Kuljetus & Logistiikka 6 / 2019

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 6/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI


Yhdessä pienestäkin

tulee suuri

© NATUREPL.COM / ANDY ROUSE / WWF • Rahankeräysluvat: Suomi RA/2017/672, myönnetty 27.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata

lukuun ottamatta (1.7.2017–30.6.2022), Ahvenanmaa Åland ÅLR 2019/3246/2.5.2019 (1.7.2019–30.6.2020). wwf.fi/kerayslupa

Tue yrityksesi kanssa WWF:n luonnonsuojelutyötä kertalahjoituksella!

Pienelläkin lahjoituksella on merkitystä,

kun yhdistämme voimamme. Tukesi avulla suojelemme

uhanalaista luontoa Suomessa ja maailmalla.

wwf.fi/yrityslahjoitukset

2 TM


MAALLA MERELLÄ ILMASSA 6/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Nostureihin tarvitaan

vakaudenhallintajärjestelmä..... 6

Katse merelle..........................26

Suomalaiset ottavat

talvisen tieturvallisuuden

tosissaan................................10

Heja Sverige!

Suomi tulee apuun............... 30

Kansainvälinen logistiikkatoimija

investoi Keravalle.................. 16

Bosch mahdollistaa seuraavan

sukupolven älylasit............... 34

Jatkossa et voi tuoda

omenaakaan EU:n

ulkopuolelta ilman

kasvinterveystodistusta.........19

Tieliikenteen liikkuvuuspaketin

sosiaali- ja markkinaosuudesta

alustava yhteisymmärrys...... 38

Kokoaan suurempi vastuullisen

maalämpökaivoporauksen

edelläkävijä ...........................20

Volvon uusi

logistiikkakeskus

palvelee

huoltoverkostoa...................40

Ilmoitettavien syöpävaarallisten

aineiden määrittely muuttuu

1.1.2020 alkaen ......................24

Verkkopalvelu

helpottamaan

haamuautojen poistoja.........47

22. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Uskallatko

poiketa

raiteilta?

Miten mukavaa matkanteko onkaan tutuilla ruosteisilla

raiteilla! Muistojen maisemat lipuvat hiljaa ohitse

ja natisevat vaunut nytkyttävät kirskuen eteenpäin.

Liiketoiminnassa vanhat ruosteiset raiteet kuitenkin

harvoin johtavat toivottuun päämäärään. Juna saadaan

kyllä liikkeelle ja porukka kyytiin, mutta perille

pääsystä ei ole vielä lähtiessä takuita.

Tarvitaan uusia etappeja, vaihtoehtoisia reittejä ja

lisää vauhtia. Mutta ennen kaikkea tarvitaan rohkeutta

poiketa tutuilta raiteilta ja ryhtyä rakentamaan

uusia reittejä uusiin päämääriin, jotka siintävät vielä

kaukana horisontissa.

Rohkeuden merkitys jää helposti vähälle huomiolle

mietittäessä, miksi jotkut yritykset onnistuvat kilpailijoitaan

paremmin. Taustalta löytyy kuitenkin usein

rohkeutta vaatineita asioita: rohkeutta lähteä uusille

urille, rohkeutta kehittää ja kehittyä, rohkeutta luottaa,

rohkeutta olla aito ja omalaatuinen, rohkeutta

tunnustaa virheensä ja oppia niistä, rohkeutta antaa

palautetta ja kertoa tunteistaan, rohkeutta kysyä, jos

ei tiedä ja ennen kaikkea rohkeutta yrittää, vaikka ei

ole varmuutta onnistumisesta.

Ilman rohkeutta moni menestystarina olisi jäänyt kirjoittamatta.

Tutkimusmatkailijat, ihmiskunnan historiaan

vaikuttaneet merkkihenkilöt ja liike-elämän

ikoniset hahmot ovat loistavia esimerkkejä rohkeu-

desta, mutta rohkeutta tarvitaan myös arkisissa päätöksissä.

Muutos syntyy rohkeudesta haastaa olemassa

olevaa: näissä tilanteissa määritetään kehityksen

suunta.

Työyhteisössä rohkeuden pahimpia vastustajia ovat

virheiden välttely, ennakkoluulot, varman päälle pelaaminen

ja syyllistäminen. Erityisen paljon rohkeutta

tarvitaan muutosprosessin käynnistämiseen ja ylläpitämiseen

silloin, kun yrityksellä vaikuttaa menevän

kaikki hyvin. Voittavaan kokoonpanoonhan ei saisi

kajota ja ehjää ei kannata alkaa korjata. Eli pitäisikö

siis odottaa tappioiden alkua ja ehjän rikkoutumista?

Muutosta ei ole varaa pelätä, jos halutaan edetä oikeaan

suuntaan. Sen sijaan tarvittaessa täytyy löytyä

rohkeutta kulkea edellä, raivata uusia reittejä ja tavoitella

tuntematonta. Parhaat tulokset syntyvät, kun

matkaa suunnitellaan ja tehdään yhdessä, luottamuksen

ilmapiirissä. Tällainen rohkea yritys on myös asiakkaalle

arvokkain matkakumppani. Tutussa seurassa

on hyvä matkustaa kohti uutta ja tuntematonta.

Tomi Takala

Kirjoittaja on Kiillon teollisuuden kiinnitysratkaisujen

liiketoimintajohtaja. Kiilto on tänä vuonna sata

vuotta täyttänyt, kasvava suomalainen perheyritys,

jonka visio on vuodessa 2080.

4


TÄYDEN PALVELUN

LOGISTIIKKATALO

KULJETUSPALVELUT

• Palvelusuunnitelmaan perustuvat

täsmälliset ja luotettavat kuljetukset

Kuljetusten kattavat tukipalvelut

TERMINAALI- JA VARASTOINTI-

PALVELUT

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi

• Terminaalipalvelut: kuorman

purkaminen, lastaus, lajittelu, keräily,

lähetys sekä välivarastointi

GLi Green Via

Olemme sitoutuneet toimintamme päästöjen

kompensointiin sekä vähentämiseen.

Tavoitteemme on toimia hiilineutraalisti

vuoteen 2035 mennessä.

YHTEYSTIEDOT

Kristian Lella

p. 050 919 22 63

kristian.lella@gli.fi

Patamäenkatu 4,

33900 Tampere

www.gli.fi

5


Nostureihin tarvitaan

vakaudenhallintajärjestelmä

Monelle tulee yllätyksenä, että nostureita koskevan EN12999:2011-asetuksen mukaan

nostureissa tarvitaan lähes aina vakaudenhallintajärjestelmä. Poikkeuksena

ovat käytännössä vain puutavaranosturit, joita käytetään vain metsässä, terminaaleissa

tai puun vastaanottopisteissä. Vaikka asetus on ollut voimassa jo seitsemän

vuotta, on tietoisuus asetuksesta heikkoa.

Kesla on tunnettu vahvoista puutavaranostureistaan.

Koska ne ovat

tulleet suosituiksi myös muissa käyttötarkoituksissa,

on yritys tuonut

markkinoille erillisen vakaudenhallintajärjestelmän.

Vakaudenhallintajärjestelmän

ansiosta puutavarakäytöstä

tutut nosturit sopivat nyt myös

muuhunkin käyttöön.

– Asetuksen EN12999:2011 mukaan

nostureissa, joiden nostokyky on

1000 kg tai yli tai suurin nostomomentti

40 000 Nm tai yli, ajoneuvon

vakavuuden on kuuluttava nostokyvyn

rajoittimen turvatoimintoon,

kertoo liiketoimintajohtaja Ari

Pirhonen Keslalta. – KESLA proSTA-

BILITY-vakaudenhallintajärjestelmä

6

täyttää nostureille asetetut vaatimukset

myös vakaudenhallinnankin

osalta.

Nosturin ohjaus sekä-että

radio-ohjauksella,

avohallintalaitteella tai hytistä

Vakaudenhallintajärjestelmällä

varustettu KESLA City -malliston

nostureita voidaan ohjata radioohjauksella

tai avohallintalaitteesta

käsin. Vuoden 2020 ensimmäisen

vuosipuoliskolla tulossa on myös

hyttivaihtoehto.

Avohallintalaite sopii useimpiin

tapauksiin, mutta joskus näkyvyys

työskentelykohteeseen jää heikoksi,

jolloin radio-ohjauksen avulla päästään

aivan nostokohteen viereen,

todetaan Keslalta.

Ohjausventtiili on aina sähköinen,

mikä tuo mukanaan loistavaa tarkkuutta

ja monipuolista säädettävyyttä.

Hiekkaa.fin vaatimuksena

oli vakaudenhallinnalla

varustettu nosturi

Nurmijärveläinen Hiekkaa.fi huoltaa

pääkaupunkiseudulla suurta määrä

hiekkalaatikoita, lasten leikkikenttien

hiekkapohjia, hiekotussiilojen

täyttöä ja mullan, kuorikkeen jne.

kourajakelua. Nosturin vaihto tuli


keväällä ajankohtaiseksi, joten yritys

päätyi hankkimaan KESLA 12T City

-nosturin.

– Halusimme nimenomaan vakaudenhallintajärjestelmällä

varustetun

nosturin parantamaan

työturvallisuutta, kertoo yrityksen

omistaja Jani Valtajärvi. – Nostokyvyltään

halusimme vähintään 12

tonnimetrin nosturin. Käytössämme

suorapuominen vaihtoehto on

järkevämpi.

Hiekkaa.fi:n nosturi on varustettu

avohallintalaitteella, mutta nosturia

voidaan ohjata myös radioohjaimella.

Yhdistelmä lisää työn

joustavuutta.

Vakaudenhallintajärjestelmän pelätään

usein vaikeuttavan itse työntekoa.

Hiekkaa.fin henkilökunta on

eri mieltä.

– Vakaudenhallintajärjestelmästä

ei ole ollut mitään haittaa, toteaa

Kai Mällönen – yksi kuskeista. –

Työt ovat onnistuneet mainiosti ja

entiseen mekaanisen ohjaukseen

verrattuna työnteko on jopa tehostunut,

sillä nosturi on äärimmäisen

tarkka ja sopivaksi säädetty.

Nosturi hankittiin tuusulalaisesta

Maantec Oy:stä. Maantecin myyjä

Juha Pasuri auttoi asettamaan

nosturin säädöt kuskien mieleiseksi.

Alkuun esimerkiksi jatkeen liikkeet

olivat turhan rivakat.

– Nyt liikkeet ovat sopivat ja esimerkiksi

maa-aineksen sirottelu onnistuu

loistavasti, toteaa Mällönen.

Hiekkaa.fi kokee vakaudenhallintajärjestelmän

tuoneen mukanaan

myös lisää liiketoimintamahdollisuuksia.

Vakaudenhallinta mahdollistaa

myös lailliset koukkunostot,

minkä avulla kalusto saadaan monipuoliseen

ja joustavaan käyttöön.

Fakta:

- KESLA proSTABILITY -vakaudenhallinta huolehtii nimensä mukaisesti siitä, että yhdistelmä pysyy vakaana

nostotilanteissa. Järjestelmä varoittaa esim. ylikuormasta, auton kallistumisesta ja maakontaktin katoamisesta.

Lisäksi se estää nostomomenttia suurentavat toiminnot ääritilanteissa.

- KESLA City -malleja löytyy niin suora- kuin Z-puomisena 12-17 tonnimetrin luokista

- Ulottumavaihtoehtoja on useita

- Täyttää EN12999:2011 vaatimukset

7


ASENNA JA UNOHDA

–Suomen Vaimennin Oy 50 vuotta

Suomen Vaimennin Oy on

suomalainen perheyritys,

joka juhlii tänä vuonna

50- vuotista yrityshistoriaansa.

Yhtiön kaikki tuotteet kehitetään

ja valmistetaan Järvenpäässä, Suomessa.

Tuotevalmistus Suomessa

on myös arvokysymys, useiden

yritysten tuotantojen siirtyessä halpatyömaihin.

Suomen Vaimennin

Oy on myös globaali toimija, jonka

tuotannosta 85 % menee vientiin

maailman kaikkiin maanosiin.

Aikoinaan SV:n vienti perustui siihen

ajatukseen, että suomalaisiin

tie- ja ilmasto-olosuhteisiin rakennettu

vaimennin toimii kaikissa

olosuhteissa, mitä Euroopan teillä

voi tulla vastaan. Sittemmin on

SV:n tuotanto monipuolistunut ja

useissa iskunvaimentimien tuoteryhmissä

on Suomen Vaimennin Oy

ainoa iskunvaimennin- valmistaja

pohjoismaissa, ja joissain tuotteissa

ainoa tuotevalmistaja koko maailmassa.

Tänään SV toimittaa iskunvaimentimia

ajoneuvopuolelle, raideliikenteeseen,

teollisuuteen sekä

erityisvaimentimia haastavampiin

kohteisiin kuten maanjäristysalueille.

Kestävyys ja kokonaistaloudellisuus

ovat aina olleet SV iskunvaimentimien

menestyksen eväitä

ja yhtiön perusajatuksia. Kaikki

SV iskunvaimentimet kehitetään

laadukkaista ja vahvoista mate-

riaaleista, ja jokainen iskunvaimennin

testataan huolellisesti

ennen tehtaalta lähtöä. Yhtiön

keskittyneisyys korkeaan laatuun

ja luotettavuuteen kuvastuu myös

tuotteiden käyttökohteissa, sillä

SV- iskunvaimentimia käytetään

maailmalla mm. suurnopeusjunissa

ja hisseissä.

Suomen Vaimennin Oy on ollut jo

50 vuotta mukana ajoneuvopuolen

vaimentimien kehittämisessä ja haluaa

jatkossakin tarjota korkealaatuisia

tuotteitaan sitä arvostaville

asiakkailleen. Yhtiön slogan ”Asenna

ja Unohda” kuvastaa osuvasti SV

iskunvaimentimien helppokäyttöisyyttä

sekä pitkää käyttöikää!

8


Uusi kunnossapitotyötaso

kuorma-autoille

ZARGES on kehittänyt kunnossapitotyötason

kuormaja

linja-autoille. Työtason

pituus on mukautettavissa

ja pääsy tapahtuu portaita

pitkin. Näin työtaso on

käytettävissä kaikkiin kunnossapito-

ja huoltotöihin

kuorma- ja linja-autoille.

