Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wyświetlanie listy

Wyświetlanie listy obrazów 1 Nacisnąć przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć tryb odtwarzania. 2 Nacisnąć (Indeks obrazów) na pokrętle regulacyjnym. Na jednym ekranie zostanie wyświetlonych sześć obrazów. Przycisk (Odtwarzanie) 3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać obraz. • Aby wrócić do trybu odtwarzania pojedynczego obrazu, wystarczy zaznaczyć wybrany obraz, po czym nacisnąć środkową sekcję. z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem Na ekranie indeksu można łatwo przełączać rodzaj obrazu. Naciskając kilkakrotnie lewą sekcję pokrętła regulacyjnego wybrać (zdjęcie) lub (film), po czym nacisnąć sekcję środkową. Na tym samym ekranie indeksu nie można wyświetlać zdjęcia i filmu. PL 46

Oglądanie obrazów na telewizorze Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów zarejestrowanych aparatem potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI. 1 Podłączyć aparat do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży). Do gniazda HDMI Kabel HDMI Do gniazda HDMI Uwaga • Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a na drugim wtyk do podłączenia do posiadanego telewizora. z Oglądanie obrazów 3D na telewizorze 3D Istnieje możliwość oglądania obrazów 3D zarejestrowanych opisywanym aparatem na telewizorze 3D po podłączeniu aparatu do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży). Wybrać kolejno: [Menu] t [Odtwarzanie] t [Oglądanie 3D]. • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego. Korzystanie z funkcji odtwarzania PL 47