26.09.2013 Views

5) PROGRAMMA 'Over de brug' - Gemeente Duffel

5) PROGRAMMA 'Over de brug' - Gemeente Duffel

5) PROGRAMMA 'Over de brug' - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KOM OVER DE BRUG!<br />

over <strong>de</strong> brug<br />

Vorig jaar was <strong>de</strong> brug warm inge-<br />

duffeld in kleurig breiwerk. Gaat ze ook<br />

dit jaar in een nieuw kleedje? Jazeker!<br />

Deze keer krijgt ze zelfs een gezicht...<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> slogan ‘Wij zijn <strong>Duffel</strong>’<br />

zie je er weldra<br />

buren, kennissen<br />

of misschien jezelf<br />

opduiken.<br />

De aangekle<strong>de</strong><br />

brug is een van <strong>de</strong><br />

vele initiatieven van<br />

‘Over <strong>de</strong> Brug’, editie<br />

drie.<br />

‘Over <strong>de</strong> brug’ is nog steeds <strong>de</strong> naam<br />

van het langste én het meest verrassen<strong>de</strong><br />

evenement van het jaar.<br />

De editie 2013 loopt van 15 april tot 5<br />

mei.<br />

Mensen zoals jij en ik zijn <strong>de</strong> makers,<br />

vormgevers, ontwerpers, performers, …<br />

Het enige wat je nodig hebt is je<br />

eigen creativiteit, een portie gedrevenheid<br />

én vooral veel goesting om met<br />

DUFFEL HEEFT TALENT!<br />

jouw talent over <strong>de</strong> brug te komen.<br />

Of je nu een topartiest in wording bent,<br />

een passie hebt voor Afrikaanse dans of<br />

zwoele filmmuziek of iets bijzon<strong>de</strong>rs kan<br />

doen met je stem, je ogen of je hersenpan,<br />

… Voor één<br />

keer geldt <strong>de</strong><br />

regel: alles<br />

kan en mag!!<br />

‘Over <strong>de</strong> Brug’<br />

is voor ie<strong>de</strong>r wat<br />

wils ! Concertjes<br />

van klassiek<br />

tot scheuren<strong>de</strong><br />

rock, <strong>de</strong>elnemen aan een workshop,<br />

snuisteren op <strong>de</strong> Markt voor Mensen<br />

met Talent, een filmpje meepikken,<br />

een expo bezoeken, … Kies maar uit!<br />

‘Over <strong>de</strong> Brug’ mag je niet missen.<br />

Lees vooral ver<strong>de</strong>r wat er zoal in <strong>de</strong><br />

aanbieding is. Zoek en vind hoe, waar<br />

en wanneer jij je hart kan ophalen.<br />

Wij komen elkaar daar zeker tegen!<br />

Tot dan!


COlOFOn<br />

Organisatie<br />

gemeentebestuur <strong>Duffel</strong><br />

Dank je!<br />

Veel dank aan ie<strong>de</strong>reen die heeft<br />

meegeholpen aan Over <strong>de</strong> brug 2013.<br />

Redactie<br />

Cultuurdienst<br />

Museum Het Gasthuis<br />

De Kunstfabriek<br />

Bibliotheek<br />

Vormgeving<br />

Olivier Stalmans – Kosmonaut<br />

Druk<br />

De Persgroep<br />

Eco Print Center – Lokeren<br />

oplage: 8000 exemplaren<br />

Contact<br />

Cultuurdienst<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

cultuurdienst@duffel.be<br />

015 30 72 52<br />

Bijna allEMaal GRatis<br />

Op een uitzon<strong>de</strong>ring na zijn alle activiteiten gratis.<br />

Een extra re<strong>de</strong>n om zeker Over <strong>de</strong> brug te komen.<br />

WiE is VliEG?<br />

Vlieg wijst kin<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> weg naar muziek, theater,<br />

film, dans en nog veel meer vrijetijdsactiviteiten.<br />

Je kan Vlieg overal tegenkomen, ook in ‘Over <strong>de</strong> brug’.<br />

Het Vlieg-label duidt aan welke activiteiten leuk zijn<br />

voor kin<strong>de</strong>ren en hun familie.<br />

insCHRijVEn?<br />

Voor sommige activiteiten moet je vooraf inschrijven.<br />

Dit doe je via www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug of telefonisch<br />

op 015 30 72 52.<br />

3


kalen<strong>de</strong>r 'over <strong>de</strong> <strong>brug'</strong><br />

4<br />

15 april expo Uit <strong>de</strong> kunst 6<br />

16 april expo Wij zijn <strong>Duffel</strong> 6<br />

17 april workshop Werken met <strong>de</strong> drukpers: diepdruk met plexiglas 6<br />

voorstelling KOPPstuk: <strong>de</strong> Vuurvogel 6<br />

20 april expo Terug in <strong>de</strong> tijd: 100 jaar ‘t Kompas 7<br />

21 april expo (en feestelijke opening) Groeten uit <strong>Duffel</strong> 7<br />

zoektocht Stap in onze teletijdmachine 7<br />

<strong>de</strong>mo Aan <strong>de</strong> grote klok 7<br />

22 april expo <strong>Duffel</strong>, een dorp in <strong>de</strong> wereld 8<br />

