Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Opanowanie podstawowych

Opanowanie podstawowych operacji Fotografowanie W trybie (Inteligentna auto) w aparacie przeprowadzana jest analiza obiektu, która umożliwia fotografowanie z optymalnymi ustawieniami. Opanowanie podstawowych operacji 1 2 3 Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON w celu włączenia aparatu. Skierować aparat na obiekt. Po rozpoznaniu ujęcia przez aparat na monitorze LCD pojawi się symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc. (Nocny widok), (Noc.wid.-statyw), (Nocny portret), (Pod światło), (Portret pod światło), (Portret), (Krajobraz) lub (Makro). W przypadku obiektywu o zmiennej ogniskowej należy obrócić pierścień zoomu, a dopiero potem przystąpić do robienia zdjęcia. Symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc Pierścień zoomu PL 22

4 Nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Po potwierdzeniu ostrości rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie podświetlony wskaźnik z. 5 Nagrywanie filmów 1 2 3 Wskaźnik ostrości Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać zdjęcie. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON w celu włączenia aparatu. Skierować aparat na obiekt. Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie. Ostrość i jasność regulowane są automatycznie. Naciśnięcie spustu migawki do połowy w trakcie nagrywania pozwala szybciej ustawić ostrość. Opanowanie podstawowych operacji 4 Przycisk MOVIE Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację nagrywania. PL 23