Jelgavas novada vēlēšanu komisijas protokols Nr.8. 25.10.2011.

jrp.lv
  • No tags were found...

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas protokols Nr.8. 25.10.2011.

JELGAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAPasta iela 37, Jelgava, LV 3001, tālr. 63024784; 29761978____________________________________________________________________________________________________________PROTOKOLSJelgavāIZRAKSTS2011.gada 25.oktobrīNr.8SĒDES DARBA KĀRTĪBA:..1.§Par darba laiku noteikšanu katrai nedēļas dienai parakstu vākšanā.( I.Ezermane )Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 21.oktobra sēdes lēmumuNr.89 Instrukcija „Parakstu vākšana likuma ierosināšanai”, Jelgavas novada vēlēšanukomisija, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „PAR”, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, nolemj:Noteikt sekojošus darba laikus parakstu vākšanā no 01.11.2011. līdz 30.11.2011.:pirmdienās plkst.14.00-18.00otrdienās plkst.10.00-14.00trešdienās plkst.9.00-13.00ceturtdienās plkst.13.00-17.00piektdienās plkst.9.00-13.00sestdienās plkst.9.00-13.00svētdienās plkst.9.00-13.00Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja (paraksts) I.EzermaneJelgavas novada vēlēšanu komisijas sekretāre (paraksts) I.SkvireckaIZRAKSTS PAREIZSJelgavas novada vēlēšanu komisijas sekretāreI.Skvirecka25.10.2011.

More magazines by this user
Similar magazines