Views
4 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Instruktioner för

Instruktioner för skötsel och underhåll Faxmaskinens scannerglas och valsar måste vid behov rengöras från pappersludd och damm. Innan du öppnar faxmaskinen måste du se till att du själv är elektriskt urladdad - genom att t ex röra vid metallhöljet på någon jordad apparat eller ett vattenledningsrör eller värmeelement. Använd en mjuk, luddfri duk lätt fuktad med lite alkohol (96%). Du kan också använda en speciell rengöringsduk för faxmaskiner som finns på marknaden. Låt aldrig fukt tränga in i apparaten. Smutsar ned vid kopiering eller sändning av faxmeddelanden Rengör scannerglaset, scannervals, dokumentmatningens vals och gummiflänsar A B C D FINE/PHOTO Öppna kontrollpanelen genom att lyfta den vid dess fördjupning i mitten. När du hör ett svagt klick har panelen låsts i rätt läge. Torka lätt scannerglaset (B) och gummiflänsen (D) med en duk. Vrid försiktigt dokumentmatningens vals (A) för hand och torka den försiktigt med duken. Håll ned knappen FINE/PHOTO på kontrollpanelen: scannervalsen (C) börjar att vrida sig. Nu kan du rengöra jämnt över hela scannervalsen genom att gnugga lätt med duken över den. – 66 – rengör vals

Smutsar ned vid mottagning av faxmeddelanden Rengör skrivarvalsen E 1 2 1 Om arkmataren innehåller papper tar du först bort dem. 1. Öppna kontrollpanelen så som beskrivs ovan. (1) 2. Öppna därefter ink-filmlocket genom att trycka båda de blåa låsspakarna bakåt samtidigt med båda händerna, varefter du viker ink-filmlocket bakåt. (2) Med hjälp av en rengöringsduk på samma sätt som ovan torkar du den gråa skrivarvalsen (E). För att rengöra hela valsen vrider du den för hand. När du avslutat rengöringen stänger du ink-filmlocket och kontrollpanelen. Använd inte de faxrengörare som finns på marknaden och som dras igenom maskinen automatiskt. Genom att göra detta kan du skada din faxmaskin! – 67 – FELSÖKNING

Manual - Minicars Hobby AB
700 SERIENS Manual - Comstedt
5178 O Manual - Oris
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Safe Line Manual - Thermex
manual - Iceman Sport Extreme
Installera DVD-inspelaren (forts.) - Download Instructions Manuals
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
Manual Villeroy & Boch Spa
Ladda ner som pdf. - Tudo Manual
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
Tobii Sono Flex manual för iPad
INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI - Rado