07.10.2020 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2020

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/2020 WWW.KULJETUSLEHTI.FI


TEHOKAS YHTEYS

MERELLE

KASKINEN

Oslo

Tukholma

EDINBU

Edinburg

Riika

LONTOO

Kööpenhamina

Lontoo

MALAGA

ALICANTE

• Keskeinen, ruuhkaton

sijainti, kustannus tehokas

palvelu

• Nopea yhteys avomerelle

ja Itämeren laivaväylille

• Selkeä, dynaa minen

infrastruktuuri

• Materiaalivirtojen nopea,

hallittu läpimeno

• Kasvupotentiaalia yrityksille

sataman kyljessä

Kaskisten satama on erityisesti

bulklasteihin, kuten metsä- ja

kemianteollisuuden materiaalivirtoihin

erikoistunut kasvava

vienti- ja tuontisatama.

OY KASKISTEN SATAMA – KASKÖ HAMN AB

Kalasatamantie 30, FI-64260 Kaskinen

WWW.PORTOFKASKINEN.FI

2


MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/2020 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Älykäs ajotavanseuranta lisää

vastuullista liikennöintiä........... 6

Korona ja MikseiMikkeli

vauhdittivat

tuotekehitystyötä...................34

Itä-Euroopan kansainvälisten

kuljetusten salaisuudet

– tätä Google ei sinulle kerro.....10

Kiinnostus kaasuun

lisääntyy.................................38

Continentalilta kattavat

digiajan rengaspalvelut......... 14

Ratin takana...........................16

Uudet raskaan kaluston

dieselmoottoriöljyt

– tukena ammattiliikenteen

päästötavoitteissa................. 42

Polttokennot tarjoavat

hiilineutraalia voimansiirtoa

pitkän matkan liikkumiselle

tulevaisuudessa....................44

Norjan talviset vuoristotiet

saapuvat taas National

Geographic-kanavalle........... 22

Nämä asiat pelottavat

suomalaisia eniten

autokaupoilla....................... 48

Läpimurto hiilikuituosien

tuotannossa...........................28

Pohjoismaiden johtaviin

hydraulisylinterien valmistajiin

lukeutuva rovaniemeläinen

Norrhydro täytti 35 vuotta....30

Trombia Technologies julkisti

maailman ensimmäisen

autonomisen ja hiilineutraalin

lakaisukoneen....................... 50

Hirvikolaririski syksyllä

suurin – pienennä itse

onnettomuusriskiä!.............. 58

23. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Suomi kohti tehokasta ja

kestävää logistiikkaa

Logistiikka-alan digitalisoitumiseen tarvitaan reaaliaikaista digitaalisen tiedon hyödyntämistä ja yhteisiä

pelisääntöjä tiedon hyödyntämiseksi, todetaan tuoreessa logistiikan digitalisaatiostrategiassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi logistiikan digitalisaatiostrategian, jossa määritellään toimialan

digitalisaatiokehitykselle visio ja tavoitteet sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi.

Strategian tarkoituksena on ohjata tulevia politiikkatoimia liittyen logistiikan digitalisaatiokehitykseen

ja logistiikka-alan toimintaympäristöön. Strategia tukee sekä 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman

(Liikenne12) että fossiilittoman liikenteen tavoitteita.

Strategian visiona on, että digitalisaation avulla on mahdollista tarjota nykyistä tehokkaampia ja turvallisempia

sekä ilmastovaikutuksiltaan kestävämpiä kuljetuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimialalla

tulisi edistää datan parempaa hyödyntämistä sekä parantaa toimialan digitaalista osaamista.

Lisäksi tulisi luoda yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat erilaisille toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset

kansallisesti ja kansainvälisesti.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka muistuttaa, että Suomessa on jo tehty paljon töitä sen eteen,

että toimintaympäristömme mahdollistaa digikehityksen. Suomen polkua digitalisaation kärkimaaksi

vauhdittaa avoin yhteistyö ja yhteinen ymmärrys siitä, että digitaalisaatio tuo hyötyjä kaikille osapuolille.

Tavoittelemme globaalia yhteentoimivuutta ja siksi tärkeässä roolissa on avoin yhteistyö ja yhteisten

suuntaviivojen luominen myös EU-tasolla ja kansainvälisesti.

- Keskeistä on sopia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä, miten logistiikan digitalisaatiota voidaan

vauhdittaa. Siten ala lisää kilpailukykyään, työllistää ja lisää mahdollisuuksia vastata ilmastohaasteeseen,

sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Logistiikka-alan kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnan, kaupan ja teollisuuden muutokset kuten aluerakenteen

hajautuminen ja verkkokaupan kasvu. Myös koronaviruspandemia on korostanut logistiikan

merkitystä, kun kansalaiset ovat ottaneet käyttöön digitaalisia palveluja. Digitaalisten alustojen ja räätälöityjen

palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että toimialan

digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot on voitava skaalata Suomesta kansainvälisille markkinoille.

4


HONDA 2020

UUTUUDET!

TRX520FA6 T3B

sh. 11 990 €

230 €/kk *

TRX420FE1 T3B

sh. 8 990 €

175 €/kk *

TRX520FE2 T3B

sh. 10 790 €

205 €/kk *

* Kuvien mönkijät lisävarustein.

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 890 €

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

5


ÄLYKÄS AJOTAVANSEURANTA

LISÄÄ VASTUULLISTA

LIIKENNÖINTIÄ

Suomalaiset yritykset Kiho ja Piirla ovat kehittäneet uuden älykkään

ajotavanseurantapalvelun, jonka avulla voidaan ensimmäistä

kertaa koostaa tietoja kuljettajien käyttämistä turvaväleistä,

ylinopeuksista ja vaaratilanteista reaaliaikaisesti. Palvelu

hyödyntää jälkiasennettavaa lisälaitetta, joka voidaan asentaa

mihin tahansa ajoneuvoon. Palvelua käyttävät yritykset voivat

nyt todentaa ajotapojensa vastuullisuutta, parantaa taloudellisuutta

sekä myös palkita ajotapaansa kehittäneitä kuljettajia.

6


Perinteisesti kuljettajien ajotavasta

on saatu tietoa vasta jälkikäteen

seuraamalla polttoaineen kulutusta,

asiakaspalautteita tai syntyneitä

vaurioita. Nyt ajotapaa voidaan

seurata konenäköön pohjautuvalla

järjestelmällä, joka ohjaa kuljettajaa

reaaliaikaisesti jo ajon aikana

riittäviin turvaetäisyyksiin ja polttoainetta

säästävään ajotapaan,

huolehtii aluekohtaisten nopeusrajoitusten

noudattamisesta sekä

varoittaa törmäysvaarasta. Uusien

laatumittareiden kautta kuljettajat

ja yritysjohto saavat tarkemman

kuvan ajamisen laadusta ja voivat

asettaa uusia vastuullisempia tavoitteita.

Kajaanissa ajotapatietoa

hyödynnetään ohjaamisessa

ja palkitsemisessa

Edistyksellinen ajotavanseuranta

ja modernit kuljettajaa avustavat

järjestelmät kytkeytyvät tiiviisti

ympäristö- ja yritysvastuuseen

esimerkiksi Kajaanin Jäteauto

Oy:n toiminnassa. Yritys on ottanut

käyttöönsä älykkään ajotavanseurannan

reilu kuukausi sitten osana

kehitystyötään.

– Haluamme näin osoittaa, että

olemme tehneet kaikkemme oman

henkilöstön ja yhteisön turvallisuuden

hyväksi. Tietoa tullaan

hyödyntämään osana palkitsemista

ja se toivottavasti rohkaisee kollek-

7


tiivisesti parempiin ajosuorituksiin.

Emme hankkineet järjestelmää

siksi, että meillä olisi ongelmia vahinkojen

tai ajotavan suhteen vaan

siksi, että se tukee yrityksemme

arvoja, yhteiskunnallista vastuuta

ja tapaamme toimia, tiivistää Kajaanin

Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja

Esa Rimpiläinen.

Vähentää myös kuluja

Kajaanin Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen.

Kihon ja Piirlan kehittämä älykäs

ajotavanseuranta pohjautuu Mobileyen

teknologiaan. Ajoneuvon

tuulilasin sisäpuolelle asennettava

eteenpäin kuvaava kamera havainnoi

liikennettä ja tunnistaa mm.

ajoneuvot, pyöräilijät, jalankulkijat,

kaistaviivat ja liikennemerkit.

Järjestelmä antaa kuljettajalle

reaaliaikaisesti varoituksia mm.

turvaväleihin ja ylinopeuksiin liittyen

eli aktiivisesti ohjaa kuljettajan

ajotapaa turvallisemmaksi.

– Ajotavanseurannan kautta yritys

pystyy etukäteen tunnistamaan

mahdolliset riskialttiit kuljettajat

ja panostamaan heidän ajotapansa

kehitykseen, jotta ylimääräisiltä

kuluilta ja pahimmillaan vakavilta

onnettomuuksilta voitaisiin välttyä.

Ajotapa on merkittävä osa kuljettajan

työn laatua ja nyt sitä voidaan

vihdoin mitata luotettavasti ja

tasapuolisesti, kertoo Piirlan toimitusjohtaja

Harri Salmi.

Tieto ajotavasta pitäisi Salmen mukaan

avoimesti jakaa kuljettajien

nähtäville. Vastuuhenkilöiden tulisi

seurata dataa aktiivisesti ja ryhtyä

toimenpiteisiin, mikäli selkeitä

kehityskohteita havaitaan. Vaikka

datan seuranta unohtuisikin, niin

kuljettajaa auttavat järjestelmät

vähentävät tutkimusten mukaan

onnettomuuksia merkittävästi.

Ihan pelkästään sillä että laittaa

nämä laitteet toimintaan, saadaan

10% säästö polttoaineen kulutuksessa,

kertoo Kajaanin Jäteauto

Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen.

kiho.fi

8


9


KUVA: Freja

Itä-Euroopan kansainvälisten

kuljetusten salaisuudet

– tätä Google ei sinulle kerro

Kansainvälinen rahti kuljetetaan

onnistuneesti lähtöpaikastaan

määränpäähänsä. Tämä on sekä

Aleksi Elolle että Marek Meokkaalle

joka päivä työn päämäärä.

Molemmat työskentelevät FREJAn

Itä-Euroopan liikenteen parissa.

Elo on tuonnista ja viennistä, operatiivisesta

toiminnasta vastaava

Operational Manager ja Meokas liiketoiminnasta

vastuullinen Traffic

Manager.

Työtään he kuvailevat palapeliksi,

jossa palaset muuttuvat, liikkuvat

ja saattavat jopa vaihtua, mutta

kansainvälisen kuljetuksen tilanneelle

asiakkaalle molempien

jokapäiväinen näkyy vain tavaran

sujuvana kulkemisena.

10

– Parasta tässä työssä ovat muuttuvat

tilanteet ja päivittäinen asiakkaan

ongelmien ratkominen,

vuonna 2011 liikenteenhoitajana

FREJAssa aloittanut Elo sanoo.

Elo vastaa idän liikenteenhoitajien

tiimistä, joka toimii kahdessa

satamakaupunkeihin sijoitetussa

toimipaikassa Turussa ja Gdyniassa

Puolassa. Puola on luonteva

paikka toiselle toimipisteelle, sillä

kaikki itäisen Euroopan tuonti- ja

vientikuljetukset kulkevat Puolan

kautta. Elon vastuulla on tuonti- ja

vientiliikenne.

Vuonna 2010 FREJAssa aloittanut

Traffic Manager Meokas huolehtii

työssään yhteistyösopimuksista ja

kumppaniverkostosta.

– Parhaimpien kuljetusratkaisujen

tarjoaminen Itä-Euroopan liikenteeseen

perustuu markkinatuntemukseen,

toteaa Marek Meokas.

Aika on paras kuljetusten hiilijalanjäljen

pienentäjä.

Koronan vaikutuksia omaan työhönsä

molemmat kuvailevat suhteellisen

vähäisiksi. Kansainvälisten

maantiekuljetusten maailmassa

matkustussuositusten muuttuminen

ei juuri näkynyt.

– Vaikutukset jäivät yllättävän vähäisiksi

itse asiassa. Enemmän tilanne

oli kuskeille stressaava ja

epämiellyttävä, kun kuume mitat-


tiin joka rajalla ja rahtia piti viedä

jopa pahoille korona-alueille, Meokas

toteaa.

FREJAlla on lähtöjä päivittäin, ja

nopeimmillaan kuljetuksen saa esimerkiksi

Baltiaan jopa tunneissa,

mutta kuljetuksen nopeuteen vaikuttaa

niin moni asia, että yksinkertaista

ohjetta parhaaseen mahdolliseen

kansainvälisen kuljetuksen tilausaikaan

on mahdotonta sanoa.

Jos asiakkaalla on kansainvälisen

kuljetuksen tarve, meiltä saa aina

vaihtoehdon kuljetusratkaisuksi.

Emme sano koskaan ei!

– Pääsäännöksi voi antaa, että

standardi kuljetuksissa pari päivää

ennen kannattaa ottaa meihin yhteyttä,

mutta aina voi haastaa. Toki

kuljetuksen nopeuteen vaikuttaa

myös se, onko kyseessä kappaletavarakuljetus

vai täyskuorma.

Kun kansainvälisen kuljetuksen tilaa

hyvissä ajoin saattaa kuljetuksen

ajan lisäksi säästää myös kustannuksia.

– Aika on myös paras hiilijalanjäljen

pienentäjä, kun meillä on aikaa

optimoida kuljetuksia, pystymme

vähentämään tyhjiä ajokilometrejä.

– Jos asiakkaalla on kansainvälisen

kuljetuksen tarve, meiltä saa aina

vaihtoehdon kuljetusratkaisuksi.

Emme sano koskaan ei, Meokas ja

Elo summaavat.

Kansainvälisen kuljetuksen

aikataulut määräytyvät

monesta asiasta

Työ on myös asiakaspalvelua, sillä

molemmat käsittelevät päivittäisessä

työssään myös kuljetustilauksia.

KUVA: Antti Teerimäki

FREJAn Itä-Euroopan Operational Manager Aleksi Elo ja Traffic Manager Marek Meokas lupaavat, että FREJAlta saa aina kansainväliseen

rahtiinsa kuljetusratkaisun.

11


Suomi on käytännössä saari. Suurin osa maantiekuljetuksistakin kulkee jossakin vaiheessa merikuljetuksena.

Kuljetuksen tilaajan ei kannata

tutkia Google Mapsin avulla, kuinka

kauan rahdin matkaan menee

aikaa, sillä Mapsin ajat perustuvat

henkilöautojen liikennemäärille ja

ajonopeuksille. Raskaalle liikenteelle

on omat sääntönsä, joihin

kuuluvat esimerkiksi kuljettajien

lakisääteiset lepoajat, joita sovellus

ei huomioi laskelmissaan.

Google Mapsin kaltaiset reittilaskurit

eivät osaa ottaa muitakaan

muuttujia huomioon, vaikka soveltuvatkin

hyvin autoreissun suunnitteluun.

Tavarankuljettamisessa

vaaditaan moninaista kansainvälistä

osaamista. Helpommalla

pääsee, kun ottaa suoraan yhteyttä

FREJAn asiantuntijoihin.

Kesäaikaan, kesä–elokuusta, tulee

muistaa, että raskaskalusto ei saa

liikkua ollenkaan sunnuntaisin.

