11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 3 / 2011

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

MAALLA 3/2011 • 14. MERELLÄ vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

• ILMASSA

Kuljetus&Logistiikka -lehti

on mukana messuilla

GLi Yhtiön osastolla U212


Tässä lehdessä:

Kuljetuksia uhkaa

rikollisuuden kasvu ................... 8

| pääkirjoitus Sari Järvinen |

Kokonaisturvallisuus syntyy

monista tekijöistä ..................12

Suuria purjelaivoja ihaillaan

jälleen Turun kesässä 2011.....17

Kulkurin paussi

on Härmä

Koulutus

Uusi rengas säästää

polttoainetta ......................... 20

Lexus jälleen

Merkkien Merkki

-tutkimuksen ykkönen........... 24

Kiinan kulutushuuma

on osin hyödyntämättä

Suomessa ............................ 40

Blogi:

Kyllä mä sitten

eläkkeellä.............................. 55

Millainen on hyvä

alainen? ................................ 62

Kuljettajan ammattipätevyyden

puuttuminen voi aiheuttaa

yrityksille vakavia ongelmia .................... 44

ADR- koulutus

on osa ammattitaitoa...............................46

Yrittäjäksi mielivä ei jää yksin..................47

Logistiikan ammattilaisia

Hämeen ammattikorkeakoulusta ............48

Kaupan ja kiinteistöalan yrittäjät

tarvitsevat eniten jatkajia.........................49

Menestys seuraa asiakashyödystä

ja innovatiivisuudesta..............................50

Helle paahtaa, kone humisee. Mitä enemmän kelloa tuijottaa, sitä hitaammin

aika kuluu. Pian sen olisi syytä räpsähtää lukemille, jotka merkitsevät

ovien avautumista: iltaa, viikonloppua, kesälomaa. Suurin osa meistä on

vapaan tarpeessa, vaikka työ on helpompaa kuin koskaan.

Ainakin tekniikan puolesta.

Vaa’at punnitsevat tarvittaessa trukin jokaisen kuorman automaattisesti.

Rekka-autossa varoittimet vilkkuvat, kun pappa potkii rollaattorillaan niin

lähelle autoa, että makkarat Siwan kassissa tutisevat. Kaistavahti herättää,

jos kuljettaja torkahtaa ja ajautuu yli tien reunaviivan.

Tekniikka on autonratissa paljon ja pienessä tilassa. Tietokone mahtuu

kuljettajan kouraan, jossa se skannaa ja ynnää laskut valmiiksi vaikka Korvenkylän

entisen Esson takapihalla.

Vielä kun joku keksisi sellaisen laitteen, joka varoittaisi mieskuljettajia

minihameiden helmojen hulmahtelusta jalkakäytävällä.

Sellaista härveliä tosin ei taideta tarvita. Kuten ei sitäkään, joka eläisi

kesäloman puolestamme. Se meidän on tehtävä itse. Ne kuljettajat, jotka

ajavat läpi suven, näkevät omin silmin purppuraisen auringonnousun. Joku

saattaa erottaa hirven höyryävän hengityksen niitynreunalla.

Power Truck Show:sta löytyy näitä molempia: alan uutta tekniikkaa mutta

myös elämyksiä, jotka tekevät työstä mielekästä. Samanhenkisessä seurassa

voi jakaa kokemuksia ja katsella upeasti maalattuja autoja. Siellä voi

kuulla kuinka Paula Koivuniemi kaipaa maailman tuuliin, sinne josta monet

messuvieraat tulevat.

Kuljetus & Logistiikka-lehti seuraa ja jakaa teille näitä alan uutuuksia ja

elämyksiä lehden sekä internetin kautta ympäri vuoden, mutta toivottavasti

näemme myös kasvokkain. Tervetuloa osastollemme Härmään!

Niin, hirviä siellä tuskin näkyy, mutta Miss Power Truck osaa taatusti

kantaa mekkonsa viehättävästi.

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, katja@grafidee.fi

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086


utisia UUTISIA uutisia UUTISIA uutisia UUT

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Yritykset kaipaavat

Kehä V:n varrelle

avoimia logistiikkakeskittymiä

Finnair palkittiin parhaana

pohjoiseurooppalaisena lentoyhtiönä

World Airline Awards 2011 palkitsi Finnairin

Pariisin ilmailumessujen yhteydessä parhaana

pohjoiseurooppalaisena lentoyhtiönä.

Päätös perustui globaaliin tutkimukseen,

joka pohjautuu matkustajien suorittamaan

arviointiin.

The World Airline Awards perustuu ilmailualan

arvostettuun Skytrax World Airline

Survey -tutkimukseen, ja se tunnetaan

myös nimellä "Passengers Choice Awards".

Tutkimus tunnetaan ympäri maailman ainoana

globaalina ja itsenäisenä lentoyhtiöiden

toimintaa mittaavana asiakastyytyväisyystutkimuksena.

Finnair voitti Best Airline

Northern Europe -kategorian.

– Finnairin tavoitteena on tarjota korkeatasoista

palvelua ja mielenrauhaa asiakkaille

matkan joka vaiheessa. Palkinto ja asiakaspalaute

sen takana ovat hienoja osoituksia

siitä, että matkustajamme todella arvostavat

palveluamme ja henkilöstömme työtä,

asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anssi

Komulainen sanoo.

Finnairilla on Aasia-Eurooppa-liikenteen

lyhyimmät, ympäristöystävällisimmät ja

miellyttävimmät yhteydet Aasian suuriin

keskuksiin niistä Euroopan kaupungeista,

joista ei ole suoraa lentoyhteyttä Aasiaan.

Finnair lentää nykyisin kymmeneen eri Aasian

kohteeseen.

Tutkimukseen osallistui 18,8 miljoonaa

lentomatkustajaa yli 100 eri maasta, ja siinä

arvioitiin yli 200 lentoyhtiötä, joita mitattiin

38 eri asian, kuten esimerkiksi lähtöselvityksen,

istuinten mukavuuden, matkustamon

puhtauden ja palvelun mukaan. Jo 12

vuoden ajan toteutettu tutkimus tunnetaan

lentomaailmassa laadun mittapuuna.

Julius Tallberg-Kiinteistöt ja SRV suunnittelevat

logistiikkakeskusta Karamalmille

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ja SRV Rakennus

Oy ovat allekirjoittaneet hankesopimuksen,

joka tähtää STC-konseptin mukaisen

logistiikkakeskuksen rakentamiseen Espoon

Karamalmille osoitteeseen Karapellontie 11

– 13.

SRV:n tehtävänä on kohteen kehittäminen,

markkinointi ja rakentaminen. Kohteen vuokrattava

pinta-ala on noin 5 000 m2.

Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt

vuoden 2012 alkupuolella, kun hankkeen

käynnistämisen edellyttämät vuokrasopimukset

on allekirjoitettu.

- Viime aikoina on logistiikkakeskusten

rakentaminen painottunut pääkaupunkiseudun

itäosiin. STC Karamalmi sopii loistavasti

yrityksille, joiden toiminnan pääpaino on

Helsingin länsipuolella. Alueella on tarvetta

nimenomaan pienemmistä, silti tehokkaista

ja ajanmukaisista logistiikkatiloista. Kohteen

sijainti Kehä II: n ja julkisten liikenneyhteyksien

varrella on erittäin hyvä, sanoo SRV

Rakennus Oy:n projektikehitysjohtaja Kimmo

Alaharju.

Kehä V logistiikkavyöhykkeenä -projektin

ensimmäinen osa on valmistunut. Selvityksessä

tarkasteltiin Kehä V:n varrella

olevia logistiikkapalveluita, selvitettiin

alueen vahvuuksia logistiikkatoimijoiden

kannalta ja arvioitiin alueen kehitysmahdollisuuksia.

Vyöhykkeen vahvuuksia ovat

hyvät yhteydet satamiin, markkinoiden ja

yhteistyökumppaneiden läheisyys sekä

tieyhteyksien kunto ja välityskyky.

Teknologiakeskus TechVillan tilaamasta

selvityksestä käy ilmi, että viidennes

yrityksistä pitää Kehä V -tietä tärkeänä

liikenneväylänä logistiikan toimivuuden

kannalta. Noin puolet yrityksistä mieltää

Kehä V:n ympärillä olevan alueen tulevaisuuden

logistiikkavyöhykkeeksi.

Kyselyyn vastasi yhteensä 163 yritystä

Uudellamaalla ja sen lähimaakunnissa.

Lisäksi selvityksessä haastateltiin Kehä

V:n varrella sijaitsevien kuntien johtoa.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista yrityksistä

on kiinnostunut Kehä V -vyöhykkeestä

sijoittumisalueena lyhyellä aikavälillä.

Teollisuusyritykset olivat selvästi

keskimääräistä kiinnostuneimpia.

Kiinnostavimmat sijoittumisalueet

Kehä V -vyöhykkeellä ovat valtatien 3 risteysalue

Nurmijärven, Hyvinkään ja Riihimäen

alueilla, valtatien 4 risteysalue

Mäntsälässä ja valtatien 7 risteysalue

Porvoossa.

Yrityksillä selkeitä odotuksia

Yritysten suurimmat odotukset Kehä V

-vyöhykkeellä kohdistuvat tieyhteyksien

ja avointen logistiikkakeskittymien kehittämiseen.

Avoimilla logistiikkakeskuksilla

tarkoitetaan keskuksia, joissa eri yritykset

voisivat hyödyntää erilaisia yhteisiä

tukipalveluita.

Selvityksen mukaan yritysten kiinnostus

Kehä V -vyöhykettä kohtaan jatkossa

kasvaisi ja alueen imago kohoaisi, jos

maata, kiinteistöjä ja työvoimaa olisi aiempaa

paremmin saatavilla. Myös kuntien

ja yrittäjien välinen yhteistyö voisi

yrittäjien mielestä sujua nykyistä paremmin.

Markkinat lähellä ja hyvät yhteydet

satamiin

Yritysten mielestä Kehä V -vyöhykkeen

vetovoimatekijöitä ovat tällä hetkellä

yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden

läheisyys, yhteydet satamiin, markkinoiden

läheisyys sekä tieyhteyksien kunto ja

välityskyky.

Sijoittumista sen sijaan hankaloittavat

toimitilakustannukset, työvoiman saatavuus

ja työvoimakustannukset, kunnan ja

yrittäjien välinen yhteistyö sekä kaavoitukselliset

ja tekniset valmiudet.

4 Kuljetus & Logistiikka


utisia UUTISIA uutisia UUTISIA uutisia UUT

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Korkeampi pysäköintivirhemaksu sekä rengaslukon

käyttö mahdollisiksi vuoden 2012 alusta

Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä

uudistetaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä

pysäköintivirheitä ja antaa tehokkaat keinot

puuttua niihin. Uudistukset, jotka koskevat

julkista pysäköinninvalvontaa, on tarkoitus

vahvistaa tulemaan voimaan 1. tammikuuta

2012. Eduskunta hylkäsi yksityistä pysäköinninvalvontaa

koskevan lakiehdotuksen.

Pysäköintivirheestä voidaan jatkossa määrätä

20-80 euron suuruinen pysäköintivirhemaksu,

kun nykyisin maksu on 10-50 euroa.

Samasta pitkään jatkuvasta pysäköintivirheestä

voidaan lain tultua voimaan määrätä

enintään kolme pysäköintivirhemaksua.

Uutta on myös se, että ajoneuvoon voidaan

kiinnittää sen liikuttamisen estävä rengaslukko,

jos pysäköintivirhe on jatkunut kaksi vuorokautta.

Rengaslukon käyttö on mahdollista

myös silloin, jos samalla ajoneuvolla on tehty

viisi pysäköintivirhettä eikä niistä määrättyjä

pysäköintivirhemaksuja ole maksettu. Samoilla

edellytyksillä ajoneuvo voidaan myös

siirtää.

Pysäköinninvalvonnasta huolehtivat poliisi

sekä kunnallinen pysäköinninvalvoja ja pysäköinnintarkastaja,

joka on nykyisen valvontaapulaisen

uusi nimike.

Pysäköintivirhemaksun nykyinen kahden

viikon maksuaika pidennetään kuukaudeksi.

Maksuviivästyksestä ei enää seuraa maksun

korotus puolitoistakertaiseksi, vaan kiinteä

12 euron korotus.

Pysäköintivirhemaksua ja rengaslukkoa

koskevasta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen

pysäköinninvalvojalle, jonka päätökseen

voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Sen jälkeen muutosta voi hakea vielä korkeimmalta

hallinto-oikeudelta, jos se myöntää

valitusluvan. Hallinto-oikeuden ratkaisua

nykyisin koskevasta muutoksenhakukiellosta

siis luovutaan.

Merja Kyllönen

liikenneministeriksi

Kansanedustaja Merja Kyllönen on uusi

liikenneministeri. Tasavallan presidentti

nimitti Kyllösen keskiviikkona 22. kesäkuuta.

Vasemmistoliittoon kuuluva Kyllönen

(34) on toisen kauden kansanedustaja

Oulun vaalipiiristä. Hän on myös Vasemmistoliiton

eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Kyllönen toimii kansanedustajan

tehtävän lisäksi Suomussalmen

kunnan valtuutettuna ja Kainuun

maakuntavaltuutettuna.

Eduskunnassa Kyllönen on jäsenenä

valtiovarainvaliokunnassa

sekä

maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Koulutukseltaan

Kyllönen on

bioanalyytikko.

Hän on naimisissa

ja harrastaa

mm. runoilua

ja luonnossa

liikkumista.

nimityksiä

System Alliance Europe laajenee ja kehittyy

Euroopan johtava kuljetusverkosto System

Alliance Europe laajentaa toimintaansa kolmeen

Euroopan maahan laaduntehostamiskampanjansa

yhteydessä. Verkoston suoritukset

ovat edelleen nousussa.

Ateenassa ja Thessalonikissa toimiva Omega

Transport International S.A. on toukokuusta

2011 alkaen kuulunut System Alliance Europeen.

Omegalla on jo entuudestaan ollut

yhteistyötä usean verkoston jäsenyrityksen

kanssa.

Verkosto laajenee myös Tanskaan ja Norjaan

missä johtavat keskisuuret huolintaliikkeet

ovat jo allekirjoittaneet alustavat liittymissopimukset.

Verkoston kattavuus tulee järjestelmällisesti

laajentumaan Itä-Euroopan suuntaan

tulevina vuosina. Tavoitteena on koko Euroopan

kattava verkosto.

Lukuja

Parhaillaan verkostossa toimii 50 osakasta

24 maassa. Alkuvuoden aikana kaiken kaikkiaan

171 toimipistettä käsitteli viime vuotta

18,7 % enemmän rahtia. Yhteistyöverkosto

käsitteli yli 3,1 miljoona lähetystä vuonna

2010, mikä vastaa yli 1,6 miljoonaa tonnia

rahtia.

Verkostossa on tällä hetkellä enemmän

kuin 1600 aktiivista kuljetusreittiä joita ajetaan

viikoittain, jopa päivittäin.

Verkosto tarjoaa asiakkailleen jatkuvasti

kasvavan ja vakautuvan ratkaisun.

Laadun kehittäminen

System Alliance Europen ominaispiirre on

verkoston kyky kehittää ja parantaa suoritustaan.

Tärkeät laatukriteerit kuten toimitusvarmuus

ja palveluiden tasokkuus määrittelevät

nk. suoritusindeksin (Degree of Performance

Index).

Operatiivisen yhteistyön alettua indeksi on

noussut 30 pistettä laatukriteereiden nelinkertaistuttua

samanaikaisesti.

Lähetysten noutoa ja logistiikkaa ohjaavia

malleja on paranneltu laajamittaisesti. Tietoja

tavaralähetyksistä voidaan jakaa ei vain

lähettäjälle vaan myös tilaajalle samanaikaisesti

kun tavara noudetaan.

System Alliance Europe on kuljetusverkosto

joka yhdistää keskikokoisten kuljetusliikkeiden

osaamisen. Tarjoamme Euroopassa

kanavan kappaletavarakuljetuksille paikallisen

toimijan kautta. Organisaation ja tietotekniikan

yhteiset suuntaviivat takaavat korkean

laatustandardin, läpinäkyvät prosessit

ja kuljetuksien luotettavan käsittelyn.

Suomessa SystemAllianceEuropen jäsenenä

on Varova Oy.

Koivunen Oy:

Carl Westerlund on nimitetty

tuotepäälliköksi

vastuualueenaan iskunvaimentimet,

moottorinlämmittimet

ja akut.

Hän on toiminut aiemmin

alalla vastaavissa

tehtävissä.

Jukka Gustafsson

opetusministeriksi

Kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden

maisteri

Jukka Gustafsson (Suomen

Sosialidemokraattinen

Puolue) nimitettiin

uuden hallituksen

opetusministeriksi presidentinesittelyssä

keskiviikkona 22.

kesäkuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ministeri

Gustafsson vastaa koulutus- ja

tiedeasioista.

Atria Suomi Oy

Stefan Massalin on

siirtynyt operatiiviseksi

kenttäpäälliköksi Atria

Concept organisaatioon

1.5.2011 alkaen

vastuualueenaan Etelä-

Suomen alueen Sibyllayksiköiden

myynti ja

myynnin kehitys. Ketjuvastuina hänellä

ovat Neste K-Liikenneasemat ja tapahtuma-asiakkaat.

6 Kuljetus & Logistiikka


ISIA uutisia UUTISIA uutisia UUTISIA uuti

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Pikarahtipaketin kulkua

voi seurata nyt

älypuhelimella

Pikakuljetusyritys TNT on lanseerannut älypuhelinsovelluksen,

jonka avulla asiakkaat

voivat seurata lähetyksiään omalla matkapuhelimellaan

reaaliaikaisesti. Ilmainen sovellus

toimii iPhone-, Android- ja Windows

Mobile -älypuhelimissa.

Yhä useampi suomalainen hoitaa kännykällään

muun muassa matkalipun tilaamisen,

uutisten lukemisen sekä aikataulujen

tarkistamisen. Älypuhelinsovellukset ovat

parantaneet yritysten asiakaspalvelua, kun

moni asia hoituu puhelimella eikä ole aikaan

tai paikkaan sidonnainen. Nyt myös pikalähetysten

seuraaminen onnistuu helposti TNT:n

älypuhelinsovelluksella.

– TNT Expressin asiakkaat ympäri maailmaa

voivat seurata lähetyksiään helposti

älypuhelimellaan. Asiakkaamme haluavat

toimitukset luotettavasti ja ajallaan, ja he

arvostavat uusien teknologioiden hyödyntämistä

asiakaspalvelussa, TNT Suomi Oy:n

toimitusjohtaja Åke Blomqvist kertoo.

Ilmainen sovellus

Ilmainen mobiilisovellus toimii iPhone-, Android-

ja Windows Mobile -älypuhelimissa.

Sovelluksen voi ladata puhelimeensa Applen

App Storesta ja Googlen Android Marketista.

Sovellus on helppokäyttöinen. Se toimii

lähetyksen rahtikirjannumerolla tai viitteellä,

jonka näppäiltyään asiakas saa lähetyksen

sijaintitiedot heti.

TNT:llä on lähetyksen seurantaan useita

eri palveluvaihtoehtoja. Verkkopalvelussa

toimivat Seuraa lähetystä –toiminto sekä

myTNT:n Online Reporting –palvelu. Lisäksi

lähetystä voi seurata sähköpostilla ja tekstiviestillä.

– Kehitämme jatkossakin palvelua ja suunnittelemme

siihen lisäominaisuuksia, kuten

esimerkiksi hintatietojen hakua ja noutojen

tilaamista sekä niiden uudelleen järjestämistä.

Kehitämme myös muunlaisia mobiilisovelluksia

palvelemaan entistä paremmin asiakkaitamme,

toimitusjohtaja Blomqvist kertoo.

Airbusin koneesta

avoimet näkymät kaikkiin

suuntiin vuonna 2050

Älykkäät matkustamot mahdollistavat matkustajan

mittojen mukaisen matkustuskokemuksen. Airbus esittelee

matkustamokonseptinsa vuodelle 2050: täysin uudenlaisen

lentämiskokemuksen, joka on saanut inspiraationsa luonnosta.

Henkilökohtaiset alueet korvaavat perinteiset

matkustusluokat ja mahdollistavat matkustajan

halujen mukaan räätälöidyn ympäristön.

Kohteiden välillä matkustajat voivat vuonna

2050 osallistua interaktiiviseen kokoukseen,

pelata virtuaaligolfia, lukea kotona oleville

lapsille iltasadun ja katsella jalkojen alla

avautuvaa näkymää.

Matkustamokonsepti on uusin osa Airbusin

ilmailun visiota vuodelle 2050. Viime

vuonna esiteltiin konseptilentokone täynnä

uutta teknologiaa, joka vähentää päästöjä,

jätettä ja melua sekä polttoaineen kulutusta.

Tänä vuonna oli matkustamiskokemuksen tulevaisuuden

vuoro.

Lentokoneen bioninen rakenne jäljittelee

lintujen luiden optimaalista vahvuusrakennetta.

Se mahdollistaa älykkään seinäkalvon

käytön: kalvo säätelee sisäilman lämpötilaa

ja muuttuu tarvittaessa läpinäkyväksi, jolloin

matkustajilla on avoimet näkymät kaikkiin

suuntiin.

Konseptimatkustamossa on "hermoverkko",

joka toimii älykkäänä rajapintana koneen

ja matkustajan välillä. Hermoverkko voi havaita

matkustajan tarpeita ja vastata niihin

automaattisesti. Se myös mahdollistaa muun

muassa matkustajan mukaan muotoutuvan

istuimen.

Uusien alueiden avulla matkustaja voi itse

muokata lentämiskokemustaan.

- Virkistävällä alueella matkustaja voi rentoutua

ja levätä. Tässä apuna on vitamiini- ja

antioksidanttipitoinen ilma, tunnelmavalaistus,

aromaterapia ja akupaineluhoidot.

- Interaktiivinen alue sijaitsee matkustamon

keskellä. Virtuaaliset heijastuskuvat voivat

viedä matkustajan mihin tahansa ympäristöön,

esimerkiksi holografiseen peliin tai

shoppaajat virtuaaliseen sovitushuoneeseen.

- Älykäs teknoalue on suunnattu matkustajille,

jotka haluavat tehdä koneessa samoja

asioita kuin maassa. Tarjooma ulottuu aina

täyteen luksuspalveluun asti matkustajan toiveiden

mukaan.

"Selvitystemme mukaan vuonna 2050 matkustajat

odottavat saumatonta matkustuskokemusta

ja huolenpitoa ympäristöstä. Airbusin

konseptimatkustamo on suunniteltu tältä

pohjalta. Vuonna 2050 matkustaja voi astua

määränpäässään ulos Airbusin koneesta virkistyneenä,

yhtä kokemusta rikkaampana",

Airbusin suunnittelujohtaja Charles Champion

sanoo.

Airbusin vuotuisista yli kahden miljardin

euron tutkimus- ja kehitysinvestoinneista yli

90 prosentilla on vaikutusta nykyisten ja tulevien

lentokoneiden ympäristöominaisuuksiin.

Teknologian kehityksen ansiosta konseptimatkustamo

on täysin kierrätettävissä.

Siinä käytetään kasvikuiduista valmistettuja

materiaaleja, joissa on itsepuhdistavia ominaisuuksia.

Materiaalit vähentävät jätteen

määrää ja ylläpidon tarvetta, ja lisäksi ne ottavat

hyötykäyttöön matkustajan kehittämän

lämmön.

Tällaisia teknologioita kehitetään parhaillaan,

ja vaikka ne eivät tulisikaan käyttöön

juuri konseptimatkustamossa ja -koneessa

ennakoidussa muodossa, jotkin niistä voivat

tulla Airbusin tuleviin lentokoneisiin.

Kuljetus & Logistiikka 7


8 Kuljetus & Logistiikka


Kuljetuksia uhkaa

rikollisuuden kasvu

Järjestäytyneen rikollisuuden leviäminen Etelä-Euroopasta

Pohjoismaihin aiheuttaa uhkakuvia. Suomalaisia kuljettajia ja lasteja

uhkaavat valepoliisit, ajoneuvovarkaudet ja pahoinpitelyt.

Ammattimainen ja järjestäytynyt

rikollisuus on aina hyödyntänyt

logistiikkaketjuja omiin tarkoituksiinsa.

Kuljetettavia tuotteita on

varastettu tai ketjua on käytetty salakuljettamiseen.

Euroopan talousalueella eteläisiä

EU-maita on perinteisesti pidetty riskialttiina

alueina, joissa kokonaisia rekkalasteja on

varastettu tienpäältä. Muutamien varkaustapausten

jälkeen alueilla operoivat logistiikkayritykset

oppivat, että uhkaa vastaan

tulee suojautua riittävällä etukäteissuunnittelulla,

turvallisuustekniikalla ja käytännön

toimintatavoilla. Uhka siis tunnistettiin, se

analysointiin ja sen torjumiseksi ryhdyttiin

toimenpiteisiin. Totuuden nimissä täytyy

kyllä myöntää, että ongelma ei ole täysin

ratkaistu. Aina silloin tällöin myös suomalaisia

yhdistelmiä lasteineen varastetaan,

erityisesti Italiassa.

Rikollisuus levisi Ruotsiin

Kansainvälisiä tilastoja tarkastella täytyy

todeta, että rikosuhkiin liittyvät ongelmat

eivät enää ikävä kyllä rajoitu vain Etelä-

Eurooppaan. Ongelma on laajentunut

lähes kaikkialle. Vartioimattomia

lastattuja

perävaunuja varastetaan

pysäköintialueilta, terminaaleihin

murtaudutaan ja kuljettajia

tainnutetaan lepotaukojen aikana kaasulla.

Valepoliisit pysäyttävät kuljettajia ja varastavat

ajoneuvot lasteineen väkivallan uhalla

tai liikkuviin yhdistelmiin kiivetään ajon aikana

ja tavaraa tyhjennetään tien poskeen.

Edellä mainitun kaltaisia tapahtumia on

raportoitu Itävallasta, Saksasta, Ranskasta,

Hollannista, Belgiasta, Englannista, Tanskasta

ja jopa Ruotsista.

Koko lasti viedään

Uhka on siis ilmeinen, mutta sitä ei yleisesti

välttämättä tunnisteta. Uhkana on pidetty

ennemminkin sitä, että ajoneuvosta varastetaan

polttoainetta pysähdyksen aikana,

vaikka todellisuudessa ammattirikolliset

vaanivat lastia. Viime vuosien aikana tilanne

on tästä edelleen pahentunut. Aikai-

Uhka on siis ilmeinen, mutta sitä ei

yleisesti välttämättä tunnisteta.

Kuljetus & Logistiikka 9


Usein tuudittaudutaan ajatukseen, että ongelmat

eivät kosketa meitä suomalaisia.

semmin puoliperävaunujen pressuseiniä

viillettiin auki ja muutamia laatikoita saatettiin

varastaa. Nyt varastetaan ajoneuvo

lasteineen, keinoja kaihtamatta. Hyvä asia

on se, että kuljettajat ja ajoneuvot yleensä

löytyvät vahingoittumattomina. Huono

asia taas se, että satojen tuhansien eurojen

lastit katoavat jälkiä jättämättä.

Vapaa liikkuvuus toi rikollisliigat

Mikä on sitten mahdollistanut tilanteen

kehittymisen nykyiselle tasolle? Ainakin

kansainvälisten viranomaisten mukaan yksi

merkittävä tekijä on ollut vapaa ihmisten

ja tavaroiden liikkuvuus. Ammattirikolliset

pääsevät liikkumaan Schengen-alueella

vapaasti, kuten heidän varastamansa tavaratkin.

Yleensä rikollisliigat eivät operoi

kotimaassaan, vaan toteuttavat teot muualla.

Varastetut tavarat kuljetetaan pois

maasta, jossa varkaus on tehty ja myydään

eteenpäin. Kiinnijäämisen riski on pieni ja

tuotto hyvä.

Suomalaisten herättävä

Usein tuudittaudutaan ajatukseen, että

ongelmat eivät kosketa meitä suomalaisia.

Suomalaisten yritysten tuonti- tai vientituotteita

uhkaavat kuitenkin samat riskit,

kuten myös niitä suomalaisia logistiikkaalan

yrityksiä, jotka operoivat Euroopassa.

Unohdetaan, että Ruotsissa terminaaleihin

murtaudutaan tai että kuljettajien kimppuun

hyökätään taukojen aikana erityisesti

Ruotsin eteläisillä pääväylillä. Ongelmat

eivät ole siis kovin kaukana. Toisaalta uhkakuvaa

ei yhtään helpota se, että Schengen-alueen

laajenemisen myötä eteläinen

rajamme on nykyisin auki myös Baltiaan.

Järjestäytyneillä ammattirikollisilla on siis

kaksi sisääntulo- ja ulosmenoreittiä tänne

EU:n pohjoiselle rajaseudulle.

Vanhat lukot ainoa suoja

Nykyään rikolliset toimijat ovat keskittyneet

lähinnä ajoneuvojen, työkoneiden ja

muun omaisuuden varastamiseen, sillä

logistiikkaan kohdistuneet lastivarkaudet

ovat Suomessa erittäin satunnaisia ja

arvoltaan pieniä. Uhka on kuitenkin olemassa,

sitä ei varmaan kukaan voi kiistää.

