april - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

april - Hoeselt.Be

VoorwoordBeste Groot-Hoeselaar,De lente is terug in het land ! Voor mij persoonlijk betekentdit dat ik u, een laatste keer voor de verkiezingen, in degemeenteberichten mag vertellen wat ik de laatste tijd oppolitiek vlak heb gerealiseerd.Als schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening kanik met fierheid laten weten dat ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, als één van de eersteLimburgse gemeentes is goedgekeurd. Dit resultaat is er gekomen na jaren van intense inspanningen!Het Hoeselts structuurplan biedt oplossingen en mogelijkheden voor het woonbeleid, hetontwikkelen van de lokale economie en recreatie en het bepalen van gebiedsgericht landbouw- ennatuurbeleid. Bovendien laat het op termijn toe dat de gemeente zelf stedenbouwkundige attestenen bouwvergunningen kan afleveren. Voor u, als inwoner van Hoeselt, heeft dit als voordeel dat usneller genoemde attesten of vergunningen kan verkrijgen.Zoals u weet, moet het gemeentelijk patrimonium ten dienste van de hele Hoeseltsebevolking worden benut. Dat dit ook zo is, blijkt uit het feit dat er op de hoek van de HeibrikenCatsbeekstraat 7 bouwplaatsen werden gecreëerd en verkocht aan 7 Hoeseltse gezinnen.Daarnaast zullen in Werm 2 bouwplaatsen, nu nog eigendom van het kerkfabriek en de gemeente,openbaar worden verkocht. Maar naast dit goede nieuws, betreur ik echter ook dat ik u moet meldendat de verkaveling Middelste Kommen, nog steeds niet is gerealiseerd. Dit ondanks het feit datdeze verkaveling 2 jaar geleden is goedgekeurd zowel door de Dienst Stedenbouw Limburg, als dooralle betrokken partijen. Bij de uitvoering van dit project blijkt echter dat er na verloop van tijd tochnog één van de partijen is die de realisatie van de verkaveling blokkeert. Als schepen van patrimoniumbeloof ik echter dat ik alle mogelijke inspanningen zal leveren opdat dit project toch nog wordt gerealiseerd.Verder heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat verschillende kerkgebouwen in een nieuwkleedje zijn of worden gestoken. Denken we maar aan de kerk van Romershoven en de Lindekapel.Voor de renovatie van de kerken van Hoeselt Centrum, Alt-Hoeselt en Sint-Huibrechts-Hern is er nureeds voldoende geld voorzien in de begroting.Hoeselt heeft na jaren van volgehouden inspanningen en inzet van onze Technische Dienst éénvan de mooiste begraafplaatsen. De muren rond de kerk van Sint-Huibrechts-Hern en Wermwerden volledig vernieuwd en de begraafplaatsen van Hoeselt-Centrum en Schalkhoven kregen eengrote uitbreiding.Maar dit waren niet de enige werken die plaatsvonden. Ook werd er een nieuw Dorpsplein aangelegd,werd de verlichting vernieuwd en zal de toegang van de sporthal voor mensen met een lichamelijkebeperking worden aangepast. Deze verbeteringen konden alleen maar gebeuren omdat degemeente Hoeselt nog nooit zoveel Europese, Vlaamse en Limburgse subsidies heeft ontvangenvoor uitgebreide infrastructuurwerken.Wat betreft verkeer en mobiliteit zal er op korte termijn worden gewerkt aan de « slechts »2 zwarte of gevaarlijke punten, die Hoeselt telt. Aan de verkeerslichten in het centrum, zullen 2afslagstroken worden voorzien naar de L. Lambrechtsstraat en de Stationsstraat. Een rotonde aan deop- en afrit van de autostrade en aangepaste verkeerslichten aan de uit/ingang van de industriezoneworden nog verder bestudeerd.Op sportief gebied maken de Hoeseltse clubs een goede beurt. Sommigen mogen zelfs nu alproeven van de kampioenstitel. Als schepen van sport, wens ik hen alvast proficiat met deze goederesultaten !Tot slot mogen wij, als Hoeselaar, fier zijn op de verdere uitbouw van het Middelbaar onderwijs enhet stijgend aantal studenten in onze gemeente. Vele buurtgemeenten, zoals Kortessem en Riemst,die geen middelbaar onderwijs hebben, kunnen dat bevestigen.Zo, ik hoop dat ik je voldoende op de hoogte heb gebracht van de realisaties binnen mijn bevoegdheden.Indien je nog vragen hebt, kan je me steeds contacteren op het nr. 0475 24 45 31 of langskomentijdens mijn spreekuur op vrijdag van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis. Ik help je dan graagverder !Voor het overige wens ik je alvast een fijne lente en een warme zomer toe ! Geniet ervan !Vriendelijke groeten van uw schepen,Guy ThysSchepen van ruimtelijke ordening, gemeentelijk patrimonium, huisvesting, begraafplaatsen, subsidies,sport, onderwijs, verkeer en mobiliteit.IN DITNUMMERBurgerlijke stand en bevolking 2Geboorten, huwelijken, overlijdensVoorwoord 3door schepen Guy ThijsVerkeer 4Verantwoord parkeren in het centrumOCMW 5Activiteiten…PAB (Persoonlijke- Assistentie- Budget)consulent binnen de HoeseltseGehandicapten AdviesraadSociaal Maatschappelijk 6Met ziekenzorg naar BanneuxProject: Steun de mantelzorgersInformatief 7Premies van uw netbeheerder in 2006…Het huurderssyndicaat: wijziging uren van zitdagRJV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie:zitdagen Limburg, Hasselt in 2006Cultuur 8Een goed gevulde kalenderCultuurstappen te RomershovenTentoonstelling “schilderlijk Hoeselt”van 25 tot 28 meiSport 9CM-fit brengt Hoeselt in bewegingCover Story 10Toerisme 12Een goed gevulde toeristische kalender…Historische wandelingen opnieuw van start…Mei: religiemaandJuni: kastelenmaandOok dit jaar weer trappen en speuren in onze contreienLenteconcert in de St.-Stefanuskerk op 22 mei!Milieu 14Nieuwe versie bodemerosiekaartInformatie over Bio-productenMilieucampagne: “Sluikstorten is een misdrijf”Jeugd 16Jeugdhuis X bestaat 8 jaar…heel wat festiviteiten!.Huldigingen 9Gouden bruiloftHet bal van de burgemeesterInzegening gerestaureerde Lindekapelzondag 30 aprilDeze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot standdankzij Gaby Somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .Layout & druk: Giva Hoeselt©2006 Gemeente Hoeselt