– Esimerkiksi Itävallassa on erikoisuutena

se, että rekat eivät saa ajaa

kaupungin keskustan lähellä yöaikaan.

Sekin vaikuttaa kuljetusaikaan,

Elo lisää.

– Joskus asiakkaalle tulee myös yllätyksenä,

että kuljetus ei mahdu

12

normaalikalustoon vaan vaatii erikoisratkaisuja

kuten ylileveän kuljetuksen

luvat tai sitten kuljetettava

tavara on ylipainava ja vaatii

siksi erillisluvat, Meokas kuvailee.

Vienti- ja tuontiyritykset tarvitsevat

vuoden loppuun mennessä EO-

RI-numeron EU:n ulkopuolisessa

ulkomaankaupassa.

Erikoiskuljetus vaatii lupien

vuoksi enemmän aikaa

Erikoiskuljetuksen kuljetusaika

voi venyä pelkästään byrokratian

vuoksi. Luparuljanssin pituuteen

vaikuttavat myös maat, joiden halki

kansainvälinen rahti matkaa.

Enimmillään luvissa voi mennä

useita viikkoja, riippuen kuljetuksen

kohdemaasta ja kuljetuksen

reitin maiden lupabyrokratian sujuvuudesta.

– Silläkin on vaikutusta, että mihin

Suomessa kuljetus on matkalla.

Sataman lähelle tuontikuljetuksen

saa nopeammin kuin kauas satamasta,

Elo huomauttaa.

Mantereen tuontikuljetuksissa

osalle eteläisen Euroopan lähettäjille

saattaa tulla yllätyksenä, että

Suomi on kansainvälisten kuljetusten

maailmassa saari, jonne tavarat

kulkevat pääosin meritse –

myös maantiekuljetukset.

– Vaikka matkustajalauttoja kulkee

päivittäin Suomenlahden yli

se ei auta kaikkia kuljetuksia, koska

esimerkiksi tiettyjä vaarallisia

kemikaaleja ei saa kuljettaa matkustajalaivoilla

ja muitakin rajoituksia

on.

Haasteita voi aiheuttaa myös erikoinen

liikennesuunta.

– Esimerkiksi projektit vanhoihin

tullimaihin ex-Jugoslavian alueella

tai kolmansissa maissa ovat mielenkiintoisia,

niissä törmää niin

kulttuurieroihin kuin myös politiikkaan

ja byrokratiaan, Meokas

kuvailee.


Valitse merkki & Rakenna boxi

Eurobox muuntautuu juuri teidän tarpeisiinne

www.eurobox.fi

Runkotie 19, 60100 Seinäjoki

Myynti: Sami Oravamäki +358 40 517 7992

Jari Kankaanpää +358 400 547 888

myynti@eurobox.fi

13


Continentalilta kattavat

digiajan rengaspalvelut

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Continental Rengas Oy

Conti360° yhdistää fyysiset ja digitaaliset

palvelut tehokkaaseen

renkaiden hallintaan. Palvelun

laaja saatavuus pitää huolen, ettei

kuorma-autosi matka hyydy missään

päin Eurooppaa. Monipuolisia

palveluja on tarjolla 24/7.

− Emme ole pelkkä renkaiden toimittaja

vaan kokonaispalveluiden

tarjoaja sekä tuottaja, avainasiakaspäällikkö

Sami Munck painottaa

heti kärkeen.

14

Continental Rengas Oy on kansainvälisen

Continental-konsernin Suomen

maaorganisaatio. Emoyhtiö on

Euroopan suurin autoteollisuuden

alihankkija.

Valinnanvaraa

Conti360° -palvelut perustuvat

Continentalin huippuluokan Premium

tuotteisiin ja modulaarisiin

sopimusratkaisuihin.

− Meiltä löytyy jokaiselle asiakkaalle

tarpeen mukainen vaihtoehto

rengaspalveluihin aina täydelliseen

rengashuollon ulkoistamiseen asti.

Digitalisaatio mahdollistaa kaluston

läpinäkyvän ja reaaliaikaisen analysoinnin

sekä raportoinnin. Asiakas

voi sitoutua joko täydelliseen

Conti360°-renkaidenhallintaratkaisuun

tai hankkia pääsyn Contijärjestelmiin

ja hyödyntää tietoa

omassa renkaidenhallinnassaan.


Keulapaikalla

Continentalin kansainvälinen rengasrikkopalvelu,

Conti Breakdown

Service, on Euroopan vanhin ja

laajin palvelu.

− Kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme

kiinteästi hinnoitellut

palvelut yhdellä Euroopan kattavalla

sopimuksella. Tämä antaa meille

selvän etumatkan.

Munck nostaa esiin myös Fleetpalvelujen

Cesar-järjestelmän.

− Sen avoimuus tuo joustoa. Sama

järjestelmä on käytössä Continentalilla,

palveluntarjoajilla ja asiakkailla.

Näin jokaisella asiakkaalla on aina

ajantasainen tieto rengasasioista.

Conti360°-palvelu lupaa:

• Asioit vain kokeneiden ja luotettavien rengasammattilaisten kanssa.

• Pidämme huolen, että kalustosi renkaat ovat aina hyvässä kunnossa.

• Rengasrikon sattuessa voit luottaa, että ajoneuvosi pääsee jatkamaan

matkaansa ja

toimittamaan täsmällisesti.

• Saat käyttöösi ajantasaiset kalustoanalyysit ja -raportit.

• Säästät rahaa ja kasvatat kalustosi käyttöastetta.

Continental-konserni

• Valmistaa kuorma-auton, linja-auton ja teollisuuden renkaita

12 tehtaassa 11 maassa.

• Lähes 600 toimipaikkaa 59 maassa.

• Työllistää yli 240 000 henkilöä.

• Myynti 44,5 miljardia euroa.

15


R

A

Mercedes-Benz 200E vuosimallia 2003

teki Jaakko Rantalasta mersumiehen.

”Jos en pääse miljoonan kilometriin tavoitteeseen

tämän auton kanssa, aion

ostaa muutamia vuosia tuoreemman samanlaisen.”

T

I

N

Teksti ja kuvat: Päivi Lukka

T

A

K

A

N

A

Moni Siemensin työntekijä

viettää valtaosan työpäivistään

tien päällä matkalla

asiakkaiden luo.

Kohti miljoonaa kilometriä

Teollisuusasiakkuuksien myyntijohtaja

Jaakko Rantala kiertää

Suomea pari tuhatta euroa

maksaneella Mersullaan.

”Olen aina tykännyt ajamisesta,

mutta autot eivät koskaan ole

olleet minulle mikään intohimo.

Se on myös nähtävissä omistamieni

autojen listasta”, naurahtaa

myyntijohtaja Jaakko Rantala

Siemensiltä.

54-vuotias Rantala on omistanut

elämänsä aikana kuusi autoa:

neljä Volkswagenia, yhden

”kahdesta ilmansuunnasta kolarikorjatun”

Audin sekä Mercedes-Benzin,

joka on hänen viimeisin

hankintansa.

”Tekohengitin pitkään edellistä

autoani, vuosimallin 2004 Volkswagen

Golfia, kierrätysosilla. Kun

520 000 kilometriä tuli mittariin,

moottori alkoi juoda jäähdytysnestettä

ja siihen olisi tarvinnut tehdä

kallis kansiremontti. Silloin hovimekaanikkoni

Jukka tarjosi minulle

leasing-sopimuksella pihassaan

ollutta vanhaa E-sarjan Mersua

vuodelta 2003.”

Tarjous oli niin edullinen, että Rantala

tarttui siihen.

”Sain auton käyttööni 150 eurolla

kuussa. Sopimus kattoi niin korjaukset,

huollot, renkaat, katsastukset

kuin vakuutuksetkin. Minun piti

maksaa vain menovedet.”

Kaverin ennustus toteutui

Joensuussa taksina toimineen

Mersun mittarissa oli leasing-sopimuksen

alkaessa 478 000 kilometriä.

Kulutusosa toisensa jälkeen

meni lyhyen ajan sisällä vaihtoon

omistajan piikkiin.

”Kun auto oli ollut minulla kymmenen

kuukautta, Jukka ehdotti, että

jospa ostaisin tämän kaunokaisen

nimellisellä hinnalla. Kättelimme

kaupat.”

Kymmenen kuukauden tutustumisjakson

aikana kävi, kuten Sitekin

Jorma Lönn oli ennustanut:

”Jaskasta tulee mersumies.”

”Jormalla on useampi saman mallinen

Mersu, ja hän sanoi, että tämä

auto menee ihon alle. Ihmettelin,

että mitä se voi tarkoittaa, mutta

nyt ymmärrän. Autossa on paljon

hienoja ominaisuuksia ja se on

tehty todella laadukkaasti.”

Auton ajomukavuus on pantu merkille

myös muiden perheenjäsenten

keskuudessa.

”Tässä on alkanut muodostua ihan

ongelmaksi asti se, että kun minun

pitäisi lähteä jonnekin, löydän

avainnaulasta vain vaimoni Renault

Clion avaimet.”

16


"Kuulemma myyntimiehiä on joskus

nähty vähän prameammallakin

kalustolla liikkeellä."

Jaakko Rantala

Autoa kalliimmat sakot

Kun ajaa vuosittain 40 000 kilometriä

Suomea ristiin rastiin, ehtii

tien päällä sattua yhtä sun toista.

”Kerran ohitin nopeusvalvontakameran

Parkanossa turhan vauhdikkaasti

ja sain kutsun Malmin poliisilaitokselle.

Siellä konstaapeli kertoi

järjestelmän ehdottavan minulle

2400 euron sakkoa, eli oli lähellä,

etten joutunut maksamaan autoani

kalliimpia sakkoja. Onneksi

poliisi oli rennonletkeä ja ymmärtäväinen

ja antoi mahdollisuuden

muistella, oliko tulotasoni mahdollisesti

laskenut viime verotustiedoista.

Muistikuvani mukaan näin

oli tapahtunut, ja sakko soviteltiin

1440 euroon”, Rantala muistelee.

Myyntijohtajan 17-vuotias Mercedes-Benz

ja sitä edeltänyt loppuun

ajettu Volkswagen Golf ovat omanlaisensa

tapaus teollisuusasiakkaiden

keskuudessa.

”Viimeisimmät autoni ovat herättäneet

asiakaskunnassa hilpeyttä.

Kuulemma myyntimiehiä on joskus

nähty vähän prameammallakin

kalustolla liikkeellä.”

Rantalaa autojen saama huomio ei

haittaa, päinvastoin. Hänen tavoitteenaan

on jatkaa Mersun kanssa

yhteistä matkaa vielä mahdollisimman

pitkään.

Jaakon valinnat

”Mersun mittarissa on tällä hetkellä

550 000 kilometriä, ja olen

asettanut tavoitteeksi ajaa miljoonan

täyteen. Nykyiseen autoilufilosofiaani

sopii, että ostetaan laadukkaita

tuotteita, huolletaan niitä

koko elinkaaren ajan ja käytetään

ne loppuun. Onhan sekin omalta

osaltaan kestävää kehitystä”, Rantala

pohtii.

www.siemens.fi/teollisuus

• Autokoulusta jäi mieleeni se, kun inssiajoa edeltävässä harjoituksessa

pyyhkäisin kuorma-autolla yhden liikennejakajan

merkin nurin.

• Ensimmäinen autoni oli Volkswagen Kupla vuosimallia 1972.

• Unelmieni autossa ei ole nykyistä SBC-jarrujärjestelmää, joka

on hajonnut tien päällä kahdesti.

• Autossani kuuntelen Suomipopia tai äänikirjoja. Ajoittain

kuulen myös tilannenopeuteen, ajotapaan tai reitin valintaan

liittyvää ohjeistusta matkustajanpaikalta.

• Paras taukopaikka? Minuun vetoavat Tankki täyteen -tyyppiset

kahvila-huoltoasemat, jotka vielä sinnittelevät maaseudulla.

”Mersun mittarissa on tällä hetkellä 550 000

kilometriä, ja olen asettanut tavoitteeksi ajaa

miljoonan täyteen.”

17


Ohjauskulmien tarkastaminen

ennen talvirenkaiden vaihtoa

säästää renkaita ja

lisää liikenneturvallisuutta

Väärät ohjauskulmat aiheuttavat

renkaiden epätasaista kulumista

ja pidemmällä aikavälillä heikentävät auton

muita osia. Myös renkaiden pito ja siten liikenneturvallisuus

heikkenee ja polttoaineenkulutus

kasvaa. Ohjauskulmien tarkastaminen ennen renkaanvaihtoa

kannattaa, jotta mahdolliset väärät

kulmat eivät ala suotta kuluttaa talvirenkaita.

Pian on aika vaihtaa kesärenkaat

talvirenkaisiin, mutta sitä ennen

kannattaa vilkaista kesärenkaiden

kuntoa: ovatko ne kuluneet epätasaisesti

tai epänormaalin paljon?

Tällainen kuluminen on usein

merkki siitä, että ohjauskulmissa

on jotain vialla.

– Yleisin syy ohjauskulmien muuttumiseen

on kuoppaan tai jalkakäytävän

reunaan ajaminen. Muuttumisen

seurauksena renkaat kuluvat

epänormaalisti, ja auto saattaa

18


myös hieman puoltaa oikealle tai

vasemmalle tai tuntua epävakaalta

ajon aikana. Silloin pyörien suuntaus

kannattaa tarkastaa ja säätää,

kertoo rengas- ja autohuoltoketju

Vianorin autohuollon päällikkö

Pekka Alanko.

Pyörien suuntaus on tarkistettava

myös, jos autoon vaihdetaan esimerkiksi

uusia niveliä tai tukivarsi.

Monissa autoissa on myös kuljettajaa

avustavia järjestelmiä, joiden

kamerat ja tutkat saattavat joissakin

tilanteissa vaatia uudelleenkalibrointia.

Pyörien suuntaus on lähes

poikkeuksetta tarkistettava ennen

uudelleenkalibrointia.

Väärät ohjauskulmat

huonontavat pitoa ja lisäävät

polttoaineenkulutusta

sekä kesä- että talvirenkaat menevät

vaihtokuntoon, jos vääriä ohjauskulmia

ei korjata.

Jos renkaat vaihtaa itse, mahdolliset

ongelmat ohjauskulmissa saattavat

jäädä huomaamatta. Rengasliikkeissä

renkaiden kuluminen

tarkastetaan renkaanvaihdon yhteydessä,

ja ammattitaitoiset rengasasentajat

huomaavat mahdollisen

epänormaalin kulumisen ja ohjauskulmien

tarkastustarpeen.

– Väärät ohjauskulmat vaikuttavat

renkaiden pitoon ja sitä kautta liikenneturvallisuuteen.

Polttoaineenkulutus

myös kasvaa, kun renkaiden

vierintävastuksesta tulee suurempi.

Jos epäilet, että ohjauskulmat eivät

ole kohdallaan, suosittelen tarkastusta,

Alanko sanoo.

Kuntotarkastus kertoo,

onko autosi valmis talveen

Ohjauskulmien säätämisen yhteydessä

on hyvä myös tarkastaa auton

kunto ennen talven rasituksia. Kun

mahdolliset viat havaitaan ajoissa,

vältetään isommat korjaukset tai

tielle jääminen esimerkiksi huonon

akun takia.

– Auton kuntotarkastukseen sisältyy

muun muassa renkaiden kulumisen

ja ilmanpaineen tarkastus.

