Solisti 01/2011

solpalvelut

SOLin asiakas- ja henkilöstölehti
www.solisti.fi
www.sol.fi

SOL-KONSERNIN LEHTI Toukokuu | 2011

www.sol.fi

Reilu peli

vie voittoon

Juhlavaatteet

huippukuntoon

SIVU 22

Oululaiset palvelupäälliköt Sannamari Ylönen

ja Annukka Ylitolva tykkäävät työstään SIVU 10

Lumene

osaa ostaa

SIVU 12

HOK-Elanto

asiakkaana

SIVU 14

DHL Express

turvatarkastukset

SIVU 18

Peurungan

uusi kylpylä

SIVU 21

Onnellisena

töissä

SIVU 31


Sisältö 1 | 2011

8Henkilökohtainen

avustaja

lähtee

kaveriksi

kaikkialle.

Arjesta voi

ja pitää

inspiroitua.

12

15

SOL palvelee

nyt myös HOK

Elantoa.

4

6

8

Pääkirjoitus.

Vahvana eteenpäin –

asiakkaillemme

menestystä.

Puhdasta asiaa.

SOL myy henkilöstöpalveluja

sosiaalivirastolle.

Henkilökohtaisten avustajien

työssä tarvitaan oikeaa

asennetta.

Lumene keskittyy

ydinosaamiseensa.

10

Henkilöstöpalveluiden

vahva kasvu jatkuu reilun

pelin hengessä.

11

Asiakaspalveluyksikkö

on toiminnan sydän.

12

Lumene osaa ostaa.

2 www.sol.fi


siivoojan

tuloa ei

tarvitse

26Ennen

siivota.

Veteraanikylpylä

Peurunka muuttaa

muotoaan.

21

15

18

21

24

26

HOK-Elannon ja SOLin

yhteistyö tuo valoa,

väriä ja iloa työelämään.

Vauhdilla maailmalle. SOL

hoitaa DHL Express

turvatarkastukset.

Kuntoutus Peuranka

muuttuu veteraanikylpylästä

teemapuistoksi.

Juhlavaatteet kuntoon.

Ennen siivoojan tuloa

ei tarvitse siivota.

28

31

33

35

SOL Eestin

kymmenen

vuotta. Ihmisistä

on pidettävä huolta.

SOL Life rakentaa

työhyvinvointia.

Laivasiivouksessa

viihdytään.

Hymyn

valokeilassa:

Sirkka Koivulahti.

Päätoimittaja

Susanna Ruotsalainen:

”Hymy

asiakkaiden ja

työntekijöiden

huulilla kertoo

onnistumisesta”

Lue Timo Sairasen

juttu hyvinvoinnista

s. 31

SOLISTI ON SOL KONSERNIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI

Päätoimittaja Susanna Ruotsalainen, SOL Palvelut Oy, susanna.ruotsalainen@sol.fi Toimitusneuvosto Anu Eronen, Peppi Kaira, Susanna Ruotsalainen, Jaana Ryynänen,

Tuija Valmela, Kimmo Kallonen Toimitus Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.omnipress.fi Toimituspäällikkö Vaula Aunola, puhelin 050 596 5426,

vaula.aunola@omnipress.fi Ulkoasu HANK, Oona Kavasto Kannen kuva Pekka Fali Painopaikka PunaMusta Oy, 2011 Painos 20 000 kpl.

www.sol.fi

3


Pääkirjoitus

”Tärkeimmät tekomme arkipäivässä

ovat yhä pienempien asioiden tekeminen

erinomaisesti niin, että asiakkaan

kokemus on wautsi wau!”

Vahvana eteenpäin –

asiakkaillemme menestystä

SUOMEN jääkiekon maailmanmestaruus

syntyi voitontahdosta,

aidosta joukkuepelistä, toisista

välittämisestä, edestä johtamisesta

ja itsensä likoon laittamisesta

mahtavan jalkatyön ja osaamisen

lisäksi.

4 www.sol.fi

HALUAMME SOLissa pitää riman

korkealla ja erottua muista palvelemalla

asiakkaitamme parhaalla

tavalla. Laatumatkamme kulkee

parantamisen ja kehittämisen tiellä

yhä lähempänä asiakasta yhä

enemmillä kokemuksilla. Tänään

tärkeimmät tekomme arkipäivässä

ovat yhä pienempien asioiden

tekeminen erinomaisesti niin, että

asiakkaan kokemus on wautsi wau!

Kokemukset muodostuvat aina

asiakkaan omista mielikuvista ja

tunteista. Asiakkaan kokemukset

ovat aina ainutkertaisia. Haluamme

luoda palvelun loistoa emme vaivaa,

epäpuhtautta, turvattomuutta

tai jonotuskokemuksia.

SOL oli Suomessa vuonna 2010

eniten henkilömäärällä mitattuna

kasvanut yritys. Palveluksessamme

oli Suomessa noin 7050 solilaista

ja keskimääräinen henkilöstömäärän

kasvu oli 740 henkilöä.

Tämä merkitsee asiakkaidemme

luottamusta toimintaamme ja

jatkuvaa toiminnan kehittämistä

asiakkaidemme parhaaksi. Viime

vuoden liikevaihtomme kasvoi 22

prosenttia vuodesta 2009, jolloin

silloinkin kehityksemme on kasvupainotteinen.

JATKUVA oppiminen ja osaamisen

varmistaminen ovat meille jokaiselle

arjessa tärkeitä asioita ja

SOLin omat koulutustapahtumat

ovat olleet edelleen suosittuja.

Koulutuksiimme on osallistunut

tänä vuonna jo noin 3000 solilaista.

SOL on palkittu vuoden

2011 oppisopimustyönantajana.

SOLin johtamistutkinnoissa

on tehty mahtavia tutkintotöitä

asiakastoiminnan kehittämiseksi.

Verkkoperehdytys on osa entistä

joustavampaa ja käyttäjäystävällistä

toimintatapaamme, ja monia

muita tähän liittyviä hankkeita on

työn alla.

KYSYMME koko ajan, miten inspiroidumme

arjesta? Huippusuorituksia

ja onnistumisia on tutkittu.

Strategiatutkija Tom Petersin

mukaan yhteistä onnistujille

näyttää olevan asiakasläheisyys

ja –kokemukset, halu saada aikaiseksi,

tuottavuuden kohottaminen

ihmisten avulla ja kanssa, yrittäjyys

ja itsenäisyys, käytännön

läheisyys ja arvojen kunnioittaminen,

omaan toimintaa keskittyminen,

yksinkertaiset muodot ja

matala organisaatio sekä yhtäaikainen

innovatiivisuus ja suunnitelmallisuus.

ILOINEN työn tekeminen on tahtotilamme.

Työssä pitää olla hauskaa.

Arjesta voi ja pitää inspiroitua.

Oma asenne ratkaisee. Olemme

palveluammatissa ja osa palveluketjua,

ymmärrämme merkityksemme

kokonaisuudesta ja

osaamme toimia sen mukaan.

Haluamme tarttua hommiin ja

tehdä ne loppuun asti ammattiylpeydellä.

Seuraamme edistymistämme

ja vertaamme saavutuksiamme

tavoitteisiimme. Johdamme

itseämme. Opimme virheistämme

kerralla. Annamme omia vahvuuksiamme

ja osaamistamme toistenkin

käyttöön. Jaamme ilomme.

Nautimme tuloksistamme ja jaksamme

kehittää ja parantaa. Korjaamme

prosesseja ja menetelmiä.

Koemme muutokset vaihteluna

ja elämän rikkautena. Positiivinen

asenne on luonnollista. Ideoimme,

ehdotamme, uskallamme, unelmoimme,

toteutamme. Kun sydän

ja taito työskentelevät, syntyy mestariteos!

TERVETULOA solisteiksi kaikki uudet

henkilöt, vakinaiset ja kesäihmiset

– pidämme huolta, että olette

hyvässä työyhteisössä!

Iloisin ja aurinkoisin kesäterveisin,

ANU ERONEN

TOIMITUSJOHTAJA


www.sol.fi

5


Puhdasta

asiaa

Kouvolan oikeus- ja poliisitalosta

tuli SOLin asiakas

SOL Palvelut Oy aloitti siivouspalvelun

Kouvolan Oikeus- ja poliisitalo

syyskuussa 2010.

Siivottavana on kaikkiaan 15 676

neliötä. Alueeseen kuuluu liikkuvan

poliisin, keskusrikospoliisin ja

seitsemän eri viraston tiloja sekä

erillinen kiinteistö, poliisin tekniikkakeskus.

Siivousalueita on viisi.

Kouvolan aurinkoisentehokkaaseen

tiimiin kuuluvat palveluesimies

Marjo Vainikka, palveluohjaaja

Päivi Helenius ja palveluvastaavat

Minna Koste, Niina Loisa, Pia

Andrejev ja Tuija Hamari.

Kiinteistön teknisestä isännöinnistä

vastaa Lemminkäinen Talo

Oy:n Kaakkois-Suomen Kiinteistöpalveluyksikkö.

SOL on päivittäin

yhteistyössä ylläpitopäällikkö Mika

Tarvaisen kanssa.

SOL Insta puhtaustasoseuranta

sekä asiakassuhdehoitokäynnit

tehdään Lemminkäisen ylläpitopäällikön

kanssa joka kuukausi.

Tavoitteena on kiinteistön sovittu

puhtaustaso sekä tältä osin myös

kiinteistön elinkaaren pidentäminen.

SOL raportoi tehtävistään

talon huoltokirjaan ”Ryhtiin”.

Palvelun aloitus

onnistui hyvin!

Kouvolassa palvelun aloitussuunnitteluun

osallistu koko organisaatio:

palveluohjaaja, palveluesimies,

päällikkö ja johtotaso. Ja siinä onnistuttiin.

Olemme saaneet pelkkää

positiivista palautetta joka puolelta!

Haluamme kiittää Lemminkäisen

Talo Oy:n ylläpitopäällikköä

Mika Tarvaista ja hänen tiivistä

otetta ja yhteistyötä kanssamme

sekä koko oikeus- ja poliisitalon henkilökuntaa.

Heidän vastaanottonsa

ja kannustuksensa on ollut onnistumisen

kannalta hyvin tärkeää!

Kiittäen, SOL Tiimi

Lielahti sai

oman pesulan

Tampereella avattiin

Lielahden Prisman pesulapiste,

jota asiakkaat olivat

odottaneet. Se on alueen

viides pesula ja toiminta lähti

käyntiin heti normaali

pesulan volyymillä.

SOL siivoaa Moskovan

kaupungintaloa

Novii Arbat 36,

rakennus 9.

SOL solmi helmikuussa sopimuksen

Moskovan kaupungintalon kolmen

kerroksen siivouksesta Olimp-

Servisin kanssa. Olimp Servis vastaa

Moskovan kaupungin rakennuskannan

huolto- ja yllapitopalveluista.

SOL vastaa kaupungintalon

yhteensä 8 800 neliön tilojen

ylläpitosiivouksesta. Alue koostuu

toimistotiloista, terveyskeskuksesta,

valvomosta, miliisin tiloista, teknisistä

tiloista ja autotallista.

Sopimus on ensimmäinen

Moskovan kaupungin kanssa ja se

syntyi yli vuoden yhteydenpidon ja

neuvottelujen tuloksena.

TEKSTI MARKUS SJÖBERG

TEKSTI TIINA TUUNAINEN

KUVAT KARI HAAHTELA

SOL-pesulaperhe

kasvaa Venäjällä

MEILLÄ on ilo ilmoittaa, että olemme

jälleen avanneet uuden SOL-pesulan Pietarissa.

Ensimmäisen pesulamyymälän

avajaisia vietettiin viime kesänä. Juhlat

jatkuvat Moskovassa, jossa avataan kaupungin

ensimmäinen SOL-pesula juhannuksen

aikoihin. Venäjän SOL-pesulat

toimivat suomalaisen

konseptin mukaan ja

pystyvät tarjoamaan

kiireisille kaupunkilaisille

pesetyspalvelua

jopa vain kolmessa

tunnissa ilman erillistä

lisämaksua.

TEKSTI JAANA

RYYNÄNEN

JAROSLAV FARUSEV

6 www.sol.fi


SOL Pesulapalvelut avasi toisen OmpeluPisteen

Palveluvastaava

Heidy

Mantsik

uudessa

ompelupisteessä

Helsingin

Eteläisellä

Makasiinikadulla.

HELSINGIN Eteläiselle Makasiinikadulle

avattiin ompelupalveluihin keskittyvä

palvelupiste, jossa tehdään vaatteiden

korjauksia sekä vaatteiden modistuksia

ja tuunauksia. Ompelupiste on jo toinen

palvelupiste, jossa ompelupalvelut

tehdään paikan päällä. Näin asiakas

voi neuvotella suoraan ompelijan

kanssa tarvittavista korjauksista tai

muista ompelutöistä. Asiakkaalla on

myös näin mahdollista saada palvelu

nopeasti. Parhaimmillaan ompelupalveluiden

toimitusaika on kolme tuntia.

Palvelupisteeseen voi myös jättää vaatteet

pestäväksi, ne välitetään lähimpään

SOLin pesulaan pestäväksi.

”Saamme jatkuvasti asiakkailta

hyvää palautetta nopeista pesulapalveluistamme.

Haluamme laajentaa

nopeaa palveluamme myös korjauspalveluihin.

Henkilökohtaisella palvelulla

on myös tärkeä rooli”, toimitusjohtaja

Peppi Kaira SOL Pesulapalvelu Oy:stä

kertoo.

