedrag daadwerkelijk veranderen dan ontkomen we niet aan<br />

het opwerpen van financiële drempels of het creëren van positieve<br />

prikkels. Op deze wijze dragen we allemaal ons steentje<br />

bij en worden we deel van de totaaloplossing voor het verduurzamen<br />

van onze samenleving. n<br />

Jack Cox is directeur van Forza Asset Management en auteur van<br />

Vlindereconomie.<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 21


NIEUWE BALANS<br />

Rijk in welzijn<br />

De economie draait om alsmaar meer, en dus vallen we massaal om,<br />

net zoals de Aarde. Gelukkig kan het ook anders. Deze mensen slaagden<br />

erin om aan de druk te ontsnappen. Door dichtbij zichzelf te blijven creëerden<br />

ze een leven dat gaat over welzijn, zingeving, vrijheid en natuur.<br />

TEKST NADINE MAARHUIS<br />

zeggen<br />

vaak: als je een<br />

voedselbos begint,<br />

moet je ieder<br />

jaar foto’s nemen<br />

van het ter-<br />

“Mensen<br />

rein om te zien hoe het opbloeit. Ik denk<br />

dat ik ook wat meer voor en na foto’s<br />

van mezelf had moeten nemen”, lacht<br />

Liesbeth van Bemmel, die haar dagen tegenwoordig<br />

niet langer achter de computer,<br />

maar buiten doorbrengt. “Door<br />

de verbinding met de natuur raak je geworteld,<br />

en dat doet iets met je lichaam<br />

en geest. Je wordt één met het land.”<br />

Een paar jaar terug was Liesbeth<br />

nog senior beleidsadviseur. Ze had een<br />

drukke baan, woonde in het centrum<br />

van Leiden en deed volop mee aan de<br />

ratrace. Totdat het begon te knagen:<br />

“We doen alsof de economie het allerbelangrijkst<br />

is, maar hoe beter het gaat<br />

met de economie, hoe slechter het gaat<br />

met de ecologie. Dat begon ik ook aan<br />

mezelf te merken: hoe meer ik focuste<br />

op mijn carrière en hoe drukker ik was,<br />

hoe slechter het fysiek ging.”<br />

<strong>22</strong> | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

LIESBETH VAN BEMMEL:<br />

“HET IS BEVRIJDEND<br />

OM MET MINDER GELD<br />

TE LEVEN.”<br />

Wakker geschud door chronische vermoeidheid<br />

en chronische hoofdpijn besluit<br />

ze het roer om te gooien. Ze verhuist<br />

naar een dijkwoning in Benthuizen,<br />

inclusief weiland van 1,2 hectaren<br />

voor een voedselbos. “In een voedselbos<br />

staat de ecologie voorop. Zo zouden<br />

we de hele maatschappij moeten<br />

inrichten: eerst zorgen voor de Aarde.<br />

Dan zorgen we automatisch ook goed<br />

voor onszelf.”<br />

“Vroeger kocht ik dure kleding voor<br />

kantoor, nu ga ik naar de kringloop.<br />

Maar eigenlijk mis ik niks”, zegt Liesbeth.<br />

“We verlangen vaak naar economische<br />

zekerheid, maar de ecologische zelfstandigheid<br />

die ik nu ervaar geeft veel<br />

meer rust en voldoening, juist omdat je<br />

niet zo afhankelijk bent van dat geld.”<br />

MINDER IS MEER<br />

Consuminderen is geen offer, maar een<br />

verrijking, merkt ook zero waste pionier<br />

Elisah Pals. Als gezond experiment<br />

bant ze zes jaar geleden de e-nummers<br />

uit haar dieet en halveert zo bij toeval<br />

haar plastic afval. Dat inspireerde haar<br />

tot een nieuw doel: een volledig lege<br />

prullenbak. “Toen besefte ik: als ik echt<br />

afvalvrij wil leven, moet ik ook stoppen<br />

met het kopen van nieuwe spullen.<br />

Want alles wat je nieuw koopt, wordt<br />

uiteindelijk zelf ook afval én geeft een<br />

impuls aan bedrijven om meer te produceren.<br />

Terwijl we al veel te veel spullen<br />

hebben.”<br />

“Voor de meeste bedrijven ben je<br />

geen individu met dromen en behoeften,<br />

maar een wandelende portemonnee.<br />

Het degradeert je als mens”, voelt<br />

Elisah. Door haar afvalvrije levensstijl<br />

vond ze zichzelf en haar waarden terug.<br />

“Ik bespaarde zoveel geld dat ik al<br />

vrij snel mijn ogen kon laten laseren en<br />

het in 2020 aandurfde om mijn baan als<br />

senior HR-adviseur op te zeggen. Vanaf<br />

ELISAH PALS:<br />

“ZIE JEZELF ALS MENS,<br />

NIET ALS CONSUMENT.”<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 23


NIEUWE BALANS<br />

dat moment heb ik me alleen nog maar<br />

op duurzaam werk en mijn organisatie<br />

Zero Waste Nederland gericht.”<br />

“Geluk zit voor mij in een verschil<br />

maken”, reflecteert Elisah. “Dat je je<br />

handen vrij hebt om de dingen aan te<br />

pakken waarvan je denkt: hier ben ik<br />

nodig. Dat gevoel heb ik nu veel meer.”<br />

ESMEE JISKOOT:<br />

“GA VOOR EEN POSITIEVE<br />

BALANS.”<br />

INNERLIJKE RIJKDOM<br />

“Ik ben zoveel liefdevoller naar mezelf<br />

en de wereld om me heen gaan kijken”,<br />

vertelt Esmee Jiskoot over haar innerlijke<br />

reis. Ruim 3,5 jaar geleden was dat<br />

wel anders. Ze runde haar eigen bedrijf<br />

Café de Ceuvel, was verantwoordelijk<br />

voor 25 mensen en maakte zich<br />

zo’n zorgen over de Aarde, dat de last<br />

te zwaar werd. “Wekenlang lag ik met<br />

hoge koorts in bed en kon niks, niet<br />

eens even naar de winkel. Die duisternis<br />

die ik toen voelde, ik wist niet dat<br />

dat bestond.”<br />

In de hoop op verandering neemt<br />

een vriendin Esmee mee naar Thailand.<br />

Drie maanden lang bestaan haar dagen<br />

uit eten, slapen, meditatie en yoga.<br />

“Daar heb ik de dans van Shiva en Shakti<br />

geleerd: een reeks van twintig bewegingen<br />

die vierduizend jaar geleden<br />

al werd beoefend in de bergen van de<br />

Himalaya, in een klein Indiaas dorpje<br />

Asam. De dorpsbewoners hadden geen<br />

arts, maar wel een lokale yogi. Met de<br />

oefeningen hielden ze hun lichaam en<br />

geest gezond.”<br />

Esmee: “Elke ochtend tijdens de<br />

dans van Shiva en Shakti kon ik alleen<br />

maar huilen. Het was echt: release, release,<br />

release. Na een week voelde ik me<br />

eigenlijk alweer goed. Dat was zo bizar,<br />

die switch in hoe ik me voelde. Vanaf<br />

daar was het alsof je weer vanaf niks<br />

gaat opbouwen, stapje voor stapje.”<br />

Inmiddels heeft Esmee Café de Ceuvel<br />

achter zich gelaten en deelt ze als<br />

yogadocent de dans van Shiva en Shakti<br />

online met anderen. “De maatschappij<br />

is heel erg ingericht op het kapitalisme<br />

laten groeien en dat wordt je op zoveel<br />

manieren ingeprent. Na mijn burnout<br />

voelde ik heel sterk: ik wil niet<br />

meer meedoen met dit spelletje en alleen<br />

nog maar dingen doen waar mijn<br />

hart van open vliegt.”<br />

AAN DE SLAG<br />

Wil je ook meer leven met minder?<br />

“Probeer je maandlasten waar mogelijk<br />

te verlagen”, tipt voedselbosboer<br />

Liesbeth, “en ervaar hoe bevrijdend het<br />

kan werken om met minder geld te leven.”<br />

Jezelf niet langer als consument,<br />

maar als mens zien kan daarbij helpen,<br />

weet zero waste pionier Elisah: “Dan ga<br />

je heel anders kijken naar wat voor jou<br />

écht waardevol is, en kan je je leven<br />

daarmee in lijn brengen.”<br />

Volgens Esmee kan je energetische<br />

balans opmaken ook een heleboel in beweging<br />

brengen. “Zet op een rijtje wat<br />

je energie geeft én wat je energie kost<br />

en kijk vervolgens stap voor stap hoe je<br />

steeds meer dingen in je leven kunt uitnodigen<br />

die jou voeden. Zodat je aan<br />

het eind van de dag een positieve balans<br />

kunt opmaken.” n<br />

De oorspronkelijke versie van dit verhaal<br />

verscheen op MaatschapWij: hét inspiratieplatform<br />

voor een socialer, duurzamer<br />

en vitaler Nederland. Meer informatie:<br />

www.maatschapwij.nu<br />

24 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

“De schoonheid van het gele oog.”<br />

“Gastvrije stilte en veiligheid.”<br />

26 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

– e s s a y –<br />

De krokodil, de olifant<br />

en de transformatie<br />

Al meer dan drie decennia werk ik als professionele wildernis- en natuurgids. Ik heb het<br />

voorrecht door uitzonderlijk mooie omgevingen te trekken en prachtige mensen te ontmoeten.<br />

Ontmoetingen die mijn leven hebben geïnspireerd, veranderd en gevormd. Een cruciale<br />

ontmoeting vond 25 jaar geleden plaats in de Okavango-delta in Botswana. Een moment van<br />

transformatie. En ik herinner me het zo helder als het water van de Okavango zelf.<br />

TEKST ALAN MCSMITH<br />

Het bedrijf waar ik toen werkte, was eigenaar van<br />

twee safarikampen. Met een motorboot kon je van<br />

het ene kamp naar het andere varen. Deze enerverende<br />

tocht van zo’n vijftig kilometer door het<br />

prachtige landschap van de majestueuze Okanvango<br />

Delta was onderdeel van de safari. Gemiddeld<br />

duurde zo’n boottocht vier uur. Onderweg stopten we<br />

dan op beboste eilanden om te picknicken, vogels te spotten<br />

of om langs de lagunes te wandelen op zoek naar nijlpaarden<br />

en ander wild. Een idyllische ervaring.<br />

Op een septemberavond midden in dit paradijs kreeg ik<br />

een idee. Waarom doen we dit met een motorboot en gaan we<br />

niet met een kano door deze machtige natuur? Veel intiemer<br />

en stiller. Bij mijn weten was dit nooit eerder uitgevoerd in<br />

deze Delta. Ik besloot de reis zelf te ondernemen.<br />

Niet lang daarna peddelde ik stilletjes met mijn kano<br />

door de rivier. Zonder het opdringerige geluid en de geur van<br />

een buitenboordmotor, kon ik vogels en dieren veel beter benaderen.<br />

Zo laag op het water, terwijl ik met mijn hand over<br />

de fluweelzachte blauwe en gele lotuslelies streek, voelde ik<br />

me meer met de natuur verbonden dan ooit. De rivier leidde<br />

me, ik ging op in de zachte maar krachtige stroming en was<br />

gefascineerd door de kristalheldere zuiverheid van het water.<br />

RUST VAN KORTE DUUR<br />

Halverwege mijn tocht nam de rivier een grote bocht en<br />

stuurde ik de kano langs een eiland met hoge palmbomen.<br />

Achter de bomen was een grasvlakte en zag ik een uitgesleten<br />

nijlpaardenpad dat naar de rivieroever leidde. En daar in dat<br />

ondiepe water lag opeens, gedeeltelijk ondergedompeld, een<br />

krokodil. Ik schatte in dat hij meer dan vier meter lang was.<br />

Mijn nekharen stonden overeind.<br />

Toen hij me opmerkte, zakte het enorme reptiel onder het<br />

wateroppervlak en begon mijn richting op te zwemmen, terwijl<br />

een ‘sssssssss’-geluid hoorbaar werd. Binnen een paar seconden<br />

had hij de afstand overbrugd. “Hoe kan dat zo snel?”,<br />

dacht ik nog. En voordat ik de situatie ook maar enigszins<br />

had kunnen inschatten, kwam de krokodil onder mijn kano<br />

“DOMPEL JEZELF ONDER IN DE NATUUR EN<br />

GUN JE HET VOORRECHT OM KWETSBAAR TE<br />

ZIJN EN NIEUWE PARADIGMA’S TE ONTDEKKEN’<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 27