Lisäksi ajoneuvosta tarkastetaan

muun muassa akun kunto, ulko- ja

sisävalot, turvavyöt ja -varusteet,

moottoritilan letkut sekä mahdolliset

nestevuodot. Myös muun muassa

jousituksen ja akseliston kunto

sekä pakoputkisto tarkistetaan,

Pekka Alanko kertoo.

Väärät ohjauskulmat rasittavat auton

monia osia, mikä voi johtaa kalliisiin

korjauksiin. Renkaat voivat

myös kulua niin epätasaisesti ja ennenaikaisesti,

että ne on vaihdettava

uusiin. Pahimmassa tapauksessa

Mistä huomaa, että ohjauskulmat tulisi säätää?

v Auto puoltaa oikealle tai vasemmalle

v Auto tuntuu epävakaalta ajon aikana

v Ohjauspyörä ei ole suorassa, vaikka ajat suoraan eteenpäin

v Ohjaus palauttaa huonosti käännöksen jälkeen

v Renkaat kuluvat epätasaisesti tai epänormaalisti

19


Suomen kolmas

koulutustorninosturi

Turun Artukaisiin

20


Suomen Nosturikoulutus on

vuonna 2011 perustettu nostoalan

koulutusyritys, joka

on ollut osana Turun Aikuiskoulutussäätiön

toimintaa vuoden 2019

alusta lähtien. Silloin Turun AKK:n

koulutustarjonta laajeni entisestään

kokonaan uudelle alalle. Nyt

tarjonnassa on kaikki nostoalan

koulutukset ja tutkinnot sekä lisäksi

lastinkäsittelyalan ja alamieskoulutuksia.

”Toimintaa on toteutettu hyvällä

volyymilla ja samalla valtakunnallisella

konseptilla kuin aiemminkin”,

kertoo nosturikoulutusten koulutuspäällikkö

Matti Keskinen ja jatkaa,

että nosturikoulutustarjonnan

lisääminen esimerkiksi rakennusalan

eri tutkintoihin Turun AKK:ssa

on parantanut opiskelijoiden sijoittumista

työelämään.

Nyt tarjonta paranee entisestään,

sillä elo-syyskuun vaihteessa Turun

Artukaisiin nousi Suomen kolmas

koulutuskäyttöön tarkoitettu

torninosturi. Sen avulla pyritään

paikkaamaan nosturinkuljettajapulaa

erityisesti rakennusteollisuuden

tarpeisiin.

Räätälöityjä koulutuksia

yrityksille

Koska koulutuksessa on usein mukana

nostoalan yritys, voidaan sisältöjä

räätälöidä yritysten tarpeiden

mukaan niin haluttaessa.

”Jokainen koulutus ja tutkinto

suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan

kanssa. Tutkinnot vastaanotetaan

yrityksissä, joissa on tarvittavat

nosturit ja laitteet”, Keskinen

kertoo.

Lisäksi tarjonnasta löytyy myös

asiantuntijapalveluita mm. nostokaluston

ja nostoturvallisuuden auditointiin,

nostotyönvalvontaan ja

suunnitteluun sekä projektijohtamiseen

ja konsultointiin.

Lue lisää www.nosturikoulutus.fi

sekä www.turunakk.fi

NOPEASTI AMMATTIIN

Joustavasti ja käytännönläheisesti

Työvoimakoulutuksemme

bit.ly/tyovoimak

AUTOALA

Autoalan pt autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja jatkuva haku

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Kone- ja tuotantotekniikan pt . . . . . .2.11.20–28.10.22 / jatkuva haku

Koneasennuksen ja kunnossapidon at . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Tuotantotekniikan at, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11.20–29.10.21 / jatkuva haku

NOSTURIKOULUTUKSET

Lastinkäsittelyalan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Maarakennusalan at, ajoneuvonosturikuljetuksen

osaamisala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Maarakennusalan at, Kuormausnosturin käyttö

asennustyössä (Kuormausnosturikortti) . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA

Pintakäsittelyalan pt, at, eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva jaku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, at, kiinteistönhoitaja/tekninen

kiinteistönhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Rakennusalan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.11.20–11.2.22

Talonrakennusalan at, eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Talotekniikan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

• ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja / kylmäasentaja / putkiasentaja

/ rakennuspeltiseppä / tekninen eristäjä

Talotekniikan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

• ilmanvaihtoasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppämestari

Talotekniikan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

• iv-asentaja / rakennuspeltiseppä / tekninen eristäjä / kylmäasentaja

/ putkiasentaja / rakennuspeltiseppä

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Sähkö- ja automaatioalan pt . . . . . . 19.10.20–18.10.22 /jatkuva haku

TURVALLISUUSALA

Turvallisuusalan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Turvallisuusvalvojan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

TYÖELÄMÄN LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET

• Alamieskoulutus

• Anniskelupassi

• Ensiapu EA1

• Henkilönostinkortti

• Hätäensiapu

• Hätäensiapu sähköalalla

• Hygieniapassi, koulutus ja/

tai testi

• Kuljettajan ammattipätevyys,

direktiivikoulutukset

• P1-puhtaudenhallintasertifikaatti

• Telinetyökortti

• Tieturva 1

• Tieturva 2

• Trukkikortti

• Tulityökortti

• Työturvallisuuskortti (myös

VERKOSSA)

• Vesityökortti

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto

Lisätietoja ja haku

www.turunakk.fi/koulutukset

21


Norjan talviset vuoristotiet

saapuvat taas

National Geographic-kanavalle

Talven saapuessa Norjaan, myös

vuoristotiet jäätyvät ja muuttuvat

liukkaiksi ja hengenvaarallisiksi.

Onnettomuuksien sattuessa taitavat

ja kokeneet hinausautokuljettajat

ovat kuumaa valuuttaa. Pelastajat

palvelevat niin autoja kuin

raskasta kalustoa, säässä kuin

säässä. Talvikausi on heille kiireisintä

aikaa, kun moni ulkomainen

kuljettaja joutuu mitä pahempaan

pinteeseen ajoneuvonsa kanssa.

Äärimmäisissä olosuhteissa ja pitkien

talviöiden pimeydessä Pohjoisen

valtatien pelastajat - sarjan

neljä sankaria työskentelevät pitääkseen

kaikki tiet auki.

22

Ulkomaisilla kuorma-autoilla

on suurempi onnettomuusriski

Norjan talviteillä keskimäärin 15

onnettomuutta 23:sta tapahtuu ulkomaan

rekisterissä oleville kuorma-autoille,

joten pelastajien kielitaito

ja neuvokkuus on tarpeen onnettomuuksia

raivatessa ja ajoneuvoja

pelastaessa.

Äärimmäiset sääolosuhteet yllättävät

monet Norjaan talvella saapuvat.

Ajoneuvojen huonot ja kuluneet

renkaat sekä ketjujen puute,

ovat usein kuorma-autojen onnettomuuksien

syitä. Ulkomaisilla

raskailla tavarankuljetusajoneuvoilla

on kolminkertainen riski

joutua onnettomuuksiin verrattuna

norjalaisiin vastaaviin ajoneuvoihin,

selviää Norjan liikenneviraston

(TØI) tekemästä tutkimuksesta

vuodelta 2016 ja tämä on

edelleen tilanne tänään.

- Viranomaiset tiukensivat talvirenkaiden

vaatimuksia vuonna

2019 ja ottivat käyttöön myös oikeuden

pysäyttää kuorma-autot

rajalle, mikäli esimerkiksi renkaat

ovat liian huonossa kunnossa selvitäkseen

talvisääolosuhteissa,

kertoo Bjørn Lægreid Norjan liikennevirastosta,

TØI:sta


Äärimmäiset talviolosuhteet

yllättävät

Myös tapahtumat onnettomuuksien ympärillä lisäävät

vakavasti riskejä. Onnettomuudessa olleiden

ajoneuvojen siirtäminen syrjään onnettomuuspaikalta

voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita, tai jopa

lisäonnettomuuksia. Onnettomuuspaikan ohi ajavat

ajoneuvot käyttäytyvät useastiniin, että lisäävät likenteessä

kaikkien liikkuvien riskejä. Pelastustyöt

ovat siksi vaarallisia kaikille osallisille.

- Uudella kaudella nähdään useita esimerkkejä siitä,

kuinka onnettomuus aiheuttaa usein vaarallisten

tapahtumien ketjun. Onnettomuuspaikat ohitetaan

usein korkeissa nopeuksissa tai ohittajat ottavat

turhia riskejä, jolloin lisäonnettomuuksia sattuu,

mikä vuorostaan vaikeuttaa ambulanssien ja

muiden hätäpalveluiden turvallisesti paikalle saapumisen

ja auttamisen, kiteyttää ohjelman tuottaja

Anders Askeland ITV Studiolta.

Draamaa henkilötasolla

Pohjoisen valtatien pelastajat -ohjelman tutut sankarit

jatkavat tulevallakin kaudella. Thord Paulsen

Oddan alueelta, Bjørn Lægreid Eidfjordin alueelta,

Jo Roger ja Ole Henrik Blengsli Overhallan alueelta

ovat monelle katsojalle jo tuttuja persoonia.

Tällä kaudella päähenkilöillä on myös draamaa henkilötasolla.

Jo Rogerin pojan Ole Henrikin, on otettava

vastuu pelastuspalvelusta ollessaan vain 23

vuotta, kun Jo Rogerin itse joutuu onnettomuuteen.

Myös Thordin ja Bjørnin ystävyyttä koetellaan, kun

he tällä kaudella päättävät aloittaa yhteistyön.

National Geographic Pohjoisen valtatien pelastajat

-sarja palaa kanavalle viidennen kauden jaksoilla

tiistaina 6. lokakuuta klo 22.00. Aikaisemmat kaudet

ovat nähtävissä Disney+ -suoratoistopalvelussa.

ASIAKKAIDEMME

KERTOMAA

TARRATULOSTIMISTA

”Meille on tärkeää kehittää toimintaamme

jatkuvasti. Siksi lähdimme etsimään

ratkaisua, jolla saavuttaisimme paperittoman

logistiikan ja joka myös yksinkertaistaisi

tuotantoa.”

– Jollyroom, varastologistiikka

"Valitsimme Brotherin yhteistyökumppaniksemme

heidän toimialatuntemuksensa,

palvelualttiutensa sekä ratkaisukeskeisen

toimintamallinsa takia."

– Musti Group, vähittäiskauppa

”RJ-4040-mobiilitulostin on sopivan

kokoinen, nopea ja hiljainen. Tulostinvalintaamme

vaikutti se, että tulostus

onnistuu teuras- ja välitysautoista käsin

helposti ja nopeasti. Suosittelen tätä

kaikille liikkuvaa työtä tekeville.”

– IT-käyttöpäällikkö, Snellmanin

Lihanjalostus

Jälleenmyyjämme kautta maan:

https://www.brother.fi/dealer-locator

Tai ota yhteyttä

mikko.pulkkinen@brother.fi

brother.fi

23


Kymen Granite Oy vakuuttui

Renault Trucks C-sarjasta

Kymen Graniten ajossa on yhteensä neljä raskasta autoa,

yksi koukkuautoyhdistelmä, yksi nosturiauto ja

kaksi kasettiautoa. Renault C520 8x4 kokonaismassaltaan

76t sorakasettiyhdistelmä hankittiin Raskaspari

Kouvolan toimipisteestä.

Uuden auton hankintaa avitti Raskasparin

Kouvolan toimipisteessä

päämajaansa pitävä Renault

Trucks myyjä Kimmo Hovilainen.

”Kimmon aktiivisuus oli hyvää

luokkaa - siitä se ajatus sitten lähti.

Kimmo järjesti meille auton

koeajoon. C-sarja tuntui heti hyvältä

ja järkevältä ratkaisulta. Eurot

osuivat kohdalleen, joten sittenhän

me tämä C tilattiin”, Kymen

Graniten yrittäjä Mika Rahkonen

kertoo.

Mikan isä Kari perusti Kymen Graniten

1993 ja Mika tuli toimintaan

mukaan 11-vuotta sitten. Ennakkoluuloja

Renaultiin ei ennestään

ollut sillä Mika on aiemmin työskennellyt

Renault – organisaatiossa

Autosalvassa ja Auto-Killassa

henkilöauto puolella; sieltä kokemukset

Renault henkilöautoista

olivat hyviä ja näin ollen raskaaseen

Renaultiin oli helppo tutustua

ilman ennakkoluuloja.

24


”Renault Trucksin huolto-organisaatio

on kattava ja luotettavassa

maineessa alalla. Joten senkään

suhteen ei ollut ongelmia hankkia

C-sarjalaista”, Mika kertoo.

Uudella C-sarjalaisella on nyt mittarissa

30 000km. Ensihuolto on

tehty, mutta yhtään korjaamokäyntiä

huollon ulkopuolella ei ole

ollut tarpeen.

”C-sarja on ollut erittäin luotettava

ja toimiva paketti. Erityisen silmiin

pistävää on se, että C-sarja on

todella taloudellinen polttoaineenkulutuksen

suhteen.”

Kuvassa vasemmalta: toimitusjohtaja Mika Rahkonen, Renault Trukcs myyjä Kimmo

Hovilainen, ammattikuljettajat Jyrki Niemi ja Kimmo Turklin.

Kymen Graniten kuljettajat seuraavat

keskikulutusta. 76t kokonaispainoisen

C:n keskikulutus on

tähän asti ollut 50 litraa satasella.

Luku päihittää muut talossa aikaisemmin

olleet autot selkeällä 10

litran erolla.

”Kuljettajat on C-sarjalaisesta tykänneet.

Pelkkää kehua tulee ja

ovat olleet autoon tyytyväisiä - toimiva

paketti”, Mika sanoo.

”Epätietoisuutta on kokemusteni

mukaan alalla paljon. Renaultiin

ei ehkä uskalleta, eikä ymmärretä

tutustua. Mutta omat kokemukseni

C-sarjasta ovat hyvät. Kun seuraavaksi

tarvitsemme taloon uutta

kiviautoa, ykkösvaihtoehto tulee

olemaan Renault”, yrittäjä Mika

Rahkonen sanoo.

Conti360° Fleet Solutions

Kokonaisvaltaiset rengaspalvelut

> Autamme oikeassa rengasvalinnassa

> Seuraamme renkaiden suorituskykyä

> Kattavat raportointivaihtoehdot

> Renkaan elinkaaren optimointi

Apua viimeistään 4 tunnissa

37 Euroopan maassa

Lisätietoja: Continental Rengas Oy, Sami Munck, sami.munck@conti.de


Kuumimmat trendit hyötyautoissa:

Näyttävät yritysautot ja viimeistellyt pa

Tämän päivän yrittäjä haluaa

autonsa olevan firman

käyntikortti. Samalla hyötyautot

ovat liikkuvia toimistoja,

joiden halutaan

olevan toimivia, mukavia ja

viimeisteltyjä.

”Kyllä hyötyautoihin, kuten pakettiautoihin,

halutaan tänä päivänä ulkonäköä

ja näyttävyyttä. Se voi tarkoittaa

esimerkiksi alumiinivanteita,

tyylikkäitä teippauksia tai ulkonäköä

kohentavia lisämaalauksia.

Tässä on iso ero 4—5 vuoden takaiseen

aikaan, jolloin aluvanteita tai lisävaloja

ei ollut työlistalla lainkaan”,

Kamuxin hyötyautoista vastaava

aluepäällikkö Ari Pihlaja kertoo.

Lähtökohtaisesti hyötyautot varustellaan

täysin asiakkaan toiveiden

mukaisesti ja yksilöllisesti. Tyypillisesti

muutostöihin menee pari,

kolme päivää.

