augustus - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

augustus - Hoeselt.Be

Hoeseltg e m e e n t e b e r i c h t e nDroogbroekfeestenzondag 7 september- Open Monumentendag op 14 september:bezoek de KLOKKETOREN p. 14- Bibliotheekweek van 11 tot 18 oktober- Seizoensopening CC Ter Kommen met deGospelgroep "Akkoord" op 24 en 25 oktoberTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 37 • augustus 2008 • Nr. 222Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waardAlle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.betelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Milieudienst 089 51 03 38Toerisme 089 51 03 35Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Werk@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressen van demedewerkers kan je volgende emailadressengebruiken om berichten te mailen aan dediverse diensten van de gemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.beinf@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.beccterkommen@hoeselt.besportdienst.hoeselt@pandora.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 19 septemberVrijdag 24 oktoberOPHALING GROOT HUISVUILWoensdag 8 oktoberOPHALING SNOEIHOUTWoensdag 26 novemberWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 0903 99803WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 36950BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00De DruglijnAnoniem & objectief.Bel 078 15 10 20VLAAMSE INFOLIJN1700Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Walter CALLEBAUTWoensdag van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: walter.callebaut@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)of op afspraak 0498 93 91 04e-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMWCarine SOUBRY-MOORSDinsdag van 13 tot 14 uurOCMW - EuropalaanGSM 0486 95 27 22e-mail: carine.moors@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half oktober.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór maandag 22 september.OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag 09.00-12.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKzomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuis -technische dienst - containerparkMaandag 20 oktober – KermismaandagZaterdag 1 november – Allerheiligen


VoorwoordBeste dorpsgenotenHet jaar is al weer in de helft en hopelijk heeftook u weer van een verkwikkend verlof kunnengenieten.Ik zou 2008 bij het gemeentebestuur alvast het jaar van de nieuwe medewerkerswillen noemen ten gevolge van een aantal op pensioen stellingen. In GC TerKommen zijn Josée, Paolina, Geert en Ann nieuw in de ploeg. Kristof Gaenswerd als stedebouwkundige aangesteld. Binnenkort start ook Marleen Smets alsbibliothecaris, en verwelkomen we dit jaar nog de nieuwe gemeentesecretarisGeert Rouffa. Bovendien werd begin dit jaar de Gemeentelijke Raad voorOntwikkelingssamenwerking opgericht en troffen we op de speelpleinwerkingweer tal van nieuwe enthousiaste monitoren aan.Een geschikt moment zo lijkt me om allen die ons verlaten te bedanken voorde jarenlange trouwe inzet. De nieuwe medewerkers wens ik een vruchtbarecollegiale samenwerking toe in onze gemeente.Op die manier kunnen we u als burger optimaal ten dienste blijven.De lopende dossiers schieten overigens goed op. De planning om de vrijetijdszoneaan Ter Kommen in te richten wordt verder gezet en ook de bouw van een nieuwChirolokaal in Hern zal zoals gepland midden volgend jaar plaatsvinden. Wermkan zich opmaken voor Straffe Toeren en met de dialectmaand (november) in hetvooruitzicht wordt onze eigen Hoeseltse taal weer alle eer aangedaan.Uiteraard is dit slechts een kleine selectie uit de lopende zaken, maar we houdenu op de hoogte via onze diverse communicatiekanalen.Tot één dezer dagen, ergens in Hoeselt!Serge VonckenSchepen van jeugd, cultuur, bibliotheek, milieu, informatisering, toerisme,ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn en feestelijkhedenIN DITNUMMERHet weten waard 2Voorwoord 3door schepen Serge VonckenVerkeer 4Begeleiding, educatie en adviesBurgerlijke stand en bevolking 5Bewegingen burgerlijke stand en bevolkingVrijstelling gordelplichtOCMW 6-7Oproep voor vrijwillige lesgever EngelsSenioren sportief weekVormingsactiviteit ‘Expo '58’Sociaal Maatschappelijk 8-9ParochienieuwsOpfrissingcursus verkeerseducatie voor seniorenRode Kruis zoekt hulpverlenersOuderenmis(be)handelingCultuur 10-11ActiviteitenkalenderSeizoensopening met Gospelgroep AkkoordPersoneelsleden GC Ter KommenCover Story : 12-13Droogbroekfeesten: 6 de Rommelmarkt,show met modelvliegtuigen en optredenvan Coverband The SpecialsToerisme 14Kalender boordevol activiteitenOpen Monumentendag op 14 septemberKatarakt-oogstwandeling op 28 septemberJeugd 15Uitwisselingsproject Building Bridges BelgiumSport 16-17Gordelen op zondag 7 septemberTeugle pruve op zaterdag 20 septemberAllerlei sportactiviteitenMilieu 18-19Opruimactie van zwerfvuilVergunning voor het kappen van bomenSeptember: maand van het plattelandCollegebeslissingen 20Nieuws vanuit de gemeenteInformatief en meldingskaart 23Spaghettiavond t.v.v. Zuid-AfrikaDe politiezone zoekt een assistent niveau CHoeselt VruggerLeuke weetjesHuldigingenGouden bruiloftenPersoneelsleden op pensioenOp de koffie bij Prinses AstridActueel 24Kaarsjesprocessie op vrijdag 5 september30 jaar MC Hoeselt op 6 septemberHoeseltse Nele De Vos vice-wereldkampioeneDeze uitgave van de Gemeenteberichtenkwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.Layout & druk: Giva Hoeselt©2008 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolkingGEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van06-05-2008 Hava ZOUMAEVA Milana ZOUMAEVA07-05-2008 Aster FASTRE Gerd en Joke MANSHOVEN02-06-2008 Thugian NGUEMA Eric en Jolien HANSSENS10-06-2008 Anouk CUYPERS Chris en Christel JACKERS13-06-2008 Chelsey FERNIANI Mario en Vanessa REWEGHS14-06-2008 Kyan USELLI Francesco en Sandra MOUCHAERS16-06-2008 Tim BROUNS Staf en Nicole BROUCKE18-06-2008 Mertcan YILDIZ Musa en Fatma YILDIZ19-06-2008 Alex MEYERS Frank en Nathalie BREPOELS22-06-2008 Luca CERVELLIONE Orlando en Jessika LORMANS24-06-2008 Jill NOBLESSE Edwin en Petra SIMENON25-06-2008 Eva BASTIAENS Bert en Barbara VANBRABANT28-06-2008 Quinten GROSSARD Tim en Wendy GOVAERTS01-07-2008 Kaylie HAMERS Eric en Martine MOUCHAERS03-07-2008 Liam FOURRIER Peter en Katja HOUBEN10-07-2008 Roan GEURTS Björn en Patricia THIJS28-07-2008 Cas VAES Jan en Ellen MAURISSEN31-07-2008 Jaro MUSSEN Manu en Erika RONDAGS04-08-2008 Liesse GOS Jochen en Nathalie BOSHUWELIJKENDatum Bruidegom en bruid28-06-2008 Jörg BOONEN en Ann WILLEMS12-07-2008 Gerald VAN ESSER en Sabine SERDONS18-07-2008 Wim SNELLINGS en Chantal VANHEES19-07-2008 Peter EVENS en Ellen GOYENS19-07-2008 Hendrik KONINGS en Vanessa GARCIA19-07-2008 Danny ROBIJNS en Liliane MOUHA25-07-2008 Jean CELIS en Daisy HELLINX26-07-2008 Davy MARTENS en Marieke D’HUYS01-08-2008 Kris SOMERS en Els DE RIJCK08-08-2008 Felix VAN DYCK en Julienne MASSIN08-08-2008 Manuel STIERS en Belinda SIMONS08-08-2008 Vincent SLECHTEN en Colette CROMMEN09-08-2008 Mustafa GÜNES en Ilse SCHOENFELDVRIJSTELLINGGORDELPLICHTOp grond van gewichtigemedische tegenindicatiesVoor het bekomen van vrijstelling van gordeldraagplichtkan een aanvraag ingediend worden bij dedienst Burgerzaken.U moet hiervoor een doktersattest laten invullen.Dit formulier kan u afhalen bij de dienstBurgerzaken op de gelijkvloerse verdieping vanhet gemeentehuis, en laten invullen door een artsnaar keuze.De vrijstellingskaarten die werden uitgereikt vóór1 september 1996 en waarop het symbool (ziehieronder) niet is aangebracht, zijn niet geldig in hetbuitenland.De personen die een nieuwe vrijstellingskaart wensente bekomen die ook in het buitenland geldigis, moeten daartoe hun oude kaart opsturennaar de FOD Mobiliteit en Vervoer, t.a.v DienstVerkeersreglementering, Vooruitgangsstraat 56,1210 Brussel, waarna hun een nieuwe kaart zal wordentoegestuurd waarop het symbool is vermeld.De vrijstellingskaarten die werden afgeleverd overeenkomstigde reglementering die dateert van voor1 september 1996 en waarop het bewuste symboolniet is aangebracht, blijven geldig in België.OVERLIJDENSDatum Naam van de overledene12-06-2008 Maria RAMPEN Kruisstraat 3016-06-2008 Jeanne JOLLING Hoogstraat 8516-06-2008 Joseph STASSEN Rozenlaan 1121-06-2008 Maria VANORMELINGEN Tongeren23-06-2008 Simon THOONEN de Bormanlaan 6129-06-2008 Joseph KUSTERS Tulpenlaan 3312-07-2008 Maria CASTERMANS Rode Kruislaan 916-07-2008 René MARTENS Pastorijstraat 822-07-2008 Martin REWEGHS Kleinveldstraat 225-07-2008 Kathleen MAGDELEYNS Proefbosstraat 9803-08-2008 Stijn BROUX Hoogstraat 1805-08-2008 Hilda BOSMANS Nederstraat 32A10-08-2008 Joannes RAMAKERS Dilsen-StokkemInfo: burgerzakenGemeentehuis: gelijkvloers links089 510 330


