11.09.2013 Views

Editie jan. 10 - Hét WijkKrantje

Editie jan. 10 - Hét WijkKrantje

Editie jan. 10 - Hét WijkKrantje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaargang 2 / Uitgave 5-<strong>10</strong> Januari 20<strong>10</strong><br />

Monografi e van Irma Lommen-Salden uit Hoogveld over landverhuizers<br />

Sjra in het Wilde Westen<br />

door Johan de Wal<br />

(redacteur van deze krant)<br />

Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

<strong>10</strong>-1 Nieuwjaarswandeling<br />

ontwerp en vormgeving van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

3<br />

Knipacties bij<br />

Chinees/Cantonees<br />

restaurant<br />

Fine Food<br />

5<br />

Irma Lommen (Foto: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

Als de kloof tussen arm en rijk groot genoeg is, zijn er altijd avonturiers die over de grenzen op zoek gaan<br />

naar het Beloofde Land. Tussen 1850 en 1900 heerste armoede in wat nu de Westelijke Mijnstreek heet. Een<br />

aantal gelukzoekers trok daarom via Antwerpen naar het ‘Wilde Westen’ van Amerika. Over hun wederwaardigheden<br />

verschijnt binnenkort een studie van Irma Lommen-Salden in de reeks ‘Monografi eën uit het<br />

Land van Sittard’. > Vervolg zie pagina 11<br />

Nieuwjaar op het<br />

werk: Zoenen of<br />

niet?<br />

11<br />

Gemeente Sittard-Geleen


- Echtscheidingsbemiddeling zonder<br />

vechtende advocaten?<br />

- Is er een geschil waar u maar niet uit komt?<br />

- Financiële, fiscale of juridische hulp nodig?<br />

- Hypotheek, levensverzekeringen en<br />

pensioenen moeilijk?<br />

- Hulp bij belastingaangiftes nodig?<br />

Andersonstraat 8,<br />

6135 JE Sittard<br />

Tel.: 046 - 426 35 69<br />

Fax: 046 - 426 37 58<br />

Gsm: 06 - 814 22 308<br />

Over enkele weken in Hoogveld<br />

Internet: www.smfp.nl<br />

E-mail: info@smfp.nl<br />

** De dienstverlening geschiedt onder volwaardige vertrouwelijkheid,<br />

onpartijdigheid en neutraliteit. De gedragsregels van het NMI en FFP zien hierop toe **<br />

logo’s - huisstijlen<br />

advertenties - brochures<br />

flyers - posters<br />

spandoeken - webdesign<br />

Ontwerp & vormgeving van<br />

Korting voor<br />

Hoogvelders<br />

• Auto<br />

• Motor<br />

• Aanhangwagen


Voorwoord<br />

Feestdagen voorbij; start van goede voornemens<br />

Met de feestdagen achter de rug wordt het weer tijd om de goede<br />

voornemens te starten én vooral deze vol te houden. Maar we hebben<br />

zo veel goede voornemens op ons lijstje. Toch blijft afvallen en<br />

stoppen met roken nog altijd de hoogst scorende. Iedereen weet<br />

dat vet eten niet goed is, dat we allemaal te weinig sporten, te onregelmatig<br />

eten en zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen.<br />

In deze consumptiemaatschappij vergeten we de natuur wel eens<br />

en eten we er van alles op los. Maar wanneer ben je nu te dik? De<br />

manier om dat te berekenen is het gewicht delen door de lengte in<br />

het kwadraat. Ofwel je deelt het gewicht in kilogram door de lengte<br />

in centimeters en de uitkomst deel je nogmaals door de lengte in<br />

centimeters. Als dit cijfer tussen de 20 en 25 zit, is uw gewicht goed.<br />

Als dit boven de 25 is, kan de afvalrace begonnen worden! Boven de<br />

30 is er sprake van zwaarlijvigheid. De risico’s komen dan ook om de<br />

hoek kijken: suikerziekte, hoge bloedddruk, hart- en vaatziekten en kanker.<br />

Afvallen kun je op veel manieren en elke keer is er weer een nieuwe trend. Van Weight Watchers,<br />

Modifast,het appeldieet, Sonja Bakker, het proteïnedieet (van Erica Terpstra) naar de laatste nieuwe<br />

trend: Alli. Alli is een geneesmiddel en is alleen bij de apotheek te krijgen. Sinds mei 2009 is het<br />

in Nederland op de markt, maar al enige jaren in de Verenigde Staten. Alli is geen wondermiddel<br />

volgens mevrouw Luja-vd Akker van Apotheek Overhoven-Hoogveld, maar tot nu toe zijn er veel<br />

positieve ervaringen mee te melden. Alli mag alleen gebruikt worden bij een BMI van meer dan<br />

28, omdat als de BMI hieronder zit, een dieet alleen voldoende zou moeten zijn. Alli zou 50% meer<br />

effect hebben dan diëten alleen. Alli werkt door zich te binden aan de vetten in de darmen, zodat<br />

deze vetten niet in het bloed opgenomen worden. Het moet daarom juist wel bij vetrijke maaltijden<br />

ingenomen worden. De reden dat het niet bij de drogist te krijgen is, is eigenlijk simpel: het<br />

is een geneesmiddel. En een geneesmiddel met de daarbij behorende begeleiding behoort bij de<br />

apotheek thuis volgens mevr. Luja. Er wordt dan ook eerst een gesprekje gehouden om te kijken<br />

of alli wel een geschikt middel is. Er zijn nog niet veel problemen hiermee geweest, maar het mag<br />

bijvoorbeeld niet worden ingenomen als u last hebt (of hebt gehad) van uw darmen, gal of lever,<br />

als u zwanger bent of dit wilt worden. En alleen alli zonder het dieet verder aan te passen of zonder<br />

extra beweging heeft ook geen zin. Na 3 maanden wordt er weer een gesprek in de apotheek<br />

gevoerd om te kijken of het geholpen heeft. Is er minder dan 5% gewichtsverlies dan kan er beter<br />

mee gestopt worden. Als het meer dan 5% is, kan er nog tot 6 maanden gebruik worden doorgegaan.<br />

Hierna moet het dieet eigenlijk zodanig zijn aangepast dat alli slikken niet meer nodig is.<br />

“Nogmaals, het is geen wondermiddel, maar wel een hulp om af te vallen”.<br />

En als u nog niet begonnen bent met uw goede voornemen om af te vallen, dan kunt u dat<br />

vandaag nog, want zeg nu zelf iedere dag is toch een goede dag om uw goede voornemen te<br />

beginnen?<br />

Veel leesplezier,<br />

Richard Stille<br />

Wist u dit al?<br />

Serienummer oproepen van je GSM<br />

door onze verslaggever<br />

Informatie die zeer nuttig is en<br />

waarbij men zich kan afvragen<br />

waarom de gsm verkopers dat niet<br />

zeggen!<br />

Toets op uw GSM: * # 06 # (dus:<br />

sterretje, hekje, nul, zes, hekje ) en<br />

bij het laatste hekje verschijnt het<br />

serienummer van uw draagbare telefoon<br />

al op uw scherm.<br />

Deze code komt op het scherm en is<br />

natuurlijk uniek. Noteer deze code en<br />

zet die zorgvuldig weg (ergens in een<br />

GSM map bv. op u computer) .<br />

Let op: als u een nee-nee sticker<br />

op de brievenbus heeft krijgt u<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet in de bus.<br />

Wilt u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> toch ontvangen<br />

met een nee-nee sticker, bestel<br />

dan GRATIS onderstaande sticker in<br />

kleur bij de uitgever.<br />

Als men uw GSM steelt, telefoneer je naar<br />

uw operator en geeft deze code door. Uw<br />

telefoon kan dan volledig geblokkeerd<br />

worden, zelfs als de dief de simkaart verandert.<br />

Je zult er waarschijnlijk uw GSM<br />

niet mee terugkrijgen, maar je bent er<br />

dan wel zeker van, dat de dief met jouw<br />

GSM niets meer kan aanvangen.<br />

Als dit nieuws door iedereen zal toegepast<br />

worden, zullen de GSM dieven<br />

zich mogen recycleren, want de diefstal<br />

zal nutteloos worden.<br />

Spreuk van<br />

de maand<br />

Gehuwden zijn als twee<br />

linkerhandschoenen:<br />

Ze zijn gemaakt en passen<br />

goed, maar Jammer genoeg<br />

vormen ze geen paar<br />

COLOFON<br />

Uitgever:<br />

Stichting <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>:<br />

E-mail: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Website: www.hetwijkkrantje.nl<br />

Postbus: 5084, 6130 PB Sittard<br />

ABN-AMRO: 452226082<br />

KvK: 14<strong>10</strong>7405<br />

Ontwerp en vormgeving:<br />

WijkMediaProductie.nl<br />

Medewerking:<br />

Hermez Marketing & Communicatie<br />

Telefoon: 0475-851852<br />

Website: www.hermez.nl<br />

Jeffrey Verspaget Multimedia Producer<br />

Telefoon: 046-4586518<br />

E-mail: la69bella@hotmail.com<br />

Redactie:<br />

Hoofd- en eindredactie: Richard Stille<br />

(wijkbewoner)<br />

06-29042943<br />

Vormgever: Job van Doorne<br />

06-44167194<br />

Redactioneel<br />

medewerker: Paul Tillmann<br />

(wijkbewoner)<br />

046-4586518<br />

Redactieleden: Johan de Wal<br />

0475-851852<br />

Maarten van Hout<br />

(wijkbewoner)<br />

06-416126<strong>10</strong><br />

Jeffrey Verspaget<br />

(wijkbewoner)<br />

046-4586518<br />

Bezorgklachten:<br />

Als u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet heeft ontvangen stuur<br />

dan een e-mail naar: info@hetwijkkrantje.nl. Zie<br />

‘Jaarplanning uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>’ pag. 24.<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Bern Claessens - Sittard<br />

Advertentieverkoop:<br />

Voor informatie over advertentieruimte in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> kunt u bellen naar: 06-29042943<br />

of mailen naar: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Oplage:<br />

1.200 exemplaren gratis huis-aan huis. <strong>Hét</strong> Wijk-<br />

Krantje is een gratis huis-aan-huis wijkkrant en<br />

verschijnt <strong>10</strong> keer per jaar, uitgezonderd de maanden<br />

juli en augustus. Het blad wordt in de eerste<br />

week van de maand verspreid.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor op artikelen<br />

in te korten of niet te plaatsen. Er kunnen geen<br />

rechten worden ontleend aan de inhoud van deze<br />

uitgave. <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> aanvaardt geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of<br />

onjuiste vermelding van gegevens in deze uitgave.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd<br />

of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Belangrijke telefoonnummers<br />

Algemeen<br />

alarmnummer 112<br />

Politie en 0900-8844<br />

wijkagent M. Bomer (lokaal tarief)<br />

Brandweer 043-400 68 00<br />

Orbis Medisch Centrum 088-459 77 77<br />

Kabel (Ziggo) 0900-1884 (lokaal tarief)<br />

Energie (Essent) 0800-0330<br />

Water (WML) 043-8808088<br />

Gemeentehuis 046-477 77 77<br />

1


2<br />

Meer dan bouwen<br />

Van Wijnen Sittard B.V.<br />

Milieuparkweg 1<br />

Postbus 51<strong>10</strong><br />

6130 PC Sittard<br />

T 046-420 45 00<br />

E sittard@vanwijnen.nl<br />

www.vanwijnen.nl<br />

Talent benutten<br />

Iedereen heeft een talent. En talent moet zich<br />

kunnen ontwikkelen, zo vinden wij bij Vixia.<br />

Wij zijn een Mensontwikkelbedrijf dat mensen<br />

met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt<br />

én begeleidt. Bemiddelen doen we ook:<br />

we zoeken en bieden passend werk, afgestemd<br />

op ieders kwaliteit.<br />

De producten die wij bieden, zijn onder andere:<br />

• diagnostiek<br />

• loonwaardebepaling<br />

• individuele re-integratie overeenkomst (IRO)<br />

• leerwerkplekken<br />

• job coaching<br />

• trainingen<br />

Onze mensen voelen zich thuis op hun<br />

werkplek, staan middenin de maatschappij<br />

én benutten volop hun talent!<br />

Vixia b.v.<br />

Millenerweg 2-8 - Postbus 239 - 6130 AE Sittard<br />

Tel. 046 4577 577


De bestuursleden<br />

van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

V.l.n.r.: Rita Bastings, Maurice Nohlmans, Kees Hessels<br />

en Erik de Lepper<br />

Rita Bastings - Voorzitter<br />

Catullusstraat 15<br />

6135 HX Sittard<br />

046-4525485<br />

Erik de Lepper - Secretaris<br />

Horatiuslaan 56<br />

6135 HW Sittard<br />

046-4511841<br />

Esther Frusch - Penningmeester<br />

Deversstraat 2<br />

6135 JH Sittard<br />

046-4586420<br />

Kees Hessels - Bestuurslid<br />

Tungristraat 8<br />

6135 HG Sittard<br />

046-4525177<br />

Maurice Nohlmans - Bestuurslid<br />

Romeinseweg 28<br />

6135 JA Sittard<br />

046-4529036<br />

e-mail secretaris@hoogveld.info<br />

website www.hoogveld-sittard.nl<br />

Activiteiten<br />

agenda<br />

<strong>10</strong> <strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong><br />

Activiteit: Nieuwjaarswandeling<br />

Doelgroep: Leden van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

29 <strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong><br />

Activiteit: Rondleiding Optochhal<br />

Doelgroep: Leden (gratis) en niet-leden<br />

(1 1,11) van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

3 april 20<strong>10</strong><br />

Activiteit: Kennedymarsfeest<br />

Doelgroep: Hoogveld en de rest van de<br />

wereld<br />

Buurtvereniging Hoogveld<br />

29 <strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong> - Rondleiding Optochhal<br />

door buurtvereniging Hoogveld<br />

Begint het al een beetje te kriebelen? De Kerstman<br />

is weer naar huis. Het vuurwerk is op.<br />

Het volgende dat op de agenda staat is carnaval.<br />

Op basisschool Loedoes wordt al sinds november<br />

iedere woensdagavond genaaid aan<br />

de pakjes voor de kinderoptocht en u bent<br />

misschien thuis ook al druk bezig.<br />

Wie ook al druk bezig zijn, zijn de wagenbouwers.<br />

In de Optochhal aan het Fischerpad beginnen<br />

langzaam de contouren zichtbaar te<br />

worden van de prachtige constructies die op<br />

14 februari de straten van Sittard sieren. Vorig<br />

jaar zijn we daar een kijkje wezen nemen.<br />

En omdat de reacties toen zo positief waren,<br />

doen we het dit jaar gewoon nog een keer! Op<br />

vrijdag 29 <strong>jan</strong>uari krijgen we vanaf 20.00 uur<br />

een rondleiding langs de wagens in aanbouw.<br />

Inschrijfformulier rondleiding Optochhal<br />

Naam: ......................................................................... Adres: .........................................................................<br />

Telefoonnnummer: ................................................ E-mailadres: .............................................................<br />

Aantal personen: ....................................................<br />

Buurtvereniging zet Hoogveld op<br />

de Kaart<br />

Afgelopen jaar bestond Buurtvereniging<br />

Hoogveld vijf jaar.<br />

We hebben dat gevierd met verschillende<br />

extra activiteiten. De<br />

meest opvallende was natuurlijk<br />

de openlucht fi lmavond<br />

op 5 september. Om ook nog<br />

een enigszins blijvende herinnering<br />

aan het jubileumjaar<br />

te hebben heeft de buurtvereniging<br />

ansichtkaarten<br />

van Hoogveld laten maken.<br />

De foto’s op kaarten zijn<br />

gemaakt door Tom Bloem<br />

en Mark Bremen, beide uit<br />

Hoogveld en het ontwerp<br />

en de vormgeving zijn uitgevoerd<br />

door WijkMediaProductie.nl, ook<br />

uit Hoogveld. Eind december hebben de bestuursleden<br />

persoonlijk bij alle leden een setje ansichtkaarten bezorgd. Mensen<br />

die ook zo’n set ansichtkaarten willen hebben, kunnen die voor 1 5,- per set van 5<br />

kaarten kopen bij het secretariaat (Horatiuslaan 56). Maar je kunt natuurlijk ook gewoon lid<br />

worden, want dan krijg je het setje gratis.<br />

Wilt u lid worden van buurtvereniging Hoogveld?<br />

Vul dan onderstaand formulier in:<br />

Inschrijfformulier<br />

Inleveren bij het secretariaat: Horatiuslaan 56<br />

Naam: _________________________________<br />

Adres: _________________________________<br />

Postcode en woonplaats: _________________<br />

Telefoonnummer: _______________________<br />

E-mailadres: ____________________________<br />

Om te weten hoeveel rondleiders we moeten<br />

reserveren, dienen geïnteresseerden zich wel<br />

in te schrijven. Dat kan door voor 22 <strong>jan</strong>uari<br />

20<strong>10</strong> een e-mailtje te sturen naar secretaris@<br />

hoogveld.info of door bijgaand inschrijfformulier<br />

op het secretariaat in de brievenbus te<br />

gooien: Horatiuslaan 56.<br />

Samengevat:<br />

Rondleiding Optochhal.<br />

Vrijdag 29 <strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong>, 20.00 uur.<br />

