24.09.2013 Views

Editie november-december 2012 - Gemeente Duffel

Editie november-december 2012 - Gemeente Duffel

Editie november-december 2012 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gemeente</strong>lijk Informatieblad ▪ Afgiftekantoor 2570, <strong>Duffel</strong> 1 ▪ verschijnt tweemaandelijks<br />

41ste jaargang ▪ <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> ▪ nr. 285<br />

in dit nummer vind<br />

je onder meer:<br />

Origineel kerst- of nieuwjaarsgeschenk?<br />

De In<strong>Duffel</strong>bon! 3<br />

<strong>Duffel</strong> beloonde mooiste tuinen! 5<br />

Toelage voor het thuis verzorgen<br />

van personen met een handicap 8<br />

Wie spreekt van 300.000<br />

klimaatdoden? 11<br />

Kerstsportkampen 16<br />

Foenkelrock 19


Je inschrijven voor de gratis e-nieuwsbrief<br />

van de gemeente? Heel gemakkelijk!<br />

Surf naar www.duffel.be, klik op de<br />

banner van de nieuwsbrief en vul het<br />

formulier in!<br />

Ben je ingeschreven, maar heb je na 2<br />

weken nog geen nieuwsbrief ontvangen?<br />

Stuur dan een e-mail naar info@duffel.be!<br />

CoLoFon<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong> Contact:<br />

Tweemaandelijks informatieblad uitgegeven<br />

door het gemeentebestuur van <strong>Duffel</strong><br />

verantwoordelijke uitgever:<br />

Guido De Vos<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21,<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

redactieadres:<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur van <strong>Duffel</strong><br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21,<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

info@duffel.be<br />

Fotografie:<br />

affiche 11.11.11-campagne <strong>2012</strong><br />

ontwerp en druk:<br />

Drukkerij De Bie bvba<br />

Nijverheidsstraat 6,<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

Contact werd gedrukt op milieuvriendelijk<br />

chloorvrij papier dat bestaat uit 100%<br />

gerecycleerde vezels (50% post consumptie)<br />

nieuws uit de<br />

gemeenteraad<br />

nieuw gemeenteraadslid<br />

<strong>Gemeente</strong>raadslid Lydia De Wilde is overleden op 16 juli <strong>2012</strong>. Zij wordt nu<br />

opgevolgd door Daisy Van hansewyck (Vlaams Belang).<br />

aankopen<br />

• De gemeente koopt hardware (laptops, desktops) aan voor de drie<br />

gemeentelijke basisscholen (31.875 euro incl.BTW).<br />

• Er werd ook budget (18.000 euro incl.BTW) voorzien voor de aankoop van<br />

een groot-formaatprinter/snijplotter om verkeerssignalisatie te maken<br />

en voor de communicatie door de gemeentescholen en de cultuur-,<br />

jeugd- en sportdienst.<br />

werken<br />

• De zoutopslagloods aan het gemeentelijk technisch centrum wordt<br />

vergroot om een grotere hoeveelheid strooizout te kunnen stockeren<br />

(200 m³ in plaats van 90 m³) (39.325 euro BTW incl.).<br />

• Door de geplande wegen- en rioleringswerken in de Hoogstraat (tussen<br />

Enkelstraat en Heidestraat) volgend jaar is er daar nieuwe openbare<br />

verlichting nodig. De gemeente kiest voor energiezuinige verlichting die<br />

tussen 23 en 6 u. gedimd wordt (70.640,07 euro incl. BTW).<br />

De agenda en de verslagen van de gemeenteraad kan je bekijken<br />

op www.duffel.be (bestuur/gemeenteraad agenda en bestuur/<br />

gemeenteraad besluiten). De volgende gemeenteraadszittingen zijn op<br />

maandag 12 <strong>november</strong> en maandag 10 <strong>december</strong> <strong>2012</strong> om 19.30 u. in<br />

de raadzaal van het gemeentehuis.<br />

Herdenking oorlogs-<br />

slachtoffers op 11 <strong>november</strong><br />

Sinds 1922 worden in België<br />

de slachtoffers van de Eerste<br />

Wereldoorlog herdacht. Intussen<br />

herdenken we op deze dag ook<br />

de slachtoffers van de Tweede<br />

Wereldoorlog en alle andere<br />

oorlogen in de wereld.<br />

De herdenking in <strong>Duffel</strong> is op<br />

zondag 11 <strong>november</strong> tijdens de<br />

eucharistieviering in de Sint-<br />

Martinuskerk om 11 u.<br />

Na de eucharistieviering legt het gemeentebestuur, onder begeleiding van<br />

het muziekkorps en met de hulp van leden van het brandweerkorps, kransen<br />

neer bij het monument van de gesneuvelden. Aansluitend gaat iedereen in<br />

optocht naar het kerkhof. Er worden plechtig kransen neergelegd aan het<br />

kruis en aan het herdenkingspark voor oorlogsslachtoffers.<br />

We nodigen alle <strong>Duffel</strong>aars uit om deel te nemen aan deze plechtigheden.<br />

Als een teken van respect, hangen alle vlaggen halfstok.<br />

Verenigingen die aan de plechtigheden deelnemen met een vlaggendrager,<br />

kunnen zich opstellen achteraan in de kerk tussen 10.30 en 10.45 u.<br />

meer info?<br />

gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportdienst (Katy Leemans)<br />

015 30 72 54<br />

katy.leemans@duffel.be


gemeentebestuur<br />

origineel kerst- of nieuwjaarsgeschenk?<br />

de induffelbon!<br />

de induffelbon is een cadeaubon waarmee je terecht kan bij verschillende lokale<br />

handelaars in duffel die zich bij het systeem hebben aangesloten.<br />

Een plezant geschenk voor een verjaardag, voor de feestdagen, …? Met de cadeaubon hoef<br />

je niet langer te zoeken! De In<strong>Duffel</strong>bon is een cadeaubon van 5, 10 of 20 euro die je kan<br />

besteden in de deelnemende handelszaken in <strong>Duffel</strong>. Een bon is één jaar geldig.<br />

Je kan de cadeaubon kopen op volgende adressen:<br />

• gemeentehuis, <strong>Gemeente</strong>straat 21, aan het onthaal<br />

• gemeentelijke bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

Bij aankoop van een bon, kan je een lijst vragen van de deelnemende handelaars. Bovendien<br />

herken je de deelnemende handelaars aan de sticker waarvan je hieronder een afbeelding<br />

ziet.<br />

meer info?<br />

www.duffel.be<br />

Gratis met de<br />

feestbus van oud<br />

naar nieuw<br />

met de steun van duffel brengt de Lijn jou op oudejaarsnacht<br />

en nieuwjaarsdag, veilig en zonder parkeerproblemen naar<br />

je favoriete feest en weer thuis.<br />

feestbussenbiljet<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong> betaalt het feestbussenbiljet dat je vooraf kan<br />

halen in één van de verdeelpunten. Met het gratis kaartje kan<br />

je op 31 <strong>december</strong> vanaf 18 u. en op nieuwjaarsdag onbeperkt<br />

reizen met De Lijn. Abonnees rijden sowieso gratis zonder extra<br />

biljet.<br />

Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn<br />

ook een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties<br />

die normaal ’s nachts niet te bereiken zijn met het openbaar<br />

vervoer.<br />

verdeelpunten in duffel<br />

Traditiegetrouw werken de broodjeszaken, frituren en<br />

dagbladhandelaars mee aan dit project. Uiteraard kan je ook<br />

tickets krijgen in de bibliotheek en het gemeentehuis.<br />

meer info?<br />

Voor meer informatie over de feestbussen en de verdeelpunten<br />

van de gratis biljetten: surf vanaf ± 5 <strong>december</strong> <strong>2012</strong> naar<br />

www.delijn.be.<br />

Sluitingsdagen<br />

gemeentelijke<br />

diensten<br />

gemeentehuis, oCmW, Sociaal Huis ‘de Waaier’<br />

donderdag 1 <strong>november</strong> - vrijdag 2 <strong>november</strong> - donderdag<br />

15 <strong>november</strong> - maandag 24 <strong>december</strong> - dinsdag 25<br />

<strong>december</strong> - woensdag 26 <strong>december</strong> - maandag 31<br />

<strong>december</strong><br />

gemeentelijk zwembad zwem.com<br />

donderdag 1 <strong>november</strong> - vrijdag 2 <strong>november</strong> - donderdag<br />

15 <strong>november</strong> - 17 <strong>december</strong> t.e.m. 21 <strong>december</strong><br />

(onderhoudsweek) - maandag 24 <strong>december</strong> - dinsdag<br />

25 <strong>december</strong> - woensdag 26 <strong>december</strong> - maandag 31<br />

<strong>december</strong><br />

gemeentelijke bibliotheek en discotheek<br />

donderdag 1 <strong>november</strong> - vrijdag 2 <strong>november</strong> - zaterdag 10<br />

<strong>november</strong> - zondag 11 <strong>november</strong> - donderdag 15 <strong>november</strong><br />

- dinsdag 25 <strong>december</strong> - woensdag 26 <strong>december</strong><br />

containerpark<br />

vrijdag 2 <strong>november</strong> - maandag 24 <strong>december</strong> - dinsdag<br />

25 <strong>december</strong> - woensdag 26 <strong>december</strong> - maandag 31<br />

<strong>december</strong><br />

woonwinkel<br />

De avondpermanentie op donderdag 15 <strong>november</strong><br />

(gemeentehuis is gesloten op 15 <strong>november</strong>) wordt<br />

verschoven naar donderdag 22 <strong>november</strong>.<br />

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is de Woonwinkel enkel<br />

telefonisch bereikbaar of op afspraak.<br />

museum ‘Het Gasthuis’<br />

zondag 11 <strong>november</strong><br />

zondag 23 <strong>december</strong> t.e.m. zondag 6 januari 2013<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 3


gemeentebestuur<br />

Werken nieuw politiecommissariaat<br />

van start<br />

Op 17 september <strong>2012</strong> is een aannemer gestart met de<br />

verbouwingswerken aan het oude klooster van Hagelstein<br />

in Sint-Katelijne-Waver. In dit gebouw komt het nieuwe<br />

politiecommissariaat van onze politiezone BODUKAP. Als alles<br />

volgens plan verloopt zal het gebouw klaar zijn in het najaar<br />

van 2013.<br />

Waarom een nieuw commissariaat?<br />

De politiediensten van BODUKAP (Bonheiden, <strong>Duffel</strong>,<br />

Sint-Katelijne-Waver en Putte) zitten verspreid over acht<br />

verschillende locaties. Het huidige commissariaat in de<br />

Lemanstraat in Sint-Katelijne-Waver is verouderd en kampt<br />

met plaatsgebrek. Het nieuwe commissariaat komt in het<br />

voormalige klooster van Hagelstein aan de Berlaarbaan.<br />

4 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

renovatie en nieuwbouw<br />

Het bestaande klooster wordt gerenoveerd en er worden<br />

bijkomend twee nieuwe kantoren gebouwd. In het bestaande<br />

klooster is er plaats voor de medewerkers van de lokale<br />

recherche, de maatschappelijk assistenten, dienst logistiek,<br />

… Hier komt ook een keuken, refter, kleed- en doucheruimte<br />

en een zaal om gevechtssporten te oefenen. In de nieuwe<br />

gebouwen achteraan komen cellen, verhoorkamers, een<br />

voertuigsas voor het overbrengen van gearresteerden,… In<br />

het nieuwe gebouw aan de straatzijde is er ruimte voor de<br />

wijkwerking, de verkeersdienst, de interventiedienst, …<br />

timing van de werken<br />

Dit najaar zal het terrein opgekuist worden en vinden enkele<br />

afbraakwerken plaats. Er zullen aanpassingen gebeuren<br />

aan enkele funderingen. In de wintermaanden worden<br />

rioleringswerken uitgevoerd en worden er aanpassingen gedaan<br />

aan de ruwbouw van het klooster en start de nieuwbouw.<br />

Volgend voorjaar werkt een aannemer aan het dak, de gevel en<br />

het buitenschrijnwerk. In de zomermaanden zal de afwerking<br />

binnen gebeuren.<br />

Als alles volgens plan verloopt zal het gebouw in <strong>november</strong> 2013<br />