Työtasot ovat turvallisuusluokiteltu

EU:n koneturvallisuusvaatimusten

mukaisesti.

Kuorma-autot vaativat huoltoa ja

kunnossapitoa ympäri vuoden.

Suomessa ulkona pysäköidylle

kuorma-auton päälle muodostuu

talvella helposti jäätä. ZARGES tarjoaa

nyt tähän ratkaisun, joka auttaa

kuljetusyrityksiä, huoltokorjaamoja,

kuorma-autoasemia ja

tienhoitoviranomaisia minimoimaan

lumen ja jään riskejä. Työtasot

sopivat hyvin ulkokäyttöön

myös Suomessa, koska ne ovat

pakkaskestäviä jopa -30 asteeseen

saakka. Teleskooppisella raapalla

lumi ja jää on helposti poistettavissa.

Jäänpoistotyötason korkeus

on 3,0 metriä. Suojakaiteet tason

jokaisella sivulla ja liukuestoritilä

tasossa ja portaissa tekevät jäänpoistotyötasosta

turvallisen ja ergonomisen

työpaikan.

Kiinteät kunnossapitotyötasot

ovat CE-luokiteltuja EU:n konedirektiivin

mukaisesti. Tämä tarkoittaa,

että työtasot täyttävät EU:n

asettamia perusvaatimuksia turvallisuutta

ajatellen, näitä tuotteita

käytettäessä.

Ammattimaisia apuvälineitä

lumiselle ja jäiselle

kuorma-autolle

Työtaso on erittäin vakaa ja erottuu

muista sekä laadun että helppokäyttöisuuden

suhteen. Innovatiivisen

kiinnitysjärjestelmän ansiosta

jäänpoistotyötaso on myös

nopeasti ja helposti koottavissa.

Työtasolle on mukava nousta

45 asteen kulmassa olevia portaita

pitkin. Modulaarisen rakenteen

ansiosta kuuden metrin pituisesta

perusmoduulista tehdään helposti

pidempi lisäämällä siihen kahden

tai kuuden metrin jatkomoduuli.

Tämä tarkoittaa, että puhdistus-

ja huoltotyöt voidaan suorittaa

turvallisesti kuorma-auton katolta.

Työtasojen toinen etu on, että

ZARGES toimittaa vakiomoduuleja,

jolloin tuotteen hinta ja toimitusaika

on entistäkin parempi.

– Tämä on yksi erikoisratkaisuistamme,

kertoo asiantuntija Marko

Someroja ZARGES Oy:ltä. Työtasoa

varten on tehty asiakaskyselyjä

käyttäjien keskuudessa, jonka

perusteella teimme muutamia

parannuksia heidän tarpeidensa

täyttämiseksi. Teimme myös

tiiviistä yhteistyötä kuljetusyhtiöiden

kanssa, jotka saivat testata

työtasoa. Heille oli tärkeää, että

työtaso on CE-merkitty ja hyväksytty

EU:n konedirektiivin mukaisesti.

Ja tämähän on selvä asia

meillä ZARGESilla.

9


SUOMALAISET

OTTAVAT

TALVISEN

TIETURVALLISUUDEN

TOSISSAAN

Nokian Renkaiden kehittämä digitaalinen

SnapSkan-palvelu, joka

toimii Suomen suurimmissa kaupungeissa

sekä Vianor-palvelupisteissä,

mittaa väsymättömästi suomalaisten

renkaiden kuntoa kesät

talvet. Mittaustuloksista selviää,

että pohjolan talvessa suurin osa

autoilijoista varmistaa turvallisuutensa

hyväkuntoisilla renkailla.

TALVIRENKAIDEN KUNNOSTA

PIDETÄÄN HUOLTA

SnapSkan on Nokian Renkaiden

kehittämä maksuton digitaalinen

palvelu, jonka tavoitteena on parantaa

tieturvallisuutta kertomalla

autoilijoille heidän renkaidensa

kunnosta. SnapSkan-mittapisteitä

on parkkihalleissa pääkaupunkiseudulla,

Tampereella, Turussa ja

Oulussa sekä useimmissa Vianorpalvelupisteissä

läpi Suomen.

10

SnapSkanin mittaustulokset paljastavat,

että suomalaisten talviturvallisuus

on hyvällä tolalla renkaiden

kunnon suhteen: marraskuusta

2018 maaliskuuhun 2019

välisellä ajalla mitatuista ajoneuvoista

jopa 77 % on varustettu hyväkuntoisilla

renkailla. Tulos poikkeaa

kesäajan tuloksista, sillä toukokuusta

syyskuuhun 2019 mitatuissa

ajoneuvoissa hyväkuntoisten

renkaiden osuus oli vain 56 %.

Vastaavasti huonokuntoisilla renkailla

talvikuukausina ajoi vain 4

% ajoneuvoista, kun taas kesällä

huonossa kunnossa oli jopa 12 %

mitattujen ajoneuvojen renkaista.

Yhteensä marraskuun 2018 ja

syyskuun 2019 välisenä aikana

mitattiin lähes 650 000 ajoneuvon

renkaat.

ELINTÄRKEÄ KULUTUSPINTA

Renkaat ovat elintärkeä osa liikkumisen

turvallisuutta, ja niillä on

suuri vaikutus tieturvallisuuteen.

Tästä huolimatta useimmat autoilijoista

eivät tiedä renkaidensa

kuntoa. Helppo ja nopea uransyvyydet

mittaava SnapSkan-palvelu

on Nokian Renkaiden ratkaisu tähän

ongelmaan.

Urasyvyydellä on merkitystä varsinkin

ajettaessa märillä ja loskaisilla

teillä: suurempi urasyvyys varastoi

enemmän sohjoa eli poistaa

sitä renkaan ja tien välistä, varmistaen

näin renkaan kontaktin tienpintaan.

SnapSkan-tuloksen lisäksi

renkaat kannattaa tarkistaa

säännöllisesti myös silmäillen sivupinnat

sekä mittaamalla ilmanpaineet.

Nastallisista talvirenkaista

kannattaa myös tarkistaa nastojen

määrä ja kunto.

MIKÄ ON SNAPSKAN JA

MITEN SE TOIMII?

SnapSkan-palvelun avulla renkaiden

kulutuspinnan kunnon tarkistaminen

ja seuraaminen käy nopeasti

ja vaivattomasti. SnapSkan

koostuu yliajo- tai käsiskannerista,

joka mittaa renkaiden urasyvyyden

sekä digitaalisesta palvelusta,

joka lähettää rengasraportin rekisteröityneen

asiakkaan älylaitteeseen.

Palvelu mittaa kaikkien henkilöautojen

ja kaikkien rengasvalmistajien

renkaat ja on täysin maksuton.

SnapSkan-mittauspisteet on

sijoitettu parkkihallien sisään- tai

ulosajoväylille, ja niitä löytyy myös

Vianor-palvelupisteistä. SnapSkan

esiteltiin ensikerran vuoden 2016

lopulla, ja toukokuussa 2019 se

saavutti jo miljoonannen mitatun

ajoneuvon rajapyykin.


Näin se toimii:

SnapSkan-palvelu aktivoidaan syöttämällä rekisterinumero osoitteeseen www.snapskan.fi

Kun autoilija rekisteröitymisen jälkeen ajaa SnapSkan-mittauspisteen yli tai käy Vianorissa mittauttamassa

renkaansa, hän saa automaattisesti raportin renkaiden kunnosta omaan älylaitteeseensa. Rekisteröityä voi

myös skannauksen jälkeen.

Rekisteröitynyt käyttäjä saa rengasraportin kerran kuussa ilman uutta rekisteröintiä, vaikka hän ajaisi skannerin

yli useammin.

Lue lisää SnapSkanista: www.nokianrenkaat.fi/snapskan

Tutustu SnapSkan-palveluun, löydä lähin mittauspiste ja rekisteröidy käyttäjäksi: www.snapskan.fi

11


Suvanto Trucksin uuden

kaluston valikoima laajenee

suomalaisella Sisu-automerkillä

12


Käytetyn raskaan kaluston myyjänä tunnettu Suvanto

Trucks hakee yhä vahvempaa jalansijaa

myös uuden kaluston myynnissä. Yhtiö on solminut

jälleenmyyntisopimuksen suomalaisen Sisu-kuorma-autojen

kanssa ja Suvanto edustaa yksinoikeudella

Sisu-kalustoa Varsinais-Suomen alueella.

Suvanto Trucks ilmoitti aiemmin

tänä vuonna, että

se aloittaa DAF-kuormaautojen

myynnin Suomessa

ja Ruotsissa. Nyt yhtiön valikoima

laajenee Karjaalla raskasta kalustoa

valmistavan Sisun autoilla.

“Sisu tarjoaa erinomaisen raskaan

kaluston valikoiman metsätalouden

ja tie- ja kivirakentamisen tarpeisiin,

ja nämä alat ovat merkittäviä

Varsinais-Suomessa. Sisun kaluston

ansiosta voimme olla yhä kokonaisvaltaisempi

raskaan kaluston

kumppani”, Suvanto Trucksin toimitusjohtaja

Timo Lahtinen sanoo.

Sisu-Auton toimitusjohtaja Petri

Kananen kertoo, että Varsinais-

Suomi on perinteisesti ollut yhtiölle

vahva markkina-alue.

“Olemme aiemmin hoitaneet

myyntiä Varsinais-Suomen alueella

itse, mutta halusimme nyt lähteä

hakemaan kasvua yhdessä paikallisen

toimijan kanssa. Tavoitteenamme

on entisestään kasvattaa

Sisun markkina-asemaa alueella”,

Kananen toteaa.

Sisu-auto on tienhoitoautoissa

Suomen johtava toimija ja kolmen

suurimman joukossa maansiirtoja

puuautoissa.

“Asiakkaita lähellä oleminen on

meille tärkeä arvo, ja siksi haluamme

tuoda myyntimmekin likemmäs

varsinaissuomalaisia.

Etunamme on se, että tehtaamme

sijaitsee lähellä asiakkaitamme,

tunnemme paikalliset vaatimukset

raskaille ajoneuvoille ja tuotamme

ajoneuvot yksivaiheisina,

tehdasvalmiina laadukkaina kokonaisuuksina”,

Kananen sanoo.

Sisu-Auto on alan voimakkaasta

kilpailusta huolimatta onnistunut

kasvamaan Suomessa vuodesta

2015 lähtien.

”Vaikka rakentamisen suhdanteet

ovat toistaiseksi kääntyneet laskuun,

uskon brändimme kykyyn

kasvattaa markkinaosuuttaan. Samalla

teemme vahvaa työtä viennin

kasvattamiseksi kaikilla liiketoiminta-alueillamme”,

Kananen

sanoo.

13


Vapaata suomalaista varaos

Kotimaisten itsenäisten yrittäjien muodostama Raskassarja-ketju oli edelläkävijä

ketjuuntumisessa, kun se 30 vuotta sitten perustettiin. Autoilija oli voittaja lisääntyneessä

tarjonnassa ja kiristyneessä kilpailussa.

Kun Raskassarja-ketju sai alkunsa

Lahdessa Originator Oy:n tiloissa

vuonna 1989, siitä tuli samalta istumalta

Suomen suurin yksittäisten

yrittäjien pyörittämä vapaan

varaosakaupan ketju raskaan liikenteen

saralla. Tilanne ei ole 30

vuodessa muuttunut.

Yrittäjien alkuperäisenä tavoitteena

oli lähteä hakemaan yhteisvoimin

halvempaa ostohintaa markkinoilta.

Olennainen osa sitä on ollut

oman maahantuonnin järjestäminen.

Idea on säilynyt vahvana näihin

päiviin saakka, vaikka meno ei aina

ollut niin auvoista.

– 1990-luvun lama tappoi kaksi liikettä,

ja vuosituhannen vaihteessa

Trailcon Oy osti neljä liikettä itselleen.

Uusia halukkaita ketjuun tu-

14


akauppaa 30 vuotta

lijoita on kuitenkin riittänyt, olemme

ottaneet heitä mukaan tiukkojen

kriteeriemme mukaisesti, Raskassarja

-ketjun ensimmäinen toimitusjohtaja

Jari Malm kertoo.

Tukkuliikkeet saivat

kilpailijan

Läpimurto ketjun omaan maahantuontiin

tapahtui vuonna 2010.

Siihen asti kotimaiset tukkuliikkeet

olivat määräävässä asemassa

markkinoilla.

– Saimme solmittua paljon yhteistyösopimuksia

ulkomaisten tukkuliikkeiden

ja tehtaiden kanssa. Jäsenliikkeemme

ottivat isoa roolia

oman maahantuonnin kasvattamisessa.

Raskassarjasta tuli edelläkävijä

oman maahantuonnin lisäksi ketjuuntumisessa,

joka on alkanut

yleistyä monilla toimialoilla vasta

Raskassarja-ketjuun kuuluu 19

raskaan kaluston varaosaliikettä

ja 12 korjaamoa.

myöhemmin.

Yksi iso tekijä ketjun menestyksessä

on ollut tiivis yhdessä tekeminen.

Koko joukkue on ollut valmis

sitoutumaan isoihin päätöksiin.

Malmin mukaan perheyritykset

ja niistä kumpuava palveluhalu

ovat ketjun vahvuuksia, samoin

halu kehittyä ja varata siihen resursseja.

Autoilija arvostaa

saatavuutta ja laatua

Raskassarja -ketjua hallinnoivan

Finnish RK-Group Oy:n toimitusjohtaja

Tommi Tapio on tyytyväinen

ketjun nykytilaan.

– Maahantuontimme on hyvissä

kantimissa ja olemme pitkälti

omavaraisia. Ne päätuotemerkit,

mitä olemme tavoitelleet, ovat

meillä hyvin hallussa.

Ulkomaisten toimijoiden lisääntyminen

Suomen markkinoilla ja

yleinen kilpailun kiristyminen tekevät

Tapion mukaan varaosakaupasta

jatkuvaa kilpajuoksua.

Oman verkkokaupan kehittäminen

on Raskassarjalle yksi painopistealue,

seuraava haaste odottaa

ajoneuvojen uusissa puhtaissa

käyttövoimissa. Asiakkaiden luoma

terve paine on aina arvossaan.

– Kyselymme mukaan tuotteen

saatavuus ja laatu menevät asiakkaan

arvoasteikossa hinnan edelle.