NIEUWE BALANS<br />

naar boven en gooide de boeg van de kano de lucht in, waardoor<br />

ik bijna achteroversloeg, het water in. Zodra ik mijn<br />

evenwicht enigszins had hervonden, dook de krokodil weer<br />

op. Ik keek recht in een koud geel oog. Een oog van een dier<br />

dat al miljoenen jaren bestaat en dat zich als geen ander wezen<br />

had weten aan te passen aan het leven op aarde. Dit mag<br />

het ultieme roofdier worden genoemd. Verdwaald in dit tijdloze<br />

moment zat ik vastgevroren op mijn plek achterin een<br />

klein, rank kanootje. Een kanootje dat op dat moment ook<br />

nog eens water begon te maken.<br />

VERLEG JE FOCUS<br />

Verleg je focus even en laat de enorme rijkweidte van dit moment<br />

tot je doordringen. De allereerste krokodillen, toen<br />

nog landdieren die op achterpoten liepen, leefden zo’n 240<br />

miljoen jaar geleden, nog vóór het dinosaurustijdperk. Dat<br />

is zo’n 100 miljoen jaar vóór het ontstaan van de moderne<br />

zoogdier, zoals wij die kennen en waar wij ook toe zijn gaan<br />

behoren. Krokodillen zijn echte overlevers en hebben twee ijstijden<br />

weten te overleven. Dat wij in verhouding tot dit dier<br />

nog maar zo kort op aarde zijn, was me, toen ik diep in het<br />

gele oog van de tijd keek, niet ontgaan.<br />

Voor mij is een krokodil meer dan een wijzer op de evotieklok.<br />

De mensheid heeft kunnen ontstaan dankzij de dieren<br />

die voor ons hebben geleefd en die nu aan ons verschijnen.<br />

Krokodillen vertegenwoordigen de oertijd van deze aarde. Als<br />

je daarbij hun roofzuchtigheid voegt, weet dat ze in koud,<br />

diep water leven en het iconisch beeld kan oproepen van een<br />

angstaanjagend roofdier, dan begint het beeld van de krokodil<br />

completer te worden. Niet voor niets hebben we de neiging<br />

om onze angsten, zorgen, onzekerheden of onbekende<br />

uitkomsten – de duisternis in onszelf – op oerwezens zoals<br />

krokodillen te projecteren.<br />

Het gele oog keek toe terwijl ik langzaam weg peddelde.<br />

Ik was in shock en moest absoluut aan land zien te komen. Ik<br />

vond een ondiepe inham en stapte uit de kano. Ik keek achterom<br />

en zag dat de krokodil uit het zicht was verdwenen. Ik bevond<br />

me vlakbij een prachtig bos met jackalberry-bomen, een<br />

ideale plek om mijn tent op te slaan. Het zou snel donker zijn<br />

en ik zou me met geen mogelijkheid meer op de rivier durven<br />

wagen. Met trillende handen slaagde ik erin een vuur te maken<br />

en begon met behulp van een waterkoker thee te maken.<br />

Ik leunde achterover tegen een boom en begon te kalmeren.<br />

TOEN GEBEURDE HET…<br />

Een kleine kudde olifanten, een stuk of tien, kwam uit het<br />

bos en liep langzaam op mij af. Ze waren zich duidelijk van<br />

“ERVAAR HET NOG ONBEKENDE EN ZIE LEVEN EN<br />

NATUUR VOOR WAT HET IS: ALS INTER-ZIJN”<br />

ALAN MCSMITH<br />

Alan McSmith is dertig jaar wildernisgids en natuurbeschermer.<br />

Hij woont in Zuid-Afrika en faciliteert wilderniservaringen<br />

en transformationele leiderschapstrajecten<br />

in verschillende Afrikaanse landen. In de wildernis<br />

laat hij het belang en de betekenis van natuur diep ervaren,<br />

evenals de urgentie om ons natuurlijk erfgoed te<br />

behouden en te herstellen. Het liefst begeeft hij zich temidden<br />

van kuddes olifanten. Alan is tevens een inspirerend<br />

spreker en auteur. Voor het New Financial Maga<strong>zine</strong><br />

schrijft Alan over zijn wilderniservaringen.<br />

Meer informatie: www.alanmcmsmith.com<br />

mij bewust, maar bleven zich in alle rust voedden met de jackalberry-bomen<br />

en zouden de komende uren niet meer van<br />

deze plek verdwijnen. Op een gegeven moment, toen de duisternis<br />

viel, stond de hele kudde tussen mij en het water. De<br />

olifanten wisten wat er was gebeurd en wat ik had doorgemaakt.<br />

Zij zorgden voor een gastvrije stilte en omringden me<br />

met een warme vrede, zoals ik nooit eerder had gevoeld en<br />

nooit meer zou voelen. Bij hen was ik volkomen veilig.<br />

Dit bleekt een katalysator te zijn voor veel meer betekenisvolle<br />

ontmoetingen met olifanten, die beschikken over een<br />

enorme intelligentie, een diepe verwondering en een mysterieuze<br />

verbondenheid. Een verbondenheid die volledig intuiïtief<br />

is en die wij mensen vaak niet of nauwelijks kunnen bevatten.<br />

De olifant heeft mijn leven veranderd en is volledig<br />

geïntegreerd in mijn leven.<br />

Zittend bij het kampvuur, omringd door de rustgevende<br />

aanwezigheid van de kudde, ontstond er langzaam maar zeker<br />

ook een diep begrip voor de krokodil. Een gevoel van respect<br />

kwam over me, van verwondering en van nederigheid.<br />

En, ecologisch gezien, een erkenning van mijn eigen onbelangrijkheid.<br />

Mijn reis die dag, langs de rivier van het leven,<br />

28 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

bracht me tot een groot bewustzijn over olifanten en gaf me<br />

de toegang tot een geheime, universele dialoog met het hart.<br />

Zowel de Okavango zelf als het leven zelf werden mooier, het<br />

water zoeter, de lucht frisser en de kleuren helderder. Maar<br />

hiertoe had ik oog in oog moeten staan met de levende dinosaurus<br />

en wat hij vertegenwoordigt voor de menselijke psyche.<br />

Het was een ontmoeting met de duisternis van mijn eigen<br />

innerlijke krokodil en met iedereen die ik in de bochten<br />

van de rivier van mijn leven ben tegengekomen. Het was een<br />

diepe uitnodiging om met meer zorg en eerbied te gaan peddelen,<br />

altijd alert op mijn impact op de omgeving. Om vervolgens<br />

terug te kunnen keren voor een kop innerlijke thee<br />

bij het kampvuur in het huidige moment. Om diep van binnen<br />

te beseffen, te herkennen en te integreren welke plek<br />

de mensheid inneemt in de levensorde van de natuur. Sinds<br />

deze ontmoeting heb ik altijd bewonderend kunnen glimlachen<br />

om de schoonheid van het gele oog.<br />

ONGEBRUIKELIJK<br />

Graag wil ik nog vermelden hoe ongebruikelijk het incident<br />

met de krokodil was. In meer dan dertig jaar gidsen in de<br />

Okavango Delta en andere gebieden, waarbij ik duizenden kilometers<br />

heb afgelegd in boomstamkano’s, was dit de enige<br />

keer dat ik zoiets heb meegemaakt. Ik heb me dus veel vaker<br />

in mijn vingers gesneden aan blikopeners dan dat ik krokodillen<br />

als deze ben tegengekomen. Het is niet om je te ontmoedigen<br />

om te overwegen het wild te verkennen. In feite<br />

beoog ik het tegenovergestelde: dit verhaal is bedoeld als aanmoediging<br />

je te verbinden met de vaak verborgen, maar gastvrije<br />

wereld van diep begrip. Een wereld waarin voorzichtigheid<br />

relevant is, maar waar angst geen beperkende factor is.<br />

Simpel gezegd, het is hoog tijd dat we ons verhaal over relaties<br />

met en onze mede-afhankelijkheid van de natuur herschrijven.<br />

En misschien is dit alleen mogelijk door jezelf in<br />

de natuur onder te dompelen en je het voorrecht te gunnen<br />

om kwetsbaar te zijn en nieuwe paradigma’s te ontdekken. Ik<br />

zeg niet dat je je maar door een krokodil moet laten aanvallen<br />

om te kunnen transformeren. Wel weet ik hoe krachtig<br />

het werkt om een relatie te ervaren met het onbekende én het<br />

leven en de natuur te zien voor wat ze zijn: als inter-zijn. n<br />

LEADERSHIP TRAIL<br />

Alan McSmith en de stichting New Financial Forum zijn<br />

voornemens een meerdaagse Leadership Trail te organiseren<br />

naar de Okavanga Delta in Botswana. Meer informatie?<br />

Mail dan naar willem@newfinancialforum.nl.<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 29


NIEUWE BALANS<br />

Zowel voor ons mentale welzijn als voor het welzijn van de Aarde<br />

is consuminderen misschien wel het beste wat we kunnen doen.<br />

Daarom ben ik de uitdaging aangegaan: 365 dagen niks nieuws kopen.<br />

Doe je met me mee?<br />

Waarom ik een<br />

jaar lang niks<br />

nieuws ga kopen<br />

TEKST NADINE MAARHUIS<br />

Minder tijd doorbrengen<br />

achter een laptop en<br />

meer samenwerken met<br />

de natuur, dat is mijn<br />

droom. In dit leven ben<br />

ik zoveel mogelijk zelfvoorzienend<br />

en weet ik hoe je regenwater<br />

filtert, fruit droogt of een trui<br />

repareert. Samen met buurtbewoners<br />

heb ik een voedselbos opgezet en ook<br />

mijn eigen tuin bruist van het leven. Er<br />

vliegen bijen en vlinders, lopen kikkers<br />

rond en een peuter scharrelt op blote<br />

voeten achter de kippen aan…<br />

Ik verlang naar een nieuwe balans:<br />

een simpeler leven, in harmonie met de<br />

wereld om me heen. Waarin niet ‘druk’<br />

maar ‘welzijn’ het kernwoord is. Minder<br />

spullen en consumptie zijn een goede<br />

eerste stap naar dit leven toe, weet ik<br />

dankzij zero waste expert Elisah Pals. Al<br />

zes jaar lang koopt ze niks nieuws. In<br />

plaats daarvan kiest Elisah voor waarderen<br />

wat je hebt, repareren, ruilen/delen/lenen<br />

en tweedehands (in die volgorde).<br />

Naar eigen zeggen voelt ze zich<br />

‘vrijer dan ooit’. Want: zodra je kapt<br />

met kopen, creëer je de rust en (financiële)<br />

ruimte voor dingen die er echt toe<br />

doen.<br />

TIJD<br />

Tiny house bewoner Marjolein Jonker<br />

herkent dit. Wonen in een klein huisje<br />

is voor haar geen doel op zich, maar<br />

“GEEF NIET LANGER<br />

SPULLEN MAAR<br />

ERVARINGEN CADEAU”<br />

een middel om meer als mens en minder<br />

als consument door het leven te<br />

gaan. Op een klein oppervlak kun je immers<br />

onmogelijk allerlei spullen verzamelen<br />

die je niet nodig hebt. Dat zorgt<br />

voor vrijheid, heeft Marjolein gemerkt:<br />

“Eigenlijk is alles wat je koopt tijd. Tijd<br />

die je kwijtraakt in ruil voor een ding.<br />

Want je moet er ook voor werken. Dus<br />

wat heb je liever? Dat ding of een uurtje<br />

lezen in de zon. Ik kies vaak voor het<br />

laatste.”<br />

GENOEG<br />

Maar genoegen nemen met genoeg is<br />

niet alleen goed voor onszelf. De gemiddelde<br />

Nederlander leeft alsof we 3,6<br />

planeten hebben. In haar boek De Verborgen<br />

Impact laat Babette Porcelijn zien<br />

dat dit vooral komt door ons consumptiegedrag.<br />

Nog belastender dan vlees of<br />

vliegen zijn namelijk de spullen die we<br />

kopen. “Mensen verwachten dit niet<br />

omdat 92 procent van de impact van<br />

30 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

onze spullen zich buiten ons blikveld<br />

afspeelt”, legt Babette uit. “Het grootste<br />

deel van de productie hebben we<br />

namelijk aan de andere kant van de<br />

wereld ondergebracht. De mijnbouw,<br />

vervuiling en uitstoot die daar plaatsvinden<br />

zien we niet. Het is als het ware<br />

onzichtbaar voor ons, verborgen.”<br />

UITDAGING<br />

Genoeg reden dus om te stoppen met<br />

consumeren. Daarom ga ik de uitdaging<br />

aan: een jaar lang niks kopen, here<br />

I come…<br />

Voordat ik vertel wat mijn spelregels<br />

voor zijn, wil ik benadrukken dat<br />

ik me ervan bewust ben dat kiezen<br />

voor consuminderen een privilege is.<br />

Mensen die in armoede leven hebben<br />

deze keuze niet. Toch neemt dit niet<br />

weg dat velen van ons in Nederland op<br />

veel te grote voet leven. Daarom zie ik<br />

het, juist omdat ik de mogelijkheid wel<br />

heb, als mijn verantwoordelijkheid om<br />

‘minder’ te omarmen en zo hopelijk<br />

een heleboel anderen te inspireren om<br />

hetzelfde te doen.<br />

Marjolein Jonker: “Alles<br />

wat je koopt, is tijd.”<br />

FOTO BARBARA LODEWIJKS<br />

Elisah Pals: “Vrijer dan ooit.”<br />

SPELREGELS<br />

Om te voorkomen dat ik tijdens mijn<br />

‘niks-nieuws-jaar’ blijf consumeren,<br />

maar dan tweedehands, heb ik een aantal<br />

spelregels opgesteld:<br />

• Ik koop niks nieuws<br />

• Als iets stuk gaat, probeer ik eerst<br />

zonder het item verder te gaan<br />

• Is dit niet mogelijk, dan kies ik voor<br />

reparatie (zelf of door iemand anders)<br />

• Indien repareren niet gaat, of ik iets<br />

nodig heb wat ik nog niet bezit, probeer<br />

ik het item eerst te lenen/ ruilen/<br />

huren of zelf te maken<br />

• Lukt dit niet, dan koop ik het tweedehands.<br />

Maar alleen van natuurlijke<br />

materialen, eerlijk gemaakt en van<br />

goede kwaliteit, zodat het lang meegaat<br />

ZO KUN JIJ MEEDOEN…<br />

Op 1 september 20<strong>22</strong> is de ‘koop niks<br />

nieuws challenge’ officieel van start gegaan.<br />

Wil je (deels) meedoen? Volg<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 31