Pick-upit kiinnostavat,

henkilöautojen mukavuudet

haluttuja

”Pick-upeilla tuntuu olevan paljon

26


kut houkuttavat

kiinnostusta. Erityisen haluttuja ovat näyttävät Ruotsista

tuotavat autot, joissa on automaattivaihteisto ja

jotka ovat hyvin varusteltuja. Asiakkaat siis hakevat

tänä päivänä samoja ominaisuuksia ja mukavuuksia

hyötyautoihin kuin henkilöautoihin”, Pihlaja toteaa.

Matkailuautoja tilauksesta

Tämän hetken trendejä on myös ns. matkailuautot:

pitkät automaattivaihteiset autot, jotka muokataan

jatketuiksi matkailuautoiksi lisäpenkeillä ja -tilalla.

”Näitä matkailuautoja rakennetaan erityisesti harrastustarpeisiin.

Kelkkailuun ja motocrossiin tarvitaan

kuljetuskapasiteettia”, Pihlaja selittää.

Hyötyautoissa käytännöllisuus ja tarkoituksenmukaisuus

yhdistyvät erottautumiseen ja yksilöllisyyteen

unohtamatta mukavuutta ja autovarusteiden

herkkuosastoa.

Valtakunnallinen verkosto palvelee

hyötyautoilijoita

TEHOKKUUTTA TOIMITUSKETJUUN

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!

JÄTÄ KOKO PROSESSI KANSAINVÄLISEN

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJALLE - VAROVALLE

Autamme valitsemaan kustannustehokkaat

ja optimaaliset ratkaisut siten, että tuotteet

saapuvat oikeaan aikaan perille niin vientikuin

tuontikuljetuksissakin.

Varova on suomalainen perheyritys, jolla on

MAAILMANLAAJUINEN LOGISTIIKKAVERKOSTO

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat

palvelun laadun sekä Suomessa että ulkomailla.

www.varova.fi • info@varova.fi • puh. 09 773 96 300

”Palvelemme valtakunnallisen verkoston kautta koko

Suomea hyötyautotarpeissa. Mahdotonta toivetta

ei vielä ole tullut vastaan. Otamme mielellämme

haasteita vastaan”, Pihlaja toteaa.

TOP-10 hyötyautoissa nyt:

1. Näyttävät teippaukset / yritysten logot

2. Alumiinivanteet

3. Vetokoukku

4. Automaattivaihteisto

5. Lisävalot/karjapuskurit/työvalot

6. Lisämaalaukset (esim. puskurit)

7. Pick-upit

8. Yksilölliset sisutukset

9. Kattovarusteet/tavaratilan varusteet

10. Jatko-ohjaamot

27


Läpimurto hiilikuituosien Tuotannossa

Lentokoneissa, raketeissa

ja urheiluautoissa käytetty

materiaali voi löytää tiensä

massatuotantomalleihin

Nissanin kehittämän uuden

tuotantoprosessin ansiosta.

Uusi prosessi nopeuttaa merkittävästi

hiilikuituvahvisteisista muoveista

(CFRP) valmistettujen autonosien

valmistamista. Kevyt, mutta

erittäin vahva materiaali parantaa

autojen turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta.

Kun kevyempiä

materiaaleja käytetään ylempiin

korin osiin, se parantaa auton

painopistettä ja ajo-ominaisuuksia.

Tämän ansiosta ajokokemus

on entistäkin ketterämpi ja mielenkiintoisempi.

Vaikka hiilikuidun edut ovat olleet

tiedossa jo kauan, se on kallis-

ta verrattuna muihin materiaaleihin,

kuten teräkseen. CFRP-osien

valmistuksen vaikeuden lisäksi tämä

on haitannut materiaalista valmistettujen

autonosien ottamista

massatuotantoon.

Nissan aikoo laajentaa hiilikuidun

käyttöä urheiluautoista myös massatuotantomalleihin.

Tavoitteena

on tuoda kevyemmät ja turvallisemmat

osat saataville useampiin

malleihin.

Nykyinen menetelmä käsittää hiilikuidun

asettelun oikeaan muotoon

ja asettamisen muottiin, ja

sen kyllästämisen lujitteella. Nissan

kehitti uuden lähestymistavan

nykyiseen tuotantomenetelmään.

Innovaatio voi lyhentää komponenttien

kehitysaikaa jopa puoleen

ja muotitusajan noin 20 %:iin

verrattuna aiempiin menetelmiin.

Nissanin insinöörit kehittivät tekniikoita,

joilla simuloidaan tarkasti

hartsin läpäisevyyttä hiilikuidussa,

samalla kun visualisoidaan

lujitteen virtauskäyttäytyminen

muotissa käyttämällä sisäänrakennettua

lämpötila-anturia ja läpinäkyvää

muottia. Onnistuneen simulaation

tulos oli laadukas komponentti,

jolla oli lyhyempi kehitysaika.

Simuloinnilla saadaan varmistettua

muotin toiminta ja seuraamalla

lujitteen leviämistä sekä

lämpötilaa pystytään varmistamaan

korkealaatuiset osat jokaisella

muotituksella. Nissanin kehittämässä

tuotantoprosessissa

muotti jätetään myös lujitteen kyllästämisen

ajaksi hieman raolleen,

jolloin lujite täyttää muotin huomattavasti

nopeammin.

28


Uusi prosessi lyhentää auton valmistuksessa käytettävien komponenttien valmistusaikaa.

29


Pohjoismaiden johtaviin

hydraulisylinterien valmistajiin

lukeutuva rovaniemeläinen

Norrhydro täytti 35 vuotta

Työkoneiden sylintereiden valmistuksen rinnalla

Norrhydro on viimeisen vuosikymmenen kehittänyt

uutta digitaalisen hydrauliikan järjestelmää, joka tuo

hydrauliikka-alalle vertaansa vailla olevan energiansäästö-

ja tuottavuusloikan.

Yrityksen uusi innovaatio NorrDigi

on monikammioisten hydraulisylinterien

hallintajärjestelmä, joka

mahdollistaa todistetusti 45-

60 % polttoainesäästön sekä parantaa

hydrauliikalla liikutettavan

toiminnon nopeutta ja tuottavuutta

5-12 %. Kuten perinteisemmätkin

sylinterit, järjestelmä räätälöidään

aina asiakkaan konetta ja

käyttökohdetta varten.

Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö

Trög kertoo, että NorrDigi-teknologiassa

ollaan jo pitkällä myös

asiakaskohtaisissa sovelluksissa,

sillä kehitysprojektiin otettiin mukaan

jo vuonna 2015 pitkäaikainen

asiakasyritys Volvo. Nyt kun

lähestytään sarjatuotannon alkamista,

myös muiden asiakkaiden

kanssa suunnitellaan NorrDigi-sovelluksia.

30

– Kumppanuusajattelu on meillä

vahvana kaikessa mitä teemme.

Pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia

kumppanuuksia asiakkaidemme

kanssa, ja jos katsomme kymmentä

suurinta asiakastamme, jokainen

näistä asiakassuhteista on

kestänyt yli 15 vuotta – osa jo yli

30 vuotta. Siksi myös NorrDigin

kohdalla halusimme kuulla asiakkaaltamme

jo varhaisessa vaiheessa,

miten innovaatiomme palvelisi

heitä parhaiten, kertoo Yrjö Trög.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen,

että Volvo lähti kehitysprojektiin

mukaan niinkin varhaisessa

vaiheessa. Tämä on auttanut kehitystyötä

sekä tehnyt NorrDigistä

tuotteen, joka tarjoaa merkittävää

lisäarvoa eri alojen asiakasyritysten

koneisiin ja laitteisiin, jatkaa

Trög.

35-vuotias

hydrauliikka-alan osaaja

uuden kynnyksellä

Norrhydron perustivat vuonna

1985 yhteensä viisitoista entisen

Rova-Tekno Ky:n työntekijää, jotka

ostivat tasaosuuksin Rova-Teknon

liiketoiminnan ja konekannan.

Norrhydro Oy:n toimitusjohtaja Yrjö

Trög.

Vastaperustettu Norrhydro kohtasi

heti ensimmäisinä vuosinaan

1990-luvun laman, jonka haastavimmat

vaiheet taitettiin yhtiön

viidentoista omistajan ja ensimmäisten

työntekijöiden vahvalla

yhteishengellä.

Kun lamasta oli selviydytty, alkoi

kansainvälistyminen. Norrhydro

vei alusta saakka hydraulisylintereitä

Ruotsiin, mutta 1990-luvulla

vienti laajeni mm. Norjaan, Saksaan

ja Kanadaan. Alkuvuosina

valmistettiin hydraulisylinterien

rinnalla myös nostimia ja nostinten

kouria metsä- ja kaivosteollisuuteen.

Nostimilla oli vetoa myös

ulkomailla, mutta perinteisen hydraulisylinterien

valmistuksen rinnalla

niiden merkitys oli parhaina-


Suurikokoisen meriteollisuuden sylinterin kokoonpanoa paineistetussa puhdastilassa. Sylinteri painaa valmiina useamman

tonnin.

Robotisoitu pintakäsittelylinja. Jokainen kappale tarkastetaan visuaalisesti maalauksen jälkeen.

31


Suuren työkoneen sylinterin kokoonpanoa paineistetussa puhdastilassa.

kin vuosina marginaalinen. Siirryttäessä

2000-luvulle yhtiö keskittyi

sylinterivalmistukseen ja luopui

nostinliiketoiminnasta.

Kun yhtiön alkuperäinen johto alkoi

eläköitymään, silloinen Norrhydron

hallituksen puheenjohtaja

Yrjö Trög ja neljä muuta norrhydrolaista

päättivät ostaa yhtiön

omistukseensa vuonna 2007. Tällöin

laadittiin uusi kasvustrategia,

jonka myötä yritys koki muodonmuutoksen

seuraavan kymmenen

vuoden aikana.

32

– Uudessa toimintamallissa yrityksen

hankintaketju turvattiin

rakentamalla se aidosti maailmanlaajuiseksi.

Olimme olleet siihen

saakka riippuvaisia pitkälti kotimaisista

toimittajista ja tukkureista.

Tehdas muutettiin linjamuotoiseksi,

ja tuotantoprosessien jatkuva

kehittäminen aloitettiin virtautuksen,

hukan poistamisen ja prosessien

pullonkaulojen tunnistamisen

muodossa. Norrhydron nykyiselle

toiminnalle keskeinen

tiivis kumppanuusmalli otettiin

käyttöön asiakassuhteiden hallinnassa.

Samalla lähdettiin kehittämään

omaa patentoitavaa teknologiaa

erilaisissa tuotekehityshankkeissa,

mm. Tampereen teknillisen

yliopiston hydrauliikan laitoksen

kanssa, kertoo Yrjö Trög.

Nyt, yhtiön täyttäessä 35 vuotta,

Norrhydro on uuden edessä.

– Kun patentoitu NorrDigi-tuoteperhe

menee sarjatuotantoon,

olemme erittäin voimakkaan kasvun

kynnyksellä. Tavoitteenamme

on, että liikevaihtomme on viiden

vuoden kuluttua 2-3-kertainen

nykyiseen verrattuna. Tämä edellyttää

merkittäviä investointeja

tuotantokapasiteetin kasvattamiseen

lähivuosina. Nykyinen sylinterivalmistuksemme

tarjoaa meille

jatkossakin vakaasti kasvavan

ja kannattavan kivijalan. Samalla

NorrDigi ja siihen liittyvät uudet

energiatehokkaat ratkaisut ovat

merkittävä kansainvälisen kasvun

mahdollistaja, Trög kertoo.

Päämääränä

nollapäästökoneet

NorrDigin mahdollistamassa merkittävässä

energiansäästössä ei

kuitenkaan ole kyse pelkästään

pienemmästä polttoaineenkulutuksesta,

vaan innovaatio mahdollistaa

tulevaisuudessa jopa nollapäästöisten

työkoneiden kaupallistamisen.

– Tänä päivänä raskaiden työkoneiden

hydrauliikkajärjestelmät

kuluttavat paljon energiaa. Tämän

vuoksi puhtaasti akkuihin perustuvat

sähkökäyttöiset liikkuvat

työkoneet, kuten kaivinkoneet, eivät

käytännössä ole vielä mahdollisia

kaupallisina työkoneina, kertoo

Yrjö Trög.

– Meidän NorrDigi-järjestelmämme

on energiatehokas, mutta se

mahdollistaa myös liike-energian

varastoimisen joko sähköisesti

tai hydraulisesti, jolloin energiaa

voidaan käyttää sähkökoneessa

uudelleen. Kun energiatehokkuus

paranee merkittävällä tavalla, tulee

järkevämmäksi käyttää sähköä

akkuihin varastoituna koneen voimanlähteenä.

Näin kone pystyy tekemään

riittävän pitkän työsyklin

ennen lataustarvetta. Tämä on osa

alan tulevaisuutta, sanoo Trög.


Nyt se alkoi — syyskuussa kaksi

sähköautoa 10 suosituimman

henkilöauton joukossa

Sähköautojen yleistyminen on nyt alkanut toden teolla, kun peräti kaksi

täyssähköautoa on syyskuun rekisteröintitilaston kymmenen suosituimman

henkilöauton joukossa.

Suosituin malli on Toyota Corolla rekisteröintimäärällä 543.

Seuraavina tulevat Nissan Qashqai (285), Toyota RAV4 (261), Škoda Octavia

(227) ja Volvo XC40 (209).

Kuudentena on yllättäjä Volkswagenin sähköautouutuus ID.3. Sitä on rekisteröity

syyskuussa peräti 201 autoa.

Tämän jälkeen tulevat Toyota CH-R (200) ja Ford Fiesta (186).

Yhdeksännellä sijalla on toinen sähköauto Tesla Model 3 lukumäärällä

182 autoa.

Kymmenentenä on VW Polo lukemalla 178.

Ensirekisteröinnit

syyskuu 2020

1. TOYOTA COROLLA 543 kpl

2. NISSAN QASHQAI 285

3. TOYOTA RAV4 261

4. SKODA OCTAVIA 227

5. VOLVO XC40 209

6. VOLKSWAGEN ID.3 201

7. TOYOTA C-HR 200

8. FORD FIESTA 186

9. TESLA MODEL 3 182

10. VOLKSWAGEN POLO 178

KESLA AUTO- JA TEOLLISUUSNOSTURIT

Näinä aikoina erityisesti on vastuullista ostaa kotimaista – kulutusvalintamme

pitävät yritysten rattaat pyörimässä. Me Keslalla olemme olleet

osaltamme rakentamassa suomalaista hyvinvointia jo 60 vuoden ajan.

#ostatyötäsuomeen #vastuullisuusteko

33

www.kesla.com


Korona ja MikseiMikkeli

vauhdittivat tuotekehitystyötä

Harvalla yrittäjällä lienee yhtä

vauhdikas ensimmäinen vuosi yrittäjänä

kuin DI Jussi Partasella.

Tuore yrittäjä paiski toimeksiantoja

eri puolilla maata, teki jatkotutkinnon

ja kehitti drone-tuotekehitysinnovaatiotaan.

Alkujaan sulkavalainen Jussi Partanen

valmistui sähkövoimatekniikan

insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta

vuonna 2011 ja

työskenteli sen jälkeen suunnittelutehtävissä

eri yrityksissä Mikkelissä.

Vuosien varrella alkoi vähitellen

kypsyä ajatus omasta yrityksestä.

