19.09.2013 Views

Editie jan. 09 - Hét WijkKrantje

Editie jan. 09 - Hét WijkKrantje

Editie jan. 09 - Hét WijkKrantje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaargang 1 / Uitgave 5 / maand: Januari 20<strong>09</strong><br />

Medium Jacqueline Seelen is wars van charlatans:<br />

‘Er wordt hier niks<br />

verteld, laat mij m’n<br />

werk maar doen’<br />

door Johan de Wal<br />

Jacqueline Seelen uit Hoogveld is een internationaal<br />

bekend medium. Ze heeft een druk bezochte<br />

praktijk. Via haar gids Joshua legt ze contact met<br />

overledenen. Johan de Wal had een openhartig en<br />

verrassend interview met haar.<br />

>> Vervolg zie pagina 6.<br />

Bep Rulkens maakt kunstwerken met gekleurde steentjes<br />

De magie van<br />

het mozaïek<br />

door Richard Stille<br />

,,Mijn grootste wens is om eens een kunstwerk van<br />

mozaïek te maken voor een grote organisatie”, aldus<br />

de achtenvijftigjarige Bep Rulkens uit Hoogveld.<br />

>> Vervolg zie pagina 19.<br />

Nieuwjaarswandeling<br />

met<br />

Buurt vereniging<br />

Hoogveld<br />

4<br />

Biomassa Centrale<br />

stilgelegd voor<br />

onderhoud<br />

15<br />

foto Jacqueline Seelen<br />

foto Bep Rulkens<br />

Joker Drive in<br />

Hoogstaete 16<br />

Gemeente Sittard-Geleen


Voorwoord<br />

NIEUWJAARSGROET: ZOENEN OF NIET<br />

Nederland valt elkaar weer massaal in de armen tijdens de nieuwjaarsborrels.<br />

Maar moeten we perse zoenen of is een stevige handdruk<br />

goed genoeg? En wat is de houdbaarheidsdatum van de nieuwjaarsgroet?<br />

Wel kussen?<br />

Driemaal kussen op de wang (links-rechts-links) is een gewoonte die<br />

uit Brabant en Limburg is overgewaaid naar de rest van Nederland.<br />

Van oorsprong was deze kus alleen bedoeld voor familie en intieme<br />

vrienden. Tegenwoordig kijkt niemand er nog raar van op.<br />

Houdt u wel van een gelegenheidskus? Dan beroert u met uw lippen<br />

vluchtig de wang van de ander. U bewaart enige fysieke afstand - ongeveer<br />

de lengte van de onderarm - en laat begeleidende geluiden (smakken!) achterwege. Een<br />

kus op de mond is alleen voor uw geliefde. Zo’n intieme handeling is bij nieuwjaarsbijeenkomsten<br />

volstrekt taboe, hoe close u ook denkt te zijn met uw collega’s of zakenrelaties. Wel zoenen<br />

maar niet driemaal? Meld dan vriendelijk dat u het bij één (of twee) zoenen laat.<br />

Liever een handdruk?<br />

U houdt niet van al dat gezoen? Doe het dan niet. Geen enkele etiquetteregel schrijft voor dat kussen<br />

moet. Een stevige handdruk drukt vaak meer uit dan vluchtige zoenen. Het initiatief om niet te<br />

zoenen, zult u zelf moeten nemen. Met een bijna gestrekte arm en uitgestoken hand houdt u opdringerige<br />

relaties of collega’s beleefd doch beslist op afstand. Wat ook helpt, is het voorwenden van een<br />

verkoudheid of (nog effectiever) een koortslip. Of zeg dan gewoon ronduit dat u niet wilt kussen.<br />

Andere culturen<br />

Heeft u collega’s of zakenrelaties uit andere culturen en kent u de gewoonten niet? Gedraag u<br />

dan bescheiden en stel u bij het uitwisselen van de nieuwjaarsgroet afwachtend op. De omgang<br />

met andere culturen is niet in een paar regels te defi niëren. In de ene cultuur is een omhelzing<br />

heel gewoon, in de andere is een stevige handdruk ongewenst. Met een bescheiden opstelling en<br />

respect voor afwijkende gewoonten komt u een heel eind.<br />

Tot wanneer?<br />

Een strikte houdbaarheidsdatum voor de nieuwjaarswens is er niet. Die bepaalt u zelf. Wilt u<br />

wat meer houvast? Trek dan de grens na de derde week van <strong>jan</strong>uari. Rond die tijd geven koningin<br />

Beatrix en de voorzitter van de Tweede Kamer hun offi ciële nieuwjaarsrecepties. Daarna is<br />

het in Nederland weer business as usual.<br />

Veel leesplezier.<br />

Richard Stille<br />

Kledinginzameling door oudervereniging<br />

Loedoes en ReShare<br />

door onze verslaggever<br />

De oudervereniging van basisschool Loedoes<br />

en ReShare B.V houden op 16 <strong>jan</strong>uari weer<br />

een kledinginzameling. U kunt de zakken met<br />

kleding alleen ’s ochtends tot <strong>09</strong>.00 uur afl everen<br />

voor de grote poort bij de hoofdingang<br />

van de school. De geldelijke opbrengst komt<br />

ten goede aan de leerlingen.<br />

Wat wordt er wel ingezameld?<br />

- Alle draagbare boven – en onderkleding<br />

- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)<br />

- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken,<br />

tafellakens, dekens, kussenslopen)<br />

- Zachte knuffelbeesten<br />

Wat wordt er niet ingezameld?<br />

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine<br />

lappen stof)<br />

- Niet draagbare kleding en schoenen<br />

- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.<br />

- Werkkleding en vervuilde kleding<br />

- Hard speelgoed<br />

- Kledingzakken waar de beste kleding al uit<br />

is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel)<br />

Hoe moet de kleding verpakt worden?<br />

Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic<br />

zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt<br />

de beste<br />

bescherming tegen het vuil en nat worden<br />

van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde<br />

of op dezelfde manier dichtgeknoopte<br />

kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de<br />

suggestie gewekt dat de kleding gesorteerd<br />

is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding<br />

worden gegeven.<br />

De actie wordt georganiseerd door ReShare<br />

BV te Oosterhout, tel <strong>09</strong>00-9900<strong>09</strong>9,<br />

www.reshare.nl<br />

Bron: Zipp, zaken voor elkaar (Corana de Wert)<br />

COLOFON<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>:<br />

E-mail: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Website: www.hetwijkkrantje.nl<br />

Postbus: 5084, 6130 PB Sittard<br />

Uitgever:<br />

WijkMediaProductie.nl (WMP)<br />

E-mail: info@wijkmediaproductie.nl<br />

Website: www.wijkmediaproductie.nl<br />

ABN-AMRO: 475147359<br />

KvK: 14102123<br />

Medewerking:<br />

Hermez Marketing & Communicatie<br />

uit Roermond www.hermez.nl<br />

Jeffrey Verspaget Multimedia Producer<br />

Telefoon: 046-4586518<br />

E-mail: la69bella@hotmail.com<br />

Redactie:<br />

Hoofd- en eindredactie: Richard Stille<br />

(wijkbewoner)<br />

06-29042943<br />

Vormgever: Job van Doorne<br />

06-44167194<br />

Redactioneel medewerker: Paul Tillmann<br />

046-4586518<br />

Vaste redactieleden: Johan de Wal<br />

0475-851852<br />

Maarten van Hout<br />

06-41612610<br />

(wijkbewoner)<br />

Jeffrey Verspaget<br />

(wijkbewoner)<br />

046-4586518<br />

Bezorgklachten:<br />

Als u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet heeft ontvangen stuur<br />

dan een e-mail naar: info@hetwijkkrantje.nl. Zie<br />

‘Jaarplanning uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>’ pag. 24.<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Bern Claessens - Sittard<br />

Advertentieverkoop:<br />

Voor informatie over advertentieruimte in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> kunt u bellen naar: 06-29042943<br />

of mailen naar: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Oplage:<br />

1.100 exemplaren gratis huis-aan huis. <strong>Hét</strong> Wijk-<br />

Krantje is een gratis huis-aan-huis maandblad en<br />

verschijnt 10 keer per jaar, uitgezonderd de maanden<br />

juli en augustus. Het blad wordt in de eerste<br />

week van de maand verspreid.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor op artikelen<br />

in te korten of niet te plaatsen. Er kunnen geen<br />

rechten worden ontleend aan de inhoud van deze<br />

uitgave. WMP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade als gevolg van niet of onjuiste<br />

vermelding van gegevens in deze uitgave.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd<br />

of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Belangrijke telefoonnummers<br />

Algemeen<br />

alarmnummer 112<br />

Politie <strong>09</strong>00-8844<br />

(lokaal tarief)<br />

Brandweer 043-400 68 00<br />

Maasland Ziekenhuis 046-459 77 77<br />

Kabel (Ziggo) <strong>09</strong>00-1884 (lokaal tarief)<br />

Energie (Essent) 0800-0330<br />

Water (WML) 043-8808088<br />

Gemeentehuis 046-477 77 77<br />

1


2<br />

Plaats een GRATIS ZOEKERTJE<br />

maximaal 84 tekens per zoekertje!<br />

Gegevens mailen naar info@hetwijkkrantje.nl<br />

Deadline edities zie pag. 24.<br />

Computer<br />

Computer problemen? Heeft u softwarematige<br />

problemen op uw PC of moeten er<br />

programma’s geïnstalleerd worden? Bel<br />

dan:<br />

Tel. ...............................................06-44375045<br />

Kinderopvang<br />

Gastouderbureau Stichting MIK, maatwerk<br />

in kinderopvang, heeft nog enkele plaatsen<br />

beschikbaar bij gastouders in Hoogveld. (0-4<br />

jaar).<br />

Tel.: ................................................043-3517171<br />

of f .................................................... 06-43515972<br />

Oudervereniging<br />

Basisschool<br />

Loedoes zoekt<br />

opslagruimte<br />

door onze verslaggever<br />

De oudervereniging van basisschool Loedoes<br />

beschikt over een groot aantal spullen die<br />

gebruikt worden bij de verschillende activiteiten,<br />

bijvoorbeeld veel versieringsmateriaal.<br />

Op school is er te weinig plaats om al deze<br />

spullen op te slaan. Daarom wil de Oudervereniging<br />

vragen of er ouders zijn die zelf of<br />

elders plek hebben voor de opslag van Ouderverenigingspulletjes.<br />

U helpt hier niet alleen de OV mee maar natuurlijk<br />

ook de kinderen van Loedoes. Mocht<br />

u over opslagruimte beschikken, laat dit dan<br />

even weten aan de voorzitter van de OV,<br />

Anneke Mols. Zij is te bereiken op telefoonnummer<br />

06-28615128 of per mail op<br />

molsvansusteren@hotmail.com.


Deze pagina kunt u ook kopieren zodat u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet hoeft e verknippen<br />

3


De bestuursleden<br />

van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

V.l.n.r.: Rita Bastings, Maurice Nohlmans, Kees Hessels<br />

en Erik de Lepper<br />

Rita Bastings - Voorzitter<br />

Catullusstraat 15<br />

6135 HX Sittard<br />

046-4525485<br />

Erik de Lepper - Secretaris<br />

Horatiuslaan 56<br />

6135HW Sittard<br />

046-4511841<br />

Esther Frusch - Penningmeester<br />

Deversstraat 2<br />

6135JH Sittard<br />

046-4586420<br />

Kees Hessels - Bestuurslid<br />

Tungristraat 8<br />

6135HG Sittard<br />

046-4525177<br />

e-mail secretaris@hoogveld.info<br />

website www.hoogveld-sittard.nl<br />

Activiteiten<br />

agenda<br />

4<br />

Op 2 <strong>jan</strong>uari speelt FC Hoogveld<br />

een wedstrijd tegen VV Sittard.<br />

De wedstrijd begint om 19.00<br />

uur. Dit is tijdens de nieuwjaarsreceptie<br />

van VV Sittard, dus gezellig<br />

wordt het sowieso...<br />

Zondag 11 <strong>jan</strong>uari 20<strong>09</strong><br />

Activiteit: Nieuwjaarswandeling in de<br />

Schwienswei met aansluitend<br />

borrel<br />

Doelgroep: Leden van Buurtverenging<br />

Hoogveld<br />

Vertrekpunt: 13.30 uur Vitruviusplein<br />

(wandeling van 1,5 uur) en<br />

14.00 uur Hogeschool Zuyd,<br />

Sportcentrumlaan 35 (wandeling<br />

van 45 minuten) 15.00 uur<br />

Stadbroekermolen, Oudeweg<br />

241 (nieuwjaarsborrel)<br />

Februari 20<strong>09</strong><br />

Activiteit: Rondleiding optochthal<br />

Marotte<br />

Doelgroep: Leden van Buurtverenging<br />

Hoogveld + 1 introducé<br />

Locatie: Optochthal Marotte,<br />

Fischerpad 111<br />

Buurtvereniging Hoogveld<br />

Nieuwjaarswandeling<br />

Inschrijving geopend: 11 <strong>jan</strong>uari 20<strong>09</strong> –<br />

Nieuwjaarswandeling Schwienswei met borrel<br />

in Stadbroekermolen voor leden van de<br />

Buurtvereniging<br />

Op zondag 11 <strong>jan</strong>uari trekken we weer de wandelschoenen<br />

aan voor de traditionele nieuwjaarswandeling.<br />

We lopen van Hoogveld via<br />

de Schwienswei naar de Stadbroekermolen.<br />

Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen<br />

hebben we een korte en een lange route<br />

uitgestippeld. De paden zijn goed begaanbaar,<br />

ook voor kinderwagens, echter langerdurende<br />

regenval kan de paden wat modderig maken.<br />

Zorg dus voor stevige, waterdichte schoenen.<br />

Na de wandeling zullen we het glas heffen<br />

op het nieuwe jaar in de Stadbroekermolen.<br />

Mocht je, om welke reden dan ook, niet kunnen<br />

meelopen en wel die borrel met ons willen<br />

drinken, zorg dan dat je rond 15.00 uur in<br />

de Stadbroekermolen bent.<br />

Naam:.........................................................................<br />

Adres: .........................................................................<br />

Telefoonnummer: ..................................................<br />

E-mailadres: .............................................................<br />

Aantal personen: ....................................................<br />

Vertrekpunt*:<br />

Vitruviusplein (13.30 uur)/ Hogeschool Zuyd, Sportcentrumlaan 35 (14.00 uur)<br />

*doorhalen wat niet van toepassing is<br />

Nieuwe penningmeester<br />

Zoals aangekondigd op de ledenvergadering<br />

van afgelopen jaar is per 1 <strong>jan</strong>uari Maurice<br />

Nohlmans teruggetreden als penningmeester.<br />

Vanaf het oprichtingsbestuur (2003) heeft<br />

Maurice de functie van penningmeester vakkundig<br />

ingevuld. In het begin was het natuurlijk<br />

zaak de boekhouding goed op te zetten.<br />

Ook moest hij in de beginjaren, met nog geen<br />

vet op de ribben, als een ware schatbewaarder<br />

op de kas blijven zitten.<br />

Advertentie<br />

Schrijf je nu meteen in door een mailtje te sturen<br />

naar het secretariaat: secretaris@hoogveld.<br />

info of door onderstaand formulier ingevuld<br />

bij het secretariaat in de bus te gooien: Horatiuslaan<br />

56 of even te bellen: 046-4511841.<br />

Samengevat:<br />

Nieuwjaarswandeling met aansluitend borrel.<br />

Voor leden van Buurtvereniging Hoogveld.<br />

13.30 uur: Vertrek van Vitruviusplein voor<br />

grote wandeling (1,5 uur)<br />

14.00 uur: Vertrek vanaf Hogeschool Zuyd,<br />

Sportcentrumlaan 35 voor kleine wandeling<br />

(3 kwartier)<br />

15.00 uur: Borrel in Stadbroekermolen,<br />

Oudeweg 241<br />

Deelname is gratis.<br />

Met zijn vertrek laat Maurice een fi nancieel<br />

gezonde verenging achter. Maurice, bedankt<br />

voor je inzet!<br />

Maurice wordt opgevolgd door Esther Frusch.<br />

Esther heeft haar sporen in de fi nanciën al<br />

ruimschoots verdiend en we hebben er dan<br />

ook alle vertrouwen in dat zij het werk van<br />

Maurice met succes zal voortzetten.<br />

Voor de oplettende lezer: Het bestuur zal binnenkort<br />

een nieuwe bestuursfoto maken.<br />

Buurtvereniging Hoogveld wenst alle Hoogvelders<br />

een actief 20<strong>09</strong>!