klaar zijn.<br />

meer info?<br />

www.lokalepolitie.be/bodukap<br />

verkeersvorming moet verkeersveilig<br />

gedrag bij jongeren stimuleren<br />

om de verkeersveiligheid te verbeteren is onze politiezone<br />

BoduKAP gestart met verkeersvorming voor jongeren die<br />

op korte tijd meerdere verkeersovertredingen begaan. de<br />

politie wil hen zo stimuleren om zich veiliger te gedragen in<br />

het verkeer.<br />

Als jongeren tussen 12 en 15 jaar worden betrapt op<br />

een verkeersovertreding, geeft onze politie hen een<br />

‘gecontroleerde opmerking’. Die wordt ook meegedeeld aan<br />

de ouders. Als dezelfde jongeren binnen twaalf maanden een<br />

tweede overtreding begaan, krijgen ze een uitnodiging om een<br />

verkeersvormingsklas te volgen.<br />

In die verkeersvorming– die plaatsvindt op woensdagnamiddag<br />

– krijgen de jongeren een overzicht van het verkeersreglement.<br />

Ook hun eigen ervaringen en klachten over gevaarlijke<br />

verkeerssituaties komen aan bod.<br />

Als een zelfde jongere opnieuw wordt betrapt op een<br />

overtreding binnen twaalf maanden, krijgt hij weer een<br />

uitnodiging voor de verkeersvorming in de bus. Als hij daar<br />

afwezig blijft, krijgt hij een nieuwe uitnodiging via zijn ouders.<br />

Voor dit initiatief werkt onze politie samen met het parket<br />

van Mechelen. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat het<br />

project jongeren bewuster leert omgaan met de verkeersregels<br />

en ervoor zorgt dat ze zich veiliger gedragen in het verkeer. Ze<br />

hopen dat het project het aantal ongevallen waarin jongeren<br />

betrokken zijn doet dalen.<br />

meer info?<br />

www.lokalepolitie.be/bodukap


leefmilieu<br />

duffel beloonde de mooiste tuinen!<br />

De Bebloemingswedstrijd, georganiseerd door het gemeentebestuur, de Koninklijke <strong>Duffel</strong>se Natuurvrienden, vzw Arboretum, Digiclub<br />

<strong>Duffel</strong> en de Verenigde Winkeliers <strong>Duffel</strong>-Centrum, zet jaarlijks onder meer de mooiste tuinen in de bloemetjes.<br />

De leerlingen van de <strong>Duffel</strong>se scholen mochten hun mooiste tuin tekenen.<br />

Op 25 september <strong>2012</strong> konden alle winnaars hun prijs in ontvangst nemen: proficiat!<br />

winnaars tekenwedstrijd<br />

fotograaf: Bruno Van Camp<br />

5/6-jarigen<br />

Louise Voorspoels (De Basis Montessori), Mano Van den<br />

Broeck (BS Kiliaan), Lore Doms (BS Kiliaan), Elien Daelemans<br />

(‘t Kofschip), Lorane Biernaux (BS Kiliaan), Liesje Cools (BS<br />

Kiliaan), Roxane Zutterman (‘t Kompas), Toon Steyaert (BS<br />

Kiliaan), Nyjo Schoovaerts (BS Kiliaan), Kento Van Acker (BS<br />

Kiliaan)<br />

7-jarigen<br />

Anaïs Poortmans (BS Kiliaan), Riana Prié (‘t Kompas), Matthias<br />

(Ter Elst), Stig Janssens (‘t Kofschip), Amélie Vonckx (‘t<br />

Kofschip), Louis De Cadt (BS Kiliaan), Sofia Blauwhoff (De Basis),<br />

Stig De Neef (‘t Kompas)<br />

8-jarigen<br />

Iebe Torfs (De Basis Montessori), Jente Van den Bosch (‘t<br />

Kompas), Emily Daelemans (‘t Kofschip), Marijke Tallon (‘t<br />

Kofschip), Branco (Ter Elst), Friede Kirsten (BS Kiliaan), Xander<br />

Schockaert (‘t Kompas), Bjorn Rez (Ter Elst)<br />

9-jarigen<br />

Lotte De Weerdt (De Meyl), Elise Declerck (BS Kiliaan), Jip<br />

Torfs (De Basis Montessori), Tigran Vardikyan (BS Kiliaan), Anne-<br />

Sophie Lens (De Basis West), Evelien Merckx (‘t Kofschip), Jonas<br />

Verreth (‘t Kompas), Eunice De Munck (‘t Kofschip)<br />

10-jarigen<br />

Jens Lieckens (‘t Kofschip), Fréderique Pittoors (BS Kiliaan),<br />

Pauline Robrechts (BS Kiliaan), Wout Thys (‘t Kofschip), Yvan<br />

(Ter Elst), Sylan Michielsen (Ter Elst), Amber Cools (De Meyl),<br />

Marie Sneyers (De Basis West)<br />

Thomas Van de Vliet (11 jaar – ’t Kompas)<br />

11/12-jarigen<br />

Luna Gahete (De Meyl), Charlotte Eyssches (‘t Kompas), Beau<br />

(Ter Elst), Maya Van der Hoeven (‘t Kompas), Joffrey Schapmans<br />

(Ter Elst), Naomi De Laet (De Basis West), Lisa Jacobs (‘t<br />

Kofschip), Chaouki (Ter Elst)<br />

winnaars bebloeming (telkens de top 3)<br />

ereprijs<br />

Maurits Daems, Frans Cools, Leon Lieckens<br />

alleenstaande woning<br />

Hugo Janssens, Georges Van Camp, Herman Beeck<br />

handelshuis<br />

Van Bael, Centea Bank & Verzekeringen, Schoenmakerij Benny<br />

horecazaak<br />

De Warande, De Kroon, De Lage Polder<br />

halfopen bebouwing<br />

Alfons Wynants, Nicole Seghers, Maria Wynants<br />

rijhuis met voortuin<br />

Muys – De Graef, Linda Goris, Georges Decock<br />

rijhuis zonder voortuin<br />

Greet Beeckmans, Monique Coppens, Dennis Verhoeven<br />

appartementen<br />

Lizette Van Bos, Jean Roelen, Louisa Willems<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 5


leefmilieu<br />

Samensanering stookolietanks<br />

De gemeenten <strong>Duffel</strong>, Berlaar, Putte, Sint-Amands en Sint-<br />

Katelijne-Waver hebben ervoor gekozen hun inwoners te<br />

ondersteunen en buiten gebruik gestelde stookolietanks op een<br />

correcte manier te laten saneren door de organisatie van een<br />

samensanering stookolietanks.<br />

Samensanering: verloop actie<br />

• mei <strong>2012</strong>: aankondiging project met infoavond<br />

• uitsturen prijsvraag naar erkende saneringsfirma’s<br />

• juni <strong>2012</strong>: een stuurgroep (inwoners van de 5 deelnemende<br />

gemeenten) beoordeelde de binnengekomen offertes en<br />

selecteerde de onderneming met de beste voorwaarden<br />

(prijs/kwaliteit)<br />

• september <strong>2012</strong>: De uitgekozen firma stelde zijn prijzen en<br />

voorwaarden voor op de afsluitende infoavond<br />

Kostprijs<br />

Het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank<br />

is onderworpen aan 21% BTW. Indien de verwijdering echter<br />

gecombineerd wordt met het plaatsen van een nieuwe<br />

ondergrondse stookolietank, dan is het verlaagde BTW-tarief<br />

van 6% van kracht.<br />

Op www.ikleefverstandig.be vind je de prijzen voor het saneren<br />

van de stookolietanks.<br />

netebermopruim-Actie<br />

zondag 4 <strong>november</strong><br />

<strong>Duffel</strong> zoekt vrijwilligers die op 4 <strong>november</strong> <strong>2012</strong> mee<br />

de Netebermen willen opkuisen. Hierbij zal de gemeente<br />

zorgen voor logistieke ondersteuning en een soepje<br />

achteraf.<br />

Wil jij helpen? Dan ben je welkom om 13 u. aan het<br />

technisch centrum (Norbertijnerlei).<br />

6 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

Volgende werken zullen niet aangerekend worden indien je de<br />

werken zelf uitvoert:<br />

• losdraaien of open slijpen bouten mangat;<br />

• afbreken gemetste put indien niet alle bouten van het<br />

mangat zichtbaar zijn.<br />

je kan nog inschrijven!<br />

Nog tot 31 <strong>december</strong> <strong>2012</strong> kan je inschrijven voor de<br />

samensanering. Je kan het inschrijvingsformulier krijgen bij de<br />

milieudienst of downloaden via www.ikleefverstandig.be.<br />

Ingevulde formulieren mag je afgeven aan de milieudienst of<br />

kan je sturen naar de uitgekozen firma (de contactgegevens<br />

vind je op het inschrijvingsformulier).<br />

Op basis van het aanbod en een persoonlijke offerte na een<br />

plaatsbezoek beslis je zelf of je effectief je stookolietank<br />

wil saneren bij de voorgestelde leverancier en onder de<br />

voorgestelde voorwaarden. De contracten worden individueel<br />

afgesloten.<br />

inschrijven?<br />

Je vindt het inschrijvingsformulier bij de gemeentelijke<br />

milieudienst of op www.ikleefverstandig.be.<br />

met Belgerinkel naar de Winkel<br />

Op 4 oktober konden alle hoofdwinnaars van de<br />

actie ‘met Belgerinkel naar de Winkel’ hun prijs<br />

in ontvangst nemen tijdens een receptie in het<br />

gemeentehuis. De eerste prijs was zoals elk jaar een<br />

mooie fiets! De actie was alvast een goede bijdrage<br />

voor het milieu want met +/- 1.100 ingezamelde<br />

kaartjes kunnen we vaststellen dat de wagen<br />

minstens 7.700 keer minder genomen werd voor<br />

kleine verplaatsingen.<br />

De overige winnaars kregen per brief een<br />

waardebon of konden hun prijs komen afhalen op<br />

het gemeentehuis. Het gemeentebestuur bedankt<br />

alle handelaars die een bijdrage hebben geleverd<br />

aan de prijzenpot: <strong>Duffel</strong>se groenten-en fruithal,<br />

Snel-Press, bakkerij Vero, bakkerij Dom, Het Hemels<br />

Brood, Het Broodhuis, bakkerij Van Calster, kleding<br />

Stone.be, optiek Van Dessel, drankenhandel Thys,<br />

haarstyling Kelly, kapper Sanké, ’t Allegaartje, beeld<br />

& geluid Bart Voet, juwelen Elias, Stoffen Mia,<br />

dagbladhandel Klavertje 4, Belle et Beau, KBC, fruit<br />

& groenten Dieltjens, Het Gouden Schoentje, Spar,<br />

fietsen Van de Velde, Bicyclette, dagbladhandel<br />

Nancy, dagbladhandel Carpe Diem, kapsalon Frank,<br />

kapsalon Ti Sento, Hairstyling Magda, Foto Dockx,<br />

Lingerie Nefertite, parfumerie Katty, schoenmakerij<br />

Benny en Delhaize.<br />

voordracht:<br />

kleinfruit<br />

Op woensdag 7 <strong>november</strong> <strong>2012</strong> om 20 u. zal het<br />