Saimaa Solutions Oy aloitti joulukuussa

2018. Sen kotikonttorissa istuu

rennon oloinen yrittäjä, sillä yritys

on lähtenyt jouhevasti liikkeelle.

”Olen tehnyt toimeksiantoja niin

vanhoille kuin uusille asiakkaille

34

pitkin Suomea. Ajattelen, että hyvä

työnlaatu toimii mainontana ja verkostojen

välityksellä sana leviää.”

Asiakkaita ympäri maan

Yrityksen asiakaskunta koostuu

verkkoyhtiöistä sekä alan urakoitsijayrityksistä.

Asiakkailleen Partanen

räätälöi liiketoimintaan ja

palvelujen kehittämiseen liittyvää

konsultaatiota, tekee suunnittelua

ja työmaavalvontoja sekä toteuttaa

asennuksiin ja kunnossapitoon

liittyviä asiantuntijatöitä.

”Pystyn tekemään toimeksiantoja

eri paikkakunnilla. Ensimmäisen

vuoden aikana työt ovat kuljettaneet

Pohjois-Pohjanmaalta Uudellemaalle.

Kilometrejä on kertynyt

välillä jopa 4000 kuukaudessa.”

Suunnittelutyö onnistuu myös etätyönä,

mutta työmaavalvonnat

tehdään jalkautumalla maastoon.

”Saatan joskus käydä tekemässä

työkeikan viikonloppunakin. Olen

aina tykännyt liikkua vapaa-ajallakin

maastossa ja metsissä.”

Jatkotutkinto valmistui

Marraskuussa 2019 Partanen valmistui

energiatekniikan diplomiinsinööriksi

Lappeenrannan teknillisestä

yliopistosta.

LUTin vihreällä kampuksella on

erikoistuttu kestäviin energiaratkaisuihin

ja siellä tunnetaan sähkövoimatekniikan

toimialalla meneillään

oleva nopea muutos.

”Alan vanhat toimintatavat pitää

päivittää uusiin. Kun ennen mietittiin

sähkölinjojen rakentamista,

nyt samat yhtiöt rakentavat tuulivoimapuistoja

ja sähköautojen latauspisteitä.

Jatko-opinnoissa näki

ja kuuli kaikkea uutta ja alkoi

miettiä, miten sitä voisi hyödyntää


omassa liiketoiminnassa.”

Diplomityössään hän innostuikin

selvittämään tulevaisuuden verkkoliiketoimintaa.

Sovellushanke etenee

Viime vuoden aikana syntyi myös

oivallus pienoislennokkeihin liittyvästä

sähköverkkoyhtiöille suunnatusta

vianpaikannussovelluksesta.

Idean kehittelyyn hän sai

konkreettista apua Miksei Oy:ltä.

”Lähdin mukaan Sata-hankkeeseen

ja sitä kautta asia eteni niin,

että nyt ollaan sovelluksen pilotointivaiheessa

muutamalle eri

verkkoyhtiölle Suomessa.”

Jussi Partaselle yhteistyö Miksein

kanssa on vauhdittanut yrityksen

kasvua.

”Olen saanut kätevästi kaipaamiani

neuvoja. Marjo Niittuaho-Nastolinin

kautta olen saanut tietoa erilaisista

tukimahdollisuuksista ja apua

tukien hakuun. Kimmo Haapea

saattoi minut yhteen sellaisten paikallisten

toimijoiden kanssa, joista

on tässä vaiheessa paljon apua.”

Yrittäjyys toi vapauden

Koulutuskuvassa pidin maastokoulutusta keväällä

Elvera Oy:n henkilöstölle Kymenlaakson Sähköverkon

alueella Loviisassa.

tärkeä asia, että se päätyi myös yrityksen

nimeen. Nimestä hän halusi

luontaisesti kansainvälisen, ettei

se olisi este, kun yritys kasvaa.

”Halusin pitää nimen kotiseutupainotteisena.

Tykkään suosia paikallista.”

Aina kun mahdollista hän suuntaa

tekemään yrityksen toimeksiantoja

mökille Sulkavalle.

”Mökki on lempipaikkani. Yrittäjyydessä

minua kiinnostaa eniten

vapaus, mutta vastuu kulkee tietysti

sen kanssa käsikynkässä. Peilistä

näkee, kenellä yrityksessä on

vastuu ja kuka hoitaa asiat.”

Partanen tuumii, että hän on varmasti

työntekijänäkin tehnyt töitä

yrittäjämäisesti välillä iltaisin ja

viikonloppuisin kelloon vilkuilematta.

Yrittäjänä hän on joutunut

ottamaan vastuun täysin uudenlaisista

asioista, jotka aloittavassa

yrityksessä on saatava paikoilleen

heti alussa.

”Olen oppinut yrityselämästä ensimmäisen

vuoden aikana miltei

enemmän kuin mitä opin tätä ennen

työelämässä yhteensä. Joskus

olen miettinyt, että tekisin leikkimielisen

listan siitä, mitä olen tehnyt

videoeditoinnista logon piirtämiseen,

talousasioihin ja palvelujen

kilpailuttamiseen saakka.”

Saimaa on tuoreelle yrittäjälle niin

Drone ilmassa -kuvassa näkyy itse

drone ja tarkastettava linja.

www.saimaasolutions.fi.

35


Scania V8 -moottorit

herättävät järkeviä tunteita

Neljä uutta V8-moottoria tarjoavat uusine voimalinjoineen

jopa 6 %:n polttoainesäästöt • 530, 590, 660 ja

770 hv – ennennäkemättömän vahva nelikko.

Pieni sisäinen kitka, päivitetty turboahdin

ja älykkäät lisälaitteet.

Päivitetty jälkikäsittelyjärjestelmä

ja suorituskyky.

Pitemmät ja raskaammat kuormaautot

tarjoavat entistä parempaa

kuljetustehokkuutta ja pienempiä

CO2-päästöjä sekä biodiesel- että

dieselkäyttöisinä Scanian uudet

V8-moottorit eivät pelkästään tarjoa

ennätyksellisiä teholukemia,

vaan myös merkittävästi parempaa

polttoainetaloutta. Kokonaissäästö

polttoaineen kulutuksessa

voi olla kuusi prosenttia – tai jopa

enemmän – oikeissa olosuhteissa,

kun uusi G33-vaihteisto on asennettu

voimalinjaan. Sen luokan

polttoaineensäästöt ovat luonnollisesti

iso asia sekä pitkällä aikavälillä

ilmastolle, että tässä ja nyt ku

ljetusliikkeelle.”Siirryttäessä fossiilivapaisiin

kuljetuksiin meidän

kaikkien on pyrittävä parhaamme

mukaan parantamaan nykyisiä

ratkaisujamme”, sanoomarkkinointipäällikkö

Olli Heikkinen.

”Et voi antaa talosi palaa poroksi

vain siksi, että uusi sattuu olemaan

rakenteilla. Siirtymän on oltava

joustava”.

Pienempi kulutus on syntynyt

Scanian insinöörien väsymättömän

parannus- ja kehitystyön, sekä

moottoritekniikan uusimpien

saavutusten tuloksena. Parannuksista

mainittakoon pienentynyt sisäinen

kitka, suuremmat puristussuhteet,

parannetut pakokaasujen

jälkikäsittelyjärjestelmät sekä

uusi tehokas moottorinohjausjärjestelmä

(EMS). Vaikka sähköistetyt

kuljetukset pysyvät kehitys-

36


työn pitkän aikavälin päätavoitteena,

maailma on edelleen riippuvainen

polttomoottorilla varustetuilla

kuorma-autoilla suoritetuista

kuljetuksista – ja siksi Scanian uudet

V8-moottorit ovat niin tärkeä

kehitysaskel.”Euroopassa tyypillinen

kaukokuljetusajoneuvo kulkee

noin 150 000 kilometriä vuodessa”,

sanoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö

Mika Jukkara. ”Markkina-alueilla,

joissa raskaiden ja pitkien

yhdistelmien käyttö on sallittu,

uudella V8-moottorillamme varustetun

auton vuotuinen säästö

voi olla 3 000–4 000 litraa –vaikuttava

suoritus joka suhteessa.

V8-sukupolvi tarjoaa uusiin Opticruise-vaihteistoihin

yhdistettynä

jopa 6 prosenttia pienemmän polttoaineenkulutuksen.

Huipputeho – ainaUuden V8-sukupolven

kiinnostavin ja erottuvin jäsen

on tietysti 770 hevosvoimaa ja

3700 Nm vääntömomentin kehittävä

huippumalli – todennäköisesti

maailman tällä hetkellä vahvin

sarjavalmisteinen kuorma-automoottori.

Milloin sitten tarvitaan

noin paljon voimaa?”Kaikkiin ajotehtäviin

sitä ei tietenkään kannata

harkita, mutta 76 tonnin maantieyhdistelmien

veturiksi kelpaavia

autoja kysytään yhä enemmän”,

Jukkarasanoo.

”Yhdistelmämassan nostaminen

on nopein tapa parantaa kuljetusten

tehokkuutta. Suurempi kantavuus

kompensoi raskaamman yhdistelmän

suuremman kulutuksen.

CO2-päästöt tonnia kohti pienenevät,

ja lisäksi Scania V8 toimii mainiosti

uusiutuvilla polttoaineilla”.

On luonnollista, että Scanian V8-

moottorilla varustettuja kuormaautoja

kysytään eniten siellä, missä

sallitaan suuria yhdistelmämassoja.

Myös Italian ja Espanjan kaltaisissa

maissa (ja eräissä Euroopan

ulkopuolisissa maissa) suositaan

V8-moottoreita vuoristoisten

ja usein haastavien tieosuuksien

vuoksi.”Meillä on hyvä käsitys siitä,

minne myymme ensimmäiset

770-hevosvoimaiset autot”, Jukkara

kertoo. ”Sellaisen kuorma-auton

hankinta on helppo perustella järkisyin.

Asiakkaat pyrkivät mahdollisimman

hyvään kokonaistaloudellisuuteen

ja ovat hyvin tietoisia

siitä, että suurempi hyötykuorma

merkitsee parempaa tehokkuutta,

suurempaa tuottoa ja korkeampaa

jälleenmyyntiarvoa. Tiedän myös,

että jotkut asiakkaamme innostuvat

jo ajatuksesta siitä, että pääsevät

käyttämään näin mahtavaa

työkalua.”

37


Kiinnostus kaasuun lisääntyy

Kuljetusyritykset ja kuljetusten ostajat ovat yhä halukkaampia

vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia

käyttämällä polttoaineena LNG tai LBG-kaasua.

Uusissa Volvo FH- ja Volvo FM -kuorma-autoissa on saatavana

LNG ja LBG-kaasulla käyvät moottorit, jotka tarjoavat

saman hyvän suorituskyvyn kuin dieselmoottoritkin.

"LNG-kaasulla toimivat kuormaautot

ovat nykyään kaupallisesti

kannattavin vaihtoehto tavanomaiselle

dieselille raskaissa kaukokuljetuksissa.

Tätä polttoainetta

on saatavana riittävän suurina

määrinä kilpailukykyiseen hintaan.

Kun kaasukuorma-autoja

käytetään enemmän, on helpompi

lisätä LBG-kaasun osuutta ajan

mittaan", Lars Mårtensson, Volvo

Trucksin ympäristöasioiden sekä

innovaatioista vastaava johtaja

sanoo.

Volvo Trucksin nesteytetylle biokaasulle

ja maakaasulle tarkoitetun

voimansiirtolinjan energiatehokkuus

on verrattavissa dieselmoottoreihin,

mutta se tuottaa

huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Nestemäisen biokaasun

eli LBG:n käyttö vähentää

nettopäästöjä jopa 100 prosenttia

tankista pyöriin (TTW), kun taas

LNG:n käyttö vähentää päästöjä

noin 20 prosenttia (TTW) verrattuna

tavalliseen eurooppalaiseen

vakiodieseliin.

Dieselriippuvuuden

vähentäminen vaatii runsaita

investointeja

LNG tankkausasemien määrä kasvaa

jatkuvasti, ja se on jo vaihtoehtona

dieselille monilla reiteillä.

Tankkausasemien määrän on kuitenkin

noustava edelleen samaa

tahtia kaasukäyttöisten kuormaautojen

määrän kanssa.

"Sijoittamalla LNG-kuorma-autoihin

osoitamme, että LBG on tärkeä

vaihtoehto pyrittäessä vähentämään

riippuvuutta fossiilisesta

dieselistä. Siirtymää ilmastoneutraaleihin

kuljetuksiin on kuitenkin

nopeutettava jatkamalla investointeja

LNG/LBG tankkausasemiin ja

toteuttamalla toimenpiteitä, joiden

avulla kuljetusyritysten on entistä

helpompi siirtyä käyttämään

Volvon tarjoamaa teknologiaa hii-

38


lidioksidipäästöjen vähentämiseksi",

Lars Mårtensson huomauttaa.

Eri polttoaineita on käytettävä

jatkossa rinnakkain

Mikään yksittäinen energiayhtiö

ei kykene vastaamaan kaikkiin

ilmastonmuutokseen liittyviin

haasteisiin, joten eri tyyppiset

polttoaineet ja voimansiirtojärjestelmät

jatkavat rinnakkaiseloa lähitulevaisuudessa.

"Uuden tekniikan omaksuminen

on avainasemassa pyrittäessä ilmastoneutraaliuteen.

LNG-kuorma-autojen

osuus kasvaa vähitellen

Euroopassa. Kaasukuorma-autoilla

ei kuitenkaan pystytä vastaamaan

kaikkiin kuljetushaasteisiin.

Sähköajoneuvoilla on jatkossa

tärkeä rooli sekä paikallisesti että

alueellisesti, ja akkujen sekä latausinfrastruktuurin

kehittäminen

on merkittävä tekijä sen laajenemisessa",

Lars Mårtensson kertoo.

Vetypolttokennoilla varustetut

sähköajoneuvot voivat vähentää

akkujen tarvetta kaukokuljetuksissa

pitkällä aikavälillä.

"Vaikka vetypolttokennoteknologiassa

on tapahtunut lupaavaa kehitystä,

ylitettävinä on edelleen

käytännöllisiä ja taloudellisia esteitä,

ennen kuin se voi tarjota

merkittäviä ilmastoetuja raskaisiin

kuljetuksiin", Lars Mårtensson

sanoo.

Kaikesta sähköautojen teknisestä

kehityksestä huolimatta polttomoottorien

hyötysuhteen jatkuva

parantaminen pysyy avainasemassa

ilmastovaikutusten vähentämisessä

vielä vuosien ajan.

"Nykyisten moottorien avulla voidaan

tehdä jo paljon ilmastovaikutusten

vähentämiseksi. Sekä uudet

että vanhemmat Volvon dieselkäyttöiset

kuorma-autot voivat

esimerkiksi toimia HVO-biopolttoaineella,

jonka CO2-nettopäästöt

ovat erittäin alhaiset. Haasteena

on, että biopolttoaineiden saatavuus

on edelleen niin rajallinen",

Lars Mårtensson toteaa lopuksi.

www.volvotrucks.fi

39


Master Z.E. pakettiauto

kiinnostaa - myös raskaimmista

sähköisistä Renault Trucks

kuorma-autoista tehdään jo

tarjouksia Suomeen

Tarjolla on markkinoiden laajin 100% sähköllä toimiva

kuljetuskaluston mallisto, aina 3,1 tonnista 26

tonniin asti. Uusi Renault Trucks Z.E. -sarja kattaa sekä

täyssähköiset Master pakettiautot, että D Z.E. sähkökuorma-autot.