NIEUWE BALANS<br />

‘MaatschapWij’ op sociale media voor<br />

inspiratie of meld je aan voor de Facebook-groep<br />

met de naam: ‘Koop een<br />

jaar niks nieuws’.<br />

Ook met de volgende tips kun je aan de<br />

slag:<br />

• Digitale detox: schrijf je uit van alle<br />

marketing-gerelateerde nieuwsbrieven<br />

en ontvolg je favoriete winkels op<br />

sociale media. Zo bepaal je voortaan<br />

zelf of je iets nodig hebt, in plaats<br />

van een marketeer.<br />

• Ga op kledingdieet: een week/ maand/<br />

kwartaal/jaar geen nieuwe kleding<br />

kopen… Doe het en je ontdekt hoe<br />

waardevol alles wat je nu al in je kast<br />

hebt hangen eigenlijk is. Toch een<br />

keer op zoek naar iets ‘nieuws’? Bezoek<br />

een kledingruil of organiseer er<br />

zelf eentje.<br />

• De schaamte voorbij: de cosmetische<br />

industrie praat ons allerlei problemen<br />

aan (zoals rimpels, striae en lichaamshaar)<br />

om vervolgens met dé<br />

oplossing te komen: hun product…<br />

Met een uitgeputte planeet en een<br />

Babette Porcelijn: “Consumptiegedrag is<br />

verborgen.” FOTO RENEÉ DOORN (FRANKBYRENEE)<br />

Nadine Maarhuis: “Doe<br />

mee met de koop niks<br />

nieuws challenge.”<br />

FOTO LAURA NIJENHUIS<br />

collectief slecht zelfbeeld als gevolg.<br />

Doe daarom mee met de beweging<br />

‘Sustainability Against Shame’ en omarm<br />

de natuurlijke staat van je lijf.<br />

• Cadeaus: geef niet langer spullen,<br />

maar ervaringen cadeau. Neem je<br />

dierbaren bijvoorbeeld mee naar<br />

een plantaardig restaurant of verras<br />

ze met een cursus regeneratieve<br />

landbouw. Ook altijd leuk: plant een<br />

boom in iemands naam.<br />

• Mediteer op dankbaarheid: ga gemakkelijk<br />

zitten of liggen, sluit je ogen en<br />

focus op datgene in je leven waar je<br />

dankbaar voor bent. Probeer dat gevoel<br />

gedurende de rest van de dag<br />

vast te houden en ervaar de schoonheid<br />

van wat al is, in plaats van te verlangen<br />

naar meer. n<br />

Nadine Maarhuis is journalist, schrijver,<br />

videograaf, afgestudeerd socioloog en<br />

hoofdredacteur van MaatschapWij.<br />

32 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

Laatst fietste ik een rondje dat ik al een tijdje niet had gereden. Het<br />

was een zonnige dag en het viel me op hoe ver ik kon kijken aan<br />

mijn linkerzijde. Pas daarna werd ik mij ervan bewust dat dit mogelijk<br />

was geworden doordat een prachtige rij bomen langs de weg intussen<br />

was omgezaagd. Waarschijnlijk was er geen goede businesscase<br />

om deze bomen te laten staan (gevaarlijk voor auto’s, is vaak<br />

het bericht). Dan gaat het onderhouden van deze bomen ten koste<br />

van onze economische groei.<br />

Snoeien en<br />

groeien<br />

TEKST MAARTEN NIJMAN, OUR NEW ECONOMY | BEELD MOOI MENS FOTOGRAFIE<br />

Tijd voor een een paar vragen<br />

aan onze economen Sam de<br />

Muijnck en Joris Tieleman,<br />

want – kijkend naar de verdwenen<br />

bomen – kon ik<br />

niet anders dan denken aan<br />

‘krimp’, in plaats van ‘groei’. Er krimpt<br />

namelijk van alles in Nederland; aantallen<br />

weidevogels, beschikbare starterswoningen<br />

en pinautomaten of het aantal<br />

zorgminuten per patiënt. De efficiëntie<br />

moet omhoog om de groei mogelijk te<br />

houden want we hebben te maken met<br />

krimpende grondstofreserves en een<br />

vergrijzing - en daarmee een krimpend<br />

aantal werkenden per gepensioneerde.<br />

Het debat over Groei of Krimp wordt<br />

neergezet als een tegenstelling tussen<br />

realisten en idealisten, tussen vooruitgang<br />

en balans, maar is dat debat wel<br />

compleet? Groei of krimp van wát?<br />

DISCUSSIE<br />

De discussie tussen (groene) Groei en<br />

Degrowth houdt de oude definitie van<br />

economische waarde in stand of, erger,<br />

het loopt continu en ongemerkt<br />

door die discussie heen. En veel deelnemers<br />

aan het debat hebben daar geen<br />

idee van. We hebben het binnen het<br />

neoliberale paradigma over consumptie,<br />

over winst, we denken vaak nog in<br />

concurrerende markten waar een overheid<br />

liever niet ingrijpt. Als je binnen<br />

dit denken een discussie start over de<br />

groei of krimp van individuele transacties<br />

is het vragen om problemen. Hoezo<br />

mag iemand in een ontwikkelend land<br />

“STUREN OP BREDE<br />

WELVAART VERGT OOK EEN<br />

BREDE BLIK - EN DAARMEE<br />

ANDERE VAARDIGHEDEN”<br />

niet eenzelfde niveau van welvaart hebben<br />

als iemand in het rijke westen? Het<br />

individu mag toch kiezen hoe het geld<br />

wordt besteed binnen de grenzen van<br />

de wet en volgens de regels van de vrije<br />

markt? De oplossingen binnen het paradigma<br />

zijn er ook. Als iets vervuilend<br />

of schadelijk is, moet er schaarste worden<br />

gecreëerd; de prijs gaat dan omhoog.<br />

Hiervoor moeten de beleidsmakers<br />

prikkels creëren. Bijvoorbeeld met<br />

extra belastingen of, de positieve variant,<br />

subsidies. De individuele transacties<br />

van consumenten en bedrijven zijn<br />

zo bij te sturen naar meer duurzaam<br />

handelen. Deze manier van denken<br />

blijft echter hangen binnen het principe<br />

van vrije markten, concurrentie en<br />

het prijsmechanisme. Door binnen het<br />

dominante neoliberale paradigma te<br />

blijven, zijn de mogelijkheden uiteindelijk<br />

te beperkt. Juist de grootste vervuilers<br />

zien de kosten zo enorm stijgen,<br />

dat zij succesvol gaan lobbyen voor een<br />

uitzonderingspositie, een overgangster-<br />

34 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

mijn of zelf uit- en afstel van maatregelen.<br />

Het kan ook anders.<br />

NIEUW PARADIGMA<br />

De OECD publiceerde twee jaar geleden<br />

over de paradigmashift (Beyond Growth:<br />

Towards A New Economic Approach, 2020)<br />

waar we nu midden in zitten. Van Keynesianisme<br />

gingen van naar Neoliberalisme<br />

en komen nu in het paradigma<br />

dat wordt aangeduid als ‘Beyond<br />

Growth’. Deze paradigmaverschuiving<br />

is historisch gezien een bijzondere:<br />

waar de voorgaande paradigma’s allemaal<br />

nog uitgingen van groei van de<br />

economie, staat dat nu ter discussie.<br />

Ten minste gaat het debat over wát er<br />

moet groeien, maar ook óf groei nog<br />

centraal moet staan.<br />

Door in het debat expliciet te worden<br />

over de onderliggende waarden,<br />

kunnen we het debat een nieuwe impuls<br />

geven. In plaats van een eendimensionale<br />

schaal die loopt van krimp tot<br />

groei, ontstaat nu een tweede dimensie:<br />

gebaseerd op Nieuwe Economische<br />

waarden.<br />

We kunnen kijken vanuit een<br />

nieuw paradigma in plaats van de verzameling<br />

individuele transacties die<br />

we met prikkels bijsturen. Een ‘nieuwe’<br />

kijk wordt ingevuld door nieuwe<br />

modellen, benaderingen of ideeën, zoals<br />

bijvoorbeeld de Donut van Raworth<br />

“HET HUIDIGE SYSTEEM VAN ECONOMIEONDERWIJS STAAT NIET<br />

VOLDOENDE STIL BIJ WAT ER GEBEURT IN DE ECHTE WERELD”<br />

of de Missie-economie van Mazzucato.<br />

Tegenover ‘groei’ ontstaan daarmee andere<br />

perspectieven dan krimp. Dat betekent<br />

niet dat we eindeloos kunnen<br />

blijven groeien, maar we kunnen de<br />

groei-discussie in een andere richting<br />

uitbreiden met nieuwe paradigma’s.<br />

WAT MOET ER GROEIEN?<br />

Een breder omarmde benadering,<br />

ook onder mainstream economen, is<br />

dat we moeten kiezen wát we willen<br />

zien groeien. Het brede welvaartsbegrip<br />

is daarbij nu een leidend principe<br />

in het debat. Maar binnen de mainstream<br />

economie blijft het een afruil<br />

tussen kosten en baten, waarbij een<br />

aantal belangrijke baten maar mondjesmaat<br />

in de indicatoren worden toegestaan.<br />

Bbp, ja, maar ‘welzijn’ uitdrukken<br />

in een getal? We zien hierbij twee<br />

stromingen:<br />

• we moeten naar één getal, want dat is<br />

wat het bbp zo krachtig maakt (hiervoor<br />

ligt in Nederland een voorstel<br />

van de Rabobank in samenwerking<br />

met de UU);<br />

• je kan appels niet met peren vergelijken,<br />

we moeten een dashboard (hier<br />

is het CBS nu actief aan het ontwikkelen).<br />

Dat blijft voorlopig nog een discussie,<br />

waarbij telkens nieuwe indicatoren<br />

het ligt zien. Zoveel zelfs dat er nu ook<br />

stemmen opgaan om geen nieuwe indicatoren<br />

meer te ontwikkelen, maar<br />

eens te gebruiken wat er nu ligt aan<br />

alternatieven (er is zelfs een boek over<br />

geschreven: Beyond GDP door Rutger<br />

Hoekstra). Tot die tijd spreken we over<br />

brede welvaart, of welzijn, naast de centrale<br />

indicator bbp. Maar dus niet als<br />

vervanger van het bbp.<br />

Met de introductie van nieuwe perspectieven<br />

ontstaat een nieuwe kans om<br />

het gesprek te starten over waarden. Wat<br />

vinden wij écht van waarde? In het oude<br />

plaatje moet een economie groeien om<br />

de kosten van vergrijzing op te vangen,<br />

of de kosten om meer bomen te kunnen<br />

planten of om banken pinautomaten te<br />

laten installeren. En daar zit een tegenstrijdigheid.<br />

Juist de efficiency (minder<br />

pinautomaten en minder bomen om te<br />

onderhouden) droeg bij aan de economische<br />

groei. De focus blijft in de huidige<br />

denkwijze sterk liggen op de financiële<br />

economie. Dit kun je goed omschrijven<br />

als ‘vastdenken’: het probleem proberen<br />

op te lossen binnen het paradigma dat<br />

een belangrijke oorzaak is van het ontstaan<br />

van de problemen. De tegenhanger<br />

is de degrowth beweging, die overigens<br />

vrij divers en pluralistisch is. Veel<br />

partijen binnen deze beweging, zoals de<br />

Franse Décroissance, staat niet voor teruggang<br />

naar de middeleeuwen; men<br />

streeft naar een goede levensstandaard,<br />

die eerlijker wordt verdeeld, maar vooral<br />

met (veel) lagere ecologische impact.<br />

En daarmee ligt ze in lijn met het frame<br />

van de donuteconomie.<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 35


NIEUWE BALANS<br />

De donuteconomie, gebaseerd op de<br />

ideeën van de steady state economy,<br />

kijkt naar veilige grenzen voor sociaal<br />

en ecologisch welzijn op deze planeet.<br />

Daarbij zijn een groot aantal ontwikkelingen<br />

nodig. Niet alles moet krimpen;<br />

er zijn nog teveel mensen met honger,<br />

er zijn nog veel problemen met biodiversiteit,<br />

etc. Hier kunnen specifieke<br />

(mondiale) missies worden opgezet,<br />

denk bijvoorbeeld aan “een plasticvrije<br />

oceaan”. Daar moet industrie, onderzoek,<br />

logistiek, politiek, retail en consumenten<br />

verenigd worden in een gezamenlijke<br />

aanpak om dit probleem op<br />

te lossen. Zo’n gezamenlijke aanpak is<br />

weer een mooie link naar wat Mazzucato<br />

beschrijft als een Missie. Een vaak<br />

aangehaald voorbeeld dat zij gebruikt<br />

is de Amerikaanse ruimtevaart, waarbij<br />

de maanlanding een missie werd voor<br />

heel Amerika, van wetenschap tot bedrijfsleven.<br />

Hierbij werden kosten nog<br />

moeite gespaard en stond de economie<br />

enige tijd volledig in het teken van deze<br />

missie.<br />

Sam de Muijnck.<br />

Joris Tieleman.<br />

NAAR HET ‘HOE’<br />

Het veranderen van een economie vindt<br />

niet plaats op een dag. Vanuit Our New<br />

Economy denken we ook niet aan één<br />

theorie of één model ter vervanging<br />

van het huidige dominante neoklassieke<br />

denken. Sterker nog; er zijn ook aspecten<br />

binnen het neoklassieke denken<br />

die nuttig en bruikbaar blijven. Hoe<br />

willen we dan omgaan met de uitdagingen<br />

van deze tijd?<br />

Als we serieus werk willen maken<br />

van die uitdagingen, dan zal ook de financial<br />

merken dat het werk verandert.<br />

Sturen op brede welvaart vergt ook een<br />

brede blik - en daarmee andere vaardigheden.<br />

Soms lijkt dat op het werk dat<br />

vandaag ook gebeurt; we nemen geen<br />

afscheid van geld. Maar op andere momenten<br />

verandert er zeker iets. Gaat<br />

het in de toekomst bij bedrijven bijvoorbeeld<br />

nog steeds uitsluitend om ‘marges<br />

pakken’, of wil de organisatie ook<br />

in kaart brengen welke activiteiten regeneratief<br />

zijn? En welke theorie gaat<br />

ons daarbij ondersteunen?<br />

36 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

Maarten Nijman.<br />

WAARDENGESTUURD<br />

Door het gesprek over waarden aan te<br />

gaan, kunnen we het maatschappelijke<br />

debat over welke groei en krimp er<br />

noodzakelijk is veel preciezer voeren.<br />

En daarbij is de rol van onderwijs breder<br />

dan alleen het voortgezet en hoger<br />

onderwijs. Ook in het bedrijfsleven, bij<br />

(financiële) instellingen en bij de overheid<br />

zullen deze inzichten moeten<br />

worden aangereikt aan de huidige generatie<br />

beslissers. En in de politiek, op<br />

alle niveaus, waar helaas nog te vaak<br />

wordt uitgegaan van de neoklassieke<br />

theorieën waarbij men denkt dat er<br />

geen alternatieven bestaan (of vrij beperkt;<br />

“als je geen kapitalist bent, dan<br />

ben je een communist”). Juist een rijk<br />

pallet aan theorieën maakt dat andere<br />

oplossingen zichtbaar worden en dat<br />

we ons bewust worden van de normen<br />

en waarden die impliciet liggen opgeslagen<br />

in onze dominante economische<br />

theorie van vandaag … of beter -<br />

van gisteren. n<br />

Daarvoor is een diepgaand inzicht in<br />

de economie nodig. En dan kijken we al<br />

snel naar het onderwijs, waar de basis<br />

wordt gelegd. Het huidige systeem van<br />

economieonderwijs biedt niet het pluralisme,<br />

noch de expliciete discussie<br />

over waarden en staat ook niet voldoende<br />

stil bij wat er gebeurt in de echte wereld.<br />

Tot in de vwo examens blijven we<br />

leerlingen lastigvallen met bedachte<br />

- en soms vergezochte - situaties. Daarnaast<br />

krijgen leerlingen veel rekensommen<br />

terwijl dat ook al gebeurt in<br />

de wiskundeles. In de economieles van<br />

morgen moet volgens ons de praktijk<br />

begrijpelijk worden gemaakt: wat is<br />

een transactie en op welke manieren<br />

kunnen we ons tot elkaar verhouden in<br />

de economie, hoe werkt een baan, hoe<br />

werken verschillende industrieën, hoe<br />

zijn ze met elkaar verweven, hoe werkt<br />

economische macht, welke rol spelen<br />

staten en hoe zijn deze ingebed in onze<br />

mondiale samenleving. En welke verschillende<br />

economische theorieën spelen<br />

daarbij een rol.<br />

We doceren in ons onderwijs hoofdzakelijk<br />

één dominante economische<br />

theorie. Terwijl een waaier van benaderingen<br />

noodzakelijk is om een goed<br />

inzicht te krijgen in de economie en<br />

haar vraagstukken. Het is gewenst dat<br />

leerlingen in het middelbaar onderwijs<br />

voorbereid worden op een vervolgstudie<br />

economie op hbo- of wo-niveau<br />

waarin economen worden opgeleid<br />

die kritisch kunnen denken en de<br />

instrumenten kunnen kiezen die het<br />

meest relevant zijn voor de context en<br />

het probleem in kwestie. Ze moeten<br />

vraagtekens durven zetten bij hun eigen<br />

conclusies. Ten slotte vereist het<br />

een bewustzijn van – en een expliciete<br />

discussie over – de morele dilemma’s<br />

en normatieve afwegingen die bij economische<br />

beslissingen horen. Leerlingen<br />

en studenten zouden vrij door<br />

verschillende modellen en theorieën<br />

moeten kunnen bladeren, maar vooral<br />

ook buiten grenzen van de oude definitie<br />

van economische waarde gaan<br />

zoeken.<br />

LANDELIJKE WEEK VAN HET<br />

ECONOMIEONDERWIJS<br />

Het economieonderwijs op middelbare<br />

scholen, mbo’s, hbo’s en<br />

universiteiten moet vernieuwen<br />

om aansluiting te blijven houden<br />

bij de samenleving en het werkveld<br />

waarin inclusie en duurzaamheid<br />

steeds belangrijker worden.<br />

Om deze vernieuwing te ondersteunen<br />

en te versnellen, organiseerden<br />

Leren voor Morgen, Het<br />

Groene Brein en Our New Economy,<br />

met steun van de Goldschmeding<br />

Foundation afgelopen november<br />

de eerste landelijke Week van<br />

het Economieonderwijs. Tijdens<br />

deze week vonden onderwijsprofessionals<br />

inspiratie en handvatten<br />

bij het toekomstbestendig maken<br />

van hun economieonderwijs.<br />

Meer informatie:<br />

www.weekvanheteconomieonderwijs.nl<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 37


