Dorpsvisie Glimmen (2)

glimmen

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 Een plan voor en door inwoners, ondernemers en verenigingen van Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Glimmen, ontwikkeld op initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen. 33e Uitgegeven jaargang als – een nummer speciale 10 – editie December van dorpskrant 2015 de Glimmer’lei. Waar is Julius deze kerst? Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein. *Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’ genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij, doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het Quintusbos om er te leren over paddenstoelen, rupsen, spechten en ijsvogels. Wat Julius vroeger voor werk had gedaan was een goed bewaard geheim. Daarover zei hij niets. Waarom eigenlijk niet? Het was twee dagen voor kerst toen het licht op Julius’ kamer ‘s avonds niet werd ontstoken. Dat hij ‘s ochtends niet verscheen aan het ontbijt in de Kooikamp. Dat kinderen tevergeefs naar hem vroegen om een wandeling te maken door de sneeuw. Ongerust werd er door huisgenoten op zijn kamerdeur geklopt. Jan van Splunder, de eigenaar van het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje. Oud en Glimmen roestig. is Leeg. een En bosrijk van Julius dorp, ontstaan geen spoor.... in de vroege middeleeuwen. Glimmen heeft circa 1.200 inwoners *Zowel en door 770 woningen. nieuwsgierigheid Het is een als bruisend bezorgdheid en sociaal gedreven dorp gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap met een goed en actief verenigingsleven (maar liefst af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens 23 verenigingen), in een goed lopend dorpshuis, een was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het constante Talent suizen basisschool van de (de A28 eerste na, wat in Nederland) trouwens een en een stuk minder goed luid was bezochte dan normaal kerk. Glimmen door de heeft flinke veel laag sneeuw én mooie die gisteren wandelmogelijkheden gevallen was. Oh ja, in verse met name sneeuw, het Quintusbos dat geeft verse en sporen… Appelbergen. En ja hoor, Zo richting loopt het het bekende berghok en liepen mooie voetsporen Pieterpad van één door persoon Appelbergen en en daarvandaan Glimmen. richting de zandweg liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel weg waren. Vreemd! Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze Julius kortgeleden nog hadden gezien. Maar nee, de laatste keer was al wel een week geleden volgens mevrouw Goedhart. Dan maar eens aan de overzijde vragen bij Flora & Fauna. En ja hoor, daar was Julius die dag ervoor aan het einde van de middag geweest om een paar tuinhandschoenen te kopen, aanmaakblokjes, roggebrood en een voorraad fruit, minstens genoeg voor vijf dagen. Het werd steeds vreemder… *Wat moest Julius met al dat voedsel en dekens en hoe heeft hij dat meegenomen? Steeds meer vragen maar geen antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de hand? Glimmen Jan is vertelde een landelijk, het hele rustig verhaal en groen aan Roos. dorp waar Roos had Julius mensen altijd zich al een veilig rare voelen. snuiter Tegelijkertijd gevonden is die Glimmen vaak ook door haar raam echt gluurde een forensendorp. als zij met haar kleinzoon in haar kamer was. En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De Glimmen heeft zijn eigen evenementen zoals de vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam Wintermarkt, het festival Appélbergen, Koningsdag en erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en verspreid een eigen in Sinterklaasintocht. Glimmen zijn bijenkasten Daar komen heeft telkens staan, mooie Julius een paar nieuwe keer initiatieven had gezien bij. bij Waar het een huisje klein aan dorp de groot Drentse in is! Aa op het terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug Glimmer’lei - december 2015 1 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 1


