Views
8 months ago

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Sony FDR-X1000VR - FDR-X1000VR Manuel d'aide Néerlandais

Inschakelen van het

Inschakelen van het apparaat Starten van een opname Stoppen van een opname Indrukken van de ontspanknop Selecteren van een uitgeschakelde optie of optreden van een fout Bevestigingspieptoon voor de Wi-Fi-verbinding OFF: alle bedieningsgeluiden zijn uitgeschakeld. BACK: hiermee kunt u terugkeren naar het menu [BEEP]. [52] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen Instellen van de datum en tijd / de regio U kunt het jaar / de maand / de dag en de regio instellen. 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [DATE] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de gewenste datum, tijd en regio te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets om te bevestigen. 2015 (standaard): hiermee kunt u het jaar instellen. 01 (standaard): hiermee kunt u de maand instellen. 01 (standaard): hiermee kunt u de dag instellen.

00 (standaard): hiermee kunt u het uur instellen. 00 (standaard): hiermee kunt u de minuten instellen. GMT+0 (standaard): hiermee kunt u de regio instellen waar u de camera gebruikt. (Regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)). De regio instellen U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd van een land dat u bezoekt door de regio te selecteren. Regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT). Raadpleeg ook "De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden". Opmerking Selecteer 00:00 voor middernacht en 12:00 voor middag. Wanneer het GPS-logboek ingesteld is op [ON], past de camera automatisch de datum, tijd en regio aan tijdens de opnamestand. [53] Hoe te gebruiken De instellingen wijzigen Camera-instellingen De zomertijd instellen 1. Druk op de NEXT- of PREV-toets om [SETUP] - [CONFG] - [DST] te selecteren, en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2. Druk op de NEXT- of PREV-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets.