Kjemi – grunnstoffenes reaksjoner

mn.uio.no
  • No tags were found...

Kjemi – grunnstoffenes reaksjoner

oppdaget og beskrevet. Radene i tabellen, i alt 7, kalles perioder og kolonnene, ialt 18 stykker, kalles grupper.Grunnstoffenes kjemiske og fysiske egenskaper bestemmes av atomnummeret. Idet periodiske system (periodesystemet) får grunnstoffer som står i vertikalekolonner, grupper, like kjemiske egenskaper. Periodesystemet består til venstre aven blokk med to kolonner (s-blokken) og til høyre en blokk med 6 kolonner (pblokken),atskilt av en blokk med 10 kolonner (d-blokken).Under periodesystemet er det en blokk (f-blokken) med to rader, hver bestående av14 grunnstoffer. Disse 14 er en fortsettelse av lanthan (La) med Z=57 og og actiniummed Z=89, og plasseres under diagrammet for å spare plass. De kalles henholdsvislanthanidene og actinidene. Skulle lanthanidene og actinidene skrives inn i sammeskjema blir det et system med masse tomrom. Numreringen av gruppene har variertfra romerske bokstaver til tall.5

More magazines by this user
Similar magazines