Palace Kämp Group on Pohjoismaiden

suositelluin hotelliketju

MATKAILULIIKETOIMINTAAN Erikoistuneen

tutkimus- ja konsulttiyhtiön,

ReseGeometrin, teetättämän hotellikyselyn

mukaan paikalliset hotelliketjut

antavat parhaan hotellielämyksen

asiakkailleen, parhaimpana Palace

Kämp Group, johon kuuluuvat Hotel

Kämp, Hotel GLO Helsinki Kluuvi, Hotel

GLO Espoo Sello, Hotel GLO Helsinki

Airport ja Hotel Linna. Kyselyssä haastateltiin

noin 10 000 pohjoismaista

liikematkustajaa ja päättäjää yli 50

hengen yrityksistä.

SOL vastaa Palace Kämp Groupin

hotellien siivouksesta ja yhteistyötä

on tarkoitus syventää jatkossa vielä

entisestään.

TEKSTI SUSANNA RUOTSALAINEN

Muuttouutisia

SOL pesula muutti

Kannelmäen

ostoskeskuksesta

Kannelmäen Prisman

parkkikerrokseen.

Ylellistä

asumista

Kämpissä.

www.sol.fi

7


TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

Helsingin sosiaalivirasto valitsi ensimmäisen kerran kaupalliselta pohjalta toimivan

yrityksen kumppanikseen ja SOL Henkilöstöpalvelut Oy sai uudenlaisen asiakkaan.

Oikea asenne

löytyi nopeasti

SOL Henkilöstöpalvelut on henkilökohtaisten avustajien työnantaja

Vammaispalvelulain uudistus

kaksi vuotta sitten antoi

kaikille vaikeavammaisille

lakisääteisen oikeuden

käyttää henkilökohtaista

avustajaa kodin ulkopuoliseen osallistumiseen

eli muuhunkin kuin hoitotoimenpiteisiin

ja jokapäiväisessä elämässä

välttämättömiin toimiin.

– Aiemminkin henkilökohtaista apua

oli voinut saada, jos määrärahat riittivät,

mutta nyt meidän on järjestettävä avustaja

kaikille siihen oikeutetuille. Alkuun

kodin ulkopuoliseen osallistumiseen

sai avustajan käyttöönsä kymmeneksi

tunniksi kuukaudessa, vammaisten

sosiaalityön päällikkö Jaana Myhrberg

sosiaalivirastosta kertoo.

Yleensä vaikeavammainen asiakas on

henkilökohtaisen avustajansa työnantaja

niin että sosiaalivirasto toimii palkanmaksun

apulaisena. Kaikille tämä järjestely

ei kuitenkaan sovi.

– Meillä on asiakkaita, jotka eivät

kykene toimimaan työnantajina ja myös

sellaisia, jotka eivät vain halua ottaa

sellaista roolia. Emmekä me voi

siihen ketään pakottaa eli palvelulle

oli etsittävä ulkopuolinen

tuottaja.

Toisenlainen kumppani

Avustajien käytön ennustettiin

kasvavan nopeasti eli tehtävään

valittavalta toimittajalta vaadittiin

nopeaan toimintaan tottunutta

rekrytointia. Pienet työtuntimäärät

asettivat myös oman haasteensa.

– Ensin kävimme tietenkin läpi vanhat

sosiaalialan toimittajamme, joissa

töitä tekevät alan ammattilaiset ja jotka

toimivat voittoa tuottamattomina, kuten

Helsingin Invalidien Yhdistys. Avustajan

Lenkkeillen kuoroharjoituksiin

TORSTAI-ILTANA Liisa Kartjärven ovikello soi,

henkilökohtainen avustaja Nelly Tarhonen

noutaa kuoroharjoituksiin. Liisa nappaa eteisen

nurkasta kävelysauvat mukaansa. Syntymästään

saakka sokeana olleen Liisan liikkuminen

kotona on vaivatonta. Ulkona kaikki on

toisin ja Nelly toimii Liisan silminä. Yhteistyötä

on nyt takana muutama kuukausi.

– Tiesin heti, kun tapasimme, että nyt

homma toimii, Liisa Kartjärvi kertoo.

Kuoromatkan alkuosa mennään vauhdikkaasti

sauvakävellen, Nellyn käsi Liisan

olkapäällä ohjaa kulkua. Välillä hän saa ohjeita

portaista ja pysähtymisistä. Loppumatka

mennään bussilla.

– Ennen kun sain henkilökohtaisen avustajan

käyttööni jouduin käyttämään taksiseteleitä

kaikkeen kulkemiseen. Nyt käytän taksia paljon

vähemmän, lähinnä työmatkoihin, Liisa kertoo.

Perillä kajahtaa Täällä Pohjantähden alla,

Kamarikuoro Kontrapunktin tulevan konsertin

avauskappale. Musiikki on kuulunut Liisa

Kartjärven (oik) elämään aina. Kuorossa hän

laulaa sopraanoa tai alttoa tarpeen mukaan ja

soittaa myös viulua tulevassa konsertissa.

Harjoitusten aikana agronomiksi opiskeleva

Nelly on tarvittaessa käytettävissä ja lukee

joskus odotellessaan tenttiin.

– Kiva, kun voi päättää, kuinka paljon töitä

haluaa tehdä, henkilökohtainen avustaja Nelly

Tarhonen (vas.) kertoo. Musiikki on kuulunut

Liisa Kartjärven (oik.) elämään aina.

– Vaikka kuoro laulaa usein niin hienosti,

että siitä ei tule mitään, koska jään kuuntelemaan,

Nelly kertoo.

Nelly on tehnyt avustajan työtä ennenkin.

Opiskeluja edeltäneen välivuoden Nelly

vietti Englannissa näkövammaisten lasten

koululla vapaaehtoistyössä.

– Tämä työ on mukavaa, vaihtelevaa ja

saa tavata ihmisiä. Sopivaa vastapainoa opiskelulle,

Nelly jatkaa.

8 www.sol.fi


Teemme jatkuvasti töitä asiakaspalvelun

parantamiseksi kaikilla

sosiaalityön sektoreilla, vammaisten

sosiaalityön päällikkö Jaana

Myhrberg sosiaalivirastosta kertoo.

työssä ei kuitenkaan tarvita hoitoalan

ammattitutkintoa ja totesimme

tarvitsevamme tällä kertaa

muita vahvuuksia. Katsoimme,

että saamme ihmisiä avustettua

paremmin, jos meillä on isompi

yhteistyökumppani, joka pystyy

takaamaan palvelun perillemenon

nopeastikin muuttuvissa tilanteissa,

Myhrberg kertoo.

Sosiaalivirasto kutsui neuvotteluihin

useampia rekrytointiyrityksiä,

jotka eivät olleet aiemmin

toimineet sosiaalityön kentällä.

– Jo alussa SOL erottui

edukseen, koska he todella

innostuivat asiasta ja halusivat

lähteä kokeilemaan innovatiivista

yhteistyötä, Myhrberg jatkaa.

Asiakas on kuningas

Kun sopimus oli allekirjoitettu ja työ

alkoi, niin työntekijöiden asiakaspalvelun

osaaminen yllätti sosiaaliviraston.

– Nyt ei ole kysymyksessä hoivatuote,

jossa työntekijä vetää kumihanskat

käteen jo eteisessä ja kysyy seuraavaksi

kovaan ääneen, että olisiko suihkun

aika. Vaan päinvastoin, henkilökohtaisen

avustajan pitää kuunnella tarkasti

asiakkaan toiveita ja antaa asiakkaan

päättää, mitä tehdään. Sosiaalialan

vanhoille konkareillekin tämän idean

”Henkilökohtaisen

avustajan pitää

kuunnella tarkasti

asiakkaan toiveita.”

omaksuminen saattaa joskus tuottaa

vaikeuksia, mutta SOLin työntekijät

eivät juuri tarvinneet koulutusta tässä

asiassa. Heidän palvelussaan asiakkaan

kuninkuus näkyy, mikä sopii mielestäni

hyvin myös sosiaalialalle.

Maalaisjärki auttaa

Henkilökohtaiset avustajat auttavat

arjen askareissa, harrastuksissa ja

lähtevät kaveriksi vaikka konserttiin.

– Maalaisjärjellä pääsee

jo pitkälle, mutta koulutus ja

kokemus ovat hyödyksi SOLin

henkilöstöneuvottelija Marja

Ahokainen kertoo.

– Heikompikuntoistenkin

avustettavien kanssa pyrimme

siihen että asiakas pääsee

välillä ulos neljän seinän sisältä.

Pieniä hoitotehtäviäkin

tehdään tarvittaessa, mutta

silloin työntekijät saavat tehtäviin

hyvän perehdytyksen.

Esimerkiksi katetrin tyhjennys

voidaan hoitaa, Ahokainen

kertoo.

Tarvittavien työtuntien

määrän päättää sosiaalivirasto

ja se perustuu sosiaalityöntekijän

ja avustettavan arvioon.

– Suurin osa avustajista

tekee työtä osa-aikaisena mutta

kokopäivätoimisiakin avustajia on

ja heillä on usein heikompikuntoinen

avustettava, jonka luona tehdään sitten

kokonaisen työviikon verran tunteja.

Työntekijöiden joukossa on paljon opiskelijoita

ja jonkin verran myös hoitoalan

ammattilaisia, Ahokainen jatkaa.

SOL käyttää avustajien palkkaamiseen

netissä olevia rekrytointikanavia ja

työvoimatoimistoa ja kouluttaa avustajat

tehtäviinsä.

– Olemme myös käyneet messuilla,

tapahtumissa ja oppilaitoksissa kertomassa

toiminnastamme, Ahokainen

lisää. l

Tavallista arkea

PERJANTAINA aamupäivällä Helvi Brugnolin

pöydällä on nippu laskuja, joita hän

selvittää yhdessä henkilökohtaisen avustajansa

Eeva Paavilaisen kanssa.

Helvi sairastaa aivohalvauksen seurauksena

afasiaa ja tarvitsee monenlaista

apua. Sosionomiksi opiskeleva Eeva on

ollut Helvin henkilökohtainen avustaja

elokuusta lähtien.

Afasiapotilasta on välillä vaikea

Lenkin jälkeen Eeva Paavilainen (vas.)

ja Helvi Brugnoli (oik.) pysähtyivät

nauttimaan kevätauringosta.

ymmärtää, koska hän ei aina pysty tuottamaan

ajatuksiaan puheeksi.

– Silloin kun Eeva aloitti työt sanoinkin,

että hänen pitää oppia lukemaan ajatuksiani

ja kyllä hän on oppinut, Helvi nauraa.

Kun laskut on hoidettu, lähdetään

kauppaan ja kävelylle. Pari päivää sitten

käytiin Designmuseossa ihailemassa

Marimekon historiaa.

Helvi käyttää paljon nettiä ja pitää

skypen avulla yhteyttä ulkomailla asuviin

lapsiinsa. Eeva auttaa myös atk-asioissa

ja on asentanut Helvin koneeseen muun

muassa puhesyntetisaattorin.

www.sol.fi

9


TEKSTI VAULA AUNOLA KUVA SOL

Toimintamme motto on ”Ihminen ihmiselle, oli hän sitten asiakkaamme tai

työntekijämme ”, toimitusjohtaja Niilo Kemppe toteaa hymyillen. Viime vuonna

SOL Henkilöstöpalvelut Oy nelinkertaisti liikevaihtonsa ja kasvu jatkuu samaan

tahtiin. Kilpailuvaltteja ovat valtakunnallisuus, reilu peli ja hyvä palvelu.

Vahva kasvu

jatkuu reilun

pelin hengessä

SOL Henkilöstöpalvelut Oy on

SOL-konsernin tytäryhtiö ja

tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluja

muun muassa

kauppa-, ravintola-, majoitus-,

logistiikka-, toimisto-, contact

center -, teollisuus- ja rakennusalalle

kaikkialla Suomessa.

Henkilöstöpalveluala on

muun talouden elpymisen

myötä lähtenyt

toipumaan lamasta.

Alan kasvua tukee se, että julkinen

sektori käyttää henkilöstövuokrauspalveluja

enemmän kuin ennen.

– Viime vuonna liikevaihtomme

kasvoi noin 9 miljoonaan ja tälle

vuodelle tavoitteemme on kolminkertaistaa

liikevaihtomme, toimitusjohtaja

Niilo Kemppe kertoo.

SOL Henkilöstöpalveluilla on

asiakaspalvelukeskuksia jo nyt seitsemällätoista

paikkakunnalla.

Kemppe uskoo, että isot asiakkaat

haluavat entistä enemmän

yhteistyökumppanikseen valtakunnallisen

ja vahvan organisaation.

Alan pelisäännöt sovittiin

– Olemme Henkilöstöpalveluyritysten

liiton HPL:n auktorisoima

yritys, Kemppe kertoo.

”Auktorisointi antaa

asiakasyritykselle

takuun siitä,

että yritys hoitaa

velvoitteensa

kaikkiin suuntiin.”

Auktorisointi antaa asiakasyritykselle

takuun siitä, että yritys

hoitaa velvoitteensa kaikkiin suuntiin.

Työntekijät voivat huoletta

tulla töihin ja olla varmoja, että

saavat vähintään työehtosopimusten

määrittelemän palkan ja että

kaikki muutkin työnantajamaksut

hoidetaan asiallisesti.

– Olimme vahvasti kannattamassa

parempia pelisääntöjä alan

toimintaan ja auktorisointi on

alalle erittäin hyvä asia. Anoimme

ja saimme auktorisoinnin ensimmäisten

yritysten joukossa,

iloitsee Kemppe, joka toimii myös

Henkilöstöpalveluyritysten liiton

hallituksessa.

Aurinkoinen ideologia toimii

Henkilöstöpalvelut haluaa olla

alansa edelläkävijä.

– Asiakkaista huolehdimme

samoilla, hyviksi todetuilla tavoilla

kuin muuallakin SOLissa. Säännölliset

asiakastyytyväisyyskäynnit,

toimitusvarmuuden ylläpitäminen

ja aurinkoinen palvelumme ovat

asiakaspalvelumme avaintekijät.

