Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Reprodukcija Za više

Reprodukcija Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View) ili lokaciji snimanja (Map View (modeli sa GPS-om)). 1 Otvorite LCD ekran i pritisnite taster na kamkorderu za ulazak u režim reprodukcije. Režimu reprodukcije možete pristupiti tako što ete odabrati na LCD ekranu (str. 28). 2 Izaberite / za pomeranje željene kategorije na sredinu ( ) i zatim je izaberite ( ). Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja. MENU 1 1 2013 1-2 2013 Highlight 3 Izaberite snimak. Kamkorder reprodukuje od odabranog do poslednjeg snimka u kategoriji. 1 1 2013 1 2 00:00:00 30 4 Izaberite odgovarajue tastere na LCD ekranu za razne funkcije reprodukcije. 1 18 2013 1 19 Jaina zvuka / Prethodno/sledee Brisanje / Ubrzano nazad/ubrzano napred Kontekst / Reprodukcija/pauza Zaustavljanje Reprodukcija slide show-a Neki gore navedeni tasteri možda se nee pojaviti, zavisno od snimka koji se reprodukuje.

Ako više puta izaberete / tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno 5 puta približno 10 puta približno 30 puta približno 60 puta. Izaberite / tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa. Za ponavljanje slide show-a, izaberite [Slideshow Set]. Indikatori u meniju Event View U meniju MENU Naziv kategorije Prikaz prethodne kategorije Prelaz na režim snimanja video zapisa/fotografije Za povratak na prikaz Event View Prethodna Sledea Prelaz na režim snimanja video zapisa/fotografije MENU 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 1 1 2013 1-2 2013 Highlight Preostalo trajanje baterije Reprodukcija kratkih video zapisa Naziv kategorije Vreme snimanja/broj fotografija 00:00:00 Poslednji reprodukovani snimak Prelazak na prikaz Map View (modeli s GPS-om) Kategorije Prikaz sledee kategorije Vremenska skala Taster za promenu vremenskog raspona kategorije Taster za promenu tipa snimka Video zapis Fotografija Smanjene slike koje omoguavaju pregled veeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sliice". Napomene Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorišite svoje snimke na spoljni medij (str. 46). U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštieni demo video zapis. 31