16.09.2013 Views

Editie mrt.10 - Hét WijkKrantje

Editie mrt.10 - Hét WijkKrantje

Editie mrt.10 - Hét WijkKrantje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaargang 2 / Uitgave 7-10 Maart 2010<br />

BASISSCHOOL LOEDOES WINT WEER<br />

EREWIMPEL IN KINDEROPTOCHT<br />

Basisschool Loedoes heeft tijdens de kinderoptocht voor de tweede keer achter elkaar de erewimpel gewonnen.<br />

De prijs bestond uit een origineel handgeschilderd vaantje. De groep bestond uit 127 personen verkleedt<br />

als sinaasappelen en het thema dit jaar was “Veer sjmiete uch alvas, de appelsiene mit vööl sjpas.”<br />

(foto: Kees Hessels)<br />

SILVERSTAETE: ZWEMBAD EN SAUNA VOOR 65+<br />

ZIE PAGINA 9<br />

Upgrade<br />

Winkelcentrum<br />

Limbrichterveld<br />

ontwerp en vormgeving van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

7<br />

Interview met<br />

Erik de Lepper<br />

secretaris Buurtvereniging<br />

21<br />

Krombroodrapen<br />

op de Kollenberg 23<br />

Gemeente Sittard-Geleen


- Echtscheidingsbemiddeling zonder<br />

vechtende advocaten?<br />

- Is er een geschil waar u maar niet uit komt?<br />

- Financiële, fiscale of juridische hulp nodig?<br />

- Hypotheek, levensverzekeringen en<br />

pensioenen moeilijk?<br />

- Hulp bij belastingaangiftes nodig?<br />

Andersonstraat 8,<br />

6135 JE Sittard<br />

Tel.: 046 - 426 35 69<br />

Fax: 046 - 426 37 58<br />

Gsm: 06 - 814 22 308<br />

Internet: www.smfp.nl<br />

E-mail: info@smfp.nl<br />

** De dienstverlening geschiedt onder volwaardige vertrouwelijkheid,<br />

onpartijdigheid en neutraliteit. De gedragsregels van het NMI en FFP zien hierop toe **<br />

logo’s - huisstijlen<br />

advertenties - brochures<br />

flyers - posters<br />

spandoeken - webdesign<br />

Ontwerp & vormgeving van<br />

Korting voor<br />

Hoogvelders<br />

• Auto<br />

• Motor<br />

• Aanhangwagen


Waarom de lente tegenwoordig meestal op 20 maart begint<br />

De komende decennia begint de lente vrijwel ieder jaar op 20 maart en<br />

vanaf 2044 komt zelfs de 19e maart als begindatum in de tabellen voor. In<br />

de 21e eeuw begint de lente behalve in 2003 en 2007 alleen nog in 2011 op 21<br />

maart. Meestal is 19 of 20 maart de begindatum en pas na 2102 begint de<br />

lente weer vaker op 21 maart.<br />

Hoe kan dat? Sterrenkundigen rekenen in tropische jaren. Dat heeft<br />

niets met hoge temperaturen te maken maar staat voor de tijd die<br />

verloopt tussen twee opeenvolgende equinoxen (begindatum van de<br />

lente en begindatum van de herfst). De lengte van het tropisch jaar<br />

is ongeveer 365 en een 1/4 dag, om precies te zijn 365 dagen, 5 uur<br />

en 49 minuten. Daardoor valt het begin van de astronomische lente<br />

jaar na jaar ongeveer 6 uur later: op 20 maart 2000 om 7.35 Universal<br />

Time (UT), op 20 maart 2001 om 13.31 UT en op 20 maart 2002<br />

om 19.16 UT. Het volgende jaar valt het begin van de lente dus na middernacht, om 1.00 UT,<br />

oftewel 2.00 onze tijd.<br />

Vervolgens zorgt de schrikkeldag van 29 februari 2004 ervoor dat het begin van de lente in 2004<br />

weer een sprong “naar voren” maakt en het seizoen begint op 20 maart om 6.49 UT. Als de lengte<br />

van het tropisch jaar precies 365 dagen en 6 uren zou zijn, dan zou in 2004 de equinox (het<br />

lentepunt) precies op hetzelfde tijdstip vallen als in 2000. In werkelijkheid bedraagt de lengte<br />

van het tropisch jaar 365.2422 dagen, en niet 365.25. Vier tropische jaren duren dus iets korter<br />

dan 4 opeenvolgende kalenderjaren (waarvan één schrikkeljaar).<br />

Daarom valt de equinox na 4 jaar een klein uurtje vroeger. Voor de periode 2004-2007 zijn de<br />

begintijden van de lente: 20 maart 2004 om 6.49 UT, 20 maart 2005 om 12.33 UT, 20 maart 2006<br />

om 18.26 UT en 21 maart 2007 om 0.07 UT. Vandaar dat het voorjaar in 2007 dus weer eens op<br />

21 maart begint. Net als in 2003 maar nu evenwel slechts enkele minuten na 0.00 UT. In 2011<br />

is de equinox nog een klein uurtje vroeger, dus iets vóór het einde van de 20e maart om 23.21<br />

UT. Omdat Universal Time een uur verschilt van onze tijd begint de lente dan in Nederland nog<br />

eens op 21 maart.<br />

Daarom is het na 2007 gedaan met 21 maart als begindatum van de lente en zullen de kalenders<br />

die deze datum standaard als eerste lentedag vermelden in de fout ingaan. Maar 2100 kent geen<br />

schrikkeldag, waardoor er dat jaar geen sprong “naar voren” zal zijn en de lente een aantal jaren<br />

in het begin van de 22ste eeuw toch weer op 21 maart begint.<br />

Begin van de seizoenen in 2010<br />

Seizoen Meteorologisch begin Astronomisch begin<br />

Lente 1 maart 20 maart 18.32 MET<br />

Zomer 1 juni 21 juni 13.28 MEZT<br />

Herfst 1 september 23 september 05.09 MEZT<br />

Winter 1 december 22 december 00.38 MET<br />

Zomertijd 28 maart- 31 oktober 2010<br />

Veel leesplezier in dit nummer,<br />

Richard Stille<br />

Voorwoord<br />

Bouwen en slopen in Hoogveld<br />

JANUARI T/M FEBRUARI 2010<br />

Aangevraagd<br />

- Vergroten woning - Plautuspad 5,<br />

6135 JS Sittard (BV10.0028) > 03-02-2010<br />

Voorgenomen ontheffi ngen<br />

- Geen informatie over Hoogveld<br />

Voorgenomen vrijstellingen<br />

- Geen informatie over Hoogveld<br />

Let op: als u een nee-nee sticker<br />

op de brievenbus heeft krijgt u<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet in de bus.<br />

Wilt u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> toch ontvangen<br />

met een nee-nee sticker, bestel<br />

dan GRATIS onderstaande sticker in<br />

kleur bij de uitgever.<br />

Verleend<br />

Lichte bouwvergunningen<br />

- Vergroten woonkamer - Plautuspad 5,<br />

6135 JS Sittard (BV10.0028) > 03-02-2010 ><br />

17-02-2010<br />

- Veranderen entree en berging -<br />

Deverstraat 13, 6135 JH Sittard >27-01-2010<br />

Reguliere bouwvergunningen<br />

- Veranderen pompstation t.b.v. drinkwater<br />

- Hoogveld 2, 6135 HB Sittard (27-01-2010)<br />

Spreuk van<br />

de maand<br />

Mensen vervagen en<br />

knappe gezichten<br />

vervagen, maar trouw<br />

vervaagt nooit.<br />

Bron: knmi.nl<br />

COLOFON<br />

Uitgever:<br />

Stichting <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>:<br />

E-mail: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Website: www.hetwijkkrantje.nl<br />

Postbus: 5084, 6130 PB Sittard<br />

ABN-AMRO: 452226082<br />

KvK: 14107405<br />

Ontwerp en vormgeving:<br />

WijkMediaProductie.nl<br />

Medewerking:<br />

Hermez Marketing & Communicatie<br />

Telefoon: 0475-851852<br />

Website: www.hermez.nl<br />

Jeffrey Verspaget Multimedia Producer<br />

Telefoon: 046-4586518<br />

E-mail: la69bella@hotmail.com<br />

Redactie:<br />

Hoofd- en eindredactie: Richard Stille<br />

(wijkbewoner)<br />

06-29042943<br />

Vormgever: Job van Doorne<br />

06-44167194<br />

Redactioneel<br />

medewerker: Paul Tillmann<br />

(wijkbewoner)<br />

046-4586518<br />

Redactieleden: Johan de Wal<br />

0475-851852<br />

Maarten van Hout<br />

(wijkbewoner)<br />

06-41612610<br />

Jeffrey Verspaget<br />

(wijkbewoner)<br />

046-4586518<br />

Huisfotograaf: Tom Bloem<br />

06-22824039<br />

Bezorgklachten:<br />

Als u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet heeft ontvangen stuur<br />

dan een e-mail naar: info@hetwijkkrantje.nl. Zie<br />

‘Jaarplanning uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>’ pag. 24.<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Bern Claessens - Sittard<br />

Advertentieverkoop:<br />

Voor informatie over advertentieruimte in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> kunt u bellen naar: 06-29042943<br />

of mailen naar: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Oplage:<br />

1.200 exemplaren gratis huis-aan huis. <strong>Hét</strong> Wijk-<br />

Krantje is een gratis huis-aan-huis wijkkrant en<br />

verschijnt 10 keer per jaar, uitgezonderd de maanden<br />

juli en augustus. Het blad wordt in de eerste<br />

week van de maand verspreid.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor op artikelen<br />

in te korten of niet te plaatsen. Er kunnen geen<br />

rechten worden ontleend aan de inhoud van deze<br />

uitgave. <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> aanvaardt geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet<br />

of onjuiste vermelding van gegevens in deze uitgave.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd<br />

of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Belangrijke telefoonnummers<br />

Algemeen<br />

alarmnummer 112<br />

Politie en 0900-8844<br />

wijkagent M. Bomer (lokaal tarief)<br />

Brandweer 043-400 68 00<br />

Orbis Medisch Centrum 088-459 77 77<br />

Kabel (Ziggo) 0900-1884 (lokaal tarief)<br />

Energie (Essent) 0800-0330<br />

Water (WML) 043-8808088<br />

Gemeentehuis 046-477 77 77<br />

1


2<br />

Meer dan bouwen<br />

Van Wijnen Sittard B.V.<br />

Milieuparkweg 1<br />

Postbus 5110<br />

6130 PC Sittard<br />

T 046-420 45 00<br />

E sittard@vanwijnen.nl<br />

www.vanwijnen.nl<br />

HIER HAD UW<br />

ADVERTENTIE<br />

KUNNEN STAAN!<br />

Voor meer informatie bel naar<br />

06-29042943 of<br />

mail naar info@hetwijkkrantje.nl<br />

Talent benutten<br />

Iedereen heeft een talent. En talent moet zich<br />

kunnen ontwikkelen, zo vinden wij bij Vixia.<br />

Wij zijn een Mensontwikkelbedrijf dat mensen<br />

met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt<br />

én begeleidt. Bemiddelen doen we ook:<br />

we zoeken en bieden passend werk, afgestemd<br />

op ieders kwaliteit.<br />

De producten die wij bieden, zijn onder andere:<br />

• diagnostiek<br />

• loonwaardebepaling<br />

• individuele re-integratie overeenkomst (IRO)<br />

• leerwerkplekken<br />

• job coaching<br />

• trainingen<br />

Onze mensen voelen zich thuis op hun<br />

werkplek, staan middenin de maatschappij<br />

én benutten volop hun talent!<br />

Vixia b.v.<br />

Millenerweg 2-8 - Postbus 239 - 6130 AE Sittard<br />

Tel. 046 4577 577


De bestuursleden<br />

van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

V.l.n.r. achter: Ester Frusch, Rita Bastings en<br />

Maurice Nohlmans.<br />

V.l.n.r. voor: Kees Hessels en Eric de Lepper<br />

Rita Bastings - Voorzitter<br />

Catullusstraat 15<br />

6135 HX Sittard<br />

046-4525485<br />

Erik de Lepper - Secretaris<br />

Horatiuslaan 56<br />

6135 HW Sittard<br />

046-4511841<br />

Ester Frusch - Penningmeester<br />

Deversstraat 2<br />

6135 JH Sittard<br />

046-4586420<br />

Kees Hessels - Bestuurslid<br />

Tungristraat 8<br />

6135 HG Sittard<br />

046-4525177<br />

Maurice Nohlmans - Bestuurslid<br />

Romeinseweg 28<br />

6135 JA Sittard<br />

046-4529036<br />

e-mail secretaris@hoogveld.info<br />

website www.hoogveld-sittard.nl<br />

Activiteiten<br />

agenda<br />

3 april 2010<br />

Activiteit: Kennedymarsfeest<br />

Doelgroep: Hoogveld en de rest van de<br />

wereld<br />

Lokatie: Vitruviusplein<br />

eind maart - april 2010<br />

Activiteit: Holland Casino Valkenburg<br />

Sponsorcompetitie<br />

Doelgroep: (Leden van Buurtvereniging)<br />

Hoogveld van 18 jaar en ouder.<br />

Lokatie: Holland Casino Valkenburg<br />

12 mei 2010<br />

Activiteit: Ledenvergadering<br />

Doelgroep: Leden van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

Lokatie: Basisschool Loedoes<br />

16 mei 2010<br />

Activiteit: Garageverkoop<br />

Doelgroep: Iedereen in Hoogveld en daarbuiten<br />

Lokatie: Heel Hoogveld<br />

Buurtvereniging Hoogveld<br />

Paaszaterdag 3 April<br />

Kennedymarsfeest<br />

in Hoogveld<br />

Op (Paas)zaterdag 3 April is Sittard weer in de ban<br />

van de Kennedymars. In de vroege ochtend klinkt<br />

het startschot en na 77 kilometer komen de wandelaars<br />

via onze wijk weer terug in Sittard. En omdat<br />

de laatste loodjes het zwaarst wegen, proberen wij<br />

ze wat te verlichten met een spetterend feest rondom<br />

de doorkomst van de wandelaars.<br />

Ook dit jaar hebben Buurtvereniging Hoogveld<br />

en Oudervereniging Loedoes de organisatie van<br />

dit feest op zich genomen. Op het Vitruviusplein<br />

zullen diverse attracties zijn voor zowel jong als<br />

oud. Voor de kinderen is er onder andere een<br />

springkussen, allerlei spelletjes, schminken,<br />

doelschieten, tombola en een rommelmarkt.<br />

De rommelmarkt is uitsluitend bedoeld voor<br />

kinderen.<br />

Verder zal er een gezellig terras zijn waar wat<br />

gedronken en gegeten kan worden en van waar<br />

de vermoeide wandelaars aangemoedigd kunnen<br />

worden. Muzikale omlijsting zal worden<br />

verzorgd door onze DJ’s en diverse zaate hermeniekes.<br />

Primeur dit jaar: u kunt voor uw dierbare<br />

vermoeide wandelaar een verzoeknummer<br />

aanvragen!! Neem uw CD mee! Wilt u liever life<br />

zingen dan zullen we u niet (direct) unpluggen.<br />

Er zitten ook nog een aantal verrassingen aan te<br />

komen die we nog even geheim houden.<br />

De activiteiten beginnen om 12.30 uur zodat<br />

ook de wandelaars van de Mini mars (10 km),<br />

waaraan ook verschillende kinderen uit onze<br />

wijk zullen deelnemen, en de Swentibold mars<br />

(40km) even op ons terras kunnen uitrusten en<br />

op onze aanmoedigingen kunnen rekenen. De<br />

kinderen van basisschool Loedoes wandelen dit<br />

jaar voor speeltoestellen op hun nieuwe schoolplein<br />

en dit zal de deelname vast stimuleren!<br />

Het einde van het feest is gepland rond 24.00<br />

uur.<br />

Vele handen maken licht werk<br />

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ’s<br />

morgens willen helpen met opbouwen en/of ‘s<br />

avonds helpen met opruimen. Wil je een handje<br />

helpen stuur dan een mailtje naar penningmeester@hoogveld.info.<br />

Samengevat Kennedymarsfeest<br />

Paaszaterdag 3 april 2010 tussen 12:30 en<br />

24:00 uur<br />

Toegang gratis.<br />

Voor Hoogveld en de rest van de wereld<br />

Eind maart – april Holland<br />

Casino Valkenburg<br />

Sponsorcompetitie<br />

Tussen 29 maart en 29 april vinden de voorrondes<br />

plaats van de Holland Casino Valkenburg<br />

Sponsorcompetitie. En Buurtvereniging<br />

Hoogveld wil daar dit jaar aan meedoen. Op<br />

een door ons te kiezen avond in de voorronde<br />

spelen we van 19.15-23.30 uur tegen 9 andere<br />

clubs op de Black-Jacktafel, roulettetafel of<br />

speelautomaat. Een team bestaat uit minimaal<br />

15 en maximaal 25 spelers van 18 jaar<br />

en ouder. Deelname en entree zijn gratis. Als<br />

we het goed doen mogen we nog eens terug<br />

komen voor de verdere competitie die uiteindelijke<br />

resulteert in een fi nale op 4 juni met<br />

een hoofdprijs van 1 1300,-!<br />

Uiteraard hebben leden van Buurtvereniging<br />

Hoogveld voorrang om plaats te nemen in het<br />

team. Bent u geen lid en wilt u toch mee doen,<br />

dan kunt u twee dingen doen:<br />

1. alsnog lid worden en u opgeven,<br />

2. u aanmelden voor de reservelijst.<br />

Samengevat<br />

Holland Casino Valkenburg Sponsorcompetitie<br />

Een avond tussen 29 maart en 29 april in<br />

Valkenburg.<br />

Deelname gratis.<br />

Leden van Buurtvereniging Hoogveld hebben<br />

voorrang.<br />

Minimale leeftijd 18 jaar.<br />

Inschrijfformulier (ook voor niet-leden):<br />

Naam: .......................................................................<br />