COLUMN<br />

Nieuwe balans<br />

”De nieuwe balans is evenwicht tussen rijk en arm, wit en zwart,<br />

westers en oosters, te veel en te weinig. Het gaat echter niet om<br />

geld”, aldus Jac Hielema van Economy Transformers.<br />

TEKST JAC HIELEMA | BEELD SANNE SCHOUWINK<br />

gebaarde een klein meisje, vies gezichtje,<br />

kapot jurkje. Mijn ouders, de zakenpartners<br />

van mijn vader, hun aanhang<br />

en ik verlieten net een chique restaurant<br />

in Mumbai, India. Ik schudde mijn hoofd,<br />

“Geld?”,<br />

want geld had ik niet op zak, mijn vader<br />

droeg de portemonnee. Zij viel op haar knieën, kuste m’n<br />

voeten en keek weer naar me op met angstige ogen, haar ene<br />

hand wrijvend over haar buik, haar andere om geld vragend.<br />

Weer schudde ik m’n hoofd. Intussen had, vlak achter me,<br />

het gezelschap plaatsgenomen in twee taxi’s, werd ik naar<br />

binnengetrokken en reden we weg. Door de achterruit zag ik<br />

nog net hoe het meisje door een even vies, maar iets ouder<br />

jongetje met de vlakke hand in haar gezicht werd geslagen,<br />

links rechts links rechts.<br />

Wat was nou eigenlijk het probleem? Was het de schrijnende<br />

tegenstelling tussen mij, die witte westerse welopgevoede<br />

rijke jongeling, en haar, dat donkere oosterse verwaarloosde<br />

arme meisje? Was het deze confrontatie tussen rijk en<br />

arm, wit en zwart, westers en oosters, te veel en te weinig<br />

eten?<br />

Of waren het mijn schuldgevoelens? Mijn schrik? Mijn gevoelens<br />

van ongemak en onbehagen ook? Of raakte deze gebeurtenis<br />

mij omdat ik ooit een zusje had dat na een lang<br />

en pijnlijk ziekbed stierf toen ze vijf was en ik als zevenjarige<br />

probeerde haar dood te voorkomen? En die jongen sloeg<br />

dat meisje met de vlakke hand omdat ze geen geld van mij<br />

had weten los te peuteren? Zij wist niet dat ik geen geld op<br />

zak had.<br />

Was het probleem de confrontatie tussen tegenstellingen:<br />

haar gebrek versus mijn overvloed, het idee dat zij donker<br />

en arm was versus ik wit en rijk, haar kansarme versus mijn<br />

kansrijke toekomst? Toen dacht ik nog dat ontwikkelingsvraagstuk<br />

het probleem was: het westen was ontwikkeld en<br />

de rest van de wereld was onderontwikkeld. Wat een arrogante<br />

visie was dat eigenlijk.<br />

Maar goed, dat ontwikkelingsvraagstuk maakte dat ik Tropische<br />

Cultuurtechniek ging studeren aan de Landbouwuniversiteit<br />

in Wageningen. Ik wilde het vraagstuk begrijpen en<br />

mijn bijdrage leveren aan een oplossing ervan. Kortom: ik wilde<br />

ontwikkelingswerker worden. En misschien wilde ik wel<br />

van mijn schuldgevoelens af.<br />

VERWARRING<br />

Nu, ruim veertig jaar later (zou ze nog leven en zo ja, hoe zou<br />

het met haar zijn?) denk ik te weten wat het eigenlijke probleem<br />

is. Want wat als zij mij niet om geld, maar om hulp,<br />

een hug of nog iets anders had gevraagd? Wat als alle kinderen<br />

wereldwijd in liefde en vertrouwen mochten opgroeien?<br />

Wat als alle volwassenen de gezamenlijk geproduceerde koek<br />

eerlijk onder elkaar verdeelden? Ongeacht oorsprong, levensovertuiging,<br />

sekse, geaardheid of huidskleur? Wat als ik destijds<br />

een totaal ander ontwikkelingsbegrip had gehad?<br />

Het eigenlijke vraagstuk is gebrek aan inzicht in wat het<br />

betekent om mens te zijn en hoe ik op grond van een zuiver,<br />

waar en liefdevol begrip menswaardig kan samenleven met<br />

alle andere mensen op deze aarde. Zoals ik het nu zie, verkeert<br />

de mens in verwarring. Nog steeds. Over zichzelf. Over<br />

wie hij is. Over zijn oorsprong en bestemming. Over de zin<br />

en de waarde van het leven. Over zijn plek in het universum.<br />

Over zijn omgang met zichzelf, de ander en de aarde. Ook ik<br />

ben nog steeds in verwarring.<br />

38 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


COLUMN<br />

JAC HIELEMA: “ZOLANG ER<br />

KINDEREN BEDELEN, BEDEL IK.”<br />

TEGENSTELLING<br />

Over één ding ben ik niet meer in verwarring. Ik maak deel<br />

uit van die ene wereldwijde economie. Via de productie, distributie<br />

en consumptie van goederen en diensten ben ik verbonden<br />

met alle mensen. Ik denk aan de mensen die mijn<br />

kleren maken en mijn voeding produceren. Ik denk aan de<br />

mensen die mijn huis hebben gebouwd en de landschappen<br />

waarin zij zelf wonen. Alle mensen maken deel uit van één<br />

werkelijkheid. Doe ik anderen tekort, dan doe ik mezelf tekort.<br />

Zorg ik niet goed voor mezelf, dan zorg ik niet goed voor<br />

het geheel. Ik kan het niet voor mezelf op orde maken, als ik<br />

het niet ook voor het geheel op orde maak. Zolang er mensen<br />

sterven van de honger, sterf ik van de honger. Zolang er kinderen<br />

bedelen, bedel ik.<br />

Wat ik destijds als tegenstelling ervaarde, de tegenstelling<br />

tussen mij, die witte westerse welopgevoede rijke jongeling, en<br />

haar, dat donkere oosterse verwaarloosde arme meisje, is in<br />

werkelijkheid disbalans. Zij en ik maken immers deel uit van<br />

één werkelijkheid. De nieuwe balans is evenwicht tussen rijk<br />

en arm, wit en zwart, westers en oosters, te veel en te weinig.<br />

Dus wat is het eigenlijke vraagstuk? Het is niet het geld,<br />

weet ik nu, fris gedoucht, schone kleren aan. n<br />

ACTUELE VRAAGSTUKKEN<br />

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers<br />

schrijven voor het New Financial Maga<strong>zine</strong> afwisselend<br />

een column over actuele vraagstukken met betrekking<br />

tot het financiële systeem, de uitwisseling en toewijzing<br />

van productiemiddelen, zin en betekenis van geld,<br />

eigendom, waarde en aarde. Meer informatie over Economy<br />

Transformers, zie www.economytransformers.nl.<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 39


NIEUWE BALANS<br />

– e s s a y –<br />

Balans in beschaving<br />

Wonend in Schotland ben je nooit ver van de natuur en als het even kan, ben<br />

ik wel ergens te vinden in een bos, op een berg of bij een meer. Wandelen in<br />

de natuur geeft rust en als amateurfotograaf zie je wilde dieren, vogels en<br />

prachtige bloemen. Dit jaar is een verandering merkbaar.<br />

TEKST JAAP HIDDINGA<br />

Als gevolg van de corona-restricties is de invloed<br />

van de mens op de natuur minder geworden. Het<br />

is stiller en rustiger. De natuur is meer en intenser<br />

aanwezig dan voorheen. Geluiden en geuren zijn<br />

sterker. Ik nam het ook waar in de vele foto’s die<br />

ik maak. De kleuren zijn dieper, het groen is groener.<br />

Naarmate de mens minder overheersend is, is de natuur<br />

energetisch gezien veel intenser aanwezig.<br />

Als de mens de natuur minder overheerst, laat de natuur<br />

zich meer zien en omgekeerd lijkt de natuur zich terug te<br />

trekken als de mens overheersend aanwezig is. Deze touwtrekkerij<br />

vinden we ook terug in onze beschavingen. Beschavingen<br />

worden gekleurd en gevormd door ideologische visies<br />

die het gerechtigd achten anderen te overheersen. Maar er is<br />

iets verontrustender te zien. Het lijkt erop dat wij beschaving<br />

vooral definiëren als iets wat bereikt dient te worden ten koste<br />

van alles wat daarmee in tegenspraak lijkt te zijn. Of zoals<br />

de Chinese president Xi Jinping in mei 20<strong>22</strong> zei tijdens het<br />

Nationaal Volkscongres: “In de strijd tegen COVID-19 hebben<br />

we wederom de sterke vitaliteit en opmerkelijke superioriteit<br />

van het Chinese systeem laten zien, dat elk obstakel overwint<br />

en enorme bijdragen levert aan de vooruitgang van de men-<br />

40 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

selijke beschaving.” Zo’n systeem klopt zich op de borst en<br />

gaat eraan voorbij dat deze pandemie door henzelf in het leven<br />

is geroepen. En wie het er niet mee eens is, wordt gevangen<br />

gezet.<br />

De overheersing van de ene mens over de andere is er altijd<br />

al geweest. Je ziet het nu terug bij extreem rijke mensen,<br />

zoals Jeff Bezos (Amazon). Hij heeft inmiddels 445 miljard<br />

dollar op zijn rekening bij kunnen schrijven, terwijl het werk<br />

wordt gedaan door voornamelijk laagbetaalde medewerkers.<br />

Overheersing zie je ook terug in de farmaceutische industrie<br />

die ons onnodige en ook vaak slechte medicijnen wil verkopen.<br />

Overheersing vindt plaats door onze overheden ongeacht<br />

de politieke kleur van het moment. Op een klein individueel<br />

niveau vindt overheersing plaats door overlast van<br />

buren of gedrang in een winkel. Het merendeel van de mensheid<br />

is niet vrij en leeft in een beschaving die niets anders is<br />

dan een mooie gevangenis.<br />

ONBALANS<br />

In de afgelopen 150 jaar zijn er vele visionaire denkers, schrijvers<br />

en filmmakers geweest die deze onbalans in de beschaving<br />

waarnamen en lieten zien. Een ervan was Fritz Lang die<br />

“ALS WE ONZE VERMEENDE NEGATIVITEIT<br />

AFWIJZEN DAN KUNNEN WE OOK<br />

DE PRETTIGE KANT NIET OMARMEN”<br />

in 1927 met een zijn film ‘Metropolis’ – geschreven door Thea<br />

von Harbou – een beeld schetste van een hele rijke bovenlaag<br />

van de bevolking die in een ogenschijnlijk paradijselijke toestand<br />

leeft terwijl de overige 95 procent van de bevolking<br />

moet werken om die kleine groep in alles te voorzien. Het<br />

verhaal speelt zich af in 2026 – toen nog de verre toekomst<br />

– in een gigantische stad waar de rijken bovengronds leven<br />

en de werknemers/slaven ondergronds. Hoofdpersoon Freder,<br />

wiens vader de leider is van de rijke bovenwereld, ziet hoe<br />

Maria een groep kinderen uit de benedenwereld de levensstijl<br />

van de rijke bovenlaag laat zien. Gefascineerd gaat Freder<br />

naar haar op zoek in de onderwereld. In een visioen ziet hij<br />

hoe werknemers ten gunste van de bovenwereld worden geof-<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 41


NIEUWE BALANS<br />

ferd aan een machine, ‘moloch’ genaamd. Er volgt een complex<br />

verhaal dat eigenlijk een bewustwordingsproces is en ertoe<br />

leidt dat alle verhoudingen veranderen.<br />

BEIDE KANTEN<br />

Als we kijken hoe de wereld momenteel wordt geregeerd dan<br />

worden we niet vrolijk. De overheersing van de ene mens over<br />

de andere en de overheersing van de mens over de natuur<br />

hebben enorme invloed op onze beschaving.<br />

Maar hoe zit het met het individu? Hebben wij geen eigen<br />

wil, geen wilskracht, geen verzet? Is de mens niet meer dan<br />

een volgend schaap? Is het geen verantwoordelijkheid van de<br />

mens zelf om te bepalen hoe hij met zijn omgeving omgaat?<br />

Als mens kunnen wij keuzes maken. Het is ons gegeven<br />

om na te kunnen denken over wat mens-zijn nu eigenlijk is.<br />

Hierdoor komen we vanzelf op een ander punt dat nog weinig<br />

belangstelling heeft. Namelijk dat het positieve en het negatieve<br />

in onszelf besloten liggen. Het beroemde boek Dr Jekyll<br />

and Mr Hyde maakt dit op fascinerende manier duidelijk.<br />

Hebben wij als mens niet altijd deze beide kanten in ons?<br />

Als mens willen we graag naar het goede streven. We willen<br />

wereldvrede, we willen harmonie, we willen niet dat andere<br />

mensen lijden. Onze hele spirituele benadering van het leven<br />

is bedoeld om een zo mooi mogelijk beeld te scheppen van<br />

onszelf, van ons streven naar het goede en van onze afwijzing<br />

van het kwaad. Maar weten we ook werkelijk wat het goede is<br />

en kunnen we wel omgaan met het kwaad en de negativiteit<br />

in ons leven? Als we het deel van onszelf waar we geen prettig<br />

gevoel bij hebben, afwijzen dan kunnen we ook de prettige<br />

kant niet volledig omarmen.<br />

EXTREME UITWASSEN<br />

De onderdrukking van het negatieve in onszelf betekent dat<br />

wij in onszelf een oordeel hebben over wat goed is en wat<br />

slecht, waardoor dualiteit ontstaat. Deze dualiteit komt duidelijk<br />

naar voren in extreem-ideologische ideeën. Een bekende<br />

vorm van dualiteit is die van goed en kwaad. In vrijwel alle culturen,<br />

religies en filosofieën wordt het kwaad beschouwd als<br />

een tegenpool van het goede. Het kwaad moet bestreden wor-<br />

<strong>42</strong> | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

den en het goede moet worden nagestreefd. Dat leidt vaak tot<br />

extreme uitwassen, zoals de inquisitie en heksenvervolgingen.<br />

Er wordt niet ingegaan op de vraag wat goed en kwaad<br />

eigenlijk is en waarom die strijd moet worden gevoerd. Die<br />

strijd is vaak een oorlog in de mens zelf. We accepteren de vermeende<br />

slechte kant in onszelf niet en gaan hem onderdrukken.<br />

Dat leidt tot situaties waarin mensen zichzelf niet meer<br />

accepteerden omdat wat zij voelden door henzelf en door anderen<br />

als slecht werd bestempeld (seksualiteit, relaties, religie<br />

en levensbeschouwing). Vandaar dat we leerden onze gevoelens<br />

te onderdrukken. Het is goed om in te zien hoe wij<br />

handelen, denken en wat wij werkelijk voelen. Wat wij het<br />

eerst echt voelen, is bepalend voor wie wij werkelijk zijn. Vervolgens<br />

gaan we daarover denken en uiteindelijk komen we<br />

tot een handeling. Maar hoever staat doorgaans die handeling<br />

af van het eerste gevoel dat bij ons opkwam?<br />

RESULTAAT<br />

Als mens willen we graag prettige dingen ervaren en we deinzen<br />

terug voor de mogelijkheid dat het leven ook wel eens<br />

problematisch zou kunnen zijn. We zien vaak niet dat vanuit<br />

een probleem iets nieuws kan voortkomen dat veel mooier<br />

kan zijn. De eerste reactie is vaak negatiever dan we wel eens<br />

willen toegeven. Wat zijn de eerste gedachten als we een krantenartikel<br />

lezen over een misdrijf dat gepleegd is door een<br />

buitenlandse immigrant? We laten gedachten over ziekte en<br />

dood ook niet graag toe. Wat vervelend is, mag niet bestaan,<br />

moeten we onderdrukken. Dit gedrag wordt al in onze jeugd<br />

gevormd, door ouders, opvoeders, leraren, etc. Pas als we in<br />

een situatie terechtkomen waarin deze gevoelens er wel mogen<br />

zijn, vinden ze een weg naar buiten. Het resultaat zien we<br />

elke dag in het nieuws en op social media.<br />

STATUS QUO<br />

Zolang deze tegenstellingen blijven bestaan, zal de beschaving<br />

blijven zoals die nu is. Een beschaving van overheersing<br />

over mensen en over de natuur. Het is echter wel degelijk mogelijk<br />

om een andere beschavingsvorm te creëren. We kunnen<br />

dit doen door niet naar onze vermeende tegenstellingen<br />

te kijken. Niet goed met kwaad vergelden en omgekeerd. Niet<br />

kijken naar wat ons verdeeld, maar onderzoeken wat ieder<br />

mens en iedere levensvorm met elkaar gemeen hebben. Het<br />

antwoord is heel eenvoudig. Elk mens zal je vertellen dat hij<br />

of zij heimelijk zoekt naar liefde. Liefde voor zichzelf en voor<br />

de wereld. De meeste mensen voelen zich alleen, eenzaam en<br />

verlangen naar deze liefde. Dat is het enige wat ons verbindt.<br />

Laten we daar dan ook beginnen… n<br />

JAAP HIDDINGA<br />

Jaap Hiddinga studeerde kwantumnatuurkunde en chemie.<br />

Hij kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en<br />

denken totaal veranderde. Hij houdt zich bezig met het<br />

schrijven van boeken en het geven van consulten. Daarnaast<br />

geeft hij adviezen over duurzame energiebronnen.<br />

Hij heeft vele boeken geschreven. In het BRES-fonds verschenen:<br />

Voorbij de illusie; Visioenen vanuit de bron; Boeddha en<br />

de uil; De verwarde mens; De levensbron; Bronnen van inspiratie;<br />

Verzamelde wijsheid; Man, vrouw en zielenbewustzijn, een herziene<br />

versie van De laatste stap naar bewustzijn en een herziene versie<br />

van Transformatie naar nieuw leven. Ook schreef hij twee<br />

boeken over Schotland: Historisch Schotland en Natuur in<br />

Schotland. Meer informatie: jaap.hiddinga@btopenworld.com<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 43


I.M. JAN DONSELAAR<br />

44 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


I.M. JAN DONSELAAR<br />

Afscheid van een bofkont<br />

“Dank voor al jullie warme liefde en<br />

vriendschap. Dit zondagskind is inmiddels<br />

onderweg naar een nieuw leven<br />

en hoopt jullie ooit weer te ontmoeten.<br />

Blijf ondertussen genieten<br />

van dit leven”, aldus actuaris, innovator<br />

ondernemer, levensgenieter en<br />

bofkont Jan Donselaar vlak voor zijn<br />

overlijden op 21 oktober 20<strong>22</strong>.<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

