Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Information om hantering och underhåll n146 N Information om hantering och underhåll Datorn ❑ ❑ Rengör chassit med en mjuk, antingen torr eller lätt fuktad trasa med en mild tvättlösning. Använd inte rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel som exempelvis alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn. Koppla alltid ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn. LCD-skärm Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om ytan gnuggas kan den skadas. Inbyggd kamera Rengör ytan på och runt den inbyggda kameran med en mjuk torr trasa. Gnugga inte för hårt, den kan lätt repas. Skivor ❑ ❑ ❑ För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner, alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan. Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt. Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n147 N Hantera datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska den stängas av och kopplas ur från nätuttaget, och batteriet ska tas ut. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen. Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för: ❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ Direkt solljus ❑ Stora mängder damm ❑ Fukt eller regn ❑ Mekaniska vibrationer eller stötar ❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ Hög luftfuktighet Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar. Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera. Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Om detta sker, flytta datorn till en plats på lämpligt avstånd från radion eller TV-apparaten. Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.