Adres: .......................................................................<br />

Telefoonnummer:.................................................<br />

E-mailadres: ...........................................................<br />

Geef hieronder aan op welke dagen je WEL<br />

beschikbaar bent:<br />

Maart<br />

ma. 29 di. 30 wo. 31<br />

April<br />

do. 1 di. 6 wo. 7 do. 8<br />

vr. 9 ma. 12 di. 13 wo. 14<br />

do. 15 ma. 19 di. 20 do. 22<br />

vr. 23 ma. 26 di. 27 wo. 28<br />

do. 29<br />

3


Maand aanbiedingen<br />

exclusief voor lezers<br />

van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

Introductie korting<br />

Nagelstudio<br />

La Strada<br />

Neem deze bon mee bij uw bezoek aan nagelstudio<br />

La Strada en ontvang in de maanden<br />

februari en maart gelijk 10% korting op een<br />

soak off behandeling. Tevens ook mooi voor<br />

teennagels www.nagelstudiolastrada.nl. Voor<br />

een afspraak kunt uw bellen 06-21541084<br />

Aanbiedingen C1000<br />

zie achterkant<br />

<strong>WijkKrantje</strong>!<br />

SWIATALSKI vof<br />

Heistraat 32<br />

OVERHOVEN-SITTARD<br />

Tel. 4529952<br />

Voor al uw vlees en<br />

vleeswaren<br />

Voor uw barbecuevlees.<br />

Bij aankoop van € 80,- barbecuevlees,<br />

verhuur barbecue gratis!<br />

Iedere donderdag:<br />

Bij aankoop 1 kilo gemengd gehakt,<br />

500 gram braadworst gratis!<br />

5


Contactgegevens Wijkplatform Hoogveld<br />

Het bestuur:<br />

Ine Meuffels, Senecalaan 13, tel.<br />

046 – 451 4602<br />

Lopende zaken<br />

6<br />

Edwin Hanegraaf, Biddlestraat 2,<br />

tel 06 – 4348 6491 (ma-vr 10-16,<br />

ma-wo 18-20)<br />

Rob Klaasse, Hoogveldlaan 46,<br />

tel 06 – 2861 7325<br />

Alle e-mail: wijkplatform@hoogveld.info<br />

Contactpersonen werkgroepen:<br />

Werkgroep Inrichting: Ine Meuffels<br />

Werkgroep Verkeer: Edwin Hanegraaf<br />

Werkgroep Wijkcommunicatie: n.t.b.<br />

Speelvoorzieningen: vouchers<br />

worden verzilverd! In<br />

het volgende wijkkrantje<br />

informeren wij u hier uitgebreid<br />

over.<br />

Hondenuitlaatplaatsen: nog<br />

geen voortgang.<br />

Snelheidsmetingen: uitbreiding<br />

aandachtsgebied van<br />

Hoogveldlaan en Cavaleriestraat<br />

naar alle hoofdwegen.<br />

Hulsestraat: Het Wijkplatform<br />

houdt samen met de<br />

school de veiligheidsituatie<br />

nauwlettend in de gaten.<br />

Diepteverhalen in <strong>Hét</strong> Wijkkrantje:<br />

deze keer helaas<br />

niet.<br />

Onderzoek gebruik e-mail:<br />

nog geen voortgang.<br />

Essent warmte: nog geen<br />

voortgang<br />

Hof van Onthaasting: Organisatie<br />

opening van het park<br />

weer opgestart.<br />

DONATEUR<br />

WORDEN<br />

VAN DE<br />

VOEDSEL-<br />

BANK?<br />

Help ons helpen!<br />

Voor slechts 4 euro per maand bent u donateur<br />

van de voedselbank in Zuid-Limburg<br />

www.voedselbanklimburg.nl<br />

Wijkplatform Hoogveld<br />

Gemeenteberichten<br />

Bij het Wijkplatform horen wij ook regelmatig<br />

klachten over slechte bezorging van de Trompetter/Maas<br />

en Mijn (tegenwoordig als combinatie).<br />

In dit krantje staan wel alle formele<br />

bekendmakingen van de gemeente, variërend<br />

van bouwvergunning tot verkeersbesluiten,<br />

dus kan dus ook over onze wijk gaan.<br />

Wij vinden het daarom samen met u belangrijk<br />

dat dit blad goed bezorgd wordt. Maar<br />

daarvoor is het ook belangrijk dat u de bezorgklachten<br />

doorgeeft. Want zonder klachten<br />

wordt er niet ingegrepen en loopt de wijk<br />

ongemerkt de kans straks helemaal niet meer<br />

geïnformeerd te worden. Klachten kunt u indienen<br />

via 0900-0400039 of per e-mail administratiesittard@trompetter.nl.<br />

Uiteraard zijn<br />

de belangrijkste gemeenteberichten ook terug<br />

te vinden op de website van de gemeente<br />

www.sittard-geleen.nl of in Hèt Wijkkrantje<br />

En verder…<br />

Vorig jaar kwamen we regelmatig met alle<br />

organisaties die iets betekenen in Hoogveld<br />

bij elkaar om vorm te geven aan het integraal<br />

wijkconcept zoals dat was geïnitieerd door<br />

Orbis. In het bijzonder waren we bezig met<br />

het gezamenlijk organiseren van de opening<br />

van de Hof van Onthaasting. Door alle perikelen<br />

bij Orbis is alles op dit gebied de afgelopen<br />

maanden stil komen te liggen. Dat betreuren<br />

wij ten zeerste. Helaas had ook het Wijkplatform<br />

niet voldoende menskracht om deze kar<br />

te gaan trekken. Gelukkig is daar de afgelopen<br />

maand verandering in gekomen. Begin maart<br />

komen we weer bij elkaar om invulling te geven<br />

aan het integraal wijkconcept en ook zijn<br />

we weer druk bezig met het organiseren van<br />

de feestelijke opening van het park. Via Hèt<br />

Wijkkrantje houden wij u op de hoogte.<br />

Verder willen wij u langs deze weg oproepen<br />

om u aan te sluiten bij het platform. Wilt u<br />

iets betekenen voor uw wijk, neem contact<br />

met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Met<br />

name de werkgroep Wijkcommunicatie (waar<br />

het juist draait om de communicatie met u) is<br />

onderbezet, waardoor wij onze doelstellingen<br />

niet kunnen halen. Vindt u het ook belangrijk<br />

dat u en uw medewijkbewoners goed geïnformeerd<br />

blijven?! Meldt u dan aan!<br />

Verkeerssituatie Hulsestraat en omgeving<br />

Na veel zeer constructieve gesprekken met<br />

de gemeente en direct betrokkenen (school,<br />

omwonenden) gaat -nu de uitbreiding van de<br />

school daadwerkelijk van start is gegaan- ook<br />

de herinrichting van de Hulsestraat en omgeving<br />

een nieuwe fase in. De huidige “tijdelijke”<br />

verkeerssituatie (die als proef is vormgegeven)<br />

zal via een offi cieel verkeersbesluit<br />

worden bekrachtigd. Dit betekent dat de circulatie<br />

rondom de grote parkeerplaats defi nitief<br />

zal worden. De verkeersspecialisten hebben<br />

ons verzekerd dat de huidige bebording<br />

afdoende is om de weggebruiker te wijzen op<br />

de gewenste rijrichting en daar eventueel ook<br />

op te kunnen handhaven.<br />

Dit betekent ook dat de ideeën rondom de<br />

verkeersveiligheid in het gebied tussen Hoogstaete<br />

en de Hoogveldlaan nu een defi nitieve<br />

vorm zullen gaan krijgen. Daarbij leggen wij<br />

de nadruk op scheiding tussen fi ets en voetganger<br />

(vanwege de veiligheid van de veelal<br />

zeer jonge voetgangers) en een veilig oversteek<br />

bij de Hoogveldlaan. De ontwerpers van<br />

gemeentezijde zijn nog niet overtuigd van de<br />

noodzaak om dit allemaal te regelen...<br />

Het worden dus spannende weken waarin wij<br />

hopen dat wij samen met de gemeente tot een<br />

constructieve invulling van de reeds gemaakte<br />

afspraken kunnen komen. Wij houden u op<br />

de hoogte!<br />

Nieuwe bomen voor monumentaal<br />

stadspark Sittard<br />

Sittard-Geleen - Op maandag 22 februari werd<br />

gestart met het planten van enkele nieuwe bomen<br />

in het stadspark in Sittard. Wethouder Berry van<br />

Rijswijk heeft het startsein geven door zelf een<br />

zogenaamde Varenbeuk en een Moeraseik aan te<br />

planten. De afgelopen maanden zijn reeds veel bomen<br />

in het park gesnoeid. Bovendien zijn helaas<br />

enkele bomen gekapt die gevaar opleverden voor<br />

de omgeving. “Uiteraard planten wij daar enkele<br />

bijzondere boomsoorten voor terug. Daarnaast is<br />

het de bedoeling om deze bomen te etiketteren, zodat<br />

toeristen en bomenliefhebbers meer informatie<br />

krijgen over de monumentale bomen in het park”,<br />

aldus wethouder Berry van Rijswijk (Beheer Openbare<br />

Ruimte).<br />

Het stadspark in Sittard is één van de twee<br />

parken in Nederland die een nationaal monumentenstatus<br />

heeft. Het andere park is het<br />

welbekende Vondelpark in Amsterdam.<br />

Het Sittardse stadspark, ooit ontwerpen door<br />

tuinarchitect Dirk Tersteegh heeft sinds de<br />

aanleg in 1920 al een aantal keren een metamorfose<br />

of renovatie doorgemaakt. De laatste<br />

renovatie was zo ‘n 25 jaar geleden. Nu 25 jaar<br />

later is het park toe aan een fi kse opknapbeurt.<br />

De diverse waterpartijen krijgen een onderhoudsbeurt<br />

en plantvakken worden vervangen<br />

door nieuwe beplanting. Bomen die door<br />

de jaren heen zijn verwijderd of die er slecht<br />

aan toe zijn worden vervangen door nieuwe<br />

bijzondere boomsoorten. Dit zoals oorspronkelijk<br />

ontworpen is door tuinarchitect Tersteegh.<br />

In juni 2010 zal het stadspark dienen als decor<br />

voor het Toon Hermans Humor festival. Daarna<br />

zal de renovatie vervolgd worden.<br />

Enkele van de nieuwe geplante bomen<br />

(foto: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen


• Illegale afvalstortingen • Achterstallig onderhoud • Oost-Duitse uitstraling<br />

‘Upgrade winkelcentrum in Limbrichterveld noodzakelijk’<br />

door Johan de Wal<br />

(redacteur van deze krant)<br />

Winkelcentrum Limbrichterveld gaat op de schop.<br />

Dat is al jaren de bedoeling, maar nu is er bij de<br />

gemeente een potje om drie winkelcentra te upgraden.<br />

Reden genoeg voor een gesprek met Ger Brouwers<br />

van De Kaashoek en penningmeester van de<br />

winkeliersvereniging. Hij zegt: ,,Als dit zo blijft,<br />

dan heeft Winkelcentrum Limbrichterveld binnen<br />

tien jaar geen bestaansrecht meer.”<br />

Het winkelcentrum in Limbrichterveld is eigendom<br />

van Ruijters Vastgoed Management in Maastricht,<br />

dat ook het vorig jaar door brand verwoeste Winkel<br />

Centrum Stein bezit. Hoe is het gesteld met de<br />

brandveiligheid van het complex in Limbrichterveld?<br />

,,Uiteraard hebben we daar in de winkeliersvereniging<br />

over gesproken. Hier is het net zo<br />

goed of slecht als in Stein. Iedere winkelier<br />

huurt de ruimtes en regelt zelf de brandveiligheid.<br />

Er is geen overkoepelend systeem<br />

voor brandveiligheid. Zoiets invoeren, dat zou<br />

wel een optie kunnen zijn. Maar ja, wij winkeliers<br />

zijn krentenkakkers, dan is de afweging:<br />

wat kost het en wegen de kosten op tegen de<br />

voordelen van zo’n systeem. Voordeel van de<br />

situatie hier, is dat de brandweer veel meer<br />

aanvalsmogelijkheden heeft dan in Stein.”<br />

Vernielingen<br />

Winkelcentrum Limbrichterveld (foto: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