Inschrijfformulier<br />

vervolg Buurtvereniging Hoogveld<br />

Wilt u lid worden van buurtvereniging Hoogveld?<br />

Naam: _______________________________________________________<br />

Adres: _______________________________________________________<br />

Postcode en woonplaats: _______________________________________<br />

Telefoonnummer:_____________________________________________<br />

E-mailadres:__________________________________________________<br />

Vul dan onderstaand formulier in:<br />

Gezinssamenstelling:<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Machtiging<br />

Ondergetekende wordt lid van de Buurtvereniging Hoogveld en verleent hierbij een machtiging aan Buurtvereniging Hoogveld, om jaarlijks<br />

de contributie (zoals vastgesteld door de ledenvergadering, op dit moment 15,- euro per jaar) van de Buurtvereniging af te schrijven van<br />

rekeningnummer:<br />

Datum: ______________________________________________________ Handtekening: _______________________________________________<br />

Inleveren bij het secretariaat: Horatiuslaan 56<br />

U kunt dit inschrijfformulier ook gekopieerd inleveren, zodat u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet hoeft te verknippen.<br />

Het Wijkplatform: wie, wat en hoe…<br />

door Wijkplatform Hoogveld<br />

Na de introductie van het Wijkplatform in de<br />

vorige editie van <strong>Hét</strong> Wijkkrantje, willen wij<br />

in deze editie kijken naar de huidige stand van<br />

zaken. Wij willen u graag op de hoogte houden<br />

van de actuele zaken en de vraagstukken die<br />

momenteel binnen het Wijkplatform leven,<br />

dus het “wat”. Ook zullen wij in de komende<br />

periode de structuur (“hoe”) met u delen en de<br />

bemensing die daarbij hoort (“wie”).<br />

Aangezien de samenstelling van het bestuur,<br />

wijkplatform en werkgroepen nog tamelijk<br />

vers is, lukt het ons nog niet om onszelf uitgebreid<br />

voor te stellen. Wij zullen dat wel in<br />

de komende nummers van <strong>Hét</strong> Wijkkrantje<br />

gaan doen. Ook onze werkwijze moet door<br />

de recente uitbreiding nog zijn plaats vinden,<br />

maar tot die tijd kunt u met al uw vragen en<br />

zorgen terecht bij ons centrale e-mailadres<br />

wijkplatform@hoogveld.info. In het geval<br />

van concrete klachten, zoals over de wijkverwarming<br />

(Essent) of overlast in uw omgeving<br />

(gemeente), vragen wij u de klachten sowieso<br />

neer te leggen bij de desbetreffende instanties<br />

en ons daarover te informeren; wij kunnen<br />

dan het grotere verband voor Hoogveld in de<br />

gaten houden.. Zodra wij duidelijke afspraken<br />

hebben gemaakt over onze werkwijze, zullen<br />

wij die op onze website www.hoogveld-sittard.nl<br />

en in dit blad publiceren.<br />

Dan willen wij alvast een aantal concrete lopende<br />

zaken met u delen, zodat u ook op de<br />

hoogte blijft van onze activiteiten. Wilt u hier<br />

een bijdrage aan leveren, neem dat gerust<br />

even contact met ons op.<br />

Brievenbussen<br />

In het begin van het nieuwe jaar zal de brievenbus<br />

aan het begin van de wijk gaan verdwijnen.<br />

Deze wordt vervangen door een tweetal<br />

nieuwe exemplaren volgens de huidige oranje<br />

TNT Post huisstijl. Een komt bij Hoogstaete,<br />

de ander op de Horatiuslaan (Vitriviusplein).<br />

Waterloop<br />

In verband met de verwachte vorst wordt de<br />

waterloop in de Keizer Augustusstraat ieder<br />

jaar stopgelegd in de wintermaanden. In de<br />

lente zal deze weer worden opgestart.<br />

Begroeiing wal<br />

Conform de gemaakte afspraken met de gemeente<br />

in het voorjaar wordt met de gemeente<br />

en direct aanwonenden overlegd over de<br />

stand van zaken rondom de begroeiing op de<br />

wal en samen bekeken of er nog corrigerende<br />

maatregelen nodig zijn.<br />

Ontwikkeling park<br />

De ontwikkeling van het park maakt goede<br />

vorderingen; het doel is deze in april te openen<br />

en het Wijkplatform zal worden betrokken<br />

bij het samenstellen van het openingsprogramma.<br />

5


(Vervolg) Medium Jacqueline Seelen uit Hoogveld<br />

sinds de fi lm The Sixth Sense uit 1999. Voor<br />

de vierjarige Jacqueline Seelen uit Maastricht<br />

was het realiteit; ze zag mensen die dood waren.<br />

,,Ik dacht: hé, waarom zien andere mensen<br />

ze niet?”<br />

Nu woont ze in Hoogveld en gebruikt haar<br />

gave om mensen te helpen. In haar jonge<br />

jaren was ze daar nog niet klaar voor. Eerst<br />

moest ze nog de nodige levenservaring opdoen.<br />

,,Hoe kan ik mensen met heel mijn hart<br />

helpen als ik zelf niks heb meegemaakt?”, begrijpt<br />

ze nu.<br />

Als kind al zag, hoorde en voelde ze mensen<br />

die overleden waren. Ze rook<br />

ook karakteristieke geuren, zoals<br />

van pijptabak. Toen ze daar<br />

thuis over vertelde, in haar<br />

pleeggezin, kreeg ze als beloning<br />

een fi ks pak slaag.<br />

,,Ik was niet normaal, een achterlijke,<br />

een fantast. Ik kreeg<br />

een pak rammel en moest in de<br />

kelder zitten. Met het licht uit.<br />

Soms een halve, soms een hele<br />

dag. Ik moest maar tot bezinning<br />

komen.<br />

Op een gegeven moment leer je<br />

dan wel om je mond te houden.<br />

Je spreekt er niet meer over.”<br />

In de kelder ontmoet ze Joshua.<br />

Hij verschijnt als een klein jongetje,<br />

nog zonder naam. ,,Opeens<br />

was hij er. Hij maakte dat<br />

het licht was en zei: ‘Je hoeft<br />

nooit meer bang te zijn.’ Ik zei:<br />

‘Hoi, wie ben jij?’ Hij zei: ‘Ik kom<br />

met je spelen, de ratten bijten je<br />

niet.’<br />

Dat is een hele troost, als iemand<br />

met je speelt!<br />

Ik heb hem blindelings geaccepteerd.<br />

Hij was niet alleen in<br />

de kelder bij me, maar bijvoorbeeld<br />

ook als ik speelde op de St.<br />

Pietersberg – we woonden toen<br />

in Maastricht.<br />

Joshua, daar kreeg ik liefde<br />

van.” Die liefde heeft ze nodig.<br />

Met haar pleegouders heeft ze<br />

een haat-liefde verhouding en<br />

ze wordt in die periode ook nog<br />

eens seksueel misbruikt door<br />

een buurman - het begin van<br />

haar uittredingen.<br />

,,Tussen m’n kindertijd en pubertijd<br />

heb ik wel eens gedacht<br />

dat ik gek was. Zo van: wil je het<br />

misschien zo graag? Dan ga je<br />

twijfelen. Zoek je een mooiere<br />

wereld die er misschien helemaal<br />

niet is?”<br />

Als puber zet Jacqueline Seelen zich af tegen<br />

alles en iedereen. Haar gezinsleven is een<br />

chaos, ze gebruikt softdrugs en hangt als<br />

‘beatgirl’ rond bij rockbands als The Golden<br />

Earring. Soms is ze ook kwaad op Joshua, haar<br />

hemelse helper. ,,Dan zei ik tegen hem: ‘Als ik<br />

je nodig heb, ben je er niet. Dus sodemieter<br />

nu maar op!’.”<br />

Joshua, die qua uiterlijke verschijning in leeftijd<br />

met haar meegroeit, blijft in die periode<br />

vaker op afstand, hoewel de band tussen beiden<br />

blijft bestaan.<br />

Jacqueline Seelen trouwt als ze begin twintig<br />

is. Met een alcoholist, maar dat wil ze eerst<br />

niet onder ogen zien. Ze hoopt intens op kinderen<br />

en raakt ook zwanger. Het wordt een<br />

miskraam, haar wereld stort in. ,,Ik wilde het<br />

6<br />

zó goed doen, een kind opvoeden; zo anders<br />

dan mijn pleegouders hadden gedaan. En<br />

toen overleed ze...<br />

Joshua kwam me helpen. Via hem heb ik<br />

Dunya, zo noem ik haar, toen aan gene zijde<br />

gezien, hoe ze opgevangen en verzorgd werd.<br />

Dat gaf een heel vredig gevoel. Ze zou pas geleden<br />

vierendertig zijn geworden.”<br />

Tot haar veertigste heeft Jacqueline Seelen diverse<br />

baantjes. Ze werkt in de verpleging, als<br />

schoonmaakster, in een café en runt met haar<br />

partner een fi etsenstalling. Bezoekers komen<br />

daar steeds vaker voor een kopje koffi e en een<br />

spiritueel gesprek. Adviezen die ze dan geeft,<br />

worden haar ingefl uisterd door Joshua. ,,Ik<br />

deed dat heel aards lijken, was nog niet klaar<br />

om dit werk te gaan doen.”<br />

Het jaar 1999 brengt de ommekeer. Het is een<br />

rampjaar én een jubeljaar. Haar pleegzus en<br />

pleegbroer overlijden kort na elkaar. Haar<br />

tweede man gaat samenwonen met een andere<br />

vrouw en tot overmaat van ramp wordt<br />

borstkanker geconstateerd - in december 2007<br />

kreeg ze de laatste van veertien operaties.<br />

Ze moest het leven ervaren in alle facetten,<br />

pas dan kon ze mensen gaan helpen. En haar<br />

tweede man moest inzien dat er meer tussen<br />

hemel en aarde is. Zodat hij haar kon gaan<br />

steunen in haar spirituele werk. ,,Je kunt zo<br />

spiritueel zijn als wat, als je geen achterban<br />

hebt die je steunt... Het is waar veel relaties<br />

op kapot gaan; dat de één wel en de ander niet<br />

met dit soort zaken bezig is.”<br />

Dat jaar, 1999, begint ook haar loopbaan als<br />

medium. In navolging van onder anderen de<br />

door haar bewonderde mediums Rosemary<br />

Altea en John Edward. In haar praktijk aan<br />

huis, in Hoogveld, en sinds kort ook in een<br />

praktijk op Tenerife, ontvangt ze per jaar zeer<br />

veel klanten. Ze is spiritueel, maar staat altijd<br />

met beide benen op de grond.<br />

Intussen heeft Jacqueline Seelen een aardige<br />

naam opgebouwd. Soms tot jaloezie van andere<br />

paranormale en mediamieke mensen,<br />

weet ze. ,,Die sturen negatieve energie op me<br />

af. Of ze spreken slecht over mij<br />

en Kosmoss, mijn bedrijf dat<br />

spirituele beurzen organiseert.<br />

Maar waar blijft dan de zuiverheid?<br />

Zuivere mensen zijn niet<br />

jaloers.<br />

Het is één groot gevecht. Jammer,<br />

maar waar.”<br />

De klanten van Jacqueline Seelen<br />

blijven ondertussen komen.<br />

Ze zijn afkomstig uit alle hoeken<br />

en gaten van Nederland,<br />

Duitsland en België. Allemaal<br />

beklimmen ze de twee trappen<br />

van haar Hoogveldse rijtjeshuis<br />

om in een voormalige slaapkamer<br />

contact te krijgen met overleden<br />

dierbaren.<br />

Klanten willen vooral graag weten<br />

wat de overledenen nu doen<br />

en of het goed met ze gaat. Of<br />

ze iets nodig hebben en of ze de<br />

levenden kunnen beschermen.<br />

Vaak willen ze ook weten wie<br />

hun beschermengel is.<br />

Vooraf mogen ze niets zeggen;<br />

Jacqueline Seelen is daar heel<br />

strikt in. ,,Ik ben geen charlatan!<br />

Er wordt hier niks verteld.<br />

Ik noem me een medium, laat<br />

mij m’n werk maar doen.<br />

Ik zeg altijd: ‘ Verwacht niks en<br />

je krijgt alles en verwacht alles<br />

en je krijgt niks.’ Je kunt het<br />

niet afdwingen.”<br />

Ik voel een zachte prikkeling op<br />

mijn hoofd en een aanraking<br />

aan beide slapen. ,,Hebben we<br />

bezoek? Mijn opa misschien?”<br />

Ze kijkt verrast. ,,Ja, het is je<br />

opa. De vader van jouw vader.<br />

Hij lijkt heel erg op je, hoe je<br />

bent. Ook qua uiterlijk.” Ze kijkt<br />

links van mij, waar hij schijnbaar<br />

staat. ,,En ik krijg de naam<br />

door van een tante Annie.” Ik<br />

schud m’n hoofd; dat zegt me<br />

niks.<br />

,,Pake Johannes dus.” Jacqueline Seelen valt<br />

uit, verontwaardigd bijna: ,,’Johannes’, dat<br />

