29.05.2019 Views

inkijkexemplaar reisfotografie special 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ik houd van woestijnen. Ik houd van<br />

open vlaktes, turkooizen water, woeste<br />

bergen en dichte jungles. Ik houd van<br />

roadtrippen, chillen op een onbewoond<br />

eiland, trekken naar een waterval en<br />

slenteren door cultuurerfgoed.<br />

Ik houd van de ziel van alles in creatie.<br />

Ik heb liefdesrelaties met landen en<br />

streken, locals, dieren en bomen.<br />

Ik heb een passie voor alles wat er te<br />

zien is. Ik heb een passie voor alles wat<br />

er te doen valt. Mijn passie is passies tot<br />

leven laten komen als ik reis. Mijn passie<br />

is uit een bestemming halen wat er in zit.<br />

Mijn passie is laten gebeuren wat er om<br />

de hoek ligt.<br />

Mijn doel is groei. Mijn doel is de dingen<br />

te zien zoals ze zijn. Mijn doel is niet te<br />

oordelen en veroordelen. Mijn doel is om<br />

met een open hart en open ogen gade<br />

te slaan. Mijn doel is dat in dit leven<br />

te doen. Mijn doel is om de wereld te<br />

verkennen.<br />

Ik hoop dat we samen koesteren wat<br />

we hebben. Ik hoop dat we samen lief<br />

zijn voor Moeder Aarde. Ik hoop dat er<br />

geen boosheid (meer) is. Ik hoop dat we<br />

elkaar begrijpen. Ik hoop dat we elkaar<br />

ontmoeten! Mijn wens is dat iedereen<br />

naar zijn hart gaat luisteren.<br />

Mijn wens is dat iedereen zijn hart<br />

volgt. Mijn wens is dat iedereen kan<br />

zien hoeveel we gemeen hebben met<br />

elkaar. Mijn wens is dat iedereen kan<br />

zien hoe mooi de wereld is. Mijn wens<br />

is dat iedereen kan voelen hoe mooi de<br />

wereld is!<br />

Nu staan sluitertijden,<br />

diafragma's en andere<br />

technische wetmatigheden<br />

eens níét centraal, maar dat<br />

waar het werkelijk om gaat:<br />

spelen met licht, met het<br />

landschap én met de locals.<br />

—Columbus Travel-oprichter<br />

Louise ten Have<br />

98<br />

TIPS<br />

INTUÏTIEF<br />

FOTO'S LEREN<br />

MAKEN<br />

DOOR COLUMBUS TRAVEL-REISFOTOGRAAF<br />

EN -OPRICHTER LOUISE TEN HAVE<br />

Stampen in het stof op een<br />

stammenfestival in Vanuatu.<br />

Slapen onder de sterren bij<br />

bedoeïenen in Oman. Waden<br />

in het warme water in Mozambique,<br />

omringd door traditionele<br />

zeilboten. De streling van<br />

het licht op de bomen zien op<br />

het Caribische eiland Dominica.<br />

Zeilen door de Malediven,<br />

met de wind in je haren.<br />

De horizon afturen met monniken<br />

in Sri Lanka. Reflecteren<br />

tussen flamingo’s in Tanzania.<br />

Reizen is het in- en uitademen<br />

van het mooiste van de natuur.<br />

Reizen is beleven, doorleven en<br />

je vervolgens dankbaar voelen.<br />

Reizen is een voorrecht.<br />

Laten we op avontuur gaan!<br />

INTUÏTIEF FOTOGRAFEREN<br />

Reizen heeft de fantastische kwaliteit dat je er<br />

beter door leert kijken. Het is een heel andere<br />

beleving dan het wandelingetje of het ritje dat<br />

je elke dag naar je werk maakt. Ook dan zou je<br />

kunnen leren je zintuigen op full alert te zetten,<br />

maar in de praktijk zijn veel mensen dan niet<br />

écht aanwezig in het moment. Het lijkt moeilijker<br />

thuis.<br />

Neem dan reizen. Je zintuigen staan al bijna<br />

vanzelf op scherp. En dat is handig als je wilt<br />

fotograferen: je ziet veel meer. En méér zien is<br />

superinspirerend. Je voelt je vrolijk en zit in<br />

een flow. Bij mij ontstaat er een visie zonder<br />