workshop Orgel versus klavecimbel 8<br />

film Babbelbox: The Movie 8<br />

workshop Body Drum 8<br />

23 april workshop Ie<strong>de</strong>r z’n eigen monster 9<br />

workshop Ritmes uit West - Afrika 9<br />

workshop Werken met <strong>de</strong> drukpers: kartondruk 9<br />

workshop Op zoek naar <strong>de</strong> ziel van Ierland 9<br />

24 april workshop Werken met klei 10<br />

workshop Schil<strong>de</strong>ren op doek 10<br />

film The Iron Lady 10<br />

25 april workshop Als drummen meer mag zijn dan lawaai 10<br />

workshop Geheimen van <strong>de</strong> basgitaar 10<br />

26 april voorstelling Het bellenblazend meisje aan <strong>de</strong> caravan 11<br />

expo Echt & orgineel 11<br />

expo Boeken in <strong>de</strong> kijker 11<br />

expo Een beeldig verhaal 11<br />

27 april workshop Mondharmonica à la Toots 11<br />

28 april workshop Werken met <strong>de</strong> drukpers: diepdruk met plexiglas 12<br />

expo 100 jaar school ‘t Kompas 12<br />

29 april film Intouchables 12<br />

30 april concert Lost and found 12<br />

1 mei volkskunst Meiboomplanting 13<br />

markt Markt voor mensen met talent 13<br />

concert Mainstage 13<br />

concert Lost and found 13<br />

2 mei film El secreto <strong>de</strong> sus ojos 14<br />

concert Jazzcafe 14<br />

3 mei concert Kunstfabriek <strong>de</strong> luxe 14<br />

4 mei workshop Muziektechnopolis: al doen<strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kken 14<br />

concert Music all together 14<br />

concert 17e zangston<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Vlaamse kring 14<br />

5 mei <strong>de</strong>mo Kalligrafie 15<br />

voorstelling Voorleesuurtje 15<br />

concert If music be the food of love, play on! 15


CUltUUR-, jEUGD- En spORtDiEnst<br />

<strong>Gemeente</strong>huis - <strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

cultuurdienst@duffel.be<br />

015 30 72 52<br />

Wat doet <strong>de</strong>ze dienst?<br />

speelstraten – Ballonnekensstoet - goe<strong>de</strong> raad -<br />

Speelkriebel – promotie – Cinema Plus+ - subsidiemogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

– adviesra<strong>de</strong>n en werkgroepen – morele<br />

steun – Welzijnscafés – cursussen – nieuwe samenwerking<br />

– UiT in <strong>Duffel</strong> – Sportkampen – Vlaan<strong>de</strong>ren<br />

Feest! – Fair Tra<strong>de</strong>-gemeente - Buitenspeeldag – en<br />

veel meer …<br />

Openingsuren<br />

maandag 9u-12u<br />

dinsdag 9u-12u<br />

woensdag 9u-12u & 13u30-15u30<br />

don<strong>de</strong>rdag 9u-12u & 18-19u30<br />

vrijdag 9u-12u<br />

5


ExpO<br />

Uit DE KUnst!<br />

van 15 april tot 12 mei<br />

Kijk vanaf 15 april op<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

Dat er ‘Kunst’ wordt gemaakt in<br />

De Kunstfabriek lijdt geen twijfel.<br />

Van geschil<strong>de</strong>rd tot geboetseerd,<br />

van gekleurd tot gekneed: je kan<br />

hier alvast van genieten bij een bezoekje<br />

aan De Kunstfabriek en het<br />

gemeentehuis. De an<strong>de</strong>re locaties<br />

zullen ter beschikking liggen op het<br />

gemeentehuis vanaf 15 april of terug<br />

te vin<strong>de</strong>n zijn op www.duffel.be.<br />

6<br />

MUsEUM HEt GastHUis<br />

Rooienberg 21b<br />

museum@duffel.be<br />

015 30 72 10<br />

ExpO<br />

Wij zijn DUFFEl<br />

vanaf 16 april<br />

Het Gasthuis telt voor 2!<br />

Je ont<strong>de</strong>kt er <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong> verpleegkun<strong>de</strong> én<br />

<strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>Duffel</strong>!<br />

Of zelfs voor 3!<br />

Naast <strong>de</strong> vaste collectie zijn er ook regelmatig extra<br />

expo’s.<br />

inkom<br />

1 euro (-12 jaar: gratis)<br />

Openingsuren<br />

woensdag en zondag van 14 tot 17u<br />

(kerstvakantie, feestdagen, juli en augustus gesloten)<br />

De brug<br />

<strong>Duffel</strong>, een dorp met zo’n 17 000<br />

gezichten. Allemaal gezichten met<br />

een an<strong>de</strong>r verhaal, jong en min<strong>de</strong>r<br />

jong, mensen met een verschillen<strong>de</strong><br />

achtergrond, mensen met eigen<br />

ervaringen, mannen en vrouwen,<br />

mensen met blauwe en bruine ogen,<br />

met een veelvoud van 17 000 dromen<br />

en plannen, … maar allemaal samen<br />

zijn <strong>de</strong>ze mensen <strong>Duffel</strong>.<br />

De spandoeken aan <strong>de</strong> brug-<br />

leuningen geven een impressie<br />

van <strong>de</strong> grote verschei<strong>de</strong>nheid aan<br />

<strong>Duffel</strong>aars.<br />

WORKsHOp<br />

WERKEn MEt DE DRUKpERs:<br />

DiEpDRUK MEt plExiGlas<br />

woensdag 17 april<br />

13u30-16u30<br />

Atelier bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

12 - 18 jaar<br />

Met een droge naald maak je een<br />

tekening op plexiglas.<br />

Deze techniek heet diepdruk omdat<br />

het beeld vanuit <strong>de</strong> dieper liggen<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> drukvorm ingeïnkt en<br />

