21.05.2024 Views

Matbaa Teknik April 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN: 1305-3507<br />

MAYIS <strong>2024</strong> MAY | 300 TL - FOREIGN COUNTRIES 30 EURO<br />

www.matbaateknik.com.tr<br />

Copyright: Messe Düsseldorf/ctillmann


Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İSTMAG Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

Mehmet SOZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Consultant Editor<br />

Ahmet MIZRAK<br />

ahmet.mizrak@img.com.tr<br />

Correspondent<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Ayça SARIOGLU<br />

ayca.sarioglu@img.com.tr<br />

Web Developer<br />

Kadir ERDEM<br />

kadir.erdem@img.com.tr<br />

Graphic & Design<br />

Sena ERGIN<br />

sena.ergin@img.com.tr<br />

ÖNE ÇIKANLAR<br />

02<br />

12<br />

18<br />

22<br />

30<br />

40<br />

44<br />

drupa Düsseldorf: Küresel baskı<br />

endüstrisinin en önemli fuarı,<br />

28 Mayıs - 07 Haziran <strong>2024</strong>’de<br />

Drupa <strong>2024</strong>’te LİNO SİSTEM<br />

Dijital sonlandırmada Japon Duplo<br />

markasına yoğun talep<br />

İhracatın ikinci büyük sektörü kimya,<br />

4 ayda 10,5 milyar dolarlık ihracat<br />

gerçekleştirdi<br />

HP Indigo drupa <strong>2024</strong>’te görücüye<br />

çıkıyor<br />

Oluklu Mukavva Sektörü “OMÜD<br />

Sempati Üyeleri Tanıtım Etkinliği’nde”<br />

buluştu<br />

HEIDELBERG achieves targets and closes<br />

financial year 2023/<strong>2024</strong> successfully<br />

Accounting Manager<br />

Cuma KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Yusuf DEMIRKAZIK<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail ÖZCELİK<br />

ismail.özcelik@img.com.tr<br />

Head Office<br />

İstanbul Magazin Grubu<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi<br />

No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22<br />

Faks: 0212 454 22 93<br />

Printing<br />

İhlas Gazetecilik A.Ş<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.<br />

İhlas Plaza NO: 11/A 41<br />

Yenibosna / İstanbul / TURKEY<br />

Tel: 0 212 454 30 00


Managing Editor<br />

Mehmet Soztutan<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

D-day has finally come for the printing and packaging<br />

industry!<br />

Baskı ve ambalaj sektörü için o gün nihayet geldi!<br />

Wooowww! The moment we've all been waiting for<br />

has finally arrived! After what seems like an eternity of<br />

anticipation, the quadrennial extravaganza that is Drupa<br />

<strong>2024</strong> is upon us. With the shadow of the pandemic<br />

finally receding, we stand poised to embrace the vibrant<br />

energy of the printing and packaging industry once<br />

again.<br />

In celebration of this long-awaited event, we've prepared<br />

something truly special for you: our exclusive drupa<br />

issue. Packed with insights, innovations, and inspirations,<br />

this edition addresses to the very heart of drupa.<br />

Whether you're a seasoned industry veteran or a curious<br />

newcomer, our coverage promises to captivate, educate,<br />

and inspire.<br />

Drupa isn't just a trade fair; it's a global phenomenon—a<br />

melting pot of creativity, ingenuity, and collaboration.<br />

It's where the latest trends, products, and technologies<br />

converge to shape the future of our industry. As we step<br />

onto the grounds of the fair, we embark on a journey<br />

of discovery—a journey fueled by passion, driven<br />

by innovation, and bound by the shared pursuit of<br />

excellence.<br />

So, dear readers, join us as we dive headfirst into<br />

the whirlwind that is Drupa <strong>2024</strong>. From the bustling<br />

exhibition halls to the thought-provoking seminars, we'll<br />

be running not to miss anything important when covering<br />

the event for you in our next issue.<br />

Here's to a drupa like no other—a celebration of<br />

resilience, renewal, and the relentless spirit of our<br />

industry. Let's make every moment count.<br />

Wooowww! Hepimizin beklediği an nihayet geldi! Sonsuz<br />

gibi görünen bir bekleyişin ardından, dört yılda bir<br />

düzenlenen Drupa <strong>2024</strong> fantezisi geldi çattı. Pandeminin<br />

gölgesinin nihayet çekilmesiyle birlikte, baskı ve ambalaj<br />

endüstrisinin canlı enerjisini bir kez daha kucaklamaya<br />

hazırız.<br />

Uzun zamandır beklenen bu etkinliği kutlamak için sizin<br />

için gerçekten özel bir şey hazırladık: özel drupa sayımız.<br />

İç görüler, yenilikler ve ilhamlarla dolu bu sayı, drupa'nın<br />

tam kalbine hitap ediyor. İster deneyimli bir sektör<br />

uzmanı ister meraklı bir yeni gelen olun, haberlerimiz sizi<br />

büyülemeyi, eğitmeyi ve ilham vermeyi vaat ediyor.<br />

Drupa sadece bir ticaret fuarı değildir; küresel bir<br />

fenomendir; yenilikçiliğin ve işbirliğinin buluştuğu bir<br />

potadır. En son trendlerin, ürünlerin ve teknolojilerin<br />

sektörümüzün geleceğini şekillendirmek üzere bir araya<br />

geldiği yerdir. Fuarın topraklarına adım attığımızda, bir<br />

keşif yolculuğuna çıkıyoruz - tutkuyla beslenen, yenilikle<br />

yönlendirilen ve ortak mükemmellik arayışıyla bağlanan<br />

bir yolculuk.<br />

Öyleyse sevgili okuyucular, drupa <strong>2024</strong> kasırgasına<br />

balıklama dalarken bize katılın. Hareketli sergi<br />

salonlarından düşündürücü seminerlere kadar, bir sonraki<br />

sayımızda sizler için etkinliği ele alırken önemli hiçbir şeyi<br />

kaçırmamaya çalışacağız.<br />

Başka hiçbir drupa'ya benzemeyen bir drupa'ya; direncin,<br />

yenilenmenin ve sektörümüzün durmak bilmeyen ruhunun<br />

kutlamasına. Her anı değerli kılalım.<br />

1<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


drupa in Düsseldorf: The prime-time event for the<br />

global printing industry from 28 May to 07 June <strong>2024</strong><br />

Over a period of eleven days, 1,427 exhibitors from 50 countries will present innovative technologies,<br />

solutions and topics that affect the industry now and in future. A wide range of special events will<br />

provide valuable know-how. Focus on digitalisation and sustainability.<br />

drupa Düsseldorf: Küresel baskı endüstrisinin en<br />

önemli fuarı, 28 Mayıs - 07 Haziran <strong>2024</strong>’de<br />

11 gün boyunca, 50 ülkeden 1.427 katılımcı, yenilikçi teknolojileri, çözümleri ve sektörü şimdi ve<br />

gelecekte etkileyen konuları sunacak. Çok çeşitli özel etkinlikler değerli bilgi birikimi sağlayacak.<br />

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanın.<br />

There’s a great deal of excitement in the international<br />

printing industry right now, as everyone will finally be able<br />

to meet up in person and exchange information at drupa,<br />

the world’s most important event for the sector, from 28<br />

Şu anda uluslararası baskı endüstrisinde büyük bir heyecan<br />

var, çünkü herkes nihayet 28 Mayıs - 07 Haziran tarihleri<br />

arasında Düsseldorf'ta sektör için dünyanın en önemli<br />

etkinliği olan drupa'da yüz yüze görüşebilecek ve bilgi<br />

2 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


May to 07 June in Düsseldorf. In these very volatile times<br />

characterised by large social and also rapid technological<br />

changes and global megatrends, companies have to react:<br />

Those who do not anticipate important developments and<br />

adjust accordingly will endanger their competitive edge and<br />

waste opportunities for the future.<br />

drupa is being held at just the right moment for this. In an<br />

international comparison, the leading global trade fair for<br />

print technologies both demonstrates the state-of-the-art<br />

of the industry and a wide spectrum of innovations which<br />

will shape the future and offers a multitude of opportunities<br />

for high-calibre knowledge exchange, discussions and<br />

networking with word-renowned sector experts.<br />

alışverişinde bulunabilecek. Büyük sosyal ve aynı zamanda<br />

hızlı teknolojik değişimler ve küresel mega trendlerle<br />

karakterize edilen bu çok değişken zamanlarda, şirketler<br />

tepki vermek zorunda: Önemli gelişmeleri öngörmeyen ve<br />

buna göre ayarlama yapmayanlar rekabet güçlerini tehlikeye<br />

atacak ve gelecek için fırsatları heba edecekler.<br />

drupa tam da bunun için doğru zamanda düzenleniyor.<br />

Uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında, baskı<br />

teknolojilerine yönelik önde gelen küresel ticaret fuarı, hem<br />

sektörün en son teknolojisini ve geleceği şekillendirecek<br />

geniş bir yenilik yelpazesini sergiliyor hem de dünyaca ünlü<br />

sektör uzmanlarıyla yüksek kalibreli bilgi alışverişi, tartışma<br />

ve ağ kurma için çok sayıda fırsat sunuyor.<br />

4<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


On a net area of approx. 140,000 m² with 18 show halls,<br />

1,427 exhibitors from 50 countries will present the entire<br />

spectrum of current trends and visionary ideas within print<br />

technology. Production of packaging and printed packaging<br />

are two areas which have also significantly gained in<br />

importance. From renowned global players to aspiring<br />

newcomers and start-ups – the list of registered exhibitors<br />

is almost a who-is-who of the printing and packaging<br />

industry. Here is a small sample: Bobst, Canon, Comexi,<br />

Duplo, EFI, Epson, ESKO, Fujifilm, Heidelberg, Horizon, HP,<br />

Kodak, Koenig & Bauer, Kolbus, Komori, Konica Minolta,<br />

KURZ, Landa, Müller Martini, Ricoh, Screen, Windmöller &<br />

Hölscher, Xeikon. You can view the complete list of exhibitors<br />

online at www.drupa.de.<br />

drupa <strong>2024</strong> focus topics<br />

Limited fossil resources and carbon emissions have caused<br />

sustainability to become an essential part of long-term<br />

company strategies. Depending on the use of resources,<br />

the print and packaging industries are already using<br />

Yaklaşık 140.000 m² net alanda, 18 gösteri salonunda, 50<br />

ülkeden 1.427 katılımcı, baskı teknolojisindeki tüm güncel<br />

trendleri ve vizyoner fikirleri sunacak. Ambalaj ve baskılı<br />

ambalaj üretimi de önemli ölçüde önem kazanan iki alan.<br />

Tanınmış küresel oyunculardan hevesli yeni gelenlere ve<br />

start-up'lara kadar, kayıtlı katılımcıların listesi neredeyse<br />

baskı ve ambalaj endüstrisinin öncü listesi. İşte katılımcılaran<br />

bir örnek: Bobst, Canon, Comexi, Duplo, EFI, Epson,<br />

ESKO, Fujifilm, Heidelberg, Horizon, HP, Kodak, Koenig<br />

& Bauer, Kolbus, Komori, Konica Minolta, KURZ, Landa,<br />

Müller Martini, Ricoh, Screen, Windmöller & Hölscher,<br />

Xeikon. Katılımcıların tam listesini www.drupa.de adresinde<br />

görebilirsiniz.<br />

drupa <strong>2024</strong> odak konuları<br />

Sınırlı fosil kaynaklar ve karbon emisyonları,<br />

sürdürülebilirliğin uzun vadeli şirket stratejilerinin önemli<br />

bir parçası haline gelmesine neden oldu. Kaynakların<br />

kullanımına bağlı olarak, baskı ve ambalaj endüstrileri<br />

bugün enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan üretim<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 5


