Views
6 months ago

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

Sony VGN-NR38M - VGN-NR38M Guide de dépannage Tchèque

RO

RO Documentaţie.................................................................... 79 Documentaţia imprimată ......................................................................79 Documentaţie netipărită .......................................................................79 Important..............................................................................................79 Introducere în acest ghid .................................................. 80 Depanare Depanare.......................................................................... 82 Computer .............................................................................................82 Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?.......82 Ce ar trebui să fac dacă apare o eroare BIOS atunci când pornesc computerul? ................................83 Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (Verde) este aprins, însă ecranul rămâne gol?...................................83 Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspund la comenzi? .....................84 Ce ar trebui să fac dacă indicatorul acumulatorului sau indicatorul de încărcare clipește și computerul nu pornește? .......................................................84 Ce ar trebui să fac dacă apare o fereastră cu un mesaj care indică incompatibilitatea sau instalarea defectuoasă a acumulatorului și computerul intră în modul Hibernare? ................................85 Ce ar trebui să fac dacă sistemul de operare Windows nu pornește, afișând un mesaj, atunci când pornesc computerul? ..........................................85 Ce ar trebui să fac în cazul în care nu îmi amintesc parola BIOS? ....................................................85 Securitatea sistemului..........................................................................86 Cum îmi pot proteja computerul împotriva ameninţărilor de securitate, precum virușii? ..........................86 Cum îmi menţin software-ul antivirus actualizat? ..........................86 8

Contents Recuperarea sistemului dumneavoastră VAIO Înainte de a utiliza computerul...........................................88 Crearea propriilor discuri de recuperare.............................................. 90 Pentru a crea discuri de recuperare.............................................. 90 Realizarea de copii de rezervă și restaurarea datelor utilizând Backup and Restore Center (Centru Copiere de rezervă și restaurare) ................................... 91 Pentru a realiza o copie de rezervă a datelor ............................... 91 Pentru a crea un punct de restaurare ........................................... 95 Crearea de copii de rezervă și restaurarea datelor cu aplicaţiile software VAIO ......................................................... 97 Pentru a realiza o copie de rezervă a datelor cu Rescue Data (Recuperare de date)....................................... 97 Pentru a restaura datele cu ajutorul VAIO Data Restore Tool (Instrument de restaurare a datelor VAIO) .................... 99 Restaurarea aplicaţiei software preinstalate sau a driverelor software............................................................ 100 Pentru a utiliza Reinstall Programs or Drivers (Reinstalare programe sau drivere)..................................... 100 Descoperirea soluţiilor în caz de defectare a computerului .................................................................101 În cazul în care computerul nu funcţionează adecvat ....................... 101 Dacă pornește Windows ............................................................. 102 Dacă nu pornește Windows ........................................................ 103 Recuperarea sistemului dumneavoastră VAIO ...............104 Înainte de a începe procesul de recuperare...................................... 104 Recuperarea sistemului VAIO atunci când puteţi porni Windows ..... 106 Pentru a restaura unitatea C....................................................... 106 Pentru a restaura întregul sistem al computerului ...................... 107 Recuperarea sistemului VAIO atunci când nu puteţi porni Windows ........................................................................... 108 Pentru a recupera sistemul computerului utilizând discurile de recuperare ........................................................ 108 Pentru a recupera sistemul computerului de pe partiţia de recuperare .......................................................... 108 9