Doelgroep: Iedereen die de Zitterdse vastelaovend<br />

een warm hart toedraagt.<br />

Locatie: Optochhal, Fischerpad 11, Sittard<br />

(Handelscentrum Bergerweg).<br />

Deelname gratis voor leden van Buurtvereniging<br />

Hoogveld. Niet-leden betalen 1 1,11.<br />

Gezinssamenstelling:<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Machtiging<br />

Ondergetekende wordt lid van de Buurtvereniging Hoogveld en verleent hierbij een machtiging<br />

aan Buurtvereniging Hoogveld, om jaarlijks de contributie (zoals vastgesteld door de ledenvergadering,<br />

op dit moment 15,- euro per jaar) van de Buurtvereniging af te schrijven van<br />

rekeningnummer:<br />

Datum: ________________________________ Handtekening: _________________________<br />

U kunt dit inschrijfformulier ook gekopieerd inleveren, zodat u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet hoeft te verknippen.<br />

3


BEAUTYTIPS JANUARI<br />

Stralende tandpastalach<br />

door onze verslaggever<br />

Een tandpastalach. Een perfect gebit en hagelwitte<br />

tanden voor een smile die een fi lmster niet zou misstaan.<br />

Het is een onweerstaanbaar verleidingswapen.<br />

Voor vrouwen maar vooral ook voor mannen.<br />

Een goed verzorgd gebit is een must voor iedereen<br />

die graag goed voor de dag komt.<br />

Gezonde, sterke en witte tanden zijn erotisch<br />

en menig onderzoek heeft het belang van een<br />

stralende lach aangetoond. Een lelijk gebit en<br />

onverzorgde tanden zouden een negatieve invloed<br />

op ons zelfbeeld hebben. En een schoon<br />

en goed onderhouden gebit is niet alleen gezond,<br />

maar staat ook gezonder. Gave tanden<br />

zouden zelfs de carrière mogelijkheden verhogen.<br />

Geen wonder dat celebrities de deur<br />

van tandartsen en orthodontisten platlopen.<br />

Er wordt gepolijst, gevijld, gebleekt en gesleuteld.<br />

Ook fashionmodellen weten hoe belangrijk<br />

een rij mooie tanden is en kennen het<br />

gebruik van de ‘bleeklepel’. Witter dan wit is<br />

vaak het verzoek aan de tandarts. Maar niet<br />

altijd hoef je direct aan de slag met (agressieve)<br />

bleekmiddelen en andere methodes om<br />

een stralende tandpastalach te krijgen. Met de<br />

normale zesmaandelijkse onderhoudsbeurt<br />

bij de tandarts en een paar veranderingen in<br />

je levensstijl kom je al een heel eind.<br />

We hebben tien tips voor mooie(re) tanden<br />

voor je. Op naar die stralende tandpastalach!<br />

1. Stop met roken<br />

Roken heeft niet alleen een negatieve invloed<br />

op (de kleur van) je tanden maar kan ook scha-<br />

delijk zijn voor je tandvlees. De warmte van de<br />

sigarettenrook kan bacteriëngroei stimuleren<br />

en kan tot ontstekingen leiden. Stoppen is dus<br />

het advies! (en niet alleen voor je tanden)<br />

2. Poets regelmatig je tanden<br />

Ha! Dit hoor je dus al sinds je vroege kindertijd<br />

en toch is een goede dagelijkse mondhygiëne<br />

zo belangrijk. Dus neem die tandenborstel<br />

mee naar kantoor!<br />

3. Een slokje water na elke slok rode wijn<br />

Dit is natuurlijk niet te doen, maar je begrijpt<br />

wat we bedoelen. Rode wijn kan op den duur<br />

je tanden verkleuren dus drink witte wijn<br />

(of drink helemaal niet). En spoel je tanden<br />

schoon met een glaasje water na een glaasje<br />

rode wijn :<br />

4. Pas op met koffi e en thee<br />

Ook koffi e en thee zijn vi<strong>jan</strong>den van stralend<br />

witte tanden. Ook hier kan een glaasje water<br />

weer uitkomst brengen (gelukkig wordt je espresso<br />

al vaak met water geserveerd, laat dat<br />

glaasje niet onaangeroerd staan).<br />

5. Breng regelmatig een bezoek aan de<br />

mondhygiëniste<br />

Een bezoekje aan de mondhygiëniste staat<br />

gelijk aan een enorme opknapbeurt van je<br />

mond. Geef vlekken en tandsteen geen kans<br />

en maak regelmatig een afspraak voor een<br />

grondige gebitsreiniging.<br />

6. Flossen!<br />

Flossen moet deel uitmaken van je dagelijkse<br />

beautyroutine. Met fl oss-draad kom je op<br />

plaatsen waar je met een tandenborstel nooit<br />

zult komen en voorkom je tandplak tussen<br />

je tanden. Je tanden blijven mooi, schoon én<br />

gezond.<br />

7. Pas op met zuren<br />

Tanden houden niet van zuur en helemaal<br />

niet van de combinatie zuur en suiker. Zuren<br />

kunnen op den duur tanderosie veroorzaken.<br />

Pas daarom op met vruchtensappen, frisdranken<br />

en vers fruit als sinaasappels, ananas en<br />

aalbessen (om maar een paar voorbeelden te<br />

geven). Drink er een glas water achteraan.<br />

8. Brood en pasta<br />

Dat suiker (snoepgoed, taart en andere mierzoete<br />

dingen) slecht zijn voor je tanden weet<br />

iedereen. Maar dat ook voedingsmiddelen als<br />

brood, cake en pasta schadelijk zijn, is minder<br />

bekend. Ze bevatten suikers en zijn ook nog<br />

eens kleverig waardoor ze langere tijd op je<br />

tanden achterblijven. Dus haal die tandenborstel<br />

maar weer tevoorschijn.<br />

9. Kauwgom zonder suiker<br />

Tijdens een drukke werkdag of tijdens een zakenreis<br />

kan kauwgom zonder suiker uitkomst<br />

bieden. Ze verwijderen etensresten en stimuleren<br />

de speekselvorming (een beschermlaagje<br />

voor je tanden).<br />

<strong>10</strong>. Nooit te laat om je gebit te regulieren<br />

Steeds meer orthodontisten richten zich tegenwoordig<br />

ook op volwassenen. Ze houden<br />

er bij de behandeling rekening mee dat je als<br />

volwassene volop in het leven staan en dat een<br />

representatief uiterlijk daarbij erg belangrijk<br />

is. De behandelingen zijn daarop afgestemd.<br />

De beugels zijn steeds minder zichtbaar en de<br />

behandelingen worden binnen zo kort mogelijke<br />

tijd afgerond.<br />

5<br />

Bron: adversus.nl in samenwerking met www.trendystyle.net.


Contactgegevens Wijkplatform Hoogveld<br />

Het bestuur:<br />

Ine Meuffels, Senecalaan 13, tel.<br />

046 – 451 4602<br />

Lopende zaken<br />

6<br />

Edwin Hanegraaf, Biddlestraat 2,<br />

tel 06 – 4348 6491 (ma-vr <strong>10</strong>-16,<br />

ma-wo 18-20)<br />

Rob Klaasse, Hoogveldlaan 46,<br />

tel 06 – 2861 7325<br />

Alle e-mail: wijkplatform@hoogveld.info<br />

Contactpersonen werkgroepen:<br />

Werkgroep Inrichting: Ine Meuffels<br />

Werkgroep Verkeer: Edwin Hanegraaf<br />

Werkgroep Wijkcommunicatie: n.t.b.<br />

Speelvoorzieningen:<br />

vouchers ingediend!<br />

Hondenuitlaatplaatsen: nog<br />

geen voortgang<br />

Snelheidsmetingen: uitbreiding<br />

aandachtsgebied van<br />

Hoogveldlaan en Cavaleriestraat<br />

naar alle hoofdwegen.<br />

Hulsestraat: de bouwwerkzaamheden<br />

aan school zijn<br />

gestart. Het Wijkplatform<br />

houdt samen met de school<br />

de veiligheidsituatie nauwlettend<br />

in de gaten.<br />

Diepteverhalen in <strong>Hét</strong> Wijkkrantje:<br />

ook in het nieuwe<br />

jaar<br />

Onderzoek gebruik e-mail:<br />

nog geen voortgang.<br />

Essent warmte: nog geen<br />

voortgang<br />

Hof van Onthaasting:<br />

gesprekken zijn nog steeds<br />

gaande.<br />

Gespot in Hoogveld<br />

Wijkplatform Hoogveld<br />

Snelheidsovertredingen lijken mee<br />

te vallen; schijn bedriegt.<br />

door wijkplaform Hoogveld<br />

Al tien jaar wordt er geklaagd over de snelheid<br />

waarmee auto’s door onze 30 km-wijk rijden.<br />

Zeker toen de bestrating nog uit geasfalteerde<br />

bouwwegen zonder drempels bestond, waren<br />

snelheden van boven de 50 km/uur geen bijzonderheid.<br />

De aanleg van de wegen in hun<br />

huidige vorm heeft al tot een fl inke reductie<br />

van de snelheid geleid. Dit komt door een aantal<br />

maatregelen die in onze straten genomen<br />

zijn:<br />

• De open structuur van de straat zorgt voor<br />

lawaai in de auto, waardoor de bestuurder<br />

het gevoel heeft harder te rijden dan hij/zij<br />

daadwerkelijk rijdt.<br />

• De straten zijn redelijk smal, soms zelfs<br />

zo smal dat bij een tegenligger een van de<br />

auto’s de stoep op moet.<br />

• De straten waar auto’s elkaar wel kunnen<br />

passeren zijn aan de zijkant voorzien van<br />

halfhoge begroeiing, waardoor de bestuurder<br />

van de auto het gevoel heeft dat de weg<br />

smaller is dan hij werkelijk is.<br />

• Er zijn verkeersdrempels aangelegd.<br />

• Op de Hoogveldlaan zijn suggestiestrepen<br />

en borden die waarschuwen voor spelende<br />

kinderen geplaatst.<br />

• Alle verkeer van rechts heeft voorrang, met<br />

uitzondering van het verkeer op de rotondes<br />

Deze maatregelen, plus het besef dat je in<br />

een woonwijk überhaupt rustig moet rijden<br />

voor de veiligheid van de bewoners in het algemeen<br />

en de kinderen in het bijzonder, zou<br />

voor iedereen voldoende moeten zijn zich<br />

keurig aan de maximum snelheid van 30 km/<br />

uur te houden.<br />

Helaas is de werkelijkheid anders. Steeds<br />

meer mensen van buiten de wijk ontdekken<br />

de route Hoogveldlaan-Cavaleriestraat als<br />

sluiproute om het drukke verkeer op de Limbrichterweg<br />

in Limbrichterveld en Hasseltsebaan<br />

en het kruispunt van deze twee wegen<br />

te vermijden. Veel van deze mensen hebben<br />

(natuurlijk) altijd haast en hebben blijkbaar<br />

weinig op met de veiligheid van de Hoogvelders.<br />

Dat is in ieder geval het gevoel dat bij<br />

veel mensen in onze wijk heerst. Daarom hebben<br />

we er afgelopen jaar bij de gemeente op<br />

aangedrongen snelheidmetingen te laten uitvoeren<br />

op de Hoogveldlaan en de Cavaleriestraat.<br />

Deze metingen zijn uitgevoerd tussen<br />

dinsdag 21 juli en zondag 26 juli 2009 (week<br />

voor schoolvakanties).<br />

De eerste meting heeft plaatsgevonden op de<br />

Cavaleriestraat tegenover huisnummer 51<br />

(tussen rotonde en Hulsestraat). 85% van de<br />

2339 voertuigen die er gemiddeld per etmaal<br />

langs kwamen reed niet harder dan 32 km/<br />

uur.<br />

De tweede meting vond plaats op de Hoogveldlaan<br />

ter hoogte van huisnummer 36<br />

(tussen de twee rotondes). 85% van de 2340<br />

voertuigen die er gemiddeld per etmaal langs<br />

kwamen reed niet harder dan 39 km/uur.<br />

De werkgroep Verkeer van het Wijkplatform<br />

trekt voorlopig de volgende conclusies:<br />

• Er wordt signifi cant te hard gereden; de metingen<br />

verdoezelen dat omdat op de punten<br />

is gemeten waar het verkeer langzamer<br />

rijdt dan in de rest van de straat.<br />

• Het aantal auto’s is hoog, zeker voor een<br />

autoluwe wijk (de landelijke norm voor<br />

het gemiddeld aantal voertuigen door een<br />

woonstraat is 2500 voertuigen per etmaal).<br />

• Er zijn iedere dag blijkbaar toch nog ten<br />

minste 350 auto’s die harder rijden dan de<br />

genoemde snelheden.<br />

Het wijkplatform gaat zich daarom de komende<br />

tijd inzetten voor goede metingen en handhaving.<br />

Smileyborden, welke eveneens begin<br />

juli in onze wijk hebben gehangen, helpen<br />

in ieder geval om een stuk besef te krijgen<br />

van de gereden snelheid. De werkgroep verkeer<br />

heeft er in eerste instantie voor gekozen<br />

om voornamelijk naar de situatie op de twee<br />

“doorgaande” wegen te kijken. Op grond van<br />

ontvangen klachten vanuit de wijk en een recent<br />

ongeval op het kruispunt Horatiuslaan-<br />

Romeinseweg is er besloten om toch meteen<br />

ook de andere “grote” straten mee te nemen:<br />

Horatiuslaan, Frankenlaan, Romeinseweg en<br />

Smithlaan.<br />

Is het dan alleen kommer en kwel? Nee, gelukkig<br />

niet. De meeste mensen houden zich<br />

wel aan de snelheid en stoppen om kinderen<br />

te laten oversteken op de Hoogveldlaan. Maar<br />

wat ons betreft kan en moet het gewoon nog<br />

beter…<br />

En verder…<br />

Werkgroep verkeer heeft ook samen met de<br />

gemeente verder gekeken naar de verkeerssituatie<br />

rondom de school. Momenteel wordt<br />

bekeken hoe de defi nitieve aansluiting van het<br />

vernieuwde fi ets- en voetpad tussen de huizen<br />

en Hoogstaete vormgegeven moet. U begrijpt<br />

al dat wij vinden dat het in ieder geval veilig<br />

moet zijn voor onze kinderen…<br />

Werkgroep Inrichting heeft gebruik gemaakt<br />

van het vouchersysteem om zo meer speeltoestellen<br />

in onze wijk te krijgen. Voor zowel dit<br />

jaar als voor volgend jaar is een voucher ingediend,<br />

zodat wij maximaal kunnen profi teren<br />

van het geld dat beschikbaar is gesteld.<br />

Ook is ons gebleken dat er onduidelijkheid bestaat<br />

over de Hof van Onthaasting. Aangezien<br />

het parkbeheer nog (goed) moet worden ingevuld<br />

is er besloten om de poort aan de achterkant<br />

van Hoogstaete dagelijks te openen. Zo<br />

kan er toch met enig toezicht gewoon gebruik<br />

gemaakt worden van het park.<br />

Wetende dat u, terwijl u aan het uitbuiken<br />

bent van de feestdagen, dit blad leest in <strong>jan</strong>uari<br />

willen wij namens alle platformleden de<br />

beste wensen voor 20<strong>10</strong> doen toekomen. Samen<br />

met u blijven we werken aan een mooie<br />

wijk voor ons allen!


Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

Verkiezingen gemeenteraad<br />

3 maart 20<strong>10</strong><br />

door onze verslaggever<br />

Woensdag 3 maart 20<strong>10</strong> mogen we naar de stembus.<br />

We kiezen dan de leden voor de gemeenteraad.<br />

Deze gemeenteraad bestuurt de komende vier jaar<br />

onze gemeente....<br />

Hoe maak ik mijn keuze?<br />

De gemeenteraad neemt de komende vier jaar<br />

belangrijke beslissingen. Zaak dus om te stemmen<br />

op de juiste persoon. Maar hoe bepaal je<br />

die keuze? Hier wat hulp bij het kiezen.<br />

KiesKompas<br />

Inwoners van de gemeente Sittard-Geleen<br />

kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen<br />

gebruik maken van het Kieskompas. Kieskompas<br />

is een internetapplicatie die de kiezer<br />

helpt bij het bepalen met welke partij hij of<br />

zij het meest inhoudelijk eens is. Er worden<br />

dertig stellingen voorgelegd die de kiezer eenvoudig<br />

kan beantwoorden. Er zijn telkens zes<br />

antwoordmogelijkheden variërend van “helemaal<br />

mee eens” tot “helemaal niet mee eens”<br />

en “geen mening”.<br />

Na het invullen van de vragen wordt de kiezer<br />

in het “politieke landschap” geplaatst van<br />

de verschillende partijen die deelnemen aan<br />

de gemeenteraadsverkiezingen in Sittard-<br />

Geleen. Daarmee wordt duidelijk welke partij<br />

het best bij u past.<br />

Voor het maken van het Kieskompas wordt<br />

gebruik gemaakt van de verkiezingsprogramma’s<br />

van de politieke partijen in de gemeente<br />

Sittard-Geleen. Voor het Kieskompas is uit de<br />

programma’s een lijst van stellingen gedestilleerd,<br />

waarmee een partij zich duidelijk onderscheidt<br />

van een andere partij.<br />

Het Kieskompas is eind <strong>jan</strong>uari/begin februari beschikbaar.<br />

Stemmen hoe werkt dat?<br />

Wie mogen er stemmen, wat is een stempas<br />

en wat als je zelf niet kunt gaan stemmen?<br />

Wie mogen stemmen?<br />

De gemeenteraadsleden worden gekozen door<br />

iedereen die op 19 <strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong> ingezetene is<br />

van de gemeente Sittard-Geleen en op 3 maart<br />

20<strong>10</strong> 18 jaar of ouder is.<br />

Mensen die geen onderdaan zijn van de Europese<br />

Unie, maar wel een geldige verblijfsvergunning<br />

hebben op grond van de Vreemdelingenwet<br />

en voorafgaand aan 19 <strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong><br />

vijf jaar onafgebroken in Nederland verblijven,<br />

mogen ook stemmen. Zij dienen wel een<br />

rechtmatig verblijf te hebben in Nederland.<br />

Stempas<br />

Iedere kiezer ontvangt een stempas. Voor de<br />

gemeente Sittard-Geleen betekent dit dat er<br />

ongeveer 76.000 personen worden opgeroepen<br />

om deel te nemen aan de verkiezingen.<br />

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in<br />

2006 was het opkomstpercentage 61,95% oftewel<br />

47.197 personen zijn toen komen stemmen.<br />

De stempas moet u ontvangen hebben<br />

op uiterlijk 17 februari 20<strong>10</strong>.<br />

Stemmen bij volmacht<br />

Als u niet zelf aan de verkiezingen kunt meedoen<br />

dan kan u iemand anders voor u laten<br />

stemmen. Dit noemen we stemmen bij volmacht.<br />

Er zijn twee mogelijkheden om bij volmacht<br />

te stemmen:<br />

1. de schriftelijke aanvraagprocedure (door<br />

tussenkomst van de burgemeester)<br />

2. de onderhandse procedure (het meest voorkomend).<br />

Voor de schriftelijke procedure is een aanvraagformulier<br />

vastgesteld, dit is verkrijgbaar<br />

bij stadswinkel Geleen, Markt 1. Het formulier<br />

dient uiterlijk vóór 17 februari 20<strong>10</strong> te<br />

worden ingeleverd. De volmachtnemer (= de<br />

gemachtigde) moet ook woonachtig zijn in de<br />

gemeente Sittard-Geleen. Er is geen beperking<br />

van stemdistrict.<br />

Bij de onderhandse procedure is dit ook mogelijk.<br />

Dit kan tot op de dag van de verkiezingen.<br />

Stemdistricten<br />

De gemeente is verdeeld in stemdistricten.<br />

Dit is gedaan om het stemmen te vergemakkelijken<br />

en de drempel bij de burger letterlijk<br />

te verlagen. De meeste stembureaus zijn ondergebracht<br />

bij gemeenschapshuizen, cafés,<br />

buurthuizen en scholen.<br />

Stembureaubezetting<br />

In elk stembureau zitten een voorzitter en<br />

twee leden. De stembureaus zijn open van<br />

07.30-21.00 uur. Er zijn dan reserveleden nodig,<br />

om de lange openingstijd van de stembureaus<br />

te overbruggen. Op dit moment is er<br />

een bestand van 320 personen die bereid zijn<br />

zitting te nemen op een stembureau.<br />

Ommetje naar het Limbrichterbos.<br />

door Peter<br />

van Deursen<br />

(wijkbewoner)<br />

Limburg is een prachtige provincie, sinds ik hier woon (op verschillende<br />

plaatsen) is het een verademing t.o.v. de Randstad. Nu in Hoogveld<br />

merk je dat het toch wel druk is als je van de wijk naar ‘buiten’ wil.<br />

Wegen en spoorwegen belemmeren de doorgang en je moet een fl ink<br />

stuk om om in de Limburgse natuur te geraken. Eigenlijk moet je je<br />

door de verkeersstromen wroeten en langs een spoorweg (de goederenspoorlijn<br />

vanaf Born) of de prachtige bomen-kasteellaan (wat eigenlijk<br />

voor voetgangers levensgevaarlijk is omdat automobilisten er veel te<br />

hard rijden) vanaf Op de Vos naar het kasteel. Dan vind je de natuur van<br />

het Limbrichterbos. Eigenlijk is dat vlakbij maar moeilijk bereikbaar.<br />

Daar zit behalve wegen een stuk boerenland tussen. Jammer maar er is<br />

misschien een gaatje of wellicht een paadje. Wat ligt meer voor de hand<br />

dan het realiseren van een wandelpad langs of over het boerenland.<br />

Daar heeft Gerda Verburg onze minister van landbouw iets op gevon-<br />

den. Zie het berichtje uit de Volkskrant. Iets voor een aktie vanuit onze wijk, vanuit Sittard,<br />

van onze politieke vertegenwoordigers die we binnenkort weer gaan kiezen. Laat het weten<br />

en zeg het voort: LEVE HET LIMBURGSE LAND.<br />

Enkele tips<br />

Vastgevroren afval<br />

in de container?<br />

door Richard Stille<br />

(redacteur van deze krant)<br />

Als er sprake is van vorst, ontvangt de gemeente of<br />

van Gansewinkel telefoontjes van mensen bij wie de<br />

inhoud van de afvalcontainer vastgevroren is. Soms<br />

is de inhoud zelfs zo bevroren dat de container niet<br />

geleegd kan worden. In dit artikel enkele tips om<br />

vastvriezen tegen te gaan.<br />

Vooral de inhoud van GFT-containers (1) vriest<br />

snel vast. U begrijpt waarschijnlijk wel dat er<br />

geen beginnen aan is voor de vuilnismannen<br />

om zelf de bevroren inhoud van afvalcontainers<br />

los te krijgen. Het is overigens ook de eigen<br />

verantwoordelijkheid van iedere inwoner<br />

om de container zo aan te bieden dat de inhoud<br />

in één moeite geleegd kan worden. Om<br />

u hierbij te helpen enkele tips:<br />

- Zet bij vorst de (groene) container ’s avonds<br />

onder een afdak of in de schuur;<br />

- Leg een deken over de container;<br />

- Zet de container zo kort mogelijk (2) vóór<br />

het langskomen van de vuilniswagen aan<br />

de straat, zeker niet de avond van tevoren<br />

al;<br />

- Gooi zo min mogelijk bladafval in de container,<br />

dit vriest eenvoudig vast;<br />

- Er zijn speciale papieren zakken voor in de<br />

afvalcontainer, die voorkomen vastvriezen<br />

(alleen voor grijze container!);<br />

- Leg eierkartons onderin de container, dit<br />

voorkomt vastvriezen aan de bodem (alleen<br />

voor grijze container!) (3);<br />

- Is de inhoud al bevroren, probeer dan met<br />

een schop de zijkanten los te steken.<br />

Eigen verantwoordelijkheid<br />

Iedere burger is zelf verantwoordelijk voor het<br />

goed en op tijd aanbieden van de container.<br />

Zo moet men er ook voor zorgen dat de container<br />

niet ‘volgestampt’ wordt. Het kan dan<br />

gebeuren dat de container niet goed geleegd<br />

kan worden. Als de container half of zelfs helemaal<br />

niet wordt geleegd, betaalt men wel<br />

gewoon voor het ledigen. De afvalinzamelwagen<br />

komt niet terug en de lediging wordt ook<br />

niet gecrediteerd (4).<br />

1 Hoogveld heeft duoabakken<br />

2 De gemeente vraagt de bewoners om hun<br />

container(s) voor 7.30 uur buiten te zetten<br />

3 ook voor gft geschikt<br />

4 Men betaalt alleen wat uit de container valt.<br />

7


8<br />

UTOSCHADE<br />

GRATHEM BV<br />

Camperfun.nl<br />

Lindenlaan 12<br />

6163 AZ Geleen<br />

T. 046-4<strong>10</strong> 66 28<br />

M. 06-53 157 230<br />

r.rdaktechniek@hetnet.nl


VAN ALLES…<br />

EN NOG WAT<br />

door Jeffrey Verspaget<br />

(redacteur van deze krant)<br />

FIBROMYALGIE<br />

Fibromyalgie, waaraan denkt u als u dit<br />

hoort?<br />

Veel mensen hebben het maar weten dit zelf<br />

helemaal niet. Ook een dokter kan dit niet<br />

altijd bevestigen.<br />

Fibromyalgie is een soort van vliegende<br />

reuma, het verplaatst zich door het lichaam.<br />

Men noemt het ook wel wekendelen reuma.<br />

Ik heb vanaf mijn 21ste pijn. Maar de dokter<br />

zei: het is spanning. Later was het weer een<br />

ontsteking, dan weer dit en dan weer dat. Ik<br />

kreeg diverse pijnstillers die ik niet allemaal<br />

evengoed kon verdragen. Met behulp van<br />

mijn fysiotherapeut verminderde mijn klachten<br />

wel, maar het kwam steeds weer terug.<br />

Op een dag ging weer met onbeschrijfelijk<br />

veel pijn naar de huisarts. Hij vroeg mij waar<br />

ik de meeste pijn had, maar ik had werkelijk<br />

overal pijn. De arts wist niet meer wat voor<br />

een pijnstiller hij moest voorschrijven. Ik<br />

maakte hem duidelijk dat ik helemaal geen<br />

pijnstillers meer wilde hebben, maar een specialist<br />

die kon uitzoeken wat er nu eigenlijk<br />

aan de hand was. Ik werd toen doorverwezen<br />

naar de reumatoloog. Deze specialist luisterde<br />

goed naar mij en onderzocht mij. Ook<br />

werd mijn bloed onderzocht. Een paar weken<br />

later moest ik terug komen voor de uitslag.<br />

Het bleek dat ik aan Fibromyalgie lijd.<br />

Ik was inmiddels 33, het had dus 12 jaar<br />

geduurd voordat de juiste diagnose werd<br />

gesteld.<br />

Er werd andere medicatie voor de pijn voorgeschreven,<br />

maar deze tabletten neem ik alleen<br />

in als het echt heftig is. Voor de rest slik<br />

ik paracetamol met codeïne. Ook ga ik nog<br />

steeds regelmatig naar mijn fysiotherapeut<br />

en doe ik oefeningen thuis.<br />

Ondanks dit alles heb ik toch nog steeds<br />

pijnaanvallen, ik lig dan veel in bed, eet<br />

slecht, ben erg moe en heel chagrijnig. Dat<br />

is niet leuk.<br />

Mensen, wie zich hier in terug vindt, die kan<br />

het beste naar een reumatoloog gaan. En probeer<br />

te blijven bewegen. Er zijn ook hulpbiedende<br />

stichtingen voor Fibromyalgie en Reuma.<br />

Kijk maar eens op reuma.startpagina.nl<br />

Een gezond en goed 20<strong>10</strong> gewenst!<br />

Alle uitgaven van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> online<br />

www.hetwijkkrantje.nl<br />

In elke editie zullen we een populair recept publiceren van een willekeurig<br />

land. Dit keer een recept uit Nederland.<br />

Ligging: Noord-West Europa<br />

Oppervlakte: 41.500 km 2<br />

Bevolking: 16,3 miljoen<br />

Hoofdstad: Amsterdam<br />

Taal: Nederlands<br />

Munteenheid: Euro (1)<br />

Internationale telefooncode: +31<br />

Tijdzone: GMT+1<br />

Electriciteit: 230 volts AC, 50Hz<br />

Grote veerboothavens: Amsterdam (Ijmuiden), Hoek van Holland, Rotterdam<br />

Grote luchthavens: Amsterdam Schiphol, Rotterdam, Maastricht<br />

Verkeersbureau: www.holland.com<br />

Een typisch… Nederlands recept!<br />

Zuidlimburgse Nonnevotten (12 stuks)<br />

Bereidingstijd: 90 minuten<br />

Personen: 4<br />

Ingredienten<br />

• 250 gram bloem<br />

• 20 gram witte bastersuiker<br />

• 12 gram gist<br />

• 125 mililiter melk<br />

• 65 gram boter<br />

• frituurolie<br />

• suiker<br />

• zout<br />

Bereiding<br />

Zeef de bloem met het zout en suiker in een kom en maak in het midden een kuiltje. Los de gist<br />

op in de lauw warme melk en giet dit mengsel in het kuiltje. Smelt de boter maar laat deze niet<br />

te warm worden. Giet de boter in het kuiltje en kneed alle tot een soepel deeg. Laat dat 1 uur<br />

rijzen. Kneed het deeg na het rijzen nog eens goed door. Maak dunne rolletjes van het deeg en<br />

leg daarin een knoop. Bak de nonnevotten in het frituurvet (180C) goudbruin. Wentel ze, wanneer<br />

ze nog warm zijn, door de suiker.<br />

Eet ze koud of warm.<br />

Activiteiten Hoogstaete maand <strong>jan</strong>uari<br />

door activiteiten begeleiding Orbis Hoogstaete<br />

Donderdag 7 <strong>jan</strong>auri: Filmavond: Aanavang<br />

18.30 uur. Kosten 1 strip.<br />

Donderdag 14 <strong>jan</strong>auri: Joker-drive. Een kaartavond<br />

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.<br />

Kosten een strip. Aanvang 18.30 uur.<br />

Zaterdag 16 <strong>jan</strong>uari: Kienen. Aanvang 14.30<br />

uur. Kosten 3 strippen<br />

Dinsdag 19 <strong>jan</strong>uari: Kienen. Kostendrie strippen.<br />

Aanvang 18.30 uur.<br />

Dinsdag 26 <strong>jan</strong>auri: Spellenavond. Aanvang<br />

18.30 uur. Kosten 1 strip.<br />

Donderdag 28 <strong>jan</strong>uari: Joker-drive. Een kaartavond<br />

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.<br />

Kosten een strip. Aanvang 18.30 uur.<br />

Zaterdag 30 <strong>jan</strong>uari: Kienen. Aanvang 14.30<br />

uur. Kosten 3 strippen.<br />

De wekelijkse activiteiten zijn:<br />

Maandag van 14.30-15.30 uur: Meer bewegen<br />

voor ouderen. Kosten een strip.<br />

Dinsdag van 14.15-16.00 uur: Sjoelen en Wii.<br />

Aanvang 14.15-16.00 uur. Kosten een strip.<br />

Vrijdag van 14.15 -16.00 uur: Koersballen.<br />

Kosten een strip.<br />

Alle activiteiten zijn inclusief een kop koffi<br />

e en vinden plaats in het restaurant, tenzij<br />

anders vermeld. Alle activiteiten dienen met<br />

de strippenkaart betaald te worden tenzij anders<br />

vermeld. De strippenkaart kost 16,00<br />

voor leden van de Orbisservice organisatie<br />

en 21,00 vioor niet-leden. De strippenkaart<br />

is te koop in de winkel van Hoogstaete en<br />

voor aanvang van de activiteit.<br />

Orbis Hoogstaete<br />

(multifunctioneel wijkcentrum)<br />

Smithlaan 151, Sittard<br />

t. 088-4586666<br />

www.orbishoogstaete.nl<br />

9<br />

Bron: kookjij.nl


BRRR... Koud hé !!!!!<br />

Maar niet bij Zonnestudio SUNLOOKS, hier kunt u relax zonnen op de allernieuwste<br />

zonnebanken. Tevens kunt u gratis gebruik maken van onze parkeerplaats.<br />

Op vertoon van deze advertentie krijgt u maar liefst €2,- korting.<br />

Havikstraat 5a Sittard (Limbrichterveld)<br />

Jos Dirkx woning- en projectinrichting<br />

www.uwwoningverdientietsmoois.nl<br />

<strong>10</strong><br />

1 stop<br />

shopping<br />

Nu in totaal ruim<br />

1.000 m 2 showroom!<br />

UITGEBREIDE PARKETSHOWROOM IN BRUNSSUM<br />

• SLAAP GENOT ( Dealer van TEMPUR)<br />

• RAAMDECORATIE<br />

• LAMINAAT<br />

• TAPIJT<br />

• BINNEN- en BUITENZONWERING<br />

W. HOCHSTENBACH SITTARD<br />

Transport- Container- en<br />

Grondverzetbedrijf<br />

Zand- en Grindhandel<br />

Nusterweg 141<br />

Tel. (046) 452 33 65<br />

Dealer van:<br />

• Quick-Step<br />

• Balterio<br />

• Parrador<br />

• Berry Floor<br />

Rumpenerstraat 14-18m Brunssum, tel. 045 - 525 50 00 | Rijksweg 97a-b LAMINAAT v.a. € 15.<br />

