Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

44 De muziek instellen

44 De muziek instellen De normale geluidskwaliteit herstellen Selecteer "None" in stap en druk op de -knop om te bevestigen. Tip U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu. Opmerkingen Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren. De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert. Lijst met equalizerinstellingen De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen haakjes. Instelling/pictogram None Beschrijving De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd. (standaardinstelling) Heavy ( ) Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid. Pop ( ) Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang. Jazz ( ) Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid. Unique ( ) Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden gemakkelijk kunnen worden gehoord. Custom 1 ( ) Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen Custom 2 ( ) waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt aanpassen. Zie pagina 45 voor meer informatie. Vervolg

45 De muziek instellen De geluidskwaliteit aanpassen U kunt de waarde voor de 5-bands equalizer vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2". Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Settings) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom 1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de -knop om te bevestigen. Het instelscherm wordt weergegeven. Druk op de /-knop om een cursor te selecteren voor de instelling van het frequentiebereik en druk op de /-knop om het instelniveau aan te passen. U kunt de 5 frequentiebereiken instellen op een van 7 geluidsniveaus. Druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met equalizerinstellingen wordt opnieuw weergegeven. Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de -knop drukken om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u bevestigt, wordt de instelling geannuleerd. Opmerking De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.