Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Néerlandais

80 Common Settings De

80 Common Settings De tijdnotatie instellen U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd ( pagina 77) instellen op "12-hour" of "24-hour". BACK/HOME-knop Settings Functieknop Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Settings) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Time Display Format" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. "12-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie. "24-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.

81 Common Settings Spelerinformatie weergeven (Unit Information) Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, kan worden weergegeven. BACK/HOME-knop Settings Functieknop Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om (Settings) te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven. Druk op de ///-knop om "Unit Information" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. De lijst met beschikbare spelerinformatie wordt weergegeven. Beschikbare spelerinformatie Optie Model: Firmware: Total songs: Total videos: Total photos: WM‐PORT: Beschrijving hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer. hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van de speler weer. hiermee geeft u het totale aantal nummers weer dat is opgeslagen in de speler. hiermee geeft u het totale aantal video's weer dat is opgeslagen in de speler. hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is opgeslagen in de speler. hiermee geeft u de versie-informatie voor WM‐PORT weer.