Views
7 months ago

POLISI LATIHAN

B. Terma Rujukan 1.

B. Terma Rujukan 1. Mengawas dan meluluskan garis panduan dan prosedur berkaitan pengurusan modal insan; 2. Memantau unjuran dan keperluan modal insan bagi tujuan kecemerlangan universiti dan negara dengan mengawal pewujudan dan pemansuhan jawatan; 3. Memantau pelaksanaan inisiatif Human Capital Blueprint (HCBP) 2013- 2020; 4. Memperakukan peraturan mengenai syarat-syarat perkhidmatan seperti skim perkhidmatan, tangga gaji, kemudahan cuti, insuran hayat atau lain-lain insuran (termasuklah insuran kesihatan) untuk kemudahan staf; 5. Merancang pembangunan modal insan yang merangkumi latihan, pelan penggantian, laluan kerjaya seperti program cuti belajar dan newlens (attachment); 6. Merancang keperluan kebajikan staf merangkumi insentif yang baik dalam mengekalkan staf yang kompeten dan produktif dan membuat penilaian secara berkala rangka kerja pelan kemudahan staf, dengan merujuk kepada perubahan semasa; 7. Membincang dan memperakukan polisi serta peraturan berkaitan modal insan sebelum dimajukan ke Jawatankuasa Pengurusan Universiti; 8. Meluluskan permohonan latihan jangka panjang dan jangka pendek staf PPP; 9. Membuat pemantauan dan keberkesanan pengurusan dan pembangunan sumber manusia; 10. Lain-Lain mengikut keperluan semasa. 17

18 Jawatankuasa Kerja/Task Force A. Keahlian Jawatankuasa i) Ketua Bahagian (Fungsi yang berkaitan)sebagai Pengerusi, ii) Wakil Pejabat Bendahari , iii) Wakil Perpustakaan , iv) Wakil Pejabat Harta Bina , v) Ketua-Ketua Seksyen atau Unit dalam bahagian dan lain-lain pihak yang berkaitan. Urusetia : Mengikut bahagian dan fungsi berkaitan B. Terma Rujukan 1. Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Sumber Manusia 2. Membincang dan menyediakan polisi serta peraturan berkaitan sumber manusia sebelum dimajukan ke Jawatankuasa Sumber Manusia 3. Melaksanakan program dan aktviti yang berkaitan dengan pengurusan , pembangunan dan kebajikan serta kemudahan staf 4. Menyediakan data dan statistik program dan aktiviti yang berkaitan 5. Lain-lain mengikut keperluan semasa

Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
leaflet kegiatan pelatihan dan magang di KJM UGM
TAKWIM LATIHAN BAGI TAHUN 2013 - Login Portal PPUM
Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
Pedoman Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan 2010 | i
garispanduan akreditasi institusi latihan maritim dan kursus yang ...
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Materi pelatihan table manner - Blog Sivitas STIKOM Surabaya
Paparan Program Kursus dan Pelatihan Kreatif-Hotel Mega Anggrek
1.1 Pengenalan Algoritma - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar
(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
modul pelatihan identifikasi lesi rongga mulut dan penatalaksanaan ...
Latihan Dasar Menggunakan Ubuntu Desktop - btech.co.id