SOL lanseerasi aikanaan

siivous alalle uudet käsitteet.

Kemppe kertoo, että siivooja

nimikkeestä luovuttiin ja työntekijät

nimitettiin palveluvastaaviksi,

mikä kuvaa paljon paremmin henkilön

vastuuta puhtauspalvelun

toteuttamisesta ja ylläpitämisestä.

Henkilöstöpalvelussa työntekijöitä

kutsutaan palveluosaajiksi.

– Mehän vuokraamme nimenomaan

eri alojen osaajia, jotka

ovat valmiita palvelemaan asiakasyrityksiämme

heidän tarvitsemissaan

työtehtävissä.

Henkilökunnasta myös huolehditaan.

Palveluosaajien työtyytyväisyyttä

mitataan säännöllisesti

Ilopuntari-kyselyllä.

– Uutena palvelumme kehitysasiana

olemme aloittaneet

rekrytointimme laadun

mittaamisen. Kysymme

haastatelluilta työnhakijoilta

arvioita haastattelustamme.

Saadun

palautteen avulla pystymme

kehittämään rekrytointiprosessiamme,

Kemppe toteaa. l

– Asiakkaista

huolehdimme

samoilla,

hyviksi todetuilla

tavoilla

kuin muuallakin

SOLissa,

Niilo Kemppe

toteaa.

10 www.sol.fi


TEKSTI MIRKKA KORTELAINEN KUVAT PEKKA FALI

– Ei ole harvinaista, että

soitetaan ja kerrotaan,

että työntekijöitä olisi

itse asiassa tarvittu jo

eilen, Sannamari Ylönen

sanoo.

Asiakaspalveluyksikkö

on toiminnan sydän

– Tässä työssä on yleensä

kolme rautaa tulessa

samaan aikaan, oululaiset

asiakaspalvelijat kertovat

nauraen.

SOL Henkilöstöpalveluiden suurin valtakunnallinen

asiakaspalveluyksikkö

toimii Oulussa. Sieltä löytyvät myös

palvelupäälliköt Sannamari Ylönen ja

Annukka Ylitolva.

Sannamari Ylönen tuli taloon puhelinyhtiön

valtakunnallisesta palvelupisteestä

vuonna 2009 ja on yksikön

tiiminvetäjä. Samana vuonna aloitti

palvelupäällikkö Annukka Ylitolva.

– Aiemmassa työssäni Nokia Siemens

Networkilla rekrytoin työvoimaa

ja huomasin, miten tehokasta ja monipuolista

vuokratyövoiman käyttö on.

Tunnen siis hyvin asiakkaan näkökulman,

Ylitolva kertoo.

Työtilauksia, neuvontaa, asiakaskäyntejä,

rekrytointia ja palkka-asioita,

luettelevat Ylönen ja Ylitolva työtehtäviään.

Henkilöstöpalvelun hermokeskuksessa

vastataan asiakkaiden tilauksiin

ja tilanteet muuttuvat välillä hyvinkin

vauhdikkaasti. Molemmat viihtyvät

hyvin haastavassa, ajoittain hektisessä

työssään.

– Ei ole mitenkään harvinaista, että

asiakasyrityksestä soitetaan ja kerrotaan,

että työntekijöitä olisi itse asiassa tarvittu

jo eilen. Yleensä pystymmekin jo muutaman

tunnin varoitusajalla löytämään

yritykselle sopivat työntekijät. Ja tällaisten

tilanteiden ratkaiseminen on hyvin

palkitsevaa, he toteavat yhteen ääneen.

Työntekijän valinnan vapaus

Yrityksille henkilöstöpalveluyrityksen

käyttäminen on joustava ja turvallinen

tapa hakea sijaisia silloin, kun resurssitarve

muuttuu.

– Välittämillämme palveluosaajilla

taas on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan

eri alojen yrityksissä. Työsuhteiden

kestot vaihtelevat viikoista vuosiin

ja työn voi sovittaa oman elämäntilanteen

mukaan. Tässä voisi oikeastaan

humoristisesti kiteyttää, että herätyskelloa

ei enää tarvita, kun tulee meille

kirjoille, Ylönen kertoo.

Asiakaspalvelu-tiimissä yhteishenki

on hyvä ja ilmapiiri avoin. Työkaverin

kunnioittaminen on yksi tärkeistä

arvoista.

– Meille myös hyvinvoiva ja pirteä

SOLilainen on erittäin tärkeä, joten

liian pitkää putkea ei kukaan paina. Elämässä

täytyy olla sopivassa tasapainossa

työtä, vapaata ja lepoa, Ylitolva painottaa.

l

Oulussa palvellaan

hymyssä suin sekä

asiakkaita että

keikkatyöntekijöitä,

palvelupäälliköt

Sannamari

Ylönen (ylh) ja

Annukka Ylitolva

(alh) sanovat.

www.sol.fi

11


– Minulla olisi todella paljon

esimiestyötä, jos kaikki

nämä palvelut tuotettaisiin

omalla henkilökunnalla,

tekninen päällikkö Anna

Niemi Lumenelta toteaa.

Palvelun ulkoistamisen avaimet

Lumene

osaa ostaa

Suomalainen kosmetiikan markkinajohtaja

Lumene on ulkoistettujen palvelujen kokenut

ostaja. SOL teki Lumenen kanssa sopimuksen

kiinteistönhoidosta, kiinteistömanageroinnista,

siivouksesta ja vartioinnista puoli vuotta sitten.

TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

Lumenen piha on siisti. Ja kun

astuu sisään voidepurkilta

muotonsa lainanneen pääportin

kautta Lumenen tiloihin,

katse osuu heti peilikuvalleen

hymyileviin naispatsaisiin ja sinivalkoisina

hohtaviin pintoihin.

Lumenen toimitilat ovat Espoossa.

Monimutkainen sillalla yhdistetty kolmen

rakennuksen muodostama kokonaisuus

kätkee sisäänsä tuotannon, tuotekehityslaboratorion,

varastotilat ja toimiston.

Kaikkiaan kiinteistöhuollon ja

vartioinnin sekä kiinteistömanageroinnin

piirissä on 34 400 neliötä ja näistä

siivottavia neliöitä on noin 27 000.

Kaikkien tilojen hoitamisella on

omat erityisvaatimuksensa.

– Esimerkiksi tuotantotiloissamme

pitää olla elintarviketuotannolta vaadittava

hygieniataso, Lumenen tekninen

päällikkö Anna Niemi kertoo.

– Ympäristöarvot ovat myös tärkeitä.

Niitä kunnioitetaan ja ne pitää ottaa

12 www.sol.fi


”Meillä ei ole ollut

hankaluuksia

henkilökunnan

vaihtumisen kanssa.”

huomioon kaikessa toiminnassa,

tuotekehityksestä kuljetukseen,

myös kiinteistönhoidossa ja siivouksessa.

Kokenut ostaja

– Jo kymmenen vuoden ajan

olemme keskittyneet ydinosaamiseemme

ja jättäneet muut toiminnat

alihankkijoiden tehtäväksi.

Palvelujen ja työnjohdon ostaminen

ulkopuolelta vapauttaa

yrityksen teknisen päällikön tärkeämpiin

tehtäviin.

– Minulla olisi todella paljon

esimiestyötä, jos kaikki nämä palvelut

tuotettaisiin omalla henkilökunnalla.

Nyt aikaa jää isompien

linjauksien, kuten investointien

hoitamiseen.

Lumenen tärkein kriteeri palvelun

tarjoajaa valittaessa on laaduntuottokyky.

– Myös referenssit ovat tärkeitä.

Jos palveluntarjoaja pystyy

esittämään hyviä kohteita, mihin

hän toimittaa vastaavaa palvelua

menestyksekkäästi, painaa se vaakakupissa.

Ja tietenkin hintakin

ratkaisee, Niemi kertoo.

– Lumene tekee yleensä palvelun

tarjoajan kanssa toistaiseksi

voimassaolevat sopimukset, joita

sitten noin kolmen vuoden välein

tarkistetaan.

Hiottu diili

Niemi korostaa, että hyvin toimivan

ulkoistamisen olennainen

osa on huolellinen suunnittelu.

– Ennen tarjouspyyntöjen

lähettämistä teemme tarkan

listan asioista, jotka haluamme

ostaa. Tämän pohjalta sitten

hahmottelemme palvelukuvauksen,

joka on todella yksityiskohtainen.

Esimerkiksi kiinteistönhoidosta

kerrotaan, kuinka

usein kiinteistönhoitaja kiertää

lämmönjakohuoneessa katsomassa,

että siellä on kaikki kunnossa

ja kuinka usein pihan jäteastiat

tyhjennetään.

Niemen mielestä tämä on

reilua myös palveluntarjoajaa

kohtaan.

– Kun toimitaan näin, palveluntoimittaja

saa tarkan kuvan

siitä, mitä asiakas haluaa. Silloin ei

Tiimipeliä

– PYRIMME siihen että, asiakkaan

luona siivous- , kiinteistönhoito-,

ympäristö-, ja turvapalvelut

pelaavat hyvin yhteen. Esimerkiksi

turvapalvelu ilmoittaa

sammuneesta lampusta heti

kiinteistönhuoltoon.

Tiimityötä vetävät kohdekoordinaattorit.

Heidän tärkeä

tehtävänsä on myös tarvittaessa

tehdä asiakkaiden muutos- ja

saneeraustöidenkilpailutus ja

urakkavalvonta, kertoo palvelujohtaja

Lauri Leppä SOLista.

matkan varrella tule eteen tilanteita,

joissa pitää sanoa että, eihän me tästä

puhuttu kun sopimusta tehtiin.

Niemi pitää säännöllisiä tapaamisia

palvelun tuottajan kanssa

tärkeinä.

– SOLin asiakasvastaavien

kanssa olemme tavanneet yhteistyön

alkumetreillä useasti ja

jatkossa kokoonnumme ainakin

kerran kuussa.

Palvelun ulkoistamisessa vuokratyöntekijöiden

jatkuva vaihtuminen

voi Niemen mukaan olla

Palveluvastaava Vesa Kiiski

mittarinluvussa Lumenen

pannuhuoneessa.

www.sol.fi

13


Lumenen aulassa

tekninen päällikkö

Anna Niemen

taustalla peilailevat

raumalaisen taiteilijan

Kerttu Horilan

naispatsaat.

”Nyt aikaa

jää isompien

asioiden,

kuten

investointien

hoitamiseen.”

pieni peikko, mutta siihen voi

ostaja vaikuttaa.

– Me yritämme saada vuokrahenkilökunnan

viihtymään

täällä ja kerromme jo neuvotteluvaiheessa

palveluntarjoajalle

sen, että haluamme heidän

henkilökuntansa sitoutuvan työskentelemään

meillä. Eikä meillä

ole ollut hankaluuksia henkilökunnan

vaihtumisen kanssa, se

on samaa luokkaa kuin oman

henkilökunnan kohdalla.

Vankkaa osaamista

(Oik.) Kiinasta

Suomeen töihin Lumene ostaa SOLta myös kiinteistönhoidon

asiantuntemusta.

tulleet palveluvastaavat

Anna Niemi tuli Lumenelle

Mengmeng Lu yksitoista vuotta sitten töihin tuotannon

puolelle ja siirtyi kolme

(vas) ja Minna

Wang (oik) ovat

vuotta sitten teknisen päällikön

viihtyneet hyvin

tehtäviin. Hän on koulutukseltaan

kemian tekniikan diplomi-

Lumenella.

Ahkera aviopari

insinööri. Teknistä taustaa siis on.

opiskelee työn

ohella SOLin – Kaipaan silti asiantuntijan

koulutuksessa tukea erityisesti kiinteistötekniikkaan

liittyvissä asioissa. Minulla

laitoshoitajan

tutkintoa. on nyt apunani SOLn meille

14 www.sol.fi

nimeämä kiinteistömanageri

Merja Leppävuori, joka hallitsee

nämä asiat hyvin.

Lumenella ollaan tyytyväisiä

SOLlin kiinteistöpalveluihin.

– Olemme olleet hyvin positiivisesti

yllättyneitä siitä, että yritykseltä

löytyy näin vankkaa teknistä

osaamista. SOL profiloitui

mielessämme niin vahvasti enemmän

siivouksen ja pesulapalvelujen

osaajaksi, Niemi toteaa. l

Lumenen

menestystarina

SUOMALAISILLE naisille suunnatun

Lumene- kosmetiikkasarjan valmistaminen

aloitettiin vuonna

1970 ja se nousi alan markkinajohtajaksi

kolmessa vuodessa.

Viime vuoden liikevaihto oli noin

83 miljoonaa euroa. Päämarkkinat

ovat Suomessa, Venäjällä, Yhdysvalloissa

ja Skandinaviassa. Kansainvälisillä

markkinoilla

on noin 14 000 myyntipistettä.

USA:ssa Lumenen

tuorein jakelukanava

on Walgreens. Ruotsissa

tuotteita myydään

muun muassa Åhléns- ja

Kicks-ketjuissa. Lumenen

palveluksessa on yli viisisataa

henkilöä, joista yli

kolmesataa työskentelee

Suomessa.


TEKSTI KARI MARTIALA

KUVAT HOK ELANTO, KARI MARTIALA JA ABC

HOK-

Elanto ja SOL

rakentavat

yhdessä

uutta

Valoa, väriä ja

iloa työelämään

HOK-Elanto ja SOL Henkilöstöpalvelut ovat tehneet puolisen

vuotta yhteistyötä Kannelmäen uudessa Prismassa ja

parhaillaan käynnistyy vastaava toiminta Itäkeskuksessa.

”Kaupassa,

jos missä,

työntekijät

ovat

kovan

paineen

alla.”