OCMWLokaal dienstencentrum OCMW Hoeselt& de Hoeseltse seniorenadviesraad doen samen een oproep voor...1. Een ‘vrijwillige lesgever Engels’voor de begeleiding van een taalgroep ‘Engels’ voor senioren (50+).Taalgroep Engels voor senioren?Bedoeling is half september te starten met een ‘Taalgroep Engels voor senioren’. Engels, omdat hier blijkbaar geruime tijd belangstelling voorbestaat.Frequentie: 1 halve dag/week (uitgezonderd in schoolvakanties en in het weekend)Dag:Bij voorkeur dinsdag of woensdag (keuze andere dag is afhankelijk van beschikbaarheid van zalen)Tijdstip: Bij voorkeur namiddag (vb 13.30 - 17 uur) (ander tijdstip is bespreekbaar)Kandidaten lesgevers?- Bent u een gepensioneerde leraar/lerares ?- Is de Engelse taal u voldoende vertrouwd zodat u op een duidelijke en creatieve manier die kennis weet over te brengen aan eengroep 50-plussers?- Beschikt u over enige vrije tijd (1 halve dag/ week)?- Bent u bereid een engagement aan te gaan voor een langere termijn?- Het Dienstencentrum doet voor de begeleiding van cursusgroepen hoofdzakelijk beroep op ‘vrijwillige lesgevers’ die de cursus kosteloosbegeleiden en enkel vergoed worden voor effectieve kosten gemaakt in functie van de cursuslessen (vb. aankoop materialen benodigdheden doorlesgever, kosten lesgever i.f.v. lesvoorbereiding privé, … ). Specifieke vragen van de lesgever kunnen altijd besproken worden. (vb toekenning van eenreisvergoeding voor lesgever buiten Hoeselt?)- Een nieuwe cursusreeks gaat pas van start als centrumleider en lesgever akkoord zijn over de doelstelling en algemene structuur van decursusgroep Engels. In een afsprakennota worden alle praktische regelingen opgenomen tussen lesgever en dienstencentrum.- Het OCMW biedt ondersteuning in verschillende vormen:* promotievoering i.v.m. het opstarten van een nieuwe taalcursus* administratieve ondersteuning gedurende volledig cursusjaar* beschikbaar stellen van cursuslokaal & logistieke ondersteuningLesgever Engels... iets voor u? Neem contact op met het OCMW, tel. 089 51 88 142. Oproep geïnteresseerde senioren taalgroep(en) EngelsIn een voorbereidend overleg werd beslist om in de 2de helft van september twee taalgroepjes op te starten in het Dienstencentrumnl. Taalgroep ‘Engels voor beginners’ & Praatgroep ‘Engels voor gevorderden’.Bent u senior en heeft u interesse om deel te nemen aan een taalgroep Engels?Neem dan zeker contact op met het Dienstencentrum: tel. 089 51 88 14 of tel. 089 51 88 10* Groep ‘Engels voor beginners’U heeft nooit Engels geleerd maar u wilt de taal wel graag begrijpen en leren spreken.Het aanleren van basisbeginselen grammatica, woordenschat leren en zinsconstructies maken. Vooral het begrijpen en spreken van detaal is belangrijk. U verstaanbaar kunnen maken op vakantie, korte conversaties leren voeren waarbij deelnemers zelf thema’s kunnenaanbrengen.* Praatgroep ‘Engels voor gevorderden’U heeft vroeger Engelse les gehad in school of u nam reeds deel aan een taalcursus Engels in dag- of avondonderwijs? Het onderhoudenvan de Engelse taal is voor u belangrijk; vooral het goed leren en blijven spreken van de taal.De deelnemers kunnen in overleg bespreken welke thema’s behandeld worden in de praatgroep. Inspelen op de actualiteit kan bijvoorbeeldleiden tot diverse onderwerpen.Woensdag 10 september: overlegmoment voor alle geinteresseerden en dit hopelijk samen met de kandidaat-lesgever(s)Engels in de ENSOR ZAAL van OCMW HOESELT, Europalaan 1 te 3730 HoeseltGelieve uw deelname te bevestigen voor 2 september 2008! tel. 089 51 88 14Of via email: mira.breban@ocmwhoeselt.be of info@ocmwhoeselt.be


OCMW‘Senioren sportief week’ in het dienstencentrum: septemberInfonamiddag: ‘Belang van een evenwichtige voeding op de gezondheid’Woensdag 3 september om 14 uur (Monet zaal, Dienstencentrum)Voor welk dieetadvies kan u zoal terecht bij de Dieetdienst in het Dienstencentrum? Hoe komt een voedingsplan tot stand en welk is de taak van de diëtiste hierin ?Begeleiding: Anja Beets, diëtiste Wit- Gele KruisDeelname: 2 euro (infomoment & tussendoortje)Inschrijven: voor 28 augustus op het secretariaat van het Dienstencentrum, Tel. 089 51 88 10 of 089 51 88 14‘Valpreventie bij senioren’: Provincie Limburg i.s.m. logo Zuid-LimburgVorming: Blijf op eigen benen staan!Dinsdag 9 september, 14 uur (Ensor zaal, OCMW)1 op 3 van de thuiswonende 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar. Bovendien heeft een valpartij vaak een grote impact op het leven van desenior. Tijdens deze vorming willen wij u informeren over mogelijke valrisico’s en bewust maken van beïnvloedend gedrag en vaardigheden.Begeleiding: sprekers Rode Kruis i.s.m. vzw Limburgs GezondheidsoverlegDeelname: 2 euro / Inschrijven via het Dienstencentrum: tel. 089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14Provinciale Seniorensportdag te ZutendaalDonderdag 11 septemberOrganisator: Provinciale Sportdienst i.s.m. Bloso en gemeente Zutendaal.Deelname: 5 euro / Inschrijven via Gemeentelijke Sportdienst Hoeselt: tel. 089 49 16 03‘Cursusreeksen ‘Blijf in beweging’ najaar 2008Cursus yoga 50+: nieuwe start op maandag 8 september12 lessen, telkens op maandag van 18.30 tot 19.45 uur, Grote zaal CC Ter Kommen,Cursus aqua- gym 50+: nieuwe start op donderdag 4 september4 lessen, telkens op donderdag van 15.30 tot 16.15 uur, gemeentelijk zwembadJoggingclub 50+ (i.s.m. OKRA Hoeselt-centrum)Toegankelijk voor alle Hoeseltse senioren - Op maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 9.30 uur, Sportpiste BilzenCursus lijndansen 50+ (OKRA Hoeselt-centrum): nieuwe start maandag 15 september8 lessen op maandag, telkens van 15.45 tot 16.45 uur, zaal CC Ter Kommen - Toegankelijk voor alle Hoeseltse seniorenCursus bloemschikken: nieuwe start op dinsdag 23 september4 lessen op dinsdag, telkens van 13.30 tot 16.30 uur, Delvaux zaal DienstencentrumVormingsactiviteit: ‘Expo 58... meer dan Expo-brood en Expo-ijs?Dinsdag 16 september, om 13.30 uur, Ensor zaal OCMW HoeseltExpo 58 spreekt nog steeds tot onze verbeelding! Het speciale Expobrood en –ijsje, de kabelbaan, de Spoetnik, de kleurentelevisie, …Herinneringen ophalen aan smaken en beelden die zonder twijfel verbonden zijn met de Expo.Vorming vertrekkend vanuit stukje herbeleving jaren ’50 om zo een gesprek op gang te krijgen over de tijdsgeestvan toen: waarden en normen inzake opvoeding, cultuur, vooruitgang, ...Begeleiding: Mevr. Lily Derenet, educatief medewerkster VormingplusOpgelet: * Om 12 uur: EXPO- boterhammenlunch achtergrondmuziek jaren 50* 15 uur: Koffiepauze met EXPO- ijsje.Deelname: 5 euro (voordracht, expo-broodlunch en expo-ijsje)Inschrijven: voor 10 september in het Dienstencentrum OCMW, tel. 089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14Toneelstuk ‘Georges’ door Theater WaverlandVrijdag 26 september, om 20 uur, CC Ter Kommen Hoeseltin regie van René VerrethHet toneelstuk laat u kennis maken met de problematiek van ouderenmis(be)handeling bij ouderen die verblijven in de thuissituatie.Voor wie? alle hulpverleners werkzaam in de thuiszorg, professionele en niet-professionele vrijwilligers en thuisverzorgers.Deelname: GRATISInschrijven via OCMW Hoeselt: Guido Hamael, secretaris SIT, tel. 089 51 88 12 of mail: guido.hamael@ocmwhoeselt.be