Provinciaal Verbond voor volkstuinen Antwerpen een<br />

voordracht geven over ‘kleinfruit’.<br />

Deze voordracht is gratis en is in de Beethovenzaal van de<br />

gemeentelijke bibliotheek.<br />

‘Kleinfruit’ geeft een meerwaarde aan de tuin omwille<br />

van de vitaminerijke vruchten. In een liefhebberstuin<br />

mogen dan ook geen bessen ontbreken, ook al omdat ze<br />

weinig plaats innemen, veel opbrengen, weinig kosten<br />

en lang meegaan. Tijdens deze voordracht zal aandacht<br />

besteed worden aan het planten, de snoei, het onderhoud<br />

en zelfs de vermeerdering van alle soorten bessen<br />

(rode en witte aalbes, cassisbes, stekelbes, frambozen,<br />

druiven, Amerikaanse blauwbes en nog vele andere).


transformatie fort van duffel<br />

dankzij vleermuizentunnel<br />

Kempens Landschap heeft recent een vleermuizentunnel<br />

aangelegd op het fort van duffel.<br />

meer dan alleen militair erfgoed<br />

Het spoorwegfort van <strong>Duffel</strong> is niet alleen een restant<br />

van onze militaire geschiedenis. Samen met het gros van<br />

de forten rond Antwerpen maakt het ook deel uit van<br />

een habitatrichtlijngebied gericht op de bescherming<br />

van de meervleermuis en de ingekorven vleermuis. Twee<br />

vleermuissoorten die in Vlaanderen met uitsterven bedreigd<br />

zijn.<br />

Tot over een paar jaar waren deze twee vleermuissoorten<br />

nog nooit waargenomen op het fort van <strong>Duffel</strong>. Echter na de<br />

uitvoering van inrichtingsmaatregelen voor vleermuizen in 2010<br />

werd voor het eerst een exemplaar van de ingekorven vleermuis<br />

gespot in het fort van <strong>Duffel</strong>. Hieruit blijkt dat het fort van<br />

<strong>Duffel</strong> potenties heeft om via passende inrichtingsmaatregelen<br />

uit te groeien tot een stapsteen voor vleermuizen binnen de<br />

fortengordel.<br />

een stapje verder in de inrichting<br />

voor vleermuizen<br />

De Antwerpse fortengordel … een symbiose van natuur, erfgoed<br />

en zachte recreatie. Een evenwicht vinden tussen deze<br />

verschillende doelstellingen is niet evident. Met het fort van<br />

<strong>Duffel</strong> trachten Kempens Landschap, de gemeente <strong>Duffel</strong> en de<br />

provincie Antwerpen een voorbeeld te ontwikkelen voor sites<br />

waar gelijkaardige evenwichten dienen gevonden te worden.<br />

In eerste instantie hebben zij een uitgebreid bosbeheerplan<br />

opgesteld om zo te komen tot een set van samenhangende<br />

maatregelen en een aangepast toegankelijkheidsreglement.<br />

Op die manier werd o.a. bepaald welke ruimtes van het fort<br />

exclusief als verblijfplaatsen voor vleermuizen ingericht worden<br />

en welke ruimtes een gedeeld gebruik kennen, hoe opgaande<br />

vegetatie best beheerd kan worden zonder de geleidingsfunctie<br />

voor vleermuizen te storen enz.<br />

verbouwplannen?<br />

Sorteer je bouwafval<br />

Sorteren van bouwafval is nog geen gewoonte. Een correct<br />

afvalbeheer en optimaal scheiden op de bouwplaats, kunnen de<br />

kosten van bouwafval nochtans meer dan halveren!<br />

Bouwen, renoveren en slopen veroorzaken jaarlijks ongeveer<br />

acht miljoen ton afval. Meer dan 85% van dat bouw- en<br />

sloopafval wordt gerecupereerd of terug gebruikt als secundaire<br />

grondstof. De meeste oude gebouwen bevatten echter<br />

schadelijke en vervuilde stoffen.<br />

Om het hergebruik van de bouwmaterialen te bevorderen én<br />

om milieuverontreiniging te beperken, is het best om selectief<br />

te slopen. Dit betekent: de verontreinigde en gevaarlijke<br />

materialen te scheiden van de herbruikbare.<br />

leefmilieu<br />

En nu heeft Kempens Landschap een vleermuizentunnel<br />

laten bouwen als een soort van proefproject. Deze tunnel<br />

fungeert als een extra, op zich zelf staande winter- en<br />

zomerverblijfplaats. De tunnel werd zo geconstrueerd dat deze<br />

deel uitmaakt van de specifieke glooiingen van de fortsite. Deze<br />

tunnelconstructie is uniek voor Vlaanderen.<br />

Financiële steun<br />

De realisatie van de vleermuizentunnel was enkel mogelijk<br />

dankzij de financiële steun van het Europees project Muren en<br />

Tuinen. Ook de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van<br />

de provincie Antwerpen zag heil in het proefproject en heeft<br />

Kempens Landschap een subsidie van 8.000 euro toegekend.<br />

meer info?<br />

www.kempenslandschap.be<br />

Omdat een container voor elke recupereerbare fractie voorzien<br />

praktisch niet haalbaar is, sorteer je best als volgt:<br />

• scheid steenachtige fracties (zuiver puin) en gevaarlijke<br />

afvalstoffen (asbestcement);<br />

• verzamel apart gevaarlijk afval zoals rookmelders,<br />

verlichtingsarmaturen, verwarmings- en koelsystemen,...;<br />

• houd metaal en restfractie apart;<br />

• zamel ook niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout en<br />

kunststoffen afzonderlijk in.<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 7


GEZIN & WELZIJN<br />

toelage voor het thuis verzorgen<br />

van personen met een handicap<br />

er bestaat in duffel een sociale toelage voor thuisverzorging<br />

van personen met een handicap. Hieronder lees je wat de<br />

voorwaarden zijn en wanneer en hoe je de toelage moet<br />

aanvragen.<br />

Wie kan de toelage aanvragen?<br />

De inwoners van de gemeente <strong>Duffel</strong>, die in <strong>2012</strong>, thuis de<br />

verzorging en de begeleiding op zich nemen van een persoon<br />

met een handicap die aan de voorwaarden voldoet (zie onder<br />

‘voorwaarden i.v.m. persoon met een handicap’). Personen die<br />

genieten van de toelage voor thuisverzorging van bejaarden,<br />

komen voor deze toelage niet in aanmerking.<br />

voorwaarden voor aanvrager?<br />

Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van 2010 van de<br />

aanvra(a)g(st)er samen met dit van haar(zijn) echtgeno(o)t(e)<br />

of samenwonende, mag niet meer bedragen dan 39.415,07 euro<br />

+ 1.313,84 euro per persoon ten laste.<br />

voorwaarden i.v.m. persoon met een handicap<br />

ofwel wettelijk minstens 66 % invalide (lichamelijk of mentaal):<br />

• niet ouder zijn dan 21 jaar<br />

• thuis verzorgd en begeleid worden (zie uitzondering onder<br />

‘bedrag van de toelage’)<br />

ofwel wettelijk voor 100 % invalide:<br />

• thuis verzorgd en begeleid worden (zie uitzondering onder<br />

‘bedrag van de toelage’)<br />

Proficiat!<br />

Op 20 juli <strong>2012</strong> is Vince geboren. Hij zorgt voor een trots<br />

viergeslacht. Hier op de foto zie je Vince samen met zijn ouders<br />

Sabine en Kevin Dyckmans (28 jaar), grootvader Ronny (55 jaar)<br />

en overgrootvader Frans (80 jaar).<br />

8 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

ofwel wettelijk getroffen door een vermindering van<br />

zelfredzaamheid van tenminste 12 punten:<br />

• thuis verzorgd en begeleid worden (zie uitzondering onder<br />

‘bedrag van de toelage’)<br />

Bedrag van de toelage?<br />

Het bedrag voorzien in het budget wordt verdeeld in verhouding<br />

met het aantal aanvragen. Het maximum voor <strong>2012</strong> is 600 euro.<br />

Verzorg je personen met een handicap die enkel tijdens de<br />

weekends en de vakantie thuis zijn, dan krijg je de helft van de<br />

toelage.<br />

Waar de aanvraag indienen?<br />

Bij de financiële dienst van 16 <strong>november</strong> tot en met 7 <strong>december</strong><br />

<strong>2012</strong>, tijdens de openingsuren.<br />

Wat meebrengen?<br />

• aanslagbiljet personenbelasting (verzorgers) aanslagjaar<br />

2011, inkomen 2010<br />

• attest i.v.m. de handicap (voor de periode van 10/2011 tot<br />

10/<strong>2012</strong>)<br />

• bankrekeningnummer waarop de gemeente de toelage kan<br />

storten<br />

meer info?<br />

gemeentelijke financiële dienst<br />

015 30 72 44<br />

financiele.dienst@duffel.be<br />

www.duffel.be<br />

Op 23 augustus <strong>2012</strong> vierden Alfons Geens en Leonia De<br />

Beukeleer de 65ste verjaardag van hun huwelijk (briljanten<br />

jubileum).