Mietimme parhaillaan,

miten SOLin henkilökuntaa

parhaiten

koulutetaan juuri

meidän tarpeisiimme, HOK-

Elannon henkilöstöjohtaja Antero

Levänen kertoo.

Kauppa on Suomen suurin

yksittäinen toimiala ja se työllistää

yli 300 000 ihmistä. Toimiala

myös vahvistuu edelleen ja osaavaa

työvoimaa tarvitaan jatkossa

yhä enemmän.

Kaupanalan työtehtäviä

monesti väheksytään, vaikka ne

ovat itse asiassa hyvinkin vaativia

sekä asiakaspalvelutyönä että tietotekniikan

hallinnaltaan.

– Kaupassa, jos missä, työntekijät

ovat kovassa työ- ja asiakaspaineessa

ja heidän pitää

todellakin selviytyä monenlaisissa

työtehtävissä, Levänen kuvailee.

HOK-Elanto ja SOL Henkilöstöpalvelut

ovatkin suunnittelemassa,

miten koulutus olisi järkevintä

järjestää ja missä koulutus

tapahtuisi.

– Tämä tuo meille kummallekin

haasteita, mutta toisaalta

myös valtavasti mahdollisuuksia.

Meillä on positiivinen kuva

SOLista ja heidän kanssaan on

mukava tehdä yhteistyötä. Toivon

todellakin, että yhteistyö tästä

laajenee.

Leväsen mukaan keskeistä on

ammattitaidon varmistaminen.

Työnhakijoita kyllä riittää, mutta

valtaosalla ei ole kaupan- tai

palvelualan ammattitaitoa. Miten

näille uusille ihmisille saadaan

riittävä osaaminen, joka yleensä

muodostuu vasta työn ja tekemisen

kautta.

Tavoitteena on kouluttaa

SOLin henkilöt tiettyyn liikeideaan

tai ketjuun.

www.sol.fi

15


Ensimmäiseksi – Alepoissa työskennellään

yhteistyökohteeksi

vähän eri tavoin kuin Prismoissa

puhumattakaan Sokoksista, jotka

valittiin

ovat erikoistavarakauppoja. Miten

Prisma-ketju.

pystytään huolehtimaan siitä,

että henkilöstöpalveluyrityksestä

meille tuleva henkilö on koulutettu

juuri näihin tehtäviin ja tähän

nimenomaiseen kauppaketjuun

että hän tietää ja hallitsee juuri

tähän tiettyyn ketjuun ja sen liikeideaan

liittyvät perusasiat, Levänen

kysyy.

SOLin toimintaan Leväsellä on

kuitenkin hyvä perusluottamus.

– Olen tutustunut vuosien

aikana SOLiin ja seurannut heidän

aurinkoista maailmaansa, laatujärjestelmää

ja asiakaslähtöistä

toimintaa.

Ne ovat olleet juuri niitä tekijöitä,

joiden takia olen halunnut

lähteä tätä yhteistyötä kehittämään

ja haluaisin uskoa, että SOL

pystyisi tuomaan meille lisäarvoa

omalla laatujärjestelmällään ja

tavallaan toimia, asiakkaan ja

henkilökunnan kuuntelemisella.

He ovat saaneet arkeen sellaista

pientä ekstraa. - Jos elämässä on

valoa, väriä ja iloa, niin on ihan

toisenlaista tehdä työtään, Levänen

sanoo.

Joustoa työn tekemiseen

Henkilöstöasioissa Helsingin seutu

muodostaa Suomessa omanlaisensa

maailman. Alueella on hyvät

mahdollisuudet löytää mieleistään

työtä.

– Helsingin seudulla palveluelinkeino

ja etenkin

kauppa voivat hyvin.

Työtä on tarjolla

enemmän kuin kylliksi

ja ammattilaisista on

jatkuvasti pulaa. Helsingin

seudulla on valtava

määrä esimerkiksi opiskelijoita,

jotka eivät halua

16 www.sol.fi

”Eivät kaikki

työntekijät halua

sellaista työsuhdetta,

että joka aamu

tullaan samaan

työpisteeseen.”

vakituista työtä, vaan he haluavat

säilyttää valinnanvapauden.,

Levänen kuvailee.

Tenttikaudella keskitytään

opiskeluun ja muulloin tehdään

töitä opiskelun ohessa.

– Ihan toisella laidalla ovat niin

sanotut nestorit eli jo eläköityneet

ihmiset, jotka haluavat tavalla tai

toisella jatkaa työuraansa. Hekin

haluavat tehdä töitä henkilöstöpalveluyritysten

kautta, jolloin he

voivat valita vuoroja silloin, kun

siltä tuntuu ja muun ajan lomailla

ja viettää vapaa-aikaa.

– HOK-Elannosta eläköityy

tasaisesti ihmisiä. Viime lokakuussa

yksi meidän ravintolapäälliköistämme

jäi eläkkeelle 40 työssäolovuoden

jälkeen. Hän ehti olla kolme

päivää eläkkeellä, ennen kuin

palasi takaisin töihin nestorina ja

tekee nyt henkilöstöpalveluyrityksen

kautta meillä töitä muutaman

vuoron viikossa. Hän ei tee enää

ravintolapäällikön töitä, mutta

toimii vuorovastaavana.

– Tästä on tulossa sellainen

uudenlainen elämäntapa, jonka

nämä henkilöstöpalveluyritykset

saattavat mahdollistaa, Levänen

sanoo.

Loistava tapa tutustua

yritykseen

Henkilöstöpalveluyritysten kanssa

on tehty yhteistyötä 1990-luvun

alusta saakka, ja sinä aikana teetettävä

työ on kovasti muuttunut.

Aluksi yhteistyö oli puhtaasti

keikkatyön välittämistä, mutta

nykyisin yhteistyösuhteet ovat

pitempiä ja kiinteämpiä.

– Henkilöstöpalveluyritykset

antavat valtavasti mahdollisuuksia

sekä työnantajalle että työntekijälle.

Eivät kaikki työntekijät halua

sellaista työsuhdetta, että joka

aamu tullaan samaan työpisteeseen

samaa työtä tekemään samojen

työkaverien kanssa. Se mikä

sopii yhdelle, ei välttämättä sovi

toiselle, Levänen kuvailee.

Kun HOK-Elannossa työnantaja

tekee työvuorolistan, jonka

mukaan tehdään vuorot, SOLissa

työntekijät saavat itse tehdä oman

työvuorolistansa poimimalla nettijärjestelmästä

haluamansa vuorot.

– Tässä lähestytään juuri

nuorten ihmisten maailmaa. He

haluavat liikkuvuutta ja vapautta.

Elämäntilanne yhdistyy työn tekemiseen.

ABC-ketju työllistää SOLilaisia

HOK-ELANNON 21:llä pääkaupunkiseudun ABC-asemalla työskentelee SOL Henkilöstöpalvelun

ammattilaisia. Muutama ABC-asemista on isoja liikennemyymälöitä,

pienemmissä yksiköissä toimii palveleva Deli-myymälä.

Työ ABC-asemalla on monipuolista ja tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden

oppia monia erilaisia asioita. Deli-pisteissä hampurilaiset ja muut ruokaannokset

valmistetaan myymälässä suoraan asiakkaalle, eikä asemilla ole

erillistä keittiötä.

– Asemilla työntekijät tutustuvat myös autoilun maailmaan,

sillä asiakkaat kysyvät monesti tarkempia tietoja autotarvikkeista

ja -aineista, SOLin palvelujohtaja Carita Finni sanoo.

Työn luonteesta johtuen ABC-asemilla korostuvat asiakaspalvelutaidot.

– Yhteistyö ABC-ketjun kanssa alkoi tämän vuoden alussa ja

kokemukset ovat positiivisia puolin ja toisin. Koulutus työtehtäviin,

kuten kassakoulutus annetaan varsinaisessa työpisteessä.


– Tämä on myös loistava tapa

käydä tutustumassa eri yrityksiin

ja toimipaikkoihin. Kun edessä

on kenties perheen perustamisen

tai asunnon ostamisen aika ja

halutaan saada säännöllisempi

kuukausitulo, henkilöstöpalveluyrityksen

henkilö voi siirtyä meille

vakituiseen työsuhteeseen.

Uutta osaamista SOLin myötä

HOK-Elanto pyrkii Leväsen

mukaan pitämään mahdollisimman

paljon väkeä omassa palveluksessaan

ja myös kokoaikaistamaan

nykyisiä osa-aikaisia

työntekijöitä.

– Tämän kokoisessa

organisaatiossa, jossa työskentelee

yli 6000 ihmistä

300:ssa eri toimipisteessä,

tarvitaan myös paljon tilapäistä

työvoimaa. Meillä

on esimerkiksi sairauslomalla

joka päivä keskimäärin

150 ihmistä.

– Juuri tätä silmälläpitäen

olemme rakentaneet

erilaisia yhteistyömalleja eri toimijoiden

kanssa. SOLin kanssa

keskusteltiin noin vuoden ajan,

ennen kuin yhteistyö käynnistyi.

Varsinaista toimintaa on nyt

kokeiltu puolisen vuotta.

SOL on tuonut Leväsen

mukaan HOK-Elannolle jo uutta

näkökulmaa henkilöstöpalveluun.

– Haemme uutta osaamista

SOLin laatujärjestelmistä,

haluamme katsoa tuovatko ne

lisäarvoa meidän toimintaamme.

Että työvoima olisi jollakin tavalla

osaavampaa, tai muuten täyttäisi

Valoa

ja iloa

työhön!

odotuksemme paremmin kuin

muualta saadut palvelut.

HOK-Elannossa seurataankin

tiiviisti sekä henkilöstön että

esimiesten tyytyväisyyttä ja työn

laatua.

Ensimmäiseksi yhteistyökohteeksi

valittiin Prisma-ketju ja

Suomen suurin yksikkö eli Kannelmäen

Prisma.

– Kannelmäessä kauppa käy

nyt kuin rajuilma, ja ajattelimme,

että tällaisessa muutostilanteessa

henkilöstöpalvelu on paikallaan.

Meillä on erilaisia tilapäisiä poissaoloja,

kysynnän piikkejä

ja myyntitilanteita,

joissa apua tarvitaan.

Toivomme näkevämme

pilotoinnin myötä,

kuinka hyvin SOL pystyy

reagoimaan näihin

tilanteisiin, mikä on toimitusvarmuus

ja minkä

tasoisia ihmisiä meille

saavat – eli onko heidät

pystytty kouluttamaan

riittävän hyvin. l

Meillä käy yli

neljännesmiljoona

asiakasta

joka päivä 300

toimipaikassa,

monilta osin

toiminta on

auki 24 tuntia

vuorokaudessa,

pienimmätkin

kaupat ovat

auki iltaisin klo

23:een. Me tarvitsemme

paljon

erilaista työvoimaa

erilaisiin

tilanteisiin,

HOK-Elannon

henkilöstöjohtaja

Antero Levänen

sanoo.

www.sol.fi

17


DHL Expressin

terminaalissa

trukit kurvaavat

nurkasta

nurkkaan kuin

muurahaiset.

TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

Vauhdilla

DHL Express

kuljettaa ja

SOL hoitaa

turvatarkastukset

maailmalle

Koneenosia Saksasta Tampereelle, kirjeitä Helsingistä Lontooseen

ja lähetys on tarvittaessa perillä jo seuraavana aamuna.

18 www.sol.fi


Aamulla Leipzigista saapuva

Boeing 757 laskeutuu

kentälle täynnä tavaraa.

Heti koneen saavuttua lasti

puretaan nopeassa tahdissa jakeluautoihin.

Osa lähetyksistä jatkaa

matkaansa Antonov 26 tyyppisillä

koneilla Pietariin ja Tallinnaan.

Iltapäivällä ensimmäiset jakeluautot

palaavat kierrokseltaan takaisin

terminaalin pihaan kerättyään

mukaansa maailmalle lähtevää

tavaraa. Illalla saapuvat Pietarin ja

Tallinnan koneet. Iltamyöhällä kaikki

lähetykset on käsitelty ja kone lähtee

takaisin Saksaan.

– Viikonloppujen jälkeen buukkaamme

kuljetuksiin tarvittaessa Air-

Bus koneen, muuten kaikki ei mahtuisi

mukaan, kertoo DHL Expressin turvallisuuspäällikkö

Markku Erkamo.

B2B

DHL Expressin terminaalin kautta

kulkee päivittäin tuhansia turvatarkastettavia

lähetyksiä. Suuri osa lähetyksistä

on asiakirjoja ja paketteja.

– Toki isojakin lähetyksiä, kuten

koneen osia käsitellään. Ja niitä varten

meillä on oma läpivalaisulaite,

Erkamo kertoo.

Nettikauppa on lisännyt jonkin

verran kuljetuksia, mutta pääosa

tilauksista tulee business to business

markkinoilta.

– Kokonaiskehityksen kannalta on

nähtävissä suuntaus, että maahantuojat

ovat luopuneet omien kalliiden

varaosavarastojen pitämisestä,

kun voimme tarjota heille tuotteiden

kuljettamisen ovelta ovelle seuraavan

työpäivän kuluessa ja palvelualueena

on koko maailma.

”Nopeat kuljetukset ovat

saaneet monet maahantuojat

luopumaan omien

kalliiden varaosavarastojen

pitämisestä.”

– Kuljetuksia on lisännyt myös

se, että globaali kaupankäynti on

nykyään jo suhteellisen helppoa, hän

jatkaa.

DHL Expressillä uskotaan kuljetuksien

volyymien tasaiseen kasvuun

tulevaisuudessakin.

Tiukentuvat määräykset

Maailmalla tapahtuneet terroriteot

ovat kiristäneet turvatoimia myös

rahtiliikenteessä.

– Rahtikone on yhtälailla vaarallinen

ase kuin jokin muu kone, Erkamo

toteaa.