FOTO JIRI BÜLLER<br />

Jan’s lichaam was al lange tijd<br />

op, ook al bleven de lichtjes<br />

in zijn ogen tot het allerlaatst<br />

intens en liefdevol stralen. Hij<br />

keek in liefde en dankbaarheid<br />

terug op een rijk leven waarvan<br />

hij er 35 doorbracht met ‘zijn’ Sandra.<br />

Jan kreeg geen genoeg van te vertellen<br />

hoe Sandra in zijn leven kwam<br />

en nooit meer weg is gegaan. De geregisseerde<br />

sterfdag viel dan ook niet toevallig<br />

plaats op 21 oktober. Precies 35<br />

jaar geleden, op een bankje in Vreeswijk<br />

aan de Lek, verklaarden de twee elkaar<br />

de liefde.<br />

Niet alleen de dag van overlijden<br />

heeft Jan kunnen bepalen, ook bepaalde<br />

hij tot in detail zijn afscheidsfeest.<br />

Hij lag er in De Orangerie van Doorn<br />

mooi bij, omwikkeld in een doek van<br />

zijn favoriete schilder Piet Mondriaan.<br />

Uiteraard waren er mooie toespraken,<br />

onder meer door zijn geliefde Sandra,<br />

familieleden en vrienden, waarbij de<br />

lach vaak dichterbij was dan de traan.<br />

Die mooie woorden werden afgewisseld<br />

door de favoriete muziek van Jan. Geen<br />

Mieke Telkamp, maar onder meer Jimmy<br />

Hendrix en Blood, Sweat & Tears.<br />

En als iedereen na afloop van het officiële<br />

gedeelte een drankje in de tuin<br />

neemt, komt een blauwe Chevrolet Impala<br />

de tuin inrijden en zet Johnny and<br />

the Gangsters of Love, staande in de<br />

auto, oorverdovend de hit Johnny be good<br />

in, waarna nog veel oldies volgen. Allemaal<br />

horen we daarboven Jan schaterlachen,<br />

ook omdat juist op deze dag bekend<br />

werd dat een schilderij van zijn favoriete<br />

Mondriaan decennia op zijn kop<br />

heeft gehangen in een Duits museum.<br />

KLEURRIJK<br />

Een kleurrijk leven, met enorm veel betekenis<br />

voor de financiële sector. Zijn<br />

fenomenale actuariële kennis zette hij<br />

ook volop in om financiële producten<br />

te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit<br />

onder het motto ‘eerlijk in alle opzichten’.<br />

Eerlijk over kosten en verdiensten,<br />

eerlijk over risico’s, eerlijk voor iedereen.<br />

Niet alleen voor nieuwe klanten,<br />

maar ook voor trouwe klanten en zelfs<br />

vertrekkende klanten.<br />

Jan begon in 1973 op de afdeling<br />

wiskunde van AMEV en zijn loopbaan<br />

voerde daarna onder meer langs Amro<br />

Bank, Zwolsche Algemeene, Tillinghast,<br />

MoneyView en Dazure. Bijna dertig<br />

jaar geleden richtte hij – samen met<br />

Sandra – Donselaar Management & Advies<br />

(DMA) op. De laatste jaren was hij<br />

onder meer betrokken bij de social enterprise<br />

Carpe Diempolis.<br />

Jan is altijd vol overtuiging activator<br />

van de stichting New Financial Forum<br />

geweest. Een voor hem legendarisch<br />

event was de New Financial Day<br />

in 2012. In het Brabantse stadje Heusden<br />

organiseerden we een bijeenkomst<br />

over een nieuwe economie, goed voor<br />

mens, dier en natuur. Inwoners van<br />

het stadje stelden massaal hun huizen<br />

ter beschikking zodat we er workshops<br />

konden geven. We hadden één alternatieve<br />

workshop bedacht en uiteraard<br />

koos Jan voor de lachworkshop van Els<br />

Pfanny. De bulderlach van Jan was die<br />

middag in het hele stadje en ook ver<br />

daarbuiten te horen… Jan ging nooit ergens<br />

half voor…<br />

Jan sloot zich in 2017 aan bij Light &<br />

Diner, een vriendenclub die gelooft dat<br />

er meer tussen hemel en aarde is dan<br />

financiële dienstverlening alleen. Eens<br />

per kwartaal delen we elkaars passie<br />

tijdens een heerlijk, vaak zelfgemaakt<br />

diner. Zo leer je elkaar goed kennen.<br />

Jan noemde ons het kernteam en als<br />

kernteam zijn we een paar weken voor<br />

zijn overlijden nog bij hem op bezoek<br />

geweest. Omdat Jan ernstig verzwakt<br />

was, mochten we een uur blijven. Het<br />

werd een memorabele middag. Jan was<br />

sprankelend als altijd. Hij zag niet tegen<br />

de dood op en wist dat we elkaar<br />

in wat voor hoedanigheid dan ook weer<br />

terug zouden zien. Pas 2,5 uur later<br />

namen we afscheid, niet met een slap<br />

handje, maar met een innige omhelzing<br />

en een dikke kus…<br />

Jan, je bent een lichtend voorbeeld<br />

voor iedereen. Het ga je goed. Tot later.<br />

n<br />

In VVP 6, die op 20 december 20<strong>22</strong> verschijnt,<br />

uitgebreid aandacht aan leven<br />

en werk van de bevlogen, levenslustige<br />

en eigenwijze Jan Donselaar. Anno Bousema,<br />

tussen 1994 en 2011 algemeen directeur<br />

van het Actuarieel Genootschap<br />

en sinds 2011 partner bij Financial Assets<br />

Actuarial Executive Search, sprak<br />

vlak voor het overlijden van Jan uitgebreid<br />

met hem en publiceerde een indrukwekkend<br />

verslag in de Actuaris. In<br />

VVP 6 besteedt Anno uitgebreid aandacht<br />

aan Jan.<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 45


I.M. WIM VAN GERVEN<br />

46 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


I.M. WIM VAN GERVEN<br />

Liefde voor altijd<br />

Een interview met Wim van Gerven<br />

is er voor het New Financial Maga<strong>zine</strong><br />

niet meer van gekomen. Couturier,<br />

beeldend kunstenaar, actuaris, duurzaamheidsactivist,<br />

avant-gardist. Voor<br />

hen die Wim niet gekend hebben,<br />

lijkt dit wellicht wat veel, maar niets<br />

is minder waar. Wim van Gerven was<br />

het allemaal. Hij vervulde de verschillende<br />

rollen met volledige toewijding.<br />

TEKST AMBA ZEGGEN<br />

Het interview stond al in zijn<br />

agenda. Het is er niet van<br />

gekomen. Op 10 juni overleed<br />

hij plotseling in Fano<br />

(Marche, Italië). Wim had<br />

een bijzonder inspirerend<br />

verhaal te vertellen over zijn grootste<br />

passie: haute couture, kleding ontwerpen<br />

en maken. Dit ging niet alleen over<br />

het vervaardigen van mooi textiel, integendeel.<br />

Ver voordat het begrip duurzaamheid<br />

was ingeburgerd, zei Wim<br />

het volgende: “Ik wil alleen unieke<br />

stukken maken. Daarbij streef ik naar<br />

langdurige relaties met mijn klanten.<br />

Eén van de dingen waar het bij mij om<br />

gaat, is dat er een symbiose ontstaat tussen<br />

kleding en klant. Dat alles op zijn<br />

plaats valt. Daarbij zoek ik altijd naar<br />

de liefde van de klant voor dat unieke<br />

stuk. Wil de klant het stuk voor lange<br />

tijd dragen, wil ze het koesteren, wil ze<br />

het later eventueel laten vermaken zodat<br />

het een tweede leven krijgt. Dit alles<br />

onder de noemer duurzaamheid. Je<br />

koopt kleding niet als hype, maar als<br />

een deel van jezelf, het verheft je. De<br />

klant heeft hierbij dus veel inspraak.”<br />

Met andere woorden, Wim zijn missie<br />

was kleding te ontwerpen voor altijd.<br />

Bij hem het tegendeel van ultra fast<br />

fashion. Hij wilde de klant verliefd laten<br />

worden op het kledingstuk. Zodat men<br />

er geen afscheid meer van zou kunnen<br />

nemen en de klant er ook alles aan zou<br />

willen doen om het te vermaken. Wegdoen<br />

was geen optie.<br />

OP AANVRAAG<br />

Het streven van Wim was om unieke<br />

kledingstukken op aanvraag van een<br />

klant te kunnen maken. Dat was voor<br />

hem duurzaamheid. Hij zei daarover:<br />

“En daarmee leg ik meteen een vinger<br />

op de zere plek van de mode-industrie.<br />

Hoe kan het dat je op een humane wijze<br />

voor één euro een T-shirt kunt maken,<br />

dat begrijp ik niet eens. En ik ben<br />

van mening dat het beter is om enkele<br />

mooie kledingstukken te hebben die je<br />

koestert dan een hele kast vol die je het<br />

volgende seizoen weer wilt vervangen.<br />

Bij die gedachte begint duurzaamheid.”<br />

DELEN<br />

Wim wilde overigens zijn talenten<br />

graag delen. ”Als ik in de toekomst kijk,<br />

zie ik een couturestudio waarin het<br />

meester-gezel principe van kracht is.<br />

Alle technieken worden overgedragen<br />

aan een jonge generatie die deze bewaart<br />

en verder ontwikkelt. De gezellen<br />

krijgen allen ook de gelegenheid<br />

om zelf te ontwerpen om zodoende<br />

de volledige weg naar zelfstandig kunstenaarschap<br />

te creëren. Dit alles vanuit<br />

de langetermijngedachte, waarbij<br />

we zoveel mogelijk in het heden aanwezig<br />

zijn, kijkend naar de kwaliteit<br />

en de buitenissigheid van het huidige<br />

product dat we in onze handen vorm<br />

geven. Waarbij klanten bereid zijn om<br />

een paar dagen te wachten op hun creatie<br />

omdat ze weten dat ze die een leven<br />

lang zullen koesteren”.<br />

Kortom niet alleen zelf profiteren<br />

van visie en talent, maar je talenten delen<br />

om de aarde duurzamer te maken.<br />

GROOT GEMIS<br />

Wim heeft zijn droom niet verder kunnen<br />

uitbouwen. Hij was van plan om<br />

met ingang van zijn pensioen zich volledig<br />

te wijden aan een duurzame invulling<br />

van het couturier-schap. In juni<br />

van dit jaar, vlak voor zijn pensioen, is<br />

Wim onverwachts overleden. Een groot<br />

gemis voor zijn kinderen en kleinkinderen<br />

en iedereen die hem lief heeft.<br />

En een groot verlies omdat deze wereld<br />

enorm veel behoefte heeft aan vooruitstrevende<br />

en inspirerende mensen zoals<br />

Wim. n<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 47


NIEUWE BALANS<br />

KEES VAN DER STEL: “JE KUNT EEN<br />

ANDER NIET VERDER BRENGEN DAN<br />

HET NIVEAU DAT JE ZELF HEBT.”<br />

48 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

– e s s a y –<br />

Coaching en mentorschap van leiders in de 21e eeuw<br />

Hoge bomen<br />

vangen veel wind<br />

In de komende decennia, zeker als de maatschappelijke ontwikkelingen en<br />

uitdagingen worden meegenomen, behoort een coach of mentor een kritische<br />

en alerte houding aan te nemen tegenover zijn of haar ingezette methoden<br />

en modellen, alsmede tegenover zichzelf.<br />

TEKST KEES VAN DER STEL | BEELD PAUL DE GRAAFF<br />

Het kiezen voor ondersteuning door coaches en<br />

mentoren is voor velen verstandig en begrijpelijk.<br />

Naast persoonlijke of zakelijke items die verkenning<br />

en aanpak behoeven, is er de noodzaak om<br />

te kunnen omgaan met de negatieve invloed die<br />

uitgaat van de hectische wereld om ons heen en<br />

het negatieve (zelf) beeld dat mensen daaraan ontlenen, een<br />

beeld dat bij velen – vooral onbewust – volgestopt is met angsten,<br />

(voor)oordelen, negatieve gedachten of ‘weet alles al’, alsmede<br />

met van anderen gekopieerde belemmerende overtuigingen,<br />

dogma’s en gewoontes.<br />

Temeer als we bedenken dat door deze ‘mentale belemmeringen’<br />

zelfs voor jonge mensen het risico van langdurige<br />

uitval op de loer ligt, hetgeen een risico is dat nog wordt versterkt<br />

door de hoge eisen die aan hen worden gesteld of die<br />

zij aan zichzelf stellen.<br />

Met het ter tafel brengen en het kundig helpen aanpakken<br />

van de genoemde belemmeringen wordt aangetoond dat coaches<br />

en mentoren ondersteunend vermogen hebben, mits ze<br />

zelf grondig door een coaching- of mentorproces zijn gegaan<br />

en vrij van hun eigen sores de begeleiding kunnen aangaan.<br />

HEDENDAAGSE ONTWIKKELINGEN<br />

De invloed die uitgaat van een aantal hedendaagse ontwikkelingen<br />

op het individu en het collectief heeft mij aan het denken<br />

gezet hoe ik daar als ervaren leiderschapscoach en mentor<br />

in bewustzijnsontwikkeling proactief op kan inspelen.<br />

De ontwikkelingen waar men aan kan denken zijn bijvoorbeeld<br />

de ecologische noodzaak om te komen tot economische<br />

krimp, de exponentieel toenemende cybertechnologie,<br />

de transformatie naar de betekeniseconomie, de invloed<br />

van disruptieve technologieën, demografische factoren en de<br />

opkomst van Metaverse. Deze ontwikkelingen zullen op vele<br />

terreinen een dramatische impact hebben. Zo ligt het voor<br />

de hand dat de levenscycli van bedrijven aanzienlijk korter<br />

worden.<br />

Na wat reflectie is het gemakkelijk om in te zien dat de<br />

maatschappelijke en humanitaire gevolgen van deze ontwikkelingen<br />

omvangrijk en ingrijpend zullen zijn. En vooral omdat<br />

deze zo ingrijpend zullen zijn is het noodzakelijk dat ‘de<br />

politiek’ zich intensief met visie- en beleidsontwikkeling hieromtrent<br />

bezig houdt en het is ronduit gevaarlijk en bedreigend<br />

dat daar geen of nauwelijks aandacht voor is.<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 49


NIEUWE BALANS<br />

Op individueel mens- en ondernemingsniveau zullen de gevolgen<br />

navenant omvangrijk en ingrijpend zijn en tot reflectie<br />

dwingen over onderwerpen als emancipatie, wederkerigheid,<br />

inclusie, ontplooiingsmogelijkheden, samenwerkingsvormen,<br />

schaalgrootte, wijze van organiseren en vooral visieontwikkeling<br />

en leiderschap als het om leiders in de top gaat.<br />

Mogelijk zullen we tot een nieuwe visie op het fenomeen<br />

‘werken’ komen. Dat zal bereidheid tot omdenken, aanpassen<br />

en transformeren vragen, alsmede leren om zonder (voor)oordeel<br />

te luisteren naar dwarsliggers en andersdenkende mensen.<br />

In de definitie van … voorheen ‘werken’ zullen onderwerpen<br />

als moraliteit, creativiteit, benutten van talent, initiatief,<br />

vrij denken, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en een<br />

waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren in groepsverband<br />

