Views
4 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

A BC Tekniska data 10

A BC Tekniska data 10 Supplement Kompatibilitet ITU Grupp 3 Anslutningstyp Extern linje/Anknytning Flashtimes yttre linje: 100 ms anknytning (PABX): 180 ms Dokumentstorlek Bredd: enstaka sidor 148 - 217 mm flera sidor 148 - 217 mm Längd: enstaka sidor 105 - 600 mm flera sidor 148 - 297 mm Tjocklek: enstaka sidor 0,05 - 0,2 mm flera sidor 0,08 - 0,12 mm Utskriftspapper A4 210 x 297 mm, 80g/m 2 Största inläsningsbredd 216 mm ± 1 mm Upplösning Horisontellt 8 punkter/mm (200 dpi) Vertikalt standard 3,85 rader/mm FINE 7,7 rader/mm Foto-läge 16 gråtoner (faxmaskin utan integrerad telefonsvarare) 32 gråtoner (faxmaskin med integrerad telefonsvarare) Kontrastreglering Automatisk Kopiering Upplösning FINE eller PHOTO Datakomprimering MH, MR Modulering V29, V27ter, V21 Överföringssignalers hastighet 9600/7200/4800/2400bps Ljudnivå - i standby-läge: < 30dBA - vid kopiering: < 53 dBA Skrivartyp Inkfilmskrivare Faxpapper standard A4 letter 210 x 297 mm Dokumentmatning upp till 10 brev (80g/m 2 ) Faxlägen DAG/NATT/TIMER Mått 357 x 253 x 160 mm exklusive pappershylla Vikt omkring 3,5 kg Effektförbrukning standby-läge omkring 3 W telefonering: omkring 5 W när standardbrev skickas: omkring 20 W när standardbrev tas emot: omkring 35 W Strömförsörjning 220-240 V/50 Hz Talinspelningstid 15 minuter Talutgång Ja Tillåtna driftsförhållanden temperatur: 5 - 40 ° C relativ fuktighet : 15 - 85 % RH icke kondenserande Rekommenderat driftsförhållande vid användning: temperatur: 17 - 28 ° C relativ fuktighet : 20 - 80 % RH icke kondenserande i status unplugged (körklar med påfylld ink-film och påfyllt papper): temperatur: 0 - 45 ° C relativ fuktighet : 15 - 85 % RH icke kondenserande – 68 –

Ordlista Dokument Det skriftliga meddelande du vill sända per fax till en annan person. Extra apparat, extra telefon Du kan använda faxen tillsammans med extra apparater, t ex en telefon eller telefonsvarare osv, på samma telefonlinje. För att undvika störningar måste du göra vissa inställningar. Faxväxel, automatisk och Faxväxeln känner av om en inkommande signal gäller telefonen eller faxen. Om manuell mottagning du har valt automatisk mottagning tas faxmeddelan-det emot automatiskt och tyst. Om du har valt manuell mottagning aktiveras inte faxväxeln, utan du måste trycka på START för att kunna ta emot ett faxmeddelande. företagsväxel (PABX), Företagsväxlar är vanliga vid alla större företag. siffra för att komma ut på linjen De erbjuder att slags internt telenät. För att komma ut på det allmänna telenätet måste du slå en siffra. "hemtelefon"-system (HTS) I många hem har ett HTS-system installerats. Ett sådant system ger möjlighet till intern kommunikation men fungerar endast med en enda telefonlinje. ink-film Folie belagd med "bläck" (liknande ett färgband) för utskrift på standardpapper. Svarsmeddelande (OGM) Som fabriksinställning är ett utgående meddelande inspelat. Då telefonsvararen är påslagen hör den som ringer ditt svarsmeddelande, som följs av en signal. Meddelande Meddelandet som den som ringer kan lämna då telefonsvararen är påslagen och om han/hon pratar efter signalen. parallell Fler än en utrustning inom telekommunikation är - beroende på land - antingen kopplad parallellt eller seriellt (i följd efter varandra). Polling, hämtfax Du kan hämta dokument från en annan faxmaskin där ett faxmeddelande har lämnats på ett sådant sätt att du kan hämta det. Sändar-ID Nästan alla faxmaskiner kan programmeras med användarens namn och telefonnummer. Detta så kallade sändar-ID skrivs ut på mottagarens faxmeddelande och visas i den mottagande faxens teckenfönster. seriell Fler än en utrustning inom telekommunikation är - beroende på land - antingen kopplad parallellt eller seriellt (i följd efter varandra). TAM Förkortning för Telephone Answering Machine. Tonval Tonvalssignal är den moderna typen av uppringningssignal. Varje sifferknapp har tilldelats en unik ton. – 69 – SUPPLEMENT

Manual - Minicars Hobby AB
5178 O Manual - Oris
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
manual - Iceman Sport Extreme
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
Kompetenstest – AK 200 S - Gambro
Tobii Sono Flex manual för iPhone
Handhavande manual - Simrad Professional Series - Simrad Yachting
WP32 manual Swedish 1.0 - Sportmanship Marin
Ws1_user manual 080611.jc.swedish.cdr - Cel-global.com
Manual - Användarmanual för vårdpersonal - Mina vårdkontakter
700 SERIENS Manual - Comstedt
Safe Line Manual - Thermex