Views
1 week ago

revista

Fizica- știința

Fizica- știința naturii Elevi, Dinu Paula şi Zaharia Andreea - clasa a X-a B Profesor coordonator, Bucner Maria Magdalena Deși pentru elevi fizica reprezită teroare, credem că ea este una din cele mai importante ştiinţe ale naturii, prin intermediu ei se explică multe fenomene întâlnite şi în alte ştiinţe cum ar fi chimia şi biologia. Fizica este un compartiment unde imaginaţia joacă un rol important în cunoaşterea proceselor din natura care ne înconjoară, chiar Einstein spunând "Imaginaţia este mai importantă decât cunoştinţele". Desigur, în fizică încă sunt multe goluri şi lucruri ciudate care nu au o lămurire, dar anume acest fapt face această disciplină atât de interesantă. În acest umăr al revistei ne-am gâdit să vă explicăm câteva fenomene ce implică lumina. Cred ca v-ați întrebat, cel puțin o data în viață, de ce este cerul albastru? La trecerea prin atmosfera Pământului, lumina interferează cu gazele componente (în special azotul și oxigenul, care împreună compun 99% din gazele atmosferice) și intervine astfel fenomenul de difuzie a luminii. Interacțiunea cea mai pronunțată se constată în cazul luminii cu lungimea de undă cea mai mică (violet, indigo și albastru), deoarece lungimea de undă se apropie ca dimensiune de cea a moleculelor gazelor respective. În acest fel, lumina violetă și albastră este reflectată de la o moleculă la alta astfel încât pare că vine de peste tot (lumină difuză), motiv pentru care cerul are culoare albastră. Curcubeul este un fenomen optic care apare când lumina soarelui suferă fenomenele de refracţie, reflexie şi difuzie la întâlnirea cu picăturile de apă din atmosferă. Are aspectul unui imens arc multicolor desfăşurat pe cer. Mai jos vă enumerăm câteva curiozități despre curcubeu: 1. Curcubeul poate fi văzut doar atunci când staţi cu spatele la soare (iar picăturile de apă care refractă lumina soarelui se află în faţă). 2. Nu veţi putea niciodată ajunge la capătul curcubeului. Pentru că aşa cum aflăm încă din copilărie, curcubeul se îndepărtează pe măsură ce noi încercăm să ne apropiem de el. 3. Curcubeul nu are forma unui arc de cerc: fiecare curcubeu are forma unui cerc întreg. Vedem arce de cerc pentru că suntem cu “piciorele pe pământ”, iar Pământul nu ne lasă să vedem întregul cerc. Din aer însă, lucrurile se schimbă. Știți ce credeau unele popoare despre curcubeu? Incaşii credeau despre curcubeu ca era un dar de la Zeul Soare. Arabii vedeau curcubeul ca pe o tapiţerie cerească ţesută de vântul ce bătea dinspre sud. Potrivit unei credinţe populare poloneze, îngerii lăsau aur la capetele curcubeului, dar numai un om gol puşcă îl putea găsi. O legendă kenyană spune că Dumnezeu a creat două curcubeie, unul bărbat şi celălalt femeie, ambele trebuind să lucreze împreună pentru a opri ploaia. În mitologia africană se crede despre curcubeu ca este un şarpe uriaş ce iese la păscut după ploaie, şi care va devora pe nefericitul pe care îl va întâlni în cale. Există un mit germanic în care curcubeul este vasul pe care Divinitatea l-a folosit atunci când a colorat penajul păsărilor. Indienii nordamericani credeau despre curcubeu că era Calea Sufletelor, interpretare pe care o întâlnim la multe alte popoare. Pentru japonezi curcubeul este „podul plutitor al cerurilor”. Sperăm că v-am captat atenția iar în numerele viitoare ale revistei vom reveni cu alte explicații ale fenomenelor întâlnite în natură. 32