Z.E. Master pakettiautojen toimitukset

Suomeen alkavat vuoden 2020 loppuun mennessä.

”Koko myynnissä olevaa mallistoa

voi tilata myös Suomeen ja kiinnostusta

on riittänyt. Varsinkin

nyt kesälomien jälkeen tarjouksia

on tehty aiempaa enemmän. Täyssähköiset

kuljetusratkaisut kiinnostavat

nyt selkeästi varsinkin

isompia kuljetusliikkeitä ja tietenkin

kaupunkijakelu- sekä jätepuolen

asiakkaita”, maahantuontiyhtiö

40


Volvo Finland Ab:n Renault Trucks

myyntijohtaja Pasi Gerpe kertoo.

Sähkökäyttöinen kuljetuskalusto

vähentää meluhaittoja ja parantaa

ilmanlaatua kaupungeissa. Renault

Trucks sähkökäyttöisten ajoneuvojen

Z.E.-malliston pienintä

päätä edustaa Master Z.E. pakettiautot.

Uudet D- ja D Wide Z.E. -

kuorma-autot ovat saatavilla 16-

26 tonnin kokonaispainoilla. Z.E.

malliston latausajat ovat lyhyet:

parhaimmillaan täyteen lataus

kestää 1-2 tuntia.

Ensimmäinen 100% sähköllä

kulkeva sarjatuotettu

Renault Trucks D Wide Z.E.

jätteenkuljetusauto

toimitettiin Urbaserille

Uusi täyssähköinen D-sarjalainen

tulee hoitamaan jätehuoltoa päästöttömästi

ja hiljaisesti Barcelonan

kaupungin alueella. Auto luovutettiin

Urbaserille hiljattain Madridissa.

Urbaserin kalustojohtaja Rubén

Torrado:

"Tämäntyyppisten kuorma-autojen

lisääminen kalustoomme kuvastaa

sitoutumistamme kestävään

kuljettamiseen. Urbaser on

sitoutunut olemaan ympäristöystävällisen

teknologian eturintamassa.”

Renault Trucksin Espanjan toimitusjohtaja

François Bottinelli korosti

Renault Trucksin omistautumista

ympäristöympäristöystävällisten

kuljetusratkaisujen kehitystyössä:

"Täyssähköisten kuorma-autojen

sarjatuotannon alku ja erityisesti

ensimmäisen sataprosenttisen

sähköauton toimitus Espanjassa

on iso virstanpylväs kaupunkiliikenteen

muutoksessa."

Täysin sähköllä toimivan D Wide

Z.E. kuorma-auton valmistus sarjatuotantona

alkoi vuoden 2020

alussa Ranskan Blainville-sur-Ornen

tehtaalla.

www.renault-trucks.fi

Urbaser:

Renault Trucks D Wide Z.E.

• Kuorma-auton kokonaispaino

on 26 tonnia ja akseliväli 3

900 mm.

• Kaksi sähkömoottoria, joiden

kokonaisteho on 370 kW (jatkuva

teho 260 kW).

• Auton litiumioniakkujen kapasiteetti

on 200 kWh: mahdollistaa

sen, että D Wide Z.E.

suorittaa vaativia, jo asiakkaan

testaamia töitä, kuten

jätteiden keräystä kaupunkialueilla.

41


Uudet raskaan kaluston dies

– tukena ammattiliikenteen

Neste toi markkinoille uudistetut

raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt.

Uudistuksella

Neste tarjoaa ammattiliikenteen

käyttöön tuotteet, jotka vastaavat

Euroopan Unionin päivitettyihin

ympäristötavoitteisiin ja

autonvalmistajien tiukentuneisiin

päästövaatimuksiin. Uusien

öljyjen tuoteominaisuuksien

avulla voidaan esimerkiksi vähentää

polttoaineen kulutusta.

“Raskaan kaluston kuljetuksissa

polttonesteillä ja voiteluaineilla on

tärkeä rooli. Asiakkaamme ovat olleet

tyytyväisiä Neste MY uusiutuva

diesel -polttoaineeseen ja ovat

toivoneet ilmaston kannalta kestävämpiä

ratkaisuja myös voiteluainevalikoimaan.

Siksi on hienoa

päästä tuomaan uudet tuotteet ammattiliikenteessä

toimivien yritysasiakkaidemme

käyttöön. Uusia

dieselmoottoriöljyjä voidaan käyttää

sekä kuorma-autoissa, rekoissa

että erilaisissa työkoneissa”, sanoo

Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä

vastaava johtaja Joni

Pihlström.

Tukena kuljetus- ja logistiikkaalan

päästötavoitteissa

Kuorma- ja linja-autojen osuus EU:n

tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä

on noin neljännes, mikä vastaa

keskimäärin 6 %:ia EU:n kokonaispäästöistä.

Vuonna 2019 hyväksytyissä

EU:n laajuisissa raskaiden

ajoneuvojen hiilidioksidi- ja päästöstandardeissa

asetettiin tavoitteet*

muun muassa uusien kuorma-autojen

keskimääräisten päästöjen vähentämiseksi

vuosina 2025 ja 2030.

“Haluamme osaltamme vaikuttaa

siihen, että tuotteidemme avulla

logistiikka-alalla toimivien yritysten

on mahdollista saavuttaa asetetut

päästötavoitteet. Uudistetuilla

dieselmoottoriöljyillämme on esimerkiksi

aiempaa pidemmät vaihtovälit,

mikä säästää raaka-aineiden

kulutusta. Lisäksi uudet tuotteemme

sisältävät laajan valikoiman

eri viskositeettiluokkien öljyjä,

joiden avulla polttoaineen kulutusta

voidaan vähentää jopa 1-4 %.

Tämä puolestaan pienentää yrityksen

omia kasvihuonekaasupäästöjä

liikenteessä. On myös hyvä muistaa,

että ajotavallakin on vaikutusta

päästöihin”, sanoo Pihlström.

Uusien öljyjen lisäaineistus on matalatuhkainen.

Tämä pitää pakokaasujen

jälkikäsittelylaitteiston puhtaampana,

vähentää huoltotarvetta

ja pidentää laitteiston käyttöikää.

Uudistetuilla dieselmoottoriöljyillä

on myös moottorivalmistajien uusimmat

viralliset hyväksynnät, joten

öljyjä voidaan käyttää myös takuunalaisten

autojen huolloissa.

“Uudistetut moottoriöljyt sopivat

myös hyvin yhteen Neste MY uusiutuvan

dieselin kanssa. Suomessa

myytävä Neste MY uusiutuva diesel

on valmistettu kokonaan jätteistä

ja tähteistä, ja sen avulla yritys

voi vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään

koko elinkaaren ajalta

laskettuna jopa 90 %**, verrattuna

fossiilisen dieselin käyttöön. Kun

käytössä on sekä uudistettu raskaan

kaluston dieselöljy että Neste

MY uusiutuva diesel, saadaan ilmaston

kannalta kestävämpi yhdistelmä”,

sanoo Pihlström.

42


elmoottoriöljyt

päästötavoitteissa

43


Jopa 40-tonniset yhdistelmät voivat lähitulevaisuudessa kulkea yli tuhat

kilometriä täysin sähkötoimisesti.

Polttokennot tarjoavat hiilineutraalia

voimansiirtoa pitkän matkan

liikkumiselle tulevaisuudessa

Sähköinen liikkuminen kehittyy

nopeasti ja sillä on tärkeä rooli

liikenteen hiilidioksidipäästöjen

vähentämisessä. Mutta kuinka

taloudellista on liikuttaa raskaita, yli

40-tonnisia kuormia kuljettavia yhdistelmäajoneuvoja

pitkiä matkoja

pelkällä akkusähköllä, kun otetaan

huomioon sähkömoottorien vaatimien

akkujen paino, pitkät latausajat

sekä nykypäivän akustojen rajallinen

kantama?

Jopa 40-tonniset yhdistelmät voivat

lähitulevaisuudessa kulkea yli tuhat

kilometriä täysin sähkötoimisesti.

Uusiutuvista lähteistä tuotetulla

vedyllä käytettävät polttokennot

ja niillä sähköistettävät voimansiirtolinjat

mahdollistavat ilmastoneutraalin

tavaroiden ja raaka-aineiden

kuljettamisen.

Bosch ottaa ensimmäiset askeleet

tähän suuntaan kehittämällä polt-

44

tokennovoimansiirtoa ensisijaisesti

keskittyen kuorma- ja yhdistelmäajoneuvoihin,

ja yrityksen on tarkoitus

aloittaa tuotanto vuosina 2022–

2023.

Kun Boschin polttokennoihin pohjautuva

voimansiirtolinja on vakiintunut

raskaisiin ajoneuvoihin, kehityksen

painopiste siirretään henkilöautoihin,

jolloin polttokennoista

tulee oleellinen osa tulevaisuuden

voimansiirtoa.

Miksi polttokennot ja vety ovat ratkaisevia

rakennuspalikoita tulevaisuuden

liikkumiselle?

1) Ilmastoneutraalius

Polttokennossa vety (H2) reagoi

ympäröivästä ilmasta saadun

hapen (O2) kanssa. Reaktiosta vapautuva

energia muunnetaan ajamisessa

käytettäväksi sähköksi. Lämpö

ja puhdas vesi (H2O) ovat reaktion

sivutuotteet. Vety tuotetaan elektrolyysillä,

jossa vesi hajotetaan vedyksi

ja hapeksi sähkön avustuksella.

Polttokennoihin pohjautuvasta voimansiirrosta

saadaan täysin hiilineutraali,

kun siinä käytetään uudistuvilla

energialähteillä tuotettua

sähköä. Polttokennoilla on pienempi

hiilijalanjälki kuin akkusähköllä

toimivilla voimansiirtolinjoilla

erityisesti raskaassa kalustossa,

kun otetaan huomioon tuotannon,

käytön ja hävittämisen aiheuttamat

päästöt. Polttokennoajoneuvot tarvitsevat

vetytankin lisäksi vain pienen

akun puskurivarastoksi, mikä

pienentää niiden tuotannon hiilijalanjälkeä

huomattavasti.

“Polttokennon hyödyt korostuvat

erityisesti silloin, kun akkusähköllä

toimivat voimalinjat pärjäävät huonosti”,

Boschin Powertrain Solu-


tions -jaoksen johtaja, tohtori Uwe

Gackstatter sanoo. ”Näin ollen polttokennojen

ja akkujen välillä ei ole

kilpailua vaan ne täydentävät toisiaan

täydellisesti.”

2) Mahdolliset käyttökohteet

Vedyllä on korkea energiatiheys.

Yksi kilogramma vetyä sisältää

yhtä paljon energiaa kuin 3,3 litraa

dieseliä. Henkilöauto tarvitsee

100 kilometrin matkaa varten vain

noin kilon vetyä, 40 tonnin kuormaauto

tarvitsee noin seitsemän kiloa.

Kuten diesel ja bensiini, vedyn tankkaamiseen

tyhjästä täyteen vie vain

muutaman minuutin ja matka voi

jatkua.

”Polttokennot ovat paras valinta

suurten kuormien päivittäiseen

useiden kilometrien kuljettamiseen”,

Gackstatter summaa.

Bosch on mukana EU-rahoitteisessa

H2Haul-projektissa, jonka tavoite

on valmistaa pieni polttokennotoiminen

autokanta ja saada se liikenteeseen.

Liikkuvien ratkaisujen lisäksi Bosch

kehittää kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan

(Solid-oxide fuel cell,

SOFC) pohjautuvia polttokennopinoja

kiinteisiin käyttökohteisiin. Yksi

niiden suunniteltu käyttökohde

ovat pienet, hajautetut voimalaitokset

kaupunkeihin, datakeskuksiin ja

sähköautojen latausasemiin.

Jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin

päästään, tulevaisuudessa

vetyä täytyy hyödyntää henkilö- ja

hyötyajoneuvojen lisäksi myös junissa,

lentokoneissa ja laivoissa. Energia-

ja terästeollisuus suunnittelee

myös vedyn hyödyntämistä.

3) Tehokkuus

Yksi

voimansiirtovaihtoehtojen

ekologisuuden ja kannattavuuden

määrittelevistä tekijöistä

on niiden tehokkuus. Polttokennoajoneuvoissa

se on noin neljänneksen

suurempi kuin polttomoottoriajoneuvoissa.

Jarrutusenergian talteen

ottavat järjestelmät lisäävät tehokkuutta

ja akkutoimiset ajoneuvot,

jotka voivat varastoida sähköä

suoraan ajoneuvoon ja käyttää sitä

työntövoimana ovat vielä tehokkaampia.

Energiatuotanto ja sen tarve eivät

kuitenkaan aina kohtaa, joten sekä

tuuli- että aurinkosähkön ylijäämää

jää käyttämättä koska sitä ei voida

varastoida. Tässä kohdin vedyllä on

valttikortti. Ylijäämäsähkö voidaan

hyödyntää vedyn tuottamiseen, jolloin

sen voi joustavasti joko varastoida

tai käyttää.

4) Kustannukset

Vihreän vedyn kustannukset tulevat

laskemaan huomattavasti,

kun tuotantokapasiteetti nousee

ja uusiutuvista lähteistä tuotetun

sähkön hinta laskee. Yli 90 kansainvälisen

yrityksen järjestö Hydrogen

Council ennakoi monien vedyn käyttökohteiden

kulujen tippuvan jopa

puolella seuraavan kymmenen vuoden

aikana, jolloin niistä tulee kilpailukykyisiä

muiden teknologioiden

kanssa. Bosch työskentelee tälläkin

hetkellä Powercell-startupin

kanssa polttokennojen ytimen, eli

ns. pinon kehittämiseksi markkinakelpoiseksi

ja tuotantoon siirrettäväksi.

Tavoitteena on korkean suorituskyvyn

ratkaisu, jota voidaan valmistaa

pienin kustannuksin.

”Keskivälin aikajänteellä polttokennotoimisen

ajoneuvon käyttäminen

ei tule olemaan kalliimpaa kuin perinteisellä

voimansiirrolla toimivan

auton”, Gackstatter sanoo.

5) Infrastruktuuri

Nykyinen vetyasemien verkosto

ei ole vielä täydellisen kattava,

mutta noin 180 asemaa Euroopassa

tarjoavat jo riittävän peiton osalle

tärkeistä kuljetusreiteistä. Yritykset

useissa maissa tekevät yhteistyötä

puskeakseen verkoston laajentamista,

usein valtioiden tuella. Myös

Saksassa poliitikot ovat tunnistaneet

vedyn tärkeän roolin talouden

hiilettömäksi tekemisessä ja ovat sitoneet

sen kansalliseen vetystrategiaan.

Esimerkiksi H2 Mobility -yhteishanke

rakentaa vuoden 2020

loppuun mennessä noin sata julkista

vetytankkauspistettä Saksaan, ja

EU-rahoitteinen H2Haul-projekti

työstää rekkojen lisäksi suunniteltujen

reittien latausasemia. Lisäksi

Japanilla, Kiinalla ja Etelä-Korealla

on kattavat tukiohjelmat.

6) Turvallisuus

Kaasumaisen vedyn käyttö ajoneuvoissa

on yhtä turvallista

kuin akkujen tai muidenkin polttoaineiden

käyttö. Vetytankit eivät

myöskään nosta räjähdysriskiä. Vety

kyllä palaa yhdessä hapen kanssa,

mutta tulee räjähdysherkäksi

vain tietyn suhteen ylittävänä sekoituksena.