Tämä on meille tärkeä tieto, kun

mietimme painotuksia kovassa kilpailussa,

Tapio kertoo.

Raskassarja-ketjuun kuuluu 19

raskaan kaluston varaosaliikettä

ja 12 korjaamoa. Ketju julkaisee

omaa aikakauslehtistatuksen saanutta

lehteä, joka on alalla harvinaista.

15


Kansainvälinen logistiikkatoimija

investoi Keravalle

Dachser on päivittämässä

toimintamalliaan kotimaan

markkinoilla. Ensi vuonna

Keravalle valmistuvan logistiikkaterminaalin

myötä suomalaisen

teollisuuden vientija

tuontimahdollisuudet paranevat

entisestään.

Dachser Finland on allekirjoittanut

kymmenen vuoden vuokrasopimuksen

noin 4600 m2:n terminaali-

ja toimistotilan vuokraamisesta

Logicentersin kanssa. Kiinteistön

on tarkoitus valmistua vuoden

2020 loppupuoliskolla. Dachser,

yksi Euroopan johtavista logistiikkayhtiöstä,

aloitti toimintansa

Suomessa vuonna 2014. Uuden logistiikkakeskuksen

myötä Dachser

käsittelee saapuvan tavaran itse ja

hoitaa pääkaupunkiseudun jake-

lun omalla kalustolla. ”Toimintamme

on viidessä vuodessa kasvanut

merkittävästi. Nyt on sopiva hetki

tarkistaa toimintamallia ja tuoda

sekä brändi, että palvelu näkyvästi

kotimaan markkinoille”, kertoo

Tuomas Leimio, Managing Director,

European Logistics Finland,

Dachser Finland Oy.

Toimintamallin muutoksella mahdollistetaan

entistä paremmat

kansainväliset yhteydet suomalaiselle

vientiteollisuudelle, sekä

myös paremmat palvelut kautta

Euroopan Suomeen.

”Hyvä sijainti on yksi selkeimmistä

kilpailueduista. Kercan logistiikkaalueelle

rakentuva uusi terminaali

sijaitsee toimintamme kannalta

strategisesti tärkeällä paikalla, lähellä

E75-moottoritietä, Vuosaaren

satamaa, kansainvälistä lentokenttää

sekä junarataa. Savion

rautatieaseman välitön läheisyys

tarjoaa hyvät yhteydet myös työmatkaliikenteelle.

Näin työpaikan

saavutettavuus paranee huomattavasti,

ja työmatka-autoilun tarve

pienenee”, Leimio lisää.

Huippuluokan

logistiikkaterminaali

Uusi logistiikkaterminaali käsittää

noin 4600 m2 alueen, joista 4000

m2 on läpivirtausterminaalia ja

noin 600 m2 toimistotilaa. Koko

kiinteistö tullaan varustamaan

huipputeknologialla. Pohjoismaiden

johtava logistiikkatilojen toimittaja

Logicenters on sitoutunut

kestävään kehitykseen.

Logistiikkakeskuksen energiatehokkuutta

tuovat kattojen aurinkopaneelit

ja maalämmön hyödyntäminen.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Karli Lambot, ACE Groupin hallituksen jäsen, Jens Lengefeld, Head of Partner, Hub & Traffic Organization,

Dachser, Andres Matkur, Managing Director ACE Logistics Group AS, Tuomas Leimio, Managing Director European

Logistics Finland, Dachser Finland Oy, Wolfgang Reinel, Managing Director European Logistics North Central Europe (NCE),

Dachser ja Michael Schilling, COO Road Logistics, Dachser.

16


17


Ajoneuvojen turvallisuusasetus

muuttuu lähivuosina

Turvallisuusasetus astuu voimaan

vaiheittain vuosina 2021–

2025, aluksi uusien automallien

tyypihyväksynnässä ja myöhemmin

uusien autojen ensirekisteröinneissä.

Suurin osa turvavarustevaatimuksista

tulee pakolliseksi

jo kahden vuoden kuluttua,

mutta osassa järjestelmissä

siirtymäaika on neljän tai kuuden

vuoden mittainen.

Automaattinen

hätäjarrutusjärjestelmä ja

kaista-avustin parantavat

olennaisesti henkilö- ja

pakettiautojen turvallisuutta

Uudistus tuo automaattisen hätäjärrutusjärjestelmän

pakolliseksi

uusiin henkilö- ja pakettiautoihin.

Uusille kaksi- ja kolmiakselisille

kuorma- ja linja-autoille hätäjarrutusjärjestelmä

on ollut pakollinen

jo marraskuusta 2015 alkaen.

Hätäjarrutusjärjestelmän on

arvioitu vähentävän jalankulkijaja

peräänajo-onnettomuuksia yli

40 prosentilla. Henkilö- ja pakettiautojen

automaattiset hätäjarrutusjärjestelmät

tulevat pakollisiksi

kahdessa vaiheessa - ensimmäisessä

vaiheessa edellytetään

auton edessä olevia liikkuvia ajoneuvoja

ja kiinteitä esteitä havaitsevaa

järjestelmää ja toisessa vaiheessa

auton edessä olevia jalan-

kulkijoita ja pyöräilijöitä havaitsevaa

järjestelmää.

Myös kaista-avustin eli kuljettajaa

avustava kaistanpitojärjestelmä

(Lane Keeping Assistance LKA)

on tulossa pakolliseksi varusteeksi

uusiin henkilö- ja pakettiautoihin.

Kaista-avustin ennaltaehkäisee

kaistalta ajautumista kääntämällä

ohjauspyörää, jos kuljettaja ei itse

korjaa ajolinjaa. Laite toimii käyttämällä

tuulilasissa olevaa kaistaviivoja

lukevaa kameraa. Kaistanpitojärjestelmä

ei toimi, jos kaistaviivat

erottuvat huonosti. Kaistaavustin

ei toimi myöskään alhaisilla

nopeuksilla, jyrkissä kaarteissa

tai käytettäessä vilkkua.

Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoihin

on lisäksi tulossa pakollisiksi

varusteiksi älykäs nopeusavustin,

alkolukkovalmius, kuljettajan

vireystilaa tarkkaileva järjestelmä,

peruutustutka, hätäjarrutuksen

merkkivalo ja onnettomuustilanteiden

tiedot tallettava

järjestelmä. Kuorma- ja linja-autoissa

edellytetään erityisesti jalankulkijoiden

ja pyöräilijöiden

havainnointia parantavaa kameraja

sensoriteknologiaa.

Lainsäädännössä avataan tietä

myös kokonaan uusille teknologioille

uudistamalla muun muas-

sa vetyautoille asetettuja turvallisuusvaatimuksia

ja selkeyttämällä

tulevaisuudessa yleistyvien autonomisten

kuljettajaa avustavien

teknologioiden lainsäädäntöä.

Onnettomuustiedot

tallentava järjestelmä

Henkilö- ja pakettiautoihin edellytetään

jatkossa myös onnettomuustiedot

tallentavaa järjestelmää.

Se tallentaa tietoja muun

muassa ajoneuvon nopeudesta,

turvajärjestelmien tilasta ja aktivoitumisasteesta

törmäystä edeltävältä,

törmäyksen aikaiselta ja

sen jälkeiseltä ajalta. Tiedot tallennetaan

siten, että ne voidaan

luovuttaa viranomaisille onnettomuustietojen

analysointia varten.

Tietoja ei käytetä esimerkiksi

syyllisten etsintään, vaan ajoneuvotekniikan

liikenneturvallisuusvaikutusten

arviointiin. Tietoihin

tallentuu tieto ajoneuvon tyypistä,

versiosta ja variantista sekä

tiedot ajoneuvoon asennetuista

aktiivisista turvajärjestelmistä

ja onnettomuuksia ehkäisevistä

järjestelmistä. Tiedot eivät saa

tallentua siten, että ajoneuvo voitaisiin

tunnistaa. Esimerkiksi ajoneuvon

vamistenumerosta ei tallenneta

neljää viimeistä numeroa.

18


Jatkossa et voi tuoda

omenaakaan EU:n ulkopuolelta

ilman kasvinterveystodistusta

Uusi kasvinterveyslainsäädäntö rajoittaa matkailijoita

tuomasta Euroopan unionin ulkopuolelta kasveja

ja kasvituotteita ilman kasvinterveystodistusta. Uusi

lainsäädäntö astui voimaan.

mahdotonta saada kasvinterveystodistusta,

ei tuoreita hedelmiä,

marjoja ja vihanneksia voi käytännössä

enää tuoda EU:n ulkopuolelta”,

sanoo tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen.

Kasvinterveystodistus tarvitaan:

• taimille, ruukkukasveille, viherkasveille,

• pistokkaille, varteoksille, mukuloille,

juurakoille ja vastaaville

lisäysmateriaaleille,

• kylvösiemenille,

• leikkokukille ja -oksille sekä

• tuoreille hedelmille, marjoille,

vihanneksille ja juureksille.

Kasvinterveysvaatimusten ulkopuolella

jäävät hedelmistä banaani,

taateli, durio, ananas ja kookos.

Jatkossa matkustaja ei siis voi tuoda

mukanaan tai tilata verkkokaupasta

EU:n ulkopuolelta edes yhtä

omenaa tai appelsiinia ilman kasvinterveystodistusta.

”Koska yksityishenkilön on lähes

”Kasvien maahantuontiehtoja on

tiukennettu, jotta voidaan tehokkaammin

estää kasvintuhoojien

leviäminen EU:n alueelle”, kertoo

ylitarkastaja Sari Haikola Ruokavirastosta.

”Matkailijoiden on hyvä opetella

ajattelemaan tuliaisten tuomista

ihan uudella tavalla. Osa matkailijoista

on jo hyvin tietoisia siitä,

ettei liha- ja maitotuotteita saa

tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta.

Nyt rajoitus laajenee myös mm.

marjoihin, hedelmiin ja vihanneksiin”,

toteaa Sulander-Seppänen.

Tulli valvoo matkustajatuontia –

vapaaehtoisesta luovutuksesta ei

aiheudu sanktiota

Tulli valvoo rajanylityspaikoilla

matkustajatuontia. Kielletyt kasvit

ja kasvituotteet voi jättää itärajan

rajanylityspaikoilla jätesäiliöihin

(liha- ja maitotuotteille on

omat niille erikseen varatut säiliöt)

ja lentokentillä ne voi luovuttaa

tullivirkailijoille. Vapaaehtoisesta

luovutuksesta ei aiheudu

sanktioita. Toistuvasta tai törkeästä

maahantuontikiellon rikkomisesta

voidaan rangaista.


Kokoaan suurempi vastuullisen

maalämpökaivoporauksen

edelläkävijä

Maalämpökaivojen poraukseen erikoistunut PT Energia Poraus Oy toimii Pohjois-

ja Etelä -Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan toimialueilla. Yritys on kuitenkin

jo kauan toiminut valtakunnallisena porausalan tiedonjakamisen edelläkävijänä.

Vastuullisuus on kokonaisvaltaisesti läsnä myös muussa yrityksen toiminnassa,

kuten työntekijöiden työehdoissa ja työn laadussa.

Teksti: Jari Peltoranta

– Pyrimme ajattelemaan pelkkää

yksittäistä kauppaa pidemmälle,

että maalämpöratkaisu olisi toimiva

asiakkaille. Maalämpö on hallituksenkin

suosima ympäristöystävällinen

lämpöenergian tuotantotapa,

PT Energia Porauksen poraustoiminnasta

vastaava Sanna

Kauhanen toteaa.

Avoin nettiopas

koko alan käyttöön

PT Energia Poraus Oy oli ensimmäinen

suomalainen porausyritys,

joka teki virallisen oppaan maalämpökaivojen

porauksesta avoimeen

levitykseen nettisivujensa

kautta vuonna 2012. Tätä opasta

on vuosien varrella ladattu paljon

myös kilpailijoiden käyttöön. Havainnollisessa

oppaassa kerrotaan,

mitä porauksessa pitää huomioida

ja mitä ongelmia voi tulla vastaan.

– Tulin alalle vuonna 2012 ja huomasin

tuolloin, että netistä ei löy-

Maalämpöjärjestelmän toimivuuden kannalta keskeistä on maalämpökaivon pituuden ja kaivoon kytkettävän lämpöpumpun

oikea mitoitus. Parhaimmillaan nykytekniikalla päästään jo siihen, että yhdellä järjestelmään käytetyllä sähköenergiapanoksella

tuotetaan viisinkertainen määrä lämpöenergiaa.

20


tynyt mitään tietoa maalämpöporauksen

käytännön toteutuksesta.

Jokainen asiakas kysyi aina samat

kysymykset. Kukaan ei ollut heille

niistä kertonut, Kauhanen toteaa.

Samalla hän näki poraajien ja putkittajien

käytännön ongelmia ja

alkoi kuvata sekä kirjoittaa niistä.

Tästä materiaalista syntyi lopulta

nettiin käytännönläheinen opas,

joka oli pitkään ainoa alalla avoimesti

tarjolla oleva porausopas jota

myös päivitetään vuosittain.

Maalämpöjärjestelmän

suunnittelu kuuluu

ammattilaisille

Maalämpöjärjestelmän laitteet kehittyvät

koko ajan, ja kotitalouskäyttöönkin

on tullut niin sanottuja

invertteripumppuja. Invertteri

optimoi järjestelmän lämmitystehoa

säätämällä kompressorin pyörimisnopeutta.

– Invertteripumppuihin liittyy

myös riskejä, kun laitteita hankittaessa

ei käytetä alan asiantuntijoiden

apua. Erityisesti invertteripumppuja

hankittaessa tehdään

helposti vääriä mitoituksia maalämpökaivon

pituutta määriteltäessä.

Oikea mitoitus on kuitenkin

kaiken A ja O. Lämpökaivo jäätyy,

jos sen yhteyteen asennetaan liian

tehokas pumppu suhteessa kaivon

pituuteen, Kauhanen varoittaa.

Hän on huolissaan, että koko maalämpölämpöpumppuala

voi joutua

huonoon maineeseen, jos tätä ongelmaa

ei tiedosteta, ja kaivoja jäätyy

väärän mitoituksen vuoksi.

– Mitoitusongelmaan pitää puuttua

tiukasti ennen kuin vahinkoja

alkaa tulla enemmän, Kauhanen

sanoo painokkaasti.