Sociaal maatschappelijkZiekenzorg HoeseltUitstap naar de dierentuin vanPlanckendaelParochiefederate HoeseltDoopvieringenVanaf september van dit jaar worden de doopvieringen, per parochie, op een vastezondag gehouden. De ouders nemen best contact op met diaken Jos of pastoor Louisvoordat ze elke andere regeling treffen i.v.m. hun doopviering.Eerste communie: wijziging vanaf 2010Vanaf 2010 zullen de eerste communievieringen van dag en uur veranderen in de zesparochies rond Hoeselt centrum.Hieronder vindt u het schema voor de komende jarenDe uitstap naar de dierentuin was eengroot succes !12O leden van ziekenzorg mochten terugblikkenop een mooie dag waar niet alleende zon maar ook de gezelligheid en deontmoeting aan iedereen een fijne dagbezorgden.ActiviteitenkalenderSeptemberMa 01 CreaclubDi 09 ZZ vergaderingZZ vakantie te ZandhovenVr 19 Ontmoetingsnamiddagfusie Hoeselt ZZ WermOktoberMa 06 CreaclubZo 12 Nationale ZiekendagDi 28 ZZ Vergadering Vorming:Inlevend luisterenRode Kruis HoeseltUitleendienst hulpmiddelen bij JeanPenders Tongersesteenweg 7/1 Hoeselt ,GSM 0474 66 13 63.Vanaf oktober terug op het oude adresBroekstraat 12.Voor krukken kan men ook terecht bijJean Mouchaers Wierookstraat 10B6, GSM0477 24 15 30.Parochie Hoeselt Sint-Stefanus:Hemelvaartdag om 10.30 uur.2009: 21 mei, 2010: 13 mei, 2011: 2 juni,2012: 17 mei.Parochie Werm:2009: 21 mei om 9.30 uur.Vanaf 2010: de eerste zaterdag van mei om16 uur.2010: 1 mei, 2011: 30 april, 2012: 5 mei.Parochie O.L.Vrouw Middelares:2009: 21 mei om 10.30 uur.Vanaf 2010: de eerste zondag van mei om9.15 uur.2010: 2 mei, 2011: 1 mei, 2012: 6 mei.Parochie Romershoven:2009: 17 mei, 9.15 uur.Vanaf 2010: de tweede zondag van mei om9.15 uur.2010: 9 mei, 2011: 8 mei, 2012: 13 mei.Parochie Schalkhoven:Indien er voldoende kinderen zijn die inhun parochie wensen hun eerste communiete doen.2009: 16 mei om 17.45 uur.Vanaf 2010: de derde zaterdag van mei om17.45 uur.2010: 15 mei, 2011: 14 mei, 2012: 19 mei.Parochie Hern:2009: 16 mei om 17.45 uur.Vanaf 2010: de vierde zaterdag van mei om17.45 uur.2010: 22 mei, 2011: 21 mei, 2012: 26 mei.Parochie Alt-Hoeselt:2009: 21 mei, 10.30 uur.Vanaf 2010: de vierde zaterdag van mei om19 uur.2010: 22 mei, 2011: 21 mei, 2012: 26 mei.Vormsel vanaf 2010In 2009 zijn de vormselvieringen als volgt :De zaterdag na Hemelvaart, 23 mei: 17 uur O.L.Vrouw Middelares,19 uur: Sint-Stefanus.De zondag na Hemelvaart, 24 mei: 9 uur in Werm,9 uur in Romershoven,11 uur voor de parochies Alt-Hoeselt + Hern.Op vraag van het bisdom worden, vanaf 2010, de vormselvieringen meer gebundeld.Op de zevende paaszondag (de zondag na Hemelvaart):zaterdag om 19 uur in Hoeselt Sint-Stefanus,zondag om 9 uur in Wermen om 11 uur voor Hern + Alt-Hoeselt.Op Pinksteren om 11 uur voor Romershoven + O.L.Vrouw Middelares Hoeselt.Voor Schalkhoven sluiten gewoonlijk de kinderen aan met één van de andere parochiesvan de federatie Hoeselt.Noodnummer 112112 is een gratis Europees noodnummer dat u in 25 lidstaten van de Europese Unie kangebruiken in geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie.


Sociaal maatschappelijkBibliotheekweekOuderenmis(be)-handelingZwijgen biedt geen uitkomst!Praten erover helpt, ook al is dit moeilijk.Het is vaak een eerste stap om iets te veranderen.Zwijgen biedt geen uitkomst!!!Vlaams Meldpuntouderenmis(be)handeling,Grotenbergestraat 26, 9620 Zottegem, tel.078 15 15 70, fax: 09 361 06 57E-mail: meldpuntomb@skynet.be,www.meldpuntouderenmishandeling.be"De biblioteekweek gaat door van zaterdag 11 oktober tot zaterdag 18 oktober2008. De verwendag van de bibliotheek in Hoeselt gaat door op zaterdag 11 oktobervan 10 tot 12 uur. Die dag zullen trouwe en nieuwe klanten verwend worden. Op welkemanier blijft nog een verrassing!Rode Kruis: mensen helpen bij rampenRode Kruis zoekt hulpverleners voor de psychosociale opvang bij rampenInfoavond kandidaat hulpverleners op donderdag 4 september om 20 uur inHasselt. Meer info: www.rodekruis.be, tel 011 28 09 23Opfrissingcursus Verkeerseducatie voor seniorenOp 30 september, 7, 14 en 21 oktober, telkens van 18.30 tot 21.30 uur, wordt er inhet cultureel centrum een “Opfrissingcursus Verkeerseducatie voor Senioren” georganiseerd.Geïnteresseerden voor deelname mogen contact opnemen met mevr. HildaVopiscska via hildavopicska@hotmail.com, tel. 089 41 34 29 of via de dienst Mobiliteitvan de gemeente krista.vandersmissen@hoeselt.be. Inschrijven kan tot 22 september.Deelname is gratis!Nieuws uitOostheuvelIn Oostheuvel zijn ze nog steeds drukaan het bouwen. De ruwbouw van deseniorie krijgt steeds meer vorm.In de voorbije periode hebben zij vanuitde nabije omgeving van Oostheuvelnog heel wat financiële steun mogenontvangen. Ook dit najaar zijn er weergrote activiteiten ten voordele van hunprojectplan, nl.:De Opendeurdagenvan 19 tot 21 septemberVrijdagavond : optreden van deharmonie ‘Vreugd in Deugd’ vanZussen en de kleine TevonabandZondag : Jumping en onze traditioneleopendeuractiviteitenHet Benefietdinerin Hoeve Dewalleff (Millen)op vrijdag 7 novemberAllen Welkom !Werelddag vanverzet tegen armoedeZondag 12 oktober van 12 tot 18uur in CC de Muze.- gezinsnamiddagWoensdag 17 oktober van 18.30 uurtot 21.30 uur in het CC de Muze, delende mensen in armoede aan de handvan enkele getuigenissen hun ervaringenmet het grote publiek (armen enniet-armen), gevolgd door een fakkeltochtdoorheen het centrum vanHeusden-Zolder.Meer info: Dynamo Limburg,Claudia Mellebeek,, tel. 011 57 19 21– vzw-dynamo@skynet.be


CultuurINFO C.C. TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail ccterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuurma13 – 16.30 udi13 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13 – 16.30 udo 09 – 12 u 13 – 18 uvr 09 – 12 u 13 – 16.30 u10ActiviteitenkalenderC.C. Ter Kommen grote zaalSEPTEMBERZa 06 BBQ MC HoeseltZo 07 Ruilbeurs modeltreinen entoebehoren – Hoeseltse TreinclubMa 08 Cursus yoga 50+Do 11 Ledenfeest OKRAZo 14 Wandeling: Klompentocht -Wandelclub De RommelaarMa 15 Cursus yoga 50+Vr 19 Gemeentelijke Ziekendag –Org. Ziekenzorg WermMa 22 Cursus yoga 50+Di 23 Ledenfeest KAVVr 26 Theatervoorstelling: Georges –Org. S.I.T.Za 27 Eetavond The BoozersZo 28 Eetdag IsolaMa 29 Cursus yoga 50+.OKTOBERWo 01 Bloedinzameling Rode KruisVr 03 Kienen K.V.G.Zo 05 Eetdag NieuwMa 06 Cursus yoga 50+Di 07 Info-avond: Veilig internetten -Lagere Scholen + OCMWDo 09 Ledenvergadering OKRAVr 10 Préchrysostomosfuif -Oudervereniging IKSOZa 11 Eetavond Oudervereniging G.V.B.Zo 12 Eetdag K.S.V.Ma 13 Cursus yoga 50+Vr 24 Seizoensopening CC Ter Kommen:Concert Gospelgroep AkkoordZa 25 Seizoensopening CC Ter Kommen:Concert Gospelgroep AkkoordZo 26 Eetdag Hoeselts MannenkoorVr 31 Concert: Swinnen –Org. CC Ter KommenKen je een vereniging meteen gat in zijn budget ?Je bent één klik verwijderd om dat gat in hetbudget van jouw vereniging op te vullen.Surf naar www.debillijkevergoeding.be/vlaanderen. Doe je aangifte en ontdek of deVlaamse overheid de kosten van de BillijkeVergoeding in jouw plaats betaalt. Dit klinktvoor jouw vereniging toch als muziek in deoren, niet ?Wat is de Billijke Vergoeding ?Elke vereniging die muziek afspeelt in hetopenbaar, betaalt naargelang de grootte vanzijn evenement, een kleine vergoeding.Zowel artiesten als producenten wordenhiermee vergoed.EIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMENConcert Gospelgroep AkkoordVrijdag 24 en zaterdag 25 oktober – 20.15 uurGospelgroep Akkoord zal het nieuwe cultuurseizoenopenen. Ze presenteren hun nieuw repertoriumsamen met de highlights uit de eerste jaren vanhun bestaan.Gospelgroep Akkoord bestaat uit een gezelligebende enthousiaste zangers en muzikanten uitzuid-limburg, die aanstekelijke en aangrijpende gospelbrengen.Deze groep, met roots in Romershoven is na 8 jaareen begrip geworden en uitgegroeid tot de grootsteBelgische groep die uitsluitend gospelmuziek brengt!Gospel is populaire religieuze muziek die zijn wortels vindt in de muziek van de Afrikaanse slaven inhet Amerika van eind 19de eeuw. Deze voorvaders van de huidige African Americans legden met hunmuziek de grondslag voor gospel. Na de afschaffing van de slavernij in 865 barstte de vrijheid los inongeremde emotionele en opwindende gospelmuziek.Een aanrader van eigen bodem! - Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)Theaterconcert: Swinnen - 10 jaar, 5 albums, 1 bandVrijdag 31 oktober – 20.15 uurMeer dan 10 jaar carrière, bijna dertig jaar muzikant, een uitgebreid oeuvre met enkele stevige klassiekersen een nieuw album onder de arm zijn voor Swinnen redenen genoeg om nog eens uit te pakken.Speciaal in audio aangepast aan de akoestische initimiteit van de tempel die ‘theater’ heet.Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)Crazy Days – Herfst 2008Maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 oktober– dagelijks van 10 – 16 uurDeelnameprijs: 25 euro voor de ganse week. Beperkt aantal inschrijvingen! Tijdig reserveren!De Crazy Days voor Crazy Kids van 9 tot 12 jaar (3de t.e.m. 6de leerjaar) zijn intussen een vaste waardegeworden in het aanbod van GC Ter Kommen. In samenwerking met de sportdienst wordt een gevarieerdprogramma uitgewerkt waarin de kinderen kunnen kennismaken met verschillende cultuur- ensportactiviteiten. I.s.m. Artforum vzw.Personeelsleden GC Ter KommenNaast de vertrouwde gezichten kan je sinds kort een aantal nieuwe medewerkers tegen het lijf lopen.Geert Thonnon – theatertechniekerPaolina Pellegrino – onderhoudsmedewerkerYves Voncken – cultuurbeleidscoördinator Joseé Gommers – onderhoudsmedewerkerHilde Achten – cultuurfunctionarisFranca Floris – onderhoudsmedewerkerJos Borgers – onderhoudsmedewerker Ann Somers – administratief assistent