Uhkaan peilaten tuntuukin arveluttavalta

se, että edelleen lastattuja perävaunuja

säilytetään yön yli, usein jopa täysin lukitsemattomana,

hiljaisilla teollisuus- tai

pysäköintialueilla. Maassamme on myös

suhteellisen paljon vanhempia varastoja

ja terminaaleja, joiden suojataso rajoittuu

pelkästään vanhoihin mekaanisiin lukkoihin,

joiden avainmääristä tai sitä kenellä

mahdollisia avainkopioita on, ei aina ole

täyttä varmuutta.

Investointeja turvallisuuteen

Viimeistään nyt meidänkin pitää tarkastella

rikollisuuden uhkaa logistiikassa vakavasti

ja miettiä, mitkä ovat valmiutemme

torjua sitä mahdollisimman tehokkaasti.

Löytyykö keinoja pelkästään turvallisuuskulttuurimme

kehittämisestä toiminta- ja

ajatustapoja muuttamalla, vai tarvitaanko

lisäksi investointeja turvallisuusteknologiaan

ja -palveluihin? Mielestäni tarvitsemme

molempia, oikeassa suhteessa.

Nyt jutun luettuasi saatat miettiä, ettei

asia kosketa sinua, sillä yrityksesi valmistamat

tuotteet eivät kiinnosta ammattirikollisia.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että

"kotimarkkinoillamme" muualla EU:ssa

varastetaan muun muassa televisioita,

dvd-soittimia, kännyköitä, tietokoneita,

auton varaosia, renkaita, tupakkaa, alkoholia,

lääkkeitä, urheiluvälineitä, vaatteita,

lihaa, juustoja, karamelleja, virvoitusjuomia,

meikkejä, partateriä, pelejä, kirjoja,

leluja, ruohonleikkureita, pesukoneita,

jääkaappeja, imureita, vaippoja, saippuoita,

hammastahnaa, rakennustarvikkeita,

työkaluja ja jopa raskaanteollisuuden

tuotteita, kuten paperi- ja teräsrullia. Nämä

olivat vasta esimerkkejä joistakin tuoteryhmistä.

10 Kuljetus & Logistiikka


Kokonaisturvallisuus

syntyy monista tekijöistä

Turvallisuuden tunne voi syntyä hyvinkin subjektiivisesta käsityksestä siitä, miten

erilaisiin ei-toivottuihin asioihin on varauduttu. Elämällä on tapana yllättää, ja kun riski

sitten toteutuu, nähdään käytännössä, miten realistinen vastuullisten ihmisten mielikuva

turvallisuudesta on ollut ja mitä seurauksia ja yllätyksiä riskin toteutumisesta on syntynyt.

12 Kuljetus & Logistiikka

Turvallisuus on käsitteenä rajallinen,

kun mietitään kaikkea

huomioimisen arvoista toimitusketjuissa.

Turvatiimi käyttää

termiä ”integriteetti” kuvaamaan

sitä tavoitetilaa, johon palveluilla pyritään.

Toimitusketjuympäristössä integriteetti

tarkoittaa kuljetusten eheyttä,

koskemattomuutta ja kokonaislaadun

säilymistä. Integriteetin saavuttamiseksi

asiakkaan kiinteisiin kohteisiin

ja kuljetuksiin on tavalla tai toisella aikaansaatava

järjestelmä, jossa erilaisista

olennaisista poikkeamista saadaan hälytys

tai ilmoitus ympärivuorokautisesti.

Tällaisia poikkeamatilanteita voivat olla

esim. murto-, ryöstö-, ilkivalta-, sabotaasi-

tai tulipalotilanne, olosuhdepoikkeama

(lämpötila, kosteus, ym.), kolari,

lastin siirtyminen tai kaatuminen, reitti-

tai aikataulupoikkeama tai muu asia,

joka suoraan tai epäsuoraan voi tuottaa

vahinkoa tai häiriötä.

Logistiikan turvallisuussuunnittelussa

täytyy siis luoda järjestely, jossa erilaisin

teknisin ja inhimillisin resurssein

tehdään kokonaisvaltaista ja jatkuvaa

valvontaa. Valvonnalla pyritään havaitsemaan

poikkeamia mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa. Jos varoitustieto

saadaan tarpeeksi ajoissa, voidaan

varsinaiset vahingot kokonaan tai osin

estää. Kun turvallisuudelle ja palvelutasolle

löydetään sopivat seurantamittarit,

voidaan järjestelyn toimivuutta sekä

kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia helposti

seurata.

Johtava suomalainen turvallisuusyritys

Turvatiimi Oyj on kehittänyt ESPpalvelukokonaisuuden,

jossa palvelut

on luokiteltu kolmeen pääluokkaan:

Ennakoivat, Suojaavat ja Pelastavat palvelut.

Automaailmassa ESP tarkoittaa

ajoneuvon vakautusjärjestelmää. Turvatiimi

ESP-kokonaisuudella halutaan

antaa asiakkaan käyttöön yrityksen

ajonvakausjärjestelmä.

Ennakoivien palveluiden puitteissa

kartoitetaan riskit ja ei-toivotut asiat sekä

määritellään, millä keinoilla riskienhallinnassa

päästään halutulle tasolle

sekä tutkitaan, miten asiakkaan toimintaa

ja sen tehokkuutta voitaisiin kehittää.

Logistiikkatoiminnassa tavoiteltavia

tasoja ja standardeja edustavat mm.

TAPA-, AEO- ja ISO28000-sertifioinnit.

Konsultti- ja koulutuspalveluissa Turvatiimi

tekee läheistä yhteistyötä LogiSec

Oy:n kanssa.

Suojaavat palvelut tuovat asiakkaiden

käyttöön ne käytännölliset ratkaisut,

jotka suojaavat toiminnan jatkuvuutta

ja häiriöttömyyttä. Turvatiimi-palvelun

keskeisenä tavoitteena on tehdä palvelun

hankkiminen ja käyttö mahdollisimman

helpoksi. Asiakas saa samasta

lähteestä kaikki tarvitsemansa rakenteelliset,

tekniset ja palvelulliset ratkaisut,

jotka rakennetaan mahdollisimman

yhteensopiviksi, toisiaan tukeviksi ja

erilaisia lisäarvoja tuottaviksi.


Kuljetus & Logistiikka 13


apahtumia TAPAHTUMIA tapahtumia TAPAH

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

MAN-kesäkiertueautot

vapaana koeajoon

heinäkuussa!

Power Truck Show 2011

– kuljetusalan ammattilaisten ja harrastajien suurmessut

Suomen ja Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin kuljetusalan

suurtapahtuma Power Truck Show polkaistaan käyntiin elokuun 12.-

13. päivä Härmän Powerparkissa. Näyttelypäivät ovat yleisölle avoinna

kello 9.00-18.00. Paikalle odotetaan yli 30 000 kuljetusalasta sekä

rakennelluista ja maalatuista rekoista kiinnostunutta kävijää.

Power Truck Show kokoaa

kuljetusalan ammattilaiset

sekä harrastajat messuille,

joka koostuu kuljetusmessuista,

autonäyttelystä sekä

muista oheistapahtumista.

Kuljetusmessut on suunnattu

ensisijaisesti kuljetusalan

ammattilaisille ja messujen

tavoitteena on tuoda esille

alan laaja tuote- ja palvelutarjonta

sekä näytteilleasettajien

valikoimiin kuuluvat

uutuudet. Power Truck

Show'n kuljetusmessut on

vakiinnuttanut asemansa

näytteilleasettajien keskuudessa

laadukkaana ja korkeatasoisena

tapahtumana, jonne tullaan vuosi

toisensa jälkeen esittäytymään ja tuomaan

omaa yritystä tunnetuksi.

International Truck Show'ssa tullaan näkemään

kotimaisten ja ulkomaalaisten autonrakentelijoiden

autokaunottaria. Kiinnostus

autonäyttelyä kohtaan on levinnyt Pohjoismaiden

lisäksi myös muualle Eurooppaan ja

show'ssa tullaan näkemään muun muassa

hollantilaisten, englantilaisten ja jopa italialaisten

autonrakentelijoiden maalattuja ja

rakenneltuja raskaita hyötyajoneuvoja. Näyttelyautot

ovat luokittain esillä ja esimerkiksi

veteraaniautoihin pääsee tutustumaan omalla

näyttelyalueella. Uudesta noususta autonrakentelun

puolella kertoo se, että vuoden

2011 show'ssa tulee olemaan edellisvuosia

enemmän esillä uusia kuorma-autoja, jotka

on laitettu viimeisen päälle kuntoon kiiltävine

kromiosineen ja häkellyttävän upeine maalauksineen.

Tuning-autot kilpailevat komeudesta

omalla X-treme Tuning Festival-alueella.

Pienoismallit ovat myös mukana ja niihin

pääsee tutustumaan Palace-hallissa.

Suurtapahtuma vaatii myös suuret huvit,

joten elämyksellistä ohjelmaa on tarjolla niin

päiviin kuin iltoihinkin. Crazy Driversin Vesa

Kivimäki tulee tekemään uskomattoman

autostuntshow'n hurjalla ”Raging Bull” monsteriautollaan.

Miss Power Truckin kruunaaminen

on luonnollisesti yksi päivien kohokohdista.

Perjantai- ja lauantai-iltoina järjestettävä

Rock Night tuo Suomen tähtiesiintyjiä Palacehalliin

ja lavalle nousevat muun muassa Apulanta,

Laura Närhi, Paula Koivuniemi sekä

Miss Divet. Seuraamalla Power Truck Show'n

internetsivuja pysyy ajan tasalla, että mitä

muuta paikan päällä on elokuussa luvassa.

Kuljetus 2011 -näyttelystä tutut MANautot

kiertävät nyt suomea kesäkiertueen

merkeissä. Autot huilaavat 1.-22.7.

välisen ajan jolloin on mahdollista päästä

suorittamaan autoilla vähän syvällisempää

koeajoa.

Autot ovat:

1) MAN TGX 26.540 6x2-4 LL/4800

kylkiaukeavalla kontilla,

perässä dolly + verhokapelli ppv

2) MAN TGX 26.480 6x4H/4 BLS/2600

Hydrovetoinen väliteliveturi,

perässä VAK V-slider + verhokapelli

ppv

3) MAN TGM 26.340 6x2-4 LL/5775

pakastekorinen jakeluauto

4) MAN TGL 12.220 4x2 BL/4500

kylkiaukeavalla umpikorilla

5) TGM 13.250 4x4 BB/3900

sähkölaitosvarusteilla

www.mantruckandbus.fi

Kovanluokan voimamiestapahtuma rantautuu

Härmään, kun Giants Live Strongman

Cupin osakilpailu käydään Power

Truck Show’ssa. Kuudessa voimaa,

tekniikkaa, nopeutta ja kestävyyttä vaativassa

lajissa valitaan se voimamies, joka

taistelee tiensä kisaamaan Maailman

Vahvin Mies -tittelistä. Voimamieskilpailuun

osallistuu 14 kansainvälistä kilpailijaa,

joista kolme on suomalaista.

14 Kuljetus & Logistiikka


TUMIA tapahtumia TAPAHTUMIA tapahtum

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Electric Motor Show -sähköajoneuvotapahtuma Helsingin Messukeskuksessa 24.- 27.11.2011

Sähköautoilun elämyksiä

täysimittaisella koeajoradalla

Kolmatta kertaa järjestettävä

Electric Motor Show -tapahtuma

tarjoaa mahdollisuuden

kokeilla puhtaita ja äänettömiä

sähköajoneuvoja mittavalla

koeajoradalla. Täysimittainen

rata rakennetaan Helsingin

Messukeskuksen uuteen 7-halliin.

Electric Motor Show´ssa on nyt aiempaa upeammat

mahdollisuudet kokeilla erilaisia sähköajoneuvoja.

Koeajorata on selvästi aikaisempaa

pidempi ja nopeampi. Kokeiltavina

on sähköavusteisia polkupyöriä, sähköskoottereita,

sähkömoottoripyöriä ja tietenkin sähköautoja

henkilöautoista pakettiautoihin.

Uusi mittava koeajorata tuo tilaa

autojen kokeilemiseen

– Kunnollinen, aito koeajomahdollisuus on

ensiarvoisen tärkeää, sillä vain koeajamalla

voi todeta sähköisen liikkumisen ylivoimaisuuden

muihin voimansiirtoteknologioihin

verrattuna, sanoo tapahtumasta vastaava

Sampo Manninen.

– Sähköisen liikkumisen äänettömyys ja

dynaamisuus on koettava itse, sillä tunne on

ainutlaatuinen. Tänä vuonna näyttelyyn osallistuu

useita eri sähköautovalmistajia, joten

pystymme tarjoamaan ison joukon elämyksiä,

hän jatkaa.

Electric Motor Show kokoaa ekologisen

liikkumisen vaihtoehdot kaikkien nähtäviksi

ja koettaviksi.

Tapahtuma on osa autoilun superviikonloppua,

joka kokoaa samaan tapahtumaan

koko liikkumisen kirjon uusimmista autoista

käytettyihin ja moottoriurheiluun. Helsinki

Motor Show ja sähköajoneuvotapahtuma

Electric Motor Show ovat avoinna torstaista

sunnuntaihin 24.–27.11. ja VM Motorsport

Show lauantaina ja sunnuntaina 26.–27.11.

Electric Motor Show –sähköajoneuvotapahtuman

järjestelyistä vastaa shift2e.

www.electricmotorshow.fi

Kuvat: Aarre Rinne

Kuljetus & Logistiikka 15


TUMIA tapahtumia TAPAHTUMIA tapahtum

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Suuria purjelaivoja ihaillaan

jälleen Turun kesässä 2011!

Sail Training International (STI) järjestää yhdessä Turun kaupungin

kanssa The Culture 2011 Tall Ships Regatan Itämerellä Turun

Euroopan kulttuuripääkaupunki -vuoden kunniaksi. Laivat saapuvat

Turkuun elokuun lopulla.

mm. The Elements, huima visuaalinen elämys,

joka yhdistelee ilma-akrobatiaa, tulta,

musiikkia ja valoshowta Aurajoen yllä ja rannoilla.

Lisäksi puolustusvoimien perinteinen

Miljazz-tapahtuma järjestetään jokirannassa

Tall Ships Regatan aikana.

Tapahtuma on yksi vuoden kohokohdista. Jo

nyt on varmistunut, että Turussa nähdään todella

isoja laivoja. Tulonsa ovat varmistaneet

maailman suurin purjealus, nelimastoparkki

Sedov (Venäjä, 122 m) sekä toiseksi suurin

alus, nelimastoparkki Kruzenshtern (Venäjä,

113 m). Lisäksi Turussa nähdään mm. Mir

(Venäjä, 109 m) ja Dar Mlodziezy (Puola, 109

m). Myös fregatti Shtandart (Venäjä, 35 m)

on tulossa tapahtumaan. Alus on kopio Pietari

Suuren laivaston fregatista vuodelta 1703.

Ranta-alueella on luvassa konsertteja aivan

tapahtuma-alueen sydämessä eli Varvintorin

aukealla ja Merikeskus Forum Marinumin

edustalla. Lukuisat ruokailupaikat takaavat

viihtyvyyden mastomerta katsellessa. Tapahtuma-alueelle

ja purjealuksille on vapaa

sisäänpääsy! Vuoden 2009 Tall Ships Races

keräsi Turkuun noin puoli miljoonaa kävijää.

Reitti: Gdynia – Turku - Klaipeda

Kesän 2011 varsinainen Tall Ships Race päättyy

elokuun alussa Ruotsin Halmstadiin, josta

osa aluksista jatkaa Rostockiin (Hanse Sailtapahtuma).

Sieltä alukset siirtyvät Liettuan

Klaipedaan ja The Culture 2011 Tall Ships

Regatta alkaa.

Klaipedasta alukset purjehtivat Turkuun

ja jatkavat neljä päivää myöhemmin Puolan

Gdyniaan, joka on kilpailun päätesatama.

Turussa alukset ovat 26. - 28.8.2011. Lähtö

Gdyniaan tapahtuu 29.8. Utöstä.

Ei ikärajoituksia

- jokainen voi ilmoittautua mukaan

Turun The Culture 2011 Tall Ships Regatta on

poikkeuksellinen tapahtuma monella tavalla.

Kun aiemmin on vähintään puolet miehistöstä

pitänyt olla alle 25 -vuotiaita, tällä kertaa

kenellä tahansa on mahdollisuus ilmoittautua

Klaipedasta Turkuun tai Turusta Gdyniaan

kisaaville aluksille. Aiempaa purjehduskokemusta

ei tarvita, kiinnostus kokea hieno

merimatka riittää.

Kulttuuria ja tapahtumia

Regatta-viikonloppuna on mahdollisuus osallistua

myös kulttuuritarjontaan. Tarjolla on

Mitä on Sail Training?

Sail Training on käsite, jolla tarkoitetaan pääosin

nuorista koostuvan miehistön koulupurjehdusta,

jossa opitaan paitsi purjehdus- ja

navigointitaitoja, ennen kaikkea sosiaalisia

taitoja.

Tarkoituksena on koota yhteen nuoria ystävällismielisen

kilpailun merkeissä, riippumatta

kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta

ja sosiaalisesta taustasta. Purjehduskoulutus

on kiinnostusta herättävä tapa auttaa nuoria

ymmärtämään eri kulttuureita ja samalla kehittämään

omia vahvuuksiaan ja taitojaan.

Päästäkseen mukaan miehistöön ei tarvitse

olla kokenut purjehtija, aito kiinnostus

ja avoin mieli riittävät. Suomessa toiminnan

kattojärjestönä toimii Suomen Purjelaivasäätiö.

www.tallships2011.fi

The Culture 2011

Tall Ships Regatta

Klaipeda, Liettua 19. - 21.8.

Kilpapurjehdus Turkuun

Turku 26. - 28.8.

Kilpapurjehdus Gdyniaan

Gdynia, Puola 2. - 4.9.

Kuljetus & Logistiikka 17


Cargotecin Port 2060 -hanke

katsoo tulevaisuuteen

Cargotec, maailman johtava

lastinkäsittelyratkaisujen

toimittaja, on esitellyt Port

2060 -tulevaisuushankkeensa

Antwerpenin TOC-messuilla.

Konttikuljetuksen alkamisesta

on kulunut 50 vuotta ja

Cargotec on nyt visioinut,

miltä täysin uudenlaiseen

tekniikkaan ja innovaatioihin

perustuva tulevaisuuden

satama voisi näyttää.

Yhtiö kutsuu kaikki asiasta

kiinnostuneet osallistumaan

keskusteluun tulevaisuuden

satamista.

Cargotec on visioinut, miltä tulevaisuuden satama voisi näyttää

vuonna 2060, kun konttikuljetusten aloittamisesta tulee

kuluneeksi sata vuotta. Jättiläissatamat ovat keinotekoisia

saaria ja kontit on järjestetty maanalaisiin siiloihin.

Port 2060 -hanke kehitettiin

herättämään

keskustelua terminaalitoimintojen

alalla sekä testaamaan ja ennakoimaan

konttikuljetuksen

haasteita ja ratkaisuja konttikuljetusten

satavuotisjuhlan

lähestyessä.

"Lastinkäsittelymarkkinoiden

kasvaessa meistä oli

aika miettiä tulevaisuutta ja

keskittyä pitkän tähtäimen

ajatteluun. Nostimme esiin

seuraavat kysymykset: 'Minne

olemme menossa, mikä tulee

muuttumaan ja mikä voi pysyä

ennallaan?' Tämä hanke tukee

osaltaan myös suurempaa tavoitettamme

kehittää asiakkaidemme

suorituskykyä. Uskomme,

että nyt on aika alkaa

valmistautua yhdessä tulevaisuutta

varten," kertoo Cargotecin satamanostureista

vastaava johtaja Ismo Matinlauri.

Cargotecin Port 2060 -visiossa arvellaan

lastinkäsittelytekniikan jatkavan kehittymistään

ja muuttavan muotoaan seuraavien

vuosikymmenten ajan. Silti yhä edelleen lastit

liikkuvat konteissa ympäri maailman.

Vuoteen 2060 mennessä yhtiö arvelee

Lyhdyt, pölykapselit ja yli 10000

muuta tuotetta yli 30 vuoden

kokemuksella.

Olemme mukana Power Truck showssa

kahdella osastolla: U318 ja U337!

Tervetuloa!

Malmin Kauppatie 46, 00730 Helsinki

Puh. 09 350 8520 Fax. 09 350 85210

www.onninauto.fi

myynti@onninauto.fi


Port 2060 -kampanjasivustollamme kuvattu

tulevaisuus voi olla vieläkin eksoottisempi tai

vähemmän mielikuvituksellinen, mutta millainen

muutos sitten onkin, meidän on oltava valmis siihen.

jättiläismäisten satamien sijaitsevan merellä

keinotekoisilla saarilla, joiden suunnittelu voidaan

optimoida. Näiden satamien tukena ovat

kelluvat syöttö-/jokiterminaalit, joita voidaan

siirrellä vaihtuvien tarpeiden mukaan.

Kontteja käytetään edelleen, ja niiden perustana

on sama kompakti standardimuoto.

Käytettävät materiaalit voivat kuitenkin olla

erilaisia, kontit voivat olla taitettavia ja niissä

voi olla sisäänrakennettuja älytoimintoja, jotka

välittävät määränpäätä, sisältöä ja matkaa

koskevia tietoja.

Yksi kiinnostavimmista Port 2060 -projektin

yhteydessä syntyneistä ideoista on se,

että täysin automaattiset kiinnitysjärjestelmät

voisivat muodostaa erilaisia konttipaketteja,

joissa jopa 64 konttia muodostaisi yhden liikuteltavan

yksikön. Konttinosturin nostokapasiteetit

voisivat lisääntyä nykyisestä 40-100

tonnista 1 000-2 000 tonniin, jolloin tällaisia

suuriakin konttipaketteja voitaisiin käsitellä

yhdellä nostolla.

Konttien säilytys voisi tapahtua maanalaisissa

siiloissa sijaitsevissa terminaaleissa, sillä

maan arvo tulee nousemaan huimasti vuoteen

2060 mennessä. Automatisoitu jäljitysjärjestelmä

paikantaisi ja tallentaisi halutut kontit

näissä terminaaleissa, joiden voimanlähteenä

olisivat siilojen päällä sijaitsevat ympäristöä

säästävät aurinkopaneelit.

Vaikka joitakin nykyisiä konttilaivamalleja

olisi edelleen käytössä, suurin osa tulevaisuuden

konttialuksista olisi täysin automatisoituja.

Lastinkäsittelyjärjestelmissä puolestaan

käytetään vaihtoehtoisia energialähteitä tai

sähkökäyttöjä, ja pyörät on korvattu ilmatyynyillä

tai magneettisilla levitaatiotekniikoilla.

"Port 2060 -hankkeessa on kyse luovuutemme

vapauttamisesta," sanoo Matinlauri.

"Port 2060 -kampanjasivustollamme kuvattu

tulevaisuus voi olla vieläkin eksoottisempi tai

vähemmän mielikuvituksellinen, mutta millainen

muutos sitten onkin, meidän on oltava

valmis siihen. Vuosi 2060 saattaa tuntua vielä

kaukaiselta, mutta monet konttikuljetusten

satavuotisjuhlaa vuonna 2060 juhlivista ovat

jo nyt elossa."

Tule mukaan keskustelemaan

Cargotec kutsuu kaikki mukaan keskustelemaan

tulevaisuuden satamista. Sivustollamme

www.cargotec.com/port2060 voi katsoa

aiheeseen liittyvän videon, saada lisätietoja ja

osallistua keskusteluun.

Viidenkymmenen vuoden päästä syöttöaluksia

voitaisiin lastata osittain lentävillä

tarttujilla, joiden avulla voitaisiin tehdä

viime hetken lastausmuutoksia tai myöhässä

saapuneita lasteja voitaisiin lastata

seuraavalla kuljetusosuudella.

Cargotecin Port 2060 -hankkeessa on kuviteltu

automatisoidut kiinnitysjärjestelmät,

joiden avulla voidaan muodostaa jopa 64

kontin paketteja. Nämä konttiryhmät voidaan

erottaa laivoista ja eteenpäin matkaavat

alukset voivat poimia ne mukaansa.


Alikeskikylä valmistautui juhannuksen viettoon tilaamalla ensi talven renkaita.

Uusi rengas säästää

polttoainetta

Kumho kehitti pitkille matkoille kumityypin, joka paransi

raskaan kaluston renkaiden energiatehokkuutta. Uusia nastoja

testataan parhaillaan Suomen suvessa.

Maailman kymmenen suurimman

rengasvalmistajan joukkoon

kuuluva Kumho laajensi

valikoimaansa. Vuoden 2011

uudet mallit, vapaastipyörivä KLS 03 ja

vetorengas KLD 03, rullaavat pitkillä matkoilla

entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin.

Salaisuutena on uusi kumityyppi,

joka kehitettiin Aasian tehtailla.

— Se rullaa kevyesti ja kitka on pieni.

Valmistuksessa ei käytetä haitallisia öljyjä.

Pääasiallisena ajatuksena oli, että isännän

lompakko säästyisi, renkaita maahantuovan

Scason Oy:n Jyrki Alikeskikylä kertoo.

Kuljettajat testaavat arkikäyttöä

Vaikka Kumho on korealainen valmistaja,

sen kumiseoksia on testattu Suomen teillä.

Nyt vuorossa ovat joulukuussa 2010

paikoilleen pultatut talvirenkaat. Se voi

kuulostaa yllättävältä aikana, jolloin jouluruusut

kukkivat.

— Testaamme vielä muun muassa kilometrikestävyyttä.

Kuljettajilta on tullut

20 Kuljetus & Logistiikka


Maahantuojan rengasvarasto on kesällä tyhjimmillään, mutta täyttyy syksyllä.

siitä hyvää palautetta kuten myös pito-ominaisuuksista

ja ajettavuudesta, Alikeskikylä

sanoo.

Rengasmarkkinoissa oli muutama vuosi sitten suhdanne

alaspäin, mutta nyt rengas- ja nastakauppa käyvät.

Nastaa tuotekehitystä

Scasonilla on myös omaa tuotekehitystä. Se

on maailman ensimmäinen rengasnastojen

teollinen valmistaja ja yksi kolmesta suomalaisesta

tehtaasta. Yritys on patentoinut ja

mallisuojannut lukuisia nastoja.

— Ne ovat kokeneet muodonmuutoksen.

Ennen nastat olivat pyöreitä, nyt ne ovat

kulmikkaita. Niiden pito-ominaisuudet ovat

kehittyneet suoran pidon lisäksi sivuttaispitoon.

Alikeskikylän mukaan kitkarenkaat eivät

vallanneet alaa, kuten jossain vaiheessa luultiin.

Scasonin nastat kiinnitetään paikoilleen

Turussa Kumhon renkaisiin. Iso osa nastoista

viedään Venäjälle.

— Rengasmarkkinoissa oli muutama vuosi

sitten suhdanne alaspäin, mutta nyt rengasja

nastakauppa käyvät.

Jopa niin hyvin, että joistakin renkaista on

pulaa. Raaka-aineena käytettävää kumia on

vähän saatavilla. Joidenkin kuorma-autojen

renkaita on jouduttu odottamaan.

— Se on outo ilmiö, etteivät tehtaat ole

pystyneet toimittamaan renkaita. Kumho on

pystynyt, Alikeskikylä toteaa.

Scason Power Truck Show:ssa osastolla U229-U230

Malli Käyttö Pyörä Plussat

943W, KWS 01 talvi ohjaava Geometrinen pintamalli kestää mutaa ja kiviä.

Leveä kulutuspinta parantaa pitoa.

KWD 01 talvi vetävä Oma kumiseos lisää pitoa ja ajomukavuutta.

Vaihteleva ura- ja kiviejektori ehkäisee vaurioita.

KLS 03 pitkät matkat ohjaava Uusi kumityyppi vähentää energiankulutusta.

Renkaan kuviointi pidentää vaihtoväliä.

KLD 03 pitkät matkat vetävä Uusi kumilaatu vähentää energiankulutusta,

parantaa pitoa ja ajomukavuutta.

Kuljetus & Logistiikka 21


Yli 50 vuoden

kokemuksella

SUOMI

Oslo

RUOTSI

AHVENANMAA

Maarianhamina

Kapellskär

Tukholma

Turku

Helsinki

Tallinna

VIRO

Riika

Lübeck

Kööpenhamina

cargo

Puh. +358 9 123 51

cargo.sales@vikingline.com • www.vikingline.fi/cargofi

NORDIC TANK

Pohjoismaiden suurin raskaiden säiliöperävaunujen ja

säiliöpäälirakenteiden valmistaja

Myös lisävarusteet

Blackmer ja GHH - kompressorit

MYYNTI SUOMESSA:

ADR- ja polttonestesäiliöt: Santtu Keto 040 7169525

Polttonestesäiliöt: Ville Ala-Salmi 050 3018425

Bulk-säiliöt: Antti Rintala 040 5210008

Maitosäiliöt: Marko Pekkala 040 728 9200

Ympäristöhuolto: Marko Pekkala 040 728 9200

Tervetuloa Power Truck Show 2011

tapahtumaan ja osastollemme

U 126

tutustumaan tuotteisiimme !

www.nordictank.com

22 Kuljetus & Logistiikka


MITRA-infokioskit

Kotkan sataman

porttiselvitykseen

Mobiili trukkivaaka

kertoo painon

ja tilavuuden

INS Intersoft Finland Oy toi Suomeen ensimmäisen

trukkiin asennettavan laitteen,

joka punnitsee jokaisen kuormalavan painon

ja tilavuuden mobiilisti. Kun lavaa

nostaa, mittaus käynnistyy. Bruttopaino,

tilavuus kuutiometreinä ja kilogrammoina

ilmestyvät ohjaamon LCD-näytölle.