Een ander punt van aandacht bij de winkeliers is<br />

de overlast door jongeren, met name leerlingen van<br />

de scholen in de wijk. Hoe staat het daarmee?<br />

,,Vooral tijdens de pauzes komen leerlingen<br />

hier om chips te halen of een broodje te eten.<br />

Dat zorgt wel eens voor overlast. Met name<br />

door het afval dat ze achterlaten. De jeugd<br />

gooit veel rotzooi op de grond, ondanks de<br />

vuilnisbakken. Het winkelend publiek moppert<br />

daar wel eens over. Een deel van de jeugd<br />

komt uit de wijk, maar het merendeel van<br />

buiten.<br />

Verder zijn er regelmatig winkeldiefstallen.<br />

Landelijk wordt voor zo’n 200 miljoen per<br />

jaar gestolen in winkels en ook hier komt het<br />

voor. Er is hier een winkelier die ik regelmatig<br />

achter jongeren aan zie rennen.<br />

’s Avonds wordt wel eens geprobeerd in te<br />

breken bij de supermarkt, via het dak van het<br />

magazijn. Vroeger deden ze dat boven de sigaretten,<br />

tegenwoordig kan dat daar niet meer,<br />

want er zit een stalen plaat in het dak.<br />

Ook wordt er steeds vaker ’s avonds graffi ti<br />

gespoten. Voor dit soort vernielingen hebben<br />

ze laatst twee jongens gepakt. Ze liepen op<br />

straat, hun handen nog helemaal onder de<br />

verf. De politie kwam langs en heeft ze opgepakt.”<br />

Afval dumpen<br />

,,Het zijn overigens niet alleen de jongeren.<br />

We hebben hier prullenbakken en het is voor<br />

sommige mensen gebruikelijk geworden om<br />

afval bij onze prullenbakken neer te zetten.<br />

Wekelijks wordt hier anderhalve kuub huisvuil<br />

gedumpt, voornamelijk door mensen van<br />

buiten de wijk.<br />

In de zomer bijvoorbeeld, gaan de mensen<br />

barbecueën en ons brengen ze dan later de<br />

botten. We hebben in Sittard een systeem dat<br />

je de afval moet betalen per gewicht. Ik denk<br />

dat het daarmee te maken heeft.<br />

Het zijn allerlei soorten mensen. Zo is er ook<br />

een man met een auto van een ton die zich<br />

niet schaamt om hier zijn afval bij de prullenbak<br />

neer te zetten. Twee jaar geleden hebben<br />

we een vrouw betrapt die het deed. We hebben<br />

een goede samenwerking met de wijkagent<br />

en dus is er gelijk aangifte gedaan. Wat<br />

bleek: het was de echtgenote van een collega<br />

van hem. Tja…<br />

Het is vervelend allemaal, maar het niet zo<br />

dat we gebukt gaan onder een golf van criminaliteit<br />

of zo. Nee, gelukkig niet.”<br />

Uitbreiding<br />

Nu is er geld vrijgemaakt door de gemeente<br />

om drie winkelcentra aan te pakken. Of Limbrichterveld<br />

daarbij zit en om hoeveel geld<br />

gaat, weet Brouwers niet. Maar dat er wat<br />

moet gebeuren, staat voor hem wel vast. De<br />

gesprekken hierover zijn al jaren aan de gang,<br />

maar het wil niet echt vlotten.<br />

,,We zijn al zes jaar met de huisbaas in gesprek<br />

om het winkelcentrum ’s avonds af te sluiten.<br />

Vorig jaar, net voor de kerst, hebben we groen<br />

licht hiervoor gekregen, maar dat ging toen<br />

niet door vanwege de recessie. Het zou dan<br />

gaan om een nette afsluiting aan twee kan-<br />

ten. Het moet een beetjes smoel hebben. Daarover<br />

hebben we gepraat met de huurbaas, de<br />

gemeente en een architect.<br />

De architect is nu bezig om plannen hiervoor<br />

te ontwikkelen. Het is mogelijk dat er een uitbreiding<br />

komt; meer vierkante meters erbij.<br />

Het aanbod is nu wel redelijk, maar er zou wel<br />

een Action-achtige winkel bij kunnen komen<br />

of een Blokker. Uitbreiding kan niet op de<br />

parkeerplaats, want die is al heel krap bemeten.<br />

Overdekken en in de open ruimte winkelruimte<br />

creëren, ja dat zou kunnen.”<br />

Oost-Duits shoppen<br />

,,Aanpassingen zijn in elk geval noodzakelijk.<br />

Er is ook al jaren bijna geen onderhoud gepleegd.<br />

Uit een onderzoekje kwam eerder al<br />

naar voren dat ons winkelcentrum een Oost-<br />

Duitse uitstraling heeft. Dat is natuurlijk niet<br />

goed.<br />

Nu is een aantal leerlingen van Leeuwenborgh<br />

Opleidingen, ik geloof dat ze van het<br />

Johan Cruyff College komen en daar vakken<br />

volgen, bezig met een onderzoek naar het<br />

imago. Ze kijken naar het aanbod, of het personeel<br />

vriendelijk is, hoe het gesteld is met de<br />

veiligheid et cetera. Deze maand komt daar<br />

de uitslag van. In juni moet duidelijk zijn hoe<br />

het centrum volgens de architect eruit moet<br />

komen te zien.”<br />

Wat wil de winkeliersvereniging?<br />

,,Er wordt al jaren gesproken over de komst<br />

van een grote supermarkt bij het Fortuna<br />

Stadion, bij voorbeeld een Albert Heijn XL.<br />

Omdat het Limbrichtse winkelcentrum een<br />

bovenwijkse doelgroep heeft, klanten komen<br />

uit diverse wijken van Sittard, uit Limbricht,<br />

Einighausen, Guttecoven en Born, zou dat een<br />

grote bedreiging vormen. Voor die grote winkel<br />

er komt, nog voordat de schop de grond<br />

in gaat, moet het winkelcentrum in Limbrichterveld<br />

klaar zijn voor de toekomst. Als het<br />

centrum hier wordt geüpgraded, dan is er zeker<br />

een toekomst. Als dit zo blijft, dan heeft<br />

het winkelcentrum binnen tien jaar geen bestaansrecht<br />

meer.”<br />

Ger Brouwers (foto: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

7


8<br />

UTOSCHADE<br />

GRATHEM BV<br />

Camperfun.nl<br />

Lindenlaan 12<br />

6163 AZ Geleen<br />

T. 046-410 66 28<br />

M. 06-53 157 230<br />

r.rdaktechniek@hetnet.nl


VAN ALLES…<br />

EN NOG WAT<br />

door Jeffrey Verspaget<br />

(redacteur van deze krant)<br />

RUZIES<br />

Beste mensen,<br />

Wat is er toch. Door het jaar heen word ik<br />

regelmatig gebeld of gemaild over ruzies in<br />

onze wijk. Vaak gaan deze ruzies gepaard<br />

met agressie. Waar komt dit toch vandaan?<br />

Dit vind ik zelf een moeilijke vraag. De<br />

meeste van deze ruzies gaan over totaal onzinnige<br />

zaken. Heel kinderachtig eigenlijk.<br />

Iemand ergert zich over een boompje dat<br />

de buurman in zijn voortuin heeft geplant.<br />

Of een gezamenlijke schutting is aanleiding<br />

voor een langdurig confl ict.<br />

Ruzies ontstaan ook door jaloersheid, de buren<br />

hebben bijvoorbeeld opeens een nieuwe<br />

auto of gaan duurder op vakantie. Er zijn<br />

mensen die dit niet kunnen verkroppen.<br />

Eigenlijk te onzinnig om woorden aan vuil<br />

te maken. Trouwens ik denk dat als je een<br />

ander niets gunt, het je zelf ook niet goed<br />

zal gaan.<br />

Het is niet mijn taak of wens om mij te bemoeien<br />

met deze burenruzies. De wijkagent<br />

is hier de aangewezen persoon voor. Hij zal<br />

proberen te bemiddelen tussen de partijen.<br />

Hierdoor worden ruzies opgelost of escaleren<br />

ze niet verder. Als beide partijen welwillend<br />

zijn is het in elk geval een stap in de<br />

goede richting.<br />

Maar het beste is natuurlijk als wij het niet<br />

zo ver laten komen. Toon respect en houdt<br />

rekening met elkaars manieren en wensen.<br />

Veeg eerst voor je eigen deur. Geef het goede<br />

voorbeeld (ook naar je kinderen toe). Wij leven<br />

met z’n allen in onze wijk en dat kan<br />

alleen maar samen.<br />

Is er iets dat je niet zint, probeer dan rustig<br />

met elkaar te spreken. Verdraag elkaar<br />

en leer ook vergeven. Op deze manier wordt<br />

de wijk een stuk gezelliger, het wordt een<br />

prachtwijk.<br />

Ik wens jullie veel wijsheid toe en een gezonde<br />

omgang.<br />

Alle uitgaven van<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> online<br />

www.hetwijkkrantje.nl<br />

Silverstaete: zwembad en sauna voor 65+<br />

Wilt u ontspannen in heerlijk warm water?<br />

Kom dan genieten van die luxe in zwembad<br />

Silverstaete. Na inspanning lekker in de warme<br />

infrarood sauna? Bij Silverstaete is het<br />

vanaf 12 april allemaal mogelijk.<br />

Zwemmen en sauna<br />

Wilt u mensen ontmoeten en uzelf goed voelen?<br />

Dan is zwemmen bij Silverstaete uw oplossing.<br />

Het zwembad is speciaal bedoeld voor<br />

de inwoners van Silverstaete en directe omgeving.<br />

U treft hierdoor gelijkgezinden. Een ideale<br />

activiteit waar u ontmoet en tevens lichamelijk<br />

bezig bent. Het zal u goed doen.<br />

U vindt het zwembad in het souterrain van de<br />

residentie Silverstaete.<br />

Senioren van 65+ die hulp nodig hebben bij<br />

zelfstandig omkleden, kunnen zich via mail<br />

welkom@denieuwehateboer.nl of telefonisch<br />

046-4000212 aanmelden. Wij gaan bekijken<br />

of er voldoende vrijwilligers te vinden zijn ter<br />

ondersteuning.<br />

Denkt u eraan één euro (1 1,-) mee te brengen<br />

voor een kluisje? Vanzelfsprekend krijgt u de<br />

euro weer terug.<br />

Openingstijden voor zwemmen en sauna<br />

Maandag tussen 12.00-13.30 uur<br />

Dinsdag- en donderdagavond tussen 18.30 en<br />

20.00 uur<br />

Vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur<br />

Voordelen van zwemmen in Silverstaete<br />

- Zwemmen en sauna naast de deur<br />

- Goed bereikbaar, ook voor minder validen<br />

- Bewegen en ontmoeten<br />

- Heerlijk warm water<br />

Pak uw voordeel met de Silverstaete kaart!<br />

Bent u van plan om regelmatig te zwemmen?<br />

Dan hebben wij speciaal voor u de voordelige<br />

Tennisvereniging Game’70<br />

Beste bewoners van Hoogveld,<br />

Nu de lente zich weer aandient en dus ook de<br />

tijd voor zomeractiviteiten weer in zicht komt<br />

willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid<br />

om dicht bij huis de tennissport te beoefenen.<br />

De tennisaccommodatie van GAME ’70 is gelegen<br />

aan de Sportcentrumlaan 2. GAME’70<br />

biedt personen vanaf 17 jaar de gelegenheid<br />

om actief bezig te zijn. Bij onze club wordt<br />

recreatief en in competitieverband gespeeld.<br />

Er is dus plaats voor mensen die prestatief ingesteld<br />

zijn en voor mensen voor wie het sociale<br />

element een drijfveer is om deze sport te<br />

beoefenen. We beschikken over vier verlichte<br />

gravelbanen en een clubhuis. Er wordt geen<br />

afhangsysteem gehanteerd; iedereen speelt<br />

met iedereen, rekening houdend met de<br />

speelsterkte. Leden die alléén naar de club komen<br />

kunnen altijd meespelen; niemand blijft<br />

aan de kant staan. Tennisballen hoeven niet<br />

te worden aangeschaft; deze worden door de<br />

club gratis verstrekt. De contributie bedraagt<br />

1 110,-- per seizoen en aan inschrijfgeld is<br />

eenmalig 1 11,50 verschuldigd. Onze leden<br />

verzorgen twee- tot driemaal maal per jaar<br />

met twee personen de bardienst van 18.45 tot<br />

23.00 uur.<br />

Naast tennissen worden elk jaar enkele andere<br />

activiteiten georganiseerd, zoals b.v. een fi etstocht,<br />

barbecue en gezelligheidstoernooien.<br />

Silverstaete kaart. U kunt deze voordeelkaart<br />

gebruiken voor zwemmen 3 60, - of zwemmen<br />

en sauna samen 3 80, -. De kaart is 15<br />

weken geldig en U kunt hem 1 keer per week<br />

gebruiken op van tevoren afgesproken dagen<br />

en tijden.<br />

Inschrijven<br />

Spreekt beweging en ontspanning u aan?<br />

Schrijft u dan snel in.<br />

U kunt zich telefonisch aanmelden via;<br />

Telefoonnummer 046-4000212 of via e-mailadres;<br />

welkom@denieuwehateboer.nl<br />

U krijgt z.s.m. te horen hoe u in het bezit<br />

komt van uw voordeelkaart.<br />

Zwem snel naar www.denieuwehateboer.nl<br />

voor alle actuele prijzen, aanbiedingen en<br />

voorwaarden. Natuurlijk<br />

Vindt u hier ook ons overige productaanbod.<br />

Contact en informatie<br />

Zwembad De Nieuwe Hateboer<br />

Sportcentrumlaan 9, 6136 KX Sittard<br />

Tel: 046-4000212<br />

E-mail: welkom@denieuwehateboer.nl<br />

Website: www.denieuwehateboer.nl<br />

Uw interesse gewekt?<br />

Kom vrijblijvend kijken bij GAME’70 of<br />

neem contact op met het secretariaat, tel.<br />

046-4512128 of de voorzitter, tel. 046-4516614.<br />

Op zondag 28 maart 2010 vindt tussen 11.00 en<br />

13.00 uur de seizoensopening plaats met een bijeenkomst<br />

in het clubhuis aan de Sportcentrumlaan 2.<br />

Bij deze gelegenheid is iedereen welkom om vrijblijvend<br />

een kijkje te komen nemen.<br />

Tennisvereniging GAME’70, Sportcentrumlaan<br />

2, Postbus 113, 6130 AC Sittard<br />

Tel. Clubhuis 046-4510977,<br />

E-mailadres: movicy@hetnet.nl<br />

9


Bij zonnestudio Sun Looks is het altijd mooi weer…<br />

Even relax zonnen, op de allernieuwste zonnebanken met lampen die NIET SCHADELIJK<br />

zijn voor huid (tegenwoordig wordt er scherp gecontrolerd bij een te hoog watt gebruik<br />

wordt de zaak gesloten). In deze donkere maanden kunt u wel wat extra zonlicht gebruiken…<br />

dat is goed voor je botten, vitamine K en je krijg betere zin, als je er goed uit ziet!!!<br />

Wilt u meer weten kom gerust eens langs voor informatie of bel tel.: 06-102 152 90<br />

Havikstraat 5a Sittard (Limbrichterveld)<br />

Jos Dirkx woning- en projectinrichting<br />

www.uwwoningverdientietsmoois.nl<br />

10<br />

1 stop<br />

shopping<br />

Nu in totaal ruim<br />

1.000 m 2 showroom!<br />

UITGEBREIDE PARKETSHOWROOM IN BRUNSSUM<br />

• SLAAP GENOT ( Dealer van TEMPUR)<br />

• RAAMDECORATIE<br />

• LAMINAAT<br />

• TAPIJT<br />

• BINNEN- en BUITENZONWERING<br />

W. HOCHSTENBACH SITTARD<br />

Transport- Container- en<br />

Grondverzetbedrijf<br />

Zand- en Grindhandel<br />

Nusterweg 141<br />

Tel. (046) 452 33 65<br />

Dealer van:<br />

• Quick-Step<br />

• Balterio<br />

• Parrador<br />

• Berry Floor<br />

Rumpenerstraat 14-18m Brunssum, tel. 045 - 525 50 00 | Rijksweg 97a-b LAMINAAT v.a. € 15.<br />

, Geleen, tel. 046 - 475 76 70<br />

95 /m2 GRATIS GELEGD*<br />

6136 KT<br />

Fax (046) 451 41 56<br />

* vraag naar de voorwaarden


EERSTE STEENLEGGING BASISSCHOOL LOEDOES<br />

Op donderdag 11 februari is symbolisch de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van basischool Loedoes door Berry van Rijswijk (wethouder). Voorafgaand werd<br />

er een stukje opgevoerd over Romeinse opgravingen die (zogenaamd) werden gevonden tijdens de werkzaamheden. De bouw zou er weer door vertraagd worden.<br />