afgedrukt wordt. Je zal versteld<br />

staan van het resultaat!<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

VOORstEllinG<br />

KOppstUK: DE VUURVOGEl<br />

woensdag 17 april<br />

15u-16u<br />

Congrescentrum De Kleiput,<br />

Stationsstraat 22c<br />

6-12 jaar en (groot)ou<strong>de</strong>rs<br />

KOPPstuk De Vuurvogel is muziektheater<br />

over KOPPkin<strong>de</strong>ren en hun<br />

ou<strong>de</strong>rs (KOPP: kin<strong>de</strong>ren van ou<strong>de</strong>rs<br />

met psychische problemen).<br />

Kleine Vogel stelt zich voor: “Hallo,<br />

ik ben Kleine Vogel, Kleine Vogel die<br />

niet fluiten kan.” Hij kan zich hierdoor<br />

niet meer uiten en voelt zich<br />

eenzaam en bang.<br />

Na een hele tocht en hulp van<br />

Casper, het vrien<strong>de</strong>lijke spook, stelt<br />

Kleine Vogel zich opnieuw voor:<br />

”Hallo, ik ben Kleine Vogel, soms<br />

blij, soms bang, soms boos en soms<br />

verdrietig.”


ExpO<br />

tERUG in DE tijD:<br />

100 jaaR 't KOMpas<br />

zaterdag 20 en zondag 21 april<br />

10u-17u<br />

GBS ‘t Kompas, Nieuwstraat 11b<br />

Het verhaal van ‘t Kompas start<br />

precies een eeuw gele<strong>de</strong>n. Decennialang<br />

volg<strong>de</strong>n enkel jongens hier<br />

lager on<strong>de</strong>rwijs. Pas sinds 1995<br />

kunnen ook meisjes hier school<br />

lopen. Vanaf 2001 is er een kleuteraf<strong>de</strong>ling.<br />

Erfgoeddag zet <strong>de</strong> tijd<br />

hier even stil. Foto’s uit school- en<br />

privéarchieven tonen <strong>de</strong> school, <strong>de</strong><br />

leerlingen en on<strong>de</strong>rwijzers en heel<br />

wat leer-, speel- en reismomenten<br />

uit <strong>de</strong> afgelopen 100 jaar!<br />

FEEstElijKE OpEninG<br />

GROEtEn Uit DUFFEl<br />

zondag 21 april<br />

11u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

Ie<strong>de</strong>reen welkom op <strong>de</strong>ze<br />

fotogenieke expo! Wij zorgen voor<br />

een hapje en een drankje. Ont<strong>de</strong>k,<br />

eet, drink en geniet ...<br />

ExpO<br />

GROEtEn Uit DUFFEl<br />

zondag 21 april<br />

10u-18u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

Eén luik van <strong>de</strong> expo toont het<br />

vroegere <strong>Duffel</strong> en zijn inwoners.<br />

Die beel<strong>de</strong>n komen uit het fotoarchief<br />

van <strong>de</strong> gemeente. Daarnaast<br />

behoudt ‘Groeten uit <strong>Duffel</strong>’<br />

een speciale plaats voor aan <strong>de</strong> inbreng<br />

van <strong>de</strong> huidige <strong>Duffel</strong>aars. Zij<br />

fotografeer<strong>de</strong>n elk een bijzon<strong>de</strong>re<br />

plek in het dorp. Elke foto heeft een<br />

eigen verhaal. Een verrassen<strong>de</strong> tentoonstelling!<br />

zOEKtOCHt<br />

stap in OnzE<br />

tElEtijDMaCHinE<br />

zondag 21 april<br />

10u-18u<br />

Museum Het Gasthuis, Rooienberg 21b<br />

6 - 12 jaar<br />

In het museumgebouw en in basisschool<br />

‘t Kompas ga je op zoek naar<br />

vroeger. Je ziet een heleboel foto’s,<br />

prenten en beel<strong>de</strong>n over schoollopen<br />

en ontspannen, over ziek zijn en<br />

genezen. Je komt terecht in het <strong>Duffel</strong><br />

van lang, lang gele<strong>de</strong>n. Jij zoekt mee<br />

uit wat die foto’s en beel<strong>de</strong>n willen vertellen.<br />

On<strong>de</strong>rweg pik je ook weetjes<br />

mee over tijd en klokken. Jij doet toch<br />

ook mee?<br />

DEMO<br />

aan DE GROtE KlOK<br />

zondag 21 april<br />

10u-18u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

Met het diploma van uurwerkmaker<br />

op zak, startte Herman Laenen in<br />

1973 een zaak in <strong>Duffel</strong>. Intussen is<br />

zijn stiel een echt ambacht gewor<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong>ze wegwerpmaatschappij zijn<br />