Mittaus ja tiedonsiirto tapahtuvat normaalin

noston yhteydessä. Se vie 5-8 sekuntia.

Parhaimmillaan punnitus tehostaa laadunvalvontaa,

ehkäisee hyllyjen ylikuormitusta

ja antaa tietoa varastotilanteesta. Sen

avulla voi paikantaa hävikin suljetusta kuormasta.

Mobiili vaaka, TC5000, auttaa vahvistamaan,

että lähetys on oikein kerätty. Se

voi jopa toimia laskutusperusteena.

— Rutiininomainen tarkistuspunnitus ja

mittaus voivat nostaa katetta merkittävästi,

koska virheet ovat paikasta ja yrityksestä

riippuen 15 - 30 prosenttia. Pohjoismaissa

on nyt meneillään iso muutos, sillä useat

yritykset ovat menestyksellä siirtyneet järjestelmälliseen

tarkistusmittaukseen ja

punnitukseen, INS Intersoft Finlandin tuotepäällikkö

Kaj Östman kertoo.

Laite on käytössä muun muassa DHL

Global Forwardingilla. Östmanin mukaan se

maksaa itsensä takaisin työajan säästön ja

katteen paranemisen myötä.

www.insfinland.fi

Kotkan Mussalon satamassa on

otettu käyttöön uusi sähköinen truck

check in –palvelu, jolla kuljettajat

voivat hoitaa itse konttiauton sisäänselvityksen

terminaaliin 24/7. Terminaaliin

saapui kesäkuussa noin

450–700 konttiautoa vuorokaudessa,

ja jo yli puolet kuljettajista valitsi

kioskin asiointipisteekseen.

Trukc check in –palvelussa kuljettaja

syöttää auton ja kontin tunnistetiedot

MITRA-informaatiokioskiin.

MITRAt ovat pystymallisia sähköisiä

asiointipisteitä, jotka on varustettu

kosketusnäytöllä, viivakoodilukijoilla

sekä RFID-älykorttilukijoilla käyttäjän

tunnistamista varten. Onnistuneen

kirjautumisen päätteeksi kioski

tulostaa autolle kulkuluvan.

Palvelun ovat toteuttaneet yhteistyössä

satamaoperaattori Steveco

Oy, MITRA-kioskien toimittaja Hartikaari

Oy ja ohjelmistoyhtiö Visy Oy.

Stevecon projektipäällikkö Jyri

Elomaa kertoo, että truck check in

-kioskeilla kehitetään asiakaspalvelua.

Hartikaarin kioskit valittiin

monipuolisten ominaisuuksien ja

kätevien lisälaitteiden sekä kilpailukykyisen

hinnan vuoksi.

– Saimme terminaalin vastaanottopalvelun

ruuhkahuiput hallintaan, kun osa

kuljettajista voi asioida kioskilla perinteisen

palvelutiskin sijasta.

Hiljaisina aikoina kuten yöllä voimme pienentää

Merituulen toimiston miehitystä, ja

terminaaliin ajo hoituu automaattisesti, sanoo

Jyri Elomaa.

Hartikaarin informaatiokioskin etuja ovat

kustannustehokkuus, käytettävyys 24/7,

etähallinta sekä muunneltavuus liiketoiminnan

tarpeisiin. Kioskit on räätälöity Stevecon

tarpeisiin soveltuviksi. Ulkoasultaan ne mukautettiin

terminaalin sisustukseen, mutta

kuitenkin palvelupisteessä helposti huomattaviksi.

Kuljettaja tai kuljetusliikkeen ajojärjestelijä

voi tehdä Mussalon sisäänselvityksen myös

etukäteen Visyn toimittamalla truck check

net-palvelulla, joka toimii tietokoneen tai

matkauhelimen web-selaimella.

Kolmas uusi palvelu on eWaybill-sovellus,

jolla ajojärjestelijä voi toimittaa konttien tiedot

sisäänselvitystä varten sähköisten EDIrahtikirjojen

sijaan.

Stoneridge SE5000 exakt – kun aika on rahaa

Kuopiolainen Piirla tuo jälleen hyviä uutisia

kuljetusalalle. Sana ajopiirturi nostattaa

usein kärkevää keskustelua, mutta tällä kertaa

sävy on eri. Vuonna 2006 tapahtunut ajopiirtureiden

digitalisointi jätti taaksensa pahvikiekko-ajat

ja suttuiset merkinnät. Uudistus

ei kuitenkaan muuttanut kaikkia asioita kuljettajien

eduksi. Vielä uudistuksen jälkeenkin

piirtureiden vähimmäisyksikkö oli minuutti,

joka tarkoitti sitä, että esimerkiksi 20 sekunnin

nopea siirto verotti työaikaa minuutin.

Piirlan maahantuoma Ruotsalainen Stoneridge

SE5000 exakt- digipiirturi laskee uudella

tavalla kuljettajan ajoajan ja antaa lisää

ajoaikaa verrattuna vanhempiin piirtureihin

parhaimmillaan jopa yli tunnin per työvuoro.

Laite rekisteröi todelliset siirrot sekunnilleen

ja vähentää todellisen käytetyn ajan

pisimmän periodin mukaisesti. Laite soveltaa

edelleen myös ns. kolmen minuutin sääntöä,

eli jos kuljettaja pitää minuutin pysähdyksen,

jota ennen ja jälkeen on ajoa, niin kyseinen

minuutti lasketaan myös ajoksi

Stoneridge SE5000 exakt- piirturia on

Ruotsalainen Stoneridge SE5000 exakt- digipiirturi tuo kaivattuja uudistuksia niin

kuljettajille kuin kuljetusyrityksillekin.

saatavilla kaikkiin ajoneuvomalleihin. Lisäksi

laitteessa on yksikertainen ja looginen manuaalinen

tietojen syöttö, joka tulee pakolliseksi

tulevaisuudessa myös Suomessa.Lisäksi pirturi

tuo tullessaan monia muita parannuksia

niin kuljettajille kuin kuljetusyrityksillekin.

Huomioon on otettu niin toimintojen sujuvuuden

lisäksi myös käyttäjäystävällisyys.Selkeä

valikkorakenne havainnollistavien kuvien

avulla tekee valikoissa liikkumisesta ja piirturin

käytöstä helpompaa.

- Nyt voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä

on hyviä uutisia kuljetusalalle. Stoneridge vie

alan tehokkuuden uudelle tasolle. Kun aika

on rahaa, niin jokainen minuutti merkitsee,

toteaa Harri Salmi Piirla Oy:stä.

Tervetuloa osastollemme U333 Power

Truck Show 2011 messuille!

Kuljetus & Logistiikka 23


24 Kuljetus & Logistiikka

Täydet viisi tähteä Lexuksen uudelle CT 200h:lle

Euro NCAP -testissä

Lexuksen CT 200h on saanut viiden tähden

luokituksen arvostetussa Euro NCAP -testissä

kokonaispisteillä 83/100. Nämä pisteet

ylittävät reilusti viiteen tähteen tarvittavan

pistemäärän, ja ne asettavat uuden Lexuksen

turvallisimpien ajoneuvojen joukkoon kompaktien

premium-luokan ajoneuvojen segmentissä.

Tämä saavutus on sitäkin merkittävämpi,

sillä Euro NCAP uudisti tärmäystestejä vuonna

2009 uusilla, tiukemmilla vaatimuksilla.

Uuteen ohjelmaan kuuluu neljä osa-aluetta:

aikuisturvallisuus, lapsiturvallisuus, jalankulkijoiden

suojaus ja uusi alue - turvallisuusavustus.

Testeissä arvioidaan myös tapaturmia

estävät ja niiden vaikutuksia lieventävät

toiminnot, kuten turvavöiden muistuttaja,

ESP ja nopeudenrajoitin, mikä tekee viiden

tähden saavuttamisesta vuosi vuodelta vaikeampaa.

Lexuksen CT 200h sai 94 % tuloksen aikuisturvallisuudesta,

84 % tuloksen lapsiturvallisuudesta,

55 % jalankulkijoiden suojauksesta

ja 86 % tuloksen turvallisuutta avustavista

toiminnoista.


Lexus jälleen Merkkien Merkki

-tutkimuksen ykkönen

Lexus on Tuulilasin teettämän vuosittaisen merkkien Merkki

-tutkimuksen ykkönen vuonna 2011, jo neljännen kerran

peräkkäin. Lexus on tutkimuksen kiistaton ykkönen. sillä Lexusomistajat

ovat tyytyväisimpiä autoonsa, merkin tarjoamiin

huoltopalveluihin ja myyntipalveluihin. Kokonaistuloksissa

toiseksi sijoittui tämän vuoden tutkimuksessa ensi kertaa mukana

ollut Porsche ja kolmanneksi parhaana volyymimerkkinä Toyota.

Merkkien Merkki -tutkimuksessa

on mukana 30 automerkkiä

ja yli 19 000 autonkäyttäjää.

Vastaajina ovat tavalliset autoilijat,

jotka ajavat itse hankkimallaan autolla

ja maksavat sekä hankinnan että ylläpidon

kustannukset itse. Mukana ei ole yritysautojen

käyttäjiä. Paras merkki löydetään, kun

mitataan autoon sekä sen myynti- ja huoltopalveluihin

liittyvä tyytyväisyys. Tutkimus

paljastaa myös, kuinka sitoutuneita autoilijat

ovat merkkiinsä.

"Vastaajien keskimääräinen tyytyväisyys

on noussut viime vuodesta", toteaa Tuulilasin

tutkimuspäällikkö Jorma Viitanen.

"Toisaalta pitää muistaa, että vaikka monet

merkit paransivat tulostaan, niiden sijaluku

heikkeni", jatkaa Viitanen.

Tyytyväisyysmittaus osa-alueittain kertoo,

että suurimman tyytyväisyyden alue on

itse auto. Lexus saa tällä alueella 935 pistettä,

ja viimeiseksi jäänyt Fiat 772 pistettä.

Keskimääräinen tyytyväisyys on hieman lisääntynyt

edellisvuodesta,. Lisäksi merkkien

keskinäisessä järjestyksessä on tapahtunut

muutoksia. Kuitenkin merkkien väliset erot

ovat pienentyneet.

Lexus-omistajat tyytyväisimpiä

Lexus on kiistatta ansainnut tittelin Merkkien

Merkki 2011. Lexuksen käyttäjäkunta on

tyytyväisin kolmella neljästä osa-alueesta.

Vastaajien tyytyväisyys huoltopalveluihin

on viime vuoden tasolla mutta Lexus paransi

silti tulostaan enstisestään. Huoltopalveluiden

kolmen kärki on Lexus 899, Porsche

859, Toyota 811.

Porsche jää Lexuksesta eniten myyntipalveluiden

alueella: Lexus 889,

Porsche 798, missä Toyota

kiilaa Porschen edelle toiseksi.

Tiukemman vastuksen Lexus

saa, kun vertailukohteena

on auto. Lexuksen indeksipisteet

tällä alueella olivat 935.

Porsche, joka oli nyt ensimmäistä

kertaa mukana, ylsi

929 pisteeseen, kolmanneksi

sijoittui BMW 895 pisteellä.

Merkkiin sitoutumisessa

Porsche nappaa ykkössijan

ennen Lexusta ja BMW:tä.

Kokonaistuloksessa Lexus

säilyttää ykköspaikkansa

908 pisteellä, kakkoseksi sijoittuu

Porsche 876 pisteellä

ja kolmanneksi Toyota 831

pisteellä.

Merkkien Merkki Suomen

suurin autoilijatutkimus

Merkkien Merkki on Suomen

suurin autoilijoiden kokemuksia

ja mielipiteitä kartoittava tutkimus.

Sen tehtävänä on löytää vastaus kysymykseen,

millä merkillä tyytyväisimmät autoilijat

ajavat.

Vuoden 2011 tutkimukseen vastasi yli 19

000 henkilöä. Koska vertailu eri automerkkien

omistajien kesken tehdään niiden kesken,

jotka ajavat omistamillaan 1-7 vuotta

vanhoilla autoilla, vastaaja-aineistoa supistettiin

vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi

aikaisempien vuosien tutkimuksiin. Työsuhdeautojen

käyttäjät eivät ole vertailuissa mukana.

Merkkien Merkki -tulokset on julkaistu

18.5.2011 ilmestyneessä Tuulilasissa ja Tuulilasi.fi:ssä.

Kuljetus & Logistiikka 25


Nanonuppu mullistaa

auton hallinnan

Tulevaisuuden autoissa

kojelaudat muuttuvat

kosketusnäytöiksi. Kuulostaa

utopistiselta, mutta suomalainen

Canatu Oy kehittää teknologiaa,

jolla se on mahdollista.

Teknillisessä korkeakoulussa löydettiin

vuonna 2006 uudenlainen hiilen rakenne

- nanonuppu. Se on fullereenin ja hiilinanoputken

yhdistelmä, joka mahdollistaa

uusia toiminnallisia ominaisuuksia.

”Alkuperäinen keksintö oli raaka timantti,

joten kehitämme materiaalia ja

tuoteominaisuuksia eteenpäin. Teknologiana

tämä soveltuu hyvin laaja-alaiseen

käyttöön, mutta työtä on vielä paljon.

Alkuun olemme keskittyneet hakemaan

alueita, joissa materiaalilla saadaan

suurin hyöty”, sanoo talousjohtaja Mikko

Kärkkäinen Canatu Oy:stä, joka TKK:n

spin-offina kaupallistaa kyseisiä innovaatioita.

Peugeot iOn –täyssähköauto

tuotantokäyttöön Eltelille

Eltel Networks ottaa ensimmäisenä pohjoismaisena infraverkkojen

rakentajana uuden sukupolven täyssähköauton, Peugeot iOnin

tuotantokäyttöön. iOn on ainoa nollapäästöinen työauto Eltelkonsernin

4500 auton autokannassa.

Infraverkkojen rakentajana Eltel tuottaa

palveluita ja ratkaisuja sähköautojen

latausverkkojen suunnitteluun, asennukseen

sekä ylläpitoon. Eltel on myös

ollut aktiivisesti mukana sähköyhtiöiden,

mm Fortumin kanssa kehittämässä sähköautojen

latauspisteverkostojen laatimaa infrastruktuuria

Suomessa. Sähköverkoista yrityksellä

on kokemusta koko sen 10-vuotisen

toiminnan ajalta.

Eltel näkyy päivittäin liikenteessä ympäri

Suomea noin 800 auton kapasiteetilla asentajien

rakentaessa ja pitäessä yllä yhteiskunnalle

tärkeitä infraverkkoja. Yhtiön ajoneuvopolitiikan

tavoitteita ovat kustannustehokkuus,

ympäristöystävällisyys ja asentajien

työturvallisuus. Yrityksen käytössä on mobiili

työnohjausjärjestelmä, joka omalta osaltaan

auttaa vähentämään sekä kustannuksia

että hiilidioksidipäästöjä. Autoihin on asennettu

navigaattorit ja GPS-seurantalaitteet,

joiden avulla autoja pystytään valvomaan reaaliajassa.

Näin asennustiimejä voidaan ohjata

työkohteisiin optimaalisesti ilman turhia

ajoja. Järjestelmästä saatavat ajotaparaportit

ohjaavat myös taloudellisempaan ajoon.

”Eltel valitsee ajoneuvot käyttötarkoituksen

mukaan. Kriteereinä valinnassa ovat luotettavuus,

turvallisuus ja ympäristöarvojen

huomioonottaminen. Nyt hankittu aito täyssähköauto

Peugeot iOn tulee käyttöön ensisijaisesti

Fortumin projekteissa pääkaupunkiseudulla.

Sähköauton kapasiteetti on noin

120 km yhdellä latauskerralla. Tällaiseen

taajama-ajoon se riittää mainiosti”, toteaa

Eltelin kalustopäällikkö Juha Miettinen.

Eltel on mukana myös EVAG-hankkeessa,

jonka tarkoituksena on edistää sähköistä liikennettä

pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Helsinki World Design Caital 2012 –teemavuoden

puitteissa. Eltel toimii aktiivisesti

EVAG-hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi

yhdessä muiden ankkuriyritysten kanssa.

”Haluamme omalla esimerkillämme edistää

hiilidioksiditonta sähköautoilua Suomessa”,

kertoo toimitusjohtaja Juha Luusua.

Muotoiltavia kosketussensoreita

Canatun hiilinanomateriaaleilla pystytään

valmistamaan hyvin läpinäkyviä ja

joustavia sähköä johtavia kalvoja.

”Yksi potentiaalinen kohde on kosketussensorit,

koska tämä nanonuppukalvo

on joustavaa ja sen takia sensoreita

voidaan muotoilla nykyistä lennokkaammin.

Esimerkiksi autoteollisuus on hyvin

kiinnostunut kehittämään kokonaisia

kojelautoja tällä menetelmällä”, sanoo

Kärkkäinen.

Käytännössä Canatu tuottaa siis

ohuita, läpinäkyviä kalvoja, joissa on

nanonuppuja ja -putkia. Tämän kalvon

paksuutta ja sähkönjohtavuutta voidaan

säädellä hyvin tarkasti.

”Me teemme maailman ohuimpia nanoputkikalvoja”,

Kärkkäinen sanoo.

Kukaan muu ei myöskään ole tuottanut

näitä kalvoja teollisesti. Siksi Canatu

Oy lähti mukaan Tekesin ohjelmaan

osoittaakseen, että menetelmä skaalautuu

laboratoriosta teolliseen tuotantoon.

Pilottilaitosta rakennetaan Helsingin Konalaan.

Tuotannon pitäisi alkaa vuonna

2012.

”Meidän linjassamme on käytännössä

vain reaktori, jossa nanorakenteet syntetisoidaan

ja alapuolella on painokone, joka

painaa ne aerosolimuodosta kalvolle.

Kilpailevissa menetelmissä on jopa 18-

20 eri vaihetta”, Kärkkäinen kertoo.

26 Kuljetus & Logistiikka


Moottoripyörällä nopeusennätys 373,78 km/h

Moottoripyörän uusi

nopeusennätys on 373,78

kilometriä tunnissa. SMlukema

mitattiin Kesäkuussa

Hallin lentokentällä Jämsässä.

OAMK:n ja Team Force

Majorin yhteistyöprojektina

kehitetty, ilokaasua käyttävää

moottoripyörää kuljetti Teemu

Tenhula.

Saavutus on samalla epävirallinen maailman

nopeusennätys. Virallinen ennätys on ajettu

USA:ssa, ja se on 368,2 km/h.

- Voittajatiimillä oli reilu vuosi sitten

moottorin kestävyysongelmia. Oulun Seudun

ammattikorkeakoulu aloitti tiimin kanssa

yhteistyön viime keväänä.

Itselläni on aiempaa

kokemusta ralliautojen

virittämisestä.

- Projektiin on liittynyt

kolme opinnäytetyötä

OAMK:ssa, kertoo laboratorioteknikko

Arto Lehtonen.

Talven mittaan TFM

Taxi 911 -pyörään tehtiin

OAMK:n ohjauksessa

mm. uudistuksia sähköjärjestelmiin.

Myös moottorin

säätöjä tarkistettiin.

Moottori käyttää 65-prosenttista

ilokaasuseosta.

Ennätys syntyi heti ensimmäisellä

yrityskerralla.

Team Force Majorin

seuraava tavoite on virallistaa saavutettu

epävirallinen maailmanennätys. Maailmanennätys

saadaan viralliseksi vain ajamalla se

Ennätystiimin jäsenet Hallin tapahtumassa vasemmalta:

Teemu Tenhula, Jari Aitta, Mika Bergström, Matias Kajula

ja Jari Määttä. Kuva: Teemu Tenhula

Nevadan Bonnevillessa USA:ssa, jonne projekti

tähtää ensi vuonna.

Rekisterikilpien valmistamisesta

uusi sopimus

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja saksalainen

Erich Utsch AG ovat allekirjoittaneet

uuden sopimuksen rekisterikilpien

valmistamisesta ja toimittamisesta. Sopimus

astuu voimaan 1.1.2012. Erich Utsch

AG on toimittanut rekisterikilvet suomalaisiin

ajoneuvoihin vuodesta 2006 lähtien.

Tarjouskilpailu järjestettiin keväällä

2011. Tarjouskilpailun voitti Erich Utsch

AG, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa

Siegenissä. Tarjouskilpailun tuloksena

rekisterikilven hinta alenee hieman. Nyt

tehty sopimus on määräaikainen vuoden

2014 loppuun asti, minkä jälkeen

se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Helsingin vankila jatkaa Erich Utsch AG:n

alihankkijana.

Suomen Makein autokoulu löytyy Espoosta

Espoossa Isossa Omenassa sijaitseva Maken

Autokoulu on yksi Uudenmaan alueen

suurimmista yksityisistä autokouluista. Autokoulun

kurssitarjontaa tarkastellessa voi

vetää vain yhden johtopäätöksen: Maken Autokoulusta

löytyy kursseja jokaiseen liikkeellelähtöön.

Koulun kautta voi suorittaa ajokortin

kaikki skaalat, moposta aina raskaaseen

ajoneuvoyhdistelmään. Uuden kortin lisäksi

kuljettajat sekä yritykset voivat jatkokouluttaa

työntekijöitään tarpeidensa mukaan mm.

liukkaankelin kursseilla.

Autokoulun tarjontaan kuuluvat myös

ajokyvyn arvioinnit, ammattiliikenteen koulutukset

aina ammattipätevyysdirektiivin

mukaisista perus-ja jatkokoulutuksista ADRkoulutuksiin

ja taksinkuljettajakoulutuksiin

saakka. Lisäksi autokoulu kurssittaa vihreitä

arvoja kunnioittaen, Ecodriving ja HeavyEcodriving-

kursseilla laitetaan kulutus kuriin.

Autokoulun pelit ja vehkeet ovat myös

asianmukaista teknologiaa.

Koululta löytyy mm. pimeänajon simulaattori,

jonka olosuhteet vastaavat mahdollisimman

hyvin todellisia olosuhteita. Simulaattorilla

harjoitellaan käyttämään ajovaloja

tehokkaasti sekä sillä voi testata turvallisesti

kohtaamista esimerkiksi hirven tai toisen

auton kanssa. Simulaattorista löytyvät niin

talvi- kuin kesä olosuhteetkin, samoin kaikki

mahdolliset sateet, vedestä niinsanottuihin

jalkarätteihin saakka.

Maken autokoulu toimii myös yhteistyössä

Karjalan Prikaatin kanssa, antaen koulutusta

puolustusvoimien kuljettajille Kouvolassa.

Espoon Ison Omenan toimipisteessä sekä

Kouvolassa toimii molemmissa kahdeksan

liikenneopettajaa.

Kilvet pysyvät ennallaan

Rekisterikilpien materiaalit ja ulkonäkö

säilyvät ennallaan. Erich Utsch AG toimittaa

kilpiaihiot Helsingin vankilalle, joka

tekee kilvet valmiiksi, ja lähettää valmiit

rekisterikilvet katsastustoimipaikoille ja

ennakkoilmoittajille.

- Sopimus on merkittävä. Arvioimme,

että vuosittain rekisterikilpiä toimitetaan

noin 600 000 kappaletta, toteaa Trafin

liikennevälineiden rekisteröintiyksikön lakimies

Reijo Jälkö.

Kilpitoimittajalla pitkä kokemus

Erich Utsch AG:llä on 50 vuoden kokemus

ajoneuvojen rekisterikilpien valmistamisesta.

Tällä hetkellä Utsch on yksi maailman

johtavista kilpivalmistajista. Sillä

on kilpiasiakkaita ympäri maapalloa yli

sadassa maassa.

Helsingin vankilalla puolestaan on takanaan

pitkä historia kilpien valmistajana,

sillä se on valmistanut rekisterikilpiä

jo vuodesta 1927 lähtien.

- Sopimuskumppanin kanssa ei ole ollut

ongelmia ja uskomme yhteistyön jatkuvan

hyvänä edelleenkin, kertoo Jälkö.

Kuljetus & Logistiikka 27


Lisää persoonallisuutta

Uudistunut

Jaguar XF

Jaguarin uudistuneen XF:n tunnistaa jo kaukaa uudesta

keulasta, jossa on paljon yhtäläisyyttä XJ:n kanssa. Aiempaa

viirumaisemmat valot ovat pienemmästä koostaan huolimatta

tehokkaammat kuin ennen, sillä kaikissa malleissa on

vakiovarusteena bi-xenon ajovalot. Energiaa säästetään kaikin

tavoin, minkä takia päivävaloina ovat J-muotoon asennetut LEDvalot.

Myös takana on aivan uudet LEDeillä toteutetut valot.

Jaguar XF:llä matkustaminen on

entistäkin mukavampaa, sillä siinä

on nyt uudet istuimet. Aiempaa

hienompaa ulkonäköä tärkeämpää

on istuimien tarjoama parantunut sivuttaistuki.

Äänieristyksen hienosäätöön on

kiinnitetty runsaasti huomiota ja sitä on

kohennettu monella tavalla. Vuosimallin

2012 melutaso on nyt V6-dieselmoottorilla

varustetuissa versioissa jopa 3 desibeliä

edellisvuotista alempi, mikä on käytännössä

suuri ero.

Jaguarille tyypillistä erinomaista varustetasoa

on täydennetty edelleen, sillä

nyt vakiovarusteisiin kuuluu mittaristossa

5-tuuman TFT-värinäyttö. Musiikkia

voi kuunnella peräti 400 wattisen järjestelmän

kymmenen kaiuttimen kautta.

Laitteistoon kuuluvat myös iPod-, USB- ja

audion aux-liitännät ja kaikkia toimintoja

ohjataan kosketusnäytöllä. Vielä vaativampaan

makuun lisävarusteena on saatavissa

Bowers & Wilkinsin XF:ään suunnittelema

Premium Sound System, joka

on 1200 watin ja 17 kaiuttimen huippukokonaisuus.

Kojelautaa ja sisustusta on

uudistettu entistä modernimmaksi ja siinä

käytetään paljon samoja komponentteja

kuin XJ:ssä.

Vuosimallissa 2012 on luovuttu entisistä

varustevaihtoehdoista ja asiakkaalle

tarjotaan mahdollisuus rakentaa oma

autonsa entistä monipuolisemmin toiveidensa

mukaiseksi. Lisävarustelista on aiempaa

runsaampi ja sen ohella on hyvin

kohtuuhintaisia varustepaketteja.

Suorituskykyinen vaihtoehto

Uutta Jaguar XF 2,2 D:tä voi pitää mallisarjan

suorituskykyisimpänä vaihtoehtona,

sillä kiihtyvyyden ja kulutuksen suhde

on erinomainen. Uusi moottori kehittää

190 hevosvoimaan ja vääntömomentti on

jyhkeä 450 Nm. Arvot ovat samaa luokkaa

kuin Jaguarin aikaisemmin käyttämällä

2,7-litraisella V6-dieselmoottorilla.

Uudella voimanlähteellä ja dieselmoottorien

kanssa käytettävällä 8-vaihteisella

automaattivaihteistolla varustettuna Jaguar

XF:n yhdistetty kulutus on ainoastaan

5,4 l/100 km. Hiilidioksidipäästöinä

28 Kuljetus & Logistiikka


se tarkoittaa auton kokoon, kiihtyvyyteen ja

huippunopeuteen nähden erittäin alhaista

149 g/km arvoa.

Pieneen kulutukseen ja päästöihin on

päästy modernin moottorin ja vaihteiston

lisäksi älykkäällä Stop/Start -järjestelmällä

2,2 D:n yhteydessä. Moottori sammuu automaattisesti

auton pysähtyessä ja kuljettajan

painaessa jarrua. Kun jalka siirretään jarrulta

kaasupolkimelle, moottori käynnistyy

silmänräpäyksessä. Älykäs järjestelmä reagoi

jopa niin, että se keskeyttää moottorin

sammuttamisen ja käynnistää sen uudelleen

tilanteen niin vaatiessa.

Uuden kahdeksanvaihteisen ZF:n valmistaman

automaatin avulla myös 3,0-litraisella

dieselmoottorilla varustettujen

XF-mallien kulutus on pienentynyt ja on

nyt vain 6,3 l/100 km. Samalla CO2-päästöt

ovat pienentyneet kymmenellä grammalla

arvoon 169 g/km. Kulutus on sama sekä

240-hevosvoimaisella (177 kW) että S-mallin

275-hevosvoimaisella (202 kW) moottorilla.

Aiempi 211-hevosvoimainen V6-moottori

on jäänyt pois tuotannosta.

Jaguarin uusi ulottuvuus uudessa

hintaluokassa

Vuosimallin 2012 Jaguar XF on kehittynyt

monelta osin. Varusteluvaihtoehtoja

on lisätty entisestään. Runsaaseen vakiovarustukseen

kuuluvat nyt kerrottujen bixenonien

ja korkeatasoisen audion lisäksi

muun muassa takaluukun sulkemisavustin.

Uuden edullisemman hintatason myötä XF

puhuttelee nyt myös entistä laajempaa asiakaskuntaa.

Uusi hinnat alkaen malli on 52 820,29

euron hintainen 2,2 D, jossa on automaattivaihteiston

ja vakiona edellä mainittujen

lisäksi muun muassa 17-tuumaiset Librakevytmetallivanteet,

osittainen nahkaverhoilu,

istuinten korkeuden ja selkänojan

kallistuksen sähkösäätö sekä satiinipintainen

pähkinäpuulistoitus ovissa ja kojelaudassa.