„La ce foloseşte şcoala?” Confesiune: Școala- parte din viaţǎ Confesiune pentru colegul meu, Ovidiu Elev, Costache Nicoleta - clasa a X-a B Profesor coordonator, Moraru Dorina Ştiu că există nenumărate răspunsuri la această întrebare, subiective şi obiective. Ei bine, nu mi-am propus să citez aşa ceva, nici să dau un model de eseu argumentativ pe tema aceasta, ci pur și simplu să-mi exprim sentimente pe care nu le-ați afla în nici un alt context. De când am ȋnceput viaţa de liceu, nu a mers totul bine de la ȋnceput. La ȋnceput toţi erau doar pentru ei, nu ȋi interesa de ceilalţi, ce note luau, dar bineȋnteles, nimeni nu ȋşi dorea ca altcineva sǎ ia vreo notǎ mai mare ca el...nimeni nu vorbea cu nimeni, de parcǎ am fi fost nişte strǎini, prezenţi ȋn sala de curs dar ȋn acelaşi timp absenţi...nişte necunoscuţi...cu toate cǎ...auzeam peste tot şi la toţi, alţi colegi de la alte clase, prieteni, cǎ o clasǎ trebuie sǎ fie unitǎ, la fel ca o a doua familie iar dirigintele sǎ fie ca al treilea pǎrinte. Dincolo de toate acestea, eu am avut şi am, convingerea cǎ ȋn formarea unui om, cel mai important rol îl are educația. Orice om primeşte douǎ tipuri de educație: una pe care şi-o oferă el însuși şi una mai însemnată, aceea pe care o primeşte de la alții. Şcoala nu este doar o instituție de învățătură, ci un templu ai cărui preoți sunt profesorii. Pe parcursul anului şcolar ȋnsǎ, am legat o frumoasǎ prietenie cu un coleg de clasǎ, destul de distant şi rece faţǎ de ceilalţi colegi. Eu nu eram aşa...eu eram şi ȋncǎ mai sunt destul de serioasǎ şi cu capul pe umeri...eram şi sunt preocupatǎ de şcoalǎ, de ansamblul de dansuri populare. Intre timp, noi ne-am apropiat şi am ȋnceput sǎ discutǎm o serie lucruri, aproape orice, sesizând cǎ de fapt avem multe lucruri ȋn comun. Deşi acest coleg nu era ataşat de şcoala prea mult, i-am vorbit mereu, l-am ȋndrumat, l-am ajutat ȋn toate problemele despre şcoalǎ, spunându-i cǎ şcoala este pentru el, cǎ ȋnvaţǎ şi vine la şcoalǎ sǎ se dezvolte pentru el si viitorul lui. Astǎzi sunt prietena lui cea mai bunǎ din clasa şi numai eu ştiu cum sǎ- l ȋnţeleg şi voi continua sǎ-l conving de necesitatea şcolii, de finalizarea ei. Am continuat sǎ ȋl conving cǎ poate gǎsi un sens foarte frumos prin imaginea profesorilor la şcoalǎ, cǎ sunt profesori deosebiţi şi dascălul are un rol foarte important în educația copilului. De cele mai multe ori elevii îndrăgesc sau nu, o materie în funcție de profesor. El este cel care inspiră, stârneşte curiozitate, povățuieşte, blamează sau pedepseşte. Profesorul are acea putere de a inspira şi influența copiii prin intermediul personalității sale. El trebuie să devină un ghid pentru elevi, să îi conducă spre a-şi dori să cunoască tot mai multe, să învețe din propriile greşeli şi astfel să devină cât mai interesați de materia respectivă. Ca orice om, dascălul este o persoană cu calități şi imperfecțiuni, însǎ prin exemplul propriu, el reuşeşte să dezvolte voința, curajul şi speranța în realizarea potențialului elevului. Această persoană, înzestrată cu atâtea calități, este cea care ne deschide porțile spre viitor, cea care ne călăuzeşte paşii spre o lume nouǎ, care zi de zi mai așează o cărămidă la temelia devenirii noastre. Aşadar, Ovidiu, ar trebui sǎ vezi ȋn dascǎlul de la catedrǎ, acea persoanǎ care încearcă să ne perfecționeze pentru a reuşi mai târziu să alegem cât mai bine domeniul în care dorim să ne realizăm, şi nu în ultimul rând, profesorul este ca un părinte, care ne povățuiește şi ne doreşte doar binele. "Educaţia este paşaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparţine celor care se pregătesc pentru ea de astăzi." 33

descarca formatul pdf - Unicef
17. REVISTA PRESEI 27-iul-2012 - dci.uvt.ro
Învă ământul românesc între tradi ie și modernism - SIP Hunedoara
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 3
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
Revista Intelligence -Corel-text-site.cdr - Serviciul Român de Informaţii
Revista - Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere
ISSN 2069 – 7961 ISSN-L = 2069 – 7961 Ianuarie 2013
fascinaţia fascinaţiei - Revista HELIS
revista VPR - AGVPS
ISSN 2069 – 7961 ISSN-L = 2069 – 7961 Ianuarie 2012
semestrială 1(4) 2011 - Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ...
BanatulMontanNr.01 2007 Ianuarie.indd - Revista Banatul Montan
No 7 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 5
Costel Bunoaica • Noaptea, cu sinele meu ... - Revista HELIS
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 4