Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 48 N 3 Placera en skiva i mitten på skivfacket, med etiketten vänd uppåt och tryck försiktigt nedåt tills skivan kommer på plats med ett klick. ! Utsätt inte skivfacket för tryck. Håll i skivfackets undersida när du sätter i eller tar bort en skiva i/från facket. 4 För in och stäng skivfacket med ett lätt tryck. ! Ta inte ut den optiska skivan medan datorn körs i energisparläge (Vila eller Viloläge). Se till att återföra datorn till Normalläge innan du tar bort skivan.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 49 N Skivor som stöds Du kan läsa information från och/eller bränna CD-, DVD- och Blu-ray Disc -media med datorn, beroende på vilken modell du har valt. I referenstabellen nedan kan du se vilka typer av medier som stöds av den optiska skivenheten. CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (dubbla lager) DVD-R DL (dubbla lager) UI: uppspelning och inspelning U: uppspelning, men ej inspelning –: varken uppspelning eller bränning DVD-RAM *1 *2 BD-ROM BD-R/RE *3 *4 DVD SuperMulti-enhet U UI *6 U UI UI UI UI UI – – Blu-ray Disc-enhet med DVD SuperMulti Blu-ray Disc ROMenhet med DVD SuperMulti *1 U UI *6 U UI UI UI UI UI U UI *5 U UI *6 U UI UI UI UI UI U U Datorns DVD SuperMulti-enhet stödjer inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett. *2 Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stödjs inte. DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stödjs inte. *3 Datorns Blu-ray-skivenhet stöder inte BD-RE version 1.0-skivor och Blu-ray-kassettskivor. *4 BDXL -skivmedia stöds inte. *5 *6 Stöder skrivning av data till skivor av typen BD-R Part1, version 1.1/1.2/1.3 (skivor med enkelt lager med en kapacitet på 25 GB, skivor med dubbla lager med en kapacitet på 50 GB) och skivor av typen BD-RE Part1, version 2.1 (skivor med enkelt lager med en kapacitet på 25 GB, skivor med dubbla lager med en kapacitet på 50 GB). Skrivning till Ultra Speed CD-RW-skivor stödjs inte.