CultuurNovember = Hoeseltse dialectmaandDe ganse maand november staat in 2008 in het teken van het Hoeseltse dialect, eenbelangrijk stukje cultureel erfgoed dat jammerlijk meer een meer naar de achtergronddreigt te verdwijnen.Daarom organiseren we een maand lang allerhande activiteiten voor jong en oud zoalsludieke avondlessen voor volwassenen en kinderen, een eucharistieviering in het dialect,een echte bonte avond zoals we die vroeger kenden, een zoektocht naar het mooisteHoeseltse dialectwoord, enz.Overal in het straatbeeld en in verschillende gemeentelijke uitgaven zal het Hoeseltsdialect centraal komen te staan.Kalt zjë ook plat mèt os èn novvembër (èn tërnwô)?Want dat sjoon Hôessëls mogë vër toch nie lùttë vërlworrë go'n.Praat jij ook dialect met ons in november (en daarna)?Want dat mooi Hoeselts mogen we toch niet laten verloren gaan.Een uitgebreid programma zal in oktober verspreid worden.Hoeselt ZomertDe weergoden waren ons echt niet goed gezind., de 13de editie kende een nattestart. Achtereenvolgens stonden The Buzz, Voodoolab en the Majestical Fools op hetpodium om een zomers gevoel te brengen, maar de regen en vooral de kou brachthier vroegtijdig een einde aan.Zondagnamiddag begon met een flinke bui, maar de radioFM tour bracht hier onmiddellijkverandering in. Een waaier van topartiesten zorgde voor een gezellige namiddag.De avond werd ingezet met the Suspenders, een succes ! Vervolgens was Raymondvan het Groenewoud aan de beurt. Hij ging er stevig tegenaan en sloot de 13de editievan Hoeselt Zomert succesvol af.KAV Hoeselt-CentrumSEPTEMBERMa 01 Proef KAV op de “1ste schooldag voorouders”Za 20 Azalea-verkoop voor “Kom op tegenKanker” aan Delhaize en AldiDi 22 Ledenfeest: “KAV Netwerkt”Ma 29 Demo culinair: “Prettige Patatjes”Di 30 Reis: “Achter de schermen v.h.Koninklijk ballet van Vlaanderen”Antwerpen.OKTOBERMa 13 Kookclub: “Creatief koken voor elkedag” les 1 – ook voor beginnersZo 19 Wandeldag: “Waterrijk Diepenbeek”Do 30 Bloemschikken: “In Kleur”AllerheiligenKAV Hoeselt-O.L.VrouwSEPTEMBERVrij 26 Startvergadering.OKTOBERZa 11 SpokentochtMa 13 Crea: “Servetten op Mica3Ma 20 Demo: “Prettige Patatjes”Do 30 Bloemschikken les 1Meer info:KAV Hoeselt-Centrum:Rita Wouters, tel. 089 51 19 31Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58KAV OLVrouw:Liliane Tuerlinckx, tel. 089 41 69 52Simone Wouters, tel. 089 41 35 29Markant HoeseltDo 25 september om 20 uur in hetOCMW-lokaal.Startvergadering van werkjaar 2008-2009Hartelijk welkom aan alle leden en brenggerust je vriendinnen mee zodat ze ookkunnen kennismaken met onze vereniging.Info :Valentine Thijs-Noblesse, tel. 089 411628 -Viviane Schoefs-Degrève tel. 089 491212 –Neos HoeseltSeptemberDi 02 De smaak van champignons inZichen-Zussen-BolderDo 25 Bezoek aan de palliatievenzorg ZOL–GenkOktobervr 03 Viering van 30 jaar Neos Limburg inhet WPCdi 07 AWACS vliegtuigen van de NAVOin Geilenkirchenza 18 De sterren van Bolshoï (Antwerpen)Bekijk de vernieuwde website van Neoseens. Bij een dynamische vereniging hoorteen website op niveau. www.neosvzw.be11


Cover StoryEven voorstellen: Droogbroekferommelmarkt -De geburenkring van de Droogbroekstraat werkt sedert jaren voorbeeldig samenaan tal van initiatieven ten voordele van de straat en de gezinnen die er wonen.Velen hebben Droogbroek trachten te imiteren, maar geen enkele straat kon ditover zo’n lange periode verwezenlijken.Laten we even teruggaan in de tijd.Sinds 1979, dus al 28 jaar lang, gevengemotiveerde Droogbroekers het bestevan zichzelf om van hun straat een plek temaken waar het goed is om te wonen.Naar aanleiding van de gouden bruiloftin 1979 van Jeanne en Thuma Thijs uit desteeg, werd de geburenkring boven dedoopvont gehouden. Er werd een bestuurgevormd door de volgende mensen:Gustaaf Doomen, Rik Gregoor, Stefan enYvan Scherpenberg, Stevens Rik en deinmiddels overleden Marcel Voets.Deze gemotiveerde werkgroepging dadelijk van start met een drukjaarprogramma, zodat alle Droogbroekersmekaar samen konden vinden in eengezellige sfeer, maar tevens met de nodigewerkkracht om er iets fijns van te maken.In onze archieven vinden we devolgende activiteiten:1979: Start en oprichting van onze‘Geburenkring Droogbroek’1980: Valschermspringen1981: Ezelskoers met optredenvan John Masis1982: Ballonvaart + Modelvliegers1983: Fietsenrally1984: Witte pensenkermis1985: Trotinettenrace + rondrit moto’sIn 1999 werd de leidingfakkel doorgegevenaan de jongere generatie. De werkgroepziet er dan als volgt uit: Gustaaf Doomen,Giovanni Gigliotti, Jos Grommen,Guido Hex, Daniel Timmermans en JosVandeweyer. Dit bestuur wordt voorde tentenopbouw bijgestaan door LucJorissen, Rob Schoefs, Jean Timmermansen Lambert Vandeweyer.Dag in, dag uit staan deze vrijwilligers klaarom de handen uit de mouwen te stekenbij het klaarstomen van iedere activiteit.Een verdere greep uit de agenda:1999: Gezinswandeling2000 Gezinswandeling2001-2002: Stepkesrace + fietsenrally2003: Rommelmarkt + fietszoektocht(800 bezoekers)2004-2005: Rommelmarkt +Ballonvaarten (2000 bezoekers)2006: Rommelmarkt + Roofvogelshow(2600 bezoekers)2007: Rommelmarkt + Helikoptervluchten(3000 bezoekers)Dit jaar vormen 65 gezinnen, wonendeof afkomstig van Droogbroek degeburenkring. Deze telt momenteel 183leden. In 2007 zorgde 63 helpers(sters)waarvan de leeftijd tussen 17 en 77jaar lag voor het goede verloop van derommelmarkt.Opnieuw staat de geburenkringweeral paraat voor een kleurrijkstraatfeest, de inmiddels gekendegezellige rommelmarkt, eengezellig buitencafé met een livecoverband die gegarandeerdvoor nog meer ambiance zalzorgen en een boeiend spektakelin de vorm van een show metmodelvliegtuigjes door "AeroclubTongerse Modelvleugels.Als het weer ook dit jaar weer meezit,wordt het op Droogbroek weergegarandeerd feest. Wie er één van devorige jaren al was, weet dat het gezelligwordt.12Met de opbrengst van deze festiviteitenwerden daguitstappen met eigen wagenof autocar gemaakt tot zelfs over delandgrens heen. Intussen werd lief enleed gedeeld in de Droogbroekstraatmet een paasattentie, een kerstfeest,een ziekenbezoek, een zelfbereidebarbecue, een verwelkomingattentie aaniedere nieuwe bewoner. En ook aan devormelingen en eerste communiekantenwerd er gedacht.