Maalämpöalan kehitys riippuu osaltaan hallituksen päätöksistä ja maalämmölle

myönnetyistä avustuksista, toimitusjohtaja Pasi Voutilainen ja poraustoiminnasta

vastaava Sanna Kauhanen PT Energia Poraus Oy:stä toteavat.

Hän ohjeistaa, että maalämpöratkaisun

ostajan ei pidä lähteä pilkkomaan

hanketta pieniin osiin,

jolloin pumppu hankitaan yhdestä

paikasta, poraus toisesta ja mitoitusarvot

tehdään jossakin nettifoorumissa.

Maalämpöpumppufirmoissakin

on mukana myyjiä, jotka

myyvät pumppuja käymättä koskaan

asiakkaan luona kohteessa.

Laskelmissa saatetaan käytetään

mitoituksia, jotka eivät välttämättä

sovi kyseiseen kohteeseen. Talo

saattaa olla vaatimuksiltaan aivan

tosenlainen kuin ostettu pumppu.

– Aina pitäisi hankkeessa käyttää

osaavaa ammattilaista, joka tulee

paikan päälle arvioimaan tarvittavan

laitteiston ja lämpökaivon mitoituksen,

Kauhanen sanoo.

Laatu ja terveys edellä

Vuonna 2014 yritys kokeili toimintansa

ja toimialueensa laajentamista

alihankkijoiden avulla.

– Pian jouduimme toteamaan, että

muilla ei ole samanlaiset laatuvaatimukset

kuin meillä. Päädyimme

siihen, että on parempi tehdä

vähemmän töitä hyvällä laadulla,

Kauhanen toteaa.

Oman firman sisäisen kasvun esteenä

on ollut ammattitaitoisten

työntekijöiden puute. Suomen Kaivonporausurakoitsijat

ry:n yhdistys

Poratek aloitti viisi vuotta sitten

kaivonporaajien koulutuksen

maanrakennusalan ammattitutkinnon

muodossa, mutta tämä ei

näytä riittävän alan työvoimatarpeen

täyttämiseen.

– Olemme joutuneet tähän asti

kouluttamaan työntekijöitä itse.

Työ on raskasta reissutyötä, mutta

olemme kehittelemässä putkipuolellekin

uusia apuvälineitä, jotta

työ saataisiin vähän helpommaksi.

Suunnittelemme näiden apuvälineiden

valmistamisten laajemminkin

alan käyttöön. Prototyypit

ovat jo olemassa, Kauhanen sanoo.

Kaivonporaajat palavat helposti

loppuun raskaassa työssä. Siksi

PT Energia Porauksen poraajat

on määrätty joka toinen viikko tasoitusvapaalle,

jotta työntekijät eivät

kuormittuisi liikaa ja työmailla

säästyttäisiin vahingoilta väsymyksen

takia.

– Tämä on meillä alan yleisestä käytännöstä

poikkeava toimintatapa.

Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme

ja samalla työn laadusta,

PT Energia Poraus Oy:n toimitusjohtaja

Pasi Voutilainen toteaa.

21


Vaahdotetun polystyreenin

(styroksin) uusi elämä

Polystyreenin valmistus alkaa styreenistä. Styreeni polymeroidaan

ja siitä valmistetaan mm. vaahdotettavaa EPS-polystyreeniä. EPS on

puolestaan raaka-aine lämmöneristeille ja pakkauksille, jotka käytön

jälkeen kierrätetään polystyreenipelleteiksi. Polystyreenistä tehdään

ekstrudoimalla uudelleen EPS:ää, joka käytön jälkeen voidaan

kierrättää yhä uudelleen.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Kuvat: Jarmo Perälä

Euroopan suurimpiin EPS- ja XPSsolumuovituotteiden

valmistajiin

kuuluvan BEWiSynbra Groupin

tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville

Nurminen korostaa, että muovien

kierrätyksessä tulisi puhua fossiilisten

polttoaineiden sijaan fossiilisesta

raaka-aineesta.

– Öljystä saatavaan styreenin sisältämä

hiili ei vapaudu ilmakehään

niin kauan kun siitä valmistettu

polystyreeni kierrätetään, Ville

Nurminen painottaa. – Hiilidioksidipäästöjä

ei valmistus- ja kierrätysprosessissa

synny kuin mahdollisesti

valmistuksessa tarvittavan

energian kautta, joka sekin

voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä.

– EPS on tärkeä materiaali niin kylmäsäilyttämisessä

kuin rakennusten

lämpöeristämisessäkin. Sen

enempää pakkaus- kuin rakennusteollisuuskaan

ei viime aikoina ole

ollut ympäristöasioissa positiivisesti

esillä, mutta kierrätyksen kaltaiset

innovaatiot avaavat uusia

mahdollisuuksia, kertoo myynti- ja

markkinointijohtaja Viktoria Juuti.

– Kustannustehokas kerääminen

on EPS-jätteen kierrätyksen vaikein

vaihe, toteaa toimitusjohtaja

Thomas Stendahl.

Vaahdotettavan polystyreenin kiertokulun eri vaiheet.

22


– Esimerkiksi kierrätystuotteen

laatu ja kevyen tuotteen kuljetuskustannukset

asettavat haasteita

kierrätysprosessin kehitykselle.

Jo nyt BEWiSynbra kierrättää mm.

Puolan tytäryhtiön toimesta kalalaatikkoja

suoraan kalanjalostamolta

sekä kerää EPS-jätettä työmailta.

Kierrätyksessä on tärkeä varmistaa,

että laadullisesti erilaiset EPSkierrätysmateriaalit

eivät sekoitu

keskenään. Kierrätysvirrat eivät

muutenkaan pääse kontaminoitumaan

esimerkiksi muiden muovien

kanssa.

Onnistumiset avaavat tietä jatkokehitykselle.

Vuonna 2020 BE-

WiSynbra ryhtyy valmistamaan

100% kierrätysmateriaaleista tehtyä

polystyreenituotetta.


Ilmoitettavien syöpävaarallisten

aineiden määrittely muuttuu

1.1.2020 alkaen

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää

luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista

ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat

perimää. Samoin työnantajan on pidettävä luetteloa niistä

työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan

tulee ilmoittaa nämä henkilöt Työterveyslaitoksen ylläpitämään

ASA-rekisteriin. Kun aineiden määrittely vuoden alussa

muuttuu, muuttuu myös ilmoitusvelvollisuus.

24


Ilmoitusvelvollisuuden piiristä

poistuu vuoden alussa joitakin aineita,

mutta samalla mukaan tulee

useita satoja uusia aineita. Uusia

syöpävaaraa-aiheuttavia työmenetelmiä

tulee myös ilmoitusvelvollisuuden

piiriin.

Merkittävimpiä uusia ASA-ilmoitettavia

altisteita ovat mm. formaldehydi,

kvartsipöly ja kaikki lehtipuupöly.

Uusia ilmoitettavia aineita ja

työmenetelmiä

Formaldehydi

Formaldehydin käyttökohteita on

hyvin paljon, ja sitä esiintyy useilla

toimialoilla ja työtehtävissä. Formaldehydille

altistutaan mm. kemianteollisuuden

prosesseissa, liimahartsien

käytössä ja laboratoriotyössä.

Työ, johon liittyy altistuminen

kiteiselle piidioksidipölylle

(kvartsipöly)

Kvartsipölyä esiintyy kaikissa töissä,

joissa työstetään kiviperäisiä

aineita. Kvartsipölylle voi altistua

mm. rakennusalalla, sementin valmistuksessa,

hiekkapuhallustyössä,

kaivoksissa ja valimotyössä.

Työ, johon liittyy työntekijän altistuminen

kovapuupölylle eli lehtipuupölylle

Aiemmin ASA-ilmoitettavien työmenetelmien

listalla oli työ, johon

liittyi altistuminen tammen ja pyökin

pölylle. Nyt tätä kohtaa on laajennettu

koskemaan kaikkea lehtipuupölyä,

esim. koivua. Lehtipuupölylle

voi altistua mm. levyteollisuudessa,

puutuotteiden ja huonekalujen

valmistuksessa sekä rakennusteollisuudessa.

Työ, johon liittyy altistuminen

käytetyille moottoriöljyille

Ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa

töitä, joissa käsitellään öljyjä,

joita on käytetty polttomoottoreissa

moottorin liikkuvien osien

voiteluun ja jäähdyttämiseen. Yleisimmin

kyse on autonasennus-,

huolto- ja korjaustöistä. Myös muiden

kulkuneuvojen ja työkoneiden

huoltotyöt sekä teollisuuden kunnossapitoyöt,

joissa käsitellään

moottoriöljyjä, kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden

piiriin. Myös jäteöljyjen

kerääjät, jätehuollon kierrätyksen

ammatit ja regenerointilaitosten

työntekijät kuuluvat tähän

ryhmään.

Altistuminen käytetyille moottoriöljyille

tapahtuu pääasiassa ihon

kautta.

Työ, johon liittyy altistuminen

dieselmoottorien pakokaasuille

Dieselmoottorien pakokaasuille

voidaan altistua merkittävästi

mm. tunnelitöissä, kaivoksissa, varastoissa

ja terminaaleissa.

Ruostumattoman teräksen

hitsaus ja polttoleikkaus

Ruostumattomalla teräksellä tarkoitetaan

tässä myös haponkestävää

terästä ja kaikenlaista terästä,

jossa on sekä kromia että nikkeliä.

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa

altistutaan kuudenarvoiselle

kromille ja nikkelille. Hitsauksessa

suurin osa altistumisesta

on peräisin täyteaineista, ja ne

on myös huomioitava riskinarviota

tehtäessä. Aiemmin ruostumattoman

teräksen hitsaajat on ilmoitettu

altistuneiksi sekä nikkelille

että kromille. Jatkossa, kun ilmoittaja

valitsee altisteeksi tämän

työmenetelmän, ei hänen tarvitse

erikseen ilmoittaa altistumista

kromille ja nikkelille. Jos hitsataan

jotain muuta kuin ruostumatonta

tai haponkestävää terästä, ja tiedetään,

että täyteaineissa on vain

nikkeliä tai kromia, tehdään ilmoitus

joko kromille tai nikkelille, eikä

tälle työmenetelmälle.

Työ, johon liittyy altistuminen

palamisprosesseissa syntyville

tai syntyneille

syöpävaarallisille aineille

Tämä työmenetelmä koskee mm.

palomiehiä, nuohoojia, tulipalojen

jälkivahinkojen saneeraajia, palotutkijoita

ja palokouluttajia. Kun

ilmoitetaan altistumisen syyksi tämä

työmenetelmä, ei tarvitse tehdä

ilmoitusta yksittäisistä palamistuotteista,

kuten PAH-yhdisteistä

tai bentseenistä.

Työ, johon liittyy altistuminen

syöpäsairauden vaaraa

aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen

(ATC)-luokituksen mukaisille

solunsalpaajille

Aiemmin yksittäiset sytostaatit

on ilmoitettu erikseen. Jatkossa ei

tarvitse ilmoittaa, mikä yksittäinen

sytostaatti on kyseessä, vaan

ilmoittaja voi valita tämän työmenetelmän.

Ilmoitettavien aineiden ja

seosten luokittelu perustuu

EU:n CLP-asetukseen

Työterveyslaitos helpottaa ilmoittamista

julkaisemalla alkuvuodesta

2020 ohjeellisen listan ASA-rekisteröintivelvoitteen

piiriin kuuluvista

aineista.

– Listalle tulevat ne ASA-rekisteröintivelvoitteen

piiriin kuuluvat

aineet, joilla on sillä hetkellä CLPasetuksen

mukainen yhdenmukaistettu

luokitus. Lista on vain

ohjeellinen, eikä pidä sisällään

kaikkia ilmoitettavia aineita, koska

rekisteriin pitää lisäksi ilmoittaa

myös teollisuuden itse syöpävaaralliseksi

luokittelemat aineet,

vanhempi asiantuntija Sanni

Uuksulainen Työterveyslaitoksesta

kertoo.

Uusien ASA-ilmoitettavien aineiden

mukaiset tiedot koskevat vasta

vuotta 2020 ja ne ilmoitetaan rekisteriin

vuoden 2021 maaliskuun

loppuun mennessä. Vuotta 2019

koskevat ilmoitukset tehdään vielä

nyt voimassa olevan lainsäädännön

mukaisesti ja ne ilmoitetaan

ASA-rekisteriin maaliskuun 2020

loppuun mennessä.

25


KATSE MERELLE

Vaasalaiset rakastavat saaristoaan ja merta, myös huonolla säällä, mutta erityisesti

auringonpaisteessa. ”Saareen” eli mökille lähdetään varhaisesta keväästä myöhäiseen

syksyyn, joskus jopa vuoden ympäri. Vaasalaiset arvostavat ainutlaatuista saaristoaan

ja ylpeilevät Suomen ainoalla Unescon luonnonperintökohteella. Merenkurkun

saaristo tarjoaa mahdollisuuksia matkailulle ja virkistäytymiseen, mutta myös

uusimpien merenkulun teknologiainnovaatioiden testaukseen ja käyttöönottoon.

Merenkulun kilpailukyky on aivan

oleellinen Suomen kilpailukyvylle

ja globaalin talouden elintärkeä

selkäranka. Jo nyt viennistä 90

prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia

liikkuu meriteitse. Merenkulku

on ympäristöystävällisempää kuin

monet muut kuljetusmuodot, kuten

esimerkiksi lentäminen tai kumipyöräkuljetukset,

mutta silti ympäristöystävällisyyden

eteen voidaan

tehdä yhdessä vielä paljon.

Aika hurjaa, vai mitä?

Maailman merillä liikkuu kymmeniä

tuhansia aluksia, ja kun liikennöinti

tärkeimmillä laivareiteillä

kasvaa, kasvaa myös päästöjen

määrä. Vuonna 2015 merenkulun

arvioitiin olevan vastuussa 2,6 prosentista

maailman hiilidioksidipäästöistä.

Mikäli merenkulku jatkaa

kasvuaan ilman että haetaan uusia,

ympäristöystävällisiä keinoja, vuoteen

2050 mennessä päästöjen määrä

saattaa kasvaa minne tahansa 50

ja 250 prosentin välillä.