, Geleen, tel. 046 - 475 76 70<br />

95 /m2 GRATIS GELEGD*<br />

6136 KT<br />

Fax (046) 451 41 56<br />

* vraag naar de voorwaarden


(vervolg) Sjra in het Wilde Westen<br />

Vanuit een passie voor genealogie dook de<br />

schrijfster sinds 1992 ontelbare malen in<br />

archieven om diverse lijsten met namen en<br />

andere data te vergelijken. Een tijdrovende<br />

bezigheid, want in de beginperiode van haar<br />

onderzoek was er nog geen internet. Verder<br />

waren sommige archieven in de VS nog niet<br />

goed georganiseerd.<br />

Aanvankelijk resulteerde dit in een aantal artikelen<br />

over de ongeveer honderd mensen die<br />

tussen 1862 en 1867 uit Limbricht vertrokken<br />

met bestemming Amerika. Hier heeft ze ook<br />

een website over gemaakt: www.limburgemigrant.nl.<br />

In de loop van de jaren heeft Lommen-Salden<br />

aandachtsgebied vergroot, met<br />

als resultaat het boek dat medio december<br />

verscheen over Limburgse landverhuizers uit<br />

het gebied tussen grofweg Sittard en Stein.<br />

Het begon, zoals vaak, met armoede. En de<br />

hoop dat het elders beter zou zijn. De armlastigen<br />

werden geprikkeld met campagnes in<br />

de lokale krant Mercurius. Op voorlichtingsavonden,<br />

bijvoorbeeld in De Limbourg aan de<br />

Markt in Sittard, werden ze vervolgens overgehaald<br />

met mooie verhalen en aanbevelingen<br />

van mensen die er al waren. Ze verkochten<br />

wat ze nog hadden en staken hun laatste<br />

centen in een ticket naar Amerika.<br />

Door de zogenoemde Homestead Act uit 1862<br />

werd iedereen bij aankomst in Amerika een<br />

groot stuk land beloofd om te bewerken. De<br />

praktijk was, dat het even duurde voordat dit<br />

nieuws Limburg had bereikt, en toen de eerste<br />

Limburgers voet aan wal zetten, bleken veel<br />

stukken grond al ingepikt. Door Amerikanen<br />

uit eerder ingenomen delen van het continent<br />

of door spoorwegbedrijven.<br />

De landverhuizers uit de omgeving van Sittard<br />

kwamen vooral terecht in Minnesota<br />

en kochten daar voor een paar dollar lappen<br />

grond naast spoorlijnen of aan de rand van de<br />

uitgestrekte bossen. Velen van hen kwamen<br />

goed terecht.<br />

Vrijheid<br />

,,Tevreden emigranten als Peter Dircks uit<br />

Limbricht waren blij over de vrijheid die ze<br />

hadden. In Limburg waren ze afhankelijk van<br />

een leenheer, die grond aan ze verpachte in<br />

ruil voor een deel van de opbrengst. In Amerika<br />

waren ze misschien net zo arm, en in de<br />

meeste gevallen werden ze weer boer, maar<br />

ze waren eigen baas. Ze zaten niet meer onder<br />

het juk van een heer, konden zelf bouwen aan<br />

hun toekomst.”<br />

Dit waren de mensen die de positieve brieven<br />

naar huis schreven, waarmee de reisagenten<br />

hun klanten lokten. Niet iedereen was zo fortuinlijk.<br />

Een zekere Willem Paulussen uit Echt<br />

bijvoorbeeld, schrijft dat hij zich ergert over<br />

de positieve verhalen van de Limburgse reisagenten.<br />

‘Want hier is zelfs een rechter, die<br />

heeft geen broek aan het lijf, want hij moet<br />

nog harder werken als bij u een dagloner.’ En<br />

het hooi is ook al niks, klaagt hij.<br />

Eén van de reisagenten viel op. Deze meneer<br />

Strauss maakte het wel erg bont. ,,Hij is zelfs<br />

geroyeerd als reisagent omdat hij het niet zo<br />

nauw nam met de regels.” Op de Antwerpse<br />

kade, waar de grote oversteek begon, werd op<br />

een gegeven moment een medische keuring<br />

ingevoerd. Dit om ziektes aan boord en in<br />

Amerika te vermijden. ,,Strauss liet zijn passagiers<br />

vervolgens, om die keuring te ontlopen,<br />

aanmonsteren op het uiterste puntje van<br />

Zeeland.”<br />

De amateur-historica denkt dat deze Strauss<br />

fi nanciële belangen had in Amerika. In de archieven<br />

in Minnesota vond ze ook vermoede-<br />

lijke verwanten van hem. De mogelijkheid bestaat<br />

dat hij betaald kreeg om de Limburgers<br />

naar een bepaalde plaats in Amerika te sturen<br />

en daaraan verdiende, bovenop de commissie<br />

voor de tickets. Maar tot ze hiervoor harde<br />

bewijzen vindt, blijven het natuurlijk speculaties.<br />

Op een handvol mensen na, kwamen meeste<br />

klanten van de Limburgse reisagenten terecht<br />

in Benton in Carver County, Minnesota. Daar<br />

was al een Duits-Nederlandse gemeenschap<br />

ontstaan rondom een schooltje en een kerk.<br />

De mensen daar, hadden hun wortels deels<br />

in de Selfkant en het Rijnland, en vertoonden<br />

dus veel overeenkomsten in taal en cultuur<br />

met de Limburgse landverhuizers.<br />

Benton in Carver County was dus de locatie<br />

bij uitstek om onderzoek te doen. ,,In 1993<br />

ben ik daar geweest, maar helaas had een al te<br />

enthousiaste pastoor niet lang daarvoor met<br />

een bulldozer de oude begraafplaats laten<br />

ruimen.” Dus haar plan om oude grafstenen<br />

te bestuderen, daar kwam niets terecht. Wel<br />

kreeg ze de kans om de archieven te bezoeken,<br />

al was alles na 1870 afgeplakt met tape.<br />

,,Dat mocht ik niet bekijken.”<br />

Plaggenhutten<br />

De meeste landverhuizers woonden in dezelfde<br />

plaggenhutten als in Limburg op meerdere<br />

plaatsen het geval was of ze leefden in zelfgemaakte<br />

huizen van boomstammen als ze<br />

vlakbij het bos woonden. Stapje voor stapje,<br />

afgaand op kaarten die Lommen-Salden heeft<br />

bestudeerd en waarop het gebruik van de<br />

grond werd bijgehouden, cultiveerden ze hun<br />

gebied. ,,De eerste jaren ploegden ze tussen<br />

de stronken en moesten heel hard werken.”<br />

De Ojibwe en de Sioux, de oorspronkelijke<br />

indiaanse bewoners, waren soms agressief<br />

tegen de emigranten. Een dieptepunt in de<br />

betrekkingen vormde de Minnesota Opstand<br />

in 1862. ‘Deze was het resultaat van vele jaren<br />

van vernedering en honger onder de indianen’,<br />

aldus de Nederlandse Lakota Stichting.<br />

Op hun site, www.lakota.nl, staat: ‘De blanken<br />

kwamen hun beloftes om voedsel te leveren<br />

slecht of niet na. De in het gebied aanwezige<br />

blanke boeren oefenden een toenemende<br />

druk uit om de indianen steeds meer van hun<br />

land te laten opgeven.’ Deze en andere opstanden<br />

waren het gevolg.<br />

Uit lijfsbehoud moesten de blanke indringers<br />

gezamenlijk vluchten naar het eilandje in<br />

Lake Waconia. Lommen-Salden: ,,Na terugkomst<br />

bleken de huizen van de volksverhuizers<br />

onaangeraakt! Alles stond er nog net zo<br />

als ze het hadden achtergelaten.” Dit frappeerde<br />

de boeren, want zij zagen indianen als<br />

onbeschaafde ‘wilden’.<br />

De invallen van de Indianen waren echter<br />

sporadisch, de grootste strijd voerden de emigranten<br />

om het dagelijks bestaan. Daarbij<br />

werd regelmatig naar de alcohol gegrepen.<br />

,,Verder was er veel eenzaamheid onder de<br />

mannen die alleen waren vertrokken. Om die<br />

reden werden op een gegeven moment vanuit<br />

Limburg ook postorder bruiden gestuurd;<br />

nichtjes of buurmeisjes die op afstand werden<br />

uitgehuwelijkt. Deze bruiden hadden veel<br />

heimwee, blijkt uit de briefwisselingen.”<br />

‘Landverhuizers uit de Westelijke Mijnstreek<br />

1850-1900’ kost 22,50 euro en is te koop bij onder<br />

meer boekhandel Deeder, Steenweg 53 in Sittard en<br />

bij het stadsarchief van de gemeente Sittard-Geleen,<br />

Kasteelhof 3 in Born.<br />

Nieuwjaar op het<br />

werk: zoenen of<br />

niet ?<br />

door Richard Stille<br />

(redacteur van deze krant)<br />

Binnenkort is het weer zover: de collega’s die met<br />

uitgestrekte armen en getuite lippen op je afstormen<br />

om je gelukkig nieuwjaar te wensen.<br />

Voor je het weet heeft de ‘schouderpakker’<br />

je beet en ben je ook nog drie keer door hem<br />

gezoend. De nieuwjaarswensen op het werk<br />

bezorgen veel mensen - vooral vrouwen - een<br />

naar gevoel vanwege de ongevraagde zoenen.<br />

Dolph Kohnstamm, oud-hoogleraar psychologie,<br />

vindt dat bedrijven aan personeel duidelijk<br />

moeten maken dat het niet vanzelfsprekend<br />

is dat iedereen elkaar zoent. ,,Het is een standaard-ritueel<br />

geworden’’, zegt Kohnstamm.<br />

,,En wat hem irriteert is de ongevoeligheid<br />

van mensen die drie zoenen op iedereen plakken<br />

alsof het de gewoonste zaak van de wereld<br />

is. Hij vind dat je rekening moet houden<br />

met elkaars gevoelens.’’ Volgens Kohnstamm<br />

ervaren (vrouwelijke) werknemers de drie betekenisloze<br />

nieuwjaarskussen als een vervelende<br />

verplichting. Een, twee of geen zoenen<br />

volstaan wat hem betreft ook. ,,Want alleen<br />

een hand geven is niet koel, maar iets welgemeends’’.<br />

De werk-nieuwjaarszoen heeft ook<br />

iets hypocriets in zich. Het is logisch dat je<br />

niet iedere collega even graag mag, dat aanvaringen<br />

met de baas voorkomen of dat het<br />

bedrijf er slecht voor staat. Moet je elkaar dan<br />

zoenen alsof er geen vuiltje aan de lucht is?<br />

,,Nee’’, zegt Kohnstamm beslist. ,,De een veel<br />

persoonlijker begroeten dan de ander moet<br />

kunnen. Beslis er zelf over en hou daarbij in<br />

het achterhoofd dat wie het eerst zijn hand<br />

uitsteekt het initiatief neemt.’’ Kohnstamm<br />

erkent dat het moeilijker wordt bij status- en<br />

machtsverschillen. ,,Je moet sterk in je schoenen<br />

staan om je hoofd af te wenden als je<br />

van je baas nog een vast dienstverband nodig<br />

hebt.’’ Ook vraagt hij zich af hoe allochtone<br />

vrouwen met hoofddoekje met de nieuwjaarszoenen<br />

omgaan. ,,Al moet de leiding van een<br />

bedrijf het wel serieus benaderen omdat het<br />

AD<br />

gaat om de gevoeligheid van wat een ander<br />

wil.’’ Bron:<br />

DONATEUR<br />

WORDEN VAN DE<br />

VOEDSELBANK?<br />

Help ons helpen!<br />

Voor slechts 4 euro per maand bent u donateur<br />

van de voedselbank in Zuid-Limburg<br />

www.voedselbanklimburg.nl<br />

11


12<br />

Ramen / Deuren, enz.<br />

T 043 - 409 47 34 T 046 - 475 99 22<br />

E info@elisthuiszorg.nl www.elisthuiszorg.nl<br />

Waar staat Elis voor?<br />

• Huishoudelijke zorg<br />

• Persoonlijke verzorging<br />

• Verpleging<br />

• Ondersteunende begeleiding<br />

• Activerende begeleiding<br />

• Terminale zorg<br />

• Nachtzorg<br />

• 24-uurs zorg<br />

Advertorial<br />

Wij staan voor u klaar<br />

Claessens grafi sch veelzijdig!<br />

Wij zijn een bedrijf, dat vrijwel elke vraag op<br />

gebied van drukwerk en digitaal drukken aan<br />

kan.<br />

Veelzijdigheid betekent dat wij u steeds een<br />

goed advies kunnen geven over welk procede<br />

voor uw opdracht het meest gunstig is qua<br />

uitstraling, qua productietijd en niet op de<br />

laatste plaats ook qua prijs.<br />

Veelzijdigheid betekent ook een prettige<br />

samenwerking, persoonlijk contact, kwaliteit<br />

en service.<br />

Wij produceren o.a. complete huisstijlen, folders,<br />

jaarverslagen, formulieren, mailings,<br />

sets, bloks en acceptgiorformulieren voor uw<br />

bedrijf maar ook familiedrukwerk zoals geboorte-<br />

of trouwkaarten. Deze kaarten kunt<br />

u bij ons op de zaak komen uitzoeken of u<br />

neemt de boeken mee naar huis.<br />

Een uitgebreide collectie kaarten staat tot uw<br />

beschikking.<br />

Wilt u liever een eigen ontwerp, geen probleem.<br />

www.claessensprint.nl<br />

• Zorg bienden aan mensen met<br />

een verstandelijke- en/of<br />

lichamelijke beperking<br />

• Uitleen van hulpmiddelen en<br />

verpleegartikelen<br />

• Volledige begeleiding in het<br />

aanvragen en verwerken van een<br />

Persoons Gebonden Budget<br />

Wij adviseren u graag om tot een goed resultaat<br />

te komen.<br />

Claessens grafi sch veelzijdig is vernoemd naar<br />

Bernhard Claessens, dé oprichter van ons<br />

grafi sche productiebedrijf in 1892. Het ambacht<br />

en vakmanschap van toen is nog steeds<br />

voelbaar in het heden. Net als vroeger wordt<br />

tegenwoordig in alle mogelijke varianten geprint<br />

en gedrukt. Ons inzicht is niet gewijzigd,<br />

we drukken alleen wijzer de tijd vooruit!