wilde ik net zeggen! Je moet niks zeggen!<br />

Je hebt een heel creatieve familie. Hij laat me<br />

nu allemaal aquarellen zien.” Klopt, mijn opa<br />

schilderde, etste en deed aan houtbewerken.<br />

En diverse familieleden schilderen, zingen,<br />

dichten, fotograferen, beeldhouwen of hebben<br />

dat gedaan.<br />

Ik krijg het heerlijk warm. Mijn andere opa<br />

meldt zich, volgens het medium. ,,Niks zeggen.<br />

Hij werd in zijn aardse leven Jan genoemd.”<br />

Klopt.<br />

Even later: geen getintel op mijn hoofd, geen<br />

healing via de slapen en niet meer dat warme<br />

gevoel. ,,Zijn ze weg?” ,,Ja, ze zijn weg.”<br />

Voor Jacqueline Seelen is een aantal mensen


aan gene zijde van groot belang. Haar overleden<br />

dochter natuurlijk, en Nina; tijdens haar<br />

korte leven hier, zwaar geestelijk en lichamelijk<br />

gehandicapt.<br />

Een foto van Nina staat op de vensterbank<br />

in haar behandelruimte. ,,Nina is nu twaalf,<br />

een echte puber en een BlingBlingmeisje; ze<br />

houdt van alles dat glimt en glittert.”<br />

Een mooie aanleiding om Jacqueline Seelen<br />

een heikele kwestie voor te leggen. In de spirituele<br />

gemeenschap wordt soms gezegd dat<br />

mensen als Nina hun toestand via vorige levens<br />

aan zichzelf te wijten hebben. Net als<br />

wanneer je kanker krijgt.<br />

,,Dat is grote onzin!”, stelt het Hoogveldse medium<br />

resoluut. ,,Zulke mensen kijken alleen<br />

naar de buitenkant, dat is niet echt spiritueel.<br />

Ik kijk naar de ziel. Nina kon toen niet praten,<br />

alleen wat klanken uitbrengen, nu wel. Het is<br />

echt een prachtige ziel en in haar eigen stuk,<br />

hier op aarde, is ze ook heel gelukkig geweest.<br />

Zo heeft ze het heerlijk gevonden om in Curaçao<br />

met dolfi jnen te zwemmen.”<br />

Ik krijg het warm. De handpalmen van Jacqueline<br />

Seelen worden vuurrood. ,,Je hebt zeker<br />

healing nodig. Ik krijg door dat je het ook heel<br />

druk hebt.” Klopt. Ik wijs naar mijn hoofd, dat<br />

weer tintelt. Het medium knikt; bezoek.<br />

,,Ik krijg de naam door van Peter, een fotograaf.<br />

Hij heeft ooit een foto gemaakt van<br />

een echtpaar die ergens gepubliceerd is. Het<br />

lijkt uit de Charleston-tijd [de jaren twintig].<br />

En een Elisabeth die op aarde Liesje werd genoemd?”<br />

Dat zegt me even niks.<br />

Joshua is voor het medium de belangrijkste<br />

persoon aan gene zijde. Hij is haar gids en<br />

tweelingziel. Ze noemt hem ‘mijn leermeester,<br />

mijn alles’. Ook hij is ooit overleden, maar<br />

hij hoeft niet meer terug te keren. Zijn cyclus<br />

van geboorte en wedergeboorte zit erop.<br />

Joshua leefde de laatste keer zo’n tweehonderd<br />

jaar na Christus en overleed aan een<br />

vorm van builenpest. Zij was toen een vrouw<br />

in zijn leven.<br />

,,Joshua laat de geesten door, fi ltert wie hier<br />

binnenkomt. Negatieve zielen, zielen die in<br />

de donkere sferen zitten, worden niet toegelaten,<br />

alleen mensen die in het licht zijn. Van<br />

de mensen aan gene zijde, wie zijn daarvan<br />

nu voor jou belangrijk; die komen door.”<br />

Het Hoogveldse medium doet wat Joshua haar<br />

opdraagt, een meester moet je gehoorzamen,<br />

en overlegt ook alles met hem. Ook dit interview<br />

is vooraf kortgesloten. Het was oké. ,,Joshua<br />

zou ook niet toelaten dat zijn instrument<br />

kwaad gedaan wordt.”<br />

Instrument? Spreek ik dan nu met Joshua?<br />

,,Ja.”<br />

En Jacqueline Seelen, is die er ook nog? De<br />

vrouw tegenover me lacht. ,,Ja, die is er ook<br />

bij.”<br />

Carnavalsgroep Loedoes mee in optocht<br />

door onze verslaggever<br />

Carnavalsgroep Loedoes doet in 20<strong>09</strong> weer<br />

mee met de carnavalsoptocht, ditmaal geïnspireerd<br />

door het liedje ‘Bambósj’. De groep<br />

bestaat uit 67 kinderen en 63 volwassenen.<br />

In de herfstvakantie is al begonnen met het<br />

maken van de pakken. De organisatie vraagt<br />

nu aan mensen die meelopen om te komen<br />

meewerken aan de pakken. Voor de kinderen<br />

moeten de ouders een keertje extra komen.<br />

Natuurlijk moeten ook de kinderen zelf de<br />

handen uit de mouwen steken. In <strong>jan</strong>uari worden<br />

twee middagen georganiseerd waarop de<br />

kinderen knutselen aan een accessoire die bij<br />

het pak hoort.<br />

Die maand wordt ook begonnen met de bouw<br />

van een kar om de muziek goed te kunnen laten<br />

horen. Dit gebeurt in Broeksittard, omdat<br />

er in Hoogveld geen ruimte voor is.<br />

Het idee voor het pak is al in mei ontstaan.<br />

Toen zijn acht mensen gaan brainstormen<br />

over een leuk idee. Vier mensen hebben dat<br />

idee vervolgens vormgegeven en er is een<br />

voorbeeldpak gemaakt, dat in augustus door<br />

groep acht is goedgekeurd.<br />

Voor meer informatie kunt u mailen naar:<br />

carnaval-loedoes@live.nl<br />

Kun je Joshua beschrijven? ,,Joshua is wijs,<br />

lief, begripvol en geduldig. Ik ben erg ongeduldig.<br />

Hij leert me om geduldig te zijn.”<br />

Heeft hij ook humor? ,,Ja ontzettend, dat<br />

blijkt wel tijdens onze lezingen.”<br />

Mag ik Joshua wat vragen? ,,Ja, dat mag. Maar<br />

de vraag is of hij antwoord geeft.”<br />

Waarom heeft hij ervoor gekozen Jacqueline<br />

Seelen als gids te begeleiden? ,,Ze mag haar<br />

leven nu afmaken.”<br />

Jacqueline Seelen: ,,Goddank! Van mij hoeft<br />

het ook niet meer! Niet dat ik levensmoe ben,<br />

maar het leven hier op aarde is voor mij de<br />

hel. Kijk maar naar de mensen die nu door de<br />

fi nanciële crisis hun baan kwijtraken, dat is<br />

toch de hel? Ik heb ook genoeg levens achter<br />

de rug.”<br />

De biografi e van Jacqueline Seelen, ‘Gewoon Jacqueline<br />

maar met een mooie gave’ is verkrijgbaar<br />

via de website www.kosmoss.nl. Een tweede boek,<br />

met spirituele vragen en antwoorden, is in voorbereiding.<br />

Ook dat boek wordt in trance met hulp<br />

van Joshua geschreven.<br />

“60% van de ouders gaat erop vooruit”<br />

Sittard-Geleen maakt bijdrage<br />

Peuterspeelzaal inkomensafhankelijk<br />

door gemeente Sittard-Geleen<br />

Het college van Sittard-Geleen heeft besloten om de<br />

ouderbijdrage van gesubsidieerde peuterspeelzalen<br />

te verlagen. “Wij vinden het belangrijk dat ouders<br />

hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen. En<br />

door deze tariefverlaging wordt het makkelijker<br />

om dit te doen”, aldus wethouder Berry van Rijswijk<br />

(Jeugdbeleid).<br />

Ouderbijdrage peuterspeelzalen<br />

De ouderbijdrage voor de gesubsidieerde<br />

peuterspeelzalen wordt per 1 april 20<strong>09</strong> inkomensafhankelijk.<br />

Dat betekent dat ouders met<br />

een inkomen tot 1 3000,- bruto per maand,<br />

minder gaan betalen. Voor deze inkomensgroepen<br />

worden de tarieven 14,- 1 tot 1 6,25 per<br />

dagdeel (nu nog 1 7,10). Voor ouders met een<br />

inkomen tussen de 1 3000,- en<br />

1 3500,- blijft de bijdrage gelijk. Ouders met<br />

een hoger inkomen (vanaf 1 3500,- bruto per<br />

maand) gaan meer betalen, variërend van 1<br />

8,25 tot 1 11,- per dagdeel voor de hoogste<br />

inkomenscategorie (vanaf 1 6000,- bruto per<br />

maand). Per saldo gaat 60% van de ouders er<br />

met deze nieuwe regeling op vooruit.<br />

Tarieven VVE<br />

Naast het reguliere peuterspeelzaalwerk, kent<br />

de gemeente ook een VVE-programma.<br />

VVE staat voor “Voor- en Vroegschoolse Educatie”.<br />

De regeling dat ouders met een kind in<br />

het VVE-programma bij een peuterspeelzaal,<br />

50% van de VVE-ouderbijdrage betalen en de<br />

gemeente de andere helft, vervalt reeds per 1<br />

<strong>jan</strong>uari 20<strong>09</strong>. Hiervoor in de plaats komt een<br />

nieuwe regeling. Daarbij gaat de ouderbij-<br />

drage omlaag naar 1 1,25 per dagdeel. Deze<br />

bijdrage komt overeen met de bijdrage die ouders<br />

met de laagste inkomens netto betalen<br />

voor de kinderopvang.<br />

Dit betekent dat de VVE-bijdrage vanaf 1 <strong>jan</strong>uari<br />

20<strong>09</strong> 1 5,- per week wordt op basis van 4<br />

dagdelen per week. Nu nog betalen de ouders<br />

1 14,20 per week. Dit is dus een forse verlaging<br />

van de ouderbijdrage.<br />

Drempel verlagen<br />

Met deze maatregelen wil de gemeente de<br />

fi nanciële drempel om een kind naar de<br />

peuterspeelzaal te laten gaan of een VVE-geindiceerde<br />

peuter te laten deelnemen aan de<br />

VVE-programma’s verlagen. Het uiteindelijke<br />

doel is dat meer kinderen naar de peuterspeelzaal<br />

gaan en dat meer kinderen kunnen<br />

deelnemen aan VVE-programma’s.<br />

De Stichting Spelenderwijs, waar alle gesubsidieerde<br />

peuterspeelzalen in Sittard-Geleen<br />

onder vallen, voert de regeling uit.<br />

7


door Orbis Medisch en Zorgconcern<br />

Activiteiten Hoogstaete maand <strong>jan</strong>uari:<br />

Zondag 4 <strong>jan</strong>uari: Nieuwjaarsconcert door<br />

het Wiener Soiree Salonorkest uit Maastricht.<br />

Zij brengen lichte klassieke muziek ten gehore<br />

waaronder het Ave Maria, bekende walsen<br />

van Johan Strauss enz. Beslist een aanrader!<br />

Kosten 2 strippen. Aanvang 14.30 uur<br />

Dinsdag 6 <strong>jan</strong>uari: Kienen Aanvang 19.00<br />

uur, kosten drie strippen<br />

Donderdag 8 <strong>jan</strong>uari: Kaartavond of te wel joker-drive.<br />

Hierbij zijn leuuke prijzen te winnen.<br />

Kosten 1 strip. Aanvang 18.30 uur<br />

Zaterdag 10 <strong>jan</strong>uari: Kienen, kosten drie<br />

strippen. Aanvang 14.00 uur<br />

Donderdag 15 <strong>jan</strong>auri: Optreden zankoor<br />

‘Oos Koor”uit Overhoven. Aanvang 19.00 uur,<br />

kossten 1 strip.<br />

Vrijdag 16 <strong>jan</strong>uari: Opening tentoonstelling<br />

schildersclub Hoogstaete. Aanvang 19.00 uur.<br />

Op Hoogstaete is een schildersclub actief. Zij<br />

stellen hun werken tot en met 23 <strong>jan</strong>uari tentoon<br />

in de hal van Hoogstaete. Men kan op<br />

ieder gewenst tijdstip komen kijken.<br />

Dinsdag 20 <strong>jan</strong>uari: Kienen. Aanvang 19.00<br />

uur, kosten 3 strippen<br />

Donderdag 22 <strong>jan</strong>uari: Kaartavond of te wel<br />

joker-drive. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen.<br />

Kosten 1 strip. Aanvang 18.30 uur<br />

Zaterdfag 24 <strong>jan</strong>auri: Kienen. Aanvang 14.00<br />

uur kosten 3 strippen<br />

Dinsdag 27 <strong>jan</strong>uari: Spellenavond kosten 1 strip<br />

Donderdag 29 <strong>jan</strong>uari: Film carnavalszitting<br />

2008. Aanvang 19.00 uur kosten 1 strip<br />

Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant<br />

tenzij anders vermeld.<br />

Wekelijkse activiteiten:<br />

Maandag: Meer bewegen voor ouderen 14.00-<br />

15.30 uur in de fi tnessruimte kosten 1 strip (<br />

op 29 december zal er geen meer bewegen<br />

voor ouderen zijn)<br />

Dinsdag: sjoelen: 14.15-16.00, kosten 1 strip<br />

Woensdag: Volksdansen: 14.30-16.00, kosten 1<br />

strip, ( op 31 december zal er geen volksdansen zijn).<br />

Vrijdag: koersbal 14.00-16.00 kosten 1 strip<br />

Creamiddag: 14.00-16.00 uur.<br />

Op 8 en 15 <strong>jan</strong>uari gaan we een ‘rammels<strong>jan</strong>g’<br />