VerkeerVERKEERSACTIE “VERANTWOORD PARKEREN IN HOESELT CENTRUM 2006”“Ik winkel en woon graag in Hoeselt. Uiteraard het liefst in een straat met ruimte voorvoetgangers en fietsers, een straat ook die niet vol staat met geparkeerde wagens. Maarik wil mijn wagen natuurlijk wel zo dicht mogelijk bij de winkel, de school, de geldautomaatof voor mijn eigen deur parkeren!”.Wie herkent niet dergelijke uitspraken? Wie herkent niet de gevaarlijke en hinderlijketoestanden in de L.Lambrechtsstraat, Kerkstraat, Dorpsstraat, Wierookstraat, …al danniet tijdens het schoolbegin of –einde?Wie ergert zich niet aan de vele objecten, zoals reclamepanelen, gestalde fietsen enbromfietsen, die de vrije doorgang voor voetgangers, en de mensen met een beperkte mobiliteit in het bijzonder, belemmeren?Waarom het jezelf moeilijk maken als het ook makkelijk kan? Bekijk de luchtfoto hiernaast en zoek de parking van het Europaplein.Inderdaad ja, slechts 3 minuten stappen en je parkeert je wagen op een boogscheut van het dorpshart !Parkeren op de stoep, het behoeft geen nadere uitleg dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.En gevaarlijke situaties zullen we blijven beteugelen, alshet moet met een parkeerbon van 100 euro (nieuwtarief voor het hinderlijk of gevaarlijk parkeren vanaf31 maart 2006).Nochtans zijn we bereid eerst een gele kaart(= geregistreerde opmerking) te trekken,alvorens de verbaliseren. Medio april slaan deGehandicaptenadviesraad, de Seniorenraad, het RodeKruis, het Dienstencentrum-OCMW en de LokalePolitie namelijk de handen in mekaar, en geven ze hetstartsein van de verkeersactie ‘VERANTWOORDPARKEREN IN HOESELT CENTRUM 2006’Onze oproep is zeer duidelijk: “geef de zwakkeweggebruiker de ruimte waar hij recht op heeft.Parkeer je wagen op een verantwoorde wijze, en plaatsgeen objecten op de stoep die de doorgang kunnenbelemmeren!”Om onze actie kracht bij te zetten …:- …voorzien we op woensdag 26 april a.s. van08.30 tot 12.30 uur een INFOMOMENT.De Lokale Politie zal die dag haar polimobiel op deparking van het Europaplein PARKEREN en zal er aluw vragen m.b.t. de lopende verkeersactie en denieuwe verkeerswet beantwoorden.- …zullen alle actoren van deze actie opzaterdag 13 mei a.s. deelnemen aan eenVERKEERSWANDELING waarbij verantwoordparkeergedrag zal worden gesensibiliseerd.Info: Raymond Collings, Verkeerscoördinator van deLokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst,tel. 089 51 93 00.


OCMWCursusreeksen in de kijker* Cursus ‘AQUA-GYM 50+’Lokaal Dienstencentrum OCMW Hoeselt i.s.m. GemeentelijkeSportdienstIn een gezellige groepssfeer bewegingsoefeningen doen in hetwater. Aqua-gym is goed voor uw lenigheid, het versterkt despieren en dit met een minimale belasting van de gewrichten. Deoefeningen zijn onder deskundige begeleiding van zwemleraarYves. U hoeft niet te kunnen zwemmen om deel te nemen!Nieuwsgierig? Kom zeker eens een kijkje nemen! Na de les kunt ugezellig napraten in de cafetaria van het Dienstencentrum.Cursusdata 2006:Donderdag 20 en 27 aprilDonderdag 4, 11 en 18 meiDonderdag 8, 15 en 22 juniTelkens van 15.30 tot 16.15 uur, Gemeentelijk zwembad HoeseltOpgelet: Geen aqua- gym in het zomerverlof! De lessen startenopnieuw donderdag 7/9.Deelname: 1,50 euro per les(beurtenkaart te verkrijgen in het zwembad)* YOGA- cursus 50+: Een YOGA- cursusop maat van senioren!Lokaal Dienstencentrum OCMW Hoeselt i.s.m. CultureelCentrum Ter Kommen. Lekker ontspannen en tot rust komen endit binnen een gezellige groepssfeer! De oefeningen zijn gerichtop ademhaling, lichaamshouding, concentratie en meditatie. Bentu senior en wilt u graag kennis maken met deze boeiende cursus?Kom dan zeker meedoen met de 2de reeks YOGA 50+.Begeleiding: Mevr. Josée GregoorCursusdata YOGA 2006: reeks 2Maandag 24 april: les 1Maandag 8 mei: les 2Maandag 15 mei: les 3Maandag 22 mei: les 4Maandag 29 mei: les 5Maandag 12 juni: les 6Maandag 19 juni: les 7Maandag 26 juni: les 8Uren: van 18.30 tot 19.45 uurDeelname: 8 lessen voor 16 euro !Locatie? Grote zaal, CC Ter Kommen, Europalaan 2, HoeseltInschrijven voor cursus Aqua- gym of YOGA 50+?Om praktische reden vragen wij U vriendelijk vooraf in teschrijven in het Dienstencentrum OCMW Hoeselt, Europalaan1, 3730 Hoeselt - tel. 089 51 88 10 (secretariaat OCMW) of089 51 88 14 (Mira Breban)DIENSTVERLENING IN DE KIJKERDIEETADVIES in het DIENSTENCENTRUMVOOR WIE?• Iedereen die nood heeft aan voedingsadvies i.v.m.diabetes, hoge bloeddruk, gewichtsproblemen, verhoogdcholesterolgehalte, spijsverteringsmoeilijkheden maag- endarmklachten, enz.• Dieetadvies op voorschrift van een dokterCONSULTATIE?• Diëtiste Anja BEETS, Wit- Gele Kruis• Consultaties zijn enkel op afspraak!• verzorgingslokaaltje van het Dienstencentrum(Delvaux zaal)• Voor een afspraak neem je eerst contact op met hetDienstencentrum. Elke werkdag tussen 8.30 uur en 17 uur.• Tel. 089 51 88 10 (secretariaat) of 089 51 88 14(centrumleider)TARIEFSYSTEEM?• 1ste consultatie = 20,50 euro• 2de consultatie = 15,50 euro• 3de en volgende consultaties = 9,40 euro• Het OCMW voorziet een tussenkomst van 2,50 euro perkwartaal voor 65-plussers en personen met W.I.G.W.-statuut.VOETVERZORGING in het DIENSTENCENTRUMVOOR WIE?• 65-plussers• personen met W.I.G.W. -statuutSPREEKUUR?• Consultaties enkel op afspraak, in een verzorgingslokaaltjevan het Dienstencentrum (Delvaux zaal)• Samenwerking 2 zelfstandig pedicures:Donderdag: 9 tot 12 uur: Clémence Vandebroek(om de 14 dagen)Donderdag: 13 tot 14.30 uur: Petra Usé (om de 14 dagen)• Afspraken: tel. 089 51 88 10 (secretariaat) of tel. 089 51 88 14TARIEFSYSTEEM?• Een voetverzorging kost 12 euro.• Het OCMW voorziet een tussenkomst van 2,50 europer kwartaal voor 65-plussers en personen met W.I.G.W.-statuut.• Kaartjes tussenkomst zijn te verkrijgen op het secretariaat ofbij centrumleider Mira Breban.


OCMWSociaal maatschappelijkP.A.B. CONSULENTJENNY DEBOUTJa wat stelt dit nu voor? Veel, zeerveel.Jenny is bestuurslid bij K.V.G. enheeft haar diploma gehaald als P.A.B.Consulent.Een cursus die ingericht werd doorJong -K.V.G. Nationaal.Een P.A.B. Consulent is eendienstverlener gespecialiseerd ophet vlak van het “Persoonlijke-Assistentie- Budget”.Er zijn namelijk twee verschillendeopleidingen.1. De opleiding om echt assistentte worden van een persoon, dansta je echt in voor de dagelijksezorg en vragen van de persoonmet handicap (te vergelijken meteen opvoeder in een voorzieningvoor gehandicapten, maar de hulpwordt dan volledig geleverd in hetthuismilieu.)2. De andere opleiding (die Jennygevolgd heeft) noemt P.A.B.helpdesk.De bedoeling is om mensen met eenhandicap op te leiden tot consulentZij kunnen dan andere mensen deweg tonen in al hun vragen i.v.m.P.A.B.Een klein voorbeeld waar Jenny zoukunnen helpen:Een gehandicapte persoon moet op21-jarige leeftijd het instituut schoolverlaten en komt terug in het gezin.Wat moet er gebeuren? Welk zijn debijkomende problemen?Men kan dan een P.A.B. assistentaanvragen.Zij leidt je naar de mensen die wetenhoe die papieren ingevuld worden.Een hele boterham maar weldoodsimpel.Jenny, zelf zwaar gehandicapt, is dusvoor ons de juiste persoon op de juisteplaats.Bovendien als vrijwilliger en dat kunnenwij alleen maar toejuichen.Jenny Debout is te bereiken:Rooi 22 te BilzenTelefoon: 089 50 20 08Jenny is ook ondervoorzitter van deHoeseltse Gehandicapten Adviesraad.ZIEKENZORG HOESELT NAAR BANNEUXDe meimaand is voor vele mensen een bedevaartmaand waar men naar verschillendebedevaartsoorden trekt om O.L.Vrouw te vereren. Ziekenzorg Hoeselt organiseertjaarlijks een bedevaart naar Banneux om te gaan bidden en mekaar te ontmoetenkort bij de plaats waar Maria verscheen. Deze bedevaart per autobus gaat door opvrijdag 26 mei met vertrek om 9.30 uur aan het C.M. kantoor te Hoeselt. Onzeparochiepriester zal de vieringen voorgaan in Banneux.Dagindeling:9u30: Vertrek aan het C.M. kantoor Hoeselt11u : Eucharistieviering in de St Franciscuskapel te Banneux12u : Middagmaal en daarna gezellig winkelen14u : Geleide kruisweg15u : Zegening der zieken15.30: Koffie en taart16.45: Terug naar huis – de thuiskomst is voorzien tussen 17.30 en 18 uurPrijs: Inschrijvingsgeld 5 euroIedereen die wenst deel te nemen, dient zich aan te geven bij de Z.Z. medewerker of bijPierre Jamaer en 5 euro te betalen voor het busvervoer.Je moet ook meedelen of je al dan niet wenst gebruik te maken van een rolwagen.WIE HEEFT NOG OUDE FOTO’S?Wie wil oude foto’s voor 1 dag uitlenen? Gegarandeerd terug !onderwerpen : kermis, arken, lijkstoeten, folklorefeesten,varken slachten,allerhande feesten, kapelletjes, doodswagen, processiegroepen, oude verdwenengebouwen, oude gebruiken, oogsten, dorsen, zang, herder, molens, oude familiefoto’s,priesterwijdingen,stoeten, scharensliep, Crême Gus, bottie’s enz...Geef een seintje aan Paul Achten, tel. 089 41 21 30HUURDERSSYNDICAATWijziging avondpermanentie-uren van de zitdag in Hasselt.Huren… als het goed gaat, OK. Voor als het niet goed gaat is er het huurderssyndicaat.Zij geven advies, bemiddelen, maken uw brieven op. Met elke vraag kan u terecht bij dejuriste en 2 adviseurs. Sinds 1995 is het huurderssyndicaat erkend door de minister vanWoonbeleid. Vanaf 1 april kan iedere huurder terecht op de zitdag in Hasselt, elke maandagvan 17 tot 20 uur. (dus niet meer van 18 tot 21 uur zoals vroeger)Deze zitdag gaat door op het Huurderssyndicaat zelf, A. Rodenbachstraat 29 (ingang A).Je kan ook bellen voor een afspraak: 011 33 35 76 of e-mailen: hsl@skynet.be.Voor meer info kan je surfen naar www.huurderssyndicaat.be.Opgelet: Handelshuur wordt NIET behandeld.“STEUN DE MANTELZORGERS” ...PROJECTOPROEPDe Koning Boudewijnstichting steunt initiatieven die mantelzorgers van zwaarzorgbehoevende personen bijstaan. Mantelzorgers zijn niet-beroepsmatige hulpverleners,vrouwen of mannen, die een naaste helpen die, wegens ziekte en/of een lichamelijke ofgeestelijke handicap, persoonlijke hulp nodig heeft in het dagelijkse leven.De projecten kunnen in aanmerking komen voor een financiële steun van 500 tot5 000 euro.Wil je er meer van weten? Bel naar de dienst gemeenteberichten, tel. 089 51 03 35 en jekrijgt al de nodige informatie toegestuurd of surf naar www.kbfrb.be


SportCM-fit Hoeselt 2006 - Zondag 30 april 2006Inschrijvingen en vertrek: CC Ter kommen tussen 9.30 tot 14.30 uurdeelnameprijs: 1 euro (behalve CM-fit & smul)CM-fit zet Hoeselt in beweging!Wandelen5 km / 10 km: vrij vertrek 9.30 tot 14.30 uur10 km wandelen met begeleiding (vertrek 14 uur)Fietsen25 km fietsen: vrij vertrek 9.30 tot 14.30 uur25 km fietsen met begeleiding (vertrek 14 uur)FitheidstestenTest gratis uw gezondheidInitiatieles: NORDIC WALKINGVoorinschrijven tot 25 aprilCM Kantoor Hoeselt: 089 41 22 86 (Dirk Gilissen)Aanvang 13 uur en 14.30 uurMin 12, max 15 deelnemersCM-fit goes crazyCRAZY Kinderdisco-show + Springkastelen en grimerenvoor kinderen van 3 tot 7 jaar (ouders zijn ook welkom) -Aanvang 14.15 uurCM-fit & smul5, 10 km wandelen of 25 km fietsenOp de rustplaats in Romershoven zorgt ziekenzorg voor een lekkere maaltijdDeelnameprijs: 6 euro - Vooraf inschrijven voor 27 april en geef je keuze door vooreen van de 3 blokken (aankomst rustplaats)BLOK A: 10.30 tot 11.30, BLOK B: 11.30 tot 12.30 ,BLOK C: 12.30 tot 13.30Info inschrijvingen: CM-Kantoor Hoeselt 089 41 22 86 of sportdienst Hoeselt 089 49 16 03MOVE YOUR BODYFit voor de zomer met twee nieuwe promotielessenreeksen voor vrouwen.Inschrijven kan ter plaatse. Spiegelzaal sportcentrum Ter Kommen.BODYSTEP:op en af de step voor een betere conditie, vetverbranding en strakke buikspieren.Start op woensdag 3 mei van 19.30-20.30 uur.Deelname: 20 euro/trimester (9 lessen)BODYSHAPE: figuurtraining en spierversteviging met extra aandacht voor buik-billen-benen.Start op maandag 8 mei van 21.00-22.00 uur.Deelname: 15 euro/trimester (7 lessen)


ToerismeTRAPPEN & SPEURENIN HASPENGOUWeditie 4DOE MEE !Geniet op een SPORTIEVE MANIERvan een PRACHTIGE REGIO.SPEUR naar merkwaardige en verborgenPLEKJES !WIN één van de vele WAARDEVOLLEPRIJZEN !De zoektocht loopt van 01-04-06 t.e.m.30-09-06Deelnemen is gratis.Folder af te halen op de Dienst voorToerismeBLOESEMROUTESHASPENGOUWMEI: RELIGIEMAAND HASPENGOUWIn mei geeft Haspengouw zijn diepe geheimen prijs... Mystieke locaties, religieuze sitesen oude legendes brengen je in verwondering.De wonderlijke geschiedenis van Haspengouw vind je overal terug. Romaanse kerktorentjessteken over de heuveltoppen uit, abdijen en kloosters verschuilen zich inde valleien.De hele maand mei staat in het teken van dit wonderijke erfgoed, met een wonderals openingsmoment en elk weekend een wondervertelling door Stijn Meuris en zijnvolgelingen.Programma Hoeselt:Kluis van Vrijhern: de kapel van de kluis (1710) werdgebouwd, exact naar het model van het Heilig huisjevan Nazareth, in het Italiaanse bedevaartsoord Loreto.Open op zondagnamiddag vanaf 13 uur.Sint-Hubertuskerk – Sint-Huibrechts-Hern:In het oude koor kan men fresco’s bewonderen diede oudste bekende plastische voorstelling inhoudenvan de Hubertuslegende. Deze fresco’s dateren uit detweede helft van de 13de eeuw en kwamen tot standonder het mecenaat van Jan van Elderen, toenmaligheer van Hern, die later monnik werd en prior van deAbdij van Saint-Hubert.Open iedere namiddag in de maand mei vanaf 13 uur.JUNI: KASTELENMAAND HASPENGOUW12In april worden de duizenden fruitbomengigantische bloesemboeketten.Bloesemroutes worden bewegwijzerd,fruitbedrijven en –veilingen openen hundeuren, er wordt volop gefeest.Kom wandelen of fietsen, geniet van dekleurenpracht, snuif de lekkere aroma’s,vier feest op zondag of schrijf je in opeen of andere georganiseerde activiteit.Folder te verkrijgen bij de Dienst voorToerisme.In juni schittert het Haspengouwse kastelenland in alle pracht en praal. Met hetexclusieve programma van de kastelenmaand wordt je royaal verwend. Naastgeleide bezoeken in de mooiste domeinen van de streek zijn er diverse evenementendie de luister van weleer tot leven brengen.Elke dag in juni opent een kasteel haar poorten en onthult ze haar grootste schatten.De geleide bezoeken starten telkens om 14 uur.Prijs: 3 euroProgramma Hoeselt :elke donderdag in juni: 01 - 08 - 15 - 22 - 29Bezoek aan het kasteel de Brouckmans waar mende trappenhal kan bezichtigen met het prachtigehoutsnijwerk, de blauwe salon met muurschilderijen …en wandelen in het park waar het laatste restant van hetBethaniakasteel (Bethaniatoren) zich bevindt. (Kloostervan de Zusters van Voorzienigheid Hoeselt)Volledig programma: www.toerismelimburg.be.Folders van de religiemaand en kastelenmaand te verkrijgenbij de dienst voor Toerisme. Tel. 089 51 03 35.


ToerismeLenteconcert 22 mei 2006 in de Sint-Stefanus Kerk te Hoeselt.“KLASSIEK ANDERS”Om 20 uur zal dit concert van start gaan,maar vanaf 19.30 uur zijn jullie al welkom.Hierop zullen ... :- Het Ciurlionis Kwartet:Litouws Strijkkwartet van topklasse- Eddy Vanoosthuyse: één van de meestvooraanstaande klarinettisten van Europa- Wim Somers: beloftevolle klarinettist... het beste van zichzelf laten horen.Ze brengen een aantal klassieke werken vanberoemde componisten zoals de jarige Mozart, Ponchielli, Brossé en nog vele andere.Tickets: VVK : 8 euro - ADK: 10 euroInfo: Wim Somers, Gansterenstraat 5, 3730 Hoeselt Tel. 0476 86 21 46e-mail: somers_wim@hotmail.comPROGRAMMA HOESELT ZOMERT 2006 - 11 de EDITIEDe dagen worden langer, de zon laat zich stilaan zien, tijd om aan Hoeselt Zomert te denken.Om je op te warmen geven we je alvast het programma mee.Vrijdag 21 juliCoconut Party in Jeugdhuis X.Zaterdag 22 juliThe VipersThe Majestical FoolsZondag 23 juliContact on TourTabitha CyconPAUL MICHIELS| & The Big M’sKALENDER KALENDER KALENDER KALENDER1-Meifeesten te Alt-Hoeselt – in en rond de AltenaarOrganisatie: K.Harmonie Sint-Lambertus Alt-HoeseltZa 29 - 04 vanaf 11 uur - Snuffel- en rommelmarkt .20 uur - Pop in the evening met optreden van 'VAN SPAEN'zo 30 - 04 vanaf 14 uur - Muzikale namiddag met bevriende maatschappijenzo 07 - 05zo 07 - 05zo 14 - 05di 16 - 05za 10 - 06di 20 - 06Rommelmarkt – HoeseltLocatie: in de Winterbeekstraat, 3730 Hoeselt van 09 tot 17 uur.Inschrijvingen: 089 51 46 51 of 0497 06 81 64.e-mail: buurtvereniging-lindekapel@hotmail.comVoorjaarswandeling en verkenning van de natuureducatievewandeling - Demervallei BilzenVertrek: 14 uur - Infobord Demervallei Bilzen - parking Intercompost, Eikaart, BilzenStevig schoeisel, aangepaste kleding. De deelname is gratis.Info: Orchis, tel./fax: 089 50 10 19 – e-mail: orchis.vzw@belgacom.netBezoek kluis en wandeling in de omgeving van de kluis – 14 uur.Org. VTB-VAB i.s.m. provincie LimburgNeos-activiteit een wandeling in de omgeving van de Kluis van Hern,met een afsluitertje in de Tommen ’.Bezoek en rondleiding Brouwerij Bink – Kerkom Sint-Truiden.Vertrek: 10.30 uur café de GlimburgerPrijs: 5 euro (Inbegrepen: busvervoer, rondleiding, hapjes en drankjes).Info: 0479 93 84 77Neos-activiteit bezoek aan de Duitse stad Trier.Historische wandelingenin het centrumvan HoeseltOpnieuw een boeiende conférencemet leuke verhalen gebracht doorJos Vandebrouck. Deze wandelingengaan door op zondag 2, 16en 30 juli, en zondag 13 en 27augustus.Afspraak: De Glimburger vanaf 9 uurPrijs: 12,50 euroInbegrepen: rondleiding, spaghettiof croque, 1 Limburgsepils of frisdrankInfo: Toerisme Hoeselt,tel. 089 51 03 35JAARMARKT ENKERMISSENVr 02-06 Jaarmarkt in hetcentrumZo 04-06 Pinksterenkermis in hetcentrumZo 11-06 Kermis WermZo 11-06 Kermis SchalkhovenZo 18-06 Kermis St.-Huibrechts-HernZo 25-06 Kermis Alt-HoeseltZo 25-06 Kermis Romershoven13


Milieu14EROSIEHebt u er een idee van hoeveelgrond er jaarlijks van deHoeseltse percelen afspoelt?Vooral de hellende percelen hebbente kampen met afspoeling van grondof met bodemerosie. Dit brengt nietalleen overlast van water en modderstromenmet zich mee op de lagergelegenpercelen, maar de vruchtbarelaag op de hellende percelenkan volledig wegspoelen. Tijd dusom hier werk van te maken!Het ErosiebestrijdingsplanHoeselt werd goedgekeurdop de gemeenteraad van23 februari 2006.De goedkeuring van dit plan betekentconcreet dat de gemeenteHoeselt de subsidiebedragen diedoor de VLM worden uitbetaald aande landbouwers voor beheersovereenkomstenvoor kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen(grasbufferstrook,grasgang, erosiepoel metdam) zowel als voor teelttechnischemaatregelen op grondgebied vanHoeselt met 20 % zal verhogen.De gemeente zelf kan eveneens subsidiesontvangen voor het uitvoerenvan kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelendie beschreven zijn inhet goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan.Nieuwe versie van de erosiekaart-LandVoor de nieuwe erosiekaart-Land,vanaf eind 2005 ter beschikking,werd het oorspronkelijk model verbeterd.…Geïnteresseerde landbouwers kunneneen afschrift van deze nieuweversie krijgen bij de milieudienst.Indien u verkiest voor de digitaleversie, geef uw mailadres dan dooraan milieudienst op het nummer089 51 03 37 of 089 51 03 38.BIOPRODUCTEN: HEB JIJ DE SMAAKAL TE PAKKEN?Heel wat mensen gaan bewust op zoek naar veilige, gezonde en lekkereetenswaren.Zo komen ze bij producten die afkomstig zijn uit de biologische landbouw.Kiezen voor bio is ook kiezen voor het leefmilieu, voor dierenwelzijn,voor bodemzorg en meer natuur. De dieren krijgen biologisch voeren meer ruimte. Bij biologische landbouwgewassen is er van kunstmesten bestrijdingsmiddelen geen sprake. Er komen minder schadelijke stoffenin het milieu en de voedselketen terecht. En u krijgt een (h)eerlijkekwaliteit op uw bord!Veel mensen zitten echter nog met vragen rond biologisch voedsel: watbetekent het biolabel precies?, zijn bioproducten echt beter dan traditioneleproducten?, ...Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in de ‘Week van deBiologische Landbouw’ die de Bond Beter Leefmilieu dit jaar reedsvoor de achtste keer organiseert: van 10 tot 17 juni 2006 wordt weeromde biologische landbouw in de kijker geplaatst. Consumenten kunnendan kennis maken met bioproducten en bioproducenten.De activiteitenkalender ziet er als volgt uit:- 10 juni: studiedag biologische landbouw- 12 juni: biomaaltijdendag- 12 juni: picknick biomarkt Muntplein Brussel- 15-16 juni: opendeurdagen bij meer dan 40 Vlaamse biologische bedrijvenVoor meer info kan u terecht bij Stefaan Claeys van Bond Beter Leefmilieuop het nummer 02 282 19 41.Informatie over bio-verkooppunten in uw buurt vindt u opwww.biodichtbijhuis.be.


MilieuSLUIKSTORTEN IS EEN MISDRIJFJe ziet het overal: afval langs verlaten wegen, aan de afrittenvan snelwegen, in bossen, …, het stiekem achterlaten van afval inopenbare vuilbakken, het dumpen van afval aan glasbollen, hetlozen van frituurolie en verfresten in rioolputten, het laten staanvan afval aan de gesloten poorten van het containerpark ...Het is echter niet alleen ten strengste verboden om afval illegaalachter te laten, op te slaan of te storten, het is ook strafbaar!Via een opvallende campagne wil Limburg Tegen Afval al dezevormen van sluikstorten een halt toeroepen! En dit in de vorm van 20 m 2 affiches langs de openbare wegen. Geen betere plaatsom het sluikstorten tegen te gaan!Er zijn immers tal van reglementaire oplossingen om je zo correct mogelijk van je afval te ont-doen, zoals de wekelijkse ophaaldiensten,het containerpark en de kringloopwinkels.„ meesterlijk composteren! "De zomer komt er aan, 't wordt al warmer. Beginnen ook jouw groene vingers te kriebelen?Noteer dan zeker volgende activiteit. Het resultaat is een levendige tuin waar de natuur zelf het werk doet.In Hoeselt beginnen we de compostmaand wel erg vroeg, namelijk opde avondmarkt van 2 juni 2006. De compostmeesters verwelkomenje aan een stand vlakbij de milieudienst, Dorpsstraat 9.Het centrale thema dit jaar is meesterlijk composteren‚. Hetresultaat is niet enkel een mooie tuin waar de natuur zelf het werkdoet, maar ook heel wat minder tuinafval.De compostmeesters helpen u verder met gratis brochures, folders, ...allemaal nuttige informatie voor degenen die thuis de handen uit demouwen wil steken.De compostmeesters heten u van harte welkom op 2 juni2006 vanaf 17 uur aan de milieudienst, Dorpsstraat 9Zowel in een compostbak als in een wormenbak zijn compostwormen belangrijk. Je kan hen aan het werk zien op de avondmarkt!LANDBOUWTELLING 2006Deze gaan door tijdens de kantooruren op de dienst ROP (gelijkvloers rechts)woensdag 3 mei: 9-12 uur en 13-17 uurdonderdag 4 mei: 13-17 uurwoendag 10 mei: 9-12 uur en 13-17 uurdonderdag 11 mei: 13-17 uur15


JeugdSPEELPLEIN 2006Maandag 3 juli start het speelpleinweer met zijn activiteiten.Momenteel wordt er al druk gewerkt aanhet nieuwe speelpleinboekje dat in juni in deHoeseltse kleuter- en lagere scholen verdeeldzal worden. In het speelpleinboekje vinden dekinderen en de ouders meer uitleg over allepraktische regelingen en wordt er meer uitleggegeven over de verschillende thema-wekenmet hun specifieke activiteiten.In 2005 had het speelplein een gemiddeldedagelijkse opkomst van 90 kinderen, en dat willenwe dit jaar ook graag bereiken.Voor de zomervakantie is het speelplein nog opzoek naar enkele *gemotiveerde* monitorenvanaf 16 jaar die minumum 2 weken actief willenzijn op het speelplein.Let wel, we willen enkel gemotiveerde monitorendie goed met kinderen kunnen omgaan.Niet iedereen komt hiervoor in aanmerkingen daar zullen we ook zeker rekening meehouden.Kandidaten dienen zich persoonlijk aan te biedenop de jeugddienst (in het jeugdhuis).Voor meer informatie kan je een telefoontjedoen naar de jeugddienst op 089 50 12 00 ofje kan ook een mailtje sturen naar speelplein@hoeselt.be.Ook al is het speelplein vrijwilligerswerk, tochkrijgen de monitoren een vergoeding:Vanaf 16 jaar: 2,50 euro per uurVanaf 18 jaar: 3,25 euro per uur16Monitoren die een erkende monitorcursusgevolgd hebben worden extra beloond. Zij zullenper uur 2 euro extra vergoeding krijgen.Meer info over monitorcursussen kan je ookverkrijgen op de jeugddienst.


JeugdJEUGDHUIS X – 8 JAARHet Hoeseltse jeugdhuis X viert in mei zijn 8-jarig bestaan!Ook het nieuwe jeugdhuis staat er al 5 jaar en dat moet ook gevierd worden.Traditioneel gebeurt dit met een FEESTWEEKEND:Op vrijdag 5 mei organiseert X het *SWINGPALEIS*, waarbij de meisjeshet tegen de jongens zullen opnemen. Moge de beste winnen!Na het Swingpaleis staat er nog een heuse afterparty op het programmawaarbij DJ Vino zijn ambiance-muziek door de boxen zal laten knallen.Zaterdag 6 mei wordt er een heus *FIËSTAESPAGNOL* georganiseerd. Het jeugdhuisX Coconut Partywordt zo ingekleed dat iedereen zich dieavond in Spanje zal wanen. Er zal uiteraard voor de nodige animatie en randanimatie gezorgd worden.En naar goed gewoonte horen daar ook aangepaste drankjes en hapjes bij.Zondag 7 mei is het dan weer lachen geblazen met *STAND UP COMEDY*.De bekende Britse Vlaming NIGEL WILLIAMS komt samen met een voorprogramma naarJeugdhuis X afgezakt.Stand up Comedy op zeer hoog niveau dus! Dat wil je dus zeker niet missen!!!Nigel WilliamsTenslotte zouden we iedereen nog eens van harte willen bedanken die in deze 8 jaren -op welke manier dan ook - meewerkten aan de uitbouw van jeugdhuis X.Zonder jullie was het zeker niet gelukt! Bedankt daarvoor!!!HET AUSCHWITZ-PROJECTDit jaar bestaat de intergemeentelijke samenwerking 6-voud van de gemeentelijke jeugddiensten van Alken, Borgloon, Heers,Hoeselt, Kortessem en Wellen 10 jaar.6-voud is opgestart met het idee om activiteiten te organiseren die een kleine gemeente organisatorisch en financieel niet alleenaankan. Zo hebben we jaren afwisselend in elke gemeente één grote activiteit per jaar georganiseerd met tal van workshops, groteattracties en dergelijke. Nu we zien dat er overal een overaanbod is van grotere activiteiten willen we met 6-voud een andere richtinginslaan.We willen iets meer inhoudelijker gaan werken en om ons 10-jarig jubileum te vieren organiseren we dit jaar een 5-daagse trip naarPolen voor jongeren tussen 17 en 20 jaar. (27 oktober - 1 november)Hoofddoel van deze trip is een bezoek aan de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau. Daarnaast bezoeken we de stad Krakauen organiseren we een mini-uitwisseling met Poolse jongeren.Van elke gemeente van 6-voud kunnen er ongeveer 8 jongeren meegaan.Belangrijk om te weten is dat deze deelnemers ook een terugkoppelingsactiviteitmoeten organiseren in hun gemeente om hun ervaringen overAushwitz-Birkenau te delen met andere jongeren.Uiteraard zijn we momenteel nog volop bezig met de voorbereiding, deplanning en de uitwerking van dit project. De nodige informatie wordt binnenafzienbare tijd nog bezorgd aan onze doelgroep en binnenkort kan jeook meer info vinden op de gloednieuwe website van 6-voud: www.6voud.beJe kan natuurlijk ook altijd terecht op de jeugddienst voor meer informatie!17


JeugdEen beetje Europa in HoeseltEUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS)De voorbije jaren organiseerde de jeugddienst reeds 2 EVS projectenwaarbij een Zweedse vrijwilliger en een Poolse vrijwilligster 6 maandenmeedraaide in de werking van de jeugddienst en Jeugdhuis X.Eind 2006 of begin 2007 start de jeugddienst ook met een derde EVSproject.Maar naast een */gastorganisatie/* voor buitenlandse vrijwilligers kan dejeugddienst/jeugdhuis ook een */zendorganisatie/* zijn voor Hoeseltsejongeren die 6 a 12 maanden vrijwilligerswerk willen doen in het buitenland.*Wat is dat nu juist EVS?!?*Alen Vuleta, EVS-vrijwilliger in 2003Jeugdhuizen, culturele centra, milieuorganisaties, sociale opvangcentra,… opde EVS-databank vind je maar liefst 4000 projecten verspreid over heelEuropa; non-profit organisaties die graag bereid zijn om je in hun werking mee in te schakelen. EVS (Europees vrijwilligerswerk) is eenonderdeel van het EU programma JEUGD, dat dergelijke zinvolle interculturele uitwisselingsprojecten in de vrije tijd van jongerenwil ondersteunen. Daarom betaal jij als jonge vrijwilliger zo goed als niets!Een kans die je best niet laat liggen, want de energie en het enthousiasme die je als vrijwilliger in een lokaal project investeert krijgje in duizendvoud terug. Je wordt tot over je oren in een andere taal en cultuur ondergedompeld, je doet een onbetaalbare portiewerk- en levenservaring op (die bovendien niet slecht staat op je CV) en er komen vele 'verre vrienden' in je adresboekje bij.En je staat er natuurlijk niet alleen voor! Je wordt op pad gestuurd door een zendorganisatie die je doorheen het hele avontuursteunt en begeleidt. Gastheer in het buitenland is de non-profit organisatie die jouw interesse geniet. Eigenlijk zorg jij voor de 'levendige'uitwisseling tussen beide organisaties … en misschien betekent jouw inbreng zelfs het begin van een duurzame samenwerking*Hoe werkt EVS?*EVS is in feite een samenwerkingsproject tussen drie partners: jij, een zendorganisatie en een gastproject.1. DE VRIJWILLIGER. Jij bent een jongere van 18 tot en met 25 jaar. Je opleiding, werkervaring of internationale ervaringen spelengeen rol. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en sociaal engagement is veel belangrijker.2. DE ZENDORGANISATIE Een zendorganisatie kan je overal vinden. Het kan je jeugdhuis, jeugdbeweging of de jeugddienst injouw gemeente zijn, maar ook een theatergroep, een milieubeweging, een vrijwilligersorganisatie of enig andere organisatie uitde non-profit sector. Ze hoeven ook geen internationale ervaring te hebben. Het enige dat telt is het feit dat jouw zendorganisatie:* het nut inziet van vrijwilligerswerk* bereid is jou een interculturele ervaring aan te bieden18* interesse en mogelijkheden ziet in wat zich buiten de dorps -en de thuisblijvers wil laten proeven van een internationaleervaring. De zendorganisatie zal je vooral helpen voor je vertrekt, en als je terug bent. Het zoeken naar een geschikt gastproject,het leggen van de contacten, het vastleggen van het verloop van het project, achteraf het doorgeven van de opgedaneervaringen en ideeën, het onderhouden van contacten met het gastproject, ... dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor dezendorganisatie.Ben jij geïnteresseerd in EVS of had je graag nog wat meer concrete informatie, dan kan je een mailtje doen naar jeugddienst@hoeselt.be


HuldigingenGESLAAGD BURGEMEESTERBAL !!!Op zaterdag 25 maart was het weeral feesten geblazen in het CC !!!Op dit spetterend volksbal werd door jong en oud gefeest tot in devroege uurtjes.Dj KYA bracht er de stemming in en zorgde voor een onvergetelijkeavond!De opbrengst van het bal ging dit jaar naar sociale projecten, o.a. projectZON en MAAN van Ludo Cuypers, van de Salvatoriaanse Hulpactie teZapallar, Chili en het kindertehuis ‘Hogar Nuestra Senora de la Paz’ opgerichtdoor zuster Elisa Mottart.GOUD VOORHermans Maurits enBiesmans Antonie Germaine05-04-1956 - 05-04-2006Van harte gefeliciteerd!INZEGENING GERESTAUREERDE LINDEKAPELZondag 30 april om 15 uurProgramma:Toespraak door burgemeester Annette StulensHistorische toelichting door Piet Thoelen, voorzitter H.G.S.G.InzegeningSamenzang MarialiederenReceptie aangeboden door het gemeentebestuurLieve Vrouwke bij de lindenSlechts bij jou is troost te vinden.Ik rust een poosje bij je beeldEn voel dat jij mijn wonden heelt.Stil kijk ik jou en jij mij aanJe geeft me kracht om door te gaan.Jij bent het die gemoed’ren sustDie zorgt voor vriendschap, liefd’ en rust.Reeds lang woon je in deze straatEn niets van ons dat jou ontgaat.Hier kan ik je steeds weer vindenO lieve Vrouwke bij de linden.P. Achten 06-03-199619


Het weten waard20Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.betelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressen van demedewerkers kan je volgende emailadressengebruiken om berichten te mailen aan dediverse diensten van de gemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.beinf@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.beccterkommen@hoeselt.besportdienst.hoeselt@pandora.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 19 mei - Vrijdag 23 juniWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer0903 99803WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 36950Za van 15 tot 18 uurzo van 10 tot 12 uurFeestdagen van 10 tot 12 uurALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloer (rechts) e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Michel VANROYOP AFSPRAAKGelieve hiervoor het secretariaat tecontacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)Voorzitter OCMW Gert HELLINXSteeds bereikbaarGSM 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comVOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half juni.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen. Gezien de vele feestdagen liefst vóór maandag 15 mei.Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!Geef je activiteiten dan ook tijdig door!!!OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKzomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuis -technische dienst - containerparkMaandag 01 mei: Feest van de arbeidDonderdag 25 mei: HemelvaartdagVrijdag 26 mei: brugdagMaandag 05 juni: PinkstermaandagHet containerpark is wel open opzaterdag 27 mei

More magazines by this user
Similar magazines