Advertorial<br />

Wij staan voor u klaar<br />

Maar liefst twee sterren voor<br />

Autodemontage Zelissen<br />

Autodemontage Zelissen is het ideale adres voor<br />

gecertifi ceerde en milieuvriendelijke verwerking<br />

van uw voertuig. Wij kopen sloopauto’s en<br />

gebruikte auto’s. Verder verzorgen we de verkoop<br />

van occasions.<br />

Ons bedrijf is gevestigd op de Milieuparkweg<br />

14 in Sittard. Sinds 1995 is het bedrijf aangesloten<br />

bij Autorecycling Nederland (ARN). De<br />

bij ARN aangesloten bedrijven zorgen voor<br />

milieuverantwoorde verwerking van autowrakken.<br />

In totaal worden er negentien verschillende<br />

materialen verwijderd uit de auto’s en<br />

deze worden vervolgens naar een verwerker<br />

getransporteerd. De volgende materialen<br />

worden gedemonteerd: olie, koelvloeistof,<br />

remvloeistof, benzine, diesel, accu, glas,<br />

rubberstrips, purschuim, bumpers, grilles,<br />

wieldoppen, gordels, oliefi lters en lpg-tanks.<br />

Na diverse kwaliteitscontrolles worden deze<br />

weer hergebruikt.<br />

In de eigen werkplaats worden ook onderdelen<br />

en banden gemonteerd. Tevens is er een<br />

eigen ophaaldienst. In de autodemontagewereld<br />

wordt ieder bedrijf dat is aangesloten<br />

bij de ARN elk jaar gecertifi ceerd. Daarbij<br />

wordt gekeken of het autodemontagebedrijf<br />

Bremstraat 60 - 6413 SB Heerlen<br />

Tel./Fax: 0031 - (0)45 563 11 93<br />

Mobiel: 0031 - (0)6 53 480 762<br />

nog voldoet aan de eisen van de Raad van<br />

Accreditatie. Deze raad controleert vervolgens<br />

de schouwende partij.<br />

Er wordt onderscheidt gemaakt in de eisen<br />

voor certifi cering. Zo zijn er drie gradaties<br />

waarin een autodemontage bedrijf zich kan<br />

onderscheiden. Autodemontage Zelissen VOF<br />

heeft sinds 2005 de zogenoemde twee-sters<br />

erkenning gehaald; de op één na hoogste<br />

erkenning wat betreft het kwaliteitssysteem.<br />

Ons bedrijf is ook aangesloten bij de Stiba, dit<br />

is de branche-organisatie die in samenspraak<br />

met ARN, RAI, BOVAG en Focwa bepaalde<br />

eisen stelt wat betreft de garantie op gebruikte<br />

onderdelen.<br />

Al met al redenen genoeg om uw auto op<br />

milieuvriendelijke wijze te laten demonteren<br />

bij Autodemontage Zelissen. Wij verzorgen<br />

autorecycling op het high tech-niveau en<br />

geven garantie op alle onderdelen. Vraag ook<br />

naar onze complete voorraad. Auto demontage<br />

Zelissen, een verantwoorde keuze!<br />

Onze voorraad is ook online te bekijken.<br />

Meer info zie:<br />

www.autodemontage-zelissen.nl<br />

24-UURS service 7 dagen per week<br />

Ook voor inspecties van Uw laagspanningsinstallaties volgens<br />

NEN 3140 en NEN-EN 501<strong>10</strong>-1 kunt u bij ons terecht.<br />

Installatie - Onderhoud - Service - Beheer - Inspecties<br />

Electro-, Gas- en Koudetechniek<br />

STIENEN TWEEWIELERS<br />

eindejaars vuurwerkspecialist<br />

Nationale<br />

Fiets Projecten<br />

Groot assortiment:<br />

• electrische fietsen,<br />

• stads- en sportfietsen<br />

• kinderfietsen,<br />

• omafietsen<br />

Tevens vakkundige<br />

reparatie.<br />

RIJKSWEG NOORD 161<br />

SITTARD t 046-4111120<br />

info@stienentweewielers.nl<br />

Buiten deze tijden kunt u terecht bij de<br />

dienstapotheek Westelijke Mijnstreek bij<br />

het Orbis Medisch Centrum,<br />

telefoon: 046 - 4<strong>10</strong> 54 26<br />

13


14<br />

Canvasprints<br />

LAAT UW FAVORIETE<br />

FOTO’S PRINTEN OP CANVAS,<br />

ALS EEN SCHILDERIJ AAN DE MUUR<br />

Foto’s digitaal aanleveren<br />

Wijngaardsweg 4 Heerlen<br />

WWW.VANDENBOOGAARDRECLAME.NL<br />

T. 045 - 521 24 44 T. 045 - 532 66 63<br />

De dierenarts<br />

door José Bormans<br />

(Dierenarts dierenkliniek<br />

Overhoven)<br />

VERHUIZEN<br />

Verhuizen met je<br />

kat, hoe gaat dat?<br />

Omdat katten zich<br />

erg aan hun omgeving<br />

hechten en<br />

nogal stressgevoelig<br />

zijn, ontstaan<br />

hier nogal eens<br />

problemen. Daarom<br />

is een goede<br />

planning van het<br />

grootste belang.<br />

Zo nodig kan uw<br />

dierenarts een<br />

kalmerend middel<br />

voorschrijven,<br />

eventueel op natuurbasis. Ook even controleren<br />

of de vaccinaties up to date zijn. En heeft uw kat<br />

al een chip voor het geval hij er toch nog tussenuit<br />

piept?<br />

Voor het arriveren van de verhuiswagen moet<br />

het dier al in een goed afgesloten kamer zitten.<br />

Pas als het huis helemaal leeg is, mag hij daar uit<br />

en in een mandje direct naar het nieuwe adres<br />

vervoerd worden. Liefst gewoon in de auto, dus<br />

niet met de verhuiswagen mee.<br />

Het is uitermate belangrijk dat in het nieuwe<br />

huis direct een kamer voor de kat wordt ingericht<br />

met wat meubilair en een kattenbak. Natuurlijk<br />

staan daar ook zijn eigen voer- en drinkbakje<br />

en andere vertrouwde spulletjes.<br />

Pas als de verhuizing geheel voorbij is, alles een<br />

enigszins op zijn plaats staat en u zelf een beetje<br />

tot rust gekomen bent, kunt u de deur van zijn<br />

kamer openen en hem stap voor stap het hele<br />

huis laten verkennen. De eerste weken moet de<br />

kat nog binnen blijven, tot hij aan zijn nieuwe<br />

omgeving gewend is. Daarna mag hij voorzichtig<br />

de eerste stappen buiten zetten, een spannend<br />

moment, ook voor u!<br />

Wees slim, geef hem dan van te voren nog geen<br />

eten. Rammel even met zijn brokjes: tien tegen<br />

een, dat hij in een wip weer voor u staat!<br />

VRIJWILLIGER WORDEN<br />

BIJ DE VOEDSELBANK?<br />

Ga nu naar onze site<br />

en meldt je aan!!!<br />

www.voedselbanklimburg.nl


Verloskundige<br />

Foto v.l.n.r.: Ellen de Jong, Chantal Mulkens,<br />

Patricia Bemelmans, Charlotte Peerboom<br />

Thuisbevallen?? Daar is toch een ziekenhuis<br />

voor!!!<br />

Nu er zoveel te doen is over “ons verloskundige<br />

systeem”, leek het ons leuk om eens een ervaringsdeskundige<br />

aan het woord te laten. En wel een<br />

trotse vader van 3 zonen:<br />

“Gelukkig het ziekenhuis, nu voel ik me als<br />

man tenminste wat zekerder en hoef ik daar<br />

niet over te discussiëren met mijn hormonale<br />

vrouw. Braaf werd er een afspraak gemaakt<br />

om te bevallen. Zeven uur ’s avonds,<br />

de weeen kwamen als een storm, twee uur<br />

later was ik vader, geweldig, de wereld stond<br />

stil. Familie naar het ziekenhuis, iedereen<br />

weer naar huis, ik ook, mijn vrouw en Dirk<br />

moesten blijven. Midden in de nacht kwam<br />

ik alleen thuis , koud, iedereen sliep. Proost,<br />

een glas champagne, helemaal alleen. Wat<br />

had ik me dit anders voorgesteld.<br />

Nu wel de discussie. Koffertje stond klaar,<br />

maar het kon ook thuis. Gelukkig: we gingen<br />

naar het ziekenhuis. Een voorspoedige<br />

bevalling onder begeleiding van onze eigen<br />

verloskundige en we mochten meteen met<br />

zijn drieen naar huis. Ik had mijn vrouw nog<br />

zo beloofd te oefenen hoe de maxicosi vast<br />

te maken. Dat wist ik als vader toch wel,<br />

helaas niet. Mijn net bevallen vrouw moest,<br />

vanuit een rolstoel, de maxicosi vastmaken.<br />

Weer een koud leeg huis dit keer gelukkig<br />

niet alleen.<br />

“Als jullie aan een derde kind denken, denk eens<br />

na over thuisbevallen” zei de verloskundige enkele<br />

dagen na de geboorte van Guus.<br />

Na twee succesbevallingen kon ik niet anders<br />

dan toegegeven aan de wens van mijn<br />

vrouw. Onze jongens lagen heerlijk te slapen<br />

en de hond was uitgelaten, de weeën begonnen,<br />

alles was geregeld voor de thuisbevalling.<br />

Mijn vrouw beviel weer zeer snel. De<br />

verwarming stond lekker aan en tegen een<br />

uur of 6 in de ochtend, alles was schoon en<br />

gehecht, werden Dirk en Guus wakker gemaakt<br />

om samen met mama, papa en hun<br />

nieuwe broertje Rob het eerste beschuit met<br />

muisjes op bed te eten. Een warme deken<br />

viel over me heen, waarom heb ik eerder zo<br />

aangedrongen op ziekenhuisbevallingen?<br />

Een thuisbevalling, daar heb je vaak helemaal<br />

geen ziekenhuis voor nodig! “<br />

Frank Aretz (39) is getrouwd met Cecile en vader<br />

van Dirk(4), Guus(3) en Rob(1).<br />

Verloskundigenpraktijk Sittard<br />

Kleinesteeg 7e Sittard, 046-4580054<br />

Tips van de ...<br />

Fysiotherapeut Apotheker<br />

Foto: Jos Kremer,<br />

fysiotherapeut<br />

Uit de praktijk...<br />

Mevr. A , 47 jaar, zag ik op het<br />

spreekuur met een pijnlijke rechter<br />

knie, ontstaan na 5 km hardlopen.<br />

De laatste jaren merkt<br />

zij dat haar conditie achteruit<br />

ging. Zij had nu eindelijk weer<br />

de moed verzameld om aan haar<br />

conditie te werken. Zij heeft tot<br />

haar dertigste regelmatig hard<br />

gelopen, zonder problemen. En<br />

nu dit…!!!! Al na 5 km hardlopen,<br />

hoe kan dat? Ja, ja zei haar<br />

buurvrouw, “Sporten is gezond zeggen ze”!!!<br />

Wat heeft ze?<br />

Uit fysiotherapeutisch onderzoek bleek dat<br />

mevr. A een overbelaste knieband had aan de<br />

binnenkant van haar knie.<br />

Waardoor komt het?<br />

Bij het hardlopen liep mevr. A. met haar knieën<br />

wat naar binnen (x-benen), waardoor de knieband<br />

aan de binnenzijde overrekt werd. De<br />

stand van de voeten kan hierbij een rol spelen.<br />

Veroudering en belastbaarheid. Daarnaast<br />

neemt de belastbaarheid van gewrichten en<br />

spieren met het vorderen van de leeftijd af.<br />

Het kraakbeen wordt minder sterk en de banden<br />

worden ook minder soepel. Door regelmatig<br />

lichamelijk actief te zijn (inspanningen<br />

als tuinieren, wandelen en sporten), kun je<br />

de belastbaarheid van gewrichten, banden en<br />

spieren langer op peil houden.<br />

Wat had mevr A. moeten doen?<br />

Na 19 jaar niets doen, meteen 5 km hard lopen,<br />

was te hoog gegrepen. Van belang is het<br />

de sportactiviteiten langzaam op te bouwen, in<br />

dit geval aan de hand van een trainingschema.<br />

Sportschoeisel Het is van belang goede sportschoenen<br />

te dragen die passen bij uw voeten<br />

(indien nodig de stand van de voeten corrigeren)<br />

en bij de sport die u wilt gaan beoefenen.<br />

De oplossing voor mevr. A. Omdat haar probleem<br />

typisch met sporten te maken had, werd<br />

zij in onze praktijk behandeld door onze sportfysiotherapeut.<br />

Deze heeft samen met haar<br />

bepaald wat haar uiteindelijke doel is bij het<br />

hardlopen en heeft vervolgens een trainingsschema<br />

gemaakt, waarbij de inspanning in 12<br />

weken geleidelijk opgevoerd werd. Inmiddels<br />

loopt zij 8 km hard, zonder klachten.<br />

Ja sporten is gezond!!!!!<br />

• Wil je gaan sporten dan denk even na hoe<br />

je dit opbouwt. Dit geldt voor alle sporten.<br />

• Neem de tijd om te wennen aan het sporten<br />

en neemt de tijd om te bouwen.<br />

• Maak eventueel een afspraak met de sportfysiotherapeut<br />

voor een goed advies en instructies.<br />

Al jaren lichamelijke beperkingen of klachten…<br />

en dan sporten??? Bij de meeste lichamelijke<br />

beperkingen is het uitermate van<br />

belang om naar kunnen actief te zijn. Bij o.a.<br />

COPD, diabetes, slijtageklachten en osteoporose<br />

is bewezen dat fysiek inspannen de<br />

klachten positief beïnvloedt. Om te bepalen<br />

welke sport- of beweeg- activiteiten voor u<br />

geschikt zijn, is het verstandig om een (sport)<br />

fysiotherapeut te raadplegen.<br />

FysioQ, Smithlaan 151 Sittard,<br />

046-4770855<br />

V.G.A. Luja-van<br />

den Akker<br />

(Apotheker)<br />

Bijwerkingen<br />

Als u naar de huisarts gaat,<br />

wordt er vaak een recept<br />

doorgestuurd naar de apotheek.<br />

Geneesmiddelen<br />

krijgt u om uw klachten<br />

te verminderen. Maar zoals<br />

elk geneesmiddel een<br />

werking heeft, zijn er ook<br />

nog bijwerkingen. Aan de<br />

apotheek de taak om u te<br />

informeren welke bijwer-<br />

kingen u kunt krijgen, hoe snel deze over<br />

gaan of hoe u ze kunt beperken. De meeste<br />

bijwerkingen treden vooral de eerste twee<br />

weken op en nemen daarna weer af. Toch<br />

kunnen de bijwerkingen zo erg zijn dat deze<br />

de overhand krijgen. Maar er kunnen ook<br />

ongewone bijwerkingen optreden die niet in<br />

de bijsluiter staan. Ongeveer 6% van de ziekenhuisopnames<br />

blijken samen te hangen<br />

met het gebruik van geneesmiddelen. Daarvan<br />

is 46% (!) van de opnames vermijdbaar.<br />

Dit zijn omgerekend 41.000 opnames!<br />

De bijwerkingen in de bijsluiter kunnen optreden,<br />

maar het hoeft niet. Als er een ernstige<br />

bijwerking optreedt of een die niet in<br />

de bijsluiter vermeld wordt, kunnen de gegevens<br />

anoniem aan het Lareb worden doorgegeven.<br />

Het Lareb is het bureau dat deze gegevens<br />

bijhoudt. Het Lareb is ontstaan na de<br />

Softenon-affaire in de vorige eeuw. Softenon<br />

ofwel Thalidomide was een slaapmiddel en<br />

een middel tegen ochtendmisselijkheid en<br />