manufacturing procedures that save energy and resources<br />

today. drupa explains the important facts for sustainable<br />

production of print and packaging solutions and which<br />

trends are evolving within the sector in order to achieve the<br />

goal of a circular economy.<br />

Digitalisation is changing analogue processes, while artificial<br />

intelligence is taking on more and more tasks in Industry<br />

4.0. drupa presents top technologies across the industry’s<br />

entire added value chain with a special focus on future and<br />

cross-sectional technologies. With this scenario in mind,<br />

topics like circular economy, automation, printing/finishing<br />

4.0, artificial intelligence, platform economy and connectivity<br />

will be taking centre stage in the conference programme and<br />

expert forums.<br />

prosedürlerini zaten kullanıyor. drupa, baskı ve ambalaj<br />

çözümlerinin sürdürülebilir üretimi için önemli gerçekleri ve<br />

döngüsel bir ekonomi hedefine ulaşmak için sektörde hangi<br />

trendlerin geliştiğini açıklıyor.<br />

Dijitalleşme analog süreçleri değiştirirken, yapay zeka<br />

Endüstri 4.0'da giderek daha fazla görev üstleniyor. drupa,<br />

endüstrinin tüm katma değer zincirindeki en iyi teknolojileri,<br />

geleceğe ve kesitsel teknolojilere özel bir odaklanma ile<br />

sunuyor. Bu senaryo göz önünde bulundurularak, döngüsel<br />

ekonomi, otomasyon, baskı/terbiye 4.0, yapay zeka,<br />

platform ekonomisi ve bağlanabilirlik gibi konular konferans<br />

programının ve uzman forumlarının merkezinde yer alacak.<br />

6<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


SONORA<br />

KALIP<br />

0<br />

Ltre<br />

SU<br />

KULLANIMI<br />

BANYOLU<br />

KALIP<br />

800,000<br />

LİTRE<br />

0<br />

kWh<br />

ENERJİ<br />

KULLANIMI<br />

50,000<br />

kWh<br />

0<br />

Ltre<br />

KİMYASAL<br />

KULLANIMI<br />

10,000<br />

LİTRE<br />

50.000 m 2 kalıp kullanımı için hesaplanmıştır.<br />

UV, H-UV, LED-UV<br />

mürekkep dayanımı<br />

3 kat daha arttırılmış kontrast ile<br />

daha görünür kalıplar.<br />

Banyo makinesine<br />

ihtiyaç yoktur<br />

KODAK SONORA XTRA<br />

İŞLEMSİZ OFSET BASKI KALIBI


Special forums<br />

In times of constant change, disruptive processes and the<br />

resulting new business models, the drupa special forums<br />

are important aids for decision-making. They provide<br />

impetus and show best practices which the industry cannot<br />

do without. Together with its partners, drupa relies on its<br />

impressive range of competence across the industry and the<br />

topics which concern the future of its target groups.<br />

drupa cube<br />

Why is printing more important than ever in the digital age?<br />

Why do customers not always perceive printed products<br />

as sustainable? And how do you calculate your carbon<br />

footprint? These are just some of the issues that will be<br />

discussed in the drupa cube in <strong>2024</strong>. In more than 50<br />

sessions, the conference offers inspiration and expertise.<br />

The programme features five great keynotes from renowned<br />

international industry specialists and presentations about<br />

topics like increasing your business success, circular<br />

economy and sustainability, the future of print and<br />

packaging as well as sessions and best practice examples<br />

regarding new business models and trends. Hall 6/Booth<br />

F03<br />

drupa touchpoint sustainability<br />

touchpoint sustainability deals with the role of the printing<br />

and paper industries in sustainable transformation and offers<br />

an overview of current, mid- and long-term developments.<br />

Technologies from mechanical and systems engineering are<br />

especially important in this context, above all with regard to<br />

quality, process safety during production and sustainability.<br />

Digitalisation and AI play key parts in order to accelerate the<br />

transformation process in the print and paper industries and<br />

to realise scaling effects. Manufacturers, industry players,<br />

Özel forumlar<br />

Sürekli değişimin, yıkıcı süreçlerin ve bunların sonucunda<br />

ortaya çıkan yeni iş modellerinin yaşandığı bir dönemde,<br />

drupa özel forumları karar verme sürecinde önemli bir<br />

yardımcıdır. Bu forumlar sektöre ivme kazandırmakta<br />

ve sektörün onsuz yapamayacağı en iyi uygulamaları<br />

göstermektedir. Ortaklarıyla birlikte drupa, sektördeki<br />

etkileyici yetkinlik yelpazesine ve hedef gruplarının geleceğini<br />

ilgilendiren konulara güveniyor.<br />

drupa küpü<br />

Dijital çağda baskı neden her zamankinden daha<br />

önemli? Müşteriler neden basılı ürünleri her zaman<br />

sürdürülebilir olarak algılamıyor? Ve karbon ayak izinizi<br />

nasıl hesaplarsınız? Bunlar <strong>2024</strong> yılında drupa küpünde<br />

tartışılacak konulardan sadece bazıları. Konferans, 50'den<br />

fazla oturumda ilham ve uzmanlık sunuyor. Programda,<br />

tanınmış uluslararası sektör uzmanlarından beş harika açılış<br />

konuşması ve iş başarınızı artırmak, döngüsel ekonomi ve<br />

sürdürülebilirlik, baskı ve ambalajın geleceği gibi konular<br />

hakkında sunumların yanı sıra yeni iş modelleri ve trendlerle<br />

ilgili oturumlar ve en iyi uygulama örnekleri yer alıyor. Salon<br />

6 / Stand F03<br />

drupa temas noktası sürdürülebilirlik<br />

touchpoint sustainability, basım ve kağıt endüstrilerinin<br />

sürdürülebilir dönüşümdeki rolünü ele almakta ve mevcut,<br />

orta ve uzun vadeli gelişmelere genel bir bakış sunmaktadır.<br />

Makine ve sistem mühendisliği teknolojileri bu bağlamda<br />

özellikle kalite, üretim sırasında proses güvenliği ve<br />

sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Dijitalleşme ve yapay<br />

zeka, baskı ve kağıt endüstrilerindeki dönüşüm sürecini<br />

hızlandırmak ve ölçeklendirme etkilerini gerçekleştirmek için<br />

kilit rol oynamaktadır. Üreticiler, sektör oyuncuları, markalar<br />

8 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


ands and users together show how change can become<br />

reality in their many exhibits at touchpoint sustainability.<br />

Visitors to touchpoint sustainability can also enjoy a broad<br />

accompanying programme. Hall 14/Booth D60<br />

drupa touchpoint packaging<br />

touchpoint packaging concentrates on visionary, intelligent<br />

packaging solutions and brings brand owners together<br />

with designers, print service providers and converters. The<br />

involvement of students and young talents in partner projects<br />

with exhibitors promises unique packaging solutions for<br />

folding boxes, labels, flexible packaging and corrugated<br />

cardboard. Beyond this, there will be discussion of important<br />

questions regarding global megatrends and their impact<br />

on packaging production, for example sustainability or<br />

e-commerce. The five key topics of touchpoint packaging<br />

are neo-ecology, connectivity, glocalisation, consumer mind<br />

and future regulations. Hall 3/Booth/B31<br />

drupa dna<br />

Big ideas, tiny budget – for many young companies, it’s<br />

not easy to make the right contacts and establish their<br />

fascinating and innovative solutions on the market. For<br />

this target group, drupa has created a special platform:<br />

drupa next age (dna). Newcomers, young talents, startups<br />

and established companies can network on a level<br />

playing field, find matching partners for cooperation and<br />

exchange innovative business ideas. For some participants,<br />

this is the first chance ever to present their businesses to an<br />

international audience of experts. Hall 7/Booth 09<br />

ve kullanıcılar birlikte, touchpoint sustainability'deki birçok<br />

sergide değişimin nasıl gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor.<br />

Touchpoint Sustainability ziyaretçileri ayrıca geniş bir eşlik<br />

programının da tadını çıkarabilirler. Salon 14 / Stand D60<br />

drupa touchpoint ambalaj<br />

touchpoint packaging, vizyoner, akıllı ambalaj çözümlerine<br />

odaklanıyor ve marka sahiplerini tasarımcılar, baskı<br />

hizmeti sağlayıcıları ve dönüştürücülerle bir araya getiriyor.<br />

Öğrencilerin ve genç yeteneklerin katılımcılarla ortak<br />

projelerde yer alması, katlanır kutular, etiketler, esnek<br />

ambalajlar ve oluklu mukavva için benzersiz ambalaj<br />

çözümleri vaat ediyor. Bunun ötesinde, küresel mega trendler<br />

ve bunların ambalaj üretimi üzerindeki etkileri, örneğin<br />

sürdürülebilirlik veya e-ticaret gibi önemli sorular tartışılacak.<br />

Temas noktası ambalajının beş temel konusu neo-ekoloji,<br />

bağlanabilirlik, glokalizasyon, tüketici zihni ve gelecekteki<br />

düzenlemelerdir. Salon 3 / Stand / B31<br />

drupa dna<br />

Büyük fikirler, küçük bütçe - birçok genç şirket için doğru<br />

bağlantıları kurmak ve büyüleyici ve yenilikçi çözümlerini<br />

pazara sunmak kolay değildir. Bu hedef grup için drupa özel<br />

bir platform oluşturdu: drupa next age (dna). Yeni gelenler,<br />

genç yetenekler, start-up'lar ve yerleşik şirketler eşit bir oyun<br />

alanında ağ kurabilir, işbirliği için uygun ortaklar bulabilir<br />

ve yenilikçi iş fikirlerini paylaşabilir. Bazı katılımcılar için bu,<br />

işlerini uluslararası bir uzman kitlesine sunmak için ilk şanstır.<br />

Salon 7 / Stand 09<br />

Leaving an innovation finger print<br />

where others leave a carbon footprint<br />

See you at drupa<br />

Hall 6, booth A30<br />

baumerhhs.com


LINOSISTEM at<br />

Drupa <strong>2024</strong><br />

SİSTEM<br />

Member of<br />

Member of LINOGROUP<br />

LINOGROUP<br />

Drupa <strong>2024</strong>’te<br />

LİNO SİSTEM<br />

LINOSISTEM will have a strong presence at Drupa<br />

<strong>2024</strong> at the stands of our prestigious partners Durst,<br />

ELITRON, SEI, GM.<br />

We will be presenting the latest technology innovations<br />

and solutions that will form the future of print and<br />

converting.<br />

LİNO SİSTEM, Drupa <strong>2024</strong>'te prestijli iş ortakları Durst,<br />

ELITRON, SEI ve GM'nin stantlarında güçlü bir varlık<br />

gösterecek.<br />

Baskı ve sonlandırmanın geleceğini şekillendirecek en son<br />

teknoloji yenilikleri ve çözümleri sunacağız.<br />

Hybrid Platform XJet presented at Labelexpo 2023<br />

Hibrit Platformu XJet Labelexpo 2023'te tanıtıldı<br />

12 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


DURST HALL 16 STAND A41-1 & 2<br />

Durst has announced the next stage of the relationship with<br />

OMET Srl – the KJet – will be launched at Drupa, at stand<br />

A41 in Hall<br />

The launch of the KJet follows an announcement at<br />

Labelexpo in Brussels extending the hybrid development<br />

partnership between the two organizations beyond the KJet<br />

platform.<br />

“The current KJet platform, which has been the leading<br />

hybrid solution in the market with multiple installations<br />

worldwide, will be further improved and expanded,” both<br />

companies said at the time.<br />

Durst Sales Director for Labels and Flex. Packaging, Thomas<br />

Macina, revealed the KJet will be the next product to be<br />

launched from the OMET partnership.<br />

DURST HALL 16 STAND A41-1 & 2<br />

Durst, OMET Srl ile olan ilişkisinin bir sonraki aşaması<br />

olan KJet'i Drupa'da Salon A41 standında lanse edileceğini<br />

duyurdu.<br />

KJet'in lansmanı, Brüksel'deki Labelexpo'da iki marka<br />

arasındaki hibrit geliştirme ortaklığının KJet platformunun<br />

ötesine genişletildiğinin duyurulmasının ardından gerçekleşti.<br />

Her iki şirketten yapılan açıklamada, "Dünya çapında çok<br />

sayıda kurulumla pazarda lider hibrit çözüm olan mevcut<br />

KJET platformu daha da geliştirilecek ve genişletilecek"<br />

denildi.<br />

Durst Etiket ve Ambalaj Satış Direktörü Thomas Macina,<br />

KJET'in OMET ortaklığından piyasaya sürülecek bir sonraki<br />

ürün olacağını açıkladı.<br />

NEW Hybrid Platform KJet will be presented at Drupa <strong>2024</strong><br />

YENİ Hibrit Platform KJet Drupa <strong>2024</strong>'te tanıtılacak<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 13