Vajaan 2 200 euron hintaisella

Business-paketilla voi lisätä autoon vielä

etuistuinten sähkötoimisen etäisyyssäädön,

taittuvat takaselkänojat, sektorinäytöllä

varustetun pysäköintiavun taakse ja

Bluetooth®-valmiuden puhelimelle.

Jaguar XF 3,0 D:n (240hv / 500Nm) uusi

hinta on 62 977 euroa, mikä on yli 5 000

euroa vähemmän kuin aiemmin. 3,0 D S:n

(275hv / 600Nm) uusi hinta 72 175 euroa).

Kolmelitraisen moottorin myötä vakiovarustus

sisältää myös Luxury Bondgrain nahkaverhoilupaketin.

Uudistunut Jaguar XF saapuu markkinoille

syyskuussa.

Kuljetus & Logistiikka 29


Nykyautot opettavat kuljettajaa

ajamaan ekologisesti

Ekologiseen ajotapaan opastetaan jo autokoulussa. Kun ajetaan

nätisti, auto kuluttaa vähemmän polttoainetta ja aiheuttaa

vähemmän päästöjä. Käsi ylös, kuinka moni kuitenkaan enää

muistaa, mistä siinä on ihan käytännössä kyse?

Ekologinen ajotapa ei ole vain ratin

takana istumista, vaan huomioon

pitäisi ottaa koko paketti, joka liittyy

paikasta toiseen siirtymiseen. Se

pitää ajamisen lisäksi sisällään myös reitin

suunnittelun, ajon valmistelun ja auton kunnon.

- Ensin huolehditaan, että auto on kunnossa:

renkaiden ilmanpaineet, moottorin säädöt

ja niin edelleen. Toinen tärkeä asia on tietysti

se, millä tavalla ajetaan, toteaa tiedotuspäällikkö

Mikko Lääperi Hondalta.

Monilla meistä on tapana varsinkin taajamassa

lähteä liikkeelle varovaisesti ja liikkua

kuin sukkasillaan. Tämä on kuitenkin juuri se

ajotapa, josta kannattaisi opetella irti.

- Paras tapa on lähteä reippaasti liikkeelle,

saavuttaa haluttu nopeus ja valita siihen sopiva

vaihde. Ajaessa ei kiihdytetä ja jarrutella

turhaan, vaan edetään liikenteen rytmin mukaisesti

ja ennakoidaan tulevia tapahtumia.

Tietokonetekniikka avuksi

Ekologiseen ajoon parhaiten sopiva auto on

vähäruokainen, kompakti menopeli. Vanhan

mielikuvan siitä, että automaattivaihteet kuluttaisivat

polttoainetta enemmän kuin manuaalivaihteet,

voi nykyään jo unohtaa. Nykyautot

paitsi kuluttavat tasaisen vähän, myös

opastavat kuljettajaa ajamaan mahdollisimman

taloudellisesti.

- Esimerkiksi moni hybridiauto kertoo

kuljettajalle, millä energiamuodolla ajetaan

tai joudutaanko käyttämään apuvirtaa. Auto

näyttää vähän tietokonepelin tapaan, missä

kohtaa tietokonegrafiikkaa kuljettajan pitäisi

pysyä, Lääperi kertoo.

Nykyaikaisella tietokonetekniikalla varustettu

auto saattaa ilahduttaa kuljettajaa myös

vaihtamalla värejä sen mukaan, kuinka ekoa

ajaminen on. Kun auton mittariston taustavalo

on vihreä, kaikki on hienosti, mutta sinisellä

valolla puolestaan kulutetaan turhan

paljon.

PPP tulee ekologisuudesta hyvälle tuulelle

Kaikille suomalaisille tuttu Pirkka-Pekka Petelius

on yksi nykyautojen oppipojista. Hybridiauton

rattiin istahtamisen jälkeen hänen

ajotapansa on muuttunut rauhallisemmaksi.

- Joskus on ehkä voinut puhua kaahaamisesta

– mitä en tietenkään allekirjoita - ,

mutta nyt sitä tapahtuu entistä vähemmän.

Tarkkailen ajotapaani ja seuraan auton mit-

Barona Logistiikka

- yhteistyötä ja tervettä järkeä

Logistiikka-alan rekrytoinneissa kiinnitetään huomiota niin

kokemukseen kuin asenteeseen. Tavoitteenamme on aina löytää

oikea ihminen oikeaan tehtävään. Tiimiimme kuuluu monipuolista

alan osaamista. Yli kymmenen vuoden kokemuksella hallitsemme

henkilöstöresursoinnin ja ymmärrämme rekrytoinnin haasteet.

Me löydämme oikeat työntekijät tarpeisiinne.

Panostamme ensisijaisesti joustavaan ja laadukkaaseen palveluun

ja toimitamme sen, mitä lupaamme.

Kauttamme löydät ammattilaiset muun muassa

seuraaviin tehtäviin:

• trukinkuljettaja, varastotyöntekijä, terminaalityöntekijä

• autonkuljettaja, ajojärjestelijä

• pakkaaja, hyllyttäjä

• työnjohtaja, varastopäällikkö, logistiikkapäällikkö.

Klikkaa ja tutustu www.barona.fi


Tarkkailen ajotapaani

ja seuraan auton

mittaristosta, miten

taloudellista ajo on.

Siitä tulee hyvä mieli,

Pirkka-Pekka

Petelius kertoo.

taristosta, miten taloudellista

ajo on.

Siitä tulee hyvä mieli,

Petelius kertoo.

- Se onkin jännä

asia. Kun alla on auto,

jossa on jo sisäänrakennettuna

ympäristön huomioon ottava käyntitapa,

luulisi, että sillä voisi päästellä harmittomammin

kuin muilla autoilla. Mutta tällä

yrittää tosissaan ajaa niin nuukasti kuin

mahdollista.

Ekologisuus tien päällä on Peteliukselle

muutenkin tuttu juttu, sillä hän oli keväällä

mukana ympäristöystävällisen ajamisen

Eco Tour –kilpailussa. Ekologisuudessa

häntä kiehtoo ajatus siitä, että omalla ajotavalla

pystyy säästämään luonnonvaroja

edes jonkin verran.

- Ekologiseen ajamiseen olisi ollut jo aikaisemmin

valmiuksia, mutta ei kauheasti

kapasiteettia. Nykyään alkaa kuitenkin olla

valinnanvaraa autojen suhteen, joten nyt

on siinäkin mielessä hyvä aika tälle.

Lataa digipiirturitiedot

langattomasti

VDO DLD – tiedonsiirtoyksiköllä digipiirturitietojen lakisääteinen

lataus onnistuu nyt langattomasti ja vaivattomasti.

Kuljettajakortin ja massamuistin lataukset tapahtuvat ilman

yrityskorttia ajoneuvossa. Yrityskortti on toimistossa, josta

tunnistus tehdään langattomasti. Tiedonsiirto tapahtuu salatussa

muodossa, joka on kuljettajien kannalta turvallisempaa, kuin

tiedostojen postittaminen esim. muistitikulla.

Säästät aikaa ja rahaa! Tiedot siirtyvät VDO digipiirturista suoraan

toimiston atk-ohjelmaan. VDO DLD :llä on laaja yhteensopivuus

eri valmistajien arkisto-ohjelmien kanssa.

DLD on saatavana joko WLAN tai GPRS versiona.

Lataa VDO DLD tuote-esitteet osoitteesta: www.autoluettelo.fi

tai soita asiakaspalveluumme (09) 6156 8300.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.autoluettelo.


Setra linja-autojen

60 vuotista taivalta

Setra on Daimler linja-autojen tuotemerkki ja se edustaa

käytännöllisiä sekä edustavia pitkän matkan liikenteeseen

tarkoitettuja autoja. Setra johdatti aikanaan linja-autoteollisuuden

rungollisista koreista uudenaikaisiin linja-autorakenteisiin.

Daimler linja-autot on maailman suurin linja-autovalmistaja.

Setran tavasta rakentaa linja-auto

kasvoi tuotemerkki

Tuotemerkki Setra tulee saksankielisestä

sanasta ” selbsttragend”, mikä tarkoittaa

itsekantavaa. Tästä 50-luvun rakennusperiaatteesta

tuli linja-autorakennuksen

vallankumous Saksassa ja Euroopassa.

1951: Setra aikakauden alku

Keväällä 1950 päätettiin kehittää linjaauto

itsekantavalla korirakenteella. 1951

IAA-messuilla esiteltiin Setra S8 ensimmäisenä

linja-autona, jossa oli itsekantava

kori, takamoottori ja suora välitys

taka-akselille. Näiden kuudenkymmenen

vuoden aikana, jotka kuluivat vuodesta

1951 ensimmäisen Setra S8 esittelyn

jälkeen, tämä Ulmilainen perinneyritys

esitteli yhteensä 5 linja-autojen mallisarjaa.

1951: Mallisarja 10

Mallisarja 10:een kuuluivat tyypit S6 –

S15. Malleista S10 – S14 rakennettiin

myös matka-, kauko- ja lähiliikenneversioita.

Mallisarjassa 10 otettiin käyttöön

32 Kuljetus & Logistiikka


akennustapa, joka mahdollisti taloudellisen

ajoneuvon pituuden räätälöinnin

asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kirjain S tarkoittaa vielä tänä päivänä

merkkiä Setra ja luku kirjaimen takana

maksimaalista tuolirivien määrää eli

toisin sanoen linja-auton pituutta.

1967: Mallisarja 100

1967 esiteltiin mallisarja 100 tyypein

S100, S110, S120, S130 ja S150. Tyyppinimen

ensimmäinen luku tarkoittaa

tästä lähtien mallisarjaa. Setra-mallisarjan

10 siirtyminen mallisarjaksi

100 oli kehitysaskel linja-autorakentamisen

teollistamisessa Kässbohrerilla.

Kaikki 9 mallia valmistettiin rakennussarjaperiaatteella

ja niissä hyödynnettiin

paljon yhteisiä osia.

Ulkonäöltään sarjan 100 linja-autot

erottuivat kulmikkailla muodoillaan

ja korkeammalla mukavuustasolla

suuremman matkustajatilan ja laajennetun

seisontakorkeuden ansiosta.

Lisäksi etuakselisto sai erillistuennat

pyörille ja ilmajousitus kuului vakiovarustukseen.

1976: Mallisarja 200

Setran 25 vuoden juhlapäivänä esiteltiin

6 mallia: S 211 H, S 212 H, S 213

H, S215 H ja kaksikerrosversiot S 213

HD ja S 215 HD. Tämä mallisarja asetti

lisää teknillisiä merkkipaaluja linjaautovalmistukseen.

Ennen kaikkea se

erottui entisestä erinomaisin jarruin,

koska Setroihin tuli varusteeksi levyjarrut.

Sen lisäksi tähän mallisarjaan esiteltiin

uudenlainen läpivirtaustuuletusjärjestelmä.

Mallisarjan 200 bussit

hemmottelivat matkustajia ja kuljettajaa

erinomaisella matkustusmukavuudella

ja ajettavuudella.

1991: Mallisarja 300

Vuosi 1991 oli mallisarjan 300 starttivuosi

tyyppien S 309 HD, S315 HD ja

S 315 HDH kanssa.

Uusien linja-autojen silmäänpistävimpiin

tunnusmerkkeihin kuului

kaarevan linjakas muotoilu, joka nosti

auton kattoa virtaviivaisesti heti ohjaamon

jälkeen. Omintakeista olivat uudet

integroidut taustapeilit, jotka laskeutuivat

auton otsasta kuten leppäkertun

sarvet. Ne olivat tietysti lämmitettävät

ja sähköisesti säädettävät. 300-sarja toi

myös kuljettajalle täysin uudenlaisen

ergonomisen työympäristön.

Myöskin turvallisuuden suhteen

vain parhaat ratkaisut kelpasivat

300-sarjaan. Lukkiutumattomat jarrut

ja luistonesto (ABS/ASR) tulivat

vakiovarusteeksi.

2001: Mallisarja 400

Vuonna 2001 Setran TopClass 400

toi linja-automatkailuun aivan uuden

mukavuustason ja ylellisyyden, joista

saavat nauttia niin matkustajat kuin

kuljettajakin.

ComfortClass 400 mallit tulivat valikkoon

vuonna 2004. Monikäyttöinen

arkipäiväisempään hyötyajoon soveltuva

mallisarja MultiClass 400 tuli

tuotantoon 2005.

Kuljetusliike Honkasesta vuoden 2011

SKAL Kuljetusyritys

SKAL Kuljetusyritykseksi

2011 on valittu Kuljetusliike

Honkanen & Co Oy Turusta.

Valinnassa kiinnitettiin tänä

vuonna erityistä huomiota

Suomen Kuljetus ja Logistiikka

SKAL ry:n juhlavuoden

teeman ”Huomisen

tiennäyttäjä” mukaiseen

toimintaan yrityksessä.

Yritys on ollut aktiivinen

erilaisissa kehitysprojekteissa,

joilla on haettu tehokkuutta

asiakkaiden logistisiin

prosesseihin. Erityisesti

on kehitetty menetelmiä

jauhemaisten aineiden purkamiseen

konteista. Yhtiön vuosikymmenten

aikana tekemä kehitystyö osoittaa, että se on

ollut jo kauan Huomisen tiennäyttäjä. Valintalautakunta

korosti myös yrityksen panostusta

henkilökunnan koulutukseen ja liikenneturvallisuuden

vaalimiseen.

Jo 1800 -luvun lopulla (vuonna 1870) perustettua

perheyritystä luotsaa nykyisin Niilo

Honkasen tytär Satu Laaksonen. Yritys on

kasvanut uusien tuhatlukujen aikana hevosajuritoiminnasta

noin kolmenkymmenen vetoauton

kuljetusyritykseksi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

SKAL Kuljetusyritys valitaan vuosittain. Ensimmäisen

kerran valinta tehtiin vuonna

1989.

Valinnan perusteena on henkilön tai yrityksen

tavaraliikenteessä toteuttama esimerkillinen

kehitystyö, yritystoiminta tai vastaava,

tai alan yrittäjien ja yritystoiminnan ulkoisen

kuvan sekä arvostuksen lisäämiseksi tehty

työ. Palkittava kuljetusyritys saa upean kiertopalkinnon

sekä samanlaisen pienemmän

patsaan itselleen. Palkinnon lahjoittaa Neste

Oil Oyj.

Vuoden 2011 valintalautakunta:

kansliapäällikkö Harri Pursiainen,

Liikenne- ja viestintäministeriö, pj.

myyntipäällikkö Lasse Virsu,

Neste Markkinointi Oy

myyntijohtaja Jari Kemppinen, A-Vakuutus

poliisineuvos, päällikkö Kari Rantala,

Liikkuva Poliisi

toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva

toimittaja Kari Pitkänen, Laatutekstit

Kari Pitkänen Oy

puheenjohtaja Ahti Myllys, SKAL ry

Logistiikka 2011 -messut

keskittyvät menestystekijöihin

Tampereen Messut Oy sekä Teknisen Kaupan

ja Palveluiden yhdistys ry:n trukkijaosto ovat

tehneet sopimuksen uuden Logistiikka 2011

-nimeä kantavan messutapahtuman järjestämisestä.

Kyse on materiaalinkäsittelyn ja

logistiikan ammattitapahtumasta, joka toteutetaan

12.–14.10.2011 Tampereen Messu- ja

Urheilukeskuksessa.

Logistiikka 2011 -messut on suunnattu

ammattilaisille ja yrityksille, jotka käyttävät

materiaalinkäsittely- ja varastointialan laitteita

sekä niihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja,

varastokalusteita sekä varastointi- ja logistiikkapalveluja.

Tampereen Messut Oy:n yhteistyökumppani

Teknisen Kaupan ja Palveluiden

yhdistys ry haluaa muutoksen moottorina kehittää

messujenkin myötä jäsenyritysten toimialojen

toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä

sekä verkostoitumista. TK ry:n trukkijaoston

puheenjohtaja Juhani Kaitila muistuttaa, että

logistiikka ja materiaalinkäsittely ovat keskeisiä

menestystekijöitä yrityksille.

– Ne ovat osaltaan avainasemassa niin

asiakaspalvelun, kannattavuuden kuin kilpailukyvynkin

kehittämisessä. TK ry:n trukkijaosto

haluaa olla luomassa tapahtumaa,

joka antaa logistiikan ja materiaalinkäsittelyn

parissa työskenteleville eväitä taantuman

jälkeiseen kasvuun. Tuotteiden lisäksi messut

tulevat tarjoamaan keskeistä uutta informaatiota

alan palveluista ja ratkaisuista.

Uskomme tapahtuman ajoittuvan erinomaisesti

ja tukevan jo alkanutta talouden kasvua.

Materiaalinkäsittelyala on ollut vastaavassa

mittakaavassa esillä edellisen kerran vuonna

2006, joten alan yrityksillä on myös paljon

uutta esiteltävää asiakkailleen. Lisäksi uskomme

Logistiikka 2011 -messujen toimivan

tärkeänä tapaamisfoorumina ja ajankohtaisen

tiedon jakajana asiakasyritysten johdolle,

Juhani Kaitila kertoo.

– Logistiikan erikoismessut ovat tärkeät,

sillä alan merkitys on suomalaisille yrityksille

poikkeuksellisen suuri johtuen Suomen syrjäisestä

sijainnista ja pitkistä välimatkoista.

Luotamme, että Logistiikka 2011 on vuoden

tärkein ja laajin alan tapahtuma, sillä muun

muassa kaikki keskeiset trukkikaupan toimijat

ovat jo sitoutuneet tapahtumaan. Tampereen

sijainti on logistisesti optimaalinen alan

tapahtumalle. Odotamme kävijöitä Suomen

lisäksi myös Ruotsista, Venäjältä ja Baltian

maista. Tampereen Messut Oy:llä on pitkä

ja monipuolinen kokemus järjestää ammattimessuja,

joten uskon voivamme tarjota Logistiikka

2011 -messuille loistavat edellytykset

menestyä, sanoo Tampereen Messut Oy:n

toimitusjohtaja Hannu Vähätalo.

Kuljetus & Logistiikka 33


LNG tulee!

Viking Line ottaa vuoden 2013

alussa käyttöön aluksen, josta

toimitusjohtaja Mikael Backman

odottaa profiilinnostajaa koko

Itämeren risteilyliikenteelle.

Aluksen tulon myötä Turun

satamaan on suunnitteilla

Suomen ensimmäinen LNGterminaali.

Nesteytetyn

maakaasun käyttöönotto on niin

varustamolle kuin Satamalle

merkittävä yhteinen hanke,

Viking Linen tekninen johtaja

Tony Öhman kertoo.

R

eilun vuoden ajan maarianhaminalaisvarustamoa

luotsanneen toimitusjohtaja

Mikael Backmanin

mukaan nesteytettyä maakaasua

polttoaineenaan käyttävä alus on vastaus tulevaisuuden

haasteisiin niin risteilytuotteeltaan

kuin ympäristöominaisuuksiltaan.

-Laivaristeilyjen asema ihmisten vapaaajan

vietossa on vuosien saatossa hieman

laskenut. Haluamme nostaa sen takaisin ja

tuoda markkinoille tuotteen joka erottuu.

Aluksen ympäristöystävällisyyteen on panostettu

vahvasti.

-Saaristoluonto, jossa me operoimme, on

herkkä ja haluamme ottaa sen huomioon. Liikennöimme

myös kaupunkien keskustoihin

mikä asettaa omat haasteensa.

Turku-Tukholma-reitillä nykyisen Isabellan

korvaavan aluksen tulo ei tule muuttamaan

linjan liikennettä sinällään – aikataulut

pysyvät entisinä, samoin matkustaja ja rahtikapasiteetti.

-Turku-Tukholma on aina ollut meidän

pääreittimme ja Turku on ainoa paikka Suomessa,

josta liikennöidään meritse Ruotsiin

kahdesti päivässä. Siksi haluamme panostaa

nimenomaan tähän reittiin.

Risteilyjen on uusiuduttava

Backmanin mukaan tunnetut risteilytuotteet

säilyvät, mutta niiden sisältöjä tarkistetaan.

Risteilytuote ei ole vuosikymmenien saatossa

juuri muuttunut, nyt on Backmanin mukaan

korkea aika.

-Tähän asti kaikki Itämeren laivat ovat

olleet aika samanlaisia. Mielestäni nyt on uskallettava

kokeilla rohkeasti ja tuoda markkinoille

uudenlaisia palveluja ja suunnittelua.

Backmanin mukaan risteilyjen monipuolisuutta

pitää korostaa.

-Mukaan halutaan vahvemmin mahdollisuus

myös rauhalliseen tekemiseen ja rentoutumiseen.

Niin että kun tullaan takaisin kotiin,

on syöty ja nukuttu hyvin. Nyt se ei ehkä

ainakaan viikonloppuisin aivan toteudu.

Myös uudenlaiseen ohjelmaan halutaan

panostaa. Yli 10 vuotta Karibialla risteilyliiketoiminnan

parissa työskennellyt mies ei

kuitenkaan halua vielä konkretisoida asiaa

yksityiskohtaisesti.

-Esimerkiksi saaristoon ja sen näkemiseen

olemme satsanneet paljon, sen näkee jo laivan

mallista ja runsaasta ikkunatilasta.

Kilpailu vapaa-ajasta kovenee

Kilpailutilanne ihmisten vapaa-ajasta ja siihen

käytettävästä rahasta on mullistunut

parissakymmenessä vuodessa, Backman painottaa.

-Yksi suhteellisen uusi kilpailija on halpalennot.

Kilpailemme lyhyiden kaupunkimatkojen,

mutta yhtä hyvin kylpylöiden, urheilutapahtumien

ja jopa ostoskeskuksien kanssa.

Risteilytuotteen vahvuudet kilpailussa ovat

toimitusjohtajan mukaan yksinkertaiset.

Tankkaa sitä ykköstä

Nyt saat Air1 ® :a, kansainväliset ISO-laatukriteerit

täyttävää AdBlue ® -lisäainetta

Suomessa jo yli sadan jakelu kumppanimme

asemalla. Jatkuvan tuote kehityksemme

tuloksena saavutat Air1:n avulla selvää

säästöä SCR-teknologialla varustettujen

ajo neuvojen poltto aine kuluissa.

Tervetuloa tankille!

Air1 ® -asemasi löydät

www.air1.info

Puh. 010 215 1025

Air1 ® on Yara International ASA:n rekisteröimä tavaramerkki. AdBlue ® on Verband der Automobilindustrien e.V (VDA) rekisteröimä tavaramerkki.

34 Kuljetus & Logistiikka


-Saaristoluonto, jossa me operoimme,

on herkkä ja haluamme ottaa sen huomioon.

-Tavoitettavuus ja hinta. Laivalle on helppo

lähteä ja kun ollaan perillä, kotiin pääsee

nopeasti.

Uuden aluksen käyttöönotto sinällään ei

tule asettamaan korotuspaineita lippuhintoihin,

markkinat määräävät.

-Olisin ihmeissäni jos lipun hinta olisi aivan

sama kuin nyt, koska tuote on sen verran

erilainen, Backman sanoo, mutta ei halua tässä

vaiheessa kertoa yksityiskohtaisesti tulevan

aluksen tilaratkaisuista. Ne tulevat kuitenkin

osineroamaan totutuista.

Vihreämpi tulevaisuus haasteena

Merenkulun tulevaisuuden suuri haaste on

kasvavat ympäristömääräykset, päällimmäisenä

rikkipäästörajoitusten merkittävä tiukentaminen.

Viking Linessä LNG eli nesteytetty

maakaasu nähdään tulevaisuuden ratkaisuna.

Varustamon teknisen johtaja Tony

Öhmanin mukaannesteytettyyn maakaasuun

panostamiseen on päädytty tarkan harkinnan

tuloksena.

-LNG on ympäristöystävällinen polttoaineratkaisu,

joka kestää pitkälle tulevaisuuteen.

Öljyä lasketaan olevan saatavissa 60 vuotta ja

LNG:n tunnetut varannot puolestaan riittävät

ainakin 250 vuotta.

Tulevan aluksen hydrodynaamiset ominaisuudet

ovat vanhoihin Itämeren risteilyaluksiin

verrattuna aivan toista luokkaa ja ne

ovat oleellinen osa ympäristöystävällisyyttä

myös entistä pienemmän aallonmuodostuksen

vuoksi.

-STX:n hydrodynaamikot ovat käyttäneet

kaikki tietämyksensä tämän laivan suunnitteluun.

Alukseen on asennettu 40 prosenttia

vähemmän tehoa grossitonnia kohden kuin

Isabellaan.

Laivan neljä pääkonetta tuottavat sähköä

propelliakseleita vetäville sähkömoottoreille.

-Tämä tuo myös matkustusmukavuutta

koska melua ja tärinää tulee entistä vähemmän.

Uskomme että järjestelmä on myös parempi

kovissa jääoloissa, Öhman kertoo.

Yhteistyö Turun Sataman kanssa sujuu

Tony Öhmanin mukaan reitin satamien valmistautuminen

tulevan aluksen tarpeisiin niin

Tukholmassa kuin Turussa on jo alkanut.

-Tämä on projekti projektin sisällä. Onneksi

satamat ovat olleet erittäin kiinnostuneita

ja tiiviisti kehitystyössä mukana.

Sellaisenaan käytettävää valmista toimintamallia

ei ole, sillä mittakaava ja olosuhteet

ovat ainutlaatuiset.

-Olemme mukana olevien satamien kanssa

edelläkävijöitä asiassa. Pienemmässä mittakaavassa

kokemuksia on kerätty Norjassa.

Moni kysymys onkin vielä auki, kuten esimerkiksi

se, tullaanko aluksia tankkaamaan

proomusta käsin vai autolla. Se kuitenkin tiedetään,

että aikaa tankkaukseen ei ole tiukkatahtisessa

liikenteessä ylen määrin.

-Tunnin sisällä pitäisi saada laivalla noin

300 kuutiota kaasua sekä päälle matkustajat

ja kaikki muu huoltoliikenne.

Viking Line omistaa Turun matkustajaterminaalinsa

itse. Nykyinen terminaalirakennus

vaatii Öhmanin mukaan laajennusta

esimerkiksi uusia maihinnoususiltoja varten.

Lisäksi kaijaa täytyy pidentää ja kiinnityslaitteita

uusia.

-Kyllä tämä on merkittävä työmaa sekä Satamalle

että meille.

Kuljetus & Logistiikka 35


Mercedes-Benziltä odotettu

tulokas SUV-luokkaan

Kolmannen sukupolven M-sarjan ensimmäiset kuvat on

julkaistu. Vakiona huippuluokan energiatehokkuus, turvallisuus

ja ajomukavuus. Kulutus pudonnut keskimäärin 25 prosenttia

edeltävästä mallisarjasta. ML 250 BlueTec 4Maticin kulutus vain

6 l/100 kilometriä – tankilla jopa 1500 km.

Uusi M-sarja on hienostunut, tehokas ja

huipputurvallinen

”Tavoitteenamme on aina ollut yhdistää M-

sarjassa ison sedan-mallin ylellisyys ja mukavuus

SUV-maasturin maastoajo-ominaisuuksiin

ja vetovoimaan”, Mercedes-Benzin

tutkimus- ja kehitysjohtaja Dr. Thomas

Weber määrittää. ”Uusi M-sarja on paljon

enemmän kuin SUV: ei vain käytännöllinen

ja monitoiminen, vaan myös paikka johon

halutaan vetäytyä koska se tarjoaa aidon

hyvinvoinnin tunteen”, uuden M-sarjan sisätilojen

suunnittelusta vastannut Hartmut

Sinkwitz jatkaa.

Aerodynamiikkaa kehittämällä M-sarjan

ilmanvastuskerroin on saatu ennätyksellisen

alas, sillä uutuusmallin Cd-arvo on

vain 0.32 (ML 250 BlueTec). Tulokseen on

päästy esimerkiksi optimoimalla etupuskurin

ja –spoilerin, A-pilareiden ja takaspoilerin

muotoilua. Etusäleikkö on sulkeutuvaa

mallia, sivupeilien muotoilua on parannettu

ja moottoritilan pohja muovipaneloitu.

ML 250 BlueTec –versiossa on omat sivuspoilerit

jopa takasivuikkunoissa.

Uusi ML 250 BlueTec edustaa Mercedes-Benzin

downsizing-ajattelua puhtaimmillaan.

Entinen 3-litrainen V6-moottori

on korvattu pienemmällä nelisylinterisellä

2,2-litraisella moottorilla. AdBlue-teknologian

ansiosta se täyttää jo nyt vuonna 2014

voimaantulevat EU6-päästönormit. Moottori

kuluttaa jopa 28 prosenttia vähemmän

polttoainetta kuin edeltäjänsä, vaikka suoritusarvot

ovat samat (150 kW (204 hv),

500 Nm). Keskikulutus on ainoastaan 6 litraa/100

km ja CO2-päästöt 158 g/km. Jos

auto varustellaan lisävarusteena saatavalla

93 litran polttoainetankilla, sillä on mahdollista

ajaa jopa 1500 kilometriä yhdellä

tankkauksella. Sama moottori on aikaisemmin

esitelty esimerkiksi Mercedes-Benzin

S-sarjan autoissa.

Malliston toinen dieselversio on ML 350

BlueTec 4Matic, jonka 3-litrainen V6-moottori

kuluttaa sekin ainoastaan 6,8 l/100 km

– 24 prosenttia vähemmän kuin edeltäjänsä.

Bensiiniversio on V6-moottorinen ML

350 4Matic BlueEfficiency, joka on varustettu

kolmannen sukupolven piezo-ohjatulla

suihkutusteknologialla ja monikipinäsytytyksellä.