Cover Storyesten zondag 7 september 2008Show met modelvliegtuigenD R O O G B R O E K F E E S T E NPROGRAMMA ZONDAG 7 SEPTEMBER6de ROMMELMARKTSHOW MET MODELVLIEGTUIGENCOVERBAND* Rommelmarkt vanaf 9 uurDe Droogbroekstraat wordt omgetoverd tot één van de gezelligsterommelmarkten van Limburg met onder meer een 230-tal standhouders.De deelname kost 2.5 euro per stand (5m breed en 5m diep inclusief parkeerplaatsvoor auto). Inschrijven op voorhand is verplicht want de plaatsen zijn beperkt!!!Dat kan bij: Giovanni Gigliotti, tel. 089 41 71 18 of Jos Vandeweyer, tel 089 41 75 52.* Show met modelvliegtuigen vanaf 13 uur* Coverband ‘The Specials’ vanaf 15.30 uurDe toegangsprijs voor de bezoekers is 1,40 euro, inclusief een gratis consumptie.Ook benieuwd? We nodigen alle Hoeselaren van harte uit om de sfeer te komenproeven op zondag 7 september. Tot dan, op Droogbroek...Extra informatie: giovanni.gigliotti@telenet.be of jos.vandeweyer@telenet.be13


Toerisme14WandelingenDe DoorntrippersSeptemberZo 7 Bitsingen - 9 kmZo 14 Val-Meer - 8 kmZo 21 Krijt - 8 kmZo 28 Lanaken - 20 km (*)OktoberZo 5 Hoeselt - 8 kmZo 12 Bommershoven - 9 kmZo 19 geen wandelingZo 26 Ardennen - 18 km (*)Vertrek parking post Hoeselt om13.30 uur of (*) 9 uur.Wil je meegaan ?Bel Bruno Jans 0475 28 29 75Jean Thijs 0479 42 42 03Kermissen en jaarmarktZo 7- 09 Paneel - buurtkermisZo 21-09 Hombroek -buurtkermisZo 21-09 Nieuw-Hoeselt -buurtkermisZo 28-09 Grote KermisRomershovenZo 12-10 Grote Kermis WermVr 17-10 JaarmarktZo 19-10 Grote Kermis -centrumKalender Kalender Kalender Kalender KalenderZa 30-08 Scholierenleedtocht: wandeling en fietstocht* WandelingVertrek: tussen 7 en 15 uur - Parochiezaal Werm, BovenstraatAfstanden: 6-12-20 km* FietstochtVertrek: tussen 7 en 15 uur - Parochiezaal Werm, BovenstraatAfstanden: 20-40 kmInfo: Loyens Ludo, wandelclub Vitales, tel. 089 50 20 16Za 6 en zo 7-09 Open tuin in "Grakes Heredij", een romantische cottagetuinmet verschillende thema's, idyllische hoekjes en authentieke decoraties.Kommenstraat 2, van 10 tot 18 uur. Inkom gratis, vrije gift voor NatuurpuntZa 13-09 4de Grote barbecueOm 17 uur in de Altenaar.Organisatie: Wielerclub De Vrijheid Alt-HoeseltZo 14-09 KlompentochtVertrek CC Ter Kommen. - Afstand: 4, 8, 13, 20 kmInfo: Guy Valkeneers, WC De Rommelaar, tel. 089 51 41 61Zo 14-09 Open Monumentendag: Vanaf 14 uur: Openstelling Sint-Stefanuskerk.Mogelijkheid tot bezoek aan de kerk en klokkentoren.De leden van de Geschiedkundige groep zullen aanwezig zijn om u rond teleiden in de vernieuwde kerk en de klokkentoren en laten u kennismakenmet het rijke aanwezige culturele erfgoed.Zo 21-09 GezinswandelingVertrek: 14 uur Parochiezaal WermVanaf 15 uur: pannenkoeken smullen in de zaal..Organisatie: Landelijke Gilde WermZo 27-09 Rommelmarkt Romershoven (Romershovenstraat)t.v.v. scholen RomershovenVan 13 tot 18 uur - Inlichtingen & Inschrijvingen: 0475 35 42 62Za 27-09 4de RommelmarktVan 10 tot 17 uur rond brasserie De Singelhoeve in WermZo 28-09Reserveer tijdig uw plaats, tel. 012 74 74 84.Katarakt-oogstwandeling met proeverij in Hoeseltmet deskundige uitleg door natuurgids Jean-Pierre Billen over het oogstenen verwerken van fruit in en om een boomgaard en fruitbedrijf.Vertrek: Kluis van Vrijhern om 13.30 uur.Tussenstop aan de Singelhoeve voor taart en koffie.Vr 29-09 Spaghettiavond t.v.v. Zuid-Afrika (Meer info: zie pag. 21)Vanaf 18 uur in de Sint-Hubertuszaal in Hern. Prijs: 7 euro.Inschrijven bij Kelly Liebens, GSM 0479 64 58 86 voor 20 septemberDi 07-10Do 09-10Zat 11-10Za 25-10Busrit langs kastelenlandschapVertrek: 9.30 uur in Alden Biesen, terug omstreeks 17 uur.Deelname 30 euro per persoon (25 euro vegetarisch menu) inclusief koffieen taart, busrit met gids en 3-gangen menu; (dranken niet inbegrepen)Kinderen tot 14 jaar: 25 euro (dranken inbegrepen)Vooraf inschrijven bij de dienst voor Toerisme Hoeselt, tel. 089 51 03 35 ofBilzen tel. 089 51 56 54Wandeling Jan KredietVertrek: tussen 8 en 15 uur - Sint-Hubertuszaal, Hernerweg 139.Afstanden: 6-8-10 km. 0.75 euro zonder sticker en 1 euro met stickerInfo: Loyens Ludo, wandelclub Vitales, tel. 089 50 20 16Spokentocht en sfeerwandeling in HalloweendorpVertrek: tussen 19 en 22 uur in de O.L.Vrouwparochie.Afstand: tocht van +/- 7 km. Parcours voor buggy's en rolstoelen toegankelijk.Aangepaste kledij en schoeisel voorzien.Deelname: 3 euro (incl. gratis consumptie)Info: Roger Verjans, tel. 089 51 54 19 - Org. vzw ParochiecentrumHalloweenwandelingVertrek Parochiezaal WermOrganisatie: Landelijke Gilde Werm


JeugdBuilding Bridges Belgium 2008 – Internationale groepsuitwisselingVan 22 t.em. 30 juli vond het Belgische luik van het Building Bridges uitwisselingsproject plaats.40 jongeren uit Hoeselt, Polen, Hongarije en Wales werkten er rond het thema jeugdparticipatie en jeugdbeleid.Onder een stralende zon en met de prachtige achtergrond van Alden Biesen werd er via rollenspelen, workshops, energizers,bosspelen... gewerkt rond het thema.Een bezoek aan onze hoofdstad kon uiteraard ook niet ontbreken. We bezochten er het Europees Parlement, deden er eenstadsspel met allerlei leuke opdrachten en we verrasten onze buitenlandse gasten met een onverwacht avondbezoek aan hetAtomium.Ook verzorgden zij een namiddag voor de kinderen op het speelplein. Voor de meeste deelnemers aan het project was dit eenunieke ervaring en ze genoten zichtbaar van de interactie met de kinderen.Om een extra Europees tintje aan dit project te geven bezochten we ook een project in Maastricht waarin jongeren van straatgehouden worden door aan racewagens en go-carts te sleutelen. Gelukkig was er ook nog wat tijd om Maastricht een beetjete verkennen.De dagen gingen zeer vlug voorbij tijdens het project. Waarschijnlijk een teken dat het plezant was.Als blijvend aandenken konden we een oude VW kever van een nieuw laagje verf voorzien en zo hadden we ook een uithangbordvan ons project.Volgend jaar wachten ons nog 2 projecten in Wales en Hongarije. Op die manier kunnen we verder bruggen bouwen tussenjongeren van West- en Centraal-Europa.SpeelpleinOp het speelplein was het deze zomer weer zeer druk.Vele kindjes konden de verschillende themaweken wel smaken.Tijdens de eerste week werd er heel veel gejumpt op het speelplein... op het springkasteel maar ook werd er gedanst of gejumptbeter gezegd. Dat laatste kon iedereen tonen op de speelpleinfuif die de eerste week afsloot.Gedurende de kunstweek kon iedereen zijn artistieke kant laten zien. Ieder zijn kunstwerk werd getoond op een tentoonstellingdie ook door alle ouders werd bezocht.In de superheldenweek kregen we elke dag bezoek van een superheld en moest er steeds een groot probleem opgelost worden.Het hoogtepunt van de internationale week was uiteraard het bezoek van de buitenlandse moni’s. Zij deden spelletjes met dekinderen en leerden hen nieuwe woordjes in het Pools en het Hongaars.Als afsluiter van de dieren in nesten week brachten we met 2 bussen een bezoek aan Planckendael. Niemand van de kinderenwerd daar gehouden ;-)Tijdens de Olympische week werden er veel medailles gewonnen. En als afsluiter van het speelplein gingen de kleinsten opuitstap naar Bokrijk en de anderen naar de Efteling.Het was een drukke maar plezante speelpleinzomer...15


