Views
9 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

BACK: hiermee kunt u

BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [TCSET]. Wanneer u [UBSET] selecteert PrSet: hiermee kunt u de gebruikersbit instellen. Stel vier nummers van twee cijfers in en druk vervolgens op de ENTER-toets. U kunt de gebruikersbit selecteren binnen het volgende bereik: 00 00 00 00 - FF FF FF FF RESET: hiermee kunt u de gebruikersbit initialiseren. Druk op de ENTER-toets om [SURE?] weer te geven terwijl [OK] wordt weergegeven, en druk vervolgens nogmaals op de ENTER-toets. T.REC: hiermee kunt u de opnametijd van de gebruikersbit instellen. OFF: de tijd wordt niet opgenomen als een gebruikersbit. ON: de tijd wordt opgenomen als een gebruikersbit. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [UBSET]. Opmerking Wanneer [V.FMT] ingesteld is op [MP4], is [TC/UB] niet beschikbaar. [47] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen IR-afstandsbediening

U kunt de opname starten/stoppen en de tijdcode initialiseren met behulp van de infraroodafstandsbediening (RMT-845 (los verkrijgbaar)). 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [IR-RC] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. ON: de camera kan bediend worden met behulp van de infraroodafstandsbediening. OFF: de camera kan niet bediend worden met behulp van de infraroodafstandsbediening. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [IR-RC]. Opmerking U hebt de infraroodafstandsbediening RMT-845 (los verkrijgbaar) nodig om deze functie te kunnen gebruiken. U kunt deze kopen in een servicecentrum van Sony. U kunt alleen de volgende instellingen bedienen met de RMT-845 (los verkrijgbaar). U kunt er geen andere instellingen mee bedienen. De tijdcode initialiseren. Wanneer u de instelling initialiseert, licht het REC-lampje blauw op. De opname starten/stoppen. [48] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen HDMI-instellingen U kunt het HDMI-uitvoersignaal instellen.