Views
3 years ago

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen

3. Hiorthhamn med

3. Hiorthhamn med Sneheim Gnr/bnr 24/1 Navn Eier Hiorthhamn Sneheim Johan, Kari og Henning Horn, Elin Horn Galtung / flere private festere Askeladd id 93040, 93041 Anleggstype Bygg og anlegg etter gruvedrift Omfatter Hiorthhamn: • Taubanebukker og bremsestasjon/taubanestasjon, rester etter trallebaner • 16 bygninger; bla. verksted, butikk, messe, kontor, smie, boliger • Skinnegang og andre rester i grunnen • Flyvrak fra 1942 Sneheim: • Rester etter tømmerlager og kullager • Bolighus, messe, steinfundamenter etter boliger, et hus delvis nedrast, utedo • Lastestasjon ved gruva • Gruveinnslag og nødutganger/ventilasjonstoller Status vern, plan og forurensing Alle rester etter gruvedriften er automatisk fredet jf svalbardmiljøloven § 39 a. Rundt de fredete kulturminnene hører en sikringssone på 100 meter jf 39 tredje ledd. I Arealplan for Longyearbyen 2009-2019, er området merket med sikringssone for automatisk fredede kulturminner. Historikk Bygninger og materiell ble i 1917 flyttet inn fra Advent City og nye hus satt opp. Gruveinnslaget og bygningene ved Sneheim ligger i svært bratt terreng 500 meter over Hiorthhamn. Stedet ble kalt Hiorthhamn etter kjøperen Fredrik Hiorth. Han ble direktør i det nystartede selskapet AS De Norske Kulfelter Spitsbergen. De overtok feltene til The Spitsbergen Coal and Trading Co. Arbeidene pågikk til 1921 og etter dette ble det drevet sporadisk gruvedrift i årene 1923-35. I perioden 1938-40 ble nye bygningsmessige arbeider utført og litt kull ble skipet. Sporene etter de ulike transportsystemene antyder at driften har vært prøvd ut på forskjellige måter. Sommeren 1940 ble siste sesong. Hiorthhamn ble ikke ødelagt under 2. verdenskrig. En tysk automatisk værstasjon var lagt til Hiorthhamn i 1942. Samme år styrtet et tysk fly ved Hiorthhamn. I 1943 la de allierte styrkene en av sine værstasjoner hit etter det tyske angrepet på Longyearbyen i september 1943. En norsk fredsgarnison var stasjonert i Hiorthhamn etter krigen. Området brukes i dag som hytteområde og flere av de gamle husene er tatt i bruk som fritidshus. Hiorthhamn sett fra nord vest ca 1930. Foto: Svalbard Museums bildesamling/ukjent fotograf 36

Hiorthhamn. Foto: Store Norskes bildesamling / Sigurd Westby. 37

Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Sysselmannen på Svalbard
Verneområdene på Svalbard - Sysselmannen
Miljøtiltak gruvene Ny-Ålesund - Sysselmannen
Tekniske og industrielle kulturminner
Varme og Energiplan for Longyearbyen - Sysselmannen
KATALOG PRIORITERTE KULTURMINNER OG ... - Sysselmannen
Høringsutkast katalog prioriterte kulturminner - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2000-2010 - Sysselmannen
Årsrapport 2009 - Sysselmannen
Årsmelding 2012 - Sysselmannen
18.01.2013 - Sysselmannen
02.11.2012 - Sysselmannen
08.02.2013 - Sysselmannen
Årsrapport 2011 - Sysselmannen
04.01.2013 - Sysselmannen
13.07.2012 - Sysselmannen
Svalbard inn i nytt årtusen - Sysselmannen
ROS-analyse - Sysselmannen
14.12.2012 - Sysselmannen
21.12.2012 - Sysselmannen
01.02.2013 - Sysselmannen
07.11.2012 - Sysselmannen
11.01.2013 - Sysselmannen
15.10.2012 - Sysselmannen
Årsrapport 2012 - Sysselmannen
14.09.2012 - Sysselmannen
Årsrapport 2010 - Sysselmannen