Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Uwaga Zestaw obsługuje

Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zabezpieczające zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne połączenie podczas komunikacji za pomogą technologii BLUETOOTH. Te zabezpieczenia mogą jednak w zależności od ustawień i innych czynników okazać się niewystarczające, dlatego prowadząc komunikację za pomocą technologii BLUETOOTH należy zawsze zachować ostrożność. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub inne straty wynikające z wycieków informacji podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH. Nie ma gwarancji dotyczącej możliwości komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH o tym samym profilu, co zestaw. Urządzenia BLUETOOTH połączone z niniejszym systemem muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, określoną przez firmę Bluetooth SIG, Inc., i mieć certyfikat zgodności. Jednakże nawet jeśli urządzenie jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą występować przypadki, w których charakterystyki lub specyfikacje urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają połączenie lub skutkują innymi metodami sterowania, wyświetlania lub obsługi. W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do niniejszego systemu, środowiska komunikacji lub warunków otoczenia mogą wystąpić szumy lub może nastąpić odłączenie dźwięku. 64 PL

Indeks A A/V SYNC 32 Aktualizacja oprogramowania 23 Audio DRC 26 Audio Return Channel 28 Automatyczna aktualizacja 29 Automatyczne wyświetlenie 29 Automatyczny tryb gotowości 29 B Blokada rodzicielska 37 BLUETOOTH 11 Bluetooth Codec - AAC 27 Bluetooth Codec - LDAC 27 BRAVIA Sync 34 C Clear Voice 10 Cz. rad. Odbicie lustrzane ekranu 30 D Diagnostyka łączności sieciowej 30 Dimmer 37 Dostęp do autom. render. 30 DSEE HX 10, 25 Dźwięk transmisji multipleksowej 37 I Informacje dotyczące licencji oprogramowania 29 Informacje o systemie 29 Inicjalizuj informacje osobiste 31 IR-Repeater 28, 38 J Jakość odtw. Bezprzewodowego 27 Język menu ekranowego 28 L Lista urządzenia 26 Łatwa konfiguracja 31 Łatwe ustawienia sieciowe 31 N Nast. aut. Aktualizacji 29 Nastawienia audio 25 Nastawienia Bluetooth 26 Nastawienia dla Internetu 29 Nastawienia sieciowe 29 Nastawienia systemu 28 Nastawienia wideo 24 Nazwa urządzenia 29 NFC 13, 20 Informacje dodatkowe G Gotowość Bluetooth 27 Gotowość przez 28 O Odbicie lustrzane ekranu 20 H HDMI YCbCr/RGB (HDMI) 25 65 PL

 • Page 1 and 2:

  Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist

 • Page 3 and 4:

  Voor alle andere batterijen verwijz

 • Page 5 and 6:

  Compatibel iPod/iPhonemodellen De c

 • Page 7 and 8:

  Overige functies Het systeem bedien

 • Page 9 and 10:

  5 Druk op / om de gewenste content

 • Page 11 and 12:

  BLUETOOTH-functie Naar muziek luist

 • Page 13 and 14:

  Een extern apparaat verbinden met d

 • Page 15 and 16:

  Het systeem kan maximaal 15 gedetec

 • Page 17 and 18:

  Een vast IP-adres gebruiken Selecte

 • Page 19 and 20:

  Tip Het systeem is compatibel met d

 • Page 21 and 22:

  Auteursrechtelijk beschermde 4K-con

 • Page 23 and 24:

  Pictogram Beschrijving [Systeeminst

 • Page 25 and 26:

  [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b

 • Page 27 and 28:

  [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct

 • Page 29 and 30:

  [Inst. voor autom. upd.] [Automatis

 • Page 31 and 32:

  [Snelle netwerkinstelling] Start de

 • Page 33 and 34:

  Een Android-apparaat gebruiken Over

 • Page 35 and 36:

  Systeem uitschakelen Als u de telev

 • Page 37 and 38:

  Genieten van het geluid van een mul

 • Page 39 and 40:

  Overige instellingen voor het draad

 • Page 41 and 42:

  3 Bevestig de standaard aan de Bar

 • Page 43 and 44:

  Plaatsing Laat de voorkant van het

 • Page 45 and 46:

  Het systeem wordt automatisch uitge

 • Page 47 and 48:

  De beelden van de HDMI-aansluiting

 • Page 49 and 50:

  De subwoofer is ontworpen voor het

 • Page 51 and 52:

  Netwerkverbinding Het systeem kan g

 • Page 53 and 54:

  Handleiding over onderdelen en bedi

 • Page 55 and 56:

  Subwoofer Aan/stand-byaanduiding

 • Page 57 and 58:

  Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij

 • Page 59 and 60:

  Maximum communicatiebereik Gezichts

 • Page 61 and 62:

  BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde

 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149:

  4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi

 • Page 150 and 151: Jeżeli urządzenie zdalne działa
 • Page 152 and 153: 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać
 • Page 154 and 155: ** Informacja ta znajduje się zwyk
 • Page 156 and 157: Wskazówka Możesz zaktualizować l
 • Page 158 and 159: Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes
 • Page 160 and 161: Uwaga Informacje o funkcjach aktual
 • Page 162 and 163: [Audio DRC] Umożliwia kompresję z
 • Page 164 and 165: [Standard]: Zestaw będzie używał
 • Page 166 and 167: [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W
 • Page 168 and 169: Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok
 • Page 170 and 171: Słuchanie tej samej muzyki na ró
 • Page 172 and 173: Uwaga Funkcja ta działa wyłączni
 • Page 174 and 175: Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”
 • Page 176 and 177: 6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta
 • Page 178 and 179: 1 Przygotuj wkręty (nie należą d
 • Page 180 and 181: Czyszczenie Obudowę, panel i eleme
 • Page 182 and 183: Po naciśnięciu dowolnego przycisk
 • Page 184 and 185: Dźwięk z telewizora nie jest odtw
 • Page 186 and 187: Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
 • Page 188 and 189: Router bezprzewodowy którego szuka
 • Page 190 and 191: Przewodnik po częściach i element
 • Page 192 and 193: Subwoofer Wskaźnik włączony/try
 • Page 194 and 195: Przyciski sterowania odtwarzaniem P
 • Page 196 and 197: Maksymalny zakres komunikacji Na li
 • Page 198 and 199: Formaty wideo obsługiwane przez ze
 • Page 202 and 203: P Panel przedni 54 Panel tylny 55 P
 • Page 204 and 205: WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik n
 • Page 206 and 207: INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA
 • Page 208: De software van dit systeem kan in