Tämänkin moottorin kulutus on

laskenut 25 prosenttia ja on enää 8,5 l/100

km. Kaikissa M-sarjan autoissa on vakiona

7G-Tronic Plus –automaattivaihteisto sekä

ECO start/stop-pysäytysautomatiikka.

Edustusluokan ajokokemus niin ohjauspyörän

takana kuin matkustajanakin

M-sarjan turvataso on SUV-luokan ehdotonta

kärkeä, sillä se on suunniteltu Mercedes-Benzin

noudattaman tosielämän turvallisuus

–ajattelun periaatteiden mukaan.

Tällöin auton turvallisuusratkaisujen perusteena

on se, mitä tutkimusten mukaan

todella tapahtuu oikeassa liikenneonnettomuudessa.

Monet M-sarjan turvallisuusratkaisuista

on lainattu S- ja E-sarjoista

kuten Attention Assist –vireystilan valvontajärjestelmä,

nopeusrajoitusten valvonta

liikennemerkkien tunnistuksella, Night

View Assist Plus –pimeänäköjärjestelmä

jalankulkijatunnistuksella sekä Distronic

Plus –etäisyysavustin yhdistettynä BAS

Plus –jarrutusavustimeen. Ennakoiva Pre-

Safe-turvajärjestelmä on M-sarjassa vakiovaruste.

M-sarjan perusvarustukseen kuuluu

niin ikään erinomainen ajomukavuus sekä

maantiellä että maastossa. Teräsjousten ja

mukautuvan iskunvaimennuksen lisäksi

saatavana on monia ajonautintoa lisääviä

alustaratkaisuja: Airmatic-ilmajousitus ja

sen yhteydessä ADS-mukautuva iskunvaimennus

sekä On&Offroad-paketti, jossa on

kuusi ajoasetusta. Molempiin voi liittää halutessaan

Active Curve –järjestelmän, joka

säätää etu- ja taka-akselien kallistuksenvaimentimien

toimintaa ja lisää ajomukavuutta

erityisesti maastossa ja mutkaisilla

tieosuuksilla.

Matkustamon laatutasossa, mukavuudessa

ja äänettömyydessä M-sarja asettuu

kerralla SUV-luokan kärkeen. Sisäosat on

suunniteltu tukemaan kuljettajan rentouttavaa

ajokokemusta ja jokaisen matkustajan

viihtymistä ja hyvän olon tunnetta.

Matkustamo on tilava, moderni ja valoisa,

ja esimerkiksi kojelaudan muotoilu ja materiaalivaihtoehdot

tuovat mieleen edus-

36 Kuljetus & Logistiikka


tusluokan autojen laatutason. Nelipuolaisessa monitoimiohjauspyörässä

on 12 painiketta, joilla säädellään tärkeimpiä

toimintoja kuten ajotietokonetta, äänentoistoa ja puhelinta.

7G-Tronic-vaihteiston käsikäyttöä varten ohjauspyörässä on

Direct Select –siivekkeet.

Erityisesti M-sarjaa varten tarjolla on kolme istuin- ja kaksi

urheiluistuinvaihtoehtoa peräti kuudella eri väriyhdistelmällä.

Sisävärivaihtoehtoja on neljä. Kaikki istuintoiminnot

säätyvät sähköisesti. Etupenkkien etäisyyssäätövara on 350

ja korkeusvara 90 milliä, joten M-sarja sopii vaivatta minkä

kokoiselle kuljettajalle tahansa. Takaistuinten selkänojat taittuvat

1:3/2:3-suhteessa, ja tavaratilaa on istuimet taitettuna

enimmillään peräti 2100 litraa. M-sarjan keskikonsolin kaksi

mukinpidikettä pitävät jopa juomat halutun lämpöisinä, sillä

pidikkeiden lämpötilaa voidaan säätää 8–55 asteen rajoissa.

”Tavoitteenamme on aina ollut

yhdistää M-sarjassa ison

sedan-mallin ylellisyys ja

mukavuus SUV-maasturin

maastoajo-ominaisuuksiin ja

vetovoimaan”

Kuljetus & Logistiikka 37


Suurin osa eli noin

60 % uusista

kuljettajista selviää

ensimmäisestä

kuljettajavuodestaan

täysin ilman vahinkoja

ja rangaistuksia,

selviää Liikenteen

turvallisuusvirasto

Trafin tutkimuksesta,

jossa on vedetty yhteen

2000-luvulla vuosittain

suoritetun, uusille

kuljettajille tehdyn

kyselyn tuloksia.

Suurin osa suomalaisista

uusista kuljettajista ajaa hyvin

– vahingot ja rikkomukset eivät ole vähentyneet

Tämän yhdentoista vuoden aikasarjan

perusteella ilman vahinkoja ja

rangaistuksia selvinneiden uusien

kuljettajien osuus on säilynyt hämmästyttävän

samanlaisena. Sen sijaan kun

liikennemenestys suhteutetaan ajettuun aikaan

tai kilometreihin, uusien kuljettajien

liikennevahinkojen ja liikennerikkomusten

määrä on ollut lievässä kasvussa.

”Tämä on linjassa onnettomuustilastojen

kanssa, jossa uusien kuljettajien liikenneturvallisuus

ei ole kehittynyt yhtä

suotuisasti kuin liikenneturvallisuustilanne

keskimäärin”, toteaa Trafin tutkimusjohtaja

Sami Mynttinen.

Liikennemenestyksen tarkastelu neljännesvuosittain

ei sen sijaan tuota selviä eroja

uusien kuljettajien liikennemenestyksessä.

Ajettuihin kilometreihin suhteutettuna uusien

kuljettajien liikennemenestys on ollut

hieman heikompi kolmantena vuosineljänneksenä

kuin muulloin. Esimerkiksi Liikennevakuutuskeskuksen

liikennevahinkotilastojen

perusteella uusien kuljettajien onnettomuusriskin

on todettu kohoavan hieman

kesäkuukausina.

Uusien kuljettajien liikennemenestystä

ja kokemuksia liikenteestä kysytty koko

2000-luvun

Trafi on kysynyt vuosittain 8000 satunnaisesti

valitulta, yhden vuoden ajan ajaneelta

kuljettajalta heidän liikennemenestyksestään

ja liikennekokemuksistaan. Yhdistämällä

eri rekistereistä kerättyä tietoa

säännölliseen kyselytutkimukseen on luotu

menetelmä, jolla voidaan seurata liikenteen

38 Kuljetus & Logistiikka

tunnetuimman riskiryhmän käyttäytymistä

ja osaamista. Vuoteen 2000 ulottuvista

aikasarjoista voidaan tehdä päätelmiä mm.

suomalaisen kuljettajaopetuksen vaikutuksista.

Aineistot on tiivistetty kolmeksi eri

indeksiksi:

• Tutkintomenestys, jossa ajokokeen kahdeksan

eri osa-alueen pistesumma suhteutetaan

saadun koulutuksen määrään ja

koulutustapaan.

• Liikennemenestys, jonka mittana on vahinkojen

ja rangaistusten määrä ja seurausten

vakavuus.

• Kuljettajakoulutuksen laatu, jossa lasketaan

yhteen vuoden ajaneiden kuljettajien

omat arviot keskeisimmistä koulutusaiheista.

Miehillä on ensimmäisenä vuonna

enemmän vahinkoja ja rikkomuksia kuin

naisilla

Tutkimuksen mukaan ensimmäisenä ajovuonna

miehille sattuu enemmän vahinkoja

ja rikkomuksia kuin naisille. Toisaalta miehet

ajavat naisia enemmän, ja ajosuoritteeseen

suhteutettuna uusien mieskuljettajien

liikennemenestys kohoaakin uusia naiskuljettajia

paremmaksi.

Koulutustavalla näyttäisi olevan myös

merkitystä. Autokouluopetuksen suorittaneet

naiset menestyivät liikenteessä opetusluvalla

opetettuja naisia paremmin.

Miesten kohdalla tulos oli päinvastainen

– opetuslupaopetuksen saaneet miehet menestyivät

liikenteessä paremmin kuin autokouluopetuksen

saaneet. Koulutustavan

valintaperusteiden ja harjoittelumäärien

erojen vuoksi tuloksia on kuitenkin tulkittava

maltillisesti.

Sekä tutkinnossa että liikenteessä menestyvät

parhaiten 18-vuotiaat uudet kuljettajat.

Iän myötä sekä uusien kuljettajien

tutkintomenestys että liikennemenestys

ensimmäisenä ajovuonna heikkenevät. Erityisesti

vanhemmilla kuljettajilla opetuslupaopetus

näyttäisi olevan kilpailukykyinen

autokouluopetukseen verrattuna, mikä viittaisi

harjoittelumäärän merkityksen korostumiseen

iän myötä. Vertailtavien ryhmien

kokoeroista johtuen tulokseen on kuitenkin

suhtauduttava varauksellisesti.

Uudet kuljettajat on liikenteen

riskiryhmä numero yksi

Euroopan komission keräämien tietojen

mukaan uusien kuljettajien onnettomuusriski

on suurimmillaan heti ajokortin saamisen

jälkeen. Keskimääräisen liikenneturvallisuustason

saavuttaminen kestää vähintään

kolme vuotta. Nuorten - tavallisesti miesten

- aiheuttamissa vakavissa onnettomuuksissa

menehtyy keskimäärin 1,3 muuta henkilöä.

Tämä selittyy sillä, että onnettomuudet

tapahtuvat usein kaveriporukan kanssa

ajellessa, viikonloppuna, illalla tai yöllä. Kesäkuukausina

nuorten kuljettajien onnettomuusriski

kohoaa hieman. Onnettomuuden

syynä on usein ajoneuvon hallinnan menetys

tai ylinopeus. Noin kolmanneksessa onnettomuuksista

on mukana myös alkoholi.


MILTÄ TOIMITUSKETJUSI MITTARIT NÄYTTÄVÄT?

OTA YHTEYTTÄ!

logistiikkaturva@turvatiimi.fi

www.turvatiimi.fi

Yhteisösi ajonvakauttaja

tutustu myös nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com


Jussi Laine käy toisinaan Kiinassa asti tarkistamassa, että valmistajien tehtailla kaikki toimii.

Kiinan kulutushuuma on osin

hyödyntämättä Suomessa

Fimporterin johtaja Jussi Laine kannustaa pieniäkin yrittäjiä

miettimään vientiä Kiinaan, jossa erikoiselle tuotteelle voi

avautua miljoonamarkkinat. Kaukoidässä kaivataan etenkin

luonnontuotteitta.

-P

ienten ja keskisuurten suomalaisten

yritysten kannattaisi

miettiä vientiä tai tuontia

Kaukoitään. Suomessa

on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Esimerkiksi luonnontuotteet ovat kovassa

huudossa Kaukoidässä, Fimporterin Jussi

Laine sanoo.

Maailman suurimmassa markkina-alueessa

Kiinassa raha on liikkunut hyvin jo

muutaman vuoden. Tehtaat ovat investoineet

uusiin tiloihin ja tuotannon laatua on

pyritty nostamaan.

Vuoden 2011 vaihteessa oli erityisen hyvä

hetki tehdä kauppaa Kiinanmerien rannoilla.

Osa konttimaksuista oli 2,5-3 kertaa

pienempiä kuin kesäkuussa.

Laineelta on kuitenkin turha udella, milloin

seuraava aallonpohja kuljetusmaksuissa

koittaa.

— Rahtaus on niin villi juttu, etten osaa

ennustaa. Todennäköisesti kulut nousevat,

sillä polttoaine ja palkkakulut nousevat kuten

rekkaliikenteessäkin.

— Kiinassa kuluttajahinnat nousevat villisti.

Jossain vaiheessa katto alkaa tulla vastaan,

elleivät he saa kulutushuumaa aisoihin.

Tuotantoa saattaa siirtyä Thaimaahan

ja Vietnamiin, joissa on yllättävän hyviä

tuotteita tarjolla.

Tarjoajien joukossa huijareita

Fimporter auttaa yrityksiä kansainvälisissä

hankinnoissa, maahantuonnissa, viennissä

ja toimitusketjun hallinnassa. Sen paras ulkomainen

asiantuntemus sijaitsee Kiinassa

ja Itä-Euroopan uusissa EU-maissa.

Kuten moni hyvä idea, hankintayritys sai

alkunsa saunaillasta. Laine ja Mikko Koskinen

istuivat lauteilla ja pohtivat, mistä

40 Kuljetus & Logistiikka


— Jos kiinalainen sanoo

kyllä, se voi tarkoittaa ei.

Ei voi tarkoittaa kyllä.

Varmaa on ehkä.

Se merkitsee, että asia

ei koskaan toteudu,

Laine hymyilee.

yhdistelmäkoneeseen voisi ostaa

pesulaikkoja. Niitä ja muita siivoustarvikkeita

kaivattiin miesten toisen

yritykseen, KL-siivouspalveluun.

— Intrnetin kautta löysimme

vaihtoehtoja pilvin pimein etenkin

Kiinasta. Kilpailutimme samat tuotteet.

Aivan niin helppoa pesulaikkojen

saanti Suomeen ei kuitenkaan ollut.

Internet kuhisee huijareita.

— Ensimmäisistä sähköposteista

ja neuvotteluista sen huomaa aika

nopeasti. Jos tuotteesta ei saa näyte-kappaleita,

toimittajalla ei todennäköisesti

edes ole tuotantoa. Pahimmillaan

tuote ei lähde koskaan

matkalle tai se ei saavu perille.

Laine ja Fimporterin toimitusjohtaja

Koskinen pyrkivät aina löytämään

alkuperäisen valmistajan.

Silloin välikäsien määrä vähenee ja

hinta halpenee.

Sähköposti ei riitä

Kiinalainen byrokratia tarkoittaa

tuhansia kilometrejä ja satoja papereita.

Sekään ei aina riitä. On tunnettava

oikeat ihmiset ja tavattava

heidät kasvotusten. Heidän kanssaan

on käytävä lounaalla, pitkälläkin,

jotta asioilla olisi edes mahdollisuus

edetä.

— Jos kiinalainen sanoo kyllä, se

voi tarkoittaa ei. Ei voi tarkoittaa

kyllä. Varmaa on ehkä. Se merkitsee,

että asia ei koskaan toteudu,

Laine hymyilee.

Fimporterilla on töissä Aasiassa

kolme paikallista, jotka ovat lähes

välttämättömyys neuvotteluissa.—

Jos tuote on kunnossa ja sopiva,

meillä on hyvät mahdollisuudet

saada se Kaukoidän markkinoille.

Fimporter toimii myös itse maahantuojana.

Se muun muassa vie

keskieurooppalaista viiniä ja vettä

Kaukoitään ja tuo Baltian maista

puutavaraa Suomeen.

Kiinalaisittain

kohteliasta

on ojentaa

käyntikortti

kahdella kädellä.

Kuljetus & Logistiikka 41


TNT:n strategiaa parantaa yhteyksiä Intian ja

Euroopan välillä sekä vahvistaa johtoasemaa

pikakuljetuspalveluissa Aasia-Eurooppa-reitillä.

Viisi kertaa viikossa lennettävä lentoyhteys

yhdistää New Delhin ja TNT:n lentoliikennekeskuksen

Liègen Belgiassa.

Kuljetukset lähtevät New Delhistä työpäivän

päättyessä ja saapuvat Eurooppaan

ennen seuraavan työpäivän alkua. Paluulennolla

TNT voi kuljettaa toimitukset Euroopasta

Intiaan saman päivän aikana.

Toimitusajat Suomen ja Intian välillä lyhenevät

parhaimmillaan kahteen päivään.

Omalla rahtikoneella lentäminen takaa meille

tehokkaamman lähetysten valvonnan, ja toimitusten

luotettavuus paranee entisestään,

sanoo TNT Suomi Oy:n toimitusjohtaja Åke

Blomqvist.

Aasia lähemmäksi uudella

Intia-Eurooppa -lentorahtiyhteydellä

Kansainvälinen pikakuljetusyritys TNT Express

on avannut suoran lentorahtiyhteyden

Intiasta Eurooppaan. Uusi reitti mahdollistaa

entistä nopeammat kuljetukset ja paremman

näkyvyyden kuljetuksiin Intian ja Euroopan

välillä.

Intia-Eurooppa-yhteyden avaaminen on osa

Aasian markkinat kasvussa

Eurooppa on yksi Intian suurimpia kauppakumppaneita.

Alueiden välinen kaupankäynti

on vahvassa kasvussa ja se näkyy pikakuljetusyritysten

toiminnassa.

"TNT Intia on kasvanut yli 20 prosentin

vuosivauhtia. TNT:n oman lentorahtiyhteyden

avaaminen Intiasta Eurooppaan lisää asiakkaidemme

kilpailukykyä entisestään, kun

tuotteet pystytään toimittamaan tehtaista

markkinoille nopeammin ja tehokkaammin",

sanoo TNT Intian toimitusjohtaja Abhik Mitra.

TNT lentää tällä hetkellä Euroopasta viiteen

strategisesti tärkeään kohteeseen Aasiassa:

New Delhiin, Chongqingiin, Hongkongiin,

Shanghaihin ja Singaporeen.

Aasia on kasvava markkina-alue myös Suomen

kaupankäyntiä ajatellen ja yhteyksien

parantaminen hyödyttää aina myös suomalaisia

asiakkaita. Intia-Eurooppa-reitille tulee

yli 200 tonnin viikkokapasiteetti. Kun vielä

huomioimme, että paluumatkalla Liègestä

New Delhiin kone tekee välilaskun Dubaihin,

paranevat suomalaisten vientiyritysten yhteydet

samalla myös Arabian niemimaalle, kommentoi

Blomqvist.

Incap avaa toimiston

Hongkongissa

Incap tehostaa ja parantaa materiaalihallintaa

edelleen perustamalla osto- ja hankintayhtiön

Hongkongiin. Paikallinen yhtiö Incap

Hong Kong Limited aloittaa toimintansa

elokuun alussa, jolloin konsernin hankintajohtaja

Pekka Laitila muuttaa Hongkongiin.

Materiaalien osuus Incapin liikevaihdosta

on merkittävä, mistä johtuen hankinnan tehokkuudella

ja materiaalihinnoilla on suuri

vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

Incap ostaa jo tällä hetkellä muun

muassa terästä, kaapelisarjoja, piirilevyjä ja

komponentteja suoraan Aasian toimittajilta

sekä välillisesti eri maahantuojien ja komponenttijakelijoiden

kautta. Uuden yhtiön

avulla Incap pystyy paremmin kilpailuttamaan

perinteiset toimituskanavat erityisesti

elektroniikkakomponenteissa.

Yhteistyötä Kiinan Suzhoussa ja Hongkongissa

sijaitsevan hankintakumppanin

kanssa jatketaan edelleen. Tällä hetkellä

kumppanilla on Incapin hankintaa varten

nimetty viisi työntekijää.

Hankintatoimen kehittämisen ohella

Incap tehostaa materiaalitoimintojaan ostossa

ja varastonhallinnassa. Vaihto-omaisuuden

kierron nopeuttamisella pyritään

vapauttamaan käyttöpääomaa ja parantamaan

siten kannattavuutta. Myös henkilöresursseja

lisätään ja Incap-konsernin uudeksi

elektroniikan hankintapäälliköksi on

nimetty yo-merkonomi Ossi Kinnunen 5.7.

alkaen.

Transpoint International

siirtää kalustonsa Venäjälle

Suomen ja Venäjän välistä tavaraliikennettä

hoitava Transpoint International siirtää autokantansa

venäläisrekisteriin lähiaikoina.

Yhtiöllä on noin kaksisataa kuorma-autoa.

Samalla jo töissä olevat venäläiset kuljettajat

siirtyvät Venäjän palkkajärjestelmien piiriin.

Tavoitteena on parantaa VR-konserniin

kuuluvan yhtiön kilpailukykyä erittäin kilpaillussa

idän logistiikassa. Suomen viennistä Venäjälle

kulkee 87 prosenttia venäläisyritysten

hoitamana ja 6 prosenttia suomalaisyritysten

hoitamana. Näistä suomalaisyrityksistä 95

prosenttia käyttää venäläistä työvoimaa.

-Transpoint International siirtyy näin samaan

käytäntöön joka alalla on ollut jo pitkään.

Haluamme varmistaa kilpailukykymme

kilpailuilla Venäjän logistiikkamarkkinoilla,

sanoo VR-konsernin logistiikkadivisioonan

johtaja Erik Söderholm. Kuljettajien palkkataso

noudattaa jatkossa alan yleistä tasoa.

Heille maksetaan lisäksi matkakulut ja muut

paikallisen lain mukaiset korvaukset.

- Liiketoimintamme kasvaa nimenomaan

Venäjällä, siksi kehitämme kilpailukykyämme

monin tavoin erityisesti näillä markkinoilla,

Söderholm painottaa. Yhtiö osti viime vuonna

Avain-Trans Oy:n, joka mahdollisti laajentumisen

Moskovan ja Pietarin logistiikka- ja

kuljetuspalveluissa. Tavoite on myös tarjota

rekkajunapalvelua Suomen ja Moskovan välillä.

Perävaunut viedään autoliikenteen jonojen

ohi ympäristöystävällisesti junalla rajan yli.

Transpoint International tarjoaa asiakkailleen

kokonaispalvelua kansainvälisillä kuljetusmarkkinoilla.

Yritys toimii kymmenessä

maassa, erityisesti Itä-Euroopassa. Työntekijöitä

on yhteensä noin 300.

42 Kuljetus & Logistiikka


koulutus

Aikuisopiskelu

sijoitus osaamiseen

Ammattitutkinto omalta

alalta? Koulutusta kokonaan

uudelta alalta?

Ammattitaitoa täydentäviä

opintoja?

Aloja joka lähtöön

• ict

• ohjaava koulutus

• kauppa ja hallinto

• tekniikka ja kuljetus

• työpaikkaohjaajakoulutus

• maahanmuuttajakoulutus

• terveys, hyvinvointi ja muoti

• opetusalan täydennyskoulutus

• ravitseminen, matkailu

ja elintarvike

Kysy lisää

puh. (02) 2633 4777

aikuiskoulutus@turkuai.fi

l www.aikuiskoulutus.fi l


koulutus

Kuorma- ja linja-auton

kuljettajan ammattipätevyyden

puuttuminen voi aiheuttaa

yrityksille vakavia ongelmia

Ammattipätevyysvaatimukset ei kosketa pelkästään perinteisiä

kuljetusliikkeitä vaan pääsääntöisesti kaikkia yrityksiä joiden

hallinnassa on C1, D1, C tai D ajokorttiluokan vaativa ajoneuvo.

Esimerkiksi kevyt kuorma-auto (Sprinter, Ducato, Jumper…)

jonka kokonaispaino on yli 3500 kg.

A

mmattipätevyysvaatimukset ovat

astuneet voimaan henkilöliikenteessä

10.9.2008 ja tavaraliikenteessä

vuotta myöhemmin

10.9.2009. Näiden päivämäärien jälkeen

uusilta kuljettajilta on vaadittu perustason

ammattipätevyyskoulutus 140h / 280h

ajokortin lisäksi, riippuen kuljettajan iästä

ja tarvittavasta ammattipätevyyden laajuudesta.

Kuljettajat jotka ovat saaneet ajokorttinsa

ennen yllä olevia päivämääriä, ovat vapautettuja

perustason koulutuksen suorittamisesta.

Heidän tulee suorittaa kuitenkin 35h

jatkokoulutus ammattipätevyyden voimassaolon

jatkamiseksi. Koulutus voidaan jakaa

7h / päivän mittaisiin jaksoihin. Jatkokoulutukset

on oltava suoritettuna henkilöliikenteen

kuljettajilla 10.9.2013 mennessä

ja tavaraliikenteen kuljettajilla 10.9.2014

mennessä.

Ammattipätevyysvaatimukset koskettavat

suurta joukkoa yrittäjiä ja yrityksien henkilökuntaa.

Tavaraliikennepuolella on lukuisia

ammattiryhmiä jotka eivät tiedä kuuluvansa

kyseisten vaatimusten piiriin, mutta

silti he ovat ammattipätevyyslainsäädännössä

kuorma-autonkuljettajia. Esimerkkinä

voidaan pitää kevytkuorma-autolla suoritettavia

tehtäviä esimerkiksi varastomiestä

joka hakee varaston täydennyksiä pari kertaa

kuussa, yrittäjää joka vie asiakkailleen

itse valmistamiaan tuotteita, korjaamon

esimiestä joka vie ajoneuvon katsastukseen,

ravintolan pitäjää joka hakee tukusta raakaaineita

jne… Ainoastaan henkilökohtainen

ajo on vapautusten piirissä mutta ns ”naapuriapu”

on jo säädösten piirissä.

Kuljettajasi voi olla kuljetusketjusi

heikoin lenkki, paitsi jos...

...vahvistat yrityksesi turvallisuuskulttuuria ja tarjoat

kuljettajillesi EU-direktiivin mukaista security

turvallisuuskoulutusta.

Soita LogiSec 040 500 1068 ja pyydä tarjous.

Yrityksesi toiminnan turvaksi

Jo 10 vuoden kokemus kuljetusturvallisuuskoulutuksesta

www.logisec.fi

44 Kuljetus & Logistiikka


Koulutuskumppania valittaessa

on syytä kuitenkin olla tarkkana

jotta yritykset ja kuljettajat

saavat kohdalleen parhaan

mahdollisen koulutuksen.

Linja-auton kuljettajien osalta säädökset

ovat vielä tiukemmat, eli ammattipätevyys

vaaditaan aina jos linja-auto ei ole oma ja kyydissä

samaan talouteen kuuluvia ihmisiä. Vaatimukset

koskevat sekä D1 ja D ajo-oikeuden

vaatimusten piiriin kuuluvia linja-autoja.

Säädösten piiriin kuuluvat myös kuntienja

kaupunkien kuljettajat henkilö- ja tavaraliikennepuolella.

On hyvä muistaa, että ammattipätevyyden

puuttuminen ei ole yksin kuljettajan vastuulla

vaan ajoneuvon luovuttaminen henkilölle

jolla ei ole tarvittavaa ammattipätevyyttä on

kielletty. Ammattipätevyyden puuttumisesta

kirjoitettaneen jatkossa kaksi rangaistusta

valvonnan yhteydessä.

Koulutusten osalta tilanne alkaa pikkuhiljaa

muodostumaan ongelmaksi. Perustason

eli uusien kuljettajien koulutusten kysyntä ja

vastaavasti tarjontakin on liian vähäistä. Yksityisellä

sektorilla oli aikaisemmin suomessa

n. 400 autokoulua joista sai hankittua C ajooikeuden

jolla pääsi kuljettajan ammattiin tai

muuten työelämään jossa vaadittiin C ajooikeus.

Tällä hetkellä tarvittavia lupia on n.

40 autokoululla joista arvioiden mukaan vain

noin puolet ovat aktiivisia. C1 ja C kortteja toki

saa useammastakin autokoulusta, mutta ilman

ammattipätevyyttä. Tällä hetkellä

kuljettajia koulutetaan

valtaosin Puolustusvoimien ja

oppilaitosten toimesta.

Jatkokoulutusten osalta on

vastaavasti tällä hetkellä hyvin

tarjontaa, jopa aika kirjavaakin,

muttei kysyntää. Koulutukset

on aloitettu 10.9.2007 ja nyt on

koulutuksia rekisteröity vajaa

150.000 merkintää yli 3,5 vuoden

aikana. Kokonaistarve on varovaisen

arvion mukaan n. 500.000

rekisteröintiä ( 100.000 kuljettajaa

X 5 päivää). Vajaan 3,5 vuoden

aikana pitäisi kouluttaa loput ja kiire tulee

koska kysyntä on edelleen rauhallista. Nyt

alkaa olemaan viimeisiä hetkiä suunnitella

jatkokoulutusten toteuttaminen, jotta koulutuksista

saatava hyöty on mahdollisimman

suuri ja koulutukset palvelevat kuljettajia sekä

yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutuskumppania valittaessa on syytä kuitenkin

olla tarkkana jotta yritykset ja kuljettajat

saavat kohdalleen parhaan mahdollisen

koulutuksen.

www.liikenneakatemia.fi

www.logisec.fi

www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/ammattipätevyys

Hävittäjälentäjäksi?

Haluatko lentää Vinkalla, Hawkilla ja Hornetilla?

Varusmiespalveluksen voi suorittaa

ainutlaatuisella lentävällä varusmieskurssilla.

Varusmiespalveluksen kautta mielenkiintoiseen

ja haastavaan ammatiin, varmaan

työpaikkaan lentoupseerina.

Hävittäjälentäjäkoulutuksen ensimmäiseen

vaiheeseen lentävälle varusmiesohjaajakurssille,

Ilmavoimien Lentoreserviupseerikurssille

(LentoRuk), valitaan terveitä,

normaaleja suomalaisia nuoria, joilla on

halua ottaa haasteita vastaan. Älä aliarvioi

itseäsi, vaan anna meidän testata, oletko

soveltuva hävittäjälentäjän ammattiin.

Lentoreserviupseerikurssi kestää 362

vuorokautta. Kurssi järjestetään vuosittain

ja se alkaa heinäkuussa Ilmasotakoulussa

Tikkakoskella. Lentoreserivupseerikurssin

valinnasta vastaa Lentosotakoulu Kauhavalla.