reparaties eer<strong>de</strong>r uitzon<strong>de</strong>ring dan<br />

regel. Herman maakt er nog steeds<br />

een erezaak van klokken en uurwerken<br />

te herstellen. Op Erfgoeddag brengt hij<br />

een grote, staan<strong>de</strong> en … <strong>de</strong>fecte klok<br />

mee en toont jou hoe je ze herstelt!<br />

7


8<br />

ExpO<br />

DUFFEl, EEn DORp in DE<br />

WERElD<br />

vanaf 22 april<br />

openingsuren gemeentehuis<br />

Hal gemeentehuis, <strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

‘<strong>Duffel</strong>, een dorp in <strong>de</strong> wereld’,<br />

geschreven in verschillen<strong>de</strong> talen<br />

door talenten uit evenveel lan<strong>de</strong>n.<br />

Zo merk je dat <strong>de</strong> samenleving een<br />

stuk diverser, boeien<strong>de</strong>r en kleurrijker<br />

is gewor<strong>de</strong>n.<br />

Deze talententoonstelling is nooit<br />

af… Wanneer je je moe<strong>de</strong>rtaal niet<br />

terugvindt, mag je aanvullen.<br />

Kom zeker eens kijken in <strong>de</strong> hal van<br />

het gemeentehuis.<br />

FilM<br />

BaBBElBOx: tHE MOViE<br />

van 22 april tot 5 mei<br />

Diverse locaties<br />

In maart dook op verschillen<strong>de</strong><br />

plaatsen in <strong>Duffel</strong> plots <strong>de</strong> babbelbox<br />

op. Heel wat <strong>Duffel</strong>aars gaven hier<br />

het beste van zichzelf en toon<strong>de</strong>n<br />

hun grootste talenten. Dat lever<strong>de</strong><br />

leuk filmmateriaal op, dat we je<br />

tij<strong>de</strong>ns Over <strong>de</strong> brug graag laten<br />

zien. Het resultaat kan je komen<br />

bekijken van 22 april tot 5 mei in het<br />

gemeentehuis, <strong>de</strong> bibliotheek, De<br />

Kunstfabriek en WZC Sint-Elisabeth.<br />

Wed<strong>de</strong>n dat je verbaasd zal zijn?!<br />

WORKsHOp<br />

ORGEl VERsUs KlaVECiMBEl<br />

maandag 22 april<br />

18u-21u<br />

Sint-Martinuskerk, Kerkstraat<br />

Ben je van het nieuwsgierige type en<br />

wil je ook wel eens weten waar die<br />

orgelklank in <strong>de</strong> kerk vandaan komt?<br />

Hier mag je op het groot orgel van <strong>de</strong><br />

kerk spelen. Je stapt IN het orgel en<br />

kijkt hoe het vanbinnen werkt. Vind jij<br />

klavecimbel ook sterk in zijn eenvoud?<br />

Kom zelf het verschil ont<strong>de</strong>kken met<br />

<strong>de</strong> piano. Waan jezelf in <strong>de</strong> tijd van<br />

Mozart en speel je pianostukje op<br />

klavecimbel.<br />

WORKsHOp<br />

BODyDRUM<br />

maandag 22 april<br />

19u30-20u30<br />

Beethovenzaal bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

12 - 18 jaar<br />

Bodydrum is een combinatie van<br />

ritme en beweging: stampen, klappen,<br />

“slaan” op <strong>de</strong> borstkas,… zorgen voor<br />

verschillen<strong>de</strong> klanken waardoor je<br />

lichaam omgetoverd wordt tot instrument.<br />

Samen maken we toffe, swingen<strong>de</strong><br />

grooves. Voor <strong>de</strong>ze workshop is<br />

geen voorkennis vereist.


WORKsHOp<br />

iEDER z'n EiGEn MOnstER<br />

dinsdag 23 april<br />

16u30-17u30<br />

De Kunstfabriek, Rietlei 103<br />

6 - 12 jaar<br />

Zoals echte tekenaars gaan we aan <strong>de</strong><br />

slag met potlood om een woeste vijfpotige<br />

flapper te tekenen of misschien<br />

wel een zie<strong>de</strong>n<strong>de</strong> insectachtige smots<br />

of een harige gehoorn<strong>de</strong> nufmuts.<br />

Breng je kleurpotlo<strong>de</strong>n mee.<br />

WORKsHOp<br />

WERKEn MEt DE DRUKpERs:<br />

KaRtOnDRUK<br />

dinsdag 23 april<br />

18u-19u30<br />

Atelier bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

+ 12 jaar<br />

Kartondruk is een hoogdruk-<br />

techniek waarbij karton als beelddrager<br />

wordt gebruikt. De drukvorm<br />

is uitgesne<strong>de</strong>n of bewerkt en wordt<br />

daarna per kleur afgedrukt.<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