maken voor de carnaval. Hier wordt<br />

twee weken aan gewerkt. Kosten 4 strippen.<br />

Op 22 en 29 <strong>jan</strong>uari gaan we een carnavalshoed<br />

maken. Om deel te nemen dient men<br />

zelf een hoed mee te brengen die wordt opgepimpt<br />

met allerlei materialen zodat er<br />

een vrolijke aparte carnavalshoed ontstaat.<br />

Hier wordt twee weken aan gewerkt. Kosten<br />

4 strippen.<br />

Alle activiteiten zijn inclusief een kop koffi e.<br />

Alle activiteiten dienen met de strippenkaart<br />

betaald te worden tenzij anders vermeld. De<br />

strippenkaart kost 5 15,00 voor leden van<br />

de Orbisservice organisatie en 5 20,00 vioor<br />

niet-leden. De strippenkaart is te koop in de<br />

winkel van Hoogstaete en voor aanvang van<br />

de activiteit.<br />

Ergotherapeut Emmie Voncken:<br />

‘Ik help mensen om een nieuwe balans te vinden in hun leven’<br />

door Richard Stille<br />

Iedereen die door een ziekte, aandoening of beperking<br />

problemen ondervindt bij dagelijkse activiteiten,<br />

kan baat hebben bij ergotherapie. In Hoogveld<br />

houdt ergotherapeut Emmie Voncken praktijk. Ze<br />

vertelt over haar werk.<br />

Foto: Emmie voor balie met Sylvia<br />

,,Je leven verandert met een chronische aandoening.<br />

Als je bijvoorbeeld gehinderd wordt<br />

door een bewegingsbeperking, pijn of vermoeidheid,<br />

zijn het uitvoeren van bepaalde<br />

activiteiten niet meer zo vanzelfsprekend. Ergotherapie<br />

kan je helpen een nieuwe balans<br />

te vinden in je leven. De ergotherapeut kan je<br />

ook coachen bij het leren toepassen van leefadviezen.<br />

Daarnaast kan hij of zij adviezen<br />

uitbrengen om dagelijkse activiteiten te verlichten.”<br />

Een ergotherapeut inventariseert de beperkingen<br />

in activiteiten en geeft adviezen hoe je<br />

deze minder belastend, maar toch zelfstandig<br />

kan uitvoeren. De ergotherapeut is dus een<br />

praktische therapeut, aldus Emmie Voncken.<br />

,,De therapie kan zowel in de praktijk als in de<br />

thuissituatie plaatsvinden. Voorbeelden van<br />

ergotherapie zijn: Training in het toepassen<br />

van ergonomische principes bij (bijvoorbeeld<br />

huishoudelijke) activiteiten. Begeleiding bij<br />

het aanvragen van hulpmiddelen of aanpassingen.<br />

Coachen in het vinden van een even-<br />

wichtige dagplanning om vermoeidheidsklachten<br />

te verminderen. En valpreventie bij<br />

ouderen: onderzoek en advisering.”<br />

Om optimale zorg te verlenen, werkt ergotherapeut<br />

Emmie Voncken vaak samen met<br />

de fysiotherapeuten die in de praktijk zijn<br />

gevestigd. Op dezelfde locatie werken tevens<br />

psychologen en logopedisten. Indien gewenst<br />

kunnen cliënten in hetzelfde praktijkgebouw<br />

verschillende therapieën volgen die op elkaar<br />

zijn afgestemd.<br />

Emmie Voncken, Ergotherapie<br />

Smithlaan 151 (Hoogstaete, Sittard)<br />

Telefoon: 046-4770855<br />

Foto: Praktijkfoto Stakruk Foto: Zelfstandig boterhammen smeren<br />

Foto: Praktijkfoto dagboek analyse<br />

9


De apotheker helpt bij verantwoord<br />

medicijngebruik<br />

V Luja-van den Akker<br />

(Apotheker)<br />

“50% minder ziekenhuisopnames<br />

als<br />

medicijninformatie<br />

verbetert” laat onze<br />

apothekersorganisatie<br />

KNMP weten.<br />

Gaat er dan zoveel<br />

mis bij het slikken<br />

van medicijnen? Ongeveer<br />

tweederde<br />

van de Nederlandse<br />

bevolking komt<br />

nooit in een apotheek. 1 op de 3 mensen komt<br />

wel eens of regelmatig in een apotheek. Bij<br />

medicijngebruik kan veel mis gaan. In Nederland<br />

wordt gelukkig elke keer alles in de computer<br />

geregistreerd, zodat ook bij de apotheek<br />

na jaren nog bekend is wat u gebruikt hebt.<br />

De apotheek voert bij elk recept een aantal<br />

controles uit, zodat het medicijngebruik zo<br />

veilig mogelijk is. Door het computersysteem<br />

kan de apotheek controleren of een recept<br />

wel geschikt is voor degene die het krijgt. Bij<br />

elk recept wordt er op gelet of dit ook met<br />

andere medicijnen en met uw ziekte(s) samen<br />

kan. Soms kan het voorkomen dat een<br />

recept wordt uitgeschreven, terwijl u al een<br />

zelfde soort geneesmiddel gebruikt, vaak op<br />

voorschrift van een andere arts. Dan wordt er<br />

overlegd met uw arts of dit wel de bedoeling<br />

is. Veel zaken worden met u afgestemd.<br />

Van alles wat wij vertellen bij het afl everen<br />

van medicijnen blijft maar 20% hangen. Dat<br />

is erg weinig en daarom wordt er ook schriftelijke<br />

informatie meegegeven zoals het etiket,<br />

een bijsluiter en voorlichtingsfolders. Het<br />

blijkt dat dan 50% blijft hangen van alles wat<br />

er verteld wordt en gelezen is.<br />

De meeste mensen gebruiken meer dan 1<br />

geneesmiddel. Vaak is het gebruik van veel<br />

medicijnen verwarrend. Wij kunnen dan hulp<br />

Ingezonden foto<br />

bieden door bijv. een inname-schema mee te<br />

geven. Wij helpen ook een handje door te kijken<br />

of recepten die u chronisch gebruikt tegelijk<br />

verlengd kunnen worden.<br />

Maar u kunt zelf ook meewerken aan een veilig<br />

geneesmiddelgebruik! Wijk niet zo maar af<br />

van het voorgeschreven gebruik. Als u dat wel<br />

doet, is het belangrijk dat u dit aangeeft bij de<br />

apotheek en bij de arts, zodat zij hier rekening<br />

mee kunnen houden en eventueel een beter<br />

advies kunnen geven. Als u wilt stoppen met<br />

medicijnen - bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen<br />

- doet u dit dan ook in overleg met de apotheek<br />

of de arts. Het is niet bij alle medicijnen<br />

even veilig om van de een op de andere dag te<br />

stoppen. Als u stopt, geeft u dit dan tenminste<br />

even door. Wij kunnen eventueel voor een alternatief<br />

zorgen of juist er voor zorgen dat dit<br />

middel niet zonder meer herhaald wordt.<br />

Medicijnen die u los kunt kopen, lijken niet<br />

zo schadelijk, maar dit zijn evengoed medicijnen!<br />

Daarom is het belangrijk dat u het gebruik<br />

hiervan ook in de apotheek doorgeeft of<br />

bij uw arts. Wij kijken dan of dit samengaat<br />

met wat u al gebruikt aan medicijnen.<br />

Wij kunnen niet alles weten van uw ziektegeschiedenis.<br />

Daarom is het belangrijk dat u zelf<br />

doorgeeft als u niet tegen bepaalde medicijnen<br />

kunt (allergie). Schrijf de namen van geneesmiddelen<br />

waar u niet tegen kunt altijd op, zodat<br />

het ook voor andere zorgverleners duidelijk<br />

is welke medicijnen bedoeld worden.<br />

U kunt dus zelf veel doen om veilig om te<br />

gaan met geneesmiddelen. Wie vraagt kan<br />

verder geholpen worden. Apothekers helpen<br />

u daar graag bij.<br />

Apotheek Overhoven-Hoogveld<br />

Dr.Philipsstraat 2, Sittard<br />

Telefoon: 046-4584950<br />

Op zondag-avond 23 november viel er eindelijk een pak sneeuw en was er op het Vitriviusplein een drukte<br />

van jewelste van alle kinderen en ouders welke de grootste sneeuwpop van de wijk probeerden te bouwen.<br />

Cedric Smits, Lidianne Smits en Bas Mengels (van l. naar r.), staan hier bij hun bouwsel en voorzover bekend<br />

is dit de grootste pop van het Vitriviusplein die avond geworden.<br />

fotografi e Marco Engels<br />

VAN ALLES…<br />

EN NOG WAT<br />

Jeffrey Verspaget, Redacteur<br />

Naast de fi nanciële recessie die in Amerika<br />

geboren is, is daar nog een heel andere recessie<br />

ontstaan.<br />

In de staat Californië was namelijk 2007 het<br />

homohuwelijk eindelijk toegestaan. Maar<br />

daar was blijkbaar niet iedereen een voorstander<br />

van. Bij de presidentsverkiezingen<br />

heeft men daar een referendum gehouden<br />

betreffende het wel of niet voortbestaan van<br />

het homohuwelijk. Meer dan de helft van de<br />

mensen die hun mening over dit huwelijk<br />

hebben gegeven waren tegen. Hierdoor is<br />

het homohuwelijk in Californië weer afgeschaft.<br />

Zeer vervelend voor mensen die “anders” geaard<br />

zijn. Een groot deel van deze mensen<br />

was dolgelukkig dat zij hun liefde met het<br />

ja woord konden bezegelen. De afschaffi ng<br />

binnen een jaar mag een recessie voor de<br />

homobeweging heten.<br />

Vreemd eigenlijk, er is een gekleurde president<br />

gekozen, iets dat toch heel lang ondenkbaar<br />

was. Hieruit blijkt dat de gelijkheid<br />

tussen mensen op een nieuw niveau<br />

is gebracht. Black en White gaan door één<br />

deur, en dat is goed. Maar een homoseksueel<br />

kan en wil de doorsnee Amerikaan blijkbaar<br />

nog niet accepteren.<br />

Maar er is wel hoop voor de toekomst. Ik heb<br />

veel contacten met mensen uit de Verenigde<br />

Staten en krijg van daar veel krantenartikels<br />

toegestuurd. Hieruit blijkt dat er ook een<br />

grote groep mensen voor acceptatie en gelijke<br />

rechten van anders geaarde is.<br />

Maar er zijn ook geluiden van wanhoop.<br />

Laatst zag ik een afl evering van Trauma<br />

Team, een reality programma dat zich afspeelt<br />

op de eerste hulp van een Amerikaans<br />

ziekenhuis. In deze afl evering werd er o.a.<br />

een vrouw binnen gebracht die in levensgevaar<br />

verkeerde. Zij had een zelfmoord poging<br />

gedaan, waarom; omdat zij lesbisch is<br />

en haar familie dit al 20 jaar weigerde te accepteren.<br />

Als je zo iets ziet dan denk je toch:<br />

“Wat is dat voor een familie? Haar de dood<br />

in jagen en waarom?”<br />

Jarenlang heb ik mij ingezet voor de tolerantie<br />

en acceptatie van homo en bi mensen<br />

(M/V). Ik heb dit gedaan met mijn magazine<br />

Labella dat ik zeven-en-een-half jaar heb uitgegeven.<br />

Zelf ben ik bezig met een brief aan de nieuwe<br />

president Obama. In deze brief vraag ik<br />

voor de gelijke rechten van homoseksuelen<br />

en aandacht voor de problemen die hiermee<br />

zijn. Via mijn Amerikaanse oud abonnementnemers<br />

en aanhang zal deze brief verspreid<br />

en bekrachtigd worden bij de voorstanders<br />

van het homohuwelijk.<br />

Ik ben erg benieuw wat Obama de komende<br />

vier jaar van Amerika en de wereld gaat maken.<br />

Laten wij hopen op het beste. Yes we<br />

can!<br />

Voor de rest wil ik iedereen een geweldig en<br />

een verdraagzaam 20<strong>09</strong> wensen.<br />

11


12<br />

Uitgebreide Uitgebreide Uitgebreide ebre collectie collectie col<br />

geboortekaarten<br />

geboortekaarten<br />

geboortekaar<br />

en en huwelijkskaarten<br />

huwelijkskaarte<br />

eboortekDhr. F., 42 jaar, heeft een<br />

Handelsstraat 3 6135 KK Sittard<br />

T: 046-4512386 E: office@claessensprint.nl<br />

DRUK - KOPIE - PRINT<br />

Uit de praktijk...<br />

Foto: Jos Kremer,<br />

fysiotherapeut<br />

afspraak gemaakt in onze<br />

praktijk. Tijdens het onderzoek<br />

vertelt hij dat hij sinds<br />

3 dagen hevige pijn in zijn<br />

rug. Hij maakt zich eigenlijk<br />

wel veel zorgen omdat<br />

de rugklachten ontstonden<br />

zonder dat hij iets bijzonders<br />

deed (Hij bukte iets<br />

voorover om een kop koffi e<br />

te pakken en voelde plots<br />

een scheut). Hij heeft nog nooit rugklachten gehad.<br />

Over een week wil hij op vakantie gaan.<br />

Dhr. F. heeft veel vragen, wat moet hij doen?<br />

Moet hij de vakantie annuleren? Wat is er eigenlijk<br />

aan de hand met zijn rug? Waarom gebeurt<br />

hem dit nu net voor de vakantie?<br />

Na onderzoek is mijn conclusie dat dhr. F. spit<br />

heeft. Ik heb hem uitgelegd wat spit is en een<br />

aantal tips gegeven hoe hij zijn herstel kan<br />

bespoedigen.<br />

Spit<br />

De klachten zoals dhr. F. heeft worden ook wel<br />

spit genoemd. Spit is eigenlijk niet meer en<br />

minder dan een verstuiking van een bandje in<br />

je rug (een bandje van de tussenwervelschijf).<br />

Je kunt dit vergelijken met de verstuiking van<br />

een enkel.<br />

Deze acute rugklachten herstellen ook in de<br />

regel hetzelfde als een enkel-verstuiking: 2 tot<br />

4 dagen heeft u veel pijn en kunt ook moeilijk<br />

bewegen, daarna herstelt de rug weer. Gemiddeld<br />

bent u na 10 dagen klachtenvrij.<br />

Ontstaan<br />

Vaak ontstaat spit door een verkeerde beweging<br />

bij bukken/draaien.<br />

Wanneer u vermoeid bent of meer gespannen<br />

bent (stress) dan stuurt u een beweging minder<br />

goed aan, dus het risico om rugklachten<br />

te krijgen wordt groter.<br />

Leeftijd speelt daarnaast ook een rol. De belastbaarheid<br />

van de rug neemt boven de 30<br />

jaar af door een aantal oorzaken.<br />

Behandeling<br />

Ik heb dhr. F. uitgelegd wat er aan de hand<br />

was en hoe het herstel in het algemeen verloopt.<br />

Daarnaast heb ik hem een aantal tips gegeven<br />

om het herstel te bevorderen.<br />

Soms behandel ik met manuele therapie<br />

(maar dit is in de meeste gevallen niet nodig).<br />

Na 4 dagen was hij een heel eind opgeknapt.<br />

IK heb hem toen aangegeven dat hij bukken<br />

en bukken/draaien nog even moest vermijden,<br />

maar dat hij verder zo normaal mogelijk<br />

kan belasten.


