Views
6 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Accu De accu opladen

Accu De accu opladen [81] De accu efficiënt gebruiken [82] Over de resterende acculading [83] Bewaren van de accu [84] Levensduur van de accu [85] De camera in het buitenland gebruiken Informatie over televisiekleursystemen [86] Landen en regio's waar u beelden kunt bekijken wanneer [V.SYS] ingesteld is op [NTSC] [87] Landen en regio's waar u beelden kunt bekijken wanneer [V.SYS] ingesteld is op [PAL] [88] De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden [89] Voorzorgsmaatregelen Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen [90] Het toestel meenemen [91] Onderhoud en opslag van de lens [92] Reiniging [93] Bedrijfstemperatuur [94] Over condensvorming [95] Opmerkingen bij optionele accessoires [96] Opmerking bij afdanking/overdracht van de geheugenkaart [97] Over GPS [98] Over GPS-fouten [99] Over GPS-gebruiksbeperkingen [100] Technische gegevens Technische gegevens [101] Handelsmerken

Handelsmerken [102] Opmerkingen over de licentie Informatie over software waarvoor GNU GPL/LGPL van toepassing is [103] Probleemoplossing Lijst met standaardinstellingen Lijst met standaardinstellingen Lijst met standaardinstellingen [104] Probleemoplossing Probleemoplossing Problemen oplossen [105] Accu en voeding De camera kan niet worden ingeschakeld. [106] Het toestel schakelt plotseling uit. [107] De levensduur van de accu is kort. [108] Het lukt niet om de camera op te laden. [109] De aanduiding voor de resterende acculading is onjuist. [110] Geheugenkaart Handelingen met de geheugenkaart kunnen niet worden verricht. [111] Beelden opnemen Het lukt niet om beelden op te nemen. [112]