SportGordel mee op zondag 7 september in Zaventemen u zorgt zelf voor vervoer of u gordelt met de sportdienst (bus- en fietsvervoer is voorzien).Voor beide mogelijkheden kan u inschrijven op de sportdienst Hoeselt.Vertrek om 8 uur aan Ter Kommen, terug omstreeks 19 uurKeuze: Fietsen 23, 50 en 100 kmWandelen 7 en 15 kmInfo: Alle deelnemers zijn verzekerd en ontvangen een aandenken.U schrijft in en zorgt zelf voor vervoer: 4 euro.U gaat gordelen met de sportdienst: 9 euro.(inclusief bus- en fietsvervoer, vanaf derde lid van het gezin 1 euro korting)Inschrijven tot en met 1 september op de sportdienst of tel 089 4916 03Avondwandeltocht Teugle pruve (15 de editie) - zaterdag 20 septemberVertrek tussen 18 en 21 uur in c@fe.comm – Ter Kommen Europalaan HoeseltAfstand: + 9 km.Hapjes en drankjes worden je aangeboden op zeven halten.Alle deelnemers ontvangen bij de inschrijving een leuk gadget.Toegankelijk voor: rolstoelgebruikers, personen met een beperking (omloop van 5 km).Deelnameprijs: voorverkoop 5 euro, de dag zelf 7 euro.Deelnameprijs personen met beperking: voorverkoop 3 euro, de dag zelf 5 euro.Organisatie: gemeentelijke sportdienst en sportraad Hoeselt in samenwerking met badmintonclub Poona, tennisclubs Jus In, karateclubShingitai, vriendenkring gemeentepersoneel, turnkring Bilzen/Hoeselt en c@fé.comm.Alle info: Sportdienst Hoeselt, Europalaan 2, 3730 HoeseltTel. 089 49 16 03, fax 089 49 29 45, Email: sportdienst.hoeselt@pandora.beZwemlessen voor kleuters (geboren 2003)Gedurende een heel schooljaar krijgen de kleuters de kans om op eigen tempo hun zwemvaardigheden te ontwikkelen. Alle kinderenmoeten kunnen zwemmen. Om goed te leren zwemmen is deze lessenreeks ‘KLEUTERZWEMMEN’ alvast een prima start.Inschrijven op de sportdienst Hoeselt.zaterdag 09.20 - 10.10 uur start 6 september maandag 17.30 - 18.20 uur start 8 septemberzaterdag 11.50 - 12.40 uur start 6 september woensdag 16.00 - 16.50 uur start 10 septemberDeelname: 85 euro / schooljaar (30 lessen)Overschrijving op rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding van: KZ+naam+voornaam+geboortejaar.16Zwemacademie voor 1 ste +2 de +3 de leerjaarZwemtraining voor jongens en meisjes van het eerste, tweede en derde leerjaar die al kunnen zwemmen en een zwemdiplomahebben. De beste manier om op eigen tempo de zwemvaardigheden verder te ontwikkelen: VERVOLMAKING SCHOOLSLAG /RUGSLAG / DIPLOMAZWEMMEN / ZWEMMEN MET KLEREN / SURVIVALGeboren 2000+2001 met diploma 800 of 1000 of 1500 meter: woensdag 13.30 - 14.20 uur start 10 septemberGeboren 2001+2002 met diploma 200 of 400 meter: woensdag 14.20 - 15.10 uur start 10 septemberGeboren 2001+2002 met diploma 25 of 50 of 100 meter: woensdag 15.10 - 16.00 uur start 10 septemberzaterdag 10.10 - 11.00 uur start 6 septemberzaterdag 11.00 - 11.50 uur start 6 septemberDeelname: 85 euro / schooljaar (30 lessen)Overschrijving op rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding van: ZT+naam+voornaam+geboortejaar.


SportKids – sportacademieGedurende 30 weken krijgen de kleuters van de laatste kleuterklas en de jongens en meisjes van het basisonderwijs de kans om, naeen hele dag stilzitten op school, nog een uurtje te komen sporten in ons sportcentrum. Iedere week staat er bovendien een anderesportieve activiteit op het programma. De leerlingen van de Beukenlaan en de Dorpsstraat worden door onze lesgevers op schoolafgehaald.KIDS 3e kleuterklas start vrijdag 12 september van 15.45 - 17.00 uurKIDS 1e leerjaar start vrijdag 12 september van 15.45 - 17.00 uurKIDS 2e+3e leerjaar start maandag 8 september van 16.15 - 17.15 uurKIDS 4e+5e+6e leerj start donderdag 11 september van 15.45 - 17.00 uurDeelname: 50 euro bij betaling vóór 10 september (60 euro na 10 september)Overschrijving op rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding van naam+voornaam+geboortejaar + SA.Met gratis KIDS t-shirt !GroepslessenVoor meer beweging en een goed gevoel ! Vanaf 1 september is iedereen, vanaf 14 jaar, welkom om samen aan de conditie te werkenen de spieren te versterken met aangepaste oefeningen. ALLE groepslessen hebben een oefenreeks BUIKSPIEREN.VRIJE deelname met de voordelige beurtenkaarten (15 beurten/ 50 euro) (student 35 euro) die verkrijgbaar zijn bij de lesgevers.Spiegelzaal sportcentrum Ter Kommen. Inschrijven is niet nodig, wel een handdoekje meebrengen.maandag 14.00 uur BODYSHAPE21.00 uur B B Bdinsdag 19.30 uur BODYSHAPE20.30 uur AEROBICSwoensdag 19.30 uur B B B20.30 uur AEROBICSdonderdag 20.00 uur FAT BURNINGvrijdag 20.00 uur STEP(aerobics=conditie met combinaties)(bodyshape=vooral spierversteviging op matje)(bbb=low impact conditie + spierversteviging)(fat burning=conditie zonder dans + spierversteviging)(step=conditie met combinaties op en af het stepplatform)17


Milieu18Hoeselt ondertekentbeginselverklaring“diervriendelijkegemeente”Het gemeentebestuur heeft onlangsde beginselverklaring “diervriendelijkegemeente” getekend. Het is een engagementsverklaringwaardoor de gemeentein de toekomst ernaar zal streven om eenaantal problemen nog meer diervriendelijkaan te pakken. Dit kan door:1. een schepen voor Dierenwelzijn aan testellen;2. minstens 1 politieambtenaar in de politiezonezich te laten specialiseren indierenwelzijn;3. op systematische wijze zwerfkatten telaten steriliseren en hiervoor de nodigesubsidies te voorzien; om deze actiete ondersteunen met een jaarlijkseinformatiecampagne die de mensenmoet overtuigen om ook hun eigen(huis)katten te laten steriliseren;4. geen circussen en andere attractiesmet (wilde) dieren op haar grondgebiedtoe te laten;5. voldoende uitlaatplaatsen te voorzienvoor honden en plaatsen waar hondenlos kunnen rondlopen;6. een politiereglement uit te vaardigendat verbiedt om alle gezelschapsdierenop markten te verkopen;7. zich aan te sluiten bij een erkend dierenasielbinnen het provinciaal opvangplan;8. in een personeelsrestaurant een volwaardigevegetarische maaltijd aan tebieden;9. toe te zien op een strikte toepassingvan het verbod op rituele thuisslachtingenen moslims aan te moedigen omgiften te geven in plaats van een schaapte slachten tijdens het offerfeest;10. huisdieren toe te laten in sociale woningen,ocmw-woningen, rustoorden ofserviceflats;11. de overpopulatie van duiven aan tepakken.De gemeente voldoet al aan enkele vandeze punten. Zo werd vorig jaar een overeenkomstaangegaan met de vzw Felix omhet zwerfkattenprobleem in onze gemeenteaan te pakken.Dit houdt in dat zwerfkatten die bij degemeente gemeld worden, door de vzwgesteriliseerd of gecastreerd worden en degemeente de kosten hiervoor draagt.Hoeselt buitengewoon schoonOpruimactie van zwerfvuilop woensdag 27 augustus om 10.30 uur - BergweideZwerfvuil is voor veel burgers eenbron van ongenoegen.Opruimen van zwerfvuil kost nietalleen een bom geld, het vraagtook heel wat tijd en inzet vanmensen en middelen.Met zwerfvuil bedoelen we kleinafval dat we vaak nonchalanten zonder er bij stil te staan opstraat weggooien. Voorbeeldengenoeg: sigarettenpeuken, kauwgom,etensresten, blikjes, plasticflesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... noem maar op. Meestal gaat hetom kleine hoeveelheden maar die vele kleintjes zorgen er wel voor dat onze straten enpleinen vuil ogen.Geef toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei rotzooi op degrond.Daarom is een blijvende aandacht voor de zwerfafvalproblematiek hard nodig en hebbenálle gebruikers van de openbare ruimte hierin hun verantwoordelijkheid.We moeten zélf geen afval op straat of in de natuur gooien en ook kinderen leren datniet te doen. Bij kinderen moet het besef immers beginnen.Daarom wil het gemeentebestuur van Hoeselt een positieve opruimactievan zwerfvuil houden tezamen met u en uw kinderen op woensdag27 augustus 2008 (laatste woensdag van groot verlof) om 10.30 uur endit op de groene long van Bergweide.Deze locatie werd niet zozeer gekozen omwille van de problematiek zwerfvuil maarvooral wegens een verkeersveilige omgeving en omdat hier veel gezinnen wonen metkinderen zodat we een grote doelgroep kunnen bereiken.Mensen van de milieudienst en de technische dienst alsook enkele beleidsmensen zullenom 10.30 uur ter plaatse zijn om de actie te coördineren, kinderen en volwassenente informeren en te assisteren bij de opruimactie. Materiaal zoals vuilzakken en tangenwordt door ons aangeleverd. Tevens is er voor alle deelnemende kinderen een mooiverrassingspakketje voorzien.Samen met deze actie wil het bestuur gebruik maken om van u te horen wat er leeft,meer specifiek hoe we de huidige aanwezige infrastructuur kunnen verbeteren omvoor u een schonere en mooiere leefomgeving te creëren.Daarom ook de slogan “Hoeselt buitengewoon schoon” waar alles in vervatzit.Let op! Niet alleen de mensen van Bergweide maar iedereen is van hartewelkom om aan deze actie deel te nemen. Kom gewoon af. Vooraf inschrijvenis niet nodig.