Dit als knipoog naar de lange procedures die aan de nieuwbouw vooraf zijn gegaan. Er werd door de prins en prinses van de school een zogenaamde tijdscapsule<br />

begraven in de fundering met daarin werkjes van alle groepen. Dit met het oog op de gevonden romeinse voorwerpen zodat als de school ooit gesloopt moet<br />

worden de werkstukjes gevonden worden. Vervolgens onthulde Berry een tekening met de eerste steen. Als afsluiting van de feestelijke ochtend lieten alle kinderen<br />

gezamenlijk ballonnen op (foto’s: Tom Bloem).<br />

Voetbal Vereniging Sittard (VVS)<br />

Graag willen wij ons even voorstellen. Voetbal<br />

Vereniging Sittard bestond in 2009 50 jaar<br />

en heeft in haar relatief korte historie zowel<br />

hoogte- als dieptepunten gekend. Kort na de<br />

oprichting in 1959 werd onder de vroegere<br />

bijnaam van VVS, “De Kraaien”, op het oude<br />

complex aan de Akkerstraat in Limbrichterveld<br />

(nu het gebied ter hoogte van het park<br />

voor de Eisenhowerfl ats) gespeeld. In 1971<br />

verhuisde de vereniging naar de Valkstraat<br />

(nu de locatie van Leeuwenborgh opleidingen).<br />

Eind jaren ‘80 werd daar door het eerste<br />

elftal in de hoofdklasse van het Nederlands<br />

amateurvoetbal gespeeld en mochten zij het<br />

iets later in het oude Fortuna Sittard stadion<br />

“De Baandert” voor de nationale bekercompetitie<br />

tegen Feyenoord opnemen. Op dit moment<br />

speelt de vereniging op sportcomplex<br />

“De Kroa” aan de Bradleystraat en telt zij drie<br />

seniorenelftallen, één dameselftal en één veteranenelftal.<br />

De jeugd maakt op dit moment,<br />

mede dankzij het ontstaan van de wijk Hoogveld,<br />

een positieve ontwikkeling door. Gezien<br />

het groeiende aantal leden afkomstig uit<br />

Hoogveld en het regelmatig treffen tussen de<br />

veteranenelftallen van VVSittard en FC Hoogveld<br />

willen wij u graag via dit medium op de<br />

hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten<br />

rondom onze vereniging.<br />

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dat<br />

geldt ook voor VVSittard. Zodoende heeft de<br />

club haar jeugdtrainers en jeugdleiders de<br />

mogelijkheid geboden om de Pupillen Trainer<br />

Cursus (categorie mini-F t/m D) te volgen. De<br />

cursus is op zaterdag 9 januari van start gegaan<br />

en zal na acht bijeenkomsten afgerond<br />

worden. De cursus heeft als doel om via praktijk-<br />

en theorielessen in de voetbalkennis van<br />

onze trainers en leiders te investeren en zodoende<br />

het niveau verder te verhogen. Daarbij<br />

zal voornamelijk de nadruk liggen op nieuwe<br />

oefenstof en coaching. Naast acht theorielessen<br />

van drie uur, zal er gedurende 70 uur<br />

praktijkervaring worden opgedaan. Door het<br />

enthousiasme en een actieve deelname van de<br />

huidige cursisten ontstaan er mooie discussies.<br />

Op die manier weet iedereen elkaar naar<br />

een hoger niveau te tillen. Na afronding van<br />

de theorielessen zal John Herberigs als praktijkcoach<br />

fungeren. Hij zal intensief trainingen<br />

en wedstrijden bezoeken en de trainers<br />

en leiders beoordelen op het toepassen van de<br />

opgedane kennis in de praktijk. De cursisten<br />

mogen na afronding van de cursus het certifi<br />

caat in ontvangst nemen. Met het behaalde<br />

certifi caat heeft men de mogelijkheid om in<br />

vervolgcursussen door te stromen. Het geheel<br />

wordt door de KNVB, in de persoon van cursusleider<br />

Lei Janssen, verzorgd en vindt plaats<br />

op ons eigen sportcomplex. De deelnemers<br />

De cursisten van de Pupillen Trainer Cursus<br />

zijn Francis van Veemendahl, Ben de Weerd,<br />

Guus van de Meulen, Kais Aloulou, Michel<br />

Bons, Boy Verstappen, Roy Huibregts, Pieter<br />

Vonk, Ronald Houben, Marcel Broers, Steven<br />

Lenselink en Roger van Eijs (zie foto). Heeft u<br />

ook interesse om jeugdtrainer of elftalleider<br />

te worden of wilt u zich op een andere manier<br />

verdienstelijk maken, dan kunt u mailen<br />

naar info@vvsittard.nl. Uiteraard zijn nieuwe<br />

jeugd- of seniorenleden ook van harte welkom.<br />

U kunt vrijblijvend informatie aanvragen via<br />

bovenstaand e-mail adres. Voor overige informatie<br />

rondom de vereniging kunt u terecht<br />

op www.vvsittard.nl en www.vvsittard-jeugd.<br />

nl. Op vrijdag 12 maart zal in de kantine een<br />

toeptoernooi georganiseerd worden. U bent<br />

hierbij van harte welkom.<br />

Programma 1ste Elftal:<br />

7 maart Sittard – Geleen Zuid<br />

21 maart Inhaalprogramma<br />

14 maart Haslou – Sittard<br />

28 maart Sittard – SHH<br />

Aanvangstijd wedstrijden 14.30u<br />

11


12<br />

Ramen / Deuren, enz.<br />

Aqua Zumba (in het zwembad Silverstaete)<br />

en Zumba Gold (in basisschool Loedoes).<br />

Speciale fitness programma’s voor senioren,<br />

dus ook voor u!<br />

Kom in beweging en meld u aan.<br />

vrolijke muziek,<br />

gemakkelijk passen en<br />

bewegingen<br />

info: zumbaplus@gmail.com<br />

of tel.: 06-53862490<br />

T 043 - 409 47 34 T 046 - 475 99 22<br />

E info@elisthuiszorg.nl www.elisthuiszorg.nl<br />

Waar staat Elis voor?<br />

• Huishoudelijke zorg<br />

• Persoonlijke verzorging<br />

• Verpleging<br />

• Ondersteunende begeleiding<br />

• Activerende begeleiding<br />

• Terminale zorg<br />

• Nachtzorg<br />

• 24-uurs zorg<br />

Nieuw hondenbeleid in gemeente<br />

Sittard-Geleen<br />

Sittard-Geleen - De gemeente gaat steviger<br />

inzetten op de overlast van hondenpoep in de<br />

stad. Hondenbezitters zijn vanaf 5 februari<br />

verplicht hun hond aan te lijnen en een opruimmiddel<br />

bij zich te hebben. De hondenbezitter<br />

ruimt op en niet de gemeente.<br />

In heel de gemeente moeten honden aan de<br />

lijn. Dit geldt niet alleen voor de stadscentra<br />

maar ook voor het buitengebied. Overlast van<br />

honden is een doorn in het oog van veel burgers.<br />

Voortaan wordt verbaliserend opgetreden<br />

als het baasje bijvoorbeeld geen opruimmiddel<br />

bij zich heeft of de hond los laat lopen.<br />

De verbalen kunnen oplopen tot 1 90,- per<br />

overtreding.<br />

De gemeente faciliteert hierbij in de vorm van<br />

uitbreiding van het aantal afvalbakken. In<br />

alle afvalbakken en in de restafvalcontainer<br />

kan het zakje met de uitwerpselen worden<br />

gedeponeerd. De hondenbezitters worden allemaal<br />

benaderd om mee te werken aan een<br />

enquête. Hierin wordt met name de behoefte<br />

gepeild van hondenspeelweiden. Op deze afgerasterde<br />

terreinen mogen de honden namelijk<br />

wel vrij loslopen. Op basis van het resultaat<br />

worden samen met de wijkplatforms en<br />

de buurtbewoners de plannen voor aanpassing<br />

of uitbreiding van de speelweiden verder<br />

uitgewerkt.<br />

• Zorg bienden aan mensen met<br />

een verstandelijke- en/of<br />

lichamelijke beperking<br />

• Uitleen van hulpmiddelen en<br />

verpleegartikelen<br />

• Volledige begeleiding in het<br />

aanvragen en verwerken van een<br />

Persoons Gebonden Budget<br />

“Gelukkig houden de meeste mensen zich aan<br />

de regels. Het is voor veel mensen een genot<br />

om een huisdier te hebben. Laten we er voor<br />

zorgen dat iedereen er van kan blijven genieten.<br />

Niemand wil immers vervelende geurtjes<br />

in huis na een mooie wandeling of een winkelmiddag.<br />

We gaan voortaan ook ’s-avonds<br />

en ’s-morgens op surveillance om de hondenbazen<br />

te wijzen op de regels. Houdt men<br />

zich er niet aan dan gaat ’t geld kosten”, aldus<br />

Berry van Rijswijk (Openbare Ruimte).<br />

voor u in HOOGVELD!<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen


Stadsdeelprogramma’s 2010 aan<br />

platforms overhandigd<br />

Sittard-Geleen - Het college van B&W van<br />

Sittard-Geleen heeft op dinsdag 2 februari de<br />

stadsdeelprogramma’s 2010 uitgereikt. Dat<br />

gebeurde in museum Het Domein tijdens een<br />

bijeenkomst over wijkgericht werken.<br />

,,In de stadsdeelprogramma’s staat wat we<br />

dit jaar gaan doen in de buurten en dorpen<br />

op het gebied van wonen, sociale veiligheid,<br />

(wijk)winkelvoorzieningen, inrichting en beheer<br />

openbare ruimte en maatschappelijke<br />

voorzieningen (jeugd, ouderen, sport, basisonderwijs<br />

en gemeenschapsaccommodaties),”<br />

zegt verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels.<br />

,,Het gaat dus om zaken die heel dicht bij<br />

de mensen staan, zaken zelfs die van invloed<br />

kunnen zijn op de dagelijkse leefomgeving<br />

van onze inwoners.”<br />

Dit jaar is er extra aandacht voor de voortgang<br />

van de zaken die in de stadsdeelprogramma’s<br />

staan. ,,We hebben daarover met ons gemeentelijk<br />

management goede afspraken<br />

gemaakt,” aldus Pieter Meekels, ,,waardoor<br />

we nog concreter en betrouwbaarder kunnen<br />

werken.”<br />

Een van de onderdelen die nog beter kan is<br />

de gemeentelijke communicatie over planning<br />

en uitvoering van allerlei zaken die in<br />

de wijken spelen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook<br />

uit een evaluatie van het wijkgericht werken<br />

in Sittard-Geleen dat in het najaar van 2009<br />

is uitgevoerd. Met de wijk- en buurtplatforms<br />

is afgesproken dat twee gemeentelijke projec-<br />

Bremstraat 60 - 6413 SB Heerlen<br />

Tel./Fax: 0031 - (0)45 563 11 93<br />

Mobiel: 0031 - (0)6 53 480 762<br />

ten, te weten het bomenbeheerplan en de nota<br />

jeugd- en jongeren, als proef gaan dienen op<br />

het gebied van wijkgerichte communicatie.<br />

In het stadsdeelprogramma wordt ook verantwoording<br />

afgelegd over de zaken die in 2009<br />

gerealiseerd zijn.<br />

De stadsdeelprogramma’s zijn te vinden op de<br />

gemeentelijke website, www.sittard-geleen.nl<br />

onder het kopje ‘Over Sittard-Geleen’.<br />

24-UURS service 7 dagen per week<br />

Ook voor inspecties van Uw laagspanningsinstallaties volgens<br />

NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 kunt u bij ons terecht.<br />

Installatie - Onderhoud - Service - Beheer - Inspecties<br />

Electro-, Gas- en Koudetechniek<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