GEZIN & WELZIJN<br />

Loden leidingen: nogal zwaar voor<br />

je gezondheid?<br />

in veel vooroorlogse huizen en<br />

in sommige huizen uit de jaren<br />

’50 zijn de waterleidingen nog<br />

van lood. Lood kan oplossen<br />

uit die buizen en in je<br />

drinkwater terechtkomen. Zo<br />

kan het een gezondheidsrisico<br />

vormen, vooral voor kinderen<br />

en zwangere vrouwen.<br />

Loden leidingen?<br />

Lood werd vroeger veel gebruikt voor het maken van<br />

waterleidingen omdat het sterk, waterdicht en toch buigzaam<br />

is. Door de komst van kunststof en koperen leidingen, is het<br />

gebruik van lood voor leidingen stopgezet. Als je huis gebouwd<br />

is na 1970 is de kans op loden leidingen zeer klein. In oudere<br />

huizen kan je echter wel nog loden leidingen vinden.<br />

is lood een groot probleem?<br />

Als er water door een loden leiding loopt, kan er lood oplossen<br />

in je drinkwater. Lood werkt op verschillende organen,<br />

maar vooral op de ontwikkeling van het zenuwstelsel.<br />

Daarom zijn baby’s en jonge kinderen het gevoeligst en<br />

moeten ook zwangere vrouwen heel voorzichtig zijn, want<br />

lood is al gevaarlijk in kleine hoeveelheden voor de foetus.<br />

Verhoogde loodwaarden bij jonge kinderen kan zich uiten door<br />

concentratiestoornissen, slechtere schoolprestaties, emotionele<br />

labiliteit en een lager IQ.<br />

Hoe herken je loden leidingen?<br />

• Loden leidingen zijn grijs, een koperen waterleiding is<br />

roodbruin of lichtgroen.<br />

• Lood is niet magnetisch, stalen of gegalvaniseerde leidingen<br />

wel.<br />

• Aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid.<br />

• Je kan met een stalen nagel gemakkelijk een kras maken in<br />

loden buizen.<br />

Gezond thuis in Lier<br />

in primeur voor regio mechelen opende op 15 oktober <strong>2012</strong><br />

de demonstratiewoning ‘Gezond thuis’ zijn deuren in Lier.<br />

Achter een eenvoudige gevel schuilt een boeiende<br />

demonstratiewoning met laagdrempelige en praktische<br />

informatie over gezond wonen. Doorheen de woning vind je<br />

tips om de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren, ontdek<br />

je de gevaren van slecht werkende verwarmingstoestellen,<br />

... Je krijgt er ook een antwoord op vragen over vervuilende<br />

producten in de woning, huisstofmijt, … kortom alles over<br />

een (on)gezond binnenklimaat. Senioren krijgen doorheen de<br />

rondleiding ook tips over valpreventie.<br />

In 2013 opent nog een tweede demonstratiewoning in een<br />

andere gemeente rond Mechelen haar deuren. In deze woning<br />

komen de thema’s woningkwaliteit, duurzaamheid en levenslang<br />

en aanpasbaar wonen extra aan bod.<br />

• Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken, wel<br />

verdikkingen aan kruispunten.<br />

Lood vervangen is de boodschap!<br />

Om je gezondheid te beschermen, vervang je best zowel loden<br />

aftakkingen als loden binnenleidingen. De watermaatschappij<br />

is verantwoordelijk voor het vervangen van lood in het<br />

distributienetwerk tot en met de aftakking, inclusief de<br />

watermeter. Voor de leidingen na de watermeter, dus in<br />

je huis, is de eigenaar van het gebouw of van de woning<br />

verantwoordelijk.<br />

Wat als je je loden leidingen nog niet kan<br />

vervangen?<br />

Lood kan je niet uit het water halen door het te koken of met<br />

een waterfilter. Wat kan je dan wel doen:<br />

• Gebruik geen water om te drinken, om koffie of thee te<br />

zetten of om eten klaar te maken als het meer dan 6 u.<br />

heeft stilgestaan, bv. ’s morgens of na een afwezigheid<br />

overdag. Ga dan eerst naar het toilet of onder de douche.<br />

Laat het water uit de kraan een tijdje lopen en gebruik dit<br />

water voor iets anders.<br />

• Gebruik geen warm water uit de warmwaterleiding, maar<br />

koud kraantjeswater om koffie of thee te zetten of om eten<br />

klaar te maken. Lood lost namelijk gemakkelijker op in<br />

warm dan in koud water.<br />

• Let op met waterontharders: deze kunnen de samenstelling<br />

van het water veranderen, waardoor er soms meer lood in je<br />

leidingwater terechtkomt.<br />

• Gebruik geen kraantjeswater voor de aanmaak van<br />

zuigelingenvoeding en beperk het gebruik van leidingwater<br />

door zwangere vrouwen en kinderen tot 6 jaar.<br />

meer info?<br />

www.mmk.be/loodindrinkwater<br />

www.zorg-en-gezondheid.be/Gezond-leven-en-milieu/<br />

Milieu-en-gezondheid/Lood<br />

Het project richt zich naar een breed publiek, maar ook<br />

kansengroepen, senioren en professionelen die actief zijn rond<br />

wonen of die regelmatig bij mensen aan huis komen zijn meer<br />

dan welkom! Gratis rondleidingen (1,5 uur) voor groepen tot 30<br />

<strong>november</strong>!<br />

Het Gezond(t)huis project is een initiatief van LOGO Mechelen<br />

in samenwerking met de Woonwijzer van Lier en de Woonwinkel<br />

van IGEMO.<br />

meer info en reservaties?<br />

LOGO Mechelen (Lien Van Oyen) ▪ 015 43 63 66<br />

lien@logomechelen.be<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 9


GEZIN & WELZIJN<br />

Levenslang en aanpasbaar wonen?<br />

vraag gratis advies aan bij de Woonwinkel!<br />

Ga je bouwen of verbouwen? Kijk dan niet alleen naar je huidige situatie<br />

maar denk ook al aan later. Zorg dat je woning kan meegroeien naargelang<br />

je levensfase: zonder of met kinderen, mobiel of minder mobiel, …<br />

Geraakt een kinderwagen of rolstoel gemakkelijk naar binnen? Is een kamer<br />

op te splitsen of omvormbaar naar een andere behoefte? Pak het nu slim aan,<br />

flexibel en aanpasbaar, bespaar later kosten en je huis is meer waard.<br />

Ben je minder mobiel, maar blijf je graag in je woning wonen? Je kan<br />

misschien een traplift of andere hulpmiddelen installeren of hoogteverschillen<br />

wegwerken.<br />

Maak een afspraak met de Woonwinkel of met Els Cousin voor gratis advies op<br />

basis van een plan of een huisbezoek. Wij helpen je graag verder.<br />

meer info?<br />

Woonwinkel<br />

015 28 60 28 of 015 28 60 29 ▪ woonwinkel@igemo.be of els.cousin@igemo.be<br />

www.igemo.be > particulieren > wonen > woonwinkel.<br />

Palliatieve zorgen,<br />

euthanasie<br />

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke Welzijnsraad<br />

organiseren op woensdag 28 <strong>november</strong> <strong>2012</strong> een<br />

informatieavond over ‘Palliatieve zorg, euthanasie’.<br />

De spreker is Wim Distelmans; hij is prof. dr. aan het UZ<br />

Brussel.<br />

Volgende onderwerpen komen aan bod: informatie over<br />

patiëntenrechten, palliatieve zorg en de euthanasiewet.<br />

woensdag 28 <strong>november</strong> <strong>2012</strong><br />

20 - 22 u.<br />

Beethovenzaal bibliotheek, o.-L.-vrouwlaan 1<br />

meer info en inschrijven?<br />

gemeentelijke cultuurdienst<br />

015 30 72 51 (An Van Looy) ▪ welzijn@duffel.be<br />

Inschrijven hoeft niet, maar is handig voor de organisatoren!<br />

10 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

Wegwijs in<br />

huren en<br />

verhuren<br />

een nieuwe<br />

brochure van<br />

iGemo maakt je<br />

wegwijs in de soms<br />

ingewikkelde wereld<br />

van wetgevingen,<br />

reglementen en<br />

voorzieningen.<br />

Bij huren en<br />

verhuren duiken<br />

vaak onvoorziene<br />

problemen op.<br />

Hoe pak je die best aan en hoe kan je ze vermijden? De<br />

brochure geeft informatie over (ver-)huren in de vorm<br />

van een levensloop: ze overloopt alle aspecten die van<br />

belang zijn van het begin tot het einde van de huur.<br />

Ze beantwoordt vragen als: Is een plaatsbeschrijving<br />

verplicht? Hoe gebeurt de huurindexatie? Wie doet welke<br />

herstellingen? Welke zijn de opzegmogelijkheden?...<br />

Ze bundelt ook contactgegevens, van registratiekantoren<br />

tot sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze bevat ook een<br />

handige checklist voor huurder en verhuurder.<br />

meer info?<br />

Woonwinkel (vrijdag 9 – 12 u. en 3de donderdag/maand<br />

18 – 19.30 u. in gemeentehuis)<br />

015 28 60 28 ▪ woonwinkel@igemo.be<br />

www.igemo.be > particulieren > wonen


Wie spreekt van 300.000<br />

klimaatdoden?<br />

Affiche_<strong>2012</strong>_A4_cmyk.indd 1 6/09/12 11:35<br />

de klimaatverandering is geen ver toekomstverhaal, het is<br />

een scenario dat zich nu al volop afspeelt. vooral het Zuiden<br />

ondervindt nu al de zware gevolgen van een veranderend<br />

klimaat. er zijn nu al zo’n 300.000 klimaatslachtoffers per<br />

jaar. maar vanwaar komt dit cijfer eigenlijk?<br />

Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid<br />

drinkbaar water af. Woestijnen rukken op, en door het smelten<br />

van gletsjers drogen rivieren geleidelijk aan op.<br />

Aan de andere kant stijgt de zeespiegel door het smelten<br />

van het ijs van de noord- en zuidpool. En door allerlei<br />

klimatologische veranderingen verandert ook ons weerpatroon<br />

volledig, met vooral meer extreem weer als gevolg: meer<br />

stormen, meer hittegolven, meer zware regenval.<br />

Klimaatverandering heeft bovendien een verregaande impact<br />

op andere wereldproblemen: voedsel, water, gezondheid,<br />

conflicten, migratie, economische en sociale stabiliteit …<br />

De cijfers zijn hallucinant: nu al meer dan 300.000<br />

klimaatdoden per jaar! Een cijfer dat bovendien nog zal stijgen.<br />

In 2030 zou klimaatverandering jaarlijks het leven kosten aan<br />

een half miljoen mensen. 300.000 klimaatslachtoffers komt<br />

ongeveer overeen met een jaarlijkse tsunami in de Indische<br />

Oceaan. Een half miljoen staat ongeveer gelijk aan het aantal<br />

vrouwen dat per jaar sterft aan borstkanker. Maar hoe kan je op<br />

het aantal dodelijke slachtoffers van de klimaatopwarming een<br />

cijfer kleven?<br />

GEZIN & WELZIJN<br />

Dit cijfer is niet uit de lucht gegrepen. Het is gebaseerd op<br />

een studie van het Human Impact Report Climate Change die<br />

werd uitgevoerd naar aanleiding van de Klimaatconferentie in<br />

Kopenhagen van 2009. In hun rapport met de veelzeggende titel<br />

‘The Anatomy of A Silent Crisis’ maken de auteurs een overzicht<br />

van het klimaatvraagstuk en berekenden hoeveel mensen<br />

worden getroffen door de klimaatverandering. De studie kreeg<br />

de medewerking van onder andere Kofi Annan, Saleemul Huq,<br />

Jeffrey Sachs en Magareta Wahlström.<br />

Voor het onderzoek ging men uit van twee stellingen, namelijk:<br />

1) Van het aantal bijkomende weergerelateerde rampen<br />

tussen 1980 en nu wordt 40 procent toegeschreven aan de<br />

klimaatopwarming.<br />

2) 4 procent van het aantal mensen dat ernstig getroffen<br />

wordt door de achteruitgang van het leefmilieu, is te wijten<br />

aan klimaatverandering (hiervoor baseert men zich op<br />

negatieve gezondheidseffecten).<br />

Lees verder op www.11.be!<br />

Deze cijfers maken duidelijk dat er geen tijd te verliezen is.<br />

We moeten het roer drastisch omgooien. Daarom moeten we<br />

hoogdringend werk maken van een rechtvaardig en mondiaal<br />

klimaatakkoord.<br />

Onze Belgische en Vlaamse politici én elke inwoner moeten<br />

ervoor zorgen dat we onze CO2-uitstoot met minstens 30%<br />

verminderen tegen 2020, als opstap naar 40%. Daarnaast<br />

moeten we de landen in het Zuiden de middelen geven om de<br />

huidige problemen aan te pakken en zich klimaatneutraal te<br />

ontwikkelen. Daarvoor hebben ze steun uit het Noorden nodig.<br />

Financiële actie<br />

11.11.11 verdient dus jouw steun. Stort op het rekeningnummer<br />

van ‘<strong>Duffel</strong> 11.11.11’:<br />

IBANrekeningnummer: BE42 3751 0299 2154 bij ING België<br />

(Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.).<br />

in duffel<br />

• Het gemeentebestuur brengt de 11.11.11-boodschap ook in<br />

het straatbeeld via grote affiches.<br />

• De meeste bakkers in <strong>Duffel</strong> werken opnieuw mee aan<br />

de actie. Begin <strong>november</strong> verpakken zij jouw brood in<br />

‘veelzeggende’ broodzakken.<br />

• De boekenverkoop begin oktober werd georganiseerd ten<br />

voordele van een project in het zuiden ‘Doonin Doonin’<br />

in Mali. Het project werkt aan de bouw van een school en<br />

watervoorziening in Djidiè in Mali.<br />

• Oxfam Wereldwinkel <strong>Duffel</strong> organiseert traditiegetrouw een<br />

restaurantweekend op zaterdag 10 <strong>november</strong> (18 tot 20 u.)<br />

en zondag 11 <strong>november</strong> (11 tot 13 u.) in zaal Gildenhuis<br />

(Stationsstraat 1).<br />

(H)eerlijke gerechten voor iedereen<br />

met in elk gerecht minstens<br />

één wereldwinkelproduct. Er is<br />

keuze uit soepen, voorgerechten,<br />

hoofdgerechten en desserten.<br />

Inschrijven moet je doen vóór 3 <strong>november</strong> via Oxfam<br />

Wereldwinkel <strong>Duffel</strong>, Kiliaanstraat 31 - 015 31 68 16 of 0478 22<br />

