27.09.2013 Views

verslag 5.02.2013 - Gemeente Duffel

verslag 5.02.2013 - Gemeente Duffel

verslag 5.02.2013 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD<br />

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013– SCOUTS MIJLSTRAAT<br />

Aanwezig: Lore Goossens (chiro <strong>Duffel</strong>-West), Steven Van Bulck (chirojongens <strong>Duffel</strong>-Oost), Annelies Frans<br />

(jeugdconsulent), Dorien Daelemans (chiromeisjes <strong>Duffel</strong>-Oost), Tim Van Crombruggen (bestuur jeugdraad),<br />

Hanne Leten (bestuur jeugdraad), Ann Verrelst (bestuur jeugdraad), Wouter Keersmaekers (bestuur jeugdraad),<br />

Kenny Fierens (bestuur jeugdraad), Bram Brusselmans (Den Daak), Gert Voet (Jong N-VA), Filip Joosen (Jong N-<br />

VA), Pieter Liekens (scouts Mijlstraat), Glenn Asselberghs (toeschouwer), Martijn Van Cauwenberg (scouts<br />

<strong>Duffel</strong>-West), Lise Michielsen (scouts <strong>Duffel</strong>-West), Koen Wolput (scouts <strong>Duffel</strong>-West), Gitte Keymeulen (scouts<br />

<strong>Duffel</strong>-West), Kimmy Voet (Akabe), Willem Feremans (chiro <strong>Duffel</strong>-West), Lander Cools (chirojongens <strong>Duffel</strong>-<br />

Oost), Simon De Beukeleer (Den Daak).<br />

Verontschuldigd: An Verlinden (schepen jeugd), Dorien De Beukeleer (GTE), Kim Adriaens (chiro <strong>Duffel</strong>-Oost),<br />

Laura-Anne Franck (chiro <strong>Duffel</strong>-Oost), Roeland Juchtmans (bestuur jeugdraad), Linde Maes (Akabe).<br />

0. Welkom<br />

1. Goedkeuring vorig <strong>verslag</strong><br />

Het <strong>verslag</strong> wordt unaniem goedgekeurd!<br />

2. Post<br />

Niets !<br />

3. Fuifpuntje<br />

Das Pikant van aspi’s <strong>Duffel</strong>-Oost:<br />

o Niet gevochten, geen klachten van buren of jeugddienst<br />

o Alles dus dik oké!<br />

Bal van VV <strong>Duffel</strong>:<br />

o Was in orde!<br />

Sorry-briefjes van met oudjaar:<br />

o Geen reactie op gekomen<br />

Herbruikbare bekers (zie Facebook: Barry De Beker):<br />

Er zijn al meer dan 12 000 herbruikbare bekers kwijt.<br />

Er wordt begonnen met mensen die naar evenementen gaan aan te moedigen om<br />

deze bekers mee te brengen.<br />

Systeem van bekertelling gaat veranderen: als je bekers kwijt bent na je fuif, betaal je<br />

en als je bekers extra hebt na je fuif, krijg je geld.<br />

Eventueel met het busje van de Rie Jespers rondrijden zoals voor oud ijzer<br />

(noodoplossing).<br />

Belangrijk: het einduur van fuiven is volgens het politiereglement 2 uur. Na overleg met de politie is<br />

het weinig waarschijnlijk dat uitzonderingen op papier zullen worden toegestaan. Zodra hier meer<br />

duidelijkheid over is, worden jullie geïnformeerd. Goede raad in tussentijd: hou je toelating voor je<br />

1


fuif goed in het oog om te weten op welk uur je moet sluiten en zorg ervoor dat de buren geen<br />

overlast ondervinden!<br />

4. Bekendmaking jeugdraad<br />

Eerste belangrijk puntje: nieuw logo!<br />

De wedstrijd op Facebook leverde 0 inzendingen op!<br />

Ward Kennes heeft enkele logo’s uitgetekend, maar moet deze nog digitaliseren. Volgende<br />

jeugdraad kiezen we er ééntje uit!<br />

Wat doen we met het logo?<br />

Profielfoto Facebook, op ons briefpapier… maar hoe vaak ziet iemand dat?<br />

Logo op de site van <strong>Duffel</strong> plaatsen.<br />

Daarom ook een T-shirt of trui!<br />

o Een T-shirt kost 8 euro per persoon.<br />

o Een trui kost +/- 30 euro per persoon.<br />

o Een fleece kost 21 euro per persoon.<br />

o Martijn brengt aan dat de trui van de scouts 26 euro kost.<br />

Maar wat draagt iedereen het liefst? En doen we die kledij wel aan?<br />

o Voor een trui zijn er niet veel voorstanders.<br />

o Voor een T-shirt zijn we wel te vinden. Je hebt geen persoonlijk T-shirt, maar er<br />

wordt iemand aangesteld als T-shirt verantwoordelijke en bij activiteiten van de<br />

jeugdraad worden deze uitgedeeld (en terug opgehaald achteraf).<br />

Nog voorstellen om de jeugdraad bekender te maken?<br />

o Op TV komen<br />

o Een liedje zingen<br />

o Een filmpje maken<br />

o Logo jeugdraad mee op affiches van fuiven etc… plaatsen<br />

o Leerlingenraad zeker bezoeken!<br />

o Verwezenlijkingen op kaart zetten!<br />

o Website/Facebookpagina onderhouden!<br />

o Foto plaatsen bij activiteiten zodat de mensen weten dat wij jonge mensen zijn …<br />