Vety on ilmaa noin 14 kertaa kevyempänä

molekyylinä hyvin epävakaa.

Jos esimerkiksi vetyä karkaa

tankista, se nousee nopeammin ylös

kuin se ehtii reagoida ympäröivän

hapen kanssa. Tutkijoiden polttokennoautolla

Yhdysvalloissa vuonna

2003 toteuttamassa palotestissä

syntyi leimahdus, joka kuitenkin

sammui hyvin nopeasti. Itse ajoneuvo

säilyi suurilta osin vahingoittumattomana.

7) Ajoitus

Vedyn tuotanto on koeteltu ja teknisesti

suoraviivainen prosessi.

Se tarkoittaa, että tuotantoa voidaan

lisätä nopeasti kysynnän kasvaessa.

Lisäksi polttokennot ovat teknologialtaan

saavuttaneet riittävän kypsyysasteen

niiden kaupallistamiseksi

laajempaan käyttöön. Hydrogen

Councilin mukaan vetytalous voi

muuttua kilpailukykyiseksi seuraavan

kymmenen vuoden aikana edellyttäen,

että siihen sijoitetaan riittävästi

ja löytyy poliittista tahtoa.

”Vetytalouteen siirtymisen aika on

nyt”, Gackstatter sanoo.

45


Mercedes-Benz tuo

hätäjarrutusjärjestelmän

linja-autoihin

Kuva: Daimler

Uusi Mercedes-Benz Intouro

-linja-auto on varustettu

turvajärjestelmillä,

jotka parantavat muiden

liikkujien turvallisuutta kaupunkiympäristössä.

Intouroon

saa valinnaisvarusteena aktiivisen

ABA 5 -hätäjarruavustimen

sekä Sideguard Assist -katveavustimen.

ABA 5 on ensimmäinen vastaava

järjestelmä, joka Mercedes-Benzin

tiedotteen mukaan on maailmanlaajuisesti

tarjolla linja-autokalustoon.

Avustin suorittaa automaattisen

hätäjarrutuksen ja pysäyttää auton,

mikäli järjestelmä havaitsee

auton edessä tien ylittäjän tai jalankulkijan

vaaravyöhykkeellä.

Järjestelmä pysäyttää linja-auton

myös, mikäli uhkana on törmäys

edellä ajavan tai eteen pysähtyneen

ajoneuvon perään.

Katveavustin helpottaa auton

kääntymisiä ahtaassa kaupunkiympäristössä

ja risteyksissä.

Tutkaperusteinen järjestelmä

havaitsee auton sivulle katveeseen

jäävät kävelijät, pyöräilijät

sekä kiinteät esteet.

46


Kestää satunnaista altistusta vedelle enintään 1 metrin

syvyydessä enintään 30 minuutin ajan.

GARMIN GPSMAP

66sr- JA 65-KÄSILAITTEIDEN

SIJAINTITARKKUUS AIEMPAA PAREMPI

Garmin GPSMAP® 66sr- ja GPS-

MAP 65-käsilaitteet, jotka ovat uusin

lisäys suosittuun outdoor-tuotemallistoon.

Kestävät GPS-käsilaitteet

tuottavat tarkimmat sijainti-

ja seuranta tiedot monitaajuustekniikan

ja laajennetun maailmanlaajuisten

satelliittinavigointijärjestelmien

(GNSS) tuen ansiosta.

Laitteet tarjoavat optimaalisen

tarkkuuden niin vuoristoisessa

maastossa, kapeilla kaduilla

kuin metsäisillä alueillakin.

“Olemme laajentaneet suosittua

GPSMAP-käsilaitemallistoamme

ja lisänneet laitteisiin useita GPStaajuuksia”,

kertoo Garmin -yhtiön

maailmanlaajuisen kuluttajamyynnin

toimitusjohtaja Dan Bartel.

“Aiempaa parempi satelliittinavigointijärjestelmätuki

varmistaa,

että retkeilemään voi lähteä mihin

vain ja kaikissa olosuhteissa.”

GPSMAP 66sr -laite ja GPSMAP

65 -mallisto tukevat monitaajuus-

GNSS-tekniikkaa. Ensimmäisinä

Garmin-käsilaitteina ne vastaanottavat

ja toimivat useilla navigointisatelliittien

lähettämillä taajuuksilla.

Tämä mahdollistaa sijaintipaikannuksen

optimaalisen tarkkuuden

erityisesti alueilla, missä

GNSS-signaalit heijastuvat, ovat

heikkoja tai eivät pysty läpäisemään

rakenteita. Aiemmin ainoastaan

sotilaskäytössä ollut monitaajuustekniikka

on nyt kaikkien saatavilla.

47


Nämä asiat pelottavat suomalaisia

eniten autokaupoilla

Valokuvaaja: Kamux/Arto Marttinen

Auton arvon laskeminen pelottaa suomalaisia eniten

autoliikkeestä ostaessa. Huijatuksi tuleminen taas yksityiseltä

autoa ostaessa. Tämä käy ilmi Kamuxin teettämästä

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksesta.

Kamux selvitti yli tuhat vastaajaa kattavalla kyselytutkimuksella,

mikä huolestuttaa ajokortillisia autonomistajia

autoa ostaessaan yhtäältä autoliikkeestä

ja toisaalta yksityiseltä myyjältä.

Autoliikkeestä menopeliä etsivien

suomalaisten suurin

pelko on se, että auton arvo

laskee nopeasti kaupanteon jälkeen.

Näin ajattelee yli kolmasosa

vastaajista. Toiseksi suurin huolenaihe

(27 %) autoliikkeessä asioivilla

on huonojen kauppojen tekeminen.

Auton pikainen hajoaminen

(15 %) ja ostotilanteessa huijatuksi

tuleminen (14 %) sekä elä-

48


mäntilanteen muuttuminen niin,

ettei enää tarvitsekaan autoa (8

%), pelottavat suhteessa paljon vähemmän.

”Auto on ihmiselle iso hankinta,

jossa on paljon rahaa kiinni. Vastauksissa

korostuukin pelko siitä, ettei

tule käyttäneensä eurojaan järkevästi.

Suosittelen hyödyntämään

autoa ostaessa automyyjälle karttuvaa

tietoa ja kokemusta eri merkeistä,

malleista, moottoreista ja

mahdollisista tyyppivioista. Osaaminen

on päivittäin autojen kanssa

tekemisissä olevalla ammattilaisella

ihan erilainen kuin auton ostajalla,

joka vaihtaa menopeliä esimerkiksi

kerran kolmessa vuodessa”,

Kamuxin maajohtaja Tommi

Iiskonmäki sanoo.

Järkiperäiset, talouteen liittyvät

pelot korostuvat etenkin vanhimmassa,

eli 65–70-vuotiaiden vastaajaryhmässä

– heistä kaksi kolmasosaa

pelkää eniten joko arvon

alenemista tai huonojen kauppojen

tekoa. Sen sijaan auton hajoaminen

(7 %) ja huijatuksi tuleminen

(8 %) ovat kokeneimmille kuljettajille

peloista pienimpiä, mikä

kertoo siitä, että he selvästi luottavat

omaan kokemukseensa enemmän

kuin nuorempansa.

”Nuorimmille asiakkaille autoliikkeessä

asioiminen voi olla suuri

tuntematon, ja silloin pelot korostuvat

liioitellusti. Kokeneet auton

ostajat tietävät liikkeitä koskevat

vastuut ja heidän huolissaan korostuvatkin

järki- eivätkä tunnesyyt”,

Iiskonmäki sanoo.

Vilunkipeli ja auton huono

kunto pelottavat yksityiseltä

ostaessa

Autoliikkeen sijaan yksityiseltä

myyjältä ostettaessa pelko huijatuksi

tulemisesta ja auton hajoamisesta

kasvaa läpi ikäryhmien

merkittävästi. Etenkin vanhin ikäluokka

selvästi kokee olevansa yksityisesti

autoaan myyvien huijauksen

kohteena, sillä heistä peräti

45 prosenttia pelkää nimenomaan

tätä.

Yksityiseltä myyjältä ostettaessa

pelko auton arvon alenemisesta

– joka autoliikkeestä ostettaessa

on kaikki vastaajat huomioiden

kaikkein suurin yksittäinen

huolenaihe – kutistuu lähes

olemattomiin.”Ostaja saattaa ottaa

tietoisen ja harkitun riskin auton

kunnosta hankkiessaan auton

yksityishenkilöltä. Vastausten voi

ajatella heijastavan myös sitä, että

suomalaiset luottavat autoliikkeiden

kykyyn pitää huoli siitä, että

auto vastaa myynti-ilmoituksessa

kuvattua”, Iiskonmäki pohtii.

49


Trombia Technologies julkisti

maailman ensimmäisen

autonomisen ja hiilineutraalin

lakaisukoneen

Suomalainen katujen puhdistuksen kehitysyhtiö Trombia Technologies, aiemmalta

nimeltään Snowek Oy, julkisti tiistaina maailmanlanseerauksessa Helsingissä maailman

ensimmäisen täysitehoisen ja robotisoidun lakaisukoneen. Yhtiön Trombia

Free -puhdistuskoneet kuluttavat vain 15% energiaa nykyisiin imulakaisuautoihin

verrattuna. Imulakaisukoneet ovat perinteisesti yksi raskaimpia dieselkäyttöisiä

huoltokoneita kaupunkiympäristöissä maailmalla. Nyt julkistettu täysin päästövapaa

sähköinen lakaisukonerobotti mahdollistaa kokonaisen toimialan sähköistämisen

kertarysäyksellä.

50


Kuopiolainen Trombia Technologies

julkisti maailman ensimmäisen täysitehoisen

autonomisen ja hiilineutraalin

lakaisukoneen – mahdollistaa

jopa 3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen

leikkaamisen maailmalla

Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmalla,

kun raskaskoneteollisuudessa

korvataan dieselkäyttöinen tehokas

työkone täysin hiilineutraalilla ratkaisulla

ilman suorituskyvyssä tehtäviä

kompromisseja. Kyseessä on myös

maailman ensimmäinen autonominen

lakaisuajoneuvo, joka on kehitetty

toimimaan kaikissa sääolosuhteissa.

“Me mietimme niitä yli 3 miljoona

tonnia hiiidioksidipäästöjä, joita

imulakaisukoneet ympäri maailmaa

puksuttavat taivaalle. Tuo teknologia

kehitettiin 1950-luvulla ja nyt maailma

yrittää 2020-luvulla yhä samalle

menetelmällä. Kehittämällämme, ja

patentoidulla, Trombia-puhdistusteknologialla

romahdutamme kyseisen

puhdistustyön energiatarpeen

ja otamme haastavankin katupölyn

kyytiin tehokkaasti.”

Antti Nikkanen, toimitusjohtaja,

Snowek Oy Trombia Technologies

Lumiaurojen ja harjakoneiden konepajatoiminnasta

tunnettu Snowek

OY, kehitti Trombia-puhdistusmenetelmää

vuodesta 2013 ja lanseerasi

menetelmään perustuen ensimmäiset

tuotteet, hydrauliset työlaitteet

vuonna 2017. Trombia-työlaitteita

myydään jo aktiivisesti seitsemään

maahan Pohjois-Amerikkaan, Keski-

Eurooppaan sekä Pohjoismaihin. Nyt

julkaistu hiilineutraali ja autonominen

lakaisukone tuodaan markkinoille

kansainvälisen pilottiohjelman

kautta vuonna 2021 ja sarjavalmistukseen

tuotteet tähtäävät alkuvuoteen

2022.

Trombia Free lakaisukoneet on

kehitetty kotimaisen kotinäköosaamisen

voimin toimimaan kaikissa

keliolosuhteissa. Konenäkö perustuu

lidar-teknologiaan, joka mahdollistaa

tehokkaan toimimisen ulko- ja

sisätiloissa. Teknologiaa voidaan

tukea ulkotiloissa myös satelliittitoiminnoilla.

Kehitystyö autonomisen

toiminnan osalta on tehty yhdessä espoolaisen

GIM Robotics Oy:n kanssa.

Moderni liiketoimintamalli

Trombia Free myös painottaa dieselkäyttöisten

lakaisuautojen nopeaa

korvaamista taistelussa ilmastokriisiä

vastaan. Tästä johtuen, yhtiö tarjoaa

markkinoille myös liiketoimintamallin,

jossa kaupunkioperaattorit

voivat raskaiden alkuinvestointien

sijaan hankkia puhtaampaa ilmaa ja

katuympäristöä neliömetrihinnoittelulla.

Tuotteen hinnoittelu tuodaan

julki kesällä 2021 Saksan ja Norjan

markkinoiden ennakkomyynnin

alkaessa.

“Olemme kartoittaneet paljon todellisia

neliömetrin puhdistuskustannuksia

eri käyttökohteissa, ja voimme sen

verran jo todeta, että Trombia Free

tulee myös olemaan merkittävästi

kustannustehokkaampi ratkaisu

operaattoreille, jotka puhdistavat

kaupunki- ja teollisuusympäristöä.”

Antti Nikkanen, toimitusjohtaja,

Snowek Oy

Trombia Technologi

51


Brotherin uudet kannettavat

kuitti- ja tarratulostimet kestävät

käyttöä tien päällä

Verkkokaupan suosio on suorastaan

räjähtänyt viime vuosina, korona-ajasta

puhumattakaan. Verkosta

ostaminen on helppoa, nopeaa

ja kätevää, ja toimituksen voi

tilata valitsemaansa paikkaan: kotiin,

työpaikalle tai noutopisteeseen.

Verkkokaupan suosion kasvu

on saanut myös monet pienet yritykset

siirtämään myyntiään verkkoon,

ja tämä trendi näyttäisi jatkuvan.

Jotta verkkokauppaa pystyy harjoittamaan

tehokkaasti ja tilaukset

löytävät perille oikein, tuotteet on

tärkeää merkitä oikein viivakoodeilla

ja lähetystarroilla.

Etikettitulostuksen

sudenkuopat

Verkkokaupan suosio on suorastaan

räjähtänyt viime vuosina, korona-ajasta

puhumattakaan. Verkosta

ostaminen on helppoa, nopeaa

ja kätevää, ja toimituksen voi

tilata valitsemaansa paikkaan: kotiin,

työpaikalle tai noutopisteeseen.

Verkkokaupan suosion kasvu

on saanut myös monet pienet yritykset

siirtämään myyntiään verkkoon,

ja tämä trendi näyttäisi jatkuvan.

Jotta verkkokauppaa pystyy harjoittamaan

tehokkaasti ja tilaukset

löytävät perille oikein, tuotteet on

tärkeää merkitä oikein viivakoodeilla

ja lähetystarroilla.

Nopeaa etikettitulostusta

Etikettitulostin ratkaisee edellä

kuvatut ongelmat ja säästää aikaa

ja rahaa, sillä etiketistä tulee kerralla

oikeanlainen.

Etiketteihin pitää usein sisällyttää

paljon erilaisia tärkeitä tietoja.

Tällöin on hyvä olla etikettitulostin,

joka pystyy tulostamaan tarvittavat

tiedot tehokkaasti ja laadukkaasti.

TD-4420TN- tai TD-4520TN-etikettitulostin

on loistovalinta kiireiselle

verkkokaupalle. Näissä

malleissa on nopea suora lämpötulostus

ja lämpösiirtotulostus jopa

300 dpi:n erottelutarkkuudella.

Ne siis täyttävät kaikki tulostustarpeet.

