Views
1 week ago

POLISI LATIHAN

B. Terma Rujukan 1.

B. Terma Rujukan 1. Mengawas dan meluluskan garis panduan dan prosedur berkaitan pengurusan modal insan; 2. Memantau unjuran dan keperluan modal insan bagi tujuan kecemerlangan universiti dan negara dengan mengawal pewujudan dan pemansuhan jawatan; 3. Memantau pelaksanaan inisiatif Human Capital Blueprint (HCBP) 2013- 2020; 4. Memperakukan peraturan mengenai syarat-syarat perkhidmatan seperti skim perkhidmatan, tangga gaji, kemudahan cuti, insuran hayat atau lain-lain insuran (termasuklah insuran kesihatan) untuk kemudahan staf; 5. Merancang pembangunan modal insan yang merangkumi latihan, pelan penggantian, laluan kerjaya seperti program cuti belajar dan newlens (attachment); 6. Merancang keperluan kebajikan staf merangkumi insentif yang baik dalam mengekalkan staf yang kompeten dan produktif dan membuat penilaian secara berkala rangka kerja pelan kemudahan staf, dengan merujuk kepada perubahan semasa; 7. Membincang dan memperakukan polisi serta peraturan berkaitan modal insan sebelum dimajukan ke Jawatankuasa Pengurusan Universiti; 8. Meluluskan permohonan latihan jangka panjang dan jangka pendek staf PPP; 9. Membuat pemantauan dan keberkesanan pengurusan dan pembangunan sumber manusia; 10. Lain-Lain mengikut keperluan semasa. 17

18 Jawatankuasa Kerja/Task Force A. Keahlian Jawatankuasa i) Ketua Bahagian (Fungsi yang berkaitan)sebagai Pengerusi, ii) Wakil Pejabat Bendahari , iii) Wakil Perpustakaan , iv) Wakil Pejabat Harta Bina , v) Ketua-Ketua Seksyen atau Unit dalam bahagian dan lain-lain pihak yang berkaitan. Urusetia : Mengikut bahagian dan fungsi berkaitan B. Terma Rujukan 1. Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Sumber Manusia 2. Membincang dan menyediakan polisi serta peraturan berkaitan sumber manusia sebelum dimajukan ke Jawatankuasa Sumber Manusia 3. Melaksanakan program dan aktviti yang berkaitan dengan pengurusan , pembangunan dan kebajikan serta kemudahan staf 4. Menyediakan data dan statistik program dan aktiviti yang berkaitan 5. Lain-lain mengikut keperluan semasa

Latihan Amali hasil - NRE
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Modul Pelatihan Animasi Dasar
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Latihan Amali hasil - NRE
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)