23 15 (Nora & Erik) - duffel@oww.be.<br />

• Oxfam Wereldwinkel organiseert de GESCHENKENBEURS<br />

in de wereldwinkel. Op die manier kan je gedurende de<br />

maanden <strong>november</strong> en <strong>december</strong> daar terecht voor eerlijke<br />

en duurzame eindejaarsgeschenken.<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 11


GEZIN & WELZIJN<br />

We gaven onze stem voluit<br />

aan het klimaat!<br />

tijdens het weekend van 22 en 23 september waren velen getuige van iets geweldig.<br />

in meer dan 180 steden en gemeenten in België vergaarden mensen zich massaal voor<br />

hun eigen lokale Sing for the Climate.<br />

Weer of geen weer, in grote of middelgrote steden, en ook in kleinere gemeenten: de<br />

Sing for the Climate-wave leefde overal. Pleinen stroomden vol; mensen bleven maar<br />

komen, met meer, meer en nog eens meer… Van alle hoeken van de stad of gemeente.<br />

Indrukwekkend om te ervaren;<br />

Tijdens de voorbereidingen mikten de organistoren op 24.000 deelnemers, het dubbele van<br />

de laatste klimaatactie (Dance for the Climate, Oostende). Dat was de ambitie. De dagen<br />

voor het weekend werd er gehoopt op wat meer; sommigen dachten luidop zelfs aan 40.000.<br />

Maar met z’n allen hebben we de organisatoren compleet omver geblazen. We waren met<br />

80.000!<br />

80.000 klimaathelden. 80.000 mensen die het uitschreeuwden in weer en wind, 80.000<br />

stemmen, 80.000 vingers die de hoogte ingingen. On-ge-loof-lijk. On-ge-zien. Buiten alle<br />

stoutste dromen.<br />

Op zondag tussen 11.45 en 13 u. wervelde de Sing for the Climate-wave door <strong>Duffel</strong>! En hoe?<br />

500 deelnemers overtrof ook onze <strong>Duffel</strong>se stoute dromen. We zongen samen en gaven ons<br />

volledig. De beelden op www.duffelinbeeld.be, op www.youtube.com en op onze eigen www.<br />

duffel.be liegen er niet om.<br />

We danken o.a. de presentatoren: Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Kris De Smet, filmmakers: Cinéclub De Pelicaen, Laurens Van<br />

Landschote, Stijn Heirstrate, technische ondersteuner Rie Jespers, dakwerken Siebens voor de hoogtewerker, trekkersgroep Fair Trade<br />

voor de organisatie, JKD voor het tappen, Jan Haemels voor het dirigeren en alle aanwezigen voor hun stem en enthousiasme!<br />

9 tips voor een duurzame Sinterklaas<br />

Sinterklaas is de laatste jaren behalve een kinderfeest ook een<br />

consumptiemoment geworden. Cadeautjes zijn natuurlijk leuk,<br />

maar vaak zouden ze duurzamer kunnen zijn dan nu het geval is.<br />

Er bestaan verschillende manieren om de grote ecologische<br />

voetafdruk van het Sinterklaasfeest te verkleinen. 6 <strong>december</strong><br />

zal er zeker niet minder leuk door worden.<br />

9 tips voor lieve ouders en grootouders<br />

1. Kies voor duurzaam speelgoed, eerder gemaakt van hout dan<br />

van plastic. Duurzaam speelgoed kan gerecycleerd worden,<br />

niet duurzame materialen belanden na een tijd op de<br />

afvalberg en vergaan niet.<br />

2. Kijk naar de kwaliteit. Je kunt beter iets kleins geven van<br />

goede kwaliteit en dat jaren meegaat, in plaats van een groot,<br />

goedkoop iets van slechte kwaliteit.<br />

12 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

3. Vermijd speelgoed dat geluidjes maakt of knippert, want<br />

meestal werkt het op batterijen. Kies je toch voor speelgoed<br />

met batterijen, gebruik dan heroplaadbare batterijen, of<br />

neem speelgoed dat werkt op zonne-energie.<br />

4. Toch hoeft speelgoed helemaal niet nieuw te zijn. Ga eens<br />

snuffelen op rommelmarkten, in tweedehandswinkels, op<br />

tweedehandsverkopen van de Gezinsbond, garageverkopen<br />

of bij Opnieuw & co. Daar vind je vaak heel leuk speelgoed<br />

voor een prikje. Je kan zelf ook speelgoed aanbieden op<br />

websites waar tweedehands spullen verkocht worden, zoals<br />

www.2dehands.be en www.kapaza.be.<br />

5. Vraagt je kind knutselmateriaal aan de Sint? Kies dan voor klei,<br />

vingerverf, bijenwas-krijtjes, waterverf, kleurpotloden en<br />

stiften op basis van natuurlijke materialen. Of laat de Sint het<br />

boek ‘Knutselen met materialen uit de natuur’ brengen.<br />

6. Kinderen vinden dingen voor in de tuin ook heel leuk. Een<br />

kip bijvoorbeeld, of een appelboom. VELT heeft twee toffe<br />

publicaties voor kinderen. Met de tuinstarterskit ‘Mijn eigen<br />

kleine moestuin’ kunnen kinderen aan de slag met een eigen<br />

moestuin op een klein lapje grond. Het kwartetspel Pim<br />

Pompoen laat hen proeven van lekkere broodbelegrecepten en<br />

toont hoe een groente groeit uit een zaadje.<br />

7. Geef ervaringen. Kaartjes voor een evenement, zoals een<br />

musical, een sportwedstrijd of een leuke workshop.<br />

8. Vermijd of beperk het verpakkingsmateriaal. Hergebruik<br />

schoendozen of posters met leuke motiefjes, of kies<br />

gerecycleerd inpakpapier.<br />

9. Geen Sinterklaas zonder chocolade natuurlijk. Bij Oxfam<br />

Wereldwinkel <strong>Duffel</strong> vind je mannetjes gemaakt van<br />

fairtradechocolade. Zo vieren de boeren in het Zuiden ook een<br />

beetje mee.<br />

meer info?<br />

www.bewustverbruiken.be<br />

www.duffelinbeeld.be (Bart Aerts)


Blikopener:<br />

Afrikaanse verkiezingen in <strong>2012</strong><br />

bibliotheek – 20 u. - toegang: 3 euro<br />

Onze beeldvorming over Afrika steunt dikwijls nog op<br />

vooroordelen en hardnekkige stereotypen. Onder meer dat<br />

van een gebrek aan democratische structuren. Het Afrikaanse<br />

continent is natuurlijk enorm divers en de ontwikkelingen in het<br />

ene land zijn niet noodzakelijk te vergelijken met de toestand<br />

in een ander land.<br />

Sinds het einde van de Koude Oorlog, nu ruim twintig jaar<br />

geleden, heeft het fenomeen van ‘parlementaire democratie’,<br />

waarvan verkiezingen uiteraard een belangrijk element zijn,<br />

een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt in Afrika. Het<br />

gebrek aan stabiele politieke structuren en partijen die op<br />

een ideologische basis zijn tot stand gekomen, maakt dat<br />

verkiezingen, meer dan in Europa, draaien rond personen.<br />

Kerstboomverbranding<br />

vrijdag 11 januari 2013<br />

animatie vanaf 19 u.<br />

ophalen kerstbomen<br />

• dinsdag 8 januari <strong>2012</strong> in <strong>Duffel</strong>-West<br />

• woensdag 9 januari <strong>2012</strong> in <strong>Duffel</strong>-Oost en <strong>Duffel</strong>-Mijlstraat<br />

telkens vanaf 8 u.<br />

enkele tips voor veilige feestdagen<br />

vermijd brand!<br />

• Verstuif nooit haarlak over een kerstboom.<br />

• Plaats bomen ver van elke warmtebron.<br />

• Zet nooit brandende kaarsen onder, in of nabij de boom.<br />

• Verwijder de boom van zodra hij naalden begint te<br />

verliezen.<br />

vuurwerk is verboden, tenzij je een<br />

vergunning hebt!<br />

In het politiereglement van <strong>Duffel</strong> kan je lezen dat vuurwerk<br />

verboden is, tenzij je een vergunning hebt. Om een vergunning<br />

te krijgen, moet je op tijd een schriftelijke aanvraag bezorgen<br />

aan de burgemeester (per adres <strong>Gemeente</strong>straat 21, 2570<br />

<strong>Duffel</strong>).<br />

Wat bij ongeval?<br />

Bel bij ongeval onmiddellijk de hulpdiensten op het nummer<br />

112.<br />

cultuur<br />

In België staat Congo vaak gelijk met Afrika, maar er zijn<br />

ook heel wat voorbeelden te geven van Afrikaanse landen<br />

die verkiezingen organiseren in alle rust en kalmte en waar<br />

het zelfs niet ongewoon is dat de verliezer de winnaar<br />

feliciteert. Enkele recente voorbeelden zijn São Tomé en<br />

Principe en Kaapverdië, twee kleine eilandstaten die al jaren<br />

democratische verkiezingen kennen. Maar ook in landen als<br />

Ghana, Mozambique, Mali en Zambia verlopen verkiezingen<br />

over het algemeen vlot en vreedzaam. En natuurlijk is er ook<br />

Zuid-Afrika ...<br />

Bovendien moeten de Noord-Afrikaanse landen, die in 2011 in<br />

het nieuws kwamen met de volksprotesten die leidden tot de<br />

val van dictators als Ben Ali in Tunesië en Moebarak in Egypte,<br />

ook nog een democratie uitbouwen.<br />

Alvast stof genoeg voor een boeiende avond.<br />

meer info en inschrijven?<br />

Vormingplus regio Mechelen<br />

015 43 21 20<br />

www.vormingplus-regiomechelen.be<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 13