Wärtsilän mahdollistama SEA20

-aloite, joka on maailman huomattavimpien

ja merkittävimpien satamakaupunkien

verkosto, julkaisi tutkimuksen,

jossa tarkastellaan modernia

merenkulun ekosysteemiä kestävyyden,

kilpailukyvyn ja ihmisten

kannalta. Tutkimuksessa arvioidaan,

miten nämä haasteet voidaan selättää

kaupunkien, meriteollisuuden ja

satamien yhteistyöllä.

Minulla oli kunnia saada tutustua

esilukijana tähän tutkimusraporttiin,

enkä voisi olla enempää samaa

mieltä siitä, että meriympäristön

täytyy olla meidän kaikkien

fokuksessa, kun haluamme vaikuttaa

tulevaisuuteen.

Kaupunkisuunnittelulla on kehittämisessä

tärkeä roolinsa. On pohdittava,

mitkä alueet varataan satamille,

lentoasemille, ja logistiikkaterminaaleille.

Me täällä Vaasan

seudulla olemme onnellisessa asemassa

siinä mielessä, että meillä

on jo lähellä oleva, toimiva satama

ja yhteisymmärrys siitä, että sen

kehittäminen vaatii yhteisiä, haastaviakin

valintoja. Satama-alueilla,

myös täällä meillä, on usein konk-

Kuva: Katja Lösönen

26


eettisesti pulaa tilasta, ja tarvitaan

erittäin huolellista suunnittelua,

jotta satama-alue ja sen ympäristö

saadaan hyödynnettyä mahdollisimman

tehokkaasti ympäristöarvoja

ja viihtyisyyttä unohtamatta.

Kriittinen menestystekijä Vaasan

seudulla on myös yhteydet satamaan

ja mahdollisuus yhdistää eri

kuljetusmuotoja: raiteilta suoraan

laivaan tai sujuvasti rekalla kannelle,

mereltä taas kumipyörille

ja riittävän suurelle tielle tai raiteille.

Wasalinen yhteys Uumajaan

vie meidät sujuvasti Ruotsiin ja sitä

kautta koko Euroopan raideverkostoon.

Tämä on tulevaisuudessa

merkittävä kilpailuetu omalle

seudulle, mutta myös koko Suomen

huoltovarmuudelle.

Rajanveto viihtyisän asumisen ja

toimivan logistiikan välillä voi ensimmäisellä

ajatuksella kuulostaa

haastavalta, mutta huolellisella

suunnittelulla, säännöllisellä dialogilla

ja ennakkoluulottomalla ajattelulla

toimivia ja innovatiivisia ratkaisuja

on löydettävissä. Yhdessä,

enemmän.

Riitta Björkenheim

logistiikka-asiantuntija

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

https://www.sea20.org/study

Kuva: VASEK/Sami Pulkkinen Photography

27


Ajoneuvoista

hengenpelastajia

Huonot yöunet, tarkkaavaisuuden

herpaantuminen, kiinnittämätön turvavyö

– monilla asioilla voi olla traagisia

seurauksia liikenteessä. Läheltä

piti -tilanteiden ja onnettomuuksien

estämiseksi on pohdittu, miten autot

voivat käyttää sensoreitaan ulkomaailman

ja liikenteen tarkkailun lisäksi

myös niiden sisällä tapahtuvia

asioiden havainnoimiseen.

Tätä tarkoitusta varten Bosch on

kehittänyt uudenlaisen, kameraan

ja tekoälyyn perustuvan sisätilojen

28

valvontajärjestelmän. “Kun auto tietää,

mitä sen kuljettaja ja matkustajat

tekevät, ajamisesta tulee turvallisempaa

ja mukavampaa”, Robert

Bosch GmbH:n hallituksen jäsen Harald

Kröger sanoo.

Jos esimerkiksi moottoritieosuuden

päättyessä autopilotin on siirrettävä

ajovastuu kuljettajalle, on auton voitava

olla varma, ettei kuljettaja esimerkiksi

nuku, lue sanomalehteä tai

kirjoita sähköpostia. Kun voidaan pitää

silmällä, mitä auton sisäpuolella

tapahtuu, voidaan ratkaista tämä itseajavien

autojen perusongelma.

Boschin järjestelmä etenee tuotantoon

vuonna 2022. Tuolloin kuljettajan

väsymyksestä ja tarkkaamattomuudesta

varoittavista järjestelmistä

tulee pakollisia varusteita EU:n alueella

myytävissä uusissa autoissa. EU-komissio

arvioi, että vuoteen 2038 mennessä

uudet ajoneuvojen turvallisuusasetukset

pelastavat yli 25 000 henkeä

ja auttavat estämään vähintään 140

000 vakavaa loukkaantumista.


Monet aliarvioivat tähän liittyvät

riskit. Kansainväliset tutkimukset

ovat osoittaneet, että lähes kymmenesosa

onnettomuuksista on seurausta

tarkkaamattomuudesta tai vätaa

tarkkaamatonta kuljettajaa, ehdottaa

väsyneelle kuljettajalle taukoa

tai pienentää tilannenopeutta,

riippuen autovalmistajan toiveista

ja lain vaatimuksista. Sisätilojen valvontajärjestelmästä

kerätyt tiedot

ohjelmisto käsittelee vain ajoneuvossa

– tietoa ei tallenneta eikä toimiteta

kolmansille osapuolille.

“Kamerat ja tekoäly muuttavat ajoneuvon

hengenpelastajaksi”, Kroeger

sanoo. Onnistuakseen tässä Boschin

tutkijat ja tuotekehittäjät ovat käyttäneet

kuvaprosessointialgoritmejä

ja koneoppimista. Järjestelmää on

opetettu käyttämällä videoita oikeista

liikennetilanteista, silmäluomien

liikkeistä ja silmänräpäytyksistä, jotta

järjestelmä oppii tunnistamaan,

kuinka väsynyt kuljettaja on.

Tarkkaamattomuudesta ja väsymyksestä

tulevat varoitukset ovat

niin tärkeässä asemassa tulevaisuudessa,

että Euro NCAP sisällyttää ne

omaan ajoneuvoturvallisuuden tiekarttaansa

vuoteen 2025 mennessä.

Vastuu ohjauksesta siirtyy

kuin viestikapula

Kun ajaminen on automatisoitu, autot

kulkevat moottoriteillä ilman

kuljettajan puuttumista ajoon. Autot

voivat kuitenkin siirtää ohjauksen

takaisin kuljettajalle haasteellisissa

tilanteissa, kuten rakennus- ja

tietyömailla tai poistumisliittymän

lähestyessä.

Uudet turvallisuusteknologiat vähentävät onnettomuuksien riskiä.

Älykamera tarkkailee

kuljettajaa jatkuvasti

50 km/h nopeudella kulkeva ajoneuvo

etenee kolmessa sekunnissa 42

metriä. Eteneminen tapahtuu täysin

vailla valvontaa, mikäli kuljettaja torkahtaa

tai vilkaisee älypuhelintaan.

symyksestä.

Tämä on kannustanut Boschia kehittämään

sisätilan seurantajärjestelmän,

joka tunnistaa ja hälyttää näistä

vaaroista sekä avustaa ajamisessa.

Ohjauspyörään integroitu kamera

tunnistaa kuljettajan väsymyksen

silmistä, lisäksi kamera tarkkailee

kuljettajan tarkkaavaisuutta ja pään

asentoja.

Tekoälyn avulla järjestelmä tekee

oikeat johtopäätökset. Auto varoit-

Kuljettajan täytyy pystyä ottamaan

ohjat turvallisesti missä tahansa automaattisen

ajamisen vaiheessa. Tällöin

kamera varmistaa, ettei kuljettaja

ole esimerkiksi nukahtamassa. Jos

kuljettajan silmät sulkeutuvat liian

pitkäksi aikaa, järjestelmä antaa hälytyksen.

Se myös tulkitsee kameranäkymää

määritelläkseen, mitä

kuljettaja sillä hetkellä tekee ja mikä

tämän valmiustila on. Ajovastuun

siirto ajoitetaan sopivaan hetkeen.

“Kuljettajaa havainnoiva järjestelmämme

tulee olemaan oleellinen

osa turvallista automaattista ajamista”,

Kröger sanoo.

29


Heja Sverige! Suomi tulee apuun

Suomalainen Promillessalkoholitesti

valloittaa Ruotsin

Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee

jatkuva Finnkampen-kamppailu.

Yksi asia, mihin ystävällismielistä

naapurikisailua ei saa ulottaa, on

kansalaisten ajokunto. Enintään

voidaan kisata siitä, missä maassa

kuljettajat istuvat auton rattiin

harvemmin siten, että ajokunto ei

ole lain sallimissa rajoissa. Eikä tämä

koske vain rakasta naapuriamme

Ruotsia.

30

Alkoholia mittaaville Promillesstuotteille

on selvästi kansainvälistä

kysyntää. Siksi oululainen Goodwiller

Oy laajentaakin toimintaansa

ulkomaille. Myynti on jo aloitettu

Ruotsissa sekä pilottihankkeena

viinimaa Italiassa. Olutmaista

Saksaan, Tanskaan ja Puolaan ovat

tunnustelut menossa. Myös Virossa

on kiinnostusta tuotetta kohtaan.

Suosittuja Promilless-testejä

on tähän mennessä toimitettu

markkinoille jo yli 400 000 kappaletta

Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa.

Ruotsissa Goodwiller Oy aloitti

tuotemyynnin lokakuussa paikallisen

kumppanin ja maahantuojan

FindOut Diagnostic Ab:n kanssa.

Promilless 0,2 ‰ -tuotetta on esitelty

useilla messuilla ja kuluttajapalaute

on ollut erittäin positiivista.

Promilless-testiä pidetään kiinnostavana,

kätevänä ja älykkäänä

jokaisen autoilijan tarvitsemana

ratkaisuna. Tuotetta myydään

tällä hetkellä online-apteekeissa.

Myyntikanavat ovat laajentumassa

kivijalka-apteekkeihin, supermarketteihin,

kioskeihin ja huoltoasemille

ensi vuoden aikana. ”Jatkamme

tuotteen tunnetuksi teke-


mistä esittelemällä sitä messuilla

ja muissa tapahtumissa sekä lisäämällä

jälleenmyyjiä”, kertoo FindOut

Diagnosticin toimitusjohtaja

Denise Luxenburg Stuifbergen.

”Tilastollisesti kattavien tutkimustemme

mukaan valtaosa ruotsalaisista

on vähintään kuullut kotikäyttöön

tarkoitetuista alkoholitesteistä.

Promilless-testistä kiinnostuneimpia

ovat ne, jotka tuntevat

alkoholitestejä ennestään. Alkoholitestien

käyttö on Ruotsissa

yleisempää kuin Suomessa.” ker-

too Goodwiller Oy:n liiketoimintajohtaja

Petteri Närä.

Lähes puolet ruotsalaisista tutkimukseen

vastanneista on joskus

ollut epävarma omasta tai jonkun

toisen ajokunnosta. Epävarmuus

ajokunnosta selittyy alkoholin

käytön arkipäiväistymisellä

sekä Ruotsin alhaisella rattijuopumusrajalla.

Suomessa ajokunnosta

huolestuneita on vastaavasti

lähes puolet tutkimuksiin vastanneista,

mutta omaehtoinen testaaminen

näyttää olevan vieraampaa.

Tutkimuksien perusteella näemme

Ruotsissa hyvin merkittävän

myyntipotentiaalin.” Närä vakuuttaa.

Tällä hetkellä Suomessa on myynnissä

Promilless Zero sekä 0,2

‰:n raja-arvoa mittaava testi.

Tuotteita on saatavilla laajasti mm.

vähittäiskaupoista, Alkon myymälöistä

ja apteekeista.

www.goodwiller.fi

www.promilless.fi

Goodwiller Team

31


Merenkulkuala panostaa

päästöjen vähentämiseen

Merikuljetus on selvästi ympäristöystävällisin kuljetusmuoto

erityisesti suurten tavaramäärien kuljetuksessa. Merenkulkuala

panostaakin maailmanlaajuisesti vähäpäästöiseen merenkulkuun.

Teksti: Jari Peltoranta

Merenkulkujärjestö IMO päätti huhtikuussa

2018, että kansainvälisten

merikuljetusten hiilidioksidipäästöjä

vähennetään vähintään 40 prosenttia

vuoteen 2030 mennessä ja 70

prosenttia vuoteen 2050 mennessä

verrattuna vuoden 2008 tasoon.

Samalla päätettiin, että merikuljetusten

vuotuista kasvihuonekaasujen

kokonaispäästömäärää – liikennemäärien

kasvusta huolimatta – pienennetään

vähintään 50 prosenttia

vuoteen 2050 mennessä.

Tämän jälkeen jatketaan toimia hiilidioksidipäästöjen

asteittaiseen täydelliseen

poistamiseen meriliikenteessä.

Suomen meriklusteri on

edelläkävijä

Suomi on täysin riippuvainen merikuljetusten

toimivuudesta kaikissa

oloissa. Lähes 90 prosenttia Suomen

ulkomaankaupasta kulkee meritse.

– Suomen meriklusteri on ympäristöasioissa

globaali edelläkävijä.

Klusteriyhteistyömme on kokonaisuudessaan

poikkeuksellisen avointa,

myös viranomaisten kanssa, mikä

on Suomen erityispiirre, Suomen

Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tii-

na Tuurnala toteaa.

Suomalaiset varustamot ovat jo nyt

maailman kärkeä ja pioneereja

vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta

lisäävien teknologioiden

käyttöönotossa. Uusien teknologioiden

hyödyntäminen ja aluskannan

uudistaminen onkin tehokkain keino

päästöjen pudottamiseen.

– Olemme eturintamassa myös digitalisaation

hyödyntämisessä. Esimerkiksi

reittien ja logististen ketjujen

optimoinnilla on suuret mahdollisuudet

päästöjen merkittävään

vähennykseen, vieläpä suhteellisen

nopeasti.

– Ilmastonmuutos haastaa meriklusterinkin,

ja ala tekee kaikkensa

päästöjen vähentämiseksi, Tuurnala

sanoo.

Merikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto

erityisesti suurten tavaramäärien

kuljetuksessa.

32


HONDA RM4x4

TALVIKAMPANJA!

