Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

66 Luisteren naar

66 Luisteren naar FM-radio 2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset) Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-tuner voor het eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens FM-ontvangst. Het optiemenu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Auto Preset" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van de laagste tot de hoogste frequentie. "Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt afgestemd. Opmerking Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd. Automatisch voorprogrammeren stoppen Selecteer "No" in stap en druk op de -knop om te bevestigen. De ontvangst van ongewenste zenders blokkeren Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling ( pagina 70) in "Low". Vervolg

67 Luisteren naar FM-radio 3 Zenders selecteren Actie De vorige frequentie selecteren De volgende frequentie selecteren Zoeken naar de vorige beschikbare zender* 1 Zoeken naar de volgende beschikbare zender* 1 Het vorige voorinstelnummer selecteren* 2 Het volgende voorinstelnummer selecteren* 2 Handeling Druk op de -knop. Druk op de -knop. Houd de -knop ingedrukt. Houd de -knop ingedrukt. Druk op de -knop. Druk op de -knop. * 1 Als u tijdens FM-ontvangst op de -knop (-knop) drukt, wordt de vorige (of volgende) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst geaccepteerd. Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling ( pagina 70) in "Low". * 2 Deze instelling wordt geannuleerd als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset" ( pagina 66). Tip Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk uit. Het volume van de FM-tuner kort uitschakelen Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FM-tuner niet uitgevoerd. Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FMtuner weer uitgevoerd.