STIENEN TWEEWIELERS<br />

eindejaars vuurwerkspecialist<br />

Nationale<br />

Fiets Projecten<br />

Groot assortiment:<br />

• electrische fietsen,<br />

• stads- en sportfietsen<br />

• kinderfietsen,<br />

• omafietsen<br />

Tevens vakkundige<br />

reparatie.<br />

RIJKSWEG NOORD 161<br />

SITTARD t 046-4111120<br />

info@stienentweewielers.nl<br />

Buiten deze tijden kunt u terecht bij de<br />

dienstapotheek Westelijke Mijnstreek bij<br />

het Orbis Medisch Centrum,<br />

telefoon: 046 - 410 54 26<br />

13


14<br />

Canvasprints<br />

LAAT UW FAVORIETE<br />

FOTO’S PRINTEN OP CANVAS,<br />

ALS EEN SCHILDERIJ AAN DE MUUR<br />

Foto’s digitaal aanleveren<br />

Wijngaardsweg 4 Heerlen<br />

WWW.VANDENBOOGAARDRECLAME.NL<br />

T. 045 - 521 24 44 T. 045 - 532 66 63<br />

De dierenarts<br />

door José Bormans<br />

(Dierenarts dierenkliniek<br />

Overhoven)<br />

VERZEKERD<br />

Zelf bent u verzekerd<br />

voor ziektekosten,<br />

maar<br />

is dat ook aan te<br />

raden voor uw<br />

huisdier? Ja, tenminste<br />

als u niet<br />

voor fi nanciële<br />

verrassingen wilt<br />

komen te staan.<br />

Voor een vast<br />

maandelijks bedrag<br />

is het mogelijk<br />

uw kat of<br />

hond tegen allerlei<br />

ziektekosten<br />

te verzekeren. Steeds meer mensen gaan hier<br />

toe over. Engeland is koploper in Europa met<br />

meer dan een miljoen verzekerde huisdieren!<br />

In ons land zijn enkele grote maatschappijen<br />

actief, zoals Proteq (www.proteq.nl) en Petplan<br />

(www.petplan.nl). Uw dierenarts kan u<br />

bij uw keuze behulpzaam zijn. Pas op voor<br />

kleine verzekeraars, want deze zijn in het verleden<br />

nogal eens onbetrouwbaar gebleken!<br />

Welke kosten zijn te verzekeren? Consulten,<br />

ook van specialisten, operaties, geneesmiddelen,<br />

laboratoriumonderzoek etc. zitten in<br />

het basispakket. Daarnaast kunnen extra<br />

kosten verzekerd worden zoals fysiotherapie,<br />

tandheelkunde en zelfs chemotherapie en<br />

bestraling. Eigenlijk beginnen deze verzekeringen<br />

dus op die van ons, mensen, te lijken.<br />

Er is echter een opvallend verschil: de premie<br />

stijgt, naarmate uw huisdier ouder en zwaarder<br />

is! Zou dat ook nog eens bij ons gaan gebeuren?<br />

Overigens, wist u dat er tegenwoordig ook al<br />

een ziektekostenverzekering bestaat voor………<br />

konijntjes?<br />

VRIJWILLIGER WORDEN<br />

BIJ DE VOEDSELBANK?<br />

Ga nu naar onze site en<br />

meldt je aan!!!<br />

www.voedselbanklimburg.nl


Verloskundige<br />

Foto v.l.n.r.: Ellen de Jong, Chantal Mulkens,<br />

Patricia Bemelmans, Charlotte Peerboom<br />

Effe kieke<br />

Ken se nog effe mit de echo kieke?<br />

Deze vraag krijgen we geregeld tijdens het<br />

spreekuur. We begrijpen dat mensen het<br />

liefst bij elke controle een blik willen werpen<br />

op hun kindje. En waarschijnlijk wordt<br />

ook gedacht dat je met een echo meer informatie<br />

krijgt over bijvoorbeeld de groei.<br />

Toch zijn er meerdere redenen waarom we<br />

niet elke keer met de echo kijken. Door aan<br />

de buik te voelen kunnen wij de groei van<br />

het kindje net zo goed beoordelen. Hoewel<br />

een echo het gewicht op de gram nauwkeurig<br />

aangeeft, is dit slechts een schatting, die<br />

10% mag afwijken (ongeveer 350 gram, soms<br />

zelfs veel meer!)<br />

Belangrijk om te weten is dat een goede<br />

echo geen gezondheidsgarantie geeft. Veel is<br />

te controleren met een echo, maar niet alle<br />

afwijkingen zijn te zien. Ook is er altijd de<br />

mogelijkheid dat er iets gemist wordt.<br />

Daarnaast kan een echo ook tot valse ongerustheid<br />

leiden. Soms wordt er een afwijkend<br />

beeld gezien, dat geen consequenties<br />

blijkt te hebben voor het kindje. Maar wel<br />

tot bezorgdheid bij de ouders leidt.<br />

Uiteraard kost het maken van een kwalitatief<br />

goede echo veel tijd.<br />

Tot slot geven de richtlijnen van onze beroepsvereniging<br />

en de zorgverzekeraars aan<br />

dat een echo enkel op indicatie gemaakt<br />

mag worden.<br />

Welke echo’s krijgt iedereen in onze praktijk?<br />

- Vroege echo: Bij de intake (rond 10 weken)<br />

om te controleren of er een kloppend<br />

hartje is.<br />

- Termijnecho: Tussen 11-14 weken om het<br />

kindje op te meten en de uitgerekende datum<br />

met zekerheid vast te stellen.<br />

- Liggingsecho: Rond 34-36 weken<br />

Verder wordt er alleen een echo door ons gemaakt<br />

indien daar een aanleiding toe is. Zoals<br />

bloedverlies vroeg in de zwangerschap,<br />

een te kleine of een te grote buik en een<br />

laagliggende moederkoek.<br />

Desgewenst kan een nekplooimeting plaatsvinden<br />

(tussen 11-14 weken). Verder mag<br />

iedere zwangere een uitgebreide echo rond<br />

20 weken laten maken. Hierbij wordt het<br />

kindje opgemeten en wordt er gericht naar<br />

afwijkingen gekeken. Laat je eerst goed informeren<br />

over deze echo’s, zodat er een<br />

weloverwogen keuze gemaakt wordt. Deze<br />

echo’s vinden niet in onze praktijk plaats.<br />

En wil je naast alle medische echo’s gewoon<br />

nog effe kieke, dan kun je hiervoor terecht<br />

bij een pretechobureau!<br />

Verloskundigenpraktijk Sittard<br />

Kleinesteeg 7e Sittard, 046-4580054<br />

Tips van de ...<br />

Ergotherapie & fi bromyalgie Apotheker<br />

Foto v.l.n.r.:<br />

Dorien Rulkens,<br />

Emmie Voncken<br />

Fibromyalgie? dat zit toch<br />

tussen de oren!? Suzan<br />

krijgt in de loop der jaren<br />

steeds meer onverklaarbare<br />

(spier)pijnklachten rond<br />

diverse gewrichten in haar<br />

lichaam. Ook voelt ze zich<br />

constant moe. Als ze ’s morgens<br />

opstaat heeft ze vaak<br />

al geen energie, ook is ze<br />

vaak stijf. ‘Ik lijk wel tachtig’,<br />

hoort ze zich vaak zeggen.<br />

De huisarts zorgt voor<br />

een verwijzing naar de reumatoloog en uit<br />

onderzoek blijkt: fi bromyalgie. Die geeft aan:<br />

‘Er is geen behandeling voor. U moet er mee<br />

leren leven mevrouw’. De omgeving begrijpt er<br />

niets van, ‘je ziet toch niets?’ Op eigen gevoel<br />

besluit ze het zoveel mogelijk te negeren. Soms<br />

neemt ze een pijnstiller, hoewel dat ook niet<br />

echt werkt. In de loop der jaren merkt ze dat<br />

de klachten alleen maar erger worden. Ze kan<br />

steeds moeilijk haar werk uitvoeren en heeft<br />

steeds minder energie voor ontspannende activiteiten.<br />

Soms voelt ze zich onmachtig en is<br />

ze boos op haar lichaam. ‘Ze zeggen je moet er<br />

mee leren leven. Maar hoe dan?!’<br />

Fibromyalgieprogramma Suzan weet zich geen<br />

raad meer en bespreekt dit met haar huisarts.<br />

Hij verwijst haar naar FysioQ. Hier kan Suzan<br />

starten met een multidisciplinaire behandeling<br />

voor fi bromyalgiepatiënten. Gedurende<br />

vier maanden kan ze drie therapieën, die op<br />

elkaar afgestemd zijn, volgen. Naast (gespecialiseerde)<br />

ergotherapie, is er ook fysiotherapie<br />

en psychologie. Door middel van de therapie<br />

leert Suzan optimaal omgaan met de klachten.<br />

Ze leert haar energie te verdelen, haar aandoening<br />

te accepteren en haar grenzen aan te voelen,<br />

bijvoorbeeld bij het bewegen. Doordat ze<br />

leert er beter mee te omgaan, bereikt ze een<br />

betere balans. Ondanks dat ze nog steeds pijnklachten<br />

heeft en weinig energie heeft, kan ze<br />

beter functioneren en zit ze lekkerder in haar<br />

vel.<br />

Behandelaanpak fi bromyalgie In 2006 is er een<br />

samenwerking ontstaan tussen de ergotherapie,<br />

fysiotherapie (fysioQ) en psychologie (Lavori).<br />

Fysiotherapeut Jos Voncken nam hierin het<br />

initiatief. Hij merkte op dat fi bromyalgiepatiënten<br />

baat hebben bij een gedragsverandering<br />

en dat ze hierbij intensieve begeleiding<br />

nodig hebben. Het is van essentieel belang dat<br />

alle therapeuten de neuzen dezelfde kant op<br />

hebben en dezelfde visie hanteren. Daar is zeker<br />

sprake van bij deze samenwerking!<br />

Visie Van origine zijn fi bromyalgiepatiënten<br />

hele gedreven mensen, vaak perfectionistisch<br />

en zorgzaam. Ze hebben een hoge pijngrens en<br />

zijn heel ondernemend. Het nadeel van deze eigenschappen<br />

is deze op lange termijn tot langdurige<br />

overbelasting kunnen leiden. Door het<br />

volgen van het fi bromyalgieprogramma leren<br />

patiënten hiermee om te gaan en weer een positieve<br />

draai te geven aan hun leven.<br />

In latere columns volgt meer informatie. Kunt<br />

u niet wachten? Kijk dan op onderstaande website.<br />

Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken<br />

Emmie Voncken+Dorien Rulkens<br />

Kopenhagenstraat 5+Smithlaan 151 Sittard<br />

046-4770855<br />

www.ergotherapie-sittard.nl<br />

FysioQ, Smithlaan 151 Sittard,<br />

046-4770855<br />

V.G.A. Luja-van<br />

den Akker<br />

(Apotheker)<br />

Hoofdpijn<br />

Vrijwel iedereen heeft er<br />

wel eens last van: hoofdpijn.<br />

Hoofdpijn kan veel<br />

oorzaken hebben o.a.<br />

griep, bijholteontsteking,<br />

hoge bloeddruk, verkeerde<br />

sterkte bril, te weinig drinken,<br />

te weinig slaap, alcohol<br />

of door het gebruik van<br />

medicijnen. Hoofdpijn is<br />

te onderscheiden in spanningshoofdpijn,<br />

migraine<br />

en clusterhoofdpijn.<br />

Bijna iedereen heeft wel eens spanningshoofdpijn.<br />

Spanningshoofdpijn kan ontstaan<br />

door stress, een verkeerde houding,<br />

slecht slapen of moeheid. Soms is er geen<br />

echte oorzaak voor. Het duurt hoogstens<br />

een paar dagen.<br />

Migraine is matige tot ernstige hoofdpijn<br />

die aanvalsgewijs voorkomt. Migraineklachten<br />

kunnen zijn: kloppende of bonzende<br />

pijn meestal aan één zijde van het hoofd,<br />

die verergert bij beweging, meestal met misselijkheid<br />

en/of overgeven. Fel licht en hard<br />

geluid zijn slecht verdraagbaar. Een halfuur<br />

tot een uur van tevoren kunnen schitteringen,<br />

fl itsen of tintelingen voorkomen. Een<br />

aanval kan zeldzaam tot regelmatig voorkomen<br />

en duurt dan 4 tot 72 uur. Uitlokkers<br />

kunnen zijn een ander nachtritme, stress,<br />

menstruatie. Bij vrouwen komt migraine<br />

circa driemaal zo veel voor als bij mannen.<br />

Clusterhoofdpijn is een zeldzame, maar heel<br />

pijnlijke variant van migraine. Het komt<br />

bij mannen bijna vijf maal meer voor dan<br />

bij vrouwen. Dit zijn aanvallen van hevige<br />

bonzende of stekende eenzijdige hoofdpijn<br />

rondom het oog die plotseling optreden en<br />

binnen een paar uur verdwijnen. Ze komen<br />

in clusters voor van twee keer per week tot<br />

meerdere keren per dag. Dit kan zes tot acht<br />

weken duren en dan weer maanden wegblijven.<br />

Uitlokkers kunnen zijn alcohol, lange<br />

vliegreizen of verblijf op grote hoogte.<br />

Meestal is paracetamol genoeg om van<br />

hoofdpijn af te komen, maar soms is ibuprofen<br />

nog onvoldoende. Vaak worden veel<br />

handverkoop- en receptmedicijnen uitgeprobeerd<br />

en ondertussen heeft men niet in<br />

de gaten om welke hoofdpijn het gaat en<br />

hoeveel medicijnen echt gebruikt worden.<br />

Het werk en privéleven kunnen behoorlijk<br />

van slag raken. Goed is het dan om eens<br />

advies te vragen aan de apotheker of huisarts.<br />

Handig is het om een paar weken van<br />

tevoren een hoofdpijndagboek bij te houden<br />

(wanneer treedt de pijn op en wat en hoeveel<br />

heb ik er voor geslikt). Als de huisarts er niet<br />

meer uit komt, kan contact opnemen met<br />

het Hoofdpijncentrum in het Orbisziekenhuis<br />

misschien een uitkomst zijn. U hoeft<br />

niet met uw kopzorgen te blijven lopen !<br />

Meer info op:<br />

* www.hoofdpijnpatiënten.nl -> Hoofdpijndagboek<br />

* www.orbisconcern.nl/omc/ikwilnaar/<br />

overzicht/hoofdpijncentrum<br />

* www.kopzorgen.nl<br />

Apotheek Overhoven - Hoogveld<br />

Dr. Philipsstraat 2 Sittard, tel. 046-4584950<br />

15


• Voor al uw binnen- en buitenwerken<br />

• Wand afwerking en kleuradviezen<br />

16<br />

www.heyligers.nl<br />

Arendstraat 4<br />

6135 KT Sittard<br />

Tel. 046 - 458 73 93<br />

Fax 046 - 452 84 56<br />

E-mail: info@heyligers.nl


Bron: http://www.willemwever.nl/<br />

Interessante<br />

weetjes en feiten!<br />

Waarom wordt een vrouw meestal ouder<br />

dan een man?<br />

Tegenwoordig wordt een vrouw gemiddeld<br />

5 jaar ouder dan een man, vroeger was dit<br />

verschil zelfs 7 jaar. Waarom vrouwen ouder<br />

worden dan mannen is nog steeds niet<br />

helemaal duidelijk. Een hele belangrijke<br />

rol speelt waarschijnlijk het leefgedrag van<br />

mannen. Over het algemeen roken er meer<br />

mannen, drinken ze meer bier en hebben<br />

mannen vaker een baan met meer stress.<br />

Dat zijn allemaal dingen waarvan we weten<br />

dat het niet goed voor de gezondheid<br />

is. Dit leefgedrag verklaart waarschijnlijk<br />

ook waarom het verschil tussen mannen<br />

en vrouwen kleiner wordt. Tegenwoordig<br />

zijn bijvoorbeeld veel mannen gestopt met<br />

roken, terwijl er meer vrouwen zijn gaan<br />

roken. Ook gaan vrouwen steeds meer werken,<br />

terwijl ze vroeger vaak het huishouden<br />

deden.<br />

Dat een vrouw ouder wordt dan een man<br />

komt waarschijnlijk ook door een combinatie<br />

van nog heel veel andere kleine dingen<br />

samen. Zoals bijvoorbeeld een beter afweersysteem<br />

of doordat het vrouwelijk hormoon<br />

beschermt tegen het “slechte” cholesterol in<br />

ons lichaam. Hier tegenover staat dat vrouwen<br />

wel langer leven, maar vaak ook met<br />

meer ziekten. Dat vrouwen langer leven wil<br />

dus niet automatisch zeggen dat ze ook gezonder<br />

zijn!<br />

Activiteiten Hoogstaete maand maart<br />

Dinsdag 2 maart: Kienen. Kosten drie strippen.<br />

Aanvang 18.30 uur.<br />

Woensdag 3 maart: Joker-drive. Een kaartmiddag<br />

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.<br />

Kosteneen strip. Aanvang 14.30 uur.<br />

Donderdag 4 maart: Filmavond. De fi lm van<br />

de carnavalszitting wordt gedraaid. Aanvang<br />

18.30 uur. Kosten 1 strip.<br />

Dinsdag 9 Maart: Spellenavond met spellen<br />

zoals rummicub, mens erger je niet, ganzebord<br />

enz. Aanvang 18.30 uur. Kosten 1 strip.<br />

Donderdag 11 maart: Joker-drive. Een kaartavond<br />

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.<br />

Kosten een strip. Aanvang 18.30 uur.<br />

Zaterdag 13 maart: Kienen. Kosten drie<br />

strippen. Aanvang 14.30 uur.<br />

Dinsdag 16 maart: Kienen. Kosten drie strippen.<br />

Aanvang 18.30 uur.<br />

Jaarmarkt St. Joep in Sittard:<br />

eerste en grootste in Nederland<br />

Op vrijdag 19 maart vindt in Sittard weer de Sint<br />

Josephmarkt plaats, in de volksmond de ‘Sint Joep’.<br />

De markt is al meer dan 200 jaar een geliefde markt<br />

en vindt ieder jaar op 19 maart plaats. Het is de<br />

eerste jaarmarkt in het jaar, maar ook de grootste<br />

in Nederland. Meer dan vijf kilometer kramen rijgen<br />

zich aaneen door de binnenstad van Sittard.<br />

Daarom is de Sint Joep ook bij marktkooplieden<br />

een geliefde markt. Ook uit Duitsland en België komen<br />

ieder jaar veel mensen af op dit evenement. De<br />

markt begint om 8.00 uur en duurt tot 18.00 uur.<br />

De burgemeester van Sittard vroeg in 1802<br />

toestemming aan de prefect van het departement<br />

van de Roer, waaronder Sittard toen<br />

viel, om twee jaarmarkten te mogen houden.<br />

De consul Napoleon Bonaparte stond onder<br />

Frans bewind twee jaarmarkten toe. Enkel de<br />

Sint Joep heeft het gered. Standwerkers wensen<br />

elkaar op die dag ‘gelukkig nieuwjaar’:<br />

het is na een lange winterslaap voor hen het<br />

begin van het standwerkerseizoen. Een felbe-<br />

Woensdag 17 maart: Joker-drive. Een kaartmiddag<br />

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.<br />

Kosten een strip. Aanvang 14.30 uur.<br />

Donderdag 18 maart: Quizavond. U kunt u<br />

kennis testen. Aanvang 18.30 uur. Kosten 1<br />

strip.<br />

Dinsdag 23 maart: Zangkoor Sound “70 verzorgt<br />

een concert in Hoogstaete. Aanvang<br />

19.00 uur. Kosten 2 strippen.<br />

Donderdag 25 maart: Joker-drive. Een kaartavond<br />

waarbij leuke prijzen zijn te winnen.<br />

Kosten een strip. Aanvang 18.30 uur.<br />

Zaterdag 25 maart: Paaskienen. Kosten drie<br />

strippen. Aanvang 14.30 uur.<br />

Dinsdag 30 maart: Kienen. Kosten drie strippen.<br />

Aanvang 18.30 uur.<br />

geerde titel voor de marktkooplieden is ‘De<br />

koning van de Sint Joep’: de beste standhouder<br />

van de markt. De Sint Joep is een aanrader<br />

voor liefhebbers van oude nostalgische jaarmarkten.<br />

Ontspanningsmiddag Zonnebloem<br />

in Hoogstaete<br />

Sinds de oprichting in 2005 van de Zonnebloemafdeling<br />

Sittard-West, omvattende het Limbrichterveld<br />

en de wijk Hoogveld, zetten de vrijwilligers<br />

van de Zonnebloem zich met hart en ziel in om het<br />

leven van andere mensen op te vrolijken. Inmiddels<br />

is deze afdeling gegroeid tot een organisatie<br />

om trots op te zijn, te koesteren en vooral met elan<br />

door te zetten. Persoonlijke aandacht, daar draait<br />

het bij de Zonnebloem om . Met regelmaat worden<br />

mensen bezocht ,die door hun ziekte, handicap of<br />

gevorderde leeftijd weinig buitenshuis komen, weinig<br />

of geen contacten hebben en die het contact met<br />

een vrijwilliger van de Zonnebloem op prijs stellen.<br />

De kern van het Zonnebloemwerk blijft derhalve<br />

het bezoekwerk, niet zo opvallend,<br />

maar zeer belangrijk voor de gast,die weinig<br />

of geen contact heeft. Daarnaast organiseren<br />

zij nog allerlei ontspanningsactiviteiten, zoals<br />

leuke recreatieve uitstapjes, gezellige middagen<br />

en aangepaste vakanties. Een aantal<br />

hiervan vinden plaats in samenwerking met<br />

het Zorgcentrum Hoogstaete zoals de ontspanningsmiddag<br />

op 27 januari j.l. met een<br />

optreden verzorgd door Irene lardy.<br />

Zij hebben inmiddels 25 vrijwilligers om dit<br />

allemaal mogelijk te maken. Nieuwe vrijwilligers<br />

blijven welkom. We maken ook kosten,<br />

een fi nanciële bijdrage is dus ook altijd welkom.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met het secretariaat; Mariet Faashen,<br />