JEUGD<br />

vrijetijdsgids in<br />

de brievenbus?<br />

vrijetijdsgids<br />

Begin september kreeg elk <strong>Duffel</strong>s<br />

gezin met kinderen tussen 4 en<br />

15 jaar de Vrijetijdsgids in de<br />

brievenbus. Niet gekregen? Je<br />

kan je exemplaar ophalen bij de<br />

jeugddienst of de bibliotheek.<br />

Op de achterkant van de<br />

vrijetijdsgids kan je 4 stickers<br />

verzamelen. Alle vier<br />

verzameld? Kom dan langs bij<br />

de jeugddienst, er ligt een<br />

verrassing voor je klaar!<br />

digitale nieuwsbrief jeugddienst<br />

D-Magazine (de jongerenkrant)<br />

verschijnt twee keer per jaar<br />

op papier (september en<br />

januari). Wil je tussendoor<br />

maandelijks op de hoogte<br />

blijven van optredens, fuiven, nieuws en activiteiten voor<br />

jongeren?<br />

Schrijf je dan in op de digitale nieuwsbrief. Elke maand mailt<br />

de jeugddienst je dan een ‘Update’. Nieuws op maat van jonge<br />

<strong>Duffel</strong>aars.<br />

Inschrijven kan via het e-loket (www.duffel.be:<br />

categorie cultuur-, jeugd- en sportdienst en<br />

naschoolse vormingsactiviteiten (jeugd))<br />

nieuwe quarterpipe<br />

op skatepark<br />

Op woensdag 19 september werd op het skatepark een<br />

nieuwe quarterpipe ingehuldigd.<br />

Jo Vermijlen – leerling in het GTI - laste het frame van dit<br />

toestel in elkaar als GIP-proef* voor zijn zesde jaar. De<br />

gemeentelijke diensten zorgden voor de afwerking van de<br />

bovenlaag.<br />

De quarterpipe werd bij de inhuldiging uitgebreid getest én<br />

goed bevonden.<br />

* De geïntegreerde proef of GIP maakt deel uit van het<br />

examenprogramma van het laatste jaar.<br />

14 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

Street Action<br />

duffel…en jij?<br />

Sinds april <strong>2012</strong> is er wekelijks wat te beleven op de<br />

speelpleintjes aan de Acacialei of Hogevelden: sport en spel<br />

en…lekkere gezonde snacks!<br />

Dankzij het StreetAction – en FEVIAfonds kunnen de <strong>Duffel</strong>se<br />

jeugd- en sportdienst jongeren tussen 12 en 18 jaar laten kennis<br />

maken met verschillende sporten én verschillende gezonde<br />

recepten.<br />

Ben jij tussen 12<br />

en 18 en heb je<br />

zin in een gezonde<br />

portie sport, spel en<br />

snack? Check dan<br />

de Facebookpagina<br />

van Street Action<br />

<strong>Duffel</strong> of surf naar<br />

www.streetaction.<br />

be (via ‘projecten’<br />

doorklikken naar<br />

‘<strong>Duffel</strong>’).<br />

Lien, de Street Action Coach van <strong>Duffel</strong> begeleidt het hele<br />

project en staat jongeren met raad en daad bij in het sporten<br />

en koken. Verder is het ook de bedoeling dat de jongeren zelf<br />

initiatieven nemen op sport- en kookgebied zodat de buurt er<br />

mee de vruchten van kan plukken.<br />

Zin in Street Action? Kom gerust woensdag af naar het<br />

speelplein aan de Acacialei of de Hogevelden.<br />

Tot dan!<br />

meer info?<br />

gemeentelijke sportdienst<br />

015 30 72 57 ▪ sportdienst@duffel.be<br />

http://sport.duffel.be


32ste duffelse<br />

Sporttrofee:<br />

alle kampioenen verzamelen geblazen!<br />

Zaterdag 12 januari 2013 wordt voor de 32ste keer de <strong>Duffel</strong>se<br />

Sporttrofee georganiseerd: alle <strong>Duffel</strong>aars die in <strong>2012</strong> een<br />

uitzonderlijke sportieve prestatie leverden worden dan in de<br />

bloemetjes gezet.<br />

Behaalde jij of je club een gewestelijke, provinciale, Vlaamse,<br />

Belgische, Europese of internationale titel in <strong>2012</strong>, bezorg dan<br />

het invulformulier vóór 27 <strong>november</strong> <strong>2012</strong> aan de sportdienst:<br />

a. je naam, voornaam, adres, telefoonnummer (e-mailadres)<br />

en geboortejaar<br />

b. de beoefende sporttak<br />

c. de aard van de behaalde kampioenentitel (gewestelijk,<br />

provinciaal, enz.) - de behaalde titels in volgorde van<br />

belangrijkheid plaatsen, a.u.b.<br />

d. naam en adres van de club waarbij men aangesloten is<br />

e. datum en plaats waar de kampioenentitel(s) behaald<br />

werd(en).<br />

Ook scheidsrechters, om het even in welke sporttak, met<br />

25 jaar of meer activiteit, komen in aanmerking en dienen<br />

eveneens de gevraagde inlichtingen van de punten a., b. en d.<br />

te versturen.<br />

Het invulformulier (club – individueel) kan je krijgen bij<br />

de sportdienst of downloaden via http://sport.duffel.be ><br />

sportinfo.<br />

Deze viering is op zaterdag 12 januari 2013 om 19 u. (deuren<br />

18.30 u.) in het <strong>Gemeente</strong>lijk Technisch Instituut <strong>Duffel</strong><br />

(Rooienberg 20).<br />

meer info en bezorgen van informatie?<br />

gemeentelijke sportdienst<br />

015 30 72 57<br />

sportdienst@duffel.be<br />

http://sport.duffel.be<br />

Sportkalender<br />

najaar <strong>2012</strong><br />

SPORT<br />

Wanneer? Wat? meer info?<br />

13/11/12 koffiekoekzwemmen<br />

Kom mee ochtendzwemmen tussen<br />

7.30 en 8.15 u., daarna trakteert<br />

het zwem.com-team je op een<br />

heerlijk kopje koffie, glas fruitsap of<br />

water met een koffiekoek.<br />

sportdienst en<br />

zwem.com<br />

16/11/12 discozwemmen met live-dj’s djjB sportdienst en<br />

en dj dbash<br />

zwem.com<br />

16/11/12 -<br />

18/11/12<br />

Zwemmen tussen 18 en 20 u. in de<br />

zwem.com op coole beats ‘n’ vibes.<br />

Bij gelegenheid mixen dj’s DJJB<br />

& DJ dbash live opzwepende en<br />

plezante ritmes uit hun draaitafels.<br />

duffelse zwembaddagen<br />

Allerlei gratis initiaties in de zwem.<br />

com, de hele dag door: duiken,<br />

aquazumba, pretbad, zwemmen<br />

voor personen met een handicap,…<br />

aangeboden door de <strong>Duffel</strong>se<br />

watersportverenigingen. Je betaalt<br />

enkel je inkomkaartje voor de<br />

zwem.com.<br />

sportdienst en<br />

zwem.com<br />

13/12/12 koffiekoekzwemmen sportdienst en<br />

zwem.com<br />

14/12/12 discozwemmen met live-dj’s djjB sportdienst en<br />

en dj dbash<br />

zwem.com<br />

2 – 4/01/13 kerstsportdagen<br />

sportdienst<br />

11/01/13<br />

voor meer info zie tekst i.v.m.<br />

kerstsportkampen op blz.16<br />

discozwemmen met live-dj’s djjB sportdienst en<br />

en dj dbash<br />

zwem.com<br />

22/01/13 koffiekoekzwemmen sportdienst en<br />

zwem.com<br />

8/02/13 discozwemmen met live-dj’s djjB sportdienst en<br />

en dj dbash<br />

zwem.com<br />

14/02/13 koffiekoekzwemmen sportdienst en<br />

zwem.com<br />

meer info over deze activiteiten?<br />

gemeentelijke sportdienst<br />

015 30 72 57 ▪ sportdienst@duffel.be<br />

http://sport.duffel.be<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 15


SPORT<br />

How how how… kerstsportkampen<br />

een hele dag nintendo-en…je wordt er loom van… de<br />

sportdienst van de gemeente duffel heeft een goede<br />

afwisseling: doe mee met de kerstsportkampen!<br />

De sportaccommodatie van GTID en ’t Kompas staan weer open<br />

voor 4 tot 12-jarigen die er een sportieve lap op willen geven<br />

met allerlei nieuwe sporten en spelletjes. Je hoeft absoluut<br />

geen topsporter te zijn om dit plezante vakantieaanbod mee te<br />

maken.<br />

miniSPort<br />

Wie? kleuters geboren 2006 t.e.m. 2008<br />

Wat? sport en spel op maat van kleuters, afgewisseld met<br />

knutselactiviteiten, zwemuitstap<br />

Waar? sportzaal ’t Kompas, toegang via Rooienberg 20 (GTID)<br />

Wanneer? 2-4 januari 2013 van 9 tot 16 u. met telkens 1 uur<br />

gratis opvang voor en na<br />

Prijs? 80 euro voor de 3 dagen of 17 euro per dag, inclusief<br />

begeleiding, uitdagend sportmateriaal, drankje per dag,<br />

verzekering<br />

inschrijven? via Sport It vzw (zie website www.sportit.be of bel<br />

maandag tussen 19 en 21 u. naar 03 488 47 74)<br />

omniSPort<br />

Wie? kinderen geboren 2000 t.e.m. 2005<br />

Wat? kennismaking met gekende en nieuwe sporten o.l.v.<br />

sportkenners, zwemuitstap, petanque-initiatie door S-Sport<br />

Petanque <strong>Duffel</strong> (ov)<br />

16 ▫ contact duffel <strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

Waar? sporthal GTID, Rooienberg 20, 2570 <strong>Duffel</strong><br />

Wanneer? 2-4 januari 2013 van 9 tot 16 u. met telkens 1 uur<br />

gratis opvang voor en na<br />

Prijs? 80 euro voor de 3 dagen of 17 euro per dag, inclusief<br />

begeleiding, uitdagend sportmateriaal, drankje per dag,<br />

verzekering<br />

inschrijven? via Sport It vzw (zie website www.sportit.be of bel<br />

maandag tussen 19 en 21 u. naar 03 488 47 74)<br />

De kostprijs wordt gedrukt als je het volgende in acht neemt:<br />

• fiscale attesten voor kinderopvang t.e.m. 12 jaar: 11,20 euro<br />

per dag d.w.z. 56 euro die je via de belastingen terugtrekt.<br />

Het fiscaal attest wordt automatisch bezorgd volgend jaar.<br />

• tussenkomst van je ziekenfonds is afhankelijk van je<br />

ziekenfonds: informeer ernaar bij je ziekenfonds!<br />

Neemt de inschrijvingskost een te grote hap uit je<br />

gezinsbudget, informeer dan bij het Sociaal Huis (OCMW <strong>Duffel</strong>)<br />

welke inspanningen zij doen om dit voor jou betaalbaar te<br />

maken. Elke vraag wordt apart bekeken en afhankelijk van de<br />

situatie al dan niet goedgekeurd. Meer info bij Sociaal Huis: 015<br />

30 99 99 of info@ocmwduffel.be.<br />

meer info?<br />

gemeentelijke sportdienst<br />

015 30 72 57<br />

sportdienst@duffel.be<br />

http://sport.duffel.be<br />

Subsidies werking<br />

2011-<strong>2012</strong><br />

erkenning sportclubs 2013<br />

Midden <strong>2012</strong> bezorgden heel wat sportclubs hun<br />

subsidieaanvraag voor het voorbije werkjaar. Ook ontving<br />

de sportdienst heel wat erkenningsaanvragen voor het<br />

komende jaar…<br />

De gemeente <strong>Duffel</strong> heeft momenteel 2<br />

sportsubsidiereglementen, de gemeentelijke<br />

beleidssubsidie en de gemeenlijke impulssubsidie.<br />

Daarnaast bestaat nog de ondersteuning door het<br />

gemeentebestuur voor:<br />

• de aankoop van medailles, bekers, prijzen voor<br />

sportwedstrijden;<br />

• de huur van tenten, sanitair, stroomgroepen…<br />

De sportdienst verwerkte de verschillende aanvragen. De<br />

subsidieverdeling en de erkenning werd aan de Algemene<br />

Vergadering van de sportraad ter advies voorgelegd zodat<br />

het college van burgemeester en schepenen aan de hand<br />

van dit advies de verdeling en erkenning kan goedkeuren.<br />

De subsidies en erkenningbevestigingen worden voor het<br />

einde van dit jaar uitbetaald en meegedeeld.


kijk op www.duffel.be<br />

do 1/11 9.30 – 23.30 u.: Permanente tentoonstelling van kunstfoto’s Will Gillemot, 0477 37 31 85, De Passage (Merodestraat 3),<br />

vernieuwing om de twee maanden<br />

ZA 3/11 19.30 – 22.15 u.: Meditatie en yogafilosofie en –psychologie, <strong>Duffel</strong>se yogaschool o.l.v. Rama Saenen, 03 449 40 89,<br />

www.yoga-rama-saenen.be, zaal Spring (Winkelstraat 7), 7,5 euro, ook ZA 10/11, 17/11, 24/11,<br />

