Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en portreplikator n106 N 2 Sätt tillbaka portreplikatorkontaktens skydd på undersidan av datorn. ✍ Det är ytterst viktigt att sätta tillbaka portreplikatorkontaktens skydd efter att ha kopplat loss datorn från portreplikatorn. Om kontakten lämnas oskyddad kan det komma in damm som kan skada datorn. Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till portreplikatorn ska brytas helt.

Använda kringutrustning > Ansluta externa högtalare eller hörlurar n107 N Ansluta externa högtalare eller hörlurar Du kan ansluta externa enheter för utgående ljud (medföljer ej) till datorn, till exempel högtalare och hörlurar. Så här ansluter du externa högtalare ✍ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ! Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem. Anslut externa högtalare (1) till hörlursuttaget (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).