Turvallisuusmääräykset pohjautuvat

lakiin, EU:n säädöksiin ja

maakohtaisiin soveltamismääräyksiin.

Myös lentoyhtiöt voivat asettaa omia

rajoituksiaan. Erkamo toteaa, että

rahtia käsiteltäessä tietyt määräykset

ovat usein vielä tiukempia kuin matkustajaliikenteessä.

DHL Express käyttää kuljetuksiin

omaa lentoverkostoaan. Helsingin

lähetykset lentävät Leipzigin kansainväliseen

jakelukeskukseen.

www.sol.fi

19


Samojen

värien alla

DHL EXPRESSIN kohde-esimies Janne

Ihalainen on tullut terminaaliin katsomaan

miten homma toimii.

– Käyn paikan päällä kolme neljä

kertaa viikossa.

Ihalainen kertoo, että yhteistyö

DHL Expressin kanssa lähti heti

mukavasti käyntiin. Heidän toimintatapansa

tuntuivat hyvin SOLilaisilta.

Kuljemme samoissa väreissä ja

huomasin heti terminaalin seinällä

hymytarrat ja hauskat tekstit.

Janne Ihalainen on turvapalvelutyön

konkari ja hänellä on pitkä

kokemus lentorahdin käsittelystä.

– Olen ollut mukana tässä projektissa

alusta asti; suunnittelemassa

koulutusta, sitten rekrytoimassa

työntekijöitä ja kouluttamassa. Nyt

toimin tiimin vetäjänä, teen työvuorolistat

ja vastaan uusien työntekijöiden

perehdyttämisestä.

Turvatarkastajien koulutus

perustuu Trafin antamiin määräyksiin

ja sisältää monenlaisia rahdin

käsittelyyn liittyviä asioita.

Eniten aikaa menee kuvantulkinnan

opiskeluun.

Kaikki rahti läpivalaistaan ja

jos läpivalaisussa havaitaan jotain

poikkeavaa, niin lähetys tutkitaan

tarkemmin.

- Yleensä nämä ovat kyllä vääriä

hälytyksiä, Janne jatkaa.

SOL halusi terminaaliin töihin

kokeneita työntekijöitä.

Moni onkin tullut tänne töihin

Helsinki-Vantaan lentokentältä. Nyt

tiimiimme kuuluu kaksitoista turvatarkastajaa

ja teemme töitä neljä

vuoroa päivässä, Ihalainen jatkaa.

DHL Express on aina käyttänyt ulkopuolista

toimijaa turvallisuustarkastusten

tekemiseen.

– Mitään lainsäädännöllisiä esteitä

sille ei ole, että hoitaisimme itse oman

terminaalimme turvallisuustarkastukset.

Kyseessä on linjapäätös. Uskomme

että ammattilaisten hoitama ulkoistettu

turvapalvelu on läpinäkyvämpi ratkaisu

varsinkin suhteessa viranomaisiin. Näin

myös vastuu turvatarkastusten asianmukaisesta

hoitamisesta ja tarkastajien

kouluttamisesta siirtyy palvelun toimittajalle,

Erkamo kertoo.

Tiimityötä

SOL otti vastuun terminaalin rahdin ja

henkilöiden turvatarkastuksista helmikuussa.

– Elämme siis kuherruskuukausia,

Erkamo toteaa hymyillen.

Alkuvuodesta SOLin henkilökunta

koulutettiin DHL Expressillä. Koulutuksesta

vastasi SOL. Erkamo kertoo,

että näin varmistettiin terminaalin

sujuvan toiminnan jatkuminen, kun

turvatarkastukset siirtyivät uudelle

toimittajalle. Nyt on meneillään toinen

vaihe yhteistyön kehittämisessä ja

SOLin henkilökunta perehtyy muihin

terminaalitöihin.

– Teemme tiimityötä ja haluamme

alihankkijat mukaan tiimiin, jonka

tavoitteena on saada asiakkaan lähetykset

luotettavasti ja nopeasti matkaan

meiltä eteenpäin.

DHL Expressin terminaalityöntekijä

Marita Hämäläisen

käsien läpi kulkee

lukematon määrä

dokumentteja päivittäin.

(Alla) DHL Expressin

turvallisuuspäällikkö

Markku Erkamo

on tehnyt turvallisuusalan

töitä eri yrityksissä

jo 24 vuotta.

DHL Expressillä hän

aloitti vuonna 2003.

Erkamolla on arvostettu

turvallisuusalan

amerikkalainen

CPO-tutkinto, jonka

suorittajia on Euroopassa

noin sata ja

Suomessa tiettävästi

vain kaksi.

Perehdyttämisen jälkeen turvatarkastajat

voivat omien tehtäviensä lisäksi

osallistua muihinkin töihin.

– He voivat esimerkiksi hankkia tarvittavia

lisäselvityksiä lähetyksestä tai

auttaa konttien käsittelyssä, Erkamo

jatkaa. l

”SOL aloitti työt

helmikuussa.

Elämme siis

kuherruskuukausia,

Erkamo toteaa

hymyillen.”

20 www.sol.fi


TEKSTI KARI MARTIALA KUVAT KARI MARTIALA JA PEURUNGAN KYLPYLÄ

Siisti vuosi

SOLin matkassa

SOL on vuoden päivät huolehtinut

Kylpylähotelli ja Kuntoutus Peurungan

siisteydestä.

– Olemme todella tyytyväisiä siihen,

miten kulunut vuosi on sujunut.

Siivous on tekijä, joka näkyy asiakkaiden

palautteessa välittömästi.

Vuoden aikana negatiiviset palautteet

ovat vähentyneet olennaisesti,

Peurungan toimitusjohtaja Seppo

Virta sanoo.

Aikaisempiin toimijoihin verrattuna

SOL on ollut Virran mielestä

ulospäin suuntautunut ja välitön

toimija.

– SOLissa on varmaan mietitty,

minkälaisia asiakaspalvelun arvojen

pitää olla Iloinen asenne ja ennakkoluulottomuus

näkyvät sen toiminnassa.

Se on tosiaan tuonut taloon

oman värinsä, Virta naurahtaa.

Veteraanikylpylästä

teemapuistoksi

Peurunka

rakentaa uutta

Laukaassa toimiva Kylpylähotelli ja

Kuntoutus Peurunka on yksi merkittävimmistä

kuntoutustoimijoista ja osaamiskeskuksista

Suomessa. SOL huolehtii siitä, että kylpylähotellissa

on puhdasta ja henkilökunta voi

keskittyä omiin tehtäviinsä.

Kylpylähotelli sijaitsee

kuutisen kilometriä

pitkän, puhdasvetisen

ja kalaisan Peurunkajärven

rannalla.

– Hotellin käyttöaste oli viime

vuonna yli 70 prosenttia, eikä se

kesälläkään putoa alle 60 prosentin.

Olemme siis onnistuneet tuotteistamaan

palvelumme, Peurungan toimitusjohtaja

Seppo Virta sanoo.

www.sol.fi

21


Peurungasta on Jyväskylään

noin 25 minuutin ajomatka, ja

sijainti keskellä Suomea onkin

yksi kylpylähotellin vahvuuksista.

– Meidän päämarkkina-alueemme

on Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

Sen lisäksi markkinoimme

valikoidusti palvelujamme

pääkaupunkiseudun yrityksille.

– Myymme vuosittain 120 000

majoitusvuorokautta ja niistä 60

000 tulee kuntoutuksesta. Veteraanien

osuus on siitä enää 7 000

vuorokautta, eli sillä ei ole enää

merkittävää roolia meidän toiminnassamme.

Peurunka on kuitenkin

veteraanien perustama, joten me

hoidamme lupauksemme kunniakansalaisia

kohtaan ihan viimeiseen

iltahuutoon saakka, Virta toteaa.

Veteraanien vähentyessä Peurungassa

toimintaa on tuotteistettu

ja tehostettu.

– Meillä on paljon yritysasiakkaita,

jotka järjestävät täällä

kokouksiaan, vapaa-ajan asiakkaita,

aikuisia ja lapsiperheitä.

Järjestämme myös tapahtumia ja

Toiminnan

tilaisuuksia.

ydinajatuksena

on ollut

– Uuteen rakennuskompleksiin

asiakkaiden tulee liikunta- ja tapahtumakeskus,

jonka myötä lähdem-

kunnon ja

terveyden me mukaan myös näyttely- ja

ylläpitäminen. kongressibisnekseen.

22 www.sol.fi

Veteraanien aika

Peurungan kuntoutustoiminta

käynnistyi paikallisten, Laukaan

veteraanien toimesta. He halusivat

perustaa veteraaneille oman

paikan virkistäytymiseen ja kuntoutukseen.

Kylpylätoiminta aloitettiin 1978

ja toiminta kasvoi edelleen, kun

Kela laajensi 1980-luvulla subjektiivisen

oikeuden kuntoutustukeen

koskemaan kaikkia veteraaneja.

Aluksi valtion tuki koski vain

sodassa vammautuneita.

”Tulossa on

Pohjoismaiden

pisin

vesiliukumäki.”

Kelan kuntoutustuki, Aslak ja

monet muut kuntoutustoiminnot

ovat edelleenkin Peurungassa

merkittävässä roolissa.

Aktiivisimpina aikoina Peurungassa

järjestettiin veteraaneille

kuntoutusta 60 000 vuorokautta

vuodessa, kun nykyisin määrä on

enää noin 7 000 vuorokautta.

– Meillä on se käsitys, että

kahden vuoden kuluessa se loppuu

kokonaan. Veteraanien määrä

putoaa noin 30 prosenttia vuosittain.

Peurungassa on kuitenkin

valmistauduttu jo hyvissä ajoin

veteraanien kuntoutuksen loppumiseen,

Virta sanoo.

– Olemme joka vuosi pyrkineet

tekemään uutta struktuuria veteraanien

tilalle. Rakennemuutos

on aloitettu jo kauan sitten.

Moni perinteinen kuntoutuslaitos

herää Virran mukaan vasta

nyt Ruususen unestaan.

– Alalla on ilmeisesti odotettu,

että valtiovalta tekisi jotakin tukeakseen

kuntoutuslaitosten toimintaa.

Valtion kassa on ollut tyhjä jo

pitkään, joten sieltä ei varmaankaan

ole apua odotettavissa. On

vain pakko uudistua itse ja hakea

asiakkaat vapailta markkinoilta.

– Meillä on visionäärisesti katsottu

jo pitkään tätä muutosta, ja

ryhdytty tekemään itse, emme ole

jääneet odottamaan ulkopuolista

apua.

Hyvää kuntoa ja virkeyttä

Kaivinkoneet möyrivät Peurungan

pihalla ja uusi kylpylärakennus

valmistuu vauhdilla. Kiinteistömassaa

on uuden kylpylän

valmistuttua yhteensä 25 000 m 2 .

Peurungan toimintaa kehitettäessä

ydin-ajatuksena on ollut

asiakkaiden kunnon ja terveyden

ylläpitäminen.

– Tämä uusi, valmistuva kylpylämme

ei ole viihdekylpylä vaan

pikemminkin teemakylpylä, vaikka

sinne tuleekin Pohjoismaiden

pisin liukumäki ja porealtaita. Säilytämme

edelleenkin vanhat jokialtaat

ja kuntouinnin. Emme ole

hukanneet toiminta-ajatustamme

missään vaiheessa, mutta asiakkaat

ovat vaihtuneet, niin iällisesti

kuin monessa muussakin suhteessa,

Virta kuvailee tilannetta.

Peurungassa on viime vuosina

satsattu voimakkaasti kesämatkailuun.


– Kuntoutustoimintaa ei ole

kesäaikana, koska veteraaneja on

niin vähän, eivätkä työikäiset käy

kesäisin kuntoutuksessa. Ostimme

markkinointioikeudet Hilarius

Hiiri -lastenhahmoon ja alueella

oleva vanha maalaistalo ja sen

ympäristö muuntuvat kesäisin

Hilarius Hiiri -kyläksi.

Viime kesänä kylässä kävi lähes

10 000 kävijää ja Hilarius houkuttelee

Peurungalle lapsiperheitä

majoittumaan ja syömään. TV:stä

tuttu hiirulainen on sekin valjastettu

toimimaan Peurungassa

hyvän asian puolesta.

– Hilarius vetää liikuntajumppia

ja neuvoo lapsille, miten pitää

syödä terveellisesti, Virta kertoo.

Kansainvälisyys lisääntyy

Kylpylähotellin viereen nousi pari

vuotta sitten jäähalli, jossa järjestetään

Suomen Jääkiekkoliiton

leirejä ja turnauksia. Esimerkiksi

naisten jääkiekkomaajoukkue oli

Peurungassa leirillä juuri ennen

MM-turnausta.

– Ensi kesänä

tänne tulee kolme

KHL-joukkuetta,

muun

muassa AK Bars

Kazan jossa

pelaa neljä suomalaista:

Niko

Kapanen, Jarkko

Immonen,

Janne Pesonen

sekä Petri Vehanen. Eli ainakin

neljä maailmanmestaria on täällä

elokuussa leirillä, Virta tietää.

Jäähalli on ollut merkittävä

tekijä Peurungan kansainvälistymispyrkimyksissä.

Kylpylähotelliasiakkaista

vasta 15 prosenttia

on ulkomaalaisia, mutta jäähallin

ja tulevan vapaa-ajanasuntohankkeen

myötä se tullee kasvamaan.

Peurunka on tehnyt esisopimuksen

maa-alueen myymisestä

Rakennusyhtiö Skanskalle ja

näillä näkymin tontille aletaan

rakentaa korkeatasoisia vapaaajanasuntoja

jo syyskuussa.

– Tämä on uusi tapa omistaa

vapaa-ajanasunto. Kun omistaja

ei itse ole asunnossa, me voimme

hänen toivomuksestaan operaattorin

ominaisuudessa vuokrata

asuntoa. Asunnot ovat varmasti

suosittuja, sillä ne sijoittuvat

lähelle monipuolisia palveluja.

