Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

[Scherm omschakelen]

[Scherm omschakelen] Schakelt tussen [Rasterweergave] en [Lijstweergave]. [Linksom draaien] Draait de foto 90 graden naar rechts. [Rechts draaien] Draait de foto 90 graden naar links. [Beeld bekijken] Geeft de geselecteerde foto weer. 3 Druk op / om de vertraging aan te passen en druk dan op . U kunt de vertraging instellen van 0 ms tot 300 ms in stappen van 25 ms. 4 Druk op OPTIONS. Op het voorpaneeldisplay verdwijnt "SYNC". Stelt de vertraging in tussen het beeld en het geluid [A/V-SYNC] Als het geluid niet overeenkomt met de beelden op het televisiescherm, kunt u de vertraging tussen het beeld en het geluid voor de volgende ingangen aanpassen. De instelmethode kan verschillen, afhankelijk van de ingang. Als de [HDMI1]-, [HDMI2]-, of [HDMI3]-ingang geselecteerd is 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu verschijnt op het televisiescherm. 2 Druk op / om [A/V-SYNC] te selecteren en druk dan op . 3 Druk op / om de vertraging aan te passen en druk dan op . U kunt de vertraging instellen van 0 ms tot 300 ms in stappen van 25 ms. Als de [TV]-ingang geselecteerd is 1 Druk op OPTIONS. Op het voorpaneeldisplay wordt "SYNC" weergegeven. 2 Druk op of . 32 NL

Een Android-apparaat gebruiken Overige functies Het systeem bedienen met een smartphone of tablet (SongPal) SongPal is een app voor het bedienen van compatibele SongPalaudioapparaten met een smartphone of tablet die door Sony gefabriceerd zijn. Zoek naar SongPal op Google Play of App Store en download de app met uw smartphone of tablet. SongPal geeft u de mogelijkheid om: de algemene instellingen te wijzigen, de ingang van het systeem te selecteren en het volume in te stellen. van de opgeslagen muziek op een thuisnetwerkserver of smartphone met het systeem te genieten. muziek visueel te verfraaien met het display van uw smartphone. gemakkelijk met SongPal de instellingen van de Wi-Fi-verbinding te configureren, als uw Wi-Fi router niet over een WPS-functie beschikt. gebruik te maken van de SongPal Link-functie (pagina 33). Opmerking Voordat u de onderstaande handelingen start, dient u de [Bluetooth-stand] in te stellen op [Ontvanger] (pagina 26). Dit systeem is compatibel met SongPal versie 3.0 of later. SongPal maakt gebruik van de netwerkfunctie (pagina 16) en/of de BLUETOOTH-functie (pagina 11) van het systeem. De specificaties en het ontwerp van het display van SongPal kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 1 Zoek, download en start de applicatie SongPal op het Android-apparaat. 2 Verbind het systeem en Androidapparaat m.b.v. een BLUETOOTHverbinding (pagina 11) of netwerkverbinding (pagina 16). Tip Als u het systeem en Android-apparaat verbindt m.b.v. een netwerkverbinding, dient u het apparaat middels Wi-Fi met hetzelfde netwerk te verbinden als dat van het systeem. 3 Volg de instructies van SongPal. Een iPhone/iPod gebruiken 1 Zoek, download en start de applicatie SongPal op de iPhone/iPod. 2 Verbind het systeem en de iPhone/ iPod m.b.v. een BLUETOOTHverbinding (pagina 11) of netwerkverbinding (pagina 16). Tip Als u het systeem en de iPhone/iPod verbindt m.b.v. een netwerkverbinding, dient u de iPhone/iPod middels Wi-Fi met hetzelfde netwerk te verbinden als dat van het systeem. 3 Volg de instructies van SongPal. Naar dezelfde muziek luisteren op meerdere apparaten of op een andere locatie naar andere muziek luisteren (SongPal Link) U kunt van muziek genieten die op uw computer of smartphone is opgeslagen of van muziekdiensten in meerdere ruimten tegelijkertijd. Overige functies 33 NL