Nyt mahtavat kampanjaedut

kaikkiin Honda RM4x4 -mönkijöihin!

KYSY LISÄÄ LÄHIMMÄLTÄ HONDA-KAUPPIAALTASI!

TRX420FE T3B

sh. 8 990 €

175 €/kk *

TRX500FPE T3B

sh. 10 590 €

205 €/kk *

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

33


Bosch mahdollistaa seuraavan

sukupolven älylasit

Innovatiivinen Light Drive -älylasiteknologia

mahdollistaa ensimmäistä

kertaa läpinäkyvän, kevyen

ja tyylikkään käyttäjäkokemuksen

* Maailman ensimmäinen täysin

läpinäkyvä älylasiratkaisu

* Markkinoiden pienin: 30 prosenttia

pienempi ulkomitta syvyyssuunnassa

* Erittäin tehokas ja kevyt: paino

alle 10 grammaa

* Tuottaa korkealaatuisia ja

kirkkaita kuvia jopa suorassa

auringonvalossa

* Nopeaa käyttöönottoa varten

avaimet käteen -näyttöratkaisu

Light Drive -teknologialla

Boschin Light

Drive -moduuli on kaiken kattava

teknologiapaketti, joka koostuu-

MEMS-peileistä, optisista elementeistä,

sensoreista sekä integroidusta

prosessorista. Tämä kokonaisratkaisu

tuottaa kokemuksen,

jossa kuvat ovat kirkkaita ja teräviä

jopa suorassa auringonvalossa.

34

Bosch Sensortec yhdistää ensimmäistä

kertaa disruptiivista Bosch

Light Drive -teknologiaa tähän järjestelmään.

Läpinäkyvyyden ansiosta

puettavat teknologiat mullistuvat:

niistä tulee muille käytännössä

lähes näkymättömiä ja näin

sosiaalisesti hyväksyttävämpiä.

Teknologialla toteutetuissa älylaseissa

ei ole näkyvää näyttöä tai

integroitua kameraa, pienen koon

ansiosta älylaseista voidaan tehdä

sirot. Avaimet käteen -järjestelmä

mahdollistaa pienemmät, kevyemmät

ja tyylikkäämmin muotoillut

älylasit, joissa mukavuus ja visuaalisuus

kohtaavat.

"Älylasien Light Drive -järjestelmä

on markkinoiden pienin ja kevein

tuote, mikä mahdollistaa lähes

minkä tahansa normaalien lasien

muuttamisen älylaseiksi", Bosch

Sensortecin toimitusjohtaja, tohtori

Stefan Finkbeiner sanoo.

"Älylasit voivat parantaa liikenneturvallisuutta

poistamalla kokonaan

häiritsevän puhelimenkäytön

vähentämällä käyttäjien tarvetta

vilkuilla mobiililaitteidensa ilmoituksia

ja viestejä."

Älylaseille tarkoitettu Light Drive

-ratkaisu raivaa tietä digiväsymyksestä

eroon pääsemiselle. Järjestelmä

näyttää tasapainoisen kattauksen

ajankohtaista tietoa minimalistisessa

muodossa. Samalla se jättää

kädet vapaaksi, mikä tekee siitä

ihanteellisen ratkaisun erilaisiin

sovelluksiin, kuten navigointiin,

puheluihin, ilmoituksiin, hälytyksiin

ja kalenterimuistutuksiin sekä

viestialustoille kuten WhatsAppille

ja WeChatille. Myös arkipäiväiset

muistilistat, kuten kauppalaput,

pysyvät myös kätevästi mukana.

Tähän saakka tällaiset sovellukset

ovat olleet pääasiassa kiinni fyysisen

näytön sisältävissä laitteissa, kuten

älypuhelimissa ja -kelloissa. Älylasit

minimoivat jatkuvan puhelimen vilkuilun

ja parantavat liikenneturvallisuutta

tarjoamalla läpinäkyvää heijastusnäyttömäistä

navigointiapua.


Moottoripyörästä kehitetään

älykkäämpää ja turvallisempaa

havainnointijärjestelmillä

Ajoneuvojen turvajärjestelmien

ja antureiden

on tarkoitus tehdä

moottoripyöristä muille

ajoneuvoille näkyvämpiä

ja liikenteestä

turvallisempaa ja tehokkaampaa

kuin aikaisemmin.

Liikenteen automatisoitumisen

eteneminen on jo tuonut liikenteeseen

autoja, joissa on älykkäitä

sensoreita kuten tutkia, laserskannereita

ja automaattiseen kuvantunnistukseen

käytettäviä kameroita.

Näitä sensoreita käytetään

autojen kuljettajaa avustavissa järjestelmissä

havaitsemaan ja tunnistamaan

auton lähiympäristössä

olevia ja liikkuvia ihmisiä, ajoneuvoja

ja esineitä. Inhimilliset ajo- ja

arviointivirheet ovat pääsyynä liikenneonnettomuuksissa,

ja vain

hyvin harvoin ajoneuvon tekninen

vika on suurin onnettomuuden

syntyyn vaikuttava tekijä. Lähivuosina

autojen kuljettajaa avustavat

järjestelmät kehittyvät kohti automaattisen

ajamisen mahdollistavia

tekoälyn ohjaamia ajoneuvoja.

Tässä tulevaisuuden liikennejärjestelmän

skenaariossa on tärkeää

huomioida myös moottoripyörät.

Nykyisten henkilöautojen kuljettajaa

avustavien järjestelmien anturit

- kuten esimerkiksi mukautuvan

vakionopeussäätimen tutka

tai kamera - eivät hollantilaisten

tutkimusten mukaan havaitse, saati

tunnista moottoripyörää, ellei se

aja keskellä kaistaa ja/tai ainakin

auton etenemissuunnan mukaisella

keskilinjalla. Käytännössä kooltaan

pienempien mopojen kohdalla

tilanne on tätäkin haastavampi.

Kuljettajan

avustavat järjestelmät

lisäämään moottoripyöräilyn

turvallisuutta

Tutkimukseen kuuluu oleellisena

osana kehittää moottoripyörien ja

autojen välistä langatonta tiedonsiirtoa,

jota voidaan hyödyntää

myös muissa kevyemmissä ajoneuvoissa.

Tällä teknologialla mahdollistetaan

ajoneuvojen keskinäinen

ja ajoneuvojen ja infrastruktuurin

järjestelmien välinen automatisoitu

tiedonvaihto ja kommunikaatio.

Kommunikaatiota käytetään

hyväksi niin auton kuin moottoripyörän

kuljettajaa avustavien järjestelmien

kehitys- ja pilotointityössä.

"Nykyisiä perinteisen moottoripyörän

kaltaisia ajoneuvoja voidaan

pitää automaattiautoihin verrattuna

'tietämättöminä'. Ne eivät

itse ymmärrä liikenteen olosuhteita,

tilanteita tai tapahtumia, ne eivät

näy riittävästi autojen järjestelmille

eivätkä kommunikoi muiden

ajoneuvojen tai järjestelmien

kanssa. Moottoripyörillä liikkuessa

kaikki liikenneturvallisuustekijät

ovat kiinni moottoripyöräilijästä

itsestään, mutta myös muiden

ajoneuvojen kuljettajista, siis niistä

inhimillisistä tekijöistä, jotka tekevät

liikenteessä virheitä"

35


Eu:n rengasmerkintä uudistuu:

Jääpitomerkintä helpottaa kuluttajien

Talvirengasvalintaa ja parantaa

liikenneturvallisuutta

EU-rengasmerkinnän uudistus

palvelee erityisesti

pohjoismaisia kuluttajia,

sillä nyt rengastarraan

lisätään jää- ja lumipitoa

koskevat tiedot. Vaativissa

talvikeleissä tarvittavien

ominaisuuksien merkinnät

ovat tähän asti loistaneet

poissaolollaan. Rengasmerkinnän

tavoitteena on

ohjata kuluttajaa polttoainetehokkaampien,

turvallisempien

ja vähemmän melua

aiheuttavien renkaiden

käyttöön. Kuluttajien talvirengasvalintaa

helpottava

uudistus astuu voimaan

toukokuussa 2021.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 05

36

Alati kasvava verkkokauppa sekä

autojen maahantuonti ovat lisänneet

Keski-Euroopan olosuhteisiin

suunniteltujen talvirenkaiden

käyttöä Pohjoismaissa talviajan

tieturvallisuuden kustannuksella.

Käytännössä autoilijalla ei kuitenkaan

ole ollut keinoja erotella toisistaan

eri olosuhteisiin suunnattuja

talvirenkaita. Euroopan unionissa

on nyt sovittu renkaiden

energia- ja ominaisuusmerkintöjen

päivittämisestä. Uudet merkinnät

parantavat eri rengasmallien

vertailtavuutta sekä helpottavat

verkko-ostamista.

Aiemman asetuksen mukaan kaikissa

henkilö- ja pakettiauton renkaissa

tulee olla tarra, joka kertoo

renkaan märkäpidosta, melusta

sekä vaikutuksesta polttoaineenkulutukseen.

Kuorma-auton renkaista

on riittänyt saatavilla olevat

tiedot ilman tarroitusta. Pohjoismaissa

talvirenkaiden tärkein

turvallisuusominaisuus on jääpito,

mutta tästä kertovaa merkintää

vaatimuksissa ei kuitenkaan

ole ollut.

- Aiemmin rengastarran tiedot

johtivat pohjoismaista talvirenkaan

ostajaa harhaan. Nyt mukaan

saatava jääpitomerkintä erottelee

pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvan

renkaan muista talvirenkaista.

Käytännössä pohjoismaisten renkaiden

EU-tarroihin lisätään sekä

lumi- että jääpitoa koskevat merkinnät

kansainvälisten standardien

mukaisesti. Uusi tarra korjaa

EU:n aiemmin tekemän virheen,

kertoo Nokian Renkaiden kansainvälisistä

standardeista vastaava

johtaja Jarmo Sunnari.

Selkeyttä ostopäätökseen

Pohjoismaiset nastattomat talvirenkaat

eli kitkat suunnitellaan nimenomaan

jäälle ja lumelle. Keski-Euroopassa

talvet ovat märkiä,

joten siellä tarvitaan nimenomaan

märkäpitoa. Tämä ei riitä Pohjoismaissa.

- Ainoastaan märkäpito-ominaisuuksista

kertova turvallisuusinformaatio

ei huomioinut Pohjoismaille

tyypillisiä talviolosuhteita.

Renkaan märkäpitoluokitus ei

kerro talvirenkaan soveltuvuudesta

pohjoisen talveen, mutta kuluttajien

turvallisuuden kannalta

on oleellista hankkia oikeanlaiset

renkaat oikeisiin olosuhteisiin,


Sunnari toteaa.

- Suurin ongelma on se, että kaikki

talvirenkaina markkinoidut renkaat

eivät sovellu kaikkiin talviolosuhteisiin.

Keskieurooppalaiseen

talveen suunnitellut renkaat ovat

aivan eri asia kuin pohjoismaiseen

talveen suunnitellut renkaat. Renkaan

märkäpito ja jääpito ovat toisilleen

vastakkaisia ominaisuuksia,

joten jos kuluttaja katsoo vain

tarrassa kerrottuja märkäpitoominaisuuksia,

niin voi tulla hankkineeksi

vääränlaiset renkaat, hän

jatkaa.

Jääpitomerkintä on aluksi käytössä

vain henkilöauton renkailla.

Merkintä perustuu jääpitotestiin,

joka on tällä hetkellä standardisoitavana

kansainvälisessä standardoimisjärjestössä

International

Organization for Standardization

(ISO). Testistä pääsevät läpi talvirenkaat,

jotka on aidosti suunnattu

pohjoisiin olosuhteisiin.

Nokian Renkaat on tehnyt aktiivisesti

töitä merkintöjen päivittämiseksi

yhdessä pohjoismaisten viranomaisten

ja päättäjien kanssa.

- Suomalaisella ja yhteispohjoismaisella

teollisuuden ja viranomaisten

yhteistyöllä Brysselin

suuntaan on tässä hankkeessa ollut

valtava rooli. Suomen Traficom

ja Liikenneministeriö ovat systemaattisesi

pitäneet asiaa esillä.

Useat suomalaiset ja ruotsalaiset

mepit ovat toimineet asian hyväksi,

kuten Henna Virkkunen, joka

hakeutui asetuksen esittelijäksi

Euroopan parlamentissa. Lisäksi

neuvottelun etenemisestä huolehtivat

suomalaiset virkamiehet

meneillään olevan Suomen EU-puheenjohtajakauden

aikana, Sunnari

kiittää.

Uusi EU-rengasmerkintä. Merkinnän alaosassa näkyvissä kuvio rengasmelulle, lumipitomerkinnälle

ja jääpitomerkinnälle.

Mistä on kysymys?

• Henkilö- ja pakettiauton renkaissa on EU-merkintä, joka kertoo

renkaan märkäpidosta, melusta sekä vaikutuksesta polttoaineenkulutukseen.

• EU-merkinnän uudistumisen myötä tarraan lisätään tieto jää- ja

lumipidosta.

• Uudet merkinnät parantavat eri rengasmallien vertailtavuutta sekä

helpottavat verkko-ostamista.

• Jää- ja lumipitomerkintä lisätään kaikkiin pohjoisiin olosuhteisiin

suunnattuihin nastattomiin talvirenkaisiin. Uusi asetus ei koske

nastarenkaita.

• Uudet merkinnät ovat käytössä 1.5.2021 alkaen.

37


Tieliikenteen liikkuvuuspaketin

sosiaali- ja markkinaosuudesta

alustava yhteisymmärrys

Euroopan unionin neuvosto,

parlamentti sekä komissio ovat

päässeet alustavaan sopuun

EU:n liikkuvuuspaketti I:n ehdotuksista,

jotka koskevat tavaraja

henkilöliikenteen markkinoille

pääsyä, ajo- ja lepoaikoja sekä

lähetettyjen kuljetusalan työntekijöiden

säännöksiä. Liikkuvuuspaketin

tavoitteena on yhtenäistää

Euroopan unionin kaupallisen

tavara- ja henkilöliikenteen

sääntelyä ja parantaa valvonnan

edellytyksiä.