Lentosotakoulu vastaa myös Ilmavoimien

Hawk-suihkuharjoituskoneella annettavasta

perus- ja jatkokoulutuksesta.

www.mil.fi

Autoalan vetovoimaisuus kasvussa

Kevään yhteishaussa autoalalle haki 12 750

nuorta. Hakijoista yli 3 500 halusi ensisijaisesti

autoalalle. Viime vuoteen verrattuna

sekä aloituspaikkojen että hakijoiden määrä

kasvoi selvästi. Tänä syksynä autoalalla on

2 181 aloituspaikkaa.

Käytännössä viime vuosina autoalalle valmistuneista

kaikki ovat työllistyneet; jos eivät

autoalalle niin jollekin sen lähialoista. Myös

jatkossa valmistuneille riittää töitä, sillä autoalalta

eläköityy vuosittain noin 1 000 ammattilaista.

Tällä hetkellä autoalalla työskentelee

27 300 ammattilaista.

Autoalan Ammattikoulutuksen

edistämissäätiö panostaa alan

opettajakoulutukseen

Autojen nopea tekninen kehitys vaatii sekä

alan ammattilaisilta että alan opettajilta jatkuvaa

kouluttautumista. Esimerkiksi sähkömoottorien

sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden

tulo markkinoille edellyttää täysin uuden

moottoritekniikan omaksumista.

Autoalan Keskusliiton hallinnoima Autoalan

Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

panostaa erityisesti toisen asteen opettajien

jatko- ja täydennyskoulutukseen. Säätiön

tuella autoalalle saatiin toinen professuuri

Oulun yliopistoon vuonna 2010. Tehtävään

nimettiin TkT Mauri Haataja.

Autoalan aikuiskoulutusta toteutetaan Autoalan

Pätevöitymisohjelman APOn avulla.

APO on täydennyskoulutusohjelma, jonka

avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan

ja edetä urallaan vaativampiin

tehtäviin. Autoalan Pätevöitymisohjelma on

Suomessa ainutlaatuinen, sillä muilla aloilla

ei ole vastaavaa täydennyskoulutusväylää.

Viime vuonna Suomessa suoritettiin aikuiskoulutuksen

piirissä ennätykselliset 810 autoalan

tutkintoa. Edellisvuodesta tutkintojen

määrä nousi 5,6 prosenttia. Näyttötutkintojärjestelmä

tuli autoalalle vuonna 1994 ja sen

jälkeen on suoritettu kaikkiaan 7 468 perus-,

ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Kuljetus & Logistiikka 45


koulutus

ADR- koulutus

on osa ammattitaitoa

Kotimaamme teillä liikkuu vuositasolla valtava määrä

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Aineet ovat polttonesteistä

kemikaaleihin ja räjähdysaineisiin, joiden kuljetuksissa on

maassamme säästytty suurilta murhenäytelmiltä, vaikka

läheltä piti-ctr tilanteita on toki ollut. Yksi vakavimmista

onnettomuuksista sattui vuonna 2001 Harjavallassa, jolloin

rikkidioksiidia kuljettaneen säiliöyhdistelmän perävaunu kaatui

sillä seurauksella, että terveydelle erittäin haitallista kaasua

vapautui ilmakehään.

S

uuremmilta tragedioilta on siis

vältytty. ADR- kouluttaja Timo

Kallionpään mukaan tästä käy

osaltaan kiittäminen koulutusvaatimuksia,

mutta toki onnellakin on

osuutta asiassa.

- Kyllä nykypäivän kuljettajat ja kuljetusliikkeet

tuntevat vastuunsa. Suomessa

ADR- lupa löytyy jo yli kolmasosalta kuljettajia,

eli lukuna noin 34000, kun kuljettajien

kokonaismäärä pyörii siinä 100000

kuljettajan tuntumassa, eli kyllä meillä

homma on hyvässä hoidossa, to-teaa Kallionpää.

Heinäkuun alku tuo muutoksia ADRkoulutusjärjestelmään.

1.7. jälkeen peruskurssin

suorittanut kuljettaja ei enää saa

automaattisesti lupaa räjähde- ja radioaktiivisille

aineille (luokat 1 ja 7) , vaan

nämä luokitukset saadakseen kuljettajan

tulee suorittaa neljän päivän mittainen

koulutus, jonka loppukokeessa koulutettavalle

annetaan kaksi tuntia aikaa vastata

48 kirjalliseen kysymykseen. Perusosiosta

poiketen kysymykset ovat Kallionpään

mukaan enemmänkin kirjallisia tehtäviä,

kuin rasti ruutuun- tehtäviä.

- Räjähde- ja radioaktiivisten aineiden

koulutuksessa vaatimustaso on taas piirun

verran perustasoa korkeammalla, jolla

halutaan varmistaa, että näiden aineiden

kanssa toimivat kuljettajat osaavat asiansa.

Koulutus on yhdenmukaista koko EU

alueella, kertoo Kallionpää.

ADR- lupa on voimassa aina viisi vuotta

kerrallaan, jonka jälkeen se tulee suorittaa

uudelleen. Tällä varmistetaan se, että

muuttuvat määräykset päivittyvät myös

kuljettajille. Samalla muuttuvat myös

turvallisuusohjeet. Uusiin ohjeisiin on

lisätty ympäristövaarallisten aineiden ja

kohotetussa lämpötilassa kuljetetta-vien

aineiden merkit. Turvavarustevaatimukset

muuttuvat turvallisuusohjeessa siten,

että keräysastian ei tarvitse olla muovinen.

Näistä tarkennuksista johtuen vanha

turvallisuusohje ei kelpaa enää 1.7.2011

jälkeen.

Määräysten mukaan kuljetusyrityksen

on huolehdittava siitä, että ajoneuvossa on

nelisivuinen kirjallinen värillinen turvallisuusohje

kielellä, jota ajoneuvon miehistö

ymmärtää ja jonka mukaan miehistö osaa

toimia.

46 Kuljetus & Logistiikka


Yrittäjäksi mielivä ei jää yksin

Irtisanomiset ja lomautukset

ovat arkipäivää työelämässä.

Jos uutta työtä ei potkujen

jälkeen löydy, on yksi vaihtoehto

yrittäjäksi ryhtyminen. Yhä

useammat suomalaiset tarttuvat

tähän mahdollisuuteen ja

työllistävät itse itsensä.

Julkisuudessa yrittäjän arki näyttäytyy usein

hyvin raskaana: sairaslomia ei tunneta, ylitöitä

joutuu tekemään aina ja suurin osa ajasta

kuluu erilaisia byrokratian papereita pyöritellessä.

Silti suomalaiset jaksavat yrittää, Tilastokeskuksen

mukaan maassamme on yhteensä

320 952 yritystä. Suurin osa firmoista on

pk-yrityksiä eli alle 250 työntekijää työllistäviä

yrityksiä. Pk-yrityksissä työskentelee 878

000 suomalaista.

Yrittäjäksi ryhtymisen sanotaan vaativan

valtavasti rohekutta. Ei riitä, että päättää ryhtyä

valmistamaan patalappuja ja myy niitä

hyväksi katsomallaan hinnalla. Yrittäjäksi aikovalta

edellytetään monipuolista osaamista,

on tunnettava toimiala, osattava tuotanto ja

markkinointi sekä hallittava talousasioiden

hoito. Myös toimintaympäristön, markkinoiden

ja kilpailijoiden tuntemus on tärkeää.

Yksin ei yrittäjäksi mielivän kuitenkaan

tarvitse näiden asioiden kanssa painia. Keski-Suomen

Yrittäjien toimitusjohtaja Tuuli

Kirsikka Pirttiaho kannustaa yrittäjän urasta

kiinnostuneita tarttumaan tarjolla olevaan

tietoon.

- Keski-Suomessa on esimerkiksi uusyrittäjyyskeskus,

yrittäjäjärjestöjä ja kehittämisyhtiöitä.

Myös oppilaitoksilla on omat

yrittäjyyslinjat ja yrittäjyyskasvatusta opetusohjelmissaan.

Tietoa on siis tarjolla, Pirttiaho

vakuuttaa.

Keski-Suomessa vahva luottamus tulevaan

Talouden taantuma kaatoi joitakin yrityksiä

mutta uskoa yrittäjyyden voimaan löytyy aina.

Pirttiahon mukaan kaikkein synkimmät

pilvet ovat väistyneet yrittäjien taivaalta ja

uutta yrittäjyyttä syntyy hyvää vauhtia.

- Kuluttajien luottamus talouteen ei heikentynyt

merkittävästi taantuman aikana ja

kun yrittäjiltä kysytään luottamuksesta oman

yrityksen tulevaisuuteen, niin se on itse asiassa

aika hyvä. Keski-Suomi on pärjännyt

näissä suhdanteissa ihan hyvin. Tietysti isot

kysymykset, kuten kuinka verotus kannustaa

yrittäjyyteen tai kuinka pysymme maailman

kärkitasolla osaamisen suhteen, ovat aina

ajankohtaisia ja suuri haaste meille, Pirttiaho

linjaa.

Yrittäjyys saa Pirttiahon mukaan koko ajan

myös uusia muotoja ja markkinoille tulee koko

ajan täysin uusia liikeideoita.

- Minä uskon, että ihminen on niin luova ja

innovatiivinen, että jatkuvasti tulee jopa hulluja

mutta uusia liiketoiminnaksi kehkeytyviä

ideoita. Syntyy myös kokonaan uudenlaisia

liiketoimintamalleja, puhutaan esim. verkosto-

tai heimoyrittäjyydestä, kertoo Pirttiaho.

Yksi esimerkki yritystoiminnan kehittymisestä

ovat sosiaaliset mediat. Niitä ei vielä

hyödynnetä liiketoiminnassa täydellä teholla,

joten sieltä suunnalta voi Pirttiahon mukana

löytyä vielä vaikka mitä.

- Uskon, että vielä useammat ja konservatiivisemmatkin

yritykset ja organisaatiot

löytävät sosiaalisen median toimintatavat, ainakin

jollain tasolla. Eihän sinne ihan kaikkea

tarvitse siirtää, linjaa Pirttiaho.

www.yrittajat.fi

TYÖTÄ

VASTAAVAA

KOULUTUSTA

FAKTIA KOULUTTAA ESPOOSSA

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN

PERUSOSAAMINEN

alkaa 26.9.2011

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille

henkilöille, joilla on raskaan kaluston tai työkoneen ajokokemusta.

Lisäksi tulee olla voimassa oleva C-ajoneuvoluokan

ajokortti, normaali kuulo ja näkö sekä strereonäkökyky.

Opiskeluun sisältyvät opintojaksot:

• opiskelun ohjaus ja perehdyttäminen

• nosturin ja nostotapahtuman perusteet

• nosturin siirrot

• nosturin käyttö ja työturvallisuus

• työssä oppiminen nosturialan yrityksessä

Hakeudu koulutukseen TE-toimistosta saatavalla lomakkeella

tai sähköisesti osoitteessa www.mol.fi/koulutukset.

Tarvittava koulutustunnus on 632710.

Faktia • asiakaspalvelu@faktia.fi • www.faktia.fi

LISÄTIETOJA

Te-toimistosta tai Faktiasta,

koulutuspäällikkö Vesa

Rantala, puh. 040 347 4042,

koulutussihteeri Sari Lamminen,

puh. 040 347 4052.

etunimi.sukunimi@faktia.fi,

www.faktia.fi.

Kuljetus & Logistiikka 47


koulutus

Logistiikan ammattilaisia

Hämeen ammattikorkeakoulusta

Hämeen ammattikorkeakoulu

on valtakunnallinen

logistiikka- ja liikennealan

kouluttaja. HAMK tarjoaa

logistiikan ja liikenteen

insinööriopetusta sekä

täydennyskoulutusta

Kanta-Hämeessä. Opetusta

toteutetaan sekä päivä- että

työn ohessa opiskeluna.

Kilpailuetua logistiikasta

Yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa yhä

enemmän koko toimitusketjun kilpailukyky.

Yritysten johtajien ja työntekijöiden

on hyvä oppia ymmärtämään ja johtamaan

yritystään kokonaisuutena. Hämeen ammattikorkeakoulu

kouluttaa logistiikan

ammattilaisia vastaamaan tulevaisuuden

haasteisiin.

- Logistiikan koulutusohjelman tavoitteena

on tarjota ajan tasalla olevaa oppia

yrityksen kokonaisvaltaisesta toiminnan

ohjauksesta, materiaali- ja tietovirroista,

ulkoistamisesta, kuljetuksista, varastoinnista

ja taloudesta, kertoo logistiikan koulutusohjelmajohtaja

Veli-Jukka Kara.

Tutkinnon pääaineena on toiminnan

ohjaus, jossa perehdytään laaja-alaisesti

yrityksen toimitusketjun ohjaukseen ja hallintaan,

unohtamatta tuotantoon liittyvää

logistiikkaa.

Kara tähdentää, että toiminnan sujuvuuden

kannalta on tärkeää oppia hahmottamaan

koko yrityksen toiminnan eri

vaiheet ja ymmärtämään verkostoa, jossa

toimitaan.

Sivuainepaketit toteutetaan opiskelijoiden

mielenkiinnon mukaisesti. Valittavana

ovat mm. lähikuljetukset ja varastointi tai

kaukokuljetukset.

- Sivuainepaketit sisältävät useamman

opintojakson. Kaukokuljetuksissa opiskellaan

mm. kalustotuntemusta ja telematiikkaa

sekä huolintaa, kertoo Kara.

Perinteisten logistiikkaopintojen rinnalla

toteutetaan kiinnostuksesta riippuen johtamisen

ja laadun sivuainepaketteja.

Monipuolisia mahdollisuuksia

Yhtenä tavoitteena on yhdistää tutkimus- ja

kehittämistyötä opetukseen ja näin tarjota

opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää käytännön

taitojaan. HAMK Forssan toimipiste

onkin mukana seudun logistisissa hankkeissa

tarjoten esimerkkejä opetukseen.

Työn ohessa opintoihin voi yhdistää myös

työpaikkaopintoja tai muita työelämän kehittämisprojekteja.

- Aikuisopiskelijalle tämä usein tarkoittaa

tilaisuutta integroida omia opintoja

omiin työtehtäviin, joka motivoi opinnoissa

eteenpäin, kertoo Kara.

Forssa on mukavan kokoinen kaupunki

keskellä Etelä-Suomea, vain noin tunnin

päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.

Toimipisteen vahvuuksia sijainnin lisäksi

ovat sen pieni koko ja monialaisuus. Forssasta

valmistuu insinöörejä logistiikan ja

tietotekniikan koulutusohjelmista sekä toimitusketjun

hallinnan koulutusohjelmasta,

joka toteutetaan englanniksi. Insinööriosaamisen

lisäksi Forssassa voi opiskella

kestävää kehitystä tai hoitotyötä.

Toimipisteen pieni koko tarjoaa mahdollisuuden

opiskelijoiden ja opettajien hyvään

vuorovaikutukseen. Veli-Jukka Kara

tähdentääkin, että meillä Forssassa vuorovaikutus

opiskelijoiden ja opettajien välillä

on hyvää.

Neuvonta on paljon henkilökohtaisempaa,

kun aikaa riittää jokaiselle opiskelijalle.

Toisaalta, tarvittaessa taustalta löytyy

ison organisaation tuki.

Hae syksyllä

Logistiikan koulutusohjelmaan voi seuraavan

kerran hakea ensi syksynä, jolloin

yhteishaussa mukana ovat niin päivä- kuin

työn ohessa tarjottava koulutus. Työn ohessa

koulutukseen on haussa myös mukana

tietotekniikan koulutusohjelma. Työn ohessa

opiskelua toteutetaan noin joka toinen

perjantai-iltapäivä ja -ilta sekä lauantai.

Itsensä kehittäminen ja oman ammattitaidon

kartuttaminen tuovat varmuutta

työmarkkinoille.

Syksyn yhteishaku 12.9.-7.10.2011

www.hamk.fi/logistiikka

Logistiikan koulutusohjelman tavoitteena

on tarjota ajan tasalla olevaa oppia

yrityksen kokonaisvaltaisesta toiminnan

ohjauksesta, materiaali- ja tietovirroista,

ulkoistamisesta, kuljetuksista, varastoinnista

ja taloudesta, kertoo logistiikan

koulutusohjelmajohtaja Veli-Jukka Kara.

48 Kuljetus & Logistiikka


Kaupan ja kiinteistöalan yrittäjät

tarvitsevat eniten jatkajia

Joka kuudes yrittäjä lähestyy eläkeikää. Asiakastiedon

tutkimus kertoo, että nuoria yrittäjiä

kyllä löytyy, mutta heitä kiinnostavat osittain

eri toimialat kuin eläköityviä konkareita.

Kaikista suomalaisista yrittäjistä joka kuudes

on siirtymässä lähivuosina eläkkeelle eli

noin 58 000 yritystä tarvitsee toiminnalleen

jatkajan. Suomen Asiakastieto Oy:n tutkimus

osoittaa, että kiinnostusta yrittämiseen nuorilta

kyllä löytyy eli useimpien yritysten toiminnan

jatkuminen on todennäköistä.

Viime vuonna yritysten perustajista lähes

kaksi kolmasosaa oli korkeintaan 40-vuotiaita.

Nuorten kiinnostus ja väistymässä olevien

yrittäjien edustamat toimialat eivät silti täysin

kohtaa. Eniten sukupolvenvaihdosta lähestyviä

yrityksiä on kiinteistöalalla ja kaupassa,

mutta nuorten suosikkitoimialoja ovat viime

vuosina olleet kauppa ja rakentaminen. Jos

kiinteistöyhtiöille ei löydy jatkajia, voi alalla

olla edessä keskittyminen nykyistä harvempien

toimijoiden käsiin.

Suomessa perustetaan vuosittain yli 30

000 uutta yritystä. Vuonna 2008 alkanut

taantuma taittoi parhaan terän aloitusmääristä,

mutta nyt ne ovat jälleen kääntyneet kasvuun.

Erityisen paljon uusia nuoria yrittäjiä

on Juko Leinon ja Atte Hännisen tutkimuksen

mukaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen,

Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Uusillakin yrittäjillä on jo

hankittuja kannuksia

Varsin suurella osalla uutta toimintaa aloittavista

yrittäjistä on joko ammatissa toimimisen

tai yrittämisen kautta syntynyttä kokemusta.

Esimerkiksi vuonna 2010 perustetuista

yrityksistä 41 prosentilla oli vähintään yksi

vastuuhenkilö, jolla oli aiempaakin yrittäjätaustaa.

Saman toimialan yrittäjäkokemusta

löytyi lähes joka kuudennen yrityksen päätöksentekijöistä.

Aiempi kokemus samasta toimialasta

on yleisintä kiinteistöbisneksessä ja

harvinaisinta kaupanalalla ja teollisuudessa.

TYÖTÄ

VASTAAVAA

KOULUTUSTA

FAKTIA KOULUTTAA JYVÄSKYLÄSSÄ

AJONEUVONOSTURINKULJETTAJAN

PERUSOSAAMINEN

alkaa 29.8.2011

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille

henkilöille, joilla on raskaan kaluston tai työkoneen ajokokemusta.

Lisäksi tulee olla voimassa oleva C-ajoneuvoluokan

ajokortti, normaali kuulo ja näkö sekä strereonäkökyky.

Opiskeluun sisältyvät opintojaksot:

• opiskelun ohjaus ja perehdyttäminen

• nosturin ja nostotapahtuman perusteet

• nosturin siirrot

• nosturin käyttö ja työturvallisuus

• työssä oppiminen nosturialan yrityksessä

Hakeudu koulutukseen TE-toimistosta saatavalla lomakkeella

tai sähköisesti osoitteessa www.mol.fi/koulutukset.

Tarvittava koulutustunnus on 631888.

Faktia • asiakaspalvelu@faktia.fi • www.faktia.fi

LISÄTIETOJA

Te-toimistosta tai Faktiasta,

koulutuspäällikkö Vesa

Rantala, puh. 040 347 4042,

koulutussihteeri Sari Lamminen,

puh. 040 347 4052.

etunimi.sukunimi@faktia.fi,

www.faktia.fi.

Kuljetus & Logistiikka 49


koulutus

Kirjoittaja Pauli Juuti Johtaja Johtamistaidon Opisto JTO

Menestys seuraa

asiakashyödystä ja

innovatiivisuudesta

Kartoitus perustuu 44 suomalaisen menestyvän työyhteisön

tai organisaation kartoitukseen, jota on tehty kahden viime

vuoden aikana Työsuojelurahaston tuella. Artikkelissa

kuvataan sitä, miten menestystarinoita voidaan luokitella ja

sitä, mitä näistä luokitteluista voidaan oppia.

Asiakashyöty tulee usein

siitä, että tuote- tai

liiketoimintainnovaatioon

liitetään palveluinnovaatio

Menestys perustuu usein tuote-

tai liiketoiminta innovaatioon,

joka tuottaa uudenlaista

asiakashyötyä. Joskus

innovaatiot mielletään pelkästään teknologisiksi

innovaatioiksi. Tällaisiakin menestystarinoita

kaikkiaan 44 menestystarinan

joukossa oli, mutta vain vähäisessä

määrin. Sen sijaan tyypillinen menestystarina

perustuu liiketoimintainnovaatiolle,

jonka kautta asiakkaat ja toiminta

nähdään uudesta näkökulmasta. Organisaatioiden

menestystarinat osoittavat, että

toimintaansa uudistavat organisaatiot

joutuvat kulkemaan usein vastavirtaan

ja kohtaamaan suuria vaikeuksia. Usein

myös syntyneessä innovaatiossa yhdistyvät

monimutkaiset asiat ainutkertaisella

ja yksinkertaisella tavalla toisiinsa.

Syntynyt liiketoimintainnovaatio onkin

poikkeuksetta yksinkertainen. Se näyttää

jälkeenpäin katsottuna itsestään selvyydeltä

etenkin, jos sitä katsoo asiakkaiden

saaman hyödyn kannalta.

Menestys kumpuaa organisaation kyvystä

palvella asiakkaiden tarpeita tuoreella

tavalla. Vaikka ala olisi kilpailtukin,

voi lisäarvoa syntyä siitä, että jokin palvelu

tuodaan ympäristöön, missä sitä ei ole

totuttu saamaan. Niinpä menestystä voi

tuottaa se, että esimerkiksi

päivähoito tuodaan työyhteisöjen

sisälle. Vastaavasti

menestystä voi tuottaa, että

organisaatio tuntee omien

asiakkaidensa tarpeet

niin hyvin, että se kykenee

palvelemaan asiakkaitaan

heidän asiakkaidensa toivomalla

tavalla.

Monet kartoituksessa

mukana olleet organisaatiot

ovat oivaltaneet, että

korkeatasoista palvelua voi

tuottaa vain henkilöstö, joka voi työssään

hyvin. Menestyvät organisaatiot ovat

myös oivaltaneet, etteivät asiakkaat toivo

persoonatonta, prosessilta prosessille,

tapahtuvaa palvelua, vaan inhimillistä,

ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaa palvelua.

Ei ole samantekevää tunteeko palvelua

suorittava henkilö asiakasorganisaation

Uudenlaista

asiakashyötyä

voidaan

saada myös

henkilöstöön

panostamisen

avulla

palveluksessa olevat ihmiset vai ei. Korkeatasoisen

asiakaspalvelun perustana

on useissa menestyvissä organisaatioissa

se, että organisaation sisälle on kyetty

luomaan epävirallinen henki, jossa työtä

tehdään innostuksen vallassa ja pilke silmäkulmassa.

Tällainen henki nostaa helposti

myös luovia ideoita esille.

Menestystarina syntyy useimmiten

pitkäjänteisen kehittämistyön

seurauksena

Useat kartoituksessa mukana olleet menestyvät

organisaatiot ovat toteuttaneet

pitkäjänteistä ja kattavaa kehittämistyötä.

Menestystä näyttää seuraavan kehittämispanostuksesta

silloin, kun henkilöstön

ideat tulevat kehittämistyön

seurauksena mukaan

toiminnan kehittämiseen.

Menestyvissä organisaatioissa

johdon liiketoimintaoivallukset

kumpuavat

asiakkaiden tarpeiden

näkemisestä uudella tavalla

ja tämä liiketoimintaoivallus

saa sisältönsä

henkilöstön voidessa tuoda

omat arjen kokemuksensa

mukaan toiminnan

kehittämiseen. Henkilöstö

haluaakin kantaa vastuuta organisaation

toiminnan kehittämisestä, kunhan sille

annetaan mahdollisuus tähän.

Uusi teknologia tuottaa lisäarvoa

Myös uusi teknologia voi auttaa organisaatiota

menestymään silloin, kun se

tukee asiakaskeskeistä toimintatapaa ja

50 Kuljetus & Logistiikka


Parhaimmillaan

organisaatio

on sellainen,

että se omaa

korkeatasoisen

toimintatavan

kaikilla

toiminnan

osa-alueilla

henkilöstön työskentelyä. Esimerkkinä ennakkoluulottomasta

uuden tekniikan soveltamisesta alalla, jossa tällaista tekniikkaa

ei ole totuttu käyttämään on eräs apteekki, jossa robotti hoitaa

tuotteiden varastoinnin. Robotin käyttö nopeuttaa asiakaspalvelua.

Tämän hyödyn saaminen asiakkaille on edellyttänyt systemaattisen

laatujärjestelmän kehittämistä. Tämä on puolestaan

tehostanut apteekin toimintatapaa.

Kuten edellä olevasta käy ilmi, monet menestykseen johtavat

”polut” kietoutuvat toisiinsa. Organisaatioissa onkin jatkuvasti

käynnissä hyviä kierteitä ja huonoja

kierteitä. Hyvät kierteet liittyvät

toisiinsa ja saavat aikaan menestystä.

Niinpä esimerkiksi liiketoimintainnovaatiosta

voi seurata

asiakashyötyä, joka näkyy lisääntyneinä

voimavaroina kehittää jatkuvasti

organisaation toimintaa. Pulmana

on tietenkin, miten katkaista

huonoja kierteitä. Niiden katkaisun

lääkkeeksi ehdotan kartoituksen

perusteella sellaisen kehittämistoiminnan

käynnistämistä, joka ottaa

henkilöstön ideat vakavalla tavalla

mukaan toiminnan kehittämiseen.

Eväitä hyvään

ja turvalliseen

esimiestoimintaan,

kehittämiseen ja

tuottavaan työhön

TYÖTURVALLISUUSKORTTI-KURSSINJOHTAJAN

TÄYDENNYSKOULUTUS

Täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa Työturvallisuuskortin

jatkokurssien järjestämiseen. Samalla päivität

kouluttajaoikeudet viideksi vuodeksi. Koulutuksen kesto 1 pv.

Ajankohdat: 1.9., 25.10. tai 30.11.

Lisätietoja: www.jto.fi/turkojatko

TYÖNTUTKIMUS- JA MITTAUSTUTKINTO

Osallistu työmarkkinajärjestöjen hyväksymään ohjelmaan, saat

erinomaiset valmiudet tutkia, mitata ja kehittää työtä, työmenetelmiä

ja palveluprosesseja. Ohjelman kesto 12 pv. Aloitus 12.9.

Lisätietoja: www.jto.fi/tymi

TYÖTURVALLISUUSKORTTI-KURSSINJOHTAJA-

KOULUTUS

Työturvallisuuskortti-kouluttajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut

ja ennakkovaatimukset täyttävä henkilö pätevöityy työturvallisuuskorttikoulutuksen

kurssinjohtajaksi. Ohjelman kesto 2 pv.

Ajankohdat: 21. - 22.9. tai 15. - 16.11.

Lisätietoja: www.jto.fi/turko

TYÖTURVALLISUUSVASTUUPÄIVÄT

Mihin työturvallisuuslaki velvoittaa, miten tunnistetaan työpaikan

vaaratekijät ja mitä on vastuu ja kuka sen kantaa? Työturvallisuusvastuupäivät

on suunnattu erityisesti teollisuuden, palvelualojen ja

muiden organisaatioiden esimiehille, tiimien vetäjille, ”nokkamiehille”

ja työsuojeluhenkilöstölle. Kesto 2 pv. Ajankohdat: Raumalla

21. – 22.9., Vantaalla 26. - 27.10. tai Mikkelissä 16. - 17.11.

Lisätietoja: www.jto.fi/turvallisuus

JOHTAMISVALMENNUS - JOVA

Hae eväitä, joilla vastata ihmisten johtamisen mukanaan tuomiin

haasteisiin. Valmennusohjelma soveltuu teollisuuden esimiehille,

mutta myös muille aloitteleville esimiehille. Johtamisvalmennus

JOVA tarjoaa katsauksen kaikkiin johtamisen osa-alueisiin. Ohjelman

kesto 9 pv. Aloitus 13.9.

Lisätietoja: www.jto.fi/jova

ESIMIESTAIDOT KÄYTTÖÖN I

Tarjolla konkreettisia taitoja jokapäiväiseen esimiestyöhön ja vuorovaikutustilanteisiin

sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille.

Ohjelma luo valmiuksia hyvään esimiestyöhön ja itsensä kehittämiseen.

Kokeneemmankin esimiehen on hyvä aika ajoin tarkastella

omaa johtajuuttaan ja olla valmis kehittämään itseään jatkuvasti

muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelman kesto 5 pv. Syksyllä

alkavat seuraavat ohjelmat:

- ETK Kirkkonummella, aloitus 20.9.

- ETK Kirkkonummella, aloitus 19.10.

- ETK Turussa, aloitus 22.9.

Lisätietoja: www.jto.fi/etk1

Lisätietoja myös numerosta 010 7555 440.