“The combination of digital with flexo offers an innovative<br />

hybrid solution that maximizes productivity and flexibility,<br />

enabling printers to select between flexo or digital printing,<br />

thereby optimizing efficiency and reducing costs while<br />

meeting evolving market demands such as personalization<br />

and just-in-time deliveries in a single-pass,” Macina said.<br />

“We have been leading the inkjet label printing market for<br />

many years and we provide solutions for all label converters<br />

around the world, starting with entry level solutions up<br />

to industrial needs with 100 meters per minute and 510<br />

millimeters wide,” Macina said.<br />

“We have been observing a clear market trend towards end<br />

to end production and this is why we have reinforced our<br />

partnership with OMET. At Drupa, we are launching a new<br />

machine – the KJet – which is the perfect combination of<br />

a dual-servo cylinder based flexo unit combined with the<br />

robustness, efficiency and productivity of the Durst RSCi<br />

digital print engine. This provides a new experience to<br />

operators in terms of simplicity, minimal set-up time and low<br />

waste."<br />

Elitron HALL 16 - STAND D11<br />

Elitron promises exciting times!<br />

The NEW Digital ERA of KomboTAV will be unveiled on the<br />

Elitron Stand!<br />

Witness firsthand the evolution of fully integrated, automatic<br />

loading, cutting and unloading, using two cutting heads.<br />

Here's why the new KomboTAV is a game-changer:<br />

• +35% Faster Speed: Elevate your production with quicker<br />

Pallet-to-Pallet digital cutting!<br />

• +40% Greater Efficiency: Seamlessly transition from file to<br />

finish, optimizing your workflow like never before!<br />

• -30% Reduced Energy Consumption: Embrace<br />

sustainability without compromising performance!<br />

Kombo TAV is the only plotter with two independent cutting<br />

heads able to cut at highest speeds and to accelerate<br />

production times with more jobs being processed in less<br />

time.<br />

KOMBO TAV is able to cut a wide variety of materials,<br />

finishing each shape with extreme precision: cardboard,<br />

corrugated cardboard, printed cardboard, thin cardboard,<br />

re-board ...and many more.<br />

Thanks to the Kombo TAV’s extraordinary flexibility you<br />

can now satisfy even the most diverse requests from your<br />

customers: packaging, pos displays, transparent containers,<br />

advertising banners, folders and binders, boxes, promotional<br />

trade fair stand panels ...and many more.<br />

Are you ready to take your productivity to the next level?<br />

Macina, "Dijitalin flekso ile birleşimi, üretkenliği ve<br />

esnekliği en üst düzeye çıkaran yenilikçi bir hibrit çözüm<br />

sunarak matbaacıların flekso veya dijital baskı arasında<br />

seçim yapmasına olanak tanıyor, böylece kişiselleştirme ve<br />

tam zamanında teslimat gibi gelişen pazar taleplerini tek<br />

geçişte karşılarken verimliliği optimize ediyor ve maliyetleri<br />

düşürüyor" dedi.<br />

Macina, "Uzun yıllardır inkjet etiket baskı pazarına liderlik<br />

ediyoruz ve giriş seviyesi çözümlerden başlayarak dakikada<br />

100 metre ve 510 mm genişliğinde endüstriyel ihtiyaçlara<br />

kadar dünyadaki tüm etiket üreticileri için çözümler<br />

sunuyoruz" dedi.<br />

"Pazarda uçtan uca üretime yönelik net bir eğilim<br />

gözlemliyoruz ve bu nedenle OMET ile ortaklığımızı<br />

güçlendirdik. Drupa'da, Durst RSCi dijital baskı makinemizin<br />

sağlamlığı, verimliliği ve üretkenliği ile birlikte çift servo<br />

silindir tabanlı flekso ünitesinin mükemmel bir kombinasyonu<br />

olan yeni bir makinenin -KJet - lansmanını yapıyoruz. Bu,<br />

operatörlere kolaylık, minimum ayar süresi ve düşük fire<br />

açısından yeni bir deneyim sunuyor."<br />

Elitron HALL 16 - STAND D11<br />

Elitron heyecan verici zamanlar vaat ediyor!<br />

KomboTAV'ın YENİ Dijital ÇAĞI Elitron Standında tanıtılacak!<br />

İki kesme kafası kullanarak tam entegre, otomatik yükleme,<br />

kesme ve boşaltmanın gelişimine ilk elden tanık olun.<br />

İşte yeni KomboTAV'ın neden oyunun kurallarını değiştirdiği:<br />

• +35% Daha Yüksek Hız: Daha hızlı Paletten Palete dijital<br />

kesim ile üretiminizi artırın!<br />

• +40% Daha Fazla Verimlilik: Dijital Dosyadan bitişe<br />

sorunsuz geçiş yaparak iş akışınızı daha önce hiç olmadığı<br />

kadar optimize edin!<br />

• -30% Daha Az Enerji Tüketimi: Performanstan ödün<br />

vermeden sürdürülebilirliği kucaklayın!<br />

Kombo TAV, en yüksek hızlarda kesim yapabilen ve daha<br />

kısa sürede daha fazla işin işlenmesini sağlayarak üretim<br />

sürelerini hızlandıran iki bağımsız kesim kafasına sahip tek<br />

plotterdır.<br />

KOMBO TAV çok çeşitli malzemeleri kesebilir ve her şekli<br />

son derece hassas bir şekilde tamamlayabilir: mukavva,<br />

oluklu mukavva, baskılı mukavva, ince mukavva, re-board<br />

...ve çok daha fazlası.<br />

Kombo TAV'ın olağanüstü esnekliği sayesinde artık<br />

müşterilerinizden gelen en çeşitli talepleri bile<br />

karşılayabilirsiniz: ambalajlar, pos ekranlar, şeffaf kaplar,<br />

reklam afişleri, klasörler ve ciltler, kutular, promosyon fuar<br />

standı panelleri ... ve daha fazlası.<br />

Verimliliğinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?<br />

14<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


SEI LASER HALL 10 - STAND A32<br />

The proven Labelmaster that will be displayed is the<br />

innovative system designed for roll materials converting<br />

processes within the packaging & labeling industry: it is the<br />

ultimate modular digital and traditional finishing solution in<br />

the market. Labelmaster can be configured when purchased<br />

and also later straight “on the field”.<br />

Labelmaster is the fastest, most complete and professional<br />

“roll-to-roll”, “roll-to-sheet” and “roll-to-stickers” laser die<br />

cutting and digital finishing system.<br />

Labelmaster is available in two configurations to process<br />

rolls up to 350 mm and up to 600 mm in width.<br />

• Possible finishing: laser die-cutting, laser kiss-cutting, laser<br />

micro perforation, laser marking, semi-rotary mechanical<br />

die-cutting, flexographic varnishing, semi-rotary selective<br />

flexographic varnishing, semi-rotary hot stamping, selfwound<br />

lamination, lamination with liner, labels shifter,<br />

sheeting, slitting, stickers cutting, detecting.<br />

• Processable materials: PAPER, PET, PP, BOPP etc.<br />

Also new compact laser cutting and finishing system will<br />

revealed.<br />

GM (Grafisk Maskinfabrik) can be found at several<br />

stands displaying the DC330MINI compact full feature<br />

label finisher. It is the best footprint / performance on the<br />

SEI LASER HALL 10 - STAND A32<br />

Sergilenecek olan kendini kanıtlamış Labelmaster, ambalaj<br />

ve etiketleme endüstrisindeki rulo malzeme dönüştürme<br />

işlemleri için tasarlanmış yenilikçi bir sistemdir: piyasadaki en<br />

üstün modüler dijital ve geleneksel sonlandırma çözümüdür.<br />

Labelmaster satın alındıktan sonra doğrudan "sahada"<br />

yapılandırılabilir.<br />

Labelmaster en hızlı, en eksiksiz ve en profesyonel "rulodan<br />

ruloya", "rulodan tabakaya" ve "rulodan yapışkanlara" lazer<br />

kalıp kesim ve dijital sonlandırma sistemidir.<br />

Labelmaster’ın, 350 mm'ye kadar ve 600 mm'ye kadar<br />

genişlikteki ruloları işlemek için iki ayrı konfigürasyonu<br />

mevcuttur.<br />

• Olası sonlandırma: lazer kalıp kesim, lazer yarım kesim,<br />

lazer mikro perforasyon, lazer markalama, yarı rotatif<br />

mekanik kalıp kesim, flekso vernik (lak), yarı rotatif flekso<br />

vernik (lak), yarı rotatif sıcak yaldız, kendinden yapışkanlı<br />

laminasyon, astarlı laminasyon, tabakalama, dilme, çıkartma<br />

kesme, algılama.<br />

Ayrıca yeni kompakt lazer kesim ve sonlandırma sistemi de<br />

sunulacak.<br />

GM (Grafisk Maskinfabrik) DC330MINI kompakt tam<br />

özellikli etiket sonlandırıcıyı sergileyen çeşitli stantlarda<br />

bulunabilir. Piyasadaki en kompakt tasarım ve yüksek<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 15


market. Designed for automation, graphical and intuitive.<br />

DC330MINI provides UV flexo varnish, lamination, supergloss,<br />

cold-foil, die cutting and slit and rewind on one<br />

single compact platform. The drive train in the DC330<br />

series of machines is completely servo driven offering low<br />

maintenance, stepless tension control and good registration.<br />

Minimum waste die dials in within one rotation. No station<br />

movement or mechanical setup needed and lastly graphical<br />

touch screen which shows the machine configuration,<br />

spindle directions and web-up. Graphical and intuitive<br />

Best footprint / performance on the market Designed for<br />

automation. Optional buffer for in-line operation up to 72<br />

m/min.<br />

The finisher wil be displayed at stand B41 Hall 08b, at stand<br />

A40 Hall 08b and at stand D20 in hall 05.<br />

performansa sahiptir. Otomasyon için tasarlanmıştır, grafiksel<br />

ve sezgiseldir. DC330MINI tek bir kompakt platformda UV<br />

flekso vernik (lak), laminasyon, super gloss, soğuk yaldız,<br />

rotatif kesim ve dilme ve sarım özellikleri ile tümden bir<br />

sonlandırma sağlar. DC330 serisi makinelerdeki motor<br />

sistemi tamamen servo motorlardan oluşmaktadır ve düşük<br />

bakım, kademesiz gerginlik kontrolü ve çok hassas bir iş<br />

oturtma sağlar. İstasyon hareketi veya mekanik kurulum<br />

gerekmez ve son olarak makine konfigürasyonu, işlerin akış<br />

yönlerini ve web-up'ı gösteren grafik tabanlı dokunmatik<br />

ekran. Grafiksel ve sezgisel Piyasadaki en kompakt tasarım<br />

/ performans ve otomasyon için tasarlanmıştır. Opsiyonel<br />

“buffer” ünitesi ile baskı makinesine direk bağlanabilir ve<br />

dakikada 72 m hız ile sonlandırma işlemi yapabilir.<br />

Sonlandırıcı, B41 Salon 08b standında, A40 Salon 08b<br />

standında ve 05. salondaki D20 standında sergilenecektir.<br />

16<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively<br />

“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified<br />

dates unless there is non-compliance with the Agreement.<br />

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively<br />

“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified<br />

dates unless there is non-compliance with the Agreement.<br />

CERTIFICATE<br />

OF COMPLIANCE<br />

CERTIFICATE<br />

OF COMPLIANCE<br />

Certificate Number<br />

06/28/2021 - 02/06/2022<br />

LinoSistem Certificate Period A.S.<br />

LINOGROUP<br />

PRODUCT CERTIFIED FOR<br />

Certified<br />

LOW CHEMICAL EMISSIONS<br />

System & Software Integrator<br />

UL.COM/GG<br />

Status<br />

UL 2818<br />

234773-420<br />

Durst Group AG<br />

Certificate Number<br />

GOLD<br />

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi C Blok No:7 Daire:18 Mecidiyeköy Şişli - ISTANBUL<br />

Tau RSC Ink<br />

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical 06/28/2021 Emissions for - 02/06/2022<br />

Building Materials, Finishes and Furnishings<br />

Phone: Certificate Period M.+90 532 257 8355 T.+90 212 438 1036 www.linosistem.com - info@linosistem.com<br />

Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of<br />

94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a<br />

loading of 33.40 m².<br />

TAU RSC-E<br />

Certified<br />

/ RSC / RSCi<br />

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.<br />

Status<br />

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings<br />

Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of<br />

94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a<br />

loading of 33.40 m².<br />

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.<br />

Durst Group AG<br />

Tau RSC Ink<br />

234773-420<br />

TAU 340 RSC E / RSC<br />

TAU 420 RSCi<br />

Kesin veriler :<br />

• Çözünürlük:1200x1200 dpi<br />

• Hız : 80 & 100 metre/dakika<br />

• Yapay Zeka - HAWK EYE<br />

• Renkler : 8 renk CMYK+OVG+W<br />

• Pantone karşılığı %95’e kadar<br />

• Tau RSC mürekkepleri : UV, LED ve LM<br />

• Etiket ve Ambalaj sektörünün ihtiyaçlarını<br />

karşılamak için; Durst Düşük Mürekkep<br />

Tüketim Sistemi ve Durst İş Akışı<br />

Salon 16<br />

Stant A 41-1<br />

Etiket ve<br />

ambalaj<br />

sonlandırma<br />

çözümleri<br />

t h e l a s e r w a y<br />

Lazer<br />

etiket<br />

sonlandırma<br />

çözümleri<br />

Robotik<br />

malzeme<br />

kesme<br />

sistemleri


Japanese Duplo brand in high demand for<br />

digital finishing<br />

Dijital sonlandırmada Japon Duplo markasına<br />

yoğun talep<br />

Digital printing quality has reached a good point in the<br />

world. In the next stage, it is aimed to further increase<br />

the quality of the printed products with high quality digital<br />

finishing machines. Companies that want to increase their<br />

profit margins by differentiating from the competition are<br />

showing intense demand for the Japanese brand Duplo<br />

machines in digital finishing in our country and in the world.<br />

Japanese Duplo, which is among the market leaders in<br />

digital finishing on a global scale, has a wide range of<br />

products such as digital cutting machines, creasing folding<br />

saddle stitching machines, conveyorised machines capable<br />

of shaped cutting, binding machines, lacquering machines.<br />

Dijital baskı kalitesi, dünyada iyi bir noktaya geldi.<br />

Bundan sonraki aşamada, kaliteli dijital sonlandırıcı<br />

makineleri ile basılan ürünlerin kalitesinin daha da artırılması<br />

hedefleniyor. Rekabette farklılaşarak kar marjlarını artırmayı<br />

isteyen firmalar, dijital sonlandırmada Japon markası Duplo<br />

makinelerine ülkemizde ve dünyada yoğun talep gösteriyor.<br />

Global ölçekte dijital sonlandırmada pazarın liderleri<br />

arasında konumlanan Japon Duplo’da, dijital kesim<br />

makineleri, kırım katlama tel dikiş makineleri, şekilli<br />

kesim yapabilen konveyörlü makineleri, cilt makineleri,<br />

lak makineleri gibi geniş ürün yelpazesi yer alıyor. Dijital<br />

sonlandırmada farklı segmentleri bulunan Duplo markası,<br />

18 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


The Duplo brand, which has different segments<br />

in digital finishing, has a product family that<br />

can appeal to almost every user in the printing<br />

industry as it serves both conventional and<br />

digital post-printing.<br />

Adem Öz, Sales Director of Lidya Group,<br />

stated that Duplo continues to add value to the<br />

digital printing sector in a wide range of areas<br />

from cutting to lacquering, folding to binding:<br />

"As Lidya Group, we made a rapid entry into<br />

the Turkish market with the Japanese Duplo<br />

brand, of which we became the authorised<br />

distributor in Turkey last year. Japanese<br />

Duplo, which has its headquarters in Japan<br />

and European headquarters in the UK and is<br />

positioned among the world leaders in digital<br />

finishing, has a wide range of products. With<br />

Duplo joining the Lidya family, we continue to<br />

offer end-to-end solutions and services to the<br />

digital printing industry from digital printing<br />

to digital finishing. As Lidya Group, we are<br />

the leader in Turkey with the Duplo, Xerox,<br />

Epson, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg brands<br />

we represent, our know-how, experience,<br />

organisational structure and financial strength,<br />

and we continue our activities as one of the<br />

few companies in the EMEA (Europe, Middle<br />

East and Africa) region."<br />

Duplo's new products are coming to<br />

the market, high interest in DuSense<br />

model<br />

Duplo continues to add new models to its rich product<br />

family. Especially, Duplo's DuSense model, which has<br />

entered the Turkish market, attracts high interest. The<br />

fact that the DuSense model prints lacquer embossing in<br />

traditional printing quality without using any moulds etc.<br />

creates a serious demand for the machine in the market.<br />

DuSense, which can make lacquer embossing in jobs with<br />

low circulation or jobs that vary on every page, is the market<br />

leader in its segment on a global scale as well as in our<br />

country.<br />

Adem Öz stated that DuSense is the leader in its field in<br />

Europe and America as well as in our country and continued<br />

his speech as follows:<br />

"DuSense's lacquer embossing machines are in high demand<br />

from our country and around the world. One of the reasons<br />

why Duplo is preferred is that the consistency and quality of<br />

printing quality is much higher than many of its competitors.<br />

Since Duplo is also a highly experienced company in paper<br />

receiving systems and paper processing systems, it also<br />

differentiates from the competition in paper receiving units.<br />

Again, the creasing folding saddle stitching machines,<br />

which are among its models, are highly preferred globally<br />

due to their speed, the ability to fold more booklets and the<br />

ability of the product to operate at the same performance at<br />

high speed. In addition, it has expanded its product range<br />

with the digital cutter it has introduced in recent years. For<br />

hem konvansiyonel, hem dijital baskı sonrasına hizmet<br />

verdiği için baskı sektöründe hemen hemen her kullanıcıya<br />

hitap edebilecek ürün ailesine sahiptir.<br />

Duplo’nun dijital baskı sektörüne kesimden lak atmaya,<br />

katlamadan ciltleye kadar geniş bir alanda değer katmaya<br />

devam ettiğini kaydeden Lidya Grup Satış Direktörü Adem<br />

Öz, şunları söyledi:<br />

“Lidya Grup olarak, geçtiğimiz yıl Türkiye yetkili distribütörü<br />

olduğumuz Japon Duplo markası ile ülkemiz pazarına hızlı<br />

bir giriş yaptık. Genel merkezi Japonya’da, Avrupa merkezi<br />

İngiltere’de olan ve dijital sonlandırmaya yönelik dünyada<br />

liderler arasında konumlanan Japon Duplo’da geniş bir ürün<br />

yelpazesi bulunuyor. Duplo’nun Lidya ailesine katılmasıyla,<br />

dijital baskı sektörüne dijital baskıdan dijital sonlandırmaya<br />

kadar uçtan uca çözümler ve hizmetler sunmaya devam<br />

ediyoruz. Lidya Grup olarak, temsil ettiğimiz Duplo, Xerox,<br />

Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markaları, bilgi birikimimiz,<br />

tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz<br />

ile Türkiye’de lideriz ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve<br />