Suora lämpötulostus on tehokas

tulostusmenetelmä, joka sopii

suurien etikettimäärien tulostamiseen.

Tarrassa on lämpöön reagoiva

pintakerros ja tulostimessa

lämpötulostuspää, joten perinteistä

värinauhaa tai mustetta ei tarvita.

Tämä menetelmä soveltuu lyhytikäisten

etikettien, kuten viivakoodillisten

lähetystarrojen ja varaston

tuotemerkintöjen, tulosta-

52


Tarkat etikettitulosteet helpottavat

sisällön tunnistamisessa

ja pakettien kuljetuksessa.

miseen. Parasta siinä on, että se on

myös hyvin taloudellinen menetelmä,

jolla voidaan tulostaa suuri

määrä etikettejä edullisesti.

Lämpösiirtotulostus taas on sopivin

vaihtoehto, kun tarvitaan pitkäikäisiä

etikettejä esimerkiksi

hyllymerkintöihin ja muuhun yleiseen

pitkäkestoiseen merkitsemiseen.

Siinä erikoisvalmisteisen värinauhan

väri imeytyy etikettiin.

Etikettien teksti on luettavissa pitkän

aikaa, sillä ne kestävät monenlaista

ulkoista altistusta.

Kiireisessä verkkokaupassa työn

pitää edetä nopeasti ja ongelmattomasti,

erityisesti lähetystarroja

tulostettaessa. Etikettitulostiimiin

on onneksi saatavilla lisävarusteita,

jotka helpottavat päivittäistä

tulostustyötä, kuten automaattinen

leikkuri, joka katkoo etiketit

rullasta oikeanpituisiksi tulostettaessa

suuria eriä. Kun leikkuriin

yhdistetään taustapaperin irrottaja,

etikettien liimaaminen käy nopeammin.

Lisäksi saatavilla on viivakoodien

tulostusta ja eri fontteja ja asetteluja

tukeva ohjelmisto, jonka avulla

etiketteihin voi lisätä myös grafiikkaa,

päivämääriä ja muita tietoja

käyttäjän toivomalla tavalla.

Oman yrityksen merkintä- ja tulostustarpeet

kannattaa selvittää,

sillä näin on helpointa valita etikettitulostin,

joka säästää aikaa ja

rahaa.

53


Kiitosimeon Oy osti Truck-Oil Oy:n

koko osakekannan

Kiitosimeon Oy ja Truck-Oil Oy

ovat allekirjoittaneet sopimuksen,

jolla koko Truck-Oil Oy:n liiketoiminta

siirtyi Kiitosimeon Oy:lle

1.10.2020 alkaen.

Truck-Oil on paimiolainen perheyritys,

joka kuljettaa 14:llä ajoneuvoyhdistelmällä

kevytöljytuotteita

Varsinais-Suomen, Satakunnan

ja Pirkanmaan alueilla. Truck-Oilin

liiketoiminnan vuosiliikevaihto

on noin 3,5 miljoonaa euroa, mikä

nostaa Simeon-konsernin vuosittaisen

liikevaihdon reilusti yli 70

miljoonan euron.

”Truck-Oilin maantieteellinen toiminta-alue

täydentää hyvin Simeonin

jakelualueita. Sopimus

myös avittaa Simeonin tavoitteita

laajentua nestemäisten tuotteiden

kuljetus- ja logistiikkapalvelujen

tuottajana” sanoo Kiitosimeonin

toimitusjohtaja Pontus Stenberg.

Erkki Säteri aloitti Teboilin kuljetukset

jo vuonna 1962 yhdellä säiliöautolla.

Itse Truck-Oil perustettiin

vuonna 1992 ja yritystä on laajennettu

tasaisesti yritysostoilla

2000-luvulla.

”Perinteikkään perheyhtiömme liiketoiminnasta

luopuminen oli vaikea

päätös, mutta toisen samanlaisia

arvoja vaalivan yrityksen löytyminen

helpotti päätöstä. Tieto perheyhtiömme

palveluperinteen jatkumisesta

osana Simeonia mahdollisti

tämän päätöksen” sanoo

Truck-Oilin toimitusjohtaja Untamo

Säteri.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

54


Nurminen Logistics vei konttijunallaan

Euroopan ensimmäisen rautateitse

kulkevan elintarvikekuljetuksen Kiinaan

Nurminen Logistics vei konttijunallaan

Euroopan ensimmäisen

rautateitse kulkevan elintarvikekuljetuksen

Kiinaan

Nurminen Logisticsin lämpösäädellyt

junakuljetukset ja niissä olevat

ainutlaatuiset reefer-kontit

avaavat Suomen ja Pohjois-Euroopan

elintarviketeollisuudelle täysin

uuden markkinan tuonnille ja

viennille Kiinaan.

”Aiemmin lämpösäädeltyjen tuotteiden

kuljettaminen rautateitse ei

ole ollut mahdollista. Nyt Nurmisella

olevat uudet, junaan sopivat, reefer-kontit

muuttavat tilanteen. Lämpösäädellyt

kylmäkuljetukset junalla

onnistuvat Kiinan nopeasti ja luotettavasti,

vain 11-14 päivän matkaajalla”,

kertoo Nurmisen vt. toimitusjohtaja

Olli Pohjanvirta.

Nurminen Logisticsin konttijuna kulkee

Helsingistä sekä Narvikista Helsingin

kautta Hefeihin ja Chongqingiin

viikoittain. Elintarvikkeiden lisäksi

junan reefer-konteissa voidaan

kuljettaa myös muita lämpösäädeltyjä

olosuhteita vaativia tuotteita. Yhteen

junaan mahtuu neljäkymmentä

45’ reefer-konttia joiden lämpötilaa

pystytään seuraamaan luotettavasti

koko matkan ajan ja lämpö voidaan

säätää -25 ja +25 asteen välille.

Ensimmäinen elintarvikkeiden

kylmäkuljetus Nurmisen konttijunalla

Suomesta Kiinaan lähti 28.09.

Nopea kuljetusaika ja lämpösäädellyt

kontit palvelevat elintarviketeollisuuden

mahdollisuutta kasvattaa

tuoretuotteiden vientiä Kiinaan

niin Norjasta kuin Suomesta.

55


5G-verkossa etäohjattava

traktori pystyy nyt suorittamaan

entistä vaativampia tehtäviä

Elisan 5G-etäohjausratkaisua Valtran traktoreihin on jatkokehitetty. Nyt traktoreja voidaan

käyttää ilman ohjauskopissa istuvaa kuljettajaa myös haastavissa tilanteissa, jotka

voivat olla jopa vaaraksi ihmishengelle.

Uudessa pilotissa Valtran sarjavalmisteinen

traktori on muutettu Elisan

5G-verkossa etäohjattavaksi

työkoneeksi myös tilanteisiin, joissa

traktorista on hyötyä vaativien ja

jopa ihmishenkeä vaarantavien työtehtävien

suorittamisessa. Valtran

kaikissa traktoreissa on etäohjauksen

mahdollistava teknologia valmiina

– traktoreita ei siis tarvitse

keksiä uudestaan.

Pieneenkin tilaan mahtuva, kannettava

Elisan 5G-etäohjausratkaisu

voidaan asentaa nopeasti traktoriin.

Tällöin traktoria voidaan ohjata

etänä Elisan 5G-verkon yli erillisestä

komentokeskuksesta, joka voi sijaita

satojen kilometrien päässä traktorista.

Etäohjaajalle näkymä traktorista

on 360-asteinen eli traktorin

ympäristöä pystyy havainnoimaan

vaivatta. 5G-verkon kautta etäohjaussignaalin

edestakainen välittyminen

on ohjaustilanteessa viiveetöntä.

Teknistä hienosäätöä

56

– Pilotointi on tuonut asiakaskunnan

tarpeita esille enemmän kuin

osasimme odottaa. Moni asiakas on

havahtunut siihen, että matkalla täysin

autonomiseen toimintaan on nopeasti

hyödynnettävissä olevia välivaiheita,

joiden investointikynnys

on matala. Kaupallistaminen vaatii

kuitenkin vielä tiivistä keskustelua

lainsäätäjien kanssa, koska ajoneuvomääräykset

ovat kaikkialla todella

tiukat. Lisäksi teknistä hienosäätöä

pitää viedä eteenpäin kaikilla

osa-alueilla – tätä helpottaa Suomessa

erinomainen yhteistyöverkosto,

kertoo Valtran strategiajohtaja

Tommi Malinen.

– Kattavan 5G-verkkomme on myös

tässä ratkaisussa avainroolissa. Erilaisissa

tilanteissa, joissa teknologialta

vaaditaan täysin viiveetöntä toimintaa

ja kymmenkertaisen datanopeuden

mahdollistavaa korkeaa kuvalaatua,

5G on ehdottomasti pai-

kallaan. Laitteiden etäohjaukseen

Elisan 5G on oikea ratkaisu, sillä se

mahdollistaa lisäksi myös korkean

tietoturvan ja häiriöttömyyden. Tällaisia

tilanteita voi olla viranomaisilla

paljon kuten myös erilaisissa yrityksissä

ja organisaatioissa, joiden

toimintaa 5G tehostaa, kertoo Elisan

kehitysjohtaja Kimmo Pentikäinen.


MIKROBIT POIS JOPA VUODEKSI

ITSEDESINFIOIVALLA PINNOITUKSELLA

– Kyse on valokatalyysistä, jossa

muodostuvat happiradikaalit reagoivat

pinnoilla esiintyvien mikrobien

kanssa tuhoten ne, toteaa

prosessin kehittäneen Plasmonics

Oy:n toimitusjohtaja Pasi Keinänen.

– Katalyysipinnoite tuhoaa yhteistyössä

valon kanssa mm. mikrobeja,

viruksia, bakteereja ja homeitiöitä.

Tutkimuksen mukaan valokatalyysillä

kyetään tuhoamaan pinnoilla

esiintyvästä influenssaviruksesta

98 % kahden tunnin kuluessa

normaalissa huoneenvalossa.

Desinfiointipalvelua tuottaa

Nanoksi Finland Oy, jonka toimitusjohtaja

Jukka Laks kertoo:

– Käsittelyn jälkeen pinnoite aktivoituu

uudelleen ja jatkaa mikrobien

tuhoamista vain valon voimalla,

joten menetelmä ei vaadi

uusimista harvoin kosketelluilla

pinnoilla. Runsaasti kosketeltavat

pinnat, kuten ovenkahvat, säätimet

ja kytkimet, suositellaan käsiteltäviksi

12 kuukauden välein.

Valon avulla itsedesinfioituva pinnoite tekee työtä vuorokauden ympäri tuhoten

taudinaiheuttajat. Kotimainen, testattu menetelmä on jo käytössä sadoissa kohteissa.

Pinnoitus on turvallisuusteko

– Koronapandemian levittyä tuotteemme

ja palvelumme oli jo testattu

vaativissa oloissa. Tarpeen

kasvamisen myötä olemme tänä

vuonna käsitelleet jo satoja suurten

yleisöjen kohteita. Myös yritysten

pääkonttorit ovat heränneet

takaamaan työntekijöidensä

ja asiakkaidensa terveys pandemian

aikana. Pinnoituskäsittely tehdään

ruiskuttamalla.

– Katalyysipinnoitus on selkeä turvallisuusteko,

toteaa Laks.

Kuvassa vas. Plasmonics Oy:n toimitusjohtaja Pasi Keinänen, oik. Nanoksi Finland

Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laks.

– Näin flunssakauden alla kannattaa

tiedostaa, että pinnoitus suojaa

myös tavallisilta tartuntataudeilta.

Normaali flunssa aiheuttaa suuria

kustannuksia yrityksille ja sen oireet

lisäävät myös koronatestaustarvetta,

josta seuraa kuluja koko

yhteiskunnalle. Pintojen desinfiointi

maksaa itsensä takaisin nopeasti

vähentämällä kaikkia tartuntoja.

www.nanoksi.com/hintalaskuri

57


Hirvikolaririski syksyllä suurin

– pienennä itse onnettomuusriskiä!

Tarkkana kannattaa olla erityisesti hämäräajossa

ja hirvistä varoittavien liikennemerkkien ilmoittamalla

alueella.

Suomessa tapahtui vuonna 2019

yli 2000 hirvionnettomuutta riistanhoitoyhdistysten

suurriistavirka-aputoiminnan

tilastojen mukaan.

Hirvionnettomuuksia tapahtuu

ympäri vuoden, mutta selvästi

eniten onnettomuuksia tapahtuu

syyskuusta joulukuuhun yltävällä

jaksolla, kello 16 ja puolen yön välisenä

aikana.

”Kuolemaan johtaneita hirvionnettomuuksia

on viime vuosina tapahtunut

1-3 kpl vuodessa ja enemmän

100 km/h kuin 80 km/h nopeusrajoituksella.

Onnettomuuteen

joutuneista puolet oli henkilö-

tai pakettiautoja ja puolet moottoripyöräilijöitä”,

kertoo onnettomuustietoinstituutti

OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö

Esa Räty.

Metsästyksellä säädellään

hirvikannan kokoa ja

vähennetään onnettomuuksia

Yksi keino vähentää kolareita on

eläinkannan harvennus. Lokakuun

toisena lauantaina alkavalla metsästyskaudella

on käytössä 47 691

hirven pyyntilupaa.

Hirvimerkki-kampanjankiertue

2020 peruttu koronan

vuoksi

Hirvivaara ei ole peruuntunut.

Hirvikiertue 2019: lavastettu tilanne.

Täytetty hirvi ja lunastuskuntoon mennyt auto kiersivät Suomea vuonna 2019. (Kuva Traficom/Jussi Pohjonen)

58


Lähde Ramin kanssa automatkalle

maailman ympäri!

Maailman ympäri, Rami! on jatkoa

nostalgiselle autokirjalle Rami autokuumeessa

(2019). Uudessa kirjassa

esitellään yli 80 autoa, joiden

valmistusvuodet ulottuvat vuodesta

1912 vuoteen 1986.

Automekaanikko Rami Rasvanäppi

on tehnyt liikaa töitä: mikään

ei huvita. Hän todellakin on loman

tarpeessa. Kahvilanpitäjä Leena

ehdottaa, että Rami lähtisi matkal-

le, ja se on autoihin hurahtaneesta

Ramista loistava idea! Hän ryhtyy

heti selvittämään, missä tehdään

kaikista kiinnostavimmat

menopelit.

Ensin mieleen tulee Ruotsi, mutta

pian Rami on käynyt läpi myös

Saksan, Ranskan, Italian ja jopa

Japanin tuotannon. Osaako Rami

päättää, mihin hän haluaisi lähteä

mieluiten?

Luvassa on myös aikamatka menneen

maailman automuotoilun

helmiin.

– Suosikkiautoni uudesta kirjasta

on ehdottomasti sivulla 6 huoltoaseman

pihassa lipuva sininen ’64

Chevrolet Impala. Samanlainen

kun löytyy myös omasta tallista.


LUOTETTAVIN

KUMPPANISI

GLi on aidosti täyden palvelun kuljetus- ja

logistiikka yritys. Tarjoamamme ratkaisut

perustuvat asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun

palvelusuunnitelmaan, jonka pohjana

on logistisen kokonaisuuden ymmärtäminen.

Olemme aidosti läsnä asiakkaan liiketoimintojen

kuljettamisessa, kumppanina.

KULJETUSPALVELUT:

Täsmälliset kuljetusratkaisut ja kuljetusten

tukipalvelut

VARASTOINTIPALVELUT:

Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!