aan belang winnen.<br />

Om de geschetste ontwikkelingen het hoofd te kunnen<br />

bieden is voor velen een ingrijpende transformatie in het denken<br />

en handelen nodig en dat geldt zeker voor mensen die<br />

het in hun mars hebben om als leider een voortrekkersrol te<br />

spelen. Het loslaten en afstand nemen van verouderde of belemmerende<br />

denkbeelden en het ontwikkelen van een focus<br />

die is gericht op een toekomstbestendige en ondersteunende<br />

helikopterview zijn dan de overkoepelende thema’s die de<br />

nodige aandacht verdienen. Dit is een transformatieproces,<br />

waarbij het inzetten van onafhankelijke, ter zake kundige en<br />

ervaren leiderschapscoaches en -mentoren evident is.<br />

COACHING EN MENTORSCHAP<br />

Om de leider in staat te stellen los te kunnen laten en te komen<br />

tot een helikopterview over zijn/haar werk en leven staat<br />

in de begeleiding het leveren van maatwerk door de coach of<br />

mentor centraal. Dit vergt een houding van dienstbaarheid,<br />

emancipatie en zorgvuldigheid, waarbij waakzaamheid is geboden<br />

dat de coach of mentor een onafhankelijke rol heeft<br />

en wegblijft van de ‘stoel’ en de ‘verantwoordelijkheid’ van<br />

de leider. In de rol mag van de coach of mentor worden verwacht<br />

zich zodanig te kunnen focussen op de context van de<br />

leider dat voor en samen met de leider tot het gewenste resultaat<br />

wordt gekomen.<br />

Van de leider mag verwacht worden een intrinsieke motivatie<br />

tot ontwikkeling te voelen, de wil te hebben om zijn/<br />

haar zelfkennis te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen<br />

voor zijn/haar transformatieproces, open te staan voor de inhoud<br />

van het begeleidingstraject en zich te voegen naar het<br />

door de coach of mentor gegeven vertrouwen en de geboden<br />

psychologische veiligheid.<br />

LEIDERSCHAPSOMPETENTIES<br />

Het is geen sinecure om in deze tijden topdirecteur te zijn.<br />

Naast talenten en vaardigheden, business ervaring en gedegen<br />

kennis van de business waarin iemand opereert, zijn er<br />

nogal wat competenties nodig om als leider staande te blijven.<br />

Als belangrijkste zijn te noemen:<br />

• Intelligentie: spirituele- en emotionele intelligentie zijn<br />

minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.<br />

• Drijfveren: zelf aan het stuur en het knoppenpaneel van je<br />

leven staan.<br />

• Visie en strategie: zaken doen zonder visie is als knipogen<br />

naar een meisje of jongen in het donker.<br />

• Voortrekkersrol: onverstoorbaar, maar alert, in het oog van<br />

de orkaan kunnen staan.<br />

• Ethiek: het zijn sterke schouders die de weelde (en de bijbehorende<br />

beloning) kunnen dragen. Het verankeren en naleven<br />

van morele waarden staan hierin centraal.<br />

Het beschikbaar hebben van deze en soortgelijke competenties<br />

is voor vele leiders geen vanzelfsprekendheid. Leeftijd en<br />

levenservaring zijn direct van invloed en er is ontwikkeling,<br />

ondersteuning en onderhoud nodig, mede omdat iedereen<br />

wel eens in een valkuil terecht komt of voor hete vuren komt<br />

te staan.<br />

In die context is het logisch dat de ontwikkeling van iemands<br />

aanpassingsvermogen en talentontplooiing de belangrijkste<br />

opdrachten zijn die leiders in de komende jaren te wachten<br />

staan. Continue om- en bijscholing zal meer dan ooit<br />

gemeengoed worden. Om de effectiviteit van leiders te vergroten<br />

door middel van zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfinzicht<br />

is het inschakelen van deskundige en professionele leiderschapscoaches<br />

en mentoren in bewustzijnsontwikkeling<br />

geen brevet van onvermogen noch luxe.<br />

De deskundigheid en professionaliteit van de coach of<br />

mentor zal zich dan uiten in het hebben van leiderschapservaring,<br />

op coaching- en mentorexpertise gerichte scholing, alsmede<br />

praktijkervaring in de breedte én in de diepte van het<br />

vak en tenslotte in de competentie- en bewustzijnsontwikkeling<br />

die de coach of mentor zelf heeft ondergaan en ondergaat.<br />

REFERENTIEKADERS<br />

In mijn visie zal een coach of mentor de leider actief ondersteunen<br />

in het complexe proces van relativeren, loslaten en<br />

loskomen van de – veelal belemmerende – invloed van een zogenaamd<br />

extern referentiekader dat is gebaseerd op het wereldbeeld,<br />

de waarden en normen, de overtuigingen en de conventies<br />

van anderen, zoals die van ouders, grootouders, andere<br />

‘opvoeders’ en meer in het heden: de sociale media. Naast complex<br />

is dit proces mooi omdat de ‘beloning’ voor het loslaten is<br />

dat er meer mentale ruimte en rust ontstaat voor creativiteit,<br />

verdere ontwikkeling, ontplooiing, vrij denken, vernieuwing,<br />

luchtigheid, verwondering en het ervaren van de ‘werkelijkheid’<br />

vanuit een ander perspectief of een ander paradigma.<br />

Om als leider het hoofd te kunnen bieden aan de genoemde<br />

hedendaagse ontwikkelingen en daarbij in het oog van de orkaan<br />

staande te blijven zal een coach of mentor de leider vervolgens<br />

meenemen naar zijn/haar innerlijke referentiekader dat<br />

is gebaseerd op het wereldbeeld, het morele kompas, de wil, de<br />

vorming, de waarden en de overtuigingen van zich- of haarzelf.<br />

50 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

Ter ondersteuning zijn enkele vragen voor de coaching en het<br />

mentorschap van leiders cruciaal, te weten door welke persoonlijke<br />

waarden en welk wereldbeeld wordt de leider gedreven<br />

zonder zich daarvan bewust te zijn? Alsook welke morele waarden<br />

zijn ondersteunend en bepalend voor de ontwikkeling en<br />

het onderhouden van het innerlijke kompas van de leider?<br />

Als voorbeelden van persoonlijke waarden zijn te noemen<br />

warmte, empathie, respect, verbinding, samenwerken, broeder-<br />

of zusterschap en liefde. Voorbeelden van morele waarden<br />

zijn geweldloosheid, welwillende waarheid, gelijkmoedigheid<br />

en dienstbaarheid.<br />

Het belang van je persoonlijke waarden te kennen en te doorvoelen<br />

zit vooral in het tot inzicht komen dat deze waarden je<br />

in je leven bij voortduring, maar onbewust, sturen. Voor een<br />

leider is het dus de moeite waard om zich ervan bewust te<br />

worden welke waarden voor hem/haar belangrijk zijn, vooral<br />

als er sprake is van energieverlies, onrust of onbehagen en<br />

hij/zij geen idee heeft waar dat vandaan komt.<br />

WERELDBEELD<br />

Iedereen heeft een unieke kijk op de wereld en het respecteren<br />

en accepteren van elkaars wereldbeeld in de interactie is<br />

de cruciale factor om vredelievend en opbouwend met elkaar<br />

om te gaan. Enerzijds is de diversiteit in wereldbeelden aantrekkelijk<br />

en mooi omdat het onder andere prachtige kunst,<br />

muziek en architectuur voortbrengt. Anderzijds is het duidelijk<br />

dat de dezelfde diversiteit ook frequent tot fenomenen als<br />

jaloezie, grimmigheid, afwijzing, oorlogen, xenofobie en discriminatie<br />

leidt. Het respecteren en accepteren van elkaars<br />

wereldbeeld is dus ook wel eens lastig, mede omdat de diversiteit<br />

wordt gevoed door onder andere verschillen in cultuur,<br />

religie, seculiere systemen en levensstandaard.<br />

Voor leiders is van eminent belang kennis te nemen van<br />

de vigerende wereldbeelden, deze met ondersteuning van een<br />

coach of mentor te doorvoelen en het eigen dominante wereldbeeld<br />

erin te onderkennen.<br />

Het belang van het bewust worden en eigen maken van<br />

morele waarden is je te brengen in een staat van wakker zijn,<br />

dat wil zeggen alert of aanwezig zijn in het hier en nu, om<br />

vervolgens vanuit die ‘wakkere’ staat als een beschouwer, als<br />

een Boeddha, te kunnen kijken naar jezelf, anderen en de omgeving;<br />

een staat waarin je zo neutraal mogelijk, zonder te oordelen<br />

en met liefde, kunt kijken vanuit je hart; een staat die cruciaal is<br />

voor leiders die werken aan de complexe maatschappelijke<br />

veranderingen en noden die in de komende decennia op de<br />

mensheid afkomen.<br />

KEES VAN DER STEL<br />

Kees van der Stel heeft als Executive Mentor in Bewustzijnsontwikkeling<br />

een missie om mensen in hun ontwikkelingsproces<br />

te begeleiden naar wat hen na aan het hart<br />

ligt met als gevolg dat mensen meer bevlogenheid als leidraad<br />

in hun leven toelaten. Na een langjarige carrière in<br />

het bedrijfsleven op directieniveau maakte Van der Stel<br />

een innerlijke levensreis van het financieel-economische<br />

terrein naar het terrein van coaching en bewustzijnsontwikkeling.<br />

Mentoring is zijn tweede natuur geworden:<br />

zijn manier van werken bestaat uit het bieden van<br />

veiligheid en vertrouwen, een luisterend oor, spontaniteit,<br />

gevoel voor humor en medemenselijkheid. ‘Zien met<br />

het hart‘ noemt hij dat.Van der Stel is financieel-economisch<br />

en actuarieel geschoold en heeft een universitaire<br />

mastertitel in marketing. Sinds 2005 volgt hij studies in<br />

coaching en bewustzijnsontwikkeling. Meer informatie:<br />

www.keesvanderstel.nl.<br />

MEERWAARDE<br />

Winst? Ja, bedoeld wordt winst als metafoor en dan is het immateriële<br />

winst voor de leider op meerdere niveaus, steeds<br />

dieper. De eerste winst is de leider te ondersteunen bij het<br />

relativeren, loslaten en loskomen van het externe referentiekader.<br />

De tweede winst ligt dieper en dat is de leider te brengen<br />

naar de rust en de stilte van het innerlijke referentiekader,<br />

zodat hij/zij zonder oordeel en zonder innerlijke belemmeringen,<br />

vanuit een helikopterview en een open hart naar<br />

zichzelf en anderen kan kijken en communiceren. En nog<br />

dieper de derde winst: de leider te laten ervaren dat ‘leven’<br />

ten diepste betekent om – vanuit het hart –vrijheid, broederof<br />

zusterschap en liefde te kunnen demonstreren en te ontvangen.<br />

Om deze ‘winst(en)’ binnen te halen is integratie en<br />

verinnerlijking nodig. Het uiteindelijke resultaat van het begeleidingsproces<br />

is dan dat de leider een veilige haven in zichzelf<br />

vindt die het mogelijk maakt zich flexibel en met innerlijke<br />

vreugde in het oog van de orkaan staande te houden.<br />

Professionele coaching en mentorschap ondersteunt<br />

mensen derhalve om die veilige haven in zichzelf te vinden,<br />

waarbij de gouden regel in coaching en mentorschap van toepassing<br />

is, namelijk dat je coachees of mentees nooit kunt begeleiden<br />

op een niveau dat hoger is dan het niveau dat je zelf<br />

als coach of mentor hebt. n<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 51


NIEUWE BALANS<br />

Een betere financiële sector bereik je sneller met deugden dan<br />

met regels. Toch wordt na iedere misstand de regelgeving aangescherpt,<br />

zonder dat er iets wezenlijks verandert. Regels krijgen we<br />

opgelegd, deugden horen bij onszelf.<br />

Een deugdelijke<br />

financiële sector<br />

TEKST GERT DE JONG | BEELD BAS VAN HATTUM<br />

Nu hebben regels het voordeel<br />

dat ze helderheid geven<br />

en dat je precies weet<br />

wat je moet doen. Daar tegenover<br />

staat dat het lastig<br />

is te bepalen welke regels<br />

nu precies gelden voor welke situatie.<br />

Bovendien: regelgeving kan nog zo gedetailleerd<br />

zijn, mensen zijn altijd in<br />

staat de mazen in de wet te vinden.<br />

Hoe meer regels er zijn, des te groter de<br />

kans dat regels ontweken worden, expres<br />

of per ongeluk. Als er teveel regels<br />

zijn, dan nemen we ze al snel minder<br />

nauw. Meer regelgeving schiet vaak zijn<br />

doel voorbij.<br />

INTRINSIEK<br />

Deugden daarentegen leggen geen zaken<br />

vast, maar doen een beroep op het<br />

oordeelsvermogen van de professional.<br />

Deugden zijn te omschrijven als karaktereigenschappen<br />

die ons richting geven<br />

het goede te doen. Binnen de deugdenethiek<br />

wordt weleens een schema gebruikt<br />

dat vier zaken bij elkaar brengt:<br />

deugden, praktijken, het intrinsiek goede<br />

(internal goods) en instituties. Het<br />

schema komt van de ethicus MacIntyre<br />

die zich weer baseert op Aristoteles.<br />

Deugden, zo stelt hij, komen tot uiting<br />

in en helpen binnen de beroepspraktijken<br />

waarin mensen werken. Onder<br />

deze praktijken verstaat hij zeker niet<br />

al het werk dat verricht wordt, maar<br />

alleen die situaties waarin mensen samenwerken<br />

aan taken met de nodige<br />

complexiteit en waarin ernaar gestreefd<br />

wordt het beste werk te leveren,<br />

waarin gestreefd wordt naar excellentie.<br />

MacIntyre noemt bijvoorbeeld dat<br />

tegen een bal trappen geen praktijk is,<br />

maar voetballen wel; een muur metselen<br />

niet, architectuur wel.<br />

Die praktijken leveren dan het intrinsiek<br />

goede op: realisatie van het werk<br />

dat goed is vanwege zichzelf. Artsen,<br />

bijvoorbeeld, leveren het intrinsiek<br />

goede als ze patiënten genezen. Verzekeringsadviseurs<br />

leveren het intrinsiek<br />

goede als ze in een juiste balans tussen<br />

risico en kosten, klanten voldoende financiële<br />

zekerheid bieden. Kredietverstrekkers<br />

leveren het intrinsiek goede<br />

als ze financiering mogelijk maken die<br />

bijdraagt aan gezonde bedrijfsvoering<br />

die weer past binnen wat goed is voor<br />

de samenleving.<br />

Die praktijken, of dat werk, vindt altijd<br />

plaats binnen organisaties of bedrijven.<br />

MacIntyre spreekt dan over instituties.<br />

Als er geen institutionele kaders<br />

zijn, is er geen bedding waarbinnen de<br />

praktijken kunnen plaatsvinden.<br />

UITDAGINGEN<br />

Maar daarmee ontstaan nieuwe problemen,<br />

of liever: uitdagingen. Instituties<br />

moeten in stand worden gehouden. Een<br />

bedrijf moet aan bepaalde voorwaarden<br />

voldoen om te blijven bestaan. Er<br />

zal voldoende geld binnen moeten komen,<br />

men moet bekendheid en status<br />

verwerven. MacIntyre noemt dat het extrinsiek<br />

goede. Dat zijn weliswaar goede<br />

dingen, maar ze zijn niet eigen aan<br />

de praktijk van een beroepsbeoefenaar.<br />

Ze hebben daarnaast het gevaar in zich<br />

dat ze praktijken corrumperen: geld,<br />

status en prestige kunnen het belang<br />

van het intrinsiek goede als het ware<br />

naar de achtergrond verdringen. Het<br />

ingewikkelde van het extrinsiek goede<br />

is dat het iets dubbelzinnigs heeft: het<br />

is noodzakelijk voor het voortbestaan<br />

van de organisatie, maar draagt het gevaar<br />

in zich om dominant te worden.<br />

We kennen voorbeelden genoeg in de financiële<br />

wereld. Misschien kun je zelfs<br />

stellen dat het New Financial Forum is<br />

52 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

opgericht als tegengeluid tegen de dominantie<br />

van het extrinsiek goede.<br />

PERSOONLIJK<br />

Om die dominantie te voorkomen spelen<br />

deugden een cruciale rol in het<br />

schema ‘deugden, praktijken, intrinsiek<br />

goede en instituties’. Deugden zijn<br />

– we zagen het al – karaktereigenschappen.<br />

Je verwerft deugden al doende binnen<br />

de praktijken wanneer naar excellentie<br />

wordt gestreefd. Telkens weeg je<br />

af waar je naartoe werkt, wat de doelen<br />

zijn, of wat de purpose is. Deugden zijn<br />

daarmee veel persoonlijker dan regels.<br />

Regels krijgen we opgelegd, deugden<br />

horen bij onszelf.<br />

Die doelgerichtheid is essentieel:<br />

met het oog waarop doen we de dingen?<br />

Wat is de bijdrage aan het grotere<br />

geheel of aan het algemeen belang?<br />

Die deugden moeten we aanleren.<br />

En we leren ze aan door in gesprek te<br />

gaan (in de leer te gaan) bij onze collega’s.<br />

Wie een deugdelijke beroepsbeoefenaar<br />

wil worden, moet in de traditie<br />

van het vak stappen. Daar leer je wat<br />

excellentie is en waar het in het vak<br />

om draait. Zo houden de deugden je<br />

op koers. Doel is het intrinsieke goede<br />

en dat is in maatschappelijk verband<br />

het financiële systeem van onze samenleving<br />

draaiende houden, zodat onze<br />

samenleving en alle mensen binnen<br />

onze samenleving kunnen floreren. In<br />

kleiner verband is het klanten helpen<br />

bij hun financiële vraagstukken zodat<br />

zij hun onderneming kunnen runnen,<br />

hun huis kunnen kopen of hun risico’s<br />

kunnen verzekeren. Deugden vormen<br />

daarmee een innerlijk kompas en zijn<br />

daarmee veel krachtiger dan regels.<br />

Wie regels overtreedt, benadeelt vaak<br />

anderen, maar wie deugden negeert,<br />

benadeelt zichzelf. n<br />

Gert de Jong (1961) is onderzoeker bij CAREM<br />

(het kenniscentrum van de faculteit Business<br />

en Economie van de Hogeschool van Amsterdam)<br />

met Vakbekwaamheid als speciaal onderzoekthema.<br />

GERT DE JONG:<br />

“WIE DEUGDEN NEGEERT,<br />

BENADEELT ZICHZELF.”<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 53


NIEUWE BALANS<br />

Lustrum Positive Finance Day<br />

Laat de revolutie<br />

maar beginnen<br />

“Er zijn in de financiële sector zoveel mogelijkheden om diensten inclusiever en beter te maken.<br />