Ulkomaalaisista matkailijoista

suurin ryhmä ovat saksalaiset, joita

asuu hotellissa elo-syyskuussa

noin 8 000 vuorokautta.

– Se on aika merkittävä määrä.

Isot bussiryhmät poikkeavat meille

päiväksi kahdeksi ja jatkavat sitten

matkaa Nordkappiin. Voimakkaimmin

kasvua odotetaan kuitenkin

venäläisistä asiakkaista. l

Hotellissa on 503

vuodepaikkaa

ja mukavan kylpylätunnelman

luovat talon

palveluksessa

olevat 200 työntekijää.

Heistä

kuntoutuksessa

työskentelee 120

henkeä, Peurungan

toimitusjohtaja

Seppo Virta

kertoo.

www.sol.fi

23


TEKSTI MARI MÄKELÄ KUVAT TIMO PORTHAN

Juhlapuku

Tahrat ei

tartu

SUOJAKÄSITTELY sopii kaikille

materiaaleille: takeille, juhlamekoille,

hameille, paidoille,

puvuille, laskettelu- ja ulkoiluvaatteille

aina gore-texiä

myöten.

loistokuntoon

Kesä on juhlien aikaa. Kaapissa roikkuu ryppyinen ja tunkkainen mekko, ja

mieleen nousee se tuttu tunne; ei taaskaan mitään päällepantavaa. Pesulassa

vanha juhlapuku saa uuden elämän. Ja uusi vaate kannattaa viedä heti

suojakäsittelyyn, joka estää tahroja tarttumasta. Kirpputorilta löytyneen

Vintage-vaatteen voi pelastaa uudella raikastuskäsittelyllä.

Kestävän kehityksen

kannalta hyvä vaihtoehto

on vanhan

vaatteen huoltaminen

sen sijaan, että

hankkii kaappiin lisää säilytettävää.

SOL Pesulapalveluiden

markkinointipäällikkö Taija

Paavola toteaa, että vaatteen

hyvä hoito pidentää sen käyttöikää

huomattavasti. Vaatteen voi

jo etukäteen suojata niin, että

lika ei tartu.

– Suojakäsittely tehdään meillä

pesun yhteydessä. Kaupoista saa

myös kotona ruiskutettavia aineita,

mutta pesulassa tehty käsittely

on huomattavasti tehokkaampi,

Paavola kertoo.

Pesulassa ainetta tulee kankaaseen

juuri optimaalinen määrä,

ja lämpökäsittely kiinnittää

suoja-aineen kuidun ympärille.

”Hatuista, laukuista

ja Vintage-vaatteista

saa hajut pois ilman

pesua uudella

raikastusmenetelmällä,

joka

samalla desinfioi

tuotteen.”

Näin suojattuun vaatteeseen

eivät ruoka- tai juomatahrat tai

kuraroiskeet jätä jälkiä.

Suojakäsittely

Suojatun vaatteen puhdistaminen

on vahingon sattuessa helppoa.

Usein ravistus tai imeytys

huokoisella paperiliinalla riittää.

- Ja jos sattumalta villakankaisen

puvun housuille kaatuu

vaikka kokonainen tuopillinen

olutta, saa senkin suojakäsitellystä

vaatteesta pesulassa pois,

kun käsittelemättömän vaatteen

kohdalla tilanne voi olla

menetetty, Paavola jatkaa.

Jos vaatetta ei ole suojakäsitelty

ja saa syliinsä lasin punaviiniä

tai kermakakun palan,

voi tahran poistoyritys jopa

pahentaa tilannetta.

– Silloin kannattaa vain

unohtaa tahra, jatkaa juhlimista

ja tuoda vaate meille

pesulaan heti kun mahdollista.

Suolan käyttö saattaa jopa

kiinnittää tahran tiiviimmin.

Värillisellä lautasliinalla

hankaaminen voi taas

värjätä vaatteen ja

kemiallisen pesun

vaativa kangas

puolestaan kärsii,

jos tahrakohtaa yrit-

24 www.sol.fi


- Juhlapuvun

oikea säilytys varmistaa,

että vaate

on käyttökunnossa

aina. Silloin

yllätyskutsun

voi vastaanottaa

hyvillä mielin

eikä tarvitse sännätä

kiireessä vaatekauppaan,

Paavola

naurahtaa.

tää puhdistaa juoksevan veden

alla, Paavola varoittaa.

Miesten shaketit, frakit ja

puvut kaipaavat myös säännöllistä

huoltoa. Paras hetki on juhlien

jälkeen, sillä jos vaatteen jättää

vaatekaappiin lepäämään ja seuraavia

juhlia odottamaan, saattaa

yllätys olla ikävä.

– Vanhat tahrat eivät niin vain

lähde. Paitaa tai frakkiliiviä ei

kannata jättää kotiväen hoidettavaksi

vaan kiikuttaa ammattilaisen

käsiin. Solmiota ja rusetteja

ei kannata unohtaa, sillä

pesulassa niille on luvassa

uusi elämä, Paavola kertoo.

Raikastus auttaa, kun

vaatetta ei voi pestä

Vintage-vaatteiden pesu voi

olla mahdotonta, mutta sen

takia niiden käyttöä ei tarvitse

arastella. Juhlan jälkeen

vaatteen saa pesulassa nopeasti

jälleen käyttökuntoon.

– Meillä on uusi raikastusmenetelmä,

jonka avulla

vaatteesta saa hajut pois ilman

pesua. Samalla käsittely desinfioi

vaatteen. Vaatteeseen ei menetelmässä

kohdistu lainkaan mekaanista

käsittelyä, Paavola kertoo.

Raikastusmenetelmä sopii

myös hatuille, lakeille ja laukuille.

– Siis kaikille sellaisille tuotteille,

joita ei voi pestä, Paavola

selventää.

Säilytys on tärkeä osa vaatteen

huoltoa. Paavola neuvoo hankkimaan

muotoillun henkarin, jonka

avulla vaate pysyy ryhdissään.

– SOLin pesuloissa

asiakkaan

vaatteet ottaa

vastaan sama

palveluneuvoja,

joka myös tekee

puhdistustyön,

palveluvastaava

Nea Pitkänen

(yllä) kertoo.

Jumbon pesulapalvelupisteessä

riittää kuhinaa.

Palveluvastaava

Sirkka Kontiainen

(vas.) työssään.

Vaatteen pitää saada laskeutua

vapaasti ja siihen pukupussit

ovat yleensä liian tiiviitä.

Hänen vinkkinsä onkin ripustaa

vaate vanhan pussilakanan

sisään.

– Se hengittää ja sinne

mahtuu leveähelmaisempikin

mekko.

Kannattaa myös huolehtia,

että säilytyspaikka on hajuton,

sillä hajut saattavat pinttyä

kankaaseen hyvinkin tiiviisti.

Koiperhosten varalta voi vaatekaappiin

hankkia seetripuupalikoita.

l

www.sol.fi

25


TEKSTI MARI MÄKELÄ KUVAT VAULA AUNOLA

Palveluvastaavat puhdistavat kotisi juuri niin kuin sinä haluat.

SOL Kotipalvelut tarjoaa viikkosiivousten lisäksi siivousta joka

lähtöön ja muita käteviä palveluja. Loman ajaksi voi tilata

vaikka postilaatikon tyhjennyksen.

Ennen

siivojaa

ei tarvitse

siivota

Kotisiivousfaktaa

Kevätauringon paiste

lämmittää mieltä,

mutta samalla se paljastaa

talven hämärän

kätkemät pölypallot,

tahrat ja lapsen pienet kädenjäljet

ikkunan pinnassa. Työpäivän jälkeen

väsyttää ja pyöräretki houkuttaa

huomattavasti enemmän kuin

mopin varteen tarttuminen. Siivoojan

kutsuminen käy mielessä, mutta

kodissa vallitsee sellainen kaaos, että

ennen siivojan saapumista olisi ainakin

siivottava pahimmat alta pois.

Onko näin, SOL Kotipalveluiden

palvelujohtaja Aila Forsström?

– Ennen meidän palveluvastaavien

saapumista ei tarvitse

missään tapauksessa siivota, Forsström

kumoaa monen mielessä

yhä tiukasti istuvan ajatusmallin.

– Sitähän varten me tulemme

paikalle. Siivoamme mielellämme,

jotta tilaaja voi keskittyä johonkin

muuhun, hän jatkaa.

Kotona saa olla

Kun ammattilainen laittaa paikat

kuntoon, voi itse lähteä asioita

hoitamaan. Pois lähtemisestä ei

silti tarvitse ottaa stressiä. Kotiinkin

saa jäädä.

– Me siivoamme usein päivisin,

jolloin ihmiset ovat töissä. Olemme

kuitenkin tottuneet tekemään

työtämme ihmisten seassa, joten

meitä ei lainkaan haittaa se, että

kodissa oleillaan siivouksen ajan.

Lapsi voi rauhassa jatkaa leikkejä

ystävänsä kanssa ja asiakas

voi elää normaalia elämää siivouksen

ajan. Huomioon tarvitsee

ottaa vain palveluvastaavien mahdollisuus

esteettömään työskentelyyn.

Forsstrom vakuuttaa, että

lempiohjelman katsominen sohvalla

siivouksen ajan on täysin sallittua,

ja yötyöläinen voi rauhassa

jatkaa uniaan. Etukäteen voidaan

sopia, että makuuhuoneeseen ei

tällä kertaa mennä.

– Kaikki toiminnot sovitetaan

asiakkaan toiveiden ja tarpeiden

mukaan.

Salaisuudet piiloon

Omia tavaroita ja papereita ei

tarvitse pistää lukkojen taakse

siivouksen ajaksi. Kaikkien palveluvastaavien

taustat on selvitetty

tarkasti, ja vaitiolovelvollisuus on

kirjattu jo työsopimukseen.

– Vaitiolovelvollisuutta ja ihmisten

yksityisyyden kunnioittamista

pidetään meillä erittäin tärkeänä

asiana, Forsström painottaa.

Yötyöläinen

voi

rauhassa

jatkaa

uniaan.

26 www.sol.fi


Palveluvastaava

Esteri

Liimets muutti

Suomeen Viron

lounais-osasta,

Rummun

kaupungista

pari vuotta

sitten. Siellä

hän oli elintarvikeliikkeessä

johtajana.

Tuoksutonta puhtautta

Tuoksut saattavat aiheuttaa allergioita,

päänsärkyä ja pahoinvointia.

SOL Kotipalveluilla puhdas koti

ei tarkoita pesuaineen tuoksua.

Forsström kertoo, että pesuaineet

ovat hajusteettomia ja allergiat on

huomioitu. Ennen siivousta välineet

ja aineet kartoitetaan yhdessä

asiakkaan kanssa. Jos asiakas haluaa,

voidaan käyttää hänen omia

pesuaineitaan ja -välineitään.

– Mielummin kuitenkin käytämme

omia, ammattikäyttäjille

tarkoitettuja tuotteita ja välineitä.

Ammattituotteet takaavat laadukkaan

tuloksen, ja palveluvastaavien

yhtenäisen koulutuksen

ansiosta he tietävät, mikä tuote

sopii millekin pinnalle.

Monenlaista apua

SOL Kotipalvelut tarjoaa viikkosiivousten

lisäksi siivousta oikeastaan

joka lähtöön. Tarjolla on

muun muassa muutto-, remontti-,

suur- ja joulusiivoista sekä

ikkunanpesua.

– Lisäksi teemme vaatehuoltoa,

ja tarjoamme asioimisapua.

Myös pienimuotoisissa pihatöissä,

kuten lumenluonnissa ja nurmikonleikkuussa

voi kääntyä puoleemme,

Forsström listaa.

Matkalle lähtiessä monen

mieltä painaa se, että murtomies

huomaa kodin olevan tyhjillään.

Siihenkin löytyy apua.

– Me voimme käydä tyhjäämässä

postilaatikon ja avaamassa

verhot niin, että koti näyttää asutulta

koko loman ajan. l

www.sol.fi

27


TEKSTI KIMMO KALLONEN

KUVAT EGERT KAMENIK

Allan Ronimois ja SOL

Eestin kymmenen vuotta:

Ihmisistä on

pidettävä huolta

Asiakkaille on tarjottava aina parasta ja ihmisistä on pidettävä

hyvää huolta, SOL Eestin maajohtaja Allan Ronimois sanoo.

Allan Ronimois

esittelee SOL Eestin

toimitaloa Tallinnassa

Kristiinen kaupunginosassa,

omakotialueella

mutta silti lähellä keskustaa.

Kuin olisimme Helsingin

Käpylässä. Talo tuli yrityskaupan

yhteydessä. Ihan täydellisesti vanhassa

talossa ei ole voitu soveltaa

SOLilaista avokonttoriperiaatetta,

mutta läheltä liippaa. Kaikesta

kuvastuu tekemisen meininki.

Ihmisiä vilisee, ja jokainen tuntuu

tietävän tehtävänsä.

SOL Eesti on toiminut Virossa

kymmenen vuotta. Tuona aikana

yhtiö on kuulunut Viron nopeimmin

kasvaviin yrityksiin. Viimeiset

pari vuotta on ollut tiukempaa.

Taantuma on kolahtanut Viron

talouteen yleisesti, ja palvelubisnekseen

erityisesti. SOL on kuitenkin

selvinnyt vähäisin kolhuin.

– Liikevaihtomme on pysynyt

viimeiset pari vuotta jotakuinkin

ennallaan, mutta asiakkaiden

lukumäärä on kasvanut. Se on

ehdottomasti myönteinen asia.

Olemme myös kehittäneet työmenetelmiämme

ja tehokkuuttamme.