Iedereen heeft wel eens rugklachten.<br />

Nagenoeg iedere volwassene krijgt wel eens<br />

rugklachten. Als het herstel zo verloopt zoals<br />

hier omschreven, dan is er niets aan de hand.<br />

Wanneer u vaker rugklachten heeft of de<br />

klachten langer aanhouden, dan is het verstandig<br />

de huisarts of fysiotherapeut te raadplegen,<br />

om verder te onderzoeken wat de reden<br />

is dat u niet goed herstelt.<br />

Wat kunt u doen bij spit?<br />

• De eerste 2 dagen alleen bewegen naar<br />

kunnen, in het algemeen zitten en bukken<br />

vermijden. Liggen mag, echter probeer af<br />

te wisselen met beweging (lopen).<br />

• Na 48 uur lopen proberen uit te breiden.<br />

• De eerste 10-14 dagen bukken, langdurig<br />

gebukt staan, lang zitten en tillen vermijden<br />

(stofzuigen, vaatwasser uitruim-en,<br />

tuinwerkzaamheden, etc.),<br />

• Herstelt u niet goed binnen 4 tot 10 dagen,<br />

dan moet u de huisarts of fysiotherapeut<br />

raadplegen.<br />

Voor informatie:<br />

FysioQ, praktijk voor fysiotherapie<br />

Tunnelstraat 85, tel. 046-4770855<br />

Smithlaan 151, tel 046-4770855<br />

ROB S<br />

WOON<br />

IDEE<br />

100% WONINGINRICHTING<br />

Sittard Dr. Nolenslaan 110 - T (046) 452 66 58<br />

Beek Maastrichterlaan 26 - T (046) 437 49 96<br />

of kijk op<br />

www.vandenbergwonen.nl<br />

13


14<br />

Tips van de<br />

dierenarts<br />

Tweede mening<br />

Kun je dat wel doen, een tweede mening vragen<br />

bij een andere dierenarts? Ja, dat kan! Een<br />

goede dokter werkt daar aan mee door alle<br />

belangrijke zaken over de patiënt in een brief<br />

te vermelden en deze aan de eigenaar te overhandigen.<br />

Meestal zal hij ook wel begrijpen<br />

waarom: de behandeling heeft te weinig resultaat<br />

of men wil meer zekerheid of de diagnose<br />

en de behandeling wel kloppen. Op zich niets<br />

mis mee, zeker als je je realiseert hoeveel een<br />

huisdier voor een mens kan betekenen.<br />

Het werkterrein van een dierenarts is enorm<br />

breed en heel gevarieerd (huisartsen zijn wel<br />

eens jaloers op ons!). In de laatste decennia<br />

heeft de diergeneeskunde een dermate snelle<br />

ontwikkeling doorgemaakt, dat het tegenwoordig<br />

onmogelijk is voor een dokter om<br />

alle terreinen te beheersen. Met dat besef zal<br />

hij zelf het initiatief nemen en de eigenaar attenderen<br />

op een collega waar het dier betere<br />

kansen heeft. Dit kan iemand zijn die offi cieel<br />

specialist geworden is, door na zijn basisopleiding<br />

nog minstens vier jaar door te studeren.<br />

Zodat er nu oogartsen, internisten, huidartsen,<br />

chirurgen enz. bestaan. Velen van hen<br />

zijn werkzaam in privéklinieken. Ze onderhouden<br />

over het algemeen goede contacten<br />

met de verwijzende dierenartsen en voelen<br />

zich heel betrokken bij het wel en wee van de<br />

patientjes.<br />

Is het dan gek dat je hun baasjes nogal eens<br />

hoort verzuchten: je kunt tegenwoordig maar<br />

beter een hond zijn...<br />

José Bormans<br />

Dierenkliniek Overhoven


Inwoners Hoogveld klagen over overlast<br />

Biomassacentrale voor onderhoud stilgelegd<br />

door Johan de Wal<br />

De Sittardse biomassacentrale BES is vanaf begin<br />

december twee weken stilgelegd. De centrale<br />

functioneerde niet goed en zorgde daardoor voor<br />

geluidsoverlast in Hoogveld. Volgens BES-directrice<br />

Monique Aarts hebben zich geen gevaarlijke situaties<br />

voorgedaan.<br />

Gedurende de maand november was een afvoerbuis<br />

bovenin de warmewisselaar verstopt<br />

geraakt, aldus Aarts. Hierdoor moest een aantal<br />

ventilatoren dat voor de afzuiging zorgt,<br />

op vol vermogen draaien. Normaal zijn deze<br />

slechts voor tachtig procent actief.<br />

Dit zorgde vanaf medio november tot begin<br />

december voor geluidoverlast in de wijk Hoogveld.<br />

Er zijn hierover zeker acht klachten ingediend<br />

bij gemeente en provincie. In de weken<br />

daarvoor waren er ook al buurtbewoners die<br />

last zeiden te hebben van stankoverlast.<br />

De omwonenden die klagen over geluidsoverlast,<br />

spreken over een hardnekkig bromgeluid<br />

dat ook ‘s nachts aanhield. Twee van hen,<br />

Constant Bremen en Kees Hessels, hebben de<br />

buurt hierover geïnformeerd via een brief die<br />

huis aan huis is verspreid in onder meer de<br />

Friezenstraat en de Eburonenstraat.<br />

In de brief wordt gesteld dat overleg bij de<br />

centrale met BES-directrice Monique Aarts<br />

is uitgesteld tot de herstelwerkzaamheden<br />

zijn afgerond. De gemeten geluidssterkte ten<br />

Filmavond Hoogstaete gezellig<br />

en zeer geslaagd<br />

door Jeffrey Verspaget<br />

Op 20 november was er een zeer geslaagde<br />

fi lmavond in Hoogsteate.<br />

Zo’n dertig enthousiaste bewoners en enkele<br />

begeleidsters hadden zich alvast genesteld in<br />

de eetzaal waar de fi lm zou worden gedraaid.<br />

Een gezellig kluchtspel met o.a. Piet Bambergen<br />

stond op het programma.<br />

Het scherm waar de fi lm op werd geprojecteerd,<br />

zakte uit het plafond, het licht werd<br />

gedimd en de beamer sprong aan.<br />

De fi lm was ouderwets gezellig en lachwekkend.<br />

Ook wij hebben ons kostelijk geamu-<br />

Strip van de maand<br />

Oh nae!! Waat is dit noë weer<br />

Och det geit g waal, , asse<br />

noe door de knalpiep p p pduis<br />

blaose geit g die deuk’der<br />

ech waal oet<br />

AH?<br />

Joa, ,<br />

Doot det<br />

mer!<br />

seerd; het was leuk om Piet Bambergen weer<br />

eens te zien.<br />

De kijkers lachten veelvuldig om de vreemde<br />

verwikkelingen en de humoristische gebeurtenissen.<br />

Na afl oop hoorde wij enkel positieve reacties<br />

van de bewoners en de activiteitenbegeleidsters<br />

Brigitta en Toos. Brigitta: ,,Ik had gehoopt<br />

dat deze fi lmavond zou aanslaan, en<br />

het is aangeslagen. Het was echt een succes.<br />

Wij gaan dit nu maandelijks organiseren.”<br />

Mien deur<br />

Haet ein<br />

deuk!<br />

Waat duis<br />

dich dao?<br />

Ich blaos mien<br />

deuk d’r oet<br />

tijde van de overlast zou beperkt zijn tot 92<br />

dB, waar volgens de Hinderwetvergunning 95<br />

dB is toegestaan, zo heeft de BES-directrice de<br />

twee briefschrijvers gelijk al laten weten.<br />

,,We willen een goede relatie met de buurt<br />

houden, daarom hebben we gelijk contact<br />

opgenomen met de provincie. De provincie<br />

is ons voornaamste aanspreekpunt. Ook hebben<br />

we de gemeente geïnformeerd, zodat ze<br />

er eventueel iets mee kunnen doen”, aldus<br />

Aarts. De communicatie met de inwoners van<br />

Hoogveld zou via de provincie of de gemeente<br />

moeten lopen, geeft ze aan.<br />

Voor het aanpassen van het afvoerkanaal in<br />

de warmtewisselaar van de centrale is begin<br />

december een grote kraan geplaatst die het<br />

deksel van de ketel heeft getakeld. Daarna is<br />

het kanaal ingekort om een volgende verstopping<br />

te voorkomen. De centrale is medio december<br />

weer in bedrijf genomen.<br />

De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd<br />

door het moederbedrijf van de centrale, het<br />

Zuid-Duitse Aldavia, dat volgens Aarts ook<br />

voor de reparatiekosten zal opdraaien. Het<br />

gaat immers om een constructiefout, stelt de<br />

BES-directrice.<br />

BES heeft daarnaast met Aldavia nog een juridisch<br />

appeltje te schillen. Dat confl ict wordt<br />

28 april 20<strong>09</strong> uitgevochten voor de Maastrichtse<br />

rechtbank. De ruzie gaat over de aansprakelijkheid<br />

voor de explosie die de centrale<br />

in 2007 grotendeels verwoestte. De kosten<br />

daarvan bedragen 5,5 miljoen euro volgens de<br />

directrice van de BES.<br />

Archieffoto Piet Bambergen (links)<br />

Domme wuiles<br />

det kin toch neet!<br />

Nae?<br />

Waorom neet?<br />

Is d’r get?<br />

Dien raam sjteit j<br />

nag g gaope, p , zoe geit g<br />

de loch d’r toch<br />

geliek weer oet!!!<br />

Kiek den, , mien<br />

deur is gedeuk<br />

Des baale!<br />

Bösse<br />

blondj?!<br />

15


Joker-Drive in Hoogstaete<br />

door Jeffrey Verspaget<br />

Tweemaal per maand vindt van 18.30 uur tot<br />

21.00 uur in Hoogstaete de activiteit Joker-<br />

Drive plaats. Onder het genot van een drankje<br />

nemen de deelnemers deel aan deze kaartavond.<br />

Wat houdt een joker-drive in?<br />

Tijdens een joker-drive wordt het kaartspel<br />

‘jokeren’ gespeeld.<br />

Het spel wordt gespeeld met vier spelers aan<br />

een tafel. Iedere deelnemer krijgt een scoreblad<br />

waarop punten worden bijgehouden.<br />

De puntentelling is als volgt: Diegene die ‘uit’<br />

is krijgt 0 punten.<br />

De andere spelers tellen het aantal dat ze nog<br />

in de hand hebben.<br />

Per kaart wordt 1 punt genoteerd. Dus, 5 kaarten<br />

in de hand is 5 punten, enz.<br />

Na 3 speelbeurten wordt er door de spelers<br />

van tafel gewisseld, en gaan de volgende 4<br />

spelronden van start.<br />

Winnaar aan het einde van de avond is diegene<br />

die de minste punten op zijn/haar scoreblad<br />

heeft staan.<br />

Per tafel speelt men ongeveer met 4 personen.<br />

Er worden vier prijzen vergeven: de eerste,<br />

tweede en derde prijs en een poedelprijs. De<br />

prijzen variëren van een mandje met lekkers<br />

tot bv een blik perzikken.<br />

Bijgaand een foto impressie van een kaart<br />

avond.<br />

A<br />

-<br />

-<br />

- Juvenalispad - Keizer Augustusstraat - Keltenstraat<br />

- Kleitzweg - Libertypark - Littletonpad - Liviusstraat<br />

- Manekoulsweg - Ovidiusstraat - Persiuspad - Petroniuspad<br />

- Plautuspad - Pliniushof - Romeinse weg<br />

- Saksenstraat - Senecalaan - Smithlaan - Sunikersstraat<br />

- Tacitusstraat - Tessmanstraat - Tungristraat<br />

- Ubiërsplein - Vergiliusstraat - Vitruviusplein<br />

Hoogveld heeft iets met Romeinen. Verschillende<br />

straten zijn vernoemd naar Romeinse<br />

personen, we hebben een Romeinse weg en we<br />

hebben zelfs al een Romeins feest gehad.<br />

Vanwaar deze Hoogveldse belangstelling voor<br />

Romeinen?<br />

Peer Boselie (de Sittardse stadsarchivaris) geeft<br />

in het 2e nummer van hét Wijkkrantje al het<br />

antwoord op deze vraag. Voordat begonnen<br />

werd met de bouw van de eerste woningen in<br />

Hoogveld heeft er grondig archeologisch onderzoek<br />

plaatsgevonden. Hierbij werden zeer oude<br />

bewoningssporen verspreid over het gehele<br />

terrein gevonden. Met name in het noordelijke<br />

gedeelte van Hoogveld vond men ook sporen<br />

van een Romeinse nederzetting die mogelijk<br />

bestond uit huizen en akkers omgeven door<br />

greppels. Tevens is een stuk Romeinse weg gevonden.<br />

Deze sluit aan de kant van de Rijksweg<br />

aan op eerder gevonden stukken van deze weg.<br />

Over deze vondsten van een verharde weg uit<br />

de Romeinse tijd schrijven de onderzoekers<br />

Adrie Tol en Martin Schabbink in 2004 (Zuid<br />

Nederlandse Archeologische Rapporten 14) het<br />

volgende: “Reeds sinds 1995 is bekend dat in<br />

16<br />

Foto v.l.n.r.: Riek Groesz (vrijwilligster). Riek is<br />

ook lid van de klachtencommissie in Hoogstaete<br />

en Brigitta Heutmekers (activiteitenbegeleidster<br />

Hoogstaete).<br />

g ( ) j<br />

weg het Hoogveld exact oost-west doorsnijdt.<br />

Op grond van deze oriëntatie en kaarsrechte<br />

ligging, die afwijkt van de huidige, in oorsprong<br />

middeleeuwse percelering, en vanwege<br />

het gebruik van grind als verhardingsmateriaal,<br />

is een Romeinse ouderdom aannemelijk. ...<br />

Mogelijk is de weg op het Hoogveld deel van<br />

een secundaire weg die twee belangrijke routes<br />

met elkaar verbond.” Het zou dan gaan om de<br />

weg Xanten-Tüddern-Heerlen en een nog niet<br />

gevonden weg aan de andere kant van de Maas<br />

tussen Nijmegen en Maastricht. In het opgegraven<br />

grind zijn 27 scherven uit de Romeinse<br />

tijd gevonden wat er op kan duiden dat men<br />

te doen heeft met een Romeinse weg. NB in<br />

de genoemde publicaties wordt een en ander<br />

g g p p p<br />

de gevonden Romeinse weg een straat aangelegd<br />

kon worden die nu door het leven gaat als,<br />

ja u raadt het al, onze Romeinse weg.<br />

Door de wijzigingen zouden de resten van de<br />

weg voor het nageslacht bewaard kunnen blijven<br />

ware het niet dat één van de aanleggers<br />

van de infrastructuur in de wijk blijkbaar wat<br />

minder geschiedkundig geïnteresseerd was en,<br />

voordat men het in de gaten had, de riolering<br />