KOULUTUS KEHITYS www.jto.fi

Kuljetus & Logistiikka 51


koulutus

Työnjohtokoulutusten

paluu

Varsinais-Suomessa on aloitettu

Turun ammatti-instituutin

ja Turun ammattikorkeakoulun

yhteistyökokeilu,

joka tähtää työnjohtotehtäviin

liittyvän ammattitaidon

hankkimiseen ja syventämiseen.

Koulutus toteutetaan

työn ohessa ja kestää noin 1,5

v riippuen opiskelijan lähtötasosta.

Kuljetusalan työnantajat

kiittävät

Turussa logistiikan alan mallintaminen

on suunniteltu

ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä

alan yritysten verkoston

kanssa, koska suuri

osa koulutuksesta tapahtuu

työympäristössä. Yhteistä

kokeilukumppanuutta koulutuksen

suunnitteluun ja

toteutuksen seurantaan sekä arviointiin

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus

on löytänyt mm. Turun Kaupunkiliikenne

Oy:stä.

”Tätä on odotettu”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja

Heikki Lepistö.

”Yhtiömme oli kehittynyt toiminnoiltaan

niin suureksi ja työympäristön vaatimukset

niin muuttuviksi, että koulutusta oli lisättävä.

Kuulimme tästä kokeilumallista ja päätimme

lähteä mukaan kokeiluun. Nyt meille

on tulossa kaksi uutta työnjohtajaa, joiden

kouluttamiseen olemme saaneet itse vaikuttaa.

Koulutus vastaa aloilla vallitsevaan

työnjohtajien osaamistarpeisiin sekä asioiden-

että ihmisten johtamisen näkökulmasta.

Opiskelijat näkevätkin koulutuksen antavan

uusia ideoita, haasteita ja tavoitteita

käytännön työhön. He ovat sitä mieltä, että

ammattitaitoa tulee kehittää jatkuvasti.”

Yritysten sisäiset koulutustarpeet ovat

lisääntyneet viime vuosina huimasti.

Yksi tällainen alue on työnjohto.

Kun kaikkea ei ehditä valvotusti suorittaa,

ollaan työpaikoilla vähitellen luopumassa

hierarkkisesta toimialajohtamisesta.

Tilalle ovat tulossa verkostomaiset toimintatavat,

jossa työntekijöiden vastuullisuus korostuu.

Silti tarvitaan henkilöitä, jotka ohjaavat

työtä tuottaviin ja entistä tehokkaampiin

toimintatapoihin.

Mistä löydän työtäni vastaavaa koulutusta?

- on kysymys, jota pohditaan useassa

firmassa

Mukana koulutuksessa on myös Kiinteistöhuolto

Akselipalvelut Oy:n Hannu Koivisto,

jonka työnantaja on monialainen kiinteistötoimen

huoltoyritys. Nyt jo 180 taloyhtiötä

huoltava yritys työllistää lähes sata

henkilöä. Jatkuvasti kasvavassa firmassa

on suhtauduttu vakavasti uusien työntekijöiden

perehdyttämiseen ja työnjohtotason

koulutukseen osallistumiseen. Myös muihin

koulutuksiin on järjestetty lukuisia mahdollisuuksia.

Hannu Koivisto on tyytyväinen viime

keväänä aloittamaansa työnjohtokoulutukseen

ja sen monimuotoisena järjestettyyn

opetukseen. Siellä opiskelun voi suorittaa

työn ohessa ja osittain työajalla. ”Halusin

kehittää osaamistani tavalla enkä ole todellakaan

pettynyt”, toteaa Koivisto.

Myös verkostomainen opetustyyli saa

Koivistolta kiitosta.

”Täällä ei pakerreta yksin, vaan tutustumme

työhön ryhmissä ja teemme erilaisia

projekteja, joista on hyötyä jokapäiväisessä

työssä. Koulutukseen liittyvät työpaikkavierailut

tehdään yhteistoimin ja jokaisen opiskelijan

taustalla vaikuttaviin yrityksiin.”

Opiskelijat näkevätkin koulutuksen antavan uusia

ideoita, haasteita ja tavoitteita käytännön työhön.

He ovat sitä mieltä, että ammattitaitoa tulee

kehittää jatkuvasti.

Myös johtamisen perusteiden

opiskelu on ollut Koiviston

mielestä kehittävä kokemus.

”Kun meillä omassa firmassa

oli kaikki hyvin, en olisi

uskonut ennen opiskelua

voivani hyötyä toisen firman

käytännöistä. Nyt kuitenkin

huomaan, etteivät asiat olekaan

yksiselitteisiä. Kaikissa

työtehtävissä on kehittämisen

varaa. Nyt opintojen myötä

olen oivaltanut, miten muutoksia

saadaan aikaan.”

Opiskeluun läheisesti liittyvän

kehitystyön sisällöksi

Koivisto valitsi kiinteistöhuollon

ympäristöasiat. Lopputyönä

valmistuvalle oppaalle

saadaan käyttöä, kun firmaan

on viime vuosina rekrytoitu

myös maahanmuuttajataustaisia

työntekijöitä. Heidän opastamisensa

on lisännyt työnjohtajille asetettuja vaatimuksia.

”Olen varma, että tämän työn tuloksista

hyötyvät molemmat, niin työnantaja kuin

minä itse. Opiskelun yhteydessä suoritetuiksi

tulevat ammattikorkeakoulusisällöt

ovat hyväksi luettavissa sellaisenaan, jos

päätän jatkaa tästä vielä lisäopintoihin”,

päättää Hannu Koivisto hänelle suunnatun

lyhyen haastattelun.

… milloin voi aloittaa?

Alkavana syksynä avautuu varasto- ja kuljetusalan

yrityksille taas hyvä mahdollisuus

ohjata työntekijöitään uuteen koulutukseen.

Huhtikuussa aloittaneeseen ryhmään otetaan

opiskelijoita vielä 15.8.2011 saakka.

HUOM! Myös kone- ja metallialan työnjohtokoulutuksen

ryhmä aloittaa syksyllä,

26.9.2011. Kyseessä on oppisopimuspohjainen

koulutus.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutuksiin hakeudutaan täyttämällä nettihakulomake

verkkosivuillamme www.aikuiskoulutus.fi

> koulutushaku > koulutuksen

esittelysivut

Lisätietoa on saatavilla Opetushallituksen

ylläpitämältä kotisivulta osoitteessa:

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/

tyonjohtokoulutuskokeilu

52 Kuljetus & Logistiikka


KOULUTUKSET SUOMESSA

Ammattipätevyyden

jatkokoulutuspäivät

Jyväskylä

TO 18.8.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TI 13.9.2011 9.00 Tieturva 1

LA 8.10.2011 9.00 Trukkikorttikoulutus

KE 26.10.2011 9.00 Tieturva 1

KE 16.11.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TI 29.11.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

KE 14.12.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TI 27.12.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

Kuortti

MA 29.8.2011 9.00 Tieturva 1

MA 26.9.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

TO 6.10.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TI 15.11.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TO 8.12.2011 9.00 Tieturva 1

Oulu

TO 15.9.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TO 20.10.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

KE 30.11.2011 9.00 Tieturva 1

Pori

TO 25.8.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TI 25.10.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TO 10.11.2011 9.00 Tieturva 1

TO 15.12.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

TO 29.12.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

Seinäjoki

KE 14.9.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

KE 19.10.2011 9.00 Tieturva 1

KE 23.11.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

Taavetti

KE 31.8.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

MA 12.9.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TI 11.10.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TO 3.11.2011 9.00 Tieturva 1

KE 28.12.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

Tampere

MA 15.8.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

LA 3.9.2011 9.00 Trukkikorttikoulutus

LA 10.9.2011 9.00 Tieturva 1

TI 20.9.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TI 4.10.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TO 27.10.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

MA 7.11.2011 9.00 Tieturva 1

TO 24.11.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

KE 7.12.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

LA 10.12.2011 9.00 Trukkikorttikoulutus

TI 27.12.2011 9.00 Tieturva 1

KE 28.12.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

Turku

TI 23.8.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

KE 7.9.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

KE 21.9.2011 9.00 Tieturva 1

TO 13.10.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

LA 29.10.2011 9.00 Trukkikorttikoulutus

LA 5.11.2011 9.00 Tieturva 1

KE 9.11.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TI 22.11.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

KE 28.12.2011 9.00 Tieturva 1

TO 29.12.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

Tuusniemi

TO 29.9.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

KE 12.10.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

TO 17.11.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

TO 1.12.2011 9.00 Tieturva 1

Vantaa

KE 17.8.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

LA 27.8.2011 9.00 Trukkikorttikoulutus

TO 8.9.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

LA 24.9.2011 9.00 Tieturva 1

KE 5.10.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

TI 18.10.2011 15.00 Ennakoiva ajaminen

TI 1.11.2011 15.00 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

LA 19.11.2011 9.00 Trukkikorttikoulutus

KE 28.12.2011 15.00 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmistaminen

TO 29.12.2011 9.00 Tieturva 1

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Merja Voitto puh. 010 420 3000 tai merja.voitto@gli.fi

TAVARA- JA

TRAKTORILIIKENNE-

YRITTÄJÄKOULUTUS

Toteutus viikonloppuisin

pe - la - su

2.9.2011 Tampere

16.9.2011 Imatra

21.10.2011 Oulu

28.10.2011 Jyväskylä

2.12.2011 Helsinki

Henkilöliikenneyrittäjäkoulutus

11.11.2011 Oulu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Vesa Koivula puh. 010 440 44 02

tai vesa.koivula@gli.fi

GLi Express Oy

Kansainväliset kuljetukset

ja huolinta.

Kauttamme kokeneita

vuokrakuljettajia,

valmiina töihin!

Lisätiedot Timo Salo

puh. 010 440 44 11 tai timo.salo@gli.fi

Olemme mukana

Power Truckissa

osastolla U212

www.gli.fi


Neste Oilin dieseliä testataan

säiliöautoliikenteessä

Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä testataan päivittäisessä

ammattiliikenteessä Suomessa.

Neste Oilin väreissä liikennöivät säiliöautot

aloittavat testauksen kesäkuun alussa. Testi

kestää noin vuoden, ja siihen osallistuu 7 liikennöitsijäyritystä

23 autolla. Autoihin tankataan

100- prosenttista uusiutuvaa dieseliä

Porvoon jakeluterminaalin Neste OilTruck

-asemalta. Testin aikana seurataan uusiutuvan

dieselin ominaisuuksia pitkien matkojen

maantieajossa, raskaalla kuormalla ja erilaisissa

sääolosuhteissa.

- Ammattiliikenteessä polttoaineen laatu

on ehdottoman tärkeää. Testin tavoitteena on

osoittaa jälleen kerran uusiutuvan NExBTLdieselin

erinomainen soveltuvuus haastaviin

olosuhteisiin ja myös ammattiliikenteen

käyttöön, kertoo johtaja Kaisa Hietala Neste

Oilista.

- Toimivalla logistiikalla on keskeinen

merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin varmistamisessa

nyt ja tulevaisuudessa. Maantiekuljetuksiin

tarvitaan ympäristöä vähemmän

kuormittavia teknologioita ja ratkaisuja, sanoo

Kaisa Hietala.

Neste Oilin NExBTL-diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

vähintään 50 prosenttia

koko tuotteen elinkaaren

ajalta fossiiliseen dieseliin

verrattuna. Sen käyttö vähentää

huomattavasti myös

lähipäästöjä, mikä auttaa

parantamaan kaupunkien

ilmanlaatua. NExBTL on

rikitön, hapeton, typetön

ja hajuton diesel, joka sopii

kaikkiin nykyisiin dieselmoottoreihin.

Se on kehitetty

yhteistyössä autonvalmistajien

kanssa, ja se

vastaa niiden tiukimpiakin

vaatimuksia. Teknisten ominaisuuksiensa

perusteella

uusiutuva NExBTL-diesel

päihittää sekä perinteisen

biodieselin että fossiilisen dieselin.

Neste Oil on aiemmin testannut uusiutuvaa

dieseliä kattavasti kenttäolosuhteissa

Helsingin seudun linja-autoliikenteessä, ja

testistä saadut tulokset olivat erinomaisia.

Saksassa neljätoista sarjatuotantomallista

Mercedes-Benzin valmistamaa kuorma- ja

linja-autoa on käyttänyt 100-prosenttista

NExBTL-dieseliä vuoden 2008 puolivälistä

lähtien, ja yhteenlaskettu ajomatka on miljoonia

kilometrejä. Muita testejä on toteutettu

mm. Kanadassa ja Saksassa. NExBTL- diesel

on päivittäisessä käytössä mm. pääkaupunkiseudun

bussiliikenteessä ja lukuisilla öljy-yhtiöillä.

Suomalaisten kuluttajien saatavilla on

ollut jo vuodesta 2008 lähtien Neste Green

-diesel, jossa on aina vähintään 10 prosenttia

NExBTL-diesel.

Käännä johtajuus uudelle sivulle

3M tietoturvasuojien

kullanhohtoinen uutuus

3M Gold tietoturvasuoja on premium-luokan uutuus, joka lisää tietokoneen

käytön turvallisuutta ja parantaa kuvan terävyyttä. Gold tietoturvasuojan

katselukulma on kapeampi kuin tavallisen pimentävän

tietoturvasuojan, mikä lisää entisestään turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

Näytön päälle laitettava kullanhohtoinen suoja on tyylikäs,

houkutteleva ja tehokas.

Markkinoille saapuneet 3M Gold tietoturvasuojat sopivat liikkuville

ammattilaisille ja avokonttorissa työskenteleville. Kullanhohtoisessa

3M Gold tietoturvasuojassa laadukas ja ylellinen design yhdistyy turvallisuuteen

ja erinomaiseen kuvanlaatuun. Suojia on saatavilla 9 kokoa

aina 8.9W”-17.0W” saakka. 3M Gold tietoturvasuojat sopivat siis

erinomaisesti miniläppäreistä suurin kannettaviin tietokoneisiin asti,

suurimmat koot soveltuvat myös pieniin pöytänäyttöihin.

3M Gold tietoturvasuojan erot verrattuna mustaan tietoturvasuojaan:

- Uusi peilimäinen, kullanhohtoinen pinta

- 14% parempi terävyys verrattuna pimentävään tietoturvasuojaan

- Terävämpi katselukulma lisää tietoturvaa: tiedot pysyvät koko ajan

näkymättömissä, kun mustassa suojassa tiedot näkyvät hetken aikaa

sumuisena

- Suojaus ei toimi ainoastaan sivuilta, vaan myös ylhäältäpäin katsottaessa!

Johtaminen on moniulotteinen tapahtuma, joka tarvitsee talous- ja

insinööritieteiden lisäksi tuekseen myös ihmistieteitä, kuten psykologiaa

ja filosofiaa. Mitä opittavaa johtajilla on teologiasta? Teologia

tarkastelee ihmistä kokonaisuutena ja tarjoaa johtamiselle sekä inspiraatioita

että kritiikkiä. Tapio Aaltonen käsittelee aihetta uutuuskirjassaan

Johda ihmistä – Teologiaa johtajille.

”Johtamisella on suuri merkitys meidän kaikkien henkiseen ja taloudelliseen

hyvinvointiimme, joten johtajien on syytä nähdä ihminen

monisyisenä kokonaisuutena eikä vain resurssina tuloksen tekemiselle”,

sanoo kirjan kirjoittaja Tapio Aaltonen.

”Ihminen, joka kokee saavansa arvostusta, on mille tahansa organisaatiolle

se tärkein voimavara, kun pyritään parhaaseen mahdolliseen

taloudelliseen tulokseen”, Aaltonen jatkaa.

Johda ihmistä – Teologiaa johtajille ei ole uskonnollinen kirja, vaan

antaa pohdittavaa arkipäiväisiin johtamistilanteisiin teologisten ajatusten

ja kysymysten avulla. Johtamiseen nämä ajatukset tarjoavat

tuoreita näkökulmia, vaikka ne pohjautuvatkin vanhaan viisauteen samalla

heijastaen maailmassa tapahtuvia jatkuvia suuria muutoksia.

”Johtamiseen liittyvät temput ja tekniikat on jo opittu ja nähty. Aidosti

uusien asioiden tuominen organisaatioihin edellyttää väliaikaisesti

oman mukavuusalueen ulkopuolelle

menemistä ja outside the

box -ajattelua”, sanoo Aaltonen.

”Useimmiten tämä kuitenkin

johtaa siihen, että johtaja huomaa

oman persoonan olevan hänen

tärkein työkalunsa”, toteaa Aaltonen.

Tapio Aaltonen on teologi, yrittäjä,

tietokirjailija sekä Novetos

Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Hän on kirjoittanut

aikaisemmin muun muassa arvoista,

etiikasta ja johtamisesta.

Aaltonen on voittanut Pro Oeconomia

-kirjallisuuspalkinnon

vuonna 2000.

54 Kuljetus & Logistiikka


Kyllä mä sitten

eläkkeellä...

Heräsin eräänä päivänä pohtimaan muodikasta aihetta, työuran pituutta.

Ja huomasin olevani hyvin, hyvin huolissani. Olen 44-vuotias ja nykyisen lainsäädännön

mukaisesti työuraa on jäljellä 18 - 24 vuotta, jos terveyttä riittää. Itse

olen tosin taipuvainen ajattelemaan, että 2030-luvulla eläkeikä on noussut jo yli

70 vuoden.

En kuitenkaan ole huolissani eläkeiän noususta tai työuran pidentymisestä. Töissä

on kivaa eikä eläkkeelle ole kiirettä, mutta pitäisikö sittenkin olla?

Olen nimittäin hyvin huolissani jossakin kaukana häämöttävän tulevan eläkeiän

odotettavissa olevasta lyhyydestä. En varsinaisesti kuulu siihen ihmisjoukkoon, jolle

geeniperimä tai elämäntavat antavat aiheen ennustaa kepeitä multia joskus sadannen

ikävuoden jälkeen. Ei, minulle jo eläkkeelle selviäminen on lottovoitto, ainakin

kuusi ja lisänumero. Kovin monia eläkevuosia tuskin siten ehdin kerätä.

Eikä se viimeisen elämänvaiheen todennäköinen lyhyyskään mitään, mutta eniten

huolestuttaa odotettavissa oleva kiire. Eläkkeellä nimittäin tulee olemaan hyvin

paljon tekemistä. Vaikka kuinka olen vakuutellut itselleni olevani

sitä ihmistyyppiä, joka ymmärtää elää nyt eikä jossain

mahdollisessa tulevaisuudessa, huomaan lykänneeni satoja

asioita tehtäväksi ”sitten joskus”. Ja kun vuodet vierivät kiihtyvällä

vauhdilla, se ”sitten joskus” taitaa tulla vastaan vasta

eläkkeellä.

Olen siirtänyt eläkevuosia odottamaan ainakin ajatuksen

rauhallisella tempolla toteutetusta maailmanympärimatkasta

(loman pituus ei riitä), useammasta uudesta harrastuksesta

(työelämässä ollessa aika ei oikein riitä niihin vanhoihinkaan),

omasta kesämökistä (perikunnan yhteinen työleiri riittää toistaiseksi),

oppiarvoon tähtäävästä opiskelusta (nyt keskitytään

työelämässä välttämättömiin täsmäkursseihin) ja monesta

muusta hyvästä ideasta.

Vaimoni mukaan olen tosin siirtänyt eläkeikää odottamaan

myös joitakin hieman helpommin toteutettavia asioita, kuten

takapihan terassin katteen korjaamisen tai tiskauksen ja imuroinnin…

Jos kuitenkin eläkeikä nousee nopeammin kuin omat odotettavissa

olevat toimintakykyiset elinvuoteni, alkaa eläkeikä

vaikuttaa elämän varsinaisilta ruuhkavuosilta. Ajatelkaa nyt:

Kierrän vuoden, parin ajan maailmaa golfbägin, laskettelusuksien,

sukellusvarusteiden sekä oppikirjojen kanssa, mutta

singahdan aina silloin tällöin (kerran viikossa) Suomeen hakkaamaan

halkoja kesämökillä. Kun näihin kiireisiin lisää jo

olemassa olevat harrastukset, vaikuttaa siltä, ettei eläkkeellä

ole odotettavissa hetken rauhaa.

Ja tämä kaikki siis siitä huolimatta, että väitän olevani

mies, joka elää nyt eikä sitten joskus…

Ehkä pienen osan tämän kesän lomasta voisikin käyttää

siihen, että tekee jotakin sellaista, mikä on aina kiinnostanut

mutta mihin ei koskaan ole ollut aikaa!

Janne Mäkinen

johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet

www.turva.fi

Kuljetus & Logistiikka 55


Mobiilivarmenne uusi vaihtoehto

vahvaan sähköiseen tunnistamiseen

AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com

Matkapuhelinoperaattorit DNA, Elisa ja

Sonera ovat aloittaneet vahvan sähköisen

tunnistuspalvelun tarjoamisen mobiilivarmenteiden

avulla. Mobiilivarmenne on matkapuhelimen

SIM-korttiin liitettävä palvelu,

joka toimii sähköisenä henkilöllisyystodistuksena.

Viestintävirasto, Tietosuojavaltuutettu,

Kuluttajavirasto ja Finanssivalvonta pitävät

tunnistuspalveluiden tarjonnan lisääntymistä

tervetulleena kehityksenä ja toivovat,

että vahvaa sähköistä tunnistamista myös

hyödynnetään sähköisissä asiointipalveluissa.

Vahvan sähköisen tunnistamisen avulla

kuluttajat voivat turvallisesti vahvistaa

henkilöllisyytensä erilaisissa sähköisissä

palveluissa. Teleyritysten tarjoamien mobiilivarmenteiden

lisäksi kuluttajat voivat tällä

hetkellä tunnistautua vahvasti myös pankkien

verkkopankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen

kansalaisvarmenteella.

Viestintävirasto ylläpitää julkista rekisteriä

vahvan sähköisen tunnistuspalvelun

tarjoajista. Tällä hetkellä noin 90 vahvan

sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajaa on

rekisteröity rekisteriin. Teleyritysten lisäksi

palveluita tarjoavat pankit ja Väestörekisterikeskus.

Viestintävirasto valvoo, että tarjolla olevat

vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut ja

niiden tarjonta ovat niitä koskevien säännösten

ja teknisten määräysten mukaisia.

Viestintäviraston puoleen voi kääntyä, jos

epäilee tunnistuspalvelun tarjoajan toimivan

vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä

allekirjoituksia koskevan lainsäädännön tai

Viestintäviraston antamien määräysten vastaisesti.

Henkilötietojen käsittelyä tunnistuspalveluissa

valvoo tietosuojavaltuutettu. Viestintävirasto

ja tietosuojavaltuutettu toimivat

valvontatehtäviä hoitaessaan tarvittaessa

yhteistyössä myös Finanssivalvonnan, Kilpailuviraston

ja Kuluttajaviraston kanssa.

Lisätietoja mobiilivarmenteesta saa operaattoreiden

infosivustolta osoitteesta www.

mobiilivarmenne.fi

JO YLI 10v

RADIOPUHELINTUOTTEIDEN

MAAHANTUONTIA JA

JÄLLEENMYYNTIÄ!

RXTX-TUOTE OY

Kalevan puistotie 13, 33500 Tampere

Myynti: 03-2553 000, 03-2558 062

Myynti/Huolto: 03-3568 300

Fax: 03-2558 062

KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Henkilönostokori

Tynnyrin

käsittelylaitteet

Valmistus ja myynti:

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

• Jätekontit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

Keskusrikospoliisi, Visa Europe ja Luottokunta

torjuvat yhteistyössä maksukorttirikoksia

Keskusrikospoliisi, Visa Europe ja Luottokunta

ovat yhteistyössä laatineet poliiseille

oppaan maksukorttirikosten tunnistamiseksi

ja torjumiseksi. Opas on jaettu laajasti

koko poliisikuntaan sekä osin myös Tullille

ja Rajavartiostolle. Se on osa Visa Europen

käynnistämää maksukorttirikollisuuden torjuntaprojektia,

johon Suomi osallistuu ensimmäisten

maiden joukossa.

Poliisi toimii aktiivisesti maksukorttirikollisuuden

torjumiseksi. Yhteistyöllä poliisin

ja maksukorttien liikkeellelaskijoiden kanssa

on rikosten määrä saatu Suomessa laskuun

jo useamman vuoden ajan. Nyt käyttöön

otettu kansainvälisen mallin mukainen

opas auttaa poliiseja ja Tullin sekä

Rajavartioston virkamiehiä

tunnistamaan

rikoksen selvittämisen

kannalta oleelliset

asiat nopeasti

ja tehokkaasti. Sen

odotetaan edelleen

tehostavan maksukorttirikollisuuden

torjumista.

- Oppaan laatiminen

on hyvä esimerkki alan

toimijoiden tiiviistä

Puhelinnumeron siirtoon lisää joustavuutta

yhteistyöstä. Yhteistyöllä rikosten torjunta

helpottuu ja niiden tutkiminen nopeutuu.

Vastaavan toimintamallin leviäminen muihinkin

Euroopan maihin lisää maksukorttien

turvallista käyttöä, maksukorttirikosten torjuntaan

erikoistunut rikosylikonstaapeli Tero

Toivonen Keskusrikospoliisista sanoo.

Visa Europe ja Luottokunta muistuttavat

kuluttajia turvallisista korttimaksamisen

käytännöistä. Kortin PIN-koodia ei saa luovuttaa

toiselle eikä sitä saa säilyttää kortin

kanssa samassa paikassa. Maksutilanteissa

ja käteisnostojen yhteydessä pankkiautomaatilla

tunnusluvun näppäily kannattaa

peittää esimerkiksi kädellä tai lompakolla.

Jos pankkiautomaatilla tai muussa maksutapahtumassa

on jotain tavanomaisuudesta

poikkeavaa, asiointi kannattaa

keskeyttää ja ilmoittaa asiasta saman

tien automaatin ylläpitäjälle tai

kassahenkilökunnalle.

Korttien sulkupalvelun numero

020 333 on hyvä tallentaa kännykän

muistiin, jotta se on helposti ja

nopeasti saatavilla. Numero palvelee

kaikkina vuorokauden aikoina.

Ohjeita noudattava kortinhaltija ei

joudu vastuuseen tapahtumasta aiheutuvista

kuluista.

Puhelinnumeron on voinut 25.5.2011 alkaen

siirtää toiselle teleyritykselle myös kesken

määräaikaisen liittymäsopimuksen. Siihen

asti numeron on voinut siirtää vasta määräaikaisen

sopimuksen päätyttyä. Toistaiseksi

voimassa olevissa liittymäsopimuksissa numeron

on voinut siirtää helposti teleyritykseltä

toiselle jo useamman vuoden ajan.

Vanhaan sopimukseen liittyvät kuukausimaksut

on siirtomahdollisuudesta huolimatta

maksettava määräaikaisen sopimuskauden

loppuun asti. Ennen numeronsiirtoa

kannattaakin aina tarkistaa, milloin määräaikaisuus

päättyy, mitä maksuja siihen

liittyy ja vasta sen jälkeen arvioida, milloin

siirto kannattaa tehdä.

Muutos liittyy viestintämarkkinalain muutokseen,

ja se koskee sekä kuluttaja- että

yritysasiakkaita. Muutos lisää numeron siirron

joustavuutta ja edistää kilpailua viestintämarkkinoilla.

56 Kuljetus & Logistiikka


Parhaat hotellit

Tallinnassa, Lontoossa

ja New Yorkissa

– asiakkaiden mielestä

www.lumikko.com

Maailman johtava hotellien

varaussivusto Hotels.com

tarjoaa asiakkailleen

mahdollisuuden jättää arvostelu

hotellista, jossa asiakas on

äskettäin yöpynyt.

Hotels.com listasi asiakkaiden mukaan parhaat

hotellit Tallinnassa, Lontoossa ja New

Yorkissa, jotka Hotel Price Index -raportin

mukaan ovat suomalaisten suosikkikohteet

ulkomailla. Suosikkihotellien listauksessa

huomioitiin hotellit, joille on jätetty yli 30

asiakasarviota.

– Asiakasarviojärjestelmämme on ihanteellinen

tapa tutustua hotelliin ennen varauksen

tekoa. Asiakasarvioista näkee suoraan, mitä

mieltä hotellissa aikaisemmin yöpyneet asiakkaat

ovat olleet. On mielenkiintoista, että

korkeimmat asiakaspisteet saaneet hotellit

eivät aina ole niitä kalleimpia hotelleja. Tämä

todistaa, että valikoimamme todella tarjoaa

jokaisen budjettiin sopivia vaihtoehtoja. Avoin

ja rehellinen asiakasarviojärjestelmämme ei

ainoastaan anna arvokasta tietoa asiakkaillemme,

vaan myös auttaa meitä tarjoamaan

laadukasta palvelua, sanoo Hotels.comin

viestintäjohtaja Alison Couper.

Top 5 hotellit Tallinnassa

1. Hotel Telegraaf

Arvosana 9,6.

Hinnat alkaen 165 euroa yöltä.

2. Swisshotel

Arvosana 9,4.

Hinnat alkaen 108 euroa yöltä.

3. Savoy Boutique Hotel

Arvosana 9,4.

Hinnat alkaen 126 euroa yöltä.

4. Hotel St. Petersbourg

Arvosana 9,2.

Hinnat alkaen 109 euroa.

5. L Ermitage Hotel

Arvosana 9,0.

Hinnat alkaen 55 euroa yöltä.

Tallinnan korkeimmat asiakaspisteet saanut

Hotel Telegraaf on vuonna 1878 rakennetussa

rakennuksessa sijaitseva kylpylähotelli,

jossa nykypäivä ja historia kohtaavat.