afdeling Zonnebloem Sittard-West,<br />

tel.nr. o6-18575086, J.Faashen@home.nl<br />

Bewoners van Zorgcentrum Hoogstaete en bewoners<br />

uit de wijk genieten zichtbaar op de ontspanningsmiddag<br />

tijdens het optreden van Irene Lardy.<br />

De wekelijkse activiteiten zijn:<br />

Maandag van 14.30-15.30 uur: Meer bewegen<br />

voor ouderen. Kosten een strip.<br />

Dinsdag van 14.15-16.00 uur: Sjoelen en Wii.<br />

Aanvang 14.15-16.00 uur. Kosten een strip.<br />

Vrijdag van 14.15 -16.00 uur: Koersballen.<br />

Kosten een strip.<br />

Alle activiteiten zijn inclusief een kop koffi<br />

e en vinden plaats in het restaurant, tenzij<br />

anders vermeld. Alle activiteiten dienen met<br />

de strippenkaart betaald te worden tenzij anders<br />

vermeld. De strippenkaart kost 16,00<br />

voor leden van de Orbisservice organisatie<br />

en 21,00 vioor niet-leden. De strippenkaart<br />

is te koop in de winkel van Hoogstaete en<br />

voor aanvang van de activiteit.<br />

Orbis Hoogstaete<br />

(multifunctioneel wijkcentrum)<br />

Smithlaan 151, Sittard<br />

t. 088-4586666<br />

www.orbishoogstaete.nl<br />

17<br />

Bron: www.marktenhandel.nl<br />

Bron: activiteitenbegeleiding Orbis Hoogstaete


Nu ook in Hoogveld: de Roomba.<br />

Voordelen van een Roomba:<br />

• Krachtige stofzuigmotor en twee tegen elkaar in draaiende borstels voor<br />

het grovere vuil en loskloppen van het stof.<br />

• Navigeert automatisch om zoveel mogelijk vloeroppervlak te bestrijken<br />

• Is maar 9cm hoog en komt dus ook onder bedden, kasten, banken etc.<br />

• Het onderstel past zich automatisch aan bij overgang van harde vloeren naar vloerkleden of<br />

vloerbedekking.<br />

• Herkent automatisch afstapjes en trappen.<br />

• Eenvoudig in gebruik, met slechts 1 knop te starten.<br />

• Gaat vanzelf terug naar zijn homebase om op te laden.<br />

• Het vuil komt in een bakje, u heeft dus geen stofzuigzakken nodig<br />

Familie De Gelder | Deversstraat 27 | 6135 JH Sittard | stofzuigrobot@me.com | tel. 06-50-524834<br />