Vraag op de jeugdraad: wat hebben wij eraan dat mensen ons als jeugdraad kennen?<br />

o De mensen weten op den duur waar ze naartoe kunnen met hun<br />

vragen/opmerkingen…<br />

o Jongeren aantrekken die niet actief zijn in verenigingen, maar misschien wel naar de<br />

jeugdraad willen komen.<br />

5. Projecten jeugdraad<br />

BBQ-plaats:<br />

Wouter Verhoeven ging hierover info opzoeken/opvragen, maar is er niet…<br />

Fit-o-meter:<br />

Dit is al in het budget opgenomen, dus een advies lijkt ons niet nodig.<br />

Vandaag kwam er een eerste offerte binnen van 28 000 euro…. De gemeente gaat nog wat<br />

extra offertes navragen dus.<br />

Kasteeltje Ter Elst:<br />

2


Er is contact opgenomen met de cultuurraad , zij gingen dit bespreken op hun eerstvolgende<br />

vergadering.<br />

We gaan waarschijnlijk gezamenlijk een advies opstellen.<br />

Volgende jeugdraad dus meer hierover!<br />

Buitenland in zicht:<br />

Uitwisseling naar het buitenland zal dit jaar niet meer lukken, het dossier was iets te<br />

uitgebreid om nog voor begin februari in orde te krijgen.<br />

Samenvatting:<br />

We maken werk van de BBQ-plaats, slaan de handen in elkaar met de cultuurraad voor kasteeltje Ter<br />

Elst en de sportdienst maakt al werk van de Fit-O-Meter<br />

Wat met het plan om te surfen in <strong>Duffel</strong>?<br />

Bleek uiteindelijk niet mogelijk…<br />

6. GECORO (de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening <strong>Duffel</strong>)<br />

Commissie die zes jaar meegaat (tegelijk met het gemeentebestuur):<br />

6 experts (landmeter, architect, makelaar…)<br />

6 mensen die het <strong>Duffel</strong>se middenveld en de werkgevers vertegenwoordigen<br />

De gemeente kan tot op zeker niveau beslissen wie er lid mag worden van de GECORO, maar als<br />

voorwaarde moet je wel zes jaar lid blijven en bereid zijn je in te werken in de dossiers. Het is dus<br />

niet zo evident om als jeugdraadlid hier deel van uit te maken.<br />

De GECORO komt niet zo dikwijls samen en je hebt niet zoveel dingen die besproken worden die voor<br />

de jeugd interessant zijn. We kunnen er beter voor zorgen dat de GECORO advies vraagt aan de<br />

jeugdraad indien een dossier interessant zou zijn voor de jeugdraad.<br />

Annelies bespreekt een voorbeeld over de Kerkeblokken, Hondiuslaan…<br />

Conclusie: We gaan dit overbengen aan de schepen van Ruimtelijke Ordening dat de GECORO zeker<br />

niet mag vergeten dat grote dossiers ook invloed kunnen hebben op jongeren en kinderen en dat ze<br />

daarom ook best advies vragen in die gevallen. Het vragen van advies is namelijk verplicht indien<br />

invloed op kinderen en jongeren voorkomt.<br />

Annelies vraagt nog na of de vergaderingen van de GECORO openbaar zijn.<br />

7. Subsidies<br />

De subsidies zijn eind december – begin januari uitgereikt. Hoera, de verenigingen zijn weer rijk!<br />

Annelies heeft een overzichtje bij van welke vereniging hoeveel kreeg. Hoe meer je je subsidiesformulieren<br />

bijhoudt en invult, hoe meer subsidies je krijgt.<br />

Dit jaar is de winnaar (met uitzondering van Den Daak die buiten categorie is):<br />

Chirojongens <strong>Duffel</strong>-Oost! Zij hebben 2658 euro subsidies ontvangen!<br />

Akabe kreeg 1060 euro, niet slecht voor zo’n kleine organisatie (in hun voordeel speelt wel dat ze<br />

met maatschappelijk kwetsbare kinderen werken…).<br />

3


Voor de andere cijfers: zie documentje!<br />

Belangrijk:<br />

Sinds vorig jaar krijg je ook voor culturele activiteiten subsidies. Je moet wel de tickets<br />

bijhouden (maximum 5 euro per lid krijg je hiervoor). De film, theater, technopolis… doe<br />

maar op! In het reglement vind je een overzicht van welke activiteiten hiervoor in<br />

aanmerking komen.<br />

Ook vorming zorgt voor extra subsidies!<br />

Voor het organiseren van optredens kan je ook subsidies krijgen. Je hebt hiervoor een<br />

contract en een betalingsbewijs nodig!<br />

Overschot subsidies die niet zijn gebruikt: 10 600 euro (die is naar het projectfonds en het<br />

verbouwingsfonds doorgestort). Als je een particulier jeugdlokaal hebt en je verbouwt, kan je<br />

beroep doen op het verbouwingsfonds.<br />

8. Varia<br />

An Verlinden laat zich verontschuldigen, ze heeft de griep.<br />

Annelies: de Speelkriebel zoekt animatoren.<br />

o Voor hoofdanimator kan je tot donderdag je kandidatuur indienen.<br />

o Voor animator tot 25 februari. Op 22 februari is er een infosessie voor<br />

geïnteresseerden.<br />

D-magazine is er! Annelies deelt enkele exemplaren uit… en toen was het stil op de<br />

jeugdraad.<br />

Annelies: de brandblusinitiatie gaat door op zaterdag 23 maart. Meer info volgt!<br />

Simon: ze vragen of ze de muur aan de Handelsstraat mogen uitbreken en terug metselen<br />

met een deur in. Annelies betwijfelt dit sterk.<br />

Simon: Red Bull is bij Den Daak langsgeweest. Den Daak moet zich voor 1 maart inschrijven<br />

om het jeugdhuis te pimpen. Het origineelste/creatiefste idee krijgt 8000 euro voor de boel<br />

op te knappen, een feestje van Stubru en een uitzendingen van JimTV. Heb je goede ideeën,<br />

mail naar simon.de.beukeleer@gmail.com !<br />

Annelies: er worden andere opties voor een locatie voor Den Daak onderzocht. Aangezien de<br />

gemeente nog niet weet hoeveel budget er zal zijn voor Den Daak, kan er nog niets<br />

vastgelegd worden.<br />

Koen: D-magazine is een ‘goei boekske’!<br />

Pieter: plein aan kampvuurplaats en speelplein staat onder water. De pomp (drainage) is<br />

waarschijnlijk stuk dus. Annelies geeft door aan Hubert.<br />

Tim: niet vergeten de drankjes sebiet te betalen!<br />

9. Data<br />

8 februari: Daak op stelten<br />

15 februari: fuif leiding Gidsen <strong>Duffel</strong>-West in de Locht – VERLEIDINGSFUIF<br />

17 februari: Italiaanse avond van Scouts Mijlstraat – in uniform is er een gratis drankje<br />

voorzien!<br />

23 februari: spaghettislag in de refter van het Kompas van Akabe(er is een vegetarisch<br />

alternatief)<br />

23 februari: carnaval in Den Daak<br />

4


5 maart om 20u00: jeugdraad in de lokalen van scouts west<br />

1 maart: jongensleidingsfuif scouts West scouts West in de Locht<br />

15 maart: ouwzakkenfuif in het Forum van chiro <strong>Duffel</strong>-Oost<br />

16 maart: stekskesbal chiro <strong>Duffel</strong>-West (zoals elk jaar de derde zaterdag van maart)<br />

23 maart: brandblusinitiatie – meer info volgt!<br />

12 – 13 – 14 april: Touche in de Bouche – Claes edition: een benefiet voor Charlotte Claes<br />

(leidster chiro <strong>Duffel</strong>-Oost) met op vrijdag optredens, zaterdag brunch en fuif en zondag<br />

voetbalmatch.<br />

19 – 21 april: 30 jaar Den Daak met op vrijdag optredens, fuif zaterdag en zondag<br />

zeepkistenrace!<br />

28 april om 15u30 à 16u00: Vlottentocht van Scouts-West<br />

4 mei: Steakdag chiro <strong>Duffel</strong>-West<br />

10 mei: leidingsfuif chiro <strong>Duffel</strong>-West<br />

11 mei: fuif van Partair in Het Forum<br />

4 – 5 – 6 en 7 juli: 78 uren café Den Daak<br />

Elke dinsdag van augustus: Theater Water met onder andere de Nieuwe Snaar<br />

To do’s<br />

1. Ward: brengt de logo’s in orde.<br />

2. Tim: Facebookpagina actiever onderhouden!<br />

3. Annelies: zoekt op of de GECORO vergaderingen openbaar zijn!<br />

4. Ideeën om Den Daak te pimpen doorsturen naar simon.de.beukeleer@gmail.com !<br />

Volgende jeugdraad:<br />

Dinsdag 5 maart om 20u00 in scouts- en gidslokalen West<br />

(zij zorgen voor hapjes en drank!)<br />

Goedgekeurd <strong>verslag</strong><br />

Dit <strong>verslag</strong> werd zonder opmerkingen goedgekeurd op de jeugdraad van 5 maart 2013.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!