Liikkuvuuspaketin haastavimmiksi

neuvottelukysymyksiksi muodostuivat

tavaran kuljetuksessa

käytettävän ajoneuvon pakollinen

paluu rekisteröintivaltioon sekä

kuljettajien viikkolepojen jaksottamiseen

liittyvät kohdat.

Neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen

mukaan kansainvälisessä

liikenteessä olevan ajoneuvon

olisi käytävä kahdeksan viikon

välein valtiossa, jossa ajoneuvo on

rekisteröity.

Kuljettajan pakollisten viikkolepojen

jaksottaminen tapahtuisi

pääsääntöisesti nykymallin mukaan,

mutta kansainvälisissä kuljetuksissa

sallittaisiin myös kaksi

lyhennettyä viikkolepoa peräjälkeen.

Lisäksi kuljettajan vuorokautiseen

enimmäisajoaikaan tulisi kotiinpaluussa

joustoa yhden tunnin

verran viikkolevon pitämiseksi. Vaihtoehtoisesti

kuljettaja voi pidentää

ajoaikaa kahdella tunnilla normaalin

viikkolevon pitämiseksi, kunhan ensin

on pidetty puolen tunnin tauko.

38

Kuljetusten kabotaasisääntely mahdollistaisi

edelleen kolme kuljetusta

seitsemän päivän aikana. Tämän jälkeen

on neljän päivän jäähdyttelytauko,

jonka aikana ei saa suorittaa

kabotaasikuljetuksia. Yhdistettyjen

kuljetusten kabotaasin osalta jäsenmaille

annettaisiin mahdollisuus soveltaa

yleistä kabotaasisääntöä. Kabotaasi

tarkoittaa valtion sisäistä

kuljetusta toisessa maassa rekisteröidyllä

ajoneuvolla. Paketin tärkeänä

osana on myös kuljettajien lähettämistä

koskevat erityissäännökset,

jonka mukaisesti kuljettajasta olisi

esimerkiksi aina tehtävä lähettämisilmoitus

kohdevaltioon, jossa

kabotaasikuljetus ajetaan.

Kansainvälisissä kuljetuksissa

käytettävien pakettiautojen sääntely

muuttuisi siten, että raskaat

pakettiautot (omamassa 2 500 - 3

500 kg) tulisivat yhteisölupavaatimusten

piiriin (nykyinen raja 3

500 kg). Lisäksi näihin pakettiautoihin

olisi asennettava ajopiirturit

1.7.2026 mennessä.

Viranomaisten kohdalla liikkuvuuspaketti

I täsmentää yhteistyöhön

ja tietojenvaihtoon liittyviä velvoitteita.

Lisäksi paketissa on tarkennuksia

kuljetusyritysten lupavaatimuksiin.

Tarkoituksena on estää

niin kutsuttujen postilaatikkoyritysten

syntymistä ja toimintaa.

Mitä seuraavaksi?

Säännösten hyväksyminen edellyttää

vielä Euroopan unionin neuvoston

ja parlamentin lopullisen

hyväksynnän.

Liikkuvuuspaketti I:n on tarkoitus

tulla voimaan vuonna 2020. Sen

soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikojen

osalta välittömästi ja muilta

osin vuoden 2021 puolessa välissä.


Käytetty puhelin voi olla jopa

parempi kuin tehtaalta tullessaan

Läheskään kaikki kulutuselektroniikka

ei ole korjauskelvotonta.

Suomalainen

Swappie huoltaa joka kuukausi

tuhansia iPhoneja, joille se

myöntää uuden takuun.

Kierrätys on välttämätön keino alan

hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä.

Ensi vuonna älypuhelinten

globaalien päästöjen ennustetaan

nousevan 125 megatonniin. Päästöjen

määrä on yli seitsemänkertaistunut

kymmenessä vuodessa.

”Uusiokäyttö pienentää älypuhelimen

hiilijalanjälkeä huomattavasti.

Henkilökuntamme puhdistaa ja

huoltaa puhelimet sekä korjaa laadukkailla

varaosilla jopa puhelinten

tyyppiviat. Parhaimmillaan puhelimet

tulevat huollostamme ulos

paremmassa kunnossa kuin Applen

tehtaalta”, sanoo Swappien toimitusjohtaja

Sami Marttinen.

Suomen Luonto -lehti valitsi tämän

vuoden turhakkeeksi korjauskelvottoman

elektroniikan. Erityishaukkuja

saivat huonosti kestävät älypuhelimet,

joita on vaihdettava tiheään

tahtiin.

“Älypuhelin on monelle suomalaiselle

korvaamaton, mutta korjauskelvoton

sen ei tarvitse olla. Melkein

kaikki laitteet voi kunnostaa toimimaan

uudenveroisesti. Ainoaksi

eroksi uusien ja tehdashuollettujen

laitteiden välille jää ulkoinen kunto.

Joskus ei sitäkään“, sanoo Marttinen.

Älypuhelin sisältää suuren määrän

erilaisia metalleja. Pelkkä valmistus

aiheuttaa arviolta 85–95 prosenttia

sen hiilijalanjäljestä, koska laitteen

ja sen vaatimien metallien tuotanto

vaatii huomattavan määrän energiaa.

Jopa 99 prosenttia älypuhelimen

materiaaleista voi kierrättää.

”Suomalaisen kodin piironginlaatikossa

voi maata kaksinumeroinenkin

määrä käyttämättömiä puhelimia

aina 1990-luvulta alkaen. Kierrätysmahdollisuuksista

kertominen

sekä käytettyjen puhelinten myynnin

ja ostamisen helppous ovat

avainasemassa, kun tätä määrää painetaan

alaspäin”, sanoo Marttinen.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

39


Volvon uusi logistiikkakeskus

palvelee huoltoverkostoa

Volvo Group Trucks Operationin uusi Volvo kuorma- ja linja-autojen

osien tukivarasto on käynnistänyt toimintansa Vantaan Viinikkalassa

osoitteessa Osumakuja 2. Uusi keskus parantaa varaosalogistiikan

laatua, tehokkuutta ja kapasiteettia, mikä tarkoittaa

Volvon huoltoverkoston asiakkaille entistä parempaa palvelua.

Jakelukeskus sijaitsee Vantaan Volvo Truck Centerin vieressä.

– Kasvanut kapasiteetti ja modernit

sekä työturvallisuutta korostavat toimitilat

varmistavat jo nyt laadukkaan

logistiikan ja asiakaspalvelun kehittä-

40

misen pitkälle tulevaisuuteen. Toimiva

varaosalogistiikka on Volvon yksi

tärkeimmistä kilpailutekijöistä, joka

mahdollistaa omalta osaltaan sujuvan

ja tehokkaan huolto- ja korjaustoiminnan,

Volvo Service Market Logistics

yksikön johtaja Petri Loskin

sanoo.


Tukivarasto palvelee Suomen

markkinoiden lisäksi Baltian

maita sekä tukee Volvon Venäjän

toimintoja. Suomen Volvo huoltoverkostolla

käytössä on omaa kokoa

suuremmat varaosavalikoimat, koska

sama logistiikkakeskus palvelee

myös lähialueita. Uuden kiinteistön

kokonaispinta-ala on 4 000 neliömetriä.

Vanhoissa toimitiloissa varastopinta-alaa

oli 2 200m2, joten

uusi keskus antaa hienot mahdollisuudet

toimintojen edelleen kehittämiseen

tulevaisuudessa. Jo pelkästään

Vantaalla, logistiikkakeskuksesta

toimitetaan varaosia Volvo Truck

& Bus Center Vantaalle seitsemän

kertaa viikon jokaisena arkipäivänä.

Toimitilat on suunniteltu tehokkaiksi,

muuntojoustaviksi, ympäristöystävällisiksi

ja turvallisiksi. Rakennus

on 25 prosenttia energiatehokkaampi

kuin tyypillinen vastaava

kohde. Selkeä layout ja väljät tilat

tekevät työnteosta tehokasta ja turvallista.

Tiloja on helppo muunnella

tulevien tarpeiden mukaisesti.

Kyseessä on perinteinen varaosavarasto,

jossa keräys hoidetaan manuaalisesti

pientavara- ja lavatavarahyllyistä.

Näin voidaan varmistaa

käyttövarmuus kaikissa tilanteissa.

Jakelukeskuksesta lähtee jo-

Volvo kuorma- ja linja-autojen logistiikkakeskus

pähkinänkuoressa:

• Pinta-ala: 4 000m 2

• 21 000 eri Volvo varaosaa jatkuvasti hyllyssä

• Henkilöstö: 12

ka päivä toimituksia kaikille Volvo

Group Trucks & Buses jälleenmyyjille.

Pitkiä aukioloaikoja täydentää

päivystys, joka palvelee asiakkaita

24/7/365-periaatteella.

• Uusi logistiikkakeskus palvelee Suomen lisäksi Baltian maita, Kaliningradia

ja tukee Volvo Venäjän toimintoja

• Varaosat toimitetaan Volvo Group toimipisteisiin nopeasti: tilattu

osa on sitä tilanneen toimipisteen hyllyssä seuraavana aamuna

41


Meyer Turun rakentama

Costa Smeralda esiteltiin

yleisölle Barcelonassa

Costa Smeralda numeroina:

Pituus: 337m • Leveys: 42 m • Syväys: noin 8.8m • Bruttovetoisuustonnit: 183,900 • Matkustajahyttejä: 2610

Matkustajia: Noin 6554 • Parvekkeiden suhde hyttien lukumäärään: 63,7% • Miehistöä: 1646l • Matkanopeus: 17kn

42


Joulukuun alussa Turun telakalla

valmistunut Costa Smeralda on

nyt Välimerellä ja valmistautuu ottamaan

ensimmäiset matkustajat

kyytiin Italian Savonasta. Lehdistöllä

oli mahdollisuus tutustua 180

000 bruttovetoisuustonnin alukseen.

Smeralda on yksi kaikkein monimutkaisimpia

Turussa rakennettuja

laivoja. Se on myös yksi ensimmäisistä

LNG:tä polttoaineena

käyttävistä risteilyaluksista. Aluksessa

on myös suuri määrä erilaisia

ympäristöjalanjälkeä pienentäviä

teknologioita.

Costa Smeraldan sydän on Colosseo,

kolmitasoinen alue laivan keskellä,

jossa järjestetään monenlaisia

esityksiä. Colosseon esityksiä

tehostetaan erittäin kehittyneellä

AV-tekniikalla, alue on muun muassa

ympäröity näyttötauluin. Ulkokansilla

taas perän Espanjalaiset

portaat kulkevat kolmen kannen

läpi torille, jolla matkustajat

voivat nauttia auringosta ja virvokkeista.

Perässä on myös lasilattiainen

parveke, jolla voi kokea

lentävänsä meren yllä.

43


Volvo Trucksilta Liettualaiselle

Girteka Logisticsille 1800 Volvo FH:ta

Volvo Trucks on allekirjoittanut puitesopimuksen, joka kattaa

1800 uuden Volvo FH -kuorma-auton toimituksen Liettualaiselle

Girteka Logisticsille. Kauppa sisältää ennätykselliset 900

Volvo I-Save toiminnolla varustettua FH kuorma-autoa. Volvo

Trucksin uusimmalla innovatiivisella I-Save polttoainesäästötekniikalla

voi vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä

jopa 7%.

I-Rollin, uudet polttoainetehokkaat

taka-akselit, tyhjäkäyntisammutuksen

ja ohjaustehostimen pumpun,

jonka tilavuus on säätyvä.

Toimituksen ensimmäiset autot luovutetaan

Girtekan ajoon tammikuussa

2020. Uuden kaupan myötä

Girtekan ajossa tulee olemaan yhteensä

6 000 Volvoa.

”Volvo FH I-Save –toiminnolla on

vastauksemme Girteka Logisticsin

kaltaisten kuljetusyritysten haasteisiin.

Se on täydellinen ratkaisu, jossa

yhdistyvät uusin tekniikkamme

vähentääksemme polttoaineenkulutusta

huomattavasti kaukoliikenteessä,

ajettavuudesta tinkimättä”,

Volvo Trucksin toimitusjohtaja Roger

Alm kertoo.

Polttoainetalous oli yksi ratkaisevimmista

tekijöistä, jotka johtivat Girteka

Logisticsin päätökseen valita Volvo.

”Meille on vuosien varrella vaikuttanut

päätöksiin Volvo Trucksin laatu,

turvallisuusominaisuudet sekä tehokkuus.

Volvo Trucksin erinomainen

polttoainetaloudellisuus merkitsee

meille isoa askelta logistiikkayrityksenä

kohti tehokkuutta ja kestävyyttä.

Valitsemme Volvo Trucksin,

koska keskitymme kuljetusten

tulevaisuuteen ”, sanoo Girteka Logisticsin

toimitusjohtaja Edvardas

Liachovičius.

Volvo FH ja I-Save sisältää erittäin

tehokkaan D13TC-moottorin ja kattavan

polttoainetaloudellisuuspaketin.

I-Save ‐toiminnon kaikki ominaisuudet

on suunniteltu ja testattu

perusteellisesti, jotta polttoainetta

säästyy kaukokuljetusajossa tehokkaasti.

I-Save polttoainetaloudellisuuspaketti

sisältää päivitetyn karttapohjaisen

I-See-toiminnon, I-Shiftin

kaukoliikennettä varten optimoidulla

ohjelmistolla, I-Cruisen ja

44


45


Kuva: Shutterstock

Yksityiskäytössä olevien yli

40-vuotiaiden ajoneuvojen

katsastusväli harvenee

Yksityiskäytössä olevien yli

40-vuotiaiden moottorikäyttöisten

ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset

harvenevat siten, että

katsastusaikaväli on jatkossa

kaksi vuotta. Lisäksi yksityiskäytössä

oleville museoajoneuvoille,

riippumatta niiden iästä, otetaan

käyttöön yhtenäinen neljän vuoden

niin sanottu rullaava katsastusaikaväli.

Kaikki luvanvaraisessa henkilö- tai

tavaraliikenteessä olevat museoajoneuvot

on jatkossa katsastettava

kerran vuodessa kuten muutkin

luvanvaraisessa käytössä olevat

ajoneuvot. Aiemmin museotaksien

katsastusaikaväli oli kaksi tai

46

neljä vuotta riippuen auton käyttöönottovuodesta.

Museoajoneuvojen ja yli 40-vuotiaiden

yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen

määräaikaiskatsastuksesta

ei luovuta kokonaan liikenneturvallisuussyistä.