Afrika) bölgesinin sayılı birkaç firmasından birisi olarak<br />

çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 19


Duplo’nun yeni ürünleri pazara çıkıyor,<br />

DuSense modeline ilgi yüksek<br />

Duplo zengin ürün ailesine yeni modelleri eklemeyi<br />

sürdürüyor. Özellikle, Duplo’nun Türkiye pazarına giren<br />

DuSense modeline ilgi yüksek. DuSense modelinin, herhangi<br />

bir kalıp vs kullanılmadan, geleneksel baskı kalitesinde lak<br />

kabartma baskısı yapıyor olması, pazarda makineye ciddi<br />

bir talep oluşturuyor. Az tirajlı olan veya her sayfasında<br />

değişkenlik gösteren işlerde lak kabartma yapabilen<br />

DuSense, ülkemizin yanı sıra global ölçekte de kendi<br />

segmentinde pazarın liderliği koltuğunda oturuyor.<br />

DuSense’nin ülkemizin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da<br />

alanında lider olduğunu ifade eden Adem Öz, konuşmasına<br />

şöyle devam etti:<br />

Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz<br />

example, each page can be cut in a different way and<br />

without using any mould; oval, vertical or tangent curve cuts<br />

can be made. To summarise briefly, the machines of the<br />

Japanese Duplo brand are in high demand in various fields<br />

that it addresses with different models since they are both<br />

high quality and make value-added productions."<br />

Demo event planned for the last quarter of the<br />

year<br />

Adem Öz, who explained that Duplo's journey, which<br />

started with Lidya last year, continued successfully, stated the<br />

following:<br />

"We will continue to carry out successful works in our Duplo<br />

brand this year as we did last year. We will promote the<br />

brands we represent at the fairs we will attend. In the last<br />

quarter of the year, we plan to offer our customers the<br />

opportunity to experience different models of Duplo, make<br />

demos and see the performances of the machines with<br />

their own materials at our Digital Experience and Training<br />

Base in Başakşehir. Today is the age of technology and<br />

technology is constantly developing and changing. After an<br />

investment is made, it is no longer possible to continue the<br />

same investment for 5-10 years. As businesses, we must<br />

develop and transform our business by closely following<br />

the technology. At the same time, companies investing in<br />

technology; on the one hand, while reducing operating<br />

costs, on the other hand, product and service quality,<br />

increase in production capacity and productivity in many<br />

areas such as product and service quality, production<br />

capacity increase and efficiency, differentiating from their<br />

competitors, they are ahead of the competition."<br />

“DuSense’nin lak kabartma yapabilen makinelerine,<br />

ülkemizden ve dünya genelinden yoğun talep gerçekleşiyor.<br />

Duplo’nun tercih edilmesinin nedenlerinden birisi, baskı<br />

kalitesindeki tutarlılık ve kalitesinin birçok rakiplerine göre<br />

çok daha yukarıda olmasıdır. Duplo aynı zamanda, kağıt<br />

alım sistemleri ve kağıt işleme sistemlerinde de oldukça<br />

deneyimli bir firma olduğu için kağıt alım ünitelerinde de<br />

rekabette ayrışmaktadır. Yine, modelleri arasında bulunan<br />

kırım katlama tel dikiş makineleri, hem hız, hem daha<br />

fazla kitapçık katlayabilmesi ve ürünün yüksek hızda aynı<br />

performansta çalışabilmesi nedeniyle, globalde çok fazla<br />

tercih edilmektedir. Ayrıca, son yıllarda çıkardığı dijital kesici<br />

ile ürün yelpazesini genişletmiştir. Örneğin, her bir sayfanın<br />

kesimi farklı bir şekilde ve herhangi bir kalıp kullanmadan;<br />

oval, dikey ya da tanjant eğrisi şeklinde kesimler<br />

yapabilmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, Japon Duplo<br />

markasının makineleri hem kaliteli olduğu, hem de katma<br />

değerli üretimler yaptığı için farklı modellerle hitap ettiği<br />

çeşitli alanlarda yoğun talep görmektedir,” diye konuştu.<br />

Yılın son çeyreğinde demo etkinliği planlanıyor<br />

Duplo’nun Lidya ile geçtiğimiz yıl başlayan yolculuğunun<br />

başarıyla devam ettiğini anlatan Adem Öz, şunları belirtti:<br />

“Duplo markamızda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl<br />

da başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.<br />

Katılacağımız fuarlarda temsil ettiğimiz markaların<br />

tanıtımlarını yapacağız. Yılın son çeyreğinde ise<br />

müşterilerimize; Başakşehir’deki Dijital Deneyim ve Eğitim<br />

Üssü’müzde, Duplo’nun farklı modelleri deneyimleme, demo<br />

yapma ve kendi materyalleri ile makinelerin performanslarını<br />

görme imkânı sunmayı planlıyoruz. Günümüz teknoloji<br />

çağındadır ve teknoloji sürekli gelişip değişmektedir. Bir<br />

yatırım yapıldıktan sonra, artık 5- 10 sene aynı yatırımın<br />

devam etmesi artık mümkün değildir. İşletmeler olarak,<br />

teknolojiyi yakından takip ederek, işlerimizi geliştirip,<br />

dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda, teknolojiye yatırım yapan<br />

firmalar; bir yandan işletim maliyetlerini düşürürken, diğer<br />

yandan ürün ve hizmet kalitesi, üretim kapasitesinde artış ve<br />

verimlilik gibi birçok alanda da rakiplerine göre farklılaşarak,<br />

rekabette öne geçmektedirler,” şeklinde konuştu.<br />

20<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


As the second largest industry of exports<br />

chemicals achieved 10.5 billion dollars in<br />

export value in four months<br />

According to data provided by the Türkiye Exporters Assembly (TİM), exports of Türkiye<br />

increased by 0.13 percent in <strong>April</strong> compared to the same period of last year and resulted in an<br />

export value of 19.3 billion dollars. The chemicals industry that achieved an export value of 2.5<br />

billion dollars became the second industry to export the most in <strong>April</strong>. The chemicals industry<br />

achieved a 10.5 billion dollars in export value of chemicals and chemical products in the first<br />

four months.<br />

İhracatın ikinci büyük sektörü kimya,<br />

4 ayda 10,5 milyar dolarlık ihracat<br />

gerçekleştirdi<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı nisan ayında geçen yıl<br />

aynı döneme göre yüzde 0,13 artış ile 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 2,5<br />

milyar dolar ihracat yapan kimya sektörü ise en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektör ilk<br />

dört ayda 10,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.<br />

Commenting on export figures of the chemicals industry<br />

in <strong>April</strong>, Chairman of the Board of Istanbul Chemicals<br />

and Chemical Products Exporters Association (İKMİB) Adil<br />

Pelister said: “In <strong>April</strong>, our chemicals and chemical products<br />

achieved an export value of 2.5 billion dollars and an<br />

increase of 5 percent compared to the same month of the<br />

Kimya sektörünün Nisan ayı ihracat rakamlarını<br />

değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil<br />

Pelister, “Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5<br />

artışla 2,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri<br />

ihracatı gerçekleştirdik. Ülkemiz ihracatından yüzde<br />

22<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister<br />

previous year. We became the second highest exporting<br />

industry having 15.3 percent share of our country’s national<br />

exports. In the first four months, our exports reached an<br />

export value of 10.5 billion dollars. Exports of our industry<br />

grew by 7.3 percent in the four-month period. As İKMİB,<br />

we have conducted many activities since the beginning of<br />

the year, from trade delegation to national participation in<br />

exhibitions, from buying mission to info stand participation<br />

and exhibition visits. We will continue to support our industry<br />

and exporters and contribute to our country’s national<br />

exports by working harder. Türkiye continues to grow with<br />

chemistry.”<br />

“Mineral fuels and products” was the highest<br />

exported sub-industry in <strong>April</strong><br />

In <strong>April</strong> exports of mineral fuels products among sub-sectors<br />

of chemicals and chemical products reached 866 million<br />

856 thousand dollars in value and occupied the first place.<br />

Plastics and products occupied the second place with exports<br />

15,3 pay alarak ikinci sektör olduk. İlk dört ayda ise<br />

ihracatımız 10,5 milyar dolara ulaştı. Dört aylık dönemde<br />

sektör ihracatımız yüzde 7,3 büyüdü. İKMİB olarak, yılın<br />

başından bu yana ticaret heyetinden fuar milli katılımına,<br />

alım heyetinden info stand katılımına ve fuar ziyaretlerine<br />

kadar pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Sektörümüzü ve<br />

ihracatçılarımızı desteklemeye ve daha çok çalışarak ülke<br />

ihracatımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye kimya<br />

ile büyümeye devam ediyor.” dedi.<br />

Nisan ayında en çok “mineral yakıtlar ve<br />

ürünler” ihracatı gerçekleştirildi<br />

Nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün<br />

gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 866 milyon<br />

856 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci<br />

sırada 695 milyon 680 bin dolarlık ihracatla plastikler ve<br />

mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 195<br />

milyon 578 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik<br />

kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise;<br />

24<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


eaching 695 million 680 thousand dollars in value while<br />

exports of inorganic chemicals occupied the third place<br />

with 195 million 578 thousand dollars in export value.<br />

Other sectors in top ten following ‘inorganic chemicals’<br />

were ‘essential oils, cosmetics and soap’, ‘rubber, rubber<br />

products’, ‘pharmaceuticals’, ‘paint, varnish, ink and their<br />

products’, ‘miscellaneous chemical agents’, ‘cleaning<br />

products,’ and ‘organic chemicals’.<br />

Romania became the highest receiver of<br />

exports in <strong>April</strong><br />

Romania was the highest exported country in <strong>April</strong> with<br />

287.9 million dollars. The top ten countries that were the<br />

highest receiver of exports in <strong>April</strong> were Romania, Holland,<br />

USA, Spain, Italy, Russia, Germany, Belgium, Ukraine,<br />

and Iraq. The highest increase in <strong>April</strong> among the top 10<br />

countries was to Holland with 173.70 percent increase.<br />

‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk<br />

eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve<br />

müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama<br />

müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.<br />

Romanya, Nisan ayında en çok ihracat yapılan<br />

ülke oldu<br />

Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke 287,9 milyon dolar<br />

ile Romanya oldu. Nisan ayında en çok ihracat yapılan ilk<br />

on ülke Romanya, Hollanda, ABD, İspanya, İtalya, Rusya,<br />

Almanya, Belçika, Ukrayna ve Irak oldu. Nisan ayında ilk<br />

10 ülke arasında en çok artış yüzde 173,70 ile Hollanda’da<br />

oldu.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 25


Monthly chemicals export in <strong>2024</strong><br />

MONTH 2023 VALUE ($) <strong>2024</strong> VALUE($) DIFFERENCE(%)<br />

January 2,299,020,019.31 2,360,073,850.71 2.66%<br />

February 2,262,036,191.21 2,615,074,380.91 15.61%<br />

March 2,879,966,044.93 3,058,288,900.84 6.19%<br />

<strong>April</strong> 2,381,523,896.33 2,500,745,654.88 5.01%<br />

TOTAL 9,822,546,152 10,534,182,787 7.24%<br />

<strong>2024</strong> aylık bazda kimya ihracatı<br />

AY 2023 DEĞER ($) <strong>2024</strong> DEĞER ($) FARK (%)<br />

Ocak 2.299.020.019,31 2.360.073.850,71 % 2,66<br />

Şubat 2.262.036.191,21 2.615.074.380,91 %15,61<br />

Mart 2.879.966.044,93 3.058.288.900,84 % 6,19<br />

Nisan 2.381.523.896,33 2.500.745.654,88 % 5,01<br />

TOPLAM 9.822.546.152 10.534.182.787 % 7,24<br />

Highest receivers of Turkish chemicals exports in <strong>April</strong> <strong>2024</strong><br />

NUMBER Country VALUE IN VALUE IN DIFFERENCE (%)<br />

APRIL 2023($) APRIL <strong>2024</strong>($)<br />

1 ROMANIA 155,851,072.90 287,872,278.88 84.71%<br />

2 HOLLAND 63,620,466.64 174,127,165.35 173.70%<br />

3 USA 99,145,391.64 149,571,566.36 50.86%<br />

4 SPAIN 107,515,081.06 117,669,685.48 9.44%<br />

5 ITALY 105,628,724.36 112,143,877.10 6.17%<br />

6 RUSSIA 148,962,942.89 106,512,722.20 - 28.50%<br />

7 GERMANY 103,994,638.91 92,795,572.43 - 10.77%<br />

8 BELGIUM 37,764,184.09 89,247,289.74 136.33%<br />

9 UKRAINE 43,581,745.74 75,814,299.64 73.96%<br />

10 IRAQ 79,715,928.18 70,988,757.06 - 10.95%<br />

<strong>2024</strong> yılı Mart ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler<br />

S. NO Ülke NİSAN 2023 NİSAN <strong>2024</strong> DEĞİŞİM<br />

DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER (%)<br />

1 ROMANYA 155.851.072,90 287.872.278,88 % 84,71<br />

2 HOLLANDA 63.620.466,64 174.127.165,35 % 173,70<br />

3 ABD 99.145.391,64 149.571.566,36 % 50,86<br />

4 İSPANYA 107.515.081,06 117.669.685,48 % 9,44<br />

5 İTALYA 105.628.724,36 112.143.877,10 % 6,17<br />

6 RUSYA 148.962.942,892 106.512.722,20 % -28,50<br />

7 ALMANYA 103.994.638,91 92.795.572,43 % -10,77<br />

8 BELÇİKA 37.764.184,09 89.247.289,74 % 136,33<br />

9 UKRAYNA 43.581.745,74 75.814.299,64 % 73,96<br />

10 IRAK 79.715.928,18 70.988.757,06 % -10,95<br />

26<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Sub-sectors of chemicals exports in <strong>April</strong> <strong>2024</strong><br />

2023 - <strong>2024</strong><br />

APRIL 2023 APRIL <strong>2024</strong> % DIFFERENCE<br />

PRODUCT GROUP (VALUE $) (VALUE $) VALUE<br />

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS 601,442,359 866,856,660 44.13%<br />

