Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

2 Mocno wsunąć

2 Mocno wsunąć akumulator do oporu, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady. Dźwignia blokady Przygotowanie aparatu 3 Zamknąć pokrywę. x Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora Sprawdzić poziom w oparciu o poniższe wskaźniki i liczby wyrażone w procentach wyświetlone na monitorze LCD. Poziom naładowania akumulatora Wysoki Niski „Wyczerpany akumulator.” Nie można zarejestrować więcej obrazów. Uwaga • W niektórych wypadkach wyświetlany poziom może nie być prawidłowy. PL 14 z Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”? Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy, wyposażony w funkcje wymiany informacji dotyczących warunków pracy z aparatem. W przypadku akumulatora „InfoLITHIUM” czas pozostały do jego rozładowania jest wyświetlany w procentach i zależy on od warunków pracy aparatu.

x Wyjmowanie akumulatora Po sprawdzeniu, że lampka dostępu nie świeci, wyłączyć aparat i przesunąć dźwignię blokady w kierunku wskazywanym strzałką. Uważać, aby nie upuścić akumulatora. Dźwignia blokady Zakładanie/zdejmowanie obiektywu Aparat jest dostarczany z założonym obiektywem. W przypadku zakładania innych obiektywów należy zapoznać się z poniższymi punktami. Przed podłączeniem lub odłączeniem obiektywu, przełącznik zasilania aparatu należy ustawić w pozycji OFF. 1 2 Jeżeli założony jest dekiel lub osłona transportowa, należy je ściągnąć z aparatu lub obiektywu. • Wymianę obiektywu należy przeprowadzić szybko, unikając zakurzonych miejsc, aby do wnętrza aparatu nie przedostał się kurz lub inne zanieczyszczenia. Zamocować obiektyw po uprzednim wyrównaniu białych znaczników indeksowych na obiektywie i na aparacie. • Trzymać aparat przednią stroną skierowaną w dół, aby do wnętrza aparatu nie przedostał się kurz. Białe znaczniki indeksowe Przygotowanie aparatu PL 15