Wonen In 2017 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Glimmen € 335.000,-. Dat maakt het voor starters en doorstarters op de woningmarkt lastig om binnen Glimmen een (andere) woning te vinden. Glimmen is een aantrekkelijk dorp voor gezinnen met kinderen en ouderen. Om het dorp aantrekkelijk te houden zou Glimmen graag over meer woningen beschikken voor deze groepen. Glimmen hoopt dat er in de toekomst voldoende kinderen in het dorp wonen om de school te kunnen laten bestaan en om het actieve verenigingsleven in stand te houden. Veiligheid en verkeer De bewoners van Glimmen voelen zich erg veilig in het dorp, zowel op straat als in hun eigen woning. Er zijn in Glimmen 3 AED’s beschikbaar en er zijn 30 bewoners die kunnen reanimeren en jaarlijks hiervoor in het dorp bijgeschoold worden. Een groot gedeelte van het dorp is hiervan op de hoogte. In Glimmen hebben bewoners dagelijks te maken met verkeer (wegverkeer, treinverkeer en vliegverkeer). De Rijksstraatweg is een U-weg. Dit betekent dat dit de eerste omleidingroute van de A28 (snelweg) is. Landbouwverkeer en zware voertuigen zijn aan de orde van de dag. Daarnaast heeft Glimmen te maken met het treinverkeer (ProRail, NS en NedTrain). Tot slot ligt Glimmen onder de aanvliegroute van Airport Groningen Eelde. Op dit moment is er beperkte overlast en dat willen de bewoners graag zo houden. 2 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043


Dorpsleven ontmoeten | samen doen | samenwerken Binnen het verenigingsleven is een gedeelte van de mensen actief als bestuurslid of vrijwilliger. We zien dat deze vrijwilligers bij meerdere verenigingen actief zijn. Meer onderlinge samenwerking tussen de diverse organisaties ziet men als een deel van de oplossing. Incidentele evenementen en activiteiten blijken zeer gewild. Mensen ontmoeten elkaar veelal gewoon buiten op straat, bij de vereniging of thuis. Het dorpshuis en sportveld zijn hele belangrijke ontmoetingspunten van het dorp. Dorpshuis de Groenenberg is eigendom van de gemeente maar wordt beheerd door Stichting Dorpshuis de Groenenberg. Groei van het gebruik verwacht men als het dorpshuis meer een soort horecavoorziening zou worden of het activiteitenaanbod wat zou veranderen. Sportdorp Sport is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp en voor de inwoners! Sinds 2014 loopt het project Sportdorp in Glimmen, bedoeld om de bewoners meer te laten bewegen en de leefbaarheid te bevorderen. Samen met de bewoners vernieuwen de sportverenigingen het sport- en beweegaanbod zodat het nog beter aansluit bij de wensen van de bewoners. Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 3


Klaar voor de toekomst Glimmen staat aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling en levert met deze dorpsvisie haar inhoudelijke inbreng aan het toekomstig beleid van de nieuwe gemeente die ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De bewoners van Glimmen waren zeer verdeeld over het zelfstandig blijven van de gemeente Haren. Nu de beslissing genomen is voor de fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer, wil Plaatselijk Belang Glimmen samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen zich sterk maken voor de realisatie van de aanbevelingen uit deze dorpsvisie. Goede voorzieningen – ook in de nieuwe gemeente – en leefbaarheid staan daarbij met stip bovenaan. Uit de enquête blijkt dat openbaar vervoer, basisonderwijs, sport, de huisarts, verenigingen, kerk en het dorpshuis zeer belangrijke voorzieningen zijn in het dorp. De inwoners zien graag dat deze behouden blijven want ze dragen zeker bij aan de leefbaarheid van Glimmen! Aanbevelingen De inwoners van Glimmen hebben zich uitgesproken over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst en welke wensen zij hebben. Op basis van de enquête doet het dorp de volgende aanbevelingen. Maar uiteraard wordt ook aangegeven wat het dorp zélf kan doen. De aanbevelingen zijn geclusterd in de volgende twee hoofdthema’s: • Voorzieningen en Dorpsleven: ontmoeten, samen doen, samen werken • Omgeving en landschap 4 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043