PLASTICS AND PRODUCTS 731,842,199 695,680,055 - 4.94%<br />

INORGANIC CHEMICALS 243,363,534 195,578,561 - 19.64%<br />

ESSENTIAL OILS, COSMETICS AND SOAP 141,822,584 133,293,353 - 6.01%<br />

RUBBER, RUBBER PRODUCTS 126,690,222 112,846,411 - 10.93%<br />

PHARMACEUTICALS 126,885,111 107,677,725 - 15.14%<br />

PAINT, VARNISH, INK AND THEIR PRODUCTS 117,392,197 102,716,082 - 12.50%<br />

MISCELLANEOUS CHEMICAL AGENTS 96,778,555 92,847,255 - 4.06%<br />

CLEANING PRODUCTS 65,349,581 67,235,535 2.89%<br />

ORGANIC CHEMICALS 77,902,695 64,195,829 - 17.59%<br />

ADHESIVES, GLUES, ENZYMES 36,374,795 34,959,911 - 3.89%<br />

FERTILIZERS 13,034,065 23,654,822 81.48%<br />

GUNPOWDER, EXPLOSIVES AND THEIR PRODUCTS 1,414,522 1,649,170 16.59%<br />

PHOTOGRAPHY AND CINEMATOGRAPHY PRODUCTS 1,076,924 1,438,305 33.56%<br />

GLYCERIN, HERBAL PRODUCTS, DEGRAS, FATTY PRODUCTS 143,739 103,874 - 27.73%<br />

PROCESSED AMIANT AND MIXTURES, PRODUCTS 10,815 12,107 11.95%<br />

TOTAL 2,381,523,896 2,500,745,655 5.01%<br />

<strong>2024</strong> yılı Mart ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler<br />

2023 -<strong>2024</strong><br />

NİSAN 2023 NİSAN <strong>2024</strong> % FARK<br />

ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER<br />

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 601.442.359 866.856.660 % 44,13<br />

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 731.842.199 695.680.055 % -4,94<br />

ANORGANİK KİMYASALLAR 243.363.534 195.578.561 % -19,64<br />

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 141.822.584 133.293.353 % -6,01<br />

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 126.690.222 112.846.411 % -10,93<br />

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 126.885.111 107.677.725 % -15,14<br />

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 117.392.197 102.716.082 % -12,50<br />

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 96.778.555 92.847.255 % -4,06<br />

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 65.349.581 67.235.535 % 2,89<br />

ORGANİK KİMYASALLAR 77.902.695 64.195.829 % -17,59<br />

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 36.374.795 34.959.911 % -3,89<br />

GÜBRELER 13.034.065 23.654.822 % 81,48<br />

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 1.414.522 1.649.170 % 16,59<br />

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN 1.076.924 1.438.305 % 33,56<br />

ÜRÜNLER<br />

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI 143.739 103.874 % -27,73<br />

MADDELER<br />

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 10.815 12.107 % 11,95<br />

TOPLAM 2.381.523.896 2.500.745.655 % 5,01<br />

28<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


40<br />

40<br />

Türkiye’nin<br />

tedarikçisi olarak<br />

Türkiye’nin<br />

tedarikçisi<br />

hizmetlerimizi<br />

olarak<br />

ISO hizmetlerimizi<br />

9001- ISO 14001<br />

ISO 9001- ISO ISO 45001 14001 ve<br />

ISO FSC 45001 SERTİFİKASI ve<br />

FSC ile SERTİFİKASI<br />

sürdürüyoruz.<br />

ile sürdürüyoruz.<br />

ALL COPY A4<br />

ALL COPY A4


HP Indigo flashes at drupa <strong>2024</strong><br />

Offering a wide range of digital press solutions for commercial, labels, and packaging printing,<br />

HP Indigo will have great surprises at its stand for the visitors to make their visit worthy.<br />

HP Indigo drupa <strong>2024</strong>'te görücüye çıkıyor<br />

Ticari, etiket ve ambalaj baskısı için çok çeşitli dijital baskı çözümleri sunan HP<br />

Indigo'nun standında ziyaretçilere ziyaretlerini değerli kılacak büyük sürprizler olacak.<br />

drupa fair is an excellent place for technologic arts to<br />

star. When we talk about printing systems, which drupa<br />

is all about, HP comes to mind immediately. And this time<br />

this world brand has more in store. We spoke with Noam<br />

Zilbershtain, VP & General Manager, HP Indigo to get some<br />

details about their drupa exposure prior to the event. Full<br />

text of the exclusive interview follows:<br />

d<br />

rupa fuari teknolojik sanatlarin yıldızlaşmasi için<br />

mükemmel bir yer. Drupa'nın konusu olan baskı sistemleri<br />

denince akla hemen HP geliyor. Ve bu kez bu dünya<br />

markasının daha fazlası var. HP Indigo Başkan Yardımcısı<br />

ve Genel Müdürü Noam Zilbershtain ile etkinlik öncesinde<br />

drupa'ya katılımları hakkında bazı detaylar almak için<br />

konuştuk. Özel röportajın tam metni aşağıdadır:<br />

30 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Noam Zilbershtain, VP & General Manager, HP Indigo<br />

With drupa <strong>2024</strong> approaching, what are some<br />

of the key technological advancements HP has<br />

developed recently? Please provide insights<br />

into the cutting-edge solutions HP plans to<br />

showcase at the event? What unique features<br />

or capabilities will these products or services<br />

offer to potential customers?[ES1]<br />

Last month, we revealed the full HP Indigo’s portfolio for<br />

drupa, and announced a number of exciting new HP Indigo<br />

presses and intelligent automation solutions designed to<br />

address today’s production challenges in the commercial<br />

printing and labels and packaging markets.<br />

The new HP Indigo 120K Digital Press offers best-in-class<br />

productivity and offset-matching print quality. It sets a new<br />

benchmark of high-volume production and automation,<br />

designed to optimize PSPs’ print ecosystem. It enables<br />

printers to move jobs from analog to digital more intuitively<br />

and economically to meet demanding customer needs.<br />

Optimizing production floors by combining analog and<br />

digital technologies, the HP Indigo 120K reduces human<br />

touchpoints, increases uptime and enables multi-press<br />

operation by a single operator. With the HP Indigo 120K<br />

PSPs can capture burst capacities, personalized long runs,<br />

and on-demand publishing. Equipped with the new ECO<br />

mode option, the new press not only propels production<br />

to new heights, but also achieves sustainability goals more<br />

economically.<br />

drupa <strong>2024</strong> yaklaşırken, HP'nin son<br />

zamanlarda geliştirdiği önemli teknolojik<br />

ilerlemelerden bazıları nelerdir? Lütfen HP'nin<br />

etkinlikte sergilemeyi planladığı son teknoloji<br />

çözümler hakkında bilgi verir misiniz? Bu<br />

ürünler veya hizmetler potansiyel müşterilere<br />

ne gibi benzersiz özellikler veya yetenekler<br />

sunacak?[ES1]<br />

Geçtiğimiz ay, HP Indigo'nun drupa portföyünün tamamını<br />

açıkladık ve ticari baskı, etiket ve ambalaj pazarlarında<br />

günümüzün üretim zorluklarını ele almak için tasarlanmış bir<br />

dizi heyecan verici yeni HP Indigo baskı makinesini ve akıllı<br />

otomasyon çözümlerini duyurduk.<br />

Yeni HP Indigo 120K Dijital Baskı Makinesi, sınıfının en iyisi<br />

üretkenlik ve ofsetle eşleşen baskı kalitesi sunuyor. PSP'lerin<br />

baskı ekosistemini optimize etmek için tasarlanan yüksek<br />

hacimli üretim ve otomasyonda yeni bir ölçüt belirleyen bu<br />

baskı makinesi, matbaacıların zorlu müşteri ihtiyaçlarını<br />

karşılamak için işleri analogdan dijitale daha sezgisel ve<br />

ekonomik bir şekilde taşımasını sağlıyor. Analog ve dijital<br />

teknolojileri birleştirerek üretim katlarını optimize eden HP<br />

Indigo 120K, insan temas noktalarını azaltıyor, çalışma<br />

süresini artırıyor ve tek bir operatör tarafından çoklu<br />

baskı operasyonuna olanak sağlıyor. HP Indigo 120K ile<br />

PSP'ler ani kapasiteleri, kişiselleştirilmiş uzun çalışmaları<br />

ve talep üzerine yayıncılığı yakalayabilir. Yeni ECO modu<br />

seçeneğiyle donatılan yeni baskı makinesi, üretimi yeni<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 31