werd vooral geadviseerd bij zwangere vrouwen.<br />

Voor het slapen bleek dit middel goed<br />

te werken, maar daarnaast veroorzaakte het<br />

ook misvormingen bij de kinderen die geboren<br />

werden. Softenon is toen van de markt<br />

gehaald. Sindsdien zijn de veiligheidseisen<br />

zwaar verscherpt, voordat een geneesmiddel<br />

op de markt komt. Daarnaast volgt het<br />

Lareb de bijwerkingen van medicijnen als ze<br />

eenmaal op de markt zijn gekomen.<br />

Praktisch blijft dat u bij twijfel altijd met de<br />

apotheek of de arts contact opneemt. Wij<br />

kunnen door een aantal vragen te stellen u<br />

een advies geven: stoppen met het geneesmiddel,<br />

overgaan op een ander geneesmiddel<br />

of toch nog even doorgaan. Stopt u in<br />

ieder geval niet zo maar zelf met een geneesmiddel.<br />

Als u dan geadviseerd wordt te stoppen, geef<br />

dit dan liever op één plaats te veel door dan<br />

te weinig. Onze systemen zijn namelijk nog<br />

niet allemaal gekoppeld en we willen absoluut<br />

niet dat u degene bent die in het ziekenhuis<br />

beland !<br />

Als u hierover meer wilt weten kunt u kijken<br />

op www.lareb.nl, maar dit is géén vervanging<br />

van het persoonlijk advies !<br />

Apotheek Overhoven - Hoogveld<br />

Dr. Philipsstraat 2 Sittard, tel. 046-4584950<br />

15


• Voor al uw binnen- en buitenwerken<br />

• Wand afwerking en kleuradviezen<br />

16<br />

www.heyligers.nl<br />

Arendstraat 4<br />

6135 KT Sittard<br />

Tel. 046 - 458 73 93<br />

Fax 046 - 452 84 56<br />

E-mail: info@heyligers.nl


Carnaval, een feest met een lange historie<br />

door Johan de Wal<br />

(redacteur van deze krant)<br />

Limburg zonder carnaval is als Fryslân zonder Elfstedentocht.<br />

Maar hoeveel weet u eigenlijk van dit<br />

kleurrijke volksfeest? Wist u bijvoorbeeld dat carnaval<br />

al werd gevierd bij de Romeinen? En dat wij<br />

ons in Limburg baseren op het Keulse carnaval, dat<br />

weer geënt is op het carnaval in Venetië?<br />

Carnaval, ook wel vastenavond genoemd (...),<br />

is het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand<br />

aan Aswoensdag. Met carnaval begint<br />

de vastentijd van 40 dagen tot aan Pasen.<br />

Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat<br />

het de laatste mogelijkheid was zich te buiten<br />

te gaan voor de vastentijd, waarin men zich<br />

beperkte tot het minimaal noodzakelijke.<br />

Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het<br />

vet wat er in huis was opgemaakt omdat het<br />

anders zou bederven. De vasten is ter herdenking<br />

van de 40 dagen die Jezus volgens het<br />

Nieuwe Testament in de woestijn vastte en<br />

tevens ook tot bezinning op de christelijke<br />

kernwaarden.<br />

Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan<br />

de christelijke traditie, en heeft de kerk het<br />

gemakkelijker gevonden het heidense Carnaval<br />

in een katholieke traditie om te zetten dan<br />

het uit te bannen. Dit is overigens ook met<br />

andere voorchristelijke feesten gebeurd zoals<br />

Kerstmis dat oorspronkelijk een ‘heidens’<br />

midwinterfeest was.<br />

In die betekenis wordt de term afgeleid van<br />

het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het vlees).<br />

Een andere mogelijke verklaring voor de<br />

term is het eveneens Latijnse carrus navalis:<br />

scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar<br />

rondtrekkende groepen in een als een schip<br />

ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip,<br />

maar ook kan slaan op het schip<br />

waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen<br />

uit het noorden kwam om deel te nemen<br />

aan de winterfeesten.<br />

De Romeinen vierden het feest van de saturnaliën<br />

dat veel kenmerken van het hedendaagse<br />

Carnaval had zoals drink en eetgelagen, een<br />

soort prins Carnaval, vermommingen en optochten<br />

door de straten.<br />

Het ‘heidense’ Carnaval werd in heel Europa<br />

gevierd. Bijvoorbeeld in Rusland is dit feest<br />

bekend onder de naam maslenitsa (vrij vertaald:<br />

boterfeest). Antropologisch gezien is<br />

het carnaval een omkeringsritueel, waarin<br />

maatschappelijke rollen worden omgedraaid<br />

en normen over gewenst gedrag worden opgeschort.<br />

De elfde van de elfde<br />

Offi cieel duurt carnaval van zondag tot en<br />

met dinsdag, maar in de huidige praktijk is<br />

het vaak zo dat er tussen 11 november en het<br />

eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden<br />

festiviteiten plaatsvinden, vooral in<br />

de laatste weken voor carnaval. Soms vinden<br />

er ook op Aswoensdag nog enkele carnavalsactiviteiten<br />

plaats.<br />

Op 11 november (de elfde van de elfde), om<br />

precies 11:11u, begint het carnavalsseizoen.<br />

In Nederland wordt deze start van het seizoen<br />

in vrijwel iedere carnavalvierende plaats met<br />

een zekere ceremonie gevierd.<br />

De reden voor deze datum ligt bij het getal<br />

11, dat van oudsher het getal van de dwazen<br />

en gekken is. Het getal duikt dan ook veel op<br />

in zowel het Rijnlandse als het Bourgondisch<br />

Carnaval.<br />

11 november is exact 40 dagen voor 21 december,<br />

de kortste dag. Toevallig ook de feestdag<br />

van Sint Maarten (Het Sint Maartensfeest).<br />

Dit is het begin van de donkere periode voor<br />

Kerstmis die eindigt op 2 februari Maria Lichtmis,<br />

wat weer exact 40 dagen na Kerstmis is.<br />

2 februari is de vroegst mogelijke datum voor<br />

carnaval.<br />

Het carnavalsfeest wordt in Nederland vooral<br />

in Noord-Brabant en Limburg gevierd. (...)<br />

Nederland kent twee varianten op het carnavalsfeest;<br />

het Rijnlands en het Bourgondisch<br />

carnaval. De carnavals komen op veel vlakken<br />

overeen, maar zijn mede door hun oorsprong<br />

en unieke eigen tradities ook eenvoudig van<br />

elkaar te onderscheiden. (...)<br />

Rijnlands carnaval<br />

De Rijnlandse variant, die in de hele provincie<br />

Limburg en het Oosten van Noord-Brabant<br />

gevierd wordt, is gebaseerd op de carnavalsviering<br />

in steden in het westen van de Duitse<br />

deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Vooral<br />

Keulen, dat zich op haar beurt weer veel op<br />

het carnaval van Venetië baseerde, heeft een<br />

grote invloed op de aard van dit carnaval gehad.<br />

Tegen het eind van de 19de eeuw werd<br />

het carnavalsfeest in het Rijnland gebruikt als<br />

een ludiek protest tegen de imperialistische<br />

(en Protestantse) Pruisen die het gebied annexeerden.<br />

Veel van de huidige tradities kunnen<br />

herleid worden naar deze activiteiten:<br />

• Oude Wijven. In de week vóór carnaval zo<br />

genaamde Oude Wijvenavonden gehouden.<br />

Tijdens ‘Oude Wijven’ zijn de kroegen en<br />

de straten bevolkt door verklede vrouwen.<br />

Mannen die zich op straat en in de cafés<br />

naar binnen wagen lopen gevaar vernederd<br />

en weggejaagd te worden. Tot de ingeburgerde<br />

traditie op deze dag behoort het afknippen<br />

van de stropdassen (soms ook de<br />

schoenveters) die de mannen dragen. Deze<br />

traditie is vooral in Zuid-Limburg wijdverbreid.<br />

• Carnavalsverenigingen. Rijnlandse carnavalsfeesten<br />

worden gedomineerd door<br />

carnavalsverenigingen. Deze verenigen,<br />

waarvan er vaak meerderen per stad zijn<br />

met ieder een eigen prins en raad van elf,<br />

organiseren tijdens het carnaval hun eigen<br />

feesten voor zowel leden als niet-leden van<br />

de vereniging.<br />

• Kleding. Traditionele kleding bestaat uit<br />

uitgebreide kostuums. Sommigen kopen<br />

een compleet thematisch kostuum in een<br />

feestwinkel, weer anderen maken hun kostuums<br />

zelf; met dit laatste vaak is men vaak<br />

maanden bezig.<br />

• Kleuren. Het Rijnlands carnaval heeft drie<br />

offi ciële kleuren die overal terugkomen. Dit<br />

zijn rood, geel en groen.<br />

Bourgondisch carnaval<br />

Het Bourgondisch carnavalsfeest, is de variant<br />

van het feest dat in de meeste plaatsen<br />

in Noord-Brabant, en Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen<br />

traditioneel aanwezig is. Deze vorm<br />

vindt haar oorsprong in de welvarende steden<br />

van het Hertogdom Brabant en Graafschap<br />

Vlaanderen ten tijde van de Bourgondische<br />

Nederlanden. De insteek van het Bourgondische<br />

carnaval was oorspronkelijk dat van een<br />

gekostumeerd eetfestijn waarbij men elkaar<br />

belachelijk maakte. Door de grote armoede<br />

die heerste in Brabant vanaf de bloeitijd van<br />

de Gouden Eeuw tot de Tweede Wereldoorlog<br />

word het traditionele feest gekenmerkt door<br />

(schijnbare) eenvoud qua kostuums; waarvan<br />

de beroemde blauwe boerenkiel met zakdoek<br />

wellicht het meest iconisch is.<br />

Plaatsnamen. Het is gebruikelijk voor steden<br />

met een Bourgondische carnavalstraditie (ofschoon<br />

er ook in Oostelijk Nederland enkele<br />

plaatsen met als basis het Rijnlands carnaval<br />

dit doen) om de naam tijdens carnaval te veranderen.<br />

Enkele voorbeelden zijn: Kielegat:<br />

Breda, Strienestad: Steenbergen, Kruikestad:<br />

Tilburg, Krabbegat: Bergen op Zoom, Lampegat:<br />

Eindhoven en Zandhazendurp: Rosmalen.<br />

• Carnavalsstichting. De hoofdlijnen van het<br />

carnavalsfeest (hoofdbal, sleuteloverdracht,<br />

optochten) zijn in handen van één stichting.<br />

De stichting kiest één prins (en gevolg) uit.<br />

Er is dus maar één prins per stad of dorp.<br />

• Motto. Veel, maar niet alle, Bourgondische<br />

carnavals hebben een offi cieel motto. Dit is<br />

vaak een gevleugelde uitspraak in plaatselijk<br />

dialect. In de optocht kunnen mensen<br />

zich dan naar het motto optuigen en wellicht<br />

een prijs winnen.<br />

• Kleding. Traditionele kleding bestaat uit<br />

oude kledingstukken, gordijnen, blauwe<br />

kielen en zakdoeken met allerlei accessoires.<br />

Vooral in het Westen van Noord-<br />

Brabant (Omgeving Steenbergen/Bergen op<br />

Zoom/Roosendaal) en Den Bosch ziet men<br />

dit in grote getale terug.<br />

• Sleuteloverdracht. Bij Bourgondische carnavals<br />

ontvangt de Prins Carnaval op de eerste<br />

dag van het Carnaval de symbolische sleutel<br />

van de stad/dorp uit handen van de burgemeester;<br />

die 3 dagen lang ‘de macht’ aan<br />

hem overdraagt.<br />

Overeenkomsten<br />

• Dweilorkesten. Bij Bourgondische carnavals<br />

is het gebruikelijk dat dweilorkesten tijdens<br />

het feest voor het grootste deel van de muziek<br />

(in de cafés/zalen) zorgen. In Limburg<br />

zijn de kapellen (Zaate Hermenie of Joekskapel)<br />

meer beperkt tot de optochten.<br />

• 11 november. Bij zowel het Rijnlandse en<br />

het Bourgondisch carnaval speelt 11-11<br />

een belangrijke rol. In Limburg worden om<br />

23/11:11u de eerste vergaderingen van de<br />

Raden van Elf gehouden, ter voorbereiding<br />

op de komende carnaval. In Brabant worden<br />

op datzelfde moment de nieuwe carnavalsmotto’s<br />

bekend gemaakt.<br />

• Carnavalsoptochten.In veel plaatsen worden<br />

grote carnavalsoptochten gehouden<br />

met praalwagens, georganiseerd en gemaakt<br />

door de carnavalsverenigingen, vaak<br />

met een bepaald thema. In grotere plaatsen<br />

vindt een wedstrijd plaats wie de mooiste<br />

carnavalswagen maakt.<br />

• Prins en gevolg. Een herkenbaar fenomeen<br />

tijdens het carnaval is de aanwezigheid van<br />

de prins en zijn gevolg. De opmaak van dit<br />

gevolg verschilt per regio, de Prins en nar<br />

zijn echter vrijwel universeel inbegrepen.<br />

• Betogen in dialect. Betogen in dialect worden<br />

in beide vormen gehouden. In Brabant<br />

wordt deze persoon een tonpraoter genoemd,<br />

en zit ook daadwerkelijk in een ton,<br />

en in Limburg een buuttereedner. Beiden<br />

houden een cabaretesk betoog in dialect,<br />

waarin allerlei actuele zaken de revue passeren.<br />

Vaak worden daarbij lokale situaties<br />

en bekendheden uit de lokale en regionale<br />

politiek op de korrel genomen.<br />

Korting bij<br />

Grieks Restaurant<br />

Olympia zie pagina 22<br />

17<br />

(Bron: Wikipedia)


Nu ook in Hoogveld: de Roomba.<br />

Voordelen van een Roomba:<br />

• Krachtige stofzuigmotor en twee tegen elkaar in draaiende borstels voor<br />

het grovere vuil en loskloppen van het stof.<br />

• Navigeert automatisch om zoveel mogelijk vloeroppervlak te bestrijken<br />

• Is maar 9cm hoog en komt dus ook onder bedden, kasten, banken etc.<br />

• Het onderstel past zich automatisch aan bij overgang van harde vloeren naar vloerkleden of<br />

vloerbedekking.<br />

• Herkent automatisch afstapjes en trappen.<br />

• Eenvoudig in gebruik, met slechts 1 knop te starten.<br />

• Gaat vanzelf terug naar zijn homebase om op te laden.<br />

• Het vuil komt in een bakje, u heeft dus geen stofzuigzakken nodig<br />

Familie De Gelder | Deversstraat 27 | 6135 JH Sittard | stofzuigrobot@me.com | tel. 06-50-524834<br />