– Olemme voittaneet useita palkintoja tänä

vuonna, mutta asiakkaiden antama positiivinen

palaute on palkinnoista paras. Positiivinen

palaute motivoi työntekijöitämme

palvelemaan asiakkaitamme vielä paremmin.

Tavoitteemme on luoda kotoinen tunnelma

vieraillemme, mistä päin maailmaa he ikinä

tulevatkaan, sanoo Hotel Telegraafin General

Manager Michael Stenner.

Top 5 hotellit Lontoossa

1. Sofitel London St James

Arvosana 9,6.

Hinnat alkaen 468 euroa yöltä.

2. Hilton London Tower Bridge

Arvosana 9,6.

Hinnat alkaen 216 euroa yöltä.

3. The Rookery

Arvosana 9,6.

Hinnat alkaen 183 euroa yöltä.

4. The Langham, London

Arvosana 9,4.

Hinnat alkaen 297 euroa yöltä.

5. Wyndham London – Chelsea Harbour


Arvosana: 9,4.

Hinnat alkaen 210 euroa yöltä.

Lontoon hotelleista eniten asiakasarvosteluita

saaneiden hotellien kärkikolmikko on

saanut saman arvosanan, mutta Sofitel London

St James peittoaa muut suurimmalla

määrällä asiakaspalautetta. Sofitel London St

James sijaitsee Lontoon sydämessä, lähellä

muun muassa Trafalgar Squarea ja Buckingham

Palacea. Hotellin sisustus on sekoitus

vanhanajan tunnelmallista nostalgiaa ja modernia

virtaviivaisuutta.

Top 5 hotellit New Yorkissa

1. Andaz Wall Street

Arvosana 9,8.

Hinnat alkaen 173 euroa yöltä.

2. Hotel Plaza Athenee

Arvosana 9,8.

Hinnat alkaen 394 euroa yöltä.

3. The New York Palace

Arvosana 9,6.

Hinnat alkaen 242 euroa yöltä.

4. Michaelangelo

Arvosana 9,6.

Hinnat alkaen 176 euroa yöltä.

5. Sofitel New York

Arvosana 9,26

Hinnat alkaen 255 euroa yöltä.

Andaz Wall Streetissä voit kokea aitoa New

York -tunnelmaa. Tästä hotellista tekee erityisen

se, että se on ainoa hotelli Wall Streetillä.

Hotellin rennosta tunnelmasta voi nauttia alakerran

Andaz Loungessa. Hotelli tarjoaa myös

kattavat kylpylä- ja kuntokeskuspalvelut.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta

per yö. Hinnat on tarkistettu 21.6.2011, joten

muutokset ovat mahdollisia.

Hotels.com

PL 304

60101 Seinäjoki

Puh. 010-835 5400

Tatti 13

00760 Helsinki

Puh. 09-558 200

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

ALUSTAN JA JOUSITUKSEN

AJOMUKAVUUTTA

KORJAUKSET

KUORMAKANTAVUUTTA

KESTÄVYYTTÄ

NOPEASTI JA

AMMATTITAITOISESTI

Jousialan ammattilainen

vuodesta 1945

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI

Puhelin

Vallilan

(09)

Takomo

5617 880

Oy

Nyt myös Arinatie Vuosaaren 5, 00370 satamassa, HKI

Rahtarinkatu Puhelin 09-5617880

1, 00980 HKI

www.vallilantakomo.fi

Kuljetus & Logistiikka 57


tiituliini 60x80.pdf 1.9.2010 11:41:10

Yksilölliset väliverhot ja

etukapat mittatilaustyönä.

Laadukkaat valmisverhot, tyynyt

ja päiväpeitot.

Lentäjäntie 1 C 16, 03100 Nummela

Puh. 044 918 4241, 044 2838 724

info.tiituliini@luukku.com

www.tiituliini.fi

Norwegian tarjoaa lisää kansainvälisiä

reittejä Helsingistä

Lentoyhtiö Norwegian ilmoittaa

lanseeraavansa kaksi uutta

kansainvälistä reittiä suoraan

Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Lennot uusiin kohteisiin,

Gran Canarialle ja Teneriffalle,

aloitetaan lokakuussa.

Euroopan kolmanneksi suurin low-cost-lentoyhtiö,

Norwegian, jatkaa kasvuaan Suomessa

avaamalla kaksi uutta kansainvälistä

reittiä suoraan Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Tänä talvena suomalaiset matkailijat

pääsevät nauttimaan mahtavista hiekkadyyneistä,

aurinkoisista huvipuistoista ja loistavista

vesiurheilumahdollisuuksista kahdella

Kanarian saarten suosituimmalla saarella.

- Meidät on otettu erittäin hyvin vastaan

Suomen markkinoilla ja ensimmäisten kolmen

kuukauden aikana yli 230 000 henkilöä

on matkustanut kolmellatoista reitillämme.

Suhtaudumme vakavasti läsnäoloomme

Suomessa ja suunnittelemme reittiverkostomme

laajentamista. Emme ole vain onnistuneet

laskemaan lippujen hintoja vaan

myös houkuttelemaan uusia lentoasiakkaita,

jotka eivät aiemmin pitäneet lentämistä

edes matkustusvaihtoehtona, sanoo Norwegianin

toimistusjohtaja Björn Kjos.

Helsingin Top5 kohteet

Norwegianin suosituimmat kohteet suomalaisten

keskuudessa ovat tähän mennessä

olleet: Rooma, Malaga, Barcelona, Nizza ja

Kreeta.

Lokakuun 31. alkaen Gran Canarialle

lennetään Helsingistä kolme viikoittaista

lentoa, jotka lähtevät maanantaisin, keskiviikkoisin

ja lauantaisin. Suorat lennot

Teneriffalle lähtevät 30. lokakuuta alkaen

tiistaisin ja sunnuntaisin.

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

SSP Finland tuo toritunnelmaa

Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Helsinki-Vantaan lentoasemalle on avattu

uusi, tunnelmallinen kahvila, Cafe Tori, porttien

25–27 läheisyyteen, eläväistä kauppakujaa

vastapäätä.

Cafe Tori palvelee asiakkaita aamun ensimmäisistä

tunneista illan viimeisiin hetkiin,

joten se on mitä mainion tapaamispaikka

ennen lentoa. Cafe Toriin on helppo tulla

viihtymään, onhan se saanut innoituksensa

meille kaikille niin tutusta suomalaisesta

torikulttuurista.

”Maistuisiko herkullinen munkkipossu

ja vastakeitetty kahvi?” lienee yksi torilla

useimmin kuulluista kysymyksistä, arvelee

SSP Finlandin operaatiopäällikkö Heli Siren.

Café Torilta löytyy vaihtoehtoja moneen

makuun, virkistävästä lasillisesta kuohuvaa

aina toriympäristöön niin kiinteästi kuuluvaan

lihapiirakkaan.

Torimaista tunnelmaa kahvilaan luovat

keskeinen sijainti, kauppakadun kuhina ja

sisustuksessa käytetyt historialliset kuvat

Helsingin kauppatorilta. Cafe Torissa on

huomioitu myös perheen pienimmät matkalle

lähtijät somalla lasten leikkinurkkauksella,

jossa voi matkajännityksen lomassa

hetken leikkiä ennen lentoa. Sisustussuunnittelusta

on vastannut Suunnittelutoimisto

Tuula Hägerström Oy.

Uutena palveluna lentoasemaympäristössä

Cafe Tori tarjoaa mahdollisuuden tilata

internetin kautta kahvilatuotteita mukaan

lennolle. Ennakkoon tilatut tuotteet pakataan

valmiiksi ja ne voi noutaa Cafe Torista. Tilauspalvelu

aloittaa 16.8. ja siihen voi tutustua

ennakkoon osoitteessa www.sspfinland.fi

58 Kuljetus & Logistiikka


Hyödylliset ilmaissovellukset autoileville lomailijoille:

NAVIGONilta päivitetyt versiot

help2park- ja traffic4all-sovelluksista

Älypuhelinten käyttäjät löytävät kesän autoretkillä

pysäköintitilaa ja saavat ajantasaiset

liikennetiedot tien päältä entistä nopeammin

myös Suomessa.

Sovellusten päivitetyt versiot sisältävät

uusia ominaisuuksia ja ovat saatavilla myös

mainosvapaina versioina.

Tallenna suosikkisi

Help2park-sovelluksen uudet ominaisuudet

tekevät pysäköintitilan löytämisen entistä

helpommaksi. Valitsemalla hakukuvakkeen

ja syöttämällä olinpaikan sovellus näyttää lähellä

sijaitsevat pysäköintitilat. Olinpaikka ja

läheinen pysäköintitila voidaan myös tallentaa

suosikkeihin ja nimetä yksilöllisesti. Näin

haluttu pysäköintitila näkyy kartalla omana

kuvakkeenaan.

Selkeämpi listaus ja uusi

raportointiominaisuus

Kehitystyön ansiosta traffic4all-sovellus on

entistä monipuolisempi. Muiden autoilijoiden

ilmoittamista tukoksista kertovaa listanäkymää

on paranneltu. Liikennetukokset

näkyvät nyt etäisyysjärjestyksessä olinpaikkaan

tai syötettyyn osoitteeseen nähden.

Hyvin lähellä toisiaan sijaitsevat tukokset on

yhdistetty yhdeksi kuvakkeeksi listanäkymän

selkeyttämiseksi. Suurennustoiminnon avulla

käyttäjät saavat kohteesta yksityiskohtaisempaa

tietoa.

Uusi raportointiominaisuus kertoo autoilijoille

liikenteen muutoksista. Sen avulla

traffic4all-käyttäjät voivat raportoida kanssaautoilijoille

juuri muodostuneista liikenneruuhkista,

jotka eivät vielä näy sovelluksessa.

Raportoidun tukoksen seurauksena reitin

väri vaihtuu punaiseksi varoittamaan muita

autoilijoita. Käyttäjät voivat myös raportoida

muista tien päällä olevista esteistä ja päivittää

yhteisön syöttämiä tietoja, esimerkiksi

päättyneistä tietöistä.

Uusien ominaisuuksien lisäksi sovellus

tarjoaa jatkossakin hyväksi koettuja olemassa

olevia toimintoja, kuten liikennetietoja

jo ennen matkan alkua tarjoavan liikenneennusteen.

Help2park- ja traffic4allsovellusten

päivitetyt versiot

ovat maksutta ladattavissa

iTunes App Store -kaupasta.

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

Tilaa

ilmainen

tuotekuvasto!

08-442 131

Katso myös

kauppapaikka

www.turvakilvet.fi

AATakkutoimiset

saksalaiset

porraskiipijät

henkilö- ja

tavarakuljetuksiin

Oitracon Oy

Kairakatu k 14 A p. 044-5223782

26100 Rauma oiva@oitracon.fi

www.oitracon.fi

Kuljetus & Logistiikka 59


Raskaan kaluston

MAALAAMO

Matkapuhelimen käyttö halpenee

EU:n alueella matkustettaessa

Matkapuhelut ja tekstiviestit halpenevat

1.7.2011 lähtien Euroopan unionin alueella

matkustettaessa. Hintojen aleneminen

perustuu muutokseen Euroopan unionin

verkkovierailuasetuksessa, joka määrittää

muun muassa hintakatot EU:n alueella soitettuihin

puheluihin ja lähetettyihin tekstiviesteihin.

Verkkovierailuasetuksen muutoksen

ansiosta alenevat teleyritysten sekä

toisiltaan että loppuasiakkailtaan perimät

enimmäishinnat.

Ahjontie 6, 32300 Mellilä

Puh. 0400 535 360

jukka.kurppa@foxjet.fi

www.foxjet.fi

Kestävä, kuumasinkitty

Kestävä, kuumasinkitty

JATSI ® ®

astinvetokoukku Kestävä, turvalliseen kuumasinkitty lastaukseen

JATSI ®

astinvetokoukku turvalliseen lastaukseen

astinvetokoukku turvalliseen lastaukseen

EU:n sisällä loppuasiakkailta peritty enimmäishinta

on 1.7.2011 lähtien korkeintaan

- 0,4305 euroa minuutissa/ulkomailta

soitettu puhelu

- 0,1353 euroa minuutissa/ulkomailla

vastaanotettu puhelu

- 0,1353 euroa/ulkomailta lähetetty

tekstiviesti

Edellä mainitut hinnat ovat voimassa ainoastaan

EU:n alueella. Muualla kuin EU:n

sisällä matkustettaessa kannattaa telepalveluiden

hinnat tarkistaa omalta operaattorilta.

Mobiilidatan hinta alenee

Verkkovierailuasetuksen muutoksen johdosta

alenee mobiilidatan tukkuhintojen hintakatto

Euroopan unionin alueella 0,80 eurosta

0,50 euroon/megatavu 1.7.2011 lähtien.

Hintakaton alenemisen ansiosta odotetaan

myös mobiilidatasta perittävien loppuasiakashintojen

laskevan.

Lisätietoja EU-alueen hintakatoista on

Viestintäviraston internetsivuilla osoitteessa

www.viestintavirasto.fi.

Saldorajapalvelu suojaa yllättäviltä

jättilaskuilta

Teleyritysten on Euroopan unionin verkkovierailuasetukseen

perustuen tarjottava asiakkailleen

saldorajapalvelua ulkomailla tapahtuvaan

tiedonsiirtoon. Palvelu lisää kuluttajien

mahdollisuuksia hallita datapalvelujen

käytöstä aiheutuvia kuluja ulkomailla

matkustettaessa. Mobiilidatapalveluita ovat

esimerkiksi sähköpostin tai www-sivustojen

lataaminen kännykkään tai muuhun mobiililaitteeseen.

Lisätietoja saldorajapalvelusta ulkomailla

matkustettaessa on Viestintäviraston tiedotteessa

"Teleyritysten tarjottava ulkomaan

datapalveluihin saldorajaa".

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. 634 3400, 044 344 1514

Auto-Kirmola www.kirmola.com Oy

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. Kartanontie 634 3400, 044 45, 344 PORI 1514

Puh. www.kirmola.com

634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

Täysin uusi Modul-System

Maailman ensimmäinen täysin

integroitu huoltoautokalustus -

täyttää tarpeesi nyt ja

tulevaisuudessa.

Eckerö Linen ilta- ja yövuorot ovat autoilijan,

motoristin ja karavaanarin fiksu valinta

Eckerö Linella on viikossa peräti 12 iltaja

yövuoroa, jotka sopivat autoilijoille,

motoristeille ja karavaanareille monesti

päivävuoroja paremmin. Yövuoroilla löytyy

myös tilaa päivävuoroja enemmän.

Monet karavaanarit ottavat kaiken

hyödyn irti kesälomastaan lähtemällä

matkalle heti kun sulkevat työpaikkansa

oven perässään. Yövuorot ovat suosittuja

karavaanareiden keskuudessa. Nordlandia

lähtee Helsingin Länsisatamasta kohti

Tallinnaa arkisin klo 21.45, ja saapuu

perille jo klo 00.35.

– Kauan odotetusta kesälomasta saa

kaiken irti lähtemällä matkaan heti illalla.

Laivalla on kesäisin kovin täyttä, ja

jo tämän vuoksi kannattaa harkita lähtöä

iltavuorolla. Matka kannattaa varata

hyvissä ajoin, sillä suosituimmat ilta- ja

yövuorot alkavat jo täyttyä, Eckerö Linen

myynti- ja markkinointijohtaja Ida Toikka-

Everi kertoo.

Tallinnasta Nordlandia lähtee Helsinkiä

kohti tiistaista lauantaihin klo 01.30

ja maanantaisin klo 00.30. Laiva on perillä

Helsingissä kätevästi aikaisin aamulla.

Eckerö Line myöntää Autoliiton, SF-

Caravanin ja Suomen Motoristien jäsenille

alennusta reittilipun ja autopaikan

hinnasta.

www.modul-system.com

maahantuonti - suunnittelu - myynti - asennus

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere

puh. (03) 283 6600, www.jaoy.com

Takuu

Turvallisuus

Keveys

Laatu

60 Kuljetus & Logistiikka


AJONEUVOPC

erikoisliike

Suomalainen tinkii lomalla

turvallisuudesta

Työnantajien ottamissa vapaaajan

vakuutuksissa jopa

puolet vakavimmista vapaaajan

tapaturmista aiheutuu

liikenneonnettomuuksissa

ulkomailla. Yksityisten

vakuutusten ohella yrityksen

henkilöstölleen hankkimasta

vakuutusturvasta voi olla hyötyä

vapaa-ajalla. Työnantaja pystyy

harvoin estämään vapaa-ajan

vahinkoja, mutta hyvä vakuutus

helpottaa hoidon saantia ja

nopeuttaa kuntoutumista sekä

työhön palaamista.

Suomalaiset motoristit käyttävät

kypärää melko kuuliaisesti. Vakuutusyhtiöiden

liikenneturvallisuustoimikunnan

(VALT) tilastojen

mukaan noin 85 prosenttia kuljettajista ajaa

asiallisesti kiinnitetty kypärä päässään. Sen

sijaan erityisesti ulkomaan lomamatkoilla

turvallisuudesta tingitään helpommin. Ulkomailta

saatetaan vuokrata moottoripyörä

tai skootteri, ja jos paikalliset liikennesäännöt

sallivat ajaa ilman kypärää, myös turistilta

sen käyttö helposti unohtuu.

- Kaksipyöräisen vuokrannut matkailija

on vieraassa ympäristössä ja käyttää useimmiten

itselleen ennalta tuntematonta ajoneuvoa.

Lisäksi liikennekulttuuri on useissa

maissa hurjempaa ja teiden kunto niin ikään

huonompi kuin Suomessa. Jos tämän lisäksi

jättää käyttämättä kypärää, on loukkaantumisen

vaara kasvanut moninkertaiseksi, sanoo

yritysten henkilövakuutusasiantuntija

Tiina Valtanen If Vahinkovakuutusyhtiöstä.

Valtanen kehottaa käyttämään lomamatkalla

vastaavia turvavarusteita, joita

käyttäisi kotonakin. Vaikka monissa maissa

esimerkiksi taksimatkustajat on vapautettu

turvavyön käyttöpakosta, siihen tottuneen

suomalaisen kannattaa kiinnittää vyö myös

ulkomailla. Lisäksi matkavakuutus on välttämätön

matkakumppani. Jos kyse on työmatkasta,

työnantajan on syytä ottaa kattava

matkavakuutus.

- Paikallisiin liikennevakuutuksiin ei ole

aina luottamista. Vaikka liikennevakuutus

olisi ja se periaatteessa korvaisi vahingon,

matkailijan voi olla joskus mahdotonta saada

korvausasiaansa hoidetuksi – etenkin jos

itse makaa sairaalassa loukkaantuneena.

Vakavan liikennevahingon hoitamisen kustannukset

ulkomailla voivat nousta helposti

kymmeniin tuhansiin euroihin, korvauspäällikkö

Tuukka Pulkkinen kertoo.

Turvallisuus tarpeen myös kotimaan

lomilla

Myöskään kotimaan lomilla ei pidä unohtaa

turvallisuutta. Liikenneturvan mukaan

harvempi kuin joka kolmas käyttää pyöräilykypärää.

Pyöräilykypärän käyttö kuitenkin

vähentää kuolemanriskiä 73 prosentilla ja

aivovammariskiä lähes 90 prosentilla.

– Käsittelemme vuosittain muutaman todella

vakavan pyöräilyvahingon. Muutama

vuosi sitten eräs vanhempi mieshenkilö kaatui

vapaa-ajan matkallaan maastopyörällä.

Pyöräilijällä ei ollut kypärää, ja kaatumisesta

aiheutui vakava aivovamma, mikä johti

hänen kuolemaansa, Pulkkinen sanoo.

Pyöräilyonnettomuuksien lisäksi hölmöily

moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla aiheuttaa

vakavia tapaturmia kotimaassa.

– Mönkijä-, moottorikelkka- ja vesiskootterivahinkoja

sattuu joka vuosi. Ammattimaisilla

safarijärjestäjillä on yleensä turvavarusteet

kunnossa ja tiukka linja esimerkiksi

alkoholin käytön suhteen. Sen sijaan

kun kaveriporukalla on tällainen kulkupeli

ja mukana on tanakka satsi saunajuomia,

alkaa kolista. Alkoholi ja moottorikäyttöiset

laitteet pitäisi malttaa pitää kaukana toisistaan,

Pulkkinen huomauttaa.

Työnantajan velvollisuus on vakuuttaa

työntekijänsä työtapaturman varalta.

Työntekijöiden työmatkat kannattaa turvata

erillisellä matkavakuutuksella. Lisäksi

työnantajalla on mahdollisuus huolehtia

työntekijöistään myös näiden vapaa-ajalla

ottamalla heille vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Vapaa-aika on mahdollista turvata

myös yksityisellä matka- tai henkilövakuutuksella.

www.ajoneuvopc.fi

Kuljetus & Logistiikka 61


Vuosikymmeniä on puhuttu hyvän johtajan

ominaisuuksista, ja esimiehiä on passitettu

koulutuksiin oppimaan parempia johtamistaitoja.

Yksikään johtaja ei kuitenkaan voi yksinään olla

hyvä, jos hänen alaisensa eivät tue häntä. Nyt katse

suuntautuukin kolikon toiseen puoleen eli alaisiin.

Mitkä ovat ensiaskeleet matkalla hyväksi alaiseksi?

Johtaminen merkitystä työyhteisöjen hyvinvoinnissa on painotettu

vuosikausia. Työelämänvalmentaja Anitta Stuart vertaa johtajan ja

alaisen suhdetta parisuhteeseen. Kun suhteessa tulee ongelmia, osa

pareista hakeutuu parisuhdeterapiaan.

– Nyt on käynyt niin, että johtajat ovat käyneet koulutuksissa, mutta

alaiset eivät. Eihän parisuhdeterapiakaan toimi, jos vain toinen osapuolista

käy siellä, työelämänvalmentaja Anitta Stuart muistuttaa.

Alaisen tehtävä tukea esimiestään

Stuart on tyytyväinen siihen, että viime aikoina on alettu kiinnittää

entistä enemmän huomiota myös alaisen osuuteen johtamisessa. Hän

uskoo, että tulevaisuudessa työsopimuksissa on sitouduttava olemaan

hyvä alainen.

– Hyvä alainen tarvitsee monenlaisia taitoja, ennen kaikkea alaisen

tehtävänä on tukea esimiestään. Työpaikalleen pitäisi olla lojaali eikä

esimerkiksi kritisoida suutuspäissään työnantajaansa julkisesti.

Jokaisen hyvän työntekijän tärkeä taito on oikeanlaisen palautteen

antaminen työkavereille.

– Negatiivinen palaute ei hyödytä työpaikalla ketään, se pitäisi itse

asiassa työsopimuksissa kieltää kokonaan. Sen sijaan positiivinen palaute

voi luoda paljon myönteisiä asioita, Stuart toteaa.

Tunne itsesi, toimi oikein!

Kenestä tahansa voi tulla hyvä alainen, kunhan tutustuu ensin itseensä.

– Omasta itsestään täytyy kiinnostua toden teolla ja pohtia muun

muassa, kuka olen, mitä teen ja miksi, mitkä ovat vahvuuteni ja arvoni.

Näiden selvittäminen on kaiken onnellisuuden perusta ja lähtökohta

hyväksi alaiseksi.

Stuartin mukaan monet ihmiset tietävät työpaikkansa arvot vähintään

jollakin tasolla, mutta eivät osaa nimetä omia henkilökohtaisia

arvojaan.

– Jos emme tiedä omia tärkeimpiä arvojamme, emme voi elää niiden

mukaan kotona saatikka työpaikalla. Esimerkiksi eräs asiakkaani

viihtyi töissä paljon, vaikka hänellä oli ihanat rakkaat lapset. Kun

hän oivalsi valmennuksessa, että perhe-elämä ei ollut hänen viiden

tärkeimmän arvonsa joukossa, putosi hänen harteiltaan kivi. Hänen

ei tarvinnut enää pohtia, miksi viihtyi töissä paremmin kuin kotona.

Sitten hän osasi muuttaa toimintatapaansa myös kotona.

Esimerkiksi enneagrammi-persoonallisuusteoriaa voi käyttää hyväksi

itseensä tutustumisessa. Siinä ihmisen persoonallisuustyypit on

jaettu yhdeksään eri tyyppiin. Kun tunnistaa oman tyyppinsä ja tuntee

kahdeksan muuta persoonallisuutta, ymmärtää paremmin sekä omaa

että muiden käyttäytymistä.

– Työpaikalla saatetaan esimerkiksi päivitellä sitä, miksi yksi työkavereista

ei tule koskaan muiden kanssa syömään. Hän saattaakin

olla sellainen, joka tarvitsee keskellä päivää hetken, jolloin hän voi olla

täysin omissa oloissaan. Kun tämänkaltaiset asiat ymmärretään, helpottuu

moni asia ja energiaa turhasta päivittelystä vapautuu muihin

asioihin, Stuart kertoo.

Tutkimus:

Suomalaiset ahmivat harrastelehtiä kesäisin

WSOY Pro: Pekka Viljakainen

No Fear – johtaja kohtaa digicowboyt

Kyllä se vaan niin on, että suomalaiset

ovat lukijakansa, joka suorastaan villiintyy

kesällä. Aikakausmedian teettämän

tuoreen tutkimuksen mukaan kesällä

luetaan suunnilleen kaikki aikakauslehdet,

jotka osuvat käteen. Muihin vuodenaikoihin

verrattuna selkeäksi suosikiksi

nousevat erilaiset harrastelehdet.

Suomessa ei tarvita kesää varten erityiskampanjoita

aikakauslehtien lukuhalujen

lisäämiseksi, kuten naapurimaassa

Ruotsissa. Tutkimuksen mukaan

aikakauslehtien lukeminen ei vähene

meillä, vaan päinvastoin lisääntyy. Kun

suomalaiset listaavat kesällä lukemiaan

lehtiä, harrastuksiin liittyvät julkaisut

nousevat kärkeen. Suosituimpien kesälehtien

joukossa ovat muun muassa

Vene, Viini ja Maku, joita luetaan kesällä

puolitoista kertaa enemmän kuin muina

vuodenaikoina.

62 Kuljetus & Logistiikka

Missä aikakauslehtiä luetaan?

• Koti on kesäisin ykköspaikka lehtien

lukemiselle, sillä 31 % kaikista vastaajista

lukee mieluiten kotona. Mitä

kauniimpi päivä on, sitä innokkaammin

lukijat kuitenkin suuntaavat

lehden kanssa ulos.

• Etenkin naiset tykkäävät lukea lehtiään

ulkona; terassilla (24 % naisvastaajista),

pihalla (23 %), aurinkotuolissa

(19 %) tai laiturilla (8 %).

• Lehteä lukevan miehen sen sijaan

löytää useimmin kotoa (48 % miesvastaajista)

sohvalta 18 %).

Tutkimuksen on toteuttanut tripod

research oy. Tutkimukseen osallistui

noin 5500 vastaajaa.

Nykynuoret ovat yhteisöllisiä ja kansainvälisempiä kuin

heidän vanhempansa edes osasivat aikanaan uneksia.

He omaksuvat uudet ilmiöt ja keksinnöt ensimmäisenä

ja luovat jatkuvasti uusia innovaatioita. He ratkovat ongelmia

– jotka heitä kiinnostavat – tehokkaasti ja innovatiivisesti,

verkostojaan hyödyntäen. Tämä sukupolvi on

yrityksille elintärkeä työntekijöinä, johtajina ja asiakkaina.

Johtaja joutuu ankarasti miettimään, miten tuoda

nuorten toimintatavat ja välineet omaan toimintaansa.

Sanat No Fear kuvaavat asennemuutosta, joka tarvitaan

uudenlaisessa työntekokulttuurissa

menestymiseen. Muutosta

ei voi pelätä, vaan himoita ja arvostaa.

Kirja No Fear innostaa ja

herättää toimimaan. Se on ehdoton

lukukokemus jokaiselle

johtajalle – ja kenelle tahansa,

joka haluaa menestyä maailman

muuttuessa.


HALUAISITKO OSTAA YHDEN LISÄTUNNIN TYÖPÄIVÄÄN*

… NYT SE ON MAHDOLLISTA!

UUSI digipiirturi SE5000 Exakt. Uuden ajoaika-asetuksen ajopiirturiasetuksen mukainen mukainen piirturi. piirturi.

Kun aika on rahaa, niin jokainen minuutti merkitsee. Sen takia Stoneridgen SE5000 Exakt laskee ajoajan

uudella ajoaikaa säästävällä tavalla. Uusi laskentatapa voi tarkoittaa käytännössä n. 45 minuuttia* lisää ajoaikaa per

päivä per kuljettaja. Se tekee yhteensä noin 129 työtuntia* lisää vuodessa kuljettajalle. Suosittelemme laskemaan

kuinka paljon tämä ratkaisu voi tehostaa yrityksesi toimintaa ja toimimaan tuloksen mukaisesti - hanki uusi

SE5000 Exakt ja lisää euroja viivan alle. Laadukasta tekniikkaa Ruotsista.

Lataa oma piirturitiedosto osoitteeseen www.SE5000exakt.com ja laske paljonko ajoaikaa säästät.

www.digipiirturi.fi

* Tulokset laskettu jakeluautosta, jossa piirturia testattu 5 päivää 14 - 18 helmikuuta 2011. Ajoaikaa saatiin lisää keskimäärin 45 minuuttia per päivä verrattuna vanhempiin piirtureihin.

Tulokset voivat vaihdella ajotavasta riippuen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!