van de toekomstige weg precies op de plaats<br />

van de eeuwenoude weg heeft ingegraven. Dit<br />

laatste moet echter bij toekomstig onderzoek<br />

nagekeken worden omdat er ook versies van<br />

dit verhaal bestaan die aangeven dat de riolering<br />

net naast de gevonden weg is aangelegd.<br />

Kees Hessels


Gezondheid<br />

Sleutel 4 succes 20<strong>09</strong><br />

Het sleutelbeen is het<br />

bot dat het schouderblad<br />

met het borstbeen verbindt.<br />

Het sleutelbeen of<br />

clavicula (clavis = sleutel)<br />

heeft de vorm van een S<br />

en is ca. 17 cm lang. In de<br />

Dikke van Dale wordt een<br />

sleutel omschreven als<br />

een werktuig dat door omdraaiing iets opent<br />

of sluit. Als je je arm beweegt en vooral als dit<br />

naar boven toe tillen is boven schouderhoogte,<br />

draait het sleutelbeen iets mee. Dit draaien<br />

is mogelijk doordat het sleutelbeen zowel aan<br />

het borstbeen als aan het schouderblad met<br />

een gewricht verbonden is.<br />

Het sleutelbeen is het eerste bot in het menselijke<br />

lichaam dat al voor de geboorte verhardt<br />

tot bot. Botvorming begint rond de 5e week<br />

van de embryonale ontwikkeling. Dit proces<br />

is voltooid rond het 21e levensjaar. Omdat dit<br />

één van de langst doorgroeiende menselijke<br />

beenderen is, wordt het gebruikt om voorspellingen<br />

te doen over de uiteindelijke lengte<br />

die een mens zal bereiken.<br />

Het sleutelbeen is één van de botten dat vaak<br />

gebroken wordt. Met name bij fi etsongelukken<br />

gebeurt dit regelmatig. De kracht van de<br />

val wordt via het schouderblad overgebracht<br />

op het sleutelbeen. Tevens is het een veelvoorkomend<br />

letsel bij kinderen. Het gebeurt<br />

zelfs wel eens dat tijdens de geboorte van een<br />

baby het sleutelbeen breekt. De behandeling<br />

bestaat uit terugplaatsen en fi xatie. Dit houdt<br />

in dat gedurende langere tijd de arm in een<br />

mitella of draagband gedragen moet worden.<br />

Alleen bij ernstigere breuken van het sleutelbeen<br />

wordt operatief ingegrepen.<br />

Tekenen van een breuk zijn: - afhangende<br />

schouder – onmogelijkheid om de arm op te<br />

tillen wegens pijn – een schurend/knarsend<br />

gevoel als je je arm probeert op te tillen – een<br />

zwelling en bloeduitstorting boven de plek<br />

van de breuk – een stuk bot tegen de huid<br />

aandrukkend en aldus een uitsteeksel veroorzakend.<br />

Het sleutelbeen kan ook uit één van zijn gewrichten<br />

schieten: ontwrichten. Tekenen van<br />

een ontwrichting zijn: de normale contouren<br />

van de schouder zijn verstoord en het sleutelbeen<br />

staat hoger. Door erop te duwen komt<br />

het terug in de kom, maar veert weer terug. Dit<br />

noemen we het Pianotoets fenomeen. Een pianotoets<br />

is een verschijnsel waarbij de bandjes<br />

van de gewrichten waarmee het sleutelbeen<br />

aan de borst of schouderblad vastzitten zijn<br />

gescheurd. Hierdoor beweegt het sleutelbeen<br />

wat naar boven. Als je het sleutelbeen naar<br />

beneden drukt én nadien weer loslaat komt<br />

hij weer omhoog, net als een pianotoets. Als<br />

dat is vastgesteld wordt meestal rust voorgeschreven.<br />

Hetzij met een mitella, een speciale<br />

brace of bij het sleutelbeen-schouderblad- gewricht<br />

een brede tape om het sleutelbeen op<br />

zijn plek te houden.<br />

Hoe dan ook, werk voor een arts en in geval<br />

van tapen; de fysiotherapeut. Wanneer het<br />

sleutelbeenuiteinde bij het borstbeen is verschoven<br />

achter het borstbeen kan er een gevaarlijke<br />

situatie ontstaan doordat druk op<br />

grote bloedvaten en luchtwegen kan worden<br />

Sinterklaasmiddag in Hoogstaete zaterdag 29 november<br />

De Sint met zijn Pieten Er werd naar hartelust gejumpt voor Sinterklaas<br />

Sinterklaas kwam met een huifkar de wijk in. Jong en oud genoten van het bezoek van Sinterklaas.<br />

uitgeoefend. Dit komt gelukkig zeer zelden<br />

voor.<br />

Een kleine test voor de mobiliteit van je sleutelbeen,<br />

is de volgende: je laat iemand anders,<br />

je arm voorwaarts bewegen, tot ca. 180 graden,<br />

waarbij de persoon zijn wijsvinger in de<br />

holte laat liggen aan de achterkant van het<br />

sleutelbeen (bij de nek). Je staat hierbij schuin<br />

achter de proefpersoon. Bij een goede uitvoering<br />

zul je voelen dat het sleutelbeen ‘als het<br />

ware om je wijsvinger’ heen draait. Mocht dit<br />

niet zo zijn dan kan het aan de uitvoering liggen<br />

en eventueel aan een toegenomen spierspanning<br />

in de nek en schouder.<br />

Bij twijfel kun je natuurlijk altijd terecht bij je<br />

eigen fysiotherapeut.<br />

Pascal Smits fysiotherapeut in Hoogveld<br />

1. bovenarm<br />

2. schouderblad<br />

3. sleutelbeen<br />

4. proc. coracoideus<br />

17


Alles op gebied van geboorte<br />

van A tot Z o.a.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

06-16072605 - www.geboortebordhuren.nl<br />

18


Tips van de<br />

verloskundige<br />

Verloskundigen<br />

Karien Aarts (L) en<br />

Manon de Bruyn (R)<br />

Bekkenklachten<br />

Hoe ontstaan bekkenklachten?<br />

Pijn in de omgeving<br />

van het bekken<br />

komt vaak voor in<br />

de zwangerschap.<br />

Ongeveer de helft<br />

van de zwangere<br />

vrouwen heeft last<br />

van bekkenpijn of<br />

lage rugpijn.<br />

De verbindingen<br />

tussen de verschillende<br />

onderdelen<br />

van de bekkenbeenderen,<br />

in de<br />

symfyse (schaam-<br />

been) en in het S-I-gewricht (sacro-iliacale<br />

gewricht) bestaan uit kraakbeen. Rond deze<br />

verbindingen zijn er elastische banden en<br />

kapsels om ze te verstevigen. In de zwangerschap<br />

worden deze verbindingen soepeler en<br />

rekbaarder. Dit kan gezien worden als een<br />

voorbereiding op de bevalling: hierbij moet<br />

immers een kind door het bekken naar buiten<br />

komen. Een bekken dat minder star is en een<br />

beetje ‘meegeeft’ is hierbij behulpzaam. Het<br />

proces van versoepeling van de verbindingen<br />

tussen de bekkenbeenderen maakt dat deze<br />

beweeglijker worden ten opzichte van elkaar.<br />

Dit geeft soms pijnklachten.<br />

Het proces van verweking van de verbindingen<br />

tussen de bekkenbeenderen vindt plaats<br />

onder invloed van zwangerschapshormonen.<br />

Meestal begint dit proces pas rond de twintigste<br />

zwangerschapsweek. Naast het elastischer<br />

worden van de verbindingen spelen ook een<br />

toenemende belasting door de groter wordende<br />

baarmoeder en een andere lichaamshouding<br />

in de zwangerschap een rol. Naarmate<br />

de zwangerschap vordert komt de buik meer<br />

naar voren. Ook de stand van de rug en het<br />

bekken verandert. Hierdoor wordt er als het<br />

ware meer vanaf de zijkanten aan de symfyse<br />

getrokken. Een verkeerde houding of overbelasting<br />

kan dit proces versterken. Vaak is er<br />

een verstoring in de balans tussen belasting<br />

en belastbaarheid.<br />

Tips<br />

• Vermijd langdurig staan en maak geen lange<br />

wandelingen; pijn is een indicatie dat je<br />

over de grens bent gegaan.<br />

• Vermijd bewegingen als bukken en draaien<br />

of bewegingen waarbij de benen ver uit elkaar<br />

komen te staan ( draai met de benen<br />

bij elkaar, bijv bij het in- en uitstappen van<br />

de auto)<br />

• Vermijd het dragen van zware dingen (boodschappen,<br />

wasmanden)<br />

• Doe alles in een rustig tempo<br />

• Als je vanuit een zittende houding wilt opstaan,<br />

zorg er dan voor dat je op beide voeten<br />

tegelijk steunt en span bij het opstaan<br />

je bekkenbodemspieren aan.<br />

• Ga eerst op de rand van het bed of de bank<br />

zitten en schuif met je billen naar het midden,<br />

je benen zijn dan in ieder geval ondersteund<br />

voordat je gaat liggen<br />

• Wanneer je weer wilt opstaan, draai dan op<br />

je zij en schuif je benen over de rand van<br />

het bed of de bank totdat ze de grond raken,<br />

druk jezelf omhoog met je armen.<br />

• Een bekkenband kan verlichting geven, zeker<br />

bij inspanning.<br />

(Vervolg) De magie van het mozaïek<br />

Bep bekleedt met mozaïektegeltjes onder<br />

meer borden en nagemaakte ansichtkaarten<br />

op een formaat van 80 x 105 cm. Ook maakt<br />

ze schilderijen na. Ze heeft zelfs een voetbaltafel<br />

bekleed. Haar hobby begon eigenlijk drie<br />

jaar geleden. Toen vroeg haar schoonzus of<br />

ze zin had om een cursus mozaïek te volgen<br />

in Munstergeleen. Ze ging aan de slag en bekleedde<br />

vooral in de beginfase veel tafelbladen.<br />

Een jaar later ging ze met haar man op<br />

vakantie naar Barcelona en bezocht ze onder<br />

meer het Gaudipark waar ze nog meer geïnspireerd<br />

werd door de mogelijkheden van mozaïek.<br />

Vandaag-de-dag is Bep zo’n dertig uur<br />

per week bezig met haar hobby. Onlangs heeft<br />

ze ook opdrachten gehad van Jan Lantinne,<br />

een Belgische kunstenaar voor wie ze diverse<br />

tafels heeft bekleed.<br />

Volgens Bep is het best wel een dure hobby. Ze<br />

koopt zelf de tegels, snijdt en knipt ze.<br />

Een jaar geleden heeft ze bij de Mosa in Maastricht<br />

een partij rode resttegels (3000 stuks)<br />

opgekocht. Dit zijn unieke brandweerrode tegels<br />

die alleen in Limburg voorkomen. In de<br />

garage liggen nu nog zo’n 2500 stuks. Deze<br />

worden geruild via internet met anders gekleurde<br />

tegels. Zo komt Bep aan al haar kleurentegels.<br />

Wilt u enkele kunstwerken van Bep eens bezichtigen,<br />

dan nodigt zij u van harte uit om eens te<br />

komen kijken. U kunt haar bereiken onder het volgende<br />

telefoonnummer: 046-4528608.<br />

Voor meer informatie zie:<br />

http://members.home.nl/fonsrulkens/<br />

Zelfs de buitenzuil van haar woonhuis heeft Bep met mozaïek bekleed<br />

Geboren:<br />

Britt Verheezen<br />

19 november 2008<br />

Cicerostraat 12<br />

Koen Stolk<br />

11 december 2008<br />

Hoogveld<br />

Yara Hurenkamp<br />

11 december 2008<br />

Biddlestraat 28<br />

Wilt u ook de naam van uw pasgeboren zoon<br />

of dochter gratis geplaatst hebben in <strong>Hét</strong><br />

<strong>WijkKrantje</strong>, stuur dan de gegevens naar<br />

info@hetwijkkrantje.nl<br />

• Het is beter om een douche te nemen in<br />

plaats van een bad.<br />

• Strijk zittend<br />

• Doe zo min mogelijk huishoudelijk werk en<br />

vermijd vooral stofzuigen en schrobben.<br />

• Vraag hulp bij een therapeut, het liefst iemand<br />

die gespecialiseerd is in het bekken.<br />

(fysio, osteopaat, chiropractor, mensendieck,…enz)<br />

Verloskundige Praktijk Born e.o.<br />

Vestiging: Bradleystraat 23, Limbrichterveld<br />

Telefoon: 046-4811850<br />

Wat is mozaïek?<br />

Een goede vertaling van het woord Mozaïek bestaat<br />

er eigenlijk niet. Mozaïek is inlegwerk van<br />

kleine stukjes steen en glas. Het is één van de oudste<br />

kunstvormen, daarbij ook zeer duurzaam en<br />

functioneel. Al in de tijd van de Grieken en de Romeinen<br />

werden er prachtige mozaïeken gemaakt.<br />

Van natuurlijke gesteenten werden kleine mozaieksteentjes<br />

gehakt. Later werden ook schelpjes en<br />

glas gebruikt.<br />

Mozaiektegels<br />

Mozaïektegels zijn een kunstvorm. Met een groot<br />

aantal kleine steentjes kan een grote afbeelding<br />

worden gemaakt. In de Griekse en Romeinse tijd<br />

werden er al mozaïeken gemaakt in de luxe villa’s.<br />

Meestal waren dit afbeeldingen van keizers,<br />

goden of een tafereel van alledag.<br />

Workshops<br />

Creafl ex uit Sittard organiseert workshops mozaieken<br />

vanaf 2 27,50 p.p. Meer informatie hierover<br />

zie www.creafl ex-net.nl. U kunt ook telefonisch<br />

contact opnemen. Telefoonnummer 046-4582674<br />

of 06- 50287506.<br />

19


20<br />

telefoon: 046-4586518<br />

e-mail:la69bella@hotmail.com<br />

© van jeffrey’s


Gemeentelijk nieuws<br />

Bouwvergunningen Hoogveld Week 45 t/m 50<br />

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN (Lichte<br />

bouwvergunningen)<br />

Wk 46: Plaatsen serre - Hoogveldlaan 46,<br />

6135 JD (BV08.0720; 31-10-2008)<br />

Wk 48: Vergroten woning - Horatiuslaan 58,<br />

6135 HW (BV08.0566;14-11-2008)<br />

Wk 45, 47, 49 en 50: geen informatie over<br />

Hoogveld<br />

Overzicht schoolvakanties schooljaar 20<strong>09</strong><br />

Basisschool Loedoes<br />

Voorjaarsvakantie (carnaval): 23 februari t/m<br />

27 februari 20<strong>09</strong><br />

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 20<strong>09</strong><br />