MilieuVergunning voor het kappen van bomenVoor het kappen van bomen komt er heel wat regelgeving bij kijken. Het is niet altijd eenvoudig om te weten wat u wel of niet – al danniet met een vergunning – mag.Volgende wetgevingen kunnen bepalend zijn:- het Decreet Ruimtelijke Ordening- het Bosdecreet- de Natuurwetgeving- Decreten i. v. m. beschermde landschappen en beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten- de gemeentelijke bouwverordening met betrekking tot de beplanting (voor bomen welke aan de grond een stamomtrek van tenminste 30 centimeter hebben).Er dient eerst te worden nagegaan of de aanvraag valt onder het Bosdecreet of het Natuurdecreet.In het eerste geval noemen we de aanvraag een kapmachtigingsaanvraag en gebeurt de afhandeling door het Agentschap Natuuren Bos.In het tweede geval hebben we te maken met een natuurvergunningsaanvraag en wordt er advies gevraagd aan het Agentschap Natuuren Bos. Indien de aanvraag van de natuurvergunning bomen betreft van 1 meter dik op 1 meter hoogte is er tevens een stedenbouwkundigevergunning nodig. Dit kan in één aanvraag behandeld worden maar de procedure wordt afgehandeld door de dienstruimtelijke ordening.Sommige aanvragen zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, maar in tegenstelling tot vele gemeenten, vallen inHoeselt deze aanvragen onder de gemeentelijke verordening. Deze afhandeling gebeurt dan weer op de milieudienst.Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in bepaalde aanvragen gegevens dienen uitgewisseld door de dienst ruimtelijke ordening ende milieudienst.Subsidie aanplant en onderhoud kleine landschapselementenDe gemeente Hoeselt heeft een subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van volgende landschapselementen:- hagen en heggen- houtkant- loofbomen en knotbomen- hoogstamfruitbomen- poelenDe toekenning van de subsidie hangt af van een aantal factoren: waar gelegen,omvang van het landschapselement, frequentie van het onderhoud, ...Subsidieaanvragen voor zowel aanplant als onderhoud moeten via het RegionaalLandschap Haspengouw en Voeren ingediend worden. Contactpersoon hier isTine Rijvers, te bereiken op tel. 011 31 38 98 of via tine.rijvers@rlh.be. Zij zal ervoorzorgen dat de aanvragen volledig en nauwkeurig opgesteld worden.OPGELET: Voor onderhoudswerken waarvoor periodiek een subsidie verkregen kan worden, dient telkens een nieuwe aanvraagingediend te worden!September: maand van het Platteland4 de editie van de Landschapsdoedag op zondag 28 septemberDit jaar staat de Landschapsdoedag van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in het teken van deverweving tussen landbouw en natuur. De activiteiten vinden plaats in en rond de Binkelhoeve in Neerrepen.Tijdens wandelingen o. l. v. een gids door het landschap ondekt u hoe natuur en landbouw een evenwichtzoeken.Voorts staan workshops, rondleiding op de boerderij, leven in de boomgaard, poel in de kijker, appels persen,op het programma en op het terras kan je genieten van wat de regio voortbrengt!Voor wie graag in september nog meer op ontdekkingstocht wil door het Vlaamse Platteland is er een overzichtelijke programmabrochuresamengesteld waarin alle activiteiten worden gebundeld per provincie. Men kan kiezen uit sociaal, cultureel en economischgerichte plattelandsactiviteiten. Eén ding hebben ze allen gemeen: ze geven het buitengebied kleur!Brochure in de infozuil op het gemeentehuis.19


Collegebeslissingen20Aanstelling bibliothecarisNadat voormalig bibliothecaris Jean Jehaes op rustpensioen gesteldis, is Marleen Smets aangesteld als nieuwe bibliothecaris.Zij werkte voorheen onder andere als bibliotheekassistente in Sint-Truiden en als verantwoordelijke van de kunsthistorische bibliotheekin Leuven. Marleen Smets start haar opdracht in de Hoeseltse bibliotheekop 1 september 2008.Wij wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging!Gemeentelijke tussenkomst in de onderhoudswerkenvan de parochiezaal te WermHet zaalcomitie St.Domitianus Werm zal een gemeentelijke toelageontvangen van 10 000 euro als tussenkomst in de onderhoudswerkenvan de parochiezaal te Werm.Nieuwe aardgasleidingen* in de Haamstraat te Alt-Hoeselt, met een diameter van 63 mm,over een lengte van 230 meter, aan beide zijden van de straat.De verbinding met de bestaande gasleiding in de Molenstraatgebeurt in diameter 110 mm over een lengte van 20 meter.* in de Papenbergstraat te Sint-Huibrechts-Hern, ter hoogte vanhet kruispunt Papenbergstraat/Hernerweg met een diameter van160 mm, over een lengte van 16 meter.Samenstelling lokaal werkgelegenheidsforumBilzen – HoeseltVoor het lokale werkgelegenheidsforum van de lokale werkwinkelBilzen-Hoeselt heeft de gemeente burgemeester Annette Stulensals effectief afgevaardigde aangeduid.Dit forum vergadert minstens tweemaal per jaar en is onder meerbevoegd voor het toezicht op de naleving van het werkingsplan vande werkwinkel.Wijziging wetgeving begraafplaatsen en lijkbezorgingVoortaan kan het vervoer van een stoffelijk overschot binnen hetVlaamse Gewest plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelendegeneesheer een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dathet om een natuurlijk doodsoorzaak gaat en er geen gevaar is voorde volksgezondheid.Ook wordt er de mogelijkheid om een symbolisch gedeelte van deas mee te nemen uitgebreid tot familieleden van de 2e graad.Aankoop geluids- en lichtinstallatieDe bestaande geluids- en lichtinstallatie van de uitleendienst werd onlangsuitgebreid met bijkomende apparatuur ter waarde van 2 500 euro.Grondruiling tussen de gemeente en de vzw dekanaatBilzen/BorgloonDe intentieverklaring i.v.m. grondruiling tussen de gemeente en devzw dekanaat Bilzen/Borgloon is goedgekeurd voor het bouwenvan een nieuwe school in Sint-Huibrechts-Hern.Onderhoudscontrole schuilhuisjes van de LijnDe vzw "De poetslijn" BLM van Genk zal instaan voor het onderhoudvan de schuilhuisjes van De Lijn. De schuilhuisjes zullen vanaf 1augustus 2008 maandelijks gepoetst worden, nl.: ruiten wassen, borstelen,omgeving rond bushalte proper maken en vuilbakjes ledigen.Aanleg wachtbekkens RomershovenHet schepencollege heeft bij de Vlaamse Landmaatschappij nogmaalsaangedrongen om prioritair te starten aan de beloofdewachtbekkens aan de Winkelstraat en de Sitsingenbeek om desteeds wederkerende wateroverlast bij hevige buien ter plaatse tereduceren. De VLM meldt dat hun aannemer nog voor het bouwverlofstart met het aanleggen van de instroomconstructies vanbetreffende bekkens. Na het bouwverlof zouden de wachtbekkensverder worden afgewerkt.Herstellingswerken zwembadArchitectenbureau LVJ (Lindelauf Vanderhoydonk Jamaer) werdaangesteld als ontwerper voor de buitengewone herstelling van hetzwembad (dak en badkuip).Bouwhistorisch en herbestemmingsonderzoekNa een vergelijkende prijsvraag werd de opdracht voor het uitvoerenvan een bouwhistorisch en herbestemmingsonderzoek vanhet kloostercomplex van de Zusters van Voorzienigheid te Hoeseltgegund aan Studiebureau Monumentenzorg, Lichtveld 27 te 3980Tessenderlo voor de totale som van 13.310,00 EUR incl btw.Eerste bouwvergunning in nieuwe industriezoneDe firma Coopmans kreeg als eerste bedrijf een stedenbouwkundigevergunning op de nieuwe industriezone 3. Deze nieuwe straat,die aansluit op de bestaande Industrielaan tegenover het WPC enin de bocht ter hoogte van drukkerij Jansen, krijgt ook de naamIndustrielaan. De huisnummers beginnen er vanaf 100.Fietsenstalling aan Ter KommenAan de administratieve diensten werd opdracht gegeven om hetdossier voor de aankoop van een fietsenstalling aan het gemeenschapscentrum‘Ter Kommen’ op te starten.Begraafplaats Sint-Huibrechts-HernDe opdracht voor het leveren en plaatsen van een overkapping alsafscheidsplaats op de begraafplaats van Sint-Huibrechts-Hern werdtoegewezen aan de firma Koppen.Subsidieaanvragen Inter-aqua bij de VMMInter-aqua, de afdeling riolering van Infrax, heeft bij de VlaamseMilieumaatschappij (VMM) twee dossiers voor aanleg rioleringingediend als subsidieaanvragen voor opname in hun subsidiëringsprogramma.Het betreft volgende projecten:1. Nieuwe Baan, Schoolstraat, Sportpleinstraat, Smisstraat (deel), Sint-Lambertusstraat, Haamstraat, Molenbroekstraat en Pastorijstraat.Raming 1.540.939 euro.2. Katteveldstraat (gecombineerd dossiers met Aquafin). Raming210.664 euro.Wanneer de VMM deze dossiers in hun kwartaalprogramma opnemengaat de gemeente mee in de wegverbetering.Tijdelijk politiereglement op het verkeerOp zondag 14 september tijdens een Peugeotwedstrijd zal deBeukenlaan volledig verkeersvrij gemaakt worden tussen de kruisingmet de Europalaan en de kruising met de Rode Kruislaan, vanaf 10uur tot ongeveer 23 uur