18<br />

www.stofzuigrobot.com


Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

Unieke sporen in<br />

verborgen<br />

landschappen<br />

Sittard-Geleen - Al enige tijd worden in het<br />

stadsdeel Sittard van de gemeente Sittard-<br />

Geleen grootschalige en diepe opgravingen<br />

begeleid door archeologen van het bedrijf<br />

Archeodienst. De laatste maanden hebben zij<br />

onder Siberische omstandigheden een aantal<br />

unieke en opmerkelijke vondsten gedaan uit<br />

de prehistorie en de Romeinse tijd.<br />

Een stroomgeul uit het Neolithicum met<br />

daarin een dump van aardewerk, hout en bot,<br />

vondsten en een stroomgeul uit de Romeinse<br />

tijd met een rijke variatie aan vondsten, mogen<br />

als uniek voor de Nederlandse archeologie<br />

gekwalifi ceerd worden.<br />

De vondsten hebben gezorgd voor nieuwe inzichten<br />

in de ontwikkeling van het landschap<br />

gedurende de prehistorie en zijn te zien in<br />

indrukwekkende profi elen. Ook de aanwezige<br />

mens in dit landschap heeft letterlijk zijn sporen<br />

nagelaten uit de periode van de Lineaire<br />

Bandkeramiek (ca. 5000 v. Chr), de IJzertijd en<br />

de Romeinse tijd.<br />

Gemeente draagt<br />

88.500 euro bij<br />

aan Mobiliteitscentrum<br />

Orbis<br />

Sittard-Geleen - Het college van B&W van Sittard-<br />

Geleen heeft op 9 februari besloten om ruim 88.500<br />

euro bij te dragen aan het Orbis Mobiliteitscentrum.<br />

Het Orbis Mobiliteitscentrum is bijna twee<br />

maanden geleden van start gegaan. Boventallige<br />

medewerkers van medisch- en zorgconcern<br />

Orbis worden er naar een andere functie begeleid.<br />

,,Sittard-Geleen was de eerste in Nederland<br />

met een succesvol mobiliteitscentrum,”<br />

aldus wethouder Pieter Meekels (economie).<br />

,,Het model dat wij destijds gebruikt hebben<br />

voor NedCar heeft op veel plaatsen navolging<br />

gekregen. Vandaar dat we nu bij de reorganisatie<br />

van Orbis weer een mobiliteitscentrum<br />

oprichten en er aan meebetalen. Belangrijk is<br />

dat mensen niet onnodig werkloos worden.”<br />

In het Mobiliteitscentrum Orbis worden de<br />

boventallige medewerkers begeleid naar een<br />

andere functie. Het uiteindelijke doel is om<br />

85 procent van de boventalligen (391 van de<br />

460) ook feitelijk naar een andere functie te<br />

begeleiden.<br />

De totale kosten van het Mobiliteitscentrum<br />

bedragen 478.000 euro. Orbis en UWV betalen<br />

daarvan 301.000 euro. De Provincie Limburg<br />

en de gemeente Sittard-Geleen delen het resterende<br />

bedrag en betalen beide 88.500 euro.<br />

Bij Orbis zijn eind vorig jaar 460 medewerkers<br />

boventallig geworden. Daarvan hebben er 140<br />

binnen Orbis een nieuwe baan gevonden. De<br />

overigen worden nu door het Mobiliteitscentrum<br />

begeleid. Zij kunnen zeker tot januari<br />

2011 een beroep blijven doen op het Mobiliteitscentrum.<br />

Overzicht evenementen gemeente Sittard-Geleen t/m juli<br />

EVENEMENTENKALENDER 2010<br />

7 maart Koopzondag Geleen<br />

14 maart Krombroodrapen Sittard, Kolleberg<br />

19 maart St. Joepmarkt Sittard, binnenstad<br />

26 t/m 28 maart Smartlappen Festival Sittard, binnenstad<br />

28 maart Koopzondag Sittard<br />

2 t/m 4 april Feestweekend, Born Born, markt<br />

3 april Kennedymars Sittard<br />

3 t/m 6 april Kermis Limbricht<br />

5 april Paasmarkt Born, markt<br />

18 april Familieloop Sittard Sittard, markt start en fi -<br />

nish<br />

25 april Herdenkingsdienst Toon Hermans Sittard, Grote Kerk<br />

25 april Koopzondag Sittard<br />

25 april t/m 26 september<br />

Expositie met schilderijen en attributen van<br />

Toon Hermans<br />

Sittard, Museum Het Domein<br />

29 april Koninginnenacht Sittard, markt<br />

30 april Parkfestival Sittard, Stadspark<br />

30 april Koninginnedag Geleen, Sittard, Born<br />

30 april Geraniummarkt Geleen, binnenstad<br />

mei Meimaand Cultuurmaand Geleen<br />

2 mei Koopzondag Geleen<br />

9 mei Mama’s Pride Geleen, Burg. Damenpark<br />

16 mei Harley Davidson Dag Sittard, markt<br />

22 t/m 25 mei Kermis Munstergeleen<br />

22 t/m 25 mei Kermis Grevenbicht<br />

Groove Garden Sittard<br />

28 mei t/m 2 juni Kermis Geleen<br />

29 en 30 mei Scootertreffen Sittard<br />

30 mei Koopzondag Sittard<br />

5 en 6 juni Marcellinus en Petrusfeesten Geleen<br />

Olympia’s Tour Buchten<br />

5 t/m 8 juni Kermis Obbicht<br />

6 juni Koopzondag Geleen<br />

Bluesfestival Sittard, binnenstad<br />

11 t/m 13 juni Petrus Festival Sittard<br />

Musada Sittard, markt<br />

DoeDag Geleen<br />

25 t/m 27 juni Toon Hermans Humor festival Sittard, Stadspark<br />

27 juni Koopzondag Sittard<br />

3 en 4 juli Sint Joep in Concert Sittard<br />

4 juli Koopzondag Geleen<br />

18 juli Musada Festival Sittard<br />

25 juli Koopzondag Sittard<br />

31 juli t/m 3 augustus<br />

Kermis Lindenheuvel<br />

SCHIERMONNIKOOG-HOOGVELD<br />

door Peter<br />

van Deursen<br />

(wijkbewoner)<br />

Je leest wel eens wat of<br />

vangt een bericht op<br />

dat blijft hangen.<br />

Bij mij bleef hangen<br />

‘Schiermonnikoog’<br />

heeft 944 inwoners.<br />

U kent Schiermonnikoog,<br />

tenminste als<br />

naam van één van de<br />

bekende waddeneilanden.<br />

Maar dat daar nog geen<br />

duizend inwoners wonen<br />

dat wist U niet.<br />

Nu Hoogveld. Hoeveel inwoners, ik weet het<br />

niet maar meer dan duizend in elk geval.<br />

Die aantallen zeggen eigenlijk niet veel maar<br />

zetten je wel aan ‘t denken. Zou Hoogveld net<br />

zo bekend kunnen worden. Zou het er ‘s zo-<br />

mers ook zo aantrekkelijk kunnen zijn? Wij<br />

hebben ook dijken om ons gebied maar kijken<br />

niet naar zee uit maar in de verte lonkt<br />

het Limbrichterbos, we hebben zelfs twee<br />

waterpartijen, in aanleg een mooi park en<br />

een actieve buurtvereniging.<br />

Een dwaze vergelijking als je het op de keeper<br />

beschouwd is het aantal, zeer relatief als<br />

je weet dat in echte grote steden wijken 20<br />

tot 30-duizend inwoners wonen, maar toch<br />

wat maakt Hoogveld aantrekkelijk en hoe<br />

houden we dat zo. Het begint altijd bij jezelf.<br />

Jij als inwoner moet erbij stilstaan. Wat voor<br />

ideeën breng je in voor je eigen en ons welzijn.<br />

Zeg het elkaar, schrijf of mail en laat je horen<br />

wie weet worden we nog wel eens een<br />

bekende buurt in Nederland of Limburg of<br />

Sittard-Geleen.<br />

19<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen


20<br />

telefoon: 046-4586518<br />

e-mail:la69bella@hotmail.com<br />

© van jeffrey’s<br />

Nicole Schiffeleers


door Richard Stille (redacteur van deze krant)<br />

Het vragen uurtje, 19 vragen aan…..<br />

ERIK DE LEPPER<br />

Secretaris buurtvereniging Hoogveld<br />

Geboorte datum: 20 maart 1971<br />

Geboorteplaats: Maastricht<br />

Woonachtig: Horatiuslaan<br />

Sittard (Hoogveld)<br />

Gehuwd: ja<br />

Kinderen: 3 kinderen: 1 jongen<br />

(7 jaar) en 2 meisjes<br />

(5 en 3 jaar)<br />

Beroep: Technisch consultant/<br />

project-architect<br />

Opleiding: Technische Natuurkunde<br />

(TU Eindhoven)<br />

Hobby’s: lezen, tennis<br />

Hoe woon je en wat bevalt je daaraan?<br />

Ik woon aan het Vitruviusplein in het hart<br />

van Hoogveld. Toen we het huis kochten, waren<br />

de hoekhuizen helaas al verkocht en we<br />

hebben toen het huis uitgekozen met naar<br />

de voorkant zoveel mogelijk plein en naar de<br />

achterkant zo veel mogelijk tuinen. Dat geeft<br />

een ruimtelijk gevoel.<br />

Wie is je beste vriend(in) en waarom?<br />

Mijn beste vriend is een studiegenoot. We studeerden<br />

alle twee Technische Natuurkunde<br />

aan de Technische Universiteit Eindhoven, zaten<br />

beiden in hetzelfde Natuurkunde-dispuut<br />

en beiden in hetzelfde dispuut van de Eindhovense<br />

Studenten DansVereniging Footloose.<br />

We hebben heel veel gezamenlijke interesses.<br />

Helaas woont hij momenteel in Wenen, dus<br />

we zien elkaar niet meer zo vaak als we zouden<br />

willen.<br />

Op welke momenten ben je gelukkig?<br />

Ik voel me de koning te rijk als ik zie dat mijn<br />

kinderen lol hebben, maar ik kan ook ontzettend<br />

genieten van de momenten dat ik alleen<br />

op stap ben met mijn vrouw Nicole.<br />

Wat is jouw verborgen talent. Leg uit?<br />

Als ik dat wist had ik ‘m wel benut en was ik<br />

nu rijk... Wat, volgens mij, wel bijzonder is, is<br />

dat ik van de ene kant een echte bèta ben, die<br />

enorm kan genieten van natuurkundige ‘puzzels’;<br />

maar van de andere kant ben ik voor een<br />

bèta behoorlijk communicatief ;-)<br />

Wat is het mooiste dat je bezit?<br />

Het klinkt misschien heel triviaal, maar dat<br />

is toch mijn gezin. Als ik naar het materiële<br />

ga kijken dan vind ik onze verzameling boeken<br />

wel mooi, met name een eerste en tweede<br />

druk van Bilderdijk uit de jaren ‘20 van de 19e<br />

eeuw.<br />

Waardoor raak je geïrriteerd?<br />

Ik kan er niet tegen als mensen niet luisteren;<br />

als ze star vasthouden aan hun eigen punten<br />

en niet reageren op argumenten van anderen.<br />

Verder hanteer ik het adagium ‘Heb respect’.<br />

Dat betekent dat je altijd iemand en iemands<br />

mening moet respecteren, dat je rekening<br />

houdt met anderen en andermans gevoelens<br />

en dat je respectvol met andermans spullen<br />

omgaat. Ik kan me dan ook vreselijk storen<br />

aan asociaal gedrag.<br />

Wat is het vervelendste baantje dat je hebt<br />

gehad en waarom?<br />

Tijdens mijn studie ging ik vaak voor een<br />

marktkoopman schoudervullingen met veiligheidsspelden<br />

aan elkaar en aan een hanger<br />

hangen. Heel geestdodend werk, maar het<br />

verdiende wel goed.<br />

Wat is het ruigste dat je ooit hebt gedaan?<br />

Tja, wat is ruig? Ik denk nog altijd met veel<br />

plezier terug aan een huttentocht over de toppen<br />

van de Oostenrijkse Alpen. Maar is dat<br />

ruig? Ook heb ik wel eens begin december, in<br />

vorst en sneeuw een weekend in de Ardennen<br />

doorgebracht, zonder bagage en huisvesting.<br />

Het enige dat we meekregen was een voedselpakket,<br />

lucifers en een stuk zwart zeil. Dat<br />

was wel echt survivallen.<br />

Voor welk programma blijf jij thuis. Leg uit?<br />

Met een harddiskrecorder is de noodzaak om<br />

thuis te blijven niet meer zo hoog. Maar wat<br />

ik toch zoveel mogelijk probeer te zien is het<br />

20.00-uur journaal. Ook de kennisquiz Twee<br />

voor Twaalf probeer ik niet te missen. En een<br />

goede fi lm werkt voor mij ook erg (ont)spannend.<br />

Wat is de meest foute cd in je collectie en<br />

waarom?<br />

Mijn meeste foute cd is eigenlijk een lp: ‘Met<br />

heel ons hart’. Op een fancy fair in de jaren<br />

‘70 of ‘80 als prijs uitgezocht. Meer omdat<br />

het een lp was, dan om wat erop stond. Het is<br />

een lp die is uitgebracht door de Hartstichting<br />

met daarop onder andere Pierre Kartner, Anita<br />

Meijer, etc. Volgens mij hoef ik niet verder<br />

uit te leggen waarom hij zo slecht is.<br />

Wat is je grootste angst?<br />

Ik moet er niet aan denken een van mijn kinderen<br />

te moeten begraven. Kinderen horen<br />

hun ouders te begraven en niet andersom.<br />

Daarnaast ben ik bij terugkomst van vakantie<br />

toch altijd weer erg blij dat het huis niet is afgebrand<br />

en er niet is ingebroken (niet dat er<br />

bij ons ook maar iets waardevols te halen is,<br />

maar al die sores eromheen...).<br />

Welke fi lm heb je het laatst gezien. Wat vond<br />

je van die fi lm?<br />

De laatste fi lm in de bioscoop was Harry Potter<br />

and the Half Blood Prince. Mijn vrouw en<br />

ik hebben de hele Harry Potter reeks verslonden:<br />

zelfs toen een aantal jaar geleden het<br />

nieuwste Harry Potterboek uitkwam tijdens<br />

de vakantie, zijn we in Frankrijk direct naar<br />

een boekhandel gegaan om het boek te kopen.<br />

Uiteraard bieden de boeken veel meer verhaal<br />

dan de fi lms, maar toch blijven het mooie<br />

fi lms.<br />

Ben je een ‘spender’ of een spaarder?<br />

Geld moet rollen, vooral mijn kant op. Zeker<br />

nu ik een gezin heb, heb ik meer op met zekerheden,<br />

dan met risico’s. Van thuis uit heb<br />

ik ook meegekregen om zuinig met dingen te<br />

zijn en ik heb een hekel aan rood staan. Een<br />

spaarder dus.<br />

Welk boek zou je aan anderen aanraden en<br />

waarom?<br />

Thrillers waarbij fi ctie en feiten met elkaar<br />

verweven zijn hebben absoluut mijn voorkeur.<br />

De boeken van Dan Brown (en dan met<br />

name Het Bernini Mysterie en De Da Vinci<br />

Code) lees ik daarom erg graag. Mijn favoriete<br />

auteur is echter Umberto Eco. De Slinger van<br />

Foucault is een absolute aanrader, maar mijn<br />

favoriete boek is toch wel De Naam van de<br />

Roos. Het boek heeft twee rode draden: het<br />

oplossen van een serie moorden op kloosterlingen<br />

in een Middeleeuws klooster (dat is<br />

ook het verhaal van de gelijknamige fi lm) en<br />

de discussie tussen de orde der Franciscaners<br />

en de afgezanten van de paus over de gelofte<br />

van armoede.<br />

Waar moet jij voor oppassen?<br />

Ik kan moeilijk nee zeggen. En ik wil nog zoveel<br />

dingen doen. Uiteindelijk moet je er voor<br />

zorgen dat wat je doet, dat je dat goed doet.<br />

En dat betekent dus keuzes maken.<br />

Hoe belangrijk is je werk voor je?<br />

Op de eerste plaats moet ik zeggen dat ik<br />

werk om te leven en niet leef om te werken.<br />

Maar ik vind ook dat je lol in je werk moet<br />

hebben, dan kost het ook minder moeite! Ik<br />

werk 32 uur per week (dat wil zeggen, ik heb<br />

een 32-uurs contract), zodat ik ook mijn verantwoordelijkheid<br />

in mijn gezin kan nemen<br />

en tijd kan besteden aan bestuurs- en commissiewerk<br />

in de verschillende verenigingen<br />

en organisaties waarin ik actief ben.<br />

Wie ben je en wat doe je over tien jaar?<br />

Daar heb ik totaal geen idee van. Ik hoop dat<br />

ik tegen die tijd eindelijk eens invulling heb<br />

gegeven aan een van de dingen op mijn verlanglijstje:<br />

een studie psychologie. Ik acht de<br />

kans groter dat ik me intellectueel heb verrijkt,<br />

dan dat ik hoger op de maatschappelijke<br />

ladder ben geklommen.<br />

Wat heb je meegenomen uit je opvoeding?<br />

Iedereen is gelijk. Ik kreeg van mijn ouders<br />

bijvoorbeeld geleerd dat het verschil tussen<br />

jongens en meisjes niet in de handen zit. Dat<br />

betekent dat ik mensen niet anders behandel<br />

om wat ze zijn, maar hooguit om wie ze zijn.<br />

Heb je een geloof? Leg uit.<br />

Ik geloof in de goedheid van de mens (maar<br />

ben niet naïef). Ik geloof niet in een god. Ik<br />

denk dat veel mensen een god nodig hebben<br />

om antwoord te krijgen op (al dan niet bewuste)<br />

vragen als waar komen we vandaan, waar<br />

gaan we naar toe en waarom zijn we hier. Ik<br />

ben niet tegen religies (zolang je anderen met<br />

hun religie maar in hun waarde laat). Als een<br />

godsdienst mensen steun en rust kan geven<br />

vind ik dat heel nuttig. Helaas worden er in<br />

de wereld veel zaken aan een godsdienst gehangen.<br />

Erik de Lepper<br />

21


Welkom bij peuterspeelzaal OKIDOKI<br />

Onze peuterspeelzaal is onderdeel van stichting<br />

Spelenderwijs. De peuterspeelzaal is een belangrijke<br />

aanvulling op de opvoeding thuis en momenteel zijn er nog een aantal plekken vrij.<br />

Met nieuwe kameraadjes ontdekken hoe het is om andere kinderen te ontmoeten en samen te<br />

spelen: een ervaring die van grote waarde is voor de sociale ontwikkeling.<br />

De peuters worden gestimuleerd door de leidsters, groepsgenootjes, het spelmateriaal en de<br />

ruimte. Er is volop de mogelijkheid om te spelen en creatief bezig te zijn.<br />

Vanaf 2 jaar en 3 mnd. mogen de peuters twee dagdelen onze speelzaal bezoeken nl:<br />

Alle ochtenden van 9.00 - 11.30 uur<br />

Momenteel bestaat er ook de mogelijkheid om in overleg een of drie dagdelen af te nemen.<br />

Wij hopen uw peuters te mogen begroeten bij Okidoki.<br />

Hulseweg 1, 6135 JK Sittard<br />

Info: 046-4510763<br />

De leidsters, Yvette, Hanneke, Marly en Margo.<br />

22<br />

Sittard-Geleen wil<br />

meer Nederlandse<br />

taal aanbieden in<br />

2010<br />

Sittard-Geleen - In 2009 heeft de gemeente haar<br />

doelstellingen met betrekking tot inburgering met<br />

succes behaald. Om dit het komende jaar door te<br />

zetten zal de gemeente extra inspanningen verrichten<br />

om inburgeraars op te sporen en te motiveren.<br />

In 2010 zal de gemeente zich richten op de groep<br />

inburgeraars die moeilijker bereikbaar zijn of nog<br />

meer gemotiveerd moeten worden. “Daarnaast<br />

moeten diegenen die langere tijd nodig hebben om<br />

het vereiste niveau te behalen met extra middelen<br />

geholpen worden. Nederlandse taal is van groot belang<br />

om in onze samenleving mee te kunnen doen’,<br />

aldus wethouder Berry van Rijswijk (inburgering).<br />

In de periode 2007 t/m 2009 zijn 566 inburgeraars<br />

gestart met een inburgeringtraject.<br />

Voor 2010 wordt de doelstelling vastgesteld<br />

op een totaal aantal van 202 trajecten. De gemeente<br />

onderneemt actie met het doel zo veel<br />

mogelijk mensen uit deze doelgroep te benaderen.<br />

Zij doen dit door het geven van tal van<br />

voorlichtingen, door middel van het screenen,<br />

aanschrijven en informeren van deze groep<br />

en door het leveren van maatwerk.<br />

Het project Taalcoaches, gestart in 2009, is<br />

één van de initiatieven die inburgeraars ondersteunt<br />

bij het leren van de Nederlandse<br />

taal. Het project wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk<br />

en de ervaringen zijn tot nu<br />

toe zeer positief. Bij het project Taalcoaches<br />

vormen een autochtone Nederlander en een<br />

inburgeraar een koppel dat samen de Nederlandse<br />

taal oefent. Ook worden de sociale en<br />

maatschappelijke aspecten van de Nederlandse<br />

samenleving behandeld. Gezien de goede<br />

resultaten koopt de gemeente voor 2010 nog<br />

eens 75 Taalcoachtrajecten in.<br />

Verder zorgen de onderdelen alfabetisering,<br />

voortrajecten en verhoging van de startkwalifi<br />

catie voor een toename van extra inspanningen<br />

en kosten. Voor 2010 zullen de totaal<br />

begrote extra trajectkosten 276.205 euro zijn.<br />

Het ministerie zal de extra middelen bekostigen.<br />

Feestdagen 2010<br />

Goede vrijdag 2010: vrijdag 2 april 2010<br />

1e paasdag 2010: zondag 4 april 2010<br />

2e paasdag 2010: maandag<br />

5 april 2010<br />

Koninginnedag 2010: vrijdag 30 april 2010<br />

Bevrijdingsdag 2010: woensdag 5 mei 2010<br />

Moederdag 2010: zondag 9 mei 2010<br />

Hemelvaartsdag 2010: donderdag<br />

13 mei 2010<br />

1e pinksterdag 2010: zondag 23 mei 2010<br />

2e pinksterdag 2010: maandag<br />

24 mei 2010<br />

Vaderdag 2010: zondag 20 juni 2010<br />

Dierendag 2010: maandag<br />

4 oktober 2010<br />

Sint Maarten 2010: donderdag<br />

11 november 2010<br />

Sinterklaas 2010: zondag<br />

5 december 2010<br />

1e kerstdag 2010: zaterdag<br />

25 december 2010<br />

2e kerstdag 2010: zondag<br />

26 december 2010<br />

Oudejaarsdag 2010: vrijdag<br />

31 december 2010<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen


Welkom in Hoogveld deel 15<br />

door Kees Hessels<br />

(wijkbewoner)<br />

De beschrijving van Horatius<br />

door de straatnamencommissie<br />

luidt: “Horatius,<br />

Quintus Flaccus: Lier- en satiredichter.<br />

Werd via Vergilius<br />

door Maecenas beschermd en<br />

begunstigd.”<br />

Een lierdichter is een dichter/componist<br />

waarvan de<br />

gedichten/liederen begeleid<br />

dienen te worden met<br />

een lier. Een lier is naast<br />

een plaats in België in de<br />

buurt van Antwerpen, een<br />

sterrenbeeld en een werktuig om een kabel te<br />

hijsen of trekken, een muziekinstrument. Een<br />

satiredichter schrijft satirische gedichten, gedichten<br />

waarvan de inhoud spottend, stekelig,<br />

hekelend is.<br />

Van onze Horatius zijn zowel de geboorte- als<br />

overlijdensdatum precies bekend, namelijk 8<br />

december 65 voor Christus, respectievelijk 27<br />

november in het jaar 8 voor Christus (twee niet<br />

echt prettige data voor een straatfeest). Horatius<br />

is dus net geen 57 jaar oud geworden. Hij<br />

werd geboren in de Romeinse kolonie Venusia,<br />

het tegenwoordige Venosa, als zoon van de vrijgelaten<br />

gemeenteslaaf Flaccus. Over zijn moeder<br />

is niets bekend.<br />

Flaccus vertrok met zijn zoon, toen deze 10<br />

jaar was, naar Rome, alwaar hij een goede opvoeding<br />

genoot. Op zijn 20ste vertrok Horatius<br />

naar Athene om zich in de Griekse cultuur en<br />

wijsbegeerte te verdiepen. In Athene kwam Ho-<br />

ratius Brutus tegen, degene die toen net Caesar<br />

had vermoord en die daar naar Romeinse soldaten<br />

op zoek was die hem wilden helpen met<br />

zijn strijd tegen Octavianus en Antonius, twee<br />

Romeinse generaals waarvan de laatste bij ons<br />

waarschijnlijk eerder bekend is als geliefde van<br />

Cleopatra dan als tegenstander van Horatius.<br />

Horatius, zonder militaire opleiding, zag de<br />

baan als soldaat onder Brutus wel zitten en<br />

sloot zich bij hem aan. Hij werd na enige tijd<br />

benoemd tot krijgstribuun (=stafoffi cier). In 42<br />

voor Christus nam hij aan de zijde van Brutus<br />

deel aan de veldslag bij Philippi, die echter jammerlijk<br />

verloren werd door onze held. Hij sloeg<br />

op de vlucht en deserteerde.<br />

Het geluk was echter aan zijn zijde. Als gevolg<br />

van een amnestie (ja, die kenden ze toen blijkbaar<br />

ook al) kon Horatius toch nog naar Rome<br />

terugkeren. Zijn vader was intussen overleden<br />

en de familiebezittingen waren verbeurd verklaard<br />

omdat in Rome ook bekend geworden<br />

was dat Horatius aan de verkeerde kant gevochten<br />

had. Door zijn goede opvoeding, ondanks de<br />

afkomst van zijn vader, kreeg hij als geletterde<br />

een baantje als klerk bij de schatkist. In deze tijd<br />

begon hij ook met het schrijven van poëzie. Zijn<br />

schrijfsels werden op prijs gesteld en al spoedig,<br />

zo rond 38 voor Christus, kwam hij in contact<br />

met Gaius Cilnius Maecenas, een beroemd Romeins<br />

staatsman en beschermer van kunst, die<br />

hem opnam in zijn literaire kring. Maecenas<br />

schonk Horatius in 33 voor christus een landgoed<br />

in de bergen van Sabina, ten noordoosten<br />

van Rome. Op dit landgoed verbleef hij vrijwel<br />

de rest van zijn leven en zou hij zich met name<br />

met de poëzie bezighouden.<br />

Toen in 19 voor Christus zowel Vergilius en<br />

Rufus, twee van zijn beste vrienden, stierven,<br />

bleef hij ontroostbaar achter als enige van een<br />

generatie grote dichters.<br />

In 17 voor Christus kreeg Horatius nog een<br />

grote opdracht, namelijk het schrijven van de<br />

carmen saeculare (= eeuwfeestgedicht) ter gelegenheid<br />

van de ludi saeculares (= eeuwfeestspelen)<br />

in opdracht van keizer Augustus. Tijdens<br />

dit eeuwfeest kreeg Horatius de eretitel poeta<br />

laureatus, waarbij een ceremonie hoort waarbij<br />

de bejubelde een lauwerkrans op zijn hoofd<br />

gezet wordt. Tegenwoordig zouden we deze<br />

titel omschrijven als Dichter des Vaderlands.<br />

Met de eerder genoemde dood van Vergilius<br />

was deze functie vacant gekomen.<br />

In 8 voor Christus stierf Maecenas, degene die<br />

hem “ontdekt” had. Enkele<br />

maanden later stierf<br />

ook Horatius. Zijn dood<br />

was blijkbaar zo onverwachts,<br />

dat hij geen tijd<br />

meer had om een testament<br />

op te (laten) stellen.<br />

Hij droeg zijn bezittingen<br />

over aan de staat<br />

door publiekelijk keizer<br />

Augustus als erfgenaam<br />

te benoemen. Horatius<br />

werd naast zijn beschermheer<br />

Maecenas<br />

begraven.<br />

Alemannenstraat - Andersonstraat - Batavenstraat - Biddlestraat - Brauningerstraat - Catullusstraat - Cavaleriestraat - Cicerostraat - Deversstraat - Donatusplein -<br />

Eburonenstraat - Frankenlaan - Friezenstraat - Germanenstraat - Gotenstraat - Heberlinstraat - Hoogveldlaan - Horatiuslaan - Hulsestraat - Juvenalispad - Keizer<br />

