Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Danois

Äänikenttien käyttö

Äänikenttien käyttö 2 Säädä äänenvoimakkuus niin, että testiääni kuuluu kustakin kaiuttimesta samantasoisena kuuntelupaikkaan. • Säädä oikean ja vasemman etukaiuttimen välinen äänenvoimakkuus vahvistimen edessä olevalla BALANCE-säätimellä. • Säädä keskikaiuttimen taso näppäilemällä CENTER + tai –. • Säädä takakaiuttimien taso näppäilemällä REAR + tai –. Parhaillaan valitun äänikentän tehdassäädön palauttaminen Näppäile STD. Sävyn säätö Kaiuttimien sävy voidaan säätää. Suorita alla olevassa luvussa “Sävyn säätö” kuvatut toimenpiteet. 3 Testiääni lopetetaan näppäilemällä TEST. Kaikki kaiuttimet voidaan säätää kerralla Käytä vahvistimen edessä olevaa säädintä MASTER VOLUME. Viiveajan säätö Ympäristöäänestä saadaan entistä tehokkaampi viivästyttämällä takakaiuttimien lähtöä (viiveaika). Viiveaika voidaan säätää 0,1 ms vaiheissa alalla 15-30 ms. Jos takakaiuttimet on esim. sijoitettu suureen huoneeseen tai kauas kuuntelupaikasta, säädä viiveaika lyhemmäksi. 1 Aloita Dolby-ympäristöäänellä äänitetyn ohjelmalähteen toisto. 2 Näppäile DELAY. SUR EDIT Äänikenttien säätäminen Kukin äänikenttä muodostuu taajuuskorjaimesta (basso, keskiala tai diskantti) ja ympäristötilaominaisuuksista. Äänikenttiä voidaan säätää muuttamalla kaiutintason (LEVEL) ja tehoseen (EFFECT) ominaisuuksia kuuntelutilanteeseen sopivalla tavalla. Kun äänikenttä on säädetty, säätö pysyy muistissa, ellei vahvistinta irroteta virtalähteestä yli 1 viikoksi. Sävyn säätö Säädä etu-, keski- ja takakaiuttimien sävy sopivaksi. Voit säätää kaikkien äänikenttien sävyä Dolby Surround -ääni mukaanluettuna. 1 Aloita ohjelmalähteen toisto ja näppäile sitten SOUND päävalikosta. CENTER 0 dB + – DELAY 2 Näppäile säädettävän äänikentän laji. Aiemmin valittu muoto kytkeytyy automaattisesti. 3 Säädä viiveaika näppäilemällä SHORT tai LONG. SUR EDIT 3 Näppäile MODE toistuvasti ja valitse näin säädettävä muoto. 4 Näppäile TONE. TONE EDIT -valikko tulee näkyviin. DELAY DELAY SOUND FIELD SELECT VOL PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 MUSIC 2 SPORTS GAME SHORT RETURN LONG + – EXIT MODE SOUND FIELD BASS BOOST ON ON OFF OFF VOL + – Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. TONE EXIT Aikaisemman valikon palauttaminen Näppäile RETURN. (jatkuu) 29 FIN

5 Näppäile BASS + tai – ja matalien taajuuksien tason säätämiseksi ja näppäile TREBLE + tai – korkeiden taajuuksien tason säätämiseksi. Äänikenttien käyttö SUR EDIT +10 dB -10 dB +10 -10 BASS + TREBLE + – – RETURN Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. Äänenvoimakkuuden säätäminen Näppäile VOL + tai –. Ympäristötilaäänen säätö 30 FIN HUOM! Ominaisuuksia säädettäessä saattaa kuulua hienoista kohinaa. Säädön aloittaminen tasaiselta taajuuskorjauskäyrältä Näppäile FLAT. Valitun äänikentän sävyn palauttaminen tehdassäädölle Näppäile STD. Aikaisemman valikon palauttaminen Näppäile RETURN. FLAT STD EXIT Muuta ympäristötilaäänen omainaisuudet kuunteluolosuhteisiin sopiviksi. On mahdollista säätää kaiuttimien taso ja äänikentän läsnäolon tuntu. Katso ohjeet PRO LOGIC -äänikentän ominaisuuksien säätämisestä luvusta “Dolby Pro Logic Surround - äänen hyväksikäyttö” sivulta 28. 1 Aloita ohjelmalähteen toisto ja näppäile sitten SOUND päävalikosta. 2 Näppäile säädettävän äänikentän laji. Aiemmin valittu muoto kytkeytyy automaattisesti. 3 Valitse säädettävä muoto näppäilemällä toistuvasti MODE. VOL + – 4 Näppäile SUR. SUR EDIT -valikko tulee näkyviin. Kaiuttimien tason säätö Säädä kaiuttimet halutulle tasolle näppäilemällä LEVEL ja sitten + tai –. REAR RETURN Tehostetason säätäminen Säädä äänikentän läsnäolon tuntu halutulle tasolle näppäilemällä EFFECT ja sitten UP tai DOWN. DOWN RETURN Valitun äänikentän kaikkien ominaisuuksien palauttaminen tehdassäädöille Näppäile STD. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. SUR EDIT 0 dB SUR EDIT SUR EFFECT UP Aikaisemman valikon palauttaminen Näppäile RETURN. Äänenvoimakuuden säätäminen Näppäile VOL + tai –. LEVEL + – +– EXIT EFFECT EXIT HUOM! Jos säädät äänikenttää uudelleen, vanha säätö poistuu uuden tieltä. VOL VOL + –