18<br />

www.stofzuigrobot.com


Geboren:<br />

Tijm Gülickers<br />

23-<strong>10</strong>-2009<br />

Liviusstraat 12<br />

Wilt u ook de naam van<br />

uw pasgeboren zoon of<br />

dochter gratis geplaatst<br />

hebben in <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>,<br />

stuur dan de gegevens<br />

naar info@hetwijkkrantje.nl<br />

Bouwvergunningen<br />

Hoogveld Week 49 t/m 50<br />

Geen informatie over Hoogveld.<br />

Koopzondagen<br />

<strong>jan</strong>uari 20<strong>10</strong><br />

- Bedrijventerrein Sittard 3 en 24 <strong>jan</strong>uari<br />

- Ophoven Sittard carnavalshal José<br />

17 <strong>jan</strong>uari<br />

- Rijksweg Sittard Hendriksmode en markt<br />

Sittard Ubachs carnaval 17 <strong>jan</strong>uari<br />

Markten<br />

Geleen<br />

- donderdag versmarkt 11.00-17.00 uur<br />

- zaterdag weekmarkt 11.00-17.00 uur<br />

Geraniummarkt en braderie 30 april (Koninginnedag)<br />

Sittard<br />

- donderdag weekmarkt 08.00-13.00 uur<br />

- zaterdag groente/fruit 08.00-17.00 uur<br />

- zaterdag biologische markt (boerenmarkt)<br />

<strong>10</strong>.00-15.00 uur (Steenweg)<br />

- 19 maart St. Joseph jaarmarkt (St. Joep)<br />

08.00-18.00 uur<br />

Born<br />

- woensdag weekmarkt 08.00-12.00 uur<br />

- 2e Paasdag jaarmarkt Paasmarkt<br />

<strong>10</strong>.00-18.00 uur<br />

PERU!<br />

Hallo,<br />

Mijn naam is Inge Boegheim, 17 jaar, bewoonster<br />

van Hoogveld. Ik zit op het Trevianum in<br />

atheneum 5. Dit jaar ga ik naar Peru in juli<br />

met het project Global Exploration.<br />

In Peru gaan we verschillende goede doelen<br />

steunen:<br />

MamaAlice: Een opvang voor straatkinderen<br />

in Ajacucho. Het is opgericht door Frederique<br />

Kallen uit Noorbeek (Limburg). Wij gaan daar<br />

wonen, werken en spelen met de kinderen.<br />

We helpen, voor een betere toekomst voor de<br />

kinderen. Aan dit doel geven we <strong>10</strong>.000 euro.<br />

Tips om op een simpele manier af te vallen<br />

Afvallen vurigste nieuwjaarswens<br />

door onze verslaggever<br />

Nederland is weer volledig in de ban van de goede<br />

voornemens. Vooral de honger naar afslankprogramma’s<br />

lijkt onverzadigbaar. Adversus.nl heeft<br />

tien regels om gewicht te verliezen zonder dat je er<br />

al teveel moeite voor hoeft te doen. Met een paar<br />

kleine aanpassingen aan tafel en in je levensstijl<br />

moet het je gaan lukken. Om gewicht te verliezen<br />

is het helemaal niet altijd nodig dat je jezelf kwelt<br />

met strenge diëten en uitputtende trainingen in de<br />

sportschool (een beetje trainen kan overigens geen<br />

kwaad!). Vaak is het al voldoende om een paar kleine<br />

wijzigingen in je levensstijl aan te brengen. Met<br />

een beetje meer aandacht voor je voedingspatroon<br />

en een paar veranderingen in je levensgewoonten<br />

kom je al een heel eind.<br />

De basis: meer lichaamsbeweging en minder<br />

calorieën aan tafel<br />

Houd deze twee punten altijd goed in gedachten<br />

(of beter nog: pas ze toe in je dagelijks leven<br />

:) want ze vormen de basis voor alle adviezen<br />

die je hieronder vindt.<br />

Minder alcohol<br />

Niet alleen doe je je lever er een plezier mee,<br />

maar je brengt direct ook het aantal calorieën<br />

dat je per dag tot je neemt terug. En het zal<br />

gemakkelijker zijn om je eetlust onder controle<br />

te houden als je minder drinkt. Alcohol<br />

maakt de verleiding om meer te eten groter<br />

en maakt het gemakkelijker om toe te geven<br />

aan je lusten (aan tafel natuurlijk :)<br />

Minder stress...<br />

Ons lichaam maakt in momenten of periodes<br />

van stress een hormoon aan dat 'cortisol' heet.<br />

Onthoud deze naam goed, want dit hormoon<br />

is onder meer verantwoordelijk voor de ophoping<br />

van vet, vooral in de taille. Dus... stress<br />

niet en je buik zal het je in dank afnemen.<br />

Drink veel water<br />

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat als<br />

je veel water drinkt, je ook meer calorieën verbrandt<br />

(je hoeft niet te overdrijven, we hebben<br />

het hier over een normale hoeveelheid<br />

water). En water is ook nog eens goed voor je<br />

lichaam.<br />

Beperk de inname van koolhydraten<br />

Breng je dagelijkse portie brood en pasta terug<br />

tot een redelijke en aanvaardbare hoeveelheid,<br />

maar 'bespaar' vooral op de koolhydraten<br />

die je binnenkrijgt via taartjes, gebakjes<br />

en andere zoetigheden. Jammer? Je mist deze<br />

lekkernijen? We zijn het met je eens, maar<br />

wat kun je eraan doen? Je wilt afvallen toch?<br />

Kaas, yoghurt en melk<br />

Gelukkig bestaan er vandaag de dag ook 'light'<br />

versies van deze producten. Laat de volle en<br />

vette versies staan en ga voor magere kaas,<br />

Stichting HoPE: Deze stichting probeert de<br />

bewoners te stimuleren zelf te werken aan<br />

de toekomst. Dit door hen bij te staan bij de<br />

bouw van scholen, aanleveren van studiematerialen<br />

en het aanstellen van leraren. Ook dit<br />

doel geven wij <strong>10</strong>.000 euro.<br />

Ossongate Village: Hier gaan wij de dorpsschool<br />

opknappen en van goede leermiddelen<br />

voorzien. Ook dit doel krijgt <strong>10</strong>.000 euro.<br />

We gaan met 33 leerlingen van het Trevianum.<br />

Het is de bedoeling dat wij per leerling<br />

1.750 euro aan sponsorgeld ophalen. Helpt U<br />

mee?<br />

Al voor <strong>10</strong> euro helpt U mee aan een betere<br />

toekomst voor deze mensen. Als bedankje<br />

krijgt u dan een groetkaart uit Peru waar de<br />

yoghurt en melk. Ook hier weer zonder te<br />

overdrijven natuurlijk, want drie liter magere<br />

yoghurt per dag zullen op den duur ook zoden<br />

aan de dijk zetten.<br />

Sla geen maaltijden over<br />

Sla geen maaltijden over en laat ook die snack<br />

waar je aan gewend bent niet staan. Wel is het<br />

een goed idee om over te stappen op caloriearme<br />

tussendoortjes. Vervang je chocoladereep<br />

door een caloriearme mueslireep (om maar<br />

een voorbeeld te geven). En vergeet die 'goeie<br />

ouwe' appel niet. Een perfecte snack die vult,<br />

lekker smaakt en lekkere trek tegengaat.<br />

Lichaamsbeweging<br />

Zeg nee tegen die zittende levensstijl, ook al<br />

vraagt je werk om heel wat zittende uurtjes.<br />

Zorg ervoor dat je daarnaast voldoende beweging<br />

hebt. Loop even naar de bakker of slager<br />

in plaats van voor elke boodschap de auto te<br />

nemen (de fi ets is ook prima). Neem de trap,<br />

maak een strandwandeling in plaats van op<br />

zondagmiddag een bioscoopje te pakken.<br />

Wees creatief, zorg ervoor dat je die lichaamsbeweging<br />

te pakken krijgt.<br />

Kleinere porties aan tafel<br />

Aan tafel hoef je geen concessies te doen, integendeel,<br />

als je de porties maar terugbrengt.<br />

Qua smaak hoef je er niet op achteruit te<br />

gaan. Maak de dingen klaar die je lekker vindt<br />

(alleen in kleinere hoeveelheden) en je zult<br />

met een voldoen gevoel van tafel gaan. Als je<br />

lekker eet, zul je er niet eens veel van merken<br />

dat je 'op dieet' bent.<br />

Vermijd gesuikerde drankjes en koolzuurhoudende<br />

dranken<br />

Water is nog altijd het beste. En niet alleen<br />

voor de lijn.<br />

Dit is alles. Zoals je ziet, hoef je echt je levensstijl<br />

en voedingspatroon niet om te gooien.<br />

En zoals je zult merken, betekent afvallen<br />

helemaal geen afzien. Je hoeft alleen maar<br />

een paar kleine wijzigingen in je gewoontes<br />

aan te brengen. Probeer het maar eens. Het<br />

kost je niets.<br />

namen opstaan van alle leerlingen. (voor 25<br />

euro krijgt u 3 groetkaarten.) Voor bedrijven<br />

of particulieren die meer willen geven hebben<br />

we speciale sponsorplannen, neem hiervoor<br />

svp contact met mij op.<br />

Wilt u meer weten en/of sponsoren bel/mail<br />

gerust!<br />

Of kijk op www.global-exploration.nl<br />

Groetjes,<br />

Inge Boegheim<br />

Frankenlaan 50, tel.: 046-4588630<br />

inkie_92@hotmail.com<br />

P.s. Na mijn reis kunt u over mijn ervaringen lezen<br />

in <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>.<br />

19


20<br />

telefoon: 046-4586518<br />

e-mail:la69bella@hotmail.com<br />

© van jeffrey’s<br />

Nicole Schiffeleers


Het vragen uurtje, tien vragen aan...<br />

Cinderella Cempel-Jeurissen<br />

Geslacht: vrouw<br />

Beroep: Huisvrouw<br />

Leeftijd: 30<br />

Gehuwd: ja<br />

Kinderen: 1 jongen van 6 jaar<br />

Straat: Manekoulsweg 1<br />

1. Vat uw jeugd samen in maximaal vijf woorden.<br />

> Beschermt, veel liefde, verwend,<br />

gezellig, normen en waarden.<br />

2. Noem het grootste dilemma waarvoor u geplaatst<br />

werd. > Is nog nooit voorgekomen.<br />

3. Vinden dieren u prettig gezelschap? Hoe komt<br />

dat, denkt u? > Ja zeker, ik heb zelf een<br />

jonge Maltezer en ik weet goed hoe ik<br />

met dieren om moet gaan. Dieren voelen<br />

goed aan of iemand goed of slecht is. Ik<br />

houd van dieren.<br />

4. Wat zou u zeker niet doen met tien miljoen<br />

euro? > Ik zou niet meteen weten wat ik<br />

er niet mee zou gaan doen. Wel zou ik<br />

uitkijken het niet aan onzin te besteden.<br />

5. Wat is uw grootste ergernis op dit moment? ><br />

Ik erger mij aan mensen die zich anders<br />

voordoen dan hoe ze in werkelijkheid<br />

zijn. Dat zijn er naar mijn mening veel te<br />

veel.<br />

NOSTIMOS: dossier Een fout in het ziekenhuis<br />

door Huub van Dijk<br />

(directeur Nostimos)<br />

Huub van Dijk van<br />

Nostimos Letselschadedeskundigen<br />

bespreekt<br />

in deze column gevallen<br />

uit zijn Sittardse praktijk.<br />

Zo bent u beter<br />

voor bereid wanneer letselschade<br />

optreedt.<br />

Mevrouw B heeft te maken<br />

met een bijzonder<br />

akelige vorm van ingegroeide<br />

haren in de<br />

liesstreek. Dit ging steeds gepaard met forse<br />

ontstekingen. Al vaak was zij daarvoor operatief<br />

behandeld en steeds opnieuw gaf dat<br />

problemen tijdens het genezingsproces. Tot<br />

zover “niets aan de hand”. Twee jaar geleden<br />

moest mevrouw B opnieuw onder het<br />

mes. De specialist in een groot ziekenhuis<br />

had een nieuwe behandelmethode voorgesteld.<br />

Mevrouw B ging daarmee akkoord. De<br />

operatie verliep succesvol en mevrouw werd<br />

opgenomen op de afdeling om verzorgd te<br />

worden. De operatiewonden moesten namelijk<br />

worden gekoeld. Gedurende de nacht<br />

werd niet meer gecontroleerd of de koelelementen<br />

goed waren aangelegd. Dat werd<br />

pas duidelijk toen in de ochtend vreselijke<br />

vriesverwondingen werden geconstateerd<br />

in de lies van mevrouw B. Kennelijk waren<br />

deze vriesbrandwonden ontstaan door rechtstreeks<br />

contact tussen de koelelementen en<br />

de operatiewonden. Door de pijnstillers die<br />

haar waren toegediend, had mevrouw B niet<br />

bemerkt dat er iets fout zat.<br />

Wettelijke aansprakelijkheid<br />

Het ziekenhuis verontschuldigde zich in alle<br />

Knipacties C<strong>10</strong>00<br />

in het <strong>WijkKrantje</strong><br />

Vanwege de C<strong>10</strong>00 euroweken<br />

in <strong>jan</strong>uari zitten er<br />

in deze editie geen knipacties.<br />

In het februarinummer<br />

zullen deze weer<br />

geplaatst worden.<br />

toonaarden voor de ontstane situatie, maar<br />

uit niets bleek dat men ook voornemens was<br />

de kwestie bij de aansprakelijkheidverzekering<br />

van het ziekenhuis aan te melden. Een<br />

vriendelijk woord, een welgemeend sorry, en<br />

daar was het dan mee afgedaan. De heer B had<br />

daar al wekenlang slecht van geslapen. Mevrouw<br />

B had het vertrouwen in het ziekenhuis<br />

verloren en ging voor verdere behandeling<br />

naar het Brandwondencentrum in Beverwijk.<br />

Ook besloten de heer en mevrouw B een belangenbehartiger<br />

in te schakelen en te vragen<br />

om juridisch advies. Via hun tussenpersoon<br />

kwamen zij in contact met twee belangenbehartigers.<br />

De ene werkte op basis van “no cure<br />

no pay”, de andere was de organisatie waar ik<br />

voor werkzaam ben, actief op basis van een<br />

redelijk uurtarief. De heer en mevrouw B vonden<br />

het idee niet prettig dat zij een deel van<br />

de schadevergoeding zouden moeten afstaan.<br />

Daarom kozen zij voor Nostimos.<br />

Wij hebben meteen het ziekenhuis aansprakelijk<br />

gesteld. Het ziekenhuis volstond met<br />

het doorsturen van onze brief naar de verzekeraar.<br />

En de verzekeraar zegde toe de zaak<br />

te onderzoeken. Dat duurde helaas erg lang.<br />

Na veelvuldig aandringen en na indringende<br />

discussies tussen de medisch adviseurs van<br />

de verzekeraar en van de belangenbehartiger,<br />

ging de verzekeraar eindelijk overstag. Zwart<br />

op wit werd erkend dat er een verwijtbare<br />

fout in de verpleging was gemaakt. Een fout<br />

die te vermijden was geweest bij de vereiste<br />

zorgvuldige controle van de koelelementen.<br />

Schade<br />

Mevrouw B heeft inmiddels hersteloperaties<br />

in het Brandwondencentrum in Beverwijk<br />

Gespot in Hoogveld<br />

6. Met welk dier voelt u zich verwant, als u eerlijk<br />

bent? > Met een tijger, omdat ik me identifi<br />

ceer met dit geweldige kattensoort.<br />

7. Waarvoor mag men u ‘s nachts wakker<br />

maken? > Voor konijn in het zuur, met<br />

noodles en wortelen met erwtjes.<br />

8. Wat kost een pilsje tegenwoordig op het terras?<br />

> Zou ik eerlijk gezegd niet weten.<br />

Ik drink zelf graag Apfelcorn en dat kost<br />

een schandalige 3 à 4 Euro.<br />

9. Waarover heeft u zich onlangs diep geschaamd?<br />

> Ik schaam mij nooit, men<br />

moet mij maar nemen zoals ik ben.<br />

<strong>10</strong>. Wat heeft u geleerd dat u graag anderen wilt<br />

doorgeven? > Respect voor oudere mensen.<br />

Voor je zelf opkomen. Waarderen<br />

wat je hebt want met meer word je toch<br />

niet gelukkiger.<br />

door Jeffrey Verspaget<br />

(redacteur van deze krant)<br />

achter de rug. Er volgt nog littekencorrecties<br />

in een later stadium. Zij heeft zich ernstig<br />

zorgen gemaakt of het allemaal nog wel<br />

in orde zou komen, en of het ook toonbaar<br />

zou zijn. Zij heeft 2 zomers niet in de zon<br />

mogen lopen op de naturistische wijze waar<br />

zij en haar man van houden. Zij heeft voor<br />

dat gemis, voor de pijn en voor het feit dat<br />

diverse herstelbehandelingen nodig waren,<br />

een smartengeld gekregen waar zij tevreden<br />

mee was.<br />

Mevrouw B was zelfstandig kapster. Tijdens<br />

de diverse herstelperiodes kon zij haar werk<br />

niet uitvoeren. Alles bij elkaar ging het toch<br />

om enkele maanden inkomstenverlies. Het<br />

was niet veel, zij bleef jaarlijks beneden de<br />

belastingvrije voet, maar toch ging het in<br />

haar beleving om een fors bedrag, dat zij zonder<br />

de schadevergoeding van de verzekeraar<br />

was misgelopen.<br />

Ook in het huishouden werd hulp mogelijk<br />

gemaakt door een fi nanciële vergoeding voor<br />

het tijdelijk weggevallen vermogen om het<br />

huishouden zelf te doen.<br />

Kosten<br />

Omdat de kosten van de belangenbehartiger<br />

betaald moeten worden door de aansprakelijke<br />

partij, (de verzekeraar van) het ziekenhuis<br />

dus, hoefde mevrouw B niets van haar<br />

schadevergoeding af te dragen (zoals ze dat<br />

wel had moeten als ze had gekozen voor een<br />

belangenbehartiger die werkt op basis van<br />

“no cure no pay”). Aan Nostimos was zij niets<br />

verschuldigd. Ook dat was een prettige ervaring.<br />

Je recht krijgen en er niets voor hoeven<br />

betalen.<br />

21


Tips voor u op wintersport gaat<br />

door onze verslaggever<br />

Nu de meest drukke wintersportweken er aan zitten<br />

te komen is het misschien handig je nu alvast<br />

voor te bereiden. Hieronder volgen een paar handige<br />

tips op een rij over winterbanden, een veilige<br />

auto, veilig rijden in de bergen etc. Daarnaast is<br />

een inpaklijst ook erg handig. Goede reis alvast!<br />

Winterbanden<br />

Winterbanden hebben een grover profi el en<br />

zijn gemaakt van een speciaal zacht rubbermengsel<br />

waardoor ze bij temperaturen onder<br />

de 7 graden veel meer grip hebben op sneeuw<br />

en ijs dan gewone banden. Winterbanden zijn<br />

Welkom bij peuterspeelzaal OKIDOKI<br />

Onze peuterspeelzaaal is onderdeel van stichting<br />

Spelenderwijs. De peuterspeelzaal is een belangrijke aanvulling op de opvoeding<br />

thuis en momenteel zijn er nog een aantal plekken vrij. Met nieuwe kameraadjes<br />

ontdekken hoe het is om andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen: een ervaring die<br />

van grote waarde is voor de sociale ontwikkeling. De peuters worden gestimuleerd door de<br />

leidsters, groepsgenootjes, het spelmateriaal en de ruimte. Er is volop de mogelijkheid om te<br />

spelen en creatief bezig te zijn.<br />

Vanaf 2 jaar en 3 mnd. mogen de peuters twee dagdelen onze speelzaal bezoeken nl:<br />

Maandagochtend/donderdagmiddag - Dinsdagochtend/donderdagochtend -<br />

Woensdagochtend/vrijdagochtend. ‘s Ochtends van 9.00-11.30 uur, ’s middags van 13.00-15.30<br />

uur. Momenteel bestaat er ook de mogelijkheid om in overleg een of drie dagdelen af te nemen.<br />

Wij hopen uw peuters te mogen begroeten bij Okidoki.<br />

Hulseweg 1, 6135 JK Sittard<br />

Info: 046-45<strong>10</strong>763 - De leidsters, Michèle, Hanneke, Marly en Margo<br />

22<br />

Advertenties<br />

niet verplicht maar, wel aan te raden.<br />

Sneeuwkettingen<br />

Zijn niet overal nodig. Veel wegen richting<br />

wintersportgebieden zijn goed berijdbaar.<br />

Neem ze uit voorzorg toch altijd mee. In sommige<br />

landen zijn sneeuwkettingen onder bepaalde<br />

omstandigheden verplicht. Als je ze<br />

niet gebruikt kun je een fl inke boete krijgen.<br />

Ook kan het gevolgen hebben als u een aanrijding<br />

krijgt. In Tsjechië of Hongarije is het verplicht<br />

om sneeuwkettingen bij je te hebben.<br />

Zonder de kettingen kan u de toegang tot het<br />

land ontzegd worden. Ook in Oostenrijk en<br />

Noord-Italie zijn sneeuwkettingen verplicht,<br />

maar hier wordt u niet geweigerd als u ze<br />

niet bij u heeft. Het is niet verstandig om het<br />

omleggen van kettingen lang uit te stellen. In<br />

heel veel sneeuwgebieden wordt ruim van tevoren<br />

aangegeven wanneer sneeuwkettingen<br />

noodzakelijk zijn. U kunt in die sneeuwgebieden<br />

ook vaak speciale parkeerplaatsen vinden<br />

waar de sneeuwkettingen omgelegd kunnen<br />

worden.<br />

Zodra de sneeuwkettingen niet meer nodig<br />

zijn, moet u ze er weer afhalen .Dit is belangrijk<br />

om slijtage te voorkomen. Als de<br />

schakels van de sneeuwkettingen vervangen<br />

moeten worden, heb je schakels en een buigtang<br />

nodig. Deze zijn vaak bij tankstations te<br />

verkrijgen. De maximale snelheid als u met<br />

sneeuwkettingen rijdt is 50 km/u. Een hogere<br />

snelheid is gevaarlijk en beschadigt wielen en<br />

sneeuwkettingen.<br />

Tips<br />

Laat u adviseren bij de aankoop van de sneeuwkettingen.<br />

Zorg dat u de handleiding voor het<br />

begin van de vakantie hebt gelezen. Oefen een<br />

aantal keer op je gemak met het omleggen van<br />

de sneeuwkettingen, zodat u in de sneeuwgebieden<br />

niet voor verrassingen komt te staan.<br />

Voor vertrek kunt u het best de wieldoppen van<br />

de banden verwijderen. Deze worden namelijk<br />

beschadigd door de kettingen. Zorg ervoor dat<br />

wanneer u de kettingen nodig hebt deze gemakkelijk<br />

bereikbaar zijn. De kettingen omleggen is<br />

geen leuk werk. Het is voor uzelf fi jner om handschoenen,<br />

een oude jas, een fl uorescerend hesje,<br />

een kokosmatje en eventueel een zaklantaarn<br />

bij de kettingen in de buurt te hebben. Zorg dat<br />

de sneeuwkettingen altijd om de aangedreven<br />

wielen gelegd worden. Reinig de kettingen bij<br />

thuiskomst met warm water en droog ze af.<br />

Bewaar ze ook op een droge plaats, dan heeft u<br />

langer plezier van uw sneeuwkettingen.<br />

Winterbeurt<br />

Zorg dat uw auto voor u op reis gaat een winterbeurt<br />

gehad heeft waarbij het koelsysteem<br />

en de ruitensproeier van de auto beveiligd<br />

zijn tegen temperaturen van -30 graden.<br />

Check voor u vertrekt:<br />

• Alle lampen van uw auto.<br />

• Of de accu nog goed is.<br />

• Of het reservewiel in orde is en de krik nog<br />

werkt.<br />

• De ruitenwisserbladen en vervang ze als ze<br />

stroef zijn of strepen gaan trekken.<br />

• Alle rubbers van deuren en achterklep en<br />

smeer ze in met talkpoeder, siliconenspray<br />

of vaseline. Dit voorkomt het vastvriezen<br />

van de rubbers.<br />

• Of de bandenspanning en profi eldiepte<br />

goed is.<br />

• De weersvoorspellingen en de actuele verkeersinformatie<br />

voor u vertrekt.


