Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

5 Klik på BASS + eller

5 Klik på BASS + eller – for at justere de lave frekvensers niveau og klik på TREBLE + eller – for at justere de høje frekvensers niveau som ønsket. Anvendelse af surroundlyd SUR EDIT +10 dB -10 dB FLAT +10 -10 STD BASS + TREBLE + + – – – RETURN EXIT Start af juteringen med en flad equalizerkurve Klik på FLAT. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. Regulering af lydstyrken Klik på VOL + eller –. 30 DK Bemærkning Der kan forekomme nogen støj, når parametrene justeres. Nulstilling af toneparameteren for det valgte lydfelt til de oprindelige indstillinger Klik på STD. Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Klik på RETURN. Indstilling af surroundlyd-parametre Du kan ændre surroundparametrene, så de passer til din lyttesituation. Du kan regulere højttalerniveauet og lydfeltets generelle nærvær. Se afnittet “Således udnytter du bedst Dolby Pro Logic Surroundlyden” på side 28 for at indstille PRO LOGIC lydfeltets parametre. VOL 1 Start afspilningen af en programkilde og klik derefter på SOUND i hovedmenuen. 2 Klik på den lydfelts-genre, du vil nulstille. Den tidligere valgte indstilling aktiveres. 3 Klik gentagne gange på MODE for at vælge den indstilling, du vil justere. 4 Klik på SUR. SUR EDIT-menuen kommer frem. Regulering af højttalerlydstyrken Klik på LEVEL, og klik derefter på + eller – for at regulere til den ønskede højttalerlydstyrke. REAR RETURN Regulering af effekt-niveauet Klik på EFFECT, og klik derefter på UP eller DOWN for at regulere lydfeltets nærvær til det ønskede niveau. DOWN RETURN Nulstilling af alle parametre i det aktuelle lydfelt til den oprindelige indstilling. Klik på STD. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Klik på RETURN. Regulering af lydstyrken Klik på VOL + eller –. SUR EDIT 0 dB SUR EDIT SUR EFFECT LEVEL + – +– EXIT EFFECT EXIT VOL VOL Bemærk Hvis du føjer nye justeringer til et lydfelt, vil de gamle indstillinger blive erstattet af de nye. UP + –

Avanceret anvendelse Avanceret anvendelse Anvendelse af indeksfunktionerne 6 Skriv det nye navn ved at klikke på hver enkelt karakter i rækkefølge. Navnet gemmes automatisk i hukommelsen. Med indeks-funktionen har du mulighed for at “skræddersy” funktionsmenuen, tunerforvalgs-listen og CD-listen. Du kan specificere symbolerne og navnene på op til 8 karakterer for hver funktionsknap, specificere navne på op til 8 karakterer for hver fast radiostation, og specificere navne på op til 12 karakterer for hver CD-plade (op til 200 plader) eller pladegruppe i en CD-skifter. A B F G K L P Q U V CAPS RETURN INDEX SETTING C H M R W D I N S X B E J O T Y 1 4 7 / Z b 2 5 8 0 – EXIT 3 6 9 * + Ændring af symboler og navne på funktionsknapper 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. 2 Klik på INDEX. INDEX SETTING-skærmen kommer frem. FUNCTION SELECT Indtastning af et mellemrum Klik på mellemrumstangenten. Skift mellem store og små bogstaver Klik på CAPS. Hvis du laver en fejl Klik på ? eller / for at flytte markøren til den karakter, der skal ændres, og klik derefter på den rigtige karakter (eller klik på mellemrumstangenten for at slette karakteren). Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Tryk på RETURN. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. 3 Klik på det symbol, der skal ændres. 4 Klik på det ønskede symbol fra symbol-menuen, og klik derefter på RETURN. 5 Klik på den funktionsknap, der skal ændres. INDEX SETTING VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 LD SATL MACRO 1 INDEX EXIT DAT / MD CD TUNER PHONO TAPE MACRO 2 Navngivning af faste radiostationer i en fjernstyrbar Sony tuner Hvis din tuner er en Sony-tuner, der kan styres med en fjernbetjening med infrarøde stråler, kan du indprogrammere navne til de faste stationer, så stationsindstilling kan foregå via skærm-displayet. 1 Klik på LIST TUNER-knappen i INDEX SETTING-skærmen. INDEX SETTING LIST RETURN EXIT LIST TUNER RETURN EXIT Forvalgs-listen kommer frem. Klik på A, B eller C for at vælge side. Klik derefter på 0 til 9 for at vælge den faste station, der skal navngives. (fortsættes) 31 DK