The new HP Indigo 18K Digital Press handles the widest<br />

range of print applications ever produced with a single B2<br />

digital press, accommodating diverse substrates and job<br />

types seamlessly. The HP Indigo 18K digital press simplifies<br />

the production process and ensures efficiency with advanced<br />

AI and automation at its core. Advanced AI features like<br />

auto recovery and proactive alerts enhance productivity<br />

and simplify the entire production process, achieving up<br />

to 80% press availability within a single shift. Aligning with<br />

HP’s sustainability commitment, the Indigo 18K supports<br />

Enhanced Productivity Mode (EPM), delivering 24% energy<br />

savings per sheet.<br />

We also introduced the HP Indigo 7K Secure Digital Press,<br />

revolutionizing restricted digital security printing by executing<br />

security-focused print jobs in a single pass. Collaborating<br />

with Jura JSP, this cutting-edge sheet-fed press enables<br />

workflows that are tailor-made for security production<br />

lines, so customers can diversify their offerings, cater to a<br />

comprehensive range of security needs, and acquire new<br />

customers to grow their business.<br />

zirvelere taşımakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik<br />

hedeflerine daha ekonomik bir şekilde ulaşıyor.<br />

Yeni HP Indigo 18K Dijital Baskı Makinesi, şimdiye kadar<br />

tek bir B2 dijital baskı makinesiyle üretilen en geniş<br />

baskı uygulamaları yelpazesini işleyerek farklı baskı altı<br />

malzemelerini ve iş türlerini sorunsuz bir şekilde barındırıyor.<br />

HP Indigo 18K dijital baskı makinesi, üretim sürecini<br />

basitleştiriyor ve özündeki gelişmiş yapay zekâ ve otomasyon<br />

ile verimlilik sağlıyor. Otomatik kurtarma ve proaktif uyarılar<br />

gibi gelişmiş yapay zekâ özellikleri üretkenliği artırıyor ve<br />

tüm üretim sürecini basitleştirerek tek bir vardiyada %80'e<br />

varan baskı makinesi kullanılabilirliği sağlıyor. HP'nin<br />

sürdürülebilirlik taahhüdüyle uyumlu olan Indigo 18K, sayfa<br />

başına %24 enerji tasarrufu sağlayan Gelişmiş Verimlilik<br />

Modunu (EPM) destekler.<br />

Ayrıca, güvenlik odaklı baskı işlerini tek geçişte<br />

gerçekleştirerek kısıtlı dijital güvenlik baskısında devrim<br />

yaratan HP Indigo 7K Secure Digital Press'i de tanıttık.<br />

Jura JSP ile iş birliği yapan bu son teknoloji tabaka<br />

beslemeli baskı makinesi, güvenlik üretim hatları için özel<br />

32<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


In a rapidly evolving digital landscape, how<br />

does HP envision its technologies contributing<br />

to the transformation of traditional printing<br />

processes? Are there any specific strategies or<br />

initiatives in place to facilitate this transition?<br />

For more than two decades HP Indigo has been at the<br />

forefront of the analogue-to-digital transformation,<br />

consistently delivering innovative solutions which are the<br />

components driving the transformation of traditional printing<br />

process and ultimately, the evolution of the intelligent factory.<br />

We continue to lead the charge for the transformation of<br />

traditional print and profitable growth across end-to-end<br />

solutions.<br />

In March, we announced several new digital presses<br />

leveraging Indigo’s cutting-edge LEP technology, along with<br />

an expanded portfolio of intelligent solutions digitizing the<br />

production floor. Of which included the HP Indigo 120K<br />

Digital Press, the HP Indigo 18K Digital Press, and the<br />

advanced HP Indigo 7K Secure.<br />

As the printing industry embraces automation and<br />

digitalisation, HP Indigo empowers customers with<br />

unprecedented levels of productivity, efficiency, versatility,<br />

quality and cost-effectiveness. The new and advanced<br />

portfolio delivers on our analog-to-digital transformation<br />

strategy, which allows PSPs to enhance their production<br />

floor and achieve productivity, quality, and better economics<br />

without the need to compromise.<br />

Sustainability is becoming increasingly<br />

important in the tech industry. How does HP<br />

integrate environmentally friendly practices<br />

into its latest technologies, and what efforts<br />

are being made to reduce the environmental<br />

impact of the products showcased at drupa<br />

<strong>2024</strong>?<br />

Sustainability has been influencing the packaging industry<br />

and radically changing business operations and models<br />

for a long time. At HP Indigo, we have a responsibility for<br />

continuance improvements, and our ambition is to make<br />

a positive impact for people and communities around the<br />

world. The print and packaging industry is where we are<br />

driving significant activities improving energy efficiency,<br />

increasing circularity, reducing waste, and empowering<br />

our customers to reduce the environmental impact of their<br />

businesses.<br />

Our commitment to sustainability focuses on carbon<br />

emission reduction and circularity, backed up by data<br />

and regulation compliance. Reduce carbon emission by<br />

optimising the day-to-day operation: advancing on product<br />

design and operation efficiency.<br />

HP Indigo enable more sustainable production processes,<br />

equipped with capabilities such as automated digital<br />

printing, optimized energy printing mode, ink consumption<br />

and ink innovations that ultimately reduce carbon emission<br />

associated with energy and waste reduction.<br />

To help customers calculate their emission associated with<br />

job printing we are developing a job CO2 calculator. By<br />

olarak tasarlanmış iş akışları sağlıyor, böylece müşteriler<br />

tekliflerini çeşitlendirebiliyor, kapsamlı bir güvenlik ihtiyaçları<br />

yelpazesine hitap edebiliyor ve işlerini büyütmek için yeni<br />

müşteriler kazanabiliyor.<br />

Hızla gelişen dijital ortamda HP,<br />

teknolojilerinin geleneksel baskı süreçlerinin<br />

dönüşümüne nasıl katkıda bulunacağını<br />

öngörüyor? Bu geçişi kolaylaştırmak için<br />

uygulanan belirli stratejiler veya girişimler var<br />

mı?<br />

HP Indigo, yirmi yılı aşkın bir süredir analogdan dijitale<br />

dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve geleneksel baskı<br />

sürecinin dönüşümünü ve nihayetinde akıllı fabrikanın<br />

evrimini yönlendiren bileşenler olan yenilikçi çözümleri tutarlı<br />

bir şekilde sunuyor. Geleneksel baskının dönüşümü ve uçtan<br />

uca çözümlerde kârlı büyüme için öncülük etmeye devam<br />

ediyoruz.<br />

Mart ayında, Indigo'nun en son LEP teknolojisinden<br />

yararlanan birkaç yeni dijital baskı makinesinin yanı sıra<br />

üretim katını dijitalleştiren genişletilmiş bir akıllı çözümler<br />

portföyünü duyurduk. Bunlar arasında HP Indigo 120K<br />

Dijital Baskı Makinesi, HP Indigo 18K Dijital Baskı Makinesi<br />

ve gelişmiş HP Indigo 7K Secure yer alıyordu.<br />

Baskı endüstrisi otomasyon ve dijitalleşmeyi benimserken,<br />

HP Indigo müşterilere daha önce görülmemiş düzeyde<br />

üretkenlik, verimlilik, çok yönlülük, kalite ve maliyet etkinliği<br />

sağlıyor. Yeni ve gelişmiş portföy, PSP'lerin üretim alanlarını<br />

geliştirmelerine ve ödün vermeye gerek kalmadan üretkenlik,<br />

kalite ve daha iyi ekonomi elde etmelerine olanak tanıyan<br />

analogdan dijitale dönüşüm stratejimizi hayata geçiriyor.<br />

Sürdürülebilirlik, teknoloji sektöründe giderek<br />

daha önemli hale geliyor. HP çevre dostu<br />

uygulamaları en son teknolojilerine nasıl<br />

entegre ediyor ve drupa <strong>2024</strong>'te sergilenen<br />

ürünlerin çevresel etkilerini azaltmak için ne<br />

gibi çabalar sarf ediyor?<br />

Sürdürülebilirlik, uzun süredir ambalaj sektörünü<br />

etkilemekte ve iş operasyonlarını ve modellerini kökten<br />

değiştirmektedir. HP Indigo olarak, sürekli iyileştirmeler<br />

yapma sorumluluğumuz var ve amacımız dünyanın dört<br />

bir yanındaki insanlar ve toplumlar için olumlu bir etki<br />

yaratmak. Baskı ve ambalaj sektörü, enerji verimliliğini<br />

artıran, döngüselliği artıran, atıkları azaltan ve müşterilerimizi<br />

işletmelerinin çevresel etkilerini azaltmaları için güçlendiren<br />

önemli faaliyetler yürüttüğümüz yerdir.<br />

Sürdürülebilirlik taahhüdümüz, veri ve yönetmelik<br />

uyumluluğu ile desteklenen karbon emisyonu azaltımı<br />

ve döngüselliğe odaklanmaktadır. Günlük operasyonu<br />

optimize ederek karbon emisyonunu azaltın: ürün tasarımı ve<br />

operasyon verimliliği konusunda ilerleme kaydedin.<br />

HP Indigo, otomatik dijital baskı, optimize edilmiş enerji<br />

baskı modu, mürekkep tüketimi ve sonuçta enerji ve atık<br />

azaltma ile ilişkili karbon emisyonunu azaltan mürekkep<br />

yenilikleri gibi özelliklerle donatılmış daha sürdürülebilir<br />

üretim süreçleri sağlıyor.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 33


supporting customers with data we drive mutual effort to<br />

develop the emission reduction strategy for our operations<br />

Enhance circularity of our products and support customers<br />

and brands to achieve their circularity goals, supporting the<br />

widest range of sustainable media. We believe circularity<br />

should be weaved into our processes from R&D, to<br />

manufacturing, Supply chain and services. That’s why we<br />

prioritise longevity in manufacturing products that are built<br />

to last via sustainable design. Through upgrade options and<br />

robust maintenance strategies, we ensure a longer products’<br />

lifespan. Shipping 12% of recycled or reused materials we’re<br />

working constantly to reduce the environmental impact of<br />

our equipment.<br />

And, at the end of life of our products or supplies, the HP<br />

Indigo Take Back program recovers the presses and supplies<br />

for remanufacturing and recycling. In the last 2 years,<br />

more than 100 Indigo presses have been recovered and<br />

remanufactured as Certified Pre-Owned, reusing more than<br />

90% of the parts.<br />

Ahead of Drupa, we unveil the pioneering LEPx technology<br />

through the HP Indigo V12 Digital Press. This innovation<br />

empowers brands to streamline their supply chain and<br />

mitigate inventory obsolescence, opening new avenues for<br />

optimization.<br />

We also announced the launch of the HP Sustainability<br />

Amplifier programme in collaboration with printers and<br />

converters. This programme enables them to accelerate their<br />

sustainability agenda and offer more sustainable prints. The<br />

programme, in collaboration with HP’s Sustainable Impact<br />

Strategy, aligns with HP’s commitment to renewable energy<br />

and reducing CO2 emissions.<br />

Since drupa has not been held for about 8<br />

years, what do you expect from the show this<br />

year for HP Indigo and for the entire industry<br />

in a global scale?<br />

After 8 years we are very excited to be in drupa again. HP<br />

Indigo’s ambition for drupa <strong>2024</strong> is to showcase in depth<br />

and comprehensive solutions, aiming at answering customer<br />

needs and enabling a variety of new opportunities and<br />

capabilities, especially the management of larger amounts<br />

of jobs. The HP booth will be a must see to understand<br />

how to optimize printing and production workflows, save<br />

energy and waste, and how HP Indigo’s digital presses meet<br />

sustainability requirements for printers, converters and brand<br />

owners.<br />

This year, we are proud to showcase our latest<br />

advancements in printing technology, which enable us to<br />

surpass previous limitations and redefine industry standards.<br />

Our cutting-edge presses mark a significant milestone as we<br />

strive to eliminate the traditional break-even point between<br />

digital and flexographic printing. Moreover, we recognize<br />

that exceptional presses alone are insufficient. Thus, our<br />

focus extends to the integration of Artificial Intelligence,<br />

poised to revolutionize the printing landscape as we currently<br />

perceive it. This heralds a new era wherein presses will<br />

Müşterilerin iş baskısı ile ilişkili emisyonlarını<br />

hesaplamalarına yardımcı olmak için bir iş CO2<br />

hesaplayıcısı geliştiriyoruz. Müşterileri verilerle destekleyerek,<br />

operasyonlarımız için emisyon azaltma stratejisi geliştirmek<br />

üzere karşılıklı çaba sarf ediyoruz<br />

Ürünlerimizin döngüselliğini artırmak ve en geniş<br />

sürdürülebilir medya yelpazesini destekleyerek müşterilerimizi<br />

ve markaları döngüsellik hedeflerine ulaşmaları için<br />

desteklemek. Döngüselliğin Ar-Ge'den üretime, Tedarik<br />

zincirine ve hizmetlere kadar tüm süreçlerimizde yer alması<br />

gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, sürdürülebilir tasarım<br />

yoluyla uzun ömürlü ürünler üretmeye öncelik veriyoruz.<br />

Yükseltme seçenekleri ve sağlam bakım stratejileri sayesinde<br />

ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Geri<br />

dönüştürülmüş veya yeniden kullanılmış malzemelerin<br />

%12'sini kullanarak ekipmanlarımızın çevresel etkisini<br />

azaltmak için sürekli çalışıyoruz.<br />

Ürünlerimizin veya sarf malzemelerimizin kullanım ömrü<br />

sona erdiğinde, HP Indigo Take Back programı baskı<br />

makinelerini ve sarf malzemelerini yeniden üretim ve geri<br />

dönüşüm için geri alır. Son 2 yılda 100'den fazla Indigo<br />

baskı makinesi geri kazanıldı ve parçaların %90'ından fazlası<br />

yeniden kullanılarak Sertifikalı Pre-Owned olarak yeniden<br />

üretildi.<br />

Drupa öncesinde, HP Indigo V12 Dijital Baskı Makinesi<br />

aracılığıyla öncü LEPx teknolojisini tanıtıyoruz. Bu yenilik,<br />

markaların tedarik zincirlerini düzene sokmalarını ve<br />

envanter eskimesini azaltmalarını sağlayarak optimizasyon<br />

için yeni yollar açıyor.<br />

Ayrıca, yazıcılar ve dönüştürücülerle iş birliği içinde HP<br />

Sustainability Amplifier programını başlattığımızı duyurduk.<br />

Bu program, sürdürülebilirlik gündemlerini hızlandırmalarını<br />

ve daha sürdürülebilir baskılar sunmalarını sağlıyor. HP'nin<br />

Sürdürülebilir Etki Stratejisi ile iş birliği içinde olan program,<br />

HP'nin yenilenebilir enerji ve CO2 emisyonlarını azaltma<br />

taahhüdüyle uyumludur.<br />

drupa yaklaşık 8 yıldır düzenlenmediğine<br />

göre, bu yılki fuardan HP Indigo ve küresel<br />

ölçekte tüm sektör için neler bekliyorsunuz?<br />

8 yıl sonra tekrar drupa'da olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.<br />

HP Indigo'nun drupa <strong>2024</strong> için hedefi, müşteri ihtiyaçlarına<br />

cevap vermeyi ve özellikle daha büyük miktarlarda işlerin<br />

yönetimi olmak üzere çeşitli yeni fırsatlar ve yetenekler<br />

sağlamayı amaçlayan derinlemesine ve kapsamlı çözümler<br />

sergilemektir. Baskı ve üretim iş akışlarının nasıl optimize<br />

edileceğini, enerji ve atık tasarrufunun nasıl sağlanacağını<br />

ve HP Indigo'nun dijital baskı makinelerinin matbaacılar,<br />

dönüştürücüler ve marka sahipleri için sürdürülebilirlik<br />

gereksinimlerini nasıl karşıladığını anlamak için HP standı<br />

mutlaka görülmesi gereken bir yer olacak.<br />

Bu yıl, önceki sınırlamaları aşmamızı ve endüstri<br />

standartlarını yeniden tanımlamamızı sağlayan baskı<br />

teknolojisindeki en son gelişmelerimizi sergilemekten gurur<br />

duyuyoruz. Son teknoloji baskı makinelerimiz, dijital ve flekso<br />

baskı arasındaki geleneksel başa baş noktasını ortadan<br />

34<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


operate autonomously, and Print Workflows will seamlessly<br />

connect, automate, and orchestrate processes from creation<br />

to delivery.<br />

From an industry wide perspective, we expect to see<br />

digital, automation and sustainability to be at the center of<br />

businesses. HP Indigo, in close collaboration with partners,<br />

is committed to continue to lead the industry transformation<br />

from conventional process to digitalised production<br />

processes and to take it to the next level.<br />

Anything would you like to highlight?<br />

Our portfolio launch at drupa defines the industry standard<br />

for automation and sustainability, reflecting HP Indigo’s<br />

vision for the print production floor. Our LEP and LEPx<br />

technologies are constantly evolving, and have improved in<br />

terms of quality, versatility, productivity, sustainability, and<br />

economics. Our commitment and significant investment into<br />

continuous innovation has enabled over 5,000 printers and<br />

converters to expand their businesses and grow sustainably.<br />

On the ground at drupa, visitors will have the opportunity<br />

to witness firsthand 11 of HP Indigo’s presses. We will<br />

also showcase how HP collaborates with its partner<br />

companies – over 25 – and incorproate more than 20<br />

unique automation solutions. Visitors will have access to the<br />

fundamental printing technologies driving the analogue to<br />

digital transformation, including HP Indigo LEP/LEPx and full,<br />

automated production lines.<br />

We’re looking forward to welcoming you at drupa, in HP’s<br />

booth at Hall 17, to experience these innovations firsthand<br />

and meet the team behind them. See you in Düsseldorf!<br />

kaldırmaya çalışırken önemli bir kilometre taşını işaret<br />

ediyor. Dahası, olağanüstü baskı makinelerinin tek başına<br />

yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle, odak noktamız,<br />

şu anda algıladığımız baskı ortamında devrim yaratmaya<br />

hazır olan Yapay Zekanın entegrasyonuna kadar uzanıyor.<br />

Bu, baskı makinelerinin otonom olarak çalışacağı ve Baskı<br />

İş Akışlarının üretimden teslimata kadar süreçleri sorunsuz<br />

bir şekilde birbirine bağlayacağı, otomatikleştireceği ve<br />

düzenleyeceği yeni bir çağın habercisi.<br />

Sektör geneline baktığımızda, dijital, otomasyon ve<br />

sürdürülebilirliğin işletmelerin merkezinde yer almasını<br />

bekliyoruz. HP Indigo, iş ortaklarıyla yakın iş birliği içinde,<br />

sektörün geleneksel süreçlerden dijitalleştirilmiş üretim<br />

süreçlerine dönüşümüne liderlik etmeye ve bunu bir sonraki<br />

seviyeye taşımaya devam etmeye kararlıdır.<br />

Öne çıkarmak istediğiniz bir şey var mı?<br />

Drupa'daki portföy lansmanımız, HP Indigo'nun baskı<br />

üretim katına yönelik vizyonunu yansıtarak otomasyon ve<br />

sürdürülebilirlik için endüstri standardını tanımlıyor. LEP ve<br />

LEPx teknolojilerimiz sürekli olarak gelişiyor ve kalite, çok<br />

yönlülük, üretkenlik, sürdürülebilirlik ve ekonomi açısından<br />

iyileşiyor. Sürekli inovasyona olan bağlılığımız ve önemli<br />

yatırımlarımız, 5.000'den fazla matbaacı ve dönüştürücünün<br />

işlerini büyütmesini ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini<br />

sağladı.<br />

Ziyaretçiler drupa'da HP Indigo'nun 11 baskı makinesine<br />

ilk elden tanıklık etme fırsatı bulacak. Ayrıca HP'nin 25'in<br />

üzerinde iş ortağı şirketle nasıl iş birliği yaptığını ve 20'den<br />

fazla benzersiz otomasyon çözümünü nasıl dahil ettiğini<br />

de sergileyeceğiz. Ziyaretçiler, HP Indigo LEP/LEPx ve tam<br />

otomatik üretim hatları dahil olmak üzere analogdan<br />

dijitale dönüşümü sağlayan temel baskı teknolojilerine<br />

erişebilecekler.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 35


Kyocera's strength, experience and<br />

future vision in digital printing at<br />

drupa<br />

Kyocera’nın dijital baskıdaki gücü,<br />

deneyimleri ve gelecek vizyonu<br />

drupa’da<br />

Kyocera, an inkjet printhead manufacturer with a large<br />

market worldwide and producing long part life and<br />

durable products in the field of laser printing, will exhibit<br />

its sectoral solutions at drupa, the biggest exhibition of the<br />

sector. Kyocera Industrial Printing Sales Manager Giray<br />

Gorur shared his evaluations before the fair.<br />

D<br />

ünya çapında büyük bir pazara sahip mürekkep<br />

püskürtmeli baskı kafası üreticisi ve lazer baskı alanında<br />

uzun parça ömürlü ve dayanıklı ürünler üreten Kyocera<br />

sektörün en büyük fuarı drupa’da sektörel çözümlerini<br />

sergileyecek. Kyocera Endüstriyel Baskı Satış Müdürü Giray<br />

Görür fuar öncesi değerlendirmelerini aktardı.<br />

36 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Can you tell us about<br />

your experience and<br />

background in the<br />

printing industry?<br />

For more than 10 years,<br />

I have worked as a sales,<br />

marketing and colour<br />

specialist in different<br />

companies. For the last 3<br />

years, I have been working<br />

as Industrial Printing Sales<br />

Manager at Kyocera.<br />

What do you believe<br />

sets Kyocera apart<br />

from other companies<br />

in the inkjet printing<br />

industry?<br />

Kyocera is first and<br />

foremost an inkjet printhead<br />

manufacturer with a large<br />

worldwide market and a<br />

company that produces<br />

durable products with long<br />

part life in the field of laser<br />

printing. By utilising its longstanding<br />

know-how in these<br />

two areas, the company has<br />

been able to easily adapt<br />

to high print capacity and<br />

durable machines in the<br />

production segment and gain<br />

a foothold in the market.<br />

Can you tell us about your familiarity with<br />

digital printing software and how you<br />

integrated it into your workflow?<br />

In today's world, there is a rapid acceleration from<br />

conventional production system to digital printing. In<br />

response to this acceleration, the colour expectation in<br />

digital printing is increasing and the volume of printed jobs<br />

is growing. For this reason, workflow automation and colour<br />

management systems in printing are becoming more and<br />

more important. As Kyocera, we offer many solutions to our<br />

business partners in this field, both ourselves and with our<br />

3rd party global business partners.<br />

What strategies do you use to ensure quality<br />

control and consistency in digital print output?<br />

Firstly, the ink-based printing technology that Kyocera prefers<br />

to use on our production segment machines is currently the<br />

most stable printing technology in digital printing technology.<br />

This technology offers a much more stable print quality<br />

with Kyocera's printheads and in-house water-based ink. In<br />

addition, the Fiery server we use for colour management<br />

in our machines enables us to perform world-class colour<br />

management.<br />

Giray Gorur, Industrial Printing Sales Manager of Kyocera<br />

Basım sektöründeki deneyiminizi ve<br />

geçmişinizi anlatabilir misiniz?<br />

10 yılı aşkın süredir, farklı firmalarda satış, pazarlama ve<br />

renk uzmanı olarak görev yaptım. Son 3 yıldır Kyocera<br />

bünyesinde Endüstriyel Baskı Satış Müdürü olarak görev<br />

alıyorum.<br />

Kyocera'yı inkjet baskı endüstrisindeki<br />

diğer şirketlerden ayıran şeyin ne olduğuna<br />

inanıyorsunuz?<br />

Kyocera öncelikle, dünya çapında büyük bir pazara sahip<br />

bir mürekkep püskürtmeli baskı kafası üreticisi ve lazer baskı<br />

alanında uzun parça ömürlü ve dayanıklı ürünler üreten<br />

bir firma. Firma, bu iki alandaki uzun yıllara dayanan bilgi<br />

birikimini kullanarak üretim segmentindeki yüksek baskı<br />

kapasiteli ve dayanıklı makinelere kolay bir şekilde adapte<br />

olmuş ve pazarda yer edinmiştir.<br />

Dijital baskı yazılımına olan aşinalığınızı<br />

ve bunu iş akışınıza nasıl entegre ettiğinizi<br />

anlatabilir misiniz?<br />

Günümüz dünyasında konvansiyonel üretim sisteminden<br />

dijital baskıya hızlı bir ivmelenme var. Bu ivmelenmenin<br />

karşılığı olarak dijital baskıdaki renk beklentisi artmaktadır ve<br />

basılan işlerin hacmi büyümektedir. Bu sebeple, baskıda iş<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 37


What do you see as the future of digital<br />

printing and how do you foresee Kyocera<br />

contributing to its development?<br />

With the developing printing trends in the world, digital<br />

printing is gaining more and more importance and<br />

increasing the printing volume. However, inkjet seems to be<br />

the only system that can meet this increasing printing volume<br />

both financially and in terms of machine durability. Kyocera,<br />

as a technology manufacturer in this field, will always<br />

continue to maintain its leading role in the market with its<br />

new products.<br />

Which machines/solutions will you exhibit and<br />

highlight at Drupa?<br />

At Drupa, we will primarily exhibit our newly launched<br />

TASKalfa Pro 55000c machine, which will revolutionise the<br />

printing industry and can print directly on offset gloss. Apart<br />

from this, we will exhibit our Genix 1200 series printing unit,<br />

which can be integrated into conventional packaging and<br />

label machines, and our FOREARTH machine, which makes<br />

a difference in the textile printing industry with its high quality<br />

and environmentally friendly solutions. At the same time, our<br />

TASKalfa Pro 15000c machine will be exhibited at the fair<br />

with different integrated finishing options.<br />

akışı otomasyonları ve renk yönetim sistemleri gün geçtikçe<br />

daha çok önem kazanıyor. Kyocera olarak, iş ortaklarımıza<br />

bu alanda hem kendimiz hem de çalışmakta olduğumuz 3.<br />

parti global iş ortaklarımızla birçok çözüm sunuyoruz.<br />

Dijital baskı çıktılarında kalite kontrolü ve<br />

tutarlılığı sağlamak için hangi stratejileri<br />

kullanıyorsunuz?<br />

Öncelikle, Kyocera olarak üretim segmenti makinelerimizde<br />

kullanmayı tercih ettiğimiz mürekkep bazlı baskı teknolojisi<br />

şu anda dijital baskı teknolojisindeki en stabil baskı<br />

teknolojisidir. Bu teknoloji, Kyocera’nın baskı kafaları ve<br />

kendi üretimi olan su bazlı mürekkebi ile çok daha stabil<br />

bir baskı kalitesi sunmaktadır. Ayrıca, makinelerimizde renk<br />

yönetimi için kullanmakta olduğumuz Fiery server da dünya<br />

standartlarında renk yönetimi yapmamızı sağlıyor.<br />

Dijital baskının geleceği olarak neyi<br />

görüyorsunuz ve Kyocera'nın onun gelişimine<br />

nasıl katkıda bulunacağını öngörüyorsunuz?<br />

Dünyada gelişen baskı trendleri ile, dijital baskı her geçen<br />

gün daha çok önem kazanmaktadır ve baskı hacmini<br />

artırmaktadır. Ancak, bu artan baskı hacmini hem mali hem<br />

de makine dayanıklılığı olarak karşılayabilecek tek sistem<br />

inkjet olarak gözüküyor. Kyocera da bu alanda teknoloji<br />

üreticisi bir firma olarak, yeni ürünleriyle pazardaki öncü<br />

rolünü sürdürmeye her zaman devam edecek.<br />

Drupa'da hangi makine/çözümleri sergileyip<br />

öne çıkaracaksınız?<br />

Drupa’da öncelikle lansmanını yeni yapacağımız, baskı<br />

sektöründe bir devrim yaratacak olan ve direkt ofset<br />

kuşeye baskı yapabilen TASKalfa Pro 55000c makinemizi<br />

sergileyeceğiz. Bunun haricinde, konvansiyonel ambalaj<br />

ve etiket makinelerine entegre olabilen Genix 1200 serisi<br />

baskı ünitemiz ve tekstil baskısı sektöründe kaliteli ve çevreci<br />

çözümler sunmasıyla farklılık yaratan FOREARTH makinemizi<br />

sergileyeceğiz. Aynı zamanda, TASKalfa Pro 15000c<br />

makinemiz farklı entegre sonlandırma seçenekleri ile fuarda<br />

sergilenecek.<br />

38 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


Forum for sustainability<br />

ready to<br />

IMPLEMENT<br />

SUSTAIN<br />

ABILITY?<br />

May 28 – June 7, <strong>2024</strong><br />

Düsseldorf<br />

Program and<br />

information:<br />

www.drupa.com/tps_en<br />

Discover new possibilities –<br />

sustainable process solutions at a glance<br />

Sustainable production, circular economy and functional, visually and haptically outstanding<br />

print and packaging solutions are essential requirements for the printing and paper industries.<br />

The special forum drupa touchpoint sustainability offers you an indispensable and valuable<br />

insight into new technological developments and solutions for the production of sustainable<br />

print products for a future based on solutions and best practices from print and packaging<br />

production – practical and tangible. Be part of it!<br />

#drupa<strong>2024</strong><br />

www.drupa.com<br />

drupa.com/blog<br />

Ayrıntılı bilgi için:<br />

Düsseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği<br />

tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.<br />

Op. Cemil Topuzlu Cad. 23/2<br />

34726 Kadıköy - İstanbul<br />

Tel. 0216-385 66 33 _ Fax 0216-385 74 00<br />

info@tezulas-fuar.com<br />

www.tezulas-fuar.com


Corrugated Cardboard Sector met at ‘OMÜD<br />

Sympathy Members Promotion Event’<br />

OMÜD Corrugated Cardboard Industrialists' Association, which gathers the corrugated<br />

cardboard industry under a single roof, held the Sympathy Members Promotion Event, which<br />

brought together the manufacturers and suppliers of the industry.<br />

Oluklu Mukavva Sektörü “OMÜD Sempati<br />

Üyeleri Tanıtım Etkinliği’nde” buluştu<br />

Oluklu mukavva sektörünü tek çatı altında toplayan OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri<br />

Derneği, sektör üreticilerini ve tedarikçilerini bir araya getiren Sempati Üyeleri Tanıtım<br />

Etkinliği’ni gerçekleştirdi.<br />

OMÜD Corrugated Cardboard Industrialists' Association,<br />

the first professional organisation of the packaging<br />

sector and the sector representative of sustainable packaging<br />

corrugated cardboard, brought together the entire<br />

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve sürdürülebilir<br />

ambalaj oluklu mukavvanın sektör temsilcisi olan<br />

OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, 9 Mayıs<br />

Perşembe günü Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de<br />

40 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan<br />

corrugated cardboard sector at the event held at Sheraton<br />

Grand Istanbul Ataşehir Hotel on Thursday, 9 May. The<br />

event was attended by the full members of the association,<br />

leading managers of the corrugated cardboard industry,<br />

factory managers, production managers, purchasing<br />

authorities, sympathy members, industry stakeholders and<br />

members of the sectoral press.<br />

The event, which was supported by Sun Chemical as the<br />

Main Sponsor, AGM Analiz Customs Consultancy as the<br />

Gold Sponsor and eTA-Borusan Logistics and H.B. Fuller<br />

as the Silver Sponsors, was also attended by veteran<br />

executives who have worked in the sector for many years<br />

and former presidents of the association. In the event, the<br />

companies introduced their products and services by making<br />

presentations and had the opportunity to open stands.<br />

During the breaks of the event, business chats were held and<br />

booth visits were made.<br />

gerçekleştirdiği etkinlikte tüm oluklu mukavva sektörünü<br />

buluşturdu. Yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe derneğin<br />

asil üyeleri, oluklu mukavva sektörünün önde gelen<br />

yöneticileri, fabrika müdürleri, üretim müdürleri, satın alma<br />

yetkilileri, sempati üyeleri, sektör paydaşları ve sektörel basın<br />

mensupları katıldı.<br />

Sun Chemical’ın Ana Sponsor, AGM Analiz Gümrük<br />

Müşavirliği’nin Altın Sponsor ve eTA-Borusan Lojistik ve H.B.<br />

Fuller’in Gümüş Sponsor olarak destek verdiği Sempati<br />

Üyeleri Tanıtım Etkinliği’ne sektöre uzun yıllar emek vermiş<br />

duayen yöneticiler ve derneğin eski başkanları da katıldı.<br />

Etkinlikte firmalar kendi ürün ve hizmetlerini sunum yaparak<br />

tanıtıp, stant açma imkanı buldular. Etkinlik molalarında iş<br />

sohbetleri yapılarak stant ziyaretleri gerçekleştirildi.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 41


Economist and Researcher Can Selcuki made a presentation<br />

titled ‘Current Economic Developments in Turkey and the<br />

World’ at the Sympathy Members Promotion Event. In his<br />

speech, Selcuki emphasised the policy areas of the reshaped<br />

global system and the risks and opportunities that may arise<br />

for Turkey, ‘While the global order is being reorganised, the<br />

world is going through a process of change. We need to<br />

design the future by putting change not only as a cool word,<br />

but also as the basis of a development strategy in line with<br />

global dynamics and Turkey's goals.’ The session, which<br />

ended with the questions and answers of the participants,<br />

was met with great interest.<br />

“As the sector, we are trying to protect the<br />

existing”<br />

Speaking at the event, Abdullah Arslan, Chairman of the<br />

Board of Directors of OMÜD Corrugated Cardboard<br />

Industrialists' Association, said that this was the first event<br />

hosted under the roof of the association after the 19th<br />

Ordinary General Assembly Meeting and stated that they<br />

plan to implement many more projects that will contribute to<br />

the development of the sector. Giving information about the<br />

current situation of the global economy and the corrugated<br />

cardboard sector in his presentation, Arslan said the<br />

following ‘Geopolitical tensions such as the energy crisis that<br />

started with the Russia-Ukraine War and the global impact<br />

caused by the Israeli-Palestinian War are also reflected on<br />

the economy. All these developments may lead to a decline<br />

in consumption and a decrease in demand across the<br />

world, thus causing contractions in our sector. In addition,<br />

high inflation and stagnation in economies still continue<br />

worldwide. We observe that the growth in our country is<br />

largely driven by the banking and finance sector, while there<br />

is a contraction in the real sector. Under all these economic<br />

conditions, as the corrugated cardboard sector, we continue<br />

by trying to maintain the current situation.’<br />

Sempati Üyeleri Tanıtım Etkinliği’nde Ekonomist ve<br />

Araştırmacı Can Selçuki, “Türkiye ve Dünyadaki Güncel<br />

Ekonomik Gelişmeler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.<br />

Konuşmasında yeniden şekillenen küresel sistemin politika<br />

alanlarına ve Türkiye için oluşabilecek risk ile fırsatlara vurgu<br />

yapan Selçuki, “Küresel düzen yeniden tanzim edilirken,<br />

dünya çok değişim sürecinden geçiyor. Artık değişimi<br />

sadece havalı bir kelime olarak değil, küresel dinamiklerle<br />

ve Türkiye’nin hedefleriyle uyumlu bir kalkınma stratejisinin<br />

temeline koyarak geleceği tasarlamamız gerekiyor” dedi.<br />

Katılımcıların soru ve cevaplarıyla son bulan oturum yoğun<br />

ilgiyle karşılandı.<br />

“Sektör olarak mevcudu korumaya<br />

çalışıyoruz”<br />

Etkinlikte konuşan OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri<br />

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, 19’uncu<br />

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından dernek çatısı<br />

altında ev sahipliği yaptığı ilk etkinlik olduğunu söyleyerek,<br />

sektörün gelişimine katkı sağlayacak birçok projeyi daha<br />

hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Sunumunda küresel<br />

ekonominin ve oluklu mukavva sektörünün güncel durumuna<br />

dair bilgiler veren Arslan şunları söyledi: “Rusya -Ukrayna<br />

Savaşı ile başlayan enerji krizi, İsrail-Filistin Savaşı’nın<br />

neden olduğu küresel etki gibi yaşanan jeopolitik gerilimler<br />

ekonomiye de yansıyor. Tüm bu gelişmeler dünya genelinde<br />

tüketimin düşmesine, talebin azalmasına dolayısıyla<br />

sektörümüzde de daralmalara neden olabiliyor. Bununla<br />

birlikte yüksek enflasyon ve ekonomilerdeki durgunluk dünya<br />

genelinde hala devam ediyor. Ülkemizdeki büyümenin büyük<br />

ölçüde banka ve finans sektöründen kaynaklandığını, reel<br />

sektörde ise daralma olduğunu gözlemliyoruz. Tüm bu<br />

ekonomik şartlar altında oluklu mukavva sektörü olarak<br />

mevcudu korumaya çalışarak devam ediyoruz.”<br />

42<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


SunLit ®<br />

Diamond<br />

Kim, tek mürekkep ile, en canlı baskıları yapıp<br />

bundan kazanç sağlayabilir?<br />

Sen yapabilirsin.<br />

Sizin için çalışıyoruz.