Voorzieningen en dorpsleven ontmoeten | samen doen | samenwerken Aan de gemeente: 1. Heb aandacht voor de kwaliteit van de bestaande voorzieningen in ons dorp. Denk aan de school, sporten het dorpshuis. Alleen op die manier kunnen ze behouden blijven voor de toekomst. 2. Zorg voor het behoud en verbeteren van voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en ontmoeting. Ze dragen bij aan de sociale binding in het dorp, die van essentieel belang is voor de leefbaarheid. 3. Zorg voor een betaalbaar en passend woningaanbod voor gezinnen met kinderen, starters en doorstarters op de woningmarkt. 4. Zorg voor goed aanbod van het openbaar vervoer. Dan neemt het gebruik zeker toe. 5. Zorg voor sneller internet. Glasvezel in plaats van kabel. 6. Houd het Dorpshuis de Groenenberg mee in stand door het continueren van de subsidie. 7. Informeer Plaatselijk Belang Glimmen over de komst van nieuwe dorpsbewoners. Aan het dorp: Maak gebruik van en zet je in voor de huidige voorzieningen in Glimmen. Dat is nodig om ze in stand te kunnen houden en een voorwaarde voor een actief verenigingsleven. Denk met name aan het dorpshuis en de sportvoorzieningen. Zoek naar extra verdienmogelijkheden voor het dorpshuis, blijf meedoen en help ook mee aan het organiseren van activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en Koningsdag. Intensiveer de samenwerking tussen de diverse organisaties en verenigingen binnen het dorp, maar ook de samenwerking met organisaties van buiten het dorp, zoals het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen en Staatsbosbeheer. Ga niet op de automatische piloot dingen organiseren, maar blijf kritisch kijken naar de behoefte en mogelijkheden van dat moment! Wees er van bewust dat de school niet zonder kinderen, de dokter niet zonder patiënten en de winkel niet zonder klanten kan bestaan! Koester en benut dus deze voorzieningen binnen ons eigen dorp. Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 5


Omgeving en landschap Aan de gemeente: 1. In de mooie groene omgeving van Glimmen willen graag mensen blijven of komen wonen. Overleg met Woonborg en particuliere investeerders en maak zo woningbouw meer mogelijk voor de doelgroep starters en doorstarters. Huur en koop! 2. Ontwikkel de huidige woningbouwlocaties en bestemmingsplannen. Aan het dorp: Maak bekend bij Plaatselijk Belang of de gemeente dat je op zoek bent naar een (andere) woning. Denk mee met de gemeente bij het bepalen van woningbouwlocaties. Help mee bij het behoud van de houtwallen. 3. Houd de groene long tussen A28 en de A7 in stand, want het is waardevolle natuur. 4. Zorg dat de groei van het vliegverkeer zich beperkt en sta nachtvluchten niet toe. 6 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043


Het ontstaan van de dorpsvisie en het vervolg Deze visie is het initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen. Groninger Dorpen is aangetrokken voor de procesondersteuning. De visie is in nauwe samenwerking met de actieve verenigingen en ondernemers tot stand gekomen. Ze hebben gezamenlijk de thema’s voor de dorpsvisie bepaald (15 juni 2017) en hun bijdrage geleverd aan het voorstel voor de vervolgacties (4 april 2018). Een enquête zorgde tussentijds voor de inventarisatie van meningen, wensen en ideeën van dorpsbewoners. De enquête heeft 180 respondenten opgeleverd. Daarvan vond 80% het initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen om een dorpsvisie te maken positief. De officiële presentatie was op woensdag 30 mei 2018. Plaatselijk Belang Glimmen zal, als belangenbehartiger van alle inwoners van Glimmen, afhankelijk van het onderwerp waar nodig de samenwerking zoeken met externe organisaties zoals bijvoorbeeld ProRail, woningcorporatie Woonborg en de gemeente. Maar soms zal Plaatselijk Belang ook juist de verbinder zijn tussen mensen, activiteiten, organisaties en voorzieningen binnen het dorp. Er is en gebeurt veel in Glimmen. Denk maar aan de pub quiz, de basisschool, de intocht Sinterklaas, Koningsdag en zo’n dertigtal organisaties en functies binnen ons dorpshuis… Dorpsvisie Glimmen 2018-2043 7


Colofon De Glimmertuut is het symbool van Plaatselijk Belang Glimmen. Vroeger werden de inwoners van Glimmen Glimmertuten genoemd, vandaar dat de tuut het logo is Plaatselijk Belang Glimmen. Deze dorpsvisie is op initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen tot stand gekomen en met medewerking van inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties in Glimmen. Oplage: 800 Verschijningsdatum: 30 mei 2018 Foto’s: Henk Niemeijer Deze dorpsvisie staat ook op: www.pb-glimmen.nl Tekst en procesbegeleiding: Groninger Dorpen Een financiële bijdrage van Provincie Groningen 8 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

More magazines by this user
Similar magazines