WORKsHOp<br />

RitMEs Uit WEst-aFRiKa<br />

dinsdag 23 april<br />

17-18u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

11 - 16 jaar<br />

Een workshop waarbij elke <strong>de</strong>elnemer<br />

kan proeven van <strong>de</strong> veelzijdigheid<br />

van <strong>de</strong> koning van <strong>de</strong> West-<br />

Afrikaanse slaginstrumenten: <strong>de</strong><br />

djembé. Dit instrument was in <strong>de</strong>ze<br />

gebie<strong>de</strong>n van oudsher het betrouwbaarste<br />

mid<strong>de</strong>l om informatie te<br />

versprei<strong>de</strong>n. Vanuit <strong>de</strong> aangebrachte<br />

technieken wor<strong>de</strong>n ou<strong>de</strong> rituelen<br />

zoals zonneriten geritmeerd. Met<br />

toonmoment op 1 mei.<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

WORKsHOp<br />

Op zOEK naaR DE ziEl Van<br />

iERlanD<br />

dinsdag 23 april<br />

20u-21u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

We kennen allemaal <strong>de</strong> klassiekers uit<br />

<strong>de</strong> ‘Irish Folk’, al weten we niet onmid<strong>de</strong>llijk<br />

waar ze vandaan komen. Toch<br />

is <strong>de</strong> ‘Irish Folk’-traditie even rijk als<br />

mysterieus. We gaan in <strong>de</strong>ze workshop<br />

op zoek naar <strong>de</strong> ziel in die prachtige<br />

balla<strong>de</strong>s, drink- en strijdlie<strong>de</strong>ren.<br />

Met behulp van enkele typische Ierse<br />

slaginstrumenten begelei<strong>de</strong>n we<br />

onszelf. Wed<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> geest van Molly<br />

Malone komt spoken?<br />

Breng 2 eetlepels mee.<br />

9


WORKsHOp<br />

WERKEn MEt KlEi<br />

woensdag 24 april<br />

13u30-14u30<br />

Atelier bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

8-12 jaar<br />

Hou jij van knutselen, maar weet<br />

je niet goed hoe? Lijkt jouw hondje<br />

in klei meer op een koe? Kom dan<br />

zeker naar <strong>de</strong>ze workshop. Nicole<br />

leert je <strong>de</strong> kneepjes van het vak.<br />

Een klein plastiek zakje is handig om<br />

je werk mee naar huis te nemen.<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

10<br />

WORKsHOp<br />

sCHilDEREn Op DOEK<br />

woensdag 24 april<br />

15u-17u<br />

Atelier (bib), O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

+ 12 jaar<br />

Voel jij je helemaal thuis achter een<br />

schil<strong>de</strong>rsezel? Wil je je helemaal<br />

uitleven met verf en penseel? Kom<br />

dan zeker naar <strong>de</strong>ze workshop.<br />

Nicole geeft tips voor een prachtig<br />

resultaat.<br />

Een ou<strong>de</strong> krant en een vod heb je<br />

zeker nodig.<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

FilM<br />

tHE iROn laDy<br />

woensdag 24 april<br />

20u<br />

Polyvalente zaal GTI, Rooienberg 20<br />

The Iron Lady vertelt het verhaal<br />

van Margaret Thatcher, <strong>de</strong> eerste<br />

vrouwelijke Britse premier, en <strong>de</strong><br />

strijd die ze voer<strong>de</strong> om gehoord te<br />

wor<strong>de</strong>n in een wereld gedomineerd<br />

door mannen. Het is een film over<br />

macht en <strong>de</strong> prijs die hiervoor betaald<br />

moet wor<strong>de</strong>n. Een verrassend<br />

en intiem portret van een bijzon<strong>de</strong>re<br />

en complexe vrouw, waarin Meryl<br />

Streep schittert als The Iron Lady.<br />

WORKsHOp<br />

als DRUMMEn MEER MaG<br />

zijn Dan laWaai...<br />

don<strong>de</strong>rdag 25 april<br />

17u-18u & 18u-19u<br />

The BoX, Rietlei 103<br />

6-18 jaar<br />

Misschien blijkt drummen wel iets<br />

voor jou te zijn? Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze workshop<br />

wor<strong>de</strong>n enkele basisritmes<br />

en technieken aangeleerd. Geen<br />

voorkennis vereist. Drumstel -en<br />

stokken meebrengen is niet nodig.<br />

Vergeet je oordopjes niet!<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

WORKsHOp<br />

GEHEiMEn Van DE<br />

BasGitaaR<br />

don<strong>de</strong>rdag 25 april<br />

19u30-20u30<br />

De Kunstfabriek, Rietlei 103<br />

+ 12 jaar<br />

Workshop voor bassisten. We bespreken<br />

een paar stijlen en ont<strong>de</strong>kken<br />

hoe we zelf een baslijn verzinnen.<br />

Wat is ‘slap’-techniek? We<br />

oefenen een paar nummers met <strong>de</strong><br />

drumcomputer.<br />

Breng je instrument mee!<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52


VOORstEllinG<br />

HEt BEllEnBlazEnD<br />

MEisjE aan DE CaRaVan!<br />

van vrijdag 26 april tot zondag 5 mei<br />

10u-18u<br />

PVT Schorshaegen,<br />

Mechelsebaan 220<br />

Voor dit project sloegen bewoners<br />

van ‘Schorshaegen’ en<br />

MengelMousse (een kunstencollectief<br />

vanuit het PZ Sint-Norbertus) <strong>de</strong><br />

han<strong>de</strong>n in elkaar.<br />

Wat doet het bellenblazend meisje<br />

aan <strong>de</strong> caravan? … Kom kijken en<br />

licht een stuk van <strong>de</strong> sluier op… Of<br />

wordt het pas dit najaar dui<strong>de</strong>lijk?<br />

ExpO<br />

ECHt & ORiGinEEl<br />

van vrijdag 26 april tot vrijdag 17 mei<br />

openingsuren bib<br />

Jeugdaf<strong>de</strong>ling bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

