Views
8 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Przywracanie wstępnie

Przywracanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania lub sterowników Wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki można przywrócić do stanu fabrycznego przy użyciu aplikacji Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów i sterowników). Jak użyć aplikacji Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów i sterowników) Jeśli wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki nie działają poprawnie, wykonaj następujące czynności w celu przywrócenia wstępnie zainstalowanego oprogramowania lub sterowników do stanu fabrycznego. Przed rozpoczęciem procesu odtwarzania należy odinstalować wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki, które mają zostać odtworzone. Kliknij kolejno opcje Start, Panel sterowania, Odinstaluj program w obszarze Programy, a następnie wybierz wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki do odinstalowania. Jeśli nie zostaną one odinstalowane, proces przywracania nie zostanie zakończony z powodzeniem. 1 Uruchom aplikację VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO) (zobacz str. 55). 2 Wybierz opcję Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów i sterowników) i kliknij przycisk Start. 3 Aby rozwiązać problem, przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji. Jeśli wypróbowane zostały już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. 4 Kliknij przycisk Dalej. 5 Zaznacz pole wyboru odpowiadające danemu oprogramowaniu lub sterownikowi i kliknij przycisk Dalej. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 66

Co zrobić w razie awarii komputera Co zrobić w razie awarii komputera W niniejszej sekcji opisano sposoby przywrócenia normalnego działania komputera przed odzyskaniem systemu, a po wystąpieniu awarii. Jeśli komputer nie działa prawidłowo Komputer może zacząć działać niestabilnie lub powoli w następujących przypadkach: ❑ Komputer został zainfekowany wirusem komputerowym. ❑ Zostały zmienione ustawienia systemu Windows. ❑ Zainstalowane zostało oprogramowanie lub sterownik, które nie są zgodne z komputerem. PL 67