Drie simpele suggesties: praat in normale taal, reguleer wat zich duurzaam mag noemen<br />

en stem diensten af op vrouwen en hun levenslijn, Er zijn zoveel kansen voor financieel<br />

dienstverleners voor verbetering en innovatie. Laat de revolutie maar beginnen”, aldus Eline<br />

Hesse, duurzaam investeerder, impact coach en innovator, op het lustrum van de Positive Finance<br />

Day 20<strong>22</strong> met als thema ‘Nieuwe balans’. Het event werd georganiseerd door Dazure<br />

en de stichting New Financial Forum en mede mogelijk gemaakt door Allianz Benelux.<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD GONNIE BAX<br />

Op de foto v.l.n.r.: Jennifer Dennison (directeur<br />

Stichting Challenge Day Nederland), Kim<br />

Cramer (BR-ND), Eline Hesse (Bewust), Joline<br />

Heusinkveld (WOMEN Inc.), Mart Vreven (Allianz),<br />

Damaris Matthijsen (Economy Transformers),<br />

Indra Frishert (Dazure) en Willem Vreeswijk<br />

(stichting New Financial Forum en VVP).<br />

Hesse kreeg jaren geleden<br />

een investment portfolio<br />

ter waarde van 150.000<br />

euro van haar vader cadeau,<br />

die onder meer bestaat<br />

uit aandelen Shell en<br />

McDonalds. Haar vader had zijn leven<br />

lang met plezier bij Shell gewerkt en<br />

het gezin heeft overal waar olievoorraden<br />

waren in luxe gewoond. Ze is zich<br />

altijd zeer bewust geweest dat ze een<br />

bevoorrecht mens was, maar maakte<br />

wel andere keuzes dan haar vader. Haar<br />

drijfveer is een bijdrage leveren aan<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 55


NIEUWE BALANS<br />

Joline Heusinkveld: “Meer behoeft aan een<br />

ORV als je moeder wordt.”<br />

een leefbare wereld voor nu en straks.<br />

Wat ga je dan met je portfolio doen?<br />

Ze hoefde geen seconde te twijfelen.<br />

De portfolio wilde ze verduurzamen.<br />

Maar dat bleek niet zo eenvoudig. Sterker<br />

nog, er begon een zoektocht van<br />

maar liefst vier jaar en over die periode<br />

maakte ze film Petrol dollars for a different<br />

engine. Deze film belicht echter veel<br />

meer dan alleen het samenstellen van<br />

een duurzame of groene beleggingsportefeuille.<br />

De film gaat over haar innerlijke<br />

zoektocht hoe ze haar eigen leven<br />

wil inrichten, over de band tussen<br />

vader en dochter en hun totaal andere<br />

kijk op de wereld en over haar rol bij<br />

Follow This, de activistische groep aandeelhouders<br />

die Shell wil stimuleren<br />

een andere koers te varen. Ook gaat de<br />

film over haar verlangen om een bijdrage<br />

te leveren aan een leefbare wereld en<br />

over haar wens naar erkenning.<br />

Op de Positive Finance Day vertelde<br />

ze aan de ruim honderd deelnemers<br />

wat de leerpunten waren van haar<br />

zoektocht. “Je zult hoe dan ook compromissen<br />

moeten maken. Uiteraard<br />

Eline Hesse: “Laat de revolutie beginnen.”<br />

56 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

Damaris Matthijsen: “Einde aan alle<br />

systeemcrises.”<br />

begint impact investeren bij idealisme.<br />

Tegelijkertijd zul je soms ook een strategie<br />

moeten kiezen op welke manier je<br />

je idealisme het beste dient. Soms moet<br />

je samenwerken met de oude wereld<br />

om de nieuwe wereld krachtig neer te<br />

zetten. Vergeet ten slotte niet om uit te<br />

gaan van je eigen kompas. Als je een eigen<br />

kompas hebt waar je je altijd op terug<br />

kunt vallen, wordt je zoektocht in<br />

het duurzame oerwoud van beleggingen<br />

een stuk makkelijker.”<br />

OPLOSSINGEN<br />

Hesse reikte op de Positive Finance Day<br />

een aantal oplossingen aan. “Het begint<br />

met educatie. Je zult mensen financieel<br />

van jongs af aan moeten onderwijzen.<br />

Daarnaast moet je mensen bewust<br />

maken van zijn of haar waarden en financiële<br />

doelen. Wat past bij jou? Welke<br />

waarden vind je belangrijk? Welke doelen<br />

streef je na? Met deze vragen kun je<br />

niet vroeg genoeg beginnen. Financiële<br />

educatie begint simpelweg bij de jeugd.”<br />

De tweede aanbeveling is: communiceer<br />

in begrijpelijke regelgeving en<br />

Mart Vreven: “Diversiteit is een gevecht<br />

dat je samen voert.”<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 57


NIEUWE BALANS<br />

58 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


NIEUWE BALANS<br />

Dagvoorzitter Indra Frishert: “Einde<br />

aan haantjesgedrag.”<br />

taal. “De EU-wetgeving geeft aan verschillende<br />

soorten beleggingen een<br />

kleurtje mee. Bijvoorbeeld grijs voor<br />

beleggingen alleen gericht op rendement.<br />

Lichtgroen: gericht op rendement<br />

met meer of minder aandacht<br />

voor duurzaamheid/impact. Donkergroen<br />

Groen staat dan voor beleggingen<br />

gericht op duurzaamheid/impact<br />

met aandacht voor rendement. Dat<br />

geeft in ieder geval duidelijkheid. Ook<br />

al las ik in een artikel van Hubrien Meijaards<br />

van Stan & Wende dat fondsen<br />

zich al lichtgroen mogen noemen als<br />

ze duurzaamheid alleen maar ‘promoten’.<br />

Deze categorie moet beter gedefinieerd<br />

worden.”<br />

Derde aanbeveling: meer vrouwvriendelijke<br />

dienstverlening en taal.<br />

“Ga met je vrouwelijke klanten in gesprek<br />

wat zij nodig hebben. Ga na wat<br />

er voor vrouwen passend is in de verschillende<br />

levensfases. En onderzoek of<br />

je huidige communicatie wel aansluit<br />

bij de behoeften van vrouwen? Daarnaast<br />

zouden meer vrouwen in de financiële<br />

sector moeten werken. Ze zijn<br />

vaak betere adviseurs, omdat ze beter<br />

kunnen luisteren. En als ze beleggen,<br />

doen ze dat niet, zoals mannen, om de<br />

markt te ‘verslaan’, maar om een bijdrage<br />

te leveren aan meer welzijn.”<br />

Hesse sloot aanbeveling af meet een<br />

quote van Mary Ellen Iskenderian (ceo<br />

Women’s World Banking): “Het product<br />

wat je aan mannen verkoopt is<br />

waarschijnlijk een goed product voor<br />

hen. Maar het product dat je ontwerpt<br />

voor vrouwen is waarschijnlijk beter<br />

voor iedereen. Helaas werkt het niet andersom.”<br />

Kortom, zo eindigde Hesse haar betoog,<br />

er zijn enorm veel kansen voor<br />

financieel dienstverleners voor verbetering<br />

en innovatie. “Laat de revolutie<br />

maar beginnen.”<br />

EVENWICHT<br />

Thema van de vijfde editie van de Positive<br />

Finance Day was ‘Nieuwe balans’.<br />

Die balans ontstaat niet wanneer we<br />

met de armen over elkaar blijven zitten,<br />

actie is vereist. Of zoals een van de<br />

sprekers zei: die actie moet in de eerste<br />

plaats van binnen naar buiten zijn,<br />

dus vanuit het individu en zijn of haar<br />

unieke kwaliteiten. Maar de samenleving<br />

en de financiële sector als belangrijk<br />

onderdeel daarvan kunnen wel degelijk<br />

ook stappen zetten.<br />

De nieuwe balans veronderstelt evenwicht<br />

tussen vrouwelijke en mannelijke<br />

waarden. Uiteindelijk zitten die<br />

waarden in iedereen, maar duidelijk is<br />

dat een grotere invloed van vrouwen de<br />

balans – die nu zo doorslaat naar mannelijke<br />

waarden – enorm kan verbeteren.<br />

Indra Frishert (Dazure) zei, verwijzend<br />

naar de kritieke toestand waarin<br />

de (leef)wereld momenteel lijkt te verkeren,<br />

te hopen dat er “een einde komt<br />

aan het haantjesgedrag en dat we snel<br />

de wereld gaan redden”.<br />

Damaris Matthijsen (Economy<br />

Transformers) zei dat de verbinding<br />

verloren is gegaan met onszelf, met elkaar<br />

en met de geestelijke wereld. Zij<br />

roerde letterlijk de trom en bezong<br />

moeder aarde.<br />

Economy Transformers, de naam<br />

zegt het al, wil de economie transformeren.<br />

Matthijsen: “Er zijn drie dominante<br />

economische systemen: communisme,<br />

geleide economie, vrije markt<br />

economie. In al deze systemen zijn<br />

grond, kapitaal en arbeid in handen<br />

van iets of iemand. Wij zetten ons in<br />

voor een systeem waarin grond, kapitaal<br />

en arbeid van de gemeenschap<br />

zijn: de gemene goed economie (com-<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 59