The new HEIDELEBRG Speedmaster XL 106 of the Peak Performance Generation will be unveiled at drupa <strong>2024</strong>.<br />

It is future-oriented and even more powerful with cloud functions. It will also be equipped with even more intelligent AI<br />

software. Fully automated printing plate logistics mean that fewer staff are needed for high productivity.<br />

HEIDELBERG achieves targets and<br />

closes financial year 2023/<strong>2024</strong><br />

successfully<br />

• Preliminary business figures show positive development:<br />

Sales and adjusted EBITDA margin stable at € 2.4 billion and 7.2 percent in 2023/24 despite<br />

market challenges<br />

• Free cash flow excluding special items at highest level for 10 years<br />

• Incoming orders recover at the end of the financial year<br />

• Innovations at drupa: Broad customer base as a strength<br />

Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) is well<br />

prepared for the upcoming drupa trade fair (May 28 to<br />

June 7). This is shown by the preliminary figures for the past<br />

financial year 2023/<strong>2024</strong>, with which the company has<br />

achieved its own forecast. Despite challenging economic<br />

and geopolitical conditions as well as cost pressure on<br />

materials, energy and personnel, HEIDELBERG succeeded<br />

in keeping sales stable at around € 2.4 billion (previous<br />

year: € 2.435 billion) and the adjusted EBITDA margin at<br />

7.2 percent. Free cash flow reached around € 50 million,<br />

whereby no special items, such as from the sale of nonoperating<br />

assets, were included in the reporting year. This<br />

means that the highest free cash flow in over 10 years was<br />

achieved in the past financial year if the free cash flows<br />

of previous years had been adjusted for the special items<br />

contained therein. These figures underline the successful<br />

implementation of the value creation program, which has<br />

further improved the company's financial resilience.<br />

44<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


The new HEIDELBERG "StackStar C" coexisting robot does not require a safety fence, but has an innovative safety concept<br />

that works with mobile markers, among other things. The "StackStar C" relieves people in the further processing of printed<br />

matter.<br />

CEO Dr. Ludwin Monz says: "We were able to achieve our<br />

financial year targets in a difficult economic environment.<br />

HEIDELBERG's financial performance was solid. Our<br />

value creation program is an important building block in<br />

positioning HEIDELBERG for the future."<br />

Value creation program: More financial<br />

leeway for the further development of the<br />

company<br />

As part of the value creation program, HEIDELBERG has<br />

identified more than 250 measures to increase productivity<br />

and strengthen the financial base, which are being<br />

implemented on an ongoing basis. In the 2023/<strong>2024</strong><br />

financial year, the measures initiated at an early stage<br />

successfully compensated for the considerable negative<br />

impact on earnings from declining production volumes and<br />

rising costs. Measures to specifically optimize net working<br />

capital also had a positive impact on free cash flow.<br />

Tania von der Goltz, CFO of HEIDELBERG, says: "The<br />

resilient development of profitability and free cash flow are<br />

proof of our financial discipline and our ability to deliver<br />

reliable results even in a difficult environment. In a financial<br />

year that was characterized by a decline in orders across<br />

the industry, we achieved our targets and met our forecasts<br />

thanks to the value creation program we initiated at an early<br />

stage."<br />

After a weaker third quarter (€ 508 million), the situation<br />

improved significantly in the fourth quarter with incoming<br />

orders of just under € 600 million. This positive development<br />

was driven by strong business in Asia, particularly in China.<br />

Innovations at drupa - broad customer base as<br />

a strength<br />

HEIDELBERG is preparing for a successful drupa trade fair<br />

with technological innovations that support print shops with<br />

their biggest challenges. Automation and digitalization of<br />

the value chain as well as solutions for more resourceefficient<br />

production are the focus in both of the company's<br />

segments. Innovative products in the field of offset, digital<br />

and flexo printing, supplemented by collaborative robotics<br />

for the post-processing of print products, will demonstrate<br />

the company's forward-looking orientation at the upcoming<br />

trade fair. HEIDELBERG will rely even more heavily on its<br />

broad and established customer base as well as its globally<br />

organized and industry-leading sales and service for the<br />

future success of the company in order to profitably shape<br />

growth ambitions in new market segments.<br />

Incoming orders were also solid in the past 2023/<strong>2024</strong><br />

financial year. Although this was around 6 percent down<br />

on the previous year, it developed better than the industry<br />

average thanks to HEIDELBERG's good market position.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 45


585 million dollars of exports from the furniture,<br />

paper and forestry products sector in <strong>April</strong><br />

Turkey Exporters Assembly (TIM), announced the export figures for <strong>April</strong> <strong>2024</strong>. The furniture,<br />

paper and forestry products sector, which exported 678 million dollars last month, exported<br />

585 million dollars in <strong>April</strong>. In the first four months of <strong>2024</strong>, the most exports were made to<br />

Iraq with 350 million dollars.<br />

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründen<br />

nisan ayında 585 milyon dolarlık ihracat<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), <strong>2024</strong> Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz<br />

ay 678 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü nisan ayında<br />

585 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. <strong>2024</strong> yılının ilk dört ayında en çok ihracat 350<br />

milyon dolar ile Irak’a yapıldı.<br />

Turkey's export data for <strong>April</strong> <strong>2024</strong> was shared by the<br />

Turkish Exporters Assembly (TIM). Turkey's exports in <strong>April</strong><br />

increased by 0.1 per cent to 19 billion 271 million dollars,<br />

while exports in the January-<strong>April</strong> period increased by 2.7<br />

per cent to 82 billion 873 million dollars. In <strong>April</strong> 2023,<br />

exports of furniture, paper and forestry products sector,<br />

which was 626 million dollars in <strong>April</strong>, amounted to 585<br />

million dollars in the same month of this year. While the<br />

sector exported 2.5 billion dollars in the first four months of<br />

the year, Iraq took the first place among the countries with<br />

the highest exports with 350 million dollars.<br />

T<br />

ürkiye’nin <strong>2024</strong> Nisan ayına dair ihracat verileri Türkiye<br />

İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin<br />

nisan ayı ihracatı yüzde 0,1 artarak 19 milyar 271 milyon<br />

dolar olarak gerçekleşirken, ocak-nisan döneminde de yüzde<br />

2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.<br />

2023 yılı nisan ayında 626 milyon dolar olan mobilya, kâğıt<br />

ve orman ürünleri sektörü ihracatı, bu yılın aynı ayında 585<br />

milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör yılın ilk dört ayında<br />

2,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat<br />

gerçekleştirilen ülkeler arasında ise ilk sırayı 350 milyon<br />

dolar ile Irak aldı.<br />

46 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan<br />

Exports to the United States are growing<br />

rapidly<br />

Among the countries where the furniture, paper and forestry<br />

products sector exported the most in the first quarter of<br />

<strong>2024</strong>, Iraq ranked first with 350 million dollars, while the<br />

United Kingdom ranked second with 124 million dollars.<br />

Exports to the United States of America in the third place<br />

were 120 million dollars, followed by countries such as<br />

Germany, Iran, Morocco, France, Libya and Georgia. The<br />

country with the highest increase in export share was the<br />

United States of America with 36.49 per cent.<br />

Exporters continue to work despite difficult<br />

conditions<br />

The furniture, paper and forestry products sector continues<br />

to work despite the challenging conditions to exceed the<br />

targeted export threshold of 8 billion dollars. Commenting<br />

on the exports of the sector in <strong>April</strong>, Erkan Özkan, President<br />

of Istanbul Furniture, Paper and Forestry Products Exporters'<br />

Association, said: "As the furniture, paper and forestry<br />

products sector, we achieved a steady increase in the first<br />

three months of the year. In <strong>April</strong>, we have a loss due to<br />

both holidays and public holidays. We naturally experience<br />

this during the year, especially in periods coinciding with<br />

holidays. We are very pleased with the work of our exporters.<br />

Despite the difficulties in global trade, we both produce and<br />

market. It is promising for us that our sector does not give<br />

up and resists difficulties. Our primary goal is to increase<br />

our share in our existing markets, work intensively in the<br />

remaining months of the year and exceed the 8-billion-dollar<br />

threshold."<br />

Birleşik Devletlere ihracat hızla artıyor<br />

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün <strong>2024</strong> yılı ilk<br />

çeyreğinde en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında<br />

ilk sırada 350 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada<br />

124 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı. Üçüncü sıradaki<br />

Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracat 120 milyon<br />

dolar olurken listenin devamında Almanya, İran, Fas, Fransa,<br />

Libya ve Gürcistan gibi ülkeler yer aldı. İhracat payının en<br />

çok arttığı ülke ise yüzde 36,49 ile Amerika Birleşik Devletleri<br />

oldu.<br />

İhracatçı zorlu şartlara rağmen çalışmayı<br />

sürdürüyor<br />

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü hedeflediği 8<br />

milyar dolarlık ihracat barajını aşmak için zorlu şartlara<br />

rağmen çalışmaya devam ediyor. Sektörün nisan ayı<br />

ihracatına dair değerlendirmede bulunan İstanbul Mobilya,<br />

Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı<br />

Erkan Özkan, “Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü<br />

olarak yılın ilk üç ayında istikrarlı bir artış yakaladık. Nisan<br />

ayında gerek bayram gerekse resmi tatillerden kaynaklı<br />

bir kaybımız var. Yıl içerisinde özellikle tatillere denk gelen<br />

dönemlerde bunu doğal olarak yaşıyoruz. İhracatçılarımızın<br />

çalışmalarından gayet memnunuz. Global ticarette yaşanan<br />

zorluklara rağmen hem üretiyor hem de pazarlıyoruz.<br />

Sektörümüzün pes etmemesi, zorluklara direnmesi bizim<br />

için ümit verici. Öncelikli amacımız mevcut pazarlarımızda<br />

payımızı artırarak, yılın geri kalan aylarında yoğun çalışıp 8<br />

milyar dolar barajını aşmak” dedi.<br />

<strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr 47


Postpress Alliance at drupa<br />

One vision - infinite solutions<br />

Postpress Alliance drupa'da<br />

Tek vizyon - sonsuz çözümler<br />

The Postpress Alliance, comprising baumannperfecta,<br />

Bograma, H+H, Hohner, MBO, and Wohlenberg,<br />

alongside their three co-exhibitors Blumer Maschinenbau<br />

AG, NBS AG, and the financial service provider PEAC<br />

Solutions, proudly presents themselves at drupa. Occupying<br />

nearly 1,300 m2 of space at Stand E20 in Hall 15, they<br />

unite under the theme "Better together. One vision - infinite<br />

solutions". Here, these renowned brands unveil not only<br />

individual innovations but also collaborative configurations,<br />

promising a glimpse into complete, seamlessly integrated<br />

production workflows.<br />

From automated processes to robotic solutions, the<br />

showcase spans the entirety of the finishing process,<br />

offering visitors a comprehensive view. Folding, micro<br />

and pharmaceutical folding, cutting, perfect binding, wire<br />

stitching, die-cutting, punching, and waste management—<br />

all facets of modern printing—receive innovative attention.<br />

Notably, prioritizing customer service, PEAC Solutions, the<br />

financial services provider, joins the ensemble for the first<br />

time.<br />

baumannperfecta, Bograma, H+H, Hohner, MBO ve<br />

Wohlenberg'den oluşan Postpress Alliance, üç ortak<br />

katılımcısı Blumer Maschinenbau AG, NBS AG ve finansal<br />

hizmet sağlayıcısı PEAC Solutions ile birlikte drupa'da<br />

kendilerini gururla tanıtıyor. Salon 15'teki E20 standında<br />

yaklaşık 1.300 m2'lik bir alanı kaplayan bu şirketler, "Birlikte<br />

daha iyiye" teması altında bir araya geliyor. Tek vizyon -<br />

sonsuz çözümler" teması altında bir araya geliyorlar. Burada,<br />

bu ünlü markalar sadece bireysel yenilikleri değil, aynı<br />

zamanda iş birliğine dayalı konfigürasyonları da tanıtarak<br />

eksiksiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş üretim iş<br />

akışlarına bir bakış vaat ediyor.<br />

Otomatik süreçlerden robotik çözümlere kadar sonlandırma<br />

sürecinin tamamını kapsayan vitrin, ziyaretçilere kapsamlı bir<br />

görünüm sunuyor. Katlama, mikro ve farmasötik katlama,<br />

kesme, mükemmel ciltleme, tel dikiş, kalıp kesme, delme<br />

ve atık yönetimi - modern baskının tüm yönleri - yenilikçi<br />

bir ilgi görüyor. Özellikle, müşteri hizmetlerine öncelik<br />

veren finansal hizmetler sağlayıcısı PEAC Solutions ilk kez<br />

topluluğa katılıyor.<br />

48 <strong>Matbaa</strong> <strong>Teknik</strong> / <strong>Matbaa</strong>teknik.com.tr


ESNEK AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ<br />

Adres : Tunus Caddesi 54/8 Kavaklıdere 06680 ANKARA<br />

Tel : 0312 466 60 23<br />

Fax : 0312 466 60 24<br />

easd@ambalaj.org.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!