1/12, 8/12, 15/12, 22/12, 29/12<br />

Zo 4/11 10.30 – 12 u.: Aperitiefconcert, Volkskunstgroep De Moeffeleer, www.demoeffeleer.be, bibliotheek, 5 euro (apertief en<br />

hapjes inbegrepen), volksmuziek uit Vlaanderen en de wijde omgeving<br />

12 – 19 u.: 12e Mmmm...mosselen, Vlaamse Kring <strong>Duffel</strong>, 0479 66 46 91, De Locht (Liersesteenweg 44), mosselen 16 euro<br />

(kinderen 8 euro), koude schotel vlees of vis 11 euro, curryworst met frieten 5 euro<br />

Natuurwandeling langsheen de AWW spaarbekkens: vogels kijken, Natuurpunt Oude Spoorweg,<br />

dirk.costrop@telenet.be, ingang AWW bekken (Stormschranslaan 1)<br />

mA 5/11 13.30 u.: Fietsen, 015 31 14 57, Gildenhuis (Stationsstraat 1), ook MA 12/11, 26/11, 3/12, 10/12, 24/12, 31/12<br />

19.30 – 21.30 u.: Dans je vrij met Biodanza!, Being Matters, 0478 29 70 64, www.biodanzavlaanderen.org, zaal Spring<br />

(Winkelstraat 10), Biodanza is bewegen vanuit je hart, genieten en het uitdrukken van je levensvreugde,<br />

op jezelf en in hartverwarmende ontmoetingen! Om deel te nemen aan biodanza hoef je geen danser te zijn<br />

of een goede conditie te hebben, 12 euro, ook MA 12/11, 19/11, 3/12, 10/12, 17/12<br />

di 6/11 13 – 16 u.: Open kern (thema i.v.m. maatschappij of gezondheid), Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, Wilgenhof (Bruul 12)<br />

19 – 20 u.: Conditiegym, Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, www.femma.be/duffel-onze-lieve-vrouw, turnzaal ’t Kofschip<br />

(Kwakkelenberg 53), ook DI 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12<br />

Wo 7/11 17 – 17.45 u.: Aquagym 50-plussers, Sportifun vzw, 0497 44 27 45, www.sportifun.be, zwem.com, o.l.v. deskundig lesgever<br />

op aangepaste muziek ritmische oefeningen in het water, ook WO 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12<br />

do 8/11 13.30 – 17 u.: Kaarten, 015 31 66 67, Gildenhuis (Stationsstraat 1), ook MA 26/11, DO 13/12, MA 24/12<br />

14 – 17 u.: Ziekenzorg-Crea activiteit-bezigheid, Ziekenzorg St.-Martinus, 015 31 46 17, Gildenhuis (Stationsstraat 1),<br />

plezante creaties maken o.l.v. begeleiders, ook DO 6/12<br />

19.15 – 22.15 u.: Yoga, <strong>Duffel</strong>se Yogaschool o.l.v. Rama Saenen, 03 449 40 89, www.yoga-rama-saenen.be,<br />

’t Kofschip (Kwakkelenberg 53), gevorderden 19.15 u. – beginners 20.45 u., 6 euro, lichaamsoefeningen,<br />

ademhalingsoefeningen, relaxatie, ..., ook DO 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12<br />

20.30 – 21.15 u.: Aquagym, Sportifun vzw, 0497 44 27 45, www.sportifun.be, zwem.com, o.l.v. deskundig lesgever op<br />

aangepaste muziek ritmische oefeningen in het water, ook DO 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12<br />

ZA 10/11 14 – 17 u.: Expo 10 11 12 Paul Goossens, 015 31 20 40, bibliotheek, ±70 schilderijen in olieverf en aquarel,<br />

ook ZO 11/11, MA 12/11<br />

Zo 11/11 13 – 17 u.: Natuurwandeling in Zammel, Pasar <strong>Duffel</strong>, 015 31 38 91, www.pasar.be/duffel, plein langs<br />

G.Van der Lindenlaan, 1 euro<br />

16 – 17 u.: Concert met liederen ‘den grooten oorlog ‘14 – ‘18’, koor terpsichore, 015 31 61 24, kapel klooster<br />

(Kerkstraat 50)<br />

di 13/11 11 – 17 u.: Wandel mee met Okrasport 55+, Okra - trefpunt 55+ <strong>Duffel</strong>, 015 31 19 57, www.okra.be/trefpunt-duffel,<br />

Den Daak (Handelsstraat 6), wandelcriterium in Berlaar Statie<br />

Wo 14/11 13.30 – 17 u.: Knutselnamiddag: kerstkrans met okkernoten, bibliotheek, 015 31 43 13<br />

14 – 17 u.: Vogeltaarten en -snoepjes maken, 015 32 23 14, bibliotheek, help de vogels doorheen de winter<br />

do 15/11 19 – 22 u.: Zal ik de dokter bellen?, Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, 015 31 45 82, www.femma.be/duffel-onze-lieve-vrouw,<br />

Wilgenhof (Bruul 12), 6 euro, koortsblaasjes, braken, eczeem, hyperventilatie, rugpijn, verkoudheid.... hoe<br />

pak je het aan?<br />

19 – 22.30 u.: Ontmoetingsfeest, Femma <strong>Duffel</strong> Centrum, gilberte_vanhoutven@hotmail.com, Gildenhuis (Stationsstraat 1),<br />

12 euro, etentje en planning werkjaar<br />

Zo 18/11 10.30 – 11.30 u.: Ballenspeeltuin kleuters (geboren 2007-2008), BBC <strong>Duffel</strong>, 0476 85 66 53, www.duffelbbc.be, sporthal<br />

De Pollepel (Naalstraat 43b), verschillende spelvormen met en zonder bal, waarin beweging centraal staan,<br />

ook ZO 25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 23/12<br />

mA 19/11 14 – 18 u.: Ledenfeest, Okra-trefpunt 55+ <strong>Duffel</strong>, 015 31 19 57, www.okra.be/trefpunt-<strong>Duffel</strong>, Gildenhuis<br />

(Stationsstraat 1), optreden en lekkere maaltijd<br />

19.15 – 22.30 u.: Kookles: feestelijke aperitiefhapjes, 015 31 26 60, Gildenhuis (Stationsstraat 1)<br />

di 20/11 13 – 16 u.: Feest voor alle leeftijden, Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, 015 32 18 47, www.femma.be/duffel-onze-lieve-vrouw,<br />

Wilgenhof (Bruul 12), gezellige namiddag voor jong en oud met spelletjes, quiz, maaltijd, 8 euro<br />

13.30 u.: Handwerknamiddag, 015 31 57 51, Gildenhuis (Stationsstraat 1), ook DI 18/12, eigen handwerk meebrengen<br />

do 22/11 13.30 – 16.30 u.: Wandel mee met Okrasport 55+ (± 8 km), Okra - trefpunt 55+ <strong>Duffel</strong>, 015 31 28 56,<br />

www.okra.be/trefpunt-duffel, Den Daak (Handelsstraat 6)<br />

11/12<br />

<strong>november</strong> - <strong>december</strong> <strong>2012</strong> contact duffel ▫ 17


vr 23/11 18 – 22 u.: Raclette-avond, Kon. <strong>Duffel</strong>se Natuurvrienden, 015 31 03 54, Wilgenhof (Bruul 12), typisch Zwitsers (Frans)<br />

gerecht met gesmolten kaas die rijkelijk over stukjes brood of kleine aardappelen wordt uitgesmeerd en met<br />

fijne rauwe hesp, zilveruitjes, komkommers en verse uiringen, vooraf glaasje Kirschjenever, 17 euro<br />

ZA 24/11 19 u.: Foenkelrock, gemeentebestuur, 015 30 72 54, www.duffel.be, zaal Forum (Handelsstraat 33), 8 euro VVK,<br />

12 euro kassa, muzikale avond met onder meer een spetterend optreden van Frank Valentino (gekend van<br />

‘Tien om te zien’ en ‘Komen eten’) gericht op een ouder publiek waarop gedanst, gelachen en gefeest kan<br />

worden.<br />

20 u.: Prijsuitreiking en projectie 4de digiwedstrijd, Digiclub <strong>Duffel</strong>, 015 31 64 68, bibliotheek, prijsuitreiking en<br />

projectie van 4de Digiwedstrijd met digireeksen en foto’s van de leden op zaterdag 24 <strong>november</strong>. Op zondag<br />

25 <strong>november</strong> ben je ook welkom tussen 10 en 17 u.! Mooie tentoonstelling!<br />

20 – 22 u.: Optreden 5-jarig bestaan, Agur, 015 31 75 43, www.nieuws7.nl/singers.html, kapel klooster (Kerkstraat 50),<br />

met receptie<br />

Zo 25/11 10 – 17 u.: Ontdek het Reynaers Institute tijdens de Dag van de Wetenschap, Reynaers Aluminium (Oude Liersebaan 266),<br />

www.reynaers.be, in het Reynaers Institute maak je kennis met alle expertises die Reynaers Aluminium<br />

beheerst voor de ontwikkeling van hedendaagse, state-of-the-art oplossingen voor aluminium ramen, deuren,<br />

gevels, veranda’s, en andere toepassingen<br />

Wo 28/11 13.30 – 17 u.: Knutselnamiddag: theelichtjes met fimo, 015 31 43 13, bibliotheek<br />

20 – 22 u.: Palliatieve zorg – Euthanasie, gemeentebestuur, 015 30 72 51, www.duffel.be, bibliotheek, informatie over<br />

patiëntenrechten, palliatieve zorg en de euthanasiewet door prof. dr. Wim Distelmans<br />

Wo 5/12 19 – 22 u.: Kookdemonstratie: Verrines, gilberte_vanhoutven@hotmail.com, Gildenhuis (Stationsstraat 1), hapjes<br />

klaarmaken om te serveren in kleine potjes of lepeltjes<br />

do 6/12 11 – 17 u.: Wandel mee met Okrasport 55+, Okra - trefpunt 55+ <strong>Duffel</strong>, 015 31 19 57, www.okra.be/trefpunt-duffel,<br />

Den Daak (Handelsstraat 6), wandelcriterium te Hingene.<br />

20 – 22 u.: Blikopener: Afrikaanse verkiezingen in <strong>2012</strong> door Jan Van Crieckinge, 015 43 21 20,<br />

www.vormingplus-regiomechelen.be, bibliotheek, 3 euro<br />

vr 7/12 19 – 21 u.: Voorstelling fotoboek “Will’s way” Will Gillemot + extra retro muziek foto’s, 0477 37 31 85, bibliotheek,<br />

ook ZA 8/12, ZO 9/12 (13 – 18 u.), fotoboek verkrijgbaar<br />

mA 10/12 19 – 22 u.: Kookdemonstratie: High Tea, Femma <strong>Duffel</strong> Centrum, gilberte_vanhoutven@hotmail.com, Gildenhuis<br />

(Stationsstraat 1), 5 euro<br />

di 11/12 12 – 18 u.: Feestvergadering, Gildenhuis (Stationsstraat 1), met feestmaaltijd<br />

Wo 12/12 13.30 – 17 u.: Kerstfeest, 015 31 43 13, bibliotheek<br />

19 – 20 u.: Adventsviering samen met KWB, Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, www.femma.be/duffel-onze-lieve-vrouw,<br />

kerk O.-L.-Vrouw van Goede Wil (Bruul 1)<br />

do 13/12 19 – 22 u.: Bloemschikken kerststuk, Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, 015 31 45 25, www.femma.be/duffel-onze-lieve-vrouw,<br />

