Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

58 Foto's weergeven

58 Foto's weergeven Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. "Vertical": weergave met 240 × 320 pixels. (standaardinstelling) "Horizontal (right)"of "Horizontal (left)": weergave met 320 × 240 pixels. De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Photo Orientation" ( pagina 19). "Vertical" "Horizontal" Tip De oriëntatie van de foto kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Orientation" in het optiemenu.

59 Foto's weergeven De weergave van het fotoscherm instellen Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie over een foto weergeven of verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven, enzovoort. BACK/HOME-knop Settings Functieknop Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Settings) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. "On": hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer. "Off ": hiermee verbergt u de informatie over de huidige foto. (standaardinstelling) Tip De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu. Opmerking Als "Photo Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)" ( pagina 57), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is ingesteld op "On".