NIEUWE BALANS<br />

mons). Deze economie vraagt een enorme<br />

paradigmashift vanuit liefde en<br />

vertrouwen. Maar als iedereen leeft<br />

vanuit zijn ster, dan kan het. De nieuwe<br />

wereld komt van binnen naar buiten,<br />

we zullen haar zelf moeten bouwen.<br />

Steeds meer jonge pioniers leven<br />

al vanuit de commonsgedachte. Ook de<br />

financiële dienstverlening kan zichzelf<br />

opnieuw uitvinden. Dat gebeurt ook<br />

al, denk aan de opkomst van broodfondsen.”<br />

Matthijsen had voor de bezoekers<br />

van de Positive Finance Day ook nog<br />

een primeur. Nog voor de officiële lancering<br />

konden de bezoekers haar nieuwe<br />

boek Vrij, Gelijk & Samenleven al inkijken<br />

én aanschaffen. Een omvattend<br />

boek met volop concrete voorbeelden<br />

en praktische tips om uit de huidige systeemcrises<br />

te komen. Centraal in haar<br />

boek staat de transformatie van ons<br />

eigendomsbegrip en de zeggenschap<br />

over grond, arbeid en kapitaal. Niet<br />

de markt en staat zijn leidend, maar<br />

wij mensen onderling. Met het Deel-<br />

Genootschap als samenwerkingsvorm<br />

kunnen we onze weg terugvinden naar<br />

liefde en vertrouwen, creativiteit en<br />

heelheid. En leren we weer van binnenuit<br />

zorg te dragen voor onszelf, elkaar<br />

en de Aarde. Vrij Gelijk & Samen is voor<br />

alle mensen die werk en/of leven op een<br />

mens- en Aardewaardige manier vorm<br />

willen geven.<br />

GEEN ROZE FRONTJE<br />

WOMEN Inc. wil de positie van vrouwen<br />

verbeteren. Dit onder meer het<br />

thema geld. Joline Heusinkveld van<br />

WOMEN Inc. liet zien dat vrouwen bij<br />

belangrijke levengebeurtenissen (werken,<br />

samenwonen, kinderen, scheiden,<br />

pensioen) nog steeds financieel aan het<br />

kortste eind trekken. Zij gaf enkele tips<br />

hoe financiële dienstverleners kunnen<br />

bijdragen om in deze situatie verandering<br />

te brengen, zoals werken met<br />

vrouwelijke adviseurs en visualiseren<br />

en beeldtaal gebruiken. “Plak vooral<br />

geen roze frontje op je financiële producten”,<br />

aldus Heusinkveld.<br />

Aanhaken bij life events is prima, maar<br />

Jennifer Dennison en Kim Cramer:<br />

“Managementspel over identiteit.”<br />

vraag je daarbij goed af waar vrouwen<br />

werkelijk op zitten te wachten.<br />

Heusinkveld: “Aandacht voor de ORV<br />

was er alleen toen wij ons huis kochten.<br />

Terwijl ik in werkelijkheid misschien<br />

meer behoefte aan een ORV had toen ik<br />

moeder werd.”<br />

Een andere tip: als er kinderen komen,<br />

is het volgens Heusinkveld vaak financieel<br />

voordeliger als beide partners<br />

een klein stapje terug doen in plaats<br />

van dat een van de partners veel minder<br />

gaat werken.<br />

STERRENBEELDEN<br />

De Positive Finance Day werd dit jaar<br />

gehouden in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum<br />

in Rotterdam, met<br />

de ondersteuning van Allianz. Mart Vreven,<br />

verantwoordelijk voor sales en distributie<br />

van Allianz in Nederland, liet<br />

zien dat inclusie en diversiteit in zijn<br />

eigen gezin en het voetbalteam dat hij<br />

traint de gewoonste zaak van de wereld<br />

is. Hij riep de zaal wel op mee te denken<br />

over een andere naam voor Beerse<br />

Boys, omdat er inmiddels ook meisjesteams<br />

zijn.<br />

Vreven kwam diversiteit ook al vroeg<br />

in zijn professionele loopbaan tegen.<br />

“Mijn eerste baan in de financiële sector<br />

was bij een grote verzekeringsmakelaar,<br />

die mensen aannam op basis van<br />

sterrenbeeld. Want zo ontstond een divers<br />

team. Ik ben Vis en kon dus soepel<br />

door de organisatie glijden…”<br />

Bij Allianz, dat wereldwijd meer<br />

dan 150.000 medewerkers telt, worden<br />

inclusie en diversiteit juist professioneel<br />

aangepakt. Cruciaal is volgens Vreven<br />

dat we ons samen inzetten. “Diversiteit<br />

is een gevecht dat je samen voert<br />

en waarbij we elke dag een stapje verder<br />

komen.”<br />

Tijdens de Positive Finance Day<br />

werd een spel gespeeld dat teams vooruit<br />

wil helpen bij diversiteit en inclusie.<br />

Het managementspel is officieel<br />

nog niet uit, de lancering is voorzien in<br />

het eerste kwartaal van 2023. Het spel<br />

is ontwikkeld door Kim Cramer (BR-ND)<br />

en Jennifer Dennison (Stichting Challenge<br />

Day Nederland) en geeft bedrijfsleven<br />

en organisaties spelenderwijs diepe<br />

inzichten in eigen (voor)oordelen,<br />

aannames, privileges en beleid. n<br />

60 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


ACTIVATORS<br />

Activators over de waarde(n) van de financiële sector<br />

Wees<br />

verantwoordelijk<br />

als financial<br />

TEKST CEES BOL | BEELD JOKE BOL<br />

Het New Financial Maga<strong>zine</strong><br />

stelt in iedere editie een Activator<br />

een aantal vragen over de<br />

waarde(n) van de financiële sector.<br />

Wat gaat goed, wat kan beter<br />

en hoe verhogen we de nietfinanciële<br />

waarde van de sector?<br />

Ditmaal Cees Bol financieel<br />

adviseur en financial life planner<br />

bij Bol-Advies en schrijver<br />

van het boek Eengoedleven.nu –<br />

Wat betekent dit voor jou?<br />

Wat zijn volgens jou de belangrijkste<br />

kernwaarden van de financiële sector?<br />

Zekerheid, vertrouwen, continuïteit en<br />

niet te vergeten fatsoen zijn heel belangrijke<br />

kernwaarden. Woorden als<br />

klantgericht en de klant centraal zijn<br />

veel gehoorde termen, die eigenlijk<br />

vooral sales gedreven uitpakken. De<br />

vraag achter deze termen is sinds jaar<br />

en dag: ‘hoe kunnen we komend kwartaal,<br />

zoveel mogelijk aan deze klant verdienen?’<br />

De stappen die werkelijk nodig zijn<br />

om vertrouwen te tonen en zekerheid<br />

te geven, is het kortetermijndenken los<br />

te laten en het op lange termijn zorgen<br />

voor fatsoenlijke dienstverlening.<br />

Door medewerkers te laten bijdragen<br />

aan het welzijn van relaties snijdt<br />

het mes aan twee kanten. Het geeft<br />

medewerkers meer betekenis, duurzame<br />

tevredenheid en geluk, dan het halen<br />

van targets (productie eisen) en bonussen.<br />

Medewerkers zijn meer betrokken<br />

bij de organisatie en blijven langer<br />

werken. Je helpt de klant met zijn behoeften<br />

en wensen op lange termijn en<br />

kunt daarbij duurzaam rekening houden<br />

met de samenleving. Hierdoor is<br />

een blijvende winstgevendheid en continuïteit<br />

voor de financials ook gewaarborgd.<br />

‘DE IDEEËN ZIJN ER AL LANG,<br />

ALLEEN HET ZETTEN VAN<br />

DE STAPPEN BLIJFT MAAR<br />

UITGESTELD WORDEN’<br />

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor<br />

jou?<br />

Duurzaamheid is respect voor mens en<br />

natuur en de stappen die continu genomen<br />

moeten worden om een gezonde<br />

samenleving te behouden. Alles op<br />

deze wereld is met elkaar verbonden.<br />

Het zou mooi zijn als we dit meer zouden<br />

beseffen en daarna handelen. Helaas<br />

blijkt het psychologisch lastig om<br />

stappen te nemen als het niet urgent<br />

is of je er zelf geen last van hebt. Een<br />

bosbrand in Australië is heel erg, maar<br />

ver van ons bed. Oorlog in Syrië idem,<br />

armoede en honger in Jemen, we maken<br />

wel wat geld over om ons geweten<br />

te sussen en voeren zelf maar mondjesmaat<br />

duurzame stappen door.<br />

Wat is duurzaamheid volgens het<br />

CBS, het meetinstituut van Nederland?<br />

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling<br />

die tegemoetkomt aan de levensbehoeften<br />

van de huidige generatie, zonder die van<br />

de toekomstige generaties tekort te doen. Het<br />

gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften.<br />

Voorbeelden zijn een<br />

schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een<br />

hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed<br />

werkende sociale netwerken en maatschappelijk<br />

vertrouwen.<br />

62 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


ACTIVATORS<br />

Een keurige definitie, waarmee we<br />

dachten Nederland, als een van de rijkste<br />

landen ter wereld, met een beetje<br />

pappen en nathouden duurzaam te<br />

kunnen blijven ontwikkelen.<br />

De laatste pandemie heeft ons wel<br />

wakker geschud, maar liever gaan we<br />

ook weer zo snel mogelijk over tot de<br />

orde van de dag en halen we zo snel<br />

mogelijk onze vliegvakanties in. Door<br />

de oorlog in Oekraïne hebben we last<br />

van allerlei prijsstijgingen en zou het<br />

zomaar kunnen dat het de komende<br />

jaren niet steeds beter wordt. Laat<br />

deze zinloze en trieste oorlog dan er<br />

misschien wel voor zorgen dat we sneller<br />

een reset kunnen maken en grote<br />

stappen naar een duurzame en gezonde<br />

toekomst voor de aarde en alle<br />

mensen die erop en ervan leven. Er is<br />

genoeg, we hoeven het alleen maar te<br />

delen.<br />

In hoeverre heeft de financiële sector<br />

het onderwerp duurzaamheid omarmd?<br />

Van omarming is geen sprake, maar<br />

er zijn wel degelijk initiatieven. Veelal<br />

voor de bühne (greenwashing) en nog<br />

op te kleine schaal.<br />

Het zou mooi zijn als er grote banken<br />

en verzekeraars voorop gaan lopen<br />

en richting geven. Niet rustig net genoeg<br />

doen, of liefst zo laat mogelijk aan<br />

de Europese regels voldoen, maar inspireren,<br />

hoop bieden en laten zien dat we<br />

goed voor de aarde en onszelf kunnen<br />

zorgen.<br />

Tot nu toe zijn veel plannen nog gebaseerd<br />

op de oude economie, bijvoorbeeld<br />

Rabo die de financiering van dure<br />

machines als oplossing ziet voor de stikstofcrises.<br />

Hierdoor kunnen zij nog langer<br />

verdienen aan de huidige kredieten<br />

die zij aan boeren hebben verstrekt en<br />

kunnen ze zelfs weer ‘helpen’ met extra<br />

financieringen voor de aanschaf van<br />

de dure stikstofreductie oplossingen.<br />

Tegelijkertijd verplicht dezelfde<br />

Rabo als eerste haar hypotheekadviseurs<br />

om de verduurzaming van de woning<br />

mee te nemen in het hypotheekgesprek.<br />

Is een financiële sector mogelijk met<br />

rendement voor zowel aandeelhouders,<br />

medewerkers, klanten als de samenleving?<br />

Winst is nodig voor continuïteit, maar<br />

winst is geen doel op zich, winstmaximalisatie<br />

en korte termijn denken is<br />

niet goed voor de samenleving. De samenleving<br />

is geen wedstrijd van de<br />

sterkste, slimste, rijkste of snelste, maar<br />

iedereen doet mee en doet ertoe. Ik zeg<br />

het nog maar eens: er is genoeg voor iedereen!<br />

Het blijkt dat winst via de aandeelhouders,<br />

door dividenduitkering,<br />

CEES BOL: ‘NEEM JE<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

ALS FINANCIAL!‘<br />

niet optimaal ten goede komt aan de<br />

samenleving.<br />

Kun je initiatieven noemen die ontwikkeld<br />

zijn binnen de financiële sector<br />

en van betekenis zijn voor de samenleving?<br />

Als fan van bewegen, wil ik één grote<br />

partij hier noemen. ASR zet met haar<br />

Vitality programma in op bewegen en<br />

gezondheid. Voorkomen is beter dan<br />

genezen en veel goedkoper ook.<br />

En in het bijzonder wil ik twee activators<br />

noemen die zich op twee terrei-<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 63


NIEUWE BALANS<br />

nen inzetten, die me zelf erg aanspreken.<br />

Dick-Jan Abbring van Purpose. Hij<br />

heeft een tienjarenplan waarin zij als<br />

Purpose gaan bijdragen aan een eerlijke<br />

maatschappij door kwetsbare groepen<br />

te helpen om hun kansen te vergroten.<br />

Ze doen dat door bij te dragen<br />

aan projecten op het gebied van armoede<br />

bestrijden, gezondheidsverschillen<br />

verkleinen, onderwijs verbeteren,<br />

arbeidsparticipatie vergroten. Veelal<br />

overheidstaken, maar mooi dat organisaties<br />

als Purpose daar een handje (grote<br />

hand) bij helpen.<br />

De andere activator is Ozewald<br />

Wanrooij van het Rendement van Geluk<br />

(ooit samen met Leon Brummelhuis<br />

oprichter van Neutralis). Naast financial<br />

life planner is hij ook facilitator<br />

werkgeluk door het inzetten van<br />

het Gelukkig leven programma bij<br />

werkgevers. Hierdoor kunnen medewerkers<br />

zowel thuis als op het werk beter<br />

functioneren, floreren, zoals Ozewald<br />

zelf zegt. Voor werkgevers zijn de<br />

voordelen enorm. Zowel in geld als in<br />

beleving en betrokkenheid. Het brengt<br />

een toename van loyaliteit, betrokkenheid,<br />

productiviteit en duurzame inzetbaarheid.<br />

Daarnaast neemt het verzuim<br />

en personeelsverloop af. Als je als<br />

werkgever nog geen eigen dreammanager<br />

hebt, dan komt dit het dichtste in<br />

de buurt.<br />

Is verjonging noodzakelijk om in de financiële<br />

sector te vernieuwen en in hoeverre<br />

zie je dit terug?<br />

We hebben altijd een mix nodig van<br />

jong en oud, van creatief, innovatief<br />

en ervaring. Jongeren zien veel eerder<br />

de urgentie van noodzakelijke verandering<br />

en zijn daar ook mee bezig. Het is<br />

niet meer vanzelfsprekend dat ze allemaal<br />

een rijbewijs halen en een eigen<br />

auto willen hebben. Ze zijn veel meer<br />

van het delen van mobiliteit. Twintig<br />

procent van de jongeren eet al geen<br />

vlees meer. Zij kunnen heel goed meedenken<br />

welke bedrijfstakken je niet<br />

meer hoeft te financieren en welke<br />

juist wel.<br />

De laatste jaren zijn er door (over)<br />

regulering heel veel goed betaalde compliance<br />

banen gecreëerd. Op zich prima<br />

voor de werkgelegenheid. Maak we<br />

zouden beter kunnen investeren in banen<br />

die wel bijdragen aan een nieuwe<br />

gezondere wereld en die vertrouwen geven<br />

in een betere toekomst.<br />

Welke boodschap zou je de financiële<br />

sector graag meegeven?<br />

Neem de mooie rol die je in de transitie<br />

kunt pakken. Rabo is onderdeel van de<br />

oplossing van de boeren, zij kennen de<br />

klant en de problematiek. ING kan samen<br />

met RVO haar groenfonds investeringen<br />

uitbreiden. RegioBank de meest<br />

klantvriendelijk bank, onderdeel van<br />

de Volksbank en 100 procent in handen<br />

van de overheid, kan door hun circa<br />

500 kantoren dicht bij de klant oplossingen<br />

bieden voor het verduurzamen<br />

van woningen. Mijn advies is neem je<br />

verantwoordelijkheid als financial!<br />

Voor meer ideeën kijk op www.<br />

maatschapijwij.nl en www.hetkanwel.<br />

nl en lees nog eens eerdere uitgaven<br />

van het New Financial Maga<strong>zine</strong> door.<br />

De ideeën zijn er al lang, alleen het zetten<br />

van de stappen blijft maar uitgesteld<br />

worden. Ieder stapje telt, begin gewoon!<br />

‘BELANGRIJKSTE IS DAT WE NOG BETER<br />

ONS BEST DOEN OM ELKAAR TE WAARDEREN, VAN ELKAAR<br />

TE HOUDEN EN DE AARDE TE RESPECTEREN’<br />

Wat draag je zelf bij aan een betere financiële<br />

sector?<br />

Ik ben eigenaar van Bol-Advies, een<br />

tweede generatie familiebedrijf in financiële<br />

dienstverlening. We bestaan<br />

dit jaar al 47 jaar. Mijn vader heeft me<br />

verstand van geld en mensen bijgebracht<br />

en voorgeleefd hoe je mensen op<br />

korte en vooral lange termijn kunt helpen<br />

met financiële rust en zekerheid.<br />

Ik heb ervaren dat je niet de hele<br />

wereld kan verbeteren en dat frustreert<br />

mij soms nog steeds. Maar je kunt wel<br />

goed voor jezelf en je naaste omgeving<br />

zorgen. En als iedereen dat doet, krijg<br />

je vanzelf een betere wereld.<br />

Als schrijver van het boek Eengoedleven.nu<br />

– Wat betekent dit voor jou? heb<br />

ik geprobeerd net als in een kookboek<br />

de ingrediënten te beschrijven voor een<br />

goed leven.<br />

Een goed leven betekent voor iedereen<br />

iets anders, toch zullen een aantal<br />

elementen voor de meeste mensen hetzelfde<br />

zijn. Eigenlijk is een goed leven<br />

heel eenvoudig en te bereiken in hele<br />

kleine stapjes.<br />

Wat heb je hiervoor zoal nodig? Genoeg<br />

geld, warmte, (zelf)vertrouwen,<br />

betekenis, ontwikkelingsmogelijkheden,<br />

veiligheid en liefde. En ook hulp,<br />

want je hoeft het niet alleen te doen.<br />

Het boek is te verkrijgbaar bij alle (online)<br />

boekhandels en op www.eengoedleven.nu.<br />

Bezorging indien enigszins mogelijk<br />

per fiets.<br />

Wat is de belangrijkste les die je in het<br />

afgelopen jaar hebt geleerd?<br />

In december heb ik twee kleinkinderen<br />

mogen verwelkomen. Op 1 januari is<br />

het jaar begonnen met het overlijden<br />

van één van mijn schaatsvrienden. In<br />

februari begon de oorlog in Oekraïne.<br />

In mei kwam er nog een kleinzoon bij<br />

in Litouwen. Het kind van mijn zoon<br />

die daar woont en zelf geboren is na het<br />

vallen van het ijzeren gordijn. In juni<br />

is de oma van mijn kleindochter overleden.<br />

Deze gebeurtenissen van geluk, liefde<br />

en verdriet horen bij het leven. Het<br />

belangrijkste is dat we nog beter ons<br />

best doen om elkaar te waarderen, van<br />

elkaar te houden, elkaar iets gunnen,<br />

om samen te delen en de aarde te respecteren<br />

en verzorgen. n<br />

64 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


AMBASSADEURS<br />

Activators van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Kim van den Anker | MeerwAarde<br />

Newfinancialforum.nl/kim-van-den-anker<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Erica Argelo | Circle of Art<br />

Newfinancialforum.nl/erica-argelo<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Cees Bol / BOL-Advies<br />

Newfinancialforum.nl/cees-bol<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Mark Boskamp | Dukers & Baelemans<br />

Newfinancialforum.nl/mark-boskamp<br />

• Robin Bouman | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/robin-bouman<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | C-Profile<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Michiel Dietvorst / Pridea<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-dietvorst<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Jan Donselaar | DMA<br />

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar<br />

• Joram van Doorn / Site Online<br />

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn<br />

• Kees Dullemond / INSVER<br />

Newfinancialforum.nl/kees-dullemond<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Erik Friedeberg<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Advieskeuze.nl<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Mark Klabbers | AS Support<br />

Newfinancialforum.nl/mark-klabbers<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Erna Knipscheer | Financieel Vitaal<br />

Newfinancialforum.nl/erna-knipscheer<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

66 | <strong>NFM</strong> WINTER 20<strong>22</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Nadine Maarhuis | VMaatschapWij<br />

Newfinancialforum.nl/nadine-maarhuis<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• MGerard van der Made | Gerard van der Made BV<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-van-der-made<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal<br />

Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Matthijs Mons | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/matthijs-mons<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch | OQ consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Richard Qaiser | HDI Global Specialty<br />

Newfinancialforum.nl/richard-qaiser<br />

• Cindy Ras | Fontys<br />

Newfinancialforum.nl/cindy-ras<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Bert Rorije<br />

Newfinancialforum.nl/bert-rorije<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Bira Thanabalasingam | Yellowtail<br />

Newfinancialforum.nl/bira-thanabalasingam<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Ben Venneman / Onderboven<br />

Newfinancialforum.nl/ben-venneman<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Owen de Vries | Heartful Banking<br />

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Lindenhaeghe<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Ozewald Wanrooij | Rendement van Geluk<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-webber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Johan Wempe | VU/FEWEB<br />

Newfinancialforum.nl/johan-wempe<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Carola Wijkamp-Hermsen | ARAG<br />

Newfinancialforum.nl/carola-wijkamp-hermsen<br />

• Robert Witteveen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen<br />

• Max Wohlgemuth Kitslaar / Maxmundo<br />

Newfinancialforum.nl/max-wohlgemuth-kitslaar<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

• Marieke van Zuien | BNP Paribas Cardif<br />

Newfinancialforum.nl/marieke-van-zuien<br />

WINTER 20<strong>22</strong> <strong>NFM</strong> | 67


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Samen werken aan een nieuwe economie<br />

Het maga<strong>zine</strong> is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.<br />

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief<br />

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde en<br />

gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten, workshops,<br />

faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis toe<br />

en is de stem van een innovatieve en betrokken financiële sector.<br />

WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!