Wilgenhof (Bruul 12)<br />

ZA 15/12 20 – 23 u.: Wereldfietsers Nicole en Ingrid, Pasar <strong>Duffel</strong>, 015 31 38 91, www.pasar.be/duffel, Gildenhuis<br />

(Stationsstraat 1), gedurende zes jaar trokken Nicole en Ingrid ongemotoriseerd, door 55 landen en legde<br />

zo’n 120.000 km af met tandems, ligfietsen, ezels, kamelen, kajak, rolschaatsen, te voet, per vlot . . .<br />

In deel 1 van hun wereldreis vertellen ze over hun belevenissen van België via de Noordkaap tot de grens<br />

van Pakistan. In een spetterende diashow komen hun verhalen tot leven. Niet te missen dus!<br />

mA 17/12 12 – 17 u.: Ziekenzorg – kerstfeest, Ziekenzorg St.-Martinus <strong>Duffel</strong>, 015 31 46 17, Gildenhuis (Stationsstraat 1)<br />

13.30 – 17 u.: OKRA - Crea-activiteiten, 015 31 08 90, creatieve activiteiten o.l.v. monitoren<br />

Wo 19/12 19 – 22 u.: Bloemschikken (kerstsfeer), Femma <strong>Duffel</strong> Centrum (gilberte_vanhoutven@hotmail.com) en KVLV <strong>Duffel</strong><br />

St.-Martinus (015 31 57 51), bibliotheek, 5 euro<br />

do 20/12 13.30 – 16.30 u.: Wandel mee met Okrasport 55+, 015 31 28 56, www.okra.be/trefpunt-duffel, Den Daak (Handelsstraat 6),<br />

wandeling naar ‘De Baken’, ± 8 km<br />

19 – 22 u.: Kerstfeest, Femma <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, 015 32 18 47, www.femma.be/duffel-onze-lieve-vrouw,<br />

Wilgenhof (Bruul 12), lekker eten en kerstcadeautjes<br />

do 27/12 14 – 18 u.: Kerstfeest, Okra - trefpunt 55+ <strong>Duffel</strong>, 015 31 19 57, www.okra.be/trefpunt-duffel, Gildenhuis<br />

(Stationsstraat 1), feestmaaltijd en stemmig optreden<br />

Zo 30/12 13.30 – 18 u.: Eindejaarswandeling met koffietafel, Pasar <strong>Duffel</strong>, 015 31 46 59, www.pasar.be/duffel,<br />

parking G. Van der Lindenlaan <strong>Duffel</strong>, 12 euro<br />

meld je activiteit via www.uitdatabank.be! voor opname in Contact,<br />

editie januari-februari 2013 moet je invoeren vóór 25 <strong>november</strong> <strong>2012</strong>.


Cinema Plus+<br />

Elke tweede dinsdag van de maand is er voor de 55-plussers film in de Beethovenzaal van de bibliotheek. Cinema Plus+ staat<br />

voor een goede film én gezellig napraten bij een kop koffie en koek.<br />

de deuren gaan open om 13.30 u., de vertoning start om 14 u.<br />

De prijs bedraagt 3 euro (inclusief koffie en koek). Vooraf inschrijven hoeft niet!<br />

13 <strong>november</strong> – des hommes et des dieux<br />

(een Frans drama - 2010)<br />

Het verhaal speelt zich af in een klooster,<br />

ergens hoog in de Maghrebijnse bergen<br />

tijdens de jaren ‘90. Acht Franse monniken<br />

leven er in harmonie met hun islamitische<br />

dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun<br />

arbeid, nemen deel aan hun festiviteiten<br />

en waken over hun medische gezondheid.<br />

Terreur en geweld nemen echter langzaam<br />

maar zeker de bovenhand in de regio.<br />

Ondanks het toenemende gevaar dat hen<br />

omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te<br />

blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen<br />

te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen<br />

onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Een verhaal over<br />

waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme. De<br />

film is gebaseerd op waargebeurde feiten, die door de Franse<br />

overheid lange tijd in de doofpot zijn gestopt.<br />

11 <strong>december</strong> – Hasta La vista!<br />

(een Vlaamse tragikomedie van Geoffrey Enthoven - 2011)<br />

Drie jonge gasten houden van wijn en<br />

vrouwen. Het eerste proeven ze met<br />

plezier, maar het tweede hebben ze nog<br />

nooit mogen smaken. Onder het mom van<br />

een wijntour reizen de drie naar Spanje<br />

om eindelijk van de grond te gaan. Niets<br />

zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit<br />

dat de eerste blind is, de tweede in een<br />

rolstoel zit en de derde volledig verlamd<br />

is.<br />

Het verhaal van ‘Hasta La Vista’ is geïnspireerd op het leven<br />

van Asta Philpot, een fysiek gehandicapte Amerikaan die ijverde<br />

voor mensen met een handicap en hun sexuele rechten.<br />

‘Hasta La Vista’ oogste heel wat succes op verschillende<br />

internationale filmfestivals.<br />

de werkgroep senioren stelt voor:<br />

4de Foenkelrock<br />

Wat is Foenkelrock?<br />

Een muzikale avond met enkele spetterende optredens gericht op een ouder<br />

publiek, waarop gedanst, gelachen en gefeest kan worden.<br />

Waar en wanneer?<br />

Foenkelrock is op zaterdag 24 <strong>november</strong> in zaal ‘Forum’ (Handelsstraat 33, <strong>Duffel</strong>).<br />

verloop van de avond?<br />

De deuren openen om 19 u. Vanaf 19.30 u. zal discobar ‘Atlantis’ je muzikaal<br />

verwennen met de éne hit na de andere. Omstreeks 21 u. zal het dan de beurt<br />

zijn aan niemand minder dan ‘Frank Valentino’, bekend van ‘Tien om te Zien’ en<br />

‘Komen eten’, om alle handen in de lucht te krijgen.<br />

Foenkelbar!<br />

Om de avond echt te laten bruisen en foenkelen zal er een echte foenkelbar zijn.<br />

Aan deze bar kan je Vonkelwijn (lekkere Zuid-Afrikaanse schuimwijn) verkrijgen.<br />

tickets<br />

Tickets kosten 8 euro. Je kan ze kopen in de bibliotheek en bij de cultuurdienst<br />

(gelijkvloers gemeentehuis). Als je zeker wil zijn van een plaatsje kan je best je<br />

tickets op voorhand aankopen. Als er nog plaatsen over zijn, kan je de dag zelf nog<br />

in zaal ‘Forum’ tickets krijgen.<br />

meer info?<br />

gemeentelijke cultuurdienst (Katy Leemans) ▪ 015 30 72 54<br />

senioren@duffel.be


oPeninGSuren<br />

<strong>Gemeente</strong>dienSten<br />

AdminiStrAtieve dienSten<br />

ArCHieFdienSt<br />

BiBLiotHeeK & diSCotHeeK<br />

de KunStFABrieK<br />

BrAndWeer<br />

muSeum ‘Het GAStHuiS’<br />

oCmW<br />

PoLitie<br />

PWA duFFeL vZW<br />

PoetSHuLP<br />

SoCiAAL HuiS ‘de WAAier’<br />

WoonWinKeL<br />

ZWem.Com<br />

<strong>Gemeente</strong>HuiS<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21 ▪ tel. 015 31 12 02 - fax 015 31 54 01 ▪ www.duffel.be<br />

ma, di, woe, don, vrij: 9 - 12<br />

woe: 13.30 - 15.30 (behalve juli en augustus)<br />

do: 18 - 19.30<br />

<strong>Gemeente</strong>HuiS<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21 ▪ tel. 015 30 72 10<br />

maandag: 13.30 - 16.30 / 18.30 - 20.30 ▪ dinsdag: 9 – 12 / 13.30 - 16.30<br />

woensdag: 9 - 12 ▪ 1ste zaterdag/maand: 14 - 17<br />

o.-L.-vrouwlaan 1 ▪ tel. 015 31 35 43 ▪ www.duffel.be/bibliotheek<br />

maandag: gesloten<br />

dinsdag: 9.30 - 12.30 / 16.30 - 20<br />

woensdag: 13.30 - 18<br />

donderdag: 9.30 - 12.30 / 16.30 - 20<br />

vrijdag: 13.30 - 20<br />

zaterdag: 9.30 - 12.30<br />

zondag: 9.30 - 12.30<br />

rietlei 103 ▪ tel. 015 31 81 26 ▪ www.duffel.be<br />

voor interventies: 015 31 34 44 of 100<br />

administratie: Norbertijnerlei 34 ▪ tel. 015 31 36 66 ▪ www.brandweerduffel.be<br />

rooienberg 21b ▪ tel. 015 30 72 10 ▪ groepen op afspraak<br />

woensdag: 14 – 17 ▪ zondag: 14 - 17<br />

sluitingsdagen: op feestdagen (zowel nationale als plaatselijke)<br />

tijdens de kerstvakantie - tijdens de grote vakantie<br />

Kwakkelenberg 1 ▪ tel. 015 30 97 80 ▪ fax 015 30 97 81<br />

ma, di, woe, don, vrij: 9 - 12<br />

Commissariaat duffel ▪ <strong>Gemeente</strong>straat 21 ▪ tel. 015 31 12 01 ▪ fax 015 31 88 60<br />

ma, vrij: 9 - 12 ▪ di, woe: 9 - 12 / 13 - 17 ▪ don: 9 - 12 / 13 - 17 / 18 - 20<br />

zat: 10 - 12 ▪ zon- en feestdagen: gesloten<br />

Buiten openingsuren<br />

1. bij het zonale onthaalpunt op het commissariaat te St.-Kat.-Waver,<br />

Lemanstraat 25 ▪ tel. 015 31 77 11<br />

2. op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is dit onthaalpunt gesloten<br />

van 22 u. tot en met 7 u. en moet je voor dringende noodhulp bellen<br />

naar tel. 101 / GSM 112<br />

Kapelstraat 5 - 7 ▪ tel. 015 32 17 41<br />

ma, di, woe, don: 9 - 12<br />

Kwakkelenberg 1 ▪ tel. 015 30 99 99 ▪ fax 015 30 97 81<br />

ma, di, woe, don, vrij: 9 - 12 ▪ 1ste do/maand: 17 - 19<br />

1ste + 3de woe/maand: 13.30 - 15.30<br />

buiten deze uren op afspraak<br />

<strong>Gemeente</strong>HuiS<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21 (woonwinkel) ▪ tel. 015 28 60 28 ▪ www.igemo.be<br />

vrij: 9 – 12 ▪ 3e do/maand: 18 – 19.30 of op afspraak<br />

Geen avondpermanentie in juli + augustus; loket gesloten tijdens kerstvakantie,<br />

wel telefoonpermanentie<br />

rooienberg 54b ▪ tel. 015 31 25 70<br />

ochtend- en middagzwemmen<br />

di, don: 7.30 - 8.15 / vrij: 12 - 12.45<br />

tijdens schoolperiodes<br />

ma: gesloten ▪ di: gesloten ▪ woe: 13 – 15 / 15 – 17 / 18 - 20 ▪ don: 18 - 20<br />

vrij: 17.30 - 20.30 ▪ zat: 9 – 12 / 13 - 15 / 15 - 17<br />

tijdens schoolvakanties<br />

ma: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 - 17 ▪ di: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 - 17<br />

woe: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 – 17 / 18 – 20 ▪ don: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 – 17 / 18 - 20<br />

vrij: 9 – 12 / 13 - 15 / 15 – 17 / 18 - 20.30 ▪ zat: 9 – 12 / 13 - 15 / 15 - 17<br />

gesloten tijdens zon- en feestdagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!