Kom kijken naar <strong>de</strong> illustraties van<br />

Ina Hallemans over <strong>de</strong> natuur en let<br />

vooral op <strong>de</strong> prachtige paar<strong>de</strong>n!<br />

ExpO<br />

BOEKEn in DE KijKER<br />

van 26 april tot 17 mei<br />

openingsuren bib<br />

Uitleenruimte bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

Doe inspiratie op in onze boeken over<br />

schil<strong>de</strong>ren, tekenen, …<br />

ExpO<br />

EEn BEElDiG VERHaal<br />

van vrijdag 26 april tot vrijdag 17 mei<br />

openingsuren bib<br />

Inkomhal bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

Jonas Van <strong>de</strong> Vijver brengt een stil<br />

beeldverhaal met grote panoramafoto’s<br />

van herkenbare plaatsen in<br />

Antwerpen … Waarom is alles verlaten?<br />

Wat is <strong>de</strong> oorzaak?<br />

BiBliOtHEEK<br />

O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

duffel@bibliotheek.be<br />

015 31 35 43<br />

De bib is voor ie<strong>de</strong>reen vrij toegankelijk.<br />

Je kan in <strong>de</strong> bib een krant of tijdschrift komen lezen,<br />

stu<strong>de</strong>ren, surfen... Als je wil ontlenen of surfen moet je<br />

wel lid wor<strong>de</strong>n.<br />

aanbod<br />

romans – informatieve boeken – grote-letterboeken -<br />

jeugdboeken – strips – tijdschriften – internet -<br />

dagbla<strong>de</strong>n - Mediargus (digitale persdatabank) – cd’s -<br />

luisterboeken – dvd’s – daisyboeken - Makkelijk Lezen<br />

Plein<br />

Dienstverlening<br />

thuisbezorging boeken voor min<strong>de</strong>r-mobielen<br />

interbibliothecair leenverkeer (IBL)<br />

Openingsuren:<br />

dinsdag 9u30-12u30 & 16u30-20u<br />

woensdag 13u30-18u<br />

don<strong>de</strong>rdag 9u30-12u30 & 16u30-20u<br />

vrijdag 13u30-20u<br />

zaterdag 9u30-12u30<br />

zondag 9u30-12u30<br />

WORKsHOp<br />

MOnDHaRMOniCa a la<br />

tOOts<br />

zaterdag 27 april<br />

10u-16u<br />

De Kunstfabriek, Rietlei 103<br />

+ 12 jaar<br />

Mondharmonica, één van <strong>de</strong> meest<br />

expressieve muziekinstrumenten.<br />

Uniek! Het meest verkochte<br />

instrument ter wereld, en een van<br />

<strong>de</strong> meest gelief<strong>de</strong>. Alleen: waar<br />

kan je het instrument leren bespelen?<br />

In De Kunstfabriek ben je<br />

aan het juiste adres. Zowaar het<br />

enige. Haast je om je voor <strong>de</strong>ze<br />

unieke workshop in te schrijven.<br />

Breng je mondharmonica mee.<br />

Inschrijven voor 20 april.<br />

Toonmoment om 19u in Kasteel<br />

Gevers.<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

11


WORKsHOp<br />

WERKEn MEt DE DRUKpERs:<br />

DiEpDRUK MEt plExiGlas<br />

zondag 28 april<br />

14u-17u<br />

Atelier bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

12-18<br />

Met een droge naald maak je een<br />

tekening op plexiglas. Deze techniek<br />

heet diepdruk omdat het beeld<br />

vanuit <strong>de</strong> dieper liggen<strong>de</strong> <strong>de</strong>len van<br />

<strong>de</strong> drukvorm ingeïnkt en afgedrukt<br />

wordt. Je zal versteld staan van het<br />

resultaat!<br />

Vooraf inschrijven!<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

015 30 72 52<br />

ExpO<br />

100 jaaR sCHOOl<br />

’t KOMpas<br />

zondag 28 april tot woensdag<br />

30 oktober<br />

open op woensdag en zondag, 14-17u<br />

(behalve Pinksteren, 1 mei,<br />

juli en augustus)<br />

Museum Het Gasthuis, Rooienberg 21b<br />

1 euro (expo én museum),<br />

- 12 jaar: gratis<br />

Deze expo verhuist van ’t Kompas<br />

naar museum Het Gasthuis. Je ziet<br />

er een serie klasfoto’s vanaf 1916<br />

tot nu. Er zijn beel<strong>de</strong>n van schoolreizen,<br />

zeeklassen, leeruitstappen<br />

en sportdagen. Je ontmoet<br />

er oud-leerkrachten en directeurs.<br />

Schoolarchief in <strong>de</strong> vorm van<br />

rapporten, agenda’s, boeken,<br />

schriften en werkstukken wor<strong>de</strong>n<br />

van on<strong>de</strong>r het stof gehaald. Jonge<br />

bezoekers vin<strong>de</strong>n in het museum<br />

een kleuterspeelhoek en een kleur-<br />

en tekentafel.<br />

12<br />

FilM<br />

intOUCHaBlEs<br />

maandag 29 april<br />

20u<br />

Polyvalente zaal GTI, Rooienberg 20<br />

Miljonair Philippe is aan een rolstoel<br />

gekluisterd en woont in hartje<br />

Parijs in een kast van een huis.<br />

Driss woont in een van <strong>de</strong> grimmige<br />

voorste<strong>de</strong>n. De jonge Senegalees<br />

wordt <strong>de</strong> persoonlijke verzorger van<br />

Philippe. Met zijn tomeloze energie<br />

zet hij Philippes stijve huishou<strong>de</strong>n<br />

op z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal<br />

nooit meer hetzelf<strong>de</strong> zijn.<br />

COnCERt<br />

lOst anD FOUnD<br />

dinsdag 30 april<br />

20u<br />

Feestzaal Covabe, Stationsstraat 2<br />

Wat gebeurt er wanneer negen<br />

mensen verdwalen en heel toevallig<br />

op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek stran<strong>de</strong>n? Ze<br />

kennen elkaar niet, hebben elk<br />

hun eigen verhaal en elk hun eigen<br />

bestemming. Maar 1 ding hebben ze<br />

gemeen: ze hebben allemaal een<br />

koffer bij, met daarin iets wat hen<br />

dierbaar is. Wat volgt is een avontuur<br />

met een lach en een traan, met<br />

lief<strong>de</strong> en vriendschap, een combinatie<br />

van zang, dans en poëzie.


VOlKsKUnst<br />

MEiBOOMplantinG<br />

woensdag 1 mei<br />

13u30-18u<br />

De Locht, Liersesteenweg 44<br />

We komen samen <strong>de</strong> winter verbran<strong>de</strong>n<br />

en <strong>de</strong> zomer verwelkomen.<br />

Daarbij kan je <strong>de</strong> a<strong>de</strong>llijke titel van<br />

Meigraaf en Meigravin (+16j), van<br />

Meijonker en Meijonkvrouw (10-<br />

16j) verwerven. Je krijgt nog een<br />

wervelend optre<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>liers<br />

en dansers van Kinnebaba<br />

en De Moeffeleer. Als slot kan je<br />

zelf een dansje wagen. En heel <strong>de</strong><br />

namiddag staan er drankjes en versnaperingen<br />

klaar.<br />

COnCERt<br />

MainstaGE<br />

woensdag 1 mei<br />

14u-17u<br />

Stationsplein<br />

De <strong>Duffel</strong>se KH Sint-Cecilia<br />

verwelkomt je op het mainstage met<br />

‘De foute muziek van Cecilia’.<br />

In <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong> namiddag zijn er<br />

nog verrassingsacts.<br />

Om 16u30 geeft wereldkoor Agur <strong>de</strong><br />

toon aan om samen te zingen. Zorg<br />

dat je er bent!<br />

MaRKt VOOR MEnsEn<br />

MEt talEnt<br />

woensdag 1 mei<br />

11u-17u<br />

Stationsplein<br />

De gezelligste markt van 2013 vind<br />

je op en rond het mooie stationsplein.<br />

Op <strong>de</strong>ze markt wor<strong>de</strong>n enkel<br />

producten verkocht die beperkt zijn<br />

in oplage. Alles wat tentoongesteld<br />

en verkocht wordt, is zelfgemaakt of<br />

zelfontworpen.<br />

Hou je van originele spullen, dan is<br />

dit the place to be.<br />

Zin in een hapje en een drankje?<br />

Ook dat kan op en rond <strong>de</strong> markt.<br />

COnCERt<br />

lOst anD FOUnD<br />

woensdag mei<br />

20u<br />

Feestzaal Covabe, Stationsstraat 2<br />

Wat gebeurt er wanneer negen<br />

mensen verdwalen en heel toevallig<br />

op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek stran<strong>de</strong>n? Ze<br />