Olemme hyvässä iskussa kun

talous taas kasvaa, Allan Ronimois

sanoo.

SOL Eestin juuret ulottuvat yli

20 vuotta taaksepäin, vasta uudelleen

itsenäistyneeseen Viroon.

Allan Ronimois oli mukana

perustamassa virolais-ruotsalaista

Rororo-yhteisyritystä, joka aluksi

kävi kauppaa muun muassa käytetyillä

kodinkoneilla ja autonrenkailla.

Melko pian Rororo:n päätoimialaksi

kuitenkin muotoutui

siivoustoiminta.

Rororon ajoilta periytyvät

myös vanhimmat asiakassuhteet.

Yksi ensimmäisistä sopimusasiakkaista

oli Tallinnan teknillinen

yliopisto, jonka kanssa vuonna

1993 käynnistynyt hyvä yhteistyö

jatkuu edelleen.

Allan Ronimois oli alkuaikoina

yrityksessä vain omistajan roolissa

ja hallituksen jäsenenä. Hänen

isänsä johti yritystä. Allan seurasi

isäänsä SOL Eestin maajohtajana

vuonna 2002. Hän ei ollut suunnitellut

uraa tällä toimialalla.

– Olen koulutukseltani agronomi

enkä tiennyt liikkeenjohdosta

omasta mielestäni riittävästi. Anu

Eronen puhui minua ympäri

varmaan puoli vuotta ennen kuin

suostuin.

Nyt SOL Eestillä on lähes

600 sopimusasiakasta ja henkilökuntaa

noin 1400. Kasvu jatkuu.

Allan Ronimois suhtautuu tulevaisuuteen

optimismilla. Talouden

nousuissa ja laskuissa pysytään

hyvin mukana ahkeralla työllä ja

tilanteisiin sopivilla toimintatavoilla.

– Laskukaudella markkinat

eivät kasva, tai peräti supistuvat,

ja hintakilpailu on kovaa. Nousukaudella

on pulaa työntekijöistä,

”Olemme

hyvässä

iskussa

kun

talous

taas

kasvaa.”

28 www.sol.fi


– Tuoreimmassa

kyselyssä meille

näytti hymyilevää

tai peräti nauravaa

naamaa 99

prosenttia vastaajista,

maajohtaja

Allan Ronimois

kertoo.

www.sol.fi

29


hinnat nousevat ja täytyy neuvotella asiakkaiden

kanssa hintojen tarkistuksista

ylöspäin. On vain sopeuduttava joustavasti

toimintaympäristön muutoksiin.

Asiakkaat hymyilevät

SOL Eesti seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä

jatkuvasti. Tuoreimman

kyselyn tulokset ovat suorastaan mairittelevia.

Hymyilevää tai peräti nauravaa

naamaa näytti SOLille peräti 99 prosenttia

vastaajista.

Laakereille ei silti pidä jäädä lepäämään.

Asiakastyytyväisyysohjelmaa

kehitetään systemaattisesti. Kilpailu on

kovaa. SOLin kaltainen iso toimija ei

pysty kilpailemaan hinnalla, vaan edut

on haettava muin keinoin.

– Panostamme laatuun. Tavoitteenamme

on mahdollisimman hyvä laatu

kilpailukykyiseen hintaan. Tärkeitä

laatutekijöitä ovat nykyaikaiset menetelmät,

hyvä siivouslogistiikka, korkeatasoiset

puhdistusaineet ja henkilöstön

koulutus, Allan Ronimois listaa.

– Tärkeätä on myös tarjota asiakkaalle

hänen kannaltaan paras ratkaisu,

vaikka se ei välttämättä olisikaan meille

kannattavin vaihtoehto. Uskomme

enemmän rehelliseen palveluun kuin

SOL Eestin

isot askeleet

1991 Viro itsenäistyi

uudelleen, Rororo perustettiin.

2001 SOL osti Rororon.

2003 SOL Eesti osti Viron

vanhimman siivousalan yrityksen,

1989 perustetun Serviksin.

SOL Eestille myönnettiin

laatusertifikaatti.

2003-2005 SOL Eesti on Viron

9. nopeimmin kasvava yritys.

2006 SOL Eesti sai

laatumaininnan.

2008 SOL osti pesulaketjun,

toimipisteet Tallinnassa,

Pärnussa, Tartossa ja Kuudassa.

2011 SOL Eestin liikevaihto

11-12 miljoonaa euroa,

henkilöstö 1400,

asiakassopimuksia yli 600.

voiton maksimointiin lyhyellä tähtäyksellä.

Työvoimakustannukset ovat hänen

mukaansa yli 70 prosenttia SOL Eestin

kustannuksista. Henkilöstö on palvelualalla

oikeasti tärkein voimavara.

– Tehokkuus syntyy osaamisesta.

Haluamme pitää henkilöstöstä hyvää

huolta ja tarjota parasta mahdollista

koulutusta. Olemme myös onnistuneet

saamaan koulutustoimintamme johtoon

Viron parasta osaamista. SOL Eestin

koulutuspäällikkö Galina Kilk valittiin

vuonna 2008 Vuoden kouluttajaksi

Virossa.

Palkinnon merkittävänä perusteena

oli se, että Galina Kilk käyttää Virossa

SOL-konsernin koulutusohjelmia ja

koulutussysteemin periaatteita.

– Panostamme laatuun. Tavoitteenamme on

mahdollisimman hyvä laatu kilpailukykyiseen

hintaan, Allan Ronimois sanoo.

Suomalainen kulttuurikylpy

Viron muutos Eestin sosialistisesta neuvostotasavallasta

nykyaikaiseksi palveluyhteiskunnaksi

on ollut huikea harppaus.

Joskus on vähän kompuroitukin.

Allan Ronimois muistelee 1990-luvun

alkupuolta, jolloin yritysten toimintatavat

vielä olivat virolaisille suuri ällistyksen

aihe.

– Neuvosto-Virossa siivoojan perustyyppi

oli vihainen eukko, jolla oli

peltiämpäri ja harjan ympärille kääritty

märkä rätti. Sillä rätillä ne sitten huiskivat

ja näyttivät äkäisiltä. Rororo:n aikana

otimme käyttöön uusia menetelmiä

ja SOLin myötä työtapoja ja tekniikkaa

kehitettiin edelleen. Ryhdyimme käyttämään

tehokkaita puhdistusaineita ja

välineitä, mutta eihän se aina helppoa

ollut.

Ronimois muistelee valtion virastoa,

jonka kanssa hän itsenäisyyden alkuaikoina

teki sopimuksen, ja vanhat siivoojat

siirtyvät siivousfirman palvelukseen.

– Järjestimme koulutuksen, hankimme

uudet hienot mopit, koneet ja

muut siivousvälineet. Muutaman päivän

kuluttua kuulimme, että he olivat omilla

rahoillaan ostaneet peltiämpärit, harjat

ja repineet vanhoista lumpuista rätit.

Meni aikansa ennen kuin uudet työtavat

omaksuttiin.

Kun Rororo siirtyi osaksi SOLkonsernia,

myös johtamistavat muuttuivat.

Uusi omistaja korosti avoimuutta,

luottamusta, vapautta ja vastuuta sekä

entistä positiivisempaa suhtautumista

työhön.

– Laajempi avoimuus oli meille

vähän epäilyttävä ja pelottava asia.

Tuloksesta ei ennen paljon puhuttu

henkilökunnalle. Pelättiin, että tieto

menee kilpailijoille ja ne kaappaavat

asiakkaat. Nyt voi sanoa, että kymmenen

vuoden aikana ei ole ollut yhtään

tapausta, jossa avoimuudesta olisi ollut

haittaa.

– Myös ihmisiin luottaminen ja

vapaat työajat olivat Virossa verrattain

harvinaista ja outoa. Lähdemme siitä,

että ihminen haluaa tehdä työnsä hyvin

ja onnistua. Jos häneen luotetaan, hän

on luottamuksen arvoinen. Meillä

henkilöstön vaihtuvuus ei ole niin iso

ongelma kuin ehkä muissa saman alan

yrityksissä. Pyrimme maksamaan hiukan

minimipalkkaa parempaa palkkaa,

panostamme työssä viihtyvyyteen, itsenäisyyteen

ja luottamukseen. Tuloksena

meillä on lojaali henkilökunta ja pitkät

työurat, Allan Ronimois sanoo. l

30 www.sol.fi


TEKSTI TIMO SAIRANEN KUVA TIMO PORTHAN

SOL Life:

Työhyvinvointia

rakentamassa

Hymyilevät asiakkaat ja hymyilevät työntekijät ovat avainasemassa SOLin

tulevassakin menestyksessä. SOLilaisen hymyn edellytyksenä on työhyvinvointi.

Työterveyslaitoksen

määritelmän mukaan:

Työhyvinvointi tarkoittaa

turvallista, terveellistä

ja tuottavaa työtä,

jota ammattitaitoiset työntekijät

ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa

organisaatiossa. Työntekijät

ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi

ja palkitsevaksi, ja heidän

mielestään työ tukee heidän

elämänhallintaansa.

Pari vuotta sitten käynnistetyn

SOL Life -hankkeen tavoitteena

on kehittää työhyvinvointia sen

eri muodoissa. Työntekijän hyvinvointia

on elämän tasapaino:

työn ja tehtävien on vastattava

toisiaan, työstä on koettava iloa

ja vapaa-ajallekin on jäätävä tilaa.

Yrityksen näkökulmasta työhyvinvoinnilla

on perinteisesti tarkoitettu

työntekijöiden pysymistä

terveinä ja työkykyisinä.

Hankkeessa olemme laajentaneet

perinteistä työhyvinvoinnin

käsitettä. Kysymys on työyhteisön

toimivuudesta, iloisesta työn

tekemisestä ja asiakkaan palvelemisesta.

Mittaamme työntekijöiden

ja esimiesten yhteistyön

onnistumista tuloskortin mittaristolla,

jossa erityisesti Ilopuntari

on tärkeä indikaattori.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita

SOL Lifen toiminnassa

ovat työterveyshuollot, erityisesti

SOLin työterveyshuoltoa valtakunnallisesti

koordinoiva Diacor

sekä Eläkevakutusyhtiö Ilmarinen.

Myös rekrytointi on tärkeä

osa SOL Life -ohjelmaa. Meidän

tulee osata hankkia SOLiin oikeat

henkilöt vastaamaan kasvaviin

asiakastarpeisiin. Jokainen uusi

SOLilainen on nähtävä tärkeänä

tulevaisuuden investointina.

Kiinteistöpalvelualalla käydään jo

kovaa kilpailua osaavasta työvoimasta.

Vain tarjoamalla hyvän työyhteisön

ja toimivan palvelukulttuurin

voimme menestyä tulevien

vuosien työmarkkinoilla.

Erityisesti meidän tulee kehittää

monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden

ymmärtämystämme.

Jatkossa yhä useamman

SOLilaisen juuret ovat muualla

kuin Suomessa. Myös vajaakuntoisten

työntekijöiden osuus tulee

kasvamaan SOLissa.

Välittämisen mallin tavoitteena työkykyinen työntekijä

Terveysongelma

Esimies varaa työntekijälle

ajan työterveyshuoltoon

1.työkyvyn arvioon ja

2.esimiehen, työntekijän ja

työterveyslääkärin väliseen

kolmikantakeskusteluun

Työterveyshuolto antaa työntekijälle

ja esimiehelle arvion

tilanteesta ja käynnistää

mahdolliset hoitotoimenpiteet

Työkyvyttömyyseläkkeen

uhka

Työterveyshuolto

ohjaa työntekijän

hakemaan Ilmarisen

ammatillista

kuntoutusta tai KELAn

lääkinnällistä

kuntoutusta

Parantava hoito

Työntekijän suoriutuminen on

heikentynyt tai sairauspoissaolojen

raja-arvot ylittyneet

Esimies pitää Välittämisen

mallin mukaisen keskustelun

Ongelma

työyhteisössä

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken

Esimies tekee toimenpiteet

työolosuhteiden ja -ilmapiirin

kohentamiseksi

Suositukset työnkuvan tai

työaikojen muuttamisesta

Esimies järjestää tarvittaessa

työpaikalla kevennettyjä/

korvaavia työtehtäviä ja/

tai työaikajoustoja

määräajaksi/pysyvästi

PE raportoi PJ:lle käydystä keskustelusta

Yksityiselämän

ongelma

Työajan tilapäinen

lyhentäminen, palkaton

vapaa, aikaistettu vuosiloma,

työaikajoustot

TYÖ-

KYKYINEN

TYÖN-

TEKIJÄ

www.sol.fi

31


”Työntekijän

hyvinvointia

on elämän

tasapaino.”

Timo Sairasen

mielestä jokainen

uusi SOLilainen on

nähtävä tärkeänä

tulevaisuuden

investointina.

* työntekijällä

on kahden viikon

yhdenjaksoinen

sairausloma/

vuosi

* kolme lyhyttä

sairauspoissaoloa

4 kk:n

aikana

* 25 sairauspoissaolopäivää/

vuosi.

Sama kehitys on meneillään

asiakasyrityksissämme: suvaitsevaisuus

ja kulttuurierojen hallinta

on nousemassa yhä merkittävämmäksi

kilpailutekijäksi.

Välittämisen malli

SOL Life hankkeeseen kuuluu

olennaisena osana Välittämisen

malli, jonka avulla työyhteisössä

pyritään mahdollisimman varhain

puuttumaan eri syistä johtuviin

heikentyneisiin tai puutteellisiin

suorituksiin.

Välittämisen malli on koko

työyhteisön etu, sen avulla selvitään

yhdessä syyt suoritustason

laskuun ja terveydentilan heikentymiseen.

SOL Life -työkykyprosessi

käynnistyy, kun esimies

havaitsee työntekijän suoriutumisen

laskeneen, vaikka sairauspoissaoloja

ei vielä olisikaan.