Myöskään O2-luokan perävaunujen

määräaikaiskatsastuksesta ei

luovuta. O2-luokan perävaunut

on edelleen katsastettava kahden

vuoden välein.

Asetuksen myötä luovutaan säännöstä,

joka koskee O2-luokan perävaunujen

myöhästynyttä katsastusta.

Aiemmin tammi-huhtikuulle

myöhästyneen katsastuksen katsastusvuodeksi

on merkitty edellinen

kalenterivuosi. Jatkossa merkintä

tulee katsastusajankohdan

mukaan.

Asetus tulee voimaan 14.5.2020.

Voimaan tullessaan asetus kumoaa

ja korvaa voimassa olevan asetuksen.

Asetus on osa katsastuslainsäädännön

uudistamisen toista

vaihetta.


Verkkopalvelu helpottamaan

haamuautojen poistoja

Suomen Materiaalikeskus on

luonut yhteistyössä Reteko

Oy:n kanssa järjestelmän, jolla

haamuautot voidaan poistaa

jälkeenpäin lopullisesti

rekisteristä. Haamuautojen

selvittelytyön hinta on 30,00

euroa/ajoneuvo. Haamuautojen

poistojärjestelmään kirjaudutaan

henkilökohtaisilla

pankkitunnuksilla. Kirjautumisen

jälkeen ajoneuvosta

tulee antaa auton tiedot sekä

mahdollisimman tarkka selvitys

tapahtuneesta. Palvelu

löytyy osoitteesta www.reteko.fi/haamuauto.

”Nyt luotu järjestelmä helpottaa

ja nopeuttaa usean eri vastaanottopisteen

työtä, kun epäselviä tapauksia

hoidetaan kootusti. Asiakkaalle

ilmoituksen teko on helppoa,

koska hän voi ostaa palvelun

yhdestä osoitteesta. Tietojen antamiseen

vaaditaan vahvaa tunnistautumista,”

kertoo Suomen Materiaalikeskuksen

toimitusjohtaja

Samuli Sirkkunen.

Asiakkaan tulee kirjautuessaan

huomioida, että palveluun tulee

kirjata ajoneuvon rekisterinumero

tai täydellinen runkonumero. Jotta

haamuauton poiston käsittely voidaan

suorittaa ongelmitta, tulee ilmoittajan

olla ajoneuvon viimeisin

Traficomin rekisteriin merkitty

omistaja.

Haamuautoiksi kutsutaan ajoneuvoja,

jotka ovat liikennekäytöstä

poistettuja ja toimitettu epävirallista

reittiä kierrätykseen tai viety

pysyvästi maasta ilman oikeaa

ilmoitusta. Näitä ajoneuvoja on

vaikea poistaa rekisteristä jälkikäteen

ilman selvitystä. Vuonna 2018

liikenne- ja viestintävirasto Traficomin

ajoneuvorekisterissä epäillään

olleen satoja tuhansia liikennekäytöstä

poistettuja haamuautoja,

ja luku kasvaa vuosittain.

Omistaja ei välttämättä ole tietoinen

siitä, että hänellä on nimissään

jo kauan sitten romutettu ajoneuvo.

Tiedot voi tarkistaa Traficomin

Oma asiointi -palvelun kautta.

47


Työaikalaki uudistuu – Mikä muuttuu?

Uusi työaikalaki tulee voimaan

1.1.2020. Työn tekemisen tavoissa

ja yritysmaailmassa tapahtuneiden

muutosten vuoksi lain tavoitteena

on saattaa työaikalaki

ajan tasalle. Pääperiaatteiden

osalta lakiuudistuksessa pidättäydyttiin

tällä hetkellä voimassa olevan

työaikalain sääntelytavassa.

Uudistuksella soveltamisalaa laajennettiin,

jotta mahdollisimman

moni työntekijä olisi työaikasuojelun

piirissa. Samalla laajennettiin

joustavien työaikaratkaisujen

käyttömahdollisuuksia.

Kokonaisuudistuksessa haluttiin

laajentaa soveltamisalaa, jonka

vuoksi kotona tai etänä tehtävää

työtä koskeva poikkeus poistettiin

työaikalaista. 1.1.2020 alkaen työaikalakia

on siis sovellettava myös

työhön, jota tehdään kotona tai

muutoin etänä.

48

Uudessa työaikalaissa on säädetty

myös siitä, että pelkkä poikkeusluettelon

edellytyksien täyttyminen

ei riitä perusteeksi jättää työaikalaki

soveltamatta, vaikka kysymys

olisikin esimerkiksi johtavassa

tai siihen rinnastettavassa asemassa

olevasta työntekijästä. Uusi

työaikalaki edellyttää poikkeuksen

täyttymisen lisäksi, että tällaisen

työntekijän työaikaa ei ennalta

määritellä eikä työajan käyttöä

valvota eli, joten työntekijä voi siten

itse päättää työajastaan. Tästä

edellytyksestä käytetään yleisesti

nimitystä työaika-autonomia. Jotta

työntekijä voidaan jättää työaikalain

soveltamisen ulkopuolelle,

tulee työntekijän kohdalla täyttyä

työaikalaissa säädetty poikkeus

ja työaika-autonomia.

Työaika-autonomiassa

työntekijän työaikaa ei

määritellä ennalta ja työajasta

voi itse päättää

Lain säännöksen tasolla työaikaautonomia

on jätetty melko avoimeksi,

mutta hallituksen esityksessä

se on määritelty tarkemmin.

et. Työaika-autonomia tarkoittaa,

että työntekijällä on tosiasialliset

mahdollisuudet vaikuttaa

työaikansa pituuteen ja sijoitteluun.

Ratkaisevaa merkitystä ei

siten ole työsopimukseen merkityllä

työajalla eikä sillä, ettei työnantaja

aktiivisesti seuraa työntekijän

työajan käyttöä.

Työaika-autonomia tarkoittaa, että

työntekijän on voitava päättää työajan

sijoittelusta vapaasti: työntekijä

ei ole sidottu ennalta määriteltyihin

työaikoihin. Tällä ei tarkoiteta

pelkästään sitä, että työnantaja

direktio-oikeutensa puitteissa

määrittelisi työntekijän työajaksi

esimerkiksi klo 08.00 – 16.00,

vaan tällä tarkoitetaan myös sitä,

että esimerkiksi sidonnaisuus

liikkeen aukioloaikoihin rajoittaa

työntekijän mahdollisuutta päättää

työajoistaan. Mikäli työntekijällä

ei ole tosiasiallista mahdollisuutta

määritellä omia työaikojaan,

työaikalakia on sovellettava

työntekijään.

Uusi joustotyöaika

Uuteen työaikalakiin otettiin täysin

uusi säännös, joka koskee joustotyöaikaa.

Joustotyöaika soveltuu

sellaiseen asiantuntijatyöhön,

jossa työ on pääsääntöisesti ajasta

ja paikasta riippumatonta. Jotta

joustotyöaika voidaan ottaa käyttöön,

vähintään puolet työajasta

pitää olla sellaista, jonka sijoittelusta

ja työntekopaikasta työntekijä

itse päättää. Työnantaja kuitenkin

määrittelee edelleen tehtävät

ja niitä koskevat tavoitteet.

Työntekijän ja työnantajan on sovittava

joustotyöajan käyttöönotosta

ja samalla sovitaan, milloin

työntekijällä on rajojen puitteissa

oikeus käyttää joustotyöaikaa.

Joustotyöstä voidaan myös sopia

työehtosopimuksen säännöllistä

työaikaa koskevista määräyksis-


tä poiketen. Joustotyöajassa keskimääräinen

työaika on enintään 40

tuntia viikossa, johon työajan tulisi

tasoittua neljän kuukauden seurantajakson

aikana. Joustotyöajassa

vastuu työajan seurannasta on

lähtökohtaisesti työntekijällä, jonka

on raportoitava tehdyt tunnit

palkanmaksukausittain ja työaikakirjanpitoa

varten työnantajan on

säilytettävä vain työntekijän tekemä

raportti. Joustotyöaikaa koskeva

sopimus on oltava irtisanottavissa

kuluvaa seuraavan seurantajakson

lopussa.

Liukuvan työajan rajat

muuttuvat

Liukuvan työajan sopiminen on

jo tällä hetkellä mahdollista, mutta

uuden työaikalain myötä liukuvan

työajan rajat kuitenkin muuttuvat.

Vuorokautinen liukuma-aika

nousee kolmesta tunnista neljään

tuntiin. Liukuvassa työajassa

työntekijän työaikalain mukainen

säännöllinen työaika voi siten olla

enintään 12 tuntia vuorokauden

aikana. Uuden työaikalain myötä

liukuma-ajan sijoittamisesta voidaan

myös sopia nykyistä joustavammin,

sillä kiinteän työajan ja

liukuma-ajan väliin voidaan sopia

keskeytys. Esimerkiksi niin, että

liukuma-aika on illalla klo 19 –

21, vaikka kiinteä työaika olisi loppunut

klo 16. Vuoden vaihteen jälkeen

liukuma-ajan saldo saa olla

enintään 60 tuntia ja miinussaldo

enintään 20 tuntia.

Työaikapankin käyttöönotosta

voi sopia paikallisesti

sa työaikapankkia koskevia määräyksiä

vai ei. Työaikalain mukainen

työaikapankkijärjestelmä on

vaihtoehtoinen suhteessa työehtosopimuksen

työaikapankkijärjestelmään.

Työaikapankin käyttöönotto

edellyttää, että siitä sovitaan

paikallisesti henkilöstöryhmän

edustajan kanssa. Työaikalain

mukaiseen työaikapankkiin

voi säästää ja yhdistää toisiinsa

työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi

muutettuja rahamääräisiä

etuuksia, kuten ylityökorvauksia

ja lomarahaa. Työaikapankkiin

voidaan siirtää vain edellä mainittuja

työntekijän yksittäistä kertaa

tai lyhyehköksi määräajaksi antamalla

suostumuksella. Työaikapankin

mukainen enimmäiskertymä

on 180 tuntia kalenterivuoden

aikana.

lexia.fi

KESLA City-mallisto - metsän ulkopuolelle

KESLA City -malliston nosturit ovat puutavaranostureiden tavoin jämeriä ja nopeita työkoneita. Kaupunkiin sopivaksi ne tekee vakaudenhallintajärjestelmä

KESLA proSTABILITY. Nosturia voidaan ohjata joko radio-ohjauksella tai sähköisellä ohjauksella avohallintalaitteesta - tai vaikkapa molemmista.

Mallistosta löytyy useita suora- ja Z-puomisia vaihtoehtoja. Kysy lisää!

Uusi työaikalaki mahdollistaa

myös työehtosopimusmaailmasta

tutun työaikapankin käyttöönoton

riippumatta siitä, onko työnantajaa

sitovassa työehtosopimukseswww.kesla.com

Myynti: Maantec Oy Juha Pasuri puh. 0400 810 649


Kuva: J. Rinta-Jouppi

Yli 55-vuotiaat hakevat selvästi

aktiivisemmin autoja verkosta kuin nuoret

J. Rinta-Jouppi Oy on paljastanut

ensimmäistä kertaa

julkisuudessa virallisia kävijätilastojaan

rintajouppi.fi

-sivustojensa osalta.

Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n 2019 verkkokävijätilastot

osoittavat, että myytäviä

autoja katsottiin verkossa kellon

ympäri, viime vuoden jokaisena

tuntina. Tilastot ovat ajalta 1. tammikuu

- joulukuu 2019.

50

– Alimmillaan autoja verkossa selaavia

henkilöitä oli viime tammikuusta

tämän joulukuun puolenväliin jopa

joitain satoja joka ikinen tunti.

Huolimatta muuttuneista nykyasenteista

autoilua kohtaan, suomalaiset

ovat autokansaa. Oma auto on edelleen

tärkeä arjen ja unelmien mahdollistaja

tässä harvaan asutussa

maassa, J. Rinta-Joupin myyntijohtaja

Markku Ala-Hakuni toteaa.

Suomalainen unelmoi arjen

luksuksesta työajalla sekä

lounastauolla

Vuonna 2019 rintajouppi.fi -sivuilla

eniten autoja katsottiin noin klo

13 tienoilla. Tämä korostui arkipäivien

kohdalla. Tiistai ja keskiviikko

olivat arkipäivistä vilkkaimmat. Vähiten

autoja katsottiin sunnuntaisin

aamuyöstä.

– Siinä missä maanantaina aloitetaan

arki jalat maassa, niin tiistaina

alkaa ihminen jo unelmoida ruokatunnin

lomassa. Viikonloppuiltaisin

vietetään aikaa läheisten kanssa ja

ollaan siinä hetkessä ja tilassa tyytyväisiä,

eikä mieli haikaile minnekään

muualle, J. Rinta-Joupin toimitusjoh-

taja Juha Rinta-Jouppi kommentoi.

Oman auton hankinta

ajankohtaista monelle

vasta uran alkaessa

– Kaikesta rintajouppi.fi -liikenteestä

noin 6 % koostui vuoden 2019 aikana

alle 24-vuotiaita käyttäjistä,

kun taas yli 55-vuotiaita koko määrästä

oli noin 23 prosenttia. Tämä

oli toisaalta odotettua, sillä vanhemmalla

väestöllä on usein ylimääräisiä

säästöjä auton hankintaa helpottamaan.

Monelle nuorelle aikuiselle

oma auto tulee ajankohtaiseksi vasta

kun opinnot ovat ohi ja elämä aikuisena

todella alkaa, hankitaan tasainen

palkkatulo, ura ja perhe, Ala-

Hakuni sanoo.


SPECIALISTS IN HEAVY

DUTY LUBRICANTS

Learn more at: www.valvolinefinland.fi


Ammattiliikenteen

kumppani

Ammattiliikenteen vakuuttamisen

valtakunnallinen puhelinpalvelu

03 04 05 06 (ma-pe 8-18)

Verkkopalvelut www.op.fi/ammattiliikenne

Vahingon yllättäessä neuvot ja ohjeet

vahinkotilanteeseen yhdestä osoitteesta:

vahinkoapu.pohjola.fi/yrityksille

Vakuutuksen myöntää A-Vakuutus Oy,

joka on osa OP Ryhmää

More magazines by this user
Similar magazines