Meenemen:<br />

• Reservelampen,<br />

• startkabels<br />

• sneeuwkettingen<br />

• reserve ruitenwissers<br />

• ruiten ontdooier<br />

• extra antivriesvloeistof<br />

• slotspray<br />

• sleepkabel<br />

• olie<br />

• waxinelichtjes<br />

• handschoenen<br />

• een deken om op te kunnen knielen tijdens<br />

het bevestigen van de sneeuwkettingen of<br />

Welkom in Hoogveld deel 13<br />

door Kees Hessels<br />

(wijkbewoner)<br />

In Het <strong>WijkKrantje</strong> van<br />

november 2009 werd het<br />

leven van Generaal Devers<br />

tot aan de Tweede<br />

Wereldoorlog beschreven.<br />

Dit keer zijn betekenis<br />

tijdens de Tweede wereldoorlog.<br />

Ook dit keer<br />

wordt de site http://www.<br />

go2war2.nl/ gevolgd met<br />

minimale aanpassingen.<br />

Tijdens de oorlog<br />

In mei 1940 werd Devers<br />

gepromoveerd tot Brigadier-General en in oktober<br />

1940 kreeg hij nogmaals promotie, nu<br />

tot Major-General. Van 15 november 1940 tot<br />

15 juli 1941 voerde Devers het bevel over de<br />

Amerikaanse 9th Infantry Division, die op dat<br />

moment gestationeerd was op de legerbasis<br />

Fort Bragg in North Carolina. Devers was de<br />

jongste Major-General van de Amerikaanse<br />

strijdkrachten. Op 14 augustus werd Devers<br />

overgeplaatst naar Fort Knox, waar hij het bevel<br />

kreeg over de gepantserde strijdkrachten.<br />

Gedurende de periode dat Devers het bevel<br />

had groeiden de gepantserde strijdkrachten<br />

van 2 pantserdivisies uit naar 16 divisies en<br />

63 aparte tankbataljons. In september 1942<br />

werd Devers gepromoveerd tot Lieutenant-<br />

General.<br />

Op 3 mei 1943 kwam de Amerikaanse commandant<br />

in Europa, General Frank Andrews,<br />

om bij een vliegtuigongeluk. Devers volgde<br />

hem op en kreeg zo het bevel over de troepen<br />

in Europa. In de periode dat Devers deze functie<br />

bekleedde hield hij zich vooral bezig met<br />

het trainen en voorbereiden van de troepen<br />

voor de oversteek van het Kanaal, die uiteindelijk<br />

zou plaatsvinden in juni 1944 als operatie<br />

Overlord. In december 1943 moest Devers<br />

deze functie overdragen aan General Dwight<br />

Eisenhower.<br />

Devers kreeg geen rol toebedeeld tijdens de<br />

landingen in Noord-Frankrijk en hij kreeg<br />

tijdelijk het bevel over de geallieerde troepen<br />

in Noord-Afrika. Hij hield zich ondertussen<br />

namelijk druk bezig met het plannen van een<br />

amfi bische landing in het zuiden van Frankrijk<br />

om de Duitsers zo nog meer onder druk<br />

te zetten. In juli kreeg Devers het bevel over<br />

de Amerikaanse 6th Army Group, bestaande<br />

uit 12 Amerikaanse en 11 Franse divisies. Devers<br />

legergroep landde op 15 augustus 1944<br />

op de Franse Middellandse Zee-kust tijdens<br />

operatie Anvil-Dragoon. Vervolgens wist Devers<br />

snel noordwaarts op te rukken en bracht hij<br />

de Duitse 19. Armee grote verliezen toe. Halverwege<br />

september maakten de troepen van<br />

Devers bij Dijon contact met troepen van Pattons<br />

3rd Army die in Noord-Frankrijk aan land<br />

waren gegaan.<br />

Devers’ 6th Army Group rukte verder oostwaarts<br />

op en was in de herfst van 1944 vrijwel de<br />

enige geallieerde strijdmacht die terreinwinst<br />

boekte. In november had de 6th Army Group<br />

Straatsburg ingenomen en stond het aan de<br />

oevers van de Rijn. Devers wilde de oversteek<br />

wagen, maar dit werd hem verboden door<br />

Eisenhower, die zelfs wilde dat de 6th Army<br />

Group zich zou terugtrekken uit Straatsburg.<br />

Dit wist Devers echter te voorkomen. Maar<br />

nu was ook hij tot staan gebracht.<br />

Toen in december het Duitse offensief in de<br />

Ardennen leek te mislukken lanceerde Hitler<br />

op oudejaarsavond operatie Nordwind, een<br />

aanval met negen divisies op de troepen van<br />

Devers in de Elzas. Op deze manier probeerde<br />

Hitler Patton te dwingen de Ardennen te verlaten<br />

om zijn bevoorradingslijnen te beschermen<br />

en zo het tij in de Ardennen te laten<br />

keren. Devers moest zijn troepen in eerste<br />

instantie laten terugvallen en dit veroorzaakte<br />

enige paniek onder zijn manschappen.<br />

Dankzij Ultra, de verzamelnaam voor door<br />

ontcijfering onderschepte Duitse berichten,<br />

was Devers echter goed op de hoogte van de<br />

Duitse plannen. De vrees was dus ongegrond,<br />

want Devers kon standhouden met zijn troepen,<br />

al werd dit echter pas half <strong>jan</strong>uari 1945<br />

echt duidelijk.<br />

Tot zover weer de<br />

wetenswaardigheden<br />

van Generaal<br />

Devers. Een volgende<br />

keer een klein restant<br />

van de Tweede<br />

wereldoorlog en zijn<br />

leven na de oorlog.<br />

Jacob Loucks<br />

Devers<br />

Alemannenstraat - Andersonstraat - Batavenstraat - Biddlestraat - Brauningerstraat - Catullusstraat - Cavaleriestraat - Cicerostraat - Deversstraat - Donatusplein<br />

- Eburonenstraat - Frankenlaan - Friezenstraat - Germanenstraat - Gotenstraat - Heberlinstraat - Hoogveldlaan - Horatiuslaan - Hulsestraat - Juvenalispad - Keizer<br />

Augustusstraat - Keltenstraat - Kleitzweg - Libertypark - Littletonpad - Liviusstraat - Manekoulsweg - Ovidiusstraat - Persiuspad - Petroniuspad - Plautuspad -<br />

Pliniushof - Romeinse weg - Saksenstraat - Senecalaan - Smithlaan - Sunikersstraat - Tacitusstraat - Tessmanstraat - Tungristraat - Ubiërsplein - Vergiliusstraat -<br />

Vitruviusplein<br />

Oma’s huishoudtips<br />

Onkruidverdelger<br />

1 Bij het verwijderen van gras, onkruid, etc tussen de bestrating, ga ik altijd op een meubelkarretje zitten, een<br />

skateboard kan ook, je kan je eigen dan makkelijk verplaatsen en je zit wat hoger.<br />

2 Gebruikt u een vochtvreter? Het vocht daarvan is een uitstekend middel om onkruid tussen de tegels te laten<br />

verschrompelen!!<br />

3 Groene aanslag en onkruid tussen bestrating is heel eenvoudig te verwijderen door royaal strooizout over de<br />

bestrating te strooien en vervolgens fl ink water eroverheen te gieten of sproeien (of wachten tot het een paar<br />

keer geregend heeft)... alles lost zich dan vanzelf op!<br />

4 Gebruik het kookwater van de aardappels als onkruidverdelger.<br />

5 Met een schildersfohn over het onkruid is een minder leuk werkje maar wel afdoende en voor langere tijd!!<br />

6 Onkruid bestrijden op het tegelpad kokend water er over en de volgende dag is alles verbrand.<br />

7 Onkruid, bijvoorbeeld tussen de tegels, gaat gemakkelijk weg door er pure azijn op te sproeien!<br />

8 Onkruid tussen de bestrating? Gewoon kokend water, zonder enkele toevoeging. Het onkruid “verbrand” en gaat dood. Vervolgens is het<br />

makkelijk te verwijderen.<br />

9 Onkruid tussen tegels is lelijk. Strooi er royaal keukenzout overheen en al het onkruid gaat dood.<br />

<strong>10</strong> Onkruid tussen de bestrating? Gewoon met een grote gasbrander er overheen en je bent er meteen vanaf!!<br />

11 Tussen de tegels verwijderen 1 liter schoonmaakazijn en een scheut afwas mengen doe ik al jaren blijft weken weg.<br />

Heeft u ook een goeie tip, mail deze dan naar info@hetwijkkrantje.nl<br />

het verwisselen van een band<br />

• plankje voor de krik<br />

• verbanddoos (in Oostenrijk verplicht)<br />

• zaklamp<br />

• fl uorescerend hesje<br />

• drinkwater<br />

Sneeuwstorm<br />

Ieder jaar weer worden toeristen opeens overvallen<br />

door een hevige sneeuwval. In sommige<br />

gevallen raken toeristen met de auto<br />

ingesneeuwd. Er zijn een aantal hulpmiddelen<br />

waarmee u de storm veilig kunt uitzitten.<br />

Zorg dat uw mobiele telefoon is opgeladen en<br />

eventueel bijgeladen kan worden in de auto.<br />

Het is verstandig om waxinelichtjes mee te<br />

nemen. Een enkel waxinelichtje kan uw auto<br />

al vorstvrij houden. Neem dus voldoende<br />

waxinelichtjes mee op reis.<br />

Zorg voor voldoende water in de auto (24<br />

uur) en voldoende levensmiddelen. Om het<br />

lichaam op temperatuur te houden is het belangrijk<br />

dat u eten meeneemt met een hoge<br />

energiewaarde. Leg warme kledingstukken<br />

zoals ski-jassen en eventuele plaids binnen<br />

handbereik. Een rol Wc-papier is ook altijd<br />

handig.<br />

23


Jaarplanning<br />

Uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

2009-20<strong>10</strong><br />

In juli en augustus wordt <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

niet uitgebracht<br />

Tweede jaargang:<br />

<strong>Editie</strong> sept. ‘09 Verspreiding: 11 t/m 13 sept.<br />

deadline redactie: 23 aug.<br />

<strong>Editie</strong> okt. ‘09 Verspreiding: 9 t/m 11 okt.<br />

deadline redactie: 20 sept.<br />

<strong>Editie</strong> nov. ‘09 Verspreiding: 6 t/m 8 nov.<br />

deadline redactie: 25 okt.<br />

<strong>Editie</strong> dec. ‘09 Verspreiding: 4 t/m 6 dec.<br />

deadline redactie: 22 nov.<br />

<strong>Editie</strong> <strong>jan</strong>. ‘<strong>10</strong> Verspreiding: 1 t/m 3 <strong>jan</strong>.<br />

deadline redactie: 13 dec.<br />

<strong>Editie</strong> febr. ‘<strong>10</strong> Verspreiding: 5 t/m 7 febr.<br />

deadline redactie: 24 <strong>jan</strong>.<br />

<strong>Editie</strong> mrt. ‘<strong>10</strong> Verspreiding: 5 t/m 7 mrt.<br />

deadline redactie: 21 febr.<br />

<strong>Editie</strong> april ‘<strong>10</strong> Verspreiding: 2 t/m 5 apr.<br />

deadline redactie: 21 mrt.<br />

<strong>Editie</strong> mei ‘<strong>10</strong> Verspreiding: 7 t/m 9 mei<br />

deadline redactie: 25 apr.<br />

<strong>Editie</strong> jun. ‘<strong>10</strong> Verspreiding: 4 t/m 6 jun.<br />

deadline redactie: 23 mei<br />

*Deadline redactie is de uiterste datum voor het<br />

aanleveren van teksten en-of materialen voor betreffende<br />

editie.<br />

Eventuele wijzigingen van datums voorbehouden.<br />

Adverteren?<br />

Mening?<br />

Nieuws?<br />

24<br />

Tips?<br />

Delen?<br />

Mail ons!<br />

info@hetwijkkrantje.nl<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

SITTARD<br />

Limbrichterveld<br />

25m<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

BRADLEYSTRAAT<br />

HUNT-<br />

STR.<br />

A B C<br />

MAASBRACHT<br />

Exclusief!<br />

De actueelste plattegrond<br />

van Hoogveld alleen in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

1. Orbis Hoogstaete<br />

2. Basisschool Loedoes<br />

3. Woonvorm Woonpunt<br />

4. SGL-WBC Hoogveld<br />

5. Vijver Donatusplein<br />

6. Brievenbus<br />

7. Orbis Greenpark<br />

8. Orbis Sprinfi eld<br />

HENSCHENVELDWEG<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

A<br />

HASSELTSEBAAN<br />

DEVERSSTRAAT<br />

BRADLEYSTRAAT<br />

SIMPSONSTRAAT<br />

BIDDLESTRAAT<br />

HODGES-<br />

STRAAT<br />

A<br />

Alemannenstraat 6135 HM ..... C1<br />

Andersonstraat 6135 JE ...........A3<br />

Augustusstraat,<br />

Keizer 6135 JT .......................... C3<br />

B<br />

Batavenstraat 6135 HD ............ B1<br />

Biddlestraat 6135 JG .................A3<br />

Brauningerstraat 6135 JW ...... C3<br />

C<br />

Catullusstraat 6135 HX ............ C2<br />

Cavaleriestraat 6135 JM ........... C4<br />

Cicerostraat 6135 HT ................ B2<br />

D<br />

Deversstraat 6135 JH ................A3<br />

Donatusplein 6135 JV .............. B3<br />

E<br />

Eburonenstraat 6135 HH ......... B1<br />

F<br />

Frankenlaan 6135 HN ............... B1<br />

Friezenstraat 6135 HJ ............... C1<br />

4<br />

PLINIUS-<br />

SENECALAAN<br />

PLINIUS-<br />

HOF<br />

8<br />

HOF<br />

3<br />

OVIDIUSSTRAAT<br />

SMITHLAAN<br />

7<br />

N276<br />

VERGILIUSSTRAAT<br />

HASSELTSEBAAN<br />

SENECALAAN<br />

BATAVENSTRAAT<br />

LIVIUSSTRAAT<br />

CICEROSTRAAT<br />

DONATUSPLEIN<br />

HOOGVELDLAAN<br />

Hof van Onthaasting<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

1<br />

Kleitzw e g<br />

UBIERS-<br />

PLEIN<br />

STRAAT<br />

SAKSEN-<br />

SITTARD<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

DONATUSPLEIN<br />

FRANKEN- FRANKEN-<br />

ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN<br />

GERMANENSTRAAT<br />

HOOGVELD<br />

6<br />

1<br />

2<br />

TUNGRISTRAAT<br />

HULSESTRAAT<br />

B<br />

EBURONENSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN<br />

HEBERLINSTRAAT HEBERLINSTRAAT<br />

LAAN<br />

Kleitzweg<br />

KEIZER AUGUSTUS<br />

CAVALERIESTRAAT<br />

FRIEZENSTRAAT<br />

VITRUVIUSPLEIN<br />

6<br />

HULSESTRAAT<br />

G<br />

Germanenstraat 6135 HC ........ B2<br />

Gotenstraat 6135 HL ................. C1<br />

H<br />

Heberlinstraat ........................ B3<br />

Hoogveld .................................. C4<br />

Hoogveldlaan 6135 JD .............. B3<br />

Horatiuslaan 6135 HW ............. B3<br />

Hulsestraat 6135 JK .................. B3<br />

J<br />

Juvenalispad ........................... C1<br />

K<br />

Keltenstraat 6135 HP ................ C2<br />

Kleitzweg ................................. B4<br />

L<br />

Liviusstraat 6135 HV ................. B2<br />

M<br />

Manekoulsweg 6135 HA .......... C4<br />

O<br />

Ovidiusstraat 6135 JC ............... B3<br />

5<br />

STRAAT<br />

SUNI-<br />

KERS-<br />

KELTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

STRAAT<br />

ALEMANNE NSTRAAT<br />

MONTGOMERYSTRAAT<br />

TACITUSSTRAAT<br />

PLAUTUSPAD<br />

Juvenalis- pad<br />

GOTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

PERSIUSPAD<br />

CATULLUSSTRAAT<br />

HOOGVELDLAAN<br />

BRAUNINGERSTRAAT<br />

MANEKOULS WEG<br />

Hoogveld<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

TESS<br />

C<br />

MANS TRAAT<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

Petroniuspad Petroniuspad<br />

MILIEUPARK-<br />

WEG<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

HEI JERSTEEG<br />

P<br />

Persiuspad 6135 JR .................... C3<br />

Petroniuspad .......................... C2<br />

Plautuspad 6135 JC ................... C3<br />

Pliniushof 6135 HZ ....................A2<br />

R<br />

Romeinseweg 6135 JA .............. B2<br />

S<br />

Saksenstraat 6135 HE ............... B1<br />

Senecalaan 6135 HS ..................A2<br />

Smithlaan 6135 JL ..................... B3<br />

Sunikersstraat 6135 HK ........... C1<br />

T<br />

Tacitusstraat 6135 HR .............. C2<br />

Tessmanstraat 6135 JP ............. C3<br />

Tungristraat 6135 HG ............... B1<br />

U<br />

Ubiërsplein ............................. B1<br />

V<br />

Vergiliusstraat 6135 JB ............ B2<br />

Vitruviusplein ........................ B2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

© <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>


Wonen, welzijn,<br />

zorg en dienstverlening<br />

voor iedereen!<br />

Parc<br />

Hoogveld<br />

Een goed voorzieningenniveau is in de visie van Orbis<br />

Medisch en Zorgconcern een belangrijke vereiste voor<br />

goed en prettig wonen. Een visie die in Hoogveld haar<br />

vruchten afwerpt. Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening<br />

gaan hier hand in hand. Met multifunctioneel centrum<br />

Orbis Hoogstaete en het nieuwe wijkpark, De Hof van<br />

Onthaasting, als centrale ontmoetingsplek voor jong<br />

en oud. Een plek waar het aangenaam wonen is!<br />

Orbis Medisch en zorgconcern bestaat uit Orbis Medisch<br />

Centrum (voorheen Maaslandziekenhuis), Orbis Geestelijke<br />

Gezondheidszorg (voorheen Prins Claus Centrum), Orbis<br />

Revalidatie, Orbis Thuis (waaronder Orbis Thuiszorg,<br />

acht zorgcentra en Orbis Hospice Daniken) en Orbis<br />

Huishoudelijke Hulp. Het concern is actief op het gebied<br />

van zorg, dienstverlening, wonen en welzijn in Zuid- en<br />

Midden-Limburg.<br />

Meer weten? Kijk dan op www.orbisconcern.nl<br />

SERREBOUW<br />

TERRASVERANDA - SERRES - OVERKAPPINGEN<br />

LICHTSTRATEN - SCHUIFDEUREN<br />

PLISSÉ HORDEUREN - VERANDAZONWERING<br />

Bezoek onze 250m 2 grote showroom!<br />

Openingstijden: Ma t/m vrij: 8.30 - 17.00 uur.<br />

Zat: <strong>10</strong>.00 - 17.00 uur<br />

Industriestraat 25 • 6135 KG Sittard<br />

T.: 046-4519640 • www.marchal.nl


LIMBRICHTERVELD<br />

Dempseystraat 38<br />

Sittard<br />

Gratis parkeren<br />

www.c<strong>10</strong>00.nl<br />

Openingstijden:<br />

maandag t/m zaterdag:<br />

08.00 - 20.00<br />

Zondags gesloten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!