Välittämisen mallin mukainen

toiminta on siis osa SOLilaista

arkea, ja sitä voidaan käyttää aina

tarvittaessa.

Kun raja-arvot* ylittyvät, on

esimiehen velvollisuus käynnistää

välittämisen mallin mukainen

keskustelu.

Keskustelun yhteydessä täytetään

lomake, jonka työntekijä

toimittaa työterveyshuoltoon.

Esimies varaa työntekijälle ajan

työterveyshuoltoon, jossa tehdään

työkykyarvio ja jonka perusteella

asia käsitellään kolmikantakeskustelussa

(työntekijä, esimies,

työterveyshuolto).

Lisäksi esimiehen tulee pitkittyneissä

poissaoloissa pitää

aktiivisesti yhteyttä työntekijään

ja selvittää mahdollisuudet osaaikaiseen

työhön paluuseen,

kuntouttavaan työhön ja ammatilliseen

kuntoutukseen.

Esimiesten ja koko työyhteisön

on tehtävä entistä enemmän

ennalta ehkäisevää työtä työkyvyn

ylläpitämiseksi ja sairauksien

ehkäisemiseksi. Viime vuonna

KELAn korvaamista työterveyshuollon

kustannuksistamme sairaanhoidon

kustannusten osuus

oli 70 prosenttia.

Keskimääräinen eläkemeno

työkyvttömyydestä on noin

100 000 euroa.

Vastaavalla summalla voisimme

palkata neljä kokoaikaista palveluvastaavaa

vuodeksi, ostaa 45

200 litraa yleispesuainetta, ostaa

560 imuria, 320 ruohonleikkuria

tai 500 perustyökalupakkausta.

Isoista summista on siis on

kysymys.

Jokaisen SOLilaisen tulee

kehittää omaa ja työyhteisönsä

hyvinvointia. Vireystilan ylläpitämisessä

meitä kaikkia auttaa

säännöllinen liikunta. Ystävällinen

vuorovaikutus ja iloinen asenne

työhön auttaa meitä jaksamaan

arjen paineissa. l

32 www.sol.fi


TEKSTI MIRKKA KORTELAINEN

KUVAT TIMO PORTHAN

Bangladeshista kotoisin oleva ja Espoossa

asuva Repon Mahamud viihtyy erittäin

hyvin työssään laivasiivouksessa.

Viking XPRS:n siivous sujuu nopeasti.

– Olen siivonnut nyt neljä vuotta ja työ

on palkitsevaa ja työkaverit mukavia.

Vapaa-aikoina nautin lukemisesta, ulkoilusta,

pyöräilystä ja jopa saunasta. Työnohjaus

on ollut erittäin hyvää ja tänne on

aina yhtä mukava tulla, hän kertoo.

Laivat on lastattu SOLilaisilla

Meillä

Ilon

pirskahduksia

viihdytään

– Muutaman tunnin tehokas

työrupeama mahdollistaa

myös opiskelun, palveluesimies

Jani Korhonen toteaa.

Kun aikataulutus ja konsepti ovat kunnossa,

niin laiva on raikkaan puhtaana tiukoissakin

aikatauluissa. Sekä Vikingin että TallinkSiljan

kohteissa työntekijät viihtyvät niin hyvin, että

vaihtuvuus on vain muutama prosentti vuodessa.

Osalla laivasiivous on työnä jo kahdeksatta vuotta.

www.sol.fi

33


– Yhteinen työkieli on pääosin englanti ja iloisia

SOLilaisia on yli 10 maasta, kohdepäällikkö

Sari Crnobreg kertoo.

Kiinasta kotoisin oleva ja Helsingissä asuva

Sun Ruofu toimii SOLilla palveluohjaajana

ja tekee myös kenttätyötä sekä toteuttaa laadunvalvontaa

– On hienoa tehdä yhteistyötä

kansainvälisessä ilmapiirissä ja toimia hyvien

tiimien kanssa. Olen täällä töissä jo viidettä

vuotta. Vapaa-aikana nautin urheilusta ja

musiikista sekä tapaan ystäviä, hän kertoo.

SOL Palvelut Oy solmi maaliskuussa

kolmevuotisen sopimuksen

Viking Line ABp:n

kanssa Viking Linen laivojen

rantasiivouksesta Turussa ja

Helsingissä.

– Aurinkoinen yhteistyömme alkoi

jo keväällä 2000, kun SOL aloitti

Viking Linen laivojen rantasiivouksen

Turussa. Helsinkiin toiminta laajeni

vuonna 2006. Sopimus työllistää noin

250 SOLilaista. Laivasiivoukselle on

ominaista harvinaisen sitoutuneet työntekijät,

kertoo SOLista kohdepäällikkö

Sari Crnobreg. Hän kertoo, että maahanmuuttajataustaisten

työntekijöiden

työmotivaatio on erittäin hyvä ja tiimihenki

loistava. Useat palveluvastaavat

ovat olleet alusta alkaen mukana ja vaihtuvuus

on vain viiden prosentin luokkaa.

– Laivasiivoojat ovat pääasiassa miehiä

ja tällä hetkellä siivoojia tulee ehkä eniten

Aasian alueelta. Kun aloitamme työt,

niin meillä korostuu asenne – tehdään

yhdessä ja hyvin, hän jatkaa.

Kulta-Leijonista onnitteluja

Crnobreg on itsekin ollut ”nuorena tyttönä”

laivasiivouksessa.

– On hyvä ja tärkeää, että itsellä on

tästä kokemusta, joten tietää, mitä työ

on ja osaa sopivalla tavalla sekä kannustaa

että vaatiakin. Henkilöstömme

on todella huomaavaista ja onnitteluja

tuli jopa jääkiekon MM-kullasta.

Toteutamme myös maailmankalenteria,

jotta voisimme huomioida nykyistä

paremmin myös eri maiden juhlapäiviä

ja olla vuorovaikutuksessa eri maiden

kulttuureihin, hän sanoo.

Crnobreg on aviossa kosovolaisen

miehen kanssa.

– Oma taustani siis tukee sitä näkökulmaa,

että pidän erittäin tärkeänä

maahanmuuttajien nivoutumisen

yhteiskuntaan ja että heillä on samalla

myös mahdollisuus opiskella ja jatkokoulututtautua

ehkä jo olemassa olevaan

ammattiin, hän lisää.

Laadunvalvontaa ja kehitystyötä

SOL Palvelut Oy solmi tammikuun

alusta kolmevuotisen sopimuksen myös

Tallink Silja Oy:n kanssa koskien Silja

Serenade ja Silja Symphony -laivojen

rantasiivousta. Aurinkoinen yhteistyö

on jatkunut jo kahdeksatta vuotta

kun SOL aloitti Silja Serenaden, Silja

Symphonyn sekä Silja Operan laivojen

rantasiivouksen. SOL siivoaa myös Siljan

tilat Helsingin terminaalissa.

– Teemme jatkuvasti töitä laadunvalvonnan

eteen ja kehitämme palveluitamme.

On tärkeää, että pystymme

tuottamaan korkeatasoiset siivouspalvelut

yllättävissäkin olosuhteissa ja

aikatauluissa. Tästä on esimerkkinä talvella

ollut lumimyräkkä, joka viivästytti

saapuvaa laivaa tuntikausia. Työhönsä

sitoutuneet SOLilaiset saivat laivan

kuitenkin hienosti siivottua, kertoo

SOLin palveluesimies Jani Korhonen.

Korhonen on tyytyväinen, että atkpuoleen

panostetaan myös paljon.

– Tämä näkyy esimerkiksi tehokkaassa

työnsuunnittelussa, laadunvalvonnassa

ja ylipäätään palvelun laadun

sekä ohjauksen kaikissa asioissa. Myös

työssä oppimisen koulutus ja ajanmukaiset

välineet ovat tärkeitä. Ympäristöasioihin

ja ekologiseen jalanjälkeen

kiinnitetään huomiota laivasiivouksessa

muun muassa jätteiden ja roskien lajitteluilla.

Teemme erittäin hyvää yhteistyötä

varustamon kanssa, hän lisää. l

”Palvelusopimukset

jatkuvat seuraavan

kolmevuotiskauden

– tähän työhön ja

sen kehittämiseen

ollaan sitouduttu koko

sydämellä”

34 www.sol.fi


TEKSTI SUSANNA RUOTSALAINEN

KUVAT SARI POIJÄRVI JA SUSANNA RUOTSALAINEN

Hymyn

valokeilassa

Tuplajuhlavuosi

Aurinkoinen, energinen, aina edustava, palvelualtis, joustava ja erittäin

pidetty henkilö asiakkaiden parissa – näin työtoverit kuvailevat palveluvastaava

Sirkka Koivulahtea, joka on työskennellyt SOLissa jo 30 vuotta.

Tällä hetkellä

Sirkka tekee töitä

Säteilyturvakeskuksessa.

Toimitusjohtaja

Anu Eronen

ojentaa Sirkka

Koivulahdelle

lahjaksi Kalevala

Korun. Isomman

paketin sisältä

löytyi työtovereiden

lahjoittama

maljakko.

Vapaa-aikana liikunnallinen

Sirkka nauttii hydrobicin nopeasta

temposta ja harrastaa kuntojumppaa

työpaikalla peräti kolme kertaa

viikossa.

Kesäisin lavatanssit hyvän orkesterin

tahdittamina ovat ykkösjuttu.

Suosikkeihin kuuluvat Reijo Taipale,

Marita Taavitsainen ja tietysti

Souvarit.

– Souvarit Lapista käyvät vain

liian harvoin etelän lavoilla. Lavapaikan

sanelee musiikki, sen pitää olla

tanssittavaa.

SOL Cityssä juhlittiin maaliskuun

lopussa Sirkka

Koivulahden pitkää uraa

ja samalla hänen 65-vuotissyntymäpäiviään.

Paikalla

olivat toimitusjohtaja, työtoverit ja

Sirkan tytär.

Sirkka aloitti iltatöissä Helsingin

Vesi- ja viemärilaitoksella huhtikuun

alussa 1981. Ajan hengen mukaista

oli, että siivoustyö tehtiin iltaisin, kun

muut työntekijät olivat poistuneet.

– Alussa meni melkein kuusitoista

vuotta iltatöissä, ja välillä myös

pelotti, Sirkka muistelee.

Vesi- ja viemärilaitos sijaitsi Helsingin

Sörnäisten teollisuusalueella

eikä vieressä ollut muita rakennuksia.

Radan varren konteissa majailevat

hiipparit murtautuivat toisinaan

sisään lasiovista etsimään ruokaa ja

rahaa. Autonsa Sirkka pysäköi aina

valmiiksi oven

viereen odottamaan

työvuoron

päättymistä. Pienen

lapsen äidille

osa-aikainen iltatyö

kuitenkin sopi hyvin.

– Nyt on mukavaa, kun saa tehdä

töitä päivällä.

Sirkan työkohteet ovat myöhemmin

vaihtuneet, mutta yleensä hän

on tehnyt töitä monta vuotta samassa

kohteessa ja tullut hyvin tutuksi

asiakkaiden kanssa.

– Olen päässyt elämään asiakkaiden

muutosten mukana, Sirkka

kiteyttää.

”Lavapaikan sanelee

musiikki, sen pitää

olla tanssittavaa.”

Kesäkuussa Sirkka tarjoaa itselleen

lahjaksi Mallorcan matkan.

– En ole oikein syttynyt syntymäpäivien

juhlimiselle. Viisikymppiset

menivät Intiassa ja kuusikymppisiä

vietin Azoreilla.

Sirkka valittiin vuoden siivoojaksi

vuonna 1985. Parasta hänen mielestään

työssä on ollut se, että aina on

ollut työtä.

– Siitä voi olla tänä päivänä kiitollinen,

Sirkka toteaa.

Sirkka ei aio jäädä vielä eläkkeelle

eikä tiedä koska jää. Myös hänen

nuorin tyttärensä Mari työskentelee

tällä hetkellä SOLissa. l

www.sol.fi 35


LAULUN SANAT SEPITTI PAULI HAAPALAINEN

SOL puhtaus häikäisee

(Sävel: Ain laulain työtäs tee)

SOL puhtaus häikäisee

SOL puhtaus häikäisee

On kauniimpaa, kun päivänpaiste

pinnat valaisee.

SOL puhtaus häikäisee

SOL puhtaus häikäisee

Ei helpompaa voi ollakaan,

kun työt SOL hoitelee.

Saa pintaa puhtaampaa,

kun moppi heilahtaa.

Niin mikrokuitu likaa syö,

kuin juuriharja aikoinaan.

SOL puhtaus häikäisee

SOL puhtaus häikäisee

On kauniimpaa, kun päivänpaiste

pinnat valaisee.

SOL wc:n puhdistaa

myös pytty harjataan.

Voi käyttäjät taas iloisesti

tarpeillensa istahtaa.

SOL puhtaus häikäisee

SOL puhtaus häikäisee

SOL saniteetti raikastaa ja

hajut huuhtelee.

On puhdas arki juhlavaa

ja SOL sua palvelee.

Ja SOL sua palvelee…

SOL Palvelut Oy

SOL Siivouspalvelut

SOL Toimitilapalvelut

SOL Kiinteistöpalvelut

SOL Kotipalvelut

SOL Turvapalvelut

Vanha Talvitie 19 A

00580 Helsinki

Vaihde 020 5705

Asiakaspalvelu 24h:

020 5700 200

www.sol.fi

SOL Henkilöstöpalvelut Oy

Vanha Talvitie 19 A

00580 Helsinki

Vaihde 020 5705

www.sol.fi

SOL Pesulapalvelut Oy

Vanha Talvitie 19 A

00580 Helsinki

Vaihde 020 5705

Asiakaspalvelu 020 5700 720

www.sol.fi

More magazines by this user