gedachtenstromen. Ik voel als het ware hoe ik<br />

iets wil vastleggen en laat me met de flow meevoeren.<br />

Deze flow noem ik intuïtie. Er zitten<br />

geen gedachten aan gekoppeld; mijn gedachten<br />

zijn stil en het gebeurt gewoon.<br />

Om deze flow, deze intuïtie aan te boren, is<br />

het handig als je bepaalde vaardigheden zó hebt<br />

geïntegreerd dat je er niet meer over hóéft na te<br />

denken. Toen ik deze tips neerpende, leerde<br />

ik er grappig genoeg ook zélf van, om de<br />

simpele reden dat ik tijdens het fotograferen<br />

niet nadenk. Ligt dit eraan ten grondslag, dacht<br />

ik dan. Wat grappig! Ik zit met fotograferen zo<br />

in de beleving dat er geen haar op mijn hoofd<br />

− of beter gezegd, geen gedachte in mijn hoofd<br />

is − die mij aanspoort om toch vooral meteen<br />

die goede foto te scoren. Die foto is eigenlijk<br />

een bijproduct van de flow waarin ik me bevind.<br />

Verbinding staat centraal, niet mijn wens om te<br />

vastleggen, vastleggen en nog eens vastleggen.<br />

LICHT ALS INSPIRATIE<br />

Mijn grootste inspiratiebron is licht. Licht is het<br />

begin, het eind en alles ertussenin. Er is niets<br />

mooier dan te kijken naar de speling van licht.<br />

Het voelt als een geschenk, een streling, en het<br />

laat mijn hart vaak een sprongetje maken. Het is<br />

mijn fascinatie voor licht die aan de oorsprong<br />

staat van wat ik zie en hoe ik kijk. Geen enkele<br />

situatie – lees: foto – is compleet zonder goed<br />

licht. Ik bedoel niet dat licht fout kan zijn, maar<br />

hoe het licht valt op een gezicht, een landschap,<br />

op whatever, is allesbepalend.<br />

Mijn liefde voor fotografie is dan ook niet<br />

begonnen met de camera en het vastleggen,<br />

maar met het adoreren van het licht. Zien hoe<br />

het licht streelt. Het ‘zien’ is gestimuleerd door<br />

goed te kijken in het dagelijkse leven, maar<br />

ook door te kijken naar kunst, met name oude<br />

meesters. Het spreekt voor zich dat kunstenaars<br />

zich ook lieten inspireren door licht. Omdat een<br />

schilderij geen momentopname is (het kost tijd<br />

om het te schilderen) kózen zij de beste lichtsituatie.<br />

En door hun werk goed te bekijken zie<br />

je wat mooi licht is.<br />

INKIJKJE<br />

Elke hobbyfotograaf maakt op reis wel een aantal<br />

mooie foto’s. Het ‘overkomt’ je als het ware.<br />

Maar het liefst zou je in elke situatie goede<br />

foto’s willen maken. Hoe doe je dat? In deze<br />

<strong>reisfotografie</strong><strong>special</strong> onthul ik mijn visie en geef<br />

ik tientallen handvaten om jouw reisfoto’s te<br />

verbeteren. Maar nu staan sluitertijden, diafragma’s<br />

en andere technische wetmatigheden eens<br />

níét centraal, maar dat waar het werkelijk om<br />

gaat: spelen met licht, met het landschap én met<br />

de locals. Dát, in combinatie met jouw intuïtie.<br />

Ik hoop dat een inkijkje in de wereld van<br />

reis- fotografie zoals ik die ervaar, je zal stimuleren<br />

dit te doen met behoud van échte reisbeleving.<br />

Bij Columbus Travel noemen we dit<br />

reizen 2.0. Je reist en fotografeert terwijl je een<br />

echte connectie ontwikkelt met het land waar<br />

je te gast bent, met de mensen die er wonen én<br />

met de natuur. Zodat je niet slechts terugkomt<br />

met mooiere foto’s maar ook met een mooier,<br />

authentieker verhaal!<br />

002<br />

003

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!