kennen elkaar niet, hebben elk<br />

hun eigen verhaal en elk hun eigen<br />

bestemming. Maar 1 ding hebben ze<br />

gemeen: ze hebben allemaal een<br />

koffer bij, met daarin iets wat hen<br />

dierbaar is. Wat volgt is een avontuur<br />

met een lach en een traan, met<br />

lief<strong>de</strong> en vriendschap, een combinatie<br />

van zang, dans en poëzie.<br />

13


FilM<br />

El sECREtO DE sUs OjOs<br />

don<strong>de</strong>rdag 2 mei<br />

20u<br />

Polyvalente zaal GTI, Rooienberg 20<br />

Benjamin Esposito is net gepensioneerd<br />

bij <strong>de</strong> gerechtelijke politie<br />

in Buenos Aires. Hij wil een boek<br />

schrijven over een ou<strong>de</strong> misdaad<br />

die hem nog steeds obse<strong>de</strong>ert.<br />

In<strong>de</strong>rtijd wer<strong>de</strong>n daarvoor eerst<br />

twee onschuldige immigranten gearresteerd.<br />

De manier waarop <strong>de</strong><br />

hele zaak toen afgesloten werd,<br />

heeft toch een nare nasmaak.<br />

COnCERt<br />

jazzCaFE<br />

don<strong>de</strong>rdag 2 mei<br />

20u<br />

Kijk vanaf 15 april op<br />

www.duffel.be/over<strong>de</strong>brug<br />

De voorlopig nog geheime locatie<br />

wordt voor één dag omgetoverd tot<br />

een bruine jazzkroeg. Swingen<strong>de</strong><br />

jazz, hippe sounds, zwoele salsa<br />

grooves, hot solo’s, ...<br />

Gedim<strong>de</strong> lichten, kaarslicht,<br />

drankjes. De leerlingen van <strong>de</strong><br />

saxofoonklas graven hier diep naar<br />

hun Afro-Amerikaanse “soul”.<br />

14<br />

COnCERt<br />

KUnstFaBRiEK DE lUxE<br />

vrijdag 3 mei<br />

20u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

Wij nodigen je van harte uit op dit<br />

concert waar muzikanten je graag<br />

laten meegenieten van hun lievelingswerken.<br />

Wij zorgen voor een<br />

gevarieerd topprogramma en<br />

rekenen op jouw aanwezigheid.<br />

WORKsHOp<br />

MUziEKtECHnOpOlis:<br />

al DOEnDE OntDEKKEn<br />

zaterdag 4 mei<br />

11u-12u<br />

De Kunstfabriek, Rietlei 103<br />

3 - 6 jaar<br />

Wist je dat je glazen kon laten zingen<br />

en suiker laten dansen?<br />

Gewoon door muziek te maken!<br />

Muziek kan je niet alleen horen,<br />

maar ook voelen en zien. Aan <strong>de</strong><br />

hand van kleine proefjes proberen<br />

we te ont<strong>de</strong>kken hoe muziek werkt<br />

en hoe we geluid uit een instrument<br />

kunnen krijgen. Wat is muziek nu<br />

eigenlijk? Kom het zelf ont<strong>de</strong>kken!<br />

COnCERt<br />

MUsiC all tOGEtHER<br />

zaterdag 4 mei<br />

16u<br />

Kasteel Gevers, Rooienberg 21b<br />

Wat is leuker dan muziek maken?<br />

Samen muziek maken! De cursisten<br />

van De Kunstfabriek hebben<br />

zich verenigd in hun muziek en<br />

brengen voor jou in kleine groepjes<br />

een speels, dromerig maar vooral<br />

inspirerend programma van film-<br />

muziek, muziek uit <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> doos, ...<br />

COnCERt<br />

17DE zanGstOnDE Van DE<br />

VlaaMsE KRinG<br />

zaterdag 4 mei<br />

19u30-23u59<br />

Zaal @De Locht, Liersesteenweg 44<br />

Vlaamse Kring <strong>Duffel</strong> organiseert al<br />

voor <strong>de</strong> 17<strong>de</strong> maal een zangavond!<br />

Ie<strong>de</strong>reen die een avond plezier wil<br />

beleven aan het zingen van die ‘goeie<br />

ouwe’ stu<strong>de</strong>ntenlie<strong>de</strong>ren, Vlaamse<br />

lie<strong>de</strong>ren, meezingers... 60 in totaal,<br />

is welkom. Drie voorzangers en harmonicabegeleiding<br />

lei<strong>de</strong>n alles in<br />

goe<strong>de</strong> banen. Een zangboekje met<br />

alle teksten is ter plaatse verkrijgbaar.


DEMO<br />

KalliGRaFiE<br />

zondag 5 mei<br />

10u30-12u<br />

Leeszaal bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

Laat je naam in sierlijke letters<br />

schrijven door Rita en co!<br />

VOORstEllinG<br />

VOORlEEsUURtjE<br />

zondag 5 mei<br />

11u-12u<br />

Jeugdaf<strong>de</strong>ling bib, O.-L.-Vrouwlaan 1<br />

6 - 9 jaar<br />

Ben je tussen 6 en 9 jaar, kom dan<br />

genieten van een spannend verhaal<br />

en breng je vriendjes en vriendinnetjes<br />

mee!<br />

COnCERt<br />

iF MUsiC BE tHE FOOD OF<br />

lOVE, play On!<br />

zondag 5 mei<br />

15u<br />

Sint-Martinuskerk, Kerkstraat<br />

Muziek uit het 17-<strong>de</strong> en 18-<strong>de</strong><br />

eeuwse Engeland. Naar jaarlijkse<br />

gewoonte brengt De Kunstfabriek<br />

ou<strong>de</strong> muziek opnieuw tot leven.<br />

Met zang, blokfluit, klavecimbel en<br />

orgel wor<strong>de</strong>n composities van geken<strong>de</strong><br />

Engelse meesters als John<br />

Dowland, Henry Purcell en George<br />

Frie<strong>de</strong>rich Haen<strong>de</strong>l vertolkt. Een<br />

klassieker van ‘Over <strong>de</strong> Brug’ die je<br />

ook dit jaar zeker niet mag missen!<br />

Aansluitend op dit concert is er ‘tea<br />

time’.<br />

DE KUnstFaBRiEK<br />

Rietlei 103<br />

<strong>de</strong>kunstfabriek@duffel.be<br />

015 31 81 26<br />

‘Naschoolse Vormingsactiviteiten’ is een<br />

vrijetijdsinitiatief met cursussen beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

vorming, muziek en talen. De lessen gaan door in<br />

De Kunstfabriek aan <strong>de</strong> Rietlei.<br />

inschrijven<br />

De inschrijvingen voor nieuwe cursisten voor het<br />

werkjaar 2013-2014 starten op maandag 1 juli.<br />

Inschrijven doe je op <strong>de</strong> cultuur-, jeugd- en sportdienst.<br />

Betalen kan ook via Bancontact.<br />

15


in <strong>Duffel</strong><br />

Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> meest volledige UiTagenda<br />

voor Duel op www.UiTinDuel.be<br />

Met tientallen tips voor cultuur en vrije tijd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!