Augustusstraat - Keltenstraat - Kleitzweg - Libertypark - Littletonpad - Liviusstraat - Manekoulsweg - Ovidiusstraat - Persiuspad - Petroniuspad - Plautuspad -<br />

Pliniushof - Romeinse weg - Saksenstraat - Senecalaan - Smithlaan - Sunikersstraat - Tacitusstraat - Tessmanstraat - Tungristraat - Ubiërsplein - Vergiliusstraat -<br />

Vitruviusplein<br />

Zondag 14 maart<br />

Krombroodrapen op de Kollenberg<br />

Op zondag 14 maart ‘regent’ het op de Kollenberg<br />

weer duizenden overheerlijke krombroodjes.<br />

Traditiegetrouw gooit het krombroodrapen-comité<br />

met halfvasten de krombroodjes<br />

naar de grabbelende en graaiende kinderen.<br />

Dat gebeurt langs de zogenaamde kogelvanger,<br />

net onder de St. Rosakapel. Het krombroodrapen<br />

is inmiddels één van de oudste Sittardse<br />

tradities. Een traditie waar menig “Zittesj Mechelke<br />

of Sjnaak” met veel genoegen aan terug<br />

denkt. En daar is het comité trots op.<br />

Broodjes rapen om 14.00 uur!<br />

Om 13.30 vertrekt een stoet vanaf het station<br />

door de Sittardse binnenstad naar de Kollenberg.<br />

In die stoet rijden tractoren en diverse<br />

wagens waaronder een oude bakkerswagen,<br />

daarnaast zullen verschillende Sittardse verenigingen<br />

acte de presence geven. En natuurlijk<br />

ook het comité met manden vol krombroodjes<br />

die door de Sittardse bakkers zijn gebakken.<br />

Dit jaar vindt het krombroodrapen net als<br />

verleden jaar al om 14.00 uur plaats. Want na<br />

afl oop is er voor het tweede jaar ook een activiteit<br />

op de Markt van Sittard georganiseerd.<br />

Hit! en Zirkus Zirkus komen naar Sittard!<br />

Om 14.45 uur begint DJ Kevin S met zijn discoshow;<br />

een knallend festijn voor de jeugd.<br />

Vervolgens zullen de aanwezigen genieten van<br />

een mix van bekende meezingers die zijn weerga<br />

niet kent. De liedteksten zijn voor iedereen<br />

beschikbaar dus meezingen moét! De Markt<br />

van Sittard zal getuige zijn van het feit dat “Zit-<br />

terd Zingk!”. Hierna zullen Bibi, Little<br />

T en de dansers van Studio Hellebrand<br />

een Streetdance workshop verzorgen.<br />

De optredens worden afgewisseld met<br />

de muziek van DJ Kevin S.<br />

En om 17.30 verschijnen de knallers<br />

van de middag! De groepen Hit! en Zirkus<br />

Zirkus betreden dan het podium<br />

om voor een onvergetelijk gezamenlijk<br />

optreden te zorgen. De Sittardse markt<br />

kan dan genieten van o.a. de nummers<br />

“Het lied dat ik nu zing” & “17 en<br />

Smoorverliefd”. Beide groepen hebben<br />

al een aantal hits in de single top 100 gehad<br />

en worden door de kenners dé groepen van de<br />

toekomst genoemd!<br />

Na de optredens van Hit! en Zirkus Zirkus zal<br />

de prijsuitreiking plaatsvinden van de scholenwedstrijd.<br />

Kleurplaat en rebus<br />

Het krombroodrapencomité heeft dit jaar wederom<br />

een scholenwedstrijd georganiseerd. Op<br />

alle Sittardse basisscholen zijn voor de leerlingen<br />

kleurplaten en rebussen aangeleverd. Ingekleurde<br />

exemplaren en de oplossingen van<br />

de rebus kunnen ingeleverd worden bij Intertoys<br />

en de winnaars maken kans op bijzondere<br />

prijzen.<br />

En, weer of geen weer, het Krombroodrapen en<br />

evenement op de markt gaan onder alle weersomstandigheden<br />

door. Dus kom 14 maart om<br />

14.00 uur naar de Kollenberg voor het traditionele<br />

krombroodrapen in een traditionele om-<br />

Uitgooien van de broodjes op de Kollenberg<br />

geving met na afl oop diverse optredens op de<br />

Markt in Sittard.<br />

Hoe het begon<br />

Al in de 15e eeuw werden in Sittard broden<br />

uitgedeeld aan mensen in armoede. Dit is in<br />

de loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot<br />

een traditie. Op halfvastenzondag (Laetarezondag)<br />

verstopte de vader van het gezin in<br />

alle vroegte krombroodjes in eigen tuin of<br />

in de Kollenberg. De kinderen moesten de<br />

broodjes vervolgens gaan zoeken. Hen werd<br />

verteld dat die uit de hemel waren gevallen.<br />

Dit gebruik raakte echter ná de Eerste<br />

Wereldoorlog in het slop. Daarom heeft een<br />

aantal Sittardenaren in 1923 het Krombroodrapencomité<br />

opgericht om het gebruik in<br />

stand te houden. Sinds de oprichting van het<br />

comité vertrekt er elk jaar een stoet richting<br />

Kollenberg waar vanaf de kogelvanger de<br />

broodjes uitgegooid worden.<br />

23<br />

Bron: Comite Krombroodrapen


Jaarplanning<br />

Uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

2009-2010<br />

In juli en augustus wordt <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

niet uitgebracht<br />

Tweede jaargang:<br />

<strong>Editie</strong> sept. ‘09 Verspreiding: 11 t/m 13 sept.<br />

deadline redactie: 23 aug.<br />

<strong>Editie</strong> okt. ‘09 Verspreiding: 9 t/m 11 okt.<br />

deadline redactie: 20 sept.<br />

<strong>Editie</strong> nov. ‘09 Verspreiding: 6 t/m 8 nov.<br />

deadline redactie: 25 okt.<br />

<strong>Editie</strong> dec. ‘09 Verspreiding: 4 t/m 6 dec.<br />

deadline redactie: 22 nov.<br />

<strong>Editie</strong> jan. ‘10 Verspreiding: 1 t/m 3 jan.<br />

deadline redactie: 13 dec.<br />

<strong>Editie</strong> febr. ‘10 Verspreiding: 5 t/m 7 febr.<br />

deadline redactie: 24 jan.<br />

<strong>Editie</strong> mrt. ‘10 Verspreiding: 5 t/m 7 mrt.<br />

deadline redactie: 21 febr.<br />

<strong>Editie</strong> april ‘10 Verspreiding: 2 t/m 5 apr.<br />

deadline redactie: 21 mrt.<br />

<strong>Editie</strong> mei ‘10 Verspreiding: 7 t/m 9 mei<br />

deadline redactie: 25 apr.<br />

<strong>Editie</strong> jun. ‘10 Verspreiding: 4 t/m 6 jun.<br />

deadline redactie: 23 mei<br />

*Deadline redactie is de uiterste datum voor het<br />

aanleveren van teksten en-of materialen voor betreffende<br />

editie.<br />

Eventuele wijzigingen van datums voorbehouden.<br />

Adverteren?<br />

Mening?<br />

Nieuws?<br />

24<br />

Tips?<br />

Delen?<br />

Mail ons!<br />

info@hetwijkkrantje.nl<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

SITTARD<br />

Limbrichterveld<br />

25m<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

BRADLEYSTRAAT<br />

HUNT-<br />

STR.<br />

A B C<br />

MAASBRACHT<br />

1. Orbis Hoogstaete<br />

2. Basisschool Loedoes<br />

3. Woonvorm Woonpunt<br />

4. SGL-WBC Hoogveld<br />

5. Vijver Donatusplein<br />

6. Brievenbus<br />

7. Orbis Greenpark<br />

8. Orbis Sprinfi eld<br />

9. Orbis Silverstaete/zwembad<br />

HENSCHENVELDWEG<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

A<br />

HASSELTSEBAAN<br />

DEVERSSTRAAT<br />

Exclusief!<br />

De actueelste plattegrond<br />

van Hoogveld alleen in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

BRADLEYSTRAAT<br />

SIMPSONSTRAAT<br />

BIDDLESTRAAT<br />

HODGES-<br />

STRAAT<br />

A<br />

Alemannenstraat 6135 HM ..... C1<br />

Andersonstraat 6135 JE ...........A3<br />

Augustusstraat,<br />

Keizer 6135 JT .......................... C3<br />

B<br />

Batavenstraat 6135 HD ............ B1<br />

Biddlestraat 6135 JG .................A3<br />

Brauningerstraat 6135 JW ...... C3<br />

C<br />

Catullusstraat 6135 HX ............ C2<br />

Cavaleriestraat 6135 JM ........... C4<br />

Cicerostraat 6135 HT ................ B2<br />

D<br />

Deversstraat 6135 JH ................A3<br />

Donatusplein 6135 JV .............. B3<br />

E<br />

Eburonenstraat 6135 HH ......... B1<br />

F<br />

Frankenlaan 6135 HN ............... B1<br />

Friezenstraat 6135 HJ ............... C1<br />

4<br />

PLINIUS-<br />

SENECALAAN<br />

PLINIUS-<br />

HOF<br />

8<br />

HOF<br />

3<br />

OVIDIUSSTRAAT<br />

SMITHLAAN<br />

7<br />

N276<br />

VERGILIUSSTRAAT<br />

HASSELTSEBAAN<br />

SENECALAAN<br />

BATAVENSTRAAT<br />

LIVIUSSTRAAT<br />

CICEROSTRAAT<br />

DONATUSPLEIN<br />

HOOGVELDLAAN<br />

Hof van Onthaasting<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

1<br />

Kleitzw e g<br />

UBIERS-<br />

PLEIN<br />

STRAAT<br />

SAKSEN-<br />

SITTARD<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

DONATUSPLEIN<br />

FRANKEN- FRANKEN-<br />

ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN<br />

GERMANENSTRAAT<br />

HOOGVELD<br />

6<br />

9<br />

1<br />

2<br />

TUNGRISTRAAT<br />

HULSESTRAAT<br />

B<br />

EBURONENSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN<br />

HEBERLINSTRAAT HEBERLINSTRAAT<br />

LAAN<br />

Kleitzweg<br />

KEIZER AUGUSTUS<br />

CAVALERIESTRAAT<br />

FRIEZENSTRAAT<br />

VITRUVIUSPLEIN<br />

6<br />

HULSESTRAAT<br />

G<br />

Germanenstraat 6135 HC ........ B2<br />

Gotenstraat 6135 HL ................. C1<br />

H<br />

Heberlinstraat ........................ B3<br />

Hoogveld .................................. C4<br />

Hoogveldlaan 6135 JD .............. B3<br />

Horatiuslaan 6135 HW ............. B3<br />

Hulsestraat 6135 JK .................. B3<br />

J<br />

Juvenalispad ........................... C1<br />

K<br />

Keltenstraat 6135 HP ................ C2<br />

Kleitzweg ................................. B4<br />

L<br />

Liviusstraat 6135 HV ................. B2<br />

M<br />

Manekoulsweg 6135 HA .......... C4<br />

O<br />

Ovidiusstraat 6135 JC ............... B3<br />

5<br />

STRAAT<br />

SUNI-<br />

KERS-<br />

KELTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

STRAAT<br />

ALEMANNE NSTRAAT<br />

MONTGOMERYSTRAAT<br />

TACITUSSTRAAT<br />

PLAUTUSPAD<br />

Juvenalis- pad<br />

GOTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

PERSIUSPAD<br />

CATULLUSSTRAAT<br />

HOOGVELDLAAN<br />

BRAUNINGERSTRAAT<br />

MANEKOULS WEG<br />

Hoogveld<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

TESS<br />

C<br />

MANS TRAAT<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

Petroniuspad Petroniuspad<br />

MILIEUPARK-<br />

WEG<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

HEI JERSTEEG<br />

P<br />

Persiuspad 6135 JR .................... C3<br />

Petroniuspad .......................... C2<br />

Plautuspad 6135 JC ................... C3<br />

Pliniushof 6135 HZ ....................A2<br />

R<br />

Romeinseweg 6135 JA .............. B2<br />

S<br />

Saksenstraat 6135 HE ............... B1<br />

Senecalaan 6135 HS ..................A2<br />

Smithlaan 6135 JL ..................... B3<br />

Sunikersstraat 6135 HK ........... C1<br />

T<br />

Tacitusstraat 6135 HR .............. C2<br />

Tessmanstraat 6135 JP ............. C3<br />

Tungristraat 6135 HG ............... B1<br />

U<br />

Ubiërsplein ............................. B1<br />

V<br />

Vergiliusstraat 6135 JB ............ B2<br />

Vitruviusplein ........................ B2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

© <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>


Wonen, welzijn,<br />

zorg en dienstverlening<br />

voor iedereen!<br />

Parc<br />

Hoogveld<br />

Een goed voorzieningenniveau is in de visie van Orbis<br />

Medisch en Zorgconcern een belangrijke vereiste voor<br />

goed en prettig wonen. Een visie die in Hoogveld haar<br />

vruchten afwerpt. Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening<br />

gaan hier hand in hand. Met multifunctioneel centrum<br />

Orbis Hoogstaete en het nieuwe wijkpark, De Hof van<br />

Onthaasting, als centrale ontmoetingsplek voor jong<br />

en oud. Een plek waar het aangenaam wonen is!<br />

Orbis Medisch en zorgconcern bestaat uit Orbis Medisch<br />

Centrum (voorheen Maaslandziekenhuis), Orbis Geestelijke<br />

Gezondheidszorg (voorheen Prins Claus Centrum), Orbis<br />

Revalidatie, Orbis Thuis (waaronder Orbis Thuiszorg,<br />

acht zorgcentra en Orbis Hospice Daniken) en Orbis<br />

Huishoudelijke Hulp. Het concern is actief op het gebied<br />

van zorg, dienstverlening, wonen en welzijn in Zuid- en<br />

Midden-Limburg.<br />

Meer weten? Kijk dan op www.orbisconcern.nl<br />

SERREBOUW<br />

TERRASVERANDA - SERRES - OVERKAPPINGEN<br />

LICHTSTRATEN - SCHUIFDEUREN<br />

PLISSÉ HORDEUREN - VERANDAZONWERING<br />

Bezoek onze 250m 2 grote showroom!<br />

Openingstijden: Ma t/m vrij: 8.30 - 17.00 uur.<br />

Zat: 10.00 - 17.00 uur<br />

Industriestraat 25 • 6135 KG Sittard<br />

T.: 046-4519640 • www.marchal.nl


LIMBRICHTERVELD<br />

C1000<br />

KOFFIEPADS<br />

(aroma, mild, mocca of<br />

pittig)<br />

3 zakken naar<br />

keuze<br />

van<br />

7.59<br />

voor<br />

5.00<br />

C1000 VAATWAS-<br />

TABLETTEN 4 in 1<br />

pak 48 stuks<br />

van<br />

3.59<br />

voor<br />

2.59<br />

Dempseystraat 38<br />

Sittard<br />

Gratis parkeren<br />

www.c1000.nl<br />

Aktie’s zijn geldig van 8 maart t/m 13 maart 2010.<br />

BIBA BOERDERIJ<br />

MELKBROODJES<br />

(naturel of chocolade)<br />

2 zakken a<br />

350 gram<br />

van<br />

3.78<br />

voor<br />

2.98<br />

TRIOPAKKET<br />

LIMBURGSE<br />

VLEESWAREN<br />

100 gram Uiengehakt +<br />

100 gram grand mere Ham+<br />

100 gram<br />

cervelaat<br />

samen van<br />

4.67<br />

voor<br />

2.99<br />

C1000<br />

AMERICAN PIZZA<br />

(diverse smaken)<br />

3 stuks<br />

van<br />

5.16<br />

voor<br />

3.99<br />

LANGE<br />

VARKENSHAAS<br />

KILO<br />

Openingstijden:<br />

maandag t/m zaterdag:<br />

08.00 - 20.00<br />

Zondags gesloten<br />

van<br />

13.98<br />

voor<br />

8.98

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!