Zomervakantie: 27 juli 20<strong>09</strong> t/m 4 september<br />

20<strong>09</strong><br />

DaCapo College en Trevianum scholengroep<br />

- Kerstvakantie: dinsdag 23 december t/m<br />

vrijdag 2 <strong>jan</strong>uari 20<strong>09</strong><br />

- Carnaval: maandag 23 t/m vrijdag 27 februari<br />

20<strong>09</strong><br />

- Paasmaandag: maandag 13 april 20<strong>09</strong><br />

- Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8<br />

mei 20<strong>09</strong><br />

- Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag<br />

22 mei 20<strong>09</strong><br />

- Pinkstermaandag: maandag 1 juni 20<strong>09</strong><br />

- Zomervakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag<br />

4 september 20<strong>09</strong><br />

TUINTIPS MAAND<br />

JANUARI<br />

Voor deze maand hebben we de volgende<br />

tips:<br />

• Laat nu de grasmachine nakijken, de snoeischaar<br />

slijpen en controleer of al het andere<br />

gereedschap in goede staat is. Over een paar<br />

weken kunnen we al weer aan de slag en<br />

dan is al je tuingereedschap klaar voor gebruik.<br />

• In pot gekweekte tuinplanten kunnen ook<br />

nu worden geplant, als het maar niet vriest.<br />

Geef na het inplanten altijd water, al lijkt de<br />

grond misschien nog vochtig genoeg. Ook<br />

struiken en bomen met ''kale'' wortels kunnen<br />

nog volop worden geplant.<br />

• Als het niet vriest, kun je nu leilinden snoeien.<br />

Ook wilgen kunnen nu worden geknot.<br />

Maak van de takken van wilgen eens een<br />

piramide, waarlangs straks bonen en eenjarige<br />

klimplanten kunnen groeien.<br />

• Ongezellig in huis zonder kerstboom? Koop<br />

een decoratieve kamerplant.<br />

• Gebruik rietmatten om vijg en camelia tegen<br />

vrieskou te beschermen.<br />

• Zet houten tuinmeubelen zoveel mogelijk in<br />

de zon. Het hout heeft dan minder last van<br />

groene algen.<br />

• Bewaar wat kerstgroen om vorstgevoelige<br />

planten tegen kou te beschermen.<br />

Meer informatie zie<br />

www.sittard-geleen.nl<br />

Bron:<br />

Gemeente Sittard-Geleen.<br />

Handig om te weten<br />

Bouwvakvakantie 20<strong>09</strong> regio Zuid<br />

3 t/m 21 augustus (week 32, 33 en 34)<br />

Feest en enkele gedenkdagen 20<strong>09</strong><br />

- Zaterdag 14 februari Valentijnsdag<br />

- Zondag 22 t/m dinsdag 24 februari Carnaval<br />

- Aswoensdag 25 februari<br />

- 10 april goede Vrijdag<br />

- Zondag 12 t/m maandag 13 april Pasen<br />

- Donderdag 30 april Koninginnedag<br />

- Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag<br />

- Zondag 10 mei Moederdag<br />

- Donderdag 21 mei Hemelvaartdag<br />

- Zondag 31 mei t/m maandag 1 juni<br />

Pinksteren<br />

- Zondag 21 juni Vaderdag<br />

- Zaterdag 22 augustus bgin Ramadan (Islam)<br />

- Maandag 21 september Suikerfeest en einde<br />

Ramadan (Islam)<br />

- Zaterdag 5 december Sinterklaas<br />

- Vrijdag 18 december Islamitisch Nieuwjaar<br />

(1431)<br />

- Vrijdag 25 t/m zaterdag 26 december Kerstmis<br />

- Donderdag 31 december Oudejaarsavond<br />

• Vergeet bij vorst de vogels niet te voeren en<br />

water te geven. Zorg dat de drinkbak ondiep<br />

is, zodat de vogels hem niet als badje kunnen<br />

gebruiken.<br />

• Vergeet niet om af en toe uw kuipplanten<br />

water te geven. Zorg dat de kluit niet helemaal<br />

uitdroogt. Zet voor frisse lucht voor<br />

deze planten bij lekker weer even het raam<br />

open.<br />

• De winterbloeiers van dit moment zijn:<br />

tover hazelaar, kerstroos, Viburnumsoorten,<br />

Prunus sub. ''Autumnalis''en winterjasmijn.<br />

• Tot half <strong>jan</strong>uari kunt u nog de druif snoeien.<br />

Knip de zijtakken boven het derde oog af.<br />

• Oogt de woonkamer zonder kerstversiering<br />

wat kaaltjes dan kunnen zijden bloemen<br />

een prima alternatief zijn. Bij het tuincentrum<br />

kunt u een uitgebreide collectie zijden<br />

bloemen vinden.<br />

• Zorg dat kuipplanten die in huis of in de kas<br />

staan van tijd tot tijd frisse lucht krijgen. Zet<br />

daarom op een zonnige dag een paar uur het<br />

raam open.<br />

• Plannen om de tuin te veranderen of aan te<br />

leggen? Bel dan nu met de hovenier, want<br />

wat later in het seizoen heeft hij de handen<br />

vol.<br />

• Is uw terras of pad naar de voor- of achterdeur<br />

glad door vorst of algengroei strooi dan<br />

wat scherp zand.<br />

• Het weer kan overdag al lenteachtig aanvoelen.<br />

Wacht met het afknippen van de dorre<br />

delen van vaste planten liever nog een paar<br />

KOOPZONDAGEN<br />

20<strong>09</strong><br />

Gemeente Sittard-Geleen<br />

04-01 - bedrijvenparken Sittard<br />

18-01 - Hendriks mode Rijksweg Sittard,<br />

ontheffi ng ivm carnaval<br />

25-01 - Ubachs karnaval Markt Sittard,<br />

ontheffi ng ivm carnaval<br />

01-02 - Hendriks mode Rijksweg Sittard,<br />

ontheffi ng ivm carnaval<br />

- Ubachs karnaval Markt Sittard,<br />

ontheffi ng ivm carnaval<br />

08-02 - Hendriks mode Rijksweg Sittard,<br />

ontheffi ng ivm carnaval<br />

- Ubachs karnaval Markt Sittard,<br />

ontheffi ng ivm carnaval<br />

22-02 - carnaval<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

Openingstijden stadswinkels<br />

Gemeente Sittard-Geleen<br />

Postbus 18, 6130 AA Sittard<br />

Telefoon: 046-4777777<br />

Fax: 046-4777555<br />

Stadswinkel Sittard<br />

Hub Dassenplein 1<br />

Ma, do en vr: 9.00-14.00 uur; di: 9.00-19.00<br />

uur; wo: 9.00-16.30 uur.<br />

Stadswinkel Geleen<br />

Markt 1<br />

Ma, di en vr: 9.00-14.00 uur; wo: 9.00-16.30<br />

uur; do: 9.00 - 19.00 uur.<br />

Stadswinkel Born<br />

Kasteelhof 1 (via Tiendschuur)<br />

Ma: 17.00-19.00 uur; di t/m vr: 9.00-12.00 uur.<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

weken. Het kan nog fl ink koud worden en de<br />

dorre delen geven de plant nog wat beschutting.<br />

• Krijgt u al de kriebels om in de tuin te werken?<br />

Onkruid wieden is een klusje dat het<br />

hele jaar door kan worden gedaan.<br />

• Gebruik kerstgroen en de takken van de<br />

kerstboom om voorjaarsbloeiende bollen en<br />

vorstgevoelige planten bij strenge vorst af te<br />

dekken.<br />

• Benut deze tijd van het jaar voor het wegwerken<br />

van oneffenheden in de bestrating.<br />

Leg ook losliggende tegels en klinkers weer<br />

vast.<br />

• Maak nu vast een lijstje van planten die u<br />

wilt zaaien. Vanaf volgende maand kunt u<br />

veel soorten binnen voorzaaien.<br />

21<br />

Bron: www.tuinweb.nl


Bibliotheken<br />

BiblioNova<br />

Locatie Sittard<br />

Broeksittarderweg 1<br />

t. 046-4510303<br />

www.biblionova.nl<br />

Dansscholen<br />

Danzaira balletstudio<br />

Putstraat 2 Sittard<br />

t. 046-4525281<br />

www.danzaira.nl<br />

Dierentuinen<br />

Stichting kasteelpark Born<br />

Kasteelpark 38 Born<br />

t. 046-4851950<br />

www.kasteelparkborn.nl<br />

Muziekscholen<br />

Artamuse<br />

Broeksittarderweg 1 Sittard<br />

t. 046-4518951<br />

www.artamuse.nl<br />

Ouderen-recreatie<br />

Seniorenvereniging Sittard-Stad<br />

President Kennedysingel 16 Sittard<br />

t. 046-4585548<br />

Speeltuinen & verenigingen<br />

Speeltuinvereniging Thienbunder<br />

Gelegen aan de Canoijnstraat te<br />

Sittard<br />

t. 046-4527442<br />

Belastingen<br />

Belastingdienst Limburg,<br />

kantoor Maastricht<br />

Terra Nigrastraat 10 Maastricht<br />

t. 0800-0543<br />

www.belastingdienst.nl<br />

Crematoria<br />

Crematorium Nedermaas<br />

Vouershof 1 Geleen<br />

t. 046-4753030<br />

Dierenkliniek Overhoven<br />

Hillenraedtstraat 37 Sittard<br />

t. 046-4519121<br />

Woningverhuur<br />

Woonmaatschappij ZO Wonen<br />

Postbus 13<br />

6130 AA Sittard<br />

t. 046-42<strong>09</strong>600<br />

www.zowonen.com<br />

22<br />

Cultuur & vrije tijd<br />

Dienstverlening<br />

Dieren<br />

Huisvesting<br />

Woonpunt Westelijke Mijnstreek<br />

Rijkswegnoord 28<br />

6162 AJ Geleen<br />

t. 046-4747761<br />

www.woonpunt.nl<br />

Medisch<br />

Huisartsen<br />

Ewalds, Even en Jansen<br />

Whitestraat 4 Sittard<br />

t. 046-4522811<br />

Huisartsenpraktijk<br />

Overhoven-Hoogveld<br />

Philipsstraat 2c Sittard<br />

t. 046-4510333<br />

Spoedlijn: t. 046-4529231<br />

Receptenlijn: t. 046-400<strong>09</strong>06<br />

Huisartsenposten<br />

Westelijke Mijnstreek<br />

Walramstraat 23 Sittard<br />

t. 046-4574045<br />

info@huisartsendienst-wm.nl<br />

Tandartsen<br />

Medisch centrum<br />

Overhoven-Hoogveld<br />

Dr. Philipsstraat 2 Sittard<br />

t. 046-4007733<br />

Wie? Wat! Waar?!<br />

Verloskundigen<br />

Verloskundigenpraktijk Sittard<br />

Smithlaan 151 (Hoogstaete) Sittard<br />

t. 046-4580054<br />

Apotheken<br />

Apotheek Limbrichterveld<br />

Dempseystraat 34-36 Sittard<br />

t. 046-4528<strong>09</strong>9<br />

Apotheek Overhoven-Hoogveld<br />

Dr. Philipsstraat 2a Sittard<br />

t. 046-4584950<br />

www.apotheekoverhoven<br />

-hoogveld.nl<br />

Onderwijs<br />

Basisonderwijs<br />

Basisschool Loedoes<br />

Hulsestraat 1 Sittard (Hoogveld)<br />

t. 046-40<strong>09</strong>266<br />

www.loedoes.hoogveld.info<br />

Basisschool Limbrichterveld<br />

Pattonstraat 2 Sittard<br />

046-4512931<br />

www.bslimbrichterveld-sittard.nl<br />

Basisschool Overhoven<br />

Geldersestraat 28 Sittard<br />

t. 4512370<br />

www.bsoverhoven-sittard.nl<br />

Voortgezet onderwijs<br />

DaCapo College<br />

Rijksweg Zuid 70 Sittard<br />

t. 046-4203700<br />

www.dacapo-college.nl<br />

Scholengroep Trevianum<br />

Bradleystraat 25 Sittard<br />

t. 046-4206900<br />

www.trevianum.nl<br />

Oudervereniging<br />

Oudervereniging Loedoes<br />

Postadres; p/a Senecalaan 10<br />

6135 HS Sittard<br />

Buitenschoolse opvang<br />

De Bonte Bende<br />

Hulsestraat 1 Sittard (Hoogveld)<br />

t. 046-4000166<br />

www.mik-online.nl<br />

Peuterspeelzalen<br />

Okidoki Stichting Spelenderwijs<br />

Hulsestraat 1 Sittard (Hoogveld)<br />

t. 046-4510763<br />

Religie<br />

Religieuze genootschappen<br />

RK Parochie H H Petrus en Michael<br />

Kloosterplein 10, Sittard<br />

t. 046-4512275<br />

e. kantoor-fedpetrus@planet.nl<br />

www.rk-kerken-sittard.nl<br />

secr: Elisabeth van Barstraat 237,<br />

Sittard<br />

t. 046-4513592<br />

St.Petruskerk<br />

Kerkplein, Sittard<br />

St.Michielskerk<br />

Markt 24, Sittard<br />

RK Parochie H Paulus<br />

Kloosterplein 10, Sittard<br />

t. 046-4512275<br />

e. kantoor-fedpetrus@planet.nl<br />

www.rk-kerken-sittard.nl<br />

contact: diaken R. Fleischeuer,<br />

Patchstraat 2, Sittard<br />

t. 046-4513592<br />

Pauluskerk<br />

Whitestraat 2, Sittard<br />

RK Parochie H Hart van Jezus<br />

Parochie en Parochiecentrum<br />

Geldersestraat 37, Sittard<br />

t. 046-4583023<br />

Sport<br />

Atletiek<br />

Atletiekvereniging Unitas<br />

Eggerweg 4 sittard<br />

t. 046-4519965<br />

www.avunitas.nl<br />

Handbal<br />

Handbalvereniging Sittardia<br />

Postbus 424, 6130 AK Sittard<br />

www.hvsittardia.nl<br />

Inlichtingen: t. 046-4858981 (Piet<br />

Schepers)<br />

pietschepers@hotmail.com<br />

Korfbal<br />

Korfbalvereniging Vitesse<br />

inlichtingen: N. Limpens<br />

t. 046-4755740<br />

vitesse.einighausen@knkv.com<br />

Sportscholen & fi tness<br />

Life Style<br />

Stockholmstraat 10 Sittard<br />

t. 046-4770566<br />

www.lifestyle-groep.com<br />

Tennis<br />

Tennisclub Panta Rhei Limbricht<br />

Allee 1 Sittard<br />

t. 046-4111750<br />

www.tcpantarhei.nl<br />

Voetbal<br />

Voetbalvereniging DVO<br />

Inlichtingen: R. Beumers<br />

Pater Scheursstraat 22 Sittard<br />

t. 06-22520070<br />

www.vvdvo.nl<br />

Voetbalvereniging Sittard (VVS)<br />

Accommodatie:<br />

Bradleystraat 21 Sittard<br />

t. 046-4518007 – 06-50491054<br />

www.vvsittard.nl<br />

Zwembaden<br />

Combinatiezwembad<br />

De Nieuwe Hateboer<br />

Sportcentrumlaan 9 Sittard<br />

t. 046-45899190<br />

www.denieuwehateboer.nl<br />

Vervoer<br />

Bus<br />

Omnibuzz<br />

t. 046-4787350<br />

Trein<br />

Nederlandse Spoorwegen<br />

t. <strong>09</strong>00-9292 (11 0,35/min)<br />

www.ns.nl<br />

Station Sittard<br />

Stationsplein 2, Sittard<br />

Taxi<br />

Sieswerda Taxi’s BV<br />

Nusterweg 133a, Sittard<br />

t. 046-4519132<br />

www.sieswerda-bv.nl<br />

Vliegveld<br />

Maastricht Aachen Airport<br />

t. 043-3589999<br />

www.maa.nl<br />

Zorg & welzijn<br />

Orbis Medisch en Zorgconcern<br />

Postbus 5500, 6130 MB, Sittard<br />

Walramstraat 23, Sittard<br />

t. 046-4597777<br />

www.orbisconcern.nl<br />

Orbis Hoogstaete<br />

(multifunctioneel wijkcentrum)<br />

Smithlaan 151, Sittard<br />

t. 088-4586666<br />

www.orbishoogstaete.nl<br />

Orbis Thuiszorg<br />

Stationsplein 1, Sittard<br />

t. <strong>09</strong>00-8806<br />

www.orbisthuiszorg.nl<br />

Orbis Huishoudelijke Hulp<br />

Stationsplein 1, Sittard<br />

t. <strong>09</strong>00-8806<br />

www.orbishuishoudelijkehulp.nl<br />

Partners in Welzijn<br />

Houtmanstraat 2, Geleen<br />

t. 046-4235335<br />

i. www.piw.nl<br />

MEE Zuid-Limburg<br />

Lokatie Westerlijke Mijnstreek<br />

Burg. Coonenplein 2, Limbricht<br />

t. 046-4201444<br />

i. www.meezuidlimburg.nl


Stadsschouwburg<br />

Sittard-Geleen Programma <strong>jan</strong>uari 20<strong>09</strong><br />

The Very Best Of Swing<br />

Glenn Miller Orchestra - theaterconcert<br />

DSMzaal, zo 4 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 16.00 uur<br />