Informatief!Dactylocursus in Alt-HoeseltReeds meer dan 10 jaar biedt CEPO (Centrum voor PrivéOnderwijs) vooral in Hoeselt, de jongeren de gelegenheid omdeel te nemen aan een cursus “Dactylo”.Ook dit jaar starten zij opnieuw met een cursus voor leerlingenvanaf het vierde leerjaar (leerlingen uit het secundair onderwijszijn ook welkom!) op vrijdag 3 oktober 2008 van 17 tot 18.30uur in de basisschool te Alt-Hoeselt.De cursus: 12 lessen, is gespreid over gans het schooljaar.Inschrijven en inlichtingen: Centrum voor Privé Onderwijs,Beukenlaan 34, Hoeselttel / fax 089 411326, GSM 0479 318406.De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemstis op zoek naar een assistent niveau Com de verkeersdienst te versterken.De aanwerving is op contractuele basis in het kader van deverkeersveiligheidsovereenkomst.Dit contract wordt afgesloten voor één jaar, jaarlijks verlengbaar,en dit zolang een verkeersveiligheidsovereenkomst metde federale overheid wordt afgesloten.Inschrijven kan tot 31-08-2008 en enkel bij de dienst rekruteringen selectie, Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel, zie websitehttp://www.jobpol.be/ - vacatures Calog.Ook de functiebeschrijving en het functieprofiel kan je terugvindenop deze website.Voor bijkomende inlichtingen m.b.t. deze vacature kan je contactopnemen met de personeelsdienst, commissaris WillyJackers 089 51 93 08.Spaghetti-avondten voordele van Zuid-AfrikaKelly Liebens uit Vrijhern en vriendin Laura Renders, vertrekkenop 1 maart 2009 naar Zuid-Afrika om 4 weken vrijwilligerswerkte doen bij het tehuis Mother of Peace.Mother of Peace zorgt niet alleen voor haar eigen kinderen,door middel van een crèche worden ook kinderen uit de buurtopgevangen, waardoor hun ouders de gelegenheid krijgen omte werken en hun toekomst te verbeteren. Vrijwilligers helpende huismoeders op allerlei manieren bij de opvoeding en verzorgingvan de kinderen.Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit project organiserenzij op vrijdag 26 september 2008 een spaghettiavond.Deze zal doorgaan in de Sint-Hubertuszaal, Hernerweg139 in Sint-Huibrechts Hern, vanaf 18 uur. Een bord spaghettikost 7 euro, daarnaast kan je ook nog leuke prijzen winnen meteen tombola en genieten van een spetterende after-party!Inschrijven kan via kellyliebens@hotmail.com, 0479 64 58 86of laura_renders@hotmail.com, 0494 71 39 65vóór 20 september!Wij hopen alvast op jullie steun zodat wij een verschil kunnenmaken voor de kinderen van Mother of Peace!Pas geopendBij het opstarten van uw nieuwe handelszaak krijgt u degelegenheid om deze in de kijker te plaatsen via de gemeenteberichten.Neem hiervoor contact op met de dienst lokaleeconomie, Jan Swaen, tel. 089 51 03 13.Gemeentebestuur van HoeseltMeldingskaartIndien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je zeonder gefrankeerde omslag verzendenaan nevenstaand adres ofje kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuisof melden via www.hoeselt.beDorpsstraat 173730 HOESELT21


Hoeselt vruggerwww.hoeseltvrugger.beHet is al zes maanden geleden dat de cultuurdienst, i.s.m. de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep en Paul Achten, van start gingmet hoeseltvrugger.be. Op deze website vind je allerhande leuke weetjes, vertelseltjes en nuttige informatie over het rijke cultureleerfgoed dat onze gemeente rijk is. Sinds de start van de website zorgden de HGSG en Paul Achten al voor heel wat nieuwe wetenswaardigheden.Een greep uit het recente aanbod:Grote en Kleine Bivelen… een grensgevalIedereen heeft al wel eens gehoord van Grote Bivelen en Kleine Bivelen. En meestal vervolgthet gesprek daarover met de vraag of Bivelen nu tot Hoeselt of tot Bilzen behoort... Wepluisden dit 'grensgeval' even voor u uit.Schooljaar 1949-1950 school SchalkhovenHet schooltje van Schalkhoven, nu het Schalkske, telde twee klassen.Van de straat af gezien had je links de klas van de meester,rechts die van de juffrouw. Minstens zo belangrijk was de speelplaats,achter de school, waar je ook bij regenweer verder konspelen onder het afdak. Weet je nog? Links het kolenkot, rechts dedrie wc's. De grote en de twee kleine.Terug in de tijd: Herfst 1949. Zes jaar oud. Bij juffrouw Paula in heteerste studiejaar ...De verering van de H. Brigitta in WermNaast de Heilige Domitianus, de patroonheilige van Werm, werd in Werm ook nog eenandere heilige vereerd die wijd en zijd grotere bekendheid genoot en meer aantrekkingskrachthad dan Domitianus: de Heilige Brigritta. Al van in de 18 de eeuw vinden wevermeldingen terug over de bijzondere verering van de H. Brigitta in Werm.Wil je meer weten? Surf dan snel naar www.hoeseltvrugger.be. Je vind er veel meer informatie over deze en vele andere onderwerpen.Elk dorp komt aan bod en de artikels worden geïllustreerd met foto’s uit de oude doos, plannen en andere afbeeldingen. Echteen bezoekje waard!MELDINGSKAART22O Het wegdek is beschadigdO De openbare verlichting is defectO De riolering is verstoptO De fiets- en voetpaden dienen hersteldO Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenstO Het ruimen van grachten is gewenstO Er werd afval gestort (waar en door wie)O Er is signalisatie gewenstAndere:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AFZENDER :Naam:…………………………………………….......Adres:…………………………………………………..................................………………………………..Tel. of GSM:…………………………………………Datum en handtekening:..................................………………………………..


HuldigingenGoud voorHellinx Martinus & Voets Maria05-07-1958 - 05-07-2008Vanelderen Jean & Wagemans Françoise05-07-1958 - 05-07-2008Op pensioenJEAN JEHAESIn dienst vanaf 1 januari 1982Met pensioen vanaf 1 maart 2008Functie: begonnen als part-time bibliothecaris en part-time bibliotheekassistent,vanaf 1 augustus 1990 voltijds bibliothecaris.MARCEL SNELLINXIn dienst vanaf 18 juni 1982Met pensioen vanaf 1 mei 2008Functie: aangesteld als klerk, hield zich vooral bezig metsecretariaatswerk, dossieropvolging, personeelsdienst.GEROME PARTHOENSIn dienst vanaf augustus 1966Met pensioen vanaf 1 juni 2008Functie: aangesteld als klerk in 1968, vervolgens opsteller vanaf 1979,en vanaf juli 1981 gemeentesecretarisMARIA (Mie) VONCKENIn dienst vanaf 1 januari 1987Met pensioen vanaf 1 augustus 2008Functie: aangesteld als klerk, later administratief assistentcultuurdienst (boekhouding)Wij bedanken deze personeelsleden voor hun jarenlange trouwe inzeten wensen hun van harte een fijne en aktieve invulling van hun verdiendevrije tijd.Op de koffie bij Prinses AstridKnaepen Jean & Schoups Anna12-07-1958 - 12-07-2008Jeannine Mottart uit Hoeselt werd maandagnamiddag 23 juni ontvangen bij prinses Astrid, dit naaraanleiding van Jeannine’s voettocht naar Küssnacht. Jeannine was vergezeld van haar echtgenoot, dhr.en mevr. Stefels en dochter Dafne en Gaby Somers van de gemeente Hoeselt. Tijdens het bezoek aanPrinses Astrid mocht Jeannine Mottart uitgebreid haar verhaal vertellen. De prinses was reeds vanafde idee van de voettocht naar Küssnacht geïnteresseerd in het gebeuren en kwam vorig jaar in delente zelfs naar Hoeselt om Jeannine een hart onder de riem te steken. Zij is vol lof over de initiatievenvan Lienemientje die door Jeannine, haar echtgenoot en de familie Stefels telkens tot een succesworden uitgewerkt. De prinses was tevens aangenaam verrast door de prachtige tekeningen die dekankerpatientjes en de Hoeseltse schoolkinderen voor haar maakten. De prinses bedankt alle kindjesdan ook met een hartelijk kusje.Kelleneers Jan & Neven Henriette23-07-1958 - 23-07-2008Proficiat aan de jubilarissen !23


ActueelJeugdkapel 70 jaar, kaarsjesprocessie op vijdag 5 septemberIn het jaar 1938, net voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd de jeugdkapel inde Wo’lstrwo’t (Holle straat) door heel wat Hoeselaren gebouwd. Nadat vandalen meerderemalen hadden toegeslagen is deze kapel 4 jaar geleden volledig gerestaureerd door een groepjegepensioneerden. Intussen wordt er elk jaar de eerste vrijdag van september hulde gebracht aanO.L.Vrouw van Lourdes.Feestprogramma vrijdag 5 septemberOm 19.30 uur vertrekt de kaarsjesprocessie aan het Lieve Vrouwbeeld (Broekstraat). In stoet gaat hetdan richting Hollestraat. Aan de ingang van deze straat ontvangt iedere deelnemer een kaarsje (0,50euro). Op de kaarshoes staan enkele teksten van liederen afgedrukt.De Wo’lstrwo’t zal mooi versierd worden. Ook wordt er een scherm geplaatst waarop de zingendemaagden van Tongeren in volle glorie te zien en te horen zijn. Alle aanwezige kinderen worden gezegenddoor Mijnheer Pastoor. Er is samenzang, koor- en solozang, voordracht en muzikaal intermezzo gepland. Er wordt ook samen gebeden voor de nodenin de wereld. Er zijn 150 zitplaatsen voorzien. De jeugdkapel zal schitteren; er zullen veel kaarsjes gebrand worden.Vereer ons met jullie bezoek en kom samen het 70 jarig bestaan meevieren op het meest idyllische plekje van Hoeselt.Na afloop biedt De Gezinsbond gratis een drankje aan om de avond af te ronden.KUNSTPROJECTDE BEISin de Moordkuil te Alt-Hoeseltop vrijdag 29 en zaterdag 30 augustusom 20.30 uur(zie vorige gemeenteberichten bij cultuuren/of www.hoeselt.be)24Vice-Wereldkampioene TeamkumiteNele De Vos, 15 jaar en wonende in de Parkstraat 16 te Hoeselt, namop 25-26 & 27 juli laatstleden deel aan de WereldkampioenschappenWado Karate in het Portugese Braga. Zij was 1 van de 6 geselecteerdeLimbugers. De jongedame diende er aan te treden in de disciplines kata,kumite en teamkumite. En niet zonder resultaat !Nele keerde huiswaarts met maar liefst een zilveren (en dus ook de titelvan Vice-Wereldkampioene) medaille in teamkumite. En een bronzenplak in kumite individueel.Naast Nele, ging ook Mandy Louwet, die aangesloten is bij deHoeseltse Karateclub Shingitai mee naar Portugal. Mandy nam er ondermeer deel aan het kata (stijloefening) waarin zij een zilveren medaille, endus eveneens de titel van Vice-Wereldkampioene kata, behaalde.Bij hun aankomst in Charleroi werden beide winnaresjes opgewachtvoor felicitaties door Schepen Werner Raskin.Proficiat!

More magazines by this user
Similar magazines