Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en portreplikator n104 N ! Var noga med att skjuta fliken (1) hela vägen. Om detta inte sker låser inte kontakten (2) i rätt läge vilket resulterar i glapp i kontakten mellan datorn och portreplikatorn. Om extrabatteriet inte är anslutet till datorn skjuter du fliken (1) i motsatt riktning mot pilen för att sänka ned kontakten (2). Om datorn ansluts när kontakten (2) är i upphöjt läge så kan kontakterna skadas. 6 Tryck datorn försiktigt tills den klickar på plats. 7 Öppna LCD-skärmen och slå på datorn.

Använda kringutrustning > Ansluta en portreplikator n105 N Koppla loss datorn från portreplikatorn ! Var noga med att stänga av datorn innan du kopplar loss den från portreplikatorn, för att undvika att data som inte sparats går förlorade. Om batteriet har tagit slut kan de data som inte har sparats försvinna om du kopplar från portreplikatorn. Så här kopplar du loss datorn från portreplikatorn 1 Lyft bort datorn från portreplikatorn.