Views
9 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Jak utworzyć partycję

Jak utworzyć partycję przy użyciu funkcji systemu Windows 1 Kliknij kolejno opcje Start, Panel sterowania, System i konserwacja i Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego w sekcji Narzędzia administracyjne. 2 Kliknij przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do komputera jako zwykły użytkownik, wpisz nazwę konta administratora oraz jego hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C i wybierz opcję Zmniejsz rozmiar. 4 Określ przestrzeń, o jaką zmniejszyć partycję i kliknij przycisk Zmniejsz w oknie Zmniejsz partycję C. Wraz z używaniem komputera, niezajęta przestrzeń na dysku twardym będzie się powoli kurczyć. W tym przypadku zaleca się defragmentację dysku twardego. Aby zdefragmentować dysk twardy, kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe i Defragmentator dysków. 5 Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Nieprzydzielone i wybierz opcję Nowy wolumin prosty. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 76

Jak utworzyć partycję w trakcie procesu odzyskiwania po awarii Zmiana rozmiaru partycji 1 Przy włączonym komputerze włóż do napędu dysk odzyskiwania po awarii, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. Wyświetlone zostanie okno System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu). PL Jeśli dyski odzyskiwania po awarii nie zostały jeszcze utworzone, wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer. 2 Naciśnij klawisz F10 po wyświetleniu logo VAIO. Jeśli wyświetlone zostanie okno Edit Boot Options, naciśnij klawisz Enter. 3 Pomiń czynności od 2 do 4. 2 Wybierz układ klawiatury i kliknij przycisk Dalej. 3 Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk Dalej. 4 Wybierz opcję VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). 5 Kliknij opcję Restore Complete System (Przywróć cały system), a następnie kliknij przycisk Start. 6 Wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż wyświetlone zostanie okno służące do podziału dysku twardego. 7 Wybierz opcję Customized drive size (Niestandardowy rozmiar dysku) z listy rozwijanej Divide your hard disk’s storage space into C and D drives (Podziel przestrzeń dysku twardego na dyski C i D). 8 Wpisz wybrany rozmiar dysku C i kliknij przycisk Dalej. 9 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 77