Thuis<br />

Speelman en Speelman - cabaret<br />

Rabobankzaal, di 6 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.30 uur<br />

Dizu Plaatjies & Ibuyambo<br />

Dizu Plaatjies - wereld<br />

DSMzaal, wo 7 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Kaatje is verdronken<br />

Het Vervolg - toneel<br />

DSMzaal, do 8 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Op Hoop van Zegen<br />

o.a. Ellen Pieters en Ben Kramer - musical<br />

DSMzaal, vr 9 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Jubileum 30<br />

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen<br />

- populair<br />

DSMzaal, za 10 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Inleiding Piazzolla<br />

Limburgs Symfonie Orkest - overig<br />

Rabobankzaal, zo 11 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 13.30 uur<br />

Piazzolla<br />

Limburgs Symfonie Orkest - klassiek<br />

DSMzaal, zo 11 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 14.30 uur<br />

High Tea Piazzolla - overig<br />

Rabobankzaal, zo 11 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 16.30 uur<br />

Bowling Stardust<br />

Rijksweg Zuid 210, Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4523111<br />

Website: ................... www.bowlingstardust.nl<br />

Danssport Clara lamar<br />

Rijksweg Zuid 103 Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4527834<br />

Website: ..............................www.claralamar.nl<br />

Fenix Poppodium<br />

Odasingel 90, Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4575757<br />

Website: .........................................www.fenix.nl<br />

Foroxity Filmarena<br />

Rijksweg Noord 330, Geleen<br />

Tel.: ................................................... 046-4363300<br />

Website: ................................... www.foroxity.nl<br />

Graag meneer Van Merwijk<br />

Jeroen van Merwijk - cabaret<br />

Rabobankzaal, di 13 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.30 uur<br />

Evenintime<br />

Slagerij van Kampen - show<br />

DSMzaal, wo 14 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Johanna de Waanzinnige<br />

Theatergroep de Kern - toneel<br />

DSMzaal, do 15 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Insjtelasezitting Marotte - overig<br />

DSMzaal, za 17 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Cor Goes Gipsy<br />

C or Bakker &<br />

The Rosenberg Trio - populair<br />

DSMzaal, zo 18 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Nymfomannen(16+)<br />

Niet Schieten - cabaret<br />

DSMzaal, di 20 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Floddertje<br />

Theater Familie - familie<br />

DSMzaal, wo 21 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 14.00 uur<br />

DSMzaal, wo 21 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 16.00 uur<br />

The Fabulous WannaBeatles<br />

The Fabulous WannaBeatles - populair<br />

DSMzaal, vr 23 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Kasteel Limbricht Restaurant Entgen<br />

Allee 1, Limbricht<br />

Tel.:................................................... 046-4514444<br />

Website:...................www.kasteellimbricht.nl<br />

Museum/fi lmhuis het Domein<br />

Kapittelweg 6, Sittard<br />

Tel.: 046-4513460<br />

Website:............................. www.hetdomein.nl<br />

Website:............. www.fi lmhuishetdomein.nl<br />

Pitboel Theater<br />

Montgommerystraat 26, Sittard<br />

Tel.:................................................... 046-4584721<br />

Website:.....................................www.pitboel.nl<br />

Stadsschouwburg Sittard-Geleen<br />

Mgr. Claessensstraat 2, Sittard<br />

Tel.:................................................... 046-4524400<br />

Website:......................................www.uitbali.nl<br />

Programma:<br />

Zondag 18 <strong>jan</strong>.: Bruidsbeurs Limburg<br />

Zaterdag 24 <strong>jan</strong>.: Moorddiner: Wie heeft t<br />

de Lord vermoord?<br />

Adres: Kasteel Limbricht<br />

Restaurant Entgen<br />

Allee 1<br />

tel. 046- 4514444<br />

Meer info zie:<br />

www.kasteellimbricht.eu<br />

Cabaret<br />

o.a. Johnny Kraaijkamp - musical<br />

DSMzaal, za 24 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

DSMzaal, zo 25 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Brommers Kiek’n<br />

Jeffrey Spalburg - cabaret<br />

Rabobankzaal, di 27 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.30 uur<br />

Charlatans, A Medicine Show<br />

Ashton Brothers - show<br />

DSMzaal, wo 28 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Inleiding Nesjomme<br />

Internationaal Danstheater - overig<br />

Rabobankzaal, do 29 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 19.00 uur<br />

Nesjomme<br />

Internationaal Danstheater - dans<br />

DSMzaal, do 29 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

John Watts<br />

John Watts - populair<br />

DSMzaal, vr 30 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Ana Moura<br />

Ana Moura - wereld<br />

DSMzaal, za 31 <strong>jan</strong> 20<strong>09</strong>, 20.00 uur<br />

Meer info zie:<br />

www.uitbalie.nl<br />

Oproep wijkagent<br />

Foto Maikel Bomer (wijkagent Hoogveld)<br />

Gezien het grote aantal inbraken<br />

in de regio van afgelopen<br />

maanden (zie de kranten),<br />

wil ik de bewoners van<br />

Hoogveld er nogmaals<br />

op attenderen om deuren<br />

en ramen van<br />

hun woning goed af<br />

te sluiten bij afwezigheid<br />

(ook als dit<br />

maar voor even is).<br />

23


Jaarplanning<br />

Uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

20<strong>09</strong><br />

<strong>Editie</strong> <strong>jan</strong>. ’<strong>09</strong>: Verspreiding: 2 <strong>jan</strong>. t/m 4 <strong>jan</strong>.<br />

Deadline redactie: 15 dec.<br />

<strong>Editie</strong> feb. ’<strong>09</strong>: Verspreiding: 30 <strong>jan</strong>. t/m 1 feb.<br />

Deadline redactie: 19 <strong>jan</strong>.<br />

<strong>Editie</strong> mrt. ’<strong>09</strong>: Verspreiding: 27 feb. t/m 1 mrt.<br />

Deadline redactie: 16 feb.<br />

<strong>Editie</strong> apr. ’<strong>09</strong>: Verspreiding: 3 apr. t/m 5 apr.<br />

Deadline redactie: 16 mrt.<br />

<strong>Editie</strong> mei ’<strong>09</strong>: Verspreiding: 1 mei t/m 3 mei<br />

Deadline redactie: 20 apr.<br />

<strong>Editie</strong> jun. ’<strong>09</strong>: Verspreiding: 29 mei t/m 31 mei<br />

Deadline redactie: 18 mei<br />

*Deadline redactie is de uiterste datum voor het<br />

aanleveren van teksten en-of materialen voor betreffende<br />

editie.<br />

24<br />

1<br />

2<br />

3<br />

SI SITT TT TTARD TTTTTT ARD<br />

4<br />

Lim b r ich t erv<br />

e ld<br />

25m<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

BRADLEY<br />

BRADLEYSSTRAA TR T<br />

HUNT-<br />

SSSTR. TR TR.<br />

A B C<br />

MAASBRACHT<br />

Exclusief!<br />

De actueelste plattegrond<br />

van Hoogveld alleen in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

1. Orbis Hoogstaete<br />

2. Basisschool Loedoes<br />

3. Woonvorm Woonpunt<br />

4. SGL-WBC Hoogveld<br />

5. 5 Vijver Donatusplein<br />

6. Brievenbus<br />

HEN HENSCHENVELD<br />

HENSCHENVELDWEG<br />

ANDERSONS<br />

ANDERSONSTRAA TRAATTT RAA<br />

A<br />

HASSELTSEBAAN<br />

DEVERSSTRAAT<br />

BRADLEY<br />

BRADLEYSSTRA TRAAT<br />

SIMPSONSTRAAT<br />

BIDDLESTRAAT<br />

HODGES-<br />

STRAAT<br />

PLINIUS PLINIUS- PLINIUS<br />

HOF OF<br />

A<br />

Alemannenstraat 6135 HM..... C1<br />

Andersonstraat 6135 JE ...........A3<br />

Augustusstraat,<br />

Keizer 6135 JT T .......................... C3<br />

B<br />

Batavenstraat 6135 HD ............ B1<br />

Biddlestraat 6135 JC .................A3<br />

Brauningerstraat 6135 JW W ...... C3<br />

C<br />

Catullusstraat 6135 HX............ C2<br />

Cavaleriestraat 6135 JM ........... C4<br />

Cicerostraat 6135 HT................<br />

T B2<br />

D<br />

Deversstraat 6135 JH................A3<br />

Donatusplein 6135 JV V .............. B3<br />

E<br />

Eburonenstraat 6135 HH ......... B1<br />

F<br />

Frankenlaan 6135 HN ............... B1<br />

Friezenstraat 6135 HJ............... C1<br />

6<br />

4<br />

1<br />

SENECALAAN<br />

PLINIUS- PLINIUS N<br />

HOF<br />

3<br />

OVIDIUSSTRAAT<br />

SMITHLAAN<br />

N27 N27 N276<br />

VERGILIUSSTRAATT<br />

HASSELTSEB AAN<br />

SENEC SENEC SENECALAAN<br />

E ALAA<br />

BATAAVVENS VE TRAATTT<br />

LIVIUSSTRAAT<br />

CICEROSTRAAT<br />

DONA DONA DONA DONATUSPLEIN<br />

TUSPLEIN<br />

TUSPLEIN<br />

TUSPLEIN<br />

HOOGVELDLAAN<br />

HOOGVELDLAAN<br />

Hof v a n Onthaasting<br />

EEEISEN E HOWERSTRAAT AT AT<br />

EISENHOWERSTRAAT A<br />

1<br />

Kleit Kleit Kleitzzz www eee ggg<br />

TU TUNGRIS<br />

TU TRAA AATTT A<br />

UBIERS-<br />

PLEIN<br />

STRAAT<br />

SAKSEN-<br />

SITTARD<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

DONA DONA DONA DONATUSPLEIN<br />

TUSPLEIN<br />

TUSPLEIN<br />

TUSPLEIN<br />

FRANKEN- FRANKEN-<br />

ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG ROMEINSE WWEGGG<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN SLAAN N<br />

B<br />

GERMANENSTRAAT<br />

HOOGVELD<br />

2<br />

HUL HUL HULSE SE SESSSTTTRA RA RAAT AT AT<br />

EBURONE NSTRAAT<br />

HORA HORA HORATIUSLAAN TIUSLAAN<br />

TIUSLAAN N<br />

HEBERLINS<br />

HEBERLINS<br />

HEBERLINSTRAA TRAA TRAA RAA RAATTTT AA<br />

HEBERLINS<br />

HEBERLINS<br />

HEBERLINS<br />

HEBERLINSTRAA TRAA TRAA TRAATTTT<br />

LAAN<br />

Kleitzweg<br />

Kleitz Kleitzweg<br />

Kleitzweg<br />

KEIZER AUGUSTUS<br />

CAVALERIESTRAAT<br />

FRIEZENSTRAAT<br />

VITRUVIUSPLEI S N<br />

HULSESTRAAT<br />

G<br />

Germanenstraat 6135 HC ........ B2<br />

Gotenstraat 6135 HL ................. C1<br />

H<br />

Heberlinstraat........................ B3<br />

Hoogveld.................................. C4<br />

Hoogveldlaan 6135 JD .............. B3<br />

Horatiuslaan 6135 HW.............<br />

W B3<br />

Hulsestraat 6135 JK K .................. B3<br />

J<br />

Juvenalispad ........................... C1<br />

K<br />

Keltenstraat 6135 HP................ C2<br />

Kleitzweg ................................. B4<br />

L<br />

Liviusstraat 6135 HV.................<br />

V B2<br />

M<br />

Manekoulsweg 6135 HA A .......... C4<br />

O<br />

Ovidiusstraat 6135 JC............... B3<br />

5<br />

STRAAT<br />

SUNI-<br />

KERS-<br />

KELTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

STRAAT AT AT<br />

AALEMANNE<br />

A NSTRAAT<br />

MONTGOMERYSTRAATT<br />

MONTG<br />

TACI C TUSS TUSSTRAA TRAATT<br />

PLAUTUSPAD<br />

Ju Ju Ju Juvvvenalis enalisenalis- pad<br />

GOTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

PERSIUSPAD<br />

CATULLUSSTRAAT A<br />

HOOGVELDLAAN<br />

OOG<br />

BR BR BRAU AU AUNINGE NINGER NINGERSST STRA R AT<br />

MANEKOUL OULSS WEG<br />

pad<br />

Hoogv Hoogv Hoogveld eld eld<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

TESS TESSSS<br />

C<br />

AATT<br />

TRAA<br />

MANSS MANS<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

PPPetr etr etroniuspad oniuspad oniuspad PPPetr<br />

etr etroniuspad oniuspad oniuspad<br />

MILIEUPARK-<br />

WEG<br />

RIJKSWEG NOORD RD<br />

HEI JERSTEEGG<br />

P<br />

Persiuspad 6135 JR....................<br />

R C3<br />

Petroniuspad .......................... C2<br />

Plautuspad 6135 JC ................... C3<br />

Pliniushof 6135 HZ....................A2<br />

R<br />

Romeinse Weg 6135 JA............ A B2<br />

S<br />

Saksenstraat 6135 HE............... B1<br />

Senecalaan 6135 HS..................A2<br />

Smithlaan 6135 JL..................... B3<br />

Sunikersstraat 6135 HK K ........... C1<br />

T<br />

Tacitusstraat 6135 HR R .............. C2<br />

Tessmanstraat 6135 JP ............. C3<br />

Tungristraat 6135 HG............... B1<br />

U<br />

Ubiërsplein ............................. B1<br />

V<br />

Vergiliusstraat 6135 